3.5. DEMOGRAFİK YAPI NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları"

Transkript

1 3.5. DEMOGRAFİK YAPI NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında %15 30 arasında değişen artışlar 1950 li yıllarla birlikte %50 lerin üzerine çıkmış ve 1970 e kadar %40 50 arasında dalgalanmalar göstermiştir ten sonra az da olsa bir azalma dönemine girmiştir. Bu gün için %30 lar civarında bir artış söz konusudur Yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre İstanbul, Türkiye nüfusunun %17.81'ini barındırmaktadır yılına kıyasla İstanbul nüfusunun, Türkiye nüfusu içindeki payının iki misline çıktığı görülmektedir. Bu artış sürekli olmakla beraber 1985 yılından sonra, önceki yıllara oranla daha hızlı gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, İstanbul'un nüfusunun artışının hızlanmasından çok, ilçe genelinde nüfus artışının yavaşlamasından kaynaklanmaktadır (Tablo 3.46, Grafik 3.10). Tablo İstanbul-Türkiye Nüfus Oranı ( ) YILLAR TÜRKİYE İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE ORANI , , , , , , ,81 184

2 % 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 17,81 14,78 12,94 11,53 9,68 10,60 8, Yıllar Grafik İstanbul Nüfusunun Türkiye Nüfusu İçindeki Yüzdesi NÜFUSUN DAĞILIMI İstanbul nüfusunun Marmara Bölgesi içindeki payı yılları arasındaki otuz yılda sürekli artış göstermiştir. Otuz yıl önce Marmara Bölgesi nde %40 civarında olan İstanbul İli nüfus payı arasında %50'ye ve günümüzde ise %75'lere ulaşmıştır. İstanbul'un Marmara Bölgesi içinde nüfus paylarına bakıldığında, 1975 sonrası, nerede ise tam bir düz çizgi halinde olan artış dikkat çekicidir. Bu durum, nüfusu etkileyen faktörlerin İstanbul İli ve Marmara Bölgesi için, göreceli olarak değişmediğini ve istikrarlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla, İstanbul İli nin Marmara Bölgesi'nin bir parçası olduğu ve ondan ayrı düşünülmesinin doğru olmadığı tezi desteklenmektedir (Tablo 3.47, Grafik 3.11). Tablo İstanbul-Marmara Bölgesi Nüfus Oranı( ) YILLAR İSTANBUL MARMARA İSTANBUL/MARMARA ORANI , , , , , , ,52 185

3 80,00 70,00 75,52 % 60,00 50,00 40,00 43,23 47,48 48,92 51,31 53,88 56,67 30,00 20,00 10,00 0, Yıllar Grafik İstanbul Nüfusunun Marmara Bölgesi Nüfusu İçindeki Yüzdesi İstanbul da nüfusun dağılım yüzdesi Anadolu ve Avrupa Yakalarına göre büyük farklılık göstermektedir. Avrupa Yakası nda nüfusun üçte ikisi Anadolu Yakası nda ise üçte biri ikamet etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi Anadolu Yakası ndaki nüfus artış hızı Avrupa Yakası na göre çok az da olsa yüksek olmakla birlikte kısa zamanda bu nüfusların birbirine oransal olarak yaklaşması mümkün görülmemektedir. (Tablo 3.48) Tablo Anadolu ve Avrupa Yakaları Nüfus Dağılımı ANADOLU AVRUPA TOPLAM TOPLAM NÜFUS YÜZDE GÖÇ Türkiye de göçler çoğunlukla kırdan-kente olsa son yıllarda gerek Türkiye nin kendi dinamiklerinden, gerekse küreselleşme sürecinde iletişim/bilgi toplumuna geçişin etkilerinden dolayı kentten kentte olan iç göçte büyük bir artış söz konusudur. Bunun nedeni, Türkiye nin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde içgöç hareketlerinin ana eksenini kırdan kente göçün ya da kentleşmenin oluşturmasına rağmen kentleşme sürecinin sona ermeye yaklaşmış olmasına, bunun sonucunda da ülke içindeki toplam göç hareketlerinde kırdan kente göçün oranının, kentten kente olanların yarısına düşmüş olmasına bağlı olarak açıklamaktadır. 186

4 döneminde en yüksek net göç değerine sahip olan illerin ise İstanbul ve İzmir olduğu görülmektedir döneminde İstanbul ve çevresindeki, Ankara ve çevresindeki, kıyı Ege ve kıyı Akdeniz deki illerin aldıkları göç oranının verdikleri göç oranından daha yüksek olduğu (net göç değerleri pozitif) gözlenirken, bu şemanın 2000 li yıllara doğru Türkiye nin batısındaki illerin çoğunu içine alacak şekle geldiği söylenebilir (Harita 3.51). Harita Net Göç Hızları 187

5 İstanbul bugün Avrupa Birliğine üye veya aday statüsünde olan toplam 29 ülkenin 20 sinden ve Türkiye deki 37 ilin toplamından daha büyük bir nüfusa sahiptir. Bu da çevresindeki tüm illerin kimlik ve ekonomilerini yutan bir kara delik etkisi oluşturmaktadır (Harita 3.52). Harita İstanbul un Türkiye Üzerindeki Kara Delik Etkisi İstanbul la ilgili mevcut sayısal veriler ve yapılan araştırmalar, özellikle son dönemlerde, İstanbul a gelenlerin sadece köylüler olmadığını, buna karşılık, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen kentlilerin çok daha ağırlıklı olduğunu göstermektedir döneminde İstanbul, en çok göçü sırasıyla Batı Karadeniz, Doğu Marmara ve Güneydoğu Anadolu dan alırken, en çok göçü Doğu Marmara, Batı Marmara ve Batı Karadeniz e vermiştir. Şekil 3.8 de İstanbul un bütün bölgelerden aldığı ve verdiği göçler görülmektedir. İstanbul İli ne göç veren başlıca iller ise Sivas, Kastamonu, Giresun, Ordu, Erzurum, Kars, Tokat, Ankara, Samsun, Trabzon, Rize ve Malatya dır. Her dönemde kendi oranlarında bir takım dalgalanmalar gösterseler de, İstanbul İli ne göç eden nüfusun %50 sinden fazlası bu illerden gelmektedir. Özellikle İstanbul gibi, sosyal altyapısı güçlü olan kentlere göçün nedeni, eğitim, kültür, sağlık hizmetlerinden yararlanma isteğidir. Bunlar, üst ve orta gelir grubundakilerin de büyük şehirlere göç etmelerine neden olmuştur. 188

6 Şekil Döneminde İstanbul un Aldığı ve Verdiği Göç 189

7 Göç Yapısı 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul genellikle göç alan bir ildir. Bu göç yapısı İstanbul nüfusunun sosyal ve ekonomik niteliklerine bağlıdır. Bunun yanında İstanbul un en büyük göç veren il olması da İstanbul un göç yapısı konusunda bir özelliğidir (Tablo 3.49). Tablo Bölgeler Arası Göçler ( ) Tablo 3.49 da görüldüğü gibi 2000 Genel Nüfus Sayımı verilerine göre arasında İstanbul kişi göç vermiştir. Bu her yıl ortalama kişiye karşılık gelmektedir. İstanbul İli daha çok Marmara Bölgesi nin doğusuna, ikinci olarak da batısına göç vermektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi ne de göç söz konusudur. İstanbul İli göçleri en çok Batı Karadeniz Bölgesi nden, sonra Doğu Karadeniz Bölgesi nden ve üçüncü olarak da Güneydoğu Anadolu Bölgesi nden almaktadır. Bu göç yapısı hemşerilik ve akrabalar arası informal sosyal güvence dayanışmasının güçlü olduğuna çağrışım yapmaktadır İstanbul a İç Göç arası doğum yeri istatistiklerinin karşılaştırması nüfusun göçlerle karışmasının kırsal kentselden ziyade bölgesel bazda olduğunu göstermektedir: İstanbul da doğan nüfus anılan dönemde %57 den %38 e düşmüştür. Karadeniz Bölgesi nden gelenler içgöçler arasında çoğunluktadır ve 1990 da İstanbul İlinde yaşayan her dört kişiden bir kişi, 2000 de ise her beş kişiden bir kişi bu bölgedendir. 190

8 Göçmenlerin iç dağılımına bakıldığında ise, arasındaki rakamlara göre gelenlerin çoğunun Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinden olduğu anlaşılmaktadır (Grafik 3.12). Grafik Bölgelerden İstanbul a Yapılan Göçler ( ) Son elli yıl boyunca bölgelerin İstanbul İline göç vermelerinde farklılaşmalar olmuştur. Daha önce İstanbul da doğanlarla birleştirildiğinde Marmara ve Ege Bölgesi orijinli nüfus 1950 yılında %75 iken, 1990 da %50 ye ve 2000 de %40 a düşmüştür.diğer bölgelerden gelenler, özellikle Karadeniz, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgelerinin oranı aynı dönemde %25 ten %44 e çıkmıştır. İstanbul a gelen göçlerin coğrafik dağılımı mahallelere göre önemli farklılıklar göstermektedir. İstanbul daki mahallelerin bazıları yüksek göç alırken diğerleri mahallelerin aldıkları göç sınırlı kalmaktadır. Doğum yerine göre hesaplanan en yüksek göç etmişler sayısı Bahçelievler (Zafer, Soğanlı, Siyavuşpaşa), Küçükçekmece (Halkalı, İnönü), Kadıköy (İçerenköy) mahallelerinde görülmekte, en düşük sayılar ise Şile gibi 3030 dışı alanlarda rastlanılmaktadır İstanbul da Net Göç Doğum yeri istatistikleriyle yapılan göç analizleri, son yıllarda yapılan göç hareketlerini net olarak verememektedir. Ancak ve göç eğilimleri tıpkı doğum yeri istatistiklerinde olduğu gibi göçlerin doğudan batıya doğru olduğunu göstermektedir yıllarında İstanbul Kocaeli ile birlikte ve yıllarında da Tekirdağ ile birlikte en yüksek göç hızlarına sahiptir yıllarında 191

9 Kars ve Tunceli, yıllarında ise Ardahan ve Bartın en düşük hızlara sahip olmuştur (Grafik 3.13). Grafik Bölgeler ve İstanbul Arasında Olan Net Göç İç göçler ve dış göçler arasındaki fark net göçlerdir yılı DİE göç istatistiklerine göre net göç rakamları İstanbul un en çok göç alan il olduğunu ve göç edenlerin de en fazla Batı Karadeniz Bölgesi nden geldiğini göstermektedir. Güneydoğu Anadolu ve Orta-Batı Anadolu kesimleri de önemli miktarda göç vermekle birlikte sayısal olarak öncekinin yarısı kadardır. Diğer yandan İstanbul kendi verdiği göçleri de Batı Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi ne göndermektedir. Grafik İstanbul da Dış Göçlerin İç Göçlere Oranı 192

10 İstanbul dan Dışarıya Göç 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Göçler doğal olarak tek yönlü hareketler değillerdir. Söz konusu dönemlerde önemli sayıda insanlar İstanbul u terk etmişlerdir. Bunlardan bir kısmı geri dönen göçmenler dir. Örneğin, İstanbul dan Batı ve Doğu Marmara ya, Batı Karadeniz e ve Ege Bölgelerine giden göçmenlerin önemli bir bölümü geri dönen göçmenlerdir.(grafik 3.15) Ancak, bunlar hakkında kesin bir bilgi edinmek mümkün değildir. Çünkü bu göçmenler arasında ikinci nesil göçmenlerin bulunması da söz konusudur. Kapsam sorunu olmasına rağmen Marmara ve Ege Bölgesi ne gidenler İstanbul dan dış göçlerin %40 ını oluşturmaktadır. Bu bölgelere İstanbul un aldığından çok göç vermesi dikkat çekici bir bulgudur ve göç nedenleri üzerinde hipotezler oluşturulurken dikkate alınmalıdır. Akdeniz Bölgesi nde de benzer bir geri akım söz konusudur. Grafik İstanbul dan Bölgelere Dış Göçler İstanbul dan dış göçlerin muhtemel sebepleri emeklilik sonrası kolay yaşam bölgelerine gidiş, deprem ve memlekete dönüşler olmak üzere üç grupta toplanabilir. Emeklilik Sonrası Kolay Yaşam Bölgelerine Gidiş: İstanbul dan göçenlerin yaş yapısına bakıldığında zaman yetişkin yaşta olanların (15 64 yaşları) çoğunlukta olduğunu görülmektedir. Ancak yaşları alt yaş gruplarında incelendiğinde zaman yaş grubunda olanların yani emeklilik yaşında olanların en yüksek yüzdelerde olduğunu görülmektedir. Bu bulgu emeklilik sonrasında İstanbul dan dışa göçlerin artmasına bir gösterge olarak yorumlanabilmektedir. 193

11 Deprem: Marmara Bölgesi nde ve İstanbul da yaşanmış olan depremler insanların yerleşim yerlerini seçmeleri konusunda etkilemiş ve büyük bir olasılıkla, İstanbul da yaşamakta olanlar daha güvenli yerleşim yerlerine gitmiş olabilirler. Memlekete Dönüşler: 2000 göç istatistikleri bölgeler arası göçlerde, İstanbul un en fazla Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Doğu Karadeniz Bölgeleri nden göç aldığını göstermektedir. İstanbul en fazla dış göçü ise Doğu Marmara, Batı Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Doğu Karadeniz Bölgeleri ne göndermektedir. Bu gözlemlerle Marmara ve Karadeniz Bölgeleri nden gelenlerin geri döndüğünü söylemek mümkündür. Aynı zamanda bunlar arasında köye dönüş yaklaşımı içinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ne düşük düzeyde bir göçün olduğu da söylenebilir NÜFUSUN YAPISI Genel Doğurganlık Oranı Doğurganlık ölçütlerinden, doğurganlık oranı olarak, genel doğurganlık oranlarına bakılmıştır. Bu ölçütün başka bir adı da çocuk kadın oranıdır. Bu ölçütün kullanılmasının nedeni, sözleşme/şartnamede hız değil, oranların istenmesidir. Ancak bundan daha önemlisi mevcut sayım verilerinin bu ölçüt için daha uygun olmasıdır. Ölçüt doğurganlık olarak 0 4 yaş grubundaki nüfusun yaş grubundaki kadın nüfusuna oranlarını göstermektedir. Genel doğurganlık oranları İstanbul daki doğurganlığın Türkiye den düşük olduğunu göstermektedir te %247 olan genel doğurganlık oranı, 1975 te %502 ye çıkmıştır. Daha sonra düzenli bir inişe geçen hız 2000 yılında %295 e inmiştir. Mahalle bazında incelendiğinde, en yüksek genel doğurganlık oranlarına Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa gibi sosyoekonomik durumu nispeten diğer yerler kadar elverişli olmayan bölgelerde rastlanmaktadır. Buna karşılık, en düşük değerlere Eminönü,Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinin mahallelerinde rastlanmaktadır. Şişli, Sarıyer,Beykoz un Boğaz kıyısı olan mahallelerinde görülen genel doğurganlık oranları,yukarıda sayılan, Bakırköy ve Kadıköy kadar düşük değildir. İstanbul söz konusu değerler açısından da homojen değildir ve %5 ten küçük değerlere rastlandığı gibi,60 tan yüksek değerlere de rastlanılmaktadır. 194

12 Göçe Bağlı Nüfus Artışı 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul döneminde göç almıştır. Bu göç olmamış olsa idi İstanbul un nüfus artış hızı yaklaşık olarak şimdikinin üçte biri olacaktı. Son 5 yılda İstanbul un aldığı toplam göç sayısının olduğu ve net göçün ise olduğu kabul edilerek yapılan hesaplamalarda: Mevcut nüfus artış hızının 0,0315, Toplam içe göçün düşülmesiyle elde edilecek nüfus artış hızının=0,01122, Net göçün düşülmesiyle elde edilen hızın=0,02283 olduğu görülmektedir. İstanbul İli nde görülen nüfus artışının üçte ikisi, ülkenin başka yerlerinden İstanbul a gelenler nedeni ile yaşanmaktadır. Söz konusu bu artışın yarısı da İstanbul dan başka yerlere gidenler tarafından giderilmektedir Yaş Grupları ve Yaş Yapısı İstanbul un nüfus yapısı esas itibariyle yaş ve cinsiyet yapısı olarak incelenmiştir. Bu incelemeler gerekli yerlerde ilçe bazında nüfus grafikleri, nüfus piramitleri ve verileri olarak aşağıda sunulmaktadır. Bu analizlerde esas itibariyle ilgili yıllara ait Genel Nüfus Sayımı verileri kullanılmıştır. (Grafik 3.16 ve 3.17) Grafik Avrupa Yakası Nüfus Piramidi 195

13 Grafik Anadolu Yakası Nüfus Piramidi İstanbul daki yaş yapısı incelendiğinde 32 ilçe bazında farklı yapılar görülmekle beraber nüfus piramitlerinin genel değerlendirmesi ilçeleri 3 grup altında toplamayı mümkün kılmaktadır. Bunlardan birincisi Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Bağcılar ve Esenler de görülen geniş tabanlı, daralan çocukluk çağı, geniş çalışma çağı ve daralan ileri yaş grupları piramit yapısıdır. Bu tür yapılara lamba yapısı denebilir. Bu tür nüfus yapısı piramitleri fertilitenin ve mortalitenin yüksek seviyede kaldığı,nispeten ekonomik düzeyi düşük olan toplumlarda görülmektedir. Yüksek fertilite piramidin tabanını yayvan kılmakta, çalışma çağı göçü orta yaşları şişirmekte, yüksek mortalite ise özellikle ileri yaşlardaki mortalite piramidin tavanını daraltmaktadır. Bu da geniş tabanlı sivri tepeli nüfus piramitlerinin oluşmasına yol açmaktadır. Bu genel yapı üzerine doğurganlığın azalması piramidin tabanının genişliğini etkilemekte ve tabanın yayvan olmasını önlemektedir. Bu da nispeten dikdörtgene benzer bir taban fakat üzerinde sivri bir şekilde daralan bir yapıyı göstermektedir. Bunlar da geçiş döneminde olan toplumlardır. Bu tür yapıyı, İstanbul da Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Eyüp, Güngören, Kartal, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Şile ilçelerinde ve köy toplamında görmek mümkündür.bunlara damla yapısı demek mümkündür. Gelişmiş toplumlarda doğurganlığın azalması, piramidin tabanını daraltmakta mortalitenin azalmasında ölümlülüğü azaltarak ileri yaşlardaki yaş yapısının dikdörtgen olmasına yol açmaktadır. Buna örnek olarak İstanbul da Adalar, Bakırköy,Beşiktaş, 196

14 Eminönü, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Şişli ilçelerini göstermek mümkündür. Böyle bir yapı üzerine göç eklendiği zaman, özellikle çalışma çağı nüfusu göçü eklendiği zaman, bu dikdörtgen yapı orta bölümlerde şişmektedir. Bu faktörler, yani doğurganlığın azalması, göçlerin çalışma çağını şişirmesi, mortalitenin ileri yaşlarda tam gelişmişlik erişmiş olması nüfus piramitlerinde üçüncü bir tipolojinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Top yapısı da Denilebilen bu üçüncü yapı İstanbul İline ve benzer metropoliten nüfuslara özgün bir yapı olarak görülmektedir. Bunlara küre yapısı demek mümkündür. (Grafik 3.18). Grafik İstanbul Nüfus Piramidi İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası nüfus piramitleri karşılaştırıldığında her ikisinin de çalışma çağında bir şişkinlik gösterdiği gözlenmektedir. Ancak erkek ve kadın olarak bakıldığında bir farklılık belirginleşmektedir. Avrupa Yakası nda erken çalışma çağı nüfusu (15-30) Anadolu Yakası ndan daha fazla olduğu piramitlerde görülmektedir. Ayrıca 0-14 yaş grubu arasında da dışa eğilim Anadolu Yakası için daha belirgindir. Bu da Anadolu Yakasında doğurganlığın daha hızlı azaldığını göstermektedir. Daha hızlı azalmanın daha düşük olma anlamına gelmediği hatırdan çıkartılmamalıdır Okul Çağındaki Nüfus İstanbul İli nüfusunun %37 si ( kişi) okul çağındaki nüfustur (6 24 yaş grubu). Okul çağındaki nüfusun mekansal dağılımı mahalle bazında incelenmiştir. Söz konusu dağılım genel nüfusun mekansal dağılımıyla büyük benzerlik göstermektedir. Genel nüfusta görülen doğu-batı aksı burada da ana dağılım aksı olarak görülmektedir. 197

15 Güneyden başlayıp kuzeye doğru giden alanda ise genel nüfusta olduğu gibi dört aks belirmeğe başlamıştır. Çalışma çağı göçleri orta yaşlarda yığılmalara sebep olduğundan okul çağı nüfusları düşükmüş gibi görülmektedir. Aslında bu azalan doğurganlık ve işgücü göçlerinin birlikte sebep olduğu bir durumdur. İlçelere göre yüksek öğrenim diplomasına sahip nüfus Grafik 3.19 da verilmiştir. Grafik İlçelere Göre Yüksek Öğrenim Diplomasına Sahip Nüfus Yüksek öğrenim görmüş nüfus sayısal olarak yüksek değildir. Bunun sebebi kentin sağladığı eğitim imkanlarının düşük olmasından ziyade iç göçlerle aldığı nüfusta yüksek öğretim mezunu oranının düşük oluşudur. Ayrıca grafikte dikkat çeken başka bir nokta Kadıköy ilçesinin diğerlerinden belirgin şekilde ayrılmış olmasıdır. Bunun nedeni Kadıköy deki hem yüksek öğretim oranının yüksek olması, hem de bu ilçede nüfusun yüksek olmasıdır Çalışabilir ve Çalışan Nüfus Çalışabilir nüfusun mekansal dağılımı genel nüfusun dağılımıyla uyumlu olup, ancak yaş yapılarında önemli özellikler görülmektedir. Özellikle çalışma çağındaki nüfusun göç alıyor olması bu yaş grubunun dağılımını diğerlerinden farklı olarak önemli kılmaktadır. Nüfus sayımları kırsal kesimde yaşayan bütün kadınları çalışıyor kabul ettiğinden, nüfus sayımı tanımlarına göre sayımın yapıldığı 2000 yılı ile günümüzdeki sınıflandırmalar açısından ciddi bir fark ortaya çıkarmaktadır sayılı Yasa altında, köyde oturan kadınlar eskiden çalışıyor kabul edildiğinden şimdi bu kabulü yapmak, 198

16 tanım gereği mümkün olmamaktadır. Bu tanımlara ve sınıflara göre iş gücüne katılma oranı yarı yarıyadır. Çalışanlar yüzdesinin büyük çoğunluğu erkeklerden kaynaklanmaktadır. Erkeklerin %73 ü, kadınların ise %27 si iş gücüne katılmaktadır. Kent merkezinde, hizmet sektörünün yoğun olduğu ilçelerde kadınların iş gücüne katılma oranlarının daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.(grafik 3.20 ve 3.21) Grafik İlçelere Göre Toplam Çalışan Nüfus Grafik İlçelere Göre Toplam Çalışabilir Nüfus 199

17 Çalışan nüfusun çalışabilir nüfusa oranları 0,36-0,74 arasında değişmektedir. Bu çok büyük bir aralıktır. İlçeler arasında çalışma hayatında büyük farklılıkların olduğunu ifade etmektedir. Çalışan nüfusun oransal olarak en yüksek olduğu ilçeler Çatalca ve Büyükçekmece, en düşük olduğu ilçeler ise Sultanbeyli ve Pendik tir Hane Halkı Büyüklüğü Hane halkı büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan yöntem idari birimler bazında sayım nüfusunun hane sayısına bölünmesidir yılı verileri kullanılmıştır. İstanbul İlinde 2000 Genel Nüfus Sayımına göre hane bulunmaktadır ve ortalama hane büyüklüğü Türkiye ortalamasından oldukça düşüktür. Türkiye genelinde 4,5 olan hane büyüklüğü İstanbul da 4 ün altına inmiştir Genel Nüfus Sayımında hane büyüklüğü İstanbul geneli için 3,9 olarak çıkmaktadır. Hane büyüklüğünün mahallelere göre dağılımına bakıldığında büyük farklılıkların olduğu görülmektedir. Sultanbeyli mahallelerinde hane büyüklüğü İstanbul için 5 ve üzerindeyken, Şile de 3,5 un altına düşmektedir. Boğazın her iki yakasında batıda Zeytinburnu na, doğuda Kartal a kadar uzanan kıyı şeridinde 3 ve altında hane büyüklüğü olan mahallelerin yer aldığı görülmektedir. İki ve üç kişilik hanelerdeki aile yapısının dört ve daha yukarı hanelerdeki aile yapısından genelde farklı olduğu düşünülürse bu yörelerdeki hanelerin daha çok çalışma çağındaki kişilerden oluşabileceği akla gelmektedir (Grafik 3.22). Grafik İlçelere Göre Toplam Hane Halkı Sayısı 200

18 YOĞUNLUK 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Brüt Nüfus Yoğunluğu İstanbul daki mahallelerin yoğunlukları büyük farklılıklar göstermektedir. En düşük brüt yoğunluk hektar başına 0,048 dir. En yüksek brüt yoğunluk 897,732 dir. Burada ilginç olarak görülen, brüt ve net yoğunluk dağılımlarının çok benzer bir yapıda olmasıdır. Kullanılan verilerin bir mahalleye ait eşleşmiş veriler olmadığı unutulmamalıdır. En düşük yoğunluklar Şile (Avcıkoru, Esenceli vs.) ve Çatalca (Binkılıç) gibi alanlarda, en yüksek yoğunluklar ise Beyoğlu (Kocatepe, Kalyoncukulluk) gibi merkez alanlarda görülmektedir Net Nüfus Yoğunluğu Net yoğunluklar da brüt yoğunluklara benzer bir dağılım göstermektedir. Kırsal yerlerde yoğunluklar düşüktür. En düşük net yoğunluk 0,048, en yüksek net yoğunluk ise 1056,905tir. En düşük brüt ve net yoğunluğun aynı olması bu mahallelerde net ve brüt alanların aynı olmasından kaynaklanmaktadır. En düşük net yoğunluklar Şile (Avcıkoru, Esenceli) en yüksek net yoğunluklar ise Beyoğlu (Kocatepe, Kalyoncukulluk) ilçesinde görülmektedir. Fatih, Zeytinburnu, Güngören ilçelerinde de çok yüksek yoğunluklara rastlanılmaktadır. İstanbul daki mahallelerin net ve brüt yoğunlukları Grafik 3.23 te bir arada görülmektedir. 201

19 Grafik Mahallelerin Net-Brüt Yoğunluklarına Göre Sıralanma Grafiği 3.6. EKONOMİK YAPI EKONOMİK YAPI GÖSTERGELERİ İstanbul, Türkiye nin ekonomik açıdan en gelişmiş şehridir ve Türkiye ekonomisinin yönlendiricisi konumundadır. İstanbul hem uluslararası ilişkileri hem de Türkiye nin diğer bölgeleri ile ekonomik ve ticari ilişkileri açısından ekonomik gelişmenin belirleyicisidir. Bu gelişmişlik seviyesi yaratılan katma değer büyüklüklerinde de görülebilmektedir lı yılların başından itibaren yaşanan ekonomik krizler İstanbul ekonomisinde önemli dalgalanmalar yaratmıştır. Bununla birlikte bu aşırı dalgalanma dönemlerinde dahi İstanbul un Türkiye ekonomisi içindeki belirleyici ve yönlendirici konumu değişmemiştir. İstanbul un ekonomi ve istihdam göstergeleri açısından ülke içerisindeki yeri aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 3.50). 202

20 Tablo Ekonomi ve İstihdam Göstergeleri 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Türkiye Marmara İstanbul Sıra Göstergeler (DPT-2000) (DPT-2000) (DPT-2000) 81 İl İçinde Kişi Başına GSMH ($) GSMH Pay (%) ,04 22,11 1 GSMH Gelişme Hızı (%) 46, İşsizlik Oranı (%) 6, ,7 --- Toplam İşyeri Oranı (DİE 2002) , Toplam İşgücü Oranı (DİE 2002) , Sanayide Çalışanların Oranı (%) 13,35 25,67 32,15 1 Ticarette Çalışanların Oranı (%) 9,69 14,28 18,73 1 Mali Kurumlarda Çalışanlar (%) 3,11 5,39 8,16 2 Ücretli Çalışanların Toplam Çalışanlara Oranı (%) 43,52 62,23 75,95 1 Ücretli Çalışan Kadınların Toplam Çalışanlara Oranı (%) 8,81 14,68 19,39 1 İşverenlerin Toplam Çalışanlara Oranı (%) 2,61 4,29 5, Gelir ve Gelir Dağılımı Ekonomideki bu lider konumu ile İstanbul Türkiye içinde aynı zamanda en çok istihdam yaratan kenttir. Kent, ekonomide yarattığı GSYİH itibari ile Türkiye nin en büyük kentidir. İstanbul da oluşturulan GSYİH büyüklükleri, Türkiye ölçeği ile YTL ve ABD doları cinsinden son on yıl için aşağıda sunulmaktadır (Tablo 3.51). Tablo Cari Fiyatlarla GSYİH İstanbul un gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2003 yılı son çeyreğinden itibaren ülkenin sürdürülebilir siyasi ve ekonomik istikrara kavuşmuş olmasıyla birlikte önemli bir kırılma noktası yaşamıştır. İstanbul da yaratılan gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2004 yılı itibari ile %22,7 dir. Son on yıllık veriler incelendiğinde İstanbul Türkiye ekonomisinin yaklaşık %21 23 aralığındaki bir büyüklüğü oluşturmaktadır. Ekonominin daha hızlı büyüdüğü dönemlerde bu oran %23 e yaklaşmaktadır. 203

21 2004 yılın sonu itibari ile GSYİH içersindeki İstanbul un payı 68,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılında 300,6 milyar dolar olan Türkiye nin GSYİH değeri ise 2005 yılında 361,5 milyar dolara ulaşmıştır yılındaki keskin gerilemeden sonra GSYİH deki bu artış hem reel ekonomik büyümeden hem de YTL nin dolar karsısında yaklaşık yüzde 20 değer kazanmasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası karsılaştırmalar yapıldığında, İstanbul tek başına Türkiye nin bazı yakın komşuları dahil çok sayıdaki ülkeden daha büyük bir ekonomiye sahip bulunmaktadır yılı verilerine göre, ülke ortalaması ABD doları olan kişi başına yıllık gelir düzeyi İstanbul da ABD dolarıdır. İstanbul ve çevresi, üretkenliğin arttığı, kişi başı GSYİH değerlerinin yükseldiği bir kentsel bölge halini almıştır. Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Kırklareli ve Yalova İstanbul ile beraber bir gelişme eğilimi göstermektedir. Bu sebeple, Marmara Bölgesinin sosyoekonomik gelişmişliğinin temel belirleyeni de ülkenin en çekim merkezi olan İstanbul un bu özelliğini sürdürmeye devam etmesidir. Ekonomide önemli bir gösterge olan kişi başına düşen milli gelirde İstanbul Türkiye de ilk sırayı almaktadır. Tablo 3.52, yılları arasında Türkiye ve İstanbul daki kişi basına gelir rakamlarını göstermektedir. Buna göre İstanbul da kişi basına gelir 2004 yılında (11,6 milyon nüfus) 5890 dolara yükselmiştir. Türkiye genelinde ise kişi basına gelir ilk kez dört bin dolar seviyesini aşarak 4187 dolar olmuştur. Ekonomik büyümenin yanı sıra TL nin dolar karşısında değer kazanmış olması 2004 yılında görülen artışa sebep olmuştur. Tablo Dolar Cinsinden Kişi Başına Düşen GSYİH İstanbul ile diğer bölgeler arasındaki gelir dağılımı arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. İstanbul tek başına en az gelire sahip yedi bölge kadar gelir elde 204

22 etmektedir. İstanbul dışındaki tüm bölgelerde kırsal gelirler önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü nün 2003 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine göre; İstanbul un ülke toplamında kullanılabilir hanehalkı gelirinin 1/4 ünden fazlasına (%26,2) sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Grafik 3.24). Doğu Karadeniz 3.9% Ortadoğu Anadolu 3.2% Kuzeydoğu Anadolu 2.2% Güneydoğu Anadolu 4.1% Batı Marmara 4.5% İstanbul 26.2% Orta Anadolu 4.7% Batı Karadeniz 4.9% Doğu Marmara 9.0% Ege 13.7% Batı Anadolu 10.9% Akdeniz 12.7% Grafik Hanehalkı Kullanılabilir Gelirin Alt Bölgelere Göre Dağılımı Gelir dağılımda en büyük paya haiz olan İstanbul da, gelirin yüzdelik dilimlere dağılımındaki dengesizliği ortaya çıkaran anket sonuçlarında; en fakir %20 toplam gelirden sadece %6,4 pay alırken, en zengin %20 gelirin yarısına (%50,5) sahip görünmektedir. İkinci %20 lik dilim 10,1; üçüncü %20 lik dilim 13,7; dördüncü %20 lik dilim 19,3 değerinde olmaktadır (Tablo 3.53) Tablo Gelire Göre Sıralı Hanehalkı Dilimlerinin Dağılımı İSTANBUL (%) Gelire Göre Sıralı Hanehalkı Dilimleri Birinci % İkinci % Üçüncü % Dördüncü % Beşinci %

23 İstihdam ve İşsizlik 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul un Türkiye ekonomisi içindeki önemi tartışmasızdır. Türkiye de çalışan nüfusun yaklaşık % 27 si Marmara Bölgesi nde ve bu nüfusun da % 51 i İstanbul İli içerisinde istihdam edilmektedir. İstanbul daki işgücünün Türkiye içindeki payı ise % 14 tür yılında %36 olan aktivite oranı (çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı), 1985 yılında %32, 1990 yılında %35 ve 2000 yılında da %32 olarak hesaplanmıştır. Tablo Yıllara Göre İstanbul Reel Aktivite Oranlar YILLAR ORANLAR (%) ÇALIŞAN NÜFUS İşgücünün cinsiyet gruplarına göre dağılımı önemli bir göstergedir yılı itibari ile İstanbul daki çalışan iş gücünün veya %25,9 u kadındır. Kadın iş gücünün %51,4 ü iki ana sektörde imalat sanayi ve toplum hizmetleri sektörlerinde toplanmıştır. İmalat sanayi çalışanlarının %30,1 i, toplum hizmetleri çalışanlarının ise %42,5 i kadınlardır. Üçüncü sırayı ise %12 pay ve çalışan ile ticaret sektörü almaktadır. İstanbul %12,7 işsizlik oranı ile % 6,5 olan Türkiye ve % 8,9 olan Marmara Bölgesi işsizlik oranlarının oldukça üstünde yer almakta ve Türkiye deki işsizlerin % 20 sini barındırmaktadır. Konu bölge düzeyinde değerlendirildiğinde ise Türkiye deki işsizlerin % 30 unun Marmara Bölgesi nde, bunun da % 67 sinin İstanbul da bulunduğu görülmektedir. İşgücüne katılım oranı Marmara Bölgesi nde %54,7 iken, İstanbul da %52,7 dir. İstihdamın Sektörel Dağılımı İstihdamın sektörel dağılımının, illerin temel ekonomik faaliyetlerinin yapısını göstermesi bakımından önemli bir gösterge olması nedeniyle, sanayi, ticaret ve mali sektörde çalışanların toplam işgücüne oranı incelenmiştir. 206

24 2000 yılı verilerine göre İstanbul da işgücünün %32 si sanayi, %60 ı hizmet ve %8 i de tarım sektöründe çalışmaktadır. Sanayileşme sürecinin hız kazandığı 1960 lı yıllarda görülen, büyümenin kutuplardan çevre illere doğru yayılmaya başlamasının ardından, son yıllarda gelişmiş bölgelerde yer alan sanayi kuruluşlarının, Anadolu da yatırım arayışları içine girmesi, sanayi sektöründeki mekansal dağılımın genişlemesine neden olmaktadır yılı verilerine göre, sanayi sektöründe çalışanların oranının en yüksek olduğu bölge Marmara Bölgesi, en yüksek olduğu iller ise İstanbul ve Bursa dır. Türkiye deki tüm çalışanlar içinde İstanbul İli nde çalışanların payı % 13 iken; sadece sanayi sektörü dikkate alındığında, bu pay % 32 ye çıkmaktadır. Türkiye nin batısında sanayi sektöründe çalışanların oranının yüksek olduğu görülürken, bu oran doğuya doğru azalmaktadır (Harita 3.53). Harita Yılı Sanayi Sektörü İşgücü Dağılımı İstihdamın hizmetler sektörü dağılımında en yüksek oran Ankara da olup, bunu sırasıyla Şırnak, İstanbul ve Tunceli illerinin izlemektedir (Harita 3.54). İstanbul, hem ülkenin hem de Marmara Bölgesi nin merkezi ve uluslar arası şirketlerin ana yönetim birimlerinin konumlandığı bir küresel kent, diğer bir deyişle dünya kenti konumundadır. 207

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MIDDLE BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 1 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı. Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı. Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 26 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı Yusuf MEDER Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı İçindeki

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı