SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan Hisse Senetleri Bedelsiz Temettüden Halka Açılma Diğer Menkul Kıymetler 1. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. (*) 2. Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. (**) 3. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.ġ. (***) 4. Ataç ĠnĢaat ve Sanayi A.ġ. (****) Hisse Senedi Hisse Senedi ,06 - Hisse Senedi Hisse Senedi (*) Şirketin nakit olarak artırılacak TL nominal değerli sermayesini temsil edecek payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (**) Şirketin nakit olarak artırılacak ,06 TL nominal değerli sermayesini temsil edecek payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (***) Şirketin nakit olarak artırılacak TL nominal değerli sermayesini temsil eden payların ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ve Şirketin mevcut ortaklarının sahip olduğu paylardan toplam TL nominal değerli kısmının, halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (****) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun tarih ve 30 sayılı toplantısında Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın (ĠMKB) tek hisse senedine dayalı vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin ĠMKB de iģlem görmesine iliģkin talebi uygun bulunmuģ olup, konuyla ilgili olarak yürürlüğe konulması gerekli görülen mevzuat taslaklarının ĠMKB tarafından Kurulumuza sunulabileceğine karar verilmiģtir. 2. Kurulumuzun tarih ve 30/948 sayılı kararı: tarihli Sabah Gazetesi nde yayınlanan Altın Suyuna Saadet Zinciri baģlıklı haberlerde, son dönemde altın fiyatlarının artmasıyla birlikte Türkiye de altın üzerinden yeni bir saadet zincirinin ortaya çıktığı, Virgin Gold Mining Corporation (Virgin Gold, Şirket) unvanlı Şirket in asgari ABD Doları tutarında açılan hesaba aylık %10 gibi yüksek bir getiri vaat ederek tasarruf sahiplerinden üyelik sistemiyle para topladığı, üyelerin sisteme üç kişi sokmaları halinde getiri oranının aylık %20 ye kadar yükseldiği, Panama merkezli, Dubai ve Arizona dan yönetildiği anlaşılan uluslararası görünüme sahip Şirket in Türkiye yapılanmasının son 6 aya kadar internet ve sosyal medya üzerinde gerçekleştiği, sonrasında ise 1

2 Mecidiyeköy ve Üsküdar da ofisler açıldığı, sisteme dahil olmak isteyenlerin Mecidiyeköy ve Üsküdar daki ofislere giderek ABD Doları değerinde 1 hisse satın aldığı, adının verilmesini istemeyen Mecidiyeköy de mukim bir esnafın hâlihazırda sistemde ABD Doları nın olduğunu, 3 aydır kesintisiz olarak ABD Doları kazandığını, kendi hesaplarına gelen paranın yabancı bir kişinin şahsi hesabından tele havale yöntemiyle gönderildiğini fakat son bir haftadır herhangi bir ödemenin yapılmadığını ifade ettiği, yatırımcılara yüksek getiriler vaat eden Virgin Gold hakkında gerek Kurulumuz gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeler başlatıldığı, Çırağan Sarayı ve Dubai de lüks mekanlarda toplantılar yapan Şirket in uluslararası sistemde de mercek altına alındığı, sistemde para kazanmanın en etkin yolunun zincire yeni üyelerin katılmasından geçtiği, ABD Doları giriş ücreti ile Şirket te hesap açan kişinin, sisteme kazandırdığı her yeni üye üzerinden prim kazanmaya başladığı, örneğin, 10 yeni üye bulan kişinin sisteme kazandırdığı ABD Doları nın %10 u olan ABD Doları nı prim olarak kazandığı, yeni üyelerin de benzer şekilde çalıştığı ve sistemin bu şekilde büyümeye devam ettiği ifadelerine yer verilmiģtir. Söz konusu haberlerde ifade edilen hususların, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda tespit edilen hususları tarihli toplantısında görüģen Kurulumuz Karar Organı; A) Virgin Gold Mining Corporation (Virgin Gold) unvanlı şirketi ülkemizde temsil eden herhangi bir kişi ya da kuruma ulaşılamadığı, Virgin Gold sistemine ülkemizde herhangi bir kişinin para yatırdığına ilişkin somut bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığı ve konuya ilişkin olarak Kurulumuza ulaşan bir şikâyetin de bulunmadığı hususları dikkate alınarak, konu ile ilgili olarak bu aşamada Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 ve 47/1/A-4 maddeleri kapsamında herhangi bir işlemin yapılmamasına, B) Virgin Gold Mining Corporation yetkililerinin, Şirket in internet sitesinden (www.vgmc.com) Türkçe seçeneğinin kaldırılması, Şirket in Türkiye de yerleşik kişilere yönelik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edebilecek nitelikteki faaliyetlerine son verilmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarında uyarılmasına, C) Yatırımcıların mağdur olmasının önlenmesi için, Virgin Gold Mining Corporation unvanlı Şirketin menkul kıymetlerinin Kurulumuz kaydında bulunmadığı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen bir duyuru metninin Kurulumuz Haftalık Bülteni nde yayınlanmasına, karar vermiģtir. 3. Kurulumuzun tarih ve 30/947 sayılı kararı: Ergun TORTUM, Bircan (KORKUT) TORTUM ve Edibe TORTUM isimli Ģahıslar tarafından sermaye piyasalarında değerlendirmek üzere para toplandığına iliģkin ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda izinsiz sermaye piyasası faaliyeti ve dolandırıcılık fiilleri nedeniyle; Ergun TORTUM, Bircan TORTUM (KORKUT) ve Edibe TORTUM isimli Ģahıslar hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/I-(A)-4 ve Türk Ceza Kanunu nun 157. maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve Ceza Muhakemesi Kanunu nun 128 ve 131. maddeleri kapsamında adı geçenler tarafından söz konusu suçlardan elde edilen malvarlığına el konulmasının istenmesine karar verilmiģtir. Kurulumuzca haklarında suç duyurusunda bulunulan Ergun TORTUM, Bircan TORTUM (KORKUT) ve Edibe TORTUM isimli Ģahıslara sermaye piyasalarında değerlendirilmek üzere para veren/gönderen kiģilerin genel hukuk hükümleri çerçevesinde Ergun TORTUM, Bircan TORTUM (KORKUT) ve Edibe TORTUM isimli Ģahıslar aleyhine alacak ve tazminat davası açabilmeleri mümkündür. C. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER 1. Kurul Kaydındaki Ortaklıkların Pay Ġhraçları Ortaklık Mevcut Sermaye Yeni Sermaye 1. Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. (*) 2. A.V.O.D. KurutulmuĢ Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. 3. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.ġ. (**) Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Ġç Temettüden Kaynaklardan SatıĢ Türü Tahsisli , , , (*) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylar Universe Capital Partners LLC ye tahsisli olarak satılacaktır. (**) Bkz. Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 7 2

3 2. Borçlanma Araçları Ortaklık Menkul Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Türkiye Garanti Bankası A.ġ. (*) Tahvil YurtdıĢı / Tahsisli 2. Halk Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Halka Arz 7. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. Tahvil Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli 3. Alternatif Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Nitelikli Yatırımcı 4. Destek Faktoring A.ġ. Tahvil Nitelikli Yatırımcı 6. Destek Faktoring A.ġ. Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 8. Aktif Yatırım Bankası A.ġ. Tahvil / Banka Bonosu Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli 5. Aktif Yatırım Bankası A.ġ. VDMK Nitelikli Yatırımcı (*) Tahvillerin ihraç tutarı ABD Doları olup Merkez Bankası nın tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. 3. Diğer Menkul Kıymetler Ortaklık Menkul Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Deutsche Bank AG (Londra Ģubesi) Aracı KuruluĢ Varantı/Sertifikası/Senedi Halka Arz D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Tacirler Portföy Yönetimi A.ġ. nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 2. Global Menkul Değerler A.ġ. nin Deposite ĠĢ Merkezi A1 Blok Kat:3 No:307-A Ġkitelli OSB BaĢakĢehir/ĠSTANBUL adresinde irtibat bürosu açma talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Suç Duyuruları Ergun TORTUM, Bircan (KORKUT) TORTUM ve Edibe TORTUM isimli Ģahıs tarafından sermaye piyasalarında değerlendirmek üzere para toplandığına iliģkin ihbarlar üzerine Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleģtirilen inceleme sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan ġahıs 1. Ergun TORTUM 2. Bircan (KORKUT) TORTUM 3. Edibe TORTUM Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Ġzinsiz sermaye piyasası faaliyeti ve dolandırıcılık. Ġzinsiz sermaye piyasası faaliyeti ve dolandırıcılık. Ġzinsiz sermaye piyasası faaliyeti ve dolandırıcılık. Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Kanun Maddesi Sermaye Piyasası Kanunun 47/I-(A)-4 maddesi ve Türk Ceza Kanunun 157. maddesi Sermaye Piyasası Kanunun 47/I-(A)-4 maddesi ve Türk Ceza Kanunun 157. maddesi Sermaye Piyasası Kanunun 47/I-(A)-4 maddesi ve Türk Ceza Kanunun 157. maddesi 3

4 2. ĠĢlem Yasakları AĢağıdaki tabloda isimlerine yer verilen Ģahıslar hakkında, SPKn nun 46 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, tarihi mesai bitiminden itibaren, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilmesine; iģlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdindeki hesaplarına iģlem yasağı kaydının iģlenmesine karar verilmiģtir. ĠĢlem Yasağı Getirilen ġahıs/ġirket ĠĢlem Yasağı Süresi 1. Ergun TORTUM 6 ay 2. Bircan (KORKUT) TORTUM 6 ay 3. Edibe TORTUM 6 ay 3. Ġdari Para Cezaları ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Verilen ĠPC Tutarı 1. Dardanel ÖnentaĢ Gıda Sanayi A.ġ. (*) ġirket in , , , , , , ve hesap dönemlerine iliģkin finansal tablolarındaki hatalı uygulamaları ġirket in , , , , , ve hesap dönemlerine iliģkin finansal tablolarındaki hatalı uygulamaları ġirket in , , , , , ve hesap dönemlerine iliģkin finansal tablolarındaki hatalı uygulamaları ġirket in arası dönemde düzenlenen tüm ara dönem ve yıllık finansal tablolardaki hatalı uygulamaları tarihinde gerçekleģtirdiği A.V.O.D. KurutulmuĢ Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. paylarındaki satıģ iģleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya zamanında ve uygun Ģekilde duyurulmaması No:29 sayılı sayılı Tebliği Ġpek Doğal Enerji Kaynakları AraĢtırma ve Üretim A.ġ. (*) No:29 sayılı Tebliği Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri A.ġ. (*) No:29 sayılı Tebliği IĢıklar Yatırım Holding A.ġ. (*) No:29 sayılı Tebliği Nazım TORBAOĞLU Kurulumuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği (*) Şirket in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, ilgili dönemlerde Şirket te görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararların alınması esnasında yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir. F. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. Fokus Portföy Yönetimi A.ġ. nin (ġirket) ortağı olan Fokus Yatırım Holding A.ġ. ortaklarından Uzay KOZAK dan Kubilay CĠNEMRE ye pay devri neticesinde ġirket ortaklık yapısında meydana gelecek olan %19,37 oranındaki dolaylı pay devrine onay verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 2. Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin ortaklarından Anıl Erk YILMAZ ın sahibi olduğu toplam 10 TL nominal değerli adet A grubu paylarının Güler Yatırım Holding A.ġ. ye devrine izin verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 4

5 3. Ulukartal Kapital Vadeli ĠĢlemler Aracılık A.ġ. nin pay devri baģvurusu olumlu karģılanmıģ olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir; Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı PAY DEVRĠ ÖNCESĠ PAY DEVRĠ SONRASI Sabri Hakkı ULUKARTAL ,00 91,22 0,00 0,00 Ulukartal Holding A.ġ ,00 8, ,00 8,78 Aslı Usul Sever 1,00 0,00 1,00 0,00 Kıvanç MEMĠġOĞLU 1,00 0,00 1,00 0,00 Ġsmet Kemal ÇELĠK 1,00 0,00 1,00 0,00 Kamile Oya ULUKARTAL 0,00 0, ,00 45,61 Osman Önder ULUKARTAL 0,00 0, ,00 45,61 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 4. Standard Ünlü Menkul Değerler A.ġ. nin pay devri baģvurusu Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir; Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı PAY DEVRĠ ÖNCESĠ PAY DEVRĠ SONRASI Standard Bank London Holdings Limited ,00 66, ,10 13,8571 Ünlü Finansal Yatırımlar A.ġ. 0,00 0, ,90 75,0000 Mahmut Levent ÜNLÜ ,00 22,0000 0,00 0,0000 Kamil Atilla KÖKSAL ,00 4, ,00 4,2857 Güray ZORA ,00 3, ,00 3,4286 Ġbrahim ROMANO ,00 3, ,00 3,4286 TOPLAM ,00 100, ,00 100,0000 G. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Kurul Kaydından Çıkan Ortaklıklar AĢağıdaki ortaklıklar Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca Kurul kaydından çıkarılmıģtır. Ortaklık 1. Gimat Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. Kurul Kaydından Çıkma Gerekçesi Aktif büyüklüğününseri: IV, No: 39 sayılı Tebliğ de yer alan tutarın altında olması. 2. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri AĢağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleģme değiģiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Ortaklık 1. Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ġlgili Maddeler Esas sözleģmenin 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 nci maddeleri ile Geçici 2 nci maddesine iliģkin tadil tasarıları uygun görülmüģtür. 5

6 3. KSS GiriĢ AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriģ baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Ortaklık Mevcut Sermaye Belirlenen KSS Tavanı 1. Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ , Ġhraç Talepleri Olumlu KarĢılanan Alt Fonlar ġemsiye Fon Alt Fon 1. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. B Tipi ġemsiye Fonu (*) DeğiĢken Alt Fon (5. Alt Fon) (*) Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Alt Fonu nun (2. Alt Fon), Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na bağlı alt fona dönüştürülmesi ve unvanının Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Değişken Alt Fon (5. Alt Fon) olarak değiştirilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 5. GoldaĢ Kuyumculuk Sanayi Ġthalat Ġhracat A.ġ. nin (ġirket) dönemi arası mali tablolarının incelenmesi sonucunda; ġirket ve/veya iģtirakleri ve/veya bağlı ortaklıkları aleyhine açılmıģ icra/iflas/tazminat davalarına konu edilen ticari mal alımları nedeniyle oluģan borçların bir kısmını tarihinden, bir kısmını ise tarihinden itibaren Kur DeğiĢiminin Etkileri baģlıklı TMS 21 e aykırı bir biçimde değerlemeye tabi tutmadığı tespit edildiğinden, I) ġirket in 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları ile ve daha sonra kamuoyuna duyurulmuģ ara hesap dönemlerine iliģkin finansal tablolarının TMS 21 hükümleri dikkate alınarak, TMS 8 hükümlerine uygun olarak düzeltilmesine; bağımsız denetime veya sınırlı incelemeye tabi olan dönemlerin bağımsız denetimden veya sınırlı incelemeden geçirilmesine; düzeltilen ve bağımsız denetimden veya sınırlı incelemeden geçen tüm finansal tabloların Kurul Kararı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yeniden kamuya açıklanmasına, II) Yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen ġirket tarafından, her bir finansal tabloda yapılacak önemli düzeltmelerin olası etkilerine iliģkin olarak, tahmini tutar ve etkilenecek finansal tablo kalemleri belirtilmek suretiyle, Kurul Kararı tarihini izleyen ilk iģ günü ĠMKB seansı baģlamadan bir özel durum açıklaması yapılmasına, III) Düzeltilecek olan, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılına iliģkin finansal tabloların ġirket in yapılacak ilk olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, IV) Finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koģullar oluģtuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara baģvurma haklarının saklı olduğu hususunun, düzeltilecek olan finansal tabloların görüģüleceği olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, karar verilmiģtir. 6. IĢıklar Enerji ve Yapı Holding A.ġ. nin (ġirket), Kurulumuzun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon ÇıkıĢı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ĠĢlemlerinde Uyulacak Ġlke ve Esaslar duyurusu kapsamında TL lik çıkarılmıģ sermayesinin geçmiģ yıllar zararları ve dönem zararının mahsubu amacıyla %60 oranında TL tutarında azaltılarak TL ye indirilmesine ve eģ anlı olarak %111 bedelli artırım ile TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde yeniden TL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam TL nominal değerli payların Kurulumuz kaydına alınmasına iliģkin talebinin olumsuz karģılanmasına karar verilmiģtir. 7. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.ġ. nin (ġirket), aktifinde yer alan 8 adet iģtirak hisselerinin yeni kurulacak Kale Menkul ĠĢ GeliĢtirme Sanayi ve Ticaret A.ġ. ye (Kale Menkul A.ġ.), ġirket aktifinde yer alan 21 adet gayrimenkullerin ise yeni kurulacak Kale Gayrimenkul ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi A.ġ. ye (Kale Gayrimenkul A.ġ.) devredilmesi suretiyle gerçekleģtirilecek kısmi bölünme iģlemine izin verilmesi talebi ile kısmi bölünme neticesinde yeni kurulacak Ģirketlerin hisselerinin ġirket in ortaklarına mevcut hisseleri oranında verilmesi dolayısıyla ortaya çıkacak sermaye azalması ile eģ zamanlı olarak yapılacak ,24 TL lik sermaye artırımını temsil eden payların Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. ġirket in kısmi bölünme iģlemi dolayısıyla sermayesi ,24 TL tutarında azaltılacak olup, sermaye azaltımı ile eģ zamanlı olarak tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karģılanmak suretiyle aynı tutarda sermaye artırımı yapılacaktır. Bu iģlemler sonucunda ġirket sermayesi değiģmeyecektir. 6

7 8. Hak Menkul Kıymetler A.ġ. nin (Aracı Kurum) 2012/32 sayılı Haftalık Bülten de yayınlanan sermaye artırımı Aracı Kurum un kendi talebi doğrultusunda iptal edilerek, sermayesinin TL den TL ye artırılması talebiyle yapmıģ olduğu yeni baģvurusu Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. 9. Sardes Portföy Yönetimi A.ġ. nin sermayesinin TL den TL ye artırılması talebiyle yapmıģ olduğu baģvurunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 10. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin, TL baģlangıç tutarlı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. S&P/IFCI Turkey Large Mid Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) nun kuruluģuna izin verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir TL sermayeli Timurkan Gönen Portföy Yönetimi A.ġ. unvanlı bir portföy yönetim Ģirketinin kuruluģuna iliģkin esas sözleģmenin uygun görülmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 12. Nar Yatırım A.ġ. nin TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL çıkarılmıģ sermayeli Nar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüģümüne iliģkin esas sözleģme değiģikliklerinin uygun görülmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. H. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaģabilirsiniz. 7

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSĠZDĠR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıģtır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi ĠletiĢim Merkezi

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı