ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD"

Transkript

1 ELEKTROKARDİYOGRAFİ Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD

2 1895-William Einthoven

3 SUNUM AKIŞI Kalbin uyarı iletim sistemi Elektrokardiyografi tanımı Normal elektrokardiyogram Elektrokardiyogram derivasyonları Kalbin elektriksel aksı Kalp hızının hesaplanması EKG nin yorumlanması/okunması

4 SUNUM AKIŞI-2 İleti bozuklukları (Bloklar) Aritmiler Hipertrofiler ve dilatasyonlar Elektrolit bozuklukları İskemi ve infaktüs Perikardiyal hastalıklar Diğer dururmlar

5 Kalbin Uyarı İletim Sistemi

6

7 ELEKTROKARDİYOGRAM Kalbin elektriksel aktivitesinin vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla ölçülmesi yöntemi Non-invazif, kolay uygulanabilir, kısa süreli ve ucuz Ritm ve iletim bozukluklarında en değerli yöntem

8 unbuyuk/2013/05/09/resim_ jpg

9

10 Eğer; Depolarizasyon dalgası pozitif bir elektroda doğru ilerliyorsa, pozitif; uzaklaşıyorsa, negatif bir potansiyel kaydedilir. Repolarizasyon dalgası pozitif elektroda doğru yaklaşıyorsa, negatif; uzaklaşıyorsa, pozitif bir potansiyel oluşturur.

11 - +

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Normal Elektrokardiyogram Bileşiği

23

24 P dalgası : Atriyum depolarizasyonu P dalgasının ilk bölümünü sağ atriyumun depolarizasyonu, ikinci bölümünü ise sol atriyumun depolarizasyonu oluşturur Genişliği < 0.11 sn, genliği < 2.5 mm A: Monofazik P dalgası B : Sağ atriyum depolarizasyonunun P dalgası içindeki yeri C: Sol atriyum depolarizasyonunun P dalgası içindeki yeri A: Sağ atriyumun depolarizasyonu V1 e doğru (1), sol atriyumun depolarizasyonu V1 den uzaklaşıyor B: Sonuç olarak bifazik P dalgası oluşuyor.

25 QRS kompleksi : Ventrikül depolarizasyonu Farklı derivasyonlarda farklı QRS kompleksleri Her derivasyonda QRS kompleksinin tüm bölümleri görülmez 3 bölümde incelenir; ilk bölüm İVS, ikinci bölüm sol+sağ ventrikül, üçüncü bölüm ise posterobazal sağ ve sol ventrikül serbest duvarları ve ventriküler septumun taban bölümleri

26 Normal EKG de başlıca üç örnek söz konusudur: rs qrs rsr Sağ ventrikülü gören V1 ve V2 gibi derivasyonlarda rs Sol ventrikülü gören V4-V6 gibi derivasyonlarda qrs avr derivasyonunda ve bazen de V1-V2 rsr

27 Q dalgasının süresi < 0.04 sn Toplam QRS süresinin % 25 ini aşmaz (III ve avr dışında) Q dalgasının derinliği < 2 mm (III ve avr dışında) En yüksek R dalgası genliği V5-V6 En derin S dalgası V1-V2 QRS süresi < 0,12 sn ( 3 küçük kare)

28 T dalgası : Ventrikül repolarizasyonu Süresi sn Genliği göğüs derivasyonlarında < 10 mm, ekstremite derivasyonlarında < 6 mm Normal olarak I, II, V3-V6 da pozitif (ventrikül repolarizasyonunun yönü bu derivasyonlara doğru olduğundan) avr de negatif (ventrikül repolarizasyonunun yönü bu derivasyondan uzaklaştığı için)

29

30 U dalgası T dalgasını izleyen, her zaman görülmeyen ve oluşum nedeni kesin olarak bilinmeyen Genellikle en iyi V3 derivasyonunda görülür ve T dalgasıyla aynı yönde Genliği T dalgası genliğinin dörtte birini geçmez

31

32 PR aralığı P dalgasının başlangıcı ile QRS kompleksinin başlangıcı arasındaki süre Atriyumların depolarizasyonu + uyarının atriyoventriküler (AV) düğüme, His demetine, dallara ve Purkinje liflerine geçmesi için gereken toplam süre PR aralığı için normal değer sn (3-5 küçük kare)

33 ST segmenti Ventriküllerin depolarizasyonu ile repolarizasyonu arasındaki elektriksel olarak sessiz dönem QRS kompleksinin sonlandığı J noktası ilet dalgasının başlangıcını birleştiren aralık Normal durumda izoelektrik çizgide, hafif yukarı meyil gösterir Ekstremite derivasyonlarında 1 mm yukarıya ya da 0.5 mm aşağıya kayması normal

34 QT aralığı Ventriküllerin depolarizasyonu ve repolarizasyonu için geçen toplam süre QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının bitimine kadar Düzeltilmiş QT (QTc): QT (sn) RR (Bazett formülü) QTc: 0.44 (üst sınırı)

35

36

37 EKG Derivasyonları Elektrodların konumuna göre EKG derivasyonları oluşturulur Bir pozitif ve bir negatif elektrodun kullanılmasıyla elde edilen derivasyonlar bipolar (standart) Tek bir pozitif elektrod ile elde edilen derivasyonlar unipolar

38 Bipolar Derivasyonlar Derivasyon Negatif elektrod Pozitif elektrod I Sağ kol Sol kol II Sağ kol Sol bacak III Sol kol Sol bacak Sağ bacak: toprak elektrodu

39

40 Unipolar Ekstremite Derivasyonları Pozitif elektrodun yerleştiği yere göre adlandırılır avr (R: right, sağ) sağ kolda avl (L: left,sol) sol kolda avf (F: foot, ayak) sol bacakta Bu üç derivasyonda a harfi (augmented=güçlendirilmiş) anlamında kullanılmaktadır.

41 Unipolar Göğüs Derivasyonları

42 Derivasyonların sol ventriküle bakış konumlarına göre; II, III ve avf inferior bölgeye I ve avl yüksek lateral bölgeye V1-V4 anteroseptal bölgeye V5-V6 anterolateral bölgeye avr ise sol ventrikülün belirli bir bölümüne bakmaz, kalbi adeta sağ omuz konumundan görür

43 Kalbin Elektriksel Aksı P dalgası, QRS kompleksi ve T dalgasının elektriksel net yönelimi (ortalama vektörü) yukarıdan aşağıya ve sağdan sola doğrudur. Bu yönelim elektriksel eksen/aks olarak yorumlanır.

44 QRS ekseninin hesaplanması esas olarak altı ekstremite derivasyonunda QRS genliğinin değerlendirilmesine dayanır +14 mm-7 mm = +7 mm

45

46

47 Örnek 1: En kolay yöntem /

48 Örnek 2: Hipertansiyona bağlı oluşan sol ventrikül hipertrofisinde sol eksen sapması Ortalama elektriksel eksen -15 derece

49 Örnek 3: Konjenital pulmoner kapak stenozuna bağlı oluşan sağ ventrikül hipertrofisinde sağ eksen sapması Ortalama elektriksel eksen 170 derece

50 Kalp Hızının Hesaplanması EKG, kağıt üzerine 25 mm/s hızda kaydedilir Genlik kalibrasyonu ise 1 cm/mv olarak yapılır R-R arası 15 mm Periyod= 15 x 0.04 = 0.6 sn. Dakikada atım sayısı = 60 / 0.6 = 100

51 6 saniyelik bir dilimdeki QRS sayısı x ü R-R aralığındaki büyük kutu sayısına böl 1500 ü R-R aralığındaki küçük kutu sayısına böl Ya da

52

53 EKG nin Yorumlanması/Okunması 1. Hastanın adı, soyadı, çekim tarihi ve saati 2. Kalp Hızı : Dakikada kaç atım? a) Atrial frekans: P dalgalarını say b) Ventriküler frekans: QRS komplekslerini say 3. Ritm: R-R mesafelerini karşılaştır Düzenli Arasıra düzensiz Sürekli düzensiz

54 4. P dalgası? a) Var mı? (yoksa AV geçiş bölgesi kaynaklı ritm) b) Düzenliler mi? (düzensizse sinüs aritmisi) c) Her P dalgası için QRS kompleksi var mı? (yoksa 2. veya 3. derece blok) d) Pozitif mi, ters mi? (ters ise AV geçiş bölgesi kaynaklı ritm) e) Hepsi aynı görünümde mi? (değilse, SA düğüm dışında multipl atrial kaynaklar olabilir)

55 5. PR mesafesi? Normal: saniye (3-5 küçük kutu) > 0.20 s : impuls yavaşlamış, olasılıkla bir kalp bloğu < 0.12 s : impuls normalden daha aşağıda bir bölgeden kaynaklanıyor (prematür atrial kontraksiyonlar) 6. QRS kompleksi? Q nun büyüklüğü? QRS Mesafesi? QRS ler benzer mi? Dal Bloğu? Normal: saniye (1-3 küçük kutu) 7. Aksı? Normal, Sağ, Sol

56 Normal Sinüs Ritmi Frekans atım/dak Ritm düzenli P-dalgaları normal ve yalnız QRS kompleksinden önce bulunması P-R aralığı s QRS komplekslerinin birbirine benzer olması ve sürelerinin 0.09 sn den uzun olmaması

57 EKG DE SAPTANABİLEN PATOLOJİLER

58 İLETİ BOZUKLUKLARI 1. Sinoatriyal Çıkış Bloğu : SA düğümden uyaran çıkışında yetersizlik Son QRS kompleksi ile arrest sonrası gelen ilk P dalgası arasında uzun bir izoelektrik çizgi bulunur Bir sonra gelen sinüs atımı, kendisinden önceki P-P aralıklarının katı şeklinde gelir

59 2. AV Blok: 1 derece AV Blok:» PR mesafesi > 200 ms (5 küçük kare)» Her P'yi mutlaka bir QRS kompleksi izler» PR mesafesi sabittir» Blok AV düğüm seviyesindedir

60 2. AV Blok: 2 derece AV blok: a. Mobitz Tip 1 AV Blok - Wenkebach Fenomeni Başlangıçta PR mesafesi normal iken gittikçe uzamaya başlar ve birkaç atım sonra P'lerden birisi ventriküle iletilemez ve QRS oluşturamaz.

61 2. AV Blok: 2 derece AV blok: b. Mobitz Tip 2 AV Blok PR mesafesi sabittir Bazı P dalgalarını bir QRS kompleksi izlemez QRS kompleksleri genellikle geniştir.

62 2. AV Blok: 2 derece AV blok: c. Yüksek Dereceli Atriyoventriküler (AV) Blok Üç veya daha fazla P dalgasından sadece birisi ventriküle iletilebilmektedir Birçok P dalgasını bir QRS kompleksi izlemez

63 2. AV Blok: 2 derece AV blok: d. 2:1 İkinci Derece Atriyoventriküler (AV) Blok Her 2 P dalgasından sadece 1 tanesi ventriküle iletilebilmektedir 2:1 AV blok Mobitz Tip 1 de olabilir Mobitz Tip 2 de olabilir

64 2. AV Blok: 3. derece AV Tam Blok: Atriyumlar ve ventriküller birbirlerinden bağımsız P'ler kendi aralarında düzenli QRS'ler kendi aralarında düzenli Her P'yi bir QRS izlemez

65 3. Dal Blokları: a. Sağ dal bloğu: RBBM QRS genişliği I ve V6'da geniş S dalgası V1 veya V2 de rsr', rsr' veya rsr dalgası

66 3. Dal Blokları: b. Sol Dal Bloğu: QRS genişliği I, avl, V5 ve V6'da geniş çentikli R dalgası ST ve T dalgaları genellikle QRS'in zıt yönünde

67 3. Dal Blokları: c. Sol Anterior Fasiküler Blok: QRS süresi < 120 ms Aks -45 derece ile -90 derece arasında (sol aks) avl'de qr paterni avl'deki R peak zamanı 45 ms veya daha fazla

68 3. Dal Blokları: d. Sol Posterior Fasikül Bloğu: LPFB QRS süresi < 120 ms QRS aksı yetişkinlerde arasında(sağ aks) D1, avl'de rs patern D3, avf'de qr paterni

69 ARİTMİLER Atriyal Ventriküler

70 ATRİYAL ARİTMİLER Sinüs Aritmisi: P dalgası şekilleri normal P dalgaları pozitiftir ve birbirine benzer PP intervalleri 0.16 saniyeden (4 küçük kareden) fazla değişmektedir PP intervalleri eşit olmayınca RR aralıkları da eşit olmaz

71 ATRİYAL ARİTMİLER Sinüs Arresti: Sinüs düğümü beklenen zamanda uyarı çıkaramaz son QRS kompleksi ile arrest sonrası gelen ilk P dalgası arasında uzun bir izoelektrik çizgi bulunur kendisinden önceki P-P aralıklarının katı veya katlarına uygun zamanda gelmez (SA Blokla farkı)

72 ATRİYAL ARİTMİLER Sinüs Bradikardisi: Kalp hızı < 50/dakika P dalgası D1 ve D2'de pozitif Her P'yi bir QRS kompleksi izler

73 ATRİYAL ARİTMİLER Sinüs Taşikardisi: Kalp hızı > 100/dakika P dalgası D1 ve D2'de pozitif Her P'yi bir QRS kompleksi izler

74 ATRİYAL ARİTMİLER Atriyal Prematüre Atım - Atriyal Prematür Sistol (APS): Sinüs düğümü dışında, atriyumun herhangi bir yerinden uyarı çıkmasına bağlı APS'deki P dalgasının şekli sinüs P'sinin şeklinden farklı Dar QRS kompleksi

75 Bigeminal Atriyal Ritim

76 Atriyal Couplet

77 ATRİYAL ARİTMİLER Atriyal Fibrilasyon AF: P dalgaları görülmez Bazal çizgi düzensizdir çünkü P dalgaları yerine fibrilasyon dalgaları vardır QRS araları eşit değildir AF'de atriyum hızı /dk, ventrikül cevabı /dk arasında

78 Yüksek Ventrikül Geçişli AF

79 ATRİYAL ARİTMİLER Atriyal Flutter: Düzenli bir atriyal aritmi olup atriyum hızı /dakika arasında Yüksek hızlı atriyal defleksiyonlar EKG'de testere dişi görünümüne yol açar Genellikle düzenli bir 2:1, 3:1 veya 4:1 blok

80 ATRİYAL ARİTMİLER Multifokal Atriyal Taşikardi (MAT) - Kaotik Atriyal Taşikardi Kalp hızı > 100/dakika olup ritm düzensiz En az 3 farklı şekilde olan P dalgası Uyarılar atriyumun değişik noktalarından çıktığı için P-P, PR ve R-R intervalleri değişiklik gösterir

81 Ektopik Atriyal Ritm Sinüs Ritmi

82 ATRİYAL ARİTMİLER Wolf-Parkinson-White Sendromu: Aksesuar bir yoldan uyarı ventriküler preeksitasyona neden olur QRS kompleksinin ilk kısmı deforme olup bir delta dalgası nın oluşmasına sebep olur

83

84 VENTRİKÜLER ARİTMİLER Ventriküler Prematüre Atım - Ventriküler Prematüre Sistol (VPS): Ventrikülden çıkan erken uyarı Uyarı ventrikülden çıktığı için önünde P dalgası olmaz Uyarı ventriküldeki ektopik bir odaktan çıktığı için, ventrikülün diğer kısımlarının uyarılması Purkinje lifleri üzerinden değil de komşu kardiyak miyositlerin birbirlerini uyarmasıyla olur QRS geniş (>120ms)

85

86 R-On-T fenomeni

87 VENTRİKÜLER ARİTMİLER Ventriküler Bigemine Ritm: Bir sinüs atımını bir ventriküler prematüre atımın izlemesi Ventriküler Trigemine Ritm: İki sinüs atımını bir ventriküler prematüre atımın izlemesi

88 Ventriküler Couplet

89 VENTRİKÜLER ARİTMİLER Ventriküler Taşikardi (VT): Ventrikülden kaynaklanan En az 3 ventriküler atımın arka arkaya geldiği Hız>100/dk Geniş QRS kompleksi (>120ms) QRS komplekslerinin önünde P dalgası yok Atriyumların hızı ventriküllerin hızından düşük

90 Atriyal Atım

91 P Aktivitesi - AV Disosiasyon

92

93 VENTRİKÜLER ARİTMİLER Ventriküler Taşikardi (VT): TdP - Torsades de Pointes QT interval uzaması varlığında gelişen polimorfik ventriküler taşikardi

94 VENTRİKÜLER ARİTMİLER Ventriküler Flutter: EKG'de sinüs dalgasına benzer bir patern QRS kompleksi, ST segmenti ve T dalgası birbirlerinden ayırt edilemez Kalp hızı genellikle > 200/dk Ventriküler Flutter Ventriküler Fibrilasyon

95 VENTRİKÜLER ARİTMİLER Ventriküler Fibrilasyon: Ventrikülün farklı odaklarından, /dakika hızında düzensiz uyarılar QRS kompleksleri birbirine benzemez Hızlı, düzensiz ve inefektif kasılmalar

96 HİPERTROFİLER VE DİLATASYONAR Sol Ventrikül Hipertrofisi: QRS voltajında artış Sol aks sapması V1'deki S amplitüdü + V5 veya V6'daki R amplitüdü >3.5mV (standart EKG'de >35mm) avl'deki R dalgasının 11 mm'den büyük olması, I'deki R dalgası ile III'teki S dalgası toplamının 25 mm'den büyük olması

97 HİPERTROFİLER VE DİLATASYONAR Sağ Ventrikül Hipertrofisi: Sağ aks sapması >+90 derece V1 de R>S V1'deki R >0.7mV (>7mm) C1'de QR C5 veya C6'da R/S oranı <1

98 HİPERTROFİLER VE DİLATASYONAR Biventriküler hipertrofi: Ekstremite ve orta-prekordiyallerde büyük bifazik (eşfazik) QRS komplekslerinin görülmesi C2, C3 veya C4'teki R dalgası + S dalgası amplitüdlerinin toplamı > 60 mm (6 mv)

99 HİPERTROFİLER VE DİLATASYONAR Sol Atriyal Anormallik: Derivasyon II'de P dalgasında çift tepe ya da çentikli P dalgası görünümü P dalgasının süresi genellikle > 120ms V1'de tamamen negatif P dalgasının görülmesi

100 HİPERTROFİLER VE DİLATASYONAR Sağ Atriyal Anormallik: D2'de P dalgasının amplitüdü (yüksekliği) 2.5mm 'nin (0.25 mv) Tek tepeli, sivri P dalgası P pulmonale, P congenitale, sağ atriyum büyümesi, sağ atriyum hipertrofisi, atriyal yüklenme

101 HİPERTROFİLER VE DİLATASYONAR Hipertrofik Kardiyomiyopati: Toplumda görülme sıklığı % 0.2 Sol ventrikül hipertrofisi veya biventriküler hipertrofi örneği Sağ atriyal anormallik, sol atriyal anormallik, veya biatriyal anormallik Bloklar, aritmiler, QT uzaması Non-spesifik ST-T değişiklikleri

102

103 ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI Hiperkalemi: P amplitüdü azalır veya tamamen kaybolabilir PR intervali uzar QRS kompleksi genişler QT intervali kısalır Dar tabanlı, sivri T dalgası görülebilir

104

105 ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI Hipokalemi: T dalgasında düzleşme olur U dalgası amplitüdü artar U dalgası T dalgası ile birleşince QT intervali uzamış gibi görünebilir

106 ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI Hiperkalsemi: QT intervali kısalır Bu kısalma aslında ST segmentinin kısalmasına bağlı T dalgasının süresi uzar ST segment yükselmesi

107 ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI Hipokalsemi: QT intervali uzar Bu uzama ST segmentinin uzamasına bağlı T dalgasını etkilemeden ST segmentini uzatan tek durum hipokalsemidir!!!

108 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İskemisi: ST Çökmesi - ST Depresyonu: İskeminin en sık görülen bulgusudur Genellikle ST segment çökmesinden önce ST segmentinde düzleşme ortaya çıkar

109 Kronik Kontrolsüz HT hastasında lateralde görülen ST çökmeleri

110 İskemi için en değerlisi Downsloping!!!

111 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İskemisi: ST Yükselmesi - ST Segment Elevasyonu Transmural iskemide İskemide ve infarktın ilk saatlerinde İskemideki ST yükselmesinin açıklığı genellikle aşağı doğru bakar

112 ST elevasyonunun açıklığı yukarı bakıyor Erken repolarizasyon, Akut perikardit, Sol dal bloğu gibi durumlarda da görülür.

113 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İskemisi: T Dalgası Değişiklikleri: İskeminin ilk bulguları: T sivrileşmesi + ST düzleşmesi T negatifliği (İskemi kaybolunca pozitifleşir) Bifazik T dalgası

114

115 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İskemisi: Diğer: AV bloklar Aritmiler QT uzaması Negatif U dalgası Dal bloğu

116

117 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü: ST yükselmesinden önce sivri T ler (hiperakut T dalgaları) Özellikle ilk yarım saat içinde Sonra yerinin ST elevasyonuna bırakır

118

119 İnferior MI Resiprokal ST depresyonları

120 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: ST Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü: Non-ST MI, Non-Q MI, Tam kat olmayan infarktüs

121 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: Inferior II, III, avf Septal V1 V2 Anterior V3 V4 Lateral V5 V6 Yüksek Lateral I, avl

122 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: Akut Anterior MI

123 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: Akut Anterolateral MI

124 Eski Anteriyor Miyokard İnfarktüsü QQQQ

125 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: Akut İnferior MI

126 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: Eski İnferior MI

127 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: Yeni gelişen ST yükselmesinin veya hiperakut T dalgalarının OLMAMASI miyokard infarktüsünün de AKUT OLMADIĞINI gösterir

128 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: Akut Lateral/Yüksek Lateral MI

129 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: Akut Posterior MI: ANTERİOR göğüs derivasyonlarında posterior miyokard infarktüsünün ayna-hayali (ters) EKG bulguları Yüksek ve geniş R dalgaları (derin Q/QS dalgalarının ayna hayali) Yüksek ve pozitif T dalgaları (Negatif T dalgasının ayna hayali) ST çökmesi (ST yükselmesinin ayna hayali)

130

131 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: Sağ Ventrikül İnfarktüsü: Elektrotlar sağ göğüse yerleştirilmş

132 İSKEMİ VE İNFARKTÜS Miyokard İnfarktüsü: Atriyal İnfarktüs: Lokalize PR segment yükselmesi veya çökmesi

133 PERİKARD HASTALIKLARI Akut Perikardit: Evre 1 : avr hariç birçok derivasyonda açıklığı yukarı bakan ST segment yüksekliği, PR segment çökmesi veya yükselmesi Evre 2 : ST segment yüksekliği kaybolur, T dalgasında düzleşme olabilir Evre 3 : Yaygın T dalgası negatiflikleri Evre 4 : EKG perikardit öncesine döner veya T negatiflikleri kalıcı olabilir

134 PERİKARD HASTALIKLARI Akut Perikardit:

135 PERİKARD HASTALIKLARI Akut Perikardit:

136 PERİKARD HASTALIKLARI Masif perikardiyal efüzyon Elektriksel Alternans P, QRS ve/veya T dalgasının amplitüdlerinin veya konfigürasyonunun atımdan atıma değişmesi

137

138 DİĞER DURUMLAR Digoksin: 1. Hamak şeklinde, açıklığı yukarı bakan ST çökmesi 2. T dalgası düz, negatif veya bifazik 3. QT intervalinde kısalma 4. U dalgası amplitüdünde artma

139

140 DİĞER DURUMLAR Atriyal Pacemaker

141

142

143

144

145

146 DİĞER DURUMLAR

147

148

149 TEŞEKKÜRLER

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok Normal EKG Dr. Müge Devrim-Üçok Elektrokardiyogram Kalpte depolarizasyon dalgasının ilerlemesi ekstrasellüler sıvıda elektriksel akımlar oluşturur. Bu elektriksel potansiyel değişimlerinin vücut yüzeyine

Detaylı

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder Temel EKG Prof. Dr. M. Remzi Önder VII.Ege Dahili TK, 4 Nisan 2008 EKG (Elektrokardigram) kalbin sadece elektriksel işlevlerini gösterir. Kasılma gücü hakkında bilgi vermez. Kalp yetersizliği tanısında

Detaylı

Normal EKG Normal EKG Nasıl Olmalıdır? Kalp Hızı: 60 100/dakika Ritim düzenli olmalıdır P dalgası: aynı derivasyonda yer alan tüm p dalgalarının morfolojisi aynı olmalıdır Her p dalgasından önce bir

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak kadar karmaşık değildir Albert Einstein AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede

Detaylı

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI T.C B.E.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hem.BURCU ER EKG Kalbin çalışması sırasında oluşan

Detaylı

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD EKG Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sunu Planı EKG tanımı ve normal EKG EKG nasıl incelenir EKG örnekleri Anestezi ve EKG Sonuç 2 Elektrokardiyogram (EKG) nedir?

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@gmail.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak

Detaylı

EKG Ritim Bozuklukları

EKG Ritim Bozuklukları EKG Ritim Bozuklukları 1 Ritim Bozuklukları DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalara denir ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır Disritmi nedenleri; Miyokardiyal hasar,

Detaylı

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 1 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum Tarihte EKG Wilhelm Einthoven 1903 ilk elektriksel akt. Kaydı 1908 de sistemi tamamlıyor. İlk MI tanımı 1909.. 1930larda standart derivasyon

Detaylı

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU EKG KURSU KİTAPÇIĞI Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU Giriş Kalp-damar hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuar yöntemlerinin başında EKG gelir. İnvazif olmaması, kolay uygulanması,

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. 1887 Waller, ilk insan EKG si Elektrokardiyogram nedir? EKG Kalp atımları sırasında oluģan

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I KALP HIZININ DEĞERLENDİRİLMESİ İYD I DERS NOTU 02 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. KALP HIZININ HESAPLANMASI...

Detaylı

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 EKG nedir?? Kalp nasıl çalışır?? Kalbin elektriksel aktivitesinin kayıt edilmesi EKG kağıdının üzerinde 1X1 mm lik küçük ve 5X5

Detaylı

Kalbin İleti Sistemi

Kalbin İleti Sistemi Kalbin İleti Sistemi 2 Kalbin İleti Sistemi Sinoatriyal Nod Atriyoventriküler Nod 3 Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği Acil Serviste EKG Dr. Fatma SARI DOĞAN Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği TANIM: Standart 12-lead EKG, vücut yüzeyine konulan elektrodlardan kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir.

Detaylı

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği İLETİ SİSTEMİ EKG DERİVASYONLARI 2 tip EKG derivasyonu vardır Ekstremite derivayonları (DI, DII,

Detaylı

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli EKG Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca sağlanır İleti sistemindeki pacemaker hücrelerinin

Detaylı

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr Başkent ş Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Elektro Kardio Grafi Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr 23.11.2004 Elektrokardiogram (EKG): Kalbin Elektriksel Aktivitesi Elektro[elektrik]kardio[kalp]gram[yazdırma]

Detaylı

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD Bu derste neler yapılacak? Konuşmayan istemiyoruz (İnteraktif ) Aklınıza geldiği an sorun Toplam 45

Detaylı

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi Hedefler Elektrokardiyografi Prof. Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kardiyak ileti yollarının tanınması Temel EKG dalga formlarının tanınması Normal EKG nin öğrenilmesi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ERKEN VURULAR İYD I DERS NOTU 03 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i ERKEN (PREMATÜRE) VURULAR... 1 1.1 Atriyal

Detaylı

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 2 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum BU BÖLÜMDE 1. Aritmi ve disritmiler, ölümcül ritmler 2. Uyarı iletimindeki bozukluklar Bloklar, preeksitasyon sendromları 3. ST segment ve

Detaylı

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Bradikardili Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ İleti Sistemi 2 SENKOP Sempatik ve Parasempatik uyarım 5 R P T Q S 6 Kalp debisi = KALP HIZI x Atım hacmi Çok düşük hızlarda

Detaylı

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER Dr Evren Semizel Ekg dili EKG kalpteki elektriksel potansiyel değişikliklerini kaydetmeye dayanan bir yöntemdir. Elektrodların konumuna göre EKG derivasyonları

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Ventriküler takikardi EKG si Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Özet Tanım Ayırıcı tanı EKG kriterleri Spesifik VT türleri Geniş

Detaylı

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Kardiyak aritmiler birçok farklı belirti ile kendini gösterebilir: Çarpıntı Göğüs ağrısı Nefes darlığı Baş dönmesi Göz kararması Konfüzyon Senkop Kollaps (Kardiyak arest) Bir aritminin

Detaylı

Elektrokardiografi EKG. prm.çağlar uz Kars 2011

Elektrokardiografi EKG. prm.çağlar uz Kars 2011 Elektrokardiografi EKG prm.çağlar uz Kars 2011 Sinoatrial düğüm AV düğüm His hüzmesi Dal hüzmesi Purkinje lifler Sinoatriyal Düğüm 60-100/dk atım. Atriyoventriküler Kavşak 40-60/dk atım. His Demeti (Dalları)

Detaylı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLER Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLERİN SINIFLANDIRILMASI Sinüs Düğümü İle İlgili Atrioventriküler Düğüm İle İlgili Dal Blokları Sinus Düğümü

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER Dr. Cenker EKEN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Değişmiş otomasite Anormal otomasite Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Aksiyon

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KALBİN FONKSİYONU KALBİN FONKSİYONU - Kalp vücuda kan pompalamak için 4 odaya sahiptir. 2 üst küçük odalara atrium ve altta yer alan daha büyük odalara da

Detaylı

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri Dr Erdal YILMAZ Tanı yöntemlerinin gelişmesi Kardiyak cerrahi sonrası aritmilerin sık görülmesi Disritmi : Ritm düzensizliği Aritmi : Ritm yokluğu

Detaylı

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN 1) PSEUDO PEA Dr. Ayhan SARITAŞ Düzce Üniversitesi Acil Tıp AD 2) GENİŞ QRS TAŞİKARDİLERDE VT-SVT AYRIMI=YENİ ALGORİTMA 3) VAKA SUNUMLARI Asistoli Ölümcül ritimler Nabızsız

Detaylı

Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları. John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir

Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları. John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir EKG de erken repolarizasyon Erken repolarizasyonu nasıl gözüküyor? c Kırmızı oklar: anterior derivasyonlarda yukarıya bakan

Detaylı

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler Dr. Cenker EKEN Patofizyoloji Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Dar Kompleks Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Otomatisite Taşikardileri Artmış otomatisiteye bağlıdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) 723H00048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) 723H00048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) 723H00048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji 22 y tıp öğrencisi. Batıcı göğüs ağrıları tanımlıyor. Şikayetinin olduğu andaki EKG ye göre yanınız nedir? 1) Stabil angina 2) Nonkardiyak ağrı 3)

Detaylı

ELEKTRO KARDĠO GRAFĠ (EKG)

ELEKTRO KARDĠO GRAFĠ (EKG) ELEKTRO KARDĠO GRAFĠ (EKG) EKG NEDĠR? Kalbin ürettiği elektriksel voltajın vücut yüzeyinden kaydedilmesi Jel, elektrodlar, ekg aleti, teknisyen, yorumcu, Ortam!!!!! Kalbin İleti Sistemi EKG KALĠBRASYONU

Detaylı

Bilinmesi gereken EKG değişiklikleri. Dr. Sinan GENÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Bilinmesi gereken EKG değişiklikleri. Dr. Sinan GENÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bilinmesi gereken EKG değişiklikleri Dr. Sinan GENÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sağ ventrikül STEMI İnferiyor MI ; II, III ve avf de ST Yüksekliği Sağ ventrikül MI (1/3 vakada

Detaylı

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Hasta Stabil mi? -Düşük kalp debisi bulguları -Bilinç bozukluğu -Hipotansiyon -Pulmoner ödem -İskemi bulguları RİTİM BOZUKLUĞU OLAN HASTA STABİL DEĞİLSE

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ D R. S E V G İ S A R Z E P Ç AT L A K S İ VA S N U M U N E H A S TA N E S İ S İ VA S - 2017 o Elektrokardiyografi(EKG), akut koroner sendrom(aks) ların ve bazı diğer kardiyak

Detaylı

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Miyokard İnfarktüsünde nde EKG İpuçları Amaçlar Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek Ayırıcı tanıları yapmak Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

MEDİKAL FİZİK. Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER

MEDİKAL FİZİK. Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER MEDİKAL FİZİK Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER Polarizasyon. Elektrokardiyografinin dayanağı olan aksiyon akımları, klasik zar kuramıyla açıklanmaktadır. Dinlenti halindeki hücre zarının

Detaylı

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Sema Baykara*, Mücahit Yılmaz**, Murat Baykara*** *Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği **Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m. EKG de İpuçları ve Atladıklarımız

Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m. EKG de İpuçları ve Atladıklarımız Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m EKG de İpuçları ve Atladıklarımız John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir Yaşlı erkek, yeni sol dal bloğu YB dayken göğüs ağrısı tekrar

Detaylı

Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi

Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu 17-18 Şubat 2017; İstanbul Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi Dr. Ahmet Kaya Bilge İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı # deaths/year

Detaylı

4-ARİTMİ TANIMLANMASI, MEKANİZMALARI VE SINIFLANDIRILMASI

4-ARİTMİ TANIMLANMASI, MEKANİZMALARI VE SINIFLANDIRILMASI ARİTMİLER ÖĞRENİM HEDEFLERİ : 1- KALBİN UYARI, RİTM VE İLETİM SİSTEMİ 2- NORMAL EKG DALGALARI 3-NORMAL SİNÜS RİTMİ ÖZELLİKLERİ 4-ARİTMİ TANIMLANMASI, MEKANİZMALARI VE SINIFLANDIRILMASI 2 KAYNAKLAR: 1-

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ELEKTROKARDİYOGRAFİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İYD I DERS NOTU 01 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. GİRİŞ...

Detaylı

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Doç. Dr. İbrahim AKPINAR BEÜ Kardiyoloji A.D.

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Doç. Dr. İbrahim AKPINAR BEÜ Kardiyoloji A.D. ELEKTROKARDİYOGRAFİ Doç. Dr. İbrahim AKPINAR BEÜ Kardiyoloji A.D. EKG YARDIMIYLA BİLGİ EDİNİLEN DURUMLAR Ritim ve iletim bozuklukları Miyokardın kanlanması Kalp adelesinin hipertrofisi Perikard hastalıkları

Detaylı

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram SB Çanakkale

Detaylı

Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler. Fibröz iskelet. Ventriküler

Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler. Fibröz iskelet. Ventriküler Doç. Dr. Murat AYAN Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler Fibröz iskelet Ventriküler 2 Supraventricular Ventricular Atrial origin 1-Atrial fibrillation 2-Atrial flutter 3-Atrial tachycardia Ectopic

Detaylı

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ DEFİBRİLASYON Myokardiyuma çok kısa bir süre içerisinde yüksek miktarda elektrik akımı vermektir. Amaç; VF/nabızsız VT durumlarını normal sinüs ritmine çevirmektir. Defibrilasyon

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

Sunumu Hazırlayan TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi. Uzm. Dr.

Sunumu Hazırlayan TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi. Uzm. Dr. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD İzmir Son Güncellenme Tarihi:

Detaylı

ÇOCUKLARDA NORMAL ELEKTROKARDĐYOGRAM DEĞERLERĐ

ÇOCUKLARDA NORMAL ELEKTROKARDĐYOGRAM DEĞERLERĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI ÇOCUKLARDA NORMAL ELEKTROKARDĐYOGRAM DEĞERLERĐ UZMANLIK TEZĐ DR. ÖZGÜN UYGUR DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. S. Ayvaz AYDOĞDU

Detaylı

Uykunun Evrelendirilmesi ve. Uykunun Evrelendirilmesi Yöntemleri

Uykunun Evrelendirilmesi ve. Uykunun Evrelendirilmesi Yöntemleri Uykunun Evrelendirilmesi ve Uykunun Evrelendirilmesi Yöntemleri Prof. Murat AKSU Uykunun evrelendirilmesi EEG EOG EMG F4- M1 C4-M1 O2-M1 Çene EMG si: Orta hatta Mandibulanın inferior kenarının 1 cm üstü

Detaylı

GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ELEKTROKARDİYOGRAFİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İYD I DERS NOTU 01 2015 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. GİRİŞ... 1 2. ELEKTROKARDİYOGRAFİ

Detaylı

NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER

NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@yahoo.com AMAÇ EKG nin fizyolojisi ve EKG yorumlamada

Detaylı

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik enerjisi uygulanmasına

Detaylı

Disritmiler. Taşiaritmilerin klasifikasyonu. Geniş QRS kompleks taşikardiler. Dar QRS kompleks taşiaritmiler. Genel değerlendirme.

Disritmiler. Taşiaritmilerin klasifikasyonu. Geniş QRS kompleks taşikardiler. Dar QRS kompleks taşiaritmiler. Genel değerlendirme. Taşiaritmilerin klasifikasyonu Disritmiler Temelde iki başlık altında toplanır Dar QRS kompleks taşiaritmiler (supraventriküler) Geniş QRS kompleks taşiaritmiler Dr. Soner IŞIK AÜTF ACİL TIP AD 20-10-2009

Detaylı

Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar)

Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar) Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar) Dr. Hikmet YILMAZ XVII. Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikasyon Kursu Uyku Tıbbı Teknisyenliği Sertifikasyon Kursu 26 Şubat-2 Mart 2014 Spice Otel, Belek, Antalya

Detaylı

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman EKG KÖŞESİ Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman Güzelbahçe sok. No:20, 34365 Nişantaşı/İSTANBUL Tel: 0212 311 36 06

Detaylı

Koroner Arter Hastalıklarında EKG Değişiklikleri

Koroner Arter Hastalıklarında EKG Değişiklikleri Koroner Arter Hastalıklarında EKG Değişiklikleri Neşet AYTAN* Koroner kalp hastalığının tanımlanmasında Elektrokardiyogramın önemli bir yeri vardır. Bununla beraber, tipik koroner hastalıklarında % 10-15

Detaylı

Atriyal Genişleme veya

Atriyal Genişleme veya Atriyal Genişleme veya Hipertrofileri Aysel ORAM - Atriyal hipertrofileri tartışabilmek için (incelikle normal P dalgasının görünümü hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Normal bir P vektörü aşağı,

Detaylı

Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN.

Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN. Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN. Arousal,uykunun EEG frekansındaki ani değişim ile yüzeyselleşmesidir. Aurosalın Kuralları KURAL 1 EEG frekans değişikliğinin arousal olarak skorlanması

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

Pediatrik Disritmiler

Pediatrik Disritmiler Pediatrik Disritmiler Sistemik yaklaşım Ritm regular? Hız Hızlı yada yavaş? P dalgaları varmı? Intervaller PR & QRS Regular (düzenli) Hız: 60 100 / dk P Dalgası: Normal ve yukarıya doğru; bütün P morfolojileri

Detaylı

3. MATERYAL VE METOD

3. MATERYAL VE METOD 1 TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN GÜREŞÇİLERDE ATRİOVENTRİKÜLER İLETİM ANORMALLİĞİ GÖRÜLME SIKLIĞI VE BU ANORMALLİĞİN ATRİYUM HİPERTROFİSİYLE İLİŞKİSİ *Arş.Gör. Serkan HAZAR ** Yrd.Doç. Dr. Haluk KOÇ

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: Aerobik egzersiz, EKG, kalp SUMMARY ECG CHANGES ON MIDDLE AGED SEDANTERY FEMALES AT THE END OF EİGHT-WEEK AEROBİC EXERCİSE

ANAHTAR KELİMELER: Aerobik egzersiz, EKG, kalp SUMMARY ECG CHANGES ON MIDDLE AGED SEDANTERY FEMALES AT THE END OF EİGHT-WEEK AEROBİC EXERCİSE 1 ORTA YAŞ SEDANTER BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZLE MEYDANA GELEN EKG DEĞİŞİKLİKLERİ F. Filiz ÇOLAKOĞLU * ÖZET Serkan HAZAR ** Sekiz haftalık aerobik nitelikteki egzersizin orta yaşlı sedanter

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN KALPTE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Selma KARACAN Serkan HAZAR ÖZET

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN KALPTE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Selma KARACAN Serkan HAZAR ÖZET 1 MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN KALPTE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Selma KARACAN Serkan HAZAR ÖZET Sekiz haftalık aerobik antrenman programının hormon tedavisi görmeyen

Detaylı

*AKS TANISINDA EKG DE TUZAKLAR. Doç. Dr. Selahattin KIYAN ACS YENİLİKLER İZMİR TOPLANTISI

*AKS TANISINDA EKG DE TUZAKLAR. Doç. Dr. Selahattin KIYAN ACS YENİLİKLER İZMİR TOPLANTISI *AKS TANISINDA EKG DE TUZAKLAR Doç. Dr. Selahattin KIYAN ACS YENİLİKLER İZMİR TOPLANTISI 08.11.2014 *Bu derste neler yaşanacak? *Tamamen vakalar üzerinden *Konuşmayan hekim istemiyoruz *(İnteraktif ) *Toplam

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI SEVİYESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN KALP YAPI VE FONKSİYONLARININ ELEKTROKARDİOGRAFİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI SEVİYESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN KALP YAPI VE FONKSİYONLARININ ELEKTROKARDİOGRAFİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 1 TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI SEVİYESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN KALP YAPI VE FONKSİYONLARININ ELEKTROKARDİOGRAFİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Ar.Gör. Serkan HAZAR * Yrd.Doç.Dr. Haluk KOÇ ** ÖZET Bu çalışmayla, milli takım

Detaylı

ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI

ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI EMG Kayıt Elektrotları 1- İğne Elektrot 2- Yüzey Elektrot Kas ve sinirlerin testi EMG Sinir ileti hızı Özel testler(tekrarlayıcı sinir uyarısı ve tek sinir lifi

Detaylı

ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım. Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD

ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım. Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD İçerik Tanım EKG Tedavi 2 3 4 5 Tanım MI a ait tipik klinik bulgular Anamnez

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER. Sunum Planı. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi

TAŞİDİSRİTMİLER. Sunum Planı. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi Sunum Planı TAŞİDİSRİTMİLER Kardiyak ileti fizyolojisi ve aksiyon potansiyeli Disritmilere yaklaşım Disritmilerin tanınması Dr. Taylan KILIÇ AÜTFH Acil Tıp A.B.D. 26.10.2010 1 Disritmilerin tedavisi 2

Detaylı

ANİ KARDİAK ÖLÜM. Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

ANİ KARDİAK ÖLÜM. Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ANİ KARDİAK ÖLÜM Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TANIM Tanı almış kardiyak hastalığı olan veya olmayan kişilerde, kardiyak sebebe bağlı kısa sürede gelişen (genellikle

Detaylı

SİNÜS NOD BOZUKLUKLARI. SİNÜS BRADİKARDİSİ Normal sinüs ritmi kriterleri geçerli, ancak p dalga hızı <60/dk

SİNÜS NOD BOZUKLUKLARI. SİNÜS BRADİKARDİSİ Normal sinüs ritmi kriterleri geçerli, ancak p dalga hızı <60/dk EKG GENEL BİLGİLER EKG kliniğe yardımcı bir laboratuar testtir. Sadece EKG' ye bakarak tanı konulamaz. Diğer laboratuar bulgular ve hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmelidir. Kalbin her siklusundaki

Detaylı

Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD 14.06.2014 Ege Üni. 8. ATOK

Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD 14.06.2014 Ege Üni. 8. ATOK EKG de Ölümcül Tanılar, Tuzaklar ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Müdürü Ege ÜTFH Acil Tıp AD 14.06.2014 Ege Üni. 8. ATOK Bu derste neler yapılacak? Tamamen vakalar üzerinden Konuşmayan

Detaylı

EKG de Ölümcül Tanılar, Tuzaklar ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Selahattin KIYAN

EKG de Ölümcül Tanılar, Tuzaklar ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG de Ölümcül Tanılar, Tuzaklar ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Selahattin KIYAN Bu derste neler yapılacak? Tamamen vakalar üzerinden Konuşmayan asistan istemiyoruz (İnteraktif ) Toplam 30 + 30 = 60 dakika

Detaylı

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.)

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.) Bradiaritmi Tedavisi -Pacemaker -Atropin: semptomatik bradikardide sınıf IIa 0.5 mg. ve 3-5 dk. arayla toplam 3 mg. 0.5 mg altında bradikardi yapabilir.perfüzyonu bozuk hastada pace beklenmeden yapılması

Detaylı

EKG de Atlanan Ölümcül Tanılar. Doç. Dr. İsa KILIÇASLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Acil Tıp Sempozyumu, Elazığ

EKG de Atlanan Ölümcül Tanılar. Doç. Dr. İsa KILIÇASLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Acil Tıp Sempozyumu, Elazığ EKG de Atlanan Ölümcül Tanılar Doç. Dr. İsa KILIÇASLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 21.03.2014 14. Acil Tıp Sempozyumu, Elazığ Vaka-1 41y, erkek hasta, uzun yol otobüs şöförü, Şikayet: Fenalaşma,

Detaylı

KARDİYAK ARİTMİLER. Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1

KARDİYAK ARİTMİLER. Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1 KARDİYAK ARİTMİLER Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1 Sunum özeti 1-Kalbin ileti sistemine genel bakış. 2-Temel EKG yorumlanması 3-Aritmiler 4-Ve aritmilere genel yaklaşım 5-Önemli

Detaylı

Uykunun Skorlanması. Prof. Dr. Murat AKSU

Uykunun Skorlanması. Prof. Dr. Murat AKSU Uykunun Skorlanması Prof. Dr. Murat AKSU Evreler: Evre W Evre N1 Evre N2 Evre N3 Evre R Çalışmanın başlangıcından itibaren 30 saniyelik epoklar Her epok= bir evre Bir epokta 2 veya daha fazla uyku evresi

Detaylı

Normal bir EKG de izlenen P dalgası atriyal uyarılmayı, QRS ventriküler uyarılmayı ve T ventriküllerin yeniden toparlanmasını yansıtır.

Normal bir EKG de izlenen P dalgası atriyal uyarılmayı, QRS ventriküler uyarılmayı ve T ventriküllerin yeniden toparlanmasını yansıtır. Ritim bozuklukları EKG ile tanınır. EKG miyokardın uyarılması ve yeniden toparlanması dönemindeki kayıtlarından elde edilir ve kalbin elektriksel aktivitesi hakkında bilgi verir. Kalbin elektriksel uyarımı,

Detaylı

Plan. Giriş DİSRİTMİLER DİSRİTMİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ANSTABİL BRADİARİTMİK HASTAYA YAKLAŞIM BRADİARİTMİLER

Plan. Giriş DİSRİTMİLER DİSRİTMİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ANSTABİL BRADİARİTMİK HASTAYA YAKLAŞIM BRADİARİTMİLER DİSRİTMİLER Plan Genel bilgiler Spesifik hastalıklar Dr. Şerife ÖZDİNÇ Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp AD Acilde sık Giriş Baş dönmesi, çarpıntı, senkop ani ölüm İskemik kalp hastalıkları, ileti sistemi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. Ar. Gör. Dr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. Ar. Gör. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 10 Aralık 2014 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Burcum Büyükuysal Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Kardiyovasküler sistem regülasyonu Lokal Refleks Santral regülasyon Otonom sinir sistemi Sempatik Parasempatik Kalp:

Detaylı

KARDİYAK ARİTMİLER. Uzm. Dr. İhsan ALUR

KARDİYAK ARİTMİLER. Uzm. Dr. İhsan ALUR KARDİYAK ARİTMİLER Uzm. Dr. İhsan ALUR TANIM: Kelime anlamı ritmin olmamasıdır, ancak sinüs ritminden sapma anlamında kullanılmaktadır. Normal veya anormal uyarı oluşumu,anormal uyarı iletimi veya her

Detaylı

Biyomedikal İşaret İşleme

Biyomedikal İşaret İşleme Biyomedikal İşaret İşleme Genel Ölçüm Sistemi Ölçüm sistemi blok diyagramı BME 423 Biyomedikal İşaret İşleme I 1 Biyomedikal İşaret İşleme Genel Ölçüm Sistemi BME 423 Biyomedikal İşaret İşleme I 2 Biyomedikal

Detaylı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı Đçerik Senkop ve kardiyak pacing Dr.Mustafa Keşaplı Antalya EAH Acil Tıp Kliniği Mayıs 2011 Tanım Sınıflama Kardiak senkop Pace endikasyonları Pacing 2 Tavsiye sınıfları Kanıt düzeyleri 3 4 senkop Tanım

Detaylı

Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon

Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon (olgu temelli) Dr. Basri Amasyalı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Aksesuar Yol Lokalizasyonları Para-Hisian aksesuar yollar: Aksesuar yolun atrial ve ventriküler

Detaylı