T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI GİRİŞİMCİLİK Seçkin YILDIZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI GİRİŞİMCİLİK YRD.DOÇ.DR.MUSTAFA TAŞLIYAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2007

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI GİRİŞİMCİLİK YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No : Bu proje 09/02/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Doç. Dr. İsmail BAKAN Doç. Dr. Sami TABAN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Proje No:... Not: Bu projede kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ GİRİŞİMCİLİK DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Yıl: 2007, Sayfa: 56 Jüri: Doç. Dr. İsmail BAKAN : Doç. Dr. Sami TABAN : Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Girişim ve girişimcilik, son dönemde büyük bir hızla küreselleşmeye sahne olan dünyamızda ekonomik gelişmenin en başında gelen faktörüdür. Girişimcilik gelişen ekonomik yapıdaki çarkların temelini oluşturan ve bütün sistemi besleyen yapının temel dinamiğidir. Öyle ki bu temel faktörün olmadığı bir sistem bu denli bir büyüme göstermeyecektir. Girişimcilik ekonomik büyüme ve kalkınmanın motorudur. Yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır. Bir ülkede hür teşebbüs olarak ifade edilen rekabete dayalı girişimcilik ne kadar gelişirse o ülkede ekonomik refah düzeyi de o derece yükselir. Girişimciliğin olmadığı veya yetersiz olduğu ülkelerde ekonomik refah düzeyinin düşük olduğu gerçeği günümüzde herkes tarafından bilinmektedir. Girişimcilik, çıkarların maksimizasyonu demektir, bu aynı zamanda toplumsal çıkarların da maksimizasyonu anlamı taşır. Girişimci bir taraftan kendi çıkarı için çalışırken, bir taraftan da toplumun çıkarlarına hizmet etmektedir. Diğer bir deyişle, girişimcilik bir süreçtir, pazardaki fırsatların belirlenmesi ile başlayan, kaynak ve girdiler kullanılarak yeni işlerin yaratıldığı, yeni ekonomik fırsatları refaha dönüştüren dinamik bir süreçtir. I

5 Girişimcilik kavramı ve dolayısıyla girişimciler olduğu sürece, yeni istihdam fırsatları ve daha güçlü ekonomik yapılar söz konusu olacaktır. Ülkemizde ekonomik gelişmenin tam ve hızlı oluşamamasındaki en büyük sebep girişimcilik kültürünün yerleşmemiş olması ve dolayısıyla kaynakların doğru ve etkin kullanılamamasıdır. Sonuç olarak kıt kaynakların kullanılması ve ekonomik dengenin sağlanması için girişimcilik, gelişmekte olan ülkelerin en büyük avantajıdır. Anahtar Kelimeler: Girişim, girişimcilik, girişimci, kaynak, pazar, istihdam II

6 DEPARTMENT OF ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA PROJECT ENTREPRENEURSHIP Seçkin YILDIZ Supervisor: Asst. Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Year: 2007, Pages: 56 Jury: Assoc. Prof. Dr. İsmail BAKAN : Assoc. Prof. Dr. Sami TABAN : Asst. Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Enterprise and entrepreneurship are the very first factors at the present world that is getting globalized very fast. Entrepreneurship is the main dynamic of the construction which feeds the all system and forms the base of developing economical construction. So that, a system that has not that main factor can not grow as much as it does at the present time. Entrepreneurship is the dynamo of economical growth and development. It is the source of creativeness and newness. Economic affluence improves as much as with the competition based entrepreneurship which named Free Enterprise. It is well-known that economic affluence level is low in the countries in which there is no entrepreneurship or less entrepreneurship. Entrepreneurship means the maximization of benefits. This means the maximization of public benefits as well. Entrepreneur works for both self-benefits and public benefits. In addittion, entrepreneurship is a process. It is a process which begins with determining the market opportunities, after that, creating new workfields by using sources and other incomes. So, it is a dynamic process which turns the economic opportunities to affluence. There will always be new III

7 employment opportunities and stronger economic constructions if there will be entrepreneurship and entrepreneurs. The main reason of less improvement of economy in our country is that the culture of entrepreneurship is not fully settled. Another reason is that sources cannot be used effectively and efficiently. As a result, entrepreneurship is the biggest advantage for the usage of scarce sources effectively and for the formation of economic balance. Keywords: Enterprise, entrepreneurship, entrepreneur, source, market, employment. IV

8 ÖNSÖZ İnsanların bir diğerine bağımlı olmadan kendi kararlarını kendileri alma isteği, ekonomik anlamda kendi kendine yetebilme isteği ve yönetme isteği, insanları girişimciliğe iten sebeplerin en önde gelenlerinden olmakla birlikte, bireyleri yaratıcılığa sevk etmekte ve yeni girişimlerin doğmasına vesile olmaktadır. Ortaya çıkan yeni girişim örnekleri, kendilerinden sonra gelenleri teşvik ederek ve onlara bir örnek teşkil ederek bu çevrimin sürekliliğini sağlamaktadır. Böylece yeni girişimler yeni işletmelere, yeni işletmeler istihdama, yeni istihdamlar da piyasalardaki mal ve hizmet tüketiminin artışına yol açacağından, girişimciliğin ülke ekonomisine katkısının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yeni girişimler ve girişimciler, devlet ve diğer özel işletmeler tarafından desteklendikçe, hem serbest rekabet piyasası hem de ülke ekonomisi olumlu yönde etkilenmeye devam edeceğinden, girişimcilik doğru yönlendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Bu çalışmanın hazırlanmasında, bilgi ve becerisiyle bana yardımcı olan ve bana yeni bir bakış açısı kazandıran danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN a teşekkürü bir borç bilirim Seçkin YILDIZ V

9 İÇİNDEKİLER ÖZET I ABSTRACT... III ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER.. VI KISALTMALAR... X ŞEKİLLER DİZİNİ..... XI EKLER DİZİNİ..... XII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI VE TANIMLARI Girişim-Girişimci Kavramları ile Diğer Benzer Kavramlar Arasındaki Farklar Girişimci-Yönetici Kavramları Arasındaki Farklar Yönetici (1). Yöneticinin Yüklediği Belirli İşler Teşebbüs, İşletme ve Ticari İşletme Kavramları Arasındaki Farklar Girişimci Özellikleri Girişimciyi Başarısızlığa Götüren Hatalar Girişimcilere Yönelik Mitler Türkiye de Girişimci Tipi Girişimcilik Kavramı Tanımı ve Kapsamı Önemi İstihdam Sorununa Çözüm Olarak Girişimcilik Yeni Ekonomi ve Girişimcilik Teorik Gelişmeler ve Girişimciliğin Genel Kabulü İç Girişimcilik Tarihsel Gelişimi Özellikleri VI

10 Girişimciliğin Temel Taşları Genel Ülke Yapısı (1). Ekonomik Yapı (2). Teknolojik Altyapı Girişimcilik Altyapısı (1). İnsan Kaynakları (2). Finans (3). Yasal Düzenlemeler (4). Sosyal, Kültürel ve Politik Altyapı (5). Girişimcilik Teşvikleri ve Destek Mekanizmaları Girişimcilik Politikası Girişimciliği Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Ortadan Kaldırılması Girişimciliği Destekleyen Tedbirlerin Alınması Girişimcilikte Rekabet ve Rekabet Gücünü Arttırmak (1). Potansiyel Rakipler (2). Tüketicilerin Pazarlık Gücü (3). Tedarikçilerin Pazarlık Gücü (4). İkame Ürünlerin Tehdidi (5). Rakipler Arasındaki Rekabet (5).(a). Maliyet Liderliği (5).(b). Farklılaştırma (5).(c). Odaklaştırma (5).(d). Tüketicilerin Bilinçli Olması ve Talep Düzeyleri Girişimcilik Yetenekleri ve Eğiliminin Arttırılması Geleceğin Girişimcilik Anlayışı Tekno-Girişimcilik Girişimcilik Eğitimi Eğitimin Amacı Eğitim Programının Hedef Kitlesi ve Uygulama Aşamaları TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK VII

11 5. GİRİŞİMCİLİĞİN NEDENLERİ, AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI Girişimciliği Cazip Kılan Unsurlar Girişimciliğin Avantajları ve Dezavantajları Avantajları Dezavantajları GİRİŞİMCİLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Girişimcilikte Karşılaşılan Sorunlar Girişimcilikte İşletme Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar Girişimcilikte İşletme Aşamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümü Girişimcilikte İşletme Aşamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Öneriler GİRİŞİM SÜRECİ İş Fikri Bulabilmenin Yolları Beyin Fırtınası Fikirler Haritası Sorun Çözümü Yaklaşımı İhtiyaçları Karşılamak Becerilerin Kullanılması Şirket Yaratmak İçin İşe Yarayan 12 Sıra Dışı Fikir Girişimcinin İş Kurma Sürecine Girerken İş Fikri İle İlgili Yanıtlaması Gereken Sorular Finansal Altyapının Planlanması Bütçe Kavramı Bütçenin Hazırlanması Başlangıç Sermayesi Oluşturma İş Kurma İş Kurma Sürecinin Temel Adımları Motivasyon Sahibi Olmak Motivasyon Kaynakları Başarılı Bir İş Fikri Belirlemek Çalışma Programı Hazırlamak İş Fikrinin Ön Değerlendirmesini Yapmak VIII

12 İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak İş Planını Hazırlamak İşi Kurmak İş Planı İş Planı Nedir? İş Planı Neden Gereklidir? İş Planının İçeriği SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ EKLER IX

13 KISALTMALAR ABD TÜSİAD GEM OECD KOSGEB SWOT KOBİ : Amerika Birleşik Devletleri : Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği : Dünya Girişimcilik Platformu : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı : Güç, Zayıflık, Fırsat, Tehdit Analizi : Küçük veya Orta Büyüklükte İşletme X

14 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 3.1. Girişimciliği Etkileyen Faktörler Şekil 7.1 İş Planlama Süreci XI

15 EKLER DİZİNİ Ek 1: Bir Girişimcilik Örneği Ek 2: Örnek Bir İş Planı XII

16 GİRİŞ 1. GİRİŞ Tüketime dayalı günümüz dünyasında, ekonominin bel kemiklerinden olan istihdam sorunun en büyük ilacı girişimciliktir. Fakat sadece istekle bir girişim başarıya ulaşamaz. Günümüzde faaliyet gösteren büyük işletmeler bugünkü yapılarına bir günde değil belirli aşamalardan geçerek gelmişlerdir. Girişimcilik kavramı, küçük işletmelerle özdeşleşmiştir. Çünkü, birçoğu küçük bir işletme olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Küçük işletmeler, küçük girişimler başarılı oldukça büyümek durumundadır. Bu da girişimciye merkezi bir rol yüklemektedir. Girişimcinin kişilik özellikleri, yönetsel becerileri ve finansman olanakları büyümede kritik önem arz etmektedir. Bunun yanında, olumlu çevresel faktörler de girişimcinin başarılı olmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışma içerisinde; girişim, girişimci ve girişimcilik kavramlarının tanımları, özellikleri, girişimciliği oluşturan unsurlar ile ilişkilerini ve girişimciliğin Türkiye ve dünyadaki gelişme aşaması açıklanmaktadır. Günümüzde küresel ekonominin gelişmesinin en önemli faktörü olan girişimciliğin gelişimi, dünya ekonomisine etkileri ve doğru bir şekilde kullanıldığında ekonomik dengelerin nasıl güçlendiği vurgulanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde konuya giriş yapılmış, ikinci bölümünde konu hakkında daha önceden yapılan çalışmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde girişim, girişimci, girişimcilik kavramları üzerinde her yönleriyle durulmuş, tanımları, özellikleri, tarihsel gelişimleri ayrı ayrı incelenmiştir. İlk üç bölümü takip eden, dördüncü ve beşinci bölümlerde girişimciliğin Türkiye deki gelişimi, nedenleri, avantajları, dezavantajları, süreci, finansal yapısı ve iş kurmadaki gelişim aşaması belirtilmiştir. Altıncı ve yedinci bölümde girişimciliğin önündeki sorunlar, çözüm önerileri ve girişim sürecinden bahsedilmiştir. 1

17 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Girişimciliğin tarihi çok eski zamanlara uzanmakla birlikte, girişimciliği açıklamaya yönelik çalışmaların çoğunluğunu yakın tarih içinde barındırmaktadır. Bilim adamları, sosyologlar, akademisyenler, ekonomistler ve daha birçok alandan kişi, girişimcilikle ilgili genel ve spesifik çalışmalar yapmışlardır. Kimisi girişimciliğin topluma yansımasıyla ilgilenmiş, kimisi ekonomiye yansımasıyla, kimisi de girişimciliğin tanımı üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak şunu söyleyebiliriz ki herkesin paylaştığı ortak görüş, girişimciliğin iş yaşamına, dolayısıyla ekonomiye, dolayısıyla istihdama, dolayısıyla topluma ve dolayısıyla ülke kalkınmasına olumlu etkilerinin gözle görülür olduğudur. Günümüzde Dünya, girişimciliğin toplum refahının dinamosu olduğu gerçeğini kavramıştır. Girişimciliğin günümüzde herkes tarafından kabul görmüş ilk tanımı 1755 yılında İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. Cantillon a (1755) göre girişimci, kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin riskini üstlenen kişidir (Döm, 2006:3). John Stuart Mill in Principless of Political Economy (Mill,1884) çalışması girişimcilik kavramının yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Fakat bu eser 19. yüzyılın sonuna kadar ekonomi literatüründen kaybolmuş ve hak ettiği ilgiyi görememiştir. Casson a (1982) göre girişimciliği açıklayan bir ekonomik teori bulunmamaktadır. Geleneksel ekonomi teorisi, ekonomik sistemde yeni talep yaratma ve gelir yaratımı ile dağılımı ekonomik sürecinde girişimcinin rolünü ihmal etmiştir. Yine Casson a (1982) göre, girişimcilik konusunda ekonomistler dışında sosyologlar, psikologlar ve politik bilimlere kadar tüm sosyal bilimlerin teorisi vardır. Casson (1994) bunun nedeni olarak iki temel gerekçe öne sürmektedir. Birinci neden; geleneksel ekonomi teorisine göre insanlar rasyonel varlıklardır, bunun sonucu mevcut tüm bilgiye ulaşmakta ve seçimleri de rasyonel olmaktadır. Alternatif olarak davranışsal yaklaşımda ise, irrasyonalite ya da sınırlı rasyonellik yaklaşımı benimsenmiştir. Belirsizlik içeren kararlarda irrasyonalite olgusu daha da işler hale gelmektedir. Geleneksel ekonomi teorisi karar problemine ilişkin yargılama sürecini etkileyen unsurları hesaba katmaz. Eğer insanlar bilgiye tam olarak ulaşıyorsa yargılamaya ihtiyacı yoktur, oysaki yargılama girişimciliğin özünü oluşturmaktadır. Diğer neden ise; klasik ekonominin bu varsayımı, karar almayı ve belirgin kararlarda girişimcinin rolünü analiz etmeyi, matematiksel uygulamalarını güçleştirmektedir (Döm, 2006:4-5). Girişimcileri yaptıkları işlerden ayrı tutarak tanımlayacak olursak, girişimlerin neticesinde ekonomide gerçekleşen değişimleri de kanıtlayıcı analizlerden çok tanımlarla ifade etmiş oluruz (Kuznets, 1968:66). Kuznets in bu sözünden yola çıkarak diyebiliriz ki, girişimciyi açıklamanın en iyi yolu yaptığı girişimlerden bahsetmektir (Wilken, 1979:8). Girişimci esasında bir yenilikçidir. Yenilik kavramını girişimcilikte geniş kapsamlı olarak ele alan ilk kişi Schumpeter olmuştur. Bu anlamda, Schumpeter in girişimcilik kavramına olan yaklaşımı geniş kabul görmüştür. Joseph A. Schumpeter in girişimcilik tanımının özünü yenilik kavramı oluşturmaktadır. Schumpeter e (1961) göre girişimci; yeni ürünler üretme (mal veya hizmet), yeni süreçler geliştirme, yeni ihracat pazarları bulma, yeni hammadde, yarı mamul arz kaynakları bulma, 2

18 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR yeni bir organizasyon yapısı oluşturma, gibi işletme açısından yeni kombinasyonlar yaratarak mevcut ekonomi düzenini yıkan kişidir. Bunu da yıkıcı girişimcilik olarak ifade etmektedir (Wilken, 1979:4). Harvard Business School un 1983 yılında gerçekleştirdiği konferanslar dizisi sonucunda katılımcıların üzerinde görüş birliği sağladığı tanımlamaya göre girişimcilik; önemli iş fırsatlarının(genellikle yenilikçi) farkına varma suretiyle, proje ile uyumlu risk alma yönetiminin sağlanması ile, projenin başarı ile gerçekleşmesini sağlayacak yönde beşeri, mali, hammadde ve malzeme kaynaklarını hızla harekete geçirmek için işletmede gereken haberleşme ve yönetim becerileri uygulamaları ile birey yada bireylerin değer yaratma çabasıdır. Kao (1989) bu tanımı esas alarak bir düzeltme yapmış ve girişimciliği bir görevler dizisi olarak tanımlamıştır. Bu anlamda girişimcilik; fırsatları görmek, beşeri ve diğer kaynakları yönetebilmek ve fırsatları gerçek sonuçlara dönüştürebilmektir. Robert Hisrich (1985) ise girişimciyi finansal, sosyal, psikolojik risklerle birlikte parasal ve kişisel tatmin alan, bu amaçla gerekli zaman ve çabayı harcayarak farklı değere sahip bir şey yaratma süreci olarak tanımlamaktadır (Döm, 2006:6). Son olarak girişimcilik konusunda yoğun çalışmalarda bulunmuş olan yine Schumpeter in bir sözü, konunun anlamını bize bir kez daha göstermektedir: Ekonomik gelişmede anahtar rol girişimcidedir. Çünkü girişimci, buluşları ve yenilikleri toplum hayatına sokandır (Schumpeter,1961). 3

19 GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI VE TANIMLARI Kişilerin, başkalarına bağımlı olmadan hayallerini gerçekleştirmeyi veya yeteneklerini kanıtlamayı ya da yaratıcılıklarını ortaya koymayı amaçlamaları ve bu amaçları gerçekleştirmek için de işletme kurmaları bir girişimde bulunmayı zorunlu kılar. Böylece kurulan her küçük işletme bir girişimin sonucudur ve girişim (teşebbüs) niteliklerini taşır. Kimi durumlarda, kişiler başkalarının yanında ücretli çalışma olanağına sahip olmadığından, kendi işlerini kurarlarsa da çoğu durumda işletme kurma nedeninin arkasındaki temel etken girişimcilik güdüsüdür. En basit biçimiyle girişimci; toplumun gerek duyduğu mal ve hizmetlerin üretimine girişen ve bu amaçla emeğini ve parasını riske eden kişi olarak tanımlanabilir. Riskleri üstlenmek ise girişimciliğin doğal bir sonucudur. Belli riskleri göze alarak pazara katılan her girişimci, topluma sunduğu hizmet karşılığında kazanç yada başka biçimlerde yarar sağlamayı amaçlar. Bu amaç girişim (teşebbüs) olmanın temel niteliğini oluşturur (Müftüoğlu, 1994:74-75). Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde baş aktördür. Çünkü girişimci kendisinin ve başkasının yarattığı yenlikleri ekonomiye kazandırandır. En küçük bir yenilik dahi, üretim sürecinde iyileştirmeler ve üretkenlik artışı sağlayabilir. Risk ve belirsizlik ortamında yeni iş kaynaklarını görebilen, fırsatları ve kaynakları kazanca ulaşmak ve büyüyebilmek için kullanabilen kişiye girişimci denir. Girişimciler genelde sorumluluk alan ve bu yönde isteği olan, hesaplanmış risk alan, başarma isteği güçlü, enerjisi yüksek, fırsatları ve geleceği sezebilen, vizyonunu gerçeğe dönüştürmek isteyen, başarıyı paradan daha çok önemseyen, değişen olaylara dayanabilen, değişiklikleri benimseyebilen ve şartlara adapte olabilen kişilerdir (Bozgeyik, 2005:37). Girişimcinin günümüzde herkes tarafından yaygın olarak bilinen ve kabul görmüş tanımı ilk olarak 1755 yılında Fransız asıllı İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. Cantillon a göre girişimci, kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin riskini üstlenen kişidir. Ekonomik faaliyetler ile girişimcinin rolü, risk alma ve belirsizlik durumunu yönetme becerisi açısından ele alınmıştır. Cantillon a göre girişimci belirli bir fiyattan ürünleri satın alarak, belirsiz bir fiyattan satan, kar elde etmeden arbitraja kadar bir dizi imkanların arayışı içinde olan ve bu bağlamda risk alan bir spekülatördür (Wilken, 1979:10). 3.1 Girişim-Girişimci Kavramları İle Diğer Benzer Kavramları Arasındaki Farklar Girişim ve girişimci kavramları pratikte yönetici, işletme ve ticari işletme kavramları ile birbirlerine karıştırılmaktadır. Bu kavramlar arasındaki farklılıklar ve bu kavramların ayırt edici yönlerini belirtmek gereklidir. 4

20 0,1 GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI... Girişimci-Yönetici Kavramları Arasındaki Farklar Yönetici Yönetici, kârı ve riski başkalarına ait olmak üzere mamul veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğu olan kimsedir. Yöneticiyi girişimciden ayıran fark, çalışmalar sonucu ortaya çıkan riske katlanmaması, başka bir ifadeyle kâr veya zararın sahibi olmamasıdır. Yönetici emeği karşılığı ücret, prim ve/veya kârdan pay alarak işletmeyi saptanan amaçlara ulaştırmaya çalışır. Yönetici, kendisine bağlı olarak çalışanların işlerini planlar, eşgüdümleme ve kontrol araçlarını öngörür. Yönetici sadece emir vermekle kalmaz, emrindeki kişileri seçerek, onlara işlerini öğreterek ve onları her bakımdan geliştirerek teşvik eder ve onlarla gönülden bir işbirliği yapar. Yönetimi altındaki bireylere neyi, nasıl ve kiminle yapacağını, yetki ve sorumluluklarının ne olacağını açık ve kesin olarak bildirir (Akad ve Ünel, 1987:15) (1) Yöneticinin Yüklediği Belirli İşler Üretim faktörünü bir araya getirmek, mal ve hizmet üretmek. İşletme politikasını belirlemek. Ürünün kapasitesini yükselterek yeni pazarlar bulmak. Yeni mal ve hizmet, yeni üretim, dağıtım kanallarını araştırmak. Riske katılmak. Hammadde kaynaklarını araştırmak Teşebbüs, İşletme ve Ticari İşletme Kavramları Arasındaki Farklar Çoğu zaman işletme ve teşebbüs sözcüklerinin eş anlamlı olarak kullanıldığı bilmekteyiz. Oysa, bu iki sözcük birbirlerine oldukça yakın, ancak farklı anlamları ifade ederler. İşletme ve teşebbüsün ortak tarafları, her ikisinin de insan istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mal ve/veya hizmet üreten ekonomik ve teknik birimler olmasıdır. Ancak, teşebbüs ile işletmeyi birbirinden ayıran önemli nokta, teşebbüsün bir piyasası olması ve bu piyasada gelir sağlayan bir işletme olmasıdır. Bu açıklamalara göre, teşebbüs işletmeden daha dar bir anlam taşımaktadır. Her teşebbüs bir işletmenin sahip olduğu tüm özelliklere sahipken, her işletmenin teşebbüs özelliklerinin tamamını taşıması mümkün değildir. O halde, her teşebbüs bir işletmedir ancak her işletme bir teşebbüs değildir. Teşebbüslerin genel anlamda sadece kâr elde etmek için kurulan ekonomik ve teknik birimler olmadığının belirtilmesi yerinde olacaktır. Örneğin; Kızılay bir işletme iken; Devlet Hastaneleri, Atatürk Orman Çiftliği, Gazi Üniversitesi teşebbüs için ilk akla gelen örnekler olarak verilebilir. Diğer taraftan; Hilton Oteli, Hitit Möble ve Kuaför Yusuf ise, işletme ve teşebbüsün taşımış olduğu tüm özelliklere sahiptir. Yani, insan istek ve ihtiyaçlarını giderici özellikte mal ve/veya 5

21 GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI... hizmet üreten ekonomik ve teknik birimlerdir. Buna ilave olarak, her üç kuruluşunda bir piyasası vardır, bu piyasadan gelir elde ederler, ancak temel amaçları kâr elde etmektir. Buna göre, temel amacı kâr elde etmek olan teşebbüslere ticari işletme denilir, işletme, teşebbüs ve ticari işletme ile ilgili açıklamaları bir genelleme yaparak noktalayabiliriz: her ticari işletme bir teşebbüs, her teşebbüs ise bir işletmedir. Ancak, her işletme bir teşebbüs, her teşebbüs ise bir ticari işletme değildir. Buna göre, işletme en geniş, ticari işletme ise en dar kapsama sahiptir (Tatar ve Üner, 1992:2-3) Girişimci Özellikleri Kişilerin ekonomik sosyal ve duygusal nedenlerle iş hayatına atıldıkları söylenebilir. Bununla beraber, iş hayatına atılma nedeni ne olursa olsun, girişimciliğe soyunan kişi, başarılı girişimcilerin ortak karakteristiklerinin neler olduğunu bilmeli ve bunları kendi kişiliği ile karşılaştırarak gerçekçi bir değerlendirme yapmalıdır. Çünkü, işletme sahibi olmak ile girişimci olmak aynı şeyler değildir. Şayet, aynı şeyler olsaydı ailelerinden kendilerine miras kalan işletmeyi hiç kimse batırmaz ya da her parası olan işletme sahibi olurdu. Yapılan araştırmalar, başarılı girişimcileri başkalarından ayıran kimi temel karakteristiklerin bulunduğunu göstermektedir. Girişimci, öncelikle bağımsız çalışmayı arzulayan, bu amaçla riskleri göze alan kişidir. Onun azmi, tutumu ve yetenekleri rekabet ortamının zorluklarım aşmasında önemli rol oynar. Halk arasında başarılı ve çalışkan insanları tanımlamak amacıyla kullanılan "tüccar kişi", "iş adamı zekası var", "ekmeğini taştan çıkartır" gibi deyişlerin kullanılması, girişimcilerin belli karakteristiklere sahip olduklarının bir göstergesi niteliğindedir. Girişimci, her şeyden önce bir insandır. Bu nedenle, yaradılış ve güdüler açısından incelendiğinde, girişimcilerin de değişik niteliklere sahip oldukları görülür. Bununla beraber, konuya ilişkin araştırmalar başarılı girişimcilerin bazı ortak niteliklere sahip olduklarını göstermektedir. İyi girişimcilerde görülen genel ortak özellikler şunlardır. Gözlem: İnsanların ihtiyaçlarını görmeli, hissetmeli, empati kurabilmeli. Gözlerini dört açıp aramalı, ben olsaydım bunu almak isterdim demeli, yapmalı, satmalı. İş ve Görevlere Bağlanma: Büyük başarıların kolayca ve çabuk elde edilemeyeceğini bilen girişimciler, işi şansa bırakmadan projelerini başarılı bir şekilde tamamlayıncaya kadar o yönde büyük gayretler gösterirler. Liderlik: Ekibini ve çevresindekileri çalışmaya teşvik etmeli, motive etmeli, organize etmeli, önderlik etmeli. Belirsizlikle Yaşama Becerisi ve Orta Düzeyde Risk Alma: Yaygın olarak düşünülenin aksine başarılı girişimciler büyük risklere girmezler, işletmenin geleceğini tehdit altına sokacak büyük risklere girmekten ve bu yönde kararlar almaktan kaçınırlar. Objektif Olma: Girişimciler işlerini yürütürken ve organize ederken duygusal olmaktan ziyade kararlarını objektif olarak almalılar. Arkadaşlar ya da akrabalarla çalışmak yerine uzman kadrolar oluşturmayı ilke edinmelidir. Pratik Zeka: Esnek düşünmeli, çabuk çözüm üretmeli, detaylara ve kurallara takılmamalı. 6

22 GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI... İyimserlik: Girişimciler devamlı risk ve belirsizlik altında çalıştıkları için, en kötü durumlarda bile iyimser olabilme özelliği onların mücadeleci gücüne katkıda bulunur. Girişimcinin yüksek motivasyon gücüne sahip olmasında bu iyimserlik de katkıda bulunmaktadır. İkna: Fikrini yatırımcılarına, işini çalışanlarına, malını müşterisine satmalı. Fikirlerine inanmalı, başkalarını ikna etmeyi becerebilmeli. Uzlaşma: İsteklerinde ısrarcı ve dirayetli olmalı ama, inatçı olmamalı. Uzlaşmak gerektiğinde ara çözümler bulmalı. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmeli. Proaktif Yönetim: Başarılı girişimcilerin geleneksel yöneticilerden en büyük farkı proaktif yönetim anlayışı ile çalışmasıdır. Proaktif yöneticiler günlük operasyonel çalışmaların işleyişine kafa yorarken, aynı zamanda geleceğe yönelik atacağı adımlarının planını da şimdiden yapar. Proaktif çalışan girişimciler sorunlar ortaya çıktığı zaman ya da bir sonraki atacağı adımı şimdiden bilir. Azim: Zorluklardan ve başarısızlıktan yılmamalı. Riskten korkmamalı, stres altında çalışabilmeli. Bilgi: İşi hakkında detaya dalmamalı ama, esasını bilmeli. Hukukta kendini kurtaracak hükümleri, üretimde kârı zararı oluşturan unsurları ayırt etmeli, işin özünü öğrenmeli, aklına yazmalı. Çevre: İşi getiren, kaynak yaratan, bağlantı kuran, sorun çözen çevresi olmalı. Hesap: İşin getirisini, maliyetini, nakit akışını, zaman planını, risklerini hesaplayabilmeli. İş planını yapabilmeli. Bu özelliklerin birçoğu doğuştan gelir. Varsa bilmek, yoksa ısrar etmemek gerekir. Bazı özelliklerse eğitim ve deneyimle kazanılır, uğraşmak gerekir. Bunlara ek olarak girişimciler, yüksek düzeyde başarma ihtiyacı olan, enerjik, yaratıcı, iyimser, azimli, bağımsız olan, risk alan, kendine güveneni, iç yönelimli, güvenilir, diğer bireylere karşı duyarlıdır. Ancak aynı zamanda şüpheci, sorgulayıcı, hırslı, endişeli, uyumlu olmayan, çok planlı olmayan, çok organize olmayan insanlardır (Bozgeyik, 2005:77-78; Döm, 2006:27-28) Girişimciyi Başarısızlığa Götüren Hatalar Girişimcilerin başarısızlığının altında yatan nedenler, sıklıkla aşağıdaki şekilde karşımıza çıkıyor: Kişisel Güven: Kişisel güven, gerek özel yaşamda, gerekse iş yaşamında mutlaka olmalı, aranmalı. Fakat sadece kişisel güvene dayanan iş tökezlemeye mahkumdur. Yanlış Ortak: Ortak seçimi, genelde halihazırdaki duruma göre yapılır. Kişi kendi eksiğini tamamlayacak kişiyi ortak seçer. Fikri var parası yoksa paralı ortak, ürünü var pazarı yoksa satıcı ortak bulur. Aradan bir iki sene 7

23 GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI... geçince şirket para kazanır veya satışı oturur, ortağa ihtiyaç kalmaz. Çaresi, ortak seçerken bugüne değil, yarına bakmak, gelecekteki ihtiyaçları ve dengeleri gözetmek. Eksik Kayıt: Yazmayı sevmediğimizden, pek kayıt tutmayız. Sonra bu kimdi, kime neyi kaça satmıştık diye arar dururuz. İşin parçası olan her şey, her zaman bulunabilecek şekilde kaydedilmeli, saklanmalı. İyimserlik: İş kararlarını alırken, pembe gözlüklerimizi takarız. Kötüyü düşünmez, beklentilerimizi yükseltiriz. Karamsarlığın âlemi yok ama, her A planının bir B alternatifi olmalı. İyimser planımız tutmazsa ne yapacağımızı bilmeliyiz. Kanıksama: Elinden geleni yapmak, çalışan için belki yeterli olabilir ama, girişimci için özür değildir. Başarı ancak planlı çalışmayla gelir. Elden gelen yetmeyecekse çekilmek zarardan kurtarır. Herkes kadar kötü olmak, iş yapacağım diye ortaya çıkmayı gerektirmez (Dünya İş Fikirleri Dergisi,2003) Girişimcilere Yönelik Mitler Girişimci özellikleri dışında toplumda genel kabul gören girişimci kavramına dair bazı inanışlar vardır ve bunların birçoğu gerçeği yansıtmaz. Timmons (1999) bunu anlatmak için ABD ni örnek gösterir. 100 milyon ABD hane halkının 3,5 milyonu milyarderdir ve bu insanlar çalışkan, disiplinli ve planlı insanlardır. Üçte ikisi hala çalışan bu milyarderlerin % 80 i mal varlıklarını kendileri yaratmışlardır ve ortalama yaşları 57 dir. Üstelik bu milyarderlerin çalıştıkları alanlar ileri teknoloji değil, aksine düşük teknolojili endüstrilerdir, örneğin ambulans servisi, kafeterya, danışmanlık şirketi, gazete basımı gibi. Girişimcilik çalışmalarında sıkça sözü edilen girişimcilere yönelik bazı mitler şunlardır (Hisrich ve Peters, 2002; Timmons, 1999); Girişimci doğulur sonradan olunmaz. Bazı doğal yetenekler olabilir ama bunların ortaya çıkarılması gerekir. Herkes yeni bir iş kurabilir. İş kurmak işin en kolayıdır, önemli olan şirketin devamını sağlamak, büyütmek ve kalıcı olmaktır. Girişimciler kumarbazdır. Başarılı girişimciler tüm riskleri dikkatlice hesaplayanlardır. Girişimciler kendilerinin patronudurlar ve bağımsızdırlar. Yatırımcılar ve müşteriler başta olmak üzere girişimcilerin ailelerine, çalışanlarına ve bulundukları sosyal topluma karşı sorumlulukları vardır. Girişimciler genç ve enerjik olmalıdır. Genel ortalama 30 lu yaşlar olmakla birlikte 60 lı yaşlarında başarılı olan birçok girişimci vardır. Girişimciler güç kazanmak ve diğerlerini kontrol etmek isterler. Girişimciler başarı ve sonuç odaklıdırlar. Girişimci yetenekli ise başarı birkaç yıl içinde olacaktır. Geçen zaman ile birlikte başarılı olma olasılığı da artar. 8

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü 2011 Şubat 2012 Şubat Sayı % Sayı % Toplam 22.802 100,0 23.338 100,0 Ücretli veya yevmiyeli 14.001 61,4 14.668 62,9 İşveren 1.192 5,2 1.228 5,3 Kendi hesabına 4.685

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM 1 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 : Temel Kavramlar..3 ÜNİTE 2:Yenilik Çeşitleri ve Yeniliğin Yayılması..4 ÜNİTE 3:Yeniliğin Teorik Altyapısı, Modern Anlayış ve

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR

GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İHTİYAÇ ARZ TALEP FAYDA PİYASA Üreticilerin ürettiği mal veya hizmetlerin tamamına ARZ, Tüketicilerin bedelini ödemek şartıyla mal ve hizmetlere

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama 1 İnsan organizması güdüler ile harekete geçer İnsan davranışlarını yönlendiren dürtü ya da itici güç Davranış çeşitli gereksinimler sonucu oluşabilir Güdülerin işlevleri: Davranışı başlatma Davranışların

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

BÖLÜM: 2 İŞLETMENİN TANITIMI VE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM: 2 İŞLETMENİN TANITIMI VE TEMEL KAVRAMLAR DERS : GENEL İŞLETME BÖLÜM: 2 İŞLETMENİN TANITIMI VE TEMEL KAVRAMLAR İŞLETMENİN TANIMI İşletme; farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Bunlar; Bir aracı, makineyi, dükkanı veya iş yerini vb. çalıştırma.

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI 1.1. Girişimcilik Kavramı, Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Girişimcilikte Yaratıcılık (Creativity) ve Yenilik (Innovation)... 9 1.3. Yaratıcılığın

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK 1. Girişim... 3 2. Girişimcilik Kavramı... 4 3. Girişimcilik ile İlgili Diğer Kavramlar... 5 4. Dünyada Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

EIS526 -H01-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526 -H01-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Yönetim ve Stratejik Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İş Ahlakı Çalışma Ahlakı Meslek Ahlakı 2 Çalışma Ahlakı Çalışma ahlakı, bir toplumda işe ve çalışma karşı geliştirilen

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi BAŞARILI BİR YÖNETİCİDE BULUNAN ÖZELLİKLER VE BUNLARI KAZANMA YOLLARI Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Perihan ŞENEL TEKİN 1 Başarılı bir yöneticide bulunan özellikler ve bunları

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

AKADEMİK LİDERLİK. Prof. Dr. Yunus Söylet

AKADEMİK LİDERLİK. Prof. Dr. Yunus Söylet AKADEMİK LİDERLİK Prof. Dr. Yunus Söylet Bir üniversiteyi değiştirmek, bir mezarlığı yürütmek kadar zordur! T. O Banion AKADEMİ VE DEĞİŞİM 2005 de olmayanlar! TWITTER WHATS APP I PHONE I PAD INSTAGRAM

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur?

GİRİŞİMCİLİK. Nedir? Nasıl Girişimci olunur? GİRİŞİMCİLİK Nedir? Nasıl Girişimci olunur? 1 GİRİŞİMCİ KİMDİR? GİRİŞİMCİ; Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları bir iş fikrine dönüştürebilen, risk almaya yatkın olan kişidir 2

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Sağlık Yöneticiliği ve Liderlik SASDER 5. Ulusal Kongresi Antalya Uğur GENÇ CEO Memorial Sağlık Grubu

Sağlık Yöneticiliği ve Liderlik SASDER 5. Ulusal Kongresi Antalya Uğur GENÇ CEO Memorial Sağlık Grubu Sağlık Yöneticiliği ve Liderlik SASDER 5. Ulusal Kongresi Antalya - 12.05.2017 Uğur GENÇ CEO Memorial Sağlık Grubu Gündem Liderlik Nedir? Yakın Gelecekte Nasıl Bir Dünya Olacak? VUCA Y Kuşağı 10 Temel

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir.

kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. A. GİRİŞİMCİ KİMDİR? Girişimci, kâr amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için üretim ögelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir.

Detaylı

Girişimcinin Kişiliği ve Girişimci Ekip

Girişimcinin Kişiliği ve Girişimci Ekip Girişimcinin Kişiliği ve Girişimci Ekip girişimcilik ÜRÜN FİKİR İŞ KURMA MOTİVASYON girişimcilik ülkemizde girişimcilik Türkiye de açılan ve kapanan işletmeler için son 5 yılın ortalamasına bakıldığı zaman

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Girişimcilik Kavramı ve Özellikleri GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Girişimcilik Kavramı ve Özellikleri GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Girişimcilik Kavramı ve Özellikleri GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM A. İşletme ve Girişimcilik İşletme ve Girişimcilik İşletme; İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN I- Stratejik Yönetime Genel Bakış Tanım, Kapsam, Süreç Stratejik ve Stratejik Yönetim Tanımları Strateji, bir örgütün uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak

Detaylı

KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI Ekonomik sistem; faktör piyasaları, işletmeler, mal

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

Bölüm 1. Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar. İşletme Yönetimi. Yönetim ve Stratejik Yönetim. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını

Bölüm 1. Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar. İşletme Yönetimi. Yönetim ve Stratejik Yönetim. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Ülgen & Mirze 2004 Yönetim ve Stratejik Yönetim İşletme Yönetimi Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek

Detaylı

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. KalDer de yeni bir dönem Bu yıl KalDer in 20 nci yılını doldurduğu tarihi bir süreci yaşıyoruz. Bu nedenle 29 Nisanda yapılan genel kurulumuzu çok önemli ve anlamlı bir toplantı olarak değerlendiriyorum.

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

KARİYER KOÇLUĞU. Güven ilişkisi

KARİYER KOÇLUĞU. Güven ilişkisi KARİYER KOÇLUĞU KARİYER KOÇLUĞU Proses uzmanı Kendi Hayatında uzman Koç Güven ilişkisi Koçluk Alan Kişi Koçluk; yorumsuz bir şekilde dinleyerek, merak ettiklerimizi sorarak, karşımızdaki kişinin özünde

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ 2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ Özet Bulgular PwC tarafından TÜSİAD işbirliğiyle hazırlanan 2023 e Doğru Türkiye de STEM Gereksinimi başlıklı raporda, STEM alanlarının kritik rolüne değinilmiş,

Detaylı

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ MÜŞTERİ ODAKLI YENİ EKONOMİ ESKİ EKONOMİ ARZ

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı