Mantle-cell Lenfoma. Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mantle-cell Lenfoma. Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta"

Transkript

1 Mantle-cell Lenfoma Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta Antalya, 22 Mayıs 2010

2 Germinal Merkez ve B Hücreli Lenfoma bcl-6 p53 Ölüm bcl-6 inaktif bcl-6 aktif GM bcl-2 inaktif myc (+) Normalde myc ( ) myc (+) MCL FL, Burkitt, DLBCL KLL, MM Lenfoblastik Burkitt benzeri ASH 2005, Dalla-Favera

3 WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, 2008

4 Prognostik Faktörler

5 REAL Sınıflamasındaki Lenfoma Antitelerinin Prognoza Göre Sıralaması Alt Grup 5 Yıllık Genel Sağkalım Oranı Anaplastik büyük T-/null hücreli %77 Marjinal zon, MALT %74 Folliküler %72 Lenfoplazmasitik %59 Marjinal zon, nodal %57 Küçük lenfositik %51 Primer mediastinal büyük B hücreli %50 Burkitt benzeri %47 Diffüz büyük B hücreli %46 Burkitt %44 Mantle-cell %27 T hücreli lenfoblastik %26 Periferal T hücreli %25

6 Enternasyonal Prognostik İndeks (IPI) Yaş ( 60 vs. >60) Performans statüsü (0,1 vs. 2) LDH (N vs. yüksek) Ekstranodal bölgeler ( 1 vs. >1) Evre (I,II vs. III,IV) Düşük risk (0 veya 1) Düşük-orta risk (2) Yüksek-orta risk (3) Yüksek risk (4 veya 5) The International Non-Hodgkin s Lymphoma Prognostic Factors Project, NEJM 1993

7 Mantle-cell Lenfoma IPI MIPI 3 Randomize çalışmada, ileri evreli 455 olguda sağkalımı etkileyen 4 bağımsız prognostik faktör: Yaş ECOG performans statüsü LDH Beyaz küre sayısı Hoster, Blood 2008;111:

8 Mantle-cell Lenfoma IPI MIPI Puan Yaş ECOG PS LDH Değeri / Normalin Üst Sınırı Beyaz Küre Sayısı / mm 3 0 < <0.67 <6, ,700-9, ,000-14, ,000 Hoster, Blood 2008;111:

9 Mantle-cell Lenfoma IPI MIPI Skor MIPI Median OS 0-3 Düşük risk Ulaşılamadı 4-5 Orta risk 51 ay 6-11 Yüksek risk 29 ay Hoster, Blood 2008;111:

10 Avrupa MCL Ağı Olgularında MIPI Konfirmasyon Çalışması MIPI Faktörleri: Yaş, ECOG PS, LDH, Beyaz Küre Sayısı Risk grubu Tümü, n=606 OS 24 Gençler, n=317 OS 24 Yaşlılar, n=289 OS 24 Düşük %36 %91 %61 %92 %9 %85 Orta %31 %77 %23 %76 %40 %78 Yüksek %33 %58 %16 %58 %51 %58 MIPI ile düşük, orta ve yüksek risk grupları ayrılabilmektedir: Bunlarda median TTF sırasıyla 49, 36 ve 20 aydır (p < ). Hoster, ASH 2009 # 138

11 Prognostik Faktörler 1 İlk çalışmalar Olgu sayısı 65 in üzerinde olan ilk çalışmalarda, blastik morfoloji, periferik kanda lenfoma hücresi bulunması, ileri yaş ve yüksek LDH düzeyi olumsuz prognostik faktörler olarak bulunmuştur. Velders ve arkadaşları 41 olguluk serilerinde, bir hücre proliferasyon belirteci olan Ki-67 indeksinin %10 un üzerinde bulunmasının daha olumsuz prognoz ile birlikte olduğunu izlemişlerdir.

12 Prognostik Faktörler 2 Histolojik tip (n=46) Histolojik tipin önemi CHOP ile toplam yanıt 3 Yıllık sağkalım Mantle Zon %73 %100 Nodüler %25 %50 Diffüz %19 %55 Majlis, J Clin Oncol 1997;15:

13 Prognostik Faktörler 3 Yeni bir varyant İyi seyirli diğer bir grup, küçük hücreli morfolojiye ve mutasyona uğramış Ig ağır zincir genine sahip varyanttır

14 Prognostik Faktörler 4 Ki-67 indeksinin önemi, 249 olgu CHOP Benzeri Tedavi R-CHOP Benzeri Tedavi Determann, Blood 2008;111:

15 Prognostik Faktörler 5 Kromozomal Değişiklikler 16p delesyonu bir olumsuz prognoz işaretidir

16 Prognostik Faktörler 6 Gen Ekspresyon Profili 20 Genin ekspresyon paternine bakılarak Rosenwald, Cancer Cell 2003;3:

17 Prognostik Faktörler 7 Gen Ekspresyon Profili Hartmann, J Clin Oncol 2008;26:

18 Tedavi

19 Standart Kemoterapi Şemaları ile Tedavi Yazar Olgu sayısı Meusers 63 Berger 52 Zucca 65 Norton 66 Teodorovic 64 Vandenberghe 69 Bosch 59 Oinonen 94 Kemoterapi şemaları CR (%) CR+PR (%) Median FFS (ay) Median OS (ay) CHOP vs. COP 41 vs vs vs vs. 37 CHOP, COP benzeri, Fludarabin, Diğer CHOP benzeri, COP, Diğer Klorambusil, Diğer CHOP benzeri, COP ± İnterferon Klorambusil, Diğer CHOP benzeri, COP benzeri, Diğer CHOP benzeri, Diğer Antrasiklin içeren tedavileri başarılı bulan çalışmalar Barışta, Lancet Oncol 2001;2(3):

20 Mantle-cell Lenfomada CHOP + Rituksimab Yeni tanı evre II-IV mantle-cell lenfoma (n=40) Rituksimab+CHOP %48 CR/CRu %48 PR 40 olgunun 28 i median 16.6 ay PFS ile relaps geliştirmiş Howard, J Clin Oncol 2002;20: Benzer sonuçlu bir çalışma Lenz, J Clin Oncol 2005;23:

21 HiperCVAD / M-A Protokolü Siklus 1 Siklus 2 Hiperfraksiyone siklofosfamid, 300mg/m 2 12 saatte bir toplam 6 doz Doksorubisin, günde 16.6mg/m 2 dozunda, 72 saatte infüzyon Vinkristin Deksametazon Metotreksat, ilk 2 saatte 200mg/m 2, daha sonraki 22 saatte 800mg/m 2 dozunda infüzyon Ara-C, 3000mg/m 2 dozunda 12 saat ara ile 4 doz

22 HiperCVAD / M-A Protokolü Sonrasında KİT MD Anderson Khouri, J Clin Oncol 1998;16:

23 Mantle-cell Lenfomada HiperCVAD / M-A + Rituksimab MD Anderson Rituksimab Hiper CVAD M-A İlk önerilen HiperCVAD / M-A şemasından farklı olarak bu protokol YDT / KİT içermemektedir Haftalar Romaguera, ASH Romaguera, ASH

24 Mantle-cell Lenfomada HiperCVAD / M-A + Rituksimab MD Anderson Yaşı 60 ın üzerinde veya serum kreatinin düzeyi >1.5mg/dl olan olgularda Ara-C dozu 3gr/m 2 yerine 1gr/m 2 olarak verilmiştir. Grup CR (%) PR (%) FFS Yaş 65 (n=66) Yaş > 65 (n=31) 88 9 Daha iyi Daha kötü Median takip süresi 2.5 yıl, median FFS 42 ay Romaguera, ASH 2004 # 128

25 Sağkalım olasılığı R-HiperCVAD ile Dönüşümlü R-M/A Deneyimi MD Anderson 97 Yeni tanı MCL olgusu Median izlem süresi 40 ay Yıllık FFS %64 3 Yıllık OS % Genel sağkalım Tedavi başarısızlığı olmaksızın sağkalım P = Tedavi Sonrası Aylar Romaguera, J Clin Oncol 2005;23:

26 R-HiperCVAD ile Dönüşümlü R-M/A Şeması Olguların Yarısında Yedi Yıl Süreyle Rekürrensi Önlemektedir Median izlem süresi 84 ay 6 Kür sonrası %87 olguda CR veya CRu, %11 olguda ise PR 65 olgu 65 yaş 30 relaps: FFS 7 %52 32 olgu > 65 yaş 23 relaps: FFS 7 %22 Tüm grup için: FFS 7 %43, OS 7 %60 Prognostik faktörler: IPI, MIPI, yaş ve beta-2 mikroglobulin Romaguera, ASH 2008 # 833

27 R-HiperCVAD ile Dönüşümlü R-M/A Şeması Olguların Yarısında Yedi Yıl Süreyle Rekürrensi Önlemektedir FFS Romaguera, ASH 2008 # 833

28 Yeni Tanı MCL Tedavisinde R-HiperCVAD SWOG 0213 Evre III/IV, bulky II, daha önce tedavi almamış 49 Değerlendirilebilir olgu, median yaş Siklus dönüşümlü R-HiperCVAD ve yüksek doz Metotreksat / Ara-C Histolojik alt tipler: %6 nodüler, %27 diffüz, %57 mantle zon, %8 blastik, %2 diğer Epner, ASH 2007 # 387

29 Yeni Tanı MCL Tedavisinde R-HiperCVAD SWOG 0213 Grade III ve IV hematolojik toksisite: Anemi %60 ve %13 Trombositopeni %19 ve %68 Lökopeni %11 ve %74 CR %40, CRu %18, PR %30, SD %5 13/49 (%27) progresyon veya ölüm PFS 2 %63, OS 2 %76 Önceki MD Anderson sonuçları ORR %97, CR %87 Epner, ASH 2007 # 387

30 Relaps / Refrakter Folliküler ve Mantlecell Lenfomada Rituksimab FCM Rituksimab Fludarabin Siklofosfamid Mitoksantron Hastalar R A N D O M İ Z A S Y O N Günler Siklus 4 kez tekrarlanır Hiddemann, ASH 2001 # 3507 Hiddemann, Semin Oncol 2003;30(1Suppl2):16-20

31 Relaps / Refrakter Folliküler ve MCL Tedavisinde Rituksimab FCM MCL Grubu için FCM (n=24) Rituksimab + FCM (n=24) ORR %46 %58 CR %0 %29 Median PFS 4 ay 8 ay Median OS 11 ay Ulaşılamadı* (p=0.0042) Forstpointer, Blood 2004;104:

32 Relaps / Refrakter MCL Tedavisinde Rituksimab+FCM Sonrasında İdame Rituksimab veya Gözlem MCL Grubu için Rituksimab + FCM Sadece Gözlem Rituksimab + FCM 3. ve 9. ayda 4 er doz Rituksimab Olgu sayısı Median yanıt süresi 2 Yılı aşan remisyon 12 ay 14 ay %9 %45 OS 3 %57 %77 Forstpointner, Blood 2006;108:

33 Daha Yoğun Tedaviler

34 Mantle-cell Lenfomada Rituksimab ile in vivo Ayıklama: Gianni Protokolü Siklofosfamid Ara-C Melfalan Mitoksantron+Melfalan İnfüzyon 1 İnfüzyon 2 İnfüzyon 3 Rituksimab Gianni, Blood 2003;102:

35 Mantle-cell Lenfomada Rituksimab ile in vivo Ayıklama: Gianni Protokolü Grup CR (%) PR (%) PD (%) EFS (%) 54. ayda OS (%) R-HDS (n=28) Historik kontrol (n=35) Gianni, Blood 2003;102:

36 Avrupa MCL Ağı Çalışması Genç Olgular, n=396 R 6 x CHOP + Rituksimab CHOP + Rituksimab / DHAP + Rituksimab x 6 (Dönüşümlü) DexaBEAM TBI + Siklofosfamid Otolog KİT TBI + Ara-C/ Melfalan (TAM) Otolog KİT

37 Avrupa MCL Ağı Çalışması İleri Yaşta Olgular, n=379 R 8 x CHOP + Rituksimab 6 x Fludarabin + Siklofosfamid + Rituksimab R İnterferon (Haftada 3 gün 3 MÜ veya PEG IFN 1mg/kg/hafta) Rituksimab (2 ayda 1)

38 İmmünokemoterapi Sonrası Moleküler Remisyonun Önemi Avrupa MCL Ağı Çalışmaları Genç olgularda, moleküler remisyon oranı transplantasyon ile %48 den %80 e çıkmıştır. Yaşlı olgularda, idame sırasında MRD negatiflik oranı %67 den %64 e inmiştir. Hem genç hem yaşlılarda, MRD negatif grupta remisyon süresi daha uzun bulunmuştur (p=0.0043). Ancak bu gözlem genç grupta daha belirgindir. Pott, ASH 2008 # 582

39 R-CHOP ve R-DHAP Sonrasında OKİT Faz II GELA Çalışması CHOP DHAP OKİT Rituksimab CR Oranı 7/60 (%12) 34/60 (%57) 47/60 (%78) 47/49 (%96) Delarue, ASH 2008 # 581

40 R-CHOP ve R-DHAP Sonrasında OKİT Faz II GELA Çalışması Evre III-IV MCL, n=60 Tüm olgular için ORR 49/60 (%82) Median izlem süresi: 67 ay EFS 5 %64, median EFS: 83 ay OS 5 %75, median OS: Ulaşılamadı Delarue, ASH 2008 # 581

41 MCL2 Çalışması İntensif Kemoimmünoterapi ve İn-vivo Olarak Ayıklanmış Kök Hücre Desteği Nordic Lymphoma Group çalışması, yeni tanı MCL, evre II, yaş < 66, PS 2 Geisler, ASH 2007 # LBA1

42 İntensif Kemoimmünoterapi ve İnvivo Olarak Ayıklanmış Kök Hücre Desteği İle MCL Kür Edilebilir 6 Kür indüksiyon kemoterapisi: Rituksimab ve maksi-chop Siklofosfamid 1200 mg/m 2 Doksorubisin 75 mg/m 2 Dönüşümlü yüksek doz Ara-C Yaş < 60, 3g/m 2, 2x1, gün 1 ve 2 (4 doz) Yaş > 60, 2g/m 2, 2x1, gün 1 ve 2 (4 doz) Geisler, ASH 2007 # LBA1

43 MCL İntensif Kemoimmünoterapi ve İn-vivo Olarak Ayıklanmış Kök Hücre Desteği İle MCL Kür Edilebilir Yanıtlı olgular BEAM veya BEAC hazırlayıcı rejimini in-vivo olarak Rituksimab ile ayıklanmış kök hücre desteği ile almışlardır. n=160, evre IV: %85 Diffüz büyüme paterni: %57 Multivariate analiz ile: Ki-67 indeksi EFS ve PFS açısından IPI skoru ise OS açısından önemli bulunmuştur Geisler, ASH 2007 # LBA1

44 İntensif Kemoimmünoterapi ve İn-vivo Olarak Ayıklanmış Kök Hücre Desteği İle MCL Kür Edilebilir PROTOKOL NUMARASI MCL1 ( ) (Maksi-CHOP OKİT) MCL2 ( ) Çalışmaya giren olgu sayısı Transplant öncesi ORR %76 %96 Transplant öncesi CR/CRu %27 %54 Transplante edilen olgu sayısı yıllık EFS %15 (41 olguda) %63 (160 olguda) 5 yıllık PFS %22 (27 olguda) %72 (145 olguda) 5 yıllık OS %41 (41 olguda) %75 (160 olguda) Ölümler (6 sı Rx ilişkili) Geisler, ASH 2007 # LBA1

45 Yüzde Sağkalım MCL2 Protokolünde Uzun Süreli İzlem 2007 Ağustos itibarıyla P < MCL 2 (n=160) MCL 1 (n=41) Yıl EFS %63 Geisler, ASH 2004 # 8 Geisler, ASH 2007 # LBA1

46 PFS MD Anderson İlk Remisyonda OKİT Deneyimi Rituksimabın protokolde bulunması avantajlıdır Tam, Blood 2009;113:

47 NCCN Veritabanı

48 Genç MCL Olgularında R-CHOP Sonrası YDT/OKİT ve R-HiperCVAD Protokolleri PFS Açısından Eşdeğer Olup, Tek Başına R-CHOP Şemasına Göre Daha Üstündür 7 Merkeze ait NCCN NHL veritabanı kullanılarak R-HiperCVAD, R-CHOP sonrası YDT/OKİT ve tek başına R-CHOP birinci basamak tedavileri karşılaştırılmıştır. PFS ve OS incelenmiştir. Randomize bir çalışma değildir, gözlemsel bir kohort çalışmasıdır. 156 (abstract) 167 (sunum) olgu dahil edilmiştir. Olguların yaşı 65 in altındadır. Median izlem süresi 33 aydır. LaCasce, ASH 2009 # 403

49 Genç MCL Olgularında R-CHOP Sonrası YDT/OKİT ve R-HiperCVAD Protokolleri PFS Açısından Eşdeğer Olup, Tek Başına R-CHOP Şemasına Göre Daha Üstündür NCCN NHL veritabanı, 156 MCL olgusu Grup Olgular PFS 4 OS 4 R-CHOP 28 %20 %72 R-HiperCVAD 99 %51* %84 R-CHOP+YDT/OKİT 29 %44* %90 *Hem R-CHOP/YDT/OKİT hem R-HiperCVAD grubunda PFS daha iyidir, ancak önemli OS farkı yoktur. LaCasce, ASH 2009 # 403 (abstract verileri)

50 Genç MCL Olgularında R-CHOP Sonrası YDT/OKİT ve R-HiperCVAD Protokolleri PFS Açısından Eşdeğer Olup, Tek Başına R-CHOP Şemasına Göre Daha Üstündür NCCN NHL veritabanı, 167 MCL olgusu Tedavi protokolü İkili karşılaştırmalar için P değerleri PFS OS R-HiperCVAD vs. R-CHOP+YDT/OKİT R-CHOP+YDT/OKİT vs. R-CHOP < R-HiperCVAD vs. R-CHOP < LaCasce, ASH 2009 # 403 (kongre sunumu)

51 Tedavinin Geciktirilmesi

52 Tedavinin Geciktirilmesi Erken tedavi 3 ay (n=66) ile gözlem > 3 ay (n=31) karşılaştırılmış. Gözlem kolu: 3-6 ay 9 olgu, 6-9 ay 8 olgu, 9-12 ay 11 olgu, >12 ay 3 olgu. n=31 n=66 Martin, ICML-10 # 011 Martin, J Clin Oncol 2009;27:

53 Bortezomib

54 Relaps / Refrakter Lenfomada Faz II Bortezomib Çalışmasının Güncellenmiş Sonuçları Grup A Relaps/refrakter MCL n=33 Grup B Relaps/refrakter MCL-dışı n=27 (DLBCL,12) Bortezomib 1,5mg/m 2 1,4,8,11. günler 21 günde bir, 6 kür Grup A Değerlendirilen 12/29 %41 PR veya CR Grup B Değerlendirilen 4/21 %19 PR veya CR Goy, J Clin Oncol 2005;23:

55 Relaps Folliküler Lenfoma ve MCL Tedavisinde Bortezomib Bortezomib 1.5mg/m 2 haftada 2 kez, 2 hafta ilaç, 1 hafta ara ORR %58 n=26 Değerle. = 24 Folliküler, n=9 MCL, n=10 SLL/KLL, n=3 MZL, CR/CRu n=2 PR , 6+, 7+, 9, 19+ ay SD PD O Connor, J Clin Oncol 2005;23:

56 PINNACLE Çalışması Güncellemesi Bortezomib 1.3mg/m 2 1,4,8,11. günlerde, 21 günde 1 CR/CRu sonrası 4 siklus, aksi halde hastalık progresyonu veya toksisiteye kadar maksimum 17 siklus Antrasiklin veya Rituksimab içeren 2 veya daha az sayıda önceki tedaviye izin verilmiştir Median izlem 26 ay Median Bortezomib siklus sayısı Yanıtı değerlendirilebilen MCL olgusu Goy, ASH 2007 # 125

57 PINNACLE Çalışması Tüm olgular (n=141) Güncellemesi Refrakter MCL (n=51) Daha önceki yüksek doz tedavi sonrası relaps MCL (n=52) ORR %32 %29 %25 CR/CRu %8 %6 %10 Median DR 9 ay 6 ay Ulaşılmamıştır Median OS 24 ay Yanıtlı olgularda (n=45), median TTP 12 ay, OS 35 aydır Goy, ASH 2007 # 125

58 Relaps / Refrakter Mantle-cell Lenfomada Bortezomib, Rituksimab, Deksametazon Bortezomib 1,3 1,4,8,11. mg/m 2 günler CR 7/16 CR 3/16 Rituksimab 375 mg/m 2 1. gün Median PFS 12.1 ay Deksametazon 40 mg 1,2,3,4. günler PR 8/16 PR 6/16 Drach, ASH 2006 # 2753 Drach, ASH 2007 # 2578

59 Bendamustin + Rituksimab

60 Birinci Basamak Tedavisinde Bendamustin + Rituksimab Benda+R x 6 (90mg/m 2 1. ve 2. gün), n=166 FL %52 LPL/SLL %13 MCL %19 MZL %13 ORR CR FL n=164 %96 %51 MCL n=60 %88 %42 LPL / SLL n=43 %100 %45 MZL n=42 %83 %42 R-CHOP 21 x 6 n=149 ORR CR %93 %43 %96 %41 %86 %24 %100 %56 Median izlem süresi: 18 ay PFS, EFS, OS eşdeğerdir StiL: Study Group Indolent Lymphomas Rummel, ASH 2007 # 385

61 Bendamustin + Rituksimab Birinci Basamak Tedavisinde CHOP Protokolüne Göre PFS ve CR Oranı Açısından Üstündür Kol (n=513) Benda+R (n=260) CHOP-R (n=253) ORR (%) CR (%) Med. PFS (ay) Med. TTNT (ay) Med. OS (ay) * 54.9* NR* Eşit * Eşit StiL: Study Group Indolent Lymphomas Rummel, ASH 2009 # 405

62 MCL Birinci Basamak Tedavisinde Bendamustin + Rituksimab Kol (n=93) Sayı Median PFS p Değeri Benda+R ay* CHOP-R ay StiL: Study Group Indolent Lymphomas Rummel, ASH 2009 # 405

63 Bendamustin + Rituksimab Birinci Basamak Tedavisinde CHOP Protokolüne Göre PFS ve CR Oranı Açısından Üstündür Benda+R (n=260) CHOP-R (n=253) Ciddi yan etkiler Nötropeni (grade III+IV) %11 %47 < G-CSF kullanılan siklus yüzdesi %4 %20 < Alopesi %15 (Grade I) %62 <0.001 Periferik nöropati < Stomatit < Eritematöz cilt reaksiyonu (ürtiker, döküntü) = p StiL: Study Group Indolent Lymphomas Rummel, ASH 2009 # 405

64 Lenalidomid

65 Relaps / Refrakter Agresif NHL Tedavisinde Lenalidomid Daha önce median 3 farklı tedavi almış 83 olguda uluslararası bir çalışma (NHL-003) 25mg Lenalidomid PO, günler, 28 günde 1 Daha önce Rituksimab kullanım oranı %96 CR/CRu: 5 (%6) PR: 19 (%23) Czuczman, ASCO 2008 # 8509

66 Relaps / Refrakter Agresif NHL Tedavisinde Lenalidomid Histoloji (n=83) % Objektif Yanıt (sayı) MCL %36 (8/22) MCL - Bortezomib sonrası %50 (3/6) DLBCL %22 (11/49) Folliküler, Grade III %33 (2/6) Transforme lenfoma %50 (3/6) Czuczman, ASCO 2008 # 8509

67 Temsirolimus

68 MCL Tedavisinde Temsirolimus ile Araştırıcı Tercihinin Karşılaştırılması Relaps ve/veya refrakter MCL: Daha önce alkilleyici, antrasiklin, rituksimab içeren 2-7 sıra tedavi Kol 1 Temsirolimus Haftada 175mg x3, daha sonra haftada 75mg (IV) (n=54) En sık grade IV ciddi yan etki trombositopeni Primer Hedef: PFS Kol 2 Temsirolimus Haftada 175mg x3, daha sonra haftada 25mg (IV) (n=54) Kol 3 Araştırıcı Tercihi Gemsitabin, Fludarabin, Klorambusil, 2-Klorodeoksiadenozin, Etoposid, Siklofosfamid, Talidomid, Vinblastin, Vinkristin, Alemtuzumab, Lenalidomid (n=54) Hess, ASCO 2008 # 8513

69 MCL Tedavisinde Temsirolimus ile Araştırıcı Tercihinin Karşılaştırılması Parametre Kol 1 Temsirolimus 175/75mg (n=54) Objektif yanıt oranı Kol 2 Temsirolimus 175/25mg (n=54) Kol 3 Araştırıcı Tercihi (n=54) %22 %6 %2 p=0.0019* p=0.6179* Median PFS 4.8 ay 3.4 ay 1.9 ay p=0.0009* p=0.0618* Median OS 12.8 ay 10.0 ay 9.7 ay *Kol 1 veya Kol 2, Kol 3 ile karşılaştırıldığında Hess, ASCO 2008 # 8513 Hess, J Clin Oncol 2009;27:

70 Radyoimmünoterapi

71 Yeni Tanı Mantle-cell Lenfomada R-CHOP Sonrası 90 Y-Ibritumomab (ECOG E1499 Çalışması) Yeni tanı MCL, evre II-IV, <%25 Kİ tutulumu, >%15 Kİ sellülaritesi, değerlendirilebilen 53, median yaş 61 4 x R-CHOP 21 Zevalin ORR %70 CR/CRu %13 PR % hafta ORR %88 CR/CRu %55 PR %33 Median 41 aylık takipte, median PFS 28 ay, OS 3 %78 Smith, ASH 2007 # 389

72 MCL3 Çalışması İntensif Kemoimmünoterapi, 90 Y-Ibritumomab ve Ayıklanmış Kök Hücre Desteği Nordic Lymphoma Group çalışması, 148 yeni tanı MCL olgusu, evre II, yaş < 66, PS 2 Kolstad, ASH 2009 # 932

73 MCL3 Çalışması İntensif Kemoimmünoterapi, 90 Y-Ibritumomab ve Ayıklanmış Kök Hücre Desteği Yanıt MCL-2 (n=160) MCL-3 (n=148) CR %46 %51 CRu %9 %18 PR %42 %28 OKİT Yanıt MCL-2 (n=160) MCL-3 (n=109) CR %83 %83 CRu %6 %8 PR %8 %4 OKİT ilişkili ölüm 2 olgu 4 olgu Kolstad, ASH 2009 # 932

74 NCCN Kılavuzu

75 Birinci Basamak Önerileri Agresif tedaviler HiperCVAD + rituksimab NORDIC rejimi (MCL2) Birinci basamakta konsolidasyon Klinik çalışma Yüksek doz tedavi / OKİT Daha az agresif tedaviler Bendamustin ± rituksimab CHOP ± rituksimab 2-CdA ± rituksimab EPOCH ± rituksimab 65 Yaş üzerinde modifiye HiperCVAD ve rituksimab idame NCCN, Practice Guidelines in Oncology, version

76 İkinci Basamak Önerileri Bendamustin ± rituksimab Bortezomib ± rituksimab 2-CdA ± rituksimab FC ± rituksimab FCM + rituksimab FM + rituksimab Lenalidomid PCR PEPC ± rituksimab Temsirolimus Talidomid ± rituksimab İkinci basamakta konsolidasyon Yüksek doz tedavi / allojeneik KİT NCCN, Practice Guidelines in Oncology, version

77 Transplant ve İntensif Tedavi İçin Aday Olmayan Mantle-cell Lenfoma Olguları Kardiyak ve nörolojik sorunu olmayan, yeni tanı almış, evre II-IV, mantle-cell lenfoma R-CHOP x 6 R-CHBP x 6 B = Bortezomib 1,4,8,11 Tüm ilaç ve tetkikler sponsor Johnson & Johnson tarafından karşılanmaktadır

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri MCL da Yeni Tedavi Stratejileri 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2008 İzmir Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Kapadokya Transplant Merkezi Mantle

Detaylı

Folliküler Lenfomada İdame. Dr. İbrahim Barışta

Folliküler Lenfomada İdame. Dr. İbrahim Barışta Folliküler Lenfomada İdame Dr. İbrahim Barışta Antalya, 16 Nisan 2011 REAL Sınıflamasına Göre Prognoz Histolojik Alt Grup 5Yıllık Genel Sağkalım Anaplastik büyük T-/null hücreli % 77 Marjinal zon, MALT

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Dr. Burhan Ferhanoğlu Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi 5.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 24-27 Nisan 2014 Belek/Antalya

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi Dr. İbrahim Barışta Febril Nötropeni Sempozyumu, 23 Şubat 2008 Non- Hodgkin Lenfoma GELA-LNH 98.5 Çalışması Median 5 Yıllık İzlem 1.0 Olaysız Sağkalım 1.0 Genel Sağkalım

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

CD30 Pozitif Lenfomalar

CD30 Pozitif Lenfomalar CD30 Pozitif Lenfomalar Tedavi Yaklaşımları Dr. İbrahim Barışta 15 Ekim 2015 Hodgkin Lenfoma ABVD Günümüzün Standart Kemoterapi Şeması İlaç Doz (mg/m 2 ) Günler Adriamycin 25 1, 15 Bleomycin 10 1, 15 Vinblastine

Detaylı

Foliküler Lenfoma Tedavi Endikasyonları, Birinci Basamak ve Nüks Hastada Tedavi Prensipleri

Foliküler Lenfoma Tedavi Endikasyonları, Birinci Basamak ve Nüks Hastada Tedavi Prensipleri Foliküler Lenfoma Tedavi Endikasyonları, Birinci Basamak ve Nüks Hastada Tedavi Prensipleri Dr. Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman?

Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman? Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman? Doç.Dr.Mustafa YILMAZ KTÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRABZON 04/04/2015 ANTALYA IMID, proteozom

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Lenfoma Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D.

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Sunum Planı Histopatolojik sınıflandırma Prognostik faktörler Tedavideki gelişmeler

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi http://seer.cancer.gov/statfacts/html/clyl.html CLL a Disease of the Elderly SEER

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi

Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi Gülsüm E. PAMUK*, Ferda

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır Dr Umut VAROL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Distribution of MELANOMA by Race

Detaylı

HODGKİN DIŞI LENFOMALAR. Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri

HODGKİN DIŞI LENFOMALAR. Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri HODGKİN DIŞI LENFOMALAR Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri 1 Hodgkin Dışı Lenfomalar Genellikle lenf nodlarından ve bazende herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup B veya T hücre malignitesidir.

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı İleri evre ve metastatik mide ca da tedavi palyatif tedavidir. Tedavide

Detaylı

LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008

LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008 LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008 Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Ankara Onkoloji Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Hematoloji Kliniği i ve KİT K Ünitesi 25-Mart 2009, Ankara NHL İÇERİK ECOG 3404: Ara PET

Detaylı

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD Antalya 12.05.2012 3.Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 36 hastanın retrospektif incelemesi Histolojik görüntü

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Dr. Süheyla Uyar Bozkurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D Olgu Sunumu 60 yaş, K Aksiller lenfadenopati

Detaylı

Giriş (NHL). olarak. korteks. MCL hastaları yıllık. yeni NHL

Giriş (NHL). olarak. korteks. MCL hastaları yıllık. yeni NHL 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 18.02.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığın yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Mantle hücreli

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

e-posta: Anahtar Sözcükler Lenfoma, Foliküler, Tanı, Tedavi FOLİKÜLER LENFOMA

e-posta: Anahtar Sözcükler Lenfoma, Foliküler, Tanı, Tedavi FOLİKÜLER LENFOMA TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Selami Koçak Toprak 1, Dr. Önder Arslan 2 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji

Detaylı

YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık

YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık 3. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi. 11 Mayıs 2012 BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ KLİNİK TIP NE İŞE YARAR? HASTALIKTAN

Detaylı

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ?

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? 1 LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? O. Meltem Akay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15 Mart 2015, Çeşme Giriş 2 Son 2-3 dekadda,

Detaylı

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır.

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma lenfatik

Detaylı

Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa tavsiyeleri 2006 2008 Japon kılavuzu 2013 Amerika kılavuzu 2007 her yıl revizyon Alman kılavuzu 2013 Birinci basamak tedavilere yanıt vermeyenler

Detaylı

[MEHMET ERTEM] BEYANI

[MEHMET ERTEM] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [MEHMET ERTEM] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Myeloid hücrelerinin prolif; farklılaşmasını, canlılığını ve aktivasyonunu regüle ederler Nötropeni insidans

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

Richter Dönüşümü Tanı ve. Dr Şahika Zeynep Akı GUTF Hematoloji B.D.

Richter Dönüşümü Tanı ve. Dr Şahika Zeynep Akı GUTF Hematoloji B.D. Richter Dönüşümü Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı GUTF Hematoloji B.D. [CHRONIC LYMPHOID LEUKEMIA SECONDARILY ASSOCIATED WITH A MALIGNANT RETICULOPATHY: RICHTER'S SYNDROME]. LORTHOLARY P, BOIRON

Detaylı

CD 20(+) LENFOMALARDA MONOKLONAL ANTİKORLAR: RITUXIMAB ÇAĞI VE ÖTESİ

CD 20(+) LENFOMALARDA MONOKLONAL ANTİKORLAR: RITUXIMAB ÇAĞI VE ÖTESİ CD 20(+) LENFOMALARDA MONOKLONAL ANTİKORLAR: RITUXIMAB ÇAĞI VE ÖTESİ D R. E M R E T E K G Ü N D Ü Z - D R. M. S İ N A N D A L 1 5. 3. 2 0 1 5 - Ç E Ş M E MONOKLONAL ANTİKORLAR B veya T hücre reseptörlerinin

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

NONHODGKİN LENFOMALARDA NÜKLEER TIBBIN YERİ

NONHODGKİN LENFOMALARDA NÜKLEER TIBBIN YERİ NONHODGKİN LENFOMALARDA NÜKLEER TIBBIN YERİ 2.ULUSAL LENFOMA MYELOMA KONGRESİ 15-17 Nisan 2011 Belek- ANTALYA Dr. AYŞE MUDUN İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı PET ve PET/BT POZİTRON YAYICI

Detaylı

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: VARDIR : BORTEZOMİB, THALİDOMİD, LENALİDOMİD 3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 Araştırma

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

Sunum Planı. 1) Genel bilgiler. 2) Unisentrik (tek odaklı) CH. 3) Multisentrik (çok odaklı) CH. 4) Olgu sunumları

Sunum Planı. 1) Genel bilgiler. 2) Unisentrik (tek odaklı) CH. 3) Multisentrik (çok odaklı) CH. 4) Olgu sunumları Sunum Planı 1) Genel bilgiler 2) Unisentrik (tek odaklı) CH 3) Multisentrik (çok odaklı) CH 4) Olgu sunumları 1956 Castleman Hastalığı Nadir ve heterojen bir lenfoproliferatif hastalık Anjiyofolliküler

Detaylı

Dışı Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler

Dışı Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler Hodgkiṉ- Hodgkin Dışı Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler Berksoy Şahin Çukurova Ü.T.F Tıbbi Onkoloji BD Aralık 2006-İstanbul Lenfoma-Akıllı Moleküller 1 Sunum Akışı I. Monoklonal Antikorlar (MA) Özellikleri,

Detaylı

MEME DIŞI SOLİD TÜMÖRLERDE YÜKSEK DOZ TEDAVİ VE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

MEME DIŞI SOLİD TÜMÖRLERDE YÜKSEK DOZ TEDAVİ VE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU MEME DIŞI SOLİD TÜMÖRLERDE YÜKSEK DOZ TEDAVİ VE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Bir çok kanserde, başarılı bir tedaviyi engelleyen en önemli iki faktör, tümör volümü ve intrensek tümör direncidir.

Detaylı

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Erken Evre Hodgkin Hastalığı Risk Tanımlamasındaki Farklılıklar May 12 1 Erken Evre Hodgkin Hastalığında

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2007, Antalya Soru: 1>0? MRC-IGR meta-analizi Sisplatin içeren rejimler

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Dr. Sermin Özkal DEÜTF Patoloji AD

Dr. Sermin Özkal DEÜTF Patoloji AD Dr. Sermin Özkal DEÜTF Patoloji AD GIS Ekstranodal lenfoma en sık DBBHL > MALT Lenfoma > Diğer Mide > ince barsak > kalın barsak* ve rektum* Ekstranodal Lenfoma X Lenfoid Hiperplazi Özellikle küçük lenfoid

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu. Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu

Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu. Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu 2. LENFOMA MYELOMA KONGRESİ, ANTALYA, 16 Nisan 2011 Lenfoma olgularının doğru değerlendirilmesi,

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı Plazma Hücreli Lösemi Prof.Dr.Ercüment Ovalı Wladyslaw Antoni Gluzinski 1906 da 47 yaşında kemik ağrısı, kosta kırığı, idarda porteinöz birikim ve lokositoz ile başvuran bir hastada mevcut lokositozda

Detaylı

MANTLE HÜCRELİ LENFOMA

MANTLE HÜCRELİ LENFOMA 1 MANTLE HÜCRELİ LENFOMA Sıklık Batı toplumlarında tüm lenfomaların %6 9 unu oluşturmaktadır ve yıllık görülme sıklığı 1 2/100.000 dir. Erkeklerde 3:1 oranla kadınlardan daha sık görülmektedir. [1] Ekstranodal

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. Doç. Dr. Halil Kavgacı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. BAŞKANLAR Prof. Dr.

Detaylı

MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE

MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE 4. ULUSAL LENFOMA MYELOMA KONGRESİ 2-5 MAYIS 2013, ANTALYA MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE DR. NALAN AKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Matür T- Hücre ve

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006 periyodu)

Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006 periyodu) ADÖLESAN LENFOMALAR Prof.Dr.Volkan Hazar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı Pediatrik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006

Detaylı

MANTLE HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMA

MANTLE HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMA ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 MANTLE HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMA III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 36 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 MANTLE HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

Detaylı

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir 26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, 2016 Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir 53 yaşında, E Eylül 2015 te karında şişlik batında asit gece terlemesi,

Detaylı

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Dr. Özden Altundağ Başkent Üniversitesi Medikal Onkoloji TAKD İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI 10/05/2016, Ankara Akciğer Kanseri Geleneksel Sınıflandırma

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yapılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Yapabildiğin

Detaylı

AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ

AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 20.04.2013 International Prognostic Index (IPI) Patients of all ages Age Performance status Lactate dehydrogenase

Detaylı

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI KILAVUZU İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI KILAVUZU İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI KILAVUZU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1. Bu kılavuz, endikasyon dışı (off label use) kullanılan veya şahsi tedavi

Detaylı

İleri evre mesane kanseri tedavisi. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

İleri evre mesane kanseri tedavisi. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İleri evre mesane kanseri tedavisi Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Mesane ca kemosensitiftir! Kombinasyon tedavileriyle ~%50-60 yanıt oranı ve %20-30 tam yanıt elde edilebilir.

Detaylı

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26 21 Araştırma Tek Merkez Deneyimi: Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi SINGLE CENTER EXPERIENCE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FOLLICULER LYMPHOMA Abdullah KATGI 1, Aybüke OLGUN

Detaylı

Olgu Sunumu. Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji

Olgu Sunumu. Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Olgu Sunumu Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Hasta Adı Soyadı: S.D Doğum Tarihi: 1981 (35 yaş) Cinsiyet: Bayan Protokol No: 221510 Başvuru Tarihi: Ocak 2015 Şikayeti: Karın

Detaylı

METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ

METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, III. İmmünoonkoloji Kongresi, 13 Mayıs, Antalya Ajanda Sorafenib

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTATİK HASTALIKTA TEDAVİ. Üroonkoloji Derneği

RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTATİK HASTALIKTA TEDAVİ. Üroonkoloji Derneği RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTATİK HASTALIKTA TEDAVİ Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefrektominin Yeri Sistemik tedavi öncesi Nefrektomi Tümör hücrelerinin

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

Tülay Tecimer 4 Kasım, Ulusal Patoloji Kongresi

Tülay Tecimer 4 Kasım, Ulusal Patoloji Kongresi Tülay Tecimer 4 Kasım, 2016 26. Ulusal Patoloji Kongresi Olgu Sunumu 72 yaşında kadın hasta. Nisan 2014 te boyunda kitleler şikayeti ile doktora müracaat, 1 yıldır yavaş büyüyen servikal lenf nodları,

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

Marjinal Zon Lenfoma Tedavi Rehberi

Marjinal Zon Lenfoma Tedavi Rehberi Marjinal Zon Lenfoma Tedavi Rehberi Epidemiyoloji Marjinal Zon Lenfoma (MZL) non Hodgkin Lenfomalar (NHL) arasında 3. En sık görülen lenfoma alt tipidir. Mukoza ilişkili lenfoid doku (MALT) tipi NHL lerin

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

Öykü FM. CBC, PY, biokimya DIK paneli TLS paneli Beyin BT/MRI (nöro+) KİA ve biyopsisi KİA/PK: akım sitometri. KİA: karyotip analizi

Öykü FM. CBC, PY, biokimya DIK paneli TLS paneli Beyin BT/MRI (nöro+) KİA ve biyopsisi KİA/PK: akım sitometri. KİA: karyotip analizi Ph (+) ALL: Öykü FM Testis muayenesi (T ALL) CBC, PY, biokimya DIK paneli TLS paneli Beyin BT/MRI (nöro+) Göğüs BT (T ALL) KİA ve biyopsisi KİA/PK: akım sitometri KİA: sitokimya (PAS; MPO; SBB) KİA: karyotip

Detaylı

Dr. Ömür Gökmen Sevindik, Dr. Mehmet Ali Özcan

Dr. Ömür Gökmen Sevindik, Dr. Mehmet Ali Özcan TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Ömür Gökmen Sevindik, Dr. Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı İzmir, Türkiye e-posta: mehmet.ozcan@deu.edu.tr

Detaylı

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr.

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Günhan Gürman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr Anahtar Sözcükler Lenfoplazmasitik lenfoma, Waldenström

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı DESTEK TEDAVİ KONSENSUS TOPLANTISI, 9. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri WOW Hotels & Convention

Detaylı

METASTATİK BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ

METASTATİK BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ METASTATİK BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ Dr. İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Genel Yaklaşım Genel Yaklaşım Cerrahi/ Adjuvan RT/KRT Cerrahi/ Adjuvan RT/KRT Cerrahi/ Adjuvan

Detaylı

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI KONGREYE DAVET Tıbbi Onkoloji Derneği olarak 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi ni -5 Mart 0 tarihleri arasında Antalya,

Detaylı

BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan

BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan Yoğun kemoterapi protokolleri ve kan ürünleri transfüzyonları, antibiyotik tedavisi gibi destek tedavilerinin artışı ile akut lenfoblastik lösemili (ALL)

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD Kemik tümörleri Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD OSTEOSARKOM TEDAVİSİNDE KEMOTERAPİ Sarkomlu çocukların 5 yıllık sağkalım sonuçlarında zamanla belirgin iyileşme elde edilmiştir From: Arndt C and

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA

FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA II. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 20 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FOLLİKÜLER

Detaylı

2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 16 Nisan 2011, Antalya SIK GÖRÜLEN PRİMER DERİ LENFOMALARI - patoloji -

2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 16 Nisan 2011, Antalya SIK GÖRÜLEN PRİMER DERİ LENFOMALARI - patoloji - 2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 16 Nisan 2011, Antalya SIK GÖRÜLEN PRİMER DERİ LENFOMALARI - patoloji - Dr. Nalan Akyürek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Deri Lenfomaları sınıflama

Detaylı