Bilgi Günceli. Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Günceli. Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice"

Transkript

1 Bilgi Günceli Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice

2 Vergiler haqqinda melumat Türkçe

3 Madde 4. Azerbaycan Cumhuriyeti nde vergi sistemi 4.1. Azerbaycan Cumhuriyeti nde şu vergiler belirleniyor ve ödeniyor: devlet vergileri muhtar cumhuriyet vergileri yerel vergiler (belediye vergileri) Madde 5. Vergilendirme şekilleri 5.0. Vergi matrahlarından şu şekilde kesinti yapılıyor: dolayısıyla kaynaktan (verginin gelir veya menfaat elde edilmesine kadar kesilmesi) beyanname üzere (verginin gelir veya menfaat elde edilmesinden sonra kesilmesi) bildiri üzere (vergilendirme konusunun değeri ve alanı gereğince vergi dairesi veya belediyenin hesapladığı meblağ için sunduğu tediye bildirisi üzere vergi yükümlüsü tarafından vergi ödenmesi) (3,4) Madde 6. Devlet vergileri 6.1. Devlet vergilerine şunlar aittir: gerçek kişilerin gelir vergisi tüzel kişilerin menfaat vergisi (belediyenin mülkiyetinde olan işletme ve kuruluşlar dışında) katma değer vergisi gider vergisi tüzel kişilerin emlak vergisi tüzel kişilerin toprak vergisi yol vergisi maden vergisi basitleştirilmiş vergi 6.2. İşbu Kanunla bilumum devlet vergileri derecelerinin en yüksek hadleri belirleniyor Devlet vergilerinin her yıl için uygulanan dereceleri İşbu Kanun gereğince belirlenmiş derecelerden yüksek olamaz ve her yıl Azerbaycan Cumhuriyeti nin devlet bütçesi hakkında kanun kabul edilen zaman işbu dereceler yeniden incelenebilir (4) Madde 7. Muhtar cumhuriyet vergileri Muhtar cumhuriyet vergilerine Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti nde kesilen, işbu Kanunun 6.1.maddesinde (yol vergisi dışında) sıralanan devlet vergileri aittir (12) Madde 8. Yerel vergiler (belediye vergileri) 8.1. Yerel vergiler (belediye vergileri) şunlardır: gerçek kişilerin toprak vergisi gerçek kişilerin emlak vergisi yerel önem taşıyan inşaat malzemeleri üzere maden vergisi belediyenin mülkiyetinde olan işletme ve kuruluşların menfaat vergisi

4 8.2. Yerel vergilerin hesaplanması ve ödenmesi kuralları, vergi yükümlüleri ve belediyelerin vergi hizmeti organlarının hak ve görevleri, vergi kontrolünün şekil ve yöntemleri, vergi mevzuatının ihlaline göre sorumluluk, belediyelerin vergi hizmeti organları ve görevlilerinin hareketlerinden (hareketsizliğinden) şikayet edilmesi kuralları ilgili kanun gereğince belirleniyor (4) Madde 12. Vergi belirlenmesinin temel koşulları Vergi yükümlüsü ve şu vergilendirme elementleri belirlendiği zaman vergi belirlenmiş sayılıyor: vergilendirme konusu vergilendirme bazı vergi dönemi vergi derecesi vergi hesaplanması kuralı vergi ödenmesi şekli ve süresi Vergi belirlendiği zaman işbu Kanun gereğince öngörülmüş esaslarla vergi indirimleri belirlenebilir Vergilendirme konusu, gelir, menfaat, toprak, yeraltı servetler, sunulmuş malların (iş, hizmetin) ek değeri veya işbu Kanun gereğince belirlenen diğer vergilendirme konularıdır Vergilendirme bazı- vergilendirme konusunun vergi kesilen kısmının sayı ifadesidir (3) Madde 72. Vergi inceleme raporunun tanzim edilmesi ve verilmesi şekli İşbu Kanun amaçları için vergi inceleme raporu vergi beyannamesinden oluşmaktadır İşbu Kanun ve onunla ilgili kabul edilmiş kanunlar gereğince vergi inceleme raporunu vermek zorunda olan vergi yükümlüleri, vergi inceleme raporunu işbu Kanunda belirtilmiş sürece ilgili yürütme organının belirlediği şekilde ve yerde vergi dairesine sunmakla yükümlüdür. Vergi inceleme raporları, vergi yükümlüsü tarafından bizzat veya raporun sunulmasını onaylayan herhangi diğer yöntemle (iletişim kuruluşuna teslim edilmesi veya ilgili mevzuat gereğince elektron belge şeklinde gönderilmesi de dahil) ibraz edilebilir. Vergi inceleme raporunun elektron belge şeklinde gönderilmesi ilgili yürütme organının belirlediği şekilde gerçekleştiriliyor. Vergi inceleme raporunu elektron belge şeklinde sunan vergi yükümlülerine işbu Kanunun 72.3, 72.4, ve madde hükümleri ait edilmiyor Vergi inceleme raporunu vergi yükümlüsü veya vekil edilmiş temsilcisi imzalamalıdır Mevzuat gereğince vergi mükellefinin (yükümlü) vergi raporunun düzenlenmesine serbest denetimci katılmış olursa, o, vergi raporunu imzalamalı, mühürlemeli ve kendi vergi yükümlüsünün özdeşleşme numarasını ibraz etmek zorundadır. Raporu bir kişiden fazla düzenleyici düzenlemiş olursa, onu sadece baş düzenleyici imzalamakta.

5 72.5. İşbu Kanunun 163. maddesinde öngörülen durumlar istisna olmakla önceki rapor (hesap) dönemleri üzere sunulmuş raporlardakı bilgiler ilkin kayıt belgeleri üzere bilgilere uygun olmadığı takdirde vergi yükümlüleri tarafından aynı hesap dönemi için kesinleştirilmiş rapor sunulmalıdır. Kesinleştirilmiş rapor üzere bütçeye ödenilmeli vergi tutarı önceler sunulmuş rapor üzere bütçeye ödenilmeli vergi tutarından fazla olduğunda ek hesaplanmış vergi tutarı faizlerle beraber bütçeye ödenilir, az olduğunda ise hesaplanmış vergi ve faiz tutarları azaltılır. Vergi yükümlüsü tarafından kesinleştirilmiş veya vadesinde sunulmamış raporlar vergi yükümlüsüne seyyar vergi denetiminin başlandığı güne kadar sunulmuş olabilir Vergi Dairesi tarafından vergi raporunun onun hakkında kameral vergi denetimi yapıldıktan sonra veya her hangi diğer hareketlerin gerçekleşmesiyle kabul olunmasının koşullandırılması izin verilmez ve kanunca belirlenmiş sorumluluğa neden olur. Vergi Dairesi tarafından vergi raporu yalnızca aşağıdaki durumlardan biri olduğunda kabul edilir: Vergi yükümlüsünün özdeş numarası ibraz edilmediğinde veya yalnış ibraz edildiğinde; Vergi dönemi ibraz olunmadığında, Vergi yükümlüsü olan tüzel kişi tarafından kağıt taşıma aracıyla verilmiş vergi raporu imzalanmadığında ve mühürle onaylanmadığında; Vergi yükümlüsü olan gerçek kişi tarafından vergi raporu imzalanmadığında, Vergi yükümlüsü olan tüzel ve gerçek kişiler tarafından elektronik belge şeklinde gönderilen vergi raporu ilgili mevzuat veya kural taleplerine uyum sağlamadığında, İşbu Kanun veya diğer mevzuat akitlerine uygun olarak vergi dairesine sunulmuş vergi raporu işbu Kanunun maddelerinde belirlenmiş durumlarda kabullenmediğinde, raporun vergi dairesine dahil olduğu günden 3 iş günü zarfında vergi yükümlüsüne buna dair, ayrıca tespit edilmiş dikkatsizlikler ortadan kaldırılarak, vergi dairesine sunulmasına dair bildiri tebliğ edilir. (4, 12, 14, 16) Madde 82. Vergi yükümlüsü tarafından vergilerin hesaplanması ve ödenilme şekli İşbu Kanunda başka durumlar öngörülmemeişse, vergi yükümlüsü vergi bazını, vergi derecesini ve vergi iskontosunuesas alarak hesap dönemi için ödenilmeli olan verginin tutarını serbest şekilde kendisi hesaplar İşbu Kanunda belirlenmiş durumlarda ödenilmeli olan vergi tutarını hesaplamak görevi üzere vergi ajansı görevlendirilebilir.

6 82.3. Vergi tutarı işbu Kanunda veya onun ilgili olarak alınmış mevzuat akitinde ilgili vergi için belirlenmiş şekilde hesaplanır Belirlenmiş sürelerde ödenilmeli olan vergi tutarı veya kanunca belirlenmiş durumlarda diğer kişi tarafında ödenilir. (4) Madde 83. Vergi daireleri tarafından vergilerin hesaplanması İşbu Kanunda vergi tutarının hesaplanması belirli rapor (hesap) dönemi için vergi yükümlüsünün ödeyeceği vergi tutarının vergi dairesinin kayıt belgelerinde kaydedilmesi demektir. Hesaplanmış vergi tutarlarının vergi daireleri tarafından işbu Kanun gereğince belirlenmiş durumlarda yeniden hesaplanarak kayıt belgelerinde kaydedilmesi de vergilerin hesaplanması anlamına gelmesidir Vergi dairesinin işbu Kanun gereğince vergi yükümlüsünün vergi yükümlüklerini aşağıdaki bilgi kaynaklarından birine veya bir kaçına dayanarak hesaplamak hakkı bulunmaktadır: Vergi yükümlülerinin vergi beyannamelerinde olan bilgiye, İşbu Kanunun 73. maddesine ilgili ödemelere dair bilgiye, vergi denetim dosyalarına, Vergi Dairesinin edinmiş olduğu belli olan her hangi diğer bilgiye, ayrıca işbu Kanunun 67. maddesi gereğince öngörülmüş bağlantılı bilgilere Vergi Dairesinin seyyar ve kameral vergi denetim sonuçlarına göre hesaplanmış vergileri, faizleri ve mali müeyyidelerini işbu Kanunun maddesi gereğince hesap dönemi bittikten sonra 3 yıl zarfında yeniden hesaplamak hakkına sahiptir İşbu Kanun gereğince verginin vergi beyannamesini vermek şartıyla ödenilmesinde veya önceler verginin hesaplanmasında hata yapıldığı belirlenmiş olduğu durumlarda, vergi dairesi mevzuat gereğince uygun vergileri hesaplar ve sonra bu kanunun 84. maddesi gereğince vergi hesaplanmasına dair bildiriyi 5 gün süresince vergi yükümlüsüne tebliğ eder. Vergi Dairesi işbu Kanunun 85.maddesinde ibraz olunan süre bitinceye kadar vergi tutarını mevzuatca belirlenmiş şekilde hesaplaya veya önceler hesaplanmış vergi tutarında düzeliş yapılabilir İşbu Kanun gereğince verginin vergi beyannamesini vermek şartıyla ödenilmesi belirlenmiş olduğu durumda, verginin ödenilmesine dair yükümlüğün ibraz olunduğu beyannamenin düzenlenmesi bu tür verginin hesaplanması ve onun ödenilmesine dair bildiridir Vergiler işbu Kanunun 5.0.1, veya maddelerine uygun olarak alındığında ve vergi yükümlüsü vergi beyannamesini vermediği, vergi dairesi ise

7 vergi yükümlüsünün ödemeli olduğu vergi tutarını işbu kanun gereğince belirlenmiş şekilde diğer bilgi gereğince hesaplamadığında, vergi dairesi vergi yükümlüsünün yıllık vergi yükümlüğünü vergi yükümlüsünün yıl zarfında vergi kesintisi yapma bazından kesinti yapılmış veya ödenilmiş vergi tutarında hesaplanmış ve verginin hesaplanmasına dair vergi yükümlüsüne bildiri sunmuş sayılır Vergi Dairelerinde vergi yükümlüsünün vergiyi ödemekten kaçınmak isteğinde olduğunu onaylayan esaslandırılmış belirli bilgi varsa ve vergi kesintisinin tazmin edilmesi gerekliyse, Vergi Dairesinin vergiyi onun ödenilmiş olduğu tarihe kadar hesaplamak hakkı bulunmaktadır. Vergi Dairesi buna dair esaslandırılmış karar almalıdır Vergi yükümlüsünün işbu Kanunun maddesi gereğince verginin hesaplanmasına dair vergi dairesi kararından aşağıdakıları esas alarak mahkemeye başvuruda bulunmak hakkına sahiptir: Vergi tutarının ödenilmeli olan tutarından fazla olduğunu; olmadığını Vergi yükümlüsünün edinmiş olduğu geliri (karı) doğrudan belirlemek mümkünsüz olduğu durumda, bu kar (gelir) ilgili Valilik Dairesi tarafından belirlenmiş kurallara göre hesaplanır. (4, 7, 9, 31) Madde 101. Gelir vergisinin derecesi Aylık gelirden aşağıdakı derecelerle vergi kesintisi yapılmaktadır: Vergi kesintisi yapılan aylık gelirin tutarı Vergi tutarı 2500 manat kadar 14 faiz 2500 manattan fazla olduğunda 350 manat+2500 manattan fazla olan tutarın % 25'i İki veya daha fazla yerde günlük çalışan gerçek kişilerin gelirlerinden gelir vergisi her bir iş yerinde ödenilen tutardan ayrıca hesaplanır ve devlet bütçesine ödenilir. Gerçek kişilerin işbu Kanunun , , ve maddeleri gereğince ödeme kaynağında vergiye katılması sağlanan gelirlerinden vergi işbu maddede öngörülen 1. cetvele uygun olarak hesaplanır ve devlet bütçesine ödenilir. Vergi kesintisi yapılan yıllık gelirin tutarı Vergi tutarı manat kadar 14 faiz manattan fazla olduğunda 4200 manat manattan fazla olan tutarın % 25'i Tüzel kişi oluşturmadan girişimcilik faaliyetinde bulunan gerçek kişilerin vergiye katılmış olan gelirlerinden 20 faiz dereceyle vergi kesintisi yapılır.

8 Özel noter için işbu Kanunun maddesinin ikinci fıkrası gereğince belirlenmiş vergi kesintisi yapma tesisinden 10 faiz dereceyle vergi kesintisi yapılmaktadır (9, 12,19, 22, 28,31) Madde 105. Vergi dereceleri İşletme menfaatinden 20 faiz derecesiyle vergi kesintisi yapılır Gayri residentin daimi temsilciliğinin faaliyetine bağlı olmayan, fakat Azerbaycan kaynağından edinilmiş genel gelirinden (KDV veya aksizler çıkılmakla) işbu Kanunun 125. maddesinde ibraz olunan dereceyle vergi kesintisi yapılmaktadır (4, 7, 12, 22) Madde 124. Ödeme kaynağında kira bedelinden ve royaltı vergi kesintisi yapılması Menkul ve hayrimenkul için kira bedelinden, ayrıca resident veya gayri residentin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki daimi temsilciliğinin ödemiş olduğu veua onun adına ödenilen royaltiden gelir işbu Kanunun maddesine uygun Azerbaycan kaynağından edinilmişse, ödeme kaynağında 14 faiz dereceyle vergi kesintisi yapılmaktadır. Kira bedeli vergi yükümlüsü olarak kayıtlı bulunmayan gerçek kişi tarafından ödenildiğinde, kira veren 14 faiz dereceyle vergiyi kendisi tahsil eder ve işbu Kanunun 33. ve 149. maddeleri gereğince vergi kayıdına geçirilerek beyanname verir Kira bedeli ve royaltiden gelir edinmiş gerçek kişilerden işbu Kanunun maddesi gereğince vergi kesintisi yapılmışsa veya onun tarafından ödenilmişse, aynı gelirlerden bir daha vergi kesintisi yapılmamaktadır Resident işletmelere veya gayri residentlerin daimi temsilciliklerine Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ödenilmiş tutarlar işbu madde üzere vergi kesintisi yapma tesisi değildir Azerbaycan Cumhuriyeti'nde gayrimenkulün (yaşam fonu istisna olmakla) vergi kesintisi yapma amaçları için aylık kira bedelinin tutarı işbu Kanunun 14. maddesi gereğince piyasa fiyatı öngörülmekle belirlenir. (9,14,22, 31) Madde 129. Vergi yılı Vergi yılı takvim yılı sayılmaktadır. Madde 149. Beyannamenin verilmesi Aşağıdaki vergi yükümlüleri işbu Kanunun maddesinde ibraz olunan sürece Vergi Dairelerine beyanname sunarlar: Resident işletmeler; Azerbaycan Cumhuriyeti'nde daimi temsilciliği bulunan gayri residentler; Vergiye çekinilmiş geliri Azerbaycan kaynağından olan ve bu gelirinden vergi kesintisi yapılmayan gayri residentler,

9 Özel noterlikler, ödeme kaynağında vergiye çekilmesi öngörülmeyen (kesintisi mümkün olmayan) gelirleri olan gerçek kişiler, yahud Azerbaycan Cumhuriyeti hudutları dışında gelir, ayrıca royaltiden gelir edinmiş resident gerçek kişiler İşbu Kanunun maddesinde ibraz olunan kişiler (Özel noterlikler istisna olmakla) mali yılından sonrakı yılın mart ayının 31'den geç olmayarak vergi dairesine beyanname sunuyorlar. Özel noterlikler her üç ay tamamlandıktan sonra bir sonraki ayın 20'den geç olmayarak Vergi dairesine beyanname sunmak zorundadır Vergi yükümlüsü Azerbaycan Cumhuriyeti'nde girişimcilik faaliyetini durdurmuş olduğunda, 30 gün süresince vergi dairelerine beyanname vermek zorundalar. Bu maddenin amaçları için hesap dönemi vergi yılının başından vergi yükümlüsünün girişimcilik faaliyetini durdurmuş olduğu güne kadar olan dönemi kapsar Tüzel kişi veya gayri residentin daimi temsilciliği feshedildiğinde, Tesfiye Komisyonu veya vergi yükümlüsü buna dair mevzuatça belirlenmiş şekilde vergi dairesine bilgi sunmak zorundadır. Tüzel kişinin feshine dair kararda ibraz olunan fesih tarihinden, hayri residentin daimi temsilciliği için bu tarih ibraz olunmadığında ise kararın Azerbaycan Cumhuriyetinin yabancı devletlerdeki temsilcilikleri (Azerbaycan Cumhuriyetinin menfaatini temsil eden diğer ülkenin konsolosluk dairelerinde) resmileştirilme tarihinden 30 gün zarfında Tesfiye Komisyonu Vergi Dairesine beyanname vermeğe borçludur Beyanname sunmalı olmayan gerçek kişi verginin yeniden hesaplanması ve araçların iadesine dair talep ileri sürülen beyanname verebilir Azerbaycan Cumhuriyeti'nde daimi temsilciliği bulunmayan, işbu Kanunun , , ve maddeleri gereğince ödeme kaynağında vergi kesintisi yapılan gelir edinmiş olan gayri resident vergi yükümlüsü buna benzer gelir hakkında beyanname sunmakla kesintisi yapılmış verginin iadesi talebini ileri sürebilir. Buna benzer beyanname işbu Kanunun maddesinin birinci cümlesinde belirlenmiş sürede verilmelidir. Böyle vergi yükümlüsünden Azerbaycan Cumhuriyeti'nde vergi yükümlüsünün daimi temsilciliğinin geliri olarak işbu kanunun maddesinde belirlenmiş dereceyle vergi kesinbtisi yapılmakta, vergi yükümlüsünün gelir edinmesine bağlı gideri ise daimi temsilciliğin giderinde olduğu gibi gelirden çıkılmalı, bu şartla ki, vergi işbu kanunun 125.maddesine uygun olarak ödeme kaynağında kesintisi yapılan vergi tutarından fazla olmasın. (4, 7, 9, 12, 28) Kayıt hangi tarihin önce başlanmasına bağlı olarak tarihlerin birinde yürürlüğe girer:

10 Zorunlu kayıt zamanı:...sıralamayla 12 aylık dönemin her hangi ayında (aylarında) vergi kesintisi yapılan işlemlerin hacmi manattan fazla olduğunda- bir sonraki ayın birinci gününde;... bir anlaşma veya sözleşme üzere KDV'ne katılmasını sağlamış işlemin toplam değeri manattan fazla olduğunda işlemin yapıldığı güne kadar. Madde 173. KDV derecesi KDv derecesi her vergi kesintisi yapılan işlemin ve her vergi kesintisi yapılan ithalatın değerinin 18 faizidir Vergi kesintisi yapılan dövri hesap dönemi içerisinde vergi kesintisi yapılan işlemlerin toplam değerinden oluşmaktadır. Madde 178. KDV üzere hesap dönemi KDV üzere hesap dönemi takvim ayı sayılmaktadır. Bölüm XIII.emlak (mal) vergisi Madde 198. Vergi dereceleri Gerçek kişiler mal vergisini aşağıdaki şekilde ve derecelerle ödemekteler: Onların özel mülkiyetinde bulunan apartmanların demirbaşa geçirme değerinden: Bu değer 5000 manata kadar olduğunda vergi kesintisi yapılmamakta, 5000 manattan fazla olan tutardan ise-0.1 faizle su ve hava taşıt araçlarına göre: su taşıt aracının motorunun 1 cm 3 için 0.02 manat, hava taşıt aracının motorunun 1 cm 3 için 0.02 manat, motoru bulunmayan su ve hava taşıt araçları için- onların piyasa fiyatının 1 faizi İşletmeler ana araçların işbu Kanunun 202. maddesine uygun olarak belirlenen değerinden 1 faiz derecesiyle emlak vergisi ödemekteler. Bölüm XIV. Toprak vergisi Madde 206. Vergi dereceleri Toprak vergisinin derecesi tarım toprakları üzere 1 şartı puan için 0.06 manat belirlenmektedir İlgili Valilik dairesi tarafından kadastro (tapu) fiyat ilçeleri ve oraya dahil idari ilçeler üzere tarım topraklarının tayinatı, coğrafi yerleşimi ve kalitesi öngörülmekle şartı puanları belirlenmektedir Sanayi, inşaat, taşıt, iletişim, ticari- sosyal hizmeti ve diğer özel tayinatlı yaşam fonlarının avlu çevresi alanları ve vatandaşların bağ alanlarının tutmuş olduğu topraklar üzere toprak alanının her 100 m 2 göre aşağıdaki cetvelde ibraz olunan dereceler uygulanmaktadır:

11 Yaşam merkezleri Sanayi, inşaat, taşıt, iletişim, ticari- sosyal hizmeti ve diğer özel tayinatlı topraklar (manatla) Bakü Gence, Sumgayıt şehirleri ve Abşeron ilçesi Diğer şehirler (ilçeye bağlı olan şehirler istisna olmakla) ilçe merkezleri İlçeye bağlı olan şehirlerde, kasabalarda ve köylerde (Bakü ve Sumgayıt şehirlerinin, ayrıca Abşeron ilçesinin kasaba ve köyleri istisna olmakla) (7,12,14) Bölüm XVII. Sadeleştirilmiş vergi Madde 220. Sadeleştirilmiş vergi derecesi yaşam fonlarının avlu çevresi alanları ve vatandaşların bağ alanlarının tutmuş olduğu topraklar (manatla) Sadeleştirilmiş vergi (işbu Kanunun maddesinde öngörülen faaliyette bulunan vergi yükümlüleri istisna olmakla) sunulmuş mallara (iş, hizmetlere) işbu verginin yükümlülerinin malların sunulmasından, işlerin yapılmasından, hizmetlerin verilmesinden edinmiş olduğu nakit tutarından (genel üretim haciminden) ve satış dışı gelirlerden aşağıdaki dereceyle hesaplanmaktadır: Bakü şehri üzere Diğer il ve ilçelerde, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde 4 faiz 2 faiz

12 Vergiler haqqinda melumat Azerice

13 Maddə 4. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi 4.1. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı vergilər muəyyən edilir və odənilir: dovlət vergiləri; muxtar respublika vergiləri; yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri). Maddə 5. Vergitutmanın formaları 5.0. Vergi məbləğləri aşağıdakı formalarda tutulur: bilavasitə mənbədən (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsinədək tutulması); bəyannamə uzrə (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması); bildiriş uzrə (vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi orqanının və ya bələdiyyənin hesabladığı məbləğ ucun təqdim etdiyi tədiyə bildirişi əsasında vergi odəyicisi tərəfindən verginin odənilməsi). (3,4) Maddə 6. Dovlət vergiləri 6.1. Dovlət vergilərinə aşağıdakılar aiddir: fiziki şəxslərin gəlir vergisi; huquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mulkiyyətində olan muəssisə və təşkilatlardan başqa); əlavə dəyər vergisi; aksizlər; huquqi şəxslərin əmlak vergisi; huquqi şəxslərin torpaq vergisi; yol vergisi; mədən vergisi; sadələşdirilmiş vergi; 6.2. Bu Məcəllə ilə butun dovlət vergilərinin dərəcələrinin ən yuksək hədləri muəyyən edilir Dovlət vergilərinin hər il ucun tətbiq olunan dərəcələri bu Məcəllədə muəyyən edilən dərəcələrdən yuksək ola bilməz və hər il Azərbaycan Respublikasının dovlət budcəsi haqqında qanunu qəbul edilən zaman həmin dərəcələrə yenidən baxıla bilər. (4) Maddə 7. Muxtar respublika vergiləri Muxtar respublika vergilərinə Naxcıvan Muxtar Respublikasında tutulan bu Məcəllənin 6.1-ci maddəsində (yol vergisi istisna olmaqla) sadalanan dovlət vergiləri aiddir. (12) Maddə 8. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) 8.1. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) aşağıdakılardır: fiziki şəxslərin torpaq vergisi; fiziki şəxslərin əmlak vergisi; yerli əhəmiyyətli tikinti materialları uzrə mədən vergisi; bələdiyyə mulkiyyətində olan muəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi Yerli vergilərin hesablanması və odənilməsi qaydaları, vergi odəyicilərinin və bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının huquq və vəzifələri, vergi nəzarətinin forma və metodları, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına gorə məsuliyyət, bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydaları muvafiq qanunvericiliklə muəyyən edilir.(4) Maddə 12. Vergilərin muəyyən edilməsinin əsas şərtləri

14 12.1. Vergi o halda muəyyən edilmiş hesab olunur ki, bu zaman vergi odəyicisi və aşağıdakı vergitutma elementləri muəyyən edilmiş olsun: vergitutma obyekti; vergitutma bazası; vergi dovru; vergi dərəcəsi; verginin hesablanması qaydası; verginin odənilməsi qaydası və muddəti Vergi muəyyən edildikdə, bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulan əsaslarla vergi guzəştləri muəyyənləşdirilə bilər Vergitutma obyekti gəlir, mənfəət, əmlak, torpaq, faydalı qazıntılar, təqdim edilmiş malların (işin, xidmətin) əlavə edilmiş dəyəri və ya bu Məcəllə ilə muəyyənləşdirilən digər vergitutma obyektləridir Vergitutma bazası vergitutma obyektinin vergi tutulan hissəsinin kəmiyyətcə ifadəsidir. (3) Maddə 72. Vergi hesabatının tərtib edilməsi və verilməsi qaydası Bu Məcəllənin məqsədləri ucun vergi hesabatı vergi bəyannaməsindən ibarətdir Bu Məcəlləyə və ona muvafiq olaraq qəbul edilmiş qanunlara uyğun olaraq vergi hesabatını verməyə borclu olan vergi odəyiciləri vergi hesabatını bu Məcəllədə gostərilən muddətlərdə muvafiq icra hakimiyyəti orqanının muəyyənləşdirdiyi formada və yerdə vergi orqanına verməlidirlər. Vergi hesabatları vergi odəyicisi tərəfindən şəxsən və ya hesabatın təqdim edilməsi təsdiq oluna bilən hər hansı digər usulla (rabitə təşkilatına təhvil verilməsi və ya muvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq elektron sənəd formasında gondərilməsi də daxil olmaqla) təqdim edilə bilər. Vergi hesabatının elektron sənəd formasında gondərilməsi muvafiq icra hakimiyyəti orqanının muəyyən etdiyi qaydada həyata kecirilir. Vergi hesabatını elektron sənəd formasında təqdim edən vergi odəyicilərinə bu məcəllənin 72.3-cu, 72.4-cu, cu və cu maddələrinin muddəaları şamil edilmir Vergi hesabatını vergi odəyicisi, yaxud onun muəyyən edilmiş qaydada vəkil edilmiş numayəndəsi imzalamalıdır Qanunvericiliyə muvafiq olaraq vergi odəyicisinin vergi hesabatının tərtib edilməsində mustəqil auditor iştirak edirsə, o, vergi hesabatını imzalamalı, mohur vurmalı və oz vergi odəyicisinin eyniləşdirmə nomrəsini gostərməlidir. Hesabatı bir nəfərdən cox tərtibatcı hazırlayırsa, onu ancaq baş tərtibatcı imzalayır Bu Məcəllənin 163-cu maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla əvvəlki hesabat dovrləri uzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin ucot sənədləri uzrə məlumatlara uyğun olmadığı hallarda vergi odəyiciləri tərəfindən həmin hesabat dovri ucun dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edilməlidir. Dəqiqləşdirilmiş hesabat uzrə budcəyə odənilməli vergi məbləği əvvəl təqdim edilmiş hesabat uzrə budcəyə odənilməli vergi məbləğindən cox olduqda əlavə hesablanmış vergi məbləği faizlərlə birlikdə budcəyə odənilir, az olduqda isə hesablanmış vergi və faiz məbləğləri azaldılır. Vergi odəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar vergi odəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı gunədək təqdim edilə bilər.

15 72.6. Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatının onun barəsində kameral vergi yoxlaması aparıldıqdan sonra və ya hər hansı digər hərəkətlərin həyata kecirilməsi ilə qəbul edilməsinin şərtləndirilməsi yolverilməzdir və qanunla muəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatı yalnız aşağıdakı hallardan biri olduqda qəbul edilmir: vergi odəyicisinin eyniləşdirmə nomrəsi gostərilmədikdə və ya səhv gostərildikdə; vergi dovru əks olunmadıqda; vergi odəyicisi olan huquqi şəxs tərəfindən kağız daşıyıcı vasitəsi ilə verilən vergi hesabatı imzalanmadıqda və mohurlə təsdiq olunmadıqda; vergi odəyicisi olan fiziki şəxs tərəfindən vergi hesabatı imzalanmadıqda; vergi odəyicisi olan huquqi və fiziki şəxslər tərəfindən elektron sənəd formasında gondərilən vergi hesabatı muvafiq qanunvericiliyin və ya qaydaların tələblərinə uyğun olmadıqda Bu Məcəlləyə və ya digər qanunvericilik aktlarına muvafiq olaraq vergi orqanına təqdim edilmiş vergi hesabatı bu Məcəllənin ci maddələrində muəyyən edilmiş hallarda qəbul edilmədikdə, hesabatın vergi orqanına daxil olduğu gundən 3 iş gunu ərzində vergi odəyicisinə bu barədə, habelə aşkar edilmiş dəqiqsizliklər aradan qaldırılaraq, vergi orqanına təqdim edilməsi barədə bildiriş gondərilir. (4, 12, 14, 16) Maddə 82. Vergi odəyicisi tərəfindən vergilərin hesablanması və odənilməsi qaydası Bu Məcəllədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi odəyicisi vergi bazasını, vergi dərəcəsini və vergi guzəştlərini əsas goturərək hesabat dovri ucun odənilməli olan verginin məbləğini sərbəst surətdə ozu hesablayır Bu Məcəllədə muəyyən edilən hallarda odənilməli olan vergi məbləğini hesablamaq vəzifəsi vergi agentinə həvalə edilə bilər Verginin məbləği bu Məcəllədə və ya onun muvafiq olaraq qəbul edilmiş qanunvericilik aktında muvafiq vergi ucun muəyyən edilmiş qaydada hesablanır Muəyyən edilmiş muddətlərdə odənilməli olan verginin məbləği vergi odəyicisi və ya qanunla muəyyən edilmiş hallarda digər şəxs tərəfindən odənilir (kocurulur). (4) Maddə 83.Vergi orqanları tərəfindən vergilərin hesablanması Bu Məcəllədə vergi məbləğinin hesablanması konkret hesabat dovri ucun vergi odəyicisinin odəməli olduğu vergi məbləğinin vergi orqanının ucot sənədlərində qeyd edilməsi deməkdir. Hesablanmış vergi məbləğlərinin vergi orqanları tərəfindən bu Məcəllə ilə muəyyən edilmiş hallarda yenidən hesablanaraq ucot sənədlərində qeyd edilməsi də vergilərin hesablanması deməkdir Vergi orqanının bu Məcəlləyə uyğun olaraq vergi odəyicisinin vergi ohdəliklərini aşağıdakı məlumat mənbələrindən birinə və ya bir necəsinə əsaslanaraq hesablamaq huququ vardır: vergi odəyicilərinin vergi bəyannamələrində olan məlumata; bu Məcəllənin 73-cu maddəsinə muvafiq odəmələr haqqında məlumata; vergi yoxlaması materiallarına; vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumata, o cumlədən bu Məcəllənin 67-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş əlaqəli məlumatlara Vergi orqanının səyyar və kameral vergi yoxlamasının nəticələrinə gorə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını bu Məcəllənin 85.4-cu maddəsinə muvafiq olaraq hesabat dovri qurtardıqdan sonra 3 il ərzində yenidən hesablamaq huququ vardır.

16 83.4. Bu Məcəlləyə muvafiq olaraq verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə odənilməsində, yaxud əvvəllər verginin hesablanmasında səhv olunduğu muəyyən edildiyi hallarda, vergi orqanı qanunvericiliyə uyğun vergiləri hesablayır və sonra bu Məcəllənin 84-cu maddəsinə uyğun olaraq verginin hesablanmasına dair bildirişi 5 gun muddətində vergi odəyicisinə gondərir. Vergi orqanı bu Məcəllənin 85-ci maddəsində gostərilən muddət başa catanadək vergi məbləğini qanunvericiliklə muəyyən edilmiş qaydada hesablaya və ya əvvəllər hesablanmış vergi məbləğinə duzəliş edə bilər Bu Məcəlləyə muvafiq olaraq verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə odənilməsi muəyyən edildiyi halda, verginin odənilməsinə dair ohdəliyin əks etdirildiyi bəyannamənin tərtib edilməsi bu cur verginin hesablanması və onun odənilməsinə dair bildirişdir Vergilər bu Məcəllənin ci, cu və ya ci maddələrinə uyğun olaraq alındıqda və vergi odəyicisi vergi bəyannaməsini vermədiyi, vergi orqanı isə vergi odəyicisinin odəməli olduğu verginin məbləğini bu Məcəllə ilə muəyyən edilmiş qaydada digər məlumata əsasən hesablamadığıhalda, hesab olunur ki, vergi orqanı vergi odəyicisinin illik vergi ohdəliyini vergi odəyicisinin il ərzində vergitutma bazasından tutulmuş və ya odənilmiş vergi məbləğində hesablamış və verginin hesablanması barədə vergi odəyicisinə bildiriş vermişdir Vergi orqanlarında vergi odəyicisinin vergini odəməkdən yayınmaq niyyətində olduğunu təsdiq edən əsaslandırılmış konkret məlumat varsa və verginin tutulmasının təmin edilməsi zəruridirsə, vergi orqanının vergini onun odənildiyi tarixədək hesablamaq huququ vardır. Vergi orqanı bu barədə əsaslandırılmış qərar cıxarmalıdır Vergi odəyicisinin bu Məcəllənin 83.7-ci maddəsinə uyğun olaraq verginin hesablanması barəsində vergi orqanının qərarından aşağıdakıları əsas tutaraq məhkəməyə muraciət etmək huququ vardır: vergi məbləğinin odənilməli olan miqdarından cox olduğunu; olmadığını Vergi odəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa muəyyən etmək mumkun olmadığı halda, həmin mənfəət (gəlir) muvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən muəyyən edilmiş qaydalar əsasında hesablanır. (4, 7, 9, 31) Maddə 101. Gəlir vergisinin dərəcəsi Aylıq gəlirdən aşağıdakı dərəcələrlə vergi tutulur: 1-ci cədvəl Vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği Verginin məbləği 2500 manatadək 14 faiz 2500 manatdan cox olduqda 350 manat manatdan cox olan məbləğin 25 faizi İki və ya daha cox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində odənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dovlət budcəsinə odənilir. Fiziki şəxslərin bu Məcəllənin ci, ci, cu və ci maddələrinə əsasən odəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunan gəlirlərindən vergi bu maddədə nəzərdə tutulan 1-ci cədvələ uyğun olaraq hesablanır və dovlət budcəsinə odənilir. 2-ci cədvəl Vergi tutulan illik gəlirin məbləği Verginin məbləği manatadək 14 faiz manatdan cox olduqda 4200 manat manatdan cox olan məbləğin 25 faizi

17 Huquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata kecirən fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilən gəlirlərindən 20 faiz dərəcə ilə vergi tutulur Xususi notarius ucun bu Məcəllənin 96.1-ci maddəsinin ikinci bəndi ilə muəyyən edilmiş vergitutma obyektindən 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. (9, 12, 19, 22, 28, 31) Maddə 105. Verginin dərəcələri Muəssisələrin mənfəətindən 20 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur Qeyri-rezidentin daimi numayəndəliyinin fəaliyyəti ilə bağlı olmayan, lakin Azərbaycan mənbəyindən əldə edilən umumi gəlirindən (ƏDV və aksizlər cıxılmaqla) bu Məcəllənin 125-ci maddəsində gostərilən dərəcələrlə vergi tutulur. (4, 7, 12, 22) Maddə 124. Odəmə mənbəyində icarə haqlarından və royaltidən vergi tutulması Daşınan və daşınmaz əmlak ucun icarə haqqından, həmcinin rezidentin və ya qeyrirezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi numayəndəliyinin odədiyi və ya onun adından odənilən royaltidən gəlir bu Məcəllənin cı maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmişdirsə, odəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. İcarə haqqı vergi odəyicisi kimi ucotda olmayan fiziki şəxs tərəfindən odənildikdə, icarəyə verən 14 faiz dərəcə ilə vergini ozu odəyir və bu Məcəllənin 33-cu və 149-cu maddələrinə uyğun olaraq vergi ucotuna alınıb bəyannamə verir İcarə haqqı və royaltidən gəlir əldə edən fiziki şəxslərdən bu Məcəllənin ci maddəsinə uyğun olaraq vergi tutulmuşdursa və ya onun tərəfindən odənilmişdirsə, həmin gəlirlərdən bir daha vergi tutulmur Rezident muəssisələrə və ya qeyri-rezidentlərin daimi numayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikasında odənilmiş məbləğlər bu maddə uzrə vergitutma obyekti deyildir Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın (yaşayış fondu istisna olmaqla) vergitutma məqsədləri ucun aylıq icarə haqqının məbləği bu Məcəllənin 14-cu maddəsinə uyğun olaraq, bazaar qiyməti nəzərə alınmaqla muəyyən edilir. (9, 14, 22, 31) Maddə 129. Vergi ili Vergi ili təqvim ili sayılır. Maddə 149. Bəyannamənin verilməsi Aşağıdakı vergi odəyiciləri bu Məcəllənin ci maddəsində gostərilən muddətlərdə vergi orqanlarına bəyannamə verirlər: rezident muəssisələr; Azərbaycan Respublikasında daimi numayəndəliyi olan qeyri-rezidentlər; vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən odəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər; xususi notariuslar, odəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması nəzərdə tutulmayan (tutulması mumkun olmayan) gəlirləri olan fiziki şəxslər, yaxud Azərbaycan Respublikasının hududlarından kənarda gəlir, o cumlədən royaltidən gəlir əldə edən rezident fiziki şəxslər Bu Məcəllənin ci maddəsində gostərilən şəxslər (xususi notariuslar istisna olmaqla) hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanlarına bəyannamə verirlər. Xususi notariuslar hər rub başa catdıqdan sonra novbəti ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə verməlidirlər Vergi odəyicisi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda, 30 gun muddətində vergi orqanlarına bəyannamə verməlidir. Bu maddənin məqsədləri ucun

18 hesabat dovri vergi ilinin əvvəlindən vergi odəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdığı gunə qədər olan dovri əhatə edir Huquqi şəxs və ya qeyri-rezidentin daimi numayəndəliyi ləğv edildikdə, ləğvetmə komissiyası və ya vergi odəyicisi bu barədə qanunvericiliklə muəyyən edilmiş qaydada vergi orqanına məlumat verməlidir. Huquqi şəxsin ləğv edilməsi haqqında qərarda gostərilən ləğvolunma tarixindən, qeyrirezidentin daimi numayəndəliyi ucun bu tarix gostərilmədikdə isə qərarın Azərbaycan Respublikasının xarici dovlətlərdəki numayəndəlikləri (Azərbaycan Respublikasının mənafeyini təmsil edən digər olkənin konsulluq idarələrində) leqallaşdırıldığı tarixindən sonra 30 gun ərzində ləğvetmə komissiyası vergi orqanına bəyannamə verməyə borcludur Bəyannamə verməli olmayan fiziki şəxs verginin yenidən hesablanması və vəsaitlərin qaytarılması haqqında tələb irəli surulən bəyannamə verə bilər Azərbaycan Respublikasında daimi numayəndəliyi olmayan, bu Məcəllənin cu, cu, ci və ci maddələrinə muvafiq qaydada odəmə mənbəyində vergi tutulan gəlir əldə edən qeyri-rezident vergi odəyicisi bu cur gəlir haqqında bəyannamə verməklə tutulmuş verginin qaytarılması tələbini irəli surə bilər. Bu cur bəyannamə bu Məcəllənin ci maddəsinin birinci cumləsində muəyyən edilən muddətlərdə verilməlidir. Belə vergi odəyicisindən Azərbaycan Respublikasında vergi odəyicisinin daimi numayəndəliyinin gəliri kimi bu Məcəllənin ci maddəsində muəyyən edilən dərəcə ilə vergi tutulur, vergi odəyicisinin gəlir əldə edilməsi ilə bağlı olan xərci isə daimi numayəndəliyin xərcində olduğu kimi gəlirdən cıxılmalıdır, bu şərtlə ki, vergi bu Məcəllənin 125-ci maddəsinə uyğun olaraq odəmə mənbəyində tutulan verginin məbləğindən artıq olmasın. (4, 7, 9, 12, 28) Qeydiyyat hansı tarixin əvvəl başlanmasından asılı olaraq aşağıdakı tarixlərin birində quvvəyə minir: məcburi qeydiyyat zamanı: ardıcıl 12 aylıq dovrun istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi manatdan artıq olduqda novbəti ayın birinci gunundə; bir əqd və ya muqavilə uzrə ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatın umumi dəyəri manatdan artıq olduqda əməliyyatın aparıldığı gunədək. Maddə 173. ƏDV-nin dərəcəsi ƏDV-nin dərəcəsi hər vergi tutulan əməliyyatın və hər vergi tutulan idxalın dəyərinin 18 faizidir Vergi tutulan dovriyyə hesabat dovri ərzində vergi tutulan əməliyyatların umumi dəyərindən ibarətdir. Maddə 178. ƏDV uzrə hesabat dovri ƏDV uzrə hesabat dovri təqvim ayı sayılır. Fəsil XIII. Əmlak vergisi Maddə 198. Vergi dərəcələri Fiziki şəxslər əmlak vergisini aşağıdakı qaydada və dərəcələrlə odəyirlər: onların xususi mulkiyyətində olan binaların inventarlaşdırılmış dəyərindən: bu dəyər 5000 manatadək olduqda vergi tutulmur, 5000 manatdan cox olan məbləğdən isə 0,1 faizlə su və hava nəqliyyatı vasitələrinə gorə: su nəqliyyatı vasitəsinin muhərrikinin 1 kub santimetri ucun 0,02 manat;

19 hava nəqliyyatı vasitəsinin muhərrikinin 1 kub santimetri ucun 0,02 manat muhərriki olmayan su və hava nəqliyyatı vasitələri ucun onların bazaar qiymətinin 1 faizi Muəssisələr əsas vəsaitlərin bu Məcəllənin 202-ci maddəsinə uyğun olaraq muəyyənləşdirilən dəyərindən 1 faiz dərəcəsi ilə əmlak vergisi odəyirlər. Fəsil XIV. Torpaq vergisi Maddə 206. Vergi dərəcələri Torpaq vergisinin dərəcəsi kənd təsərrufatı torpaqları uzrə 1 şərti bal ucun 0,06 manat muəyyən edilir Muvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar uzrə kənd təsərrufatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti balları muəyyənləşdirilir Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xususi təyinatlı yaşayış fondlarının həyətyanı sahələri və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar uzrə torpaq sahəsinin hər 100 kvadrat metrinə gorə aşağıdakı cədvəldə gostərilən dərəcələr tətbiq olunur: Yaşayış məntəqələri Sənaye, tikinti, nəqliyyat, Yaşayış fondlarının, həyətyanı rabitə, ticarət-məişət sahələrin torpaqları və vətəndaşların xidməti və digər xususi bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar təyinatlı torpaqlar (manatla) (manatla) Bakı 10 0,6 Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu 8 0,5 Digər şəhərlər (rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla), rayon mərkəzləri 4 0,3 Rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə (Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, habelə Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri istisna olmaqla) 2 0,1 (7, 12, 14) Fəsil XVII. Sadələşdirilmiş vergi Maddə 220. Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi Sadələşdirilmiş vergi (bu Məcəllənin ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məşğul olan vergi odəyiciləri istisna olmaqla) təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) bu verginin odəyicilərinin malların təqdim edilməsindən, işlərin gorulməsindən, xidmətlərin gostərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin məbləğindən (umumi hasilatının həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən aşağıdakı dərəcə ilə hesablanır:

20 Bakı şəhəri uzrə Digər şəhər və rayonlarda, Naxcıvan Muxtar Respublikasında 4 faiz 2 faiz

21

22

23

FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ

FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ I. FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN ƏMLAK VERGİSİ Son dəyişikliklər yalnız fərdi xüsusi mülkiyyətdə olan evlərə, sahibkarlara, fərdi

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Deloitte Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan şəxsi gəlir vergisi və qanunvericiliyə əməletmə prosedurları barədə hazırkı qısaca məlumatı

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR Aktivlərin maddələri Cəmi (min AZN) Xarici valyutada (2-ci sütundan) 1. Nağd vəsaitlər (banknotlar v ə sikkələr, yolda, bankomatlarda v ə 20330.03 8764.68 valyuta mübadil ə məntəqələrind

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 061 000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların yaradılması

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12177000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ İdarə Heyətinin 18.05.2017-ci il tarixli 179 N-li qərarına əlavə "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla, əsas

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 21-Jun-2017 USD 1.7022 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I N I N Q A N U N U Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 10222000,0

Detaylı

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti 03.09.2015 Ərizəçi (Borcalan) Universitetdə bakalavr və magistr pilləsində təhsilini başlayan və ya təhsilini

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 30-Oct-2017 USD 1.7002 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Bu Qanun daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ və digər əşya hüquqlarının, bu hüquqların əmələ gəlməsi, məhdudlaşdırılması

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

7. Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergiyə cəlb olunması Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin sistemləşdirilməsi istiqamətində edilmiş

7. Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergiyə cəlb olunması Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin sistemləşdirilməsi istiqamətində edilmiş 7. Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergiyə cəlb olunması Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin sistemləşdirilməsi istiqamətində edilmiş ilk cəhd olan Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 1 yanvar 2001-ci

Detaylı

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Mərkəzi Bankın lisenziyası və öz Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən PAŞA Bank

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI 1 Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi Tam adı: Expressbank Açıq Səhmdar ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının

Detaylı

Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların əmək pensiyası hüquqlarının yaranmasının əsaslarını, bu hüquqların həyata keçirilməsi

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları ÜMUMİ HİSSƏ BÖLMƏ I.

Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları ÜMUMİ HİSSƏ BÖLMƏ I. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 23 sentyabr 2014-cü il tarixli Q-20 -li qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti SU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİ SIĞORTASININ QAYDALARI

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti SU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİ SIĞORTASININ QAYDALARI RAZILAŞDIRILMIŞDIR: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti icra edən N.Xəlilov 2009-cu il TƏSDİQ EDİRƏM: A-Qroup Sığorta Şirkəti ASC-nin

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərn Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

QĠYMƏTLĠ ƏġYALARIN DAġINMASININ SIĞORTA QAYDALARI

QĠYMƏTLĠ ƏġYALARIN DAġINMASININ SIĞORTA QAYDALARI Razılaşdırılıb: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti şöbəsinin müdiri N.C.Xəlilov Təsdiq edilmişdir: Xalq Sığorta ASC-nin İdarə Heyətinin Sədri 05.01.2009-cu il tarixli 01

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi (2 iyul 2013-cü il tarixli, 713-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Azərbaycan

Detaylı

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının və coğrafi göstəricilərin qeydə alınması, hüquqi mühafizəsi və

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ MÜNDƏRİCAT (Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın) BÖLMƏLƏR (Fəsillər) 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR (1-2) 2. NİKAHIN BAĞLANMASI

Detaylı

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2006-ci il 18 aprel tarixli İ-38 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir 5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Detaylı

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər Kapital Bank ASC-nin İdarə Heyəti tərəfindən 11 noyabr 2016-cı il tarixində (Protokol 99) təsdiqlənib Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər (hesab, əmanət, kart, kredit münasibətlərinin və fiziki şəxslərə

Detaylı

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 9.1. Debet kartlar: Xidmətin növü Kartın əldə olunması və 1 illik istifadə haqqı (əsas kart) 1 Visa İnternet 10 AZN 5 AZN/ USDEUR DebitMC/ Visa Electron Debit MC/ Visa

Detaylı

İşəgötürənin məsuliyyət sığortası qaydaları. «Az Sığorta» ASC İŞƏGÖTÜRƏNİN MƏSULİYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI

İşəgötürənin məsuliyyət sığortası qaydaları. «Az Sığorta» ASC İŞƏGÖTÜRƏNİN MƏSULİYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI «Az Sığorta» ASC İŞƏGÖTÜRƏNİN MƏSULİYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI 12 may 2009cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılıb «Az Sığorta» ASC 2009 2 MÜNDƏRİCAT ANLAYIŞLAR... 4 BÖLMƏ

Detaylı

BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı

BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı 1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: Tam adı: Bank of

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi (Azərbaycan Respublikasının 26 dekabr 1997-ci il tarixli, 418 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün)

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

Vətəndaşlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmət

Vətəndaşlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmət İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi (İTM) Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu (SBİİYF) Azərbaycanda Kiçik Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək layihəsi Vətəndaşlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK

MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK 1. Bu sənəd nələri ehtiva edir? Dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yerləşən yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı).

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2012-ci il tarixli 392-IVQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Mündəricat I bölmə. Ümumi müddəalar

Detaylı

Gömrük xidməti əməkdaşlarının xüsusi geyim forması və tanınma nişanları vardır. (Gömrük orqanlarının bayrağı və tanınma nişanları).

Gömrük xidməti əməkdaşlarının xüsusi geyim forması və tanınma nişanları vardır. (Gömrük orqanlarının bayrağı və tanınma nişanları). *Məlumat Azərbaycan Respublikasının bütün sərhəd keçid məntəqələrində gömrük xidməti fəaliyyət göstərir (aeroportlar, dəniz limanları, avtomobil və dəmiryolu keçid məntəqələri). Gömrük xidməti əməkdaşlarının

Detaylı

1.3. Komitə öz fəaliyyəti barədə yalnız Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurası qarşısında ildə bir dəfədən az olmayaraq hesabat verir.

1.3. Komitə öz fəaliyyəti barədə yalnız Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurası qarşısında ildə bir dəfədən az olmayaraq hesabat verir. 1. Ümumi müddəalar 1.1. Audit Komitəsi (bundan sonra Komitə ) Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu, Daxili Audit haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının

Detaylı

Bolgu,nezaret,stimullasdirici,sosial siyasetin maliyye teminati. 4.Dovlet budcesi kesirinin esas maliyyelesme menbeleri?

Bolgu,nezaret,stimullasdirici,sosial siyasetin maliyye teminati. 4.Dovlet budcesi kesirinin esas maliyyelesme menbeleri? 1.Dovlet maliyyesinin esas fuksiyalar? Bolgu,nezaret. 2.Dovlet budcesinin iqtisadi mahiyyeti. İqtisadi mahiyyətinə görə dövlət büdcəsi milli gəlirin bölüşdürülməsi zamanı hökumətlə hüquqi və fiziki şəxslər

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar

Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda işlədilən əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət

Detaylı

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma 16-cı Xülasə Avqust 2011-ci il Dövlət satınalmaları Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma MÜNDƏRİCAT Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma Kommunal müəssisələrin satınalma prosedurları haqqında

Detaylı

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı cu il tarixli, 119 -li Lisenziya

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı cu il tarixli, 119 -li Lisenziya 1. Emitentin adı - «Expressbank» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2. Emitentin hüquqi ünvanı- AZ 1130, Bakı şəhəri Ə.Naxçıvani 21 3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları Biznesin təşkilati-hüquqi formaları (Harri Potter Menecment 512 ASEU) Biznesin təşkilati-hüquqi formaları bir sıra əlamətlərə görə fərqlənirlər ki, bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: - kapital sahibinin

Detaylı

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT Vahid rüblük hesabat 2016 Mündəricat 1. Proqram təminatına giriş.... 2 1.1. Elektron imza vasitəsilə giriş.... 3 1.2. Asan imza ilə giriş.... 4 2. Xidmətin istifadəsi.... 5 2.1. Sığortaedənin məlumatları....

Detaylı

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI ANLAYIŞLAR

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI ANLAYIŞLAR Print Date: 17/03/2009 AJ0037-EA01CX Page 1 of 15 KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI Bundan sonra mətndə Qaydalar adlanacaq A-Qroup Sığorta Şirkətinin Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları Azərbaycan Respublikası

Detaylı

GRECO III round dəyərləndirmə məruzəsi. Azərbaycan üzrə cinayət məsuliyyəti üzrə dəyərləndirmə məruzəsi (ETS 173 və 191, GPC2) mövzu I

GRECO III round dəyərləndirmə məruzəsi. Azərbaycan üzrə cinayət məsuliyyəti üzrə dəyərləndirmə məruzəsi (ETS 173 və 191, GPC2) mövzu I İnsan hüquqları və hüquqi məsələlər Bas Direktoratı Dəyərləndirmə direktoratı Strasburq, 01 oktyabr 2010 GRECO III round dəyərləndirmə məruzəsi Azərbaycan üzrə cinayət məsuliyyəti üzrə dəyərləndirmə məruzəsi

Detaylı

I fəsil Ümumİ müddəalar

I fəsil Ümumİ müddəalar Nəşriyyat işi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun nəşriyyat işinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir, nəşriyyat fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi ilə əlaqədar nəşriyyat işinin

Detaylı

Xarici səfərlər zamani tibbi xərclərin sığortası Qaydaları

Xarici səfərlər zamani tibbi xərclərin sığortası Qaydaları Razılaşdırılmışdır Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Şöbəsinin Müdiri N. Xəlilov 2009-cu il Təsdiq edirəm A-Qroup Sığorta Şirkəti ASC İdarə heyətinin sədri A. Bayramov 2009-cu

Detaylı

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC KOSMİK RİSKLƏRİN SIĞORTASI QAYDALARI

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC KOSMİK RİSKLƏRİN SIĞORTASI QAYDALARI KOSMİK RİSKLƏRİN SIĞORTASI Mündəricat: I Fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Əsas anlayışlar Maddə 2. Sığorta predmeti Maddə 3. Sığorta sinfi II Fəsil. Sığortanın subyektləri və obyekti Maddə 4. Sığortaçı

Detaylı

DÖVLƏT ORQANLARI TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN XİDMƏTLƏRİN ELEKTRON REYESTRİ İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ TÖVSİYƏLƏR

DÖVLƏT ORQANLARI TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN XİDMƏTLƏRİN ELEKTRON REYESTRİ İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ TÖVSİYƏLƏR DÖVLƏT ORQANLARI TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN XİDMƏTLƏRİN ELEKTRON REYESTRİ İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ TÖVSİYƏLƏR Mündəricat Giriş... 5 1. Ümumi müddəalar... 5 2. Elektron Reyestrin

Detaylı

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur.

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Xülasə Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Müşahidələr 2007-ci ilin sonunda 2008-ci ilin əvvəllərində seçilən 1800 statistic bölgü vahidi təmsil edən

Detaylı

"29" ci il (Protokol 7) İdarə Heyətinin sədri

29 ci il (Protokol 7) İdarə Heyətinin sədri Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Bankı İdarə Heyətinin Dövlət Qeydiyyatına alınmışdır "10" aprel 2002-ci il tarixli qərarı ilə Qeydiyyat 2825 təsdiq

Detaylı

SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ

SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ «Qeydiyyata alınmışdır» Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.... (Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi).... (Səhm buraxılışının qeydiyyat tarixi).... (QKDK-nın məsul

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 1 Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına və sərəncamlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Fiziki şəxslərə məxsus əmlakın sığortası qaydaları QAYDALARI

Fiziki şəxslərə məxsus əmlakın sığortası qaydaları QAYDALARI FĠZĠKĠ ġəxslərə MƏXSUS OLAN ƏMLAKIN SIĞORTASI QAYDALARI Fiziki şəxslərə məxsus olan əmlakın sığortası Qaydaları (bundan sonra mətndə «Qaydalar» adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikası qanunlarının və digər

Detaylı

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu qanun Azərbaycan Respublikasında heyvandarlıqda damazlıq işinin təşkilinin və idarə edilməsinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən

Detaylı

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ Kafedra: Bank işi Fakultə: Kredit-İqtisad İxtisas: Maliyyə-Kredit Kurs işi Kurs : II Qrup: K-648 Tələbə: Mövzu: Elmi rəhbər:

Detaylı

Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI Mündəricat: 1. Giriş... 3 2. Elektron xidmətin məzmunu... 3 3. Elektron xidməti göstərən dövlət

Detaylı