DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2793 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1751 DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR Yazarlar Prof.Dr. Nüvit OKTAY (Ünite 1, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Hasan BAKIR (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 3, 7, 8) Öğr.Gör.Dr. Nur İSLATİNCE (Ünite 6) Editör Doç.Dr. Bülent AÇMA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafiker Gülşah Karabulut Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Dış Ticaretle İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basııştı. ESKİŞEHİR, Ocak 2013 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı 2 2. Türk Eximbank, Merkez Bankası ve Diğer Bankalar Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü TOBB, TİM, İhracatçı Birlikleri ve DEİK Yurt İçinde Dış Ticarete Yardımcı Diğer Kuruluşlar Uluslararası Ticaret ve Yatırımlara Fon Sağlayan Uluslararası Kuruluşlar Dünya Ticaret Örgütü Yurt Dışında Dış Ticarete Yardımcı Diğer Kuruluşlar iii

4 Önsöz Dünyada küreselleşme ve uluslararası bütünleşme süreciyle birlikte, siyasal ve ekonomik alanda yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ülkelerin coğrafi özelliklerinin birbirine benzer ya da tamamen farklı olması, ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı ya da birbirinden bağımsız olması, dünyadaki ülkelerin ticari, bilimsel, teknolojik ve ekonomik işbirliğine girmelerine engel teşkil etmemektedir. Bu süreçte uluslararası kuruluşlar finansman, kredi ve yatırım politikalarını koordine ederek dış ticaretin geliştirilmesine ve kolaylaşmasına yöneliş işlevler üstlenmektedir. Günümüzde ülkeler ulusal kalkınmalarını gerçekleştirmede dış ticaretin önemini kavramış durumdadırlar. Dış ticaret aracılığı ile ülkeler daha fazla üretip satarak daha fazla gelir elde etmekte ve elde ettikleri gelirle de daha fazla tüketebilme olanağı elde edebilmektedir. Ayrıca, ihtiyaçların giderilebilmesini sağlayan daha çeşitli, daha kaliteli, çevre ve insan sağlığını gözeten ve daha ucuz mal ve hizmet tüketebilme olanağı elde edebilmektedirler. Bu durum ülke vatandaşlarına daha üst yaşam düzeylerine çıkma olanağı yaratmaktadır. Bunun yanı sıra ülke elde ettiği bu gelirle bir takım yatırımlarını finanse etme olanağına da kavuşabilmektedir. Yeni yatırımlar yeni üretim olanakları ve yeni istihdam alanları demektir. Böylece ülke üretim olanaklarını daha etkin kullanma olanağına kavuşmakta, ülke vatandaşları da daha yüksek gelirler elde edebilmekte ve dolayısıyla ülkedeki yaşam düzeyi de daha üst seviyelere doğru yükselebilmektedir. Anlaşılacağı üzere temel olarak dış ticaretin ulusal ekonomiye katkısı çok büyük önem arz etmektedir. Dış ticaret uygulamasının farklı süreçlerini kendilerine uzmanlık alanı olarak belirleyen bazı mali ve ekonomik kurum ve kuruluşlar, uzmanlıkları dâhilinde dış ticaretin en etkin şekilde nasıl artırılabileceği üzerine faaliyetlerini sürdürmekte ve bu faaliyetlerini daha etkin kılmaya çabalamaktadırlar. Bu amaçlarının yanı sıra dış ticaretin geliştirilmesine yönelik farklı süreçlerde faaliyet gösteren diğer uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlarla da iletişim içinde olarak fikir alış-verişinde bulunmakta ve uyum içerisinde dış ticareti geliştirme ortak amacı etrafında daha etkin politika ve uygulamaları belirlemeye ve uygulamaya çabalamaktadırlar. Bu kitapta dış ticarete yardımcı ulusal ve uluslararası bazı kuruluşlar ayrıntılı olarak incelenmektedir. Kitabımızda dış ticaretin arttırılması ve geliştirilmesinde önemli faaliyetleri olan ve bu alanda öne çıkan ulusal ve uluslararası kuruluşlar genel hatları ile incelenmeye çalışılmaktadır. Bu kuruluşların bir kısmı dış ticaretin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik finansal destek verirken, bazıları hem finansal hem de teknik destek, bazıları ise teknik destek ve danışmanlık katkısı sağlamaktadır. Dış ticarete yardımcı ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilen kitabımız, uzaktan öğrenim tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabımız sizlerin konuları anlayabilme ve kavrayabilme yetinizi artırmak ve anlamlı sonuçlar çıkarmanız için rehber niteliğindedir. Ünitelerimiz örnek olayla başlamakta, metin içerisinde sıra sizde soruları ve bazı kavramların tanımları yer almaktadır. Ünite sonlarında ise, kendimizi sınayalım soruları ve cevapları; yaşamın içinden metinleri ve sıra sizde cevap anahtarları yer almaktadır. Kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza, tüm çalışanlara ve öğretim tasarımı ekibine teşekkür etmeyi borç biliyorum. Başarı dileklerimle. Editör Doç.Dr. Bülent AÇMA iv

5

6 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın dış ticaret politikaları ve uygulamaları açısından önemini açıklayabilecek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın dış ticaret açısından hangi birimlerinin hangi fonksiyonları olduğunu ifade edebilecek, Ekonomi Bakanlığı nın dış ticaret politikaları ve uygulamaları açısından önemini açıklayabilecek, Ekonomi Bakanlığı nın dış ticaret açısından hangi birimlerinin hangi fonksiyonları olduğunu sıralayabilecek, Avrupa Birliği Bakanlığı nın dış ticaret açısından hangi birimlerinin hangi fonksiyonları olduğunu tanımlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar 640 Sayılı KHK Gümrük Belgesi Dünya Gümrük Örgütü İthalat Rejimi Kararı Türkiye AB Gümrük Birliği Damping Serbest Bölgeler Kanunu İhracat Rejimi Kararı İçindekiler Giriş Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 2

7 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı GİRİŞ Dış ticarete yardımcı kurum ve kuruluşlardan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı bu ünitenin konusunu teşkil etmektedir. Söz konusu üç bakanlığın da bugünkü isim ve yapısına 2011 yılında 640 ve 637 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle kavuştuğu dikkate alınırsa, her üçü de oldukça yeni üç bakanlıkmış gibi görünebilir. Ancak dış ticaret işlemlerinin temel konularını oluşturan gümrük ve dış ticaret işlemleri konuları geçmişte uzun yıllar boyunca farklı bakanlıkların veya müsteşarlıkların, genel müdürlüklerin görev alanları içinde yer almış ve bu çerçevede konuları iyi bilen kadrolar ve bunlara yön veren hukuki zemin (mevzuat) oluşmuştur. Üç farklı bakanlığın ismi altında da olsa söz konusu bu organizasyonlar; gerek merkez gerek taşra teşkilatı ve gerekse de yurt dışı teşkilatları olarak günümüzde de büyük ölçüde varlıklarını sürdürmektedirler. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Türkiye de Gümrük işleri geçmişte sırasıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ilgili Devlet Bakanlığı bünyesinde yürütülürken, tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu bakanlığın ilgili birimleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın organizasyon şemasında yer alan bazı genel müdürlükler, bölge müdürlükleri, il müdürlükleri ve yurt dışı teşkilatı özellikle gümrük işlemleri ile ilgili konularda görev, yetki ve sorumluluklara haizdir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın teşkilat yapısını merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve yurtdışı teşkilatı olarak 3 başlık altında incelemek mümkündür. Merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimlerden gümrük işleri ile doğrudan ilgili olanlar; Gümrükler Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü dür. Taşra teşkilatını oluşturan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri nin sayısı 16 dır. Ayrıca bunlara bağlı 147 adet Gümrük Müdürlüğü ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Yurtdışı teşkilatı ABD, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Mısır ve Rusya da Türk Büyükelçiliklerinde görev yapan Gümrük Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Aşağıda Bakanlığın özellikle gümrük işleri ile ilgili merkez ve taşra teşkilatı hakkında bilgi verilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın merkez teşkilatının tümü mü dış ticaretle doğrudan ilgilidir? 3

8 Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre görevleri şunlardır: Türk Gümrük Tarife Cetvelini, eşyanın menşeini, gümrük kıymetini, gümrük rejim ve formalitelerini, taraf olunan anlaşmalara ve uluslararası uygulamalara uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak, Gümrük vergileri ile gümrüklerde alınan diğer vergi, fon ve mali yükleri tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek, Dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve antrepo gümrük rejimleriyle ilgili Türkiye nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak, izin vermek ve uygulamanın yürütülmesini sağlamak, Serbest dolaşıma giriş, ihracat, yeniden ihracat, imha, gümrüğe terk işlemlerinin uygulanmasını sağlamak, serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret merkezlerindeki gümrük işlemlerini yürütmek, Basitleştirilmiş usul uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek, Tercihli menşe ve tavizli vergi uygulamalarına yönelik işlemleri yürütmek, Gümrüksüz satış mağazaları ile ilgili işlemleri yürütmek, Geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejim kararlarının uygulanmasını sağlamak, çift kullanımlı eşya ve ihracat kontrollerine ilişkin görevleri yapmak, Dış ticaret mevzuatının ve sair mevzuatın gümrüklerle ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, Sınır ve kıyı ticaret ve münasebetleri ile sınır ticaret merkezlerinden gerçekleştirilecek ticarete ilişkin gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Yolcu beraberi, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve giden eşya ile bunlarla ilgili elektronik ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, Gümrük muafiyetine ilişkin işlem yapmak, Konteyner e ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Transit rejimi ile ilgili işlemleri düzenlemek, yürütülmesini sağlamak ve uygulamayı kontrol etmek, Teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağlamak, Gümrük laboratuarları kurmak, tahlil metotları hazırlamak ve çalışmalarını düzenlemek, Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Gümrüklerce alınan vergi ve benzeri yüklere ilişkin uzlaşma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamayı yürütmek, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından verilen benzer görevleri yapmak. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü nün 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre görevleri şunlardır: Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buralardaki malların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu adli mercilere intikal ettirmek, 4

9 Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitmeden buralardan çıkmalarını önlemek, Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kişi, eşya ve taşıtların kaçakçılıkla mücadele kapsamında takibini yapmak, Kaçakçılıkla mücadele için bilimsel yöntemler de kullanmak suretiyle bilgi toplayarak gerekli araştırma, soruşturma ve operasyonları yapmak, taşra teşkilatının yapacağı operasyonları koordine etmek, gerektiğinde taşra teşkilatı ile müşterek operasyon yapmak, Kaçakçılıkla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi değişiminde bulunmak, protokoller hazırlamak ve uygulamak, gerektiğinde müşterek operasyonlar yapmak, Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi akışına dayalı veri tabanı oluşturmak, verileri işlemek, değerlendirmek ve risk analizi çerçevesinde kullanılabilecek nitelikte olanları Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ne iletmek, Adli kolluğa ilişkin olarak diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Risk Yönetimi ve Kontrol Müdürlüğü Risk Yönetimi ve Kontrol Müdürlüğü nün 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre görevleri şunlardır: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın faaliyet alanına giren konularda veri toplamak, araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmek ve gümrük işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, bu konularda gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Gümrük işlemleriyle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak, Risk analizi ölçütlerini belirlemek, risk yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak, risk analizi konusunda ulusal ve uluslararası kurumlarla ve kuruluşlarla gerekli bilgi değişimi ve işbirliğini sağlamak, Gümrük gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak, Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve mali yüklerin tahsil ve tahakkukunu sonradan kontrol etmek, eksik veya fazla tahsilat ve tecil ile ilgili işlemleri yapmak, Gümrüklerce tahsil edilen vergi, fon ve mali yükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin kontrol ve denetimini yapmak, Gümrük işlemlerine ait yazılı ve elektronik ortamdaki belgelerin, kanuni süreler içinde muhafaza edilmesini ve bu sürelerden sonra usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre görevleri şunlardır: 5

10 Gümrük Kanununa göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın tasfiyesini yapmak, Tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlanmasını yapmak veya yaptırmak, Gümrük denetimine tabi her türlü eşya ile kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç için gümrüklü yer ve sahalarda veya diğer yerlerde geçici depolama yerleri, antrepolar açmak, işletmek veya işlettirmek, Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları açılmasına, işletilmesine ilişkin standartları belirlemek, bu yerleri açmak, işletmek, işlettirmek ve denetlemek, Laboratuarlar kurmak, laboratuarlarda yapılan tahlil ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, bakım, onarım, eğitim ve sarf malzemesi giderlerini karşılamak, Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda alımını, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından verilen benzer görevleri yapmak. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün görevleri şunlardır: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın yurt dışı ve uluslararası veya ikili münasebetlerini yürütmek, Türkiye nin gümrüklerle ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere katılmasına dair Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın görüşünü hazırlamak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın görev ve faaliyet alanına giren Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, Avrupa Birliği ile ilgili alanlarda hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın görev alanına giren konularda ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve protokolleri gerektiğinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, müzakerelerini yürütmek ve ulusal mevzuata aktarılmasını sağlamak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın yurt dışı teşkilatının koordinasyonunu ve etkin işleyişini sağlamak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın dış kaynaklı ve uluslararası nitelikteki program ve projelerini hazırlamak, yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak, Gümrük ve Ticaret Bakanı nca verilen benzer görevleri yapmak. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Gümrük işlemlerinin yürütülmesini koordine eden ve Bakanlığın taşra teşkilatını oluşturan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri nin sayısı 16 dır. Bunlardan Mersin merkezli Orta Akdeniz, Ankara merkezli Orta Anadolu, Kocaeli merkezli Doğu Marmara, İstanbul merkezli İstanbul, İzmir merkezli Ege, Bursa merkezli Uludağ Gümrük ve Ticaret Müdürlükleri çeşitli kimyasallar, gıda maddeleri vb. özellikli malları tahlil edebilecek laboratuar, uzman ve imkanlara sahiptir. Diğer Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ise Antalya merkezli Batı Akdeniz, Edirne merkezli Trakya, Gaziantep merkezli GAP, Van merkezli Doğu Anadolu, Hatay merkezli Doğu Akdeniz, Malatya merkezli Fırat, Samsun merkezli Orta Karadeniz, Trabzon merkezli Doğu Karadeniz ve Tekirdağ merkezli Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleridir. 6

11 Gümrük Müdürlükleri Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ne bağlı toplam 147 adet Gümrük Müdürlüğü, A ve B sınıfı olmak üzere iki grup başlığı altında toplanmaktadır. A sınıfı Gümrük Müdürlüklerinin her türlü gümrük işlemini yapma yetkileri vardır. B sınıfı Gümrük Müdürlükleri ise yalnız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca belirlenen gümrük işlemleri ile yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile ilgili gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir. Türkiye de Antalya merkezli Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Antalya, Antalya Havalimanı, İsparta, Dalaman, Fethiye, Gümrük Müdürlükleri A; Alanya, Kaş, Finike, Datça Gümrük Müdürlükleri B Sınıfıdır. Mersin merkezli Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Mersin, Mersin Yolcu Salonu, Mersin Serbest Bölge, Mersin Akaryakıt, Taşucu, Adana, İncirlik, BOTAŞ ve Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüklerinin tümü A Sınıfıdır. Ankara merkezli Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Ankara, Esenboğa, Konya, Karaman, Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri, Kayseri ve Aksaray Gümrük Müdürlükleri A; Ankara Gar ve Ürgüp Gümrük Müdürlükleri B Sınıfıdır. Merkezi Gaziantep olan GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Gaziantep, Islahiye, Öncüpınar, Şanlıurfa, Akçakale, Gaziantep Hava Limanı Gümrük Müdürlükleri A; Karkamış, Çobanbey, Ceylanpınar ve Mürsitpınar Gümrük Müdürlükleri B Sınıfıdır. Merkezi Hatay olan Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı İskenderun, Cilvegözü, Yayladağı, Antakya ve İsdemir Gümrük Müdürlükleri A Sınıfıdır. Merkezi Malatya olan Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ Gümrük Müdürlükleri A Sınıfıdır. Merkezi Diyarbakır olan İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Diyarbakır, Mardin, Nusaybin, Habur, Batman, İpekyolu, Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlükleri A Sınıfıdır. Merkezi Van olan Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Van, Doğubeyazıt, Gürbulak, Esendere, Kapıköy, Erzurum, Türkgözü, Dilucu, Kars, Yüksekova, Aktaş Gümrük Müdürlükleri A; Borunlar, Akkuyu Gümrük Müdürlükleri B Sınıfıdır. Merkezi Trabzon olan Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Trabzon, Rize, Giresun, Hopa, Sarp Gümrük Müdürlükleri A Sınıfıdır. Merkezi Samsun olan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Samsun, Çorum, Ordu, Ünye, İnebolu Gümrük Müdürlükleri A Sınıfıdır. Kocaeli merkezli Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı İzmit, Derince, Dilovası, Gebze, Körfez Petrokimya, Sakarya, Karadeniz Ereğli, Zonguldak Karabük, Bartın Gümrük Müdürlükleri A Sınıfıdır. İstanbul merkezli İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Haydarpaşa, Erenköy, İstanbul Deri Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu, Atatürk Havalimanı Kargo, İstanbul Posta, Halkalı, Beyliközü Akaryakıt, Karaköy Yolcu, Trakya Serbest Bölge, Yeşilköy, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Ambarlı, Zeytinburnu Gümrük Müdürlüklerinin tümü A Sınıfıdır. Edirne merkezli Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Kapıkule Yolcu Salonu, Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, İpsala, Dereköy, Hamzabeyli, Uzunköprü Gümrük Müdürlükleri A Sınıfıdır. Pazarkale Gümrük Müdürlüğü B Sınıfıdır. Tekirdağ merkezli Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu Havalimanı, Avrupa Serbest Bölge, Çanakkale, Biga Gümrük Müdürlükleri A Sınıfıdır. Gökçeada, Bozcaada Gümrük Müdürlükleri B sınıfıdır. 7

12 Bursa merkezli Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı Bursa, Mudanya, Gemlik, Bandırma, Eskişehir, Yalova, Ayvalık, İnegöl Gümrük Müdürlükleri A Sınıfıdır. İzmir merkezli Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ne bağlı İzmir, Adnan Menderes, Çeşme, Manisa, Aliağa, Ege Serbest Bölge, Uşak, Afyonkarahisar, İzmir TIR, İzmir Serbest Bölge, İzmir Yolcu Salonu, Dikili, Alaşehir, Kuşadası, Denizli Gümrük Müdürlükleri A; Foça Gümrük Müdürlüğü ise B sınıfıdır yılında yayınlanan 11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca ihracat ve ithalata ilişkin gümrük işlemleri kara sınır kapılarındaki gümrük idarelerinde yapılmamakta, iç gümrüklerde yapılmaktadır. Bu durumun nedeni bu kapılarda ortaya çıkacak büyük yığılmalar ve zaman kaybının önüne geçmektir. Gümrük işlemleri iç gümrüklerde bitirildiği için kara sınır kapılarında sadece mühürleme ve transit geçiş işlemleri gerçekleştirilmektedir. Deniz yolu ile ticarette limanlarda ve istisnai olarak hava limanlarında ise gümrük işlemleri yapılmaya devam edilmektedir. Kara sınır kapıları açısından en fazla yolcu geçişi Kapıkule, Sarp ve Habur da en fazla araç geçişi ise Habur ve Kapıkule de gerçekleşmektedir. Son yıllarda gümrüklerde bekleme süresini daha da azaltarak, maliyetleri düşürüp ihracatçıların rekabet gücünü arttıracak; tek pencere sistemi, kapıların modernizasyonu, işlemlerin elektronik ortama taşınması gibi uygulamalar hayata geçmiştir. Türkiye, uluslar arası alanda Dünya Gümrük Örgütüne kurucu üye olduktan sonra bu örgütün birçok projesine öncülük etmiş, daha kolay ve daha güvenli bir dış ticaret için getirilen yeni uluslar arası uygulamalarda işbirliğine gitmiştir. EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye, son yıllarda gümrüklerde ne tür düzenlemelere gitmiştir? Günümüzde Türkiye nin dış ekonomi politikasını belirleme ve yürütmede temel bir görev ve sorumluluk üstlenmiş olan Ekonomi Bakanlığı nın fonksiyonları geçmişte büyük ölçüde sırasıyla; Dış Ticaret Reisliği (1934), Dış Ticaret Dairesi Reisliği (1939 dan itibaren), Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı (1971), Ticaret Bakanlığı na bağlı Dış Ticaret Genel Sekreterliği (1971), Başbakanlığa bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (1983), ilgili Devlet Bakanlığı na bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı (1994) tarafından üstlenilmiş ve nihayet 2011 yılında 637 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ekonomi Bakanlığı nın kurulması ile bu fonksiyonlar bu Bakanlık tarafından yürütülür hale gelmiştir. Ekonomi Bakanlığı na yalnız Dış Ticaret Müsteşarlığının tüm hizmet birimleri bağlanmakla kalmamış, Hazine Müsteşarlığı na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlükleri de birleştirilerek bu bakanlığa bağlanmıştır. Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ile Yabancı Sermaye genel Müdürlüğü nün Ekonomi Bakanlığı na bağlanma nedeni nedir? Ekonomi Bakanlığı nın merkez teşkilatının bir kısmını da oluşturan ana hizmet birimleri şunlardır: İhracat Genel Müdürlüğü İthalat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 8

13 Ürün Güvenliği ve Denetini Genel Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Bu birimlerin her birinin görevleri, 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yer alan Ekonomi Bakanlığı nın Kurulmasına Dair 637 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir: Şüphesiz Ekonomi Bakanlığı nın merkez teşkilat ında aşağıda ele alınan genel müdürlükler dışında destek hizmet veren birçok birim de bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı nın taşra teşkilatı kapsamında 8 adet Bölge Müdürlüğü, 5 Serbest Bölge Müdürlüğü nün yanı sıra 5 Bölge İşletici/Kurucu-İşletici Şirketi yer almaktadır. Ayrıca Bakanlığın yurt dışında 132 merkezde ticaret ataşesi, ticaret müşaviri, ticaret müşaviri yardımcısı, ticaret baş müşaviri veya Ekonomi Bakanlığı temsilcisi görev yapmaktadır. Bunlara ilaveten Bakanlığın 3 uluslar arası kuruluşta görev yapan daimi temsilcilikleri de bulunmaktadır. İhracat Genel Müdürlüğü İhracat Genel Müdürlüğü nün başlıca görevleri şunlardır: İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak, Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikaların uygulama esaslarını düzenlemek, uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve bu kuruluşların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek, İhracatın geliştirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak, ihracatçıların azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak, ihracatçıları bu konularda eğitmek, ihraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, İhracat Rejimi Kararı da dahil ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile ilgili mevzuatı hazırlamak ve yayımlamak, bu kuruluşların çalışmalarına yardımcı olmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi konularında bu kuruluşlar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirmek, İhracata konu tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıklar yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, Sınır ve kıyı ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, bağlı muamele ve ofset gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve rejimlerine ilişkin dış ticaret politikalarını belirlemek, İhraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurtiçinde ve dışında ticaret ve alım heyetleri, konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, İhracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri İhracat Teşvik Belgesi ne bağlamak, belge şart ve niteliklerine aykırı davrananları gerekli yaptırımları uygulamak, İhracatın desteklenmesine ve ihraç ürünlerinin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik olarak markalaşma ve kümeleşme faaliyetleri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, elektronik ticaret, yurt dışı pazarlara giriş, yurtiçi ve yurtdışı uluslar arası fuarlara katılım, organizasyon ve benzeri her türlü destek programlarını hazırlamak, uygulamak, diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak. 9

14 İhracat Genel Müdürlüğü nün hazırladığı ve ihracat uygulamalarına esas teşkil eden mevzuatın diğer adı nedir? İthalat Genel Müdürlüğü İthalat Genel Müdürlüğü nün başlıca görevleri şunlardır: İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedef, ilke ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek ve bu kurumların ithalata ilişkin düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek, İthalat rejimi kararı da dahil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak, madde politikalarını teklif etmek, uygulamak, ithalatla ilgili izinleri ve belgeleri vermek, gelişmeleri izlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, İthal mallara uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak, Dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi ve koruma önlemi gibi ticaret politikası savunma araçları ile ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak, Ticaret politikası savunma araçları ile ilgili ve çok taraflı istişareleri yürütmek ve Dünya Ticaret Örgütü ve diğer ülke uygulamalarını izlemek, bu uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Türkiye nin menfaatini uluslararası platformlarda savunmak üzere gerekli önlemleri almak. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Genel Müdürlüğü nün başlıca görevleri şunlardır: İkili ticari ve ekonomik konular ile Ekonomi Bakanlığı nın görev alanına giren diğer konularda uluslararası müzakereleri yürütmek, ilgili konularda koordinasyonu sağlamak, İki taraflı ekonomik işbirliği anlaşmaları, mal ve hizmet ticaretine yönelik iki taraflı bölgesel ticaret, ekonomik, sınai, teknik işbirliği, tercihli ticaret ve benzeri anlaşmaları gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, müzakereleri yürütmek, imzalamak, anlaşmayı uygulamak, uygulanmasını sağlamak, Taraf olunan çok taraflı uluslararası anlaşmalara ilişkin değişiklikleri ve uygulamaları, Ekonomi Bakanlığı nın görev alanına giren hususlar itibariyle izlemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, Karma Ekonomik Komisyon, Ortak Komite, Ortaklık Konseyi ve benzeri ikili ikili ticari ve ekonomik işbirliği platformları vasıtasıyla iki ve bölgesel ticari ve ekonomik işbirliği faaliyetlerini yürütmek, izlemek ve gerekli tedbirleri almak, Türkiye ile bu nitelikte anlaşması bulunmayan ülkelerle ticari işbirliğini geliştirmek, Dünya Ticaret Örgütü üyeliği çerçevesinde Türkiye nin hak ve yükümlülüklerinin takibini yapmak, ülke pozisyonunu belirlemek ve örgüt bünyesindeki müzakerelerde Türkiye yi temsil etmek, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü nün başlıca görevleri şunlardır: Ekonomi Bakanlığı nın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, 10

15 Ortaklık ilişkileri ve tam üyelik kapsamında dış ticarete ilişkin alanlarda Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarını koordine etmek, ilgili ülkeler ve ülke grupları ile Serbest Ticaret Anlaşmalarını ve ortaklık Anlaşmalarını müzakere etmek, uygulamasını sağlamak ve izlemek, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki gümrük birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin olarak değerlendirmeler ve araştırmalar yapmak ve bu konulardaki önerileri değerlendirmek, Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında yapılan müzakerelere ilişkin politikaların genel dış ticaret politikası ile uyumlu şekilde saptanması için gerekli çalışmaları yürütmek, müzakereleri yapmak, gerektiğinde anlaşmalar hazırlamak, Avrupa Birliği ile ilgili Ekonomi Bakanlığı nın görev ve faaliyet alanına giren hususlarda Birlikle müzakere hazırlıkları yapmak, AB organları ile gerekli temas ve toplantıları yapmak, AB-Türkiye Ortaklık Organlarında alınan kararlarla ilgili gerekli uyum ve uygulama çalışmalarını yerine getirmek, Ekonomi Bakanlığı nın AB kaynaklı program ve projelerini hazırlamak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nün başlıca görevleri şunlardır: Plan, program ve strateji belgelerindeki hedefler gözetilerek yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin politika oluşturmak, uygun görülen yatırımların teşvik tedbirlerinden yararlanmasını sağlamak, teşvik tedbirlerini uygulamak, uygulatmak, uygulamayı izlemek, uygulama sonuçlarını değerlendirerek yeni politikalar oluşturmak, Teşvik tedbirlerinden yararlanan yatırımlar için gereğinde gerekli yaptırımları uygulamak, bu tedbirleri uygulamakla görevli kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, Yabancı ülkelerle yapılacak Yatırımların Karşılıklı Teşvik ve Korunması Anlaşmalarına ilişkin müzakereleri yürütmek, 2003 tarihli 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nda belirtilen görevleri yapmak, Türkiye ye gelen ve Türkiye den giden uluslar arası doğrudan yatırımlar için hukuki altyapı ve işbirliği imkanlarını geliştirmek, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu nun ve Yatırım Danışma Konseyi nin Sekretarya hizmetlerini yürütmek, OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi Ulusal Temas Noktası görevini yürütmek, Yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkiler geliştirerek yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek. Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü nün başlıca görevleri şunlardır: Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında serbest bölgeler, lojistik serbest bölgeleri, ihtisas serbest bölgeleri, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili politika ve ilkelerin tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 3128 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde düzenlemeler yapmak, Serbest bölgeler ve lojistik merkezlerinde yapılabilecek üretim, alım satım, depolama, kiralama, montaj-demontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek, 11

16 Serbest bölgeler ve lojistik merkezlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere faaliyet ruhsatı vermek veya verilmiş belgeleri iptal etmek, Yurtdışında yapılacak yatırımlara ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası ticaretine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, bu alanlarda gözetim, denetim ve yönlendirme önlemleri almak, Döviz kazandırıcı hizmetler ticaretinde müteahhitlik, lojistik, teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, gerekli mevzuatı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamak. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü nün başlıca görevleri şunlardır: Dış ticarete konu ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak, bu düzenlemelere uygunluk denetimini yapmak veya yaptırmak, Avrupa birliği teknik mevzuatına uyumu koordine etmek ve buna ilişkin müzakereleri yürütmek, ürün güvenliği, teknik düzenlemeler, teknik engeller ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin üst mevzuatı uyumlaştırmak ve uygulamaları izlemek, Teknik düzenlemeler, standardizasyon ve kalite konusundaki ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası çalışmaları koordine etmek, ulusal teknik düzenlemelerin ve denetimlerin uluslar arası yükümlülüklere uygunluğunu gözetmek, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararını hazırlamak ve uygulamak, yapılacak işlemleri, uygulama usul ve esaslarını belirlemek, mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler çerçevesinde yayımlanan teknik mevzuatı ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak dış ticaret alanında uygulamak, Ürün denetmenleri ile Bakanlık Laboratuar Müdürlüklerinin görevlerini koordine etmek ve etkin çalışmalarını sağlamak. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü nün başlıca görevleri şunlardır: Ekonomi Bakanlığı nın faaliyet alanına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmeler yapmak, bunları açıklamak ve dağıtmak, bu konularda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Türk ve dünya ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, dış ticaretle ilgili yayın ve dokümantasyon hazırlamak, Ürün ve hizmetler dış ticareti, dış ticarete destek hizmetleri ve yurtdışındaki doğrudan Türk yatırımlarına, alternatif mal ve hizmetler ve dış pazarlar konularında stratejik araştırma ve değerlendirmeler hazırlamak, bu amaçla ilgili birimler için politika önerileri geliştirmek, Ekonomi Bakanlığı internet Safaları, elektronik bilgi kaynakları ve iletişim altyapısı ile ilgili öneriler geliştirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak. Ekonomi Bakanlığı nın merkez teşkilatında yer alan genel müdürlükleri sayınız. Ekonomi Bakanlığı Bölge Teşkilatı Bakanlığın bölge teşkilatı kapsamında 8 adet Bölge Müdürlüğü 5 adet Serbest Bölge Müdürlükleri ile 5 Bölge İşletici / Kurucu-İşletici şirket yer almaktadır. 12

17 8 adet Bölge Müdürlüğü; Marmara, Batı Anadolu, Güney Anadolu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlükleri nden meydan gelmektedir. Her bir Bölge Müdürlüğü nün görev alanında bölgedeki iller ve dış ticaret açısından önemli bazı ilçeler yer almaktadır. Ayrıca, bazı Bölge Müdürlükleri ne bağlı olarak hizmet veren Laboratuar Müdürlükleri ile il/ilçe Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları da mevcuttur. Adana-Yumurtalık, Antalya, Avrupa (Tekirdağ), Bursa ve Denizli Serbest Bölge Müdürlükleri nin yanı sıra bu bölgelerdeki Tayseb-Adana Yumurtalık, Avrupa, Buseb-Bursa, Denser-Denizli Serbest Bölgeleri Kurucu-İşletici Şirketleri ile Astaş-Antalya Serbest Bölge İşletici Şirketi taşrada faaliyetlerini sürdürmektedir. Ekonomi Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı Ekonomi Bakanlığı nın yurt dışı teşkilatını çeşitli ülkeler nezdindeki ticaret müşavirlikleri ve ataşelikler ile uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcilikler oluşturmaktadır yılı itibariyle 132 merkezde ticaret ataşesi, ticaret müşaviri, ticaret müşaviri yardımcısı, ticaret başmüşaviri, Ekonomi Bakanlığı Temsilcisi gibi ünvanlarla Türk ve yabancı ülke yatırımcılarına ve işadamlarına hizmet veren Ekonomi Bakanlığı temsilcileri bulunmaktadır. Bazı ülkelerde birden fazla şehirde Türk ticaret ataşelikleri veya müşavirlikleri görev yapmaktadır. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı na bağlı olarak bazı uluslar arası kuruluşlarda görev yapan daimi temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Bunlar; Belçika nın Brüksel kentinde AB Nezdindeki Daimi Temsilcilik, İsviçre nin Cenevre kentinde Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliği ve Fransa da Paris te OECD Daimi Temsilciliği dir. Ekonomi Bakanlığının Faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı nın tüm birimlerinin görev alanları ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra 2023 yılında Türkiye nin ihracatını 570 milyar ABD dolarına çıkarma stratejik hedefi doğrultusunda gerçekleştirmekte olduğu çeşitli faaliyetler vardır. Bunların belli başlıları aşağıda başlıklar halinde verilmiştir: İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu nun 12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulması, Tedarikte güvenlik, maliyette etkinlik, ihracatta rekabet gücü sağlayacak Girdi Tedarik Stratejisi çalışmalarının başlatılması, Dünya ithalatında öne çıkan pazarların düzenli olarak izlendiği, buralardaki gelişmelerin öngörüler de içerecek biçimde hızlı ve etkin şekilde ihracatçılara duyurulmasını ve ihracatçıların uygun ülke ve ürün gruplarına yönlendirilmesini sağlamak amacı ile ülke Masaları nın oluşturulması, Ülke masalarının aksiyon ayağını oluşturmak üzere bu ayağın üst düzey karar alma mercii olarak Pazar Giriş Komitesi nin kurulması, Her bir ilin üretim ve ihracat potansiyelinin hangi ülkelere yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen İl İl Dış Ticaret Potansiyeli çalışmasının yapılması, Ticaret müşavirlerinin sayısının arttırılması, Dış Ticarette Yeni Rotalar adlı çalışmanın yapılarak Türkiye nin ülke ve sektör özelinde küresel kriz sonrasında öncelik vermesi gereken ihracat pazarlarının belirlenmesi, Dış ticaretin geliştirilmesine yönelik olarak Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca sadece Avrupa Birliği nin Serbest Ticaret Anlaşmaları akdettiği ülkelerle yeni Serbest ticaret anlaşmaları yapılması, İhracatçılara ve yurt dışında iş yapan müteahhitlere dış talepler ve ihalelerle ilgili etkin ve sürekli bilgi akışı sağlanması, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu aracılığı ile yatırımcılara yönelik engellerin ortadan kaldırılması çalışmaları yapılması, 13

18 3 ayda bir Dış Ticaret Beklenti Anketleri yaptırılarak dış ticarete yön veren firmaların beklenti ve öngörülerini alıp yol gösterici gösterge niteliğinde indeksler üretilmesi, İhracat mevzuatı, ithalat mevzuatı, destek programları mevzuatı, uluslar arası doğrudan yatırımlar mevzuatı, yatırım teşvik mevzuatı, serbest bölgeler mevzuatı, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı, yayın haline dönüştürülerek sektördeki firmaların bilgilendirilmesinin sağlanması, Ticarette Teknik Engeller Türkiye Bildirim Merkezi kurularak ihracat yapılan ülkenin yarattığı teknik engel niteliğindeki uygulamaların sonucu yaşanan sıkıntıların bildiriminin sağlanması ve böylece konuyu izleyecek ve sorunun çözümüne katkı verebilecek bir resmi muhatabın oluşturulması, E-Ticaretin koordinasyonunun sağlanması ve Yurt Dışına E-Ticaret Rehberi oluşturulması. örnekler veriniz. Son yıllarda Ekonomi Bakanlığı nın gerçekleştirdiği faaliyetlerden AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Bakanlığı nın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Kanun Hükmündeki Kararname tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kararnamede AB Bakanlığı nın temel görevi Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek şeklinde tanımlanmıştır. Bakanlığın AB ne yönelik başlıca hizmet birimleri arasında şunlar sayılabilir: Siyasi İşler Başkanlığı Katılım Politikası Başkanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığı Bu birimlerden doğrudan AB ile ekonomik ilişkiler konularında görev yapanlardan Katılım Politikası Başkanlığı, AB ne üyelik müzakere sürecine ilişkin gelişmeleri izleyip koordine etmekle yükümlüdür. Ulusal programın hazırlanıp uygulanması, izlenmesi, İlerleme Raporu nun hazırlık çalışmalarının koordinasyonu bu birimin görevleri arasındadır. 14

19 Sektörel Politikalar Başkanlığı, taşımacılık, çevre enerji trans-avrupa şebekeleri konularında kamu kurum ve kuruluşlarınca AB müktesebatına uyum çalışmalarını koordine etmektedir. Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı işletme, sanayi, bilgi toplumu, medya, bilim, araştırma, eğitim, kültür, sosyal ve bölgesel politikalar ve araçlar konularında AB mevzuatına uyum çalışmalarını koordine etmekte, Topluluk program ve ajanslarına katılım veya katılım sonlandırılmasına yönelik işleri koordine etmektedir. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, ekonomik kriterler, ekonomik ve parasal birlik, AB ne sermayenin serbest dolaşımı, AB nde hizmetlerin serbest dolaşımı, mali hizmetler, vergilendirme, mali kontrol, bütçe konularında kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen AB müktesebatına uyum çalışmalarını koordine etmektedir. Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı, malların, işçilerin AB nde serbest dolaşımı, şirketler hukuku, rekabet politikası, tüketicin ve sağlığın korunması, kamu alımları, fikri mülkiyet hukuku, gümrük birliği ve dış ilişkiler konularında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen AB müktesebatına uyum çalışmalarını koordine etmektedir. Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, tarım ve kırsal kalkınma gıda güvenliği, hayvan bitki sağlığı politikaları ve balıkçılık konularında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen AB müktesebatına uyum çalışmalarını koordine etmektedir. Mali İşbirliği Başkanlığı, AB ile mali yardım anlaşmalarının hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi, AB ve üye ülkelerce sağlanan katılım öncesi mali yardımların genel koordinasyonunun yürütülmesi bu yardımların kullanımına yönelik eğitim programları oluşturulup yürütülmesi gibi işleri koordine etmektedir. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı AB ve katılım sürece hakkında iç ve dış kamuoyuna bilgi sunma, AB iletişim stratejisi hazırlama ve uygulama, bu alandaki mali kaynakları yönetme gibi işleri koordine etmektedir. Proje Uygulama Başkanlığı, AB Bakanlığı nın doğrudan yürüttüğü projelerde ihale, sözleşme yapma ve ödemeler vb. işleri yapmanın yanı sıra valilik, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kalkınma ajanslarınca geliştirilen projelere teknik destek vermeyi gerçekleştirmektedir. Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı, AB hukukuna yapılan düzenlemelerin uygunluğu konusunda görüş bildirmektedir. Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı, AB ve Türk müktesebatının çeviri işlerini yürütmekte, AB terminolojisi veri tabanını oluşturmaktadır. Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı, AB ile ilgili kamu görevlerinin eğitim ve staj faaliyetlerini koordine etmektedir. Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığı AB-Türkiye ilişkileri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmakta, yürütülen akademik çalışmaları izlemektedir 15

20 Özet Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaretle ilgili Kamu Kurum ve kuruluşları arasında en önemli iki tanesini teşkil etmektedir. Her iki Bakanlık da 2011 yılında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuşlar ve daha önce başka Bakanlıkların çatısı altında görev yapan birimleri kendi çatıları altında toplamışlardır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın merkez teşkilatında yer alan Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü gümrük işleri ile ilgili önemli icracı birimleri oluştururken, Taşra teşkilatında 16 adet Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bunlara bağlı 147 adet Gümrük Müdürlüğü görev yapmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerde elçilikler bünyesindeki gümrük müşavirleri ile birlikte buraya kadar sayılanların tümü Bakanlığın teşkilatını oluşturmaktadır. Ekonomi Bakanlığı nın merkez teşkilatında yer alan İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü nün yanı sıra yurt içi Bölge Teşkilatı kapsamında 8 adet Bölge Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlükleri ile Bölge İşletici / Kurucu- İşletici Şirketler yer almaktadır. Ekonomi Bakanlığının yurt dışındaki teşkilatını; 132 dış merkezde görev yapan ticaret ataşesi, ticaret müşaviri, ticaret müşavir yardımcısı, ticaret baş müşaviri, Ekonomi Bakanlığı temsilcisinin yanı sıra bazı uluslar arası kuruluşlar nezdinde görev yapan daimi temsilcilikler oluşturmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı nın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Kanun Hükmündeki Kararname de AB Bakanlığı nın temel görevi Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek şeklinde tanımlanmıştır. Her üç Bakanlığın da özellikle merkez teşkilatlarındaki genel müdürlükler; çeşitli görev, yetki ve sorumlulukları paylaşarak Türk ekonomisi için hayati önem taşıyan AB, gümrük ve dış ticaret politikalarını üretmekte, yönlendirmekte, yürütmekte, değerlendirmekte ve uygulamaları denetlemektedir. 16

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Yeni Gümrük Kodları Hakkında Duyuru ESKİ YAPILANMA (GÜMRÜK VE MUHAFAZA, TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) ESKİ KOD YENİ YAPILANMA (GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel :B.21.0.RKG.0.06.00.00-166.01 Konu :Yeni Gümrük Kodları 26.11.2012 / 06775 GÜMRÜK NE Bakanlığımız taşra teşkilatının örgütlenmesine ilişkin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE Sayı :73421605/166.01 Konu :Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ EK 84 ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu Ankara Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara 2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.

ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ. Yayımlandığı R.Gazete: 01.03. ĐTHAL VE ĐHRAÇ EDĐLECEK GIDALARIN GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPĐT VE ĐLANINA DAĐR TEBLĐĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 1-Değişiklik: 26.03.2005/25767 R.G. 2-Değişiklik: 17.08.2006/26262 R.G.

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

Ek-1 İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ. GTİP Madde İsmi Test Raporları

Ek-1 İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ. GTİP Madde İsmi Test Raporları Ek-1 İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ GTİP Madde İsmi Test Raporları 6401.92.10.00.00 Yüzü kauçuktan olanlar Ftalat 6401.92.90.00.00 Yüzü plastik maddeden Ftalat olanlar 6401.99.00.00.00 Diğerleri

Detaylı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün tarihli sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün tarihli sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2017 tarihli 23923088 sayılı tasarruflu yazısı (Açık Transit Beyannamelerine İlişkin E-Posta Bildirimi Sistemi) Sayı : 96603261-120.01.02 Konu : Açık Transit Beyannamelerine

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices. (Değer: Bin $ / Value: Thousand $)

Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices. (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük adı Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

Ek- 1 CANLI HAYVAN. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili

Ek- 1 CANLI HAYVAN. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili. Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili Ek- 1 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ CANLI HAYVAN HAYVANSAL ÜRÜN İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar 1 Ağrı 2 Ankara 3 Antalya 4 Antalya 5 Ardahan 6 Artvin 7 Balıkesir 8 Edirne 9 Edirne

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605/166.01 Konu : Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm Sayfa 1 / 7 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ

Detaylı

Ek-1 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Ek-1 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ Ek-1 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ GTİP MADDE İSMİ 4015.19.00.00.11 Ev işlerinde kullanılan eldivenler 4015.19.00.00.19 Diğerleri 4015.90.00.00.00

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

Ek-1 OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA İTHALATTA DENETIME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Ek-1 OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA İTHALATTA DENETIME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ Ek-1 OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA İTHALATTA DENETIME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ GTİP MADDE İSMİ 3213.90.00.00.00 Diğerleri (yalnız parmak boyalar) 3407.00.00.90.12 Model yapmaya mahsus patlar

Detaylı

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR A. DROGI TRANZYTOWE (do i z Turcji) (1) Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapıları - Sarp, Türkgözü, Dilucu, Gürbulak, Aktaş Sınır Kapısı E.80;

Detaylı

Ek-1 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Ek-1 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ Ek-1 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ GTİP MADDE İSMİ 8506.10.11.00.00 Silindirik piller 8506.10.18.00.00 Diğerleri 8506.10.91.00.00

Detaylı

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 03.04.2012 / 03653 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 03.04.2012 / 03653 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Sayı :B.07.0-MGM.0.45/030-03 Konu :Gümrük vergi tahsilatı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü 03.04.2012 / 03653 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Gümrük vergilerinin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 653 üncü maddesi

Detaylı

Ek-1 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Ek-1 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ Ek-1 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ GTİP MADDE İSMİ 8506.10.11.00.00 Silindirik piller 8506.10.18.00.00 Diğerleri 8506.10.91.00.00 Silindirik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

Ek-1 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ (CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKENLER)

Ek-1 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ (CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKENLER) Ek-1 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ (CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKENLER) GTİP MADDE İSMİ 2523.29.00.00.11 Ambalajlanmış olanlar 2523.29.00.00.19 Diğerleri

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/18)

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/18) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Amaç ve kapsam (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/18) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 de belirtilen ürünlerin ithalatta insan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/10)

Ekonomi Bakanlığından: OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/10) Ekonomi Bakanlığından: OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta 17/5/2002 tarihli

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Ekonomi Bakanlığından: OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta 17/5/2002 tarihli

Detaylı

9018.39.00.00.12 Hemodializ seti (kanül) 9018.39.00.00.14 İdrar sondası nelaton 9018.39.00.00.15 İdrar sondası foley 9018.39.00.00.

9018.39.00.00.12 Hemodializ seti (kanül) 9018.39.00.00.14 İdrar sondası nelaton 9018.39.00.00.15 İdrar sondası foley 9018.39.00.00. Ek-1 TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ VE VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/10)

OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/10) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/10) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta 31/10/2013 tarihli

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 de belirtilen ürünlerin,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ)

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ) S.NO KURULUŞ ADI HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ 03 05 EKİM 2016 (06.10.2016 TARİHLİ VE 33735898.774.09/4031 SAYILI YAZI EKİ) 1 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Adana

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/11)

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/11) Ekonomi Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Amaç ve kapsam (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/11) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta

Detaylı

1 -> 4 8/15/ :48 AM

1 -> 4 8/15/ :48 AM Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231m1-11.htm 1 -> 4 8/15/2014 11:48 AM 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi

Detaylı

TEBLİĞ. OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/10)

TEBLİĞ. OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/10) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta 17/5/2002

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/10) 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Gelişmiş ekonomilerde kamu yönetimi özel sektöre öncülük eden, düzenleyici güce sahip ve ekonomiyi destekleyici bir yapıya sahiptir. Oysa

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Ekonomi Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Amaç ve kapsam (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/11) MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı ek-1 de belirtilen ürünlerin, ithalatta

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON 2014 SUNUŞ PLANI EKONOMİ BAKANLIĞI TARİHÇE, TEŞKİLAT YAPISI, MİSYON, VİZYON Ş,, YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR - PROJELER DÜNYA VE TÜRKİYE İ DIŞ TİCARETİİ

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 1055 EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 637 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI ARALIK 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa GİRİŞ...2 I. MEVCUT DURUM...3 I.1.Yasal Çerçeve...3 I.2.Organizasyon...3 A. Merkez Teşkilatı...3 B. Taşra Teşkilatı...3

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACAT DEĞERİ ($ ABD DOLARI)

TÜRKİYE NİN İHRACAT DEĞERİ ($ ABD DOLARI) TÜRKİYE NİN İHRACAT DEĞERİ ($ ABD DOLARI) 2016 2015-1% -9% $142.138.850,239 $143.838.871,428 2014 4% $157.610.157,690 2013 2012 13% $151.802.637,087 $152.461.736,556 2011 18% $134.906.868,830 2010 11%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

AYLAR-Months OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN January February March April May June

AYLAR-Months OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN January February March April May June 20-TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPAN VATANDAŞLARIN GİRİŞ KAPILARINA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI(2008*) Distribution of Turkish Citizens Returning to Turkey by Provinces of Entry and Months (2008*) GİRİŞ KAPILARI VE VASITA

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/14)

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/14) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/14) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen ürünlerin, ithalatta 10/7/2013

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/640

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/640 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/640 Yürürlük Tarihi: 06.07.2011 08.06. 2011 Tarihli ve 27958 Sayılı 1. Mükerrer R.G. Gümrük ve Ticaret

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Leyla Tunç Yeltin Genel Sekreter Vekili Türkiye nin AB perspektifini ve bu konuda sivil toplum örgütlerinin oynayacağı rolü yıllar önce büyük bir isabetle tespit

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/14) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 ve EK-2 de belirtilen ürünlerin, ithalatta

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı