40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz."

Transkript

1 t,/j',... f~- -

2 IHIAS KOLEJI BIREYSEL GELIŞIM ve EGiTiM DERGiSi OCAK IÇINDEKILER güvenli internet kullanımı 1 RNEK ŞAHSIYET OLABiLMEK BABALAR VE ÇOCUKLAR ÇALlŞMAYI SEVMEK VEÇABALAMAK IMTIYAZ SAHIBI Hami Koç lhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü GENELYÖNETMEN AzmiAksoy YAZI IŞLERI M0D0R0 Server Gürsoy SANAT YÖNETMENI Aytekin Karaca DOYUMSUZ ÇOCUKLAR YESIN Ml, YEMESIN Ml? OYUN ÇOCUKLUGU DANIŞMA KURULU Harndi Özakay Sabahattin Kazaz Müge Kılıç REKLAM SORUMLUSU Ali Oğuz Çelikörs YAZilŞLERI A. Faruk Levent Kübra Harndioğlu Bahar Engin Hülya Derinoğlu Esra Çayırlı Meltem Karakaşlar Nazile Özgür SPORUN BEYIN GELIŞIMINE ETKISI 3 3 Mutluluk GÜVENLi internet GOVENLI KULLANIM ÇOCUKLARlN SORUMLULUK SAHiBi OLMASINI NASIL SAclLARIZ EmreAygın Nilüfer Tırpan Burcu Bahtiyar 3 4 Çocukluğum ve Ben FOTO<lRAF EDITORO Levent Çelik lsmail Baş GRAFiK ve TASARlM Serdar Mert YAPI M DVC Iletişim o BASKI lhlas Matbaacılık- O Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz 40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir 4 5 Kaplumbağa Terbiyecisi 46 Test 48 Bulmaca ETKiLi YORUM - 1

3 EDITüRDEN Kendini nas1l hissediyorsan öylesin.. Server CURSOY içbir çocuk özellikleri aç1s1ndan diğer çocuklara benzemez. Her çocuk kendine özgü ve özeldir. Ozellikleri itibariyle de eşsiz ve değerlidir. Şayet, çocuklarin bireysel özellikleri takdir edilip, övülürse, kendini değerli ve önemli hisseder, güven duygusu artar. Kendine güvenmek ise dünyada var olman1n başlang1c1d1r. Çocuklarimizın öz güvenleri elbette sabahtan akşama oluşmuyor. Öz güven duygusunun temelleri bebeklik s1ras1nda atlimaya başlan1yor. Çocuk, bebeklik esnas1nda çevresindeki insanlar1n, davran1şlar1 ve hareketlerine bakarak, ald1ğ1 ve algllad1ğ1 mesajiara göre kendine özgü duygular1n1 oluşturmaya başlar. Aile içindeki tutum ve davran1şlar, çocuğun kendini değerli veya değersiz hissetmesine katkı sağlar. Ailede kullanilan kelimeler, iletişim dili, verilen mesajlar, jest ve mimikler çocuğun özgüveninin oluşmas1na katk1da bulunur. Çocuk, büyüdükçe, aile d1ş1ndaki diğer etkenler ortaya ç1kar, ancakailenin önemi hep devam eder. *** A ağ1da konu ile ilgili güzel bir hikayeyi paylaşmak isterim. Fırtınalı bir günde, kartal yuvasındaki bir yumurta yerdeki otlarm üstüne dü er. Engebeli arazide yuvadanarak yakındaki bir köylünün bahçesine kadar ulaşır. tavuk, bu kartal yumurtasını Bahçede gezinen dört merak edip, kümese kadar ta ırlar. Kümeste bulunan diğer tavukjar gördükleri bu yumurtayı etraflıca inceleri er, çok büyük bir tavuğa ait olduğu kararına vanp bir köşeye birakırlar. Zaman geçer, yumurta kümesegetirenlertarafından unutulur. Bir anne tavuk, bu yetim yumurtayı yanına alarak, kuluçkaya yatar. Zaman geçer, kendi yumurtalarının yumurtalar kırılmaya, içinden civcivler çıkmaya başlar. Derken, yetim yumurta da çatlar, içinden simsiyah kanatlı, ilginç gagalı tuhaf bir civciv çıkar. Herkes meraklıdır, böylesini ilk defa görmü~lerdir. Anne tavuk, dersler vermeye başlar yavrusuna: "Bak yavru m, yerden bulduğun böcekleri böyle ye! Arpayı, buğdayı şöyle yel" Her geçen gün yeni bilgiler öğretir yavrusuna. Büyük tavuk, annesinin her söylediğini yapar. Tehlikeler kar ısında nasıl davranılacağını da öğrenir. Annesi: "Bak yavrum, eğer kedi buradan gelirse sen aksi istikamete doğru kaç, şuradan gelirse de buraya kaç, tamam mı?" diye tembih ler. Gün geçtikçe siyah kanatlı, ilginç civcivimiz büyür, büyüdükçe de güzelle ir. Oldukça uzun kanatları olu mu~ur. Ara sıra açar kanatları nı, diğerleri onun kanatlarını yakından görmek için yanı na gelirler. Birgün anne tavuk, yavrusuna havadan gelen tehlikelere karşl kendini nasıl koruyacağım öğretirken, büyük tavuğun gözü, gökyüzünde süzülerek uçan, ihti amla geçiş yapan başka bir kuşa ili ir. -Anne bu ne? -Ha, o mu? O, kartal yavru m, ku~[arın padişahı sayılır. -Ne kadar güzel uçuyor, anne! -Evet, yavru m 1 -Ben de onun gibi uçabilir miyim? -Sakın hal Ona özenme. Asla onun gibi olamazsıni Sen bir tavuksun. Senden önce baban, deden, arncan hepsi ona özendi ama hiçbiri onun gibi uçamadı. birtavuk gibi yaşamahs1n. Sen bir tawksun ve O gü nden sonra büyük tavuk, ömrü boyu nca arka bahçede kartalın ihtişamlı geçi ini izleyerek iç geçirdi ve her seferinde ''Keşke, ben de karta) olup uçabilseydim."dedi.yıllar geçti, siyah kanatlı büyük tavuk ihtişamlı kartah izlerken ölüp gitti. Onu, birtavukgibi defnetti ler. Gerçekte ise ölen bir kartald ı. *** Bir kartal gibi doğup, yaşad1ğ1 ortamdakilerin kendini tavuk gibi hissetmesini sağlayan yüz binlerce kartal yavru lar var. En azından biz kendi kartallar1m1z1n uçuşunu engellemeyelim. Kah n sağl1cakla. ETKiLi YORUM- 3

4 Emre Aygın - Rehber Öğretmen ' Çocuk Ne Söylediğimize Değil, Ne Yaptığımıza Bakar Çocuk babayı bir güven kaynağı olarak görür ve babanın yokluğu çocukta bazı korkula ra, endişelereve güvensizliğe neden olur.

5 ocukken kış aylarında, ders çalışmakta epeyce zorlanırdım. Evimizdeki odaların sadece birinde soba vard1. Sobanın bulunduğu ve bizim "oturma odası" diye adlandırdığımız oda, aynı zamanda evde televizyonun bulunduğu yerdi. Televizyon ders çalışırken dikkatimizi dağıttığından -mecburen- soba bulunmayan, soğuk odaların birinde ders çahşırdım. Zaman zaman sıcak bir ortamda ders çalışmak için sobanın bulunduğu odaya gittiğimde televizyon açık olduğundan, bana diğer soğuk odaların yolu gösterilirdi. Bir yandan ders çalıştığım odanın soğukluğu, diğer yandan içerde tüm ev halkının dikkatle takip ettiği televizyon programiarına olan merakım. Evdeki bu sıkıntılı ortamın derslere karşı dikkatimi olumsuz yönde etkilediğini h atı rlıyoru m. Bu zorluklar, bundan yirmi yil önce okuyan hemen her öğrenci içi n geçerliydi. Günümüz öğrencileri için ise, bu sıkıntıh şartlar ortadan kalkmış gibi gözükmekte. Hemen hemen her öğrencinin ders çalışmak için sıcak bir odası ve bir çahşma masası mevcut. Ancak, çocukların derslere karşı tutumunda iyiye doğru bir gidiş gözlenememektedir. Çünkü evde en çok zamanın geçirildiği televizyonlu mekanların da konforu arttı. Rahat koltuklar, sayısız kanalın olduğu büyük ekran bir televizyon (ya da televizyonlar), elinden kumandayı bıraktığında anne babalar... eksiklik hissi duyan Evdeki tüm zamanını televizyon seyrederek geçiren bir aile düşünün. Televizyon başında dizi, magazin veya spor programlarının izlendiği bir anda, ders çalışmak istemediği için çocuğa kızmak ebeveynlerin gerçekiere gözlerini kapatması anlamına gelir. Yine benzer bir şekilde, yanında çocuğunun hiç kitap okumamış bir anne babanın çocuğuna bu işin öneminden bahsederek, ondan kitap okumasını istemesi yersiz ve faydasız olacaktır. Toplumumuzda "ünlü" diye tabir edilen insanların hayatlarını bir düşünelim. Televizyonda isimlerinden çokça bahsedilen sözde sanatçılar, film oyuncuları ya da futbolcular. Halkın diye sunulan bu kişilerin tarzlarını önüne yıldız hayat görerek büyüyen bir çocuğun öğrenme meraklısı bir genç olması beklemek fazlaca bir iyimserlikolmaz mı? Çocuğunuz gerçek fedakarlık, sayısız için yapacağınız onun önüne imkanlar koymak değil; gerektiğinde bazı habilerinizden vazgeçmeyi göze alabilmektedir. Eğer vazgeçemiyorsanız, çocuğumuza yaptığımız samimi olup olmadığınızı nasihatlerde bir kez daha gözden geç i rm ek gerekir. Eskilerin bu konu ile ilgili çok güzel bir sözünü paylaşmak isterim: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbe-i aklı eserinde. Değişmek, belirli bir yaştan sonra zor değil mi? işte bu da herkesin gıpta ettiği iyi bir evlat yetiştirmenin zorluğunu ortaya koyuyor. Günümüz anne babaları, çocukları içi n tü m fedakarlı ki ara kadadıklarını iddia ediyorlar. Ancak görmezlikten gelinen bir gerçeklik var. Çocuk, nasihatlere değil, gördüklerine önem verir. ETKiLi YORUM - 5

6 '

7 içbir erkek, iyi bir baba olarak gelmez dünyaya; çünkü erkeklerde, kadınlarda ki anneliği destekleyen hormonlar gibi, babalığı destekleyen biyolojik faktörler yoktur. Bu yüzden babalık, eşin hamileliğiyle başlar. Hamilelik süresince baba adayı, bebeğin gelişimini eşiyle birlikte izler, eşini rahatlatmaya çalışarak ona yardımcı olur. Böylece { babalık başlar ve destekleyici bir eşin varhğı sayesinde anne, hamileliği de doğumu da sorunsuz atlatır. Ayrıca unutulmamalıdır ki destekleyici baba rolü, sıcak anneçocuk ilişkisinin etkenlerindendir. Yeni doğan de en önemli bir bebek için dünyanın tamamı annedir. ilk yıldaki anne-çocuk ilişkisinin yoğunluğu ve önemi, babayla çocuk ilişkisini biraz sekteye uğratır. ikinci yıldan itibaren ise, baba çocuğun yaşamında ne kadar yer alırsa, babanın çocuk için önemi o kadar artar. Baba, çocuğun bütün yükümlülüğünü anneye bırakmak yerine -- kendi sorumluluğunu bilerek hareket etmeli, elinden geldiğince çocuğunun yanında olup onunla vakit geçirmelidir. Çünkü baba, çocuğun gelişimi açısından da oldukça önemlidir. Erkek çocuklann, kız çocuklarına oranla daha geç konuşması da bunun bir göstergesidir. Kız çocuk anneyi model alır ve daima onunla birlikte olduğu için daha erken konuşma eğilimindedir. Erkek çocuk ise babayı model alır ve babasıyla değil de annesiyle daha çok vakit geçirdiği için daha geç konuşma eğilimindedir. Bunun önlenebilmesi için babanın elinden geldiğince çocuğuyla vakitgeçirmesi gerekir. Sağlıklı baba-çocuk ilişkisi, çocuğun bilişsel gelişimini, dolayısıyla da okul başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Erken gelişim yılla-

8 rından itibaren çocuklarına tensel temasta bulunan, onlardan sevgisini esirgemeyen, öpen, sürekli sarılarak kucağına alan babaların çocuklarının, ileri yıllardaki okul başarıları da olumlu etkilenir. Babanın yokluğu, ilgisizliği çocuğun kişiliğini, ruh ve beden sağlığını etkileyerek bazı davranış bozuklukları sergilemesine neden olabilir. Baba, çocuğun sosyal gelişim açısından Çocuk babayı da son derece önemlidir. bir güven kaynağı olarak görür ve babanın yokluğu çocukta bazı korkulara, endişelere ve güvensizliğe neden olur. Bu da sosyal gelişimini olumsuz yönde etkiler. Güçlü kuwetli bir babayla özdeşim kuran çocuk kendini daha fazla güvende hissedecektir. Çünkü çocuklar özdeşleşme yoluyla örnek ald ı klar ı modelden kendilerine güç aktarmakta, örnek aldıkları kişi oranında kendilerini güçlü hissetmekted i rler. Özellikle erkek çocuklar babaya olan hayranlı k ları ndan kaynaklanan taklit yoluyla kendilerini babalarıyla tutarlar. Babaları özdeş gibi olmak, onlar gibi davranmak isterler. Ancak çocuk, kendini yetersiz bir babayla özdeşleştirirse, örnek aldığı modelin yetersizliklerini fark ettiğinde kendini endişeli ve güvensiz hissedecektir. Bu yüzden babalar çok dikkatli olmalı, çocuklarına güven ve sevgi aşılayan bir rol model olmaya özen göstermelidirler. Elde edilen tüm bulgular gösteriyor ki; baba, eşinin hamileliğinden itibaren babahk rolünü aktif olarak üstlenmelidir. Hamilelik sürecinde, doğumda ve doğu m son rası nda elinden geldiğince eşini rahatlatmalı, ona yardımcı olmalıdır. Baba, bebeğin büyüme sürecinde ne kadar aktif olursa, baba-çocuk ilişkisi o kadar sağlıklı olur, çocuk babaya o kadar bağlanır. Ayrıca destekleyici bir baba, sağlam anne-çocuk ilişkisinin kurulmasına da yardımcı olur. Baba, gelişim sürecinde çocuğuna iyi örnek olmalı, erkek çocuğun rol modeli olarak onunla yeteri kadar vakit geçirmelidir. Çocukla sinemaya, futbol maçlarına, tiyatroya, balık tutmaya gitmek gibi sosyal etkinliklerde bulunmak hem baba hem de çocuk için faydalı olacaktır. Burada önemli olan birlikte geçirilen sürenin uzunluğu değil, nasıl geçirildiğidir. Unutulmamali dır ki; ilişkinin kalitesi, geçen süreden çok daha ö- nemlidir. ETKiLi YORUM - 8

9 Psikolog Bahar Boylu '- J,.J J... 2) ~ ETKiLi YORUM -10

10 ocukları m ız okul çağına ge hareket edebilmeye olan güven lene dek, ev hayatının et kazanılır. Çok engellenen, koru kisiyle ilk öğrenme ve macı yaklaşımlarla durdurulan ya çabalama süreçleri nden geçerler. da ayıpgünah gibi kavramlarla Bebeklik döneminde, sadece ken utandırılan çocuklar ise kendi ça dilerine odaklı bir yaşam anlayışı balarından, girişimlerinden utanç mevcuttur. Acıktıysa hemen bes duyarlar. Bu da suçlu luk, kuşku ve lenmelidir, ağladıysa hemen sakin korkuyu kişiliğe işler. Bu dönemde leşmelidir. Bunları ona sağlayan kazanılan sonuç, çocuğun ileriki kişilerin kimlikleri pek de önemli yıllarında da izlerini taşıdığı özel değildi. Önemli olan tatmindir. likleridir. 21. ve 24. aylar arasında ise kendi bedenlerinin, duygularının ve is Okul öncesi dönemde, 4-6 yaş teklerinin, anne-babası üzerindeki etkilerini algılamaya başlarlar. ihtiyaçlarını karşılayan, bağımlı olduk arasında artık öz bakımını sağlayan çocuk, zihinsel yetenekleri ile ön plana çıkmaktadır. Öğren ları bu bakıcı ebeveynlerin tepkileri bebeğin yaşama dair oluşan güvenlik algısını geliştirmesinde, kişiliğinin ilk tuğlasını yerleştirmesinde temel halini alır. Ebe meye ve bunları depolamaya açıktır. Önceki yaş döneminden özerk (tek başına) çabalarda bulunma güvenini kazanmıştır, sıra bu çabalarının sonuçlarını almaya bulunan çocuğa, işini bitirmesine izin vermeden müdahale edilmemeli, d üzeitme yapılmamal ıdır. Ancak çocuk kendine göre eser veynler, bebeğin her ihtiyaç gelmiştir. Bu yaş dönemi başarılı olan çalışmayı bitirince iznini anında ona yardımcı olacak şekilde destek olmuşsa, bu dönemin kişilikteki kazanımı, temel güven duygusunun gelişmesidir: 'insanlar beni önemsiyor. Ben seviliyorum. Ben annem-babam için önemliyi m. Dünya kötü biryer geçerse çocuk girişimciliğini kazanacak, olumsuz geçerse de kendini yaptıkları nedeniyle suçlu hissedecektir. Ya ileri atılıp deneyecek kadar cesur olacak ya da risk almaktan korkup pes edecek, içe çekilecektir. Bu dönemde ço alarak ve oyunlaştırarak hatalarını düzeltmeye teşvik edilmelidir. Çoğu ebeveyn ve eğitimci çocuk eğitirken aynı cümleyi tekrarlar: 'istese en iyisini yapabilir ama yapmıyor!' Bu hatalı bir yargıdır. Çünkü her çocuk başarmak, takdir değil, kimse bana zarar vermiyor.' algısının huzuru yerleşir. cuğun evde ve okulda sergilediği her davranış önemlidir. Çevre almak ister. Yapmıyorsa, bir nedeni vardır. Bu neden ya organiktir; ya 2,5-4 yaş arasında ise çocuk kendi si n deki yetiş ki n leri n davran ışa verdiği tepkiler en büyük belir ni, kaslarının ve zihin yeteneklerinin yeterince olgunlaşmaması ile başına hareket edebilme arzusu içindedir. Buna onu teşvik eden leyicidir. Çabalayan ve girişimde ilgilidir ya da duygusal ve moti- şey içgüdüsel bir meraktır. Yaşamak, tatmak, dokunmak, hareket ettiğini hissetmek ister. Bu aşamaya ilk özerk çabalama girişimleri diyebiliriz. Kendi başına yemek yemek, oyuncakları ile oynamak, eşyaları incelemek, annebabasına karşı gelip tepkilerini ölçmek ilk girişimleridir. Bu özerk çabalarına müdahale edilmezse, baskı altında tutulmazsa ve merak güdüsünü uygun yollarla doyurmasına izin verilirse, kişilikteki ikinci önemli tuğla olan özerk ETKiLi YORUM 11

11 yapsa bile, korkmadan hataları ile sahip biridir. Bu dönemlerde yüzleşmede ona yard1m edil çalışma isteği yerini farklı alanlarda melidir. Hatasını tanıyan çocuk, bunu düzeltme şansı olduğunu da bilmelidir. Bu şansı hangi yollarla kullanacağını çözümler üreterek seçmeli ve bu çözümleri girişimci özelliğiyle denemelidir. Bu dönemin en temel kazanel işte bunlar kendini gösterme, sosyal ilişkileri nde yaşadıkları ndan keyif al ma, engellerle mücadele etme ve hayal kurmaya bırakır. Ailesi ve öğretmenleri önceliklerini dikkate alarak çocuğa baskı kurmadan, onun yaşamını programlayabilmesinde yardımcı olmalıdır. Çocukluk dö dır. Bunlar yetişkinlik hayatının nemindeki kadar seçimlerine ka provaları gibidir. Çocuktan hata rışmamalıdlr. Bazı konularda es beklememek, sab1rsız olmak, neklik tanımalı ama asla değişme onun adına çözümler bulmak, aşırı yecek kurallarda da çocuğa açıkla vasyonel etkiler yüzündendir. Sebebi doğru analiz edip uygun yöntemle onu yeniden harekete geçirmek yetişkinlerin işidir. ilköğretimin ilk yılları olan 7-11 yaş arasında ise, öğrendiklerini eksiklere yer vermeden, başarıyla uygulamaya dökebilmesi söz konusudur. Bu dönemde her çocuk kendisini diğer yaş1tıyla kıyaslar. Kendini eksiksiz ve beğenilir hissetmek ister. Bu nedenle olsa gerek, kuwetli olduğu alanlara korumak veya 'Beni üzdün, mutsuzum, hayal kırıklığına uğradım, güvenimi kaybettin' gibi duygusal yı kı cı sözler sarf etmek, çocuğun kendini yetersiz ve kötü hissetmesine neden olacaktır. Bu dönemin olumlu ya da olumsuz birikimleri de çocuğun ergenlik dönemini nasıl geçireceğini belirleyecektir. 11 yaş civarında çocuk, tüm birikimleri ile artık ergenliğe girmiştir. Eskisi gibi annesi, babası veya öğretmenlerinin takdirini ma yapıp onu ikna ederek uzlaşmaya gitmelidirler. Ailesinin sevgi, hoşgörü ve yeterli kontralle büyüttüğü çocuk, önceki kişilik basamaklan n ı da sağ sal i m geç m işse, kendi kimliğini oluştururken ailesinden kopmayacak ve yeni hayatına uyum sağlayacaktır. Çabalayan, kendine inanan, sonuçlarını sahiplenebilecek kadar cesur ve gerçekçi çocuklar yetiştirmek bizlerin elinde. Yeter ki bu kişilik yolculuğunda onları anlayalım ve yol gösterebilecek kadar daha çok yüklenir, başarısız Ilklarından kaçar. Çocuğun bu yaşlarda kazanması gereken kişilik özelliği başardım duygusud ur. kazanmaktek hedefi değildir. Artık en mühim hedefi yaşıtları arasında beğenilmektir. Kendisine bir rol model seçer, bu genelde kendinde de göstermek istediği özelliklere akiicı tutumlar sergileyelim. Yaşamlarının sorumluluğunun onların elinde olduğunu bilerek ve onlara güvenerek... 'Okulda arkadaşım var ve seviliyorum, öğretmenim beni ve yaptıklarımı takdir ediyor, ben sınıf için önemliyim, ailem benden umutlu ve onları hayal kırıklığina uğratmıyorum.' gibi düşünceler ve inançları tatmalıdır. Her insan hata yapar, hatalara öğretmenlerinin ve ailesinin verdiği tepkiler ya çocuğa bir ders alma fırsatı olacaktır ya da kendini eksik olarak etiketlernesine ve yaptığı çalışmayı b1rakıp aşağılık duygusu yaşamasına neden olacaktır. Hatalarını defalarca ETKiLi YORUM 12

12 1. Pers 2.Ders 3.~ers 4.1>ers s. Ders 6.1>ers 1.1>ers B. Ders Pazartesi sa ı. carsamaa Perşemse cuma KiDo'nun en yak.n artt~ar.nhn Biri. TeknolojiYe, ayun oynamaya ve yeni SAliler öğrenmeye merakı.. Maça ve sinemaya gitmekten Çok hoşlan.yor. En se\$iği şeylerı>en Biri De P.nar KiDo içmek. özellikle kattaolu ve muzıu KiDo'yu Çok seviyor! o, Çok sakar Si' süper kahraman! Hem komik hem çok sevimli. Kil>o, ÇOCUklar. Çok seviyor ve ihtiyacı olan herkesin yaı1>ımına koşuyor. sakarlıkla Da olsa, onun.. ÇOCUklar için - çozemeyeceg; hiç Si' sorun yok! m ey \le rüre\i süt Daki ve KiDo'nun en yak.n arkadaş Hayvanlar. Çok sev;yor ve onlarla vakit geçirmeye aay.l.yor. PVYIUSal olduğu kadar maceraya ~ çok DÜşkün. Pınar Do içmeye aay.l.yor ama özellikle muzıu KiDo favorisi!

13 Dr. Şükrü Cido " ~ - (. '......_.... '...~ - - ' ~ ""......,... ~ ', \, ' ~ ' ' - ' - ' l. \ ~ " ı... - " ' -..., "( ~J,,. - - ~... ' ' - "' ', ; j,, -~ ),.- t.- t.../ '1-, t:..,..., r "' -1 1., ~, ',...

14 ir çocuğun alışveriş merkezinde istediğini aldırmak için kendini yerden yere atması, bir kız çocuğunun bir dolap dolusu model bebeğin bir benzerini aldırmak için annesinin başının etini yemesi, bir gencin daha bir hafta önce aldığı ayakkabının farklı bir modeli için odasına kapanması, hepimizin yaşadığı veya şahit olduğu bir tablodur. Reklamlar, akran baskısı, anne-baba tutum lan gibi nedenlerle gittikçe artan oranlarda, alışverişe bağımlı, doyumsuz çocuklar yetiştirmeye başladık. Kendi değerini giydiği, sahip olduğu şeylerle, nasil göründüğüyle belirleyen çocuk, diğer insanları da kim olduklarıyla değil, sahip olduklarıyla yargılar. Bu tehlike, ergenliğe geçişle birlikte daha da büyür. Bu konuda size pratik tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Öncelik belirlemeyi öğretin. Çocuğunuzun isteklerini ve parasını kontrol etmeyi öğrenmesi için isteklerinin listesini yapmasını bu listeyi tercih sırasına ve göre düzenlemesini sağlayın. Çocuklar genelde ne kadar çok istediklerinin farkında değildirler. Önce farkındalık kazandırmak, onların kendi davranışları üzerindeki kontrollerini de artıracaktır. Sekieyebilmesi için fırsat oluşturun. Çocuğunuzun istediği şeyi hemen almak yerine, ona biraz zaman tanıyın. Bu sürenin sonunda hevesi geçmiş, isteği tamamen değişmiş olabilir. Suçlu hissetmeden 11 hayr.. deyin. Çocuğunuz her gördüğünü istiyorsa, isteklerinin ardı arkası kesilmiyorsa, bu istediklerine gerçekten ihtiyacı olmadığını düşünüyorsanız sadece 11 haytr 11 demeniz yeterli. Her istediğini almanın ona faydadan çok zararı olacaktır. Bu yüzden tavrınızdan dolayı kendinizi suçlu hissetmeyin. Hayatta kimsenin her istediğine kavuşamadığını unutmamak gerekir. Bu nedenle bu tavrınız, çocuğunuzun hayal kırıklığı ile baş edebilme mekanizmaları geliştirmesine yardımcı olacaktır. Çocuğunuza para yönetimini öğretin. Bu, hayat boyu kullanacağı çok değerli bir ödül olacaktır. Harçlık almak veya evde yaptığı küçük işler karşılığı para kazanmak, çocuğunuzun para kazanmayı ve harcamayı öğrenmesi için iyi bir başlangıç olacaktır. Kendi kazandığı parayla alacağı şeyler çocuğunuza daha anlamlı gelecektir. Televizyonda reklam izlemeyi sınırlandırın. Çocukların reklamlarla karşılaşması n ı tamamen engellemek mümkün değildir. Reklamlar, insanlara ihtiyaçları olmayan şeyleri aldırma amacını güderler. Reklamların temel amacının çocuklara açıklanması, özellikle çocukları etkilemek için reklamlarda kullanılan yöntemlerin gösterilmesi, çocuğun farkındalığını artıracaktır. Çocuğunuza örnek olun. Çocuklar pek çok şeyi anne-babalarında gözlemleyerek öğrenirler. Çocuğunuzun nesneler dünyasıyla baş anlatabilir ve örneklerle edebilmesi ve doyumsuzluk geliştirmemesi için ona iyi bir "rol model" olabilirsiniz. Bozulan eşyaları hemen yenisiyle değiştirmek yerine tamir ettirmenin önemini çocuğunuza gösterebilirsiniz. Bütün boş vaktinizi alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda geç i rmeyi n. Alışverişi n bir ho bi veya zaman geçirme aracı olmadığını, gerçekten ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç duyulan şeyler için alışveriş yapıldığını model olarak gösterin. Çocuğunuza verebileceğiniz en iyi hediyenin, ona ayıracağınız zaman suçluluk duygusunu telafi olduğunu hatırlayın. Yoğun şehir hayatının içinde, koşuşturmanın arasında, çocuklarımızla yeterince vakit geçiremediğimiz için yaşadığımız etmek için çocuklarımızın isteklerine boyun eğmeye başlarız. Gerçek ihtiyacını anlamaya çalışın. ve duygusunu Bazen çocuklar, duygusal bir ihtiyacı tatmin için somut nesnelere yönelirler. Asıl ihtiyacı vitrindeki oyuncak olmadı-ğı için de, o oyuncağa olan ilgisi çok kısa bir sürede geçer ve çocuk yeni bir istekle karşımıza çıkabilir. Çocuğun isteklerinin altında çoğu zaman bir yakınlık ihtiyacı veya duygusal bir boşluk, hayal kırıklığı yer alır. Çocuğun gerçek ihtiyacı anlaşılır ve karşılanırsa, çocuğun nesnelere ihtiyacı kalmayacaktır.

15 ETKiLi YORUM -16 Meltem Karaka lar - Psikolojik Danışman

16 eçenlerde arkadaşımla bir AVM 1 nin restoran katında oturmuş yemek yiyorduk. Hafta sonu olduğu için özellikle çocuklarıyla gelmiş anne babalar çoğunluktaydı. Hemen solumda ki masada ağlamakir gözlerle lokmasını çiğneyen bir çocuk vardı ve annesinin 1 BU önündekileri biti rmezsen si nemayı da, o çok istediğin oyuncağı da unut. 1 dediğini duyuyordum. Yemeğimizi bitirip masadan kalkarken hemen ilerde bir babanın oğluyla yaptığı pazariıkiara şahit oldum. Babası çocuğa doyar oğlum, 1 Bu menü ile iki adam hepsini bitirmeyeceksin değil mi? Bak yarısını bırakırsan seni bu akşam amcanlara götürürüm. 1 diyordu. yeme bozukluğuna bağlı problemler olması kaçınılmazdır. Son yıllarda bu problemierin en belirgini halk arasında bilinen adıyla şişmanhk, yani obezitedir. Obezite bir hastalıktır ve bu hastalığın değildir. Çocuklann hem fiziksel hem kişiselsosyal gelişimlerini olumsuz etkileyen bu durumun oluşmasını engellemek için beslenme konusundaki tutum ve davranışları m ıza dikkat etmeliyiz. Çevremize baktığımızda bunlara önüne geçmek aslında h de zor ~ benzer birçok örnek olduğunu görebiliriz. Küçük yaşlarda oluşmaya başlayan yeme alışkanlıklarımızin şekillenmesindeki en önemli faktör anne baba tutumlarıdır. Doğru tutum ve davranışlarla çocuklar sağlıklı besienmeyi öğrenirler. Aksi halde çocukta ETKiLi YORUM 17

17 BUNLARI YAPlN Ona örnek olun. Yeme alışkanlıklan küçük yaşlarda belirlenir ve bu ahşkanhkların belirlenmesinde en büyük örnek anne ve babanın yeme ahşkanlıklarıdır. Siz ne kadar sağhklı besleniyorsanız, çocuğunuz da o kadar sağlıklı beslenir. Anne ve babası hiç pırasa yememiş bir çocuğun pırasa yemeğini sevmesi çok zordur. Ödüllerinizi, abşbrmalarnz değiştirin. Olumlu bir davranış karşısında çoğu anne baba çocuğunu ödüllendirmek için bir gofret, çikolata veya şekeri tercih eder. Çocuk açısından baktığımızda, iyi bir şeyler yaptıktan sonra elde ettiği bir şey zararlı değildir ve bu kadar lezzetl i yiyecekler varken taze meyve sebzeyi neden tercih etmeyecektir. Bu sebeple çocuğunuzu bu şekilde ödüllendirmeye başladığınız zaman şeker, gofret, çikolata yerine meyve, sebze, kuruyemiş gibi daha sağlıklı besinlerle tanıştırın. Çocuğun yemek öncesi atıştırmalarını da bu şekilde yapabilirsiniz. ETKiLi YORUM -18

18 BUNLARI YAPMAYlN Yemek yemesi için zorlamayın. Bir yetişkinin nasıl ki zaman zaman iştahı fazla zaman zaman az oluyorsa çocuklarrnki de öyledir. Her zaman aynı miktarda yemesini beklemeyin, yemesi için zorlamayın. Çocukta "aldığım her şeyi bitirmeliyim, tabağımı silip süpürrnek zorundayım" düşüncesi oluşursa çocuk dayana kadar değil, tüketene kadar yiyecektir. ihtiyacından fazlasını yemeyi alışkanlık haline getiren çocuk risk altındadır, sürekli kilo almaya yatkındır. Çocuğunuzun sağhğın1 kilosuyla ilişkilendirmeyin. Özellikle büyüklerimizin benimsediği 11 Şişman çocuk sağlıklıdır... düşüncesinden vazgeçin. Sağlıklı olduğu halde sadece zayıf oluğu için çocuğunuza hastaymış gibi davranmayın. Özellikle sofrada ona özel ilgiye ihtiyacı varmış gibi davranmayın, deyim yerindeyse!akmalarını saymayın, yemeye devam ederken tabağını zorunda olduğunu Aşırı bitirmek hatırlatmayın. kilolu çocukların birçoğu daha küçük yaşlarda zayıf oldukları için bu şekilde özel ilgiyle büyütülmüş çocuklardır. an karşımıza çıktığı gibi tüketimini tamamen yasaklamak mümkün değildir. Onu tamamen yasakladığınızda sizden gizli tüketecektir, hatta bu konuda yalan bile söyleyebilir. Bu sebeple çocuğunuzun fast-food tüketimi kontrolün üz altında olsun. Belirli aralıklarda yemesine izin verebilirsiniz. Çocuğun yemeği ile aras1na g1rmey1n. Çocuk besine ihtiyaç duyduğu için, karnı acıktığı için, büyürnek için, gelişmek için yemek yemelidir. Annesini üzmemek veya annesini mutlu etmek için yemek yememelidir. Bu duyguyu oluştur mamak için, tabağını bitirirsen beni çok mutlu edersin, yemek yemediğinde üzülüyorum, gece gözüme uyku girmiyor gibi cümleler kurmaktan kaçınmalısı n ız. Günlük hayatta anne babaların yapacağı küçük değişikliklerle ' çocuklar daha sağhklı beslenebilir. Yapmamız gereken onlara beslenme konusunda biraz daha özenli ve bilinçli davranmak. Sizce de hayattaki en değerli -çocuklarınız- mu? varlıklarınız bunu hak etmiyor Sevgin izi ifade ederken çocuğunuzun fiziksel özelliklerini ön plana Çikarmayın. benim tonton kızım, tombiş yavru m, tosunum gibi ifadeler çocuğun fazla kilolarının anne babası tarafından beğenildiği duygusunu oluşturur. Bu nedenle sadece anne baba değil çocuğun çevresindeki yetişkinlerin olması gerekir. bu konuda dikkatli Fast-food tüketimini siz yöneti n. Çocuklar için vazgeçilmez besin olan fast-food, günlük hayatta her ; ETKiLi YORUM- 19

19 yun çocukluğu dönemi insan yaşamının temellerinin atıldığı, çocuğun fiziksel, duyuşsal ve sosyal olarak hayata hazırlandığı, nesnelere ve olaylara "çocuk oyunu" değil"hayat oyunu" gözüyle baktığı bir süreçtir. Oyun deyince hepimizin aklına çocukluk anıları gelir. Kimisi tatlı, kimisi acı ama hep bir şeyler öğrendiğimiz, hayata dair yeni tecrübeler edindiğimiz oyun anılan. Zaman zaman bir konuyu hafife almak için kullandığımız "çocuk oyunu" deyimi, çocuk dünyasından baktığımız zaman hiç de öyle görünmemektedir. Oyun çocuk için, birkaç saatini geçirdiği, oyalandığı bir süreç değildir. Oyun hayatın bizzat kendisidir. Çocuk dünyaya geldiği ilk dakikalardan itibaren dünyayla oyun vasıtasıyla bağ kurar. Renkler, sesler, bakımını üstlenen yakınının temasları dünyayla oyununda ilk sahneleridir. Yürümeye başladığında; üstüne binilen, yürütülen, ipinden çekilen oyuncaklar onun için vazgeçilmezdir. Fiziksel gelişimle gelen ayakta durabilme, yürüyebil me, nesneleri hareket ettirebilme hayat oyunundaki ilk adımlarıdır. On sekiz aydan sonra farklı şekillerdeki objeleri bir araya getirerek zengin hayal gücünü somut objelere dönüştürmeye başlar. Daha sonraları bu somut objeler hayali oyunlardaki kahramanları olacaktır. iki yedi yaş arası uzmanların "birinci oyun çocukluğu" olarak isimlendirdiği bir dönemdir. Çocuk, hayatı anlamiandırdığı oyun dünyasında zengin bir düş gücü ve i mgeleme yeteneği ne sahiptir. Yaşadığı bu dünyanın tam merkezinde kendisi vardır ve her şey onun etrafında dönmektedir. Cansız nesnelere canlıymış gibi davranma, onlarla konuşma, konuşturma en çok gözlenen davranışlardır. Çocuk etrafındaki nesnelerle (oyuncak, ev eşyaları vb.) gerçek ve çok derin duygusal ilişki içindedir. Hasta olduğunu düşündüğü pelüş köpeğine "hasta" gibi davranmayan annesine kızan veya yere düşen bir oyuncağının canının acıdığını söyleyen çocuklan görmüşüzdü r. Oyun, çocuğun gerçeğidir. Tanımladığı bu gerçek dünyada egosantriktir (benmerkezci). Her şeyi ETKiLi YORUM 20

20 fiziksel gelişimiyle birlikte "gerçek yaşam" ve "oyu n dün yası" ayrımını yaptığı döneme doğru yol alacaktır. Yedi-on bir yaşlar arası ise uzmanların "ikinci oyun çocukluğu" olarak isimlendirdiği önemli bir dönemdir. Çocuğun hayali oyunlar dünyas1ndan çıkıp taklit oyunlan ve kurallı oyunlarla öne çıkan, gerçek ve oyun dünyasının önemlilik s1rasına girdiği evredir. Bu dönem çocuğun gerçek hayata ilişkin algılarını oluşturduğu oyunlarla bir dizi fiziksel, duyuşsal ve sosyal beceri edindiği bir dünyadır. Çokça oynanan bedensel harekete likte yetişkinlerin algıladığı gerçeklik dünyasına adım atarlar. Yapılan araştırmalar çocukluğu gösteriyor ki; oyun dönemini doyasıya geçirmiş çocuklar, ergenlikle beraber gerçek hayatla ilişkisini daha sağlıklı kurabiliyor, sorunlarla bel edebilmede daha yetkin davranabiliyor. Birlikte çalışma, yardımlaşma, kişisel rekabet, bağlı bulunduğu kümeyi başanya ulaştırma, yarışma, yenme, yenilme, mücadele etme, uzlaşma gibi yetiler çocuğu hazırlıyor. oyun ayrılmaz oyunlarla gerçek hayata Görülüyor ki çocuk ve çocuğun hayata açıldığı bir ikili, oyun penceredir. Çocuğun oyunla ilgili geçirdiği tüm bu evrelerin farkında olan ebeveyninen büyük katkısı, çocuğun hayata açıldığı bu pencereyi gen işletmek, ona özgürce aynayabileceği maktır. güvenli ortami sağla kendi çıkarları açısından düşünür. Yetişkinlerin gerçekleri ise çocuk açısından bakıldığında gerçekliği ol m ayan yaşantılardır. Çocu ki arda gördüğümüz bu "merkezde olma" duygusunu bencillik değil, evreni algılama biçimi olarak değerlendirmemiz daha yerinde olur. Bu dönemde bebeğinin canının acidığını söyleyerek ağlayan çocuğa "ama onun canı acımaz ki" gibi bir yakla ım çocuğun kendi dünyasına güven duygusunu zedeleyecektir. Anne babaları zaman zaman endişelendiren bu durum; çocuğun zihinsel, duyuşsal ve dayanan kurallı oyunlar; fiziksel yetkinliklerini geliştirme, kendi yeteneklerini keşfetme, dikkatini yoğunlaştırma, algılama ve tepki verme hızı, zaman kavramı gibi alan larda çocuğun gelişi m i ne önemli katkılarda bulunur. Taklit ve rol edinme oyunları ise sosyal beceri edinme, karar verme, problem çözme gibi üst düzey düşünme yetilerin i çocuğa kazand ı ra rak benmerkezcilikten sosyalleşmeye doğru önem taşır. ad ı m atmas1 nda hayati Çocuklar ergenlik dönemiyle bir- Ne yazık ki günümüzde, bilgisayar oyunlan ve televizyon, çocuklarımızın tek eğlencesi haline geldi. Son derece cazip şekillerde sunulan ve çocukları hareketsizliğe iten bu oyunlar, gerçek oyunların kazanımlanndan onları mahrum etmektedir. Özellikle, kentlerde yaşayan çocuklar, oyun alanlarının azlığı, ebeveynlerin çocuklarıyla geçirdiği nitelikli zamaniann kısıth olması oyunlarına gibi nedenlerle, bilgisayar yönelmektedir. Yaşltlarıyla yaşayacaklan zengin deneyimler yerine sanal ortamlarda fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerine pek de faydası olmayan uğraşlar içindedir. Çocuklarımızı gerçek oyunlar oynamaya teşvik etmek, yaşıtlanyla vakit geçirmeye özendirmek ve zaman zaman da onların oyunlarına bizzat katılmak, gelişimlerine yapabileceğimiz en büyü k katkı olacaktır. ETKiLi YORUM 21

ÖZEL EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ- ŞUBAT / MART 2015 TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM

ÖZEL EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ- ŞUBAT / MART 2015 TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM Artık birçok ailenin televizyonda haberler de dâhil olmak üzere birçok programa çocukları için sınırlama getirdiğini duymaktayız. Televizyon, internet, bilgisayar oyunlarının

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

ÖZEL EFDAL ĠLKÖĞRETĠM OKULU REHBERLĠK BÜLTENĠ- ARALIK 2010

ÖZEL EFDAL ĠLKÖĞRETĠM OKULU REHBERLĠK BÜLTENĠ- ARALIK 2010 ÇOCUKLAR ĠÇĠN GÜVENLĠ TV VE ĠNTERNET Televizyon izlerken Babam haberde Annem yerli sinemada Dayım da polisiye dizilerde Evde herkesin susmasını isterler Dedemle ben de Balarısı Tombik i izlerken İsteriz

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 17 Haftanın Bazı Başlıkları Çocukla İyi Zaman Geçirmenin 10 Yolu VI. Geleneksel Piyano Resitali Miniklere Anlamlı Hediye Okul Küçük Erkek Basketbol Takımı mızdan Başarı Çocukla İyi Zaman

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31 Çocukların Arkadaş Edinmelerine Nasıl Yardımcı Olunmalı? Bu soruya cevap vermek için öncelikle bazı çocukların neden arkadaş edinemedikleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Çocuklar çok çeşitli nedenlerden

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Dünyada İnternet Kullanımı 2 milyardan fazla kişi internet kullanıyor. 1 milyardan fazla kişi sosyal ağ sitelerine üye. 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı var. Türkiye de

Detaylı

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI Çocuğunuzla oyun oynamak anne babalara neler kazandırır? Ondaki değişimleri ve gelişimleri gözlemleyebilir, Oyun yoluyla çocuğundaki sınır ve kuralların oluşmasına

Detaylı

ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ ANAOKULU

ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ ANAOKULU ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ ANAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ -MAYIS AYI VELİ BÜLTENİ- OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK VE TELEVİZYON OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK VE TELEVİZYON Televizyonun kullanım

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU NİSAN 2016

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU NİSAN 2016 ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU NİSAN 2016 ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE KORUNMA YOLLARI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ İçindekiler Bağımlılık Yapan Maddeler Risk Yaratan Faktörler Önleyici Faktörler

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

Anne Baba Rehberi ÇOCUKLARDA MEDYA KULLANIMI. Kontrolsüz medya kullanımı, çocukların dil ve sosyal gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Anne Baba Rehberi ÇOCUKLARDA MEDYA KULLANIMI. Kontrolsüz medya kullanımı, çocukların dil ve sosyal gelişimini olumsuz etkilemektedir. Anne Baba Rehberi FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi Bülten No: 2 1. 2. ve 3. Sınıflar Bülteni Ocak 2013 ÇOCUKLARDA MEDYA KULLANIMI İletişim bir bilginin, bir görüşün

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülten Sayı:2 ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ Hızla gelişen dünyada teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir kısmını kapsamakta. İş ortamında

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ 1 Sevgili Velilerimiz; İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak bu postamızda Çocuklarda Benlik Saygısı

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞI AKRAN İLİŞKİLERİ Akran etkileşimi doğum itibariyle başlamaktadır. Ancak yaş ilerledikçe akranlarla geçirilen

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ

8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ 8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİNİ BİLMEK NE

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Bilgisayarın Yararları ve Zararları

Bilgisayarın Yararları ve Zararları BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayarın Yararları ve Zararları ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Bilgisayarın Yararları ve Zararları Bilgisayarın Yararları ve Zararları Nelerdir? 2006

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK 10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK İnsanoğlu yaşam boyu farklı gelişme dönemleri yaşar. Çocukları daha iyi tanımak için onların içinde bulundukları gelişme döneminin özelliklerinin bilinmesi aileyi rahatlatır,

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

OCAK AYI BÜLTENİ ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU 6 YAŞ ANASINIFI

OCAK AYI BÜLTENİ ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU 6 YAŞ ANASINIFI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU 6 YAŞ ANASINIFI OCAK AYI BÜLTENİ 1-31 OCAK TEMA ÇALIŞMALARIMIZ Bu ay farklı duygular içindeydik. Birçok duyguyu hem hep birlikte yaşadık hem de yaşattık. Bizi en çok heyecanlandıran

Detaylı

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET Yaşınız: Mezuniyet: İlkokul / Lise / Üniversite Baba Anne 1- Kaç çocuğunuz var? Kız(lar). Erkek(ler). 2- Kaç yaşındalar? Kız(lar)...

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİMİZDEN VELİLERİMİZE YARIYIL TATİLİ İÇİN ALTIN ÖNERİLER

REHBERLİK SERVİSİMİZDEN VELİLERİMİZE YARIYIL TATİLİ İÇİN ALTIN ÖNERİLER REHBERLİK SERVİSİMİZDEN VELİLERİMİZE YARIYIL TATİLİ İÇİN ALTIN ÖNERİLER Yarı yıl tatili başlarken anne babaları da bir telaş sardı. "2 hafta sürecek tatil boyunca çocuğum derslerinden uzak kalacak mı,

Detaylı

1. Bir süre için hayatınızdaki iyi şeylerin artık olmadığını varsayın.

1. Bir süre için hayatınızdaki iyi şeylerin artık olmadığını varsayın. MUTLULUĞU ARTTIRMAK İÇIN BILIMIN KANITLADIĞI ON BASIT FAALIYET Bilimsel çalışmaların sonuçlarına kulak verdiğimizde mutluluğunuzu arttırmak için yol gösterebilirler. Aşağıdaki faaliyetleri 10 gün düzenli

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

Çocukların karnesini elimize aldığımız zaman karnedeki notları görmekten öte bizler, bu çocuklar için neler yaptık? diye düşünmemiz gerekir.

Çocukların karnesini elimize aldığımız zaman karnedeki notları görmekten öte bizler, bu çocuklar için neler yaptık? diye düşünmemiz gerekir. Çocukların Karnesindeki Notlar Kimin? Çocukların okul başarılarının temelinde, ailenin çocuğa ve okula karşı tutumuyla yakından ilgilidir. Ailenin çocuğa ve okula karşı tutumu, çocuğun karnesini etkilemektedir.

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Merhaba Sevgili Arkadaşlar Sevgili Genç Arkadaşlar, İnternetten yararlanmak sizin temel hakkınızdır. İnternet sizi istediğiniz yere götüren uçan halı

Detaylı

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz.

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz. YEŞİLAY SAĞLIKLI FİKİRLER KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI - 2017 Kazanım İfadeleri Kazanımın İlişkili Olduğu Alanlar Teknoloji Tütün Alkol Madde 1 Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ 1. SINIFA HAZIR OLMAK İlkokula başlarken, tüm çocuklar hayatlarında önemli bir adım atmış, yeni bir başlangıç yapmış olurlar. 1. sınıfla birlikte

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2 14 Aralık 2012 Sayın Velimiz, İkinci rehberlik postamızda sizlerle Davranış ve Değerler Eğitimi Programımız kapsamında

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ Her insan, yaşamını

Detaylı

Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Teknoloji Bağımlılığı Açelya Şahin Fırat Uzman Klinik Psikolog www.monomente.com MEV Okulları Basınköy 17.11.2015 Bağımlılık nedir? Bağımlılık; herhangi bir insan, nesne veya maddeye karşı duyulan önlenemez

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ 1- Beni çok iyi tanımlıyor 2- Beni iyi tanımlıyor 3- Beni az çok iyi tanımlıyor 4- Beni pek tanımlamıyor 5- Beni zaman zaman hiç tanımlamıyor 6- Beni hiç tanımlamıyor

Detaylı

Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK

Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK Evlilikte uyum ve Dayanışma Evilik, iki kişinin farklı değerler, farklı kültürlerle ve iki ayrı aile öyküsüyle bir araya geldikleri ve kendilerini

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 12 Haftanın Bazı Başlıkları Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi Akran Eğitimi Çalışmaları Başladı! İngilizce Münazaralarımız Devam Ediyor Atık Piller Teslim Edildi Salyangozlar Sosyal

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

KUMKALE İLKOKULU/ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KATALOĞU

KUMKALE İLKOKULU/ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KATALOĞU KUMKALE İLKOKULU/ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KATALOĞU MART 2014 Değerler Eğitimi Mart Ayı Çalışma Planı I. HAFTA: (3-7 MART) Okul içinde güven ve özgüven değerlerini

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

Doğada İngilizce Öğreniyorum. En İyi İngilizce Etkinlik Yarışması Jüri Özel Ödülü. verime giden yolda. -İçeride Hiç Çocuk Kalmasın- Doğa.

Doğada İngilizce Öğreniyorum. En İyi İngilizce Etkinlik Yarışması Jüri Özel Ödülü. verime giden yolda. -İçeride Hiç Çocuk Kalmasın- Doğa. Doğada İngilizce Öğreniyorum Doğa En İyi İngilizce Etkinlik Yarışması Jüri Özel Ödülü verime giden yolda -İçeride Hiç Çocuk Kalmasın- buluşmaları DOGA En acil olarak; verime giden yolda Dijital uyuşturucudan

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu PDR BÜLTENİ Sayı:8 Bülten Tarihi: Mart 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Kardeş Kıskançlığı ve Çözüm Yolları Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Detaylı

Adım Adım Başarıya...

Adım Adım Başarıya... Adım Adım Başarıya... Sevgili Gençler, Etkili çalışma yöntemleri ve bunların uygulanması kısa vadede okul başarınızı arttırıcı bir faktördür. Uzun vadede ise yaşamda başarılı bir kişi olmanızı sağlar.

Detaylı

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi İ Ç G Ö R Ü ANNE BABALARA KILAVUZ-2 Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi Boş Zaman Nedir? Boş zaman; kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra kendisi

Detaylı

Zayıflarken Yapılan 5 Hata ve Çözümleri

Zayıflarken Yapılan 5 Hata ve Çözümleri Zayıflarken Yapılan 5 Hata ve Çözümleri Ebru Pelin 10 günde 10 kilo verin... X diyetiyle bu yaza ideal kilonuzda girin... X biberi, Y kapsülü ile ayda 15 kilo verin... Bu ve benzeri iddialarla oluşturulan

Detaylı

Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman. Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman. Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1. Tütün Alkol ve Madde Bağımlılığı Önleme Programı 2. Trafik Dersinde Madde Bağımlılığının Trafiğe Etkisi Kazanımı 3. Okul Rehberlik

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Sınav Kaygısı ve Olumlu Başa Çıkma Yolları Kaygıyı, gelecekte olma ihtimalini düşündüğümüz olumsuz düşünceler olarak

Sınav Kaygısı ve Olumlu Başa Çıkma Yolları Kaygıyı, gelecekte olma ihtimalini düşündüğümüz olumsuz düşünceler olarak Sınav Kaygısı ve Olumlu Başa Çıkma Yolları Kaygıyı, gelecekte olma ihtimalini düşündüğümüz olumsuz düşünceler olarak görebiliriz. Türkiye de öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu yüksek sınav kaygısı yaşıyor.

Detaylı

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi Ayın Testi Prof. Gardner yıllar boyu hâkimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekâya sahip oldukları IQ denen zekâ anlayışını kırdı. Gardner'a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri

Detaylı

OYUNLARLA EBEVEYİNLİK

OYUNLARLA EBEVEYİNLİK OYUNLARLA EBEVEYİNLİK Oyun, çocuğun zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimini hızlandıran en önemli faaliyetlerden bir tanesidir. Oyun hem eğlenceli hem de eğitseldir. Çocuk, oyun aracılığıyla duygularını

Detaylı

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi, Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde

Detaylı

Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni. «Okula Uyum»

Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni. «Okula Uyum» Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni «Okula Uyum» Hayatımızda yeni bir sayfa daha açılıyor. Bu başlangıç hem çocuğunuzun hem de sizlerin hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı... Çocuklar, okula

Detaylı

Okul fobisi nasıl gelişir?

Okul fobisi nasıl gelişir? Eğer bir kelimenin sonuna "fobi" eklenmişse, hemen bir şeylerden korkulduğunu düşünürüz. Ancak okul fobisi gelişen çocukların okula gitmek istememelerinin tek nedeni okuldan korkmaları değil. Çocuğa bu

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08 Söz Dinlemeyen Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır? Çocuklarda zaman zaman anne-babalarının sözünü dinlememe kendi bildiklerini okuma davranışları görülebiliyor. Bu söz dinlememe durumu ile anne-babalar

Detaylı

sağlıklı çocuklar, mutlu aileler FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com

sağlıklı çocuklar, mutlu aileler FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com STYLE & SUBSTANCE misyonumuz Sevgi dolu, güvenli bir aile ortamı her çocuğun hakkıdır. Parents, ebeveynlerin karşılaşabileceği her sorunu

Detaylı

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak.

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak. Bu ayki rehberlik bülteni konumuz Kardeş Kıskançlığı hakkındadır. Sizlere çocuğunuza bu süreçte nasıl yardımcı olabileceğiniz ile ilgili önerilerimiz olacaktır. KARDEŞ KISKANÇLIĞI Neler olduğunu hiç anlamıyorum!

Detaylı

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU!

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU! Risk Faktörleri BİRECİK RAM Tedavi İçin Psikolojik sorunları olan ya da herhangi bir madde bağımlılığı bulunan ebeveynin çocukları daha büyük risk altındadırlar. Madde kullanan ve tedavi olmak isteyen,

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 1

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 1 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 1 15 Kasım 2013 Sayın Velimiz, Anabilim Anaokulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri kapsamında, öğretim

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

Peki, nedir bu momofobi?

Peki, nedir bu momofobi? Günlük hayatta birçok işlerini telefonla halleden çocuklar, doğal olarak akıllı telefonlara bağımlı olmaları da normal olacaktır. Bu çocuklar kazara telefonlarını kaybederler ya da telefonları bozulursa

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı

Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesi, çalışan anne sayısının artması tarihsel süreç içinde baba olma kavramını

Detaylı

İnternette Cinsel Taciz ve Çocuk Pornografisi

İnternette Cinsel Taciz ve Çocuk Pornografisi İnternette Cinsel Taciz ve Çocuk Pornografisi İnternet çocuklara araştıracakları ve keşfedecekleri bir bilgi ortamı, yeni kültürler ve yaşamlar ile ufuklarını genişletme olanağı sunarken aynı zamanda çeşitli

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

sosyal ve zihinsel olarak sağlıklı gelişmeleri için hayati önem taşımaktadır. çocuklar için mükemmel yeteneklere dönüşebilir ve çoğalarak

sosyal ve zihinsel olarak sağlıklı gelişmeleri için hayati önem taşımaktadır. çocuklar için mükemmel yeteneklere dönüşebilir ve çoğalarak Sevgili anne ve babalar Çocuklarımız için en önemli yaratıcı etkinliklerden biri hiç şüphesiz oyundur. Oyun çocuklar için en önemli işlerden biridir ve onlara tanınan özgürce oynama fırsatları, fiziksel,

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

İNTERNET VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI. Rehberlik Servisi Selçuk ÖZTÜRK

İNTERNET VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI. Rehberlik Servisi Selçuk ÖZTÜRK İNTERNET VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Rehberlik Servisi Selçuk ÖZTÜRK HAYAT TARZI DEĞİŞTİ 3 EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞTİ 4 AİLELERİNİZİN BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ 5 ZAMAN DA DEĞİŞTİ 6 7 DAHA YALNİZ 8 HAYVANLARI GÖRMEDEN,

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

REHBERLİK POSTASI -1

REHBERLİK POSTASI -1 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI -1 TARİH: 02.11.2012 Sayın Velimiz, Anaokullarımızda, öğrencilerimizin katılımlarıyla renklenen, çeşitli branş dersleri,

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı