Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?"

Transkript

1 Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi vergi indirimine gidilmitir. Amaca ulaılması, vergi indirimlerinin fiyatlama mekanizması yoluyla hanehalkına ne derecede yansıtıldıı ile ilgilidir. Bu çalıma, bazı varsayımlar altında sözkonusu yansımanın derecesine cevap aramaktadır. Yapılan hesaplamalar, madde gruplarına göre farklılık göstermekle birlikte, Mart ve Nisan aylarında vergi indirimlerinin büyük ölçüde tüketicilere yansıtıldıını göstermektedir. Giri 1 Daralan iç talebin yeniden canlandırılabilmesini teminen, Mart 2009 döneminde önemli vergi indirimlerine gidilmitir. Bu çalıma, belirli varsayımlar altında, sözkonusu vergi indirimlerinin tüketiciye ne ölçüde yansıtıldıını ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıtır. Aaıda önce Mart ayında yapılan vergi düzenlemelerinin neler olduu, vergi indirimleri ile ortaya çıkan potansiyel fiyat indirimlerinin düzeyi hesaplanacaktır. kinci bölümde, vergi indirimine gidilen madde gruplarına ilikin fiyat gelimeleri, TÜK Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ndeki gelimeler yardımıyla ortaya konulacaktır. Son bölümde ise vergi indirimleri ile ortaya çıkan potansiyel fiyat indirimlerinin ne ölçüde hanehalkına yansıtıldıı üzerinde durulacaktır. Vergi indirim düzenlemeleri ç talebin vergi indirimleri yoluyla yeniden canlandırılması amacıyla, Mart ayı içinde önemli vergi indirimlerine gidilmitir. Bazı mal ve hizmet gruplarında geçici olarak (üç ay süreli) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Deer Vergisi (KDV) oranları sıfırlanmı ya da indirilmitir. Aaıda sözkonusu vergisel düzenlemelerin, zamanlama da dikkate alınarak bir özetine yer verilmektedir. Vergisel alanda ilk düzenleme 16 Mart 2009 tarihli 2009/ sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile yapılmıtır. Buna göre; Net alanı 150 m2 ve üzerinde konut teslimlerinde KDV oranı yüzde 18 den yüzde 8 e indirilmitir. Motorlu taıtlar üzerindeki ÖTV oranları, taıt türü ve motor hacmine göre farklılık göstermek üzere düürülmütür. Ev aletleri ile görsel-iitsel ekipmanlar üzerindeki ÖTV oranı sıfırlanmıtır. 1 Bu makalede yeralan görüler yazarına ait olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nı balayıcı nitelik taımaz.

2 Tüketici kredileri üzerindeki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesinti oranı yüzde 15 den yüzde 10 a indirilmitir. Vergisel alanda ikinci düzenleme, 30 Mart 2009 tarihli 2009/ sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 2 ile yapılmıtır. Buna göre; Tapu ilemleri üzerinden binde 15 oranında alınmakta olan tapu harcı, binde 5 e düürülmütür. Konut teslimlerinde olduu gibi, bina veya baımsız bölüm eklindeki iyeri teslimlerinde de KDV oranı yüzde 18 den yüzde 8 e indirilmitir. Özellikle KOB lerin kullandıı imalata yönelik bazı sanayi ve i makinaları üzerinden alınmakta olan KDV oranı yüzde 18 den yüzde 8 e indirilmitir. Mobilya üzerinden alınmakta olan KDV oranı yüzde 18 den yüzde 8 e düürülmütür. Bilgisayar ve biliim araçları üzerindeki KDV oranı yüzde 18 den yüzde 8 e çekilmitir. Yukarıda ifade edilen vergi düzenlemelerini; (a) Tüketim tanımına sokulmayarak yatırım olarak sınıflandırılan gayrimenkul (konut, iyeri) ve i makinaları alım maliyetlerinin düürülmesine, (b) hanehalkının bazı mal gruplarına (otomobil, mobilya, beyaz eya ve biliim ürünleri) olan tüketim talebinin canlandırılmasına, (c) tüketimin finansmanının ucuzlatılmasına, yönelik önlemler eklinde üç ana balık altında toplulatırmak mümkündür. Vergisel düzenlemelere yönelik bu balıklardan, çalımanın konusu ile sınırlı kalmak açısından sadece ikinci balık altında toplulatırılan düzenlemelerin analiz edilmesi ile yetinilecektir. Analiz dorudan hanehalkı tüketimine konu olan ve dolayısıyla da tüketici fiyat endeksindeki harcama grupları kapsamına giren tüketim kalemleri için getirilen vergi indirimlerinin tüketiciye yansımaları ile sınırlandırılacaktır. 16 Mart 2009 tarihli vergisel önlemler paketinde otomobil, beyaz eya-ev aletleri ve görsel-iitsel ekipmanlar ile ilgili olarak ÖTV oranı indirimleri ön plana çıkarken, 29 Mart 2009 tarihli tedbir paketinde mobilya ve bilgisayar-biliim araçlarında KDV oranı indirimlerine gidilmitir. 16 Mart 2009 tarihli birinci pakette KDV oranlarında herhangi bir deiiklik yapılmamı olmasına ramen, ÖTV nin KDV matrahına dahil olması nedeniyle, yapılan indirimlerin boyutu doal olarak yükselmektedir. Bu açıdan, ÖTV indirimleri ile yaratılan fiyat etkisinin tam olarak görülebilmesini teminen, ÖTV ve KDV den oluan toplam vergi yükündeki deiim ele alınmıtır. 2 Bu karar ile belirlenen liste, 14 Nisan 2009 tarih ve 2009/14881 sayılı BKK ile geniletilmitir. Genileme daha ziyade sanayi ve i makinalarına yönelik olarak yapılmakla birlikte, biliim ve mobilya sektörlerine yönelik az sayıda malı da içermektedir. Sözkonusu liste genilemesi çok büyük ölçüde hanehalkı tüketimine konu olmayan maddeleri içerdii için, bu çalımanın kapsamına dahil edilmemitir. 2

3 KDV ve ÖTV düzenlemeleri birlikte düünüldüünde, yapılan vergisel düzenlemeler sonucunda madde grupları üzerindeki toplam vergi yükünde ortaya çıkan deiim Tablo.1 de özetlenmektedir; Tablo-1. Hanehalkı tüketimine konu olan madde gruplarına ilikin vergi indirimleri ÖTV KDV ÖTV + KDV Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni 17 Mart 15 Haziran 2009 tarihleri arasında uygulanacak vergi indirimleri Otomobil 1600 cc cc 2001 cc + 37,0 60,0 84,0 54,0 80,0 61,7 88,8 117,1 39,2 81,7 112,4 Beyaz eya ve ev aletleri 6,7 0,0 25,9 Görsel-iitsel ekipmanlar 6,7 0,0 25,9 30 Mart 30 Haziran 2009 tarihleri arasında uygulanacak vergi indirimleri Mobilya 0,0 0,0 8,0 8,0 Bilgisayar-biliim araçları 0,0 0,0 8,0 8,0 Kaynak: lgili vergi kanunları ve Bakanlar Kurulu Kararları, kendi hesaplamalarımız. ndirime konu olan malların hanehalkı tüketimi içerisindeki aırlıı TÜK tarafından TÜFE endeksine dahil maddeler bazında aırlık seti kamuoyu ile paylaılmamakta, COICOP 3 sınıflandırmasına göre belirlenen ve TÜFE endeksini oluturan hanehalkı harcama aırlıklarının 12 ana ve 44 alt mal ve hizmet grubu bazında yayınlanması ile yetinilmektedir. Bu nedenle, vergi indirimine konu olan tüketim kalemlerinin toplam hanehalkı tüketimi içinde ne kadarlık bir yer tuttuuna ilikin kesin bir yargıya ulamak mümkün olamamaktadır. Buna karılık, madde grupları itibariyle bilinmese de, sözkonusu maddeleri de içeren mal grupları itibariyle tahmini büyüklüklere ulaılabilmektedir. Tablo-2. ndirime konu olan mal gruplarının TÜFE deki aırlıkları Kodu Mal grupları Aırlıklar (2009, Yüzde) 071 Araç satın alımı 4, Mobilya, mefruat, halı ve dier yer döemeleri 2, Ev aletleri 2, Görsel-iitsel sistemler, fotoraf ve veri ilemleri ile ilgili ekipmanlar 0,907 Toplam 9,520 Kaynak: TÜK. TÜFE endeksini oluturan alt mal ve hizmet grupları esas alındıında, vergi indirimine tabi olan maddelerin de yer aldıı mal gruplarının, hanehalkı toplam tüketimi içerisinde yüzde 9,5 civarında bir aırlıa sahip olduu görülmektedir. Yapılan vergi indirimlerinin iç talebi canlandırmasına yönelik deerlendirmelerde bu nispi önemin gözönünde bulundurulması yararlı olacaktır. Potansiyel azami fiyat indirim oranları Dier artlar sabit kalmak kouluyla, vergi oranlarında yapılan ve yukarıda özetlenen düzenlemelerle, indirime konu olan madde gruplarının satı fiyatlarında ne kadarlık bir indirim imkanı yaratıldıını görmek açısından, toplam vergi yükündeki deiimler esas alınarak potansiyel azami fiyat indirim oranları (PAFO) hesaplanmıtır. Madde grupları bazında PAFO düzeyleri, aaıdaki formüller yardımıyla hesaplanmıtır; Toplam vergi yükü = (1+ÖTV oranı)* (1+KDV oranı) 3 Classification of Individual Consumption by Purpose (Amaca göre kiisel tüketim harcaması sınıflaması) 3

4 PAFO = {(1+ Yeni toplam vergi yükü) / (1+ Eski toplam vergi yükü)}* Tablo-3. Potansiyel azami fiyat indirim oranları Vergi yükü (ÖTV+KDV) (Yüzde) Eski Yeni PAFO Otomobil 1600 cc cc cc 2001 cc + 61,7 88,8 117,1 39,2 81,7 112,4-12,1-13,9-3,8-2,2 Beyaz eya ve ev aletleri 25,9-6,3 Görsel-iitsel ekipmanlar 25,9-6,3 Mobilya 8,0-8,5 Bilgisayar-biliim araçları 8,0-8,5 Kaynak: Tablo 1 ve kendi hesaplamalarımız. Yürürlük dönemi 17 Mart 15 Haziran 17 Mart 15 Haziran 30 Mart 30 Haziran Fiyatlar üzerine etki edebilecek dier içsel ve dısal koulların sabit kaldıı varsayılarak, sadece vergi yüklerindeki deiimler incelendiinde, otomobil üretici ve satıcı irketlere salanan fiyat indirim imkanı, motor hacimlerine göre yüzde 2,2 ile 13,9 arasında hesaplanmaktadır. Potansiyel fiyat indirim imkanının en yüksek olduu madde grubunun, motor hacmi 1600 cc ve altında olan otomobiller olduu gözlenmektedir. Otomobil madde grubu ile ilgili olarak, aırlıklı toplam potansiyel fiyat indirim oranının hesaplanmasında, 2008 yılı tamamında ve 2009 yılının ilk üç ayında motor hacimlerine göre üretilen otomobil sayıları kullanılmıtır 4. Sözkonusu dönemde motor hacimlerine göre aırlıklar 1600 cc için yüzde 83, cc için yüzde 12, 2001 cc + için ise yüzde 5 olarak hesaplanmıtır. Motor hacimleri itibariyle binek otomobil üretim bilgileri, Otomotiv Sanayii Dernei (OSD) nin model bazında üretim bültenlerinden alınmıtır. Motor hacimleri itibariyle üretim bilgileri kullanılarak aırlıklandırma yapıldıında, otomobil madde grubunun geneli için ortalama PAFO yüzde 12,1 olarak hesaplanmaktadır. Ancak, TÜK tarafından TÜFE madde sepetinde otomobili temsilen seçilen ürünlerde 1600 cc ve altındaki modeller esas alındıından, otomobil grubunun geneli için PAFO oranı yüzde 13,9 olarak kullanılmıtır 5. Otomobil dıında, dier koullar sabit kalmak kouluyla vergi indirimleri ile üreticisatıcı firmalara ev aletleri madde grubunda yüzde 6,3 oranında, mobilya ve biliim araçları madde grubunda ise yüzde 8,5 oranında bir fiyat indirim imkanı yaratıldıı anlaılmaktadır. Yapılan vergisel düzenlemelerin yürürlük balangıç tarihleri ve aylık bazda uygulanma süreleri farklılıklar taımaktadır. Bu nedenle, vergi oranları indirimi ile ortaya çıkan fiyat indirim tutarlarının madde grubu ve ay bazında hesabında sözkonusu farklılıkların gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Örnein, otomobil, beyaz eya-ev aletleri ve görsel-iitsel ekipmanlardaki vergi indirimi Mart ayında 15 gün, Nisan ayında ise tam ay geçerli iken, mobilya ve bilgi ilem araçlarındaki vergi indirimi Mart ayında 2 gün, Nisan ayında ise tam ay geçerlidir. Gözönünde bulundurulan bir dier husus, TÜK in fiyat derleme tarihleridir. TÜK, bazı istisnalar hariç mal ve hizmet fiyatlarını her ayın 10. ve 20. günlerini içine alan haftalarda iki defa derlemektedir. Bu kapsamda, 30 Mart tarihinde yapılan vergi indirimlerinden kaynaklanan fiyat etkisinin tamamının Nisan ayına yansıdıı hususu dikkate alınmıtır. 4 Motor hacimleri itibariyle ithalat ve ihracat bilgilerine ulaılamadıından, aırlıklandırma ileminde motor hacimleri itibariyle üretim verisinin kullanımı ile yetinilmitir. 5 Motosikletler için de ÖTV indirimine gidilmi olmasına ramen, aırlıklandırma sorunu nedeniyle sözkonusu ürün çalıma kapsamı dıında tutulmutur. 4

5 Aylık bazda ortalama fiyat gelimeleri ile kıyaslanabilir hale getirmek amacıyla, yukarıda hesaplanan PAFO ların ilgili ayda vergi indiriminin uygulandıı gün sayıları dikkate alınarak düzeltilmesi gerekmektedir. Yürürlük süreleri esas alınmak suretiyle uygulama gün sayılarına göre düzeltilmi PAFO lar Tablo.4 de özetlenmektedir. Tablo.4 - Gün sayısına göre düzeltilmi PAFO Düzeltilmi PAFO Mart+Nisan (Yüzde) Mart 2009 Nisan 2009 kümülatif (= PAFO) Otomobil - 6,73-7,69-13,90 Beyaz eya ve ev aletleri - 3,05-3,35-6,30 Görsel-iitsel ekipmanlar - 3,05-3,35-6,30 Mobilya - 8,50-8,50 Bilgisayar-biliim araçları - 8,50-8,50 Kaynak: Tablo 3 ve kendi hesaplamalarımız. ndirime konu olan madde gruplarında fiyat deiimleri TÜK, tüketim sepetini ve bu sepete dahil mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarını aylık olarak kamuoyuna açıklamaktadır. TÜK in açıkladıı bu bilgilerden hareketle, vergi indirimine konu olan madde gruplarının aylık ortalama fiyatlarındaki gelimelere Tablo.5 de yer verilmektedir. Tablo-5. Vergi indirimine konu olan madde gruplarında ortalama fiyat deiimleri Ortalama fiyatlar 7, TL Ortalama fiyatlardaki deiim, % Madde grupları Mart Nisan Mart / Mart Otomobil 34729, , ,89-6,49-4,95-11,12 Beyaz eya ve ev aletleri 498,13 478,54 466,76-3,93-2,46-6,30 Görsel-iitsel ekipmanlar 250,66 246,40 245,90-1,70-0,20-1,90 Mobilya 1018, ,92 921,06-0,81-8,80-9,54 Bilgisayar-biliim araçları ,90 456,29 1,13-12,90-11,92 Kaynak: TÜK, TÜFE Ortalama mal fiyatları ve kendi hesaplamalarımız. Aylık ortalama fiyatlar incelendiinde, Mart ayında tüketici fiyatlarının otomobil mal grubunda yüzde 6,5, beyaz eya-ev aletleri grubunda yüzde 3,9, görsel-iitsel ekipmanlar grubunda yüzde 1,7, mobilya grubunda yüzde 0,8 oranında düü gösterdii görülmektedir. Buna karılık bilgisayar-biliim araçları mal grubunda yüzde 1,1 civarında bir artı görülmektedir. Nisan ayında ise, vergi indirimine konu olan mal gruplarının tamamında fiyat düüü görülmektedir. Otomobil ve beyaz eya mal gruplarında Mart ayında da görüldüü gibi fiyat düüleri devam etmitir. Mobilya ve biliim mal gruplarında vergi indirimlerinin 30 Mart da yürürlüe girmesi nedeniyle, TÜK in fiyat derleme yönteminin de etkisiyle fiyat etkisi tamamen Nisan ayına sarkmıtır. Görsel-iitsel ekipmanlar mal grubunda, dier mal gruplarına kıyasla fiyat düülerinin oldukça düük düzeylerde kaldıı anlaılmaktadır. 6 Madde gruplarına dahil edilen malların listesine Ek.1 de yer verilmektedir. 7 Maddeler itibariyle aırlık setleri TÜK tarafından yayınlanmamaktadır. Bu nedenle, madde grupları itibariyle ortalama fiyatlar hesaplanırken, sözkonusu grubu oluturan ve Ek de listesine yer verilen maddelerin eit aırlıa sahip olduu varsayımı yapılmıtır. Eit aırlıklar yerine tüketim sepetindeki doal aırlıklar kullanılabilse, ortalama fiyatların da bir miktar farklılaabilecei hususu gözönünde bulundurulmalıdır. 5

6 Vergi indirimlerinin fiyatlama davranıları üzerindeki toplam etkisinin netletii Mart- Nisan aylarındaki kümülatif tüketici fiyatları gelimelerine bakıldıında ise, tüm mal gruplarında belirgin fiyat düüleri sözkonusudur. Görsel-iitsel ekipmanlar mal grubu hariç olmak üzere fiyatlar, yüzde 6 ile yüzde 12 arasında gerilemitir. Görsel-iitsel mal grubunda ise fiyat düüleri yüzde 1,2 ile dier mal gruplarına göre oldukça sınırlı kalmıtır. Tüketiciye yansıma derecesi Vergi indirimleri ile ortaya çıkan fiyat indirim imkanının ne ölçüde tüketiciye yansıtıldıı sorusuna cevap verebilmek açısından, indirime konu olan madde gruplarındaki Mart-Nisan dönemi aylık ve kümülatif TÜFE deiimleri ile aylık ve kümülatif PAFO lar karılatırılmalı olarak aaıda sunulmaktadır. Tablo-6. Düzeltilmi PAFO ve ortalama fiyat deiimleri Düzeltilmi PAFO TÜFE (ortalama fiyatlar) Madde grupları (2009) Mart / Mart Mart / Mart Otomobil - 6,73-7,69-13,90-6,49-4,95-11,12 Beyaz eya ve ev aletleri - 3,05-3,35-6,30-3,93-2,46-6,30 Görsel-iitsel ekipmanlar - 3,05-3,35-6,30-1,70-0,20-1,90 Mobilya - 8,50-8,50-0,81-8,80-9,54 Bilgisayar-biliim araçları - 8,50-8,50 1,13-12,90-11,92 Kaynak: Tablo 4 ve 5. Vergi indirimleri yoluyla yaratılan fiyat indirim imkanı ve tüketici fiyatlarındaki Mart, Nisan ve iki aylık kümülatif gelimeler bu ekilde ortaya konulduktan sonra, tüketiciye yansımaları aaıdaki formül yardımıyla hesaplanmıtır; Tüketiciye yansıma derecesi ={(Ortalama fiyat deiimi) / (Düzeltilmi PAFO)}*100 Vergi indirimleri ile ortaya çıkan fiyat indirimlerinin, Mart ve Nisan döneminde büyük ölçüde tüketicilere yansıtıldıı görülmektedir. Otomobil mal grubunda yüzde 80, beyaz eya ve ev aletleri mal grubunda ise bire bir yansıma gözlenmektedir. Buna karılık, mobilya ve biliim mal gruplarında vergi indirimlerinin kampanyalarla da desteklendii ve yansıma derecesinin 1 in üzerine çıktıı görülmektedir. Görsel-iitsel ekipman mal grubunda ise tüketiciye yansıtılma derecesi yüzde 30 larda kalmaktadır. Tablo-7. Tüketiciye yansıma derecesi Mart + Nisan (Yüzde) Kümülatif Otomobil 80,0 Beyaz eya ve ev aletleri 100,0 Görsel-iitsel ekipmanlar 30,2 Mobilya 112,2 Bilgisayar-biliim araçları 140,2 Kaynak: Tablo 6. Vurgulanması gereken bir dier husus, firmaların Mart ayına göre Nisan ayında vergi indirimine konu olan mal gruplarında tüketiciye yansıtılma anlamında daha çekingen davranmaları ile ilgilidir. Nitekim, Nisan ayında otomobil madde grubunda yüzde 64, beyaz eya mal gruplarında yüzde 73 civarında bir yansıma derecesi göze çarpmaktadır. Yansıma derecesi göreceli olarak düük olan görsel-iitsel ekipmanlar mal grubunda ise, yansıma özellikle Nisan ayı için oldukça düük düzeyde kalmıtır. 6

7 Nisan ayında yansıma derecesindeki göreceli düüklüün, firmaların stoklarını eritme imkanına kavumaları nedeniyle fiyatlama davranılarında kazandıkları kısmi esneklikten kaynaklandıı düünülmektedir. Kısmi esneklii, vergi indirimine tabi sektörlerle ilgili anekdotal bilgiler ve dayanıklı tüketim malları üretici fiyatlarındaki Nisan ayı gelimeleri de dorular niteliktedir. Nitekim, dayanıklı tüketim malları üretici fiyatlarında Aralık ayından beri sürmekte olan fiyat düüleri, Nisan ayında yerini düük oranlı da olsa artı eilimine bırakmıtır 8. Nisan ayı yansıma derecelerinin göreceli olarak düüklüü, vergi indirimlerin Mayıs ve kısmi olarak da Haziran aylarında da sürecei olgularından hareketle, stok seviyelerindeki azalmanın üretici ve satıcılara Mayıs ve Haziran aylarında yukarı yönlü bir fiyat ayarlaması yapma konusunda hareket alanı yarattıı da anlaılmaktadır. Bununla birlikte, vergi indirimleri geçici bir yürürlük taıdıı için, yürürlük tarihinin sona erecei Haziran ayında fiyatlar üzerinde yarattıı olumlu etki doal olarak tersine dönecektir. Sonuç Vergi indirimleri ile ortaya çıkan fiyat indirimlerinin, dier iç ve dısal koullar sabit kalmak üzere, Mart ve Nisan döneminde büyük ölçüde tüketicilere yansıtıldıı görülmektedir. Otomobil, beyaz eya-ev aletleri, mobilya ve biliim mal gruplarında vergi indirimlerinin bire bir ya da kampanyalarla da desteklenerek bire birin üstünde tüketicilere yansıtıldıı gözlenmektedir. Buna karılık, görsel-iitsel ekipman mal grubunda yansıma derecesi göreceli olarak oldukça düük düzeylerde kalmıtır. Firmaların Nisan ayında vergi indirimine konu olan mal gruplarında tüketiciye yansıtılma anlamında Mart ayına göre daha çekingen davrandıkları görülmektedir. Özellikle otomobil, ev aletleri ve görsel-iitsel ekipmanlar madde grublarında tüketicilere yansıma oranları göreceli olarak Nisan ayında daha düüktür. Dayanıklı tüketim mallarında üretici fiyatlarının Nisan ayında tersine dönerek artı eilimine girmesi ve ilgili sektörlerle ilgili anekdotal bilgiler, stok seviyelerindeki erimenin Mayıs ve Haziran aylarında firmalara fiyatlarını yukarı yönlü ayarlama konusunda manevra alanı kazandırdıı yönünde iaretler vermektedir. 8 Dayanıklı tüketim malları üretici fiyatları Aralık 2008-Mart 2009 döneminde aylık bazda gerileme gösterirken, Nisan 2009 da yüzde 0,60 oranında bir artı göstermitir. Detaylı bilgi için TCMB Nisan Ayı Fiyat Gelimeleri ile ilgili rapora bakılabilir. 7

8 Kaynakça Gelir daresi Bakanlıı, Vergi Mevzuatı (Katma Deer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 2009/ sayılı Bakanlar Kurulu Kararları), Otomotiv Sanayii Dernei (OSD), Model bazında üretim, Aralık 2008 ve Mart 2009 haber bültenleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı fiyat gelimeleri, 5 Mayıs 2009, Türkiye statistik Kurumu (TÜK), Fiyat Endeksleri ve Enflasyon, Sorularla Resmi statistikler Dizisi-3, Tüketici Fiyatları Endeksi, Haber bültenleri ve veri tabanı. Ek.1 Vergi indirimine konu olan madde gruplarında ortalama aylık fiyat gelimelerinin tespitinde dikkate alınan mallar listesi I. Beyaz eya-ev aletleri grubu; Normal buzdolabı No-frost buzdolabı Çamaır makinası Bulaık makinası Fırın Set üstü ocak Fırınlı ocaklar Klima Termosifon ofben Kombi Aspiratör Elektrikli süpürge Elektrikli kesici aletler (Mutfak robotu vb.) Elektrikli küçük ev aletleri (Tost makinası vb.) Sıcak içecek makinaları (Su ısıtıcı vb.) Ütü Dier elektrikli küçük ev aletleri Elektrikli epilasyon aletleri Elektrikli saç bakım aletleri III. Mobilya grubu; Tek masa Tek sandalye Yatak odası takımı Tek kiilik yatak Çift kiilik yatak Yatak bazası Oturma odası takımı Yemek odası takımı Kanepe Sehpa IV. Otomobil grubu; Otomobil (dizel) Otomobil (benzinli) II. Görsel-iitsel ekipmanlar grubu; Televizyon VCD-DVD aletleri Müzik setleri CD&MP3 çalar V. Bilgisayar-biliim araçları grubu; Bilgisayar Printer Fax modem cihazları Bilgisayar ekipmanları 8

TİSK - İŞVEREN DERGİSİ

TİSK - İŞVEREN DERGİSİ Sayfa 1 / 6 MAYIS 2009 Arama SON VERGİ DÜZENLEMELERİ İLE ORTAYA ÇIKAN FİYAT İNDİRİMLERİ TÜKETİCİYE YANSITILDI MI? Ercan TÜRKAN Merkez Bankası Danışman «Dergi İndeksi Son Sayı Tüm Sayılar TİSK Ana Sayfa

Detaylı

Son vergi indirimleri tüketiciye yansıdı mı?

Son vergi indirimleri tüketiciye yansıdı mı? Son vergi indirimleri tüketiciye yansıdı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 3 Mart 2017 Özet İç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Şubat ayı başında bir dizi vergi indirimine gidilmiştir. Amaca

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi

Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi Sayı:48 Sayı:48 "!# $&%"')("( www.ette.gen.tr Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini, kartla yapılan tüketimi baz alarak

Detaylı

Vergi indirimlerinin tüketime etkileri

Vergi indirimlerinin tüketime etkileri ette tüketim endeksine göre Vergi indirimlerinin tüketime etkileri Sayı:8 : 11 Ercan Türkan ercanturkan@ette.gen.tr Özel Sayı #11 5 Mayıs 017 www.ette.gen.tr ette tüketim endeksi kapsamında yer alan bazı

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksinin temsil gücü:

e.t.t.e tüketim endeksinin temsil gücü: e.t.t.e tüketim endeksinin temsil gücü: 2009 dönemi milli gelir tüketim tahminleri ile karşılaştırma Özel sayı #3 Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 5 Nisan 2010 TÜİK, 2009 yılı son çeyreği ve yılın

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 27 - Aralık 29) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 27.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 2 (Sayı 27 - Aralık 29) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

ette tüketim endeksi (rev.2013) bilgi notu

ette tüketim endeksi (rev.2013) bilgi notu ette tüketim endeksi (rev.2013) bilgi notu ette tüketim endeksinin referans yılı değiştirilmiş, taşıt dahil ette endeksinin hesaplanmasında da kısmi yöntem değişikliğine gidilmiştir. Yapılan yöntem değişikliğinin(rev.2013)

Detaylı

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI 02.05.2017/58-1 KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI ÖZET : 2017/9759 sayılı BKK ile - Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30/04/2017

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, a yükselmiştir.

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

ette nin performansı:

ette nin performansı: ette nin performansı: (2012 yılı milli gelir tüketim tahminleri ile karşılaştırma) Sayı Sayı:48 : 7 ***5*** Sayı:48 Ercan Türkan ercanturkan@ette.gen.tr 3 Nisan 2013 www.ette.gen.tr ette performansını

Detaylı

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA RAPOR 2015 TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI

Detaylı

2014 yılı performansı

2014 yılı performansı ette tüketim endeksi 2014 yılı performansı Sayı:48 : 9 Ercan Türkan ercanturkan@ette.gen.tr 4 2015 www.ette.gen.tr kalite kontrol amaçlı ette performansının ölçülmesi... ette nin hane halkı tüketim harcama

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Kasım 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Kasım 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım 7 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları gıda fiyatlarındaki belirgin yükselişin etkisiyle yüzde 1,1 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,7 olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

! "#$ % &'( ) *+$,! "!"

! #$ % &'( ) *+$,! ! ! "#$ % &'( ) *+$,! "!" 1 6111 SAYILI KANUNA GÖRE STOK AFFI LE KASA VE ORTAKLAR CAR HESABI (ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR) DÜZELTMELER Ayrıntılı bilgi için Vergi letiim Merkezinin (VMER) 444 0 189 numaralı

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KDV de belirli ürünlerde indirimli oran uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine uzatıldı. Bakanlar Kurulunca ÖTV ve

BAKIŞ MEVZUAT. KDV de belirli ürünlerde indirimli oran uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine uzatıldı. Bakanlar Kurulunca ÖTV ve BAKIŞ MEVZUAT BAŞLIK KDV VE ÖTV İNDİRİMİNDE SüRE UZATIMI YAPILDI SAYI 2017/60 ÖZET Bakanlar Kurulunca ÖTV ve KDV de belirli ürünlerde indirimli oran uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,31 e yükselmiştir. Bu gelişmede, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de öngörüldüğü gibi, tütün ürünleri vergi

Detaylı

Ocak Ayı Enflasyon Değerlendirmesi

Ocak Ayı Enflasyon Değerlendirmesi Ocak Ayı Enflasyon Değerlendirmesi TÜİK tarafından 4 Ocak 2013 Pazartesi günü 2013 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayında gerçekleşen enflasyon rakamlarına ; yıllık enflasyon TÜFE de beklenenin

Detaylı

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri Değişimleri Tablosu (%)

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri Değişimleri Tablosu (%) Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr RAPOR 2014/1 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) Göktuğ Şahin SDE Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Ekonomi Koordinatörlüğü

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 7.13 7.13 7.13 7.13 ÖZET Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde,1 e düşmüştür. Bu dönemde taze meyve sebze fiyatlarındaki düzeltme eğilimi devam etmiştir.

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /0/01 Kredi mevduat spredleride geçen aya göre iyileme görülüyor Toplam krediler bir miktar geriledi. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

Şubat 2013 Fiyat Gelişmeleri

Şubat 2013 Fiyat Gelişmeleri Şubat 2013 Fiyat Gelişmeleri Her ayın 3 ünde açıklanması beklenen enflasyon verileri ilgili tarihin yine Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 4 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 10:00 da yayınlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009 KONU Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2009/15081 sayılı Bazı Mallara

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2009

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2009 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos 29 ÖZET Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde,2 oranında artmıştır. Yıllık enflasyon yüzde,39'a düşerken, temel (çekirdek) enflasyon göstergeleri yükselmiştir.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,3 oranında artmış, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,1 e yükselmiştir. Gıda ve yemek hizmetleri yıllık enflasyonu yüksek seyrini bu dönemde de

Detaylı

Türk Ekonomisinde Makro Kredi Kanalı: Ölçek ve Kalite Açısından Bir Deerlendirme

Türk Ekonomisinde Makro Kredi Kanalı: Ölçek ve Kalite Açısından Bir Deerlendirme TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türk Ekonomisinde Makro Kredi Kanalı: Ölçek ve Kalite Açısından Bir Deerlendirme Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 9 Kasım 2004 1 çindekiler Sayfa No. Giri

Detaylı

Özel tüketim talebinin izlenmesinde kartlı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi - e.t.t.e

Özel tüketim talebinin izlenmesinde kartlı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi - e.t.t.e Özel tüketim talebinin izlenmesinde kartlı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi - e.t.t.e Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Haziran 2008 Özet Bu çalıma, Türkiye de kredi ve banka kartı kullanım

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 61 İST, 22.06.2009

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 61 İST, 22.06.2009 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 61 İST, 22.06.2009 ÖZET: KDV ve ÖTV oran değişiklikleri. KDV VE ÖTV ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ: 16 Haziran 2009 tarihli ve 27260 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15081

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak 27 ÖZET 2 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,2 oranında artarak yılı yüzde, oranında artış ile tamamlamıştır. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında mevsimsel

Detaylı

Finansal Kiralama. 26 Eylül 2011. SGMK /irket Tahvilleri

Finansal Kiralama. 26 Eylül 2011. SGMK /irket Tahvilleri SGMK /irket Tahvilleri 26 Eylül 2011 irket gelien pazarda yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye nin üçüncü büyük finansal kiralama irketi olan sadece sektörün önündeki yeni finansal kiralama kanunu

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7, e yükselmiştir. Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatları taze meyve ve sebze kaynaklı olarak

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER I. DURUM TESPT VE TANIMLAR HAZRAN 2006 1- Mayıs ayı içinde yaanan ekonomik gelimeler dalgalı döviz kuru rejimi içinde döviz kurlarının kısa sürede, yukarı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 5 Mayıs 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 NİSAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2011-16 / 14 Kasım 2011 EKONOMĐ NOTLARI. Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Uygulaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2011-16 / 14 Kasım 2011 EKONOMĐ NOTLARI. Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Uygulaması EKONOMĐ NOTLARI Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Uygulaması Oğuz Atuk Cem Çebi M. Utku Özmen Özet: Bu notta tütün ürünlerinden alınan dolaylı vergilerin hesaplanma yöntemi ve bu yöntemin nihai tüketici

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 32 266 2529 Faks: + 32 266 54 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 22 . Giri: 995 Meksika krizi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 27 ÖZET Ocak ayında işlenmemiş gıda fiyatları, arz yönlü unsurların etkisiyle oldukça yüksek bir artış göstererek enflasyon üzerinde belirleyici olmuştur. İşlenmemiş

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Araştırma Notu 12/134

Araştırma Notu 12/134 Araştırma Notu 12/134 4 Haziran 2012 YOKSULUN ENFLASYONU ZENGİNİN ENFLASYONUNDAN YÜKSEK Seyfettin Gürsel * ve Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2011/24

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2011/24 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 ALFA GENELGE 2011/24 İstanbul, 28//2011 Konu : KKDF kesintisi

Detaylı

Araştırma Notu 14/162

Araştırma Notu 14/162 p Araştırma Notu 14/162 4 Şubat 2014 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI ARTIYOR Seyfettin Gürsel * ve Melike Kökkızıl ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 2008

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 2008 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 28 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,22 oranında artmış ve 27 yıl sonu enflasyonu yüzde 8, olmuştur. İşlenmiş gıda fiyatlarında yılın ikinci yarısından

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005 SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005 27.12.2005 tarih ve 26036 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 26 seri no.lu Motorlu Taıtlar Vergisi Genel Teblii ile (I) sayılı tarifede yer alan ve kasko deerinin

Detaylı

SAYI : 2017 / 12 İstanbul,

SAYI : 2017 / 12 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2017 / 12 İstanbul,06.02.2017 KONU : KDV,ÖTV ve Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı. 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı

Detaylı

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeks Değişimleri Tablosu (%)

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeks Değişimleri Tablosu (%) Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü RAPOR 2014/1 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) Göktuğ Şahin SDE Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Ekonomi Koordinatörlüğü

Detaylı

3. Enflasyon Gelişmeleri

3. Enflasyon Gelişmeleri 3. Enflasyon Gelişmeleri 3.1. Enflasyon 211 yılı ilk çeyreğinde tüketici fiyatları yüzde 1,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 3,99 oranıyla tarihsel olarak düşük düzeylere gerilemiştir. Yıllık

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,3 a

Detaylı

Oluumu, sonuçları ve yansımaları. Ercan Türkan. 18-19 Ekim 2008

Oluumu, sonuçları ve yansımaları. Ercan Türkan. 18-19 Ekim 2008 Oluumu, sonuçları ve yansımaları Ercan Türkan 18-19 Ekim 2008 D.E.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1985 Yılı Mezunları Buluması Salihli, Manisa Not: Bu sunuta ileri sürülen görüler kiisel

Detaylı

Tarih : No : 2017/ 25. Konu : Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk.

Tarih : No : 2017/ 25. Konu : Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk. Tarih : 04.02.2017 No : 2017/ 25 Konu : Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk. Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranının

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ekim 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ekim 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim 26 ÖZET Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 1, olarak gerçekleşmiş ve bir önceki aya göre yükseliş göstermiştir. Söz konusu artışta mevsimsel ürünlerdeki yüksek oranlı

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Mart ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 7,9 a yükselmiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde değinildiği gibi, bu yükselişte işlenmemiş gıda fiyatlarının

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 3.13 3.13 3.13 3.13 ÖZET Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,1 oranında artmış, yıllık tüketici enflasyonu sınırlı bir yükselişle yüzde 7,1 olmuştur. Gıda ve ilişkili hizmet fiyatlarında enflasyon yüksek

Detaylı

Araştırma Notu 17/204

Araştırma Notu 17/204 Araştırma Notu 17/204 3 Ocak 2017 KAPSAYICI BÜYÜMENİN KARŞILIĞI: DÜŞEN HANEHALKI TASARRUF ORANI Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl Yönetici Özeti Hane Halkı Bütçe Anketleri (HBA) verilerinde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Aralık 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Aralık 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Aralık 27 ÖZET Kasım ayında tüketici fiyatları yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki belirgin yükselişin etkisiyle yüzde 1,5 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir.

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 26.12.2007 SAYI :2007-096

Detaylı

LETMELER ENFLASYONSUZ DÖNEMDE NASIL DAVRANACAK? VERGDE ENFLASYON DÜZELTMES NASIL UYGULANACAK? PricewaterhouseCoopers

LETMELER ENFLASYONSUZ DÖNEMDE NASIL DAVRANACAK? VERGDE ENFLASYON DÜZELTMES NASIL UYGULANACAK? PricewaterhouseCoopers LETMELER ENFLASYONSUZ DÖNEMDE NASIL DAVRANACAK? VERGDE ENFLASYON DÜZELTMES NASIL UYGULANACAK? ÇERK Enflasyon Muhasebesi Nedir, Gerekli midir? Düük Enflasyonlu Ortamda Yeniden Yapılanma Enflasyon Muhasebesi

Detaylı

Sirküler no: 032 İstanbul, 16 Mart 2009

Sirküler no: 032 İstanbul, 16 Mart 2009 Sirküler no: 032 İstanbul, 16 Mart 2009 Konu: Konut teslimlerindeki KDV oranı ile bazı taşıt ve beyaz eşyaların ÖTV oranında indirim yapıldı. Özet: 16 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2009/14802

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ III SAYILI LİSTENİN (A) ve (B) CETVELLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ III SAYILI LİSTENİN (A) ve (B) CETVELLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Sirküler Rapor 07.01.2013/30-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ III SAYILI LİSTENİN (A) ve (B) CETVELLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ÖZET : 2012/4116 sayılı BKK ve 18 No lu Özel Tüketim Vergileri Sirkülerinde,

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde, a yükselmiştir. Bir süredir yukarı yönlü seyir izleyen gıda fiyatlarında bu dönemde gözlenen

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 TEMMUZ AYI SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 TEMMUZ AYI SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı: DPÖ 0.00.262-17/ Lefkoşa, 3 Ağustos 2017 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 TEMMUZ AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde,73 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde, e yükselmiştir. Para Politikası Kurulu nun Ağustos ayı değerlendirmesinde öngörüldüğü gibi temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ekim

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ekim SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv İç Tüketim Göstergesi Olan Otomobil İç Satışları Üçüncü Çeyrekte Artmaya Devam Etti. Beyaz Eşya İç Tüketim Göstergesi Olan Beyaz Eşya İç Satışlar Üçüncü Çeyrekte

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012 14.02.2012 EKONOMİ YAVAŞLAMAYI AĞIRDAN ALIYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti Aralık ayı verilerinin yayımlanması ile 4. çeyrek verileri tamamlanmış

Detaylı

KDV, ÖTV, DAMGA VERGİSİ ORANLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI:

KDV, ÖTV, DAMGA VERGİSİ ORANLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: TARİH : 03/02/2017 SİRKÜLER NO : 2017/19 KDV, ÖTV, DAMGA VERGİSİ ORANLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/007 03.02.2017 Konu: Konutlarda KDV Oranlarını Değiştiren ve Bazı Beyaz Eşyaların ÖTV Oranını Sıfırlayan BKK Yayımlandı. 03.02.2017 Tarih ve 29968 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2017/9759 Sayılı

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 11.1 11.1 11.1 11.1 ÖZET Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde,5 oranında artmış ve yıllık enflasyon,1 puanlık düşüşle yüzde 7, olmuştur. Kasım ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ / 54 ST,

SRKÜLER NO: POZ / 54 ST, - SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 54 ST, 21.12. 2006 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 28 seri no.lu Motorlu Taıtlar Vergisi Genel Teblii ile (I) sayılı tarifede yer alan ve kasko deerinin

Detaylı

GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) 251 63 00-251 63 17 Fax: (212) 251 63 18

GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) 251 63 00-251 63 17 Fax: (212) 251 63 18 GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) 251 63 00-251 63 17 Fax: (212) 251 63 18 www.gumrukmuayene.org.tr Hayati DEMİR Muayene Memuru Datça

Detaylı

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15.1. Cari Fiyatlarla Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı (%) - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla 2007 2008 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Gayrisafi katma

Detaylı

2008 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 2008=100 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE YOKSULLUK ENDEKSİ ÇALIŞMALARI

2008 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 2008=100 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE YOKSULLUK ENDEKSİ ÇALIŞMALARI 2008 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 2008=100 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE YOKSULLUK ENDEKSİ ÇALIŞMALARI 25 Şubat 2010 ENDEKS Zamana bağlı olarak değişim gösteren veriler daha çok endeks olarak adlandırılan ölçüm

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 9,19 a yükselmiştir. Bu yükselişte enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olurken temel enflasyon göstergeleri

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ 16.03.2009/63 15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ ÖZET : 15.06.2009 Tarihine Kadar ÖTVK na ekli (II) ve (IV) sayılı listede

Detaylı

Mart 2013 Fiyat Gelişmeleri

Mart 2013 Fiyat Gelişmeleri Mart 2013 Fiyat Gelişmeleri TÜİK tarafından her ay açıklanan fiyat gelişmeleri raporu bu ay doğum günüme denk geldi ve 3 Nisan 2013 tarihinde saat 10.00 da açıklandı. Fakat bu güzel günde karşılaştığım

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-135-405603 Konu : 87.04 ve 87.02 tarife pozisyonundaki araçların karavana

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/35 İstanbul, 16 Mart 2009 KONU : ÖTV Kanununa Ekli II Sayılı

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Aralık

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Aralık SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv İnşaat Kasım İtibarıyla 2013 Otomobil Satışları 2012 nin Üzerine Çıktı Konut Fiyat Artışında Hızlanma Var İnşaat Sektörü İstihdamında Düşüş Devam Ediyor Turizm

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı