T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI GİRİŞİMCİLİK Seçkin YILDIZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI GİRİŞİMCİLİK YRD.DOÇ.DR.MUSTAFA TAŞLIYAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2007

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI GİRİŞİMCİLİK YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No : Bu proje 09/02/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Doç. Dr. İsmail BAKAN Doç. Dr. Sami TABAN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Proje No:... Not: Bu projede kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ GİRİŞİMCİLİK DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Yıl: 2007, Sayfa: 56 Jüri: Doç. Dr. İsmail BAKAN : Doç. Dr. Sami TABAN : Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Girişim ve girişimcilik, son dönemde büyük bir hızla küreselleşmeye sahne olan dünyamızda ekonomik gelişmenin en başında gelen faktörüdür. Girişimcilik gelişen ekonomik yapıdaki çarkların temelini oluşturan ve bütün sistemi besleyen yapının temel dinamiğidir. Öyle ki bu temel faktörün olmadığı bir sistem bu denli bir büyüme göstermeyecektir. Girişimcilik ekonomik büyüme ve kalkınmanın motorudur. Yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır. Bir ülkede hür teşebbüs olarak ifade edilen rekabete dayalı girişimcilik ne kadar gelişirse o ülkede ekonomik refah düzeyi de o derece yükselir. Girişimciliğin olmadığı veya yetersiz olduğu ülkelerde ekonomik refah düzeyinin düşük olduğu gerçeği günümüzde herkes tarafından bilinmektedir. Girişimcilik, çıkarların maksimizasyonu demektir, bu aynı zamanda toplumsal çıkarların da maksimizasyonu anlamı taşır. Girişimci bir taraftan kendi çıkarı için çalışırken, bir taraftan da toplumun çıkarlarına hizmet etmektedir. Diğer bir deyişle, girişimcilik bir süreçtir, pazardaki fırsatların belirlenmesi ile başlayan, kaynak ve girdiler kullanılarak yeni işlerin yaratıldığı, yeni ekonomik fırsatları refaha dönüştüren dinamik bir süreçtir. I

5 Girişimcilik kavramı ve dolayısıyla girişimciler olduğu sürece, yeni istihdam fırsatları ve daha güçlü ekonomik yapılar söz konusu olacaktır. Ülkemizde ekonomik gelişmenin tam ve hızlı oluşamamasındaki en büyük sebep girişimcilik kültürünün yerleşmemiş olması ve dolayısıyla kaynakların doğru ve etkin kullanılamamasıdır. Sonuç olarak kıt kaynakların kullanılması ve ekonomik dengenin sağlanması için girişimcilik, gelişmekte olan ülkelerin en büyük avantajıdır. Anahtar Kelimeler: Girişim, girişimcilik, girişimci, kaynak, pazar, istihdam II

6 DEPARTMENT OF ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA PROJECT ENTREPRENEURSHIP Seçkin YILDIZ Supervisor: Asst. Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Year: 2007, Pages: 56 Jury: Assoc. Prof. Dr. İsmail BAKAN : Assoc. Prof. Dr. Sami TABAN : Asst. Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Enterprise and entrepreneurship are the very first factors at the present world that is getting globalized very fast. Entrepreneurship is the main dynamic of the construction which feeds the all system and forms the base of developing economical construction. So that, a system that has not that main factor can not grow as much as it does at the present time. Entrepreneurship is the dynamo of economical growth and development. It is the source of creativeness and newness. Economic affluence improves as much as with the competition based entrepreneurship which named Free Enterprise. It is well-known that economic affluence level is low in the countries in which there is no entrepreneurship or less entrepreneurship. Entrepreneurship means the maximization of benefits. This means the maximization of public benefits as well. Entrepreneur works for both self-benefits and public benefits. In addittion, entrepreneurship is a process. It is a process which begins with determining the market opportunities, after that, creating new workfields by using sources and other incomes. So, it is a dynamic process which turns the economic opportunities to affluence. There will always be new III

7 employment opportunities and stronger economic constructions if there will be entrepreneurship and entrepreneurs. The main reason of less improvement of economy in our country is that the culture of entrepreneurship is not fully settled. Another reason is that sources cannot be used effectively and efficiently. As a result, entrepreneurship is the biggest advantage for the usage of scarce sources effectively and for the formation of economic balance. Keywords: Enterprise, entrepreneurship, entrepreneur, source, market, employment. IV

8 ÖNSÖZ İnsanların bir diğerine bağımlı olmadan kendi kararlarını kendileri alma isteği, ekonomik anlamda kendi kendine yetebilme isteği ve yönetme isteği, insanları girişimciliğe iten sebeplerin en önde gelenlerinden olmakla birlikte, bireyleri yaratıcılığa sevk etmekte ve yeni girişimlerin doğmasına vesile olmaktadır. Ortaya çıkan yeni girişim örnekleri, kendilerinden sonra gelenleri teşvik ederek ve onlara bir örnek teşkil ederek bu çevrimin sürekliliğini sağlamaktadır. Böylece yeni girişimler yeni işletmelere, yeni işletmeler istihdama, yeni istihdamlar da piyasalardaki mal ve hizmet tüketiminin artışına yol açacağından, girişimciliğin ülke ekonomisine katkısının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yeni girişimler ve girişimciler, devlet ve diğer özel işletmeler tarafından desteklendikçe, hem serbest rekabet piyasası hem de ülke ekonomisi olumlu yönde etkilenmeye devam edeceğinden, girişimcilik doğru yönlendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Bu çalışmanın hazırlanmasında, bilgi ve becerisiyle bana yardımcı olan ve bana yeni bir bakış açısı kazandıran danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN a teşekkürü bir borç bilirim Seçkin YILDIZ V

9 İÇİNDEKİLER ÖZET I ABSTRACT... III ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER.. VI KISALTMALAR... X ŞEKİLLER DİZİNİ..... XI EKLER DİZİNİ..... XII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI VE TANIMLARI Girişim-Girişimci Kavramları ile Diğer Benzer Kavramlar Arasındaki Farklar Girişimci-Yönetici Kavramları Arasındaki Farklar Yönetici (1). Yöneticinin Yüklediği Belirli İşler Teşebbüs, İşletme ve Ticari İşletme Kavramları Arasındaki Farklar Girişimci Özellikleri Girişimciyi Başarısızlığa Götüren Hatalar Girişimcilere Yönelik Mitler Türkiye de Girişimci Tipi Girişimcilik Kavramı Tanımı ve Kapsamı Önemi İstihdam Sorununa Çözüm Olarak Girişimcilik Yeni Ekonomi ve Girişimcilik Teorik Gelişmeler ve Girişimciliğin Genel Kabulü İç Girişimcilik Tarihsel Gelişimi Özellikleri VI

10 Girişimciliğin Temel Taşları Genel Ülke Yapısı (1). Ekonomik Yapı (2). Teknolojik Altyapı Girişimcilik Altyapısı (1). İnsan Kaynakları (2). Finans (3). Yasal Düzenlemeler (4). Sosyal, Kültürel ve Politik Altyapı (5). Girişimcilik Teşvikleri ve Destek Mekanizmaları Girişimcilik Politikası Girişimciliği Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Ortadan Kaldırılması Girişimciliği Destekleyen Tedbirlerin Alınması Girişimcilikte Rekabet ve Rekabet Gücünü Arttırmak (1). Potansiyel Rakipler (2). Tüketicilerin Pazarlık Gücü (3). Tedarikçilerin Pazarlık Gücü (4). İkame Ürünlerin Tehdidi (5). Rakipler Arasındaki Rekabet (5).(a). Maliyet Liderliği (5).(b). Farklılaştırma (5).(c). Odaklaştırma (5).(d). Tüketicilerin Bilinçli Olması ve Talep Düzeyleri Girişimcilik Yetenekleri ve Eğiliminin Arttırılması Geleceğin Girişimcilik Anlayışı Tekno-Girişimcilik Girişimcilik Eğitimi Eğitimin Amacı Eğitim Programının Hedef Kitlesi ve Uygulama Aşamaları TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK VII

11 5. GİRİŞİMCİLİĞİN NEDENLERİ, AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI Girişimciliği Cazip Kılan Unsurlar Girişimciliğin Avantajları ve Dezavantajları Avantajları Dezavantajları GİRİŞİMCİLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Girişimcilikte Karşılaşılan Sorunlar Girişimcilikte İşletme Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar Girişimcilikte İşletme Aşamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümü Girişimcilikte İşletme Aşamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Öneriler GİRİŞİM SÜRECİ İş Fikri Bulabilmenin Yolları Beyin Fırtınası Fikirler Haritası Sorun Çözümü Yaklaşımı İhtiyaçları Karşılamak Becerilerin Kullanılması Şirket Yaratmak İçin İşe Yarayan 12 Sıra Dışı Fikir Girişimcinin İş Kurma Sürecine Girerken İş Fikri İle İlgili Yanıtlaması Gereken Sorular Finansal Altyapının Planlanması Bütçe Kavramı Bütçenin Hazırlanması Başlangıç Sermayesi Oluşturma İş Kurma İş Kurma Sürecinin Temel Adımları Motivasyon Sahibi Olmak Motivasyon Kaynakları Başarılı Bir İş Fikri Belirlemek Çalışma Programı Hazırlamak İş Fikrinin Ön Değerlendirmesini Yapmak VIII

12 İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak İş Planını Hazırlamak İşi Kurmak İş Planı İş Planı Nedir? İş Planı Neden Gereklidir? İş Planının İçeriği SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ EKLER IX

13 KISALTMALAR ABD TÜSİAD GEM OECD KOSGEB SWOT KOBİ : Amerika Birleşik Devletleri : Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği : Dünya Girişimcilik Platformu : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı : Güç, Zayıflık, Fırsat, Tehdit Analizi : Küçük veya Orta Büyüklükte İşletme X

14 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 3.1. Girişimciliği Etkileyen Faktörler Şekil 7.1 İş Planlama Süreci XI

15 EKLER DİZİNİ Ek 1: Bir Girişimcilik Örneği Ek 2: Örnek Bir İş Planı XII

16 GİRİŞ 1. GİRİŞ Tüketime dayalı günümüz dünyasında, ekonominin bel kemiklerinden olan istihdam sorunun en büyük ilacı girişimciliktir. Fakat sadece istekle bir girişim başarıya ulaşamaz. Günümüzde faaliyet gösteren büyük işletmeler bugünkü yapılarına bir günde değil belirli aşamalardan geçerek gelmişlerdir. Girişimcilik kavramı, küçük işletmelerle özdeşleşmiştir. Çünkü, birçoğu küçük bir işletme olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Küçük işletmeler, küçük girişimler başarılı oldukça büyümek durumundadır. Bu da girişimciye merkezi bir rol yüklemektedir. Girişimcinin kişilik özellikleri, yönetsel becerileri ve finansman olanakları büyümede kritik önem arz etmektedir. Bunun yanında, olumlu çevresel faktörler de girişimcinin başarılı olmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışma içerisinde; girişim, girişimci ve girişimcilik kavramlarının tanımları, özellikleri, girişimciliği oluşturan unsurlar ile ilişkilerini ve girişimciliğin Türkiye ve dünyadaki gelişme aşaması açıklanmaktadır. Günümüzde küresel ekonominin gelişmesinin en önemli faktörü olan girişimciliğin gelişimi, dünya ekonomisine etkileri ve doğru bir şekilde kullanıldığında ekonomik dengelerin nasıl güçlendiği vurgulanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde konuya giriş yapılmış, ikinci bölümünde konu hakkında daha önceden yapılan çalışmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde girişim, girişimci, girişimcilik kavramları üzerinde her yönleriyle durulmuş, tanımları, özellikleri, tarihsel gelişimleri ayrı ayrı incelenmiştir. İlk üç bölümü takip eden, dördüncü ve beşinci bölümlerde girişimciliğin Türkiye deki gelişimi, nedenleri, avantajları, dezavantajları, süreci, finansal yapısı ve iş kurmadaki gelişim aşaması belirtilmiştir. Altıncı ve yedinci bölümde girişimciliğin önündeki sorunlar, çözüm önerileri ve girişim sürecinden bahsedilmiştir. 1

17 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Girişimciliğin tarihi çok eski zamanlara uzanmakla birlikte, girişimciliği açıklamaya yönelik çalışmaların çoğunluğunu yakın tarih içinde barındırmaktadır. Bilim adamları, sosyologlar, akademisyenler, ekonomistler ve daha birçok alandan kişi, girişimcilikle ilgili genel ve spesifik çalışmalar yapmışlardır. Kimisi girişimciliğin topluma yansımasıyla ilgilenmiş, kimisi ekonomiye yansımasıyla, kimisi de girişimciliğin tanımı üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak şunu söyleyebiliriz ki herkesin paylaştığı ortak görüş, girişimciliğin iş yaşamına, dolayısıyla ekonomiye, dolayısıyla istihdama, dolayısıyla topluma ve dolayısıyla ülke kalkınmasına olumlu etkilerinin gözle görülür olduğudur. Günümüzde Dünya, girişimciliğin toplum refahının dinamosu olduğu gerçeğini kavramıştır. Girişimciliğin günümüzde herkes tarafından kabul görmüş ilk tanımı 1755 yılında İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. Cantillon a (1755) göre girişimci, kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin riskini üstlenen kişidir (Döm, 2006:3). John Stuart Mill in Principless of Political Economy (Mill,1884) çalışması girişimcilik kavramının yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Fakat bu eser 19. yüzyılın sonuna kadar ekonomi literatüründen kaybolmuş ve hak ettiği ilgiyi görememiştir. Casson a (1982) göre girişimciliği açıklayan bir ekonomik teori bulunmamaktadır. Geleneksel ekonomi teorisi, ekonomik sistemde yeni talep yaratma ve gelir yaratımı ile dağılımı ekonomik sürecinde girişimcinin rolünü ihmal etmiştir. Yine Casson a (1982) göre, girişimcilik konusunda ekonomistler dışında sosyologlar, psikologlar ve politik bilimlere kadar tüm sosyal bilimlerin teorisi vardır. Casson (1994) bunun nedeni olarak iki temel gerekçe öne sürmektedir. Birinci neden; geleneksel ekonomi teorisine göre insanlar rasyonel varlıklardır, bunun sonucu mevcut tüm bilgiye ulaşmakta ve seçimleri de rasyonel olmaktadır. Alternatif olarak davranışsal yaklaşımda ise, irrasyonalite ya da sınırlı rasyonellik yaklaşımı benimsenmiştir. Belirsizlik içeren kararlarda irrasyonalite olgusu daha da işler hale gelmektedir. Geleneksel ekonomi teorisi karar problemine ilişkin yargılama sürecini etkileyen unsurları hesaba katmaz. Eğer insanlar bilgiye tam olarak ulaşıyorsa yargılamaya ihtiyacı yoktur, oysaki yargılama girişimciliğin özünü oluşturmaktadır. Diğer neden ise; klasik ekonominin bu varsayımı, karar almayı ve belirgin kararlarda girişimcinin rolünü analiz etmeyi, matematiksel uygulamalarını güçleştirmektedir (Döm, 2006:4-5). Girişimcileri yaptıkları işlerden ayrı tutarak tanımlayacak olursak, girişimlerin neticesinde ekonomide gerçekleşen değişimleri de kanıtlayıcı analizlerden çok tanımlarla ifade etmiş oluruz (Kuznets, 1968:66). Kuznets in bu sözünden yola çıkarak diyebiliriz ki, girişimciyi açıklamanın en iyi yolu yaptığı girişimlerden bahsetmektir (Wilken, 1979:8). Girişimci esasında bir yenilikçidir. Yenilik kavramını girişimcilikte geniş kapsamlı olarak ele alan ilk kişi Schumpeter olmuştur. Bu anlamda, Schumpeter in girişimcilik kavramına olan yaklaşımı geniş kabul görmüştür. Joseph A. Schumpeter in girişimcilik tanımının özünü yenilik kavramı oluşturmaktadır. Schumpeter e (1961) göre girişimci; yeni ürünler üretme (mal veya hizmet), yeni süreçler geliştirme, yeni ihracat pazarları bulma, yeni hammadde, yarı mamul arz kaynakları bulma, 2

18 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR yeni bir organizasyon yapısı oluşturma, gibi işletme açısından yeni kombinasyonlar yaratarak mevcut ekonomi düzenini yıkan kişidir. Bunu da yıkıcı girişimcilik olarak ifade etmektedir (Wilken, 1979:4). Harvard Business School un 1983 yılında gerçekleştirdiği konferanslar dizisi sonucunda katılımcıların üzerinde görüş birliği sağladığı tanımlamaya göre girişimcilik; önemli iş fırsatlarının(genellikle yenilikçi) farkına varma suretiyle, proje ile uyumlu risk alma yönetiminin sağlanması ile, projenin başarı ile gerçekleşmesini sağlayacak yönde beşeri, mali, hammadde ve malzeme kaynaklarını hızla harekete geçirmek için işletmede gereken haberleşme ve yönetim becerileri uygulamaları ile birey yada bireylerin değer yaratma çabasıdır. Kao (1989) bu tanımı esas alarak bir düzeltme yapmış ve girişimciliği bir görevler dizisi olarak tanımlamıştır. Bu anlamda girişimcilik; fırsatları görmek, beşeri ve diğer kaynakları yönetebilmek ve fırsatları gerçek sonuçlara dönüştürebilmektir. Robert Hisrich (1985) ise girişimciyi finansal, sosyal, psikolojik risklerle birlikte parasal ve kişisel tatmin alan, bu amaçla gerekli zaman ve çabayı harcayarak farklı değere sahip bir şey yaratma süreci olarak tanımlamaktadır (Döm, 2006:6). Son olarak girişimcilik konusunda yoğun çalışmalarda bulunmuş olan yine Schumpeter in bir sözü, konunun anlamını bize bir kez daha göstermektedir: Ekonomik gelişmede anahtar rol girişimcidedir. Çünkü girişimci, buluşları ve yenilikleri toplum hayatına sokandır (Schumpeter,1961). 3

19 GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI VE TANIMLARI Kişilerin, başkalarına bağımlı olmadan hayallerini gerçekleştirmeyi veya yeteneklerini kanıtlamayı ya da yaratıcılıklarını ortaya koymayı amaçlamaları ve bu amaçları gerçekleştirmek için de işletme kurmaları bir girişimde bulunmayı zorunlu kılar. Böylece kurulan her küçük işletme bir girişimin sonucudur ve girişim (teşebbüs) niteliklerini taşır. Kimi durumlarda, kişiler başkalarının yanında ücretli çalışma olanağına sahip olmadığından, kendi işlerini kurarlarsa da çoğu durumda işletme kurma nedeninin arkasındaki temel etken girişimcilik güdüsüdür. En basit biçimiyle girişimci; toplumun gerek duyduğu mal ve hizmetlerin üretimine girişen ve bu amaçla emeğini ve parasını riske eden kişi olarak tanımlanabilir. Riskleri üstlenmek ise girişimciliğin doğal bir sonucudur. Belli riskleri göze alarak pazara katılan her girişimci, topluma sunduğu hizmet karşılığında kazanç yada başka biçimlerde yarar sağlamayı amaçlar. Bu amaç girişim (teşebbüs) olmanın temel niteliğini oluşturur (Müftüoğlu, 1994:74-75). Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde baş aktördür. Çünkü girişimci kendisinin ve başkasının yarattığı yenlikleri ekonomiye kazandırandır. En küçük bir yenilik dahi, üretim sürecinde iyileştirmeler ve üretkenlik artışı sağlayabilir. Risk ve belirsizlik ortamında yeni iş kaynaklarını görebilen, fırsatları ve kaynakları kazanca ulaşmak ve büyüyebilmek için kullanabilen kişiye girişimci denir. Girişimciler genelde sorumluluk alan ve bu yönde isteği olan, hesaplanmış risk alan, başarma isteği güçlü, enerjisi yüksek, fırsatları ve geleceği sezebilen, vizyonunu gerçeğe dönüştürmek isteyen, başarıyı paradan daha çok önemseyen, değişen olaylara dayanabilen, değişiklikleri benimseyebilen ve şartlara adapte olabilen kişilerdir (Bozgeyik, 2005:37). Girişimcinin günümüzde herkes tarafından yaygın olarak bilinen ve kabul görmüş tanımı ilk olarak 1755 yılında Fransız asıllı İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. Cantillon a göre girişimci, kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin riskini üstlenen kişidir. Ekonomik faaliyetler ile girişimcinin rolü, risk alma ve belirsizlik durumunu yönetme becerisi açısından ele alınmıştır. Cantillon a göre girişimci belirli bir fiyattan ürünleri satın alarak, belirsiz bir fiyattan satan, kar elde etmeden arbitraja kadar bir dizi imkanların arayışı içinde olan ve bu bağlamda risk alan bir spekülatördür (Wilken, 1979:10). 3.1 Girişim-Girişimci Kavramları İle Diğer Benzer Kavramları Arasındaki Farklar Girişim ve girişimci kavramları pratikte yönetici, işletme ve ticari işletme kavramları ile birbirlerine karıştırılmaktadır. Bu kavramlar arasındaki farklılıklar ve bu kavramların ayırt edici yönlerini belirtmek gereklidir. 4

20 0,1 GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI... Girişimci-Yönetici Kavramları Arasındaki Farklar Yönetici Yönetici, kârı ve riski başkalarına ait olmak üzere mamul veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğu olan kimsedir. Yöneticiyi girişimciden ayıran fark, çalışmalar sonucu ortaya çıkan riske katlanmaması, başka bir ifadeyle kâr veya zararın sahibi olmamasıdır. Yönetici emeği karşılığı ücret, prim ve/veya kârdan pay alarak işletmeyi saptanan amaçlara ulaştırmaya çalışır. Yönetici, kendisine bağlı olarak çalışanların işlerini planlar, eşgüdümleme ve kontrol araçlarını öngörür. Yönetici sadece emir vermekle kalmaz, emrindeki kişileri seçerek, onlara işlerini öğreterek ve onları her bakımdan geliştirerek teşvik eder ve onlarla gönülden bir işbirliği yapar. Yönetimi altındaki bireylere neyi, nasıl ve kiminle yapacağını, yetki ve sorumluluklarının ne olacağını açık ve kesin olarak bildirir (Akad ve Ünel, 1987:15) (1) Yöneticinin Yüklediği Belirli İşler Üretim faktörünü bir araya getirmek, mal ve hizmet üretmek. İşletme politikasını belirlemek. Ürünün kapasitesini yükselterek yeni pazarlar bulmak. Yeni mal ve hizmet, yeni üretim, dağıtım kanallarını araştırmak. Riske katılmak. Hammadde kaynaklarını araştırmak Teşebbüs, İşletme ve Ticari İşletme Kavramları Arasındaki Farklar Çoğu zaman işletme ve teşebbüs sözcüklerinin eş anlamlı olarak kullanıldığı bilmekteyiz. Oysa, bu iki sözcük birbirlerine oldukça yakın, ancak farklı anlamları ifade ederler. İşletme ve teşebbüsün ortak tarafları, her ikisinin de insan istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mal ve/veya hizmet üreten ekonomik ve teknik birimler olmasıdır. Ancak, teşebbüs ile işletmeyi birbirinden ayıran önemli nokta, teşebbüsün bir piyasası olması ve bu piyasada gelir sağlayan bir işletme olmasıdır. Bu açıklamalara göre, teşebbüs işletmeden daha dar bir anlam taşımaktadır. Her teşebbüs bir işletmenin sahip olduğu tüm özelliklere sahipken, her işletmenin teşebbüs özelliklerinin tamamını taşıması mümkün değildir. O halde, her teşebbüs bir işletmedir ancak her işletme bir teşebbüs değildir. Teşebbüslerin genel anlamda sadece kâr elde etmek için kurulan ekonomik ve teknik birimler olmadığının belirtilmesi yerinde olacaktır. Örneğin; Kızılay bir işletme iken; Devlet Hastaneleri, Atatürk Orman Çiftliği, Gazi Üniversitesi teşebbüs için ilk akla gelen örnekler olarak verilebilir. Diğer taraftan; Hilton Oteli, Hitit Möble ve Kuaför Yusuf ise, işletme ve teşebbüsün taşımış olduğu tüm özelliklere sahiptir. Yani, insan istek ve ihtiyaçlarını giderici özellikte mal ve/veya 5

21 GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI... hizmet üreten ekonomik ve teknik birimlerdir. Buna ilave olarak, her üç kuruluşunda bir piyasası vardır, bu piyasadan gelir elde ederler, ancak temel amaçları kâr elde etmektir. Buna göre, temel amacı kâr elde etmek olan teşebbüslere ticari işletme denilir, işletme, teşebbüs ve ticari işletme ile ilgili açıklamaları bir genelleme yaparak noktalayabiliriz: her ticari işletme bir teşebbüs, her teşebbüs ise bir işletmedir. Ancak, her işletme bir teşebbüs, her teşebbüs ise bir ticari işletme değildir. Buna göre, işletme en geniş, ticari işletme ise en dar kapsama sahiptir (Tatar ve Üner, 1992:2-3) Girişimci Özellikleri Kişilerin ekonomik sosyal ve duygusal nedenlerle iş hayatına atıldıkları söylenebilir. Bununla beraber, iş hayatına atılma nedeni ne olursa olsun, girişimciliğe soyunan kişi, başarılı girişimcilerin ortak karakteristiklerinin neler olduğunu bilmeli ve bunları kendi kişiliği ile karşılaştırarak gerçekçi bir değerlendirme yapmalıdır. Çünkü, işletme sahibi olmak ile girişimci olmak aynı şeyler değildir. Şayet, aynı şeyler olsaydı ailelerinden kendilerine miras kalan işletmeyi hiç kimse batırmaz ya da her parası olan işletme sahibi olurdu. Yapılan araştırmalar, başarılı girişimcileri başkalarından ayıran kimi temel karakteristiklerin bulunduğunu göstermektedir. Girişimci, öncelikle bağımsız çalışmayı arzulayan, bu amaçla riskleri göze alan kişidir. Onun azmi, tutumu ve yetenekleri rekabet ortamının zorluklarım aşmasında önemli rol oynar. Halk arasında başarılı ve çalışkan insanları tanımlamak amacıyla kullanılan "tüccar kişi", "iş adamı zekası var", "ekmeğini taştan çıkartır" gibi deyişlerin kullanılması, girişimcilerin belli karakteristiklere sahip olduklarının bir göstergesi niteliğindedir. Girişimci, her şeyden önce bir insandır. Bu nedenle, yaradılış ve güdüler açısından incelendiğinde, girişimcilerin de değişik niteliklere sahip oldukları görülür. Bununla beraber, konuya ilişkin araştırmalar başarılı girişimcilerin bazı ortak niteliklere sahip olduklarını göstermektedir. İyi girişimcilerde görülen genel ortak özellikler şunlardır. Gözlem: İnsanların ihtiyaçlarını görmeli, hissetmeli, empati kurabilmeli. Gözlerini dört açıp aramalı, ben olsaydım bunu almak isterdim demeli, yapmalı, satmalı. İş ve Görevlere Bağlanma: Büyük başarıların kolayca ve çabuk elde edilemeyeceğini bilen girişimciler, işi şansa bırakmadan projelerini başarılı bir şekilde tamamlayıncaya kadar o yönde büyük gayretler gösterirler. Liderlik: Ekibini ve çevresindekileri çalışmaya teşvik etmeli, motive etmeli, organize etmeli, önderlik etmeli. Belirsizlikle Yaşama Becerisi ve Orta Düzeyde Risk Alma: Yaygın olarak düşünülenin aksine başarılı girişimciler büyük risklere girmezler, işletmenin geleceğini tehdit altına sokacak büyük risklere girmekten ve bu yönde kararlar almaktan kaçınırlar. Objektif Olma: Girişimciler işlerini yürütürken ve organize ederken duygusal olmaktan ziyade kararlarını objektif olarak almalılar. Arkadaşlar ya da akrabalarla çalışmak yerine uzman kadrolar oluşturmayı ilke edinmelidir. Pratik Zeka: Esnek düşünmeli, çabuk çözüm üretmeli, detaylara ve kurallara takılmamalı. 6

22 GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI... İyimserlik: Girişimciler devamlı risk ve belirsizlik altında çalıştıkları için, en kötü durumlarda bile iyimser olabilme özelliği onların mücadeleci gücüne katkıda bulunur. Girişimcinin yüksek motivasyon gücüne sahip olmasında bu iyimserlik de katkıda bulunmaktadır. İkna: Fikrini yatırımcılarına, işini çalışanlarına, malını müşterisine satmalı. Fikirlerine inanmalı, başkalarını ikna etmeyi becerebilmeli. Uzlaşma: İsteklerinde ısrarcı ve dirayetli olmalı ama, inatçı olmamalı. Uzlaşmak gerektiğinde ara çözümler bulmalı. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmeli. Proaktif Yönetim: Başarılı girişimcilerin geleneksel yöneticilerden en büyük farkı proaktif yönetim anlayışı ile çalışmasıdır. Proaktif yöneticiler günlük operasyonel çalışmaların işleyişine kafa yorarken, aynı zamanda geleceğe yönelik atacağı adımlarının planını da şimdiden yapar. Proaktif çalışan girişimciler sorunlar ortaya çıktığı zaman ya da bir sonraki atacağı adımı şimdiden bilir. Azim: Zorluklardan ve başarısızlıktan yılmamalı. Riskten korkmamalı, stres altında çalışabilmeli. Bilgi: İşi hakkında detaya dalmamalı ama, esasını bilmeli. Hukukta kendini kurtaracak hükümleri, üretimde kârı zararı oluşturan unsurları ayırt etmeli, işin özünü öğrenmeli, aklına yazmalı. Çevre: İşi getiren, kaynak yaratan, bağlantı kuran, sorun çözen çevresi olmalı. Hesap: İşin getirisini, maliyetini, nakit akışını, zaman planını, risklerini hesaplayabilmeli. İş planını yapabilmeli. Bu özelliklerin birçoğu doğuştan gelir. Varsa bilmek, yoksa ısrar etmemek gerekir. Bazı özelliklerse eğitim ve deneyimle kazanılır, uğraşmak gerekir. Bunlara ek olarak girişimciler, yüksek düzeyde başarma ihtiyacı olan, enerjik, yaratıcı, iyimser, azimli, bağımsız olan, risk alan, kendine güveneni, iç yönelimli, güvenilir, diğer bireylere karşı duyarlıdır. Ancak aynı zamanda şüpheci, sorgulayıcı, hırslı, endişeli, uyumlu olmayan, çok planlı olmayan, çok organize olmayan insanlardır (Bozgeyik, 2005:77-78; Döm, 2006:27-28) Girişimciyi Başarısızlığa Götüren Hatalar Girişimcilerin başarısızlığının altında yatan nedenler, sıklıkla aşağıdaki şekilde karşımıza çıkıyor: Kişisel Güven: Kişisel güven, gerek özel yaşamda, gerekse iş yaşamında mutlaka olmalı, aranmalı. Fakat sadece kişisel güvene dayanan iş tökezlemeye mahkumdur. Yanlış Ortak: Ortak seçimi, genelde halihazırdaki duruma göre yapılır. Kişi kendi eksiğini tamamlayacak kişiyi ortak seçer. Fikri var parası yoksa paralı ortak, ürünü var pazarı yoksa satıcı ortak bulur. Aradan bir iki sene 7

23 GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ, GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI... geçince şirket para kazanır veya satışı oturur, ortağa ihtiyaç kalmaz. Çaresi, ortak seçerken bugüne değil, yarına bakmak, gelecekteki ihtiyaçları ve dengeleri gözetmek. Eksik Kayıt: Yazmayı sevmediğimizden, pek kayıt tutmayız. Sonra bu kimdi, kime neyi kaça satmıştık diye arar dururuz. İşin parçası olan her şey, her zaman bulunabilecek şekilde kaydedilmeli, saklanmalı. İyimserlik: İş kararlarını alırken, pembe gözlüklerimizi takarız. Kötüyü düşünmez, beklentilerimizi yükseltiriz. Karamsarlığın âlemi yok ama, her A planının bir B alternatifi olmalı. İyimser planımız tutmazsa ne yapacağımızı bilmeliyiz. Kanıksama: Elinden geleni yapmak, çalışan için belki yeterli olabilir ama, girişimci için özür değildir. Başarı ancak planlı çalışmayla gelir. Elden gelen yetmeyecekse çekilmek zarardan kurtarır. Herkes kadar kötü olmak, iş yapacağım diye ortaya çıkmayı gerektirmez (Dünya İş Fikirleri Dergisi,2003) Girişimcilere Yönelik Mitler Girişimci özellikleri dışında toplumda genel kabul gören girişimci kavramına dair bazı inanışlar vardır ve bunların birçoğu gerçeği yansıtmaz. Timmons (1999) bunu anlatmak için ABD ni örnek gösterir. 100 milyon ABD hane halkının 3,5 milyonu milyarderdir ve bu insanlar çalışkan, disiplinli ve planlı insanlardır. Üçte ikisi hala çalışan bu milyarderlerin % 80 i mal varlıklarını kendileri yaratmışlardır ve ortalama yaşları 57 dir. Üstelik bu milyarderlerin çalıştıkları alanlar ileri teknoloji değil, aksine düşük teknolojili endüstrilerdir, örneğin ambulans servisi, kafeterya, danışmanlık şirketi, gazete basımı gibi. Girişimcilik çalışmalarında sıkça sözü edilen girişimcilere yönelik bazı mitler şunlardır (Hisrich ve Peters, 2002; Timmons, 1999); Girişimci doğulur sonradan olunmaz. Bazı doğal yetenekler olabilir ama bunların ortaya çıkarılması gerekir. Herkes yeni bir iş kurabilir. İş kurmak işin en kolayıdır, önemli olan şirketin devamını sağlamak, büyütmek ve kalıcı olmaktır. Girişimciler kumarbazdır. Başarılı girişimciler tüm riskleri dikkatlice hesaplayanlardır. Girişimciler kendilerinin patronudurlar ve bağımsızdırlar. Yatırımcılar ve müşteriler başta olmak üzere girişimcilerin ailelerine, çalışanlarına ve bulundukları sosyal topluma karşı sorumlulukları vardır. Girişimciler genç ve enerjik olmalıdır. Genel ortalama 30 lu yaşlar olmakla birlikte 60 lı yaşlarında başarılı olan birçok girişimci vardır. Girişimciler güç kazanmak ve diğerlerini kontrol etmek isterler. Girişimciler başarı ve sonuç odaklıdırlar. Girişimci yetenekli ise başarı birkaç yıl içinde olacaktır. Geçen zaman ile birlikte başarılı olma olasılığı da artar. 8

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ MALATYALI GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ MALATYALI GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ MALATYALI GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ HAKAN

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Fatma BABİL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı