12. SANAYİ KONGRESİ 21. YÜZYILLA BÜYÜK YÜZLEŞME...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. SANAYİ KONGRESİ 21. YÜZYILLA BÜYÜK YÜZLEŞME..."

Transkript

1 12. SANAYİ KONGRESİ 21. YÜZYILLA BÜYÜK YÜZLEŞME... TÜRKİYE DE ŞİRKETLERDE VE GİRİŞİMCİLİKTE VASATLIK İLE YÜZLEŞME VE BUNDAN ÇIKIŞ YOLLARI Çalıştay Raporu

2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 2.Birinci Oturum - Şirketler ve Girişimciler Perspektifinden Dünyada Değişim ve Trendler 3.İkinci Oturum - Türkiye de Şirketlerde ve Girişimcilikte Vasatlıkla Yüzleşme 4. Üçüncü Oturum - Türkiye de Şirketlerin ve Girişimcilerin Vasatlıktan Çıkış Yolları Genel Değerlendirme 2

3 YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de şirketlerde Vasatlık ve Bundan Çıkış Yolları isimli çalıştayı 15 Mart 204 tarihinde Ceylan Otel İstanbul da düzenlenmiştir. Toplumun çeşitli kesimlerinden Akademisyen, Sanayici, Öğrenci, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcisi ve İstanbul Sanayi Odası çalışanlarından oluşan elliden fazla katılımcı ile birbirini izleyen üç oturumda ve bir günlük etkinlik olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara davet yazısı ile birlikte TEPAV tarafından hazırlanan Türkiye de Şirketler Kesimi Ne kadar Vasat? Vasatlıktan nasıl çıkılabilir? isimli çalışması gönderilmiştir. Çalıştayın birinci oturumunda Şirketler ve Girişimciler Perspektifinden Dünyada Değişim ve Trendler üzerine yaklaşık bir buçuk saat süren bir beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir. Her katılımcının görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade ettiği bu oturumun sonunda birbirinden farklı 327 fikir oluşmuştur. Bu fikirler tek bir dosya halinde bütün katılımcılara dağıtılmıştır. Çalışmanın ikinci oturumunda Türkiye de Şirketlerde ve Girişimcilikte Vasatlıkla Yüzleşme başlığı ile grup çalışması düzenlenmiştir. Bu amaçla PEST analizi uygulanmıştır. (Politik- Ekonomik- Sosyo Kültürel- Teknolojik) faktörler bakımından vasatlığa yol açan nedenlerin belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar grup sözcüleri tarafından bütün katılımcılara sunulmuştur. Çalışmanın üçüncü oturumunda ise Türkiye de Şirketlerin ve Girişimcilerin Vasatlıktan Çıkış Yolları üzerinde durulmuştur. Bu amaçla Gelecek Çemberleri yöntemi uygulanmış ve yine grup çalışması ile vasatlıktan çıkış için projeler üretilmesine çalışılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre katılımcılar Türkiye de vasatlığa yol açan faktörlerin önemli bir kısmının çevresel koşullardan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Siyasi ve ekonomik koşulların elverişsizliği ile iş kültüründeki eksikliklerin vasatlığa neden olduğunu düşünmektedirler. Çalıştaydan elde edilen çıktılar aşağıda ayrıntılı olarak sunulmaktadır. 3

4 İSTANBUL SANAYİ ODASI 12. SANAYİ KONGRESİ 21. YÜZYILLA BÜYÜK YÜZLEŞME Program ve Organizasyon Şirketlerde Vasatlık ve Bundan Çıkış Yolları Çalıştayı 15 Mart 2014 Cumartesi Ceylan Intercontinental İstanbul Çalıştay Programı (15 Mart 2014) Karşılama ve İkram Açılış Oturumu Açılış Konuşmaları, Çalıştay ile ilgili Bilgi Sunumu ve Tanışma Şirketler ve Girişimciler Perspektifinden Dünyada Değişim ve Trendler Öğle Yemeği Türkiye de Şirketlerde ve Girişimcilikte Vasatlıkla Yüzleşme (Grup Çalışması) Kahve Arası Türkiye de Şirketlerin ve Girişimcilerin Vasatlıktan Çıkış Yolları (Grup Çalışması) Kahve Arası Kapanış ve Genel Değerlendirme 4

5 2. BİRİNCİ OTURUM ŞİRKETLER VE GİRİŞİMCİLER PERSPEKTİFİNDEN DÜNYADA DEĞİŞİM VE TRENDLER Şirketler ve Girişimciler perspektifinden Dünyada Değişim ve Trendler başlığı altındaki birinci oturumda bir buçuk saat süren bir beyin fırtınası çalışması gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar bu süre zarfında konu ile ilgili Dünyada ve Türkiye de yaşanan gelişmeler hakkındaki görüşlerini serbest olarak ifade etmişlerdir. Oturum sonunda toplam 333 farklı fikir ifade edilmiştir. Aşağıdaki tablo bu fikirlerin yoğunlaştıkları alanları göstermektedir. Tablo 1. Şirketler ve Girişimciler Perspektifinden Dünyada ve Türkiye de Değişim ve Trendler 1 İşletme Yönetimi Sorunları, Liderlik, Sistem, Denetim, Performans yönetimi, Kurumsal yönetim, İmaj, pazarlama, Finansman, Üretim anlayışı 2 Devlet, Toplum, Genel Ekonomik Gelişmeler, Hukuk, Demokrasi, Çevre, Enerji, STK lar, Teşvik Politikaları 3 Yönetim Anlayışı, Yönetim Becerisi, İş Yapma Biçimleri, İş Kültürü, Vasatlık, Ölçümleme Globalleşme, Uluslararası Pazarlar, Küresel Gelişmeler, Küresel Etkiler, Etkileşimler 31 5 ArGe, Teknoloji, İnovasyon, Yenilik Trendleri 31 6 Sosyo- Kültürel Değişimler, 25 7 Eğitim Sorunları, Eğitimli İş Gücü Eksiği, Üniversite- Sanayi işbirliği, Nitelikli İnsan Kaynağı 20 8 Girişimcilik, Yeni Yatırımlar, Sürdürülebilirlik, Planlama 17 9 Sektörel gelişmeler, Farklı sektörlere yönelim, Sektör sorunları Sanayiyi Destekleyici uygulamalar, politikalar 9 11 İşbirlikleri, Kooperasyon, Birlikte Çalışma 4 12 Risk Yönetimi 2 13 Gelecek Odaklı Çalışmalar 2 14 Aile Şirketleri 1 5

6 Şirketler ve girişimciler perspektifinden Dünyada ve Türkiye de değişim ve trendlerin üzerinde durulduğu birinci oturumda toplam 327 fikir ortaya çıkmıştır. Bu fikirler üç ana konu üzerinde yoğunlaşmakla birlikte farklı düşünceler de dile getirilmiştir. Katılımcılar ağırlıklı olarak işletme Yönetimi, Ekonomi ve Kamu Yönetimi ve Şirketlerin İş Yapma Biçimleri ve İş Anlayışındaki trendleri izlemektedirler. Bu konuların ardından Globalleşme ile ortaya çıkan değişim ve trendler üzerinde durulmuştur. Ayrıca Teknolojik Değişimler, Yenilik ve Araştırma Geliştirme alanındaki değişimler ile Eğitim ve Girişimcilik konularındaki gelişmelerden bahsedilmiştir. Katılımcılar ayrıca Rekabet, Sosyo- kültürel değişim, üretime dönük sektörlere destek konusundaki trendler üzerinde de durmuşlardır. Bu oturumda kullanılan anahtar kelimelerden hareketle katılımcıların küresel trendleri izlemek, yeni iş yapma biçimlerini, yeni iş modellerini ve anlayışlarını benimsemek, devletin düzenleyici ve yol gösterici bir rol oynayarak sanayiye destek veren bir konumda bulunmasını talep etmek, modern işletme yönetiminin prensiplerini takip etmek suretiyle yenilikçi, rekabetçi ve işbirliğine dayalı bir anlayışla çalışmak ayrıca girişimciliği ön plana çıkaran bir sosyo- kültürel değişimi benimsemek şeklinde bir zihin haritasına sahip olduklarını söylemek mümkündür. ŞİRKETLER VE GİRİŞİMCİLER PERSPEKTİFİNDEN DÜNYADA DEĞİŞİM VE TRENDLER li yıllarda uluslararası iş bölümü, Amerika ve Almanya entegrasyonu li yıllardaki Asya ülkeleri ve Polonya başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri Türkiye den daha iyi bir performans gösterdi 3. 4P yerine SAVE ( solution, accessibility, value, education ) 4. Açık proje kültürü yayılmaktadır 5. Türkiye de Adalet kaybı 6. Ahlak ve güven duygusunun toplumda gelişmesi 7. Aile şirketlerinde bölünme ve parçalanma 8. Alanında yetkin insan kaynağı eğitimi 9. Alışılanı yapmamak 10. Anti demokrasinin getirisi istikrar 11. Güçlenen AR GE politikaları 12. AR - GE bütçelerinin artış hızı 13. Bölgesel ticaret eğilimleri artıyor 14. Avrupa devletlerinin sanayi imalat politikaları olumlu yönde değişiyor 15. Bağımsız yönetim kurumları arttırılmalı 16. Başarılı şirketlerin, uluslararası değer zincirlerine, katma değer arttıracak şekilde entegre olması 17. Beyinsel yaratıcılık üretim faktörü oluyor 18. Bilişim sektörüne özel yatırım 19. Bir dijital araç ile ulaştığımız her yerdeki üretici, potansiyel rakip; tüketici potansiyel müşteri oldu 20. Birey özgürlüğü ve merak 21. Bireysel kapasite arttırılmalı 6

7 22. Birikimlerini (bilgi, tecrübe, sermaye vs.) en iyi kullanarak en doğru girişimi yapmak 23. Bütünlükçü bir toplum projesi 24. Bütünsel ve çoğulcu yaklaşım 25. Büyük çaplı üretim yerini daha niş üretime bırakıyor 26. Büyüyen firmaların ihracatına teşvik verilmesi 27. Çalışan kalitesini yükseltmek 28. Çalışan ve yönetici arasında güç savaşı değil takım ruhunu oluşturacak erişilebilir ve konuşulabilir yönetim modelini benimsemek 29. Çalışanlarına değer veren girişimcilik modeli 30. Çalışması en keyifli şirket olmaya çalışmak 31. Çevre ve sosyal sorumluluk projeleri ile ön plana çıkma 32. Çözüm dinamiği ve sistemli girişimcilik 33. Değer biçme ve motivasyon konusunda çalışanlara danışılması 34. Değişen hayat tarzları ve tüketici ihtiyaçları tercihlerini, okuyan, cevap veren girişimler başarılı olmanın ilk gereğini yerine getiriyor 35. Değişik danışmanlık yöntemleri ve şirketlere uygulanması 36. Demokrasi hukuk ve değerlerde sınırların kalkması 37. Demokrasi kültürü 38. Demokrasi, vasatlık engelini aşar 39. Demokrasi ve hukuk düzeni, ekonomi ve ticareti belirleyen mevzuat henüz oturmamış olan ülkelerde şirketler vasat oluyor 40. Demokrasi ve insan hakları konusunda artan duyarlılık 41. Deneyimsel mobil eğitim sistemi 42. Devlet desteklerin planlanmasının sağlam yapılması, düzenli olması 43. Türkiye de Devlet verdiği fırsatları hiçbir öncelik ve rasyonaliteye bağlamıyor 44. Devlete ya da kamu kaynaklarına sırtını dayayan iş modelleri dünyada kısa süre sonra batıyor 45. Devletin ekonomiden elini çektiği, büyük şirketlerin otomasyona yöneldiği bir süreçte gençlerin girişimcilerden ve girişimcilikten başka çıkış yolu yok 46. Devletin sanayi üretimini destekleyen politikalar geliştirmemesi 47. Devletin sanayiye bakışının pozitif olması gerekiyor 48. Dikey uzmanlaşarak alanında rekabetçi, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak 49. Disiplin 50. Donanımlı girişimci yetişmesi 51. Dönüşüm, teknolojik alt yapıya yatırım, nitelikli personel yapılanması 52. Duygusallığı aşıp rasyonelleşme 53. Dünya ölçeğinde sanayileşme 54. Dünya yeni bir evreye geçiyor 55. Dünyada artık ihtiyaç odaklı gelecek ihtiyaçları tahmin edebilenler hayatta kalıyor 56. Dünyada sermaye birikimi kapitalizmin kendi doğal akışı içinde olmuştur 57. Dünyada, liderlerden ziyade iyi ve etkin yöneticiler iyi ekipler kurabilmekte 58. Dünyadaki likidite bolluğunu daha iyi üretim bazlı değerlendirilmeliydi 7

8 59. Düşünsel vasatlıktan çıkmak 60. Eğitim sisteminin girişimciliğe yönlendirilmemesi 61. Eğitimde insan arayışı ve kazanımı 62. Eğitimdeki vasatlık çözümü en acil olan sorun 63. Ehil kişinin doğru alanda çalışması 64. Ekolojik ortam yetersizliğinin olması 65. Ekonomide kayıtlı işlemlerin artışı 66. Ekosistem sorunu 67. Eleman yetiştiren, sitem üretmeyi öğreten, teşvik eden bir yapıya sahip değil 68. Gençler girişimcilik ruhuna sahip değil, memur zihniyetiyle yetişiyorlar 69. Gençlerin tek kriteri para kazanmak, ülke gelişimine katkı sağlama derdi yok, yabancı şirketler tercih ediliyor 70. Emek sermaye ekseninden, yaratıcı yenilik eksenine kayıldı 71. En büyük problem başarı metotlarının değil başarının hedef alınması 72. En kalıcı sistem doğal sistemdir, rekabet mecburi olarak doğru yola sokar ve vasatlıktan çıkarır 73. En kaliteli ve en kalitesiz ürünler arasında az maliyetler olmasına rağmen en kalitesizi üretme isteği 74. Enerji verimliliği alanında envanter dökümü 75. Enerji verimliliği araştırmaları 76. Entelektüel kapasite ve sistematik gelişim 77. Erişebilirlik ve ulaşabilirlik ile rekabeti yeniden tanımlamak lazım 78. Eskiyen düşünce yapısı ve sistem vasatlığa neden oluyor 79. Etkin sosyal medya ve internet kullanımı 80. Etnik sorunlar 81. Faal olduğu alanla ilgili ölçek, organizasyon ve iş süreçleri iş gücü niteliği açısından kritik eşiklerin asılmış olması icap ediyor 82. Farklı akıllardan bir demet oluşturma 83. İş birliği kültürü 84. Farklılık yaratma ( üründe, pazarlamada, insan kaynaklarında vs. ) 85. Fikre değer veren katılımcı sistem ( Gençler ön plana çıkıyor ) 86. Finansman ihtiyacının şirketin ölçeğine göre oluşturulamaması 87. Finansman şirketleri ithalatı 88. Finansmana ulaşabilmek 89. Geleceği iyi okuyarak, risk almaktan çekinmeden teknolojinin en uç noktalarına sürekli yatırım yapmak 90. Gelecek odaklı çalışmaların sistemli hale getirilmesi 91. Gelişen AR - GE departmanları 92. Gelişmiş ülkelerde daha az çalışarak daha çok üretmenin yolları aranmalı 93. Gelişmiş ülkelerde çoğulcu yönetim 94. Girişim ve yeni projelere finans ve danışmanlık desteği ( devlet tarafından ) 8

9 95. Girişimci idaresini şekillendiren ekosistem değişimi, iyileştirmeyi ve gelişmeyi önceliklendiren bir yapıya kavuşturulması 96. Girişimcilerin şirket vizyon ve misyonunu alıp heyecan ve vizyon katacak doğru takım ile birleştirmek 97. Girişimciliği öğrenme 98. Girişimcilik; deneme süresinde karşılaşılan başarısızlığı da ödüllendirmek, başarı için destek olmak 99. Güven endeksi kadar önemli bir konu olan mutluluk endeksi 100. Güven ve deklarasyon 101. Hakim ideolojiler değişime engel 102. Hakimiyetçi rekabet 103. Haksız rekabet ve kayıt dışı ekonomi 104. Halka açık firmalar çok ortaklı yapıya geçiyor 105. Halka arz edilmiş şirket sayısının artması gerekir 106. Her şeye rakip devlet anlayışının aşılması 107. Her türlü riski göze alarak daha açık ve gelişmeye yönelik çalışmayı oturtmak 108. Hindistan, İsveç, Kanada ülkelerinde girişimcilik sistemleri incelenmeli 109. Hizmet sanayi bütünleşmesi ve yenilikçiliğin bu bütünleşmeyi yansıtması 110. Hizmet sektörünün ağırlık kazanması 111. Homojen olanın vasat olması 112. Hukuki yapının iş dünyasındaki değişimleri takip edememesi 113. Hukukun bütünselliği 114. Hukukun inandırıcılığı 115. Hukukun sınırlarının kalkması 116. İhracat artıyor 117. İklim değişimi; yenilenebilir enerji sektörü 1000 kat büyütülmelidir 118. İleri teknolojilere hakim uzman kadro yetiştirilmesi ve bu uzmanlıklarda istihdam imkanı 119. İletişim pazarlama; her bireyin her kurumun mutlaka iletişim & pazarlama yetkinliklerini arttırması şart 120. İlkeli ve katılımcıyı destekleyen ülke yönetimi 121. İlkesiz pragmatizm ile uzun dönemli hedeflerin olmaması ve kısa dönemli hedeflerin olması 122. İnovasyon farklılık yaratma hedefi 123. İnovasyon, yenilikçi fikir, yenilikçi ürün 124. İnsan kaynakları, sermaye, mal, hizmet ve emeğin mobilitesi 125. İnsan kaynaklarını ekonomiye hazırlayan iktisat öğretisinin kalıpların dışına çıkması 126. İnsana ve insan kaynağına yatırım 127. İstihdam yaşının giderek yükselmesi 128. İş ahlakı ve etik değerler önem kazanıyor 129. İş dünyasını üniversitelerden ve kamudan ayırmak mümkün değil 130. İş dünyasının kendi AR - GE sini kendi koruyacak pozisyonları alması mümkün değil 131. İş modeli olmayan değer yaratmayan Türk şirketleri 9

10 132. İş modellerinin doğru kurgulanması 133. İş süreçlerinde ve İK modellerinde değişikliğe gidilmesi 134. İş ve sosyal kurallar kişilerin vicdanına değil objektif hukuk kurallarına tabi olmalıdır 135. İşi ehlinin yapması 136. İşin gerektirdiği ölçeğin ihtiyacı olan finansmanın ( öz kaynak ve dış kaynak ) temini mümkün olmalı, şirketin kaynaklarını dışarı sızdırmak büyük sorun 137. İşletme yöneticilerinin zihniyet değişimine katkı verecek kobi üniversite 138. İthal edilen ürünü ihraç etmek 139. Kamu yönetiminde istikrarsız yapı 140. Kapitalist anayasaya bağlı milletsiz şirketlerin olması 141. Kayıtlı işlemler artıyor 142. Kaynakların iyi yönetimi 143. Know - How peşinde koşmaktansa Know - Why ile başlayıp Know - How u oluşturan firmalar 144. Know How, know buy denklemi doğru kurulmalı 145. Koalisyon kapitalizmine gidiliyor 146. Kobilerin küreselleşmesine imkan veren teknoloji ile değişim 147. Kolay para kazanma ortamını kaldırıp küresel, evrensel metotlarla rekabet ortamı yaratmak 148. Kore de arsa rantı ve kolay para kazanma imkanı vergileniyor, getiri oranı devlet tarafından azaltılıyor 149. Korumacı davranışlar 150. KPI ( Kritik Başarı Faktörleri ) Yönetimi önem kazanıyor 151. Kriz sonrası gelişmiş ekonomilerde dahil olmak üzere sanayiye dönüş eğilimi söz konusu ( Türkiye hariç ) 152. Kurumsal yönetim & yönetişim & risk yönetimi 153. Kurumsal yönetim endeksi uygulamalarının eksikliği 154. Kurumsallaşmaya olan inancın eksikliği 155. Kutuplaşma 156. Kültür vasatlıktan çıkış için önem taşıyor 157. Kültürel bir sendrom olarak bireylerin az ile yetinmesi 158. Kültürümüze ülkemize insanlara uygun bir hedef ülke ve kitle belirlenmeli 159. Kümelenen satın alma ve lojistik sektörleri, ortak satın alma yönetimi 160. Küresel amaçlar edinmek 161. Küresel pazarların entegrasyonu 162. Küresel üretim ağlarına entegre olmaya yetecek katma değer üretilmiyor 163. Küresel ve stratejik bakış açısına sahip gençlik olmayışı 164. Küresel vergi sistemi ve para birimi oluşturuluyor 165. Küreselleşme üzerine atılan her adımın yeni fırsatlar doğurması 166. Küreselleşme; Türkiye küresel düşünmek, yurtdışına açılmak yabancılarla çalışmak zorundadır 167. Leap - Frog; 20. Yüzyılın yöntemleri by- pass edilerek doğrudan yenilikçi yöntem ve iş modellerine geçilmelidir 10

11 168. Lider etkili bir yönetici de olmak zorundadırlar 169. Meraklı toplum farklı üretiyor 170. Meslek örgütlerinin ve STK ların re- organizasyonun güçlenmesi 171. Mevcut ürün ve hizmetlerin tasarımı ve üretim sürecini sürekli rehabilite etmek, ölçekleri güncellemek gerekli 172. Mevzuatlarda istikrar 173. Mobil çalışma prensiplerinin belirlenmesi 174. Mobil iletişim sosyal ticaret 175. Muhasebe sistemi, şirketleri globalleşmeye iten zorlayıcı sebepler olmadan olmuyor 176. Mutlu genç, mutlu patron, mutlu çalışan, pozitif enerji ve motivasyon 177. Mühendislik eğitimine, nakit yönetimi finans müfredatı konması 178. Nasıl öğrenileceğinin öğretilmemesi 179. Networkler halinde çalışma sistemleri 180. Networkler halinde üretim sistemleri 181. Niş pazarlar önem kazanıyor 182. Nüfus artışı 183. Odak sektör yönetiminin yapılması gerekiyor 184. Oto kontrol 185. Ölçümleme 186. Önceliğin kişisel para kazanmak yerine şirketin büyütülmesi olması 187. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmak 188. Özgüvensizlik vasatlık yaratıyor 189. Pazarda bulunan trendi, uzun bir süreçte gizli tutmak ( bir yerde şirket geleceğini bugün tam olarak planlamak ) 190. Performans ölçüm kriterleri geliştirilmeli 191. Profesyonel / uluslararası danışmanlık almak 192. Rekabet gücünü arttırmak için fiyat maliyet ilişkisi kadar sektörel ve sektörler arası kooperasyon ve entegrasyona yönelik arayışlar önem taşıyor 193. Kamu ve sektörel kuruluşlarında denetimin alınması önemli 194. Rekabet koşulları 195. Rekabet ve rehavet analizleri güncellenmeli 196. Rekabetçi ve fonksiyonel benchmarking ile şirket yönetim işletim verimini arttıracak metotların kazanılması, uygulanması 197. Rekabetin ülke sınırları ötesinde değerlendirilmesi 198. Risk sermayeleri önem kazanıyor 199. Risk yönetimi uygulamak 200. Sanayi imajının iyileştirilmesi 201. Sanayi üretim, ihracat faaliyetlerinin imajının içsel ticari faaliyete karşı yükseltilmesi 202. Sanayide çekirdek işlemin kazancın yeterli olmayıp diğer işler daha iyi kazandırıyor 203. Sanayide eksen kayması gerçekleşti 204. Sanayide yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi ve bütçe ayrılması 11

12 205. Sektörler arası kooperasyon 206. Sermaye dışı kaynakların öne çıkması 207. Sınırları yok sayan bir anlayışla üretim ve pazarlama 208. Sistemsel kurgulamanın eksik olması 209. Siyasi belirsizlikler geride bırakmış siyasi belirsizliklerden kurtulmuş coğrafyalarda şirketlerin vasatlıktan kurtulma çabaları daha yoğun oluyor 210. Sonuç odaklı yönetim 211. Sosyal network, kültürel deklarasyon yaratıyor 212. Stratejik işbirlikleri 213. Süper Starlar; başarı hikayeleri ülke ve dünya için en geniş biçimde tanıtılmalıdır. Herkese ilham / motivasyon 214. Sürdürebilir satış ve nakit artışının etkin yönetilmesi gerekir 215. Sürdürülebilir büyüme peşinde olmak 216. Sürekli eğitim ile kurum hafızası güncel tutulmalı 217. Sürekli eğitim ve yenilikleri tüm ekip ile paylaşmak ve bunu işine yansıtmak 218. Sürekli iyileştirme 219. Sürekli karlı büyüme hedeflemek 220. Şef çok Kızıldereli yok! 221. Şeffaflık ve deklarasyon 222. Şehirleşme; hayat şehirlerde cereyan ediyor. Şehirleşme devam edecek. Burada fırsatlar bulmak lazım 223. Şirket içi inovasyonun çalışanlar ve işletmeler açısından teşvik edilmesi 224. Şirket içinde ve ülkede lider vasfı olan insan yetiştirmek ve bunların kıymetini bilmek 225. Şirket kurucu ve karar vericilerinin de yeniçağ eğitimi alarak Z ve Y jenerasyonunu yönetmeyi öğrenmesi 226. Şirket kurucusunun egosunun inovasyona engel olması, vasatlığa mahkumiyet ve psikolojik bariyer 227. Şirket kültürü bilgi ve inovasyon temelli olmalı 228. Şirket kültürü yaratmak 229. Şirket veya girişimci başarısı eğitim sistemi güçlü ve sistematik olan ülkelerden çıkıyor 230. Şirket yönetiminde baskı unsurlarını ortadan kaldırıp konuşabilen, insiyatif alan yeni nesil yöneticiler yaratmak, desteklemek 231. Şirket yönetiminde ve yapısında radikal değişikliklerden korkmamak, öğrendiklerimizi ve yeni öğreneceklerimizi uygulamaya almak 232. Şirket yönetimlerinde yatay hiyerarşi ve yerelleşme 233. Şirket yönetimlerinin Check& Balance sistemlerini doğru oturtma ihtiyaçları 234. Şirkete iç girişimciler yaratmak ve desteklemek 235. Şirketin yönetişim kültürü dar anlamdan ( hissedarlardan) geniş anlama ( paydaşlara ) geçebilmeli 236. Şirketler arası iş birliklerin artması ( satın almanın ortamı yapılması gibi ) 237. Şirketler kendi çalışanlarına adaletli davranmıyor 12

13 238. Şirketler ülkenin demokrasi standartlarını yükseltme konusunda seyirci kalmıyor 239. Şirketlerde iş geliştirme ve küresel pazar vizyonunu anlamak, AR - GE için yeterli bütçe ve kaynak ayırmak 240. Şirketlerde proje yöneticilerinin müdürler kadar ücret alabildiği firmalar 241. Şirketlerde yeni nesle devreden yaş faktörü yatırımları yavaşlatıyor 242. Şirketlerde yetenek yönetimi, doğru insan doğru iş tanımı 243. Şirketlerdeki temel sıkıntı, kar oranlarının düşmesi ve rekabet 244. Şirketlerin çalışanların mutluluğunu önemsenmemesi 245. Şirketlerin fikri haklarının korunduğu ülkeleri tercih etmeleri 246. Şirketlerin girişimcilerin üniversitelerde kendini tanıtımı ve burs imkanı 247. Şirketlerin halka açılması 248. Şirketlerin kendi büyümelerini ve ülkenin büyümesini dengeli götürme durumu var 249. Şirketlerin Vizyon ve Misyon aktarabilmeleri adına etkin iletişim ile kurumsal yönetimler olmalı 250. Şirketlerin yurtdışına açılması, yeni Türk şirketleri ve girişimcilerin yabancı sermaye olarak ihracı 251. Şirketten verim düşüren mekanizmaların durdurulması, ucuzlatılması (e- fatura, güvenlik, avukat, doktor) 252. Taklitten kaçınmak 253. Talebe odaklananlar ihtiyaçları doğru tespit edenler öne çıkıyor 254. Tasarruf açığı ( insan kaynağı ) 255. Tekil / farklı vizyon belirleme 256. Teknoloji 257. Teknoloji ABD ve AB odaklı planlandı, bizim gibi ülkeler figüran rolünde 258. Teknoloji gizliliği 259. Teknoloji yatırımları 260. Teknolojik gelişim ve katma değerli ürün 261. Temel sorun değişimi anlamıyoruz 262. Temeller güçlendirilmeli 263. Temsil kabiliyeti olan meslek örgütleri 264. Teşvik sisteminin sonuç odaklı stratejiye sahip olması 265. Topluluktan, toplum oluşması gerekiyor Toplumların değişen ihtiyaçlarının değerlendirilmesi 267. Toplumsal beceri ve mukayeseli üstünlük 268. Toplumsal duyarlılık 269. Toplumun her alanında vasatlıktan çıkmak 270. Trend vasatlık olmamalı 271. Trend yaratan girişimcilik önem kazanıyor 272. Trendi takip etmek ve trendi yaratmak 273. Türk girişimcileri ve sanayicileri eksik temellerle yoluna devam ediyor ve çalışıyorlar 274. Türkiye sıradan olma kaderine sahip 13

14 275. Türkiye de değişimin son on yılda büyük bir bölümünün kamu varlıklarının el değişmesiyle olması 276. Türkiye de her iktidar kendine yakın iş adamı yaratmaya gayret olmuştur. Mevcut iş hayatı ve iş adamları da zaman zaman G7 ekonomide olduğu gibi yok edilmiştir 277. Türkiye de ve Dünya da paranın giderek daha fazla kayıt altına alınması 278. Türkiye deki sistem vasatlığa itiyor 279. Ulaşılabilir ve erişilebilir alt yapı değişti 280. Uluslararası çalışabilecek, kendine güvenli ve eğitimli elemanlara sahip çıkmak 281. Uluslararası iş bölümü, ABD ve Almanya iş bölümü 282. Uluslararası pazarlar ve ticari işlemler artıyor 283. Uluslararası rekabet stratejilerini taktik uygulamalarla desteklemek, devleti de rekabet stratejisinin önemli parçası ve hatta oyuncusu yapmak 284. Uzakdoğu rekabette zorlayacak girişimciliği öğreniyor 285. Ülkemizde üretim yapan uluslararası sanayiciler cirolarının %10 15 düzeyinde AR - GE harcaması yapmasına karşın (kendi ülkeleri dışında) bu oran Türkiye de %1 arttı 286. Üniversite Sanayi işbirliğinin olması 287. Üniversiteden mezun olunduğunda eğitim bitmemeli 288. Üniversiteler arası rekabet oluşturulmalı 289. Üniversiteler sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekilleniyor 290. Üniversitelerde eğitmenlerin yeni mobil gençlere ayrı ayrı bir eğitim metodunun benimsenmesi ( deneysel öğretim ) 291. Üniversitelerdeki erozyon 292. Üretim ve satışın küreselleşmesi 293. Üretim verim ve hızının plan, JIT, TPM, Genbe, Kaizen ile arttırılması 294. Üretim zihniyeti yöneticide olmalı 295. Üretime saygı, iş ahlakı 296. Üretimin doğuya kayması 297. Üretimin yanı sıra tüketimin de gelişimi kuzey ülkelerinden Çin Asya başta olmak üzere Güney ülkelerine kayması. Önümüzdeki yıl da uluslararası ticarette coğrafi kayma 298. Üretken, girişken değiliz 299. Ürün tasarımı gelişiyor önem kazanıyor 300. Vasatlıktan çıkış yolunda ilk adım iç pazarda ölçek ekonomisini de göz önünde bulundurarak etkin olmak 301. Vasatlıktan çıkış yolundaki stratejik sektörlerin belirlenmesi 302. Vasatlıktan kurtulmak adına entelektüel akıl, eğitim, hedefler sistemi, finansman gibi kavramları oturmak gerekir 303. Vasatlıktan rahatsız olan bir anlayış eksikliği 304. Vasattan çıkmadan kazanımlar var ise vasattan çıkılmaz 305. Vergi, KDV ve SSK ödemelerinin vadeli yapılabilmesinin sağlanması 306. Vergi Sisteminin küresel entegrasyonu sağlayamaması 307. Yalın düşünce sistemini şirketlerde öğretilip, uygulanmasını sağlamak 14

15 308. Yaratıcılık ve yenileşmeyi destekleyen platformların etkin yönetilmesi 309. Yarının stratejileri oluşturma 310. Yatay ve dikey işbirlikleri 311. Yatırım fonlarının ekonomide artan önemi 312. Yatırımı yapan ve üreten sanayicilere özel nişan verilmesi ve özendirilmeli 313. Yatırımın popüler hale getirilmesi 314. Yeni ekonomi yeni malzemeler, biyoteknoloji, dijital dünya 315. Yeni işleri ve fikirleri denenmesi üzerine teşviklerin eksikliği 316. Yeni ürün, hızlı ve pratik hizmet sunabilen girişimciler yükselişte 317. Yenilikçi AR - GE markalaşma, küreselleşmenin teşvik edildiği ve özendirildiği ortam yaratmak 318. Yerel ve yatay şirket yönetimleri 319. Yönetim bilimi; performans yönetimi bilgi tabanlı kararlar, tasarım düşüncesi, insan odaklı yaklaşım 320. Yönetim kurullarına aile değil profesyonel yöneticiler 321. Yönetim stratejilerini oluşturma 322. Yönetimde güç paylaşımı yetersiz 323. Yönetişim kültürü tabana yayılması gerekiyor 324. Yönetişim sistematiğinin iyi uygulanması 325. Yurtdışı eğitime özel sektör ve devlet desteği 326. Yurtiçi pazara odaklanıyor 327. Yüksek teknolojiler ve internetin hayatın her alanına dahil olması Tablo 2. Birinci Oturumun İçerik Analizi Yönetim 28 Sistem 26 Üretim 17 Sanayi 16 Rekabet 16 Küresel 15 Devlet 12 Sektör 11 Kültür 11 Teknoloji 11 Ekonomi 10 İnsan 9 Yatırım 10 Üniversite 9 Toplum 8 Girişimcilik 7 Hukuk 7 Demokrasi 7 Teşvik 6 Plan 6 Verim 5 Sosyal 5 Finansman 5 İnovasyon 5 Kalite 4 Pazarlama 4 İnsan Kaynağı 4 Katma Değer 3 Lider 3 Performans 3 Kapasite 2 Destek 2 Aile 2 Gelecek 2 Marka 2 İnternet 1 15

16 3. İKİNCİ OTURUM TÜRKİYE DE ŞİRKETLERDE VE GİRİŞİMCİLİKTE VASATLIKLA YÜZLEŞME (PEST Analizi) Çalıştayın ikinci oturumunda bir problem çözme metodolojisi olan PEST analizi kullanılmıştır. Bu analiz kapsamında Türkiye de şirketlerin ve girişimcilerin neden dünya ölçeğinde başarılı iş modelleri kurmak ve yönetmek konusunda yetersiz kaldıkları ve neden vasat bir performans sergiledikleri analiz edilmiştir. Bu analizin yapılabilmesi için PEST metodolojisinin dört ana bileşeni Politik, Ekonomik, Sosyo- Kültürel ve Teknolojik faktörler değerlendirilmiştir. Akademisyenler, İş dünyası temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, İstanbul Sanayi Odası temsilcileri, Kamu Kuruluşları temsilcileri ve Öğrenciler gibi farklı kesimlerden davet edilen katılımcıların temsil edildiği yedi farklı grup oluşturulmuş ve her grup bir sözcü seçerek PEST analizi çalışması yapmışlardır. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye de şirketlerin ve girişimcilerin vasat olmasına neden olan koşullar ayrı ayrı tartışılmış ve her bir faktör için üzerinde mutabakata varılan beş ana neden belirlenmiştir. Her bir grup yaptığı çalışmayı diğer katılımcılarla paylaşmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. 1. GRUP POLİTİK Siyasi bir vasatlık ve istikrarsızlık söz konusu Özel mülkiyete dokunulmazlığın olmaması Hukuk, eğitim ve vergi sisteminin vasatlığı Kamuda şeffaflığın, eşitliğin ve ifade özgürlüğünün olmaması Ulusal uzun vadeli devlet bilincinin olmaması ve Vatandaşlık bilincinin gelişmemiş olması EKONOMİK Kayıt dışılık Finansal kaynaklara eşit ulaşılamaması ve Sermaye yetersizliği İhracat teşviklerinin düşüklüğü ve Sermaye sınıfının devlete bağlı olması Resmi tasarrufun az olması Bilinçsiz iş girişimciliği SOSYO KÜLTÜREL Toplumsal vizyon ve Rol model eksikliği Küresel düşünememe, uyum sağlayamama Risk alma korkusu ve Yenilikten dolayı kaybetme korkusu Girişimci ruhunun desteklenememesi ve Başarısızlığa sosyal tahammülsüzlük Geleneklere bağlı kalma ve Profesyonelliğe geçememe 16

17 TEKNOLOJİK Teknolojinin geliştirilebileceği eğitim sisteminin olmaması Sürdürülebilir teknoloji üretme yetersizliği Üretilen teknolojinin pazarlanamaması Kalifiye eleman eksikliği Teknolojide markalaşma ve ürün çıkarma konusundaki vasatlık 2. GRUP POLİTİK Şeffaflık Evrensel hukuk anlayışı tam demokrasi Üretimi teşvik eden politikaların olmaması Ülke puanının düşüklüğü ( cazibe, imaj, yabancı yatırım ) AR - GE yi teşvik eden politikaların yanlışlığı EKONOMİK Finansmana erişim ( özellikle projeye ) Tasarruf oranının düşüklüğü İstikrarsızlık / Cari açık Değerin rant üzerine kurulması Yatırım ve iş ortamında problemler SOSYO KÜLTÜREL İş kültürü ( küçük dükkancılık ) Uzlaşmaya yatkın olmamak Yenilikçiliğe kapalı olmak ( ataerkil aile düzeni ve geleneksel yaklaşım ) Entelektüel kapasite eksikliği ve çağdışı eğitim sistemi TEKNOLOJİK Şirketlerin teknolojiye uzak kalması ve bilinç eksikliği Teknolojiyi üretememek Teknolojiyi geliştirmeye ve kullanmaya sistematik bir yaklaşım olmaması Orta ve düşük teknolojiden yüksek teknolojiye atlayamamak Temel bilim eksikliği 17

18 3.GRUP POLİTİK Hukuki alt yapı eksikliği ve demokrasi açığı Uluslararası entegrasyondaki yetersizlik Şeffaflık ve denetim eksikliği Eğitim politikasındaki tutarsızlık Teşvik sisteminin ölçülebilirliğinin olmaması STK ların alınan kararlarda etkili olamaması Adil bir vergi sisteminin olmaması Sanayi stratejilerin kalıcı olmaması EKONOMİK Enerji ve hammaddede dışa bağımlılık Uzun vadeli yatırım ve finans kaynaklarının olmaması Finans kaynaklarına erişim için sağlıklı bir ortam olmaması Lojistik maliyetlerin yüksekliği Profesyonel analiz eksikliği ( risk, Pazar ) Veri bankalarının data kaynaklarının oluşturulmaması Ölçek yatırımların olmaması Girişimciliğin gerektirdiği sistemli altyapının olmaması Sanayi dışı sektörlerin daha cazip olması Arazi rantının vergilendirilmiyor olması SOSYO KÜLTÜREL Nitelikli iş gücü olmaması ve doğru dağılmaması Kültürel alışkanlıklar ve Kanaatkarlık kavramının yanlış değerlendirilmesi Ahlaki değerlerin yozlaşması ( iş Ahlakı ) Kuralsızlığın kural haline gelmesi Başarının takdir görmemesi ve Özgüven eksikliği Öğrenme araştırma okuma bilincimizin bulunmaması Kadınların iş gücüne ve ekonomiye yeterince katılmıyor olması Ortaklık kültürü eksikliği TEKNOLOJİK Bu ülkeden mucit çıkmaz anlayışı Üniversite sanayi işbirliğindeki yetersizlik AR - GE politika ve uygulamalarındaki eksiklik 18

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ K Ü R E S E L R E K A B E T İ Ç İ N AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ Altın Sponsor Bronz Sponsor MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Sütlüce Mh. İmrahor Caddesi, No:28 34445 Beyoğlu

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. geleceğe hazırız BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.

2014 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. geleceğe hazırız BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU geleceğe hazırız BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. İçindekiler 05 148 SUNUŞ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM 06 RAPORU YÖNETİMDEN 06 Yönetim Kurulu

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı