3.5. DEMOGRAFİK YAPI NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları"

Transkript

1 3.5. DEMOGRAFİK YAPI NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında %15 30 arasında değişen artışlar 1950 li yıllarla birlikte %50 lerin üzerine çıkmış ve 1970 e kadar %40 50 arasında dalgalanmalar göstermiştir ten sonra az da olsa bir azalma dönemine girmiştir. Bu gün için %30 lar civarında bir artış söz konusudur Yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre İstanbul, Türkiye nüfusunun %17.81'ini barındırmaktadır yılına kıyasla İstanbul nüfusunun, Türkiye nüfusu içindeki payının iki misline çıktığı görülmektedir. Bu artış sürekli olmakla beraber 1985 yılından sonra, önceki yıllara oranla daha hızlı gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, İstanbul'un nüfusunun artışının hızlanmasından çok, ilçe genelinde nüfus artışının yavaşlamasından kaynaklanmaktadır (Tablo 3.46, Grafik 3.10). Tablo İstanbul-Türkiye Nüfus Oranı ( ) YILLAR TÜRKİYE İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE ORANI , , , , , , ,81 184

2 % 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 17,81 14,78 12,94 11,53 9,68 10,60 8, Yıllar Grafik İstanbul Nüfusunun Türkiye Nüfusu İçindeki Yüzdesi NÜFUSUN DAĞILIMI İstanbul nüfusunun Marmara Bölgesi içindeki payı yılları arasındaki otuz yılda sürekli artış göstermiştir. Otuz yıl önce Marmara Bölgesi nde %40 civarında olan İstanbul İli nüfus payı arasında %50'ye ve günümüzde ise %75'lere ulaşmıştır. İstanbul'un Marmara Bölgesi içinde nüfus paylarına bakıldığında, 1975 sonrası, nerede ise tam bir düz çizgi halinde olan artış dikkat çekicidir. Bu durum, nüfusu etkileyen faktörlerin İstanbul İli ve Marmara Bölgesi için, göreceli olarak değişmediğini ve istikrarlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla, İstanbul İli nin Marmara Bölgesi'nin bir parçası olduğu ve ondan ayrı düşünülmesinin doğru olmadığı tezi desteklenmektedir (Tablo 3.47, Grafik 3.11). Tablo İstanbul-Marmara Bölgesi Nüfus Oranı( ) YILLAR İSTANBUL MARMARA İSTANBUL/MARMARA ORANI , , , , , , ,52 185

3 80,00 70,00 75,52 % 60,00 50,00 40,00 43,23 47,48 48,92 51,31 53,88 56,67 30,00 20,00 10,00 0, Yıllar Grafik İstanbul Nüfusunun Marmara Bölgesi Nüfusu İçindeki Yüzdesi İstanbul da nüfusun dağılım yüzdesi Anadolu ve Avrupa Yakalarına göre büyük farklılık göstermektedir. Avrupa Yakası nda nüfusun üçte ikisi Anadolu Yakası nda ise üçte biri ikamet etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi Anadolu Yakası ndaki nüfus artış hızı Avrupa Yakası na göre çok az da olsa yüksek olmakla birlikte kısa zamanda bu nüfusların birbirine oransal olarak yaklaşması mümkün görülmemektedir. (Tablo 3.48) Tablo Anadolu ve Avrupa Yakaları Nüfus Dağılımı ANADOLU AVRUPA TOPLAM TOPLAM NÜFUS YÜZDE GÖÇ Türkiye de göçler çoğunlukla kırdan-kente olsa son yıllarda gerek Türkiye nin kendi dinamiklerinden, gerekse küreselleşme sürecinde iletişim/bilgi toplumuna geçişin etkilerinden dolayı kentten kentte olan iç göçte büyük bir artış söz konusudur. Bunun nedeni, Türkiye nin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde içgöç hareketlerinin ana eksenini kırdan kente göçün ya da kentleşmenin oluşturmasına rağmen kentleşme sürecinin sona ermeye yaklaşmış olmasına, bunun sonucunda da ülke içindeki toplam göç hareketlerinde kırdan kente göçün oranının, kentten kente olanların yarısına düşmüş olmasına bağlı olarak açıklamaktadır. 186

4 döneminde en yüksek net göç değerine sahip olan illerin ise İstanbul ve İzmir olduğu görülmektedir döneminde İstanbul ve çevresindeki, Ankara ve çevresindeki, kıyı Ege ve kıyı Akdeniz deki illerin aldıkları göç oranının verdikleri göç oranından daha yüksek olduğu (net göç değerleri pozitif) gözlenirken, bu şemanın 2000 li yıllara doğru Türkiye nin batısındaki illerin çoğunu içine alacak şekle geldiği söylenebilir (Harita 3.51). Harita Net Göç Hızları 187

5 İstanbul bugün Avrupa Birliğine üye veya aday statüsünde olan toplam 29 ülkenin 20 sinden ve Türkiye deki 37 ilin toplamından daha büyük bir nüfusa sahiptir. Bu da çevresindeki tüm illerin kimlik ve ekonomilerini yutan bir kara delik etkisi oluşturmaktadır (Harita 3.52). Harita İstanbul un Türkiye Üzerindeki Kara Delik Etkisi İstanbul la ilgili mevcut sayısal veriler ve yapılan araştırmalar, özellikle son dönemlerde, İstanbul a gelenlerin sadece köylüler olmadığını, buna karşılık, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen kentlilerin çok daha ağırlıklı olduğunu göstermektedir döneminde İstanbul, en çok göçü sırasıyla Batı Karadeniz, Doğu Marmara ve Güneydoğu Anadolu dan alırken, en çok göçü Doğu Marmara, Batı Marmara ve Batı Karadeniz e vermiştir. Şekil 3.8 de İstanbul un bütün bölgelerden aldığı ve verdiği göçler görülmektedir. İstanbul İli ne göç veren başlıca iller ise Sivas, Kastamonu, Giresun, Ordu, Erzurum, Kars, Tokat, Ankara, Samsun, Trabzon, Rize ve Malatya dır. Her dönemde kendi oranlarında bir takım dalgalanmalar gösterseler de, İstanbul İli ne göç eden nüfusun %50 sinden fazlası bu illerden gelmektedir. Özellikle İstanbul gibi, sosyal altyapısı güçlü olan kentlere göçün nedeni, eğitim, kültür, sağlık hizmetlerinden yararlanma isteğidir. Bunlar, üst ve orta gelir grubundakilerin de büyük şehirlere göç etmelerine neden olmuştur. 188

6 Şekil Döneminde İstanbul un Aldığı ve Verdiği Göç 189

7 Göç Yapısı 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul genellikle göç alan bir ildir. Bu göç yapısı İstanbul nüfusunun sosyal ve ekonomik niteliklerine bağlıdır. Bunun yanında İstanbul un en büyük göç veren il olması da İstanbul un göç yapısı konusunda bir özelliğidir (Tablo 3.49). Tablo Bölgeler Arası Göçler ( ) Tablo 3.49 da görüldüğü gibi 2000 Genel Nüfus Sayımı verilerine göre arasında İstanbul kişi göç vermiştir. Bu her yıl ortalama kişiye karşılık gelmektedir. İstanbul İli daha çok Marmara Bölgesi nin doğusuna, ikinci olarak da batısına göç vermektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi ne de göç söz konusudur. İstanbul İli göçleri en çok Batı Karadeniz Bölgesi nden, sonra Doğu Karadeniz Bölgesi nden ve üçüncü olarak da Güneydoğu Anadolu Bölgesi nden almaktadır. Bu göç yapısı hemşerilik ve akrabalar arası informal sosyal güvence dayanışmasının güçlü olduğuna çağrışım yapmaktadır İstanbul a İç Göç arası doğum yeri istatistiklerinin karşılaştırması nüfusun göçlerle karışmasının kırsal kentselden ziyade bölgesel bazda olduğunu göstermektedir: İstanbul da doğan nüfus anılan dönemde %57 den %38 e düşmüştür. Karadeniz Bölgesi nden gelenler içgöçler arasında çoğunluktadır ve 1990 da İstanbul İlinde yaşayan her dört kişiden bir kişi, 2000 de ise her beş kişiden bir kişi bu bölgedendir. 190

8 Göçmenlerin iç dağılımına bakıldığında ise, arasındaki rakamlara göre gelenlerin çoğunun Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinden olduğu anlaşılmaktadır (Grafik 3.12). Grafik Bölgelerden İstanbul a Yapılan Göçler ( ) Son elli yıl boyunca bölgelerin İstanbul İline göç vermelerinde farklılaşmalar olmuştur. Daha önce İstanbul da doğanlarla birleştirildiğinde Marmara ve Ege Bölgesi orijinli nüfus 1950 yılında %75 iken, 1990 da %50 ye ve 2000 de %40 a düşmüştür.diğer bölgelerden gelenler, özellikle Karadeniz, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgelerinin oranı aynı dönemde %25 ten %44 e çıkmıştır. İstanbul a gelen göçlerin coğrafik dağılımı mahallelere göre önemli farklılıklar göstermektedir. İstanbul daki mahallelerin bazıları yüksek göç alırken diğerleri mahallelerin aldıkları göç sınırlı kalmaktadır. Doğum yerine göre hesaplanan en yüksek göç etmişler sayısı Bahçelievler (Zafer, Soğanlı, Siyavuşpaşa), Küçükçekmece (Halkalı, İnönü), Kadıköy (İçerenköy) mahallelerinde görülmekte, en düşük sayılar ise Şile gibi 3030 dışı alanlarda rastlanılmaktadır İstanbul da Net Göç Doğum yeri istatistikleriyle yapılan göç analizleri, son yıllarda yapılan göç hareketlerini net olarak verememektedir. Ancak ve göç eğilimleri tıpkı doğum yeri istatistiklerinde olduğu gibi göçlerin doğudan batıya doğru olduğunu göstermektedir yıllarında İstanbul Kocaeli ile birlikte ve yıllarında da Tekirdağ ile birlikte en yüksek göç hızlarına sahiptir yıllarında 191

9 Kars ve Tunceli, yıllarında ise Ardahan ve Bartın en düşük hızlara sahip olmuştur (Grafik 3.13). Grafik Bölgeler ve İstanbul Arasında Olan Net Göç İç göçler ve dış göçler arasındaki fark net göçlerdir yılı DİE göç istatistiklerine göre net göç rakamları İstanbul un en çok göç alan il olduğunu ve göç edenlerin de en fazla Batı Karadeniz Bölgesi nden geldiğini göstermektedir. Güneydoğu Anadolu ve Orta-Batı Anadolu kesimleri de önemli miktarda göç vermekle birlikte sayısal olarak öncekinin yarısı kadardır. Diğer yandan İstanbul kendi verdiği göçleri de Batı Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi ne göndermektedir. Grafik İstanbul da Dış Göçlerin İç Göçlere Oranı 192

10 İstanbul dan Dışarıya Göç 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Göçler doğal olarak tek yönlü hareketler değillerdir. Söz konusu dönemlerde önemli sayıda insanlar İstanbul u terk etmişlerdir. Bunlardan bir kısmı geri dönen göçmenler dir. Örneğin, İstanbul dan Batı ve Doğu Marmara ya, Batı Karadeniz e ve Ege Bölgelerine giden göçmenlerin önemli bir bölümü geri dönen göçmenlerdir.(grafik 3.15) Ancak, bunlar hakkında kesin bir bilgi edinmek mümkün değildir. Çünkü bu göçmenler arasında ikinci nesil göçmenlerin bulunması da söz konusudur. Kapsam sorunu olmasına rağmen Marmara ve Ege Bölgesi ne gidenler İstanbul dan dış göçlerin %40 ını oluşturmaktadır. Bu bölgelere İstanbul un aldığından çok göç vermesi dikkat çekici bir bulgudur ve göç nedenleri üzerinde hipotezler oluşturulurken dikkate alınmalıdır. Akdeniz Bölgesi nde de benzer bir geri akım söz konusudur. Grafik İstanbul dan Bölgelere Dış Göçler İstanbul dan dış göçlerin muhtemel sebepleri emeklilik sonrası kolay yaşam bölgelerine gidiş, deprem ve memlekete dönüşler olmak üzere üç grupta toplanabilir. Emeklilik Sonrası Kolay Yaşam Bölgelerine Gidiş: İstanbul dan göçenlerin yaş yapısına bakıldığında zaman yetişkin yaşta olanların (15 64 yaşları) çoğunlukta olduğunu görülmektedir. Ancak yaşları alt yaş gruplarında incelendiğinde zaman yaş grubunda olanların yani emeklilik yaşında olanların en yüksek yüzdelerde olduğunu görülmektedir. Bu bulgu emeklilik sonrasında İstanbul dan dışa göçlerin artmasına bir gösterge olarak yorumlanabilmektedir. 193

11 Deprem: Marmara Bölgesi nde ve İstanbul da yaşanmış olan depremler insanların yerleşim yerlerini seçmeleri konusunda etkilemiş ve büyük bir olasılıkla, İstanbul da yaşamakta olanlar daha güvenli yerleşim yerlerine gitmiş olabilirler. Memlekete Dönüşler: 2000 göç istatistikleri bölgeler arası göçlerde, İstanbul un en fazla Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Doğu Karadeniz Bölgeleri nden göç aldığını göstermektedir. İstanbul en fazla dış göçü ise Doğu Marmara, Batı Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Doğu Karadeniz Bölgeleri ne göndermektedir. Bu gözlemlerle Marmara ve Karadeniz Bölgeleri nden gelenlerin geri döndüğünü söylemek mümkündür. Aynı zamanda bunlar arasında köye dönüş yaklaşımı içinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ne düşük düzeyde bir göçün olduğu da söylenebilir NÜFUSUN YAPISI Genel Doğurganlık Oranı Doğurganlık ölçütlerinden, doğurganlık oranı olarak, genel doğurganlık oranlarına bakılmıştır. Bu ölçütün başka bir adı da çocuk kadın oranıdır. Bu ölçütün kullanılmasının nedeni, sözleşme/şartnamede hız değil, oranların istenmesidir. Ancak bundan daha önemlisi mevcut sayım verilerinin bu ölçüt için daha uygun olmasıdır. Ölçüt doğurganlık olarak 0 4 yaş grubundaki nüfusun yaş grubundaki kadın nüfusuna oranlarını göstermektedir. Genel doğurganlık oranları İstanbul daki doğurganlığın Türkiye den düşük olduğunu göstermektedir te %247 olan genel doğurganlık oranı, 1975 te %502 ye çıkmıştır. Daha sonra düzenli bir inişe geçen hız 2000 yılında %295 e inmiştir. Mahalle bazında incelendiğinde, en yüksek genel doğurganlık oranlarına Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa gibi sosyoekonomik durumu nispeten diğer yerler kadar elverişli olmayan bölgelerde rastlanmaktadır. Buna karşılık, en düşük değerlere Eminönü,Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinin mahallelerinde rastlanmaktadır. Şişli, Sarıyer,Beykoz un Boğaz kıyısı olan mahallelerinde görülen genel doğurganlık oranları,yukarıda sayılan, Bakırköy ve Kadıköy kadar düşük değildir. İstanbul söz konusu değerler açısından da homojen değildir ve %5 ten küçük değerlere rastlandığı gibi,60 tan yüksek değerlere de rastlanılmaktadır. 194

12 Göçe Bağlı Nüfus Artışı 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul döneminde göç almıştır. Bu göç olmamış olsa idi İstanbul un nüfus artış hızı yaklaşık olarak şimdikinin üçte biri olacaktı. Son 5 yılda İstanbul un aldığı toplam göç sayısının olduğu ve net göçün ise olduğu kabul edilerek yapılan hesaplamalarda: Mevcut nüfus artış hızının 0,0315, Toplam içe göçün düşülmesiyle elde edilecek nüfus artış hızının=0,01122, Net göçün düşülmesiyle elde edilen hızın=0,02283 olduğu görülmektedir. İstanbul İli nde görülen nüfus artışının üçte ikisi, ülkenin başka yerlerinden İstanbul a gelenler nedeni ile yaşanmaktadır. Söz konusu bu artışın yarısı da İstanbul dan başka yerlere gidenler tarafından giderilmektedir Yaş Grupları ve Yaş Yapısı İstanbul un nüfus yapısı esas itibariyle yaş ve cinsiyet yapısı olarak incelenmiştir. Bu incelemeler gerekli yerlerde ilçe bazında nüfus grafikleri, nüfus piramitleri ve verileri olarak aşağıda sunulmaktadır. Bu analizlerde esas itibariyle ilgili yıllara ait Genel Nüfus Sayımı verileri kullanılmıştır. (Grafik 3.16 ve 3.17) Grafik Avrupa Yakası Nüfus Piramidi 195

13 Grafik Anadolu Yakası Nüfus Piramidi İstanbul daki yaş yapısı incelendiğinde 32 ilçe bazında farklı yapılar görülmekle beraber nüfus piramitlerinin genel değerlendirmesi ilçeleri 3 grup altında toplamayı mümkün kılmaktadır. Bunlardan birincisi Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Bağcılar ve Esenler de görülen geniş tabanlı, daralan çocukluk çağı, geniş çalışma çağı ve daralan ileri yaş grupları piramit yapısıdır. Bu tür yapılara lamba yapısı denebilir. Bu tür nüfus yapısı piramitleri fertilitenin ve mortalitenin yüksek seviyede kaldığı,nispeten ekonomik düzeyi düşük olan toplumlarda görülmektedir. Yüksek fertilite piramidin tabanını yayvan kılmakta, çalışma çağı göçü orta yaşları şişirmekte, yüksek mortalite ise özellikle ileri yaşlardaki mortalite piramidin tavanını daraltmaktadır. Bu da geniş tabanlı sivri tepeli nüfus piramitlerinin oluşmasına yol açmaktadır. Bu genel yapı üzerine doğurganlığın azalması piramidin tabanının genişliğini etkilemekte ve tabanın yayvan olmasını önlemektedir. Bu da nispeten dikdörtgene benzer bir taban fakat üzerinde sivri bir şekilde daralan bir yapıyı göstermektedir. Bunlar da geçiş döneminde olan toplumlardır. Bu tür yapıyı, İstanbul da Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Eyüp, Güngören, Kartal, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Şile ilçelerinde ve köy toplamında görmek mümkündür.bunlara damla yapısı demek mümkündür. Gelişmiş toplumlarda doğurganlığın azalması, piramidin tabanını daraltmakta mortalitenin azalmasında ölümlülüğü azaltarak ileri yaşlardaki yaş yapısının dikdörtgen olmasına yol açmaktadır. Buna örnek olarak İstanbul da Adalar, Bakırköy,Beşiktaş, 196

14 Eminönü, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Şişli ilçelerini göstermek mümkündür. Böyle bir yapı üzerine göç eklendiği zaman, özellikle çalışma çağı nüfusu göçü eklendiği zaman, bu dikdörtgen yapı orta bölümlerde şişmektedir. Bu faktörler, yani doğurganlığın azalması, göçlerin çalışma çağını şişirmesi, mortalitenin ileri yaşlarda tam gelişmişlik erişmiş olması nüfus piramitlerinde üçüncü bir tipolojinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Top yapısı da Denilebilen bu üçüncü yapı İstanbul İline ve benzer metropoliten nüfuslara özgün bir yapı olarak görülmektedir. Bunlara küre yapısı demek mümkündür. (Grafik 3.18). Grafik İstanbul Nüfus Piramidi İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası nüfus piramitleri karşılaştırıldığında her ikisinin de çalışma çağında bir şişkinlik gösterdiği gözlenmektedir. Ancak erkek ve kadın olarak bakıldığında bir farklılık belirginleşmektedir. Avrupa Yakası nda erken çalışma çağı nüfusu (15-30) Anadolu Yakası ndan daha fazla olduğu piramitlerde görülmektedir. Ayrıca 0-14 yaş grubu arasında da dışa eğilim Anadolu Yakası için daha belirgindir. Bu da Anadolu Yakasında doğurganlığın daha hızlı azaldığını göstermektedir. Daha hızlı azalmanın daha düşük olma anlamına gelmediği hatırdan çıkartılmamalıdır Okul Çağındaki Nüfus İstanbul İli nüfusunun %37 si ( kişi) okul çağındaki nüfustur (6 24 yaş grubu). Okul çağındaki nüfusun mekansal dağılımı mahalle bazında incelenmiştir. Söz konusu dağılım genel nüfusun mekansal dağılımıyla büyük benzerlik göstermektedir. Genel nüfusta görülen doğu-batı aksı burada da ana dağılım aksı olarak görülmektedir. 197

15 Güneyden başlayıp kuzeye doğru giden alanda ise genel nüfusta olduğu gibi dört aks belirmeğe başlamıştır. Çalışma çağı göçleri orta yaşlarda yığılmalara sebep olduğundan okul çağı nüfusları düşükmüş gibi görülmektedir. Aslında bu azalan doğurganlık ve işgücü göçlerinin birlikte sebep olduğu bir durumdur. İlçelere göre yüksek öğrenim diplomasına sahip nüfus Grafik 3.19 da verilmiştir. Grafik İlçelere Göre Yüksek Öğrenim Diplomasına Sahip Nüfus Yüksek öğrenim görmüş nüfus sayısal olarak yüksek değildir. Bunun sebebi kentin sağladığı eğitim imkanlarının düşük olmasından ziyade iç göçlerle aldığı nüfusta yüksek öğretim mezunu oranının düşük oluşudur. Ayrıca grafikte dikkat çeken başka bir nokta Kadıköy ilçesinin diğerlerinden belirgin şekilde ayrılmış olmasıdır. Bunun nedeni Kadıköy deki hem yüksek öğretim oranının yüksek olması, hem de bu ilçede nüfusun yüksek olmasıdır Çalışabilir ve Çalışan Nüfus Çalışabilir nüfusun mekansal dağılımı genel nüfusun dağılımıyla uyumlu olup, ancak yaş yapılarında önemli özellikler görülmektedir. Özellikle çalışma çağındaki nüfusun göç alıyor olması bu yaş grubunun dağılımını diğerlerinden farklı olarak önemli kılmaktadır. Nüfus sayımları kırsal kesimde yaşayan bütün kadınları çalışıyor kabul ettiğinden, nüfus sayımı tanımlarına göre sayımın yapıldığı 2000 yılı ile günümüzdeki sınıflandırmalar açısından ciddi bir fark ortaya çıkarmaktadır sayılı Yasa altında, köyde oturan kadınlar eskiden çalışıyor kabul edildiğinden şimdi bu kabulü yapmak, 198

16 tanım gereği mümkün olmamaktadır. Bu tanımlara ve sınıflara göre iş gücüne katılma oranı yarı yarıyadır. Çalışanlar yüzdesinin büyük çoğunluğu erkeklerden kaynaklanmaktadır. Erkeklerin %73 ü, kadınların ise %27 si iş gücüne katılmaktadır. Kent merkezinde, hizmet sektörünün yoğun olduğu ilçelerde kadınların iş gücüne katılma oranlarının daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.(grafik 3.20 ve 3.21) Grafik İlçelere Göre Toplam Çalışan Nüfus Grafik İlçelere Göre Toplam Çalışabilir Nüfus 199

17 Çalışan nüfusun çalışabilir nüfusa oranları 0,36-0,74 arasında değişmektedir. Bu çok büyük bir aralıktır. İlçeler arasında çalışma hayatında büyük farklılıkların olduğunu ifade etmektedir. Çalışan nüfusun oransal olarak en yüksek olduğu ilçeler Çatalca ve Büyükçekmece, en düşük olduğu ilçeler ise Sultanbeyli ve Pendik tir Hane Halkı Büyüklüğü Hane halkı büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan yöntem idari birimler bazında sayım nüfusunun hane sayısına bölünmesidir yılı verileri kullanılmıştır. İstanbul İlinde 2000 Genel Nüfus Sayımına göre hane bulunmaktadır ve ortalama hane büyüklüğü Türkiye ortalamasından oldukça düşüktür. Türkiye genelinde 4,5 olan hane büyüklüğü İstanbul da 4 ün altına inmiştir Genel Nüfus Sayımında hane büyüklüğü İstanbul geneli için 3,9 olarak çıkmaktadır. Hane büyüklüğünün mahallelere göre dağılımına bakıldığında büyük farklılıkların olduğu görülmektedir. Sultanbeyli mahallelerinde hane büyüklüğü İstanbul için 5 ve üzerindeyken, Şile de 3,5 un altına düşmektedir. Boğazın her iki yakasında batıda Zeytinburnu na, doğuda Kartal a kadar uzanan kıyı şeridinde 3 ve altında hane büyüklüğü olan mahallelerin yer aldığı görülmektedir. İki ve üç kişilik hanelerdeki aile yapısının dört ve daha yukarı hanelerdeki aile yapısından genelde farklı olduğu düşünülürse bu yörelerdeki hanelerin daha çok çalışma çağındaki kişilerden oluşabileceği akla gelmektedir (Grafik 3.22). Grafik İlçelere Göre Toplam Hane Halkı Sayısı 200

18 YOĞUNLUK 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Brüt Nüfus Yoğunluğu İstanbul daki mahallelerin yoğunlukları büyük farklılıklar göstermektedir. En düşük brüt yoğunluk hektar başına 0,048 dir. En yüksek brüt yoğunluk 897,732 dir. Burada ilginç olarak görülen, brüt ve net yoğunluk dağılımlarının çok benzer bir yapıda olmasıdır. Kullanılan verilerin bir mahalleye ait eşleşmiş veriler olmadığı unutulmamalıdır. En düşük yoğunluklar Şile (Avcıkoru, Esenceli vs.) ve Çatalca (Binkılıç) gibi alanlarda, en yüksek yoğunluklar ise Beyoğlu (Kocatepe, Kalyoncukulluk) gibi merkez alanlarda görülmektedir Net Nüfus Yoğunluğu Net yoğunluklar da brüt yoğunluklara benzer bir dağılım göstermektedir. Kırsal yerlerde yoğunluklar düşüktür. En düşük net yoğunluk 0,048, en yüksek net yoğunluk ise 1056,905tir. En düşük brüt ve net yoğunluğun aynı olması bu mahallelerde net ve brüt alanların aynı olmasından kaynaklanmaktadır. En düşük net yoğunluklar Şile (Avcıkoru, Esenceli) en yüksek net yoğunluklar ise Beyoğlu (Kocatepe, Kalyoncukulluk) ilçesinde görülmektedir. Fatih, Zeytinburnu, Güngören ilçelerinde de çok yüksek yoğunluklara rastlanılmaktadır. İstanbul daki mahallelerin net ve brüt yoğunlukları Grafik 3.23 te bir arada görülmektedir. 201

19 Grafik Mahallelerin Net-Brüt Yoğunluklarına Göre Sıralanma Grafiği 3.6. EKONOMİK YAPI EKONOMİK YAPI GÖSTERGELERİ İstanbul, Türkiye nin ekonomik açıdan en gelişmiş şehridir ve Türkiye ekonomisinin yönlendiricisi konumundadır. İstanbul hem uluslararası ilişkileri hem de Türkiye nin diğer bölgeleri ile ekonomik ve ticari ilişkileri açısından ekonomik gelişmenin belirleyicisidir. Bu gelişmişlik seviyesi yaratılan katma değer büyüklüklerinde de görülebilmektedir lı yılların başından itibaren yaşanan ekonomik krizler İstanbul ekonomisinde önemli dalgalanmalar yaratmıştır. Bununla birlikte bu aşırı dalgalanma dönemlerinde dahi İstanbul un Türkiye ekonomisi içindeki belirleyici ve yönlendirici konumu değişmemiştir. İstanbul un ekonomi ve istihdam göstergeleri açısından ülke içerisindeki yeri aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 3.50). 202

20 Tablo Ekonomi ve İstihdam Göstergeleri 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Türkiye Marmara İstanbul Sıra Göstergeler (DPT-2000) (DPT-2000) (DPT-2000) 81 İl İçinde Kişi Başına GSMH ($) GSMH Pay (%) ,04 22,11 1 GSMH Gelişme Hızı (%) 46, İşsizlik Oranı (%) 6, ,7 --- Toplam İşyeri Oranı (DİE 2002) , Toplam İşgücü Oranı (DİE 2002) , Sanayide Çalışanların Oranı (%) 13,35 25,67 32,15 1 Ticarette Çalışanların Oranı (%) 9,69 14,28 18,73 1 Mali Kurumlarda Çalışanlar (%) 3,11 5,39 8,16 2 Ücretli Çalışanların Toplam Çalışanlara Oranı (%) 43,52 62,23 75,95 1 Ücretli Çalışan Kadınların Toplam Çalışanlara Oranı (%) 8,81 14,68 19,39 1 İşverenlerin Toplam Çalışanlara Oranı (%) 2,61 4,29 5, Gelir ve Gelir Dağılımı Ekonomideki bu lider konumu ile İstanbul Türkiye içinde aynı zamanda en çok istihdam yaratan kenttir. Kent, ekonomide yarattığı GSYİH itibari ile Türkiye nin en büyük kentidir. İstanbul da oluşturulan GSYİH büyüklükleri, Türkiye ölçeği ile YTL ve ABD doları cinsinden son on yıl için aşağıda sunulmaktadır (Tablo 3.51). Tablo Cari Fiyatlarla GSYİH İstanbul un gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2003 yılı son çeyreğinden itibaren ülkenin sürdürülebilir siyasi ve ekonomik istikrara kavuşmuş olmasıyla birlikte önemli bir kırılma noktası yaşamıştır. İstanbul da yaratılan gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2004 yılı itibari ile %22,7 dir. Son on yıllık veriler incelendiğinde İstanbul Türkiye ekonomisinin yaklaşık %21 23 aralığındaki bir büyüklüğü oluşturmaktadır. Ekonominin daha hızlı büyüdüğü dönemlerde bu oran %23 e yaklaşmaktadır. 203

21 2004 yılın sonu itibari ile GSYİH içersindeki İstanbul un payı 68,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılında 300,6 milyar dolar olan Türkiye nin GSYİH değeri ise 2005 yılında 361,5 milyar dolara ulaşmıştır yılındaki keskin gerilemeden sonra GSYİH deki bu artış hem reel ekonomik büyümeden hem de YTL nin dolar karsısında yaklaşık yüzde 20 değer kazanmasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası karsılaştırmalar yapıldığında, İstanbul tek başına Türkiye nin bazı yakın komşuları dahil çok sayıdaki ülkeden daha büyük bir ekonomiye sahip bulunmaktadır yılı verilerine göre, ülke ortalaması ABD doları olan kişi başına yıllık gelir düzeyi İstanbul da ABD dolarıdır. İstanbul ve çevresi, üretkenliğin arttığı, kişi başı GSYİH değerlerinin yükseldiği bir kentsel bölge halini almıştır. Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Kırklareli ve Yalova İstanbul ile beraber bir gelişme eğilimi göstermektedir. Bu sebeple, Marmara Bölgesinin sosyoekonomik gelişmişliğinin temel belirleyeni de ülkenin en çekim merkezi olan İstanbul un bu özelliğini sürdürmeye devam etmesidir. Ekonomide önemli bir gösterge olan kişi başına düşen milli gelirde İstanbul Türkiye de ilk sırayı almaktadır. Tablo 3.52, yılları arasında Türkiye ve İstanbul daki kişi basına gelir rakamlarını göstermektedir. Buna göre İstanbul da kişi basına gelir 2004 yılında (11,6 milyon nüfus) 5890 dolara yükselmiştir. Türkiye genelinde ise kişi basına gelir ilk kez dört bin dolar seviyesini aşarak 4187 dolar olmuştur. Ekonomik büyümenin yanı sıra TL nin dolar karşısında değer kazanmış olması 2004 yılında görülen artışa sebep olmuştur. Tablo Dolar Cinsinden Kişi Başına Düşen GSYİH İstanbul ile diğer bölgeler arasındaki gelir dağılımı arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. İstanbul tek başına en az gelire sahip yedi bölge kadar gelir elde 204

22 etmektedir. İstanbul dışındaki tüm bölgelerde kırsal gelirler önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü nün 2003 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine göre; İstanbul un ülke toplamında kullanılabilir hanehalkı gelirinin 1/4 ünden fazlasına (%26,2) sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Grafik 3.24). Doğu Karadeniz 3.9% Ortadoğu Anadolu 3.2% Kuzeydoğu Anadolu 2.2% Güneydoğu Anadolu 4.1% Batı Marmara 4.5% İstanbul 26.2% Orta Anadolu 4.7% Batı Karadeniz 4.9% Doğu Marmara 9.0% Ege 13.7% Batı Anadolu 10.9% Akdeniz 12.7% Grafik Hanehalkı Kullanılabilir Gelirin Alt Bölgelere Göre Dağılımı Gelir dağılımda en büyük paya haiz olan İstanbul da, gelirin yüzdelik dilimlere dağılımındaki dengesizliği ortaya çıkaran anket sonuçlarında; en fakir %20 toplam gelirden sadece %6,4 pay alırken, en zengin %20 gelirin yarısına (%50,5) sahip görünmektedir. İkinci %20 lik dilim 10,1; üçüncü %20 lik dilim 13,7; dördüncü %20 lik dilim 19,3 değerinde olmaktadır (Tablo 3.53) Tablo Gelire Göre Sıralı Hanehalkı Dilimlerinin Dağılımı İSTANBUL (%) Gelire Göre Sıralı Hanehalkı Dilimleri Birinci % İkinci % Üçüncü % Dördüncü % Beşinci %

23 İstihdam ve İşsizlik 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul un Türkiye ekonomisi içindeki önemi tartışmasızdır. Türkiye de çalışan nüfusun yaklaşık % 27 si Marmara Bölgesi nde ve bu nüfusun da % 51 i İstanbul İli içerisinde istihdam edilmektedir. İstanbul daki işgücünün Türkiye içindeki payı ise % 14 tür yılında %36 olan aktivite oranı (çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı), 1985 yılında %32, 1990 yılında %35 ve 2000 yılında da %32 olarak hesaplanmıştır. Tablo Yıllara Göre İstanbul Reel Aktivite Oranlar YILLAR ORANLAR (%) ÇALIŞAN NÜFUS İşgücünün cinsiyet gruplarına göre dağılımı önemli bir göstergedir yılı itibari ile İstanbul daki çalışan iş gücünün veya %25,9 u kadındır. Kadın iş gücünün %51,4 ü iki ana sektörde imalat sanayi ve toplum hizmetleri sektörlerinde toplanmıştır. İmalat sanayi çalışanlarının %30,1 i, toplum hizmetleri çalışanlarının ise %42,5 i kadınlardır. Üçüncü sırayı ise %12 pay ve çalışan ile ticaret sektörü almaktadır. İstanbul %12,7 işsizlik oranı ile % 6,5 olan Türkiye ve % 8,9 olan Marmara Bölgesi işsizlik oranlarının oldukça üstünde yer almakta ve Türkiye deki işsizlerin % 20 sini barındırmaktadır. Konu bölge düzeyinde değerlendirildiğinde ise Türkiye deki işsizlerin % 30 unun Marmara Bölgesi nde, bunun da % 67 sinin İstanbul da bulunduğu görülmektedir. İşgücüne katılım oranı Marmara Bölgesi nde %54,7 iken, İstanbul da %52,7 dir. İstihdamın Sektörel Dağılımı İstihdamın sektörel dağılımının, illerin temel ekonomik faaliyetlerinin yapısını göstermesi bakımından önemli bir gösterge olması nedeniyle, sanayi, ticaret ve mali sektörde çalışanların toplam işgücüne oranı incelenmiştir. 206

24 2000 yılı verilerine göre İstanbul da işgücünün %32 si sanayi, %60 ı hizmet ve %8 i de tarım sektöründe çalışmaktadır. Sanayileşme sürecinin hız kazandığı 1960 lı yıllarda görülen, büyümenin kutuplardan çevre illere doğru yayılmaya başlamasının ardından, son yıllarda gelişmiş bölgelerde yer alan sanayi kuruluşlarının, Anadolu da yatırım arayışları içine girmesi, sanayi sektöründeki mekansal dağılımın genişlemesine neden olmaktadır yılı verilerine göre, sanayi sektöründe çalışanların oranının en yüksek olduğu bölge Marmara Bölgesi, en yüksek olduğu iller ise İstanbul ve Bursa dır. Türkiye deki tüm çalışanlar içinde İstanbul İli nde çalışanların payı % 13 iken; sadece sanayi sektörü dikkate alındığında, bu pay % 32 ye çıkmaktadır. Türkiye nin batısında sanayi sektöründe çalışanların oranının yüksek olduğu görülürken, bu oran doğuya doğru azalmaktadır (Harita 3.53). Harita Yılı Sanayi Sektörü İşgücü Dağılımı İstihdamın hizmetler sektörü dağılımında en yüksek oran Ankara da olup, bunu sırasıyla Şırnak, İstanbul ve Tunceli illerinin izlemektedir (Harita 3.54). İstanbul, hem ülkenin hem de Marmara Bölgesi nin merkezi ve uluslar arası şirketlerin ana yönetim birimlerinin konumlandığı bir küresel kent, diğer bir deyişle dünya kenti konumundadır. 207

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU. 20 Temmuz 2017

GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU. 20 Temmuz 2017 GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU 20 Temmuz 2017 1 GEÇİŞ HAREKETLERİ 2017 NİN İLK YARISINDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME DEVAM EDİYOR 201.478 154.144 72.233 83.845 %31 %16 Yeni Gayrimenkule Geçiş

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI MART 2007 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 Nisan 2007 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 3

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM Manisa ve çevresindeki iller, sosyoekonomik gelişmişlik açısından üst sıralarda yer almaktadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2003 ve 2011 yıllarında birbirinden farklı değişkenlerle

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI ŞUBAT 21 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22 ŞUBAT 21 İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ İktisadi Yönelim Anketi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET DÜNYASI/2 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET ŞUBESİ R.A.B / 01 Nisan 2010 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR Türkiye de toplam antrepo sayısı 1326 dır. Bu antrepoların adresi belirtilmeyen az sayıda olanlar

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16.10.2015 Sayı 43 Genel Değerlendirme Haziran 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2015 verilerinin değerlendirildiği- 43. sayısında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

Bu uyumsuzluk İSO nun her yıl düzenli olarak yayınladığı 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük raporlarında da belirgin bir şekilde göze çarpıyor.

Bu uyumsuzluk İSO nun her yıl düzenli olarak yayınladığı 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük raporlarında da belirgin bir şekilde göze çarpıyor. İSO 500 ve İzmirli Firmalar Ahmet KARAYİĞİT İstatistikler; geçmişi ve bugünü doğru anlamak ve geleceği doğru planlamak açısından son derece önemli. Ülkemizde son günlerde kamu kurumlarının yayınladığı

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

174

174 DERİ İŞLEME, SARACİYE VE AYAKKABI İMALATI Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 174 1. SEKTÖRÜN TANIMI Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19.10.2016 Sayı 55 Genel Değerlendirme Temmuz 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2016 verilerinin değerlendirildiği- 55. sayısında sigortalı ücretli istihdamı,

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2014 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı