HEMOSTAZDA LABORATUVAR Hangi test, kime, ne zaman, sonuçları nasıl değerlendireceğim?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMOSTAZDA LABORATUVAR Hangi test, kime, ne zaman, sonuçları nasıl değerlendireceğim?"

Transkript

1 HEMOSTAZDA LABORATUVAR Hangi test, kime, ne zaman, sonuçları nasıl değerlendireceğim? TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okul Programı Prof. Dr. A. Muzaffer Demir Trakya Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD Hematoloji BD

2 Sunum Akışı Geleneksel pıhtılaşma testleri Uygulamaları Yararları Sınırlamalar İnhibitör tarama (karışım) testi Kısa basamaklı tanı yöntemleri Konusunda bilgi paylaşımı TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 2

3 KANAMAYA YATKINLIĞI SAPTAMAYA YÖNELİK TARAMA YÖNTEMLERİ Öykü Alınması (Anamnez) Hasta ve ailesi Fizik Muayene Laboratuvar Hücresel hematoloji Pıhtılaşma testleri Fibrinoliziz testleri Trombosit işlevleri Öyküde pozitif bulgu > laboratuvar testlerinde sapmalar 12.5 kat TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 3

4 2013-Temel? Tarama Testleri? Klinik olarak önemi olan hemostatik testler Protrombin zamanı (PZ), Aktive parsiyel trombin zamanı (aptz), Fibrinojen Trombin zamanıdır (TZ) Trombosit sayısı, başlangıç tarama testlerine eklemek İn vitro? İn vivo? Ortamı değerlendiren testler TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 4

5 FVII FVIIa DF 1964, Waterfall Hipotezi Kısa Devre FIXa FXIa Kontakt Faktörler FXII, Prekallekrein YMAKininojen FVIIIa FXIIa Ekstrensek Yolak Faktör Xa FVa Faktör IIa Trombin İntrensek Yolak Fibrinojen Fibrin Ortak Yol TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu GELENEKSEL PIHTILAŞMA ŞEMASI «Pıhtılaşma Ağacı» 5

6 FVIIa + Doku Faktörü Faktör XIa Kontakt Faktörler PROTROMBİN ZAMANI Ekstrensek Yolak Faktör Xa Faktör IIa Trombin İntrensek Yolak AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI Fibrin Pıhtı HEM PZ Ortak HEM Yol DE aptz ETKİLENİR TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 6

7 Güncel Fizyolojik Pıhtılaşma Şeması Başlangıç Fazı KLİNİK ANLAMI?? SORUN YARATAN aptz UZAMASI Doku Faktörü FXa FVa (FIIa Trombin) (FIIa Trombin) FVIIa (FIIa Trombin) (FIIa Trombin) FIXa FVIIIa FXIa Trombin Artış Fazı İn vivo ortamda kontakt faktörler ihtiyaç yok Fibrin Fibrin Fibrin Fibrin TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu Negatif elektrik yüklü fosfolipidler Pıhtı Büyüme- Uzama Fazı 7

8 Temel Testlerin Sınırlamaları-1 Önemli sınırlamaları Test öncesi nedenlere bağlı analiz hataları Ilımlı düzeyde düşük olan pıhtılaşma faktör eksikliklerini saptayamamakta (ilk %5 lik trombini) Klinik bulgusu veya öyküsü olan olgularda Kesin tanı için tarama testleri Klinik bulgusu olmayanlarda kanama öngörüsü için kullanılamaz TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 8

9 Test Öncesi Hata Kaynakları-Öneriler Turnike uygulaması test sonuçlarına pek etki etmemekte Uzun süre sonuçları pek etkilemez Yine de kısa süreli ve çok sıkı olmayan turnike Fibrinolitik sistem incelemesinde ise önerilmez Erişkinlerde 21, bebeklerde numaralı iğne Kateterlerden örnek alınmamalı mol/l sitrat (%3,2), 1/9 oranında Zorlama ile alınmamalı Hemolizli (kolorometrik testler için) ve pıhtılı kan örnekleri kullanılmamalı TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 9

10 Test Öncesi Hata Kaynakları-Öneriler Örnek miktarı %80-90 dan az olmamalı, Htc >%55 den ve <%25 den az ise sitrat/kan oranı ayarlanmalı 0,5 ml sitrat üzerine eklenecek kan hacmi formülü 60/(100-Hct)x4.5 Örnek toplama sistem farklılığı en fazla %10 oranında Örnek alınımımdan fazla 4 saat içinde çalışılmalı, Dondurulmuş örnekler 37 C de 3-5 dakika içinde çözündürülmeli TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 10

11 Temel Testlerin Sınırlamaları-2 İn vitro yapılan testlerin in vivo gelişen olayları açıklanması istenmekte İn vivo ortamda rol oynayan moleküller ve sistemlerden uzak Bu test sonuçları ile hasta hakkında yorum İntrensek yolaktaki kontakt faktörlerin in vivo rolleri konusu çelişkili FXII, prekallekrein ve yüksek molekül ağırlıklı kininojen Eksikliklerinde klinik olarak kanama olmamasına rağmen, aptz değerlerinde uzama TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 11

12 Temel Testlerin Önemi Kanama bulgusu veya birey-aile öyküsü olan olgularda Tarama testleri Geleneksel antikoagülan ilaçların izleminde Etkinlik-güvenlik ayarlamalarında TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 12

13 Protrombin Zamanı-1 Popülaritesi, vitamin K bağımlı faktörlerin etkinliğinin saptanmasından Edinsel ve kalıtsal K vitaminine bağımlı faktörlerin eksikliklerinde ilk uzayan tarama testi Varfarinin etkinlik ve güvenliğini saptamada aptz ile birlikte ortak yolak hakkında bilgi aptz ınıda yaşanan sıkıntılar PZ için de geçerli TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 13

14 Protrombin Zamanı-2 Tromboplastinlerin faktör eksikliklerine karşı duyarlılığının farklı olması Saptanabilen en düşük faktör düzeyleri konusunda bir fikir birliği yok Tromboplastinlerin hayvan veya rekombinant kaynaklı olması Üretim tekniklerine bağlı olarak saflık oranının farklı olması TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 14

15 Protrombin Zamanı-3 Varfarine karşı duyarlılık farkı ISI (international sensitivity index) katsayısı ile, matematiksel İNR parametresi, Uluslararası standartla karşılaştırıldığında ISI değerinin bire yakın olması FVII eksikliklerini saptamadaki farklılıklar TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 15

16 Protrombin Zamanı-4 Ayıraç Trombositten fakir plazma (TZP) Doku faktörü [DF; fosfolipid içerikli] Kalsiyum Yöntem Açıklama-Değerlendirme Çalışılmasını istenilen örnek DF ü FVII e bağlanıp pıhtılaşmayı başlatır. Fosfolipid eklenmesi, pıhtılaşmadaki trombosit fosfolipidinin görevini yapar. Antikoagüle kanı rekalsifiye etmek için Fosfolipid içeren doku faktörü + trombositten fakir plazma, 37 C de enkübe edilip (2-3 dak), sonrasında pıhtılaşmanın başlaması için kalsiyum klorid (25mM) ilave edilir ve pıhtı oluncaya kadar geçen süre kayıt edilir. Pıhtı saptama yöntemleri, elektronik, mekanik veya koagülometrik olabilir. TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 16

17 Tromboplastin (DF+Fosfolipid) + Kalsiyum Faktör VII + DF Fosfolipid Detektör Pıhtı TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 17

18 PT DF VII IX XI XII VIIa X IXa XIa XIIa VIIIa+Fl+Ca + ² Xa Va+FL+Ca + ² Protrombin Trombin Fibrinojen Fibrin TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 18

19 Uzamış Protrombin Zamanı Karışım Testi Anormal Düzelme Özgül inhibitör Faktör Tayini Faktör Tayini Key N, Makris M. Practical Hemostasis and Thrombosis 2009 TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 19

20 Protrombin Öncül Mol. Protrombin Glutamik Asit Karboksi Glutamik Asit Karboksilaz CO 2 İndirgenmiş Vitamin K Okside Vitamin K Vitamin K Oksit Redüktaz %90 metabolizma CYP2C9 ile; S-Varfarin Varfarin R-Varfarin S-Varfarin> R-Varfarin kat TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 20

21 Varfarin Sitokrom p450 (CYP) Family 2 Subfamily C Polipeptid 9 CYP2C9 Vitamin K Epoksit Redüktaz Kompleks Subunit 1 VKORC1 VKORC1*2 Polimorfizmi 1173C>T (7 SNP var) CYP2C9*2 Arg 144 Cys (3 SNP var) CYP2C9*3 İle 359 Leu Homozigotluk Metabolizma artışı Heterozigotluk TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 21

22 İNR = (HASTANIN PT : NORMAL PT) ısı değeri International Sensitivity Index: Kullanılan tromboplastinin duyarlığını gösterir. ISI değeri 1 e yakın olan daha iyi TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 22

23 Bir hastadan alınan kan örnekleri Farklı Tromboplastinlerin PTZ Oranına ve İNR ye Etkileri Tromboplastin Hastanın PTZ (Saniye) Ortalama Normal (Saniye) PT oranı ISI İNR A B C D E TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 23

24 Bir hastadan alınan kan örnekleri Farklı Tromboplastinlerin PTZ Oranına ve İNR ye Etkileri-2 Tromboplastin Hastanın PTZ (Saniye) Ortalama Normal (Saniye) PT oranı ISI İNR A B C D E TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 24

25 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı-1 Tanımlanma protrombin zamanından farklı İsmin başında «aktive ve parsiyel» Kontakt sistem aktivatörü kullanılır «aktive» kaolin, silika tuzları veya ellajik asit, endojen molekül? PZ aktivatör doku faktörü+fosfolipid kompleksi «tromboplastin» aptz testinde tromboplastinin sadece fosfolipid kısmı kullanıldığı «parsiyel» terimi eklenmiş TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 25

26 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı-2 Çok popüler bir test, ALTIN STANDART hemofili tanısının birinci basamağında klasik heparin infüzyon tedavisinde izlem için DMAH kullanım FVIII, FIX ve FXI eksiklikleri ile ilişkili tablolarda tarama testi, kontakt faktörler için sorun Yeni yöntemler aptt clot waveforms; normal ve anormal dalga oluşumları Rekalsifikasyon sırasında lipoproteinlerin CRP ile kompleks oluşturması (LC-CRP bifasic waveform) TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 26

27 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı-3 Klinik bulgu oluşturacak en alt seviyedeki faktörün sınırı? Tarama testlerinin duyarlılıkları konusu da çelişkili aptz ayıraçları, faktör düzeyi 30 U/dl nin altına indiğinde Faktör VIII düzeyi U/dl arasındaki değerlerde aptz normal TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 27

28 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı U/dl arasındaki değerleri de saptayabilen ayıraç? aptz ayıraçlarının FIX eksikliklerine karşı daha az duyarlı FIX düzeyi U/dl nin altına indiğinde ancak aptz de uzama Bu durum FXI için de geçerlidir. TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 28

29 APTZ Yapılışı Ayıraç Trombositten fakir plazma Kontakt sistem aktivatörü (negative yüzey benzeri) Fosfolipid Kalsiyum Yapılışı Açıklama-Değerlendirme Çalışılmasını istenilen örnek Kaolin, Mikronize silika, Celite, Ellajik asid Pıhtılaşmada rol oynayan trombosit fosfolipidi yerine Antikoagüle kanı rekalsifiye etmek için Trombositten fakir plazma, 37 C de enkübe edilir ve ardından fosfolipid (Cephalin) ve kontakt sistem aktivatörü eklenir. Sonrasında, daha önceden 37 C de ısıtılmış kalsiyum klorid eklenir ve pıhtılaşma zamanı kayıt TPHD-2013 edilir. Hemostaz Yan Dal Okulu 29

30 Aktivatör-Aktive DF yok, sadece lipid, parsiyel TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 30

31 aptz DF VII IX XI XII VIIa X IXa XIa XIIa VIIIa+Fl+Ca + ² Xa Va+FL+Ca + ² Protrombin Trombin Fibrinojen Fibrin TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 31

32 Uzamış aptz Trombin Zamanı Normal Karışım Testi Uzamış Reptilaz zamanı Düzelme Anormal Uzamış Normal Faktör Eksikliği Lupus AK için test; DRVVT Uzamış TZ ına bak Örnekte Heparin Varlığı Faktör Tayini Pozitif Negatif Lupus Antikoagülanı Spesifik faktör İnhibitör tayini Faktör Tayini Key N, Makris M. Practical Hemostasis and Thrombosis 2009 TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 32

33 Trombin Zamanı-1 En fazla unutulan test, Fibrinojenden fibrin oluşumunu ölçen test Trombinin insan veya sığır kaynaklı olması Kullanılan trombin konsantrasyon >5-8 U pıhtılaşma zamanı çok kısa, Ilımlı faktör eksiklikleri gözden kaçıyor TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 33

34 Trombin Zamanı-2 Pıhtılaşma zamanı 20 saniyeden uzun olmamalı, >20 sn değerler daima patolojik Çok uzun değerlerin varlığında mutlaka örneğe bulaşmış heparin akla gelmeli, Fibrinojen değeri 100 mg/dl nin altında olduğu değerlerde TZ ında uzama görülür. TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 34

35 Trombin Zamanı-Yöntem Ayıraç Trombositten fakir plazma İnsan veya sığır trombini (FIIa) Yöntem Açıklama Çalışılması istenilen örnek Tarihsel olarak önce sığır trombini kullanılmıştı ama şimdi insan trombini kullanılır. 37 C de enkübe edilmiş TFP ya insan trombinini (veya sığır trombini) eklenir ve pıhtılaşma zamanı ölçülür. Plazmanın pıhtılaşması için rekalsifikasyona ihtiyaç yoktur. TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 35

36 Trombin Zamanı-2 FXa + FVa + Ca ++ + FL Protrombin Trombin Fibrinojen azlığı-yokluğu, Anormal fibrinojen molekülü, Fibrin yıkım ürünlerinin artışı, Heparin kullanımı İnhibitör antikorların varlığı Fibrinojen Fibrin TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 36

37 Uzamış TZ Reptilaz Zamanı Normal Uzamış Örnekte Heparin Varlığı Azalmış Fibrinojen Tayini Normal Hipodisfibrinojenemi FDP veya D- dimer Faktör Tayini Yaygın damar içi pıhtılaşması Normal Fibrin polimerizasyon bozukluğu, paraproteinemi Key N, Makris M. Practical Hemostasis and Thrombosis 2009 TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 37

38 Reptilaz (Batroxobin) Zamanı-1 Örneğe heparin bulaşını göstermede, Heparinden etkilenmeyen trombin gibi fibrinojeni fibrine çeviren bir uyarıcı Yılan zehiri (enzimi) İki farklı yılandan aynı özellikte iki enzim Reptilaz, Bothrops atrox adındaki yılan Ancrod, Agkistrodon rhodostoma yılanı TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 38

39 Reptilaz (Batroxobin) Zamanı-2 Trombin fibrinojenden hem fibrinopeptid A ve hem fibrinopeptid B kısmını Reptilaz sadece fibrinopeptid A kısmını ayırır Test çalışma yöntemi TZ ında olduğu gibi Sadece trombin yerine reptilaz veya ancrod ilave edilir. TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 39

40 TZ ına Karşın RZ Trombin Zamanı Reptilaz Zamanı Klasik Heparin varlığı Normal Düşük molekül ağırlıklı heparin varlığı Bazen uzama görülür Normal Direkt trombin inhibitör varlığı Normal Varfarin Normal Normal Azalmış/ fibrinojen yokluğu Disfibrinojenemi Yaygın Damar içi pıhtılaşması Karaciğer hastalığı Heparin benzeri antikoagülanlar Normal Paraproteinemiler, Trombolitik tedavi, Yeni doğan, Amiloid varlığı, Hiperfibrinojenemi, hipoalbumineni TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 40

41 Fibrinojen Tayini

42 Clauss metodu PZ temelli fibrinojen tayini Yöntem Fibrin oluşumuna bağlı fonksiyonel bir tayin yöntemidir. PZ tayin yöntemi ile yapılan fibrinojen tayini İmmünolojik yöntem Fibirnojen antijen miktarını gösteren yöntem Gravimetrik Oluşan fibrinin ağırlığına göre tayin yöntemi TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 42

43 Fibrinojen Düzeyi Azalmış fibirnojen düzeyi Değerlendirme Yaygın damariçi pıhtılaşması Karaciğer hastalığı Dilüsyonel koagülopati Kalıtsal eksiklik veya anormallikler Trombolitik tedavi sonrasında Aspariginaz tedavisi sonrası Fibrinojen düzeyinde artış Yaşlılık Kadın cinsiyet, Hamilelik, oral kontraseptif Post menapozal kadın Akut faz yanıtı Yaygın habis hastalıklar TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 43

44 TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 44

45 FPA (Aα 1-16) FPB (Aβ 1-14) Fibrin monomer ve makromoleküler kompleksler Fibrinojen Trombin Çaprazlaşmamış fibrin ağı FXIIIa Çapraz bağlarla sağlaştırılmış fibrin Plazmin Plazmin Plazmin Fibrinojen yıkım ürünleri Çaprazlaşmamış fibrin yıkım ürünleri Çaprazlaşmış fibrin yıkım ürünleri Aα polar kısım (A,B,C,H) Bβ 1-42 X,Y, D, E Aα polar kısım (A,B,C,H) Bβ X,Y, D, E D-dimer Ɣ- Ɣ dimerler Kompleksler 1 (DD/E) 2 (DY/YD) 3 (YY/DXD) vd. X,Y, D, E Prof. Dr. Muzaffer DEMİR THO-11; Hemostaz ve Tromboz 45

46 Fibrinojen ve Fibrin Yıkım Ürünleri Fibrin Yıkım Ürünleri Fibrinojen Yıkım Ürünleri Prof. Dr. Muzaffer DEMİR THO-11; Hemostaz ve Tromboz 46

47 Pıhtılaşma Aktivasyonunun Göstergeleri Protrombin FXa-FV-Ca-FL Protrombin Fragmant 1.2 Fibrinopeptid A Trombin D E D Trombin-Antitrombin Kompleksi Eriyik Fibrin Fibrin monomeri Fibrinopeptid B İmmunolojik Yöntem-ELİSA TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu Fibrin (ojen) Yıkım Ürünleri 47

48 D-Dimer Tayini

49 D-dimer Testi-I Çapraz bağlarla sağlamlaştırılmış fibrinin, plazmin tarafından parçalanması sonucu oluşmuş bir fibrin yıkım ürünü Fibrinojen Fragmant D TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu D- dimer 49

50 D-Dimer Testi-II Yüksek D-Dimer düzeyleri Akut tromboz, İnfeksiyonlar, Maligniteler, Kronik renal yetersizlik, Hamilelik, Yaşlı hastalar, D-Dimer testleri ELİSA, Liatest Lateks aglütinasyon Tam kan aglütinasyon yöntemleri 500 µg/l altı normal, TROMBOZUN OLMADIĞINI GÖSTERMEK İÇİN KULLANILIR. DUYARLI AMA ÖZGÜL BİR BELİRLEYİCİ DEĞİLDİR TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 50

51 D-dimer Testleri-III ELİSA > tam kan aglütinasyon > lateks ELİSA >%95, tam kan aglütinasyon ~%85, lateks aglütinasyon ~%80, Yalancı pozitiflik oranı fazla, ELİSA, pahalı, zaman alıcı ve tecrübeli eleman gerekliliği, Yeni hızlı testler var (VIDAS, Liatest), Hirsh J, Blood 2002 TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 51

52 İnhibitör Tarama Testi-1 (Karışım Testi) Pıhtılaşma testlerinde açıklanamayan uzama, Faktör eksikliği veya inhibitör varlığı taranmakta Yapılması gereken ilk test karışım testi İnhibitörler antikor niteliğinde olan özgül bir tek pıhtılaşma faktörüne özgül olmayan fosfolipidler gibi moleküllere karşı TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 52

53 İnhibitör tarama Testi-2 Fosfolipidlere karşı olanlara lupus antikoagülanı, protein-fosfolipid kompleksine karşı İnhibisyondaki tepkime hızlarına göre hızlı etkili yavaş-zamana bağlı olarak etki eden inhibitörler TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 53

54 İnhibitör Tarama Testi Sorunları Testlerdeki uzama ölçütü 4 sn. den uzun olması gerekli İnkübasyonsuz? İnkübasyonlu? Karışım sonrası oda sıcaklığında hemen (0. saatte) 37 C de 2 saat sonra Tekrarlanan testlerde düzelme ölçütü %50 den fazla düzelme Varsa faktör eksikliği, yoksa inhibitör TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 54

55 İnhibitör Tarama Testi-1 Basamak 1 Basamak 2 Basamak 3 Basamak 4 Tüp 1 Tüp 2 Tüp 3 Normal plazma Test plazması Eşit hacimde normal + test plazması 37 C de 120 dak. İnkübasyon Örnekleri buza koy 37 C de 120 dak. İnkübasyon Örnekleri buza koy 37 C de 120 dak. İnkübasyon Örnekleri buza koy Normal + test plazmasından eşit hacim alıp yeni bir tüpte karışım yap ( Tüp 1 ve Tüp 2 [=Tüp 4] Tüp 1, Tüp 2, Tüp 3 ve Tüp 4 de aptz çalış. TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 55

56 İnhibitör Tarama Testi-2 Tüp Tüp 1 [Normal plazma] Tüp 2 [Test plazma] Tüp 3 [İnkübasyonlu test + normal plazma] Tüp 4 [İnkübe edilmemiş test + normal plazma] Normal Faktör eksikliği Hızlı etkili inhibitör Zamana bağlı inhibitör Normal Normal Normal Normal Normal Uzamış Uzamış Uzamış Normal Normal Uzamış Uzamış Normal Normal Uzamış Normal TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 56

57 Faktör İnhibitörlerinin Tayini HASTA KANI FAKTÖR Düzeyi 0%; aptz 80 sn KARIŞIM TESTİ NORMAL KAN: FAKTÖR DÜZEYİ 100%; aptz 28 sn %30-40 FAKTÖR DÜZEYİ aptz yi NORMALLEŞTİRMEYE YETER %50 HASTA : %50 NORMAL SONUÇ A SONUÇ B Düzelme Yok İNHİBİTÖR FAKTÖR DÜZEYİ 20% aptz 50 sn FAKTÖR DÜZEYİ 50% apttz 30 sn Düzelme FAKTÖR EKSİKLİĞİ M. Demir-DÖNEM IV

58 Doğal İnhibitör Testleri-I Akut tromboz döneminde BAKILMAZ. Her doğal inhibitör düşüklüğü kalısal DEĞİLDİR. ATIII heparin kullananlarda BAKILMAZ. PC, PS, PZ varfarin kullananlarda BAKILMAZ. PS gebelerde BAKILMAZ. TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 58

59 Doğal İnhibitör Testleri-II Her zaman aktivite tesleri istenmeli, YAPILMALI Protein düzeyi ileri aşamada, akademik kaygı ile Koagülometrik veya kromojenik PS ölçümü sorunlu (Total?, Serbest?; immunolojik yöntem?) Global Protein C test TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 59

60 Sonuç-1 Geleneksel pıhtılaşma testleri bireysel-ailesel öyküsü ve/veya kanama bulgusu (şüpheli/kanıtlanmış) olan olgularda Sağlıklı bireylerde kanama olacak mı diye yapılması bir katkı doğurmamakta Test sonucunu analiz öncesi, analiz sırasında ve cihaz-ayıraçtan kaynaklanan pek çok etmenin etkilediğini değerlendiren hekimin bilmesi TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 60

61 Sonuç-2 Hastadan kaynaklanan yanlış laboratuvar sonuçlarının Lupus antikoagülan varlığında aptz uzaması, Yanlışlıkla veya bilerek alınan varfarin benzeri moleküllerin klinik bulguları ve değerlendirmeleri etkileyebileceği Tarama testlerinin Ilımlı faktör eksikliklerini FXIII gibi eksiklikleri göstermeyebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 61

62 New Istanbul Contribution to Clinical Science ( ) Türk Hematoloji Dergisi ( ) Turkish Journal of Hematology (1995- ) TJH; PubMed Central de olacak (1999 yılından bu yana olan tüm elektronik kayıtlar) Emeği geçen herkese teşekkürler!!!!! TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 62

63 TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 63

64 Ne kanama, Ne tromboz Herkese Sağlıklı Hemostaz Diliyorum.

65 Dikkatiniz İçin Teşekkür Ederim. TPHD-2013 Hemostaz Yan Dal Okulu 65

KOAGÜLASYON TESTLERİ

KOAGÜLASYON TESTLERİ KOAGÜLASYON TESTLERİ Koagülasyon nedir? Pıhtı oluşumudur; Örneğin, kanın pıhtılaşması. Koagülasyon; kandaki birçok protein veya koagülasyon faktörünün kimyasal reaksiyonu sonucu fibrin formasyonu ile sonuçlanan

Detaylı

KOAGÜLASYON TESTLERİ Dr. Çağatay KUNDAK DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU Hedefler Yaygın olarak kullanılan koagülasyon testlerini tanımak Bu testlerin hasta tanı ve takibinde etkin kullanılmasını sağlamak Koagulasyon

Detaylı

KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER. Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER. Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Kış Sempozyumu 6-9 Mart 2014 Sunum Planı Hemostaz Monitörizasyonu Standart Koagülasyon

Detaylı

Protrombin kompleks konsantreleri. Trakya Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD mdemir@trakya.edu.tr

Protrombin kompleks konsantreleri. Trakya Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD mdemir@trakya.edu.tr Antifibrinolitik tedavi, rfviia ve Protrombin kompleks konsantreleri Trakya Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD mdemir@trakya.edu.tr Sunum Akışı Kanama durdurucularının etki mekanizmaları Rekominant FVIIa nın

Detaylı

Homeostaz. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Serin proteaz 27.09.2014

Homeostaz. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Serin proteaz 27.09.2014 Homeostaz Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu Dr. M. Cem Ar İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Yaşamın devamını sağlamak için organizmanın düzenleyici sistemler

Detaylı

Sunumun Amacı. Fizyolojik hemostaz ve bileşenleri

Sunumun Amacı. Fizyolojik hemostaz ve bileşenleri Sunumun Amacı Temel bilgilerle Fizyolojik hemostaz ve bileşenleri Patolojik hemostaz kavramı Kontakt sistem aktivasyonu Hemostazda hücrelerin rolü Başlıklarında farkındalığı arttırma Doğal inhibitör sistem

Detaylı

HEMATOLOJİYE YOLCULUK

HEMATOLOJİYE YOLCULUK HEMATOLOJİYE YOLCULUK VAKA 1 30 yaşında kadın Düşme sonrası sol bacak ve baldırda kontüzyon ve şişlik Doppler USG de sol bacakta derin vende tromboz Özgeçmiş: 1,5 yıl önce iskemik inme, 5 ay önce gebeliğin

Detaylı

Koagülasyon Mekanizması

Koagülasyon Mekanizması Koagülasyon Mekanizması Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD 1 Hemostaz (Hemostasis or haemostasis) (Eski Yunanca: αἱμόστασις haimóstasis "styptic (drug)")

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı HEMOSTAZ Prokoagülan Antifibrinolitik Antikoagülan Profibrinolitik ÇOCUKLARDA HEMOSTAZ

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

Koagulan ve Antikoagulan Proteinlerin Trombozda Yeri

Koagulan ve Antikoagulan Proteinlerin Trombozda Yeri Koagulan ve Antikoagulan Proteinlerin Trombozda Yeri Prof. Dr. A. Emin Kürekçi Özel Lösante Hastanesi Sunum Planı Prokoagülan ve antikoagülanlar Koagülasyon zinciri Doğal antikoagülanların etki mekanizmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 KANAMA BOZUKLUKLARI Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 Konular I. Kanamanın klinik bulguları II. Kanamaya neden olan hematolojik bozukluklar Platelet bozuklukları Koagulasyon faktör bozuklukları

Detaylı

Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Trombofili Pıhtılaşmaya eğilim Akkiz veya edinsel Psikiyatri dahil tıbbın tüm dallarını kapsar!!! Koagulasyon-Kanama

Detaylı

Kadim Dost Varfarin. Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir. Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Anısına Farmakogenetik ve Farmakogenomik Sempozyumu 17 Ekim 2012

Kadim Dost Varfarin. Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir. Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Anısına Farmakogenetik ve Farmakogenomik Sempozyumu 17 Ekim 2012 Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Anısına Farmakogenetik ve Farmakogenomik Sempozyumu 17 Ekim 2012 Kadim Dost Varfarin Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir Trakya ÜTF Hematoloji Bilim Dalı, Edirne mdemir@trakya.edu.tr

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı İnt. Dr. Hatice Şen Çocuk Hematoloji Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı İnt.

Detaylı

Kan Liflerinin Biyokimyası

Kan Liflerinin Biyokimyası Handan Yavuz Adil Denizli Kan Liflerinin Biyokimyası Kırmızı kan hücreleri fibrin ipliklerinden oluşan bir ağa yakalanmış böylece kan kaybı oluşmamış. Örümcek ipeği çok sert, bir o kadar hafif, olağanüstü

Detaylı

4 TROMBOZ S B YOK MYASI

4 TROMBOZ S B YOK MYASI 4 TROMBOZ S B YOK MYASI Biyokimyas 1-4 Trombozis,çokfaktörlü bir fenomen olup plazmatik, vasküler ve hücresel komponentleri vard r. Patogenezi ise bulundu u bölgeye göre de iflmektedir. (Venöz, arteryel,

Detaylı

COUMADİN OVER DOZ. Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ 21.02.2013

COUMADİN OVER DOZ. Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ 21.02.2013 COUMADİN OVER DOZ Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ 21.02.2013 Hemostaz ve Pıhtılaşma Patolojik durumlarda damar içerisinde oluşan pıhtıya trombüs adı verilir. Damarda ki kan akımını yerel olarak Damarda

Detaylı

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Sendromu (YDPS) TANI VE TEDAVİ KLAVUZU

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Sendromu (YDPS) TANI VE TEDAVİ KLAVUZU Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Sendromu (YDPS) TANI VE TEDAVİ KLAVUZU TANIM Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (YDPS) altta yatan primer bir hastalığın varlığında; koagülasyon sisteminin aşırı ve kontrolsüz

Detaylı

Koagülasyon Fizyolojisi

Koagülasyon Fizyolojisi Koagülasyon Fizyolojisi Dr. Tiraje Celkan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 26 Mart 2016 Ankara Yan dal okulu 1 kanama Tromboz 2 pıhtılaşma antikoagülanlar Prokoagülanlar kanama Prokoagülanlar

Detaylı

Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 Damar hasarına normal yanıt Damar sisteminin delici ve kesici fiziksel yaralanmaları sonucunda trombositler,

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Direk Trombin İnhibitörleri Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Antikoagülan tedavi Tromboembolik olaylar günümüzde en önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir Risk faktörlerine

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Hemostaz Mekanizmas. Prof. Dr. Burhan Ferhano lu

Hemostaz Mekanizmas. Prof. Dr. Burhan Ferhano lu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 9-16 Hemostaz Mekanizmas Prof. Dr. Burhan Ferhano lu Hemostaz, kan n dolafl

Detaylı

Yeni oral antikoagülanlar: Hipertansiyonda ve böbrek hastalarında kullanım

Yeni oral antikoagülanlar: Hipertansiyonda ve böbrek hastalarında kullanım Yeni oral antikoagülanlar: Hipertansiyonda ve böbrek hastalarında kullanım Dr. Yahya Büyükaşık Hacettepe Hematoloji ORAL ANTİKOAGÜLAN AJANLARIN TERİHSEL GELİŞİMİ 1920-1930 1930-1940 1940-1950 1950-1960

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL. Doç. Dr. Özgür Yeniel

TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL. Doç. Dr. Özgür Yeniel TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL Doç. Dr. Özgür Yeniel Hemostaz Kan kaybının önlenmesi Kan ve dokular pıhtılaşma sistemini etkikleyen çok sayıda faktör içermektedir Prokoagülan < Antikoagülan Sınırlandırılmış

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOZ TANISINDA LABORATUVAR YÖNTEMLERİ

ÇOCUKLARDA TROMBOZ TANISINDA LABORATUVAR YÖNTEMLERİ ÇOCUKLARDA TROMBOZ TANISINDA LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 21. yüzyıl çocuk hasta TROMBOEMBOLİ ciddi bir sorun 1. Hastalıkların tedavişansının

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU GENEL BAKIŞ Kan ve dokularda pıhtılaş ayı etkileyen elliden fazla madde (şi dilik) ulu uştur Bu ları azıları pıhtılaş ayı sağlar(prokoagülan) Diğerleri pıhtılaş ayı

Detaylı

İyatrojenik Kanamalar

İyatrojenik Kanamalar İyatrojenik Kanamalar Prof. Dr. Mustafa Gökçe Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Beyin Damar Hastalıkları Okulu 26-28 Mayıs Antalya İçerik Oral Antikoagülasyon Bağlı Kanamalar

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

ÇOCUKLARDA ANTİTROMBOTİK ve TROMBOLİTİK TEDAVİ. Dr. Adalet Meral Güneş

ÇOCUKLARDA ANTİTROMBOTİK ve TROMBOLİTİK TEDAVİ. Dr. Adalet Meral Güneş ÇOCUKLARDA ANTİTROMBOTİK ve TROMBOLİTİK TEDAVİ Dr. Adalet Meral Güneş VTE İnsidansında Artış Raffini L 2009 Antikoagulanlar ile İlgili Çalışmalar Çocuklarda kontrollü, prospektif ve randomize çalışmalar,

Detaylı

Pediatrik Tromboz. Doç.Dr. Serap Karaman

Pediatrik Tromboz. Doç.Dr. Serap Karaman Pediatrik Tromboz Doç.Dr. Serap Karaman Hemostaz nedir? - Kanamanın durdurulması - Dolaşımın bütünlüğünün korunması Trombofili thrombos.. pıhtı philein.. sevmek trombofili.. tromboza eğilim genellikle

Detaylı

HEMOSTAZ TESTLERİNİ ETKİLEYEN PRE-ANALİTİK FAKTÖRLER

HEMOSTAZ TESTLERİNİ ETKİLEYEN PRE-ANALİTİK FAKTÖRLER HEMOSTAZ TESTLERİNİ ETKİLEYEN PRE-ANALİTİK FAKTÖRLER Doç.Dr.Z.Günnur Dikmen HÜTF Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Merkez ve Acil Laboratuvarları 19-20 Mayıs, Pre-Analitik Evre Sempozyumu, Adana Koagülasyon

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ IV. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ Dr. Tunç FIŞGIN ve THD Hemofili Bilimsel Alt

Detaylı

ÜNİTE. FİZYOPATOLOJİ Doç. Dr. Mehtap KAÇAR Prof. Dr. Bayram YILMAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER PIHTILAŞMA SİSTEMİ HASTALIKLARI

ÜNİTE. FİZYOPATOLOJİ Doç. Dr. Mehtap KAÇAR Prof. Dr. Bayram YILMAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER PIHTILAŞMA SİSTEMİ HASTALIKLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER PIHTILAŞMA SİSTEMİ HASTALIKLARI Giriş Hemostatik Sistem Hemostatik Sistemi Değerlendiren Testler Trombosit Bozuklukları Koagülasyon Sistemi Bozuklukları Antikoagülan ve Fibrinolitik

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Nadir Faktör Eksiklikleri Hemofili A, Hemofili B ve von Willebrand hastalığı dışında

Detaylı

Edinsel Hemofili Beklenmeyene hazır mısınız?

Edinsel Hemofili Beklenmeyene hazır mısınız? Edinsel Hemofili Beklenmeyene hazır mısınız? NovoSeven - Edinsel Hemofilide Kanama Kontrolü Hızlı 1, etkili 2 ve güvenilir 2,3 Edinsel Hemofili beklenmeyene hazır mısınız? Edinsel Hemofili, şiddetli bir

Detaylı

HEMOSTAZ. Güher Saruhan-Direskeneli. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD

HEMOSTAZ. Güher Saruhan-Direskeneli. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD HEMOSTAZ Güher Saruhan-Direskeneli İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD HEMOSTAZ AŞAMALARI Damar hasarı Trombosit birikimi Fibrin oluşumu Fibrinden pıhtı oluşumu Pıhtının büzüşmesi Guyton & Hall 2006

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

[AYŞEGÜL ÜNÜVAR] BEYANI

[AYŞEGÜL ÜNÜVAR] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [AYŞEGÜL ÜNÜVAR] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü. Dr. Ayhan SUCAK

Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü. Dr. Ayhan SUCAK Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü Dr. Ayhan SUCAK www.tmftpkongre2012 Tekrarlayan gebelik kaybı TANIM European Society for Human Reproduction and Embryology 20 haftalık amenoreden

Detaylı

Kanamanın durması anlamına gelir. Kanamanın durmasında üç eleman rol alır. Bunlar şunlardır:

Kanamanın durması anlamına gelir. Kanamanın durmasında üç eleman rol alır. Bunlar şunlardır: Hemofili hastalığı dünyanın her tarafında görülebilen bir çeşit kanama bozukluğudur. Hastadaki ana sorun kanamanın durmasındaki gecikmedir. Bu yüzden pıhtılaşma gecikir ve hasta çok kanar. Ciddi organların

Detaylı

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR X EKSİKLİĞİ VI. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ Dr. Tuğba Belgemen ve THD Hemofili Bilimsel Alt Komitesi

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

DENİZLİ İLİNDE SAĞLIKLI KİŞİLERDE AKTİVE PROTEİN C DİRENCİ VE FAKTÖR V LEİDEN SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ. Dr. SİBEL KABUKÇU HACIOĞLU DENİZLİ 2004

DENİZLİ İLİNDE SAĞLIKLI KİŞİLERDE AKTİVE PROTEİN C DİRENCİ VE FAKTÖR V LEİDEN SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ. Dr. SİBEL KABUKÇU HACIOĞLU DENİZLİ 2004 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNDE SAĞLIKLI KİŞİLERDE AKTİVE PROTEİN C DİRENCİ VE FAKTÖR V LEİDEN SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ Dr. SİBEL KABUKÇU HACIOĞLU DENİZLİ

Detaylı

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI Prof. Dr. Melahat DİRİCAN Tıbbi kararların % 60-80 i laboratuvar verileri ile alınmakta Hatalı sonuçlar tıbbi hatanın en önemli nedenlerinden biridir. Olguların % 25 de hatalı

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

KANAMA BOZUKLUĞU VE TRAVMA KAMİL TÜNAY AKÜ ACİL TIP ABD ATUDER 2013

KANAMA BOZUKLUĞU VE TRAVMA KAMİL TÜNAY AKÜ ACİL TIP ABD ATUDER 2013 KANAMA BOZUKLUĞU VE TRAVMA KAMİL TÜNAY AKÜ ACİL TIP ABD ATUDER 2013 Acil serviste görülen kanamalı hastaların çoğu travma sonucu normal hemeostatik mekanizmalı kişilerdir ve spesifik testlere gerek yoktur.

Detaylı

ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ. tromboz ve pulmoner emboli için standart tedavi; önce heparin, ardından da oral vitamin K

ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ. tromboz ve pulmoner emboli için standart tedavi; önce heparin, ardından da oral vitamin K ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ Prof. Dr. Ali Ünal Antikoagülan tedavi; klasik olarak akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Akut venöz tromboz ve pulmoner emboli için standart tedavi; önce heparin, ardından da

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

VII. FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VII. FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ VII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ Dr. Tiraje Celkan ve THD Hemofili Bilimsel Alt

Detaylı

ACİL SERVİSTE HEMOFİLİ VE DİĞER KANAMA BOZUKLUKLARI. DOÇ. DR. FİKRET BİLDİK Antalya-2013

ACİL SERVİSTE HEMOFİLİ VE DİĞER KANAMA BOZUKLUKLARI. DOÇ. DR. FİKRET BİLDİK Antalya-2013 ACİL SERVİSTE HEMOFİLİ VE DİĞER KANAMA BOZUKLUKLARI DOÇ. DR. FİKRET BİLDİK Antalya-2013 Sunum Planı Hemostaz Kanama diyatezi Hemofili A ve B Tanım Klinik ve laboratuar Genel yaklaşım Tedavi Von Willbrand

Detaylı

HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HEMOSTAZ Hemostaz Vazokonstrüksiyon Trombosit fonksiyonları PRİMER HEMOSTAZ Koagülasyon

Detaylı

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN 15.03.2015 Anemi Anemi varlığının saptanması Operasyon öncesi bazal değerin bilinmesi Derin anemi ile mortalite artışı gözlenmiştir. Hemoglobin

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay Trombozlu Hastaya Yaklaşım Dr. Figen Atalay Sunum Planı Tanımlamalar Epidemiyoloji Patogenez Tanısal yaklaşım Risk belirlemesi Tedavi Tanımlamalar Tromboz: Arteryel ve venöz tromboembolizm (VTE) dolaşımda

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO 1-KİRLİ MALZEME KULLANILMASI Dispozıbl malzeme kullanılmayan klinik ve laboratuvarlarda enjektör,iğne ve tüplerin

Detaylı

Yenido anda Hemostatik Sorunlar

Yenido anda Hemostatik Sorunlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s.191-198 Yenido anda Hemostatik Sorunlar Prof. Dr. nci Y ld z Damar n yaraland

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

KOAGÜLASYON PROGRAMI NİSAN-2016 DÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

KOAGÜLASYON PROGRAMI NİSAN-2016 DÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ KOAGÜLASYON PROGRAMI NİSAN-2016 DÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Nisan 2015 dönemi Koagülasyon programına ait sonuçları özeti aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Burada en dikkat çekici sonuçlar Fibrinojen parametresinin

Detaylı

HEMOSTAZ İLAÇLARA BAĞLI KANAMALARDA NE YAPALIM? HEMOSTAZ. Kan pıhtılaşma faktörleri. İlaca bağlı kanama. I-Pıhtılaşmayı sağlayan sistemler

HEMOSTAZ İLAÇLARA BAĞLI KANAMALARDA NE YAPALIM? HEMOSTAZ. Kan pıhtılaşma faktörleri. İlaca bağlı kanama. I-Pıhtılaşmayı sağlayan sistemler HEMOSTAZ İLAÇLARA BAĞLI KANAMALARDA NE YAPALIM? Yrd.Doç.Dr.Celal Katı Omu Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.,Samsun I-Pıhtılaşmayı sağlayan sistemler *Trombositler *Pıhtılaşma faktörleri *Trombaxan A2 II-Pıhtılaşmayı

Detaylı

TROMBOZ ve MOLEKÜLER GENETİK. Prof. Dr. Nejat Akar TOBB-ETÜ Hastanesi

TROMBOZ ve MOLEKÜLER GENETİK. Prof. Dr. Nejat Akar TOBB-ETÜ Hastanesi TROMBOZ ve MOLEKÜLER GENETİK Prof. Dr. Nejat Akar TOBB-ETÜ Hastanesi Prof. Dr. ORHAN ULUTİN anısına... PCI Kallikrein, platelet kollajen XII XI XIIa IX VWF-VIII IIa PC APC XIa IIa IXa VIIIa IIa V Va X

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç K Vitamini Eksikliği Prof. Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD TPHD Okulu - 6, Hemostaz 14-15 Eylül 2013, Ankara 1 1. Hasta 6 günlük kız bebek Kanlı dışkılama

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

VARFARİN KULLANAN HASTALARDA MEYDANA GELEN KOMPLİKASYONLARIN DEMOGRAFİK ANALİZİ VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

VARFARİN KULLANAN HASTALARDA MEYDANA GELEN KOMPLİKASYONLARIN DEMOGRAFİK ANALİZİ VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER VARFARİN KULLANAN HASTALARDA MEYDANA GELEN KOMPLİKASYONLARIN DEMOGRAFİK ANALİZİ VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER (Retrospektif Çalışma) Dr. Recep DURSUN (Uzmanlık Tezi) Tez yöneticisi Yrd. Doç Dr.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE TROMBOELASTOGRAF KULLANIMI ve STANDART LABORATUVAR TETKİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. ASIM ESEN

Detaylı

VARFARİN. Doç. Dr. Seda ÖZKAN ERÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D., Kayseri

VARFARİN. Doç. Dr. Seda ÖZKAN ERÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D., Kayseri VARFARİN Doç. Dr. Seda ÖZKAN ERÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D., Kayseri Arteriyel ve venöz tromboembolik olayların önlenmesinde yaygın olarak kullanılan oral antikoagülandır. Varfarin kullanım oranı %1-2

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD.

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Trombofili nedir? Trombofili tromboza eğilim oluşturan durumları tanımlamakta

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN HEMOSTATİK MADDELER

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN HEMOSTATİK MADDELER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi A.D.Ç.H. Cerrahisi Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN HEMOSTATİK MADDELER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Egemen EĞRİKÜLAH Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Mualla Çetin Hacetepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi

KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Mualla Çetin Hacetepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM Dr.Mualla Çetin Hacetepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi Hemostatik Sistem Damar duvarı Trombositler Pıhtılaşma faktörleri Hemostaz Primer hemostaz Sekonder

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

SİYANOTİK KALP HASTALIKLI ÇOCUKLARDA TROMBİN TARAFINDAN AKTİVE EDİLEBİLEN FİBRİNOLİZ İNHİBİTÖRÜ (TAFİ) DÜZEYİ

SİYANOTİK KALP HASTALIKLI ÇOCUKLARDA TROMBİN TARAFINDAN AKTİVE EDİLEBİLEN FİBRİNOLİZ İNHİBİTÖRÜ (TAFİ) DÜZEYİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ BİLİM DALI SİYANOTİK KALP HASTALIKLI ÇOCUKLARDA TROMBİN TARAFINDAN AKTİVE EDİLEBİLEN FİBRİNOLİZ

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 25.01.2011 1 2 Pulmoner Emboli tedavisi önemli bir yere sahiptir Pulmoner

Detaylı

IX. FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

IX. FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Dr. Muzaffer Demir

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ

K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ X. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU K VİTAMİNİNE

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOTEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. FAKTÖR V 4070 A-G DEĞĠġĠMĠNĠN TROMBOZLU HASTALARDA ĠNCELENMESĠ.

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOTEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. FAKTÖR V 4070 A-G DEĞĠġĠMĠNĠN TROMBOZLU HASTALARDA ĠNCELENMESĠ. T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOTEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ FAKTÖR V 4070 A-G DEĞĠġĠMĠNĠN TROMBOZLU HASTALARDA ĠNCELENMESĠ Sezen BALLI DanıĢman Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Nejat AKAR ANKARA 2010

Detaylı

II. PROTROMBİN (FAKTÖR II) EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

II. PROTROMBİN (FAKTÖR II) EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 PROTROMBİN (FAKTÖR II) EKSİKLİĞİ II. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 13 14 FAKTÖR II (PROTROMBİN) EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU PROTROMBİN (FAKTÖR II) EKSİKLİĞİ Dr.

Detaylı

PERİFERİK KOAGULOPATİNİN TANISINDA YENİ GÖRÜŞLER. Doç. Dr. Ayşegül Özgök Türkiye Yüksek ihtisas Eğt. ve Arş. Hastanesi Ankara 2010

PERİFERİK KOAGULOPATİNİN TANISINDA YENİ GÖRÜŞLER. Doç. Dr. Ayşegül Özgök Türkiye Yüksek ihtisas Eğt. ve Arş. Hastanesi Ankara 2010 PERİFERİK KOAGULOPATİNİN TANISINDA YENİ GÖRÜŞLER Doç. Dr. Ayşegül Özgök Türkiye Yüksek ihtisas Eğt. ve Arş. Hastanesi Ankara 2010 Kanama Kardiyak cerrahi geçirenlerde %20 hemostatik anomaliye yatkınlık

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

COUMADİN TEDAVİSİ. Cerrahi Servisler

COUMADİN TEDAVİSİ. Cerrahi Servisler COUMADİN TEDAVİSİ Cerrahi Servisler Coumadin tedavisi hakkında merak ettikleriniz Bu kitapçık Coumadin tedavinizin daha başarılı ve yaşamınızın olabildiğince normal hale gelmesine yardımcı olmak üzere

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL HEMOFİLİ A TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL HEMOFİLİ A TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL HEMOFİLİ A III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL HEMOFİLİ A TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL HEMOFİLİ A Muzaffer DEMİR, Ayşegül ÜNÜVAR ve THD Hemofili Çalışma Grubu

Detaylı