Bilgi Günceli. Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Günceli. Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice"

Transkript

1 Bilgi Günceli Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice

2 Vergiler haqqinda melumat Türkçe

3 Madde 4. Azerbaycan Cumhuriyeti nde vergi sistemi 4.1. Azerbaycan Cumhuriyeti nde şu vergiler belirleniyor ve ödeniyor: devlet vergileri muhtar cumhuriyet vergileri yerel vergiler (belediye vergileri) Madde 5. Vergilendirme şekilleri 5.0. Vergi matrahlarından şu şekilde kesinti yapılıyor: dolayısıyla kaynaktan (verginin gelir veya menfaat elde edilmesine kadar kesilmesi) beyanname üzere (verginin gelir veya menfaat elde edilmesinden sonra kesilmesi) bildiri üzere (vergilendirme konusunun değeri ve alanı gereğince vergi dairesi veya belediyenin hesapladığı meblağ için sunduğu tediye bildirisi üzere vergi yükümlüsü tarafından vergi ödenmesi) (3,4) Madde 6. Devlet vergileri 6.1. Devlet vergilerine şunlar aittir: gerçek kişilerin gelir vergisi tüzel kişilerin menfaat vergisi (belediyenin mülkiyetinde olan işletme ve kuruluşlar dışında) katma değer vergisi gider vergisi tüzel kişilerin emlak vergisi tüzel kişilerin toprak vergisi yol vergisi maden vergisi basitleştirilmiş vergi 6.2. İşbu Kanunla bilumum devlet vergileri derecelerinin en yüksek hadleri belirleniyor Devlet vergilerinin her yıl için uygulanan dereceleri İşbu Kanun gereğince belirlenmiş derecelerden yüksek olamaz ve her yıl Azerbaycan Cumhuriyeti nin devlet bütçesi hakkında kanun kabul edilen zaman işbu dereceler yeniden incelenebilir (4) Madde 7. Muhtar cumhuriyet vergileri Muhtar cumhuriyet vergilerine Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti nde kesilen, işbu Kanunun 6.1.maddesinde (yol vergisi dışında) sıralanan devlet vergileri aittir (12) Madde 8. Yerel vergiler (belediye vergileri) 8.1. Yerel vergiler (belediye vergileri) şunlardır: gerçek kişilerin toprak vergisi gerçek kişilerin emlak vergisi yerel önem taşıyan inşaat malzemeleri üzere maden vergisi belediyenin mülkiyetinde olan işletme ve kuruluşların menfaat vergisi

4 8.2. Yerel vergilerin hesaplanması ve ödenmesi kuralları, vergi yükümlüleri ve belediyelerin vergi hizmeti organlarının hak ve görevleri, vergi kontrolünün şekil ve yöntemleri, vergi mevzuatının ihlaline göre sorumluluk, belediyelerin vergi hizmeti organları ve görevlilerinin hareketlerinden (hareketsizliğinden) şikayet edilmesi kuralları ilgili kanun gereğince belirleniyor (4) Madde 12. Vergi belirlenmesinin temel koşulları Vergi yükümlüsü ve şu vergilendirme elementleri belirlendiği zaman vergi belirlenmiş sayılıyor: vergilendirme konusu vergilendirme bazı vergi dönemi vergi derecesi vergi hesaplanması kuralı vergi ödenmesi şekli ve süresi Vergi belirlendiği zaman işbu Kanun gereğince öngörülmüş esaslarla vergi indirimleri belirlenebilir Vergilendirme konusu, gelir, menfaat, toprak, yeraltı servetler, sunulmuş malların (iş, hizmetin) ek değeri veya işbu Kanun gereğince belirlenen diğer vergilendirme konularıdır Vergilendirme bazı- vergilendirme konusunun vergi kesilen kısmının sayı ifadesidir (3) Madde 72. Vergi inceleme raporunun tanzim edilmesi ve verilmesi şekli İşbu Kanun amaçları için vergi inceleme raporu vergi beyannamesinden oluşmaktadır İşbu Kanun ve onunla ilgili kabul edilmiş kanunlar gereğince vergi inceleme raporunu vermek zorunda olan vergi yükümlüleri, vergi inceleme raporunu işbu Kanunda belirtilmiş sürece ilgili yürütme organının belirlediği şekilde ve yerde vergi dairesine sunmakla yükümlüdür. Vergi inceleme raporları, vergi yükümlüsü tarafından bizzat veya raporun sunulmasını onaylayan herhangi diğer yöntemle (iletişim kuruluşuna teslim edilmesi veya ilgili mevzuat gereğince elektron belge şeklinde gönderilmesi de dahil) ibraz edilebilir. Vergi inceleme raporunun elektron belge şeklinde gönderilmesi ilgili yürütme organının belirlediği şekilde gerçekleştiriliyor. Vergi inceleme raporunu elektron belge şeklinde sunan vergi yükümlülerine işbu Kanunun 72.3, 72.4, ve madde hükümleri ait edilmiyor Vergi inceleme raporunu vergi yükümlüsü veya vekil edilmiş temsilcisi imzalamalıdır Mevzuat gereğince vergi mükellefinin (yükümlü) vergi raporunun düzenlenmesine serbest denetimci katılmış olursa, o, vergi raporunu imzalamalı, mühürlemeli ve kendi vergi yükümlüsünün özdeşleşme numarasını ibraz etmek zorundadır. Raporu bir kişiden fazla düzenleyici düzenlemiş olursa, onu sadece baş düzenleyici imzalamakta.

5 72.5. İşbu Kanunun 163. maddesinde öngörülen durumlar istisna olmakla önceki rapor (hesap) dönemleri üzere sunulmuş raporlardakı bilgiler ilkin kayıt belgeleri üzere bilgilere uygun olmadığı takdirde vergi yükümlüleri tarafından aynı hesap dönemi için kesinleştirilmiş rapor sunulmalıdır. Kesinleştirilmiş rapor üzere bütçeye ödenilmeli vergi tutarı önceler sunulmuş rapor üzere bütçeye ödenilmeli vergi tutarından fazla olduğunda ek hesaplanmış vergi tutarı faizlerle beraber bütçeye ödenilir, az olduğunda ise hesaplanmış vergi ve faiz tutarları azaltılır. Vergi yükümlüsü tarafından kesinleştirilmiş veya vadesinde sunulmamış raporlar vergi yükümlüsüne seyyar vergi denetiminin başlandığı güne kadar sunulmuş olabilir Vergi Dairesi tarafından vergi raporunun onun hakkında kameral vergi denetimi yapıldıktan sonra veya her hangi diğer hareketlerin gerçekleşmesiyle kabul olunmasının koşullandırılması izin verilmez ve kanunca belirlenmiş sorumluluğa neden olur. Vergi Dairesi tarafından vergi raporu yalnızca aşağıdaki durumlardan biri olduğunda kabul edilir: Vergi yükümlüsünün özdeş numarası ibraz edilmediğinde veya yalnış ibraz edildiğinde; Vergi dönemi ibraz olunmadığında, Vergi yükümlüsü olan tüzel kişi tarafından kağıt taşıma aracıyla verilmiş vergi raporu imzalanmadığında ve mühürle onaylanmadığında; Vergi yükümlüsü olan gerçek kişi tarafından vergi raporu imzalanmadığında, Vergi yükümlüsü olan tüzel ve gerçek kişiler tarafından elektronik belge şeklinde gönderilen vergi raporu ilgili mevzuat veya kural taleplerine uyum sağlamadığında, İşbu Kanun veya diğer mevzuat akitlerine uygun olarak vergi dairesine sunulmuş vergi raporu işbu Kanunun maddelerinde belirlenmiş durumlarda kabullenmediğinde, raporun vergi dairesine dahil olduğu günden 3 iş günü zarfında vergi yükümlüsüne buna dair, ayrıca tespit edilmiş dikkatsizlikler ortadan kaldırılarak, vergi dairesine sunulmasına dair bildiri tebliğ edilir. (4, 12, 14, 16) Madde 82. Vergi yükümlüsü tarafından vergilerin hesaplanması ve ödenilme şekli İşbu Kanunda başka durumlar öngörülmemeişse, vergi yükümlüsü vergi bazını, vergi derecesini ve vergi iskontosunuesas alarak hesap dönemi için ödenilmeli olan verginin tutarını serbest şekilde kendisi hesaplar İşbu Kanunda belirlenmiş durumlarda ödenilmeli olan vergi tutarını hesaplamak görevi üzere vergi ajansı görevlendirilebilir.

6 82.3. Vergi tutarı işbu Kanunda veya onun ilgili olarak alınmış mevzuat akitinde ilgili vergi için belirlenmiş şekilde hesaplanır Belirlenmiş sürelerde ödenilmeli olan vergi tutarı veya kanunca belirlenmiş durumlarda diğer kişi tarafında ödenilir. (4) Madde 83. Vergi daireleri tarafından vergilerin hesaplanması İşbu Kanunda vergi tutarının hesaplanması belirli rapor (hesap) dönemi için vergi yükümlüsünün ödeyeceği vergi tutarının vergi dairesinin kayıt belgelerinde kaydedilmesi demektir. Hesaplanmış vergi tutarlarının vergi daireleri tarafından işbu Kanun gereğince belirlenmiş durumlarda yeniden hesaplanarak kayıt belgelerinde kaydedilmesi de vergilerin hesaplanması anlamına gelmesidir Vergi dairesinin işbu Kanun gereğince vergi yükümlüsünün vergi yükümlüklerini aşağıdaki bilgi kaynaklarından birine veya bir kaçına dayanarak hesaplamak hakkı bulunmaktadır: Vergi yükümlülerinin vergi beyannamelerinde olan bilgiye, İşbu Kanunun 73. maddesine ilgili ödemelere dair bilgiye, vergi denetim dosyalarına, Vergi Dairesinin edinmiş olduğu belli olan her hangi diğer bilgiye, ayrıca işbu Kanunun 67. maddesi gereğince öngörülmüş bağlantılı bilgilere Vergi Dairesinin seyyar ve kameral vergi denetim sonuçlarına göre hesaplanmış vergileri, faizleri ve mali müeyyidelerini işbu Kanunun maddesi gereğince hesap dönemi bittikten sonra 3 yıl zarfında yeniden hesaplamak hakkına sahiptir İşbu Kanun gereğince verginin vergi beyannamesini vermek şartıyla ödenilmesinde veya önceler verginin hesaplanmasında hata yapıldığı belirlenmiş olduğu durumlarda, vergi dairesi mevzuat gereğince uygun vergileri hesaplar ve sonra bu kanunun 84. maddesi gereğince vergi hesaplanmasına dair bildiriyi 5 gün süresince vergi yükümlüsüne tebliğ eder. Vergi Dairesi işbu Kanunun 85.maddesinde ibraz olunan süre bitinceye kadar vergi tutarını mevzuatca belirlenmiş şekilde hesaplaya veya önceler hesaplanmış vergi tutarında düzeliş yapılabilir İşbu Kanun gereğince verginin vergi beyannamesini vermek şartıyla ödenilmesi belirlenmiş olduğu durumda, verginin ödenilmesine dair yükümlüğün ibraz olunduğu beyannamenin düzenlenmesi bu tür verginin hesaplanması ve onun ödenilmesine dair bildiridir Vergiler işbu Kanunun 5.0.1, veya maddelerine uygun olarak alındığında ve vergi yükümlüsü vergi beyannamesini vermediği, vergi dairesi ise

7 vergi yükümlüsünün ödemeli olduğu vergi tutarını işbu kanun gereğince belirlenmiş şekilde diğer bilgi gereğince hesaplamadığında, vergi dairesi vergi yükümlüsünün yıllık vergi yükümlüğünü vergi yükümlüsünün yıl zarfında vergi kesintisi yapma bazından kesinti yapılmış veya ödenilmiş vergi tutarında hesaplanmış ve verginin hesaplanmasına dair vergi yükümlüsüne bildiri sunmuş sayılır Vergi Dairelerinde vergi yükümlüsünün vergiyi ödemekten kaçınmak isteğinde olduğunu onaylayan esaslandırılmış belirli bilgi varsa ve vergi kesintisinin tazmin edilmesi gerekliyse, Vergi Dairesinin vergiyi onun ödenilmiş olduğu tarihe kadar hesaplamak hakkı bulunmaktadır. Vergi Dairesi buna dair esaslandırılmış karar almalıdır Vergi yükümlüsünün işbu Kanunun maddesi gereğince verginin hesaplanmasına dair vergi dairesi kararından aşağıdakıları esas alarak mahkemeye başvuruda bulunmak hakkına sahiptir: Vergi tutarının ödenilmeli olan tutarından fazla olduğunu; olmadığını Vergi yükümlüsünün edinmiş olduğu geliri (karı) doğrudan belirlemek mümkünsüz olduğu durumda, bu kar (gelir) ilgili Valilik Dairesi tarafından belirlenmiş kurallara göre hesaplanır. (4, 7, 9, 31) Madde 101. Gelir vergisinin derecesi Aylık gelirden aşağıdakı derecelerle vergi kesintisi yapılmaktadır: Vergi kesintisi yapılan aylık gelirin tutarı Vergi tutarı 2500 manat kadar 14 faiz 2500 manattan fazla olduğunda 350 manat+2500 manattan fazla olan tutarın % 25'i İki veya daha fazla yerde günlük çalışan gerçek kişilerin gelirlerinden gelir vergisi her bir iş yerinde ödenilen tutardan ayrıca hesaplanır ve devlet bütçesine ödenilir. Gerçek kişilerin işbu Kanunun , , ve maddeleri gereğince ödeme kaynağında vergiye katılması sağlanan gelirlerinden vergi işbu maddede öngörülen 1. cetvele uygun olarak hesaplanır ve devlet bütçesine ödenilir. Vergi kesintisi yapılan yıllık gelirin tutarı Vergi tutarı manat kadar 14 faiz manattan fazla olduğunda 4200 manat manattan fazla olan tutarın % 25'i Tüzel kişi oluşturmadan girişimcilik faaliyetinde bulunan gerçek kişilerin vergiye katılmış olan gelirlerinden 20 faiz dereceyle vergi kesintisi yapılır.

8 Özel noter için işbu Kanunun maddesinin ikinci fıkrası gereğince belirlenmiş vergi kesintisi yapma tesisinden 10 faiz dereceyle vergi kesintisi yapılmaktadır (9, 12,19, 22, 28,31) Madde 105. Vergi dereceleri İşletme menfaatinden 20 faiz derecesiyle vergi kesintisi yapılır Gayri residentin daimi temsilciliğinin faaliyetine bağlı olmayan, fakat Azerbaycan kaynağından edinilmiş genel gelirinden (KDV veya aksizler çıkılmakla) işbu Kanunun 125. maddesinde ibraz olunan dereceyle vergi kesintisi yapılmaktadır (4, 7, 12, 22) Madde 124. Ödeme kaynağında kira bedelinden ve royaltı vergi kesintisi yapılması Menkul ve hayrimenkul için kira bedelinden, ayrıca resident veya gayri residentin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki daimi temsilciliğinin ödemiş olduğu veua onun adına ödenilen royaltiden gelir işbu Kanunun maddesine uygun Azerbaycan kaynağından edinilmişse, ödeme kaynağında 14 faiz dereceyle vergi kesintisi yapılmaktadır. Kira bedeli vergi yükümlüsü olarak kayıtlı bulunmayan gerçek kişi tarafından ödenildiğinde, kira veren 14 faiz dereceyle vergiyi kendisi tahsil eder ve işbu Kanunun 33. ve 149. maddeleri gereğince vergi kayıdına geçirilerek beyanname verir Kira bedeli ve royaltiden gelir edinmiş gerçek kişilerden işbu Kanunun maddesi gereğince vergi kesintisi yapılmışsa veya onun tarafından ödenilmişse, aynı gelirlerden bir daha vergi kesintisi yapılmamaktadır Resident işletmelere veya gayri residentlerin daimi temsilciliklerine Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ödenilmiş tutarlar işbu madde üzere vergi kesintisi yapma tesisi değildir Azerbaycan Cumhuriyeti'nde gayrimenkulün (yaşam fonu istisna olmakla) vergi kesintisi yapma amaçları için aylık kira bedelinin tutarı işbu Kanunun 14. maddesi gereğince piyasa fiyatı öngörülmekle belirlenir. (9,14,22, 31) Madde 129. Vergi yılı Vergi yılı takvim yılı sayılmaktadır. Madde 149. Beyannamenin verilmesi Aşağıdaki vergi yükümlüleri işbu Kanunun maddesinde ibraz olunan sürece Vergi Dairelerine beyanname sunarlar: Resident işletmeler; Azerbaycan Cumhuriyeti'nde daimi temsilciliği bulunan gayri residentler; Vergiye çekinilmiş geliri Azerbaycan kaynağından olan ve bu gelirinden vergi kesintisi yapılmayan gayri residentler,

9 Özel noterlikler, ödeme kaynağında vergiye çekilmesi öngörülmeyen (kesintisi mümkün olmayan) gelirleri olan gerçek kişiler, yahud Azerbaycan Cumhuriyeti hudutları dışında gelir, ayrıca royaltiden gelir edinmiş resident gerçek kişiler İşbu Kanunun maddesinde ibraz olunan kişiler (Özel noterlikler istisna olmakla) mali yılından sonrakı yılın mart ayının 31'den geç olmayarak vergi dairesine beyanname sunuyorlar. Özel noterlikler her üç ay tamamlandıktan sonra bir sonraki ayın 20'den geç olmayarak Vergi dairesine beyanname sunmak zorundadır Vergi yükümlüsü Azerbaycan Cumhuriyeti'nde girişimcilik faaliyetini durdurmuş olduğunda, 30 gün süresince vergi dairelerine beyanname vermek zorundalar. Bu maddenin amaçları için hesap dönemi vergi yılının başından vergi yükümlüsünün girişimcilik faaliyetini durdurmuş olduğu güne kadar olan dönemi kapsar Tüzel kişi veya gayri residentin daimi temsilciliği feshedildiğinde, Tesfiye Komisyonu veya vergi yükümlüsü buna dair mevzuatça belirlenmiş şekilde vergi dairesine bilgi sunmak zorundadır. Tüzel kişinin feshine dair kararda ibraz olunan fesih tarihinden, hayri residentin daimi temsilciliği için bu tarih ibraz olunmadığında ise kararın Azerbaycan Cumhuriyetinin yabancı devletlerdeki temsilcilikleri (Azerbaycan Cumhuriyetinin menfaatini temsil eden diğer ülkenin konsolosluk dairelerinde) resmileştirilme tarihinden 30 gün zarfında Tesfiye Komisyonu Vergi Dairesine beyanname vermeğe borçludur Beyanname sunmalı olmayan gerçek kişi verginin yeniden hesaplanması ve araçların iadesine dair talep ileri sürülen beyanname verebilir Azerbaycan Cumhuriyeti'nde daimi temsilciliği bulunmayan, işbu Kanunun , , ve maddeleri gereğince ödeme kaynağında vergi kesintisi yapılan gelir edinmiş olan gayri resident vergi yükümlüsü buna benzer gelir hakkında beyanname sunmakla kesintisi yapılmış verginin iadesi talebini ileri sürebilir. Buna benzer beyanname işbu Kanunun maddesinin birinci cümlesinde belirlenmiş sürede verilmelidir. Böyle vergi yükümlüsünden Azerbaycan Cumhuriyeti'nde vergi yükümlüsünün daimi temsilciliğinin geliri olarak işbu kanunun maddesinde belirlenmiş dereceyle vergi kesinbtisi yapılmakta, vergi yükümlüsünün gelir edinmesine bağlı gideri ise daimi temsilciliğin giderinde olduğu gibi gelirden çıkılmalı, bu şartla ki, vergi işbu kanunun 125.maddesine uygun olarak ödeme kaynağında kesintisi yapılan vergi tutarından fazla olmasın. (4, 7, 9, 12, 28) Kayıt hangi tarihin önce başlanmasına bağlı olarak tarihlerin birinde yürürlüğe girer:

10 Zorunlu kayıt zamanı:...sıralamayla 12 aylık dönemin her hangi ayında (aylarında) vergi kesintisi yapılan işlemlerin hacmi manattan fazla olduğunda- bir sonraki ayın birinci gününde;... bir anlaşma veya sözleşme üzere KDV'ne katılmasını sağlamış işlemin toplam değeri manattan fazla olduğunda işlemin yapıldığı güne kadar. Madde 173. KDV derecesi KDv derecesi her vergi kesintisi yapılan işlemin ve her vergi kesintisi yapılan ithalatın değerinin 18 faizidir Vergi kesintisi yapılan dövri hesap dönemi içerisinde vergi kesintisi yapılan işlemlerin toplam değerinden oluşmaktadır. Madde 178. KDV üzere hesap dönemi KDV üzere hesap dönemi takvim ayı sayılmaktadır. Bölüm XIII.emlak (mal) vergisi Madde 198. Vergi dereceleri Gerçek kişiler mal vergisini aşağıdaki şekilde ve derecelerle ödemekteler: Onların özel mülkiyetinde bulunan apartmanların demirbaşa geçirme değerinden: Bu değer 5000 manata kadar olduğunda vergi kesintisi yapılmamakta, 5000 manattan fazla olan tutardan ise-0.1 faizle su ve hava taşıt araçlarına göre: su taşıt aracının motorunun 1 cm 3 için 0.02 manat, hava taşıt aracının motorunun 1 cm 3 için 0.02 manat, motoru bulunmayan su ve hava taşıt araçları için- onların piyasa fiyatının 1 faizi İşletmeler ana araçların işbu Kanunun 202. maddesine uygun olarak belirlenen değerinden 1 faiz derecesiyle emlak vergisi ödemekteler. Bölüm XIV. Toprak vergisi Madde 206. Vergi dereceleri Toprak vergisinin derecesi tarım toprakları üzere 1 şartı puan için 0.06 manat belirlenmektedir İlgili Valilik dairesi tarafından kadastro (tapu) fiyat ilçeleri ve oraya dahil idari ilçeler üzere tarım topraklarının tayinatı, coğrafi yerleşimi ve kalitesi öngörülmekle şartı puanları belirlenmektedir Sanayi, inşaat, taşıt, iletişim, ticari- sosyal hizmeti ve diğer özel tayinatlı yaşam fonlarının avlu çevresi alanları ve vatandaşların bağ alanlarının tutmuş olduğu topraklar üzere toprak alanının her 100 m 2 göre aşağıdaki cetvelde ibraz olunan dereceler uygulanmaktadır:

11 Yaşam merkezleri Sanayi, inşaat, taşıt, iletişim, ticari- sosyal hizmeti ve diğer özel tayinatlı topraklar (manatla) Bakü Gence, Sumgayıt şehirleri ve Abşeron ilçesi Diğer şehirler (ilçeye bağlı olan şehirler istisna olmakla) ilçe merkezleri İlçeye bağlı olan şehirlerde, kasabalarda ve köylerde (Bakü ve Sumgayıt şehirlerinin, ayrıca Abşeron ilçesinin kasaba ve köyleri istisna olmakla) (7,12,14) Bölüm XVII. Sadeleştirilmiş vergi Madde 220. Sadeleştirilmiş vergi derecesi yaşam fonlarının avlu çevresi alanları ve vatandaşların bağ alanlarının tutmuş olduğu topraklar (manatla) Sadeleştirilmiş vergi (işbu Kanunun maddesinde öngörülen faaliyette bulunan vergi yükümlüleri istisna olmakla) sunulmuş mallara (iş, hizmetlere) işbu verginin yükümlülerinin malların sunulmasından, işlerin yapılmasından, hizmetlerin verilmesinden edinmiş olduğu nakit tutarından (genel üretim haciminden) ve satış dışı gelirlerden aşağıdaki dereceyle hesaplanmaktadır: Bakü şehri üzere Diğer il ve ilçelerde, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde 4 faiz 2 faiz

12 Vergiler haqqinda melumat Azerice

13 Maddə 4. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi 4.1. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı vergilər muəyyən edilir və odənilir: dovlət vergiləri; muxtar respublika vergiləri; yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri). Maddə 5. Vergitutmanın formaları 5.0. Vergi məbləğləri aşağıdakı formalarda tutulur: bilavasitə mənbədən (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsinədək tutulması); bəyannamə uzrə (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması); bildiriş uzrə (vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi orqanının və ya bələdiyyənin hesabladığı məbləğ ucun təqdim etdiyi tədiyə bildirişi əsasında vergi odəyicisi tərəfindən verginin odənilməsi). (3,4) Maddə 6. Dovlət vergiləri 6.1. Dovlət vergilərinə aşağıdakılar aiddir: fiziki şəxslərin gəlir vergisi; huquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mulkiyyətində olan muəssisə və təşkilatlardan başqa); əlavə dəyər vergisi; aksizlər; huquqi şəxslərin əmlak vergisi; huquqi şəxslərin torpaq vergisi; yol vergisi; mədən vergisi; sadələşdirilmiş vergi; 6.2. Bu Məcəllə ilə butun dovlət vergilərinin dərəcələrinin ən yuksək hədləri muəyyən edilir Dovlət vergilərinin hər il ucun tətbiq olunan dərəcələri bu Məcəllədə muəyyən edilən dərəcələrdən yuksək ola bilməz və hər il Azərbaycan Respublikasının dovlət budcəsi haqqında qanunu qəbul edilən zaman həmin dərəcələrə yenidən baxıla bilər. (4) Maddə 7. Muxtar respublika vergiləri Muxtar respublika vergilərinə Naxcıvan Muxtar Respublikasında tutulan bu Məcəllənin 6.1-ci maddəsində (yol vergisi istisna olmaqla) sadalanan dovlət vergiləri aiddir. (12) Maddə 8. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) 8.1. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) aşağıdakılardır: fiziki şəxslərin torpaq vergisi; fiziki şəxslərin əmlak vergisi; yerli əhəmiyyətli tikinti materialları uzrə mədən vergisi; bələdiyyə mulkiyyətində olan muəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi Yerli vergilərin hesablanması və odənilməsi qaydaları, vergi odəyicilərinin və bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının huquq və vəzifələri, vergi nəzarətinin forma və metodları, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına gorə məsuliyyət, bələdiyyələrin vergi xidməti orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydaları muvafiq qanunvericiliklə muəyyən edilir.(4) Maddə 12. Vergilərin muəyyən edilməsinin əsas şərtləri

14 12.1. Vergi o halda muəyyən edilmiş hesab olunur ki, bu zaman vergi odəyicisi və aşağıdakı vergitutma elementləri muəyyən edilmiş olsun: vergitutma obyekti; vergitutma bazası; vergi dovru; vergi dərəcəsi; verginin hesablanması qaydası; verginin odənilməsi qaydası və muddəti Vergi muəyyən edildikdə, bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulan əsaslarla vergi guzəştləri muəyyənləşdirilə bilər Vergitutma obyekti gəlir, mənfəət, əmlak, torpaq, faydalı qazıntılar, təqdim edilmiş malların (işin, xidmətin) əlavə edilmiş dəyəri və ya bu Məcəllə ilə muəyyənləşdirilən digər vergitutma obyektləridir Vergitutma bazası vergitutma obyektinin vergi tutulan hissəsinin kəmiyyətcə ifadəsidir. (3) Maddə 72. Vergi hesabatının tərtib edilməsi və verilməsi qaydası Bu Məcəllənin məqsədləri ucun vergi hesabatı vergi bəyannaməsindən ibarətdir Bu Məcəlləyə və ona muvafiq olaraq qəbul edilmiş qanunlara uyğun olaraq vergi hesabatını verməyə borclu olan vergi odəyiciləri vergi hesabatını bu Məcəllədə gostərilən muddətlərdə muvafiq icra hakimiyyəti orqanının muəyyənləşdirdiyi formada və yerdə vergi orqanına verməlidirlər. Vergi hesabatları vergi odəyicisi tərəfindən şəxsən və ya hesabatın təqdim edilməsi təsdiq oluna bilən hər hansı digər usulla (rabitə təşkilatına təhvil verilməsi və ya muvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq elektron sənəd formasında gondərilməsi də daxil olmaqla) təqdim edilə bilər. Vergi hesabatının elektron sənəd formasında gondərilməsi muvafiq icra hakimiyyəti orqanının muəyyən etdiyi qaydada həyata kecirilir. Vergi hesabatını elektron sənəd formasında təqdim edən vergi odəyicilərinə bu məcəllənin 72.3-cu, 72.4-cu, cu və cu maddələrinin muddəaları şamil edilmir Vergi hesabatını vergi odəyicisi, yaxud onun muəyyən edilmiş qaydada vəkil edilmiş numayəndəsi imzalamalıdır Qanunvericiliyə muvafiq olaraq vergi odəyicisinin vergi hesabatının tərtib edilməsində mustəqil auditor iştirak edirsə, o, vergi hesabatını imzalamalı, mohur vurmalı və oz vergi odəyicisinin eyniləşdirmə nomrəsini gostərməlidir. Hesabatı bir nəfərdən cox tərtibatcı hazırlayırsa, onu ancaq baş tərtibatcı imzalayır Bu Məcəllənin 163-cu maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla əvvəlki hesabat dovrləri uzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin ucot sənədləri uzrə məlumatlara uyğun olmadığı hallarda vergi odəyiciləri tərəfindən həmin hesabat dovri ucun dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edilməlidir. Dəqiqləşdirilmiş hesabat uzrə budcəyə odənilməli vergi məbləği əvvəl təqdim edilmiş hesabat uzrə budcəyə odənilməli vergi məbləğindən cox olduqda əlavə hesablanmış vergi məbləği faizlərlə birlikdə budcəyə odənilir, az olduqda isə hesablanmış vergi və faiz məbləğləri azaldılır. Vergi odəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar vergi odəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı gunədək təqdim edilə bilər.

15 72.6. Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatının onun barəsində kameral vergi yoxlaması aparıldıqdan sonra və ya hər hansı digər hərəkətlərin həyata kecirilməsi ilə qəbul edilməsinin şərtləndirilməsi yolverilməzdir və qanunla muəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatı yalnız aşağıdakı hallardan biri olduqda qəbul edilmir: vergi odəyicisinin eyniləşdirmə nomrəsi gostərilmədikdə və ya səhv gostərildikdə; vergi dovru əks olunmadıqda; vergi odəyicisi olan huquqi şəxs tərəfindən kağız daşıyıcı vasitəsi ilə verilən vergi hesabatı imzalanmadıqda və mohurlə təsdiq olunmadıqda; vergi odəyicisi olan fiziki şəxs tərəfindən vergi hesabatı imzalanmadıqda; vergi odəyicisi olan huquqi və fiziki şəxslər tərəfindən elektron sənəd formasında gondərilən vergi hesabatı muvafiq qanunvericiliyin və ya qaydaların tələblərinə uyğun olmadıqda Bu Məcəlləyə və ya digər qanunvericilik aktlarına muvafiq olaraq vergi orqanına təqdim edilmiş vergi hesabatı bu Məcəllənin ci maddələrində muəyyən edilmiş hallarda qəbul edilmədikdə, hesabatın vergi orqanına daxil olduğu gundən 3 iş gunu ərzində vergi odəyicisinə bu barədə, habelə aşkar edilmiş dəqiqsizliklər aradan qaldırılaraq, vergi orqanına təqdim edilməsi barədə bildiriş gondərilir. (4, 12, 14, 16) Maddə 82. Vergi odəyicisi tərəfindən vergilərin hesablanması və odənilməsi qaydası Bu Məcəllədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi odəyicisi vergi bazasını, vergi dərəcəsini və vergi guzəştlərini əsas goturərək hesabat dovri ucun odənilməli olan verginin məbləğini sərbəst surətdə ozu hesablayır Bu Məcəllədə muəyyən edilən hallarda odənilməli olan vergi məbləğini hesablamaq vəzifəsi vergi agentinə həvalə edilə bilər Verginin məbləği bu Məcəllədə və ya onun muvafiq olaraq qəbul edilmiş qanunvericilik aktında muvafiq vergi ucun muəyyən edilmiş qaydada hesablanır Muəyyən edilmiş muddətlərdə odənilməli olan verginin məbləği vergi odəyicisi və ya qanunla muəyyən edilmiş hallarda digər şəxs tərəfindən odənilir (kocurulur). (4) Maddə 83.Vergi orqanları tərəfindən vergilərin hesablanması Bu Məcəllədə vergi məbləğinin hesablanması konkret hesabat dovri ucun vergi odəyicisinin odəməli olduğu vergi məbləğinin vergi orqanının ucot sənədlərində qeyd edilməsi deməkdir. Hesablanmış vergi məbləğlərinin vergi orqanları tərəfindən bu Məcəllə ilə muəyyən edilmiş hallarda yenidən hesablanaraq ucot sənədlərində qeyd edilməsi də vergilərin hesablanması deməkdir Vergi orqanının bu Məcəlləyə uyğun olaraq vergi odəyicisinin vergi ohdəliklərini aşağıdakı məlumat mənbələrindən birinə və ya bir necəsinə əsaslanaraq hesablamaq huququ vardır: vergi odəyicilərinin vergi bəyannamələrində olan məlumata; bu Məcəllənin 73-cu maddəsinə muvafiq odəmələr haqqında məlumata; vergi yoxlaması materiallarına; vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumata, o cumlədən bu Məcəllənin 67-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş əlaqəli məlumatlara Vergi orqanının səyyar və kameral vergi yoxlamasının nəticələrinə gorə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını bu Məcəllənin 85.4-cu maddəsinə muvafiq olaraq hesabat dovri qurtardıqdan sonra 3 il ərzində yenidən hesablamaq huququ vardır.

16 83.4. Bu Məcəlləyə muvafiq olaraq verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə odənilməsində, yaxud əvvəllər verginin hesablanmasında səhv olunduğu muəyyən edildiyi hallarda, vergi orqanı qanunvericiliyə uyğun vergiləri hesablayır və sonra bu Məcəllənin 84-cu maddəsinə uyğun olaraq verginin hesablanmasına dair bildirişi 5 gun muddətində vergi odəyicisinə gondərir. Vergi orqanı bu Məcəllənin 85-ci maddəsində gostərilən muddət başa catanadək vergi məbləğini qanunvericiliklə muəyyən edilmiş qaydada hesablaya və ya əvvəllər hesablanmış vergi məbləğinə duzəliş edə bilər Bu Məcəlləyə muvafiq olaraq verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə odənilməsi muəyyən edildiyi halda, verginin odənilməsinə dair ohdəliyin əks etdirildiyi bəyannamənin tərtib edilməsi bu cur verginin hesablanması və onun odənilməsinə dair bildirişdir Vergilər bu Məcəllənin ci, cu və ya ci maddələrinə uyğun olaraq alındıqda və vergi odəyicisi vergi bəyannaməsini vermədiyi, vergi orqanı isə vergi odəyicisinin odəməli olduğu verginin məbləğini bu Məcəllə ilə muəyyən edilmiş qaydada digər məlumata əsasən hesablamadığıhalda, hesab olunur ki, vergi orqanı vergi odəyicisinin illik vergi ohdəliyini vergi odəyicisinin il ərzində vergitutma bazasından tutulmuş və ya odənilmiş vergi məbləğində hesablamış və verginin hesablanması barədə vergi odəyicisinə bildiriş vermişdir Vergi orqanlarında vergi odəyicisinin vergini odəməkdən yayınmaq niyyətində olduğunu təsdiq edən əsaslandırılmış konkret məlumat varsa və verginin tutulmasının təmin edilməsi zəruridirsə, vergi orqanının vergini onun odənildiyi tarixədək hesablamaq huququ vardır. Vergi orqanı bu barədə əsaslandırılmış qərar cıxarmalıdır Vergi odəyicisinin bu Məcəllənin 83.7-ci maddəsinə uyğun olaraq verginin hesablanması barəsində vergi orqanının qərarından aşağıdakıları əsas tutaraq məhkəməyə muraciət etmək huququ vardır: vergi məbləğinin odənilməli olan miqdarından cox olduğunu; olmadığını Vergi odəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa muəyyən etmək mumkun olmadığı halda, həmin mənfəət (gəlir) muvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən muəyyən edilmiş qaydalar əsasında hesablanır. (4, 7, 9, 31) Maddə 101. Gəlir vergisinin dərəcəsi Aylıq gəlirdən aşağıdakı dərəcələrlə vergi tutulur: 1-ci cədvəl Vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği Verginin məbləği 2500 manatadək 14 faiz 2500 manatdan cox olduqda 350 manat manatdan cox olan məbləğin 25 faizi İki və ya daha cox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində odənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dovlət budcəsinə odənilir. Fiziki şəxslərin bu Məcəllənin ci, ci, cu və ci maddələrinə əsasən odəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunan gəlirlərindən vergi bu maddədə nəzərdə tutulan 1-ci cədvələ uyğun olaraq hesablanır və dovlət budcəsinə odənilir. 2-ci cədvəl Vergi tutulan illik gəlirin məbləği Verginin məbləği manatadək 14 faiz manatdan cox olduqda 4200 manat manatdan cox olan məbləğin 25 faizi

17 Huquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata kecirən fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilən gəlirlərindən 20 faiz dərəcə ilə vergi tutulur Xususi notarius ucun bu Məcəllənin 96.1-ci maddəsinin ikinci bəndi ilə muəyyən edilmiş vergitutma obyektindən 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. (9, 12, 19, 22, 28, 31) Maddə 105. Verginin dərəcələri Muəssisələrin mənfəətindən 20 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur Qeyri-rezidentin daimi numayəndəliyinin fəaliyyəti ilə bağlı olmayan, lakin Azərbaycan mənbəyindən əldə edilən umumi gəlirindən (ƏDV və aksizlər cıxılmaqla) bu Məcəllənin 125-ci maddəsində gostərilən dərəcələrlə vergi tutulur. (4, 7, 12, 22) Maddə 124. Odəmə mənbəyində icarə haqlarından və royaltidən vergi tutulması Daşınan və daşınmaz əmlak ucun icarə haqqından, həmcinin rezidentin və ya qeyrirezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi numayəndəliyinin odədiyi və ya onun adından odənilən royaltidən gəlir bu Məcəllənin cı maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmişdirsə, odəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. İcarə haqqı vergi odəyicisi kimi ucotda olmayan fiziki şəxs tərəfindən odənildikdə, icarəyə verən 14 faiz dərəcə ilə vergini ozu odəyir və bu Məcəllənin 33-cu və 149-cu maddələrinə uyğun olaraq vergi ucotuna alınıb bəyannamə verir İcarə haqqı və royaltidən gəlir əldə edən fiziki şəxslərdən bu Məcəllənin ci maddəsinə uyğun olaraq vergi tutulmuşdursa və ya onun tərəfindən odənilmişdirsə, həmin gəlirlərdən bir daha vergi tutulmur Rezident muəssisələrə və ya qeyri-rezidentlərin daimi numayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikasında odənilmiş məbləğlər bu maddə uzrə vergitutma obyekti deyildir Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın (yaşayış fondu istisna olmaqla) vergitutma məqsədləri ucun aylıq icarə haqqının məbləği bu Məcəllənin 14-cu maddəsinə uyğun olaraq, bazaar qiyməti nəzərə alınmaqla muəyyən edilir. (9, 14, 22, 31) Maddə 129. Vergi ili Vergi ili təqvim ili sayılır. Maddə 149. Bəyannamənin verilməsi Aşağıdakı vergi odəyiciləri bu Məcəllənin ci maddəsində gostərilən muddətlərdə vergi orqanlarına bəyannamə verirlər: rezident muəssisələr; Azərbaycan Respublikasında daimi numayəndəliyi olan qeyri-rezidentlər; vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən odəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər; xususi notariuslar, odəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması nəzərdə tutulmayan (tutulması mumkun olmayan) gəlirləri olan fiziki şəxslər, yaxud Azərbaycan Respublikasının hududlarından kənarda gəlir, o cumlədən royaltidən gəlir əldə edən rezident fiziki şəxslər Bu Məcəllənin ci maddəsində gostərilən şəxslər (xususi notariuslar istisna olmaqla) hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanlarına bəyannamə verirlər. Xususi notariuslar hər rub başa catdıqdan sonra novbəti ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə verməlidirlər Vergi odəyicisi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda, 30 gun muddətində vergi orqanlarına bəyannamə verməlidir. Bu maddənin məqsədləri ucun

18 hesabat dovri vergi ilinin əvvəlindən vergi odəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdığı gunə qədər olan dovri əhatə edir Huquqi şəxs və ya qeyri-rezidentin daimi numayəndəliyi ləğv edildikdə, ləğvetmə komissiyası və ya vergi odəyicisi bu barədə qanunvericiliklə muəyyən edilmiş qaydada vergi orqanına məlumat verməlidir. Huquqi şəxsin ləğv edilməsi haqqında qərarda gostərilən ləğvolunma tarixindən, qeyrirezidentin daimi numayəndəliyi ucun bu tarix gostərilmədikdə isə qərarın Azərbaycan Respublikasının xarici dovlətlərdəki numayəndəlikləri (Azərbaycan Respublikasının mənafeyini təmsil edən digər olkənin konsulluq idarələrində) leqallaşdırıldığı tarixindən sonra 30 gun ərzində ləğvetmə komissiyası vergi orqanına bəyannamə verməyə borcludur Bəyannamə verməli olmayan fiziki şəxs verginin yenidən hesablanması və vəsaitlərin qaytarılması haqqında tələb irəli surulən bəyannamə verə bilər Azərbaycan Respublikasında daimi numayəndəliyi olmayan, bu Məcəllənin cu, cu, ci və ci maddələrinə muvafiq qaydada odəmə mənbəyində vergi tutulan gəlir əldə edən qeyri-rezident vergi odəyicisi bu cur gəlir haqqında bəyannamə verməklə tutulmuş verginin qaytarılması tələbini irəli surə bilər. Bu cur bəyannamə bu Məcəllənin ci maddəsinin birinci cumləsində muəyyən edilən muddətlərdə verilməlidir. Belə vergi odəyicisindən Azərbaycan Respublikasında vergi odəyicisinin daimi numayəndəliyinin gəliri kimi bu Məcəllənin ci maddəsində muəyyən edilən dərəcə ilə vergi tutulur, vergi odəyicisinin gəlir əldə edilməsi ilə bağlı olan xərci isə daimi numayəndəliyin xərcində olduğu kimi gəlirdən cıxılmalıdır, bu şərtlə ki, vergi bu Məcəllənin 125-ci maddəsinə uyğun olaraq odəmə mənbəyində tutulan verginin məbləğindən artıq olmasın. (4, 7, 9, 12, 28) Qeydiyyat hansı tarixin əvvəl başlanmasından asılı olaraq aşağıdakı tarixlərin birində quvvəyə minir: məcburi qeydiyyat zamanı: ardıcıl 12 aylıq dovrun istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi manatdan artıq olduqda novbəti ayın birinci gunundə; bir əqd və ya muqavilə uzrə ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatın umumi dəyəri manatdan artıq olduqda əməliyyatın aparıldığı gunədək. Maddə 173. ƏDV-nin dərəcəsi ƏDV-nin dərəcəsi hər vergi tutulan əməliyyatın və hər vergi tutulan idxalın dəyərinin 18 faizidir Vergi tutulan dovriyyə hesabat dovri ərzində vergi tutulan əməliyyatların umumi dəyərindən ibarətdir. Maddə 178. ƏDV uzrə hesabat dovri ƏDV uzrə hesabat dovri təqvim ayı sayılır. Fəsil XIII. Əmlak vergisi Maddə 198. Vergi dərəcələri Fiziki şəxslər əmlak vergisini aşağıdakı qaydada və dərəcələrlə odəyirlər: onların xususi mulkiyyətində olan binaların inventarlaşdırılmış dəyərindən: bu dəyər 5000 manatadək olduqda vergi tutulmur, 5000 manatdan cox olan məbləğdən isə 0,1 faizlə su və hava nəqliyyatı vasitələrinə gorə: su nəqliyyatı vasitəsinin muhərrikinin 1 kub santimetri ucun 0,02 manat;

19 hava nəqliyyatı vasitəsinin muhərrikinin 1 kub santimetri ucun 0,02 manat muhərriki olmayan su və hava nəqliyyatı vasitələri ucun onların bazaar qiymətinin 1 faizi Muəssisələr əsas vəsaitlərin bu Məcəllənin 202-ci maddəsinə uyğun olaraq muəyyənləşdirilən dəyərindən 1 faiz dərəcəsi ilə əmlak vergisi odəyirlər. Fəsil XIV. Torpaq vergisi Maddə 206. Vergi dərəcələri Torpaq vergisinin dərəcəsi kənd təsərrufatı torpaqları uzrə 1 şərti bal ucun 0,06 manat muəyyən edilir Muvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar uzrə kənd təsərrufatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti balları muəyyənləşdirilir Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xususi təyinatlı yaşayış fondlarının həyətyanı sahələri və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar uzrə torpaq sahəsinin hər 100 kvadrat metrinə gorə aşağıdakı cədvəldə gostərilən dərəcələr tətbiq olunur: Yaşayış məntəqələri Sənaye, tikinti, nəqliyyat, Yaşayış fondlarının, həyətyanı rabitə, ticarət-məişət sahələrin torpaqları və vətəndaşların xidməti və digər xususi bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar təyinatlı torpaqlar (manatla) (manatla) Bakı 10 0,6 Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu 8 0,5 Digər şəhərlər (rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla), rayon mərkəzləri 4 0,3 Rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə (Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, habelə Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri istisna olmaqla) 2 0,1 (7, 12, 14) Fəsil XVII. Sadələşdirilmiş vergi Maddə 220. Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi Sadələşdirilmiş vergi (bu Məcəllənin ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məşğul olan vergi odəyiciləri istisna olmaqla) təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) bu verginin odəyicilərinin malların təqdim edilməsindən, işlərin gorulməsindən, xidmətlərin gostərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin məbləğindən (umumi hasilatının həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən aşağıdakı dərəcə ilə hesablanır:

20 Bakı şəhəri uzrə Digər şəhər və rayonlarda, Naxcıvan Muxtar Respublikasında 4 faiz 2 faiz

21

22

23

FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ

FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ I. FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN ƏMLAK VERGİSİ Son dəyişikliklər yalnız fərdi xüsusi mülkiyyətdə olan evlərə, sahibkarlara, fərdi

Detaylı

Vergi Məcəlləsinə ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi

Vergi Məcəlləsinə ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi Vergi Məcəlləsinə 01.01.2017-ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi Qalib Toğrul 18 yanvar 2017, Bakı Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası

Detaylı

2017-ci ildə edilmiş dəyişikliklər haqqında ANALİTİK ARAYIŞ

2017-ci ildə edilmiş dəyişikliklər haqqında ANALİTİK ARAYIŞ Yanvar 2017ci il Fiziki Şəxslər Tərəfindən Bələdiyyəyə (Yerli) Ödənilməli Olan Əmlak və Torpaq ergisinin Tutulması ilə Əlaqədar 2017ci ildə edilmiş dəyişikliklər haqqında ANALİTİK ARAYŞ. FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN

Detaylı

Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament. 1. Ümumi müddəalar

Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir 6 nömrəli əlavə Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Qanunun təyinatı Fəsil I ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu qanun mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası

Detaylı

CARİ MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 3 li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI

CARİ MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 3 li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2007-ci il 29 dekabr tarixli I-130 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir CARİ MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 3 li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Deloitte Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan şəxsi gəlir vergisi və qanunvericiliyə əməletmə prosedurları barədə hazırkı qısaca məlumatı

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR 1.1 Kartın növü İllik (əsas kart) İllik (əlavə kart) 1. ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR Gold Virtual* Gold Gold İnfinite 1 il 10 AZN 5 AZN 5 AZN 8 AZN 20 AZN 40 AZN 3 AZN 10

Detaylı

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI PƏRAKƏNDƏ TİCARƏT FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI Azərbaycan Respublikası Prezidenti

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ «VERGİ VƏ GÖMRÜK ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTU» fənninin P R O Q R A M I

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ «VERGİ VƏ GÖMRÜK ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTU» fənninin P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ Mühasibat uçotu və audit kafedrası «VERGİ VƏ GÖMRÜK ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTU» fənninin P R O Q R A M I (magistr hazırlığı üçün) Azərbaycan

Detaylı

IZAHATII STATISTİKA. olmaqla, 60. qanun, 91. prezident sərəncamı,167. Demək olar. ki, ilin hər. edilən. izah ediləcək.

IZAHATII STATISTİKA. olmaqla, 60. qanun, 91. prezident sərəncamı,167. Demək olar. ki, ilin hər. edilən. izah ediləcək. İZAHATT SƏNƏDI 2 2017 EMIN SƏTTAROV, MƏHƏMMƏD MURADOV NAĞDSIZ HESABLAŞMALARR 2017-CI ILDƏ VERGI MƏCƏLLƏSINƏ EDILMIŞ DƏYIŞIKLIKLƏRIN IZAHATII Korrupsiyaya şərait yaradan əsas səbəblərdən biri də sahibkarların,

Detaylı

[18] 1. Ümumi müddəalar

[18] 1. Ümumi müddəalar İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının 14 iyun tarixli 3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 3 nömrəli əlavə Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının)

Detaylı

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ BAKI - 2017 1 MÜNDƏRİCAT BANKLARIN SAYI, XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİ VƏ HEYƏTİ HAQQINDA 3 BANK SEKTORUNUN İCMAL BALANSI 4 BANK SEKTORUNUN MƏNFƏƏT (ZƏRƏR)

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

SərniĢinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta Ģəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması QAYDALARI

SərniĢinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta Ģəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması QAYDALARI Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 06 dekabr 2011-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. SərniĢinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta Ģəhadətnaməsinin forması, çap

Detaylı

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 noyabr 2001-ci il, 30 aprel 2002-ci il, 3 mart 2006-cı il, 17 aprel 2007-ci il, 7 dekabr 2007-ci il, 30 iyun 2009-cu il, 04 mart 2016-cı il,

Detaylı

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017 FEVRAL 2017 1 Baş redaktor Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti www.vusalmusayev.com dr.vusal.musayev@ereforms.org AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2 TİCARƏT FESTİVALLARI

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 10-May-2018 USD 1,7 Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit MC Standard 1 1 - Kartların buraxılış müddətindən asılı olaraq xidmət haqqı əvvəlcədən ödənilir "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 061 000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR Aktivlərin maddələri Cəmi (min AZN) Xarici valyutada (2-ci sütundan) 1. Nağd vəsaitlər (banknotlar v ə sikkələr, yolda, bankomatlarda v ə 20330.03 8764.68 valyuta mübadil ə məntəqələrind

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017 FEVRAL 2017 1 Baş redaktor Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti www.vusalmusayev.com dr.vusal.musayev@ereforms.org AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2 VERGİLƏR MƏCƏLLƏSİNƏ

Detaylı

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Xidmət növü MasterCard Debet (yalnız ə/h layihəsi üçün) VISA Electron

Detaylı

V & B Consulting MMC. Vergi və Hüquq sahəsində Mühüm dəyişikliklərin icmalı 2015-ci il V&B Consulting LLC. All rights reserved.

V & B Consulting MMC. Vergi və Hüquq sahəsində Mühüm dəyişikliklərin icmalı 2015-ci il V&B Consulting LLC. All rights reserved. V & B Consulting MMC Vergi və Hüquq sahəsində Mühüm dəyişikliklərin icmalı 2015-ci il VERGİ MƏCƏLLƏSİ NİN ÜM UMİ HİSSƏSİ ÜZRƏ Ver g i m əc əl l əs in ə 2016 - c ı il d ən q ü v v əy ə m in əc ək d əy iş

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI İCTIMAI İAŞƏ FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 07 aprel 2016-cı il tarixli 160116500013 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 1 nömrəli əlavə Uyğunluğu

Detaylı

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I.

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2 sentyabr 2013-cü il tarixli 791 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyrirezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası

Detaylı

Gürcüstan Vergi Məcəlləsi (GVM)

Gürcüstan Vergi Məcəlləsi (GVM) Gürcüstan Vergi Məcəlləsi (GVM) (Qısa izahatlar) ABŞ-ın Gürcüstandakı Səfirliyinin Demokratiyanın İnkişafı üçün Kiçikhəcmli Qrantlar Proqramı tərəfindən maliyyələşdirilib Gürcüstan Vergi Məcəlləsi (GVM)

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların yaradılması

Detaylı

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR Mündəricat 1. Elektron xidmətdən istifadə üçün sisteminə daxil olmaq.... 2 Şəkil 1. Sisteminə giriş... 2 Şəkil 2. Elektron

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12177000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

1. Ümumi müddəalar Elektron xidmətin adı: daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

1. Ümumi müddəalar Elektron xidmətin adı: daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının 21 aprel 2014-cü il tarixli 07 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I N I N Q A N U N U Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 10222000,0

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ İdarə Heyətinin 18.05.2017-ci il tarixli 179 N-li qərarına əlavə "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla, əsas

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

UniMiles 3 illik 100 AZN və ekvivalenti

UniMiles 3 illik 100 AZN və ekvivalenti Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar. Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı)

İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar. Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı) İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar Bölmə/ Maddə -si Bölmə/Maddələrin adı Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı) Mühasibat balansı 31 dekabr

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ Aktın növü AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi 17.09.2013 tarix Qeydiyyat nömrəsi 19/1 Adı Azərbaycan

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( )

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( ) TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK (49451-001) SORĞU: BENEFİSİAR SAHİBLİYİN TƏRİFİ LAYİHƏSİ AZƏRBAYCAN

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 21-Jun-2017 USD 1.7022 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanunun haqsız rəqabətin qarşısının alınmasının və aradan qaldırılmasının təşkilatihüquqi əsaslarını müəyyən edir, sahibkarlıq fəaliyyətinin

Detaylı

YERLİ BANKLARIN ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ YERLİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN AÇILMASI ÜÇÜN İCAZƏ ALINMASI VƏ İCAZƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ QAYDALARI

YERLİ BANKLARIN ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ YERLİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN AÇILMASI ÜÇÜN İCAZƏ ALINMASI VƏ İCAZƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ QAYDALARI Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat 3092 16 noyabr 2004-cü il Nazir F.F.Məmmədov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 03

Detaylı

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti 03.09.2015 Ərizəçi (Borcalan) Universitetdə bakalavr və magistr pilləsində təhsilini başlayan və ya təhsilini

Detaylı

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Bu Qanun daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ və digər əşya hüquqlarının, bu hüquqların əmələ gəlməsi, məhdudlaşdırılması

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Layihə Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 5 335 700.0 min manat,

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 30-Oct-2017 USD 1.7002 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü UŞAQ PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ KOLLEGİYASININ QƏRARI Qəbul edildiyi tarix 15.04.2013

Detaylı

İstixana biznesi. Kiçik sahibkarlar üçün bələdçı

İstixana biznesi. Kiçik sahibkarlar üçün bələdçı İstixana biznesi Kiçik sahibkarlar üçün bələdçı Bakı 2017 İstixana biznesi: Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi Bakı 2017, 32 səh. Müəllif: Qalib Bayramov Redaktor: ahid Məhərrəmov Bu nəşr Amerika Birləşmiş

Detaylı

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair.

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair. «Təsdiq edilmişdir» Rabitəbank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Müşahidə Şurasının iclasının qərarı ilə saylı.2014-cü il tarixli protokolu Müşahidə Şurasının sədri Zakir Nuriyev (imza) Rabitəbank ASC-də maliyyə

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC HƏYAT SIĞORTASI QAYDALARI

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC HƏYAT SIĞORTASI QAYDALARI HƏYAT SIĞORTASI MÜNDƏRICAT Maddə 1. Maddə 2. Maddə 3. Maddə 4. Maddə 5. Maddə 6. Maddə 7. Maddə 8. Maddə 9. Əsas anlayışlar Sığortanın subyektləri Sığortanın obyekti Sığorta sinifləri Sığorta predmetinin

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların əmək pensiyası hüquqlarının yaranmasının əsaslarını, bu hüquqların həyata keçirilməsi

Detaylı

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Mərkəzi Bankın lisenziyası və öz Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən PAŞA Bank

Detaylı

7. Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergiyə cəlb olunması Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin sistemləşdirilməsi istiqamətində edilmiş

7. Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergiyə cəlb olunması Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin sistemləşdirilməsi istiqamətində edilmiş 7. Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergiyə cəlb olunması Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin sistemləşdirilməsi istiqamətində edilmiş ilk cəhd olan Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 1 yanvar 2001-ci

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 2 -li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 2 -li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 2 -li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI Бакы шящяри 2006-cы ил 18 aprel 2006il təstiq olunub 1 MÜNDƏRİCAT ÜMUMİ MÜDDƏALAR... 3 ƏSAS

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 27-Nov-2018 USD 1,7 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ VISA Internet Card 1 / MC Web-Card 1 VISA Electron 1 / Debit MC Standard 1 4 10 Ödəniş nın buraxılmasına görə

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Qanunu İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında I fəsil Ümumi müddəalar Maddə 1. Qanunun təsir dairəsi Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun informasiyanın yığılması, işlənməsi,

Detaylı

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI 1 Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi Tam adı: Expressbank Açıq Səhmdar ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2017-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNDƏN İSTİFADƏNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (PROQRAMI) VƏ İNVESTİSİYA SİYASƏTİ Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı Mehdiyev Əkbər 1313A Dunya təcrubəsi gostərir ki, innovasiya texnologiyalarından geniş istifadə olunması olkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir. Bu texnologiyalar

Detaylı

Yük sığortası Qaydaları

Yük sığortası Qaydaları B.Хankişiyеv 2006-cı il M. Paşayеv «23» iyun 2006-cı il Yük sığortası Qaydaları 1 Ümumi anlayışlar Əgər qaydaların məzmununda başqa cür nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Qaydalarda istifadə olunan termin və

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT. I. Ümumi bölmə

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT. I. Ümumi bölmə KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT I. Ümumi bölmə 1. Bu Təlimat Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron İnformasiya Portalında (bundan sonra KEQİP)

Detaylı

Poçt rabitəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Poçt rabitəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Poçt rabitəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu qanun Azərbaycan Respublikasında poçt rabitəsi sahəsində fəaliyyətin hüquqi, iqtisadi, təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirir, poçt rabitəsi xidmətləri

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları ÜMUMİ HİSSƏ BÖLMƏ I.

Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları ÜMUMİ HİSSƏ BÖLMƏ I. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 23 sentyabr 2014-cü il tarixli Q-20 -li qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

«WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri

«WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri «WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri Xidmət çərçivəsində pul göndərmə və alma «WESTERN UNION»-un Partnyorlarının (bundan sonra Partnyorlar ) bütün dünyada yerləşən xidmət məntəqələrinin

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜVƏKKİL BANKLARININ AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ LİMİTLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ Q A Y D A L A R I

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜVƏKKİL BANKLARININ AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ LİMİTLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat N 2657 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Protokol N 03 08 fevral 2001-ci il 31

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

İŞ VAXININ CƏMLƏNMİŞ UÇOTU

İŞ VAXININ CƏMLƏNMİŞ UÇOTU İŞ VAXININ CƏMLƏNMİŞ UÇOTU I. İş vaxtının cəmlənmiş uçotu/ümumi məlumat İş vaxtının cəmlənmiş uçotu - işin və/və ya istehsalatın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş iş vaxtı

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 11-Oct-2018 USD 1.7 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ VISA Internet Card 1 / MC Web-Card 1 VISA Electron 1 / Debit MC Standard 1 4 10 Ödəniş kartlarının

Detaylı