İSTANBUL- LAŞMAK Olgular, Sorunsallar, Metaforlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL- LAŞMAK Olgular, Sorunsallar, Metaforlar"

Transkript

1 RABIH MROUé İSTANBUL- LAŞMAK Olgular, Sorunsallar, Metaforlar PELİN DERVİŞ BÜLENT TANJU UĞUR TANYELİ SALT012-RABIH MROUÉ-A001

2 A Acİl Eylem Planı Ada Akbİl Alışverİş Merkezİ Ana Cadde Anarşİ Arabalı Vapur Arabesk Ayakkabı Boyacısı Aylaklık Azınlık B Bağdat Caddesİ Bakkal Bakkal Sandvİçİ Balık Balık-Ekmek Bankamatİk Banlİyö Barajlarda Doluluk Bayrak Bayramlar Bİenal Bİsİklet Bİzans C Camİ Ç Çarpık Kentleşme Çöp Ekonomİsİ D Demokrasİ Denİze Gİrmek Deprem Dİl Dolgu Zemİn Dolmuş Düğün TopoĞrafyaları E Edebİyat Ekran Elektrİk Erotİzm Etnİsİte F Fatİh Sultan Mehmet G Gazhane Gecekondu Gestalt Çökmesİ Gİysİ Göç Gökdelen Gözetleme Güvenlİk Güzelleştİrme H Halİç Halİç Tersanelerİ Hamam Han Hane Hendek/Çukur Hİbrİtleş-me/tİrme I Iraklı Göçmenler İ İdealİmdekİ Ev 2010 İkİyüzlülük İranlı Göçmenler İskele(t) İstanbullaşmak İstanbullu İstİklal Caddesİ ya da Beyoğlu İstİmlak K Kağıtçılar Kaldırım Kamusal Alan Kanalİzasyon Kanyon Kapalı-Sİte Kapan Kapıcı Karşı Taraf Kent Folkloru Kentsel Dönüşüm Kırım Kİlİsesİ Kİmlİk Koruma Kurulu SALT014-İSTANBULLAŞMAK-002

3 Kulaklık Kuzey İstanbulluluk Küreselleşme L Levantenler ve Neo-Levantenler M Mahalle Manzara Mavna McDonald s Merkez Mezarlık Mİnİbüs Mutenalaştırma Müteahhİt Müze Müzİkte Korsan N Nostaljİ O Oryantalİzm Osmanlı Mahallesİ Otel Otopark P Palİmpsest Panorama Park Otel Park ve Bahçeler Pastane Performatİf Trafİk Peyote Sahnesİ Plaj Polİtİk Mekan Pornografİ Post-gecekondu R Reklam Restorasyon S Sahİlyolu Sayfİye Semt Konakları Semt Pazarı Serçe Seyyar Yemek Satıcısı Sİluet Sİmİt Sİmİt Sarayı Sİnagog Sİnema Sokak Hayvanları Sokak Köpeklerİ Sovyetler Birlİğİ Sonrası Göçmen Soylulaşma Stadyum Su Ş Şİrket-İ Hayrİye T Taksİm Meydanı Temİzleme Tİnercİ Tramvay Turİzm V Varoş Vİyadük Y Yabancı Yabancılaşma Yalı Yangın Yara Yayalaştırma Yer Adları Yeşİlçam Yıkım ya da Çarpık Kent Yokuş Yükselme Z Zaman Zeplİn SALT014-İSTANBULLAŞMAK-003

4 bölüm 1 İSTANBULLAŞMAK SERGİ VE KİTAP Pelin Derviş, Bülent Tanju, Uğur Tanyeli SALT014-İSTANBULLAŞMAK-004

5 Bu kitap, Garanti Galeri nin, 6 Eylül - 9 Kasım 2008 tarihlerinde Alman Mimarlık Müzesi nde (DAM, Frankfurt am Main) düzenlediği Becoming Istanbul [İstanbullaşmak] başlıklı sergiyle eşzamanlı olarak (Almanca ve İngilizce) yayınlandı. Ancak, serginin eşlik metni değildi. Ondan özerk bir İstanbullaşma manzarası çizmesi öngörülmüştü. O sayede, sergi var olmasa da kitabın okunabilir kalması umuldu. Türkçesi de bu umutla yayınlandı. Bu başlığı taşıyan bir kitap ortaya koyunca iki soruya yanıt vermek zorundayız: 1. İstanbullaşmak nedir? 2. Bu kitap İstanbullaşma yı hangi yaklaşımlarla, hangi vurgularla anlatıyor? İlk sorunun cevabını, İstanbullaşma kavramının tanımını, içeride bir madde olarak okumak mümkün (bak. İstanbullaşmak). Burada çok kısaca, bu kavramın şöyle bir tarihsel dönüşüme işaret ettiğini söylemekle yetineceğiz: Bugün adı dünyanın her yerinde yaygın biçimde İstanbul olarak bilinen kent sadece 20. yüzyıl başlarında bile, farklı siyasal, kültürel ve kültüralist, ulusal ve ulusalcı gerekçelerle, önyargılarla koşullanan farklı özneler tarafından farklı adlarla anılıyordu. İki dünya savaşı arasındaki dönemden sonra tek bir adın, İstanbul un egemenliği başladı. Aynı yüzyılın ikinci yarısındaysa, geleneksel Doğu Akdeniz kozmopolitizmi yerine, yeni bir çoğulluk ve neredeyse gönülsüzce bir çoğulculuk odağı haline geldi. Demek ki, adı tekilleşirken, kendisi çoğulluklar, çoğulculuklar üreten bir metropolden söz ediyoruz. Ancak, çoğullaşmanın İstanbul a ilişkin tahayyülleri, yargıları, düşünceleri, söylemleri, özetle İstanbul dan konuşurken açıkça dile getirilen ve/veya ima edilenleri kalıplaşmaktan kurtardığı söylenemez. Kentsel yaşam ve aktörler alabildiğine çoğullaşsa da, İstanbul dan konuşurken başvurulan stereotipler, dışlayıcı söylemler, basmakalıp düşünce örüntüleri, kimi aktörlerin görmezden gelinişi ve mağduriyetleri ortadan kalkmadı. Bu metropolden konuşanlar hala Türkiye içinde ve dışında bir dizi boş kavramı kullanmadan edemiyorlar. Örneğin, hala İstanbul Doğu ile Batı nın buluştuğu yer veya Kültürler ve dinler diyaloğunun örnek meka- SALT014-İSTANBULLAŞMAK-005

6 nı. Hala milyonlarca turist buraya geldiklerinde kenti bir Doğu kentine ulaştıkları inancıyla dolaşıyorlar. Hala, popüler kültürde Şark imgelerini görselleştirenler İstanbul un kubbeli, minareli siluet ini tüm İslam dünyasına genelleştirerek yeniden üretip duruyorlar. Kuşkusuz, bunları Tabii ki öyle; tabii ki, İstanbul iki dünyaya da ait olmayan bir arada kalmışlık metropolü. Yoksa değil mi? diyerek savuşturmaya çalışmak mümkün. Ancak, bu kitap bildik yargıları yinelemek, yenilemek ve pekiştirmek için hazırlanmadı. O nedenle, dünyanın Doğu-Batı gibi bir yarılma içinde tahayyül edilemeyecek kadar karmaşıklık ve çeşitlilik içerdiği saptamasından yola çıktık. Bunu kavramak isteyenler, belki de Behar ve Duben in kitabını* okuyarak işe başlamalıdırlar. Orada, İstanbul un geç 19. yüzyılda bile kimi toplumsal pratikler bağlamında ve kantitatif veriler çerçevesinde Batı Akdeniz büyük kentlerine benzer değerler ortaya koyduğu anlatılıyor. Bunu anımsatırken, İstanbul un hep bir Avrupa ya da Akdeniz kenti olduğu gibi başka stereotipleri yinelemeye çalışmıyoruz. İstanbul a o ikisi de dahil, stereotiplerden arındırılmış bir zeminden bakmayı öneriyoruz. Daha çok da ortamı, en azından bu kitap aracılığıyla stereotiplerden arındırmayı deniyoruz. Bunu yaparken zihinlere Oryantalist yargılar yerine, İstanbul la ilgili yerli ya da yabancı başka yargı kalıplarını yerleştirmeyi denemediğimizi söylemeliyiz. Aksine, bu kitap Avrupa da üretilenlerden çok, İstanbul da üretilmiş İstanbul önyargı ve stereotiplerini sarsmayı hedefliyor. Bunu da onları yer yer ironiyle, hatta sarkazmla ele alarak yapıyor. Bir kenti anlamanın, hemen her yer gibi İstanbul için de, o kente ilişkin söylemleri anlamak demek olduğunu düşünüyoruz. Kentleri doğrudan değil, söylemsel gözlüklerin ardından okuruz. Anlamaktan kastımızsa o yıpranmış terimi yine de kullanalım- İstanbul söylemlerinin dekonstrüksiyon larını yapmaktan ibaret. Yani, kentin dününe ve bugününe ilişkin hemen her söylemin, ilk bakışta işaret ettiği gerçekliklerden çok farklı göndermeleri olabileceğini hatırlatmak istedik. İstanbul un bildik yaygın söylemlerde hiç dile getirilmeyen yönlerine de burada işaret etmekte yarar var. En batıdaki Doğu kenti veya İslam kenti gibi ifadelerin tamamen dışarıda bıraktığı şeylere... Örneğin, Afrikalı konuk işçilerin, Moldovyalı hizmetçi ordularının, geniş Batı Avrupalı grupların kentine... Ekonomisiyle tek başına SALT014-İSTANBULLAŞMAK-006

7 Türkiye yi sürükleyen kente... Satanistler gibi marjinallerin, her yıl İstiklal Caddesi nde resmi yürüyüş ve kutlamalar yapan eşcinsellerin, en hoşgörülüsünden en tutucusuna, sayısız İslami anlayışın kentine... İbadetlerini camilerde değil, kendi cemevlerinde yapan geniş Alevi grupların kentine... Türkiye de basılan kitapların yüzde doksanını üreten kente... Gecekondu teriminin icat edildiği, ama birkaç yıldır kullanım dışı kaldığı kente üniversiteyi barındıran metropole... vs, vs, vs. Alain Duben, Cem Bahar, İstanbul Haneleri: Evlilik, Aile ve Doğurganlık, , İletişim Yayınları, 2. Baskı Kasım >İstanbullaşmak Kitap, yukarıdakiler ve benzerleri gibi sayısız görmezden gelinmiş olguya ve söylemsel araçlarla mağdur edilmiş pek çok aktöre görünürlük kazandırmaya yönelik. Bugünkü İstanbul u kavramak için orada konuşulan kimi konuları, meseleleri ve onlara yaklaşmak için başvurulabilecek bazı kavramları ele alan maddelerden oluşuyor. Maddeler, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış kişiler tarafından yazıldı. Ancak, ilk bakışta verdiği izlenimin aksine, bu kitap bir İstanbul Kent Ansiklopedisi veya Sözlüğü kimliğini taşımıyor. Onu olsa olsa bir İstanbul Sorunsalları Eleştirel Okumaları gibi düşünmek mümkün. Hakettiği bir eleştirel mesafeden okunmasını da özellikle öneririz. SALT014-İSTANBULLAŞMAK-007

8 İÇERİK VE KULLANIMA İLİŞKİN NOT Bu kitap, alfabetik biçimde düzenlenmiş olsa da, olağan leksikografik bir pratiğin ürünü sayılamaz. Olağan değil; çünkü, bu kitabın ele aldığı başlığa değinen kavram ve olguları alfabetik olarak bir araya getiren hızlı ve kullanılabilir nitelikte bir başvuru bilgileri toplamı sayılması zor. Dolayısıyla, örneğin, İstanbul hakkındaki güncel kantitatif verileri merak edenler burada aradıklarını bulamayacaklar. İstanbul un tarihine, topoğrafyasına, kültür tarihine ve folkloruna ilişkin bilgiler de, ender istisnalar dışında, kitapta yer almıyor. Hepsi hakkında farklı ayrıntı düzeyinde bilgi veren kaynaklar var. Bu kitapsa, güncel İstanbul da tartışma başlığı, çoğunlukla da kaygı konusu oluşturan bir dizi sorunsalı içermekte. Bu sorunsallar İstanbul un bugününü ve metropole dönüşme sürecini gözlemleyenlerin kullandığı kalıp yargılar, açıklama örüntüleri, stereotipik yakınmalar, en genelde söylemsel ifadeler olarak nitelenebilirler. Kentsel gerçeklikleri kendileri olarak, per se ve bireysel biçimde deneyimlemekten çok, hazır bulduğumuz söylemlerin içinden okuruz. Daha uygun bir anlatımla, aslında kenti değil, önceden yazmış olduklarımızı okuruz. Kentten konuşurken de, elimizde (toplumsal dağarcığımızda) mevcut sonlu sayıda söylemsel ifade ve sorunsalı sonsuz sayıda özgül duruma uyarlayarak düşünür ve konuşuruz; yani onları sürekli yeniden üretiriz. Kuşkusuz bu uyarlama süreçleri eğip bükmeyi, çarpıtmayı, eğretilemeyi, hemen daima başka birçok ilintili gerçekliği görmezden gelmeyi de kapsar. Kitap, yukarıda kısaca değinilen, bu her yer için çok bildik gerçeği, kenti per se okuyamama durumunu problemleştirmek üzere tasarlandı. Okuyucuya zihnindeki söylem ve sorunsalların dekonstrüksiyonlarını yapmasını öneriyor. En azından o söylem ve sorunsalların kolayca feda edilebilir olduğunu ima ediyor. Bunu yaparken, İstanbul un bir Şark kenti olduğuna inananların Oryantalist imgelemleri tabii ki hedef alınıyor. SALT014-İSTANBULLAŞMAK-008

9 Ama, belki ondan da fazla bu metropolü bir Doğu-Batı gerilimi içinde kavramaya çalışanların Oksidentalist imgelemi hırpalanmak isteniyor. Dolayısıyla, kitaptaki maddeler izleyici-okuyucunun bildiklerini kuşkulu kılmak üzere yazıldılar. İzleyici-okuyucu İstanbul u ne kadar iyi bildiğini, tanıdığını düşünüyorsa, bu maddelerden o kadar rahatsız olacaktır. Amaçlanan da zaten o. İstanbul un eski güzelliklerini yitirdiğini, bir zamanlar ne kadar huzurlu olduğunu, spekülasyonun yıkıcı etkilerini, minareler ve kubbeler kentinin gökdelenler kentine doğru evrildiğini ve daha sayısız benzer saptamaları bu kitapta bir kez daha okumak isteyenler aradıklarını bulamayacaklar. Şu nedenle: Değişimin olağanlığını, yani İstanbul un hep İstanbul kalması nı değil, İstanbul haline gelmesi ni eksen alan bir kitap bu. Kitap, editörler tarafından saptanmış bir dizi başlığın yüzden fazla kişiye yazma teklifiyle sunulması yöntemiyle ortaya kondu. Onlar seçtikleri başlıkları kendilerine editörlerce tanımlanan ana yaklaşım çerçevesinde yazdılar. Bazı başlıklar birden fazla kişi tarafından seçilip yazıldı. Kimi maddelerin birden fazla yazara ait farklı yazımlarının olması bir bakıma çizgidışı sayılabilir. Ancak, bizim yaklaşımımız açısından bu, o maddenin farklı ve çelişik tanımları olduğu değil, yalnızca aynı kavramın birkaç farklı dekonstrüksiyonunun yapıldığı anlamına geliyor. Her maddenin (birden fazla yazımı olanlarda her yazımın) başına orada ele alınan kavramın kısa tanımı gibi işlev gören kısa bir açıklama metni konuldu. Açıklamayı da madde yazarının yazdığı hallerde bu müelliflik durumu ayrıca belirtilmedi. Açıklama, editörler tarafından eklenmişse, sonuna ed. şeklinde not düşüldü. Kavramlardan kitaptaki diğer kavramlara yapılan göndermeler, hem metin içinde, hem de metnin solundaki boşlukta belirtildi. Kitabın sonunda tüm yazarların kısa özgeçmişleri verilmektedir. Bunun amacı okuyucunun olası merakını gidermek değil. Kavramların tarafsız bir sözlükteki gibi tanımlanmadığı bir kitapta, her farklı yazımın hangi mesleki ve/veya bireysel nedenden kaynaklandığının bilinmesinin (ya da tartışılmasının) yararlı olabileceğini düşündük. SALT014-İSTANBULLAŞMAK-09

10 bölüm 2 İSTANBULLAŞMAK Olgular, Sorunsallar, Metaforlar SALT014-İSTANBULLAŞMAK-010

11 ACİL EYLEM PLANI Paranoit bir endişeyle beklenen büyük İstanbul depreminin vereceği hasarı azaltmak üzere hazırlanmış önlemler bütünü önerisi. [Ed.] İstanbul için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan iki önemli çalışmadan birincisi, Japon İstanbul İli Sismik Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme ve Azaltma Temel Planı Çalışması dır. JICA Raporu Eylül 2002 de tamamlanmıştır. Ayrıca, İBB tarafından İTÜ-YTÜ- BÜ-ODTÜ ye hazırlatılan İstanbul Deprem Mastır Planı (İDMP), Ağustos 2003 tarihinde kamuoyunun gündemine sunulmuştur. JICA çalışması, İstanbul ve çevresi için: 1) Afet önleme ve azaltma planlamaları kapsamında sismik mikro bölgeleme çalışmaları nı entegre etmek ve geliştirmek; 2) Binalara ve altyapıya gelebilecek herhangi bir hasar ve tehlike karşısında şehir genelinde hasar önleme ve azaltma programı önerisinde bulunmak; 3) Arazi kullanım planı, depreme odaklı yasa önerileri vb. konular da dahil olmak üzere afet önleme hususunda önerilerde bulunmak üzere hazırlanmıştır. JICA çalışması, yaklaşık bina, hane ve yaklaşık nüfusu olan İstanbul da, 7,5 büyüklüğünde bir deprem olursa, civarında ağır hasarlı bina, civarında evsiz aile, civarında ölü, civarında ağır yaralı, civarında hafif yaralı olabileceğini ve ortaya 50 milyar ABD doları civarında maddi kayıp çıkacağını hesaplamıştır. JICA raporunun önerileri doğrultusunda hazırlatılan İDMP çalışması ise İstanbul da olası bir deprem tehlikesine (bak. Deprem) karşı mevcut yapıların deprem güvenliklerinin incelenmesi SALT014-İSTANBULLAŞMAK-011

12 ve gerekli güçlendirmenin yapılmasının yanı sıra, kapsamlı dönüşümün gereği olan ekonomik, toplumsal ve mekansal boyutlar çerçevesinde yasal, örgütsel, teknik ve finansal konulara ilişkin önerilerde bulunmaktadır. Planda, İstanbul da deprem güvenliğinin artırılması için depreme yönelik tüm teknik, idari ve hukuki yapı incelenerek; konu ile ilgili tüm yetki, sorumluluk, ilke ve esasların yanı sıra bölgesel ve ulusal stratejiler belirlenmiştir. İDMP, İstanbul daki deprem risklerinin belirlenmesi ve giderilmesi için, en yüksek riskli bölgeler öncelikli olmak üzere, bir program çerçevesinde eylem planı hazırlanmasını önermektedir. JICA çalışması can kaybını minimize etmek ve zararları azaltmak için yerel tahliye alanlarının oluşturulmasını önermektedir. İstanbul da mevcut parklar ve açık alanların yetersizliği bu alanların elde edilebilirliği konusunda öncelikli kararların alınmasını zorunlu kılmaktadır. İstanbul u kısa vadede deprem riskine dayanıklı hale getirmenin birinci koşulu, yüksek riskli binaların tasfiyesi ve yeniden yapımına ilişkin strateji ve uygulama modellerinin geliştirilmesi ile halkın güvenliğinin sağlanmasına yönelik Acil Eylem Planı nın (ACEP) hazırlanmasıdır. İstanbul da olası depremin riskini en aza indirmeyi hedefleyen ACEP, riskli binaların tasfiyesi, tahliye koridorlarının açılması ve toplanma alanlarının yaratılması için kısa vadeli önlemleri ve kriterleri ortaya koyan bir planlama yaklaşımıdır. ACEP in hedefleri şöyle sıralanabilir: Yüksek risk taşıyan yapıları boşaltmak ve yıkmak; yıkılan yapılarda oturanlara kalıcı veya geçici öneriler sunmak; tahliye koridorları açmak; toplanma alanları oluşturmak; geçici yerleşim alanları hazırlamak; önemli kamu binalarını güçlendirmek; yanıcı-patlayıcı madde depolayan alanları taşımak; acil yardım noktaları oluşturmak. Faruk Göksu >Deprem ADA Dört tarafı Marmara yla çevrili dokuz buçuk İstanbul parçası. SALT014-İSTANBULLAŞMAK-012

13 Fiziksel coğrafya, size estetik ve hatta ütopik görüneni basit bir dille, tek kalemde öyle bir doğrulukla ifade eder ki; tanımlarına itiraz etmekte bazen zorlanabilirsiniz. Ama ada kavramı fizikselin ötesindedir. Her usta bir veya birçok ada vardır. Ve kimi zaman zihinsel adalar, fiziksel adalarla bütünleşir. İstanbul un adaları da bu düzlemde rollerini oynamış ve halen de oynamaktadır. Kim bilir, belki de adaların şehrin geri kalanına göre biraz daha korunmuş bir ortamı sahneleyebilmesinin nedeni, İstanbullunun denizle imtihanının bir sonucudur. Şehrin içinden geçen deniz, güneydoğuya kıvrılarak adaların İstanbul-İzmit konürbasyonu içerisinde eriyip gitmesine mani olan bir kalkan görevi görür. İstanbul anakarasına fiziksel olarak oldukça yakın ancak ruhsal açıdan da bir o kadar uzak duran bu kara parçaları, güneşin doğuşundan batışına; Sedef/Terevinthos, Büyükada/Prinkipo, Tavşan/Neandros, Heybeli/Halki, Kaşık/Pita, Burgaz/Antigoni, Kınalı/Proti, Yassı/Plati ve Sivri/Oxia olarak sıralanır. Bu dokuz üye, bin yıl önceki bir depremde batan Vordonisi adasının çevresinde, adeta onun cenazesini kutlarcasına dağılmışlardır. Büyük deprem, Vordonisi yle birlikte üzerindeki manastırı ve onu yaptıran Patrik Fotios un mezarını da Marmara nın sığlıklarına çekmiştir. Bununla birlikte, diğer adaların onlarca manastırı halen bakidir. Hemen her tepede ve koyda bir manastır veya şapele rastlamak mümkündür. Hz. İsa, Meryem Ana, Baş Melek Mikail, Aya Yorgi ve Aya Nikola gibi dini figürlere adanmış bu yapılar, İstanbul adalarının geçmiş çağlarda Papaz Adaları olarak anılmasına sebep olmuştur. Doğu Roma ve Bizans zamanlarında başta prensler olmak üzere birçok devlet adamının bu manastırlara sürülmesi sonucunda ise adalar, Gustave Schlumberger in eseri ile meşhur olan Prens Adaları adını almıştır. Günümüzde, bu coğrafyanın adı resmen ve cismen Adalar dır. Ancak yerel halkı ve bilenleri, onlardan kısaca Ada olarak bahseder. Bazen Yassıada gibi hem Sör Henry Bulwer-Lytton a bütün sermayesini yedirten bir zevk adası, hem de ölümcül kararların alındığı bir acı adası olur, ufacık alanlarda devasa çelişkilerin varlığına sebep olurlar; bazen de tabiat ve beşeriyetleri ile en usta edebiyatçıların ve müzisyenlerin ilham kaynağı olurlar. Buralarda matematik işlemez. Ada birçok kişiye aitken, isimsiz bir Rum balıkçısından ünlü SALT014-İSTANBULLAŞMAK-013

14 devlet adamı, sanatçı veya edebiyatçıya, kısaca hayal eden beher kişiye ait ayrı bir ada mevcuttur. Troçki ye mektuplarını yazdıran Büyükada/ Prinkipo nun ufak bir kesimi ise benim adamdır. Ada mın adı, Fransız ateş tuğlaları ve demiryolu raylarından yapılmış çitlerle çevrili 26 dönümlük bir arazide bulunan Prinkipo Palace tır. O, modern kolonizasyonun (turizmin) yetim kalmış bir ürünüdür (bak. Turizm). Turizmi emperyalizmin çağlar boyunca biçim değiştiren araçlarının en medenisi olarak algılamak mümkündür. Öyle ki; turizm faaliyetleri, öteki dünyanın çekicilik ve zenginliklerinin kan ve zorbalık yerine daha kibar bir yolla elde edilmesini sağlamıştır. Thomas Cook un öncülüğünde başlayan paket turculuktan günümüzün turizm endüstrisine kadar geçen zaman zarfında, kalkınmakta olan ülkeler doğal ve kültürel değerlerini (hammaddelerini) sonuna kadar arza açmış, bunun karşılığında turist gönderen ülkelerdeki büyük tur toptancıları da bu değerleri işleyerek ürüne çevirmiştir. Buna paralel olarak, zincir işletmeler ve referans örgütlerin turist alan ülkelerin konaklama sektörlerindeki yatırım ve yönetim paylarını arttırması ise, endüstriyel sistemin geri dönülemezliğini garanti altına almıştır. 19. yüzyıl İstanbul u da bu turistik modernizasyonun süreç taşlarından biri olmuştur. Avrupa da yükselen Oryantalist (bak. Oryantalizm) merak ile Osmanlı da güçlenen Batılılaşma hareketinin kesiştiği noktada muhteşem bir pazar oluşmuştur. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren Yataklı Vagonlar (Wagon Lits) Şirketi ise, amiral gemisi Şark Ekspresi (Orient Express) ile İstanbul u kendine başlıca destinasyon olarak belirlemiştir. Ancak turizmde tam egemenlik için sadece dağıtım ve ulaşım kanallarını kontrol etmek yetmez. Konaklamayı da sağlamak gerekir. Wagon Lits için bu gereği sağlamak, İstanbul gibi modern anlamdaki otelin henüz sadece Galata, Pera ve Adalar da tek tük örneklerle temsil edildiği bir destinasyonda pek de zor olmamıştır. Şirket, 19. yüzyıl sonlarına doğru yan firması olan Büyük Avrupa Otelleri (Compagnie Internationale des Grand Hotels) zinciri adına müşterilerine layık tesisleri İstanbul a kazandırmıştır. İlk olarak 1894 yılında Tarabya da Bosphorus Summer Palace ı, bir yıl sonrasında ise halen anıtsal değerini bir nebze koruyan Pera Palace ı açmıştır. Summer Palace, Boğaz ın terapik nimetlerine ev sahipliği yaparken (Therapia-Tarabya); Pera Palace SALT014-İSTANBULLAŞMAK-014

15 ise, İstanbul un Kırım Savaşı sonrası en önemli kentsel dönüşüm ikonlarından Grand Rue de Pera sında eğlenmek, o zamanlar bile tarihi olmuş yarımadasında ise öğrenmek isteyenlerin lüks sığınağı olmuştur. Peki, tarihi yarımadada turizm olur da, Büyükada da turizm olmaz mı? Türklerin İstanbul u fethinden itibaren 400 yıl boyunca bir balıkçı köyü olan Büyükada, ani bir kentleşme ile 19. yüzyılın ikinci yarısında yerli ve yabancı birçok elitin uğrak noktası olmuş ve en az Pera kadar Batı tipi otelcilikte ilerlemiştir. Hal böyleyken Büyük Avrupa Otelleri nin bu destinasyona da yatırım yapması kaçınılmaz olmuştur. Profesyonel yatırımcı, adadaki turistik çekiciliğin destinasyona özgü mevsimselliği kıramayacağı bilinciyle hareket ederek, destinasyonun da önüne çıkacak nitelikte ve işlevde bir ürün oluşturması gerektiğini farketmiş ve özel bir konsept seçmiştir: Eşi görülmemiş bir yapı içersinde Monte Carlo tipi Lüks bir Kumarhane Oteli... Sanayi-i Nefise Mektebi nin kurucularından Alexandre Vallaury, mimarı olduğu Prinkipo Palace ı sadece Osmanlı ahşap konut sanatının dev bir örneği olarak tasarlamamıştı. Halen dünyanın en büyük monoblok ahşap yapılarından biri olarak gösterilen ve alabildiğine çamlık bir tepede konumlanarak doğal ve kentsel doku ile yapı ilişkisine artık rastlanması zor bir emsal teşkil eden bu yapı, dış cephesindeki görkemli sadeliğinin yanında karmaşık statiği ve iç mekanlardaki detayları ile de yaşatılması gereken bir okul. Detaylar derken, oymalardan kakmalardan bahsetmiyorum. 100 metrelik geniş cephesinin ortalarında yer alan dikdörtgen pencerelerde kullanılan altın orandan ve bu noktada yapının görkemini unutturan, adadan daha nice yazılı ve görsel yapıtlar çıkmasına neden olacak manzarayı örnekliyorum. Ve bu manzaradan bizi men eden 110 yıllık bir geçmişten... Prinkipo Palace, inşa edildiği yıllarından günümüze zor bir ömür geçirdi. Yerel halkın onun varlığına karşı tutucu bir yaklaşımda bulunması ve rakip otellerin burada padişah karşıtı toplantılar yapılacağı şeklinde dedikodular yayması, şüpheci ve tedbirci kişiliğiyle ünlü Sultan II. Abdülhamit in kumar bahanesini öne sürerek otelin açılmasını engellemesi için yeterliydi. Kumarhane olmadan yeterince kar edemeyeceğini düşünen Büyük Avrupa Otelleri Şirketi SALT014-İSTANBULLAŞMAK-015

16 oteli satılığa çıkardı. Önceleri hiçbir alıcı çıkmadı; ta ki Zarifi ailesi önderliğindeki Rum cemaati onu alana kadar... Rumlar, binayı 1894 depreminde ağır zarar gören Yedikule deki yetimhanelerinin ikamesinde kullandılar. Böylece lüks bir kumarhane oteli gibi son derece kapitalist bir işlev için inşa edilen yapı, yardıma muhtaç çocuklara kol kanat geren insani bir misyona sahip oldu. Ancak çocuklara bakarken, kendine bakamaz hale gelmesi, ciddi şekilde yıpranmasına ve 1964 yılında boşaltılmasına sebep oldu. O yıllarda Kıbrıs ta meydana gelen olaylara paralel olarak cezalı konuma düşünce de, yıllar boyu tamir ve bakım göremedi. Sonuçta, yetimhane yetim kaldı. Siyasi ve hukuki kavgalar devam ederken, o önce kişiliğini, sonra çocuklarını ve çatısını yitirdi. Halk arasında ona Al Palas denmesine sebep olan kırmızı aşı boyası ise neredeyse tamamen silindi. O ise rengini zaten çoktan unutmuş bir şekilde yaşam mücadelesi vermekte ve bir yandan da, her şeye inat, bir asrı aşkın süredir açılışını beklemekte... Doğa, Vordonisi yi Marmara ya gömdü. İnsanoğlu da, özünde ne kadar aciz olduğuna bakmaksızın, doğayla eş koşmaya çalışarak, Prinkipo Palace ı tarihe gömecek gibi görünüyor. Ya da o, önce insana sonra da doğaya karşı dik duruşunu koruyarak bir gün tekrar açılacak ve modern görünümlü otellere karşıt bir kültürel turizm öğesi olarak doğumunu durduran tutuculuğa ironik bir gönderme yapacak. Doğrusunu zaman bilir. Bizim için bol, onun için dar olan... Osman Cenk Demiroğlu >Oryantalizm, Turizm AKBİL Akıllı uslu müzikli cici bilet. Küçücük bir aygıt bu. Gündelik işlerin olağan parçası. Asıl amacı bir yerden bir yere giderken sahibine kolaylık sağlamak. Çoğunlukla anahtarlıkların ucundan sallanıyor, bazı özel durumlarda ise bir kartın ucuna iliştirilmiş biçimde cüzdanlarda yerini buluyor. İstanbul da yaklaşık 5 milyon Akbilli var. Hepsi sahip oldukları bu çelik zırhlı elektronik silindiri alıp Akbil satış noktalarında kuyruğa SALT014-İSTANBULLAŞMAK-016

17 giriyorlar. Gişedeki memura belli bir miktar para, diyelim 20 YTL uzatıp, Akbillerini yirmi Liralık dolduruyorlar. Ya da Akbil 24 dolum makineleri sayesinde bu iletişimden ve -amaç o ki- kuyruklardan kurtuluyorlar. İstanbul da çok sıradan bir işlem bu. Gündelik uzantınızın içi boşaldıkça tekrarlıyorsunuz. Yine de ay başında sıkı bir hesapla maaşınızın veya harçlığınızın tam da yetecek kadarını Akbile yatırmak en makbulü. Ay sonunda beş parasız ama bol kontörlü, ya da hem parasız hem kontörsüz kalmak can sıkıcı olacaktır. İşte bu yüzden, evleri ile işyerleri arasında upuzun mesafeler olan İstanbul un en zorunlu gezginleri, bir ödeyip iki kazandıran aylık abonman seçeneğini tercih ediyorlar. Böylesi bir hesap kitap için motivasyon yüksek: Akbilli günlük koşuşturmacasında vapura, otobüse, teleferiğe, trene, metroya, deniz otobüsüne, tünele, motora, tramvaya, fünikülere ucu ucuna yetişmişken bilet veya jeton almak derdinden muaftır, vakit kaybetmez; Akbilli sistemin işlemesine katkısından ötürü her bindiği toplu taşıma aracında indirimle ödüllendirilir, %8 daha ucuza seyahat eder; demin bindiği Akbilli toplu taşıma aracından inip yenisine binerken daha da büyük bir ödülü hakedendir, bir aktarma ile toplam karını %21 artırır; ayrıca söz konusu Akbilli, çikolata, meşrubat, tuzlu yemiş krizine girerse, belediyenin Akbille çalışan yiyecek-içecek otomatı hizmetinden de faydalanabilir. Kendisi bu gündelik devinimlerinin neticesinden anında haberdar edilir. Bunun için halihazırda birbirine paralel işleyen iki sistem var. Birincisi, her geçişte makinedeki küçük ekranda yazılı olarak beliren, Akbilden düşülen ve Akbilde kalan kontör miktarları bilgisidir. Bu bilgi, kısacık geçiş süresince gözü ekranda olan Akbil sahibine özeldir. Diğeri ise gişe civarındaki herkesin sahiple dolaylı bir ilişkiye girmesine imkan veren, çığırtkan melodilerdir. Sabahın erken saatinde vapur iskelesinde duyulan la-mi sesi, iki olasılığa işaret eder: Sahip ya civarda oturmaktadır ve günün ilk toplu taşıma aracına biniyordur, ya da iskeleye ulaşmak için hala sisteme dahil olmayan dolmuş veya minibüs ile seyahat etmiştir. Yok eğer duyulan ses si-ladiyez-si-dodiyez ise ve anahtarlık tipi Akbilden kaynaklandıysa, sahibin bundan en fazla 90 dakika önce başka bir toplu taşıma aracında yolculuğuna başladığı, şimdiyse günün ilk ak- SALT014-İSTANBULLAŞMAK-017

18 tarmasını yaptığı kesindir. Ancak aynı ses kart tipi Akbilden yükseliyorsa, bu tiplerde indirimli melodi sabit olduğundan sahibin kaçıncı yolculuğunda olduğunu tahmin etmek imkansızdır. Gişelerin birinden si-mi-ladiyez-si-mi-ladiyez-simi-ladiyez melodisi yükseldiği durumdaysa, sahibin içinden bir küfür savurduğunu hayal etmek işten bile değildir. Çünkü Akbili bitmiştir. Muhtemeldir ki jeton kuyruğu uzun, Akbil satış noktası uzak, Akbil 24 bozuk, vapur ise demir almaktadır. Yazık, bu olay otobüste başına gelseydi, şoförün üşengeç veya dalgın yolcular için sağladığı nakit para karşılığı Akbilini kullandırma hizmetinden yararlanabilirdi. Bu kısacık, tekdüze melodiler, İstanbul da her şehiriçi seyahatinin başlangıcında, yolcular tarafından elbirliği ile icra edilen yeni ve hareketli bestelere dönüşürler. Hatta Akbilli için temelde ürkütücü olan sessizliktir. Eğer gişe önünde dikilerek sırayı tıkayan, panik içinde haşır huşur çantasını karıştıran birini görürseniz anlarsınız. Endişesi yersiz değildir, Akbilin kendisi her neredeyse içinde ya da ucunda entegre olduğu elzem ve özel başka şeyler de oradadır çünkü. Meriç Öner ALIŞVERİŞ MERKEZİ (I) Yeni doğan bir davranış kalıbı, bir varoluş biçimi. [Ed.] Alışveriş merkezleri, shopping centre lar, onların vaatleri; bunların bir kısmı reklamcılığın genel vaatleri, onların Sen de alabilirsin, Sen de yapabilirsin, Sen de olabilirsin leridir. Oralarda önemli olan bu tanıdık söylemin kendisi değil, kurulan bu cümlelerin oraya gelenler için kurulan sahnede gezinenler üzerindeki yatıştırıcı etkisidir. Bu cümleler, burada, bu sahnede gezinenler için, Yürü bu koridorlarda, bir şey alman gerekmiyor, gevşe, kendini iyi hisset demektir. Aynı zamanda Buraya gelen herkes eşittir, en azından aksi ispat edilinceye kadar da. Alışveriş merkezi ütopik bir proje olarak bizi birleştirir mi? Haftasonları önlerinde bir tek içecekle masaları saatler boyunca ele geçirip etrafı süzen varoş gençlerini, zengin semtlerin çocuklarını, küçük çocuklarıyla birlikte hem dolaşıp hem sıkılan genç evlileri, özel dükkan kafelerinde bıkkın, lakayt yüz ifadeleriyle dünyanın en önemli şeyini konuşuyormuş gibi yapan solaryum güzellerini, araba anahtarlarını şakırdatan saçları jöleli genç erkekleri, koridorlardaki metal banklara SALT014-İSTANBULLAŞMAK-018

19 oturmuş her an ikaz edilmeyi bekleyerek sigara içen tedirgin tipleri, hatta tüketime karşı belli bir ironi kazanmış olduğunu tahmin edebileceğiniz şu havalı çifti bir araya getiren, daha önemlisi birarada tutan ne? Alışveriş yapan herkesin katılabileceği öne sürülen araba çekilişi mi? Herkesin elinde iyi kötü biriken naylon torbalar mı? Hem hepsi hem hiçbiri. Orada gezinenleri, onları dışarıda ne kadar farklı hayatlar beklerse beklesin, o an saran saçma, teatral bir aidiyet duygusu var. Buradayız, iyiyiz, sakiniz, hep birlikte koridorlarda yürüyoruz. Bu aitlik duygusu hem yalancı hem sahici ve alışveriş merkezi alışveriş merkezliğini böyle ifa ediyor. Bir birliktelik vaadi. Fatih Özgüven ALIŞVERİŞ MERKEZİ (II) Kapitalist üretim ilişkilerinin mimarlıkla ifadesi. [Ed.] Çağımızın tüketim katedralleri olarak adlandırılan alışveriş merkezleri gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artık kent hayatının sokak değil alışveriş merkezleri merkezli geliştiği söylenebilir. Ağ benzeri bir yapılanma ile kent örüntüsünün içine yayılan alışveriş merkezleri oluşturdukları çekim gücü ile kent yaşamını, kamusal hayatı, o kente ait deneyimleri ve kentin ağırlık noktalarını yeni baştan tarif ederler. Bu anlamda kentin yerine ikame etme; kent içinde kent olma iddiasıdır bu. İçlerindeki yapay park ve çocuk oyun alanları, restoran meydanı, çiçekçiler sokağı gibi kente gönderme yapan isimler, alışveriş merkezlerinin bu iddialarının en canlı kanıtıdır. Yarattıkları çekim gücü ile kenti içlerine çekerler ama giriş kapısındaki güvenlik kontrolü ve klimatize ortam benzeri mekanizmalar aynı zamanda bir filtre görevi görür. Bu filtre, sokaktaki olayı, tesadüfleri, gerçek deneyimi dışarıda bırakır; onun yerine önceden kurgulanmış gösterileri ve mutlak kontrolü koyar. İçeride yaratılan hijyenik ve homojen ortam dışarısının, kentin, kirli, tehlikeli, karmaşık ve anlaşılmaz olduğu yanılsamasını yaratır. Kısacası Baudelaire gibi 19. yüzyıl modernistlerini baştan çıkartan ve bir kenti kent yapan tüm kültürel zenginlik ve canlılık dışlanır. Bu anlamıyla kente karşı oldukları bile söylenebilir. Eğer alışveriş merkezinin kökeni aranacak olunursa, Aristide Boucicaut nun 1852 de Paris te SALT014-İSTANBULLAŞMAK-019

20 Bon Marché adında açtığı perakende satış mağazasını hatırlamak gerekecektir. Bon Marché ile piyasada dolaşıma çıkan ürünlerin tüketilme biçimleri ve bunlara ait mekansal düzenlemeler, geleneksel ilişkilerden (takas, sınırlı ihtiyaçların karşılanması gibi) ve biçimlerden (pazar yeri ya da üretim ile satışın aynı mekanda gerçekleşmesi gibi) ayrılmaya başlamıştır. İlk modern mağaza, parça başına düşük kar oranı ve geniş satış hacmi, sabit fiyat ve herkesin satın alma zorunluluğu olmadan mağazayı gezebilmesi ilkeleri ile geleneksel alışveriş biçimlerinden tümüyle ayrılır. Çağdaş kapitalizmin örgütlenme biçimini, kapitalizmin erken dönemlerinden ayıran en önemli olgu, küreselleşen kapitalizmde vurgunun üretimden tüketime dönmesi, her türlü toplumsal ve ekonomik ilişkinin tüketim merkezli bir söylem üzerine kurulmasıdır. Özellikle 1960 larla beraber toplumbilimlerde, tüketim kavramını ve tüketime dayalı toplumsal yapılanmayı temel alan bir söylemin gelişmesi tesadüf değildir. Toplumsal yapının tüketim ilişkileri temelinde kurulması, toplumsal yapılanmanın fiziki çevresinin de bu tür ilişkilere imkan tanıyacak, bu ilişkileri kolaylaştıracak biçimde oluşmasını gerektirir. Bugün sadece alışveriş merkezleri değil, gündelik yaşamın tüm mekansal görünümleri tüketim ilişkileri çerçevesinde yeniden yapılanmaktadır. Alışveriş merkezleri mağazaların bir araya toplandığı basit birer mekansal örgütlenme olmanın ötesinde, tüketimi manipüle eden tüketim araçlarıdır. Fabrikanın üretimi örgütleyen ve denetleyen bir araç olmasına paralel, çağdaş alışveriş merkezleri ve hipermarketler gibi tüketim mekanları da tüketimi örgütleyen ve denetleyen araçlardır. Fabrika, üretimi mekan-zaman çerçevesinde yeniden organize eden bir araçtır. Çalışmanın ritmi, emeğin nasıl ve hangi koşullar altında kullanılacağı, fabrikanın mekansal örgütlenmesi tarafından belirlenir. Daha önceki dönemlerle karşılaştırıldığında fabrika, ortalıkta dolaşan ve kendi gündelik hayatı içinde görev-öncelikli olan emeğin, zaman-öncelikli olarak belirli gün ve saatlerde, belirli bir mekanda yoğunlaşması ve zapturapt altına alınmasının aracıdır. Fabrikanın üretim alanında yaptığını, alışveriş merkezi tüketim alanında yapar. Devir süresini sürekli kısaltmak zorunda olan sermaye, üretimi fabrika temelinde örgütlediği gibi, tüketimi de tüketim araçlarının kendine özgü mekansal biçimlenmesi çerçevesinde örgütlemektedir. SALT014-İSTANBULLAŞMAK-020

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN ZAMAN-MEKAN HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN DUVARLARI, ZAMAN İSE SON BİR KIZGIN ALEV. JAMES JOYCE Küreselleşme sürecinde hız kazanan teknoloji, mesafelerin sesten bile

Detaylı

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi M e v c u t d u r u m 5 T e m e l s t r a t e j i 1 Bütünleşme Stratejisi Proje alanının doğu-batı, kuzeygüney yönlerinde; -Porsuk Nehri kıyıları -Kentpark

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Cem Ergun Araş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü E-posta: tusawi@hotmail.com Sulukule Çocuk Atölyesi İlanı Fotoğraf 1. Çocuk atölyesinin görünümü

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR!

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! Şehir ve Medeniyet İÇGÜDÜSEL DEĞİL, BİLİNÇLİ TERCİH: ŞEHİR Şehir dediğimiz vakıayı, olguyu dışarıdan bir bakışla müşahede edelim Şehir denildiğinde herkes kendine göre bir

Detaylı

Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium

Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium Dubai nin Jeostratejik Konumu Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören Dubai, Basra Körfezi'nin güneydoğu kıyılarında bulunmaktadır. Eski

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ

CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ ARZ YÖNLÜ YALAŞIM Soylulaştırma : Orta sınıf yatırımcıların ve kiracıların özel sermaye akımı yoluyla şehir

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME

İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME 3- Ev-İş veya Ev-Okul Yolculuklarınızda Tek Yön Olarak Aşağıdaki Hangi Ulaştırma Sistemlerini Kullanıyorsunuz? Kullandıklarınızı İşaretleyiniz. Otobüs

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

Yaşam. Kandilli si. Hayalinizdeki. Yatırımın. Yaşamın ve

Yaşam. Kandilli si. Hayalinizdeki. Yatırımın. Yaşamın ve Hayalinizdeki Yaşamın ve Hep hayalini kurduğunuz o ev artık gerçek oluyor. Şehrin merkezinde, her yere yakın, bir o kadar da şehrin gürültüsünden uzakta, doğayla iç içe, sakin ve konforlu bir yaşam Yatırımın

Detaylı

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Mimari Tasarım 1 2 dersleri kapsamında "Beşiktaş" teknik gezisi 22 Mart 2013 tarihinde Doç. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Yrd.

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır.

İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır. İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır. Bayrampaşa da yaşamak neden ayrıcalıktır? Konum olarak İstanbul un en merkezi ilçelerinden biri. Avrupa nın en büyük 2.Otogarı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

Her güzelin bir kusuru var

Her güzelin bir kusuru var Her güzelin bir kusuru var Posted date: Ekim 30, 2012 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali kapsamında hazırladığı Her güzelin bir kusuru var

Detaylı

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI:

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: Pragmatik Yaklaşımlar - Altyapı Planlaması Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pragmatik Yaklaşımlar

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

2- Takside. Türk kadınla Alman kadın aynı yerden taksiye bindiler aynı mesafeyi gidip aynı yerde indiler.

2- Takside. Türk kadınla Alman kadın aynı yerden taksiye bindiler aynı mesafeyi gidip aynı yerde indiler. Alman televizyon kanalı RTL de pazartesi akşamı yayınlanan Ekstra Magazin (Extra-Das RTL-Magazin) adlı program, bir Türk ve bir Alman kadını Türkiye ye tatile gönderdi ve yaşadıklarını başından sonuna

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

TUVAL GARDEN, bir TPD GRUP Projesidir.

TUVAL GARDEN, bir TPD GRUP Projesidir. TUVAL GARDEN, bir TPD GRUP Projesidir. TPD GRUP Köklerine bağlı, geleneksel değerlerini çağımız gerekleriyle harmanlamış, her geçen gün daha da profesyonelleşen, yaptığı işi en iyi şekilde bitirmeye çabalayan,

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

1) 3.Yaş turizmi nedir? 2)3.Yaş turizmi nasıl yapılır? 3)Türkiye 3.Yaş turist sayıları (Vasco Turizm) 4) 3.Yaş Turizmi davranışsal özellikleri

1) 3.Yaş turizmi nedir? 2)3.Yaş turizmi nasıl yapılır? 3)Türkiye 3.Yaş turist sayıları (Vasco Turizm) 4) 3.Yaş Turizmi davranışsal özellikleri İÇİNDEKİLER 1) 3.Yaş turizmi nedir? 2)3.Yaş turizmi nasıl yapılır? 3)Türkiye 3.Yaş turist sayıları (Vasco Turizm) 4) 3.Yaş Turizmi davranışsal özellikleri 5)Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14.

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir.

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir. Ahşap pencere kullandığınızda kesilen ağaçlara mı üzülüyorsunuz. Buna bir son verin çünkü sizin için kullandığımız ürünler FSC damgalı sürdürülebilir orman politikasına uygun olarak kesilmiş ağaçlardır.

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

www. vadistanbul.com

www. vadistanbul.com www.vadistanbul.com İçinde bambaşka bir İstanbul var... Vadistanbul Teras Arazi : 51.000 m 2 Konut : 8 blok / 1.111 adet 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 Dubleks Otopark : 1.800 araçlık Vadistanbul Bahçe Arazi

Detaylı

MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE...

MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE... 4 5 MOBİLYANIN YENİ ADRESİ ŞEHRİN ÇEKİM MERKEZİNDE... KONSEPT 4 İHRACAT DESTEĞİ 10 TASARIM 12 MİMARİ KONSEPT 14 KONUM 18 HAKKIMIZDA 19 İLETİŞİM 20 6 7 KONSEPT MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN YENİ ÇEKİM MERKEZİ! Türkiye

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

Mega kentin mega projesi...

Mega kentin mega projesi... Mega kentin mega projesi... 200.000 m 2 kapalı alan... İstanbul 500 milyar USD ihracat hedefiyle yoluna devam eden Türkiyemizin lokomotifi. İki kıtayı birbirine bağlayan, dünyanın gıpta ile baktığı mega

Detaylı

ŞEHİR HİÇ BU KADAR SİZİN OLMAMIŞTI...

ŞEHİR HİÇ BU KADAR SİZİN OLMAMIŞTI... ŞEHİR HİÇ BU KADAR SİZİN OLMAMIŞTI... Şehri avucunuzun içinde hissetmek istiyorsanız şimdi Seba tecrübesiyle tasarlanan yepyeni bir yaşam sizi bekliyor. Seba Flats eşsiz konumuyla şehrin tam kalbinde yükseliyor.

Detaylı

İşyeri Mağazalar Teras Café Bar & Restaurant. Studio Home Ofisler

İşyeri Mağazalar Teras Café Bar & Restaurant. Studio Home Ofisler Teras Kat Studio Home Ofisler İşyeri Mağazalar Teras Café Bar & Restaurant Yepyeni bir tasarım ile Flats - Home ofis`ler Ege ve Akdeniz`in Esintisi & Özel Shops Varoluş Biçimi; Alışılmış Çarşı ve Avm standartların

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

alışveriş caddeye çıkıyor!

alışveriş caddeye çıkıyor! alışveriş caddeye çıkıyor! Güneşin ne zaman battığından habersiz, klimaların kuru havası eşliğinde alışveriş yapmaktan siz de sıkılmadınız mı? Arterium işte tam da bu noktadan yola çıkarak alışveriş caddesi

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

MALATYA VE KENT KİMLİĞİ, NEDEN BÖYLE BİR TARTIŞMA?

MALATYA VE KENT KİMLİĞİ, NEDEN BÖYLE BİR TARTIŞMA? MALATYA VE KENT KİMLİĞİ, NEDEN BÖYLE BİR TARTIŞMA? Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Berdi Gökhan Çankaya Üniversitesi Bugün tüm dünya bir rekabet yarışı içinde. Şirketler birbirleri ile, Şehirler birbirleri ile, Ülkeler

Detaylı

AVM ve mağazalar için

AVM ve mağazalar için AVM ve mağazalar için Akıllı telefonların kullanım oranı her geçen gün hızla artıyor. Buna paralel olarak işletmelerin tüketiciye ulaştırmak istedikleri mesajları için de yeni bir kanal şekillenerek yaygınlaşıyor.

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

Hotel Römerhof / Erlensee

Hotel Römerhof / Erlensee Hotel Römerhof / Erlensee 1. Genel anlamda AB Eğitim Projeleri kapsamında kabul ettiğmiz grupları şirket olarak Frankfurt un 30 kilometre doğusunda bulunan Erlensee de Hotel Römerhof da ağırlamaktayız.

Detaylı

Kente katbekat değer katan uzmanlık:

Kente katbekat değer katan uzmanlık: Kente katbekat değer katan uzmanlık: İbrahim Dumankaya Holding ten kente değer katan bir vizyon; DKY İnşaat. Temelleri 1961 yılında atılan İbrahim Dumankaya Holding in 52 yıllık inşaat deneyimi ve birikimi,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor.

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor. MAYIS 2011 - XXI 72 yapı - konut - İstanbul YENİ NİŞANTAŞI İÇİN Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor. Adnan Kazmaoğlu

Detaylı

Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir

Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir 1 / 6 2014/11/14 17:03 Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir Öykü Çetin Radikalist / 09/11/2014 Erasmus projesi her yıl yüzlerce öğrenciye farklı ülkelerde eğitim alma fırsatı sunuyor. Peki,

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

BROADACRE CITY. Frank Lloyd Wright. Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

BROADACRE CITY. Frank Lloyd Wright. Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BROADACRE CITY Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü The new city will be nowhere, yet everywhere. () BROADACRE CITY Howard ın Bahçeşehir önerisi

Detaylı

SAFFET EMRE TONGUÇ İLE NORMANDİYA SAHİLLERİ Ekim 2017

SAFFET EMRE TONGUÇ İLE NORMANDİYA SAHİLLERİ Ekim 2017 SAFFET EMRE TONGUÇ İLE NORMANDİYA SAHİLLERİ 12 15 Ekim 2017 Normandiya Sahilleri, Fransa nın tarihine kattığı önemin yanı sıra bir birinden renkli ve süslü kasabaları ile sizi kendisine hayran bırakacak.

Detaylı

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Bodrum Belediyesi önlemler alınıncaya kadar inşaatı durdurdu Bodrum un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Kumbahçe Plajı yakınında Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMANIN TARİHSEL GELİŞİM ANALİZİ HAZIRLAYAN: TUTKU GÖKALP

CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMANIN TARİHSEL GELİŞİM ANALİZİ HAZIRLAYAN: TUTKU GÖKALP CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMANIN TARİHSEL GELİŞİM ANALİZİ HAZIRLAYAN: TUTKU GÖKALP OUTLINE Cihangir in Konumu Cihangir Adı Osmanlı İmparatorluğu nun Cihangir i Cumhuriyetin İlanından Sonra Cihangir (1923-1950)

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Sizin için her şeyi düşündük... Dünyanın en güzel şehri İstanbul... Anadolu yakasının. Avrupa ya açılan kapısı Kadıköy... İstanbul un yeni yaşam

Sizin için her şeyi düşündük... Dünyanın en güzel şehri İstanbul... Anadolu yakasının. Avrupa ya açılan kapısı Kadıköy... İstanbul un yeni yaşam SAYFAYI ÇEVİRİN Sizin için her şeyi düşündük... Dünyanın en güzel şehri İstanbul... Anadolu yakasının Avrupa ya açılan kapısı Kadıköy... İstanbul un yeni yaşam merkezi Fikirtepe ve Kadıköy ün balkonunda

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ

smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ [ Duymadım deme Görmedim deme Akıllı düşün AKILLI YATIRIM YAP! Konut projemizden yapacağınız yatırımlarda ayrıcalığı ile

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler. Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu

Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler. Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu Başlarken... Ulaşım modlarının zayıf-güçlü yönleri... Kime göre? Neye göre? Kent içi ulaşım Karmaşık ağ yapısı

Detaylı

NORMANDİYA & BRETONYA

NORMANDİYA & BRETONYA NORMANDİYA & BRETONYA Rouen Deauville Trouville Hounfleur Saint Michael St.Malo - Giverny 27 Eylül 01 Ekim 2017 Normandiya Sahilleri, Fransa nın tarihine kattığı önemin yanı sıra bir birinden renkli ve

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

BAMBOO URLA. Yolu keyiften geçenlerin yeni durağı!

BAMBOO URLA. Yolu keyiften geçenlerin yeni durağı! BAMBOO URLA Yolu keyiften geçenlerin yeni durağı! Dört mevsim yolunuz kazançtan geçsin... Bamboo Urla, İzmir de lüks yaşamın yeni merkezi olan Urla nın lokasyon ayrıcalığıyla, sadece yaz mevsimi değil,

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası İstanbul Sanayi Odası 22/09/2014 İHALE KONUSU GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Kasımpaşa Stadyumu TRT spark Otoparkı Odakule Binası stiklal Caddesi

Detaylı

Gelelim şehir içi ulaşım ücretlerine...

Gelelim şehir içi ulaşım ücretlerine... İSVEÇ ULAŞIM Kondüktöre nakit ödeme yapabilme seçeneği bulunmakta, ayrıca 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki kişiler için de indirimli bilet uygulaması bulunmaktadır. (Stockholm, İsveç) Bazı bölgelerde otobüs

Detaylı

KIRKPABUÇ ÜRÜN KATALOĞU 2013

KIRKPABUÇ ÜRÜN KATALOĞU 2013 KIRKPABUÇ ÜRÜN KATALOĞU 2013 Eğitici Oyuncak Dr. Özlem ALKAN ERSOY Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Öğretim Üyesi Eğitici oyuncak, çocuk için hem oyuncak hem de oyun anlamına gelmektedir. Çocuk, oyuncağı

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı