SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan Hisse Senetleri Bedelsiz Temettüden Halka Açılma Diğer Menkul Kıymetler 1. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. (*) 2. Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. (**) 3. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.ġ. (***) 4. Ataç ĠnĢaat ve Sanayi A.ġ. (****) Hisse Senedi Hisse Senedi ,06 - Hisse Senedi Hisse Senedi (*) Şirketin nakit olarak artırılacak TL nominal değerli sermayesini temsil edecek payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (**) Şirketin nakit olarak artırılacak ,06 TL nominal değerli sermayesini temsil edecek payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (***) Şirketin nakit olarak artırılacak TL nominal değerli sermayesini temsil eden payların ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ve Şirketin mevcut ortaklarının sahip olduğu paylardan toplam TL nominal değerli kısmının, halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (****) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun tarih ve 30 sayılı toplantısında Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın (ĠMKB) tek hisse senedine dayalı vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmelerinin ĠMKB de iģlem görmesine iliģkin talebi uygun bulunmuģ olup, konuyla ilgili olarak yürürlüğe konulması gerekli görülen mevzuat taslaklarının ĠMKB tarafından Kurulumuza sunulabileceğine karar verilmiģtir. 2. Kurulumuzun tarih ve 30/948 sayılı kararı: tarihli Sabah Gazetesi nde yayınlanan Altın Suyuna Saadet Zinciri baģlıklı haberlerde, son dönemde altın fiyatlarının artmasıyla birlikte Türkiye de altın üzerinden yeni bir saadet zincirinin ortaya çıktığı, Virgin Gold Mining Corporation (Virgin Gold, Şirket) unvanlı Şirket in asgari ABD Doları tutarında açılan hesaba aylık %10 gibi yüksek bir getiri vaat ederek tasarruf sahiplerinden üyelik sistemiyle para topladığı, üyelerin sisteme üç kişi sokmaları halinde getiri oranının aylık %20 ye kadar yükseldiği, Panama merkezli, Dubai ve Arizona dan yönetildiği anlaşılan uluslararası görünüme sahip Şirket in Türkiye yapılanmasının son 6 aya kadar internet ve sosyal medya üzerinde gerçekleştiği, sonrasında ise 1

2 Mecidiyeköy ve Üsküdar da ofisler açıldığı, sisteme dahil olmak isteyenlerin Mecidiyeköy ve Üsküdar daki ofislere giderek ABD Doları değerinde 1 hisse satın aldığı, adının verilmesini istemeyen Mecidiyeköy de mukim bir esnafın hâlihazırda sistemde ABD Doları nın olduğunu, 3 aydır kesintisiz olarak ABD Doları kazandığını, kendi hesaplarına gelen paranın yabancı bir kişinin şahsi hesabından tele havale yöntemiyle gönderildiğini fakat son bir haftadır herhangi bir ödemenin yapılmadığını ifade ettiği, yatırımcılara yüksek getiriler vaat eden Virgin Gold hakkında gerek Kurulumuz gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeler başlatıldığı, Çırağan Sarayı ve Dubai de lüks mekanlarda toplantılar yapan Şirket in uluslararası sistemde de mercek altına alındığı, sistemde para kazanmanın en etkin yolunun zincire yeni üyelerin katılmasından geçtiği, ABD Doları giriş ücreti ile Şirket te hesap açan kişinin, sisteme kazandırdığı her yeni üye üzerinden prim kazanmaya başladığı, örneğin, 10 yeni üye bulan kişinin sisteme kazandırdığı ABD Doları nın %10 u olan ABD Doları nı prim olarak kazandığı, yeni üyelerin de benzer şekilde çalıştığı ve sistemin bu şekilde büyümeye devam ettiği ifadelerine yer verilmiģtir. Söz konusu haberlerde ifade edilen hususların, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda tespit edilen hususları tarihli toplantısında görüģen Kurulumuz Karar Organı; A) Virgin Gold Mining Corporation (Virgin Gold) unvanlı şirketi ülkemizde temsil eden herhangi bir kişi ya da kuruma ulaşılamadığı, Virgin Gold sistemine ülkemizde herhangi bir kişinin para yatırdığına ilişkin somut bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığı ve konuya ilişkin olarak Kurulumuza ulaşan bir şikâyetin de bulunmadığı hususları dikkate alınarak, konu ile ilgili olarak bu aşamada Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 ve 47/1/A-4 maddeleri kapsamında herhangi bir işlemin yapılmamasına, B) Virgin Gold Mining Corporation yetkililerinin, Şirket in internet sitesinden ( Türkçe seçeneğinin kaldırılması, Şirket in Türkiye de yerleşik kişilere yönelik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edebilecek nitelikteki faaliyetlerine son verilmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarında uyarılmasına, C) Yatırımcıların mağdur olmasının önlenmesi için, Virgin Gold Mining Corporation unvanlı Şirketin menkul kıymetlerinin Kurulumuz kaydında bulunmadığı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen bir duyuru metninin Kurulumuz Haftalık Bülteni nde yayınlanmasına, karar vermiģtir. 3. Kurulumuzun tarih ve 30/947 sayılı kararı: Ergun TORTUM, Bircan (KORKUT) TORTUM ve Edibe TORTUM isimli Ģahıslar tarafından sermaye piyasalarında değerlendirmek üzere para toplandığına iliģkin ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda izinsiz sermaye piyasası faaliyeti ve dolandırıcılık fiilleri nedeniyle; Ergun TORTUM, Bircan TORTUM (KORKUT) ve Edibe TORTUM isimli Ģahıslar hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/I-(A)-4 ve Türk Ceza Kanunu nun 157. maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve Ceza Muhakemesi Kanunu nun 128 ve 131. maddeleri kapsamında adı geçenler tarafından söz konusu suçlardan elde edilen malvarlığına el konulmasının istenmesine karar verilmiģtir. Kurulumuzca haklarında suç duyurusunda bulunulan Ergun TORTUM, Bircan TORTUM (KORKUT) ve Edibe TORTUM isimli Ģahıslara sermaye piyasalarında değerlendirilmek üzere para veren/gönderen kiģilerin genel hukuk hükümleri çerçevesinde Ergun TORTUM, Bircan TORTUM (KORKUT) ve Edibe TORTUM isimli Ģahıslar aleyhine alacak ve tazminat davası açabilmeleri mümkündür. C. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER 1. Kurul Kaydındaki Ortaklıkların Pay Ġhraçları Ortaklık Mevcut Sermaye Yeni Sermaye 1. Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. (*) 2. A.V.O.D. KurutulmuĢ Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. 3. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.ġ. (**) Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Ġç Temettüden Kaynaklardan SatıĢ Türü Tahsisli , , , (*) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylar Universe Capital Partners LLC ye tahsisli olarak satılacaktır. (**) Bkz. Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 7 2

3 2. Borçlanma Araçları Ortaklık Menkul Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Türkiye Garanti Bankası A.ġ. (*) Tahvil YurtdıĢı / Tahsisli 2. Halk Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Halka Arz 7. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. Tahvil Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli 3. Alternatif Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Nitelikli Yatırımcı 4. Destek Faktoring A.ġ. Tahvil Nitelikli Yatırımcı 6. Destek Faktoring A.ġ. Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 8. Aktif Yatırım Bankası A.ġ. Tahvil / Banka Bonosu Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli 5. Aktif Yatırım Bankası A.ġ. VDMK Nitelikli Yatırımcı (*) Tahvillerin ihraç tutarı ABD Doları olup Merkez Bankası nın tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. 3. Diğer Menkul Kıymetler Ortaklık Menkul Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Deutsche Bank AG (Londra Ģubesi) Aracı KuruluĢ Varantı/Sertifikası/Senedi Halka Arz D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Tacirler Portföy Yönetimi A.ġ. nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 2. Global Menkul Değerler A.ġ. nin Deposite ĠĢ Merkezi A1 Blok Kat:3 No:307-A Ġkitelli OSB BaĢakĢehir/ĠSTANBUL adresinde irtibat bürosu açma talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Suç Duyuruları Ergun TORTUM, Bircan (KORKUT) TORTUM ve Edibe TORTUM isimli Ģahıs tarafından sermaye piyasalarında değerlendirmek üzere para toplandığına iliģkin ihbarlar üzerine Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleģtirilen inceleme sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan ġahıs 1. Ergun TORTUM 2. Bircan (KORKUT) TORTUM 3. Edibe TORTUM Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Ġzinsiz sermaye piyasası faaliyeti ve dolandırıcılık. Ġzinsiz sermaye piyasası faaliyeti ve dolandırıcılık. Ġzinsiz sermaye piyasası faaliyeti ve dolandırıcılık. Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Kanun Maddesi Sermaye Piyasası Kanunun 47/I-(A)-4 maddesi ve Türk Ceza Kanunun 157. maddesi Sermaye Piyasası Kanunun 47/I-(A)-4 maddesi ve Türk Ceza Kanunun 157. maddesi Sermaye Piyasası Kanunun 47/I-(A)-4 maddesi ve Türk Ceza Kanunun 157. maddesi 3

4 2. ĠĢlem Yasakları AĢağıdaki tabloda isimlerine yer verilen Ģahıslar hakkında, SPKn nun 46 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, tarihi mesai bitiminden itibaren, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilmesine; iģlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdindeki hesaplarına iģlem yasağı kaydının iģlenmesine karar verilmiģtir. ĠĢlem Yasağı Getirilen ġahıs/ġirket ĠĢlem Yasağı Süresi 1. Ergun TORTUM 6 ay 2. Bircan (KORKUT) TORTUM 6 ay 3. Edibe TORTUM 6 ay 3. Ġdari Para Cezaları ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Verilen ĠPC Tutarı 1. Dardanel ÖnentaĢ Gıda Sanayi A.ġ. (*) ġirket in , , , , , , ve hesap dönemlerine iliģkin finansal tablolarındaki hatalı uygulamaları ġirket in , , , , , ve hesap dönemlerine iliģkin finansal tablolarındaki hatalı uygulamaları ġirket in , , , , , ve hesap dönemlerine iliģkin finansal tablolarındaki hatalı uygulamaları ġirket in arası dönemde düzenlenen tüm ara dönem ve yıllık finansal tablolardaki hatalı uygulamaları tarihinde gerçekleģtirdiği A.V.O.D. KurutulmuĢ Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. paylarındaki satıģ iģleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya zamanında ve uygun Ģekilde duyurulmaması No:29 sayılı sayılı Tebliği Ġpek Doğal Enerji Kaynakları AraĢtırma ve Üretim A.ġ. (*) No:29 sayılı Tebliği Koza Anadolu Metal Madencilik ĠĢletmeleri A.ġ. (*) No:29 sayılı Tebliği IĢıklar Yatırım Holding A.ġ. (*) No:29 sayılı Tebliği Nazım TORBAOĞLU Kurulumuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği (*) Şirket in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, ilgili dönemlerde Şirket te görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararların alınması esnasında yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir. F. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. Fokus Portföy Yönetimi A.ġ. nin (ġirket) ortağı olan Fokus Yatırım Holding A.ġ. ortaklarından Uzay KOZAK dan Kubilay CĠNEMRE ye pay devri neticesinde ġirket ortaklık yapısında meydana gelecek olan %19,37 oranındaki dolaylı pay devrine onay verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 2. Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin ortaklarından Anıl Erk YILMAZ ın sahibi olduğu toplam 10 TL nominal değerli adet A grubu paylarının Güler Yatırım Holding A.ġ. ye devrine izin verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 4

5 3. Ulukartal Kapital Vadeli ĠĢlemler Aracılık A.ġ. nin pay devri baģvurusu olumlu karģılanmıģ olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir; Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı PAY DEVRĠ ÖNCESĠ PAY DEVRĠ SONRASI Sabri Hakkı ULUKARTAL ,00 91,22 0,00 0,00 Ulukartal Holding A.ġ ,00 8, ,00 8,78 Aslı Usul Sever 1,00 0,00 1,00 0,00 Kıvanç MEMĠġOĞLU 1,00 0,00 1,00 0,00 Ġsmet Kemal ÇELĠK 1,00 0,00 1,00 0,00 Kamile Oya ULUKARTAL 0,00 0, ,00 45,61 Osman Önder ULUKARTAL 0,00 0, ,00 45,61 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 4. Standard Ünlü Menkul Değerler A.ġ. nin pay devri baģvurusu Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir; Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı PAY DEVRĠ ÖNCESĠ PAY DEVRĠ SONRASI Standard Bank London Holdings Limited ,00 66, ,10 13,8571 Ünlü Finansal Yatırımlar A.ġ. 0,00 0, ,90 75,0000 Mahmut Levent ÜNLÜ ,00 22,0000 0,00 0,0000 Kamil Atilla KÖKSAL ,00 4, ,00 4,2857 Güray ZORA ,00 3, ,00 3,4286 Ġbrahim ROMANO ,00 3, ,00 3,4286 TOPLAM ,00 100, ,00 100,0000 G. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Kurul Kaydından Çıkan Ortaklıklar AĢağıdaki ortaklıklar Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca Kurul kaydından çıkarılmıģtır. Ortaklık 1. Gimat Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. Kurul Kaydından Çıkma Gerekçesi Aktif büyüklüğününseri: IV, No: 39 sayılı Tebliğ de yer alan tutarın altında olması. 2. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri AĢağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleģme değiģiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Ortaklık 1. Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ġlgili Maddeler Esas sözleģmenin 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 nci maddeleri ile Geçici 2 nci maddesine iliģkin tadil tasarıları uygun görülmüģtür. 5

6 3. KSS GiriĢ AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriģ baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Ortaklık Mevcut Sermaye Belirlenen KSS Tavanı 1. Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ , Ġhraç Talepleri Olumlu KarĢılanan Alt Fonlar ġemsiye Fon Alt Fon 1. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. B Tipi ġemsiye Fonu (*) DeğiĢken Alt Fon (5. Alt Fon) (*) Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Alt Fonu nun (2. Alt Fon), Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na bağlı alt fona dönüştürülmesi ve unvanının Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Değişken Alt Fon (5. Alt Fon) olarak değiştirilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 5. GoldaĢ Kuyumculuk Sanayi Ġthalat Ġhracat A.ġ. nin (ġirket) dönemi arası mali tablolarının incelenmesi sonucunda; ġirket ve/veya iģtirakleri ve/veya bağlı ortaklıkları aleyhine açılmıģ icra/iflas/tazminat davalarına konu edilen ticari mal alımları nedeniyle oluģan borçların bir kısmını tarihinden, bir kısmını ise tarihinden itibaren Kur DeğiĢiminin Etkileri baģlıklı TMS 21 e aykırı bir biçimde değerlemeye tabi tutmadığı tespit edildiğinden, I) ġirket in 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları ile ve daha sonra kamuoyuna duyurulmuģ ara hesap dönemlerine iliģkin finansal tablolarının TMS 21 hükümleri dikkate alınarak, TMS 8 hükümlerine uygun olarak düzeltilmesine; bağımsız denetime veya sınırlı incelemeye tabi olan dönemlerin bağımsız denetimden veya sınırlı incelemeden geçirilmesine; düzeltilen ve bağımsız denetimden veya sınırlı incelemeden geçen tüm finansal tabloların Kurul Kararı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yeniden kamuya açıklanmasına, II) Yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen ġirket tarafından, her bir finansal tabloda yapılacak önemli düzeltmelerin olası etkilerine iliģkin olarak, tahmini tutar ve etkilenecek finansal tablo kalemleri belirtilmek suretiyle, Kurul Kararı tarihini izleyen ilk iģ günü ĠMKB seansı baģlamadan bir özel durum açıklaması yapılmasına, III) Düzeltilecek olan, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılına iliģkin finansal tabloların ġirket in yapılacak ilk olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, IV) Finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koģullar oluģtuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara baģvurma haklarının saklı olduğu hususunun, düzeltilecek olan finansal tabloların görüģüleceği olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, karar verilmiģtir. 6. IĢıklar Enerji ve Yapı Holding A.ġ. nin (ġirket), Kurulumuzun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon ÇıkıĢı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ĠĢlemlerinde Uyulacak Ġlke ve Esaslar duyurusu kapsamında TL lik çıkarılmıģ sermayesinin geçmiģ yıllar zararları ve dönem zararının mahsubu amacıyla %60 oranında TL tutarında azaltılarak TL ye indirilmesine ve eģ anlı olarak %111 bedelli artırım ile TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde yeniden TL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam TL nominal değerli payların Kurulumuz kaydına alınmasına iliģkin talebinin olumsuz karģılanmasına karar verilmiģtir. 7. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.ġ. nin (ġirket), aktifinde yer alan 8 adet iģtirak hisselerinin yeni kurulacak Kale Menkul ĠĢ GeliĢtirme Sanayi ve Ticaret A.ġ. ye (Kale Menkul A.ġ.), ġirket aktifinde yer alan 21 adet gayrimenkullerin ise yeni kurulacak Kale Gayrimenkul ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi A.ġ. ye (Kale Gayrimenkul A.ġ.) devredilmesi suretiyle gerçekleģtirilecek kısmi bölünme iģlemine izin verilmesi talebi ile kısmi bölünme neticesinde yeni kurulacak Ģirketlerin hisselerinin ġirket in ortaklarına mevcut hisseleri oranında verilmesi dolayısıyla ortaya çıkacak sermaye azalması ile eģ zamanlı olarak yapılacak ,24 TL lik sermaye artırımını temsil eden payların Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. ġirket in kısmi bölünme iģlemi dolayısıyla sermayesi ,24 TL tutarında azaltılacak olup, sermaye azaltımı ile eģ zamanlı olarak tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karģılanmak suretiyle aynı tutarda sermaye artırımı yapılacaktır. Bu iģlemler sonucunda ġirket sermayesi değiģmeyecektir. 6

7 8. Hak Menkul Kıymetler A.ġ. nin (Aracı Kurum) 2012/32 sayılı Haftalık Bülten de yayınlanan sermaye artırımı Aracı Kurum un kendi talebi doğrultusunda iptal edilerek, sermayesinin TL den TL ye artırılması talebiyle yapmıģ olduğu yeni baģvurusu Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. 9. Sardes Portföy Yönetimi A.ġ. nin sermayesinin TL den TL ye artırılması talebiyle yapmıģ olduğu baģvurunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 10. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin, TL baģlangıç tutarlı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. S&P/IFCI Turkey Large Mid Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) nun kuruluģuna izin verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir TL sermayeli Timurkan Gönen Portföy Yönetimi A.ġ. unvanlı bir portföy yönetim Ģirketinin kuruluģuna iliģkin esas sözleģmenin uygun görülmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 12. Nar Yatırım A.ġ. nin TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL çıkarılmıģ sermayeli Nar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüģümüne iliģkin esas sözleģme değiģikliklerinin uygun görülmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. H. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaģabilirsiniz. 7

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/39 28/09/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/29 19/07/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/50 HAFTALIK BÜLTEN 12/12/2011 16/12/2011 A. 03.01.2011 16.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/07 06/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Paylar Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/11 04/04/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/7 16.02.2012 A. 13.02.2012 17.02.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/9 14/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii (1) 2. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Ġhraç Edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/43 09/11/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan Hisse

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/12/2010 24/12/2010 A. 04.01.2010 21.12.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/4 03/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU 2010/41 HAFTALIK BÜLTEN 04/10/2010 08/10/2010 A. 04.01.2010 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/25 04/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli 1 Paylar Bedelsiz İç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/32 HAFTALIK BÜLTEN 08/08/2011 12/08/2011 A. 03.01.2011 12.08.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/10 26/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/14 28/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/5 15/02/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) İhraç Edilecek Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/7 24/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/19 HAFTALIK BÜLTEN 09/05/2011 13/05/2011 A. 03.01.2011 13.05.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/13 31/03/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/2 14/01/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Tera Menkul Değerler A.Ş. (1) No lu Ticari Krediler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/31 22/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/30 23/08/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/44 HAFTALIK BÜLTEN 31/10/2011 04/11/2011 A. 03.01.2011 04.11.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/22 01/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Bedelsiz Menkul Halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/6 17/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/7 07/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(1) İhraç EdilecekSerma ye Piyasası Aracı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/18 01/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/5 10/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/36 12/11/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/12 14/05/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/17 28/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/3 27/01/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/20 26/05/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/30 13/09/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/7 13/03/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/23 HAFTALIK BÜLTEN 31/05/2010 04/06/2010 A. 04.01.2010 04.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/2 HAFTALIK BÜLTEN 11/01/2010 15/01/2010 A. 04.01.2010 15.01.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/2 23/01/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/25 14/07/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/20 11/08/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/06/2010 25/06/2010 A. 04.01.2010 25.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/16 15.05.2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Egeli & Co Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Aracı Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/35 30/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/21 21.08.2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/11 28/042015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret (1) İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/24 16/07/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/26 10.09.2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/8 HAFTALIK BÜLTEN 21/02/2011 25/02/2011 A. 03.01.2011 25.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/26 07/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

2013/5 12/02/2013. 3. Sermaye Piyasası Aracı Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan Ortaklıklar. Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı

2013/5 12/02/2013. 3. Sermaye Piyasası Aracı Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan Ortaklıklar. Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/05 12/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli ( ) Paylar Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/37 HAFTALIK BÜLTEN 19/09/2011 23/09/2011 A. 03.01.2011 29.09.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/3 20.01.2012 A. 16.01.2012 20.01.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı