PEDİATRİK OKULER TRAVMALAR. Dr. Sabahattin Sül Prof.Dr. G.Gürelik 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEDİATRİK OKULER TRAVMALAR. Dr. Sabahattin Sül Prof.Dr. G.Gürelik 2009"

Transkript

1 PEDİATRİK OKULER TRAVMALAR Dr. Sabahattin Sül Prof.Dr. G.Gürelik 2009

2 Genel Epidemiyoloji Travma terminolojisi Pediatrik travmalı hastaya yaklaşım Komplikasyonlar Korunma

3 Epidemiyoloji Göz yaralanmaları çocuklardaki tüm yaralanmaların % 8-14 ü Hastaneye başvuru insidansı ( de) ABD de 13.2, İsveç te 15.2, Singapur da 12.6 ve İskoçya da 8.1 oranındadır. Okuler travmaların % ini açık glob yaralanmaları oluşturur Unilateral körlüğün en önemli sebebi (% 40 a vara oranda)

4 Ortalama yaş genelde 6-10 Erkek/ kız : 2-6/1 Yenidoğanlar ve 3 yaş altındaki bebekler Kardeş tırnağı, iğne veya makas ucu 3-6 yaş arası çocuklar sıklıkla oyun sırasında Oyuncakların keskin köşeleri, bıçak, makas, cam şişeler Okul çağında ise oyun ve spor yaralanmaları Kalem, ok, havalı tüfek, taş, darp Kırsal yaralanmalarda ağaç-dal parçacıkları,toprakla kontamine cisimler, hayvan boynuz ve kuyruğu veya hastane atığı iğneler

5 Gelişmiş ülkelerde künt travma en sık neden ( % 65) Az gelişmiş ülkelerde açık göz yaralanma insidansı artmaktadır Gelişmiş ülkelerde evde ve spor esnasında (USEIR % 39, Mac Ewen ve ark. %51, Sarı ve ark.%58.7) Gelişmekte olan ülkelerde sokak ve açık alanlarda (Shoja ve ark. %41.6, Soylu ve ark.%57.8)

6 Oküler travmada ortak bir terminoloji oluşturma Hasarın niteliğini açıklamak Standartlaşmış bir terminoloji Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT)

7

8 Kontuzyon: Objenin çarpma enerjisinin direk yayılması/ şokuyla hasar oluşması (koroidal rüptür) Globun şeklinin değişmesi (açı resesyonu) Lameller laserasyon: Göz duvarında tam kat olmayan yaralanma

9 Penetrasyon Giriş yeri mevcut Birden fazla giriş yeri varsa herbiri birden fazla cisimle olmalı Laserasyon Perforasyon Giriş ve çıkış yeri + Aynı cisimle Göz içi Yabancı Cisim

10 RÜPTÜR Künt bir objenin yol açtığı tam kat göz duvarı yaralanması Yaralanma içten dışa doğru IOP ve göz duvarı zayıf olduğu bir yerden yırtılır (Limbus/Kas insersiyosu/ekvator)

11 PROGNOZ Oküler travma ciddiyetini ve sonuç görme keskinliğini tahmin etmek için pek çok parametre kullanılmıştır Kullanılan parametreler bazı çalışmalarda anlamlı çıkarken bazılarında anatomik ve fonksiyonel başarı açısından anlamlı bulunmamıştır Yaş Yaralanma mekanizması (Künt- Penetran) Yaralanmaya neden olan cisim(havali tüfek) Yaranın yeri ve uzunluğu (>10 mm) Yaralanma cerrahi arası süre Başlangıç görme keskiliği Relatif afferent pupil defekti Kırmızı refle yokluğu Eşlik eden hasar(katarakt-r.dekolmanı-vitreus hemorajisi) İntraokuler yabancı cisim Endoftalmi

12 2002 de USEIR kullanılarak 2500 göz yaralanması sonucunda bir travma skoru oluşturulmuştur 6 aylık takipten sonra tahmini görme keskinliğini hesaplamak için

13 A satırındaki değerden B-F satırları arasında belirlenen değerler çıkartılarak ilk ham değer bulunur Elde edilen ham değer toplamı 1 5 arası sınıflandırılmış olan OTS kategorileri ile eşleştirilir ve tahmini görme keskinliği yüzde olarak elde edilir % 77 oranında sonuç görme keskinliği tahmini

14 Çocuklarda; Yaş Deprivasyon ambliyopisi Gupta ve ark. (2007) 6 yaş % yaş % Baxter ve ark 8 yaşın altında KL ve kapama tedavisine rağmen çocukların % 55 inde 0.3 PVR

15 Pediatrik Travmalı Hastaya Yaklaşım Hastada hayatı tehdit eden riskler var mı? Hastanın genel durumu ameliyatı kaldırabilir mi? Optimal zaman?

16 Yaralanma şekli Oyun, spor, kavga Künt cisim? keskin cisim? Cisim nereye gelmiş Göze mi? Kemiğe mi? Travma zamanı Kaza mekanı Toprak, enfeksiyon

17 Muayene İnspeksiyon Laserasyon Ekimoz-Subkonj hemoraji Periorbital-kapak ödemi Ptozis Enoftalmus-Exoftalmus GK: Her iki gözden ayrı ayrı ve tashihli Snellen/E eşeli/tercihli bakış P/ güçlü bir ışık kaynağı ile diğer göz sıkı şekilde kapatılarak hastayı yönlendirmeden, birkaç hekim ile tekrar - Görme keskinliği parmak sayma veya ışık hissi bile olsa mutlaka kaydedilmelidir - Başlanıç görme keskinliği en önemli prognostik faktörlerden

18 PUPİL: RAPD? Optik sinir defekti? Ciddi retinal hasar? Görme alanı: Konfrontasyon testi Renkli görme Kırmızı refle? IOP? Açık glob yaralanmalarında

19 BİOMİKROSKOPİ Kapak Konjonktiva Kornea -Kemozis -Subkonj hemoraji -Subkonj.Pigmentasyon -Epitel defekti -Yabancı cisim -Laserasyon Seidel testi (- olması penetrasyonu ekarte ettirmez Ön kamara -DAR -lensin öne dislokasyonu -sızdıran korneoskleral yara -suprakoroidal hemoraji -açı kapanması -DERİN -Lensin posterior dislokasyonu -iridodiyaliz -skleral rüptür Ön kamarada lens partiikülleri? Vitreus?

20 Stromal defekt (Penetrasyon?) İridodiyaliz İris Travmatik midriazis İridodenezis Prolapsus/Nekroz

21 Pozisyon(Dislokasyon) Lens Stabilite (Fakodenezis) Fokal/Diffüz opasite Kapsül bütünlüğü Yabancı cisim

22 Arka Segment Vitreus hemorajisi Retinal hemoraji Lokal Yc? Perforasyon? Yırtık / R.dekolmanı / İnkarserasyon Koroid rüptürü / Koroid dekolmanı Yabancı cisim Kapsül? Optik sinir

23 Görüntüleme Mecrubi olmayan ve tx yi geciktirecek testler yapılmamalı Tanısal, medikolegal CT: İdeal Glob bütünlüğü (Joseph %73 / %95) Yabancı cisim Metalik mm ve skleraya yakın? Odun/plastik

24 Dev yırtık TRD+RRD Kissing koroid Lens dislokasyonu AVD+VİT HEM Metalik Yc

25 Çocuklarda; -Anamnez? -Kooperasyon,iletişim ve muayene güçlüğü } GAAM Cerrahi gerektiren açık glob yaralanması + ise - Topikal medikasyondan kaçınılır - Sedasyon ve ağrı kontrolü Özelllikle çocukların gözlerini sıkmasından kaçınılmalı - Metal eye shield - Tetanoz aşısı - Profilaktik AB - Ebeveynlere çok iyimser olmadan gözün durumu hakkında bilgi - Ayrıntılı onam formu - GAA Primer onarım

26 4 yaş K, sol göze 6 saat önce tel gelmiş, izole korneal kesi Topikal Metal eye shield Tetanoz aşısı Endoftalmi profilaksisi IOP USG CT:Glob? YC? Intraven Vanko-Seft. Postop periokuler V-S Topikal AB Massachusetts Eye and Ear Inf Hızlı primer sütürasyon

27 PS mümkün olduğunca erken; Endoftalmi : 8-12 saat Narang 24 sa Gupta 36 sa Essex 12 sa (önce 17/33, sonra 22/35) Ekspulsif hemoraji Göz içi doku prolapsusu Kornea epitel migrasyonu İnflamasyon

28 Yapılacak sütürasyonda dikkat edilmesi gerekenler; korneanın sızdırmaz şekilde kapatılması kornea konturlarının doğal ve astigmatik olmayan rekonstruksyonunun sağlanması normal anatomik ilişkilerin yeniden sağlanması görme aksının mümkün olduğunca açılmasıdır

29 Derin ön kamara (gerekirse Viskoelastik) Bazen ön kamara oluşturma için geçici sütür Yara kenarından eşit uzaklıkta Yara kenarına dik 10/0 nylon sütür Tek sütürasyon % 90 Endoftalmi Tam kat Etkili kapama Ödem daha erken açılır Periferden geniş geçiş Santralden küçük geçiş

30 Korneoskleral kesi 3 2

31 Postop USG: ASD Postop erken dönemden itibaren; Uygun refraksiyon ve yoğun antiambliyojenik tdv Binokularite ve kayma açısından düzenli takip Korneal astigmatizma Sert KL Postop ort 4-8 hafta sonra sütür alınması

32 Mümkün olduğunca repozisyon Eksizyon + Ciddi masere Depigmente Pürülan debris 24 sa fazla prolabe Enfeksiyon riski İnkarsere : Viskoelastik (ÖK derinleştirilerek) Spatülle repozisyon Karbakol/Ach Epinefrin(1/10000) Santral korneada ise

33 Yüksek astigmat ve Sert KL kullanamayan G: 4mps 5 y E Rehabilitasyon? Keratoplasti? Skar görme aksını tam olarak kapatıyorsa Laserasyon majör distorsiyona neden oluyorsa Stulting % 70 Patel % 100 Dana % 84 1yıl sonunda saydam greft 42 aylık takipte % 50 hastada 0.1 Sadece ön segment hasarı olanlarda 2 yılda % 85 survey Vitreoretinal hasarı olanlarda 2 yılda % 27 survey

34 Travmatik katarakt Çocukluk çağı kataraktlarının % 29 Travmaların % inde

35 11 yaş, sol göze cam parçası gelmiş 1 gün sonra ağrı ve görmede azalma Seidel (-) ÖK da + 1 hücre ve flare Ön kapsül rüptürü ÖK da korteks parçaları + TO P ile normal Retina yatışık, Yc CT: Yc izlenmedi Yaklaşım?

36 Ön kapsül rüptürü+ ÖK da lens parçaları + Yoğun inflamasyon IOP Çocuklarda PS İle birlikte A-İ ile lensektomi + İOL?

37 10 yaş 3 gün önce sol göze taş G: EH Lens tamamen ÖK da Glob laserasyonu USG: ASD Yaklaşım? Total lens ekstraksiyonu+ön vitrektomi İOL?

38 7 yaş E Sol göze top gelmiş G: EH TO:PN Travmatik katarakt + USG: Arka kapsül rüptürü + Retina yatışık Yaklaşım? Ön vitrektomi + Arka kapsulotomi + Lensektomi Vitreus arka kapsule sıkı yapışık Limbal PPL İOL?

39 Zamanlama AGY ile gelen hastalarda önce PS ort. 3-4 hafta sonra katarakt cerrahisi+iol (Global değerlendirme/uygun biyometri) Chuang ve Lai Andreoli Sekonder İOL İmplantasyonu İOL stabilitesi Uygun postop Ref İnflamasyon Endoftalmi Anwar ve Moisseiev PS+Katarakt cerr+iol % 95 hastada 20/60 (Ambliyopi açısından)

40 IOL / KL IOL GK % KL GK % Binokularite + %89 Binokularite + % 30 Greenwald ve ark. 1998

41 Erken dönemde Fibrinöz Üveit (%19-51) Topikal KS Heparin surfaced PMMA Geç dönemde PCO % Square edged Acrylic IOL Cerrahi kapsulektomi / YAG

42 Yeterli arka kapsül desteği Skleral Fiksasyon Artisan

43 Skleral Laserasyon hdgfyyw 7-8/0 Vicryl sütür Limbal uçtan başlanır ve sızdırmaz şekilde Glob stabilizasyonu ve prolapsusu engellemek için yara kapatıldıkça eksplorasyon (Zippering) Olabildiğince sütür ile kapatma (posterior uzanım) Orbital tamponad Asistans: - Kas ekartasyonu - Prolabe dokuya müdahale

44 Uveal doku mümkün olduğunca repoze edilmeli Eksizyon Aşırı kanama PVR Vitreus olabildiğince yara yerinden eksize edilmeli

45 9 yaş E, sol göze demir parçası G: EH TO: P ile hipoton Yaygın subkonj hemoraji Pupil çekintili ÖK derin Vitreus hemorajisi Okkult skleral rüptür? CT: Glob bütünlüğü? (Joseph ve ark. %73 / %95) Yabancı cisim? Cerrahi eksplorasyon

46 Vitreus hemorajisi + Yc Retina yatışık VRC? PS ile veya ilk 72 saat? Erken rehabiltasyon Ambliyopi İnflamasyon PVR Okluzyon ambliyopisi Ort: 3-4 hafta sonra De Juan hafta içinde 8-9 D Anizometropik miyopi

47 Neden 7-14 gün sonra? Kornea ödemi açılması IOP yara yerinden sızıntı/persistan hipotoni Uveal efuzyon hemoraji kontrolü Koroid dekolmanı?(likefaksiyon 6-25 gün) Yetersiz AVD Kapsamlı değerlendirme (USG) (RD? YC?) 2. Cerrahi şartlar optimize

48 Vitreus Hemorajisi + RD Yara yerindeki vitreus inkarserasyonu Vitreus traksiyonu PPV Problem Çocuklarda vitreus sıkı yapışık Vitreus ayrılması yetersiz olabilir

49 Profilaktik Skleral Buckle? Yetersiz arka hyaloid ayrılması ve rezidü vitreus traksiyonuna bağlı sonradan gelişebilecek RD riskini Periferik retinal yırtıkları tamponlayarak vitreus base kontraksiyonuyla açılmalarını engellemek Kullanımı tartışmalı Ek refraksiyon kusuru Ekstraokuler kas imbalansı

50 Brinton: %13 SB+ % 23 SB- RD Hutton ve Fuller: % 8 SB+ % 27 SB- RD Hermsen: % 42 SB+ % 27 SB- RD Stone: PS+SB+ % 26 RD, PS+ SB- %53 RD

51 Diyaliz + RD Ø Künt travma sonrası en sık alt temporalde Yaklaşım? İndirekt lazer fotokoagulasyon

52 RD olmayan periferik yrıtıklarda Yırtığın etrafında 2-3 sıra olacak şekilde Profilaktik lazer fotokoagulasyon + KRIOTERAPİ?

53 10 y E 3 ay önce sağ göze top gelmiş 2 haftadır sağ gözde görmede azalma G: ½ mps F: AT de diyaliz+ geniş büllöz RD+ Cerrahi? Skleral Buckle+ Eksternal drenaj? PPV ± SB?

54 Travmatik RD Pediatrik grupta retina dekolmanının % i Okuler travma sonrasında %10-77 Dializ-Yırtık Vitreus traksiyonu PVR

55 Amaç Bütün yırtıkların bulunup kapatılması Vitreus traksiyonunun geriletilmesi

56 Skleral Buckle Künt travmada? Ersanlı (2006) SB + %26 SB - % 16 nüks RD İyi vitreus base temizliği yeterli Çocuklarda? Dev yırtık Retinal inkarserasyon Perflorokarbon PVR Retinotomi-Retinektomi İnkarserasyon / PVR Çocuklarda ve kompleks RD Silikon yağı

57 Posttravmatik RD cerrahisi sonrası anatomik başarı % Sarrazin 2004 AGY % 46 KGY % 65 Wang 2007 % 36 Sheard 2007 KGY ve komplike olmayan RD (Klasik) % 70 AGY ve komplike olan RD (PPV) % 46 PVR

58 Travmatik RD sonrası PVR % arasında Wang ve ark. PVR % 64 Cerrahi başarısızlığın yarısının nedeni En yüksek insidans Perforan yaralanmalarda % 42 KGY larında % 10 En önemli RF Vitreus hemorajisi Perforasyon Persistan IO inflamasyon Posterior lokalizasyonlu yara RD Arka kapsül rüptürü IOYC IV steroid LMW Heparin 5-fluorourasil PKC inhibitörü Daunorubicin Retinoik asit Taxol

59 Görme Keskinliği Moisseeiev (1998) % 0 Rodriguez (1991) %20 oranında 0.02 e üzeri Wang (2007) %35, Sheard (2007) SB grubu %88, vitrektomi grubu % 42, Jandeck(2000) %69 Sarrazin (2004) %23 oranında 0.1 ve üzeri küçük yaş ve ambliyopi düşük başlangıç görme keskinliği Makula off RD PVR Vitreus hemorajisi Uzamış travma cerrahi arası süre Zayıf görsel prognoz

60 Travmatik Makuler Hol %4-5 oranında Vitreusun aniden yerinden ayrılması Veya daha sık olarak geç dönemde makuler kist ve kist rüptürü Güncel yaklaşım postreior hyaloidin ayrılması, ILMP ve gaz tamponad En önemli adım arka hyaloidin tamamen ayrılması Barreu (1997) % 75-%50, Watchlin (2003) % 100-%100, Wu (2006) %92-% 92 Plazmin assisted

61 6 yaş E, sol göze demir parçası G: EH TO: Hipoton T de subkonjonktival hemoraji CT: Metalik Yc Primer sütürasyon + Intravitreal AB? VRC +Yc Ekst?

62 Io Yabancı Cisim Endoftalmi insidansı %5-13 Organik Yc, Kirli Yc, Kırsal kesim (Boldt ve ark. %30) Endoftalmi riski IO Vanko-Seft Endoftalmi klinik + Erken PPV+IV/IO Vanko-Fortum Yc ekstraksiyonu Mittra R 1999 Metallozis (Bakır) Hızlı Yc ekstraksiyonu Endoftalmi riski / toksik Yc Ertelenebilir

63 Açık glob yaralanmalarında % en az 1 tane %65 i vitreus, %19 u intra veya subretinal % 23 ü ön kamara ve lens yerleşimli CT AGY da ilk tanısal yöntem 0.7 mm ye kadar Yc tanınabilir Metalik +++ / Taş-cam + Odun ve plastik

64 Yc teşhisi ve lokalizasyonu için en iyi tanı yöntemi Direkt vizualizasyon

65 USG Tecrübeli hekim ve iyi bir USG CT den üstün olabilir 0.5 mmden küçük Yc ler saptanabilir

66 Yeterli görüntüleme ve kontrollu cerrahi PPV İntraokuler Magnet Forceps

67 Düşük başlangıç görme keskinliği Küçük yaş RAPD Endoftalmi RD Prognoz zayıf Havalı silahla yaralanmalarda Sternberg ve ark 22 gözün 19 una enukleasyon Farr ve ark %41 inde final görme keskinliği 5/200 ve

68 10 y K, sol göze 5 gün önce dal 2 gün önce ağrı, görmede azalma G: P+ ÖK da hipopion USG: Yoğun Kondansasyon Yaklaşım? Iv tap+ Intravitreal AB? Sistemik AB+PPV+Intravitreal AB?

69 Yaklaşım (Peyman G) Sistemik vankomisin+ seftazidim + PPV/Kültür + Intravitreal Vankomisin-Seftazidim + Yc ekstraksiyonu Intravitreal Vankomisin (1mg/0.1 cc) Intravitreal Seftazidim (2.25mg/0.1cc) Saba ve ark.(2006) PPV + Intravitreal AB % 18 Persepsiyon kaybı Sadece Intravitreal AB % 45 Persepsiyon kaybı

70 Pediatrik endoftalmilerin en sık sebebi travma (%44) Pediatrik gruptaki insidansı % Çocuklarda erişkinlerden farklı olarak en sık etken M.O Streptokokkal % Stafilokok %12-22 Bacillus %13

71 Artmış risk Prognoz Gecikmiş primer sütürasyon Kırsal yaralanma (Boldt %46 B.cereus) Lens hasarı IOYC M.O virulansı Yaralanmanın ciddiyeti Endoftalmi tedavi arası süre Tedavi modalitesi Eşlik eden RD

72 Profilaksi Tüm AGY Intravenöz Vankomisin-Seftazidim Postop periokuler V-S Topikal AB Massachusetts Eye and Ear Inf Kırsal yaralanma/ Kirli veya organik YC Ariyasu ve ark Reynolds ve ark Soheilian ve ark Andreoli ve ark. Intravitreal V-S Oral moxifloxacin

73 8 y, E Sol göze top gelmiş G: 0.7 TO:18 ÖS: Grade 1 Hifema Retina yatışık Yaklaşım Baş elevasyonu Hospitalizasyon Metal eye shield Topikal Steroid 4*1+Topikal ACA Siklopleji 2*1 Timolol 2*1 + Alphagan 2*1 Takip Rehemoraji IOP

74 % 70 i pediatrik grupta Hifema % fırlatılan cisim- spor Sekonder hemoraji IOP - Korneal boyanma % 3-38

75 Açı resesyonu PAS

76 Temel amaç sekonder hemorajiyi engellemek Ayaktan/Yatarak Tekrar kanama riski Grade Başlangıçtaki IOP (>30mmHg) Baş elevasyonu Aktivasyon Eye shield Ağrı kontrolu NSAID Sikloplejik Topikal steroid % 2.6 (Albiani ve ark.) ayrıca İritis için Topikal/Sistemik Antifibrinolitik Pıhtı lizisini engeler %1.6 (Albiani ve ark) Topikal Antiglokom (24mmHg başlangıç bloker gerekirse diğer AG 35 mmhg Mannitol)

77 Cerrahi Tedavi İOB 5 gün >50 mmhg İOB 7 gün >35 mmhg İOB 5 gün >25 mmhg, Gr 3-4 hifema >9 gün koagüle hemoraji Mikroskobik kornea boyanması Parasentez-ÖK nın yıkanması Koagüle hifemanın extraksiyonu Vitrektör

78 Tırnak,oyuncak, küçük yc Ağrı-fotofobi-sulanma Topikal AB(Pomad) + Sikloplejik +/- sıkı kapama Topikal anestezi Pamuk uçla / İğne ucu Topikal AB (Pomad)+Sikloplejik +/- sıkı kapama

79 Gazi Göz 240 hasta Ort. Yaş: 9 56 kapalı (%23.4), 184 açık göz (%76.6) yaralanması AGY: K: 110 (%59.7) S: 40 (%22.7) KS: 29 (%15.7)

80 RD: 117 (%48.7) Anatomik başarı: 70/117 (%59.8) 0.05 FGK: 20 /117: (%17) PVR: 67 /117 (%57.2) 11 hastada Fitizis bulbi

81 Katarakt Cerr+İOL: 18, Sek.İOL:4, Afak:3 11 hastada 0.4 (İOL) IOL: 22 hasta 30 hastada IOYC+ 15 RD+, 6 Endoftalmi hasta Sadece Yc ekst yapılan 9 hasta + 8 hastada 0.3

82 Sadece korneal yaralanma 24 hasta FGK hasta Gazi Göz: Pr.Süt + 7/11 hastada hastada endoftalmi (%11) 8 hastada RD+ 6 hastada Yc + 4 hastada FGK hastaya evisserasyon

83 Korunma Okuler travmaların % 90 ı önlenebilir

84 Spor yaralanmaları sık Koruyucu gözlük

85 Yaralanmaların yarısı evde gelişmekte Ebeveyn ve çocuk eğitimi Tehlikeli cisimler ortamdan uzaklaştırılmalı

86 Okuler travma + Kimyasal Acil İrrigasyon Glob? Yc? CT Açık +? Eksplorasyon + Acil Primer Sütürasyon + Sist AB GIYC + VR Trav Katarakt Uveal prolapsus Endoftalmi Risk 7-14 gün sonra Kapsül rüptürü + IO AB + Erken cerr. PS ile kombine Lensektomi Repozisyon + Eksizyon - Erken PPV + IO AB

PEDİATRİK OKÜLER TRAVMALAR EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

PEDİATRİK OKÜLER TRAVMALAR EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PEDİATRİK OKÜLER TRAVMALAR EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER UZMANLIK TEZİ Dr. SABAHATTİN SÜL TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım

Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım Katarakt ve Glokom Cerrahisinin Arka Segmenti İlgilendiren Komplikasyonları Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım Dr. Şengül Özdek Ulusal Kongre-2009 Patofizyoloji Koriokapillarisin fazla dolup genişlemesi

Detaylı

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit GÖZ ACİLLERİ I-Kırmızı göz II-Çift görme III-Travma IV-Ani görme kaybı I-Kırmızı göz A.Sebepleri 1. Bakteriyel konjonktivit 2. Alerjik konjonktivit 3. Keratit 4. Episklerit ve sklerit 5. Üveit 6. Subkonjunktival

Detaylı

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak.

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak. DÖNEM 3 DERSLERİ.. GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ GÖZ MUAYENE YÖNTEMLERİ KIRMA KUSURLARI VE TEDAVİSİ ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ GÖZ YAŞI YAPISI, DRENAJ VE HASTALIKLARI KIRMIZI GÖZ GLOKOM OPTİK SİNİR VE GÖRME YOLLARI

Detaylı

Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3.

Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3. Retina Dekolmanı Prof. Dr.İhsan ÇAÇA Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3. Eksüdatif RD Retina Dekolmanı Sensöriyel

Detaylı

Göz İçi Yabancı Cisimlerin Vitreoretinal Cerrahi Tedavisi

Göz İçi Yabancı Cisimlerin Vitreoretinal Cerrahi Tedavisi Göz İçi Yabancı Cisimlerin Vitreoretinal Cerrahi Tedavisi Vitreoretinal Surgery for Intraocular Foreign Body Hülya GÜNGEL 1 ÖZ Göz içi yabancı cisim perforan veya penetran travmaya eşlik edebilir. Yabancı

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

Paintball Oyununda Göz Travması*

Paintball Oyununda Göz Travması* OLGU SUNUMU/CASE REPORT Paintball Oyununda Göz Travması* Ocular Trauma in Paintball Game Osman Ahmet POLAT 1, Ayşe ÖNER 2, Hatice ARDA 3, Neslihan SİNİM 1, Koray GÜMÜŞ 2 ÖZ Paintball oyunları sırasında

Detaylı

Kornea Laser Cerrahisi

Kornea Laser Cerrahisi Kornea Laser Cerrahisi Doç.Dr.Dr.. Akif Özdamar Refraktif Cerrahi / Kategori Lameller Keratomileusis Lasik İntrakorneal Ring Segment Refraktif Cerrahi / Kategori İnsizyonel Radyal keratotomi Astigmatik

Detaylı

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK Histoloji Anatomi RETİNA DEKOLMANI Sensoriyel retinanın retina pigment epitelinden ayrılmasına retina dekolmanı denir. Görülme sıklığı 1 / 10000, 80 yaşına kadar

Detaylı

Göz Travmaları. Ümit Übeyt İnan, Onur Polat DERMAN MEDICAL PUBLISHING 222 DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1

Göz Travmaları. Ümit Übeyt İnan, Onur Polat DERMAN MEDICAL PUBLISHING 222 DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1 Ümit Übeyt İnan, Onur Polat EPİDEMİYOLOJİ Göz travmaları, görme kaybının en sık nedenleri arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü nün verilerine göre her yıl 55 milyon göz yaralanması meydana gelmekte, göz yaralanması

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8(3) :150-155. Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Hüseyin Ortak, H.

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8(3) :150-155. Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Hüseyin Ortak, H. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8(3) :150-155 T AD ARAŞTIRMA Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi Hüseyin Ortak, H. Hasan Erbil Göz Kliniği, SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlerinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlerinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız J Kartal TR 2013;24(3):169-173 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.85047 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlerinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız Results of Vitreoretinal Surgery

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları*

Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları* Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları* Indications and Results of Pars Plana Vitrectomy in Childhood Zerrin BAYRAKTAR 1, Ziya KAPRAN 2, Mustafa METE 3, Tuğrul ALTAN 1, Nur ACAR

Detaylı

Göz İçi Yabancı Cisimlerinin Eşlik Ettiği Açık Glob Yaralanmalarında Kombine Fakoemülsifikasyon ve Pars Plana Vitrektomi*

Göz İçi Yabancı Cisimlerinin Eşlik Ettiği Açık Glob Yaralanmalarında Kombine Fakoemülsifikasyon ve Pars Plana Vitrektomi* Göz İçi Yabancı Cisimlerinin Eşlik Ettiği Açık Glob Yaralanmalarında Kombine Fakoemülsifikasyon ve Pars Plana Vitrektomi* Klinik Çalışma Combined Phacoemulsification and Pars Plana Vitrectomy in Perforating-Globe

Detaylı

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar Van Tıp Dergisi: 7 (1): 32-36, 2000 Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar

Detaylı

Anamnez. Acil Göz Hastalıkları. Acil Göz Hastalıkları. Künt Travma. Travma. Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D.

Anamnez. Acil Göz Hastalıkları. Acil Göz Hastalıkları. Künt Travma. Travma. Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Acil Göz Hastalıkları Acil Göz Hastalıkları Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. TRAVMA en sık KIRMIZI GÖZ ile birlikte olanlar Kapak,gözyaşı yolları enfeksiyonları

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız*

Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız* Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız* Vitreoretinal Surgery Outcomes in Patients with Intraocular Foreign Body Fevzi AKKAN 1, Dinçer DİNÇ 2, Osman Murat UYAR 1, Kadir ELTUTAR

Detaylı

Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların

Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların Endoftalmi Zübeyir Yozgat Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların göz içi dokularına invazyonu sonucu gelişen enflamatuvar bir cevaptır. Nadiren aseptik de olabilir.

Detaylı

KROMOVİTREKTOMİ. Dr.Gaye Dişli Dr.Şengül Özdek. Mart 2011

KROMOVİTREKTOMİ. Dr.Gaye Dişli Dr.Şengül Özdek. Mart 2011 KROMOVİTREKTOMİ Dr.Gaye Dişli Dr.Şengül Özdek Mart 2011 VİTREORETİNAL CERRAHİ 1970 ; Robert Machemer ;18G vitrektomiyi ilk olarak yumurta üzerinde denemiş. Trans Pars Plana Vitrektomi 1974 ; Connor O Malley

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 A. Anatomik Terimler Göz görme organıdır. Tıp dilinde Bulbus oculi veya ophthalmos adıyla bilinen göz, göz çukuru

Detaylı

Vitreo - Retinal Cerrahi, Dünü - Bugünü...

Vitreo - Retinal Cerrahi, Dünü - Bugünü... Vitreo - Retinal Cerrahi, Dünü - Bugünü... Fulya Retina Merkezi, İstanbul Tunç OVALI Retina Dekolmanının Tedavisininde İlk Adımlar Retinanın ayrıntılı biçimde incelenmesi 1851 de Alman bilim adamı Helmholtz

Detaylı

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Makula arka kutupta yaklaşı şık k 5mm çapında oval bölgedir. b Ksantofil pigmenti içerir. i Birden fazla ganglion tabakası vardır MAKULA HASTALIKLARI

Detaylı

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1879 Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Pars

Detaylı

KATARAKTLAR. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD

KATARAKTLAR. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD KATARAKTLAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD Kristalin lens İris gerisinde, zonüla lifleriyle korpus siliare ye asılı durumdadır. Bikonveks yapıda, saydam ve damarsızdır. Gözün

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sonrası Retina Dekolmanında Tedavi Seçenekleri*

Katarakt Cerrahisi Sonrası Retina Dekolmanında Tedavi Seçenekleri* Katarakt Cerrahisi Sonrası Retina Dekolmanında Tedavi Seçenekleri* Surgical Alternatives in Retinal Detachments Seen after Cataract Surgery Nurten ÜNLÜ 1, Dicle ÖNCEL HAZIROLAN 2, Nilgün ÖZKAN AKSOY 3,

Detaylı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Semptomlar (metamorfopsi, görmede azalma, skotom, fotopsi, karanlık adaptasyonu) (II-, GQ, SR) Tedavi

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

Çocukluk Yaş Grubunda Travma Sonrası Uygulanan Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız

Çocukluk Yaş Grubunda Travma Sonrası Uygulanan Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(4):166-170 doi: 10.5505/1304.8503.2011.47965 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Çocukluk Yaş Grubunda Travma Sonrası Uygulanan Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız

Detaylı

Travmatik Kataraktlarda Zamanlama, Biyometri, Göz İçi Merceği Seçimi, Komplikasyonlar ve Diğer Problemler

Travmatik Kataraktlarda Zamanlama, Biyometri, Göz İçi Merceği Seçimi, Komplikasyonlar ve Diğer Problemler DO I: 10.4274/tjo.42.s7 Derleme / Review Travmatik Kataraktlarda Zamanlama, Biyometri, Göz İçi Merceği Seçimi, Komplikasyonlar ve Diğer Problemler Timing, Biometry, Selection of Intraocular Lens, Complications

Detaylı

Künt Göz Travmalarında Prognostik Faktörler

Künt Göz Travmalarında Prognostik Faktörler DOI: 10.4274/tjo.43.75437 Özgün Araflt rma / Original Article Künt Göz Travmalarında Prognostik Faktörler Prognostic Factors in Blunt Eye Trauma Mustafa Kızıloğlu, Tuğba Güngör Kızıloğlu*, Züleyha Yalnız

Detaylı

DÖNEM V GÖZ HASTALIKLARI STAJININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1-Temel göz hastalıkları bilgisi edinir (Bilişsel), 2-Hastayı aydınlatma ve yönlendirme

DÖNEM V GÖZ HASTALIKLARI STAJININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1-Temel göz hastalıkları bilgisi edinir (Bilişsel), 2-Hastayı aydınlatma ve yönlendirme DÖNEM V GÖZ HASTALIKLARI STAJININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1-Temel göz hastalıkları bilgisi edinir (Bilişsel), 2-Hastayı aydınlatma ve yönlendirme konusunda gerekli teorik ve pratik yaklaşıma sahip olur

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 Katarakt Operasyonu Sırasında Ön Vitrektomi ve/veya Vitreoretinal Cerrahi Yapılan Hasta Oranı Gösterge Kodu

Detaylı

KIRMIZI GÖZ DOÇ.DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

KIRMIZI GÖZ DOÇ.DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KIRMIZI GÖZG DOÇ.DR..DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA A TIP FAKÜLTES LTESİ KANLANMA TİPLERİ YÜZEYEL DERİN MİKST LOKALİZASYON PERİFER MERKEZİ YAYĞIN NEDENİ KONJ.DAMARLANMA SİLİYER ARTER HERİKİSİ ETYOLOJİ YÜZEYEL

Detaylı

Akut Arka Segment Travmalarında Cerrahi Tedavi

Akut Arka Segment Travmalarında Cerrahi Tedavi Akut Arka Segment Travmalarında Cerrahi Tedavi Surgical Management of Acute Posterior Segment Trauma Mehmet ÇAKIR 1 ÖZ Akut arka segment travmalarının cerrahi tedavisi vitreoretinal cerrahlar için tartışmalı

Detaylı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Use of 5000 cs Silicone Oil in Conjunction with Pars Plana Vitrectomy for Eyes with Complicated Retinal

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

Ciddi Hipotoniyle Seyreden Vogt-Koyanagý- Harada Sendromlu Bir Olguda Cerrahi Tedavi

Ciddi Hipotoniyle Seyreden Vogt-Koyanagý- Harada Sendromlu Bir Olguda Cerrahi Tedavi 28 Ciddi Hipotoniyle Seyreden Vogt-Koyanagý- Harada Sendromlu Bir Olguda Cerrahi Tedavi Gökhan GÜRELÝK 1, Berrak Þ. URGANCIOÐLU 2, Bahri AYDIN 2, Onur KONUK 4, Þengül ÖZDEK 3, Berati HASANREÝSOÐLU 5 ÖZET

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı TOD Tıbbi Retina Birimi 1. Retina Günleri, 2013 Finansal İlinti Beyanı Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir

Detaylı

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Öğretim Üyeleri Tarih 12.10.2012 2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Prof Dr Hikmet Özçetin Prof Dr Ahmet Tuncer Özmen Prof Dr A. Ali Yücel Prof Dr Bülent Yazıcı Prof Dr Mehmet

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları

Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları Clinical and Surgical Features of Eyes with Retained Lens Fragments during Cataract

Detaylı

Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları

Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları Contributions of Ophthalmic Microendoscopy to Contemporary Vitreoretinal Surgery Techniques Emin ÖZMERT 1 Derleme Editorial Review

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYON SIRASINDA ARKA KAPSÜL YIRTIĞI GELİŞMESİ SONRASI ARKA KAMARA GÖZ İÇİ LENSİ UYGULANAN OLGULARIMIZIN KLİNİK SONUÇLARI

FAKOEMÜLSİFİKASYON SIRASINDA ARKA KAPSÜL YIRTIĞI GELİŞMESİ SONRASI ARKA KAMARA GÖZ İÇİ LENSİ UYGULANAN OLGULARIMIZIN KLİNİK SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Doç. Dr. Kadir Eltutar FAKOEMÜLSİFİKASYON SIRASINDA ARKA KAPSÜL YIRTIĞI GELİŞMESİ SONRASI ARKA KAMARA GÖZ İÇİ

Detaylı

Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi DOI: 10.4274/tjo.98250 Derleme / Review Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Surgical Treatment in Uveal Tumors Kaan Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Detaylı

YBMD Tedavisinde Klinik Algoritma, Lezyon Aktivite Skorlaması, Tekrar Tedavi Kriterleri

YBMD Tedavisinde Klinik Algoritma, Lezyon Aktivite Skorlaması, Tekrar Tedavi Kriterleri 12 Kasım 2009, 09:00-09:30 Ulusal kongre-novartis Corner YBMD Tedavisinde Klinik Algoritma, Lezyon Aktivite Skorlaması, Tekrar Tedavi Kriterleri Dr. Şengül Özdek POTENT ANTİ-VEGF LER BEVACİZUMAB (ALTUZAN

Detaylı

Çocuklarda ve Bebeklerde Göz Sağlığı

Çocuklarda ve Bebeklerde Göz Sağlığı Çocuklarda ve Bebeklerde Göz Sağlığı MedAmerikan Tıp Merkezi Oftalmoloji Bölümü Dr. Faik Bankeroğlu Çocuk ve bebeklerin göz sağlığı, erişkinlerden farklı özellikler gösterir. Bazı göz problemleri, örneğin

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

Oküler Travmada Klinik Değerlendirme

Oküler Travmada Klinik Değerlendirme DO I: 10.4274/tjo.42.s4 Derleme / Review Oküler Travmada Klinik Değerlendirme Clinical Evaluation of Ocular Trauma Ümit Ekşioğlu S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye Özet Oküler travma

Detaylı

Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız*

Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız* Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız* Outcomes of Pars Plana Vitrectomy Combined with Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation

Detaylı

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi Özdemir ve ark. Van Tıp Dergisi: 9 (1):6-11, 2002 Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi Murat Özdemir*, Tekin Yaşar**, Şaban Şimşek***, Arzu Çevik Durmuş**** Özet: Amaç: Göz travmalarında

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI STAJI

GÖZ HASTALIKLARI STAJI GÖZ HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 6 iş günü : Cebeci Hastanesi : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği ve Dershanesi

Detaylı

Künt oküler travmaya bağlı oluşan hifemalarda klinik özellikler Clinical characteristics of hyphema related to blunt ocular trauma

Künt oküler travmaya bağlı oluşan hifemalarda klinik özellikler Clinical characteristics of hyphema related to blunt ocular trauma Araştırma Makalesi /Research Paper Künt oküler travmaya bağlı oluşan larda klinik özellikler Clinical characteristics of hyphema related to blunt ocular trauma Çağlar Ç Çinal A Yaşar T Demirok A Yüzüncü

Detaylı

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi*

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Vitreoretinal Surgery in Posterior Segment Complications due to Chronic Uveitis Zerrin BAYRAKTAR 1, Okan ORAL 2, Ziya KAPRAN

Detaylı

PEDĠATRĠK KATARAKT CERRAHĠSĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR. Dr. Metin ÜNLÜ Dr. Ahmet HONDUR

PEDĠATRĠK KATARAKT CERRAHĠSĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR. Dr. Metin ÜNLÜ Dr. Ahmet HONDUR PEDĠATRĠK KATARAKT CERRAHĠSĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR Dr. Metin ÜNLÜ Dr. Ahmet HONDUR KASIM 2010 GiriĢ Pediatrik katarakt Tedavi edilebilir çocukluk çağı körlük nedenleri en sık neden % 10 körlük 200 bin görmeyen

Detaylı

GÖZ İÇİ YABANCI CİSİM OLGULARINDA FAKOEMÜLSİFİKASYON İLE KOMBİNE PARS PLANA VİTREKTOMİ SONUÇLARI

GÖZ İÇİ YABANCI CİSİM OLGULARINDA FAKOEMÜLSİFİKASYON İLE KOMBİNE PARS PLANA VİTREKTOMİ SONUÇLARI T.C. S. B. PROF. DR. N. REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim ve IV. Göz Klinik Şefi: Prof. Dr. Hülya Güngel I. Göz Klinik Şefi: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz II. Göz Klinik Şefi:

Detaylı

LENSE BAĞLI SEKONDER GLOKOMLAR

LENSE BAĞLI SEKONDER GLOKOMLAR LENSE BAĞLI SEKONDER GLOKOMLAR Doç.. Dr. Erdoğan Cicik Lense bağlı sekonder glokomları üç başlık k altında toplayabiliriz: I. Açık k açılıa glokomlar a)fakolitik glokom(lens protein glokomu) b)lens partikül

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı

9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı 24 26 EKİM 2014 TOD KRCB KIBRIS AKTİF ÜYE TOPLANTISI PROGRAM 24 EKİM 2014 KAYIT 25 EKİM 2014 BİLİMSEL PROGRAM 9.00 9.30 AÇILIŞ TÖRENİ *KRCB Başkanı; Dr. Emrullah Taşındı 9.30 10.30 Eğitim 1 Moderatörler

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Dr. Nihal Demircan Çukurova Üniversitesi 1. Retina Günleri 7-8 Aralık 2013 Diabetik Makula Ödemi (DMÖ) Kan retina bariyerinde bozulma Vazoaktif faktörler VEGF IGF

Detaylı

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Dr. Fa8h DOĞANAY Fa8h Sultan Mehmet EAH Mayıs 2016 Trabzon Fa8h Sultan Mehmet EAH Acil Ailesi Sunum Planı Traneksamik asit Genel özellikler, metabolizma,

Detaylı

GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER

GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER EK-3/G SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT (TL) GZ1000 BLEFAROSTA ERİŞKİN VE PEDİATRİK TİPLERİ 20,00 GZ1001 POŞLU DRAPE 1,84 GZ1002 EYESHİELD

Detaylı

Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları*

Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları* Indications and Outcomes of Scleral-Fixation Intraocular Lens Implantation in Children

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları

Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları The Outcomes of Vitreoretinal Surgery for the Treatment of Posterior Segment Complications of Chronic Uveitis

Detaylı

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabeti olan her hasta diyabetik retinopati riski taşır. Gözün anatomisi nedeni (resim 1a) ile iyi görüyor olmak göz sağlığının kusursuz olduğu göstermez,

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN KIRMA KUSURLARI Dr. Ümit BEDEN Cisimlerinin görüntülerinin retina üzerinde net olarak oluşabilmesi için sağlıklı bir refraksiyon sistemi gereklidir. Göz görme organıdır, hastalıkları sıklıkla görme bozukluğuna

Detaylı

TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER

TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER İçerik Tablosu Tercih Edilen Yaklaşım Modeli Kılavuzları için Özet Ölçütler Giriş 2 Glokom Primer Açık Açılı Glokom

Detaylı

Dirençli Glokomlarda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu*

Dirençli Glokomlarda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu* Dirençli larda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu* Pars Plana Vitrectomy Combined with Pars Plana Molteno Tube İmplantation in Eyes with Refractory Glaucoma Özcan KAYIKÇIOĞLU

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Yırtıklı Retina Dekolmaniarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi

Yırtıklı Retina Dekolmaniarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Dr. Öznur lşcan UZUNLULU ve ark., Yırtık/ı Retina Dekolmaniarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Sonuçlarımız Yırtıklı Retina Dekolmaniarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Sonuçlarımız(*) Dr. Öznur

Detaylı

Ocular Injuries In Sports

Ocular Injuries In Sports Derleme Spor Hekimliği Dergisi 51:(1) 11-19, 2016 Turkish Journal of Sports Medicine DOI: 10.5152/tjsm.2016.002 Onur İNAM, Uğur ACAR Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,

Detaylı

GÖZ İÇİ TAMPON MADDELER

GÖZ İÇİ TAMPON MADDELER TEMEL PPV TEKNİKLERİ Ulusal Kongre 2007 GÖZ İÇİ TAMPON MADDELER Doç. Dr. Şengül Özdek Gazi ÜTF, Ankara, 2007 Tampon Maddeler Peroperatif Perflorokarbon sıvılar Hava Postoperatif Hava Gazlar Silikon yağı

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ 2007 NEREDEYİZ,NE YAPIYORUZ

DİABETİK RETİNOPATİ 2007 NEREDEYİZ,NE YAPIYORUZ DİABETİK RETİNOPATİ 2007 NEREDEYİZ,NE YAPIYORUZ Diabet insidansı,türkiye de %2-7 arasında bildirilmiş 20 yıl sonra insüline bağlı diabetiklerin %99 ve bağlı olmayanların %60 ında bir tür retinopati,hepsi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 24.07.2012 DUYURU GÖZ HASTALIKLARI BRANŞINDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE (EK-5/G) İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi ARAÞTIRMA 1 Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi Arzu Üzüm Kaya Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý AD, Isparta Özet Katarakt

Detaylı

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri nin Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahi ve Sonuçları

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri nin Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahi ve Sonuçları Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri nin Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahi ve Sonuçları Vitreoretinal Surgical Outcomes For Posterior Segment Intraocular Foreign Bodies Yasemin ÖZDAMAR 1, Coşar BATMAN

Detaylı

Proliferatif Diyabetik Retinopatisi olan Tip 2 Diyabetik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız*

Proliferatif Diyabetik Retinopatisi olan Tip 2 Diyabetik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız* Proliferatif Diyabetik Retinopatisi olan Tip 2 Diyabetik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız* Review of our Pars Plana Vitrectomy Results for Proliferative Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetics

Detaylı

Katarakt cerrahisinde bıçak yerine lazer

Katarakt cerrahisinde bıçak yerine lazer femtosaniye lazer Yaşa bağlı olarak göz içi merceğinin saydamlığını kaybetmesi anlamına gelen kataraktın cerrahi tedavisinde en son aşama olan ve operasyonun önemli bir kısmının el değmeden bilgisayar

Detaylı

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Glokom, Retina Ganglion Hücrelerinin bir dizi reaksiyon ile hasarlaşması veya ölmesi sonucu gelişen ilerleyici optik sinir hastalığıdır. Glokom bir optik nöropatidir

Detaylı

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7)

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7) Bausch and Lomb'un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa anterior göz üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Glokom Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Tarihçe Glokom terimi eski Yunanca da gri-mavi anlamına gelen (glaukos) kelimesinden türemiştir. Hipokrat, glokomu yaşlı insanlarda görülen ve pupillanın mavimsi bir

Detaylı