BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Sayfa No:1 BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle) 4. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası 5. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları 6. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar 7. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar 8. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler 9. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri 10. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklik ve nedenleri 11. Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı 12. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi 13. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

2 Sayfa No:2 14. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmalarını içeren açıklamalar 15. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri 16. Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar 17. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler 18. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi 19. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler 20. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler 21. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi 22. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 23. Finansal Tablolar Bilanço Gelir Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Nakit Akım Tablosu Kâr Dağıtım Tablosu Dipnotlar

3 Sayfa No:3 1- Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri: (Başlangıç ve bitiş tarihleriyle) Adı Soyadı Ünvanı Görev Süresi Müslüm DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Başkanı Mart 2011 Nazlı ELVAN DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2011 Ünsal GÜCÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2011 Yusuf Murat ZELEF Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2011 Derya KAYA Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2011 Aydın DEMİRBİLEK Denetleme Kurulu Üyesi Mart 2009 Nihal ELVAN ERTURAN Denetleme Kurulu Üyesi Mart 2009 Yetki sınırları; Şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir. 4- İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası: Finans sektöründe faaliyet gösteren, sermaye piyasası araçlarına dayalı menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulan yatırım ortaklıklarının portföyleri, hisse senetleri ve sabit getirili menkul kıymetlerden oluştuğundan, global ekonomik, siyasi gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalardan fazlasıyla etkilenmektedir yılında yaşanan küresel finansal kriz gelişmiş sermaye piyasalarında olduğu gibi ülkemizde de ekonomide ağır koşulların oluşmasına ve sermaye piyasasında büyük zararların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak şirket, büyük bir öngörüyle bu dönemi başarıyla atlatmıştır. Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği tarafından yayımlanan bir araştırmada yatırım ortaklıklarının prim ve iskonto tablosunda görüleceği üzere şirket 2008 yılında %8.9 oranında bir zararla A tipi yatırım ortaklıkları arasında performans itibarıyla en iyi 5. Yatırım Ortaklığı olmuştur. Bu dönemde İMKB 100 endeksi %52 oranında gerilemiştir. Şirketin sermayesi TL dir. Şirket özkaynaklarıyla yaptığı yatırımlar tarihi itibariyle aşağıdadır.

4 Sayfa No:4 Hisse Senetleri Rayiç Değer (TL) ALNTF ,00 BOSSA ,00 ECILC ,00 Hisse Senetleri Toplam Rayiç Değer , Vadeli Ters Repo ,00 Kâr Dağıtım Politikası: Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar uyarınca; Şirketin 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl dağıtılabilir kârın %30 undan az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapmak şeklinde kâr dağıtım politikası oluşturulmasına, kâr dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine karar verilmiştir. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü: 2006 yılında, şirketin TL olan çıkarılmış sermayesi TL (%100) bedelli, TL (%16) bedelsiz artırılarak TL ye yükseltilmiş olup, brüt = net TL tutarında (Hisse Başına 0,06 TL / % 6,00) nakit temettü dağıtımı yapılmıştır yılında şirketin çıkarılmış sermayesi TL (%11,11) bedelsiz artırılarak TL den TL ye yükseltilmiş olup, brüt = net TL tutarında (Hisse Başına 1.-TL / % 0,00706) nakit temettü, TL (Toplam sermayeye oranı %0,642) sermayeye ilave edilerek karşılığında bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle dağıtımı yapılmıştır tarihinde 2007 yılı ,90.- TL dönem kârının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir ,23.- TL tutarın tamamı (1 TL ye 0, TL) brüt=net nakit temettü olarak dağıtılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması ve ,41 TL zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılması hususları Genel Kurul a teklif edilecektir. 5- İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları: Yatırım ortaklıkları, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kâr payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır. Şirketin finansman kaynağı kendi özsermayesidir.

5 Sayfa No:5 Riskin dağıtılması ilkesi sayesinde yatırım ortaklıklarının, bireylerin kendi imkanları ile sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları mümkündür. Mal Varlığının Korunması ilkesi ile de Ortaklık portföyünde yer alan menkul kıymetler, kurucu ortaklar ile portföy yöneticilerinden ayrı bir yerde muhafaza edilmek zorundadır. Sözkonusu menkul kıymetler, ortaklık ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) arasında imzalanacak bir saklama sözleşmesi çerçevesinde Takasbank ta saklanır. Şirketin Yönetim Kurulunca Faaliyet ve İç Kontrol Yönetmeliği (Personel Görev Tanımları - Yetki ve Sorumlulukları - Portföy Yönetim Süreci) oluşturulmuş olup, İş Akışı, Görev Sorumlulukları ve denetim mekanizması ayrıntılı olarak yapılandırılmış ve iç kontrol sorumlusu atanmıştır. Şirket ayrıca, bağımsız denetim şirketi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 6- Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar: Finansal tablo ve dipnotlara alınmayan bir husus bulunmamaktadır. 7- Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar: Yoktur. 8- İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler: Şirket belirlemiş olduğu yatırım kıstasları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası konjonktürü yakından izleyerek ve değerleyerek aktif değerini artırmayı hedefler. Ekonomilerdeki büyüme trendlerine paralel olarak aktif yapısını büyütmek için kurumsal bir portföy yönetim stratejisi uygular. 9- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri: Şirket yeni maliyet oluşturmadan, mevcut personel ve yönetim ile araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla teknolojik gelişmeler izlenmekte ve bu doğrultuda kararlar verilmektedir. 10- Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklik ve nedenleri: Dönem içinde Şirketin Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır. 11- Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı: Yoktur.

6 Sayfa No:6 12- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi: Yatırım ortaklıklarına ilişkin genel bilgiler: Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır. Yatırım ortaklıklarının temel fonksiyonu küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı ortaklarına payları oranında dağıtmaktır. Yatırım ortaklıklarının diğer ortaklıklardan farkı, faaliyet alanlarının sadece sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan bir portföyün işletilmesi şeklinde sınırlandırılmış bulunmasıdır. Yatırım ortaklığı portföyünün uzman bir kadro tarafından yönetilmesi nedeniyle bir yandan tasarruf sahibinin riski azaltılırken diğer yandan da tasarrufların menkul kıymetlere yatırılması suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanabilmektedir. Ortaklığın yatırım ortaklıkları sektörü içindeki yeri: Finans sektöründe faaliyet gösteren Şirketin fiili faaliyet konusu, menkul kıymet portföy işletmeciliğidir. Anonim Şirket şeklinde ve tedrici şekilde kurulmuş bulunan Şirketin hisse senetleri 1995 Mayıs ayından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmekte olup, portföy işletmeciliği yapan 34 adet menkul kıymet yatırım ortaklığından bir tanesidir. 13- Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği: Şirketin teşviklerden yararlanma durumu bulunmamaktadır. 14- İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmalarını içeren açıklamalar: Şirketin üretim birimi bulunmamaktadır. 15- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

7 Sayfa No:7 Portföy işletmek üzere kurulan bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olan Şirkette satış veya dağıtım faaliyeti bulunmamaktadır. 16- Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar: Şirket 2008 yılı ilk 12 aylık dönemi TL zararla kapatmıştır. Şirketin dönemi mali bünye ve kârlılık rasyoları şöyledir: Cari oran 180,962 Toplam Borç / Aktif 0,0116 Kısa Vadeli Borç / Pasif 0,0055 Uzun Vadeli Borç / Pasif 0,0061 Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç 0,4722 Dönen Varlık / Aktif Toplamı 0,9965 Net Dönem Kârı (Zararı) / Aktif Toplamı -0,0918 Net Dönem Kârı (Zararı) / Özsermaye -0, İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirket yalnızca özkaynaklarına dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Bu nedenle mali yapıyı iyileştirmeye yönelik önlem almayı gerektirecek bir durum yoktur. 18- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi: Şirket üst yönetimde ilk 12 aylık dönem içinde değişiklik yapılmamıştır. Adı Soyadı Ünvanı Öğrenim Mesleki Tecrübe Müslüm DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Başkanı Üniversite Eski Hesap Uzmanı Eski SPK Denetçisi sermaye piyasası sektöründe muhtelif görevler.

8 Sayfa No:8 Nazlı ELVAN DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Üyesi Üniversite sermaye piyasası sektöründe muhtelif görevler. Ünsal GÜCÜK Yönetim Kurulu Üyesi Üniversite sermaye piyasası sektöründe muhtelif görevler. Yusuf Murat ZELEF Yönetim Kurulu Üyesi Üniversite sermaye piyasası sektöründe muhtelif görevler. Derya KAYA Yönetim Kurulu Üyesi Üniversite sermaye piyasası sektöründe muhtelif görevler. 19- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler: Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur. Şirketin tarihi itibariyle personel mevcudu 6 dır. Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık gözlemlenmemiştir. Çalışanlara maaş, yemek ve yol ücreti yanında iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir. Şirketin itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir fayda sağlanmamakta ve ücret ödenmemektedir. Kilit personele ödenen aylık ücretler aşağıda belirtilmiştir. Ocak-Haziran 2008 Temmuz-Aralık 2008 Kilit Personel Net Aylık Ücret (TL) Net Aylık Ücret (TL) Genel Müdür 4.509, ,32 Portföy Yöneticisi 5.295,63 5,795,63 Muhasebe Sorumlusu 1.622, ,47

9 Sayfa No:9 Kilit personelden sadece Muhasebe Sorumlusu na ayrıca günlük 9.-TL yemek ücreti ödenmektedir. Kilit personele başka herhangi bir ödeme yapılmamakta veya başka bir fayda sağlanmamaktadır. 20- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler: Yoktur. 21- Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi: Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır. 22- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu: 1.Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanmasını, stratejik bir hedef olarak benimsemektedir. Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine oturmaktadır. Bu çerçevede, şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibariyle anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun olduğunu ve denetlendiğini taahhüt eder. Şirket kurumsal yönetim kalitesini arttırmak için aşağıda belirtilen hususlardaki eksiklikleri en kısa sürede gidermeyi amaçlamaktadır. Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölüm Madde 31 de belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte birinin bağımsız üyelerden oluşması formatına yaklaşabilmesini hedeflemekte, ancak bunun için belli bir geçiş sürecine ihtiyaç duymaktadır. Şirket bulunduğu faaliyet alanının gereklerine uygun olarak en az maliyetle en çok getiriyi hedeflediğinden denetim ve kurumsal yönetim komitesi oluşturmamış, denetim ve kurumsal yönetimden sorumlu üyeler belirlemiştir.

10 Sayfa No:10 Şirket ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanılmasına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin oluşturulmasıyla azınlık pay sahiplerinin yönetimde daha iyi temsil edileceğini ve bunun da azınlık haklarının temsiline katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu nun Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği gereğince, esas sözleşmesinde; faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemez. Bu miktar ve değer, sermaye ve yedek akçelerinin %10 u ve/veya aktif toplamın %5 inden fazla olamaz hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle Kurumsal Yönetim İlkeleri nde belirtilen şekilde gayrimenkul alım-satımlarına ilişkin kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek duyulmamıştır. BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2.Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Şirket, kendi faaliyet alanının gerektirdiği organizasyon yapısı gereğince Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi oluşturmamıştır. Ancak pay sahiplerinin haklarını kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları alanlarda cevap vermek üzere, Fersan C. Bayıraş Pay Sahipleriyle İlişkiler Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. ( /5 Hat) Pay sahipleriyle ilişkiler temsilcisinin başlıca görevleri; Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ilgilenmek olarak belirlenmiştir.

11 Sayfa No:11 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Şirketin tarihli 12 aylık finansal tabloları ve raporları mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak her türlü bilgi İMKB aracılığıyla duyurulmakta ve elektronik ortamda adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde şirket, özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır. 4.Genel Kurul Bilgileri Dönem içinde tarihinde, 2007 yılı ,90.- TL dönem kârının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir ,23.- TL tutarın tamamının (1 TL ye 0, TL) brüt=net nakit temettü olarak tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildiği Olağan Genel Kurul toplantısı yapmıştır. Toplantıya davet; toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih ve 6977 sayılı nüshasında ve Yeni Gün Gazetesi nin tarihli nüshasında yayınlanarak, nama yazılı pay sahiplerine ise tarihinde gönderilen taahhütlü mektupla yapılmış ve internet sitemizde de yayınlanmıştır. Genel Kurul da şirketin toplam TL lik ödenmiş sermayesine tekabül eden adet hisseden, TL lik sermayeye karşılık adet hisse asaleten temsil edilmiştir. Böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı ile katılım gerçekleşmiştir. Toplantıya medyanın katılımı olmamıştır. 5.Oy hakları ve azınlık hakları Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde, oy haklarında imtiyaz bulunmaktadır; (A) grubu payların her biri (onbin) oy hakkına, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır. 6.Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Şirketin yatırım ortaklığı olması nedeniyle ve ana sözleşmesi uyarınca; şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

12 Sayfa No:12 Şirket kâr dağıtımı konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğlerine uymaktadır. Kâr dağıtım kararı her yıl Genel Kurul da verilir. Kâr dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanmaktadır. Şirket her yıl dağıtılabilir kârın %30 undan az olmamak kaydıyla ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapmayı kâr politikası olarak benimsemiştir. Kâr dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu nun 15. Maddesi ve Kurul tebliğlerine uyulur. 7.Payların Devri Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakla birlikte; hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Şirket, kamuya açıklanacak bilgileri açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay ulaşılabilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunar. 8.Şirket Bilgilendirme Politikası Şirket Bilgilendirme Politikası, Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı şekliyle aşağıdaki gibidir. Madde 31- Şirket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede; a)portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümünü ve portföy değerini haftalık dönemler itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na iletir. Portföy yapısı ile değerini şirket merkezi ile adresinde bulunan internet sitesinde ortakların incelemesine sunar. b)mali tablo ve raporlara ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri itibariyle maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız denetim öngörülen mali tablolar bağımsız denetim raporu ile birlikte, SPK nın ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul a gönderilir. c)yönetim Kurulu nca hazırlanan kâr dağıtım önerisini ve kâr dağıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirir.

13 Sayfa No:13 d)sermaye Piyasası Kurulu nca Şirket in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, söz konusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 işgünü içerisinde Kurul a gönderir. 9.Özel Durum Açıklamaları dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 19 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalardan bir tanesi için İMKB tarafından ek açıklama istenmiştir. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. 10.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 1- Sermaye Piyasası Kurulu nun 09/12/2003 tarih ve KYD sayılı yazısı gereğince Kurumsal internet adresi ve Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfası oluşturulmuştur. Şirketin internet adresi: dir. Bu adreste bulunan Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfasında; Şirketin ana sözleşmesi, izahnamesi, mali tabloları, ortaklık yapısı, yönetim kurulu bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değişiklikler sayfa üzerinde güncellenmekte, hafta sonları itibariyle şirketin mali yapısını gösteren portföy raporu verilmektedir. 2- İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde te sayılan; Ticaret sicil bilgileri Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali Özel durum açıklamaları Yıllık faaliyet raporları Periyodik mali tablo ve raporlar İzahnameler ve halka arz sirkülerleri Genel Kurul toplantılarının gündemleri Katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları Vekaleten oy kullanma formu Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararlarının toplantı tutanakları Sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar

14 Sayfa No:14 Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlar ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgiler sitede mevcuttur. Sitenin kullanımına ilişkin esaslar bilgilendirme politikasında yer alır. 11.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi Sahiplerinin Açıklanması ORTAKLIK YAPISI (%1 DEN FAZLA OLAN) Adı-Soyadı Unvanı İştirak Tutarı(TL) İştirak Oranı(%) Müslüm Demirbilek %35,50 Nazlı Elvan Demirbilek % 8,75 Diğer %55,75 TOPLAM %100 İçeriden Öğrenebilecek Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Adı-Soyadı Ünvanı Müslüm Demirbilek Yönetim Kurulu Başkanı, Portföy Yöneticisi Nazlı Elvan Demirbilek Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Derya Kaya Muhasebe, Takas ve Hazine Sorumlusu Murat Zelef Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Gücük Yönetim Kurulu Üyesi Fersan C. Bayıraş Pay Sahipleriyle İlişkiler Temsilcisi BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ Şirket bir portföy yönetim şirketidir. Şirketle ilgili menfaat sahipleri ise pay sahipleriyle birlikte çalışanları, yatırımcıları ve hatta yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini de içerir. Menfaat sahipleriyle ilgili temel şirket politikamız açık, dürüst, tutarlı iletişim esasına dayanır. 12.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları, haftalık dönem itibariyle portföy yapısını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir. Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla bilgilendirmektedir.

15 Sayfa No:15 14.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller şirketin iç düzenlemelerinde ve esas sözleşmesinde yer alır. 15.İnsan Kaynakları Politikası Şirket bir portföy yönetim şirketi olarak az sayıda çalışana sahiptir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik esas alınır. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup; ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın insan haklarına saygılı bir politika benimsenmiştir. 16.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirket bir portföy yönetim şirketi olması nedeniyle; müşterisi ve tedarikçisi bulunmamaktadır. 17.Sosyal Sorumluluk Şirket sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Bulunduğu çevreye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere ve etik kurallara uyar. BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 18.Yönetim Kurulu yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Esas sözleşmede yer alan şekliyle; Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından bir ilâ üç yıl için seçilen en az üç en çok yedi kişiden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Şirketin yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Adı-Soyadı Müslüm Demirbilek Nazlı Elvan Demirbilek Ünsal Gücük Yusuf Murat Zelef Derya Kaya Görevi Yönetim Kurulu Başkanı ve Portföy Yöneticisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Muhasebe Sorumlusu Yönetim Kurulumuzda murahhas aza yoktur.

16 Sayfa No:16 Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye yer almamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkelerinin işaret ettiği standartlar yönünde çalışmalar yapılacaktır. Bunun için belli bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. 19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirket ana sözleşmesine göre yönetim kurulu üye seçiminde, üyelerin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekmektedir. Ana sözleşmedeki düzenlemeyle birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan asgari nitelikler, SPK mevzuatında yeralan niteliklerle örtüşmektedir. 20.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek yoluyla ve kayıtlı sermaye esaslarına göre tedrici usulde kurulmuş bir yatırım ortaklığı anonim şirketidir. Şirketin hisse senetleri 1995 yılında halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarı nda işlem görmeye başlamıştır. Şirketin amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektedir. Şirket ana sözleşmesi gereği işlettiği portföyün en az % 25 ini devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil, Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırır. Şirket bu yönüyle bir A tipi yatırım ortaklığı olarak, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için farklı bir alternatif oluşturmaktadır. 21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Şirket Yönetim Kurulunca Faaliyet ve iç kontrol Yönetmeliği (Personel Görev Tanımları- Yetki ve Sorumlulukları- Portföy Yönetim Süreci) oluşturulmuş olup, İş Akışı, Görev Sorumlulukları ve denetim mekanizması ayrıntılı olarak yapılandırılmış ve iç kontrol sorumlusu atanmıştır. Şirket ayrıca, bağımsız denetim şirketi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 22.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmektedir. Şirket sözleşmesinin 20. maddesinde yazıldığı gibi; Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

17 Sayfa No:17 23.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanmazlar. Yönetim Kurulu 2008 ilk 12 aylık dönem içerisinde 17 kez Yönetim Kurulu toplantısı yapmıştır. Toplantılara tam sayıda üye katılımı olmuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreterya bulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin IV. Bölümü nün üncü maddesinde yer alan aşağıdaki konularda, Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanır. Kararlar toplantıya fiilen katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından alınır. a.genel Kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular, b.genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi, c.yönetim Kurulu Başkanının ve Başkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması, d.idari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi, e.icra Başkanının/Genel Müdürün atanması veya azledilmesi f.komitelerin oluşturulması g.şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi h.birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10 unun satılması veya %10 unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10 unun üzerinde tutarlarda gider yapılması i.sermaye artırımı veya azaltımı.

18 Sayfa No:18 24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, dönem içinde şirketin faaliyet konusu kapsamında, şirketle herhangi bir işlem ve rekabet yapmamıştır. 25.Etik Kurallar Şirkete uygulanan ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemeler uyarınca Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. aşağıda maddeler halinde sıralanan etik kuralları kabul etmiştir. Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin ve çalışanların benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. Şirketin belirlediği/belirleyeceği diğer uygun politikaları, genelgeleri, davranış kuralları vs. tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin en önemli amacı, hissedarlarının yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek maksadıyla mevcut piyasa koşulları içerisinde portföyünün getirisini en yüksek seviyeye ulaştırmak için çalışmaktır. Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ilgili tebliğle uyumlu olarak yönlendirir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütür. Hissedarlarına ve ilişkide bulunulan diğer kişilere karşı herhangi bir suistimal söz konusu olamaz. Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılır. Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibariyle bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uyar. Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılıdır. Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilir. Şirket, çalışanlarının her birinin ayrı ayrı kişilik onurunu ve yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korumayı borç bilir. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlar. Ayrımcılığın ya da tacizin hiçbir türüne müsamaha etmez. İşyeri politikasını çalışanlarıyla sürekli iletişim içerisinde, onların isteklerini de göz önünde bulundurarak belirler.

19 Sayfa No:19 Çalışanlardan hissedarlarla ve ilişkide bulunulan herkesle açık ve dürüst iletişim kurmaları beklenir. Şirketin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir. Çalışanlar faaliyet itibariyle kurulan her ilişkide seviye ve mesafelerini korurlar. Yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde olamayacakları gibi kendilerine menfaat temini tekliflerini anında yönetime iletmekle yükümlüdürler. Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder. 26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirket, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla, denetimden sorumlu bir komite üyesi belirlemiştir. 27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar dönemi içerisinde; Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri bu görevlerinden dolayı huzur hakkı, kâr payı ve başka bir ücret almamıştır. Şirket faaliyet konusu gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilerine borç vermemiş ve kredi kullandırmamıştır. 23- Finansal Tablolar: Şirketin, Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış Konsolide Olmayan karşılaştırmalı Finansal Tabloları ve Dipnotları aşağıda sunulmaktadır.

20 Sayfa No:20 BİLANÇO / AKTİF Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara Toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

21 Sayfa No:21 BİLANÇO / PASİF Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faal.den Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı 27 ( ) Azınlık Payları 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR

22 Sayfa No:22 GELİR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Ge çmiş iş Dipnot Referansları Geçm SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (1.560) (1.375) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI ( ) Dönem Kar/Zararının Dağılımı (0,086) 0,120 Azınlık Payları 0 0 Ana Ortaklık Payları 0 0 Hisse Başına Kazanç 36 (0,086) 0,120 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) 0 0 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) 0 0 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0

23 Sayfa No:23 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLER İTİBARİYLE ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI Özsermaye Yasal Olağanüstü Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Düzeltme Farkları Yedekler Yedekler Karı / (Zararı) Karı / (Zararı) Toplam Dipnot Referansları Tarihi İtibarıyla Bakiye Tarihine Devir Transfer 0 ( ) 0 ( ) (76.618) 0 ( ) 1.Tertip Yasal Yedek Akçe İç Kaynaklardan (2005 Yılı Olağanüstü Yedekleri) İç Kaynaklardan (2004 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı) Geçmiş Yıl Karlarına Transfer Net Dönem Karı / (Zararı) Dağıtılan Temettü Tarihi İtibariyle Bakiye Tarihine Devir Transfer (71.149) (71.149) 1.Tertip Yasal Yedek Akçe Tertip Yasal Yedek Akçe Geçmiş Yıl Karlarına Transfer ( ) Net Dönem Kar/(Zararı) ( ) 0 ( ) Dağıtılan Temettü ( ) ( ) Tarihi İtibariyle Bakiye ( )

24 Sayfa No:24 01 OCAK 2008 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLER İTİBARİYLE NAKİT AKIM TABLOLARI ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31 Aralık Aralık 2007 Net Kar / (Zarar) ( ) Amortisman Gideri (+) Kıdem Tazminatı Karşılığı (+) Hisse Senetleri Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+) Hisse Senetleri Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-) 31 ( ) ( ) Aktif ve Pasif Kalemlerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı ( ) Varlık ve Borçlardaki Değişmeler Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+) (358) Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Artış (-) / Azalış (+) 26 (1.001) 605 Diğer Duran Varlıklardakı Artış (-) / Azalış (+) Menkul Kıymetlerdeki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Ticari Borçlarlardaki Artış (+) / Azalış (-) Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış (+) / Azalış (-) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Girişi / (Çıkışı) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Sabit Kıymet Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi (+) 18, Maddi Duran Varlık Alımları (-) 18,19 (5.542) (10.558) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişi / (Çıkışı) (5.542) (10.558) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Bedelli Sermaye Artışı (+) 0 0 Kar Payı Ödemeleri (-) 27 ( ) (38.117) 27 Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit ( ) (38.117) Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış / (Azalış) 6 (73.000) Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

25 Sayfa No:25 Genel Kurula Teklif Edilen 2008 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL): 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Kâr dağıtımında imtiyaz yoktur. SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı ( ) ( ) 4. Ödenecek Vergiler ( - ) Net Dönem Kârı ( = ) ( ) ( ) 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) a Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı ( ) ( ) 8.b Gerçekleşmemiş Sermaye Azalışları ( + ) c Gerçekleşmemiş Sermaye Artışları ( - ) ( ) 8.d Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı ( ) 9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı ( ) 11. Ortaklara Birinci Temettü - -Nakit -Bedelsiz -Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb. temettü İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü Ortaklara İkinci Temettü İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - -Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE TOPLAM TEMETTÜ GRUBU TUTARI (TL) İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) A BRÜT B TOPLAM A NET B TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) - -

26 Sayfa No:26 NOT 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Bumerang Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ( Şirket ), sermaye piyasası araçlarını satın almak, bu araçlardan portföy oluşturmak, bu portföyü işletmek amacıyla 1995 yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket in faaliyet konusu menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kayıt ve şartı ile ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde profesyonel portföy yönetimi sunmaktır. Şirket bu amaç dahilinde; a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gereğinde portföyde değişiklikler yapar, b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır, c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar. Ortaklık, A Tipi olup, Kemankeş Mahallesi, Galata Mumhane Caddesi, No:43, Karaköy / İSTANBUL adresinde, yetki belgesi çerçevesinde portföy işletmeciliği faaliyetini sürdürmektedir.31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 6 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2007: 6). a) Sermaye: Şirket in çıkarılmış sermayesi adet hisseden oluşmakta olup ortaklar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir : 31 Aralık Aralık 2007 Adı Soyadı/Ünvanı Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) Müslüm DEMİRBİLEK (A Grubu Nama) Müslüm DEMİRBİLEK (B Grubu Hamiline) Nazlı ELVAN DEMİRBİLEK (B Grubu Hamiline) Diğer Ortaklar 0, , , , , , , , Toplam 100, , b) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar: Grup Nama/Hamiline Nominal Değeri (TL) İmtiyaz Türü A Nama 600 Yönetim Kurulu Seçiminde Oy imtiyazı B Hamiline Toplam Ana sözleşmenin 11. maddesine göre, ortaklığın çıkarılmış sermayesi (A) grubu ve (B) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Yönetim kurulu seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri (onbin) oy hakkına, (B) grubu hisse senetlerinin her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. (A) grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkı imtiyazına sahip olduğundan Borsa da işlem görmeyecektir.

27 Sayfa No:27 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları Şirket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ ( Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ ) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" ( Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ") yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UMS/UFRS ) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Bu rapor tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ i çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapılmıştır. Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Finansal tabloların onaylanması Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 4 Mart 2009 tarihinde 152 numaralı yönetim kurulu kararı ile onaylanmış ve yayınlanmasına karar verilmiştir. Mevzuat çerçevesinde Şirket in yetkili kurullarının finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. Kullanılan Para Birimi Şirket in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ( 5083 sayılı Kanun ) ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası ( YTL ), alt birimi ise Yeni Kuruş ( YKR ) olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı nın eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi olan YTL ve YKR de yer alan Yeni ibarelerinin 1 Ocak

BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILI FAALİYET RAPORU BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU 2007 Yılı Faaliyet Raporu İçeriği Yönetim Kurulundan mesaj I- GİRİŞ 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU

BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2010

FAAL YET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Şirketimiz 1977 yılında Genborsa Menkul Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman A.Ş. ünvanıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa 1 / 8 Raporun Dönemi : 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 Faaliyet Dönemi Ticaret Unvanı : KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No : 151174 Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:61 Uso Center

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 KURUMSAL YÖNETİM RAPORU

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 KURUMSAL YÖNETİM RAPORU COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 KURUMSAL YÖNETİM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu: 1. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan

Detaylı

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56,57,63

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

IV - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI IV - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ata Yatırım Ortaklığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini, pay sahiplerini şefafflık,

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket

Detaylı

: AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. : Maslak, Meydan Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:1 No: Sarıyer/İSTANBUL

: AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. : Maslak, Meydan Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:1 No: Sarıyer/İSTANBUL Sayfa No: 1 GENEL BİLGİLER Rapor Dönemi : 01.01.2016 31.12.2016 Ortaklığın Ünvanı : AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 38058-5 Merkez Adresi : Maslak, Meydan Sokak No:3 Veko

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2013-30.06.2013 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-31/03/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 2-Ortaklığın Unvanı : Logos Portföy

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2007-31/12/2007 2. Ortaklığın ünvanı: Merkez B tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU HAZİRAN 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi

Detaylı