Hulki Aktunç - Büyük Argo Sözlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hulki Aktunç - Büyük Argo Sözlüğü www.cepsitesi.net"

Transkript

1 Hulki Aktunç - Büyük Argo Sözlüğü TÜRKÇENİN BÜYÜK ARGO SÖZLÜĞÜ (Tanıklarıyla) Hulki Aktunç (1949 İstanbul). Günümüz şair ve yazarı. Askeri okullardaki orta ve lise yıllarından sonra İ.Ü. Hukuk Fakültesine girdi. Yükseköğrenimini yarım bıraktı. Yazı yaşamı dönemin önemli dergilerinden Yeni Ufuklarda başladı (1968). İlk kitabı Gidenler Dönmeyenler ile TDK öykü Ödülünü (1977) Bir Çağ Yangını romanı ile Abdi İpekçi Ödülünü (1981) Bir Yer Göstericinin Hayatı ile Yunus Nadi öykü Ödülünü (1989) kazandı sonrasında şiire özel bir ağırlık verdi. İnsan Aşklarının Külüdür ile Halil Ko-cagöz Şiir Ödülünü (1994) Istıraplar Ansiklopedisi ile de Cemal Süreya Ödülünü aldı (1995). On yılı aşan bir çalışmanın ürünü olan Büyük Argo Sözlüğü (1990) gerek Türkiyede gerek yurt dışı Türkoloji çevrelerinde yoğun ilgi gördü. Aktunç kendisine özgü bir üslup geliştirdiği öykülerinde ve romanlarında bir yandan ülkemiz düzyazı anlatı geleneklerini günümüze doğru değerlendirirken bir yandan da öncü anlatım denemelerine girişir. Aktunçun şiiri de bugünün insanında aradığı kendiliğinden-şiirselbakışın araştırılması ve saptanmasının peşindedir şiirimizin henüz tükenmemiş olanaklarını sınaya sınaya gelişir ve yeni bir şiirsel blokyaratmaya yönelir.

2 İki öyküsü filme dönüştürülmüştür: Aşka Kimse Yok(yönetmen Osman Sınav) Bir Yer Göstericinin Hayatı(yönetmen Tülay Eratalar). Aktunç ile ilgili değerlendirmeler belli başlı ansiklopedilerde Behçet Ne-catigilin Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü vb kaynaklarda bulunmaktadır. Yapıtları: Şiir: Sır Katibi 1989 Islıkla Tarihçe 1989 Adresim Aynalar 1991 Şarkılar 1992 İnsan Aşklarının Külüdür 1993 İstıraplar Ansiklopedisi (Şiirlerinden bir seçme şairin de katıldığı kolektif çeviri çalışmalarında Theo Dorgan Tony Curtis ve Orhan Koçak tarafından İngilizceye çevrildi: A Se-lection of Poems and Needlework Interior 1996) Öykü: Gidenler Dönmeyenler 1976 Kurtarılmış Haziran 1977 Ten ve Gölge 1985 Bir Yer Göstericinin Hayatı 1989 Güz Her Şeyi Bilir Toplu Eserleri- 7de (1996) iik dört öykü kitabı yer alır. Roman: Bir Çağ Yangını Son İki Eylül Sözlük: Büyük Argo Sözlüğü Sevgili Okurlara. Bir sözlük özellikle bir Argo Sözlüğü katkılarla yaşar gelişir. Bu sözlükte eksik yanlış bulduğunuz argo sözcük ve deyimleri Sözcük ve deyim Ne anlama geldiği Türkçe değilse hangi dilden olduğu Duyulduğu yöre ve tarih sıralamasıyla yazıp yayınevi adresine Hulki Aktunç - ARGO koduyla yollamanız beni mutlu kılacaktır. Şimdiden teşekkür ve saygılarımla Hulki Aktunç Argo ve Türkçede Argo Üzerine Genellemeler ARGONUN TANIMLARI Belli başlı kaynaklar tarandığında argo tanımlarında hem farklar hem eksikler görülür. Bu bilimin ve dilbilimin yaşama zaman zaman yetişemeyen soğukkanlılığından doğduğu gibi - argonun zaten karmaşık ofan yapısından ele avuca sığmaz değişken mi değişken özünden - argonun kendisini en sivri biçimde ele verdiği alanların yol açtığı yanılsamalardan (örneğin argo = hırsız dili gibi) - argonun ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye dönemden döneme aldığı değişik tarihsel ve güncel biçimlerden bu biçimlerin de birbiriyle örtüşmeyebil-mesinden - tanımı öneren kişi ya da kurulların dünyagörüşünden ve tanımın yer aldığı kaynağın genel politikasından da doğmaktadır. Şimdi değişik kaynaklardan bir argo tanımları yelpazesi derleyelim. İlerde varacağımız eksiksiz argo tanımı için veriler bir yandan argonun sözcük deyim gereçleridir ama bir yandan da eldeki tanımlardır Yeter ki argonun o sevimli o bin yüzlü görünümlerinden herhangi birisine kapılarak argonun bir bölümünün tanımlamasını yapıp genel bir tanıma ulaştığımızı sanmayalım NOT: Aşağıda sıralanan tanımlardaki bütün italikler benim. TANIM 1

3 Sınıfsal mesleki ya da yöresel olarak sınırlı bir insan topluluğunun kullandığı öze dil. Aimancada Rotvvelsch İngilizcede slang diye adlandırılır. (Neues Grosses Volks Lexikon c. 1 s. 199.) TANIM 2 Bir toplumsal grubun özellikle de hırsızların serserilerin vb. kullandığı gö-reneksel slang. () (Slang: Yeni türetilmiş terimlerden oluşan bir dilden çok bu tür bir terimler kümesini niteler ve her iki durumda da egemen kesimde kabul görmeyen popüler imgeleme seslenen bir dil anlamına gelir. Websters New Coİİegiate Dictionary G.-C. Merriam Co. s. 47 ve 228.) TANIM 3 Çoğu zaman zengin anlatımlı hırsızlara ait özel dil. () Bazı sosyal kesimlerde kullanılan kaba bayağı biçimlerde süslenmiş anlatım tarzı.(nouveau La-rousse Üniverselle c. 1 s. 98.) TANIM 4 Önce özellikle Fransız dili filolojisinde sonra kaplamı genişletilmek suretiyle de genel dilcilikte Türkolojide ve başka kollarda dilin tabakaianması bahsinde kullanılan bir terim. () Eskiden önce esna in sonra da dilenci serseri külhanbeyi hırsız kaçakçı ve genel olarak şerir takımının kendi yaşayış tarzı isteğine uyarak etrafındakilerin anlayamıyacağı bir şekilde ve kendi aralarında konuştuğu aşağılık özel ve gizlidir İnönü Ansiklopedisi c. 3 s. 289.) TANIM 5 Toplumda belli bir grupa veya sosyal bir sınıfa mahsus olan ve genel dilin koynunda asalak bir kelime hazinesi bulunan konuşma sistemlerine argo (fr. ar-got) adı verilir hırsız argosu talebe argosu asker argosu artist argosu umumhane argosu vb. gibi. Türk Argosu Ferit Devellioğlu 6. baskı s. 9.) TANIM 6 Kullanılan ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların sesbilgisi yapıbiigisi sözdizimi ve anlam bakımından özellikler gösteren dili veya sözcük dağarcığı Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü Prof. Vecihe Hatiboğlu 2. baskı s. 15.) TANIM 7 1. Başıboşlar hırsızlar gibi toplum düzeninin dışında kalan kişilerin kendi aralarında kullandıkları özel dil: bu dili belirleyen sözcük ve deyimler. 2. Aynı meslekten olan kişilerin kendi aralarında kullandıkları özel sözcük ve deyimler.yazın Terimleri Sözlüğü Tahir Nejat Gencan-Fİaydar Ediskun-Baha Dürder-En-ver Naci Gökşen s. 16.) TANIM 8 Aynı meslek veya topluluğa (atelye okul kışla vb.) mensup olan şahısların benimsedikleri özel terimlerin bütünü. - Kaba konuşma kültürsüz ve aşağı tabakanın ağzı. Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi c. 1 s. 643.) TANIM 9 1. Bir meslek ya da topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz. 2. mec. Serserilerin külhanbeyhenn kullandığı söz ya da deyim. Türkçe Sözlük TDK s. 53.) TANIM 10 Bir toplumda geçerli genel dilden ayrı ama ondan türemiş olan yalnızca belirli çevrelerce kullanılan toplumun her kesimince anlaşılmayan kendine özgü sözcük deyim ve deyişlerden oluşan özel dil. AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi c. 2 s. 266.) TANIM 11

4 Kendi sosyal çevreleriyle sınırlı yaşayan ve toplumun geri kalan kesimlerinden ayrılmak ve ya da korunmak isteyen bir grubun benimsediği özel sözcükler bütünü. (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi c. 2 s. 778.) (II) İKİ KAVRAM ÖNERİSİ: ALAN ARGOSU VE GENEL ARGO Türkiye argosu taranıp incelendiğinde argo sözcük ve deyimler ile konuşma biçimlerinin önce belirli alanlarda doğduğu sonra komşu alanlara da geçerek yaygınlaştığı kimi örneklerin genel argodan anadile sızdığı görülür. Bellibaş-lı dillerin argolarında da çoğunlukla aynı gelişim söz konusudur. Aşağıdaki liste Türkiye argosunun oluşum alanlarını sıralıyor. 18 alan birbirlerine yakınlıkları açısından öbeklendirllince de 6 ana öbek ortaya çıkıyor: SUÇ (?) DÜNYASI (1) Hırsız dolandırıcı yankesici argosu (2) Uyuşturucu (kaçakçılığı satıcılığı kullanıcılığı) argosu (3) Kumar (kumarhane kumarbaz) argosu (4) Kabadayı (bıçkın külhanbeyi serseri) argosu (5) Dilenci argosu KAPALI DÜNYALAR (6) Hapishane tutukevi (mahpus tutuklu) argosu II (7) Yatılı okul okul (öğrenci öğretmen) argosu (8) Kışla (asker) argosu (9) Denizcilik (denizci) argosu AZINLIK DÜNYASI III(10) Etnik azınlıklar argosu (11) Göçmen argosu IV CİNSEL DÜNYA (12) Cinsel argo (13) Eşcinsel argosu (14) Fuhuş (genelev fahişe genelev müşterisi) argosu ALIŞVERİŞ DÜNYASI (15) Esnaf (satıcı seyyar satıcı eskici dövizci) argosu (16) Şoför (kamu taşıma araçları sürücüsü yolcusu) argosu (17) Eğlence yerleri (gazino meyhane müzisyen) argosu SPOR DÜNYASI V (18) Spor (sporcu taraftar) argosu Öyle ki argonun tanımı gerek alanların her biri gerek öbekler göz önünde tutularak yapılabilir (örneğin Tanım 2 Tanım 3 Tanım 4 Tanım 5 Tanım 7 Tanım 8 Tanım 9) Oysa 18 alanın ve 6 öbeğin toplamından oluşan bir sözcük deyim dağarcığı var. Bu toplam da bazı tanımlara sığmıyor Varsayalım ki bir ana-baba çocuklarının yanında cinsel1 nitelikli bir konuda söyleşmek zorundalar Kendilerine özgü bir argo kullandıklarında birçok tanıma girmeyen bir eylemde bulunacaklardır (tanımları izleyerek görelim): -Sınıfsal mesleki yöresel bakımdan sınırlı bir insan topluluğuna özgü bir dil kullanmıyor olabilirler (Tanım 1)

5 -Argo sözcük kullanmalarının nedeni ille de bir toplumsal gruba ait olmaları değildir: hırsız serseri vb. de değildirler (Tanım 2) - Gene hırsız olmadıkları gibi anlatımları kaba bayağı olmayabilir (Tanım3) - Esnaf dilenci serseri külhanbeyi hırsız kaçakçı şerir değillerdir: aşağılık değildir konuşmaları (Tanım 4) - Herkesçe bilinen sözcüklere yeni anlamlar veriyorlarsa bu asalak bir kelime hazinesiüretmez hırsız talebe asker artist umumhaneyle ilgili değillerdir (Tanım 5) - Toplum düzeninin dışında ve aynı meslekten olmayabilirler (Tanım 7) - Aynı meslekten değillerdir: kaba kültürsüz ve aşağı tabakadan da değillerdir (Tanım 8) - Bir meslekten ve topluluk s n Z ndan (?) değillerdir serserilik külhanbeyi-likle İlgileri yoktur (Tanım 9) Tanım 6 Tanım 10 ve Tanım 11 aradığımıza en yakın olanlardır. Tanım 6da dilkavramı kullanılmamalıdır sözcük dağarcığı ve bu dağarcığa dayalı konuşma biçimi daha doğru olurdu. Tanım 7deki özel dil kavramı da tartışmalıdır. Argoya dil ya da özel dil denmemesi gerekir bence. Argo özel bir sözcük dağarcığına dayalı konuşma biçimidir. İmdi ayrı bir alan argosu ve genel argo tanımı yapılabilir mi? Bu tanımları elde edebilmek için Alan Argosu Genel Argo Anadil ilişkilerini kısaca gözden geçirmeliyiz. Alan argoları a- Toplumun kendisine özgü yaşama davranış biçimleri olan kimi kesimlerinde (alan argoları listesine bakınız: ) b- Toplumsal yaşayışın genelleşmiş biçimleri ve kurallarıyla sorunsal İlişkiler içindeki topluluklarda (alan argoları listesine bakınız: ) c- Toplumun ya da içinde bulunulan topluluğun genel ahlaki davranış ve kurallarıyla belirli zamanlarda da olsa uzlaşmayan aykırı düşebilecek birey davranışları doğrultusunda (alan argoları listesine bakınız: 12) doğar ve gelişir. - Alan argoları genel argonun toplam sözcük ve deyim dağarcığını oluşturur. (Bk. Çizim 1.) - Alan argoları anadil ve çevredillerden sözcük ve deyim devşirir. Bu dağarcık zaman zaman oluştuğu ortamdaki anlamıyla (örneğin sarı kız ) zaman zaman da anlamı değişip genişleyerek (örneğin paspal dandig) genel argoya sızar. Alan argoları ile genel argo ve anadil arasında bir tür geçişim (ozmoz) vardır. (Bk. Çizim 2.) Bu geçişme evreleri sıcak suyun ılınmasını sonunda da soğumasını andırır: Alan argosundaki ilk kullanım evresinde paspal dandig sözcükleri sıcaktı aynı sözcükler genel argoya geçtiklerinde artık ılık tır anadilde dolaşıma girip hemen herkes tarafından anlaşılır olunca soğukevreye geçiş söz konusudur. Dandig şu an ılık tır.) Bk. DEĞİNMELER 6 Dilin Yanlışı. - Alan argoları genel argoya kendisine özgü nitelikleri bulunan sözcük oluşturma yolları kazandırır: Örneğin -iz -uz -iz gibi ekler kullanarak çekizle-me oluzlama çakızlamagibi mastarlar (bk. Çizim.3) türetme daha çok hırsız dolandırıcı yankesici alan argosundan -asyon (masyon) -mento gibi ekler kullanarak atmasyon aşırmentogibi isimler türetme ise okul argosundan genel argoya geçmiştir. - Kimi alan argoları azınlık dillerine ve çevredillere özel bir yakınlık gösterir: Örneğin denizci argosu ile İtalyancanın Lİngua Francanın ilişkileri eşcinsel argosu ile Çingenecenin

6 ilişkileri gibi. Alan argoları özel ilişki içinde bulundukları diilerden alınan sözcük ve deyimleri genel argoya taşır. (Bk. Çizim 2.) -Alan argosu öbekleri (bk. alan argoları listesi) argo sözcük ve deyim türetme bakımından yakın ilişki öbekleri de sayılabilir. Örneğin yankesici argosu ile uyuşturucu argosu birbirine kabadayı argosu ile eşcinsel argosundan daha yakındır eşcinsel argosu ile fuhuş argosunun birbirine daha yakın olması gibi. Bu ilişkiler nedeniyle örneğin paspal sözcüğü önce I. öbekte yayılır sonra da diğer öbeklere ve genel argoya sızar. (Bk. Çizim 2.) - Geçişme yönü alan argosundan genel argoya ve genel argodan anadile biçiminde olduğu gibi tersine de işler. (Bk. Çizim 1 2 ve 3.) (Yunanca kepeği çok un anlamındaki paspal düşük nitelikli esraranlamını alan argosunda kazanır sonra genel argoya düşük nitelikli kimse şeyanlamıyla sızar daha sonra da bu yeni anlamıyla anadildeki yerini alır.) Anadildeki tutmak fiilinden tut-uz-la-mak fiili türetilir yeni fiilden türetilmiş tut-uz-cu sözcüğü de eşcinsel argosunda özel bir anlam kazanır. - Alan argolarının toplamı genel argonun toplam sözcük ve deyim dağarcığını iki anlamda oluşturmaktadır: Bilimsel anlamda bu bir sayım döküm toplamıdır. Gündelik kullanım anlamında ise alan argolarından genel argoya sürekli geçişimin yarattığı bir zenginleştirme söz konusudur. -Argo tanımlarının birçoğu genel argonun değil alan argolarından birisinin tanımı olagelmiştir (bk. Tanım 2 Tanım 3 Tanım 4 Tanım 5 Tanım 7 Tanım 8 Tanım 9) Bu yüzden tanımlarda hırsız serseri kaba bayağı şerir takımı aşağılık kültürsüz vb.önyargılı ideolojik nitelemelere sık sık rastlanır. (Türkçe-de argonun büyük olasılıkla ilk tanımlarından birisini hace-i evvel Ahmed Mİd-hat şöyle yapar: Fransızcanın patuva ve argogibi tabirlerle yad olunan veesa-fil ve erazile mahsus bulunan kelimat ve tabiratf.) Alman kültür çevresinde Gaunersprache (dolandırıcı hırsız argosu) varken okullarda alışveriş ortamında fuhuş dünyasında ayrı ayrı alan argoları yok muydu? Elbet vardı. Ancak toplumun ve dilcinin en doğrudan tepki verdiği argo Gaunersprache ve Rotwelsch (dilenci serseri argosu) olmuştur. Filler öncelikle en çıkıntılı yerlerinden (dişleri kuyrukları kulaklarından) tutularak tanımlanıyor. Yukarıda adı geçen Webs-tersta da benzeri bir durum gözlenir: Cant lingo slang (giderek bu kavram ge-nelleşmiştir) vernacular argot kavramları daha çok alan argolarını niteler Hepsi dialect başlığı altında toparlanmıştır. Türkçemiz için de aynı şeyler söyle- PASPAL: düşük ni4elfk.li esrar düşük nı+elikli (kimse şey) düşük ni+ekkli (lcimteş«y) DAMPI6: düşük ni+elfktı uyu$4urutu düşük ni+tflfklı. sak4e (şey) (anbdfl henüz yancuvsamıçhr) ÇİZ İM <2 TUT-UZ-CU (bk.sözlük bolümü)

7 TUT-UZ-LA-MAk JUT-MAK (+ufmak) ÇİZİM 3 nebilir: Kayış dili eski hırsız argosudur abdal dili Anadolunun bazı yörelerinde Yörüklerin kullandığı bir tür gizli ditdir Usan-t erazilkabadayı ve serseri argosudur daha sonraları tulumbacı lisanı diye de söylenmiştir Bütün bu alan argosu adları yanlış bir biçimde genel argoadı olarak da kullanılagelmiştir. Bence argonun tanımı alan argosu1 nun tanımından bağımsız olarak yapılamaz. ALAN ARGOSU: Kendi sosyal çevreleriyle sınırlı yaşayan ve genel olarak toplumun özel olarak da içinde bulundukları topluluğun geri kalan kesiminden ayrılmak ve ya da korunmak isteyen yaşama ortam ve biçimleri birbirine yakın kişilerce yaratılıp benimsenmiş sözcükler deyimler bütünü bu sözcükler bütününe dayalı konuşma biçimi. ARGO (GENEL ARGO): Alan argolarındaki sözcük dağarcığının zaman içinde oluşturduğu toplam sözcük ve deyim dağarcığı ile bu dağarcığa dayalı konuşma biçimidir. Bu tanımlama çabalarıyla ilgili olarak amatör sözlükçünün ekleyeceği son bir ayrıntı argoya komşu diğer sözcük dağarcıkları ve konuşma biçimleri ile dil-içi öbeklerin göz önünde tutulması gereğidir: Küfür kaba dil halk dili teklifsiz konuşma mesleki jargon gibi kavramlar argoya çok yakın durur. Aradaki sınır zaman zaman yok denecek kadar incelir. Argoyla ilgili ilk derlemelerde argo ve halk deyimleriikilisinin (ve ikileminin) karşımıza sürekli çıkması bu yüzdendir (bk. bu kitabın ANA KAYNAKLAR bölümünde yer alan Mikhailov ve Bayrı). (III) TÜRKÇEDE ARGO: KAŞGARLI DEDEYE SELAM Türkçede argo üzerine düşüncelerimi bu kitabın sonundaki DEĞİNMELER bölümünde toparlamaya çalıştım. Değinmelerin ilk yazısı Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisinin ARGO maddesidir. Madde de Fransızca kaynaktan çevirinin redaksiyonu Türkçeyle ilgili bölümün telifiyle bütünlenmiştir. Diğer Değinmeler argo üstündeki çabalarımın birer yansıması niteliğindedir. Burada Türkçede argonun ilk izlerini taşıması bakımından Divanü Lugat-it Türkten söz etmek Kaşgarlı Mahmuda bin yıl öteden bir seiam vermek istiyorum. Kaşgarlı Dedenin sözlüğü dilimizin ilk sözlüğüdür. Başka bir deyişle Kaş-garlı sözlükçülerimizin piridir. Divanü Lugat-it Türcün son noktası 1072 yılında konmuştur. Bu dönemde Türkler öteden beri karşı karşıya oldukları Arap kültürünün yanı sıra yepyeni bir coğrafya ve bu coğrafyanın içerdiği kültürlerle de karşı karşıya kalmışlardır (1071 Malazgirt utkusunun tarihi 1072 de Divanü LUgat-it Türkün yazılışının bitirildiği tarihtir). Türkçe kendisini ilk kez bir sözlükle somutlaştırıyor. Kaşgarlı Mahmud bir sözlükçünün bir dil adamının erdemlerini taşıyan bir yazardır: Dili çevredilleri sözcükleri deyimleri sevdiği kimi maddelerini yazarken kızıp kimi zaman sevindiği belli olmakta ama soğukkanlılığı elden bırakmamaktadır. Bıyık altından gülümsediğini güç tanımlar karşısında bocalayıp ne yazacağını bilemediği ama yine de dilsel kodlamayı başardığını sezersiniz. Kaşgarlının temel savı Türkçenin büyük bir di olduğıtdur. Yapıtı dilimize büyük emekler vermiş Besim Atalayın aktarmasından okuyup taradım. (Bk. ANA KAYNAKLAR 399.) Türkçede argonun emekçilerinden Ferit Devellioğlu Türk Argosunun önsözünde Kaşgarlının yapıtına gönderme yaparak argo tadı taşıyan birkaç sözcüğü anar.

8 Daha geniş bir Kaşgarlı taraması dilimizin benzeti yan anlamlar yaratma ironi gücünü imgelem genişliğini gösterecektir. Kim bifir aşağıda izlenecek elli sözcük argomuzun yazılı ilk kaynağından belki de ilk taramadır AXSUNĞ (AHSUNG): axurığ er= sarhoşlukta kavga eden adam. (AXUM da denir.) BAĞIR: Karaciğer. Kimseye boyun eğmeyen adam için beduk bagırlıg denir ki ciğeri büyük jdemektir. (Bk. Büyük Argo Sözlüğünde -bundan böyle BAS diye anılacak- CİĞER ile ilgili sözcük ve deyimler.) BEÇEL Sünnet edilmiş kadın hadım edilmiş erkek iğdiş edilmiş at ve başka hayvanlar. BİTRİK: Kadınların avret yerinde bulunan dilcik dilak. (Arguca fıstıkdemektir.) [Bızır Klitoris. H.A.] BÖNĞ: bönğ kişi= iri yarı yoğun obur kişi. Bunun aslışebenğ tir kısaltılmıştır demirden yapılmış baston copanlamınadır. BÜRGE: Pire. Bir yerde duramayan zevzek taşkın kişiye bürge kişidenir. ÇANAÇ: Kendini düzdüren korkak iş göremeyen gevşek. (Bk. BAS ÇANAKmaddesi.) ÇAWA\ Delikanlılara verilen adlardan. (Bk. BAS ÇAVOmaddesi.) ÇEKİK: Küçük çocuk çükü. (Aynı zamanda noktaserçeye benzer bir kuşanlamları davar. H.A.) ÇÖP: Şarabın tortusu her şeyin çöküntüsü. Bu sözden alınarak değersiz kimselere çöp çep kişilerdenir. ÇULK: çulk esgürük= cılk sarhoş taşkın sarhoş. DELİK: Bk. Aşağıda YİNÇÜ. EKEK: ekek işler = ortaya düşmüş kadın. EKEKLİK: Kadının arsızlığı yüzsüzlüğü. ERSEK: ersek işler - ortaya düşmüş azgın kadın. GÖTİÇ: Bk. Aşağıda KÖTİÇ. GÖTLÜK: Bk. Aşağıda KÖTLÜK. İNCİ: Bk. Aşağıda YİNÇÜ. KANÇIK: Dişi köpek. Bir kadına söğüldüğü zaman dişi köpeğe benzetilerek kançıkdenir. KAPAK: Kızın kızlığı (bekaret) kız kapakı sıdı = kızın kızlığını bozdu. KARALADI: it karaladı = köpek pisledi. KART: Yara. Bundan alınarak huysuz kişiye kart erdenir. KATILDI: er uragutka katıldı = erkek kadınla çiftleşti. (Katılur katılmak.) KEYLİĞ: Maymun. Buna benzetilerek sarhoş veya yabani gibi iki tarafına bakarak yürüyen kişiye keyliğ kişidenir. KILINÇ: Kadının naz ve kırışması. Öküş kıhnçiama = çok kırışma çok nazlanma demektir. KIRT: kırt ot = kısa ot. Kısa saça kırt saçkötü huylü ve pinti adama kırt kişi denir. KİÇİNDİ: uragut kiçindi = kadın orospu oldu giçişti. Bundan alınarak kiçin-me denir ki kaşınma geçişme demektir. KİZLENÇÜ: Gizli. Şu savda dahi gelmiştir: kiztençü kelinde = gizli şey gelinde bulunur çünkü o iyi şeyleri kocasına saklar. (Bekaret zarı? H.A.) KOMŞUY: Kanla dolmuş kene gene. Bu sav sidiği tutulan ve işeyemiyen kimseler için söylenir. KÖTİÇ: Genç çocuğa söğüldüğü zaman söylenir. Kıç gibi kokmuş demektir kıça nispet olunur

9 KÖTLÜK: Söğmek için kullanılır puşt. (Bk. BAS GÖTLEK maddesi.) KÜRSDİ: ytgıtkanga kürsdi = delikanlı kanlandı etlendi (kendisinde erkeklik belgeleri bile göründü). Aslı hamur veya hamura benzer şeylerin bir kaba doldurulduktan bir saat sonra kabarıp taşması anlamınadır. (Kürsemek.) OXŞAGU (OHŞAGU): Oyuncak. Kadınlara da oxşagudenir. (Osmanlıca-da fars. baziçe oyuncakfahişe anlamında kullanılmıştır. H.A.) OYNAK: oynak işler = oynak kadın. OYNAŞ: Başka biriyle sevişen kadın. ÖTÜK: Kusma. Anğar ötük tuttı = Onu kusma tuttu. (Aynı sözcük bir şeyi hikaye etmeanlamı da taşır. Ayr. bk. BAS KUSMAK maddesi. H.A.) SIRIÇGA: Çekirge. Buna benzetilerek gevşek ve tembel adama sırıçga erdenir. SİKİLDİ: uragut sikildi = kadın sikildi. SİKİŞ: Sikiş. (Bir sözcük için kendisini kendisiyle tanım kimi zaman hayli gü-lümsetici H.A.) SİKİŞDİ: er uragut birle sikişdi = adam kadınla sikişti. SİKİTTİ: uragutm slkitti = o kadını düzdürdü. SİKTİ: er uragutm sikti = erkek kadını sikti. SİKTÜRDİ: er kunğin siktördi - adam cariyesini siktirdi. SÜRÜŞDİ: adhgır kısrak birle sürüşdi = aygır kısrak ile sürüştü (aygır kısrağı dişleyerek sürükledi). Bunu aygır aşmak istediği zaman yapar. SÜRTÜK: sürtük işier= sürüştüren kendisine sürüştürülen kadın sevici kadın. Ezilen sürüştürülen her şeye de sürtük denir. (İlginç nokta: Batı dillerinde kadın eşcinselliğianlamına gelen tribadizm kavramı da Yunanca tribein =sürt-mekten kaynaklanır. H.A.) TAŞAKLİĞ: taşakiığ er = taşaklı adam. (Bk. BAS TAŞAKLI maddesi.) TEBİZ: Çorak yer. Bundan alınarak hasetçi kişiye tebiz kişi denir. TİLAK: Kadının avret yeri. Çiğilce. (Dilak. Bk. Yukarıda BİTRİK. H.A.) YALDRUK: yaidruk nenğ = cilalı leğen gibi parlak nesne. Başkası da böyle-dir. Yalabuk karıya yaidruk işlerdenir ki süslü kadındemektir. YAP YUR Hile al. Yap yup kıldı = hile kıldı al etti. YAYİG: yayıg kişi = huyu dönek adam kah şuna kah buna meyleden kişi. YIGAÇ: Erkeğin erkeklik aygıtı. (Ağaç ağaç parçasıanlamı da var. Bk. BAS KERESTE. H.A.) YİNÇÜ: İnci. Cariyelere dahi yinçü denir. Şu savda gelmiştir: ötfüğ yinçü yerde kalmas = delikli inci yerde kalmaz (delinmiş inci yerde bırakılmaz onu bir alan bulunur). Bu sav cariyelerin uzun zaman kız oğlan kız kalarak duramıya-caklarını onları bir alan bulunacağını bildirmek için söylenir. (Deli kız evde delikli boncuk yerde kalmaz.bu atasözünü kayınvalidem Nuriye Hanımdan duydum. H.A.) (Ayr. bk. BAS DELİK maddesi.) YUMURTGA: Yumurta. Bütün kuşların yumurtasına insanların ve hayvanların taşaklarına da yumurtgadenir. (Sözlüğümde sözlüğünden bir taramanın yer almasından büyük onur duyuyorum ey elleri öpülesi Kaşgarlı usta.) Türkçede argo argonun büyük dillerde yaşadığı büyük serüvenleri yansıtır. Dilin kökeninde taşıdığı olanakları sezer ve üretir.

10 Dilin taşındığı yeni coğrafyaları karşılaştığı yeni dilleri öğrenir ve bu olanakları kullanarak yenilenir. (Bu kitabın DEĞİNMELER bölümündeki yazılara bakınız.) Öylesine zengindir ki sözlükleri eskiterek yaratımını sürdürür. Öylesine zengindir ki amatör bir sözlükçüye argo üzerine tanımlar genellemeler yapma olanağı verir kendi pratiğinden kuramsal çıkarımlar yapılmasına da olanak sağlar. (IV) ARGO: ÖZGÜR BELİRLEMELER Argo sözlüğümü yazarken kıyılara köşelere birçok not almışım. Bunların çoğu bir yazarın fantezileri gibi görünecektir. Yine de Türkçenin argosuyla ilgili olduğu kadar başka dillerin argolarıyla da ilişkili özgür belirlemeler ve genellemeler yapmaktan kendimi alamıyorum -Argo dilin gizli örgütüdür. - Argo etik azınlıkla etnik azınlığı dilde buluşturur. -Argo toplumsal yasaların boşlukları satır arası beyazlıklarıdır. - Argo yazıya geçtiği şifresi çözüldüğü anda yok olur. Böylece bir dilin ve çevredillerin olanaklarından yararlanarak yepyeni sözcük ve deyimler yaratma serüvenine yeniden başlar. - Argo yerleşik kavramları eleştirel bir açıdan yeniden tanımlama çabasıdır. (Bu yüzdendir ki bu düzen değişmelidirdiyen bir lidere ya düzülen ne olacak o değişmeyecek mi?sorusunu sorar.) - Argo kağıda değil duvara yazı yazar. - Argo en mazlum olduğu anda en saldırgan olabilendir. -Argo yaratıcılıktır. (Anadilin sözcüklerine yeni anlamlar katar kendi alanına girmeye çalışan sözcük ve deyimden ayakbastı parası alır ve onu bozuşturup dönüştürür çevredilleri anadile katarak bir diller.federasyonu oluşturmaya çalışır dilin en temel biçimlerini onomatopeleri -yansılamaları- bile ya yeniden üretir ya yeni örneklerle zenginleştirir.) - Argo alaydır. (Bu yüzden gülmece peşindekiler argoya sık sık başvurur.) - Argo yabancılaşma ve yabancılaştırma gibi görünen yabancılaşmama çabasıdır. (Kendisini genel iletişim dizgelerinden ve dağarcığından korumaya çalışırken onlarla bitişik yaşayıp onlara yeni olanaklar kazandırır.) - Argo ambargodur: Argo genel anlamıyla toplumun dışlamaya çalıştığı toplulukların toplumu genel anlamıyla dilden dışlama savaşıdır. - Argo hem toplulukların hem bireylerin yaratısıdır. (Çünkü toplulukların toplumca bireyin ise topluluklarca dışlandığı gerçeğine yaslanır.) -Argo en masum anlamıyla bir suç bir argo sözlüğüyse en kendindeniteliğiyle bir ihbarnamedir. - Argo boyuneğmedir. (Dilin verili anlamları karşısında susar.) Argo başkaldırıdır. (Dilin verili anlam dizgesini alt üst etmeye çalışır. Bu çaba dilde dışlaştırılan genelgeçer ahlakın da yargılanmasıdır argo o genelgeçer ahlaka ne denli yenik düşse de.) - Argo dillerin kardeşliğidir. (Hiçbir ulusal dil herhangi bir argo dağarcığı kadar zengin kökenli olamaz.) - Hiçbir argo sözlüğü argoya yetişemez. (Hiçbir yasanın yaşama yetişemediği gibi. Yaşanan karşısında yasanan konuşulan karşısında yazılan ve yazıyla korunanın zayıflığıdır bu.) - Argo genel kültür karşısındaki özel kültürlerin ve altkültürlerin yaşama direncidir. (Genel iletişim dizgesine de bu dirençle karşı çıkar karşı koyar.) - Her yeni kuşak verili kültür ortamı üzerine oluşturduğu genel düşünce ve eleştirilerini argoya getirdiği katkılarla da ortaya koyar.

11 - Argo denizin uzak kıyısıdır. Deniz (dil ve çevrediller) ne kadar büyükse argo da o kadar büyüktür. Bu Sözlüğün Nitelikleri KAYNAKLAR Bu sözlüğün öncelikli kaynakları başta Devellioğlu çalışması olmak üzere yine argo sözlükleridir (örneğin A. Fikri Bayrı Mikhailov Şimşek Kaptan gibi sözlük sözlükçe türü çalışmalar). Bk. ANA KAYNAKLAR. Öncelikli kaynaklar bu sözlüğün yaklaşık üçte birini oluşturdu denilebilir. Geri kalan üçte iki İse - basılı yan kaynakların taranması (gazete dergi kitap) - gözlem ve görüşmeler - çevremdeki kişilerin ilk okuma yaparak eleştirilerini söyleyip yazmaları sayesinde derlenmiştir. Tanık cümleler binlerce yan kaynağın yüz binlerce sayfanın taranmasıyla elde edilmiştir. Tanık cümleler bu sözlüğü denetlemektedir bir bakıma. Herhangi bir sözcük ya da deyimin tanıma uygun olup olmadığı tanıklarca sınanmış olmaktadır. Her tanık bazen bir tanımdır da. Tanık cümlelerin sözlükteki yeri bu sözlüğü bir tür argo antolojisine de dönüştürüyor. Ayrıca tanıklardan birçoğu argo sözcük ya da deyim konusunda yazısal bir tarihleme yapmamızı sağlar konuşma dilinden yazıya geçişin tarih-lenmesinin bile önemli olduğunu düşünüyorum: Örneğin bugün de kullanılan bir deyimin (bk. LOLO) XVIII. yyın ilk yarısında yazıyla tanıklanmış olması sözün sözlü tarihi konusunda da ipucu verir. Mea cuipal Yan kaynakların bibliyografyasını da vermek isterdim. Ama bu kitaba yaklaşık sayfanın daha eklenmesi anlamına geliyordu. (II) ETİMOLOJİ Etimoloji vermek vermemek benim için önemli bir ikilemdi. Önce her sözcüğün etimolojisini vermeyeceksem hiç girmeyeyim bu işe diye düşünmüştüm. Ancak üstesinden gelebildiklerimin sayısı arttıkça cesaretim de arttı. Yine de eksiklerim var. Hem de çok. (Etimoloji bazı durumlarda yalnızca sözcüğün -alfabetik olarak- geçtiği ilk maddede verilmiştir.) İki avuntum var: Birincisi etimolojik nitelikteki ilk argo sözlüğümüze girişmiş olmak İkincisi de sözlüğün ilerki basımlarında birçok eksiği giderme umudu. (III) SÖZLÜKBİLİM Mea culpa\ Amatör bir sözlük meraklısıyım ben. Dolayısıyla gramer ulamları tanım teknikleri bakımından yanılgılara düşmüş olabilirim. Bu konudaki bütün eleştirileri sevinçle karşılayacağım. Bir konuda bile bile esnek davrandım: Yukarıda da belirtildiği gibi argo jargon kaba dil küfürgibi ulamlardaki sözcük ve deyimler zaman zaman birbirine çok yaklaşır. Hangisi hangi ulamdadır karar verilmesi güçleşir. Böyle durumlarda sözcük ya da deyimi çalışma dışına atmak yerine (özellikle tanığı bulunmuşsa) sözlüğe almak yolunu seçtim. Bir başka nokta bir anasözcükle ilgili her deyimi (örneğin üç kağıt kavramı ve bu kavramla ilgili deyimler) aynı başlık altında öbekleştirmek ya da ayrı ayrı vermek ikilemidir. Okuru yormamak için analitik yola gittim her deyimi ayrı maddeler biçiminde verdim.

12 TEŞEKKÜRLER Başta dilimizin bütün sözlükçüleri olmak üzere argonun adlı adsız bütün yaratıcılarına sözlüğün yazılışı sırasında (on yılı buldu) bu çileyi benimle birlikte çeken karım Semra Aktunça oğullarım Uluğ ve Emraha (sık sık sekreterlik ettiler) teşekkürü borç biliyorum. Ayrıca yardımlarını ve görüşlerini esirgemeyen dost ve arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum (bütün yanlışlar elbette yalnızca bana aittir): Zühre Acar Tansu Açık İbrahim Akar Kaan Ark Raşit Çavaş Egemen Berköz Yusuf Çotuksöken Ayşe Davaz Nurşen Demir Ahmet Eken Ferit Erkman Levent Ertem Alaeddin Eser Oktay Gündoğdu Tuncer Güzey Bilge Karasu Ayşen Koldamca Refika ve Oktay Koltan Atiye Kuzu Ahmet Nesin Selahattin Özpalabıyıklar Vural Sözer Leman Tosuner Yıldırım Türker Nuran Yavuz Hüseyin Yurttaş ve sözlüğün dizgisinde düzeltisinde basımında emeği geçen herkese yürekten teşekkürler. KISALTMALAR al. y.alay yollu alm.almanca an. ge. anlam genişletme teşmil yoluyla ang.-ame. Anglo-amerikan ar. Arapça arg.argo argosu arn.arnavutça ayr.ayrıca b.bozma bozuşturma ben.benzetilerek benzetme yoluyla bi. bileşik bk. bakınız bulg. Bulgarca ç. di.çocuk dili çocuk tarzı konuşma çek.çekçe Çek dili çin.çince çing. Çingenece d.deyim di. dil dili e.ek ekler em. emir emir kipi erm.ermenice es. eski eskiden eşanl.eşanlamlı eti.etimoloji f.fiil fars. Farsça fr. Fransızca h.di. halk dili hint. Hintçe holl. Hollanda dili

13 i.isim ibr.ibranice iç. için ik. İkileme ing.ingilizce isp.ispanyolca ita. İtalyanca k.kelime karş. karşıt karşıtı kıs. kısaltma kısaltması k.lerkelimeler kuş di.kuş dili kürt.kürtçe lat. Latince m. marka mac. Macarca mec. mecaz mecazi mo.moğolca n. neolojizm türeti uydurma ono. onomatope yansılama ö. örnek örneğin port.portekizce rom. Romence rus. Rusça s. sıfat sans.sanskritçe si.slavca Slav dilleri?etimoloji ayıraçlarında kökenin olasılığını belirtir t. tanık tanık cümle tam. tamlama tic. ticari t.iç.bk. tanık için bakınız türk.türkçe u. uydurma neolojizm ü. ünlem vb.ve benzerleri ve bunun gibi vd.ve diğerleri ve devamı yid. Yiddiş dili yug. Yugoslavca yun. Yunanca yy-yüzyıl z. zamir zf.zarf

14 A AA İ. (Polis araçlarına verilen tabela trafik kodundan an. ge. yoluyla) Polis aracı polis otomobili. Genel anlamda polis: A a geliyor tüyün. (AO da denir.) ABANMAK f. Üstelemek ısrarlı davranmak: Raconu bu abanmayı sevmem ha Kafa bu be cavalacoz bir deha(hilmi Tun-cer Tavlama) Aşırı duruma gelmek (bir eylemde) aşırılaşmak: Şarap abanmak şaraba abanmak ABANOZ i. (fars. abnös lat. ebenus bir dönemde İstanbul Beyoğlu ilçesinde genelevlerin bulunduğu sokağın adından an. ge. yoluyla) Genelev kerhane: Naciyenin ilk sözü siz beni resmen orospu edeceksiniz demek oldu. Resmen orospu mu? Resmen orospu ne demek? Yani vesikalı Abanoz mallarından. (Samim Aşkın Halk Plajı). Kastamonulu bir sır verircesine: -Abanoza gideiim mi? dedi. (Orhan Kemal Gurbet Kuşlan). ABANOZA DÖNMEK d. (fars. lat. türk. f.) (Birisi) Sürekli olarak aşağılık biçimde davranmak adilik etmek. ABAŞO s. ve zf. (ital. abasso alt aşağı alttaki aşağıdaki den) Altta bulunan aşağıda (olan) alta aşağıya. ABAYI YAKMAK d. (ar. aba kalın kaba yün kumaş türk. f.) Aşık olmak sevdalanmak sevmek: Bey - Senin anlayacağın İki kişi aşıkane görüşürken abayı yakmışlar. Karagöz - Öyle söyleseniz e ya Ondan malumatım var. Yanan aşçının abastydı. (Karagöz Hain Kahya). ABAZA. Bk. ABAZAN. ABAZA ÇEKMEK d. (çing. habazan- türk. f.) Mastürbasyon yapmak. (Özellikle erkek için) Cinsel doyumunu eliyle ya da bir araçla sağlamak. Otuzbİr çekmek: Yalnız işte yeniden yaşamaya başlamadan önce Abaza çekmeyi bırakmalıyım (Can Yücel Otuzbirinci Nesil). Ayr. bk. ABAZANLIK ÇEKMEK. ABAZAN s. ve i. (aç anlamında çing. ha-bezandan) Uzunca bir süre cinsel ilişkide bulunmadığı için cinsel isteği artmış azmış (kimse). Başkalarıyla cinsel ilişki kuramadığı için sürekli cinsel doyumsuz-luk içinde yaşayan (kimse): aşık olup hemen evlenmeyi kuran zavallı iradesiz sivilceli genç Türk aşıkları gibi mi olacaktım ben de sonunda bizim okulun abazanları gibi(orhan Pamuk Sessiz Ev). Mastürbasyon yapan mastürbasyonu alışkanlık haline getirmiş (kimse): Hacivat - Hanım kızım Karagözü hazırla mahalleiiler geliyor. Karagöz- Vay habazan köpoğlu.1 (Karagöz Ters Evlenme). Aç açlık çeken: Mutlu bir gün geldi çattı Ramazan Neşeliyim ama mide abazan(hilmi Tüner Tavlama). Sürekli doyumsuz (kimse). Yoksul. (ABAZA HABAZA HABAZAN biçimlerinde de kullanılır.) Ayr. bk. ZANIMAK. ABAZANLIK i. (çing. - türk.) Abazan (bk.) olma durumu: Hiç tanımadığınız bir erkek size çiçek verirse derhal oradan tüyün Nedeni abazanlıktır. (Mehmet Çağçağ Abazan). Bir haftadır Madriddeydim ve onca güzel kadın arasında abazalığıma bir hal çaresi bulamamıştım. (anonim Daracık). ABAZANLIK ÇEKMEK d. Abazan (bk.) durumunda olmak abazan durumu sürüp gitmek. Ayr. bk. ABAZA ÇEKMEK. ABDUŞ. Bk. ABUŞ. ABEM d. (türk. ağaöe imden b.) Ağabeyim ağabeyciğimanlamında hitap olarak kullanılır: Abem be attır be bi sipsi ciğerlerim bayram etsin be abem. ABDAL DİLİ bi. İ. (ar. abdal\ türk. k.) Anadolunun bazı yörelerinde Yürüklerin kullandığı gizli dil.

15 Abeci ABECİ s. ve i. (çing. habe ekmek yemektürk. e.) Bön aptal (kimse). Bk. HABECİ. ABİDİK GUBİDİK d. (n.) Saçma saçma sapan: Azıcık üşüttüm de bööle abidik gu-bidik şeyler çizdim(haşan Kaçan Ha-sanın Saksısı). Abidik gubidik twisf (Öztürk Serengil şarkı). Deyim cinsel çağrışım taşıyan bir biçimde aşna fişneanlamında da kullanılır. ABLA i. (türk. ağa-bala?) Genelev randevu-evi gibi yerlerde yaşça daha büyük olan daha deneyimli fahişe çaça. Genelevde randevu evin de yönetici kadın ev sahibi mama: (Kavgacışişman karıyı göstererek) ablam salıverirse gelirim.. Sordum: -Bu senin asıl ablan mı? Yoksa -Asıl ablam değil Sonradan ablam(ahmed Rasim Fuhş-i Atik). Salonda abla Sevim ben bir de Ayten kalmıştık. Cemal baktı baktı ablaya: Bu yeni mi? dedi.(tarık Dursun K. Rıza Bey Aile Evi) göz yaşartıcı öyküleri başlardı. Esirleşirlerdİ. Abla dedikleri kadın patronlar pasaportlarını ellerinden alırdı bir kez.(kayhan Sağlamer Türk Mafiası). (Kadın eşcinselliğinde) Eş daha yaşlı olan eş. Sevişmede etkin olan kız ya da kadın. Ayr. bk. MAMA ÇAÇA ABLAC1. ABLACI s. ve i. Eşcinsel (kadın ya da kız): İstanbulun ablacı Ebe hanımı çok değil beş yıl önce Kaptagellerin kına hamamında ne demiş bakalım Aman körpeliğinde buna güç mü yeterdi demiş. (Kemal Tahir Büyük Mal). ABLACILIK i. Kadınlar arası kızlar arası eşcinsellik. Safizm lesbiyenlik. ABLAVUT s. ve i. Bön aptal sersem (kimse): Hey angutlar abiavutlar Kalkıp kalkıp öpüşelim (Salah Birsel Kikirikna-me). Ayr. bk. ABULLABUT. ABLİYİ BIRAKMAK d. (ital. ablr türk. f.) Şaşırıp ne yapacağını bilememek soğukkanlılığını yitirip davranışlarını kontrol edememek: Santimci karşında abüyi bıraktı mıydı eşek cennetine cicos.(abliyi KAÇIRMAK biçiminde de kullanılır.) ABORDA ETMEK d. (ital. abborda çarpma türk. f.) Yanaşmak değecek kadar yaklaşmak. ABU i. es. Çapkın erkek zampara. ABULABUT. Bk. ABULLABUT. ABULA ETMEK d. es. Çalmak aşırmak: Abuia itdim dün gice birinden bir cüzdan.(mikhail Mikhailov Matöriaux sur Iargot turc-ottoman). ABULİ s. (yun. abulia iradesizlik) Aptal düşüncesiz kafasız. ABULLABUT s. ve i. (ar.dan b.) Beceriksiz kaba saba yontulmamış (kimse): Hafize - () On da Abullabudun Me-metten itti mi sana yüz seksen kırk on.(haldun Taner Keşanlı Ali Destanı). (ABULABUT ABLAVUT biçiminde de kullanılır.) ABUSE ETMEK d. Durmak duraklamak: Okso abuse ettin miydi zımbalarım. ABUŞ s. ve i. (ar. abd-ullahlan abduş abuş?) Aptal bön (kimse özellikle erkek). ABDUŞ da denir. ABUZETTİN BEY d. Züppe. (Pornografik bir halk öyküsünün kahramanından) Yaşlı ama cinsel istekleri güçlü azgın erkek. ACAYİP s. (ar. acfibeden) Pek çok iyi iyice: Tarzan aslında benim de resime acayip kabiliyetim var ama bi elimden tutan yok (Haşan Kaçan-Latif Demirci Tarzan) ACI BADEM d. (türk. acı fars. badam) Açıkgöz kurnaz akıllı: Ananın acı bademi diye sen mi fırladın? ACIDI MI? d. Bk. ACITTIM MI?

16 ACIN KABADAYISI d. Zaten parasız olduğu İçin eli açık cömert görünen: Fayrap Ömer birden keyiflenip bağırdı: - Ha bereket Acın kabadayısına gel (Kemal Tahir Esir Şehrin Mahpusu). ACITTIM MI? d. (Bir oyunda yenme tartışmada üstün çıkma gibi durumlarda) Başarıyı abartmak katmerlendirmek İçin kullanılır. ACIDI MI ACITTI MI diye de kullanılır. ACUR s. (ar.) Şirret. Münasebetsiz (kimse). Açmaz Yapmak AÇIK ALMAK d. Uzak durmak yanaşmamak. Değmemek. (Genellikle emir olarak kullanılır: Açık al da paparon huylanmasın. ) (AÇIKTAN ALMAK - - GELMEK - - GİTMEK biçimlerinde de kullanılır.) AÇIK AYAK d. es. Tulumbacıların hızlı koşusunu niteler: cemaati teşkil eden ve içinde birçok da hıristiyan ve yahudi bulunan yüzlerce tulumbacı onu öğleye yetiştirmek için ta Bakırköyden Eyübe kadar Açık ayak denilen bir tulumbacı koşusu ile getirmişler (Osman Cemal Kaygılı İstanbulda Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri). Ayr. bk. TAKIM AÇMAK. AÇIK GÖZ d. Hela deliği kubur. AÇIK KALDIRIM d. Bir tür hırsızlık: Dışarıda açıkta bulunan ya da unutulmuş gözetimsiz bir şeyi çalma. Bu İşi yapan kimse: Açık kaldırım: Bulduğunu çalan hırsız.(ahmet Çakal Serseriler Arasında). (AÇIK KALDIRMA da denir.) Burada kaldırım kalmaktan kal-ımı türetmenin örneğidir yol kenarındaki yüksekçe yeranlamındaki kaldırım değil. Ayr. bk. KALDIRMAK KALDIRIM KAPALI KALDIRIMCI. AÇIK KALDIRIMCI d. Dışarıda açıkta bulunan şeyleri çalmada (kaldırmada) usta-laşmış bu işi adet edinmiş hırsız. AÇIK KALDIRIMCILIK d. Dışarıda açıkta bulunan şeyleri çalma biçimindeki hırsızlık: Yukarıda bahsi geçen açık kaldırım-cılığın ekseri pazar kurulan kalabalık yerlerde ve dükkan önlerinde açıkta bulunan tezgahlardan (Başkomiser Yılmaz Er-tunç Yankesicilik). AÇIK KALDIRMA d. Eşanl. AÇIK KALDIRIM: Sen çanta çarpar mısın? -Yok Biz açık kaldırma yaparız. (Nazlı Ilıcak Allah Kurtarsın). Bk. AÇIK KALDIRIM AÇIK KALDIRIMCILIK. AÇIK KAPI d. Bakire olmayan erdenliği bozulmuş kadın. AÇIKTA BİR ŞEY Mİ GÖRDÜN? d. (ar. şey türk.) Nedensiz ya da gerekmediği halde gülen kişilere karşı kullanılır: Karısı dönüb der ki: Ay Efendim ne gülüyorsun? Açıhda bir şey mi gördün? Ne oldun? dedi. Vay açıkda gören güler mi? dedi.(meşhur Meddah Kız Ahmed Efendinin Rivayet Etdiği Lüleci Ah-medin Menkıbesi - XIX. yy). Fatma boğulacak kadar hırslandı: - Açıkta bir şey mi gördün? (Orhan Kemal Kara Çalı). (AÇIKTA BİR ŞEY Mİ VAR? biçiminde de kullanılır.) AÇIKTAN ALMAK. Bk. AÇIK ALMAK. AÇILMAK f. İçkinin uyuşturucu maddenin etkisi esrikliği geçmek geçmeye başlamak: Kafan nasıl? () - Açılmak üzereyim (Ümit Oğuztan Kraliçe Sisi). KAFASI AÇILMAK diye de kullanılır.. AÇLIKTAN GÖTÜ ÖRÜMCEK BAĞLAMAK d. Uzun bir süredir açlık parasızlık çekmek sürekli züğürt olmak: Zaman kötü kötü Açlıktan örümcek bağlamış Milletin gö (sessizlikten sonra) zü. (Oktay Arayıcı Rumuz Goncagül). AÇMAK f. (Özellikle insan için) Uzaklaşmak gitmek kaçmak: Aç bakalım aç da ensen görünsün. (Bir şey birine) İyi gelmek yaramak: Külhanbeyi -O da ne beybaba? Fiyiz lazım

17 piyiz. Bizi başka bir şey açmaz. (Ortaoyunu Kağıthane Safası) Geç. Beni açmaz. Şİşmanın kahvesinde bir oturuşta ben onun on mislini alırım istersem. (Tarık Dursun K. Rıza Bey Aile Evi). (Kadın ya da kız) Mahremsayılan yerlerini göstermek. AÇMAZA DÜŞMEK d. Bir hileye aldanmak. Zor bir sorunla karşılaşmak. (AÇMAZA GELMEK de denir.) AÇMAZA GETİRMEK d. (Birisini) Hile yaparak kandırarak zor bir duruma sokmak. AÇMAZ OYNAMAK d. (Oyunda) Hile yapmak. Hileli oynamak: Açmaz oynama dingil Açmaz oynayanı oyarlar AÇMAZ YAPMAK d. Hile yapmak. Dalavere oyunbozanlık yapmak. (Konuşmada) Yanıtı kolayca verilemeyecek bir şey söylemek. Başka sözler gerektirecek başka sözlere çanak tutacak biçimde konuşmak. Dişi konuşmak. Açmışa Konmaz mı? AÇMIŞA KONMAZ MI? d. Fırsat kaçırılır mı? anlamında kullanılır. ADADİYOZ s. ve i. es. (yun.) Bıçkın görünüşlü külhanbeyi tavırlı (kimse). ADAMIM d. (ar. ibr. Ademden) Arkadaşım kardeşim anlamında kullanılır. ADEM BABA d. (ar. -ibr. adem türk.) Hayatta hiçbir şeyi olmayan kimsesiz serseri: Bunlar seni plajlara düşürüp Adem Baba yapan orospu değil ki önüne gelen elleyebilsin(sam i m Aşkın Halk Plajı). ANTON da denir. (Hapishanede) Parasız aç en kötü durumdaki mahkum: Kamyonun gıcır gıcır yıkadığı helada Tekelin Çeşit isimli cigaralarından tellendirir İzmariti bir fiskede hela dışında bekleşen adem babalar kalabalığına fırlatırdı.(orhan Kemal Dünyada Harp Vardı). Yoksul kılıksız turist. Hippi. Afyon müptelası. Afyonkeş. ADIM i. Çeşitli dönemlerde çeşitli para birimlerini anlatmak için kullanılmış sözcük: 1 kuruş 10 kuruş 1 lira 5 lira 100 lira vb: Adım - Beş lira (yarım adım -25 lira).(turan Aziz Beler Allah Kurtarsın) lira: Adamın malına 5 adım verdim sakın sen daha fazla verme. (Arslan Kaynardağ Tarihi Değişen Yönleri ve Gizli Diliyle İstanbul Bitpazarı). ADİDAS i. (tic. m. Adi Dasslerin adından) AIDS hastalığı edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu: Bakıyorsun adamın teki ortalara çıkıp Adidas (AIDS) Cenab-ı Hakktn eşcinsellere cezasıdır. () diye haykırıyor(pınar Çekirge Yalnızlık Adasının Erkekleri). ADİŞ AYDİS de denir. Adi bölümü adf biçiminde söylenerek: Sahte Adidas anlamında kullanılır:lan Adidasa layık mıyım haso lavuk olaraktan? ADİŞ i. AIDS hastalığı. Bk. ADİDAS. ADRES DEĞİŞTİRMEK d. (fr. adresse- türk. f.) Ölmek öbür dünyaya gitmek: Ben adres değiştiriyorum evlat Çabuk delikten geç (Süavi Şualp-Bülent Ara-bacıoğlu Gündüz İnsan Gece Hırt). ADRESİNİ DEĞİŞTİRMEK d. (fr. adresse- türk. f.) (Birisini) Öldürmek öbür dünyaya yollamak. AFAROZ i. (yun. aphorizeinden) Kovma. Dışarıya atma. İlgisini kesme: İşte aforoz böyle müthiş bir şeydi. Ya verem ya deli ediyordu. (Dr. Rıza Nur Hayat ve Hatıratım). (AFOROZ biçiminde de kullanılır.) AFAROZ ETMEK d. (yun. türk. f.) Kovmak dışarıya atmak. İlgisini kesmek: Sen piliçsin ben horoz Etme sakın afaroz(hilmi Tüner Anam Babam Güzelim). (AFOROZLAMAK biçiminde de kullanılır.) AFAROZLAMAK. Bk. AFAROZ ETMEK.

18 AFAROZNAME i. (yun. fars.) (Okuldan işyerinden ordudan) Kovulma çıkarılma tard edilme belgesi. AFÇI i. (ar. afv türk. e.) Genel af çıkma olasılığını hesaplayarak suç İşleyen kimse. (Hapishanede tutukevinde) Çıkan aftan yararlanacak durumda olan mahkum ya da tutuklu. AFGAN. Bk. KÖKEN. AFİ i. (yun.) Yalan. Fiyaka gösteriş caka: Emİneyi gerçekten sevdiğinden yapmıyor sırf caka fiyaka afi gösteriş için yapıyordu. (Osman Cemal Kaygılı Çingeneler). Külhanbeyice kabadayıca davranış. AFİ ATMAK d. (yun. türk. f.) Yalan söylemek. Gösteriş yapmak fiyaka yapmak. Böbürlenmek. Kabadayıca davranışlarda bulunmak. (AFİ KESMEK AFİ YAPMAK biçiminde de kullanılır.) AFİ KESMEK d. (yun. türk. f.) Yalan söylemek. Gösteriş yapmak fiyaka yapmak: züğürtse bile zengin afisi kesmeye muktedirdir (Server Bedi Hey Kahpe Dünya). Kabadayıca davranmak külhanbeyi tavırları göstermek: bir ayağının bileği öbür dizinin üstünde öylesine afili bacak bacak üstüne atar bir eliyle bacak bileğini kavrayıp diğer kolunun dirseğini iskemlesinin arkalığına dayayarak öylesine afi keser ki (Ratip Tahir Burak Hapishane Hatıraları). (AFİ AT- Ağzı Aşağı MAK AFİ YAPMAK biçimlerinde de kullanılır.) AFİLİ s. ve zf. (yun. türk. e.) Gösterişli hoş: Ama kimi öne İndirip kimi arkaya sola yatırıp o şapkalara çok yakışır afili biçimler vermişlerdi.(mehmet Şeyda Garnizonda Bir Olay). Kabadayılara yakışır biçimde. Kendisi afili delikanlı İşi gücü hır çıkartmak (Mazhar Alanson Anında Görüntü). AFİ SÖKMEK d. (yun. türk. f.) Yalana aldanmak kanmak. (Birisinin) Fiyakasından gösterişinden etkilenmek. (Birisinin) Kabadayıca davranışları karşısında sinmek boyun eğmek: Fehİm Paşanın hayrül halefi bize sökmez afi (Nazım Flikmet Cevap 3: Bir Komik Adem). (Deyim genellikle soru biçiminde ya da olumsuz çekimle kullanılır: Bize afi söker mi? Zarvoya afi sökmez gibi.) AFİŞ i. (fr. affiche) Hile dalavere. Yalan. AFİŞ OLMAK d. (fr. türk. f.) (Birisinin) Kötü bir yönü bir suçu gizli bir yönü ya da işi ortaya çıkmak: Sonra Canip kılıç zoruyla kasa hırsızı diye elaleme afiş olalım. (Halit Çapın Alles Kommen Ülen İnekler). AFSİYON i. es. (ar. afv[?]\ fr. sonekten n.) Yalan uyduruk. AFİ YAPMAK d. Bk. AFİ KESMEK. AFTOS i. (yun. autos bu sözcüğünden) Sevgili. Nikahsız karı metres kapatma: Karakaş Mahmure benim eski aftostur. Şimdi gizli ev açtı. (Server Bedİ Hey Kahpe Dünya). Nikahsız koca: Annesinin aftosu Garabet yalancı şahitlikle geçinir. (Sermet Muhtar Alus Eski Gala-tanın Eğlence Yerleri). Ey ihtisas mahkemeleri kaçağı ve Despinis Kokononun aftosu (Nazım Hikmet Bir Provokatör Üzerine Hiciv Denemeleri). Kadın ya da kız:ulannuri.. Landodaki aftoslara dikiz ettin mi? Ah anam babam (Hüseyin Rahmi Gürpınar Bir Muadele-i Sevda). (AFTOZ biçiminde de kullanılır.) AFTOS PİYOS d. (yun autos bu piyos kim hangi). İşe yaramaz değersiz ya-

19 rarsız: Andavaltının sonunu az öteden dikizledikten sonra önceleri aftoz-piyos bi manzara çizen giderek alengirli hale gelen mevzuu bahis savaşa takılalım yine. (Kemal Gökhan Gürses Aydınlarla Zontaların Savaşı). Bu da nesi?sen de kimsin?anlamında kullanılır.. (AFTOZ PIYOZ biçiminde de söylenir.) AFYONUNU PATLATMAK d. (lat. opium\ fars. efyun\ türk. f.) (Birisini) Yersiz bir davranışla öfkelendirmek sinirlendirmek: Oğlum afyonunu mu patlattık? Pekiii Bu kavanoz dipli dünyanın ucu uzun (Kemal Tahir Esir Şehrin Mahpusu). Sabahleyin sigara çay kahve vb. İçerek uyku nemrutluğunu üzerinden atmak: Daha afyonumuzu patlatmadan ne mangizi uçlanacağız karıf AGANİGİ i. (kuş di.) Aşk ilişkisi. Sevişme. Ayr. bk. KUŞ DİLİ. AGANİGİ MAGANİGİ d. (kuş di.) Aşk ilişkisi. Sevişme: Fıstık şööle başbaşa müzik vaziyetleri soora da aganigi magani-gi - Ay kikir kikir (Latif Demirci The Selamın Aleyküm). Ayr. bk. KUŞ DİLİ. AGANTA d. (ital.) Tut anlamında kullanılır. AGİR i (ateşanlamında kürt. k.) Tabanca: Ayrıca militan delikanlıların bellerindeki agiriere de hasta olmuşlardı. (Metin Kaçan Ağır Roman). AĞAÇ OLMAK d. Uzun süre ayakta durmak. (Bir ulaşım aracında) Ayakta kalmak. Birisinin buluşmaya gecikmesi ya da gelmemesi yüzünden bekleyip durmak: Git ulan şurdan bir konyak al dedi. Millet düğünde biz burda ağaç olduk(süavi Süalp Gene İyi Dayandık). Ayr. bk. ÇAY AĞACI GAZOZ AĞACI KAHVE AĞACI. AĞIR GELMEK d. Soğukkanlı davranmak (özellikle emir biçiminde kullanılır): Ağır gel molla yoksa getirirler. AĞIR İŞÇİ d. Fahişe para karşılığı cinsel ilişkide bulunan kimse: Derviş-Ağırişçi olmuş düpedüz. Surata bak. (Haldun Taner Keşanlı Ati Destanı). Jigolo. AĞZI AŞAĞI d. es. Dişilik organı vulva. Ağzı Burnu Çarşamba Pazarına Dönmek AĞZI BURNU ÇARŞAMBA PAZARINA DÖNMEK. Bk. ÇARŞAMBA PAZARI. AĞZINA SIÇMAK d. (Bir şeyi) Bozmak berbat etmek. (Birini) Kötü duruma sokmak: Ne aşkı ulan Salak mıyım ben? Zeki sıçtı ağzıma(irfan Yalçın Pansiyon Huzur). AĞZINA VERMEK d. (Birisinin) Söylediği kötü bir söze hak ettiği cevabı vermek. Fellasyo yaptırtmak. (Ender olarak) Ku-niiingus yaptırtmak. AĞZININ KAYTANINI ÇEKMEK d. Kötümser sözler etmeyi kesmek. Kötü konuşmayı bırakmak. Gevezeliği kesmek. AĞZINI PAÇA ETMEK d. (türk. ağız: fars. paçe\ türk. f.) (Birisinin) Cinsel duygularını uyandırmak (birisini) cinsel bakımdan zevklendirmek: O biçim zevkler mi?.. Tabii şimdi Ann benim iyice ağzımı paça edecek. (anonim Islak Dudaklar). (Birisini) Sevindirmek keyiflendirmek. Ayr. bk. AĞZI PAÇA OLMAK PAÇA OLMAK. AĞZINI POYRAZA AÇMAK d. (türk. ağız yun. boreas kuzey yeli türk. f.) Boşuna beklemek boşuna bekleyip İstediğini elde edememek. Züğürt düşmek parasal gücü ve beklentisi kalmamak: 220 kırmızı (altın) lirayı () Hamdiye verdi bir parasız kalıp ağzını poyraza açtı.(sermet Muhtar Alus İstanbul Kazan Ben Kepçe). AĞZI PAÇA OLMAK d. Sevinmiş keyifli olmak: Sırıtan Seringeie çıkıştı: - Bugün gene ağzın paça olmuş karanfil tohumu (Kemal Tahir Esir Şehrin Mahpusu). Cinsel duyguları uyanıp zevk duymak. Ayr. bk. AĞZINI PAÇA ETMEK.

20 AHBAR i. (erm. yeğpayr erkek kardeş) Bir erkeğe hitap ederken kardeşim anlamında kullanılır: Ciğer yandı kebap oldu yetiş ahbar bir içim suud (anonim ermeni ağzı semai). Ermeni-E ahbar bir tane de benden iç bakalım. (Meddah Mazlum Bey Bir Sarhoşun Rakıya Tövbesi). Bazı durumlarda da o erkeğin Ermeni olduğunu belirler: Mİsak Bo-yacıyan kaç yıllıktır?() Vefadakilerle yarışa çıkardı ahbar.(sermet Muhtar Alus İstanbul Kazan Ben Kepçe). AHBARİK d. (erm.) Kardeşçiğimanlamında kullanılır: Benim kime yağılığım var ahbarik? Deli yapma beni (Y. Kenan Karacanlar Babıali Kaldırımlarında Bir Adam). Ayr. bk. AHBAR. AHÇİK i. (erm.) Yabancı kadın kız yabancı kadın turist. Ermeni kızı: Bahçelerde mor meniverem ettin sen beniya sen İslam ol ahçik Ya ben oiam ermen T (anonim mani). Ayr. bk. DACİK. AHENK YAPMAK d. (fars. aheng- türk. f.) Doğru ya da anlamlı bir şey söylemeksi-zin sürekli konuşmak. Bir durumu gizleme çabasıyla konu dışı şeyler söylemek. AHLAT s. ve İ. (yun. akhladi yaban armudu ) Taşralı kaba (kimse): Zavallı ahlatlar Paris budur sanıyorlar.(raymond Gueneau-Tahsin Yücel Zazie Metroda). AHMET. Bk. AMET. AHMET ÇAVUŞ d. (ar. i. türk. k.) (Polis için) Rüşvet. AHTAPOT i. (yun. oktapodi sekiz ayakahtapot) Sırnaşık. Çıkarcı asalak. Batak. İçinden çıkılması güç yer. Edilgin eşcinsel erkeklerle para karşılığında İlişkiye giren etkin eşcinsel erkek fahişe. AHTU i. es. (ono.? yun. ahti çok arzulamaksan?) (Özellikle etkin durumda olan kimse İçİnr) Cinsel ilişki. AİDİS. Bk. ADİDAS. AKARYAKIT i. İçki. AK DELİĞİ d. Bk. HAK DELİĞİ. AKI BOKUNA KARIŞMAK d. Çok korkmak. Korkudan ne yapacağını bilememek. Bk AKLI BOKUNA KARIŞMAK. AKIL GEL SİKİME TAKIL d. (ar. akl köstektürk. k.ler) Ne yanlış ne aptalca düşünce ve davranışanlamında söylenir. (AKIL AKIL GEL ŞEYİME TAKIL AKIL BİLMEMNEME TAKIL vb. biçimlerde de kullanılır): Akı akıl gel paçama takıl. Bir kere eksik etek milleti güzel bir orta ile gole mal otan bir ıskayı ayırt edemez. (Haldun Taner Ases). Akrep AKINTI ÇAĞANOZU d. (türk. akıntr yun. tsaganos yengeç) Düşük omuzlu kimse. Sarhoşluk ya da benzeri bir nedenle düzgün uyumlu yürüyemeyen eğri adımlar atan kişi. Gövdesinde bir çarpıklık olan kimse:hacivat - Seni gidi tarla bozuntusu herif seni Karagöz - Seni gidi akıntı çağanozu herif seni (Karagöz Şairlik). AKITMA i. (Yankesici İçin) Birinin giysisini ustura ya da tıraş bıçağıyla fark ettirmeden keserek cüzdan saat vb. eşyasını çalma: suçun bu tarzına akıtma dahi derler (Cemalettin Fazıl Zabıta Kılavuzu). AKITMAK f. Ersuyu fışkırmak beli gelmek. -AKİ e. Argo sözcükler türetmede yararlanılan Yunanca kökenli sonek: Gebeş-aki sız-akf gibi.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS

HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS 1 Her Yönüyle Vaginismus 2010, İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sertifika No: 10614 Bu kitabın her türlü yayın hakları Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

ERSAN ERÇELİK A'DAN Z'YE ÖZKAN MERT ŞİİRİ

ERSAN ERÇELİK A'DAN Z'YE ÖZKAN MERT ŞİİRİ ERSAN ERÇELİK A'DAN Z'YE ÖZKAN MERT ŞİİRİ Ersan Erçelik 29 Temmuz 1980, İstanbul doğumlu. Celal Bayar Üniversitesi, İşletme Bölümü nü bitirdi. Şiir ve düzyazıları, Akbük, Akköy, Agora, Akatalpa, Damar,

Detaylı

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk 3 SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ CİNİUS YAYINLARI İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ Babıali Caddesi, No. 14 Cağaloğlu

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK Tarayan Süleyman Yüksel www.suleymanyuksel.com Düzenleyen Ömer Arslan E-Yayın: ayraç sanal yayın Ocak, 2008 http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com 2 İSKENDER PALA 1958,

Detaylı

ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY *

ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY * ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY * ÖZET Bugün yaklaşık 250 milyonu aşan bir nüfusa sahip Türk toplumu arasında köprüler kurmak, ilişkileri canlı tutmak ülke olarak ilk hedefimiz olmalıdır.

Detaylı

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Yrd. Doç. Dr. M. Fetih Yanardağ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) TÜRK ROMANINDA BÜROKRAT Türk romanlarında, özellikle

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI Hazırlayan Sibel ÇELİKEL Danışman Yard. Doç.Dr.Çağrı ÖZDARENDELİ

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÜÇ ÖYKÜ GOGOL Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÖNSÖZ Burada çevirisini verdiğimiz Burun, Fayton ve Palto, Gogol'un "Petersburg Öyküleri"nin en güzelleridir ve Gogol'un dehasının

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - II DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com MİT Mit, kutsal bir öyküyü; en eski zamanda, başlangıçtaki masallara özgü zamanda

Detaylı

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim.

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. 29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. Yetmişlerinde gösteren bir beyefendi bana seslendiğinde, katedralin

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar * 1

Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar * 1 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 16 Bahar 2015, 133-161 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Türkçe Sözlük Birimlerinin

Detaylı

5. I. Çevresine yabancılaşmış insanların çoğaldığı toplumlardaki ilişkiler değişimi hızlandırır.

5. I. Çevresine yabancılaşmış insanların çoğaldığı toplumlardaki ilişkiler değişimi hızlandırır. 1. 5. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLE- LERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURACAK BİÇİMDE SIRALANMASI İÇİN HANGİLERİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. 1. I. Getirdiği çağdaşlık, yarattığı alışkanlıklarla

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Şaban SAĞLIK (*) Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Aşk, geleceğin tanrıçasıdır! Aşk olmazsa insanın geleceği olmaz. Aşk yaşamın temelidir.

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

Çeviri: Feride Kurtulmuş

Çeviri: Feride Kurtulmuş KĐTAP NASIL OKUNUR RON FRY TĐMAŞ YAYINLARI / 570 ÇALIŞMA TEKNĐKLERĐ DĐZĐSĐ /4 Eserin Türkçe'ye çeviri hakkı Career Press ile yapılan anlaşma uyarınca Timaş Yayınları'na aittir. Đzinsiz yayınlanamaz. Kaynak

Detaylı

S Î Z İ M İ. n is a n 1 9 9 5 le y l - e k li s a y ı 18 fiy a t ı 7 0.0 0 0 ti. (k d v. d a h il)

S Î Z İ M İ. n is a n 1 9 9 5 le y l - e k li s a y ı 18 fiy a t ı 7 0.0 0 0 ti. (k d v. d a h il) S Î Z İ M İ n is a n 1 9 9 5 le y l - e k li s a y ı 18 fiy a t ı 7 0.0 0 0 ti. (k d v. d a h il) KITA Gezindim sâz-ı hicranımla binbir perde üstünde Şu aheng-i hayatın darbını taksim e yelten dim. Karar

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sevgili Çocuklar, Okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi ne

Detaylı

AKATALPA. Nisan 2012 - Sayı 148 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685. Cihan OĞUZ. Mehmet Can DOĞAN BUZDA YÜRÜMEK FACEBOOK ŞİİRLERİ

AKATALPA. Nisan 2012 - Sayı 148 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685. Cihan OĞUZ. Mehmet Can DOĞAN BUZDA YÜRÜMEK FACEBOOK ŞİİRLERİ AKATALPA Nisan 2012 - Sayı 148 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685 BUZDA YÜRÜMEK Mehmet Can DOĞAN Celâl Hafifbilek ile Ahmet Tüzün ün getirdiği İki tanıdığın öldüğünü duyunca Öğrenmek için tam

Detaylı

Kendin Ol Kendin! Atilla Gagavuz

Kendin Ol Kendin! Atilla Gagavuz KendinOlKendin! At i l l aga g a v u z Kendin Ol Kendin! Atilla Gagavuz 1 2 Kendini Bilen Kendini bilen her şeyi bilir. Her şeyi öğrenmeye çalışıp da kendini ihmal eden hiçbir şey biliyor sayılmaz. İlim,

Detaylı

Eski Harfli Çocuk Dergilerinden Resimli Dünya Dergisi

Eski Harfli Çocuk Dergilerinden Resimli Dünya Dergisi T. C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Eski Harfli Çocuk Dergilerinden Resimli Dünya Dergisi YÜKSEK LİSANS TEZİ İlker Ozan YILDIRIM Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı