KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI"

Transkript

1 GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul Sırası Sûre No Sûre Adı ABDULLAH İBN ABBAS CAFER SADIK MEHDİ BAZERGAN MUSTAFA İSLAMOĞLU 1 Fatiha Alak Alak Alak Alak Fatiha 2 Bakara Kalem Kalem Kalem Müddesir Alak 3 Âl-i İmrân Müzzemmil Duha Müzzemmil Asr Muzzemmil 4 Nisa Müddesir Müzzemmil Müddesir Tûr Muddessir 5 Mâide Fatiha Müddesir Tebbet İhlâs Duha 6 En'âm Tebbet Fatiha Tekvir Târik Şerh 7 A'râf Tekvir Tebbet Tekvir İnfitâr Kalem 8 Enfâl A'lâ Tekvir A'lâ Şems Tekvir 9 Tevbe Leyl A'lâ Leyl Kevser A la 10 Yûnus Fecr Leyl Fecr A'lâ Leyl 11 Hûd Duha Kamer Duha Burûc Fecr 12 Yûsuf İnşirah İnşirah İnşirah Tekvîr Kadr 13 Ra'd Asr Rahman Asr İnşirâh Asr 14 İbrahim Âdiyat Asr Adiyat Duhâ Adiyat 15 Hicr Kevser Kevser Kevser Nâs Kevser 16 Nahl Tekâsür Tekâsür Tekâsür Nâziât Tekasür 17 İsrâ Maun Maun Maun Leyl Maun 18 Kehif Kâfirun Fil Kâfirun Mâûn Kâfirun 19 Meryem Fil Kâfirun Fil Mürselât Tebbet 20 Tâhâ Felak İhlâs Felak Nebe' Fil 21 Enbiyâ Nâs Necm Nas Kureyş Kureyş 22 Hac İhlâs Abese İhlas Necm Karia 23 Mü'minûn Necm Kadir Necm İnşikâk Felak 24 Nûr Abese Şems Abese Abese Nas 25 Furkân Kadir Buruc Kadir Hümeze İhlas 26 Şuarâ Şems Tin Şems Kâfirûn Necm 27 Neml Buruc Kureyş Buruc Gâşiye Abese 28 Kasas Tin Karia Tin Kıyamet Şems 29 Ankebut Kureyş Kıyamet Kureyş Tîn Buruc 30 Rûm Karia Hümeze Karia Vâkıa Tîn 31 Lokman Kıyamet Mürselat Kıyamet Rahmân Zelzele 32 Secde Hümeze Kaf Mürselat Fâtiha İnsan 33 Ahzâp Mürselât Beled Kaf Âdiyât Kıyamet 34 Sebe' Kâf Tarik Beled Hâkka Hümeze 35 Fâtır Beled Kamer Tarik Tebbet Murselat 36 Yasin Târik Sad Kamer Felak Kaf 37 Sâffât Kamer A'raf Sad Beled Beled 38 Sâd Sâd Cin A'raf Tekâsür Tarık 39 Zümer A'raf Yasin Cin Fîl Yasin 40 Mü'min Cin Furkan Yasin Fecr Furkan 41 Fussilet Yasin Fatır Furkan Zilzâl Rahman 42 Şûra Furkan Meryem Fatır Kâria Fatır 43 Zuhruf Fâtır Tâhâ Meryem Sâffât Meryem 44 Duhân Meryem Şuarâ Tâhâ Meâric Taha 45 Câsiye Tâhâ Neml Vakıa Hakkâ 46 Ahkâf Vakıa Kasas Şuarâ Mearic 47 Muhammed Şuarâ İsrâ Neml Zâriyât Nebe 48 Fetih Neml Yunus Kasas Kamer Naziat

2 49 Hucurât Kasas Hûd İsrâ Kalem İnfitar 50 Kâf İsrâ Yusuf Yunus Duhân Vakıa 51 Zâriyât Yunus Hıcır Hûd Nûh Şuara 52 Tûr Hûd En'am Yusuf Muzzemmil İnşikak 53 Necm Yusuf Sâffât Hicr Tâhâ Neml 54 Kamer Hicr Lokman En'am Hicr Kamer 55 Rahman En'am Sebe' Saffat Şuarâ Sad 56 Vakıa Sâffat Zümer Lokman İnsân A raf 57 Hadid Lokman Mü'min Sebe' Sâd Secde 58 Mücâdele Sebe' Secde Zümer Kâf Rad 59 Haşr Zümer Şûra Mü'min Yâsîn Tur 60 Mümtehine Mü'min Zuhruf Fussilet Mülk 61 Saf Fussilet Duhan Şûra Zuhruf Ğaşiye 62 Cumua Şûra Casiye Zuhruf Enbiyâ Kehf 63 Münafikûn Zuhruf Ahkaf Duhan Cin Cin 64 Tegâbün Duhan Zarîyat Câsiye Meryem Nuh 65 Talâk Câsiye Gaşiye Ahkâf Beyyine İbrahim 66 Tahrim Ahkâf Kehif Zariyat Furkân Saffat 67 Mülk Zariyat Nahil Gâşiye Mülk Kasas 68 Kalem Gâşiye Nuh Kehf İbrâhîm İsra 69 Hâkkah Kehf İbrahim Nahl Nahl Yunus 70 Meâric Nahl Enbiya Nuh Kehf Hud 71 Nuh Nuh Müminun İbrahim Secde Yusuf 72 Cin İbrahim Ra'd Enbiya İsrâ Hicr 73 Müzzemmil Enbiya Tur Mü'minun Neml Enam 74 Müddesir , Mü'minun Mülk Secde Zümer Nahl 75 Kıyamet Secde Hakka Tûr Câsiye Lokman 76 İnsan Tûr Mearic Mülk Tegâbün Sebe 77 Mürselât Mülk Nebe' Hâkka Hûd Zümer 78 Nebe' Hâkka Naziaf Mearic Fussilet Mümin 79 Nâziât Mearic İnfatarat Nebe' Rûm Enbiya 80 Abese Nebe' İnşikak Naziat A'râf Müminun 81 Tekvir Naziat Rum İnfitar En'âm Fussilet 82 İnfitar İnfitar Ankebut İnşikak Ankebût Şura 83 Mutaffifin İnşikak Mütaffifin Sebe' Zuhruf 84 İnşikâk Rum Bakara Ankebut Yûnus Duhan 85 Bürûc Ankebut Enfal Mutaffifin Yûsuf Casiye 86 Târik Mutaffifin Al-i İmran Bakara Kasas Ahkaf 87 A'lâ Bakara Haşr Enfal Mü'min Zariyat 88 Gâşiye Enfal Ahzab Al-i İmran Lokmân Rum 89 Fecr Al-i İmran Nur Ahzab Şuarâ Ankebut 90 Beled Ahzab Mümtehine Mümtehine Bakara Mutaffifin 91 Şems Mümtehine Fetih Nisa Fâtır Hac 92 Leyl Nisa Nisa Zelzele Muhammed Muhammed 93 Duha Zelzele Zelzele Hadid Enfâl Teğabun 94 İnşirah Hadid Hac Muhammed Saf Bakara 95 Tin Muhammed Hadid Ra'd Ahkâf Enfal 96 Alak Ra'd Muhammed Rahman Cum'a Hadid 97 Kadir Rahman İnsan İnsan Âl-i İmrân Nur 98 Beyyine İnsan Talak Talâk Münâfikûn Ali-imran 99 Zelzele Talâk Beyyine Beyyine Hac Saf 1oo Âdiyât Beyyine Cumua Nasr Haşr Cuma 101 Kâria Haşr Secde Hadid Beyyine 102 Tekâsür Nur Münafikun Nur Ahzab Haşr

3 103 Asr Hac Mucadile Hac Nisâ Münafikun 104 Hümeze Münafikun Hucurat Münafikun Ra'd Mucadile 105 Fil Mucadile Tahrim Mucadile Nur Ahzap 106 Kureyş Hucurat Teğabun Hucurat Fetih Nisa 107 Mâûn Tahrim Saf Tahrim Talak Talak 108 Kevser Teğabun Maide Saf Hucurat Maide 109 Kâfirûn Saf Tevbe Cumua Tevbe Mümtehine 110 Nasr Cumua Nasır Teğabun Nasr Fetih 111 Tebbet Fetih Vakıa Fetih Mücadele Nasr 112 İhlâs Maide Adiyat Tevbe Mümtahine Hucurat 113 Felak Tevbe Felak Maide Tahrim Tahrim 114 Nâs Nasr Nâs Maide Tevbe TOPLAM AYET: 6236 Hazırlayan: Turgut ÇİFTÇİ

4 AYET GRUPLARININ İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMASI- MEHDİ BAZERGAN AYET GRUPLARININ ALFABETİK İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMASI- MEHDİ BAZERGAN İNİŞ SIRASI SURE ADI SIRA NO İNDİRİLEN AYETLER İNİŞ YILI SURE ADI SIRA NO İNİŞ SIRASI İNDİRİLEN AYETLER İNİŞ YILI 1 Alak YIL Alak YIL 2 Müddessir YIL Abese Tümü 2. YIL 3 Asr YIL Âdiyât Tümü 3. YIL 4 Zâriyât YIL Ahkâf , YIL 5 Tekâsür YIL Ahkâf , YIL 6 Tûr YIL Ahzâb , 7-8, 41-47, YIL 7 İhlâs 112 Tümü 1. YIL Ahzâb , 9-40, 48-52, YIL 8 Gâşiye , YIL Ahzâb YIL 9 Târik YIL A'lâ YIL 10 İnfitâr YIL A'lâ , YIL 11 Şems YIL Alak YIL 12 Kevser 108 Tümü 1. YIL Âl-i Imrân , YIL 13 A'lâ YIL Âl-i İmrân YIL 14 Burûc , YIL Ankebût Tümü 10. YIL 15 Tekvîr 81 Tümü 1. YIL A'râf , YIL 16 İnşirâh 94 Tümü 2. YIL A'râf , YIL 17 Duhâ 93 Tümü 2. YIL Asr YIL 18 Nâs 114 Tümü 2. YIL Asr YIL 19 Nâziât YIL Bakara , , , , Müddessir YIL Bakara , YIL 21 Leyl 92 Tümü 2. YIL Bakara YIL 8. YIL 22 Mâûn 107 Tümü 2. YIL Bakara , 153, , , , 255, YIL 23 Meâric YIL Bakara , , , Şems YIL Beled Tümü 3. YIL 25 Mürselât 77 Tümü 2. YIL Beyyine Tümü 6. YIL 26 Nebe' YIL Burûc , YIL 27 Müddessir , YIL Burûc YIL 28 Kureyş 106 Tümü 2. YIL Câsiye Tümü 8. YIL 29 Necm YIL Cin Tümü 6. YIL 30 Fecr , YIL Cum'a Tümü 15. YIL 31 İnşikâk 84 Tümü 2. YIL Duhâ Tümü 2. YIL 32 Abese 80 Tümü 2. YIL Duhân YIL 33 Hümeze 104 Tümü 2. YIL Duhân YIL 34 Kâfirûn 109 Tümü 2. YIL En'am , , , Alak YIL En'âm , 74-82, YIL 36 Gâşiye YIL En'âm YIL 37 Kıyamet , YIL Enbiyâ Tümü 6. YIL 38 Tîn 95 Tümü 3. YIL Enfâl Tümü 15. YIL 39 Kıyâmet , YIL Fâtır (9-13, 19 hariç) 14. YIL 40 Vâkıa 56 Tümü 3. YIL Fâtır , 9-13, YIL 41 Rahmân , 9-29, YIL Fâtiha 1 43 Tümü 3. YIL 42 A'lâ 77 7, YIL Fecr , YIL 43 Fâtiha 1 Tümü 3. YIL Fecr YIL 44 Âdiyât 100 Tümü 3. YIL Felak Tümü 3. YIL 45 Hâkka YIL Fetih Tümü 20. YIL 46 Nâziât YIL Fîl Tümü 3. YIL 47 Tebbet 111 Tümü 3. YIL Furkân YIL 48 Felak 113 Tümü 3. YIL Furkân YIL 24. YIL 19. YIL

5 49 Beled 90 Tümü 3. YIL Fussılet YIL 50 Tekâsür YIL Fussılet YIL 51 Fîl 105 Tümü 3. YIL Fussılet YIL 52 Kalem YIL Gâşiye , YIL 53 Fecr YIL Gâşiye YIL 54 Zilzâl 99 Tümü 3. YIL Hac , YIL 55 Târık YIL Hac , 31-42, YIL 56 Necm YIL Hadîd Tümü 18. YIL 57 Kâria 101 Tümü 3. YIL Hâkka YIL 58 Sâffât 37 Tümü 3. YIL Hâkka , YIL 59 İnfitâr YIL Hâkka YIL 60 Hâkka , YIL Haşr Tümü 17. YIL 61 Meâric YIL Hicr , YIL 62 Mutaffifîn 83 Tümü 3. YIL Hicr YIL 63 Duhân YIL Hicr YIL 64 Mü'minûn YIL Hucurât Tümü 20. YIL 65-1 Şuarâ YIL Hûd Tümü 9. YIL 65-2 Şuarâ YIL Hümeze Tümü 2. YIL 66 Sâd YIL İbrâhîm YIL 67 Hicr , YIL İbrâhîm (6 ve 36 hariç) 13. YIL 68 Hâkka YIL İbrâhîm YIL 69 Kadr 97 Tümü 4. YIL İhlâs Tümü 1. YIL 70 Zâriyât YIL İnfitâr YIL 71 Kamer 54 Tümü 4. YIL İnfitâr YIL 72 Kalem YIL İnsân Tümü 5. YIL 73 Duhân YIL İnşikâk Tümü 2. YIL 74 Meâric , YIL İnşirâh Tümü 2. YIL 75 Tûr , YIL İsrâ , 63-64, 73-83, YIL 76 Zuhruf YIL İsrâ , YIL 77 Nûh 71 Tümü 4. YIL İsrâ , YIL 78 Rahmân , YIL Kadr Tümü 4. YIL 79 Müzzemmil 73 Tümü 4. YIL Kâf Tümü 5. YIL 80 Tâhâ YIL Kâfirûn Tümü 2. YIL 81 Meryem YIL Kalem YIL 82 Tûr YIL Kalem YIL 83-1 Hicr YIL Kamer Tümü 4. YIL 83-2 Hicr YIL Kâria Tümü 3. YIL 84 Şuarâ YIL Kasas , 47-75, YIL 85 İnsân 76 Tümü 5. YIL Kasas YIL 86 Sâd YIL Kehf , YIL 87 Kâf 50 Tümü 5. YIL Kehf YIL 88 Yâsîn 36 Tümü 5. YIL Kehf YIL 89 Asr YIL Kevser Tümü 1. YIL 90 Mü'minûn YIL Kıyamet , YIL 91 Fussılet YIL Kıyâmet , YIL 92-1 Zuhruf YIL Kureyş Tümü 2. YIL 92-2 Zuhruf , YIL Leyl Tümü 2. YIL 93 Ahzâb , 7-8, 41-47, YIL Lokmân YIL 94 Enbiyâ 21 Tümü 6. YIL Lokmân YIL 95 Cin 72 Tümü 6. YIL Mâide , 23-29, YIL 96 Nebe' YIL Mâide YIL 97 Burûc YIL Mâide , YIL 98 Meryem , YIL Mâide , YIL 99 Beyyine 98 Tümü 6. YIL Mâide YIL 100 Lokmân YIL Mâûn Tümü 2. YIL

6 101 Rûm YIL Meâric YIL Furkân YIL Meâric YIL Furkân YIL Meâric , YIL 103 Tâhâ YIL Meryem YIL 104 Mülk 67 Tümü 7. YIL Meryem , YIL 105 İbrâhîm YIL Meryem YIL 106 Meryem YIL Muhammed Tümü 14. YIL 107 Nahl , 43-66, YIL Mutaffifîn Tümü 3. YIL 108 Kehf , YIL Mücadele Tümü 22. YIL 109 Secde 32 Tümü 7. YIL Müddessir YIL 110 Müddessir YIL Müddessir YIL 111 İsrâ , 63-64, 73-83, YIL Müddessir , YIL 112 Mü'min , YIL Müddessir YIL 113 Bakara , , , , YIL Mülk Tümü 7. YIL 114 Neml 27 Tümü 8. YIL Mü'min , YIL 115 Zümer , YIL Mü'min , YIL 116 Câsiye 45 Tümü 8. YIL Mü'minûn YIL 117 Tegâbün 64 Tümü 9. YIL Mü'minûn YIL 118 Hûd 11 Tümü 9. YIL Mümtehine Tümü 23. YIL 119 Fussılet YIL Münâfikûn Tümü 16. YIL 120 Rûm YIL Mürselât Tümü 2. YIL 121 İsrâ , YIL Müzzemmil Tümü 4. YIL 122 A'râf , YIL Müzzemmil YIL 123 Nûr YIL Nahl , 43-66, YIL 124 Hac , YIL Nahl , 67-91, YIL 125 En'âm , 74-82, YIL Nahl YIL 126 Ankebût 29 Tümü 10. YIL Nâs Tümü 2. YIL 127 Sebe' YIL Nasr Tümü 22. YIL 128 Yûnus YIL Nâziât YIL 129 Sad YIL Nâziât YIL 130 Yûsuf 12 Tümü 11. YIL Nebe' YIL 131 Kasas , 47-75, YIL Nebe' YIL 132 Müzzemmil YIL Necm YIL 133 Mü'min , YIL Necm YIL 134 Necm 52 23, YIL Necm , YIL 135 Kehf YIL Neml Tümü 8. YIL 136 Lokmân YIL Nisâ , YIL 137 İbrâhîm (6 ve 36 hariç) 13. YIL Nisâ , YIL 138 Şûrâ 42 Tümü 13. YIL Nisâ , (3-7, 12-16) 23. YIL 139 Bakara , YIL Nûh Tümü 4. YIL 140 Fâtır (9-13, 19 hariç) 14. YIL Nûr YIL 141 Zümer , YIL Nûr YIL 142 Muhammed 47 Tümü 14. YIL Nûr , YIL 143 Enfâl 8 Tümü 15. YIL Ra'd Tümü 20. YIL 144 Saf 61 Tümü 15. YIL Rahmân , 9-29, YIL 145 Fussılet YIL Rahmân , YIL 146 İsrâ , YIL Rûm YIL 147 Ahkâf , YIL Rûm YIL 148 Nahl , 67-91, YIL Sad YIL 149 Mâide , 23-29, YIL Sâd YIL 150 Cum'a 62 Tümü 15. YIL Sâd YIL 151 Âl-i İmrân YIL Saf Tümü 15. YIL 152 Münâfikûn 63 Tümü 16. YIL Sâffât Tümü 3. YIL 153 Hac , 31-42, YIL Sebe' YIL

7 154 Âl-i Imrân , YIL Sebe' YIL 155 A'râf , YIL Secde Tümü 7. YIL 156 Haşr 59 Tümü 17. YIL Şems YIL 157 Zümer YIL Şems YIL 158 Sebe' YIL Şuarâ YIL 159 Tevbe YIL Şuarâ YIL 160 Yûnus YIL Şuarâ YIL 161 Hadîd 57 Tümü 18. YIL Şûrâ Tümü 13. YIL 162 Nahl YIL Tâhâ YIL 163 Nûr YIL Tâhâ YIL 164 Bakara YIL Tahrim Tümü 23. YIL 165 Ahzâb , 9-40, 48-52, YIL Talâk YIL 166 Nisâ , YIL Talâk YIL 167 En'am , , , YIL Târık YIL 168 Ra'd 13 Tümü 20. YIL Târik YIL 169 Tevbe YIL Tebbet Tümü 3. YIL 170 Fetih 48 Tümü 20. YIL Tegâbün Tümü 9. YIL 171 Talâk YIL Tekâsür YIL 172 Mâide YIL Tekâsür YIL 173 Hucurât 49 Tümü 20. YIL Tekvîr Tümü 1. YIL 174 Kasas YIL Tevbe YIL 175 Nisâ , YIL Tevbe YIL 176 Kehf YIL Tevbe YIL 177 Tevbe YIL Tîn Tümü 3. YIL 178 Ahkâf , YIL Tûr YIL 179 Nasr 110 Tümü 22. YIL Tûr , YIL 180 İbrâhîm YIL Tûr YIL 181 Mücadele 58 Tümü 22. YIL Vâkıa Tümü 3. YIL 182 Mâide , YIL Yâsîn Tümü 5. YIL 183 Bakara , 153, , , , 255, YIL Yûnus YIL 184 Mümtehine 60 Tümü 23. YIL Yûnus YIL 185 Fâtır , 9-13, YIL Yûsuf Tümü 11. YIL 186 Tahrim 66 Tümü 23. YIL Zâriyât YIL 187 En'âm YIL Zâriyât YIL 188 Talâk YIL Zilzâl Tümü 3. YIL 189 Nisâ , (3-7, 12-16) 23. YIL Zuhruf YIL 190 Nûr , YIL Zuhruf YIL 191 Mâide , YIL Zuhruf , YIL 192 Bakara , , , YIL Zümer , YIL 193 Ahzâb YIL Zümer , YIL 194 Mâide YIL Zümer YIL Kaynaklar: 1 Osman Keskioğlu, Nüzûlünden Günümüze Kur'an-ı Kerim Bilgileri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1987, s Mehdi Bazergan, Kur'an'ın Nüzûl Süreci, s , , Fecr Yayınevi, Ankara, Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği Yayınları: 1, Temel İslam Kültürü: 1, Istanbul, Ekim 2004, ISBN: , 2004, YEKDER 4 Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Ali Bulaç, Bakış Yay., İstanbul 5 Nüzul Sırasına Göre Hayat Kitabı Kur'an, Mustafa İslamoğlu, Düşün Yay.İstanbul, Mustafa Ünver, Tefsir Usulunde Mekki-Medeni Sureler İlmi, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv., İlahiyat Fak., Samsun, 1998 Hazırlayan: Turgut ÇİFTÇİ

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Tüm asal sayıların bölen kümelerinde iki asal sayı vardır. Bunlara ilaveten 4, 8 ve 9 gibi sayıların bölen kümelerinde de iki asal sayı bulunmaktadır. Örnek: 9 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 3, 9} 1 ve

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Sûre adı no. sayısı no

Sûre adı no. sayısı no 1 hariç bütün asal sayıların bölen kümesi iki elemanlıdır. Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini, bölen kümesi iki elemanlı olan sayılar bakımından ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde, bölen kümesinde ikiden fazla eleman bulunan sayıları ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen kümesi eleman sayısı > 2 olan sayılar işaretlenmiş bulunmaktadır: Sıra Âyet Sıra

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesinde Dört Asal Bulunan Sayılar Bu bölümde, bölen kümesinde dört asal bulunan sayıları ele alacağız. Böylece Kur ân-ı Kerîm fihristini tümüyle incelemiş olacağız. Zira Kur ân-ı Kerîm fihristinde

Detaylı

İkiye de üçe de bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Üçe bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir uyum bulunup bulunmadığını

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

İkiye de üçe de bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

Ellibin Yıllık Bir Gün

Ellibin Yıllık Bir Gün Ellibin Yıllık Bir Gün Editör Prof. Dr. Recai Doğan Yazar Prof. Dr. Beyza Bilgin ISBN: 978-605-9247-49-8 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 3000 Adet Yayınları Yayın No: 224 Web: grafikeryayin.com Kapak ve

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

Giriş Kur ân Kerîm, 23 yıl süren peygamberlik dönemi içinde Hz. Muhammed e (s.a.v.) vahiy yoluyla âlemlerin Rabbi olan Allâh katından indirilen bir kitaptır. 1 Fâtiha sûresiyle başlar Nâs sûresiyle biter.

Detaylı

Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri

Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri ARAŞTIRMA NOTU VE YORUMLAR Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:1 (2017), ss.225-238 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001468 Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ MUHTASAR KUR AN RİSALESİ Kur ân-ı Kerîm âlemlerin Rabbi 1 Allah (cc) katından 2 indirilmiştir 3. Âyetleri hikmetlerle dolu 4, apaçık 5 bir Kitap tır 6. Onlar Allah (cc) 'ın mesajları 7 ve belgeleridir

Detaylı

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ

SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ Dini Araştırmalar, Ocak-Haziran 2016, Cilt : 19, Sayı : 48, ss. 129-152 129 DOI: SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ Burhan ÇONKOR Öz Bu makalede özellikle son dönemde Kur ân surelerini dönemlere

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI Yıldız Nidâ Kız Öğrenciler Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Yıldız Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Yıldız Nidâ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Şehristânî nin Mefâtîhu l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri

Şehristânî nin Mefâtîhu l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri İslâm Araştırmaları Dergisi, 38 (2017): 45-87 doi: 10.26570/isad.346788 Şehristânî nin Mefâtîhu l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri Recep Arpa* Bilindiği gibi Hz. Peygamber inen

Detaylı

KUR ÂN MEAL DEFTER 2017

KUR ÂN MEAL DEFTER 2017 KUR ÂN MEAL DEFTER 2017 DÜŞÜN YAYINCILIK KUR AN MEAL DEFTER Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Genel Yayın Yönetmeni: Hümeyra Okuyan Redakte: Rümeysa Hafızoğlu - Abdullah Mesut Kapak: MottoProject Mizanpaj: Ahmet

Detaylı

Kur an İlimlerine Giriş-2

Kur an İlimlerine Giriş-2 Kur an İlimlerine Giriş-2 Muhammed bin Abdülkerim eş-şehristânî Çev: Ömer Dinç Arş. Gör., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana bilim dalı Araştırma Görevlisi omer_dinc25@hotmail.com Atıf Muhammed

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DKB205 3 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2009/2, Cilt: 8, Sayı: 16 HITIT UNIVERSITY DIVINITY FACULTY JOURNAL ISSN 1303-7757 2009/2, Volume: 8, Issue: 16 HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması

Detaylı

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E.

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. 1 KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. WİCKWİRE A.A. Edebiyat Fakültesi Th.B. İlahiyat Fakültesi M.A. Kitabı Mukaddes

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DKB 107 1 1+2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız

Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Mucize, insan veya insan topluluğunun kapasitesinin üstünde, doğa kurallarının ötesinde olanı ifade eder. Bir Peygamber

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER

01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER 01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER Birkaç terimin anlamı...147 Birinci Bölüm Sûre 1: Fâtiha...148 Sûre 2: Bakara...159 Sûre 3: Âl-i İmran...197 Sûre 4: Nisâ...224 İkinci Bölüm Sûre 5: Mâide...253

Detaylı

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13)

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13) Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13) Fâtiha; Kur ân-ı Kerîm in başlangıç suresinin adı olup açan, başlangıç, giriş anlamına gelmektedir. Kur an ın girişi, önsözü mahiyetinde olduğundan

Detaylı

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK KUR AN-I KERİM OKUMA VE EZAN OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1- Amaç: Bu yönergenin

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI A. KUR AN-I KERİM DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAM GİRİŞ Kur an-ı Kerim, İslam dininin ana kaynaklarının birincisidir.

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Kur an da Toprak ve Yeryüzü Lafızları

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Kur an da Toprak ve Yeryüzü Lafızları ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012 Kültürümüzde Toprak, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun www.actaturcica.com

Detaylı

Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak.

Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak. F I K I H K Ö Ş E S İ Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak. Hanefilere göre fıkıh;kişinin amel bakımından lehinde

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal

GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal 65 GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal (Kış 2015) 10/2: 100-120 /(Winter 2015) 10/2: 65-84 Doi Number:

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı Öğrenim Hakkı Madde 57 Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula

Detaylı

HZ. OSMAN A (35/656) NÜZÛL SIRASINA GÖRE MUSHAF NİSPET EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME*

HZ. OSMAN A (35/656) NÜZÛL SIRASINA GÖRE MUSHAF NİSPET EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME* SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 4 SAYI 1 s. 173-182 HZ. OSMAN A (35/656) NÜZÛL SIRASINA GÖRE MUSHAF NİSPET EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME* Muhammed Şerif KAHRAMAN* Özet Rivâyetlerde

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

Bu destek kimi zaman müminlerin içlerine indirilen güç, iç sükunet, cesaret, celadet

Bu destek kimi zaman müminlerin içlerine indirilen güç, iç sükunet, cesaret, celadet Meleklere İman Eski Kültürlerde Melekler Yahudilikte Melekler Hıristiyanlıkta Melekler Gökteki Savaş Kur an da Meleklerin Özellikleri Melekler Allah ın Görevlileri Midir? Melekler Görülebilir Mi? Cebrail

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR Kuran da 29 surenin başında, bilinen bir kelime oluşturmaksızın yer alan bağımsız harfler veya harf grupları vardır. Bunlar harf ayetlerdir ve 29 surenin

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI ANKARA 2015 1 Bu programın uygulanması, Başkanlık Makamının 14.07.2015

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

KUR AN DA NEBİ VE RESUL LAFIZLARI - Nabi and Rasul in the Holy Qur an -

KUR AN DA NEBİ VE RESUL LAFIZLARI - Nabi and Rasul in the Holy Qur an - KELAM ARAŞTIRMALARI 5:1 (2007), S.65-86. Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fakültesi myyuceer@yahoo.com KUR AN DA NEBİ VE RESUL LAFIZLARI - Nabi and Rasul in the Holy Qur an - Abstract: The Holy Qur an underlines

Detaylı

Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları

Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları Prof. Dr. Hüseyin PEKER Atıf / - Peker, H. (2012). Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2), 41-49. Özet- Kur an

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz?

3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? 3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? ي ا أ ي ه ا الن ب ي إ ن ا أ ر س ل ن اك ش اه د ا و م ب ش ر ا و ن ذ ير ا و د اع ي ا إ ل ى الل ه ب إ ذ ن ه و س ر اج ا م ن ير ا Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit,

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 69. HÂKKA SÛRESI Sûrenin Genel Tanıtımı Sûrenin Meâli Âyetlerin Tefsîri Âyetler:...288

İÇİNDEKİLER. 69. HÂKKA SÛRESI Sûrenin Genel Tanıtımı Sûrenin Meâli Âyetlerin Tefsîri Âyetler:...288 İÇİNDEKİLER Takdim........................................ 7 Önsöz......................................... 9 Giriş......................................... 13 A) Kur ân-ı Kerîm in Kur ân daki İsimleri...................

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

İÇİNDEKİLER Başlıklara tıklayınca ilgili konuya ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER Başlıklara tıklayınca ilgili konuya ulaşabilirsiniz. KADİR SÛRESİ Turgut ÇİFTÇİ 1 İÇİNDEKİLER Başlıklara tıklayınca ilgili konuya ulaşabilirsiniz. AYDINLANMA GECESİ... 1 KADİR SÛRESİ... 2 LEYLETU L-KADR... 2 KADR SÖZCÜĞÜ... 2 KADR VE KUR AN... 3 NEDEN GECE?...

Detaylı

Mülheim an der Ruhr. İslam & Cami. Bağış: IBAN: DE BIC: SPMHDE3EXXX

Mülheim an der Ruhr. İslam & Cami. Bağış: IBAN: DE BIC: SPMHDE3EXXX Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Sandstraße 126 C 45473 Mülheim an der Ruhr Tel.: 02 08-47 03 10 Fax: 02 08-47 98 91 İnternet: www.mh-fatihmoschee.com Email: info@mh-fatihmoschee.com

Detaylı

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU KUR AN-I KERİM DİNİ BİLGİLER ÖĞRENME ALANI Yüzünden Okuma Ezber İtikat İbadet Siyer Ahlâk 6 ÜNİTELER 1. Kur (50 ) 2. Kur (50 ) 3. Kur

Detaylı

KUR AN-I KERİM.

KUR AN-I KERİM. KUR AN-I KERİM VAHİY Vahyin sözlük manası: Vahiy, işaret etmek, yazı yazmak, yazılmış nâme ve kitâbe, elçi göndermek, ilham etmek ve gizlice söz söylemek manalarına gelir.vahyin terim manası: Yüce Allah

Detaylı

KUR ÂN IN, NÜZÛL DÖNEMİ PUTPEREST ARAPLARI İÇİN KAYNAKLIĞI ÜZERİNE

KUR ÂN IN, NÜZÛL DÖNEMİ PUTPEREST ARAPLARI İÇİN KAYNAKLIĞI ÜZERİNE İstem, Yıl:2, Sayı:4, 2004, s. 53-61 KUR ÂN IN, NÜZÛL DÖNEMİ PUTPEREST ARAPLARI İÇİN KAYNAKLIĞI ÜZERİNE Prof.Dr. Adnan DEMİRCAN Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi On the Usability of the Quran as a

Detaylı

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar!

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! Rabbinizden size, bir öğüt, gönüllerde olan (kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur

Detaylı

MEAL SINAVI A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1

MEAL SINAVI A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1 1. Yüce Allah ın, Tekasür suresinde Hayır, eğer kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız (bunu yapmazdınız). diyerek yapılmasından razı olmadığını belirttiği özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyaya

Detaylı

KUR'AN PINARI SINAVI 2017

KUR'AN PINARI SINAVI 2017 1. Duha suresinde Allah(cc), Hz Muhammed (sav) e olan ihsanını hatırlatmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi surede belirtilen ihsanlardan biri değildir? A) O seni yetim bulup barındırmadı mı? B) Seni

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM (Nisan-Mayıs-Haziran) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM (Nisan-Mayıs-Haziran) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI Feramuz BEYDOĞAN İl Müftü Yard. Akdeniz Hamidiye (Müftü) C. Mahmut ATICI İl Müftü Yard. Mezitli Ulu Camii Yusuf İzzettin KONUK İl Müftü Yard. Yenişehir Hz. Osman Camii Yunus GÜRER İl Vaizi Toroslar Hacı

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

1- Yüce Allah ın marifeti

1- Yüce Allah ın marifeti Yolumu elli beş kaide üzerine bina ettim. Bunları her kul için kaçınılmaz bir şekilde gerekli olan ve birbirini destekleyen elli beş Kur an ayeti ve nebevi sünnet teyid etmektedir. Bu kaideler şunlardır:

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEFSİR) ANABİLİM DALI MEKKÎ SURELERDE HOŞGÖRÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEFSİR) ANABİLİM DALI MEKKÎ SURELERDE HOŞGÖRÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEFSİR) ANABİLİM DALI MEKKÎ SURELERDE HOŞGÖRÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA 2009 1 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: ALFABETİK (A-C)

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: ALFABETİK (A-C) Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: ALFABETİK (A-C) A lâ; Kur ân-ı Kerîm in 87. suresinin adı olup yüceler yücesi, en yüce anlamına gelmektedir. Sure adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. A râf; Kur

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

KUR'AN PINARI SINAVI 2017

KUR'AN PINARI SINAVI 2017 1. Kıyamet gününü tasvir eden ve Peygamber Efendimiz'in (sav): "Her kim kıyamet gününü gözleriyle görmek isterse okusun." diye tavsiye ettiği üç sûre hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? A) Nebe-Abese-Tekvir

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Kur an Okuma ve Tecvit II II Ön koşul Dersler

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Kur an Okuma ve Tecvit II II Ön koşul Dersler Kur an Okuma ve Tecvit II II 0+4 2 3 Bu dersin genel amacı; Sakin mimin halleri, Fer i harfler, İdgam, Vasl ve Vakf prensipleri ve işaretleri konularında öğrencilerin bilgi edinmeleri, bilgiyi kullanabilmeleri

Detaylı

Peygamberlere İman. Peygamberlere Duyulan İhtiyaç. Peygamberlik. Her Millete Peygamber Gelmiştir. Peygamberlerin Sayısı. Kur an daki Peygamberler

Peygamberlere İman. Peygamberlere Duyulan İhtiyaç. Peygamberlik. Her Millete Peygamber Gelmiştir. Peygamberlerin Sayısı. Kur an daki Peygamberler Peygamberlere Duyulan İhtiyaç Peygamberlik Her Millete Peygamber Gelmiştir Peygamberlerin Sayısı Kur an daki Peygamberler Bilinmeyen Peygamberler Peygamberlere İman Hazret İfadesi Peygamberler Hep Erkek

Detaylı

Kur ân Surelerinin İsimlerine Dair Yazılmış Mensûr ve Manzûm Eserler ve Manzûm Bir Örnek Ali AKPINAR *

Kur ân Surelerinin İsimlerine Dair Yazılmış Mensûr ve Manzûm Eserler ve Manzûm Bir Örnek Ali AKPINAR * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 5-18 Kur ân Surelerinin İsimlerine Dair Yazılmış Mensûr ve Manzûm Eserler ve Manzûm Bir Örnek Ali AKPINAR * Özet Kur ân, her biri farklı isimlerle anılan yüz

Detaylı

YASİN SURESİ İniş Sırası: 41 Mushaf Sırası: 36 Mekki Sure 83 Ayettir. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla

YASİN SURESİ İniş Sırası: 41 Mushaf Sırası: 36 Mekki Sure 83 Ayettir. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla YASİN SURESİ İniş Sırası: 41 Mushaf Sırası: 36 Mekki Sure 83 Ayettir Rahmân Rahîm Allah ın adıyla 1. Ya, Sin. 2. HİKMETLİ (akıl tabiata uygun) Kur an a yemin olsun! 3. Gerçekten sen gönderilmiş elçilerdensin.

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

a) Allah, üçün üçüncüsüdür b) Allah birdir c) Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir d) Rabbim ve Rabbiniz olan Allah a kulluk ediniz

a) Allah, üçün üçüncüsüdür b) Allah birdir c) Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir d) Rabbim ve Rabbiniz olan Allah a kulluk ediniz Soru-1) And olsun ki, Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesîh tir diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih, Ey İsrailoğulları... demişti. Âyet mealine göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Detaylı

FATİH MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI EĞİTİM PROGRAMI HAFTALIK DERS PLANLARI

FATİH MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI EĞİTİM PROGRAMI HAFTALIK DERS PLANLARI FATİH MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI EĞİTİM PROGRAMI HAFTALIK DERS PLANLARI FATİH MÜFTÜLÜĞÜ. KUR AN KURSU HAFIZLIK EĞİTİM PROGRAMI HAFIZLIK HAZIRLIK DÖNEMİ HAFTALIK DERS PLANI Yüzünden Okuma 10 1-70. Sayfalar

Detaylı

SEYF AYETİYLE MENSUH OLDUĞU İDDİA EDİLEN AYETLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Hikmet AKDEMİR

SEYF AYETİYLE MENSUH OLDUĞU İDDİA EDİLEN AYETLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Hikmet AKDEMİR SEYF AYETİYLE MENSUH OLDUĞU İDDİA EDİLEN AYETLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Hikmet AKDEMİR Özet Kur an-ı Kerim de neshin mevcut olup olmadığı meselesi İslam bilginleri arasında en çok tartışılan konulardan biridir.

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

Konu düzeni Cavit Yalçın'a, Mealler Süleyman Ateş'e aittir. Kaynak Site: HanifDostlar

Konu düzeni Cavit Yalçın'a, Mealler Süleyman Ateş'e aittir. Kaynak Site: HanifDostlar KUR AN DA İNKAR EDENLERİN VASIFLARI Konu düzeni Cavit Yalçın'a, Mealler Süleyman Ateş'e aittir. Kaynak Site: HanifDostlar KONULAR : 1- DİNİ ALAYA ALIR, SAHİP OLDUKLARIYLA ŞIMARIRLAR : 17 İSRA 16...18 KEHF

Detaylı

KUR'AN PINARI SINAVI 2017

KUR'AN PINARI SINAVI 2017 1. Ey Ademoğlu! Her tarafın yasaklı ağaç dolu. Vesvese verse de insi şeytanlar. Yemin dahi edip dünyaları vaad etseler de kanma. Azim bulsun Rabbin sende. Bir gün Rabbini unutup yersen yasaklı ağaçtan

Detaylı

Pek çok âyette Kitab ın apaçık olduğu belirtilmektedir.[2] Bir âyet şöyledir:

Pek çok âyette Kitab ın apaçık olduğu belirtilmektedir.[2] Bir âyet şöyledir: Kur ân a Göre Resulullah ın Tebyîn Görevinin Anlamı Süleymaniye Vakfı > Araştırmalar > Kur'an Araştırmaları Tarih: 16 Ağustos 2011 Tebyin, açıklamak anlamına gelmektedir.[1] Pek çok âyette Kitab ın apaçık

Detaylı