HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI"

Transkript

1 HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI KASIM 2008 İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU

2 HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI KASIM 2008 Düzenleme Kurulu Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR (Başkan) Doç. Dr. Arda SAYGILI (Sekreter) Dr. Hilmi OR (Sekreter) Dr. Şükrü GÜNER Dr. Hale ÖNÜR Dr. Mehmet SOFU Dr. Gazi ZORER Dr. Güray KILIÇ Dr. Cengiz ERSEZEN Dr. Zeki AYDIN Dr. Hasan OĞAN Dr. Yeşim İŞLEGEN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Bilimsel Kurul Dr. Şükrü GÜNER Dr. Gazi ZORER Dr. Mehmet SOFU Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR Yrd. Doç. Dr. Burçay ERUS Doç. Dr. Arda SAYGILI Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU Yayına Hazırlayan Dr. Hasan Oğan Yayın Hazırlığı Asimetrik ve Paralel Tanıtım Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti. Barbaros mh. Denizmen cd. M. Pehlivan sk. No:19/2 Koşuyolu/İstanbul T: (0216) (Pbx) F: (0216) Baskı Golden Print 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi 1. Cadde No: 88 Bağcılar/İstanbul Tel: (0212) /25 Copyright İstanbul Tabip Odası Baskı Tarihi: Mayıs 2009

3 İçindekiler Açılış Dr. Mazhar ÇELİKOYAR 1 Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN 4 Prof. Dr. Gençay GÜRSOY 5 Türkiye de Hekim Emeğinin Belirlenmesinde Tarihsel Süreç Dr. Şükrü GÜNER 7 Hekimlerin Emeklerine Yaklaşımları Dr. Yeşim İŞLEYEN 29 Konuyla İlgili Yapılmış Ön Çalışmadan Elde Edilen Veriler ve Özel Hekimlik Komisyonunun Yaptığı Anket Çalışmasının Sonuçları Dr. Hilmi OR 30 Yasal Düzenlemeler Işığında Hekim Emeği Av. O. Meriç EYÜBOĞLU 33 Hekim Emeği ve Etki Eden Faktörler Yrd. Doç. Dr. Burçay ERUS 40 Dünyada ve Türkiye de Neoliberal Politikaların Hekim Emeğine Yansımaları Yrd. Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ 42 Fransa da Hekim Emeği Kamuda ve Özelde Nasıl Değerlendiriliyor? Dr. Serdar DALKILIÇ 48 Daha Az Ödemenin Bedeli: Hekim Emeğinin Adilane Değerlendirilmesi (The Price for Paying Less: Fair Compensation for Physician Servies) Prof. Dr. Robert O VALDEZ 56 Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Nitelikli Sağlık Hizmeti Açısından Hekim Emeğinin Değerlendirilmesi Dr. Mehmet DEMİR 66 Özel Sağlık Sigortacılığında Hekim Emeği Değerlerine Yaklaşım Dr. Haluk ÖZSARI 73 İşletme Maliyetinde Hekim Emeğinin Yeri Dr. Zeki BAYRAKTAR 79 Hekim Emeğinin Belirlenmesinde ve Korunmasında Hekim Örgütlerinin Yeri Dr. Eriş BİLALOĞLU 83 Hekim Emeğinin Yerini Bulmasının Toplam Maliyete Olan Etkisi Yrd. Doç. Dr. Burçay ERUS 87 Nitelikli Sağlık Hizmeti ve Toplam Kalite Açısından Hekim Emeğinin Değeri Yılmaz ARGÜDEN 91 Soru-Cevap-Tartışma 96 Genel Değerlendirme Dr. Şükrü GÜNER 139 Serbest Bildiriler ve Forum Türkiye de Hekim Dağılımı Dr. Mehmet SOFU 143 Yeni Bir Çalışma Modeli Önerisi Dr. Mehmet SOFU 144 Psikiyatride Hekim Emeği Dr. Ejder Akgün YILDIRIM 146 Özel Sağlık Kurumlarında Hekimlerimizin Yarattığı Katma Değer Dr. Nevzat ŞİRİN 153 Forumda Tartışılacak Konularla İlgili Genel Çerçeve Dr. Güray KILIÇ 165 Hekim Emeği Çalıştayı Kararları 207

4

5 Konuşmacılar Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN Yılmaz ARGÜDEN Dr. Zeki BAYRAKTAR DR. Eriş BİLALOĞLU Dr. Mazhar ÇELİKOYAR Dr. Serdar DALKILIÇ DR. Mehmet DEMİR Yrd. Doç. Dr. Burçay ERUS Av. O. Meriç EYÜBOĞLU Dr. Şükrü GÜNER Prof. Dr. Gençay GÜRSOY Dr. Güray KILIÇ Dr. Hilmi OR Dr. Haluk ÖZSARI Dr. Mehmet SOFU Dr. Nevzat ŞİRİN Prof. Dr. Robert O VALDEZ Yrd. Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ Dr. Ejder Akgün YILDIRIM

6

7

8

9 İstanbul Tabip Odası Dr. Mazhar ÇELİKOYAR İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Dr. Sayın Gençay Gürsoy, İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Dr. Sayın Özdemir Aktan, değerli konuklar, meslektaşlarım; Hekim Emeği Çalıştayı na hoş geldiniz. Size buraya nereden geldiğimizi, neden bu Çalıştaya gerek gördüğümüzü ve amaçladıklarımızı anlatmaya çalışacağım. İki yıl kadar önce İstanbul Tabip Odası nın canlandırmaya çalıştığı Özel Hekimlik Komisyonu toplantılarına ilişkin bir davet mesajı cep telefonuma düşmüştü. O sayede haberdar olduğum bu etkinliklere katılmaya karar verdim. Ne de olsa yıllardır özel hekimlik yapmaktaydım. Bir başka deyişle kamuyla hiçbir bağlantım yoktu. Bu konuda çalışan Türkiye deki tek komisyon olma özelliğini taşıyan İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu, ilk faaliyetlerini 2003 lü yılların başlarında gerçekleştirmiştir. Komisyon olarak ilk çabalarımız komisyona yeni gelenlerin komisyonu ve Odayı benimsemeleri için çalışmak olmuştur. İlk aylarda genel konuları ele aldık yılının başlarında 15 Şubat Genelgesi üzerinde çalışmaya başladık yılındaki Genel Kurulu takiben de 5 Maddeden oluşan çalışma alanlarımızı belirledik. Bu maddeler: Hekim emeği, Tanıtım kılavuzlarının hazırlanması, Hekim dağılımı ve bu konuda veri tabanı hazırlanması, Kamuoyu çalışmaları, Usulsüzlüklere karşı tavır olarak belirlenmiştir. Bu maddelerden ilki olan Hekim Emeği, düzenleme kurulunca çok sayıda çalışma, toplantı, etkinlik ve girişim yapılarak bu noktaya taşınmıştır. Özel bir hekimle kamuda çalışan bir hekimi ayıran ana unsur, özel çalışan bir hekimin emeğinin doğrudan kendisiyle ilgili olmasıdır. Kamuda ise çalışılan kurumlarda o anlamda bireyselliği besleyen uygulamalar yakın zamana kadar yoktu. Bununla birlikte performans ismi altında ciro arttırıcı çalışmaların hekime dönüşü olmaya başlamış, yine aynı şekilde yıllık izin ve bunun gibi nedenlerle çalışamadığı dönemlerde gelirinde azalma olmuştur. Bir başka deyişle kamu hekimlerinin de çalışma tarzları, özel çalışan hekimlere benzemeye başlamıştır.

10 Hekim Emeği Çalıştayı Özel çalışan hekimlerin başarılarını pekiştirici bir unsur olarak ta sağlık alanında verim arttırıcı, hataları azaltıcı, maliyeti yükseltmeden hizmet niteliğini yükseltici örgütlü uygulamalara gereksinim vardır. Ülkemizde son yıllarda yıldızı parlamaya başlamış olan özel hekimliğin ve oradan hareketle hekimliğin bir bütün olarak yüceltilebilmesi, hastalarımıza, toplumumuza ve insanlığa daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla meslek örgütümüz içinde bu çalışmalara başladık. Çalıştayımızı kurgularken konunun hekim dışı kişilerce algılanmasını, özellikle sağlık ekonomisi ve stratejisi alanlarının uzmanlarca, ayrıca konu üzerinde yetkin olan kişilerce de bizlerle birlikte ele alınmasını, Çalıştayımız süresince konuyu eğrisiyle, doğrusuyla tartışmayı ve sonrasında da buradan ortak görüşle, bir anlamda bir uzlaşma ile ayrılmayı amaçladık. Çalıştayımızın Birinci Bölümü, mevcut durumun geçmişten günümüze ortaya konulması hakkında olacaktır. İkinci Bölümde ise yurt dışından gelen değerli konuklarımızın deneyimleri ve görüşleri aktarılacaktır. İlk günün öğleden sonrasında yer alan Üçüncü Bölüm geniş bir panel olup, Hekim Emeğine Kurumsal Yaklaşımlar tartışılacaktır. Çalıştayın İkinci Gününde Serbest Bildiriler yer alacaktır. Onları takiben Özel Hekimlik Alanında Tek Liste ve Birim Uygulaması başlıklı bir Forum olacaktır. Bu Forum özellikle uzmanlık alanlarını, hekimlik mesleğindeki özellikli uygulamaları yakından ilgilendirmektedir. Son bölümde ise Çalıştay ta belirlenen Karar Önerileri duyurulacak ve Çalıştay kapanacaktır. Meslek Örgütümüzün her tür desteği ile gerçekleştirilen Çalıştay, bu konunun ele alınıyor olması günümüzde ayrı bir önem taşımaktadır. Bizler mesleğimize, hastalarımıza, toplumumuza ve insanlığa olan borcumuzu ödemek çabasıyla sizlere layık olmaya çalıştık. Umarım Çalıştay tamamlandığında sizlerin izlenimleri, amaçladığımızı gerçekleştirdiğimiz yönünde olacaktır. Konuşmama son vermeden önce bu Çalıştay ın gerçekleştirilmesini sağlayan, Çalıştay la ilgili konularda bizlere desteğini verenlere teşekkür etmek istiyorum: Öncelikle İstanbul Tabip Odası Yönetimine, Başta İstanbul Odası Başkanı Profesör Dr. Sayın Özdemir Aktan olmak üzere bize her zaman destek oldular, Odayı, Odamız olarak benimsememizi sağladılar. Başkanımızın Oda Sensin sözcüğü dilimizden düşmeyen bir düsturumuz olageldi. Yıllar öncesinden bugünleri öngörerek komisyonu oluşturdukları için Dr. Hasan Oğan ve Dr. Güray Kılıç a, Komisyonu yönettiği dönemde tanıma fırsatı bulduğum dünya tatlısı, sevecen, insanlık yararına koşuşturan Dr. Özgür Kasapçopur a, 2

11 İstanbul Tabip Odası İstanbul Tabip Odası çalışanlarının tamamına, ayrıca Sayın Füsun Taş, Emel Karaman, Pınar Bayhan, Alaattin Timur a, Yine Özel Hekimlik Komisyonu çalışmalarımız sırasında yakından tanıma fırsatı bulduğumuz ve giderek bizim için geçmiş çalışmalarıyla ve günümüzdeki enerjisiyle örnek olmuş Dr. Şükrü Güner e, Dışarıdan bize desteklerini veren, Çalıştayımızın basın mensuplarınca daha nitelikli anlaşılması için karşılıksız yardımlarda bulunmuş olan Sayın Burak Ali Gül e, Bu toplantıda bizlere destek vermek üzere deniz aşırı yolculuklar yapmış ya da uzak yerlerden gelerek katkılarda bulunacak tüm konuklarımıza, Çalıştayımızı benimseyen, başarısı için destek vermiş tüm hekimlere, Özel Hekimlik Komisyonu Üyelerine, Düzenleme Kurulunun her bir üyesine, Ayrıca Düzenleme Kurulu Sekreterleri Dr. Arda Saygılı ve Dr. Hilmi Or a büyük özverileri için. Onlar olmasaydı, bu Çalıştay asla benimseyeceğimiz nitelikte olmazdı. Son olarak da siz katılımcılara, sizin için yapmış olduğumuz bu etkinliği izlemeye gelmiş olduğunuz için yürekten teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın başarılı geçmesi dilekleriyle konuşmama son veriyorum. 3

12 Hekim Emeği Çalıştayı Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN İstanbul Tabip Odası Başkanı Herkese günaydın. Bugün ve yarın güzel işler çıkartmak üzere hep beraber buradayız ve bunu da birlikte gerçekleştirmekten gerçekten büyük zevk alacağız. Dünya ve Türkiye olarak değişik bir dönemden geçtiğimizin hepiniz farkındasınız zannediyorum. Ben ekonomiyi çok iyi yorumlayan birisi değilim ama kabaca şöyle bir yorumum var. Son yıllardaki ekonomik politikalarda şöyle bir yol tutuldu: Ekonomiler sürekli büyümeli ama ekonomiler sürekli büyürken de elbette bir şekilde masrafları azaltmak gerekir diye düşünüldü. İşte bu sistem içinde taşeronlaşma ön plana çıkartıldı ki, taşeronlaşma sigortasız, güvencesiz, tatilsiz çalışmanın tarifi bence. Daha sonra bu aynı sistem sağlık sektörüne aktarılmaya çalışıldı. Çünkü sağlık sektörü, yabana atılacak bir sektör değil. Biliyorsunuz dünya üzerinde enerji ve silah sektöründen sonra üçüncü büyük sektör olarak geçiyor. Dolayısıyla sağlık sektöründe de insanların para kazanabilmesi için giderlerin azaltılması gibi bir zorunluluk ortaya çıktı ve burada da tabii hedefte hekimler ve sağlık çalışanları görüldü. Bir şekilde hekimlerin de güvencesiz, tatilsiz, dinlenmeden ve düşük ücretle çalışmasının zorlanması aşamasına geçildi. Ama bu işler yürürken, birdenbire bugün yaşadığımız ekonomik kaos ortaya çıktı. Benim bu ekonomik kaosla ilgili yorumum çok basitçe şöyle: Durun bir dakika, yanlış bir şeyler var galiba. Hiç olmazsa bu felsefenin tekrar bir gözden geçirilmesi, buradaki yanlışlıkların düzeltilmesi gerekir gibi bir mantık ortaya çıktı ki, bunun da iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. İşte bu aşamada bugünkü çalıştayın önemi ortaya çıkıyor. Çünkü bu çalıştay sonunda biz hekimlerin gecesini gündüzüne katarak, terleyerek, üzülerek, yorularak harcamış oldukları emeğin karşılığını nasıl hesaplayabiliriz ve bunu gerçeğe ve pratiğe nasıl yansıtabiliriz? Zannediyorum bu iki günlük çalışmanın sonunda en azından bir fikrimiz olacak diye düşünüyorum. Onun için de çalıştayı merakla ve heyecanla bekliyorum. Elbette bu çalıştayın ortaya çıkartılıp, buraya getirilmesi hiç kolay olmadı bunu yapanlar tarafından. İzlediğim için biliyorum. Başta Özel Hekimlik Komisyonumuz olmak üzere burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalıştayın herkes için başarılı geçmesini diliyorum. Saygılarımızla.

13 İstanbul Tabip Odası Prof. Dr. Gençay GÜRSOY Türk Tabipleri Birliği Başkanı Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Arkadaşlar, Değerli Konuklar. Türk Tabipleri Birliği adına hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum ve çalıştayın başarılı geçmesini diliyorum. Eminim ki çok uzun zamandan beri gündemimizi işgal eden temel konuya Sağlıkta neler oluyor, neler bitiyor? Özel sağlık alanının sorunları nelerdir? konularına en azından biraz daha bilimsel, biraz daha içten, duygulardan arınmış, günün gerçeklerine uyan bir biçimde yaklaşmaya çalışacağız. Bu konu sadece Türkiye de değil, bütün dünyada sağlık sistemleriyle ilgili sürüp giden tartışmaların bir uzantısı. Bugün yaşadığımız dünyada bir ülke yok ki bu sağlık sorununu gerçekten çağdaş, eşitlikçi, hizmetin niteliğine uygun bir biçimde çözümleyebilmiş olsun. Batı ülkelerine, gelişmiş kapitalist ülkelere bakıyoruz. İşte Amerikalı bir konuğumuz da var. Amerika Birleşik Devletlerinde Brach Obama nın son seçimleri kazanmasındaki önemli vaatlerinden birinin sağlık alanındaki eşitsizlikleri giderme konusunda verdiği sözler olduğunu biliyoruz. İngiltere de uzun yıllar oldukça tatmin edici, eşitlikçi bir sağlık sisteminin çökmesinden sonraki dönemde hala kriz devam ediyor. Bütün Avrupa sağlık sorunlarıyla ilgili meselelerle baş etmeye çalışıyor. Türkiye 80 yıllık kamusal ağırlıklı sağlık sistemi, 1980 deki askeri darbenin arkasından adım adım özelleştirme, piyasalaştırma sürecine girdi. Nusret Fişek in başlattığı 224 sayılı sosyalizasyon uygulaması adım adım terk edildi. Özellikle AKP iktidarının başa geçmesinden itibaren özel sağlık alanı, biraz (tabirimi maruz görün) sağlıksız bir şekilde ani, kısa zamanda ve ihtiyaçtan çok yatırım ve kapitalist işletme anlayışıyla hızla hipertrofi oldu. İçinde yaşadığımız kriz dönemi, bu sorunu çok ağır şekilde sağlık emekçilerinin, (hekimler dahil) sağlık çalışanlarının yaşayacağı delilleriyle karşımıza çıkıyor. Bu yüzden özel sağlık alanı, Türk Tabipleri Birliği nin yıllık kamusal ağırlıklı bir sistemin (Türkiye için en doğru yol olduğu konusundaki görüşlerimize rağmen), çok ciddi sorunlarla yüklü bu sektörün de görüş alanımızın içine girmesiyle sorunlarını meslek odaları olarak kendi sorunlarımız olarak benimseyip çözmeye çalışmamızı bir görev niteliğinde karşımıza çıkarıyor. İşte bu Çalıştay, bu konunun enine-boyuna incelenmesine bir fırsat verecektir diye düşünüyorum. Kriz dönemleri, genel doğrultudan çok kolay sapılabilecek dalgalanmalara, fırtınalara uygun bir ortam yaratır. Biz bugün içinde bulunduğumuz koşullarda özel sağlık alanının sorunlarını tartışırken, genel doğrultumuzu da gözden uzak tutmamamız lazım. 5

14 Hekim Emeği Çalıştayı Dünya, bu kriz dönemlerinde çok değişik çözüm yollarına doğru evrilebilir. Ama biz inanıyoruz ki Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık, piyasalaşma kurallarının dışına çıkması gereken bir sektördür. Burada en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Piyasa kurallarının sağlık alanının dışına taşınması gerektiği konusundaki görüşlerimiz devam etmektedir ve devam etmelidir. Tabii ki özel sağlık alanının sorunları bizim de sorunlarımızdır. Ana doğrultudan sapmamak üzere, bunları tartışacağız, çözüm yollarını bulacağız. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Çalıştayın gerçekten sorunlarımıza ışık tutacağı inancıyla da sevgiler sunuyorum.

15 Türkiye de Hekim Emeğinin Belirlenmesinde Tarihsel Süreç* Dr. Şükrü GÜNER Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi İstanbul Tabip Odası Hekimlik mesleği bir hizmet sektörüdür. Siyasal iktidarlar hemen her dönemlerinde, özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı dilimlerde, ilk başvurdukları kesim hizmet sektörüdür. Bırakın ekonomik iyileştirmeyi, mevcut haklar geri alınmaya çalışılır. Daha fazla iş istenir. Çalışma koşulları bozulur. Bu ortamdan sağlık hizmetinin ana elemanı olan hekimler de nasibini almışlardır. Hem de en ağır şekilde Zaman zaman yaşanan iyileştirmeler, kısa bir sürede geriye dönerek, hekimleri eski halini arayacak duruma getirmiştir. Hekimlik mesleği ayrıcalıklı bir hizmettir. Uzun bir eğitimden sonra elde edilen bir hizmettir. Mezuniyet sonrası eğitimin hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken bir meslektir. İnsan hayatını bu kadar yakın ilgilendiren ve etkileyen başka bir meslek grubu yoktur. Üretilen hizmetin yüksek kaliteli bir hizmet olması zorunludur. Hekimlik mesleği; Dikkat, cesaret, bilgi ve yüksek özveri isteyen, hata kabul etmeyen ender mesleklerden birisidir. Bu mesleği uygulayanların emeğinin değerlendirilmesine, belirli bir meta gibi ele alıp, değer biçmek olanaksızdır. Bu özelliklerinden dolayı hizmeti üreten ana eleman hekim, ekonomik, özlük ve çalışma ortamı açısından olumlu koşullara sahip olması, vazgeçilmez bir değerdir. Emek en yüce değerdir. Eğitimi ve üretimi açısından hekim emeği ise, bu en lerin başında gelmektedir. Cumhuriyet Öncesi Hekimlik Ortamı Osmanlı İmparatorluğu nda ilk tıp mektebi 1827 de kurulmuştur. Her tıp fakültesi mezununun 2 yıl süre ile Memleket Hekimi olma zorunluluğu vardı. Memleket hekimleri, Sivil Tıp İşleri Bakanlığı ile doğrudan yarışırlardı. Memleket Hekimlerinin görevleri arasında bulaşıcı hastalıklarla savaş, aşı uygulamaları, zengin ve fakir ayırt etmeden hasta bakımı, bölgelerdeki hastane ve eczaneleri denetleme, adli tıp hizmetini sayabiliriz. Memleket hekimlerinin aylıkları 6 altın liradan başlar 12 altın liraya kadar yükseltilirdi. Sağlık müfettişlerinin aylıkları da 20 altın lira idi. 1 Tarihimizde bilinen en eski tıbbi dernek 1856 yılında Hollandalı hekim Dr. Pincoffs tarafından kurulan Cemiyet-i Tıbbiye-yi Şahane dir. Cemiyetin kurucu hekimleri, başta İngiliz, Fransız ve İtalyan olmak üzere, hepsi yabancı uyruklu hekimlerdir. Daha sonra Türk hekimleri katılmıştır. Bu Cemiyet 1908 yılına kadar hem bilimsel hem de tabip odası kimliği taşıyordu. Bu yıldan sonra sadece bilimsel bir dernek olmuştur. 2 Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye 1866 da, Türk hekimlerince kurulan ilk milli tıp örgütüdür de Sultan Abdülhamid tarafından kapatılmıştır. Abdülhamid hekimlerin gizli örgütlenmelerinden şüphelenen baskıcı bir yönetim uyguluyordu. 3

16 Hekim Emeği Çalıştayı Kurtuluş Savaşımızın başlangıç yıllarında ülkemiz hekimleri arasında, dayanışma ve yardımlaşma ihtiyaçları doğmaktadır. İstanbul un İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan kuvvetlerince işgal edildiği Türklerin ve Türk hekimlerinin hor görüldüğü bir ortamda, 1919 yılında İstanbul Etıbba Muhadenet Cemiyeti kurulur. (Muhadenet = Dayanışma) Bu dönemde hekim sayısı az ve hekimler ekonomik açıdan son derece zor durumdaydı. Cemiyet bünyesinde 1919 yılında vefat eden doktorların ailelerine para yardımı için Teavün (Yardım) Sandığı kurulmuştur Yılında; Sevr Anlaşması ile herhangi bir tıp okulundan diplomalı yabancı bir kişinin Osmanlı Topraklarında istediği gibi doktorluk yapması bu dernek tarafından protesto edilmiştir. Bugün de gündemde olan yabancı hekim konusu 1921 lerden beri ülkemizin gündeminde yer aldığını görüyoruz. Yine meslek çıkarlarını savunmak üzere göç eden bir Rus hekiminin tabiplik yapmaması için hükümete başvurulmuş ve çalışmaları sınırlandırmıştır. İstanbul un Anadolu yakasında ise yine benzer amaçla, aynı yılda Kadıköy Etıbba Teavün Cemiyeti kurulur. (Teavün=Yardımlaşma) Bu iki derneğin kurucuları tümü Türk hekimleridir. 2 dernek 1923 yılında birleşmiştir. İstanbul Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Cemiyeti adını almıştır. Bu kuruluş, bugün hala yaşamına devam eden Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği dir. 4 Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Hekim Emeği Mücadelesi Osmanlı Devletinde sağlık işleri Dahiliye Nazırlığı na bağlı Sıhhiye Umum Müdürlüğü tarafından yönetiliyordu. 23 Nisan 1920 den on gün sonra çıkarılan yasa ile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilliği kuruldu. Böylece yetki ilk kez bir bakanlık düzeyine çıkarıldı. Bu gelişim Cumhuriyetin sağlığa verdiği önemi göstermektedir yılında hekim sayımız 554 idi yılında 150 ilçe merkezinde Muayene ve Tedavi Evi kurulması kararı alındı. Muayene ve Tedavi Evleri, 5-10 yataklıdır. Beş yataklı olanlarda hükümet tabipleri, 10 yataklı olanlarda ise ayrı bir hekim görevlendirilmiştir. Muayene ve tedavi evlerinde hasta muayenesi ücretsiz olup, yoksul hastaların ilaçları da parasız verilirdi yılında Ankara, Erzurum, Diyarbakır ve Sivas ta, içinde uzmanlık dalları bulunan Numune Hastaneleri kuruldu. 5 Bu dönemlerde hasta çoktu. Doktor sayısı azdı. Hekimler daha çok muayenehanelerinde çalışmakta, yoksul hastalara hastanelerde, para verebileceklere ise muayenehanelerinde bakmaktadırlar. 6 İstanbul Dostluk ve Yardım Cemiyeti 1924 de; Hekimlerin ödediği vergilerin azaltılması girişimlerinde bulunmuşlardır. Hekimler ücretlerini kolaylıkla alabilmeleri için Adliye Bakanlığına başvurmuşlardır. Yabancı hekimlerin çalışmalarının kısıtlanması için uğraşmışlardır. Bu yıllarda hekim sayısını artırmak için özendirici girişimler yapılmış, yurtlar açılmış, burslar tahsis edilmiştir. Mecburi hizmet uygulaması vardır. Hekim ücretleri iyileştirilmiştir. Yine bu dönemde Anadolu da Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde görev alan hekimlerin maaşı Başbakan ın maaşından yüksekti. 7 8

17 İstanbul Tabip Odası Cemiyet, 1920 li yılların 2. yarısında ülke sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, hekimlerden alınan vergilerin azaltılması ve Etıbba Odalarının kurulması konusunda çalışmalar yapmıştır tarih 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Yasa çıkar. Yasa nın 74. Maddesi: Sağlık Bakanlığınca gerekli görülecek bölgelerde, ücret anlaşmazlıklarında mahkemelerce göz önüne alınmak üzere, en az ve en çok tedavi ücretleri düzenlenebilir. Bu bölgeler tabip odası sınırları ile sınırlanır. demektedir. Böylece hekim ücretleri konusunda ilk yasal belirleme ile karşılaşmış oluyoruz. Belirlemenin sahibi Sağlık Bakanlığı dır. Dr. Safiye Ali Dr. Safiye Ali, ilk kadın hekimimizdir. 23. Ocak 1929 da Vakit Gazetesine yazdığı bir makalesinde hekimlerin maddi sıkıntılarını dile getirmiştir. 8 Doktorların meslekleri dışında başka işlerle meşgul oldukları şikayet ediliyor. Ne kadar haklı! Avrupa nın hemen hiçbir yerinde doktorlar icrayı sanat veya hocalık ettikleri zaman başka bir işle meşgul olmazlar veya olmaya da ihtiyaç hissetmezler. Biz de ise doktorlar hayatlarını çok güç temin ediyorlar. Para kazanmak için başka işlerle meşgul olmak, hoca iseler tıp fakültelerine hasredilecek fenni mesai saatlerini evlerinde hususi muayeneye hasretmek mecburiyetinde kalıyorlar Almanya da 5 sene çalışan bir doktor, değil bizdeki gibi günlük hayatını temin etsin kendisinin hiç olmazsa 1 aylık seyahat ve hava değişimini temin eden servet sahibi bir adamdır. Bizde mesleği ile senede zengin olmuş kaç doktor gösterilebilinir? Almanya da bulunan Dr. Safiye Ali nin satırları o dönem hekimlerimizin ekonomik durumunu yansıtması bakımında son derece önemlidir yılları arasında 3. Mıntıka Etıbba Odası Başkanı Tevfik Salim Paşadır. Bu bölgede İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Bilecik, Zonguldak, Bolu İlleri bunmaktadır lu yılların başlarında İstanbul da 400 kişiye 1 hekim düşüyordu. Hekimler kazançlarının azlığından şikayet ederek kazanç vergisinden muaf olmak istiyorlardı. Buna karşın basın hekimler ve diğer sanat erbabı arasında fark olmadığı, herkesin buhran vergisi verme zorunluluğunu dile getiriyordu. Bu tartışma ortamında Belediye İktisat Müdürlüğü doktor ücret tarifesi yapma girişiminde bulunur. Son Posta Gazetesi ise, böyle bir işi ancak Etıbba Odası yapabilir, vizite ücretleri Etıbba Odası tarafından tespit edilmesi tezini savunur yılında Etıbba Odası bünyesinde Tıp Ailesi Yardımlaşma Cemiyeti kurulmuştur. 23 yıl içinde dönemin konuları; Hasta aracıları (simsarlar), Yabancı hekim çalıştırma sorunu, Hekim fazlalığı, Hekim ücretlerinin düşüklüğü, Vergilerin yüksekliği, Mesleki sigorta sorunlarıdır. 9

18 Hekim Emeği Çalıştayı Etıbba odalarının etkin çalışma gösterdikleri söylenemez. Hele Anadolu daki tabip odalarının çoğunun sadece tabelaları vardır. İhtiyaca cevap vermemektedir. Artık yeni bir örgütlenme modeline ihtiyacı duyulmaktadır yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) Kuruluşu 1953 te Etıbba odaları kapatılarak, bugünkü Yasa nın temelini teşkil eden 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası çıkartılmıştır. Merkezi İstanbul da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve ona bağlı olarak ülke çapında 23 tabip odası kurulmuştur yılında ülkemizde hekim sayısı dir. Bu sayının ortalama yarısı memur hekimlerdir hekim serbest çalışmakta, 875 hekim de askeri hekimdir sayılı yasa ile asgari ücret yapma yetkisi Tabip Odaları na verilmiştir. TTB nin kuruluşu ile birlikte ilk ele alınan sorunlar; Asgari ücret, ek görev, simsarlık ve çalışamaz durumdaki meslektaşlara yardım sorunlarıdır. Hekimlik Uygulamasında Asgari Ücret Dönemi tarihli 6023 Sayılı TTB Kanunu Madde 28: Tabip Odalarına, tabip tedavisi ücretlerinin en az miktarını gösteren tarifeler düzenlemesi yetkisi verilmiştir. Bu düzenlemeler, TTB Merkez Konseyi tarafından tasdik edildikten sonra, bilgi edinilmek üzere Sağlık Bakanlığı na gönderilecektir. Bu yasal yetki ile artık hekim emeğinin değerlendirilmesi kapsamında, asgari ücret konusu gündemde yerini almıştır. Yeni kurulan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi nin ilk başkanı Dr. Asil Mukbil Atakam ın ilk ele aldığı konulardan birisi de, asgari ücret sorunudur. Milli Koruma Kanunu; Dönemin ekonomisi sebebiyle Ocak 1940 ta Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarının çıkarttığı ve hükümete fiyatları saptamada, ürünlere el koymada, hatta zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmede sınırsız yetkiler veren Yasa dır. Devlet müdahaleleri bu yasayla meşruiyet kazanmıştı de Ankara, İstanbul, İzmir illeri hariç diğer illerde hekim vizite ücretleri Milli Koruma Kanunu dahilinde tespit ediliyordu. Bu 3 İl de ise Valilik İzni İle Milli Koruma Kanunu dışına çıkarılmıştı. Türk Tabipleri Birliği Milli Koruma Kanunu uygulamasından rahatsızlık duyuyordu Sayılı yazı ile TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri imzası ile aşağıdaki yazıyı hazırlamıştır; Hekim ücretleri maalesef Milli Koruma Kanunu şümulü dahilindedir. Yapılan itirazlarımız müspet netice vermemiştir. Yalnız İstanbul, İzmir ve Ankara Valileri hekim ücretlerini Milli Koruma Kanunu dışına çıkartmışlar ve Milli Koruma Dairesine bildirmişlerdir. Mıntıkanızda hekim ücretlerinin serbest olabilmesi için Mıntıkanızdaki Vilayet Makamları tarafından Milli Koruma Dairesine müracaat etmeleri lazımdır. Umumi Katip Dr. Hüseyin Salor 10

19 İstanbul Tabip Odası Halbuki bu dönemlerde Asgari Ücret tespit hakkı Tabip Odaları nındı. Ancak; Tabip Odaları nın tespit ettiği Asgari Ücret, Merkez Konseyine tasdik ettirilir ve bu tespitler Milli Koruma Dairesine bildirilerek kanuni prosedür tamamlanırdı Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabip Odası Fiziko-terapi Asgari Ücret Listesi Bu dönemde uygulamada, asgari ücrete uymama sorunları, yaşanıyordu. Bu konuda TTB Merkez Konseyi eski Genel Sekreteri Dr. Sırrı Alıçlı nın şu sözlerine rastlıyoruz; Odalarımız lüzum gördükleri hallerde asgari ücreti tayin ve tespite kanunen yetkilidir. Buna rağmen koskoca bir teşekkül kanunun verdiği bu hakkı, başkalarına devre çalışırsa ne demeli? Bundan başka Oda bölgelerindeki meslektaşlar gizliden gizliye Oda ca tespit edilen bu asgari ücretten daha az almak suretiyle hekimliği bir ticaret ve rekabet vasıtası haline getirmekle hekimliğin vakarını düşünmezlerse, başkalarından ne gibi bir hizmet bekleyebiliriz. 10 Asgari Ücret Uygulamasının Dönüm Noktası 1972 yılına kadar her tabip odası asgari ücret tarifesini zaman zaman sınırlı kapsamda tespit ediyor ve küçük broşürler halinde bastırıyordu. Asgari Ücret tespitlerinde dönüm noktası; 1970 li yılların başlarında çıkartılan bir Hükümet Kararnamesi dir. Bu Kararname ile Emekli, dul ve yetimlerin kendilerine ve ailelerine, hastalıkları halinde bakacak müessese ve hekimlerin hak ettikleri ücretleri, o mıntıkadaki tabip odalarının koyduğu asgari ücret tarifesi üzerinden Emekli Sandığı ndan tahsil edilmesi karara bağlanmıştır. Bu Kararname üzerine Dr. Kayıhan Aydoğmuş başkanlığındaki İstanbul Tabip Odası Asgari Ücret tespit hazırlık çalışmalarını 1972 yılında başlatmıştır. Dış Kaynaklar taranmış, tıp dernekleri ile ilişki kurulmuş, Y.K. üyesi Dr. Selami Birgen yurt dışı kaynakları tercüme etmiştir. Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabip Odası 1958 Yılı Asgari Ücret Listesi Muayene Kafatası 2 cephe Servikal Vertebra Ürografi Mide-Duedonum Kolon Kolesistografi İnce Barsak Rie Ücret 40 Lira 50 Lira 70 Lira 50 Lira 60 Lira 50 Lira 50 Lira 25 Lira 1959 Diyarbakır-Mardin Siirt Tabip Odası Röntgen Muayene Asgari Ücretleri Muayene Diatermi İnfraruj Kükürt Banyosu Mevzi masaj Elektrokoter Münferit Adale Testi Hemoroid Koagülasyon Ücret 15 Lira 10 Lira 15 Lira 10 Lira 25 Lira 20 Lira 300 Lira 1950 li Yıllarda Tespit Edilmiş Bazı Asgari Ücret Tarifeleri Mütehassıs (TL) Pratisyen (TL) Muayenehanede Gündüz Hasta evinde Gece Hasta evinde Konsültasyon

20 Hekim Emeği Çalıştayı Hazırlıklar tamamlandıktan sonra TTB Merkez Konseyi nin onayı alınarak, ilk Asgari Ücret Tarifesi Kitabı Sandoz İlaç Şirketi tarafından 1974 yılında bastırılarak yürürlüğe girdi Asgari Ücret Tarifesi Özellikleri Birim ve katsayı yok, ücret var, Kollektif muayenelerde %25 indirim olanağı, Sağlık güvencesi olanlara mutlak asgari ücret, Güvencesi olmayanlara, Tabip Odasının izni ile %25 indirim, Aynı gün yapılan ikinci muayenelere de ücretlendirme, Kitabın son bölümü, profesyonel işyeri tabiplerinin çalışmalarının asgari ücretleri de yer alması. Normal İş Günleri Pratisyen Hekim Uzman Hekim Gündüz Muayene 25 Lira 40 Lira Aynı hasta aynı gün müteakip muayene 15 Lira 30 Lira Gece 25 Lira 40 Lira Aynı hasta aynı gecede müteakip muayene 15 Lira 30 Lira 1974 Asgari Ücret Tarifesinden Kısa zamanda Asgari Ücret Tarifesi yetersiz kaldığından, süreklilik kazandırma çalışmaları başlatıldı. Hekimlik uygulamaları birimleri tespit edildi. Her yıl belirlenecek katsayı ile asgari ücretin belirlenmesi yapılacaktı yılında Asgari Ücret tespitinde Birim-Katsayı Sistemi kuruldu ve bugünkü uygulamanın temeli atıldı. O zamanlar İstanbul da İl, ilçe ve köylerde olmak üzere 3 ayrı katsayı tespiti yapılıyordu. Bu yıllarda enflasyon yüksekliği tespit edilen Asgari Ücret Tarifelerini kısa zamanda değersizleştiriyordu. Yıllara Göre Enflasyon Oranları Yıl Oran 1977 % % % %107 Prof. Dr. Nusret Fişek Bu nedenle hemen her yıl yeni bir Asgari Ücret Kitabı çalışması yapılıyor ve bastırılıyordu. Bu sebeple her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere 2 kez katsayı tespit edilmeye başlandı yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi artık Ankara ya taşınmıştır. Prof.Dr. Nusret Fişek in başkanlığındaki Merkez Konseyinin çalışmalarda asgari ücret sorununa ayrı bir önem verdiğini görmekteyiz. Prof. Dr. Nusret Fişek in Günaydın Gazetesinde 25. Eylül.1988 de Yazgülü Aldoğan la yaptığı söyleşide aşağıdaki cümleler, onun hekim ücretleri konusuna bakışını göstermektedir. 12

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı. Sendikal Haklar. Dr. Murat ÖZVERİ

Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı. Sendikal Haklar. Dr. Murat ÖZVERİ Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ve Sendikal Haklar Dr. Murat ÖZVERİ 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 85 90 Faks: (0216) 373 65 02 Teknik Hazırlık:

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ ŞUBAT-MART-NİSAN 2010 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 44 SAYI: 2010/2-3-4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ TEKEL

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI Ş. ŞEMSİ BAYRAKTAR IN TZOB 24 ÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI TZOB 24 ÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 18-19-20 Mayıs 2007-Ankara

Detaylı

MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ Muğla Tabip Odasının ücretsiz yayınıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Eylül-Ekim 2012 MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ TTB ve Muğla Tabip Odası YATAĞAN'DA meslektaşlarını yalnız bırakmadı Ölümlü iş kazasına Acil Serviste

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ 1 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: 2 34360 Şişli - İstanbul Tel: +90 212 2328989 / Faks: +90 212 2329428 e-posta:istanbul@hkmo.org.tr

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ?

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? Türk Tabipleri Birliği GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17-23, 06570 Maltepe - Ankara Tel: (0 312) 231 31 79 Faks: (0 312) 231

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI I. SOSYAL HİZMETLER ŞÛRASI *AÇILIŞ KONUŞMALARI *KARARLAR *SONUÇ BİLDİRGESİ 19-21 NİSAN 2004 ANKARA 2 İÇİNDEKİLER I.SOSYAL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Hop Hipokrat, nerde ruhsat?

Hop Hipokrat, nerde ruhsat? Kafa aynı kafa! Nusaybin'de sınıra duvar örüyorlar, kızamık ve polio geçmez artık! Suriye deki savaş gün geçtikçe artan bulaşıcı hastalıklarla da acı yüzünü gösteriyor. Kızamık, şark çıbanı, sıtma, kuduz,

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ Tebliğler ve Görüşler 25 Ocak 2013 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI 15-16 HAZİRAN İKİ UZUN GÜN VE BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No:2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0 216) 380

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU

TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Teknik Elemanlar Bürosu TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 1999 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216)

Detaylı

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:40/2014-3 Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok Yavru Vatan;

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK İçindekiler Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK Öğlen Oturumu Deşifre Alihan GÜRKAN Gökhan MORAL Hikmet AKGÜL

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı