PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM"

Transkript

1 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir. O, yeryüzünün en kutlu doğumuna şahit olmuş ve bunu hayatı boyunca iftiharla anlatmıştır. Künyesi, Ebu Muhammed Efendimizin annesiyle aynı kabileden, Zühre oğullarındandır. Cahiliyle devrinde asıl adı Abdulka be veya başka bir görüşe göre Abdu Amr idi. Müslüman olduktan sonra Resûlullah bu ismi değiştirerek ona Abdurrahman adını verdi. Bi setten 29 yıl önce Mekke de doğmuştur. Cahiliye döneminde hiç içki içmemiş, ahlakıyla yaşamış bir zattır. Hz. Peygamber in (s.a.) Erkam ın evindeki faaliyetlerine başladığı günlerde İslam a girdi. Abdurrahman b. Avf (r.a.) ilk müslümanlardan olmasından dolayı Kureyş in zalim tutumuna dayanamayan ashab ile birlikte Habeşistan a yapılan iki hicrete de katılmıştı. Abdurrahman, Peygamber efendimiz hayattayken fetva veren birkaç sahabî den biridir. Medine Günleri Resûlullah, ashabı Medine ye hicret etmeye teşvik edince, o da diğer ashab ile birlikte hicret etmişti. Hz. Peygamber (s.a.) Medine de onu Ensâr dan Sa d b. Rabî i kardeş ilan etmişti Ensâr ın ileri gelenlerinden Sa d b. Rabî kardeşi Abdurrahman a şunları söylemişti: Benim bir hayli malım var. Bunun yarısını sana veriyorum. Ayrıca iki eşim var. Bunlardan birini boşayacağım, iddeti bitince onu nikahlarsın. Bu büyük kardeşlik destanı karşısında Abdurrahman b. Avf kardeşine şöyle demişti: Allah malını ve aileni sana mübarek eylesin. Senin bu davranışına karşı Allah ecrini versin. Sen bana çarşının yolunu göster yeter. (Müsned, III, 271; tercüme: XII, 367) Kısa Sürede Evleniyor Bundan sonra Abdurrahman Kaynuka oğullarının çarşısının yolunu tuttu. Önce yük taşıyarak bir miktar sermaye biriktirdi. Sonra çok iyi bildiği ticarete başladı ve aradan çok zaman geçmeden damatlıklarla Hz. Peygamber in huzuruna geldi. Efendimiz ona Ne o, evleniyor musun? diye sordu, evet ya Resûlullah! dedi. Efendimiz kiminle? diye sordu, Ensardan bir hanımla, dedi. Efendimiz ne kadar mehir verdin? diye sordu, bir nevat altın, dedi. Bir nevat altın yaklaşık 15 gr. a denk geliyordu. Bunun üzerine Efendimiz Bir koyunla da olsa velime yedir buyurdu. Abdurrahman b. Avf (r.a.) ticaret hayatını çok iyi bilen Kureyş içinde büyüdüğü için bu işin tam bir uzmanı olarak Medine çarşısında alışverişe başlamış ve Allah ona büyük servet vermişti. Abdurrahman bu ticari hayatını şöyle anlatır:

2 2 Cenâb-ı Allah bana öyle bir nimet verdi ki, bir taşı bile bir yerden kaldırıp başka yere koysam sanki altın oluveriyordu. (Müsned, III, 271) Katıldığı Savaşlar Abdurrahman b. Avf (r.a.) Bedir savaşına katılmıştı. Bu savaşta Ebu Cehil i öldüren iki delikanlıyla yaşadığı hatırasını daha sonra etrafındakilerle paylaşmıştı. Uhud savaşında Allah Resulü nün etrafında cansiperane mücadele vermiş ve Hz. Peygamber i korumuştu. Bu savaşta ayağından yara aldı. Bu yara sebebiyle ömrünün sonuna kadar aksayarak yürüyordu. Hudeybiye de Resûlullah a ağacın altında bey at edenlerin arasında bulundu. Ashabtan Muğîre b. Şube den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) çıktığı gazvelerin birinde bir konak yerinde Ashab ın bulunduğu yerden biraz uzaklaşıp abdest bozmuştu. Sonra da Muğire su dökmüş Efendimiz abdest almıştı. Resûlullah ashabın yanına vardığında Müslümanlar Abdurrahman b. Avf ın arkasında saf tutup namaza durmuştu. Muğîre gidip Abdurrahman a Resûlullah ın geldiğini haber vermek istedi ama Efendimiz buna engel oldu ve Abdurrahman ın arkasında durup namazını kıldı. Böylece Hz. Peygamber in ilk defa arkasında namaz kıldığı kişi Abdurrahman b. Avf olmuştur. Bundan başka, Resûlullah hastalığı sırasında Hz. Ebu Bekir in arkasında da namaz kılmıştır. İbn Sa d Tabakâtu l-kübrâ adlı eserinde bu seferin Tebük seferi olduğunu kaydetmektedir (İbn Sa d Tabakât, III, 129). Resûlullah (s.a.) Abdurrahman b. Avf ı ashabtan yedi yüz kişilik bir askerî kuvvetin başında hicretin altıncı yılı Şaban ayında Dûmetu l-cendel e göndermişti. Yola çıkmadan önce bizzat Hz. Peygamber eliyle onun sarığı sarmıştı. Abdurrahman, Hristiyanların hüküm sürdüğü bu bölgeye gelip onları İslam a davet etmiş, büyük bir kısmı buna yanaşmadığı halde bölgenin ileri gelen kabile reislerinden Asbağ b. Amr el-kelbî Hıristiyanken İslam a girmişti. Abdurrahman da Asbağ ın kızı Tumadır ile evlenmiş ve ondan oğlu Ebu Seleme dünyaya gelmişti. Abdurrahman b. Avf ın vücudundaki bir kaşıntı sebebiyle Hz. Peygamber onun ipek gömlek giymesine izin verdi. Cömertliği Abdurrahman b. Avf ın cömertliği ashabın arasında dillere destan olmuştur. Kaynaklarda, üç defa sermayesinin yarısını Allah yolunda harcadığı ve yeniden zengin olduğu kaydedilmiştir. Ömrü boyunca birçok köleyi satın alarak hürriyetine kavuşturduğu bilinmektedir. Tebük savaşı hazırlıkları yapılırken Efendimizin haydi infak edin! emrine ilk günde karşılık vermişti. O günlerde elinde bulunan dört bin dinarın yarısını getirip Allah Resûlü ne vermiş, ya Resûlullah! yarısını senin emrine yarısını da aileme ayırdım. Eğer istersen onu da getireyim, demişti. Efendimiz, Allah verdiğini de ailene ayırdığını da mübarek kılsın buyurdu. Ancak Abdurrahman bu verdiğiyle yetinmedi, birkaç gün içinde beş yüz at, bin beş yüz deve, yeni yapılan ticaretten eline geçen kırk bin dinar ve bir bu kadar da gümüş verdi. Öyle ki, münafıklar gösteriş yapıyor diye alay etmeye, Müslümanlar da elinde bir şey kalmadı diye acımaya başlamışlardı. Hz. Peygamber in vefatından sonra bir gün Medine de halk büyük bir coşkuyla sokaklara dökülmüştü. Hz. Âişe (r.anha) bunun sebebini sordu. Abdurrahman b. Avf ın kervanının şehre yaklaştığı söylediler. Bunun üzerine Hz. Âişe şöyle dedi: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştu:

3 3 Abdurrahman sırattan geçerken düşer gibi oldu ama düşmedi. Hz. Âişe nin bu sözlerini haber alan Abdurrahman beş yüz deve olduğu söylenen bu kervanı sırtındaki yüklerle birlikte tamamen Allah rızası için bağışladı. Develerin sırtındaki malların develerden çok daha değerli olduğu kaydedilmektedir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Nadiroğulları mahallesinde bulunan arazisini kırk bin dinara satarak Resûlullah ın hanımlarına dağıtmıştı. Vefatından önce, o gün için hayatta olan Bedir ashabından yüz sahabîye dört yüz dinar verilmesini vasiyet etmişti. Halifeler Dönemi Hz. Ebû Bekir vefatından önce hilâfete Ömer b. Hattab ın geçmesi hususunda Abdurrahman ın görüşünü sormuş o da şöyle demişti: Ömer senin düşündüğünden daha iyidir. Fakat biraz fazla serttir. Hz. Ebû Bekir de şöyle karşılık vermişti: Ömer in sertliği benim yumuşaklığımdan kaynaklanıyor. İşleri üzerine alırsa bu sertliği kaybolur. Bir gün ben adamın birine çok kızmıştım. Ömer ise çok yumuşak davranmıştı. Ben yumuşak davrandığımda o çok sertleşiyor. Hz. Ömer in hilâfeti sırasında büyüyen devlet ve genişleyen sınırlar karşısında işlerin daha rahat çözülmesi için oluşturulan devlet şûrâsında Abdurrahman b. Avf ın önemli bir yer aldığını görüyoruz. Yeni fethedilen Irak arazisinin gaziler arasında paylaşılması veya devlete bırakılması hususunda ortaya çıkan iki görüş vardı. Hz. Ömer ashabın diğer ileri gelenleriyle birlikte bu toprakların paylaşılmamasından yana iken Abdurrahman b. Avf, Bilâl-i Habeşi ile birlikte buna muhalif olup fethedilen yerlerin paylaşılmasından yana görüş bildirdiler. Hz. Ömer in hilafeti döneminde beraberce hacca gitmişlerdi. Bu hac yolculuğunda Resûlullah ın hanımları da bulunuyordu. Müminlerin annelerine Hz. Osman ile Abdurrahman b. Avf eşlik etmişlerdi. Hz. Ömer suikasta uğradığında, yeni halife seçilmesine kadar namazları kıldırmak için Abdurrahman görevlendirilmişti. Nihayet Hz. Ömer in tedavi edilmesinin zor olduğu ve ecelinin yaklaştığı anlaşılınca yeni seçilecek halîfenin belirlenmesi için kurulan şûrâda Abdurrahman b. Avf da yer almıştı. Şûrâda bulunanlardan Zübeyr b. Avvâm, Talha b. Ubeydullah ve Sa d b. Ebi Vakkas haklarından ferâgât edince geriye üç kişi kalmıştı. Hz. Ali, Hz. Osman ve Abdurrahman b. Avf. Abdurrahman da bu husustaki hakkından feragat edince adaylar ikiye düşmüştü. Abdurrahman bu hususta ashabın ileri gelenleriyle uzun görüşmeler yapmış ve Hz. Ali ve Hz. Osman dan, verilecek karara uyacaklarına dair kesin söz aldıktan sonra hilâfete Hz. Osman ın getirilmesine karar vermişti. Evlilikleri ve Çocukları Birçok defa evlenmiştir. Yedisi kız, yirmi biri erkek olmak üzere yirmi sekiz çocuğu olmuştur. Erkek çocuklarından bazılarının isimleri: Muhammed, İbrahim, Humeyd, Zeyd, Ebû Seleme, Musab, Sehl, Süheyl, Osman, Ömer dir. Bunlardan İbrahim, Muhammed, Humeyd ve Zeyd in annesi Ümmü Gülsüm dür. Ebû Seleme nin annesi ise Tumadır dır. Kızlarındab bazılarının isimleri: Cüveyriye, Hamide, Emetürrahman, Amine, Meryem dir. Oğlu İbrahim, Resûlullah efendimizle görüşmek şerefine kavuşmuştur. Vefatı Abdurrahman b. Avf (r.a.) artık bir hayli yaşlanınca Hz. Osman devrinde sakin bir hayat yaşamış ve nihayet hicretin 32. yılında yetmiş iki yaşında Medine de vefat etmişti.

4 4 Cenaze namazını Hz. Osman kıldırdı. Onu kabre götürürken Hz. Ali şöyle demişti: Ey Avf ın oğlu! Ebedî hayata güle güle git. Sen bu fânî hayatın en güzel günlerini gördün. Bu hayat bulanmadan ahirete göçüyorsun. Sa d b. Ebi Vakkâs da onun cenazesini taşırken: Ey koca dağ diyerek Abdurrahman ın seciyesindeki sağlamlık ve metâneti dile getirmişti. Abdurrahman, Medine de Bakî kabristanlığına defnedildi. Medine de vefat ettiği kesin olarak bilindiği halde Siirt in Pervari ilçesi yakınında bir mezarın onun mezarı olarak ziyaret edilmesi halkın ona olan sevgisinden kaynaklanmaktadır. Abdurrahman b Avf Hz. Peygamber den (s.a.) 65 hadis nakletmiştir. Ezvac-ı Tâhirât ın Geçimi 1- ح د ث ن ا ع ب د ال م ل ك ب ن ع م ر و ق ال : ح د ث ن ا ع ب د الل ه ي ع ن اب ن ج ع ف ر ع ن أ م ب ك ر أ ن ع ب د الر ح م ن ب ن ع و ف ب اع أ ر ض ا ل ه م ن ع ث م ان ب ن ع ف ان ب أ ر ب ع ين أ ل ف د ين ار ف ق س م ه ف ي ف ق ر اء ب ن ي ز ه ر ة و ف ي ذ ي ال ح اج ة م ن الن اس و ف ي أ م ه ات ال م ؤ م ن ين ق ال ال م س و ر : ف د خ ل ت ع ل ى ع ائ ش ة ب ن ص يب ه ا م ن ذ ل ك ف ق ال ت : م ن أ ر س ل ب ه ذ ا ق ل ت: ع ب د الر ح م ن ب ن ع و ف ف ق ال ت: إ ن ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ق ال :» ل ي ح ن ع ل ي ك م ب ع د ي إ ل الص اب ر ون «س ق ى الل ه اب ن ع و ف م ن س ل س ب يل ال ج ن ة. Ümmü Bekir in bildirdiğine göre Abdurrahman b. Avf kendisine ait bir araziyi kırk bin dinara Osman b. Affan a sattı. Bu parayı da Zühre oğulları fakirleri, ihtiyaç sahibi insanlar ve müminlerin anneleri arasında paylaştırdı. Misver der ki: Kendisine düşen payı vermek üzere Âişe nin yanıan girdiğimde: Bunu kim gönderdi? diye sordu. Abdurrahman b. Avf gönderdi dedim. Bunun üzerine şunu söyledi: Resûlullah (s.a.): Benden sonra size ancak sabır sahibi kişiler şefkat gösterecektir, buyurdu. Allah, İbn Avf a cennet pınarlarından içirsin. [Hasen] (Müsned, VI, 135. Ayrıca bk. Tirmizî, Menâkıb, 26; Hâkim, Müstedrek, III, 310) (Tercüme, XVIII, 486) ف أ و ص ى ب ح د يق ة ل م ه ات الم ؤ م ن ين ب يع ت ب أ ر ب ع م ائ ة أ ل ف. ع ن أ ب س ل م ة أ ن ع ب د الر ح م ن ب ن ع و Ebû Seleme (r.a.) den rivâyete göre: Abdurrahman b. Avf, Hz. Peygamber in (s.a.) hanımlarına dört yüz bin dinar değerinde bir bahçe vasiyet etmiştir. Sıla-ı Rahim 2- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ي ز يد ب ن ه ار ون أ خ ب ر ن ا ه ش ام الد س ت و ائ ى ع ن ي ي ب ن أ ب ك ث ري ع ن إ ب ر اه يم ب ن ع ب د الل ه ب ن ق ار ظ أ ن أ ب اه ح د ث ه أ ن ه د خ ل ع ل ى ع ب د الر ح م ن ب ن ع و ف و ه و م ر يض ف ق ال ل ه ع ب د الر ح م ن : و ص ل ت ك ر ح م إ ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ق ال : «ق ال الل ه ع ز و ج ل : أ ن ا الر ح م ن خ ل ق ت الر ح م و ش ق ق ت ل ه ا م ن اس م ى ف م ن ي ص ل ه ا أ ص ل ه و م ن ي ق ط ع ه ا أ ق ط ع ه ف أ ب ت ه أ و ق ال «م ن ي ب ت ه ا أ ب ت ه «. İbrahim b. Abdullah b. Kâriz, babasından bildiriyor: Hasta olan Abdurrahman b. Avf ın (r.a.) ziyaretine gittiğimde bana şöyle dedi: Akrabalık bağı da seni gözetsin! Zira Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Allah buyurur ki: Ben Rahmânım! Akrabalık bağını (rahim) yarattım ve ona kendi ismimden bir isim verdim. Bundan dolayı bu bağı gözeteni ben de gözetirim, bu bağı

5 5 kesenden ben de rahmetimi keserim -veya- bu bağı koparandan ben herşeyi keserim. [Sahih] (Müsned, I, 191. Ayrıca bk. Hâkim, Müstedrek, IV, 157) (Tercüme, XV, 475) Ramazan Ayında Sıyâm ve Kıyam 3- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا أ ب و س ع يد م و ل ب ن ه اش م ح د ث ن ا ال ق اس م ب ن ال ف ض ل ح د ث ن ا الن ض ر ب ن ش ي ب ان ق ا ل: ل ق يت أ ب ا س ل م ة ب ن ع ب د الر ح م ن ق ل ت: ح د ث ن ى ع ن ش ى ء س م ع ت ه م ن أ ب يك س م ع ه م ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ى ش ه ر ر م ض ان. ق ال : ن ع م ح د ث ن ى أ ب ى ع ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ق ال : «إ ن الل ه ع ز و ج ل ف ر ض ص ي ام ر م ض ان و س ن ن ت ق ي ام ه ف م ن ص ام ه و ق ام ه إ يم انا و اح ت س ابا خ ر ج م ن الذ ن وب ك ي و م و ل د ت ه أ م ه «. Nadr b. Şeybân der ki: Ebu Seleme b. Abdurrahman ı bulup: Bana Ramazan hakkında babandan duyduğun, onun da Resûlullah tan (s.a.) duyduğu bir şeyi anlat dedim. Şöyle dedi: Babam, bana Resûlullah ın (s.a.) şöyle buyurduğunu söyledi: Allah, Ramazan orucunu farz kıldı, ben de Ramazan geceleri namaz kılıp ibadet etmeyi sünnet kıldım. Kim bu ayı inanarak ve karşılığını da Allah tan bekleyerek oruçlu geçirir ve gecesini de ibadetle geçirirse annesinden doğmuş gibi günahsız olur. [Zayıf] (Müsned, I, 191. Ayrıca bk. İbn Mâce, 1328; Nesâî, IV, 158) (Tercüme, V, 217) Cennetlik Kadının Özellikleri 4- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ي ي ب ن إ س ح اق ح د ث ن ا اب ن ل يع ة ع ن ع ب ي د الل ه ب ن أ ب ج ع ف ر أ ن اب ن ق ار ظ أ خ ب ر ه ع ن ع ب د الر ح ن ب ن ع و ف ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: «إ ذ ا ص ل ت ال م ر أ ة خ م س ه ا و ص ام ت ش ه ر ه ا و ح ف ظ ت ف ر ج ه ا و أ ط اع ت ز و ج ه ا ق يل ل ه ا: اد خ ل ى ال ج ن ة م ن أ ى أ ب و اب ال ج ن ة ش ئ ت «. Abdurrahman b. Avf ın bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan ayında orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse ona: Cennet kapılarının istediğinde gir denilir. [Hasen] (Müsned, I, 191) (Tercüme, XII, 542) Salat-u Selam ın Kazandırdığı 5- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا أ ب و س ل م ة م ن ص ور ب ن س ل م ة ا ل ز اع ى ح د ث ن ا ل ي ث ع ن ي ز يد ب ن ا ل اد ع ن ع م ر و ب ن أ ب ع م ر و ع ن أ ب ا ل و ي ر ث ع ن م م د ب ن ج ب ري ب ن م ط ع م ع ن ع ب د الر ح ن ب ن ع و ف ق ا ل: خ ر ج ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ات ب ع ت ه ح ت ى د خ ل ن خ ل ف س ج د ف أ ط ال الس ج ود ح ت ى خ ف ت أ و خ ش يت أ ن ي ك ون الل ه ق د ت و ف اه أ و ق ب ض ه - ق ال : ف ج ئ ت أ ن ظ ر ف ر ف ع ر أ س ه ف ق ا ل: «م ا ل ك ي ا ع ب د الر ح م ن «. ق ال : ف ذ ك ر ت ذ ل ك ل ه. ف ق ال : «إ ن ج ب ر يل ع ل ي ه الس ل م ق ال ل ى: أ ل أ ب ش ر ك إ ن الل ه ع ز و ج ل ي ق ول ل ك : م ن ص ل ى ع ل ي ك ص ل ي ت ع ل ي ه و م ن س ل م ع ل ي ك س ل م ت ع ل ي ه «. Abdurrahman b. Avf (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.) (Mescid den) çıkınca peşinden gittim. Hz. Peygamber (s.a.) bir hurmalığa girip secdeye kapandı. Secdeyi o kadar uzattı ki Allah ın onu vefat ettirmiş -veya canını almış- olmasından korktum ve gelip kendisine baktım. Resûlullah (s.a.) başını kaldırıp: Neyin var ey Abdurrahman? diye sordu. Duyduğum endişeyi kendisine anlatınca şöyle buyurdu: Cibril bana şöyle dedi: Sana müjde vereyim mi? Allah sana şöyle buyuruyor: «Kim sana salavat getirirse ben de ona salat (ikram) ederim. Kim de

6 6 sana selam ederse ben de onu selam ederim». [Hasen] (Müsned, I, 191. Ayrıca bk. Hâkim, Müstedrek, I, 222) (Tercüme, IV, 613) Efendimiz Arkasında Namaz Kıldı 6- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ه ي ث م ب ن خ ار ج ة ق ال أ ب و ع ب د الر ح ن و س ع ت ه أ ن ا م ن ا ل ي ث م ب ن خ ار ج ة ح د ث ن ا ر ش د ين ع ن ع ب د الل ه ب ن ال و ل يد أ ن ه س ع أ ب ا س ل م ة ب ن ع ب د الر ح ن ي د ث ع ن أ ب يه أ ن ه ك ان م ع ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ى س ف ر ف ذ ه ب الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ل ح اج ت ه ف أد ر ك ه م و ق ت الص ل ة ف أ ق ام وا الص ل ة ف ت ق د م ه م ع ب د الر ح م ن ف ج اء الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ف ص ل ى م ع الن اس خ ل ف ه ر ك ع ة ف ل م ا س ل م ق ال : «أ ص ب ت م «. أ و «أ ح س ن ت م «. Ebu Seleme b. Abdurrahman, babasından bildiriyor: Resûlullah (s.a.) ile birlikte bir yolculuktaydık. Hz. Peygamber (s.a.) bir iş için yanımızdan ayrıldıktan sonra namaz vakti geldi. Ben öne geçip imam oldum. O arada Hz. Peygamber (s.a.) geldi ve arkamda bir rekât kıldı. Selam verip namazı bitirdikten sonra: Doğru yaptınız veya: İyi yaptınız buyurdu. [Zayıf] (Müsned, I, 191) (Tercüme, V, 582) Hicret Hiç Bitmeyecek 7- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ا ل ك م ب ن ن اف ع ح د ث ن ا إ س اع يل ب ن ع ي اش ع ن ض م ض م ب ن ر ع ة ع ن ش ر ي ب ن ع ب ي د ي ر د ه إ ل م ال ك ب ن ي ام ر ع ن اب ن الس ع د ى أ ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ق ا ل: «ل ت ن ق ط ع ال ه ج ر ة م ا د ام ال ع د و ي ق ات ل «. ف ق ال م ع او ي ة و ع ب د الر ح م ن ب ن ع و ف و ع ب د الل ه ب ن ع م ر و ب ن ال ع اص : إ ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ق ال : «إ ن ال ه ج ر ة خ ص ل ت ان إ ح د اه م ا أ ن ت ه ج ر الس ي ئ ا ت و ا ل خ ر ى أ ن ت ه اج ر إ ل ى الل ه و ر س ول ه و ل ت ن ق ط ع ال ه ج ر ة م ا ت ق ب ل ت الت و ب ة و ل ت ز ال الت و ب ة م ق ب ول ة ح ت ى ت ط ل ع الش م س م ن ال م غ ر ب ف إ ذ ا ط ل ع ت ط ب ع ع ل ى ك ل ق ل ب ب م ا ف يه و ك ف ى الن اس ال ع م ل «. İbnu s-sa dî bildiriyor: Allah Resûlü (s.a.): Düşmanla savaşmaya devam edildiği sürece hicret bitmez buyurdu. Bunun üzerine Muâviye, Abdurrahman b. Avf ve Abdullah b. Amr b. As, Allah Resûlü nün (s.a.) şöyle buyurduğunu söylediler: Hicret iki çeşittir. Birincisi günahlardan hicret etmek, ikincisi ise Allah ve Resûlü ne hicret etmektir. Tövbe kabul edildiği sürece hicret bitmez. Tövbe de güneş batıdan doğuncaya kadar kabul edilecektir. Ancak güneş batıdan doğduğu zaman kalplere, içindeki şeylerle mühür vurulur ve artık insanların amel işlemeye ihtiyacı kalmaz. [Sahih] (Müsned, I, 192) (Tercüme, XVI, 686) Bedir de Ebu Cehil i Öldürenler 8- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا أ ب و س ل م ة ي وس ف ب ن ي ع ق وب ال م اج ش ون ع ن ص ال ب ن إ ب ر اه يم ب ن ع ب د الر ح ن ب ن ع و ف ع ن أ ب يه ع ن ج د ه ع ب د الر ح ن ب ن ع و ف أ ن ه ق ال : إ ن ى ل و اق ف ي و م ب د ر ف ى الص ف ن ظ ر ت ع ن ي م ين ى و ع ن ش م ال ى ف إ ذ ا أ ن ا ب ي ن غ ل م ي ن م ن ا ل ن ص ار ح د يث ة أ س ن ان ه م ا ت م ن ي ت ل و ك ن ت ب ي ن أ ض ل ع م ن ه م ا ف غ م ز ن ى أ ح د ه م ا ف ق ال : ي ا ع م! ه ل ت ع ر ف أ ب ا ج ه ل ق ا ل: ق ل ت : ن ع م و م ا ح اج ت ك ي ا اب ن أ خ ى ق ا ل: ب ل غ ن ى أ ن ه س ب ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم و ال ذ ى ن ف س ى ب ي د ه ل و ر أ ي ت ه ل م ي ف ار ق س و اد ى س و اد ه ح ت ى ي م وت ا ل ع ج ل م ن ا. ق ال : ف غ م ز ن ى اآلخ ر ف ق ال ل ى م ث ل ه ا ق ال : - ف ت ع ج ب ت ل ذ ل ك ق ال : ف ل م أ ن ش ب أ ن ن ظ ر ت إ ل ى أ ب ى ج ه ل ي ز ول ف ى الن اس

7 7 ف ق ل ت ل ه م ا: أ ل ت ر ي ان ه ذ ا ص اح ب ك م ا ال ذ ى ت س أ ل ن ع ن ه ف اب ت د ر اه ف اس ت ق ب ل ه م ا ف ض ر ب اه ح ت ى ق ت ل ه ث م ان ص ر ف ا إ ل ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف أ خ ب ر اه ف ق ال : «أ ي ك م ا ق ت ل ه «. ف ق ال ك ل و اح د م ن ه م ا: أ ن ا ق ت ل ت ه. ق ال : «ه ل م س ح ت م ا س ي ف ي ك م ا «. ق ا ل : ل. ف ن ظ ر ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ى الس ي ف ي ن ف ق ال : «ك ل ك م ا ق ت ل ه «. و ق ض ى ب س ل ب ه ل م ع اذ ب ن ع م ر و ب ن ال ج م وح و ه م ا م ع اذ ب ن ع م ر و ب ن ال ج م وح و م ع اذ اب ن ع ف ر اء. Abdurrahman b. Avf der ki: Bedir günü safta dururken sağıma ve soluma baktığımda Ensar dan henüz genç olan iki kişinin arasında durduğumu fark ettim ve bunlardan daha güçlülerinin arasında durmuş olmayı temenni ettim. Bunlardan biri beni dürtüp: Amcacığım! Ebu Cehil i tanıyor musun? diye sordu. Ben: Evet, ondan ne istiyorsun yeğenim? deyince: Resûlullah a (s.a.) hakaret ettiğini öğrendim. Canım elinde olana yemin ederim ki, onu görürsem ikimizden biri ölünceye kadar kendisinden ayrılmayacağım dedi. Diğeri de aynı şeyleri söyledi. Ben bunlara hayret ettim, bu sırada Ebu Cehil in insanlar arasında dolaştığını gördüm ve: Görüyor musunuz? İşte biraz önce sorduğunuz adamınız budur dedim. Onlar da kılıçlarını çekip hemen saldırdılar. Onu vurup yere yıktılar ve öldürdüler. Sonra Resûlullah ın (s.a.) yanına gidip onu öldürdüklerini haber verdiler. Hz. Peygamber (s.a.): Onu hanginiz öldürdünüz? diye sorunca, İkisi de: Ben öldürdüm diye cevap verdi. Resûlullah (s.a.): Kılıçlarınızın üzerindeki kanları sildiniz mi? diye sorunca: Hayır dediler. Resûlullah (s.a.) ikisinin kılıcına da baktı ve: Her ikiniz de onu öldürmüşsünüz buyurup Ebu Cehil in üzerindeki eşyaları ganimet olarak Muaz b. Amr b. el-cemûh a vermeye hükmetti. Bu gençler, Muaz b. Amr b. el-cemûh ve Muaz b. Afra idi. [Sahih] (Müsned, I, 192. Ayrıca bk. Buhârî, Cihad, 18; Meğâzî, 10; Müslim, Cihad ve Siyer, 42) (Tercüme, XVII, 494) Resûlullah (s.a.) Üç Şeye Dikkat Çekiyor 9- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ع ف ان ح د ث ن ا أ ب و ع و ان ة ع ن ع م ر ب ن أ ب س ل م ة ع ن أ ب يه ق ال ح د ث ن ق ا أ ه ل ن ف س ف ل س ط ني ق ال س ع ت ع ب د الر ح ن ب ن ع و ف ي ق ول : إ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ق ا ل: «ث ل ث و ال ذ ى م ح م د ب ي د ه إ ن ك ن ت ل ح ال فا ع ل ي ه ن : ل ي ن ق ص م ال م ن ص د ق ة ف ت ص د ق وا و ل ي ع ف و ع ب د ع ن م ظ ل م ة ي ب ت غ ى ب ه ا و ج ه الل ه إ ل ر ف ع ه الل ه ب ه ا ع ز ا «. و ق ال أ ب و س ع يد م و ل ى ب ن ى ه اش م : «إ ل ز اد ه الل ه ب ه ا ع ز ا ي و م ال ق ي ام ة و ل ي ف ت ح ع ب د ب اب م س أ ل ة إ ل ف ت ح الل ه ع ل ي ه ب اب ف ق ر «. Abdurrahman b. Avf ın (r.a.) bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Üç şey vardır ki, bunlar için Muhammed in (s.a.) canı elinde olana yemin edebilirim: Sadaka malı azaltmaz; bu nedenle sadaka veriniz. Kul haksızlığa uğradığı zaman Allah rızası için bağışlarsa, kıyamet günü bu hareketi sebebiyle Allah onu yüceltir. Kul, kendisine dilencilik kapısını açarsa, Allah da ona fakirlik kapısını açar. [Hasen] (Müsned, I, 191. Ayrıca bk. Bezzâr, 1032; Ebu Ya lâ, 849) (Tercüme, VII, 166) Abdurrahman ın Hassasiyeti ح د ث ن ا م م د ب ن م ق ات ل أ خ ب ر ن ا ع ب د الل ه أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة ع ن س ع د ب ن إ ب ر اه يم ع ن أ ب يه إ ب ر اه يم أ ن ع ب د الر ح م ن ب ن ع و ف رضى اهلل عنه أ ت ى ب ط ع ام و ك ان ص ائ م ا ف ق ال : ق ت ل م ص ع ب ب ن ع م ي ر و ه و خ ي ر م ن ى ك ف ن ف ى ب ر د ة إ ن غ ط ى ر أ س ه ب د ت ر ج ل ه و إ ن غ ط ى ر ج ل ه ب د ا ر أ س ه - و أ ر اه ق ال : - و ق ت ل ح م ز ة و ه و خ ي ر م ن ى ث م ب س ط ل ن ا م ن

8 8 الد ن ي ا م ا ب س ط - أ و ق ال أ ع ط ين ا م ن الد ن ي ا م ا أ ع ط ين ا - و ق د خ ش ين ا أ ن ت ك ون ح س ن ات ن ا ع ج ل ت ل ن ا ث م ج ع ل ي ب ك ى ح ت ى ت ر ك الط ع ام. Oruçlu olduğu bir gün Abdurrahman b. Avf ın (r.a.) önüne sofra getirilmişti. Abdurrahman şöyle dedi: Musab b. Umeyr (Uhud da) şehit edildi. Halbuki o benden daha hayırlı idi. Öyleyken Musab bir tek elbise ile kefenlendi. Başı örtülse ayakları açılıyor; ayakları örtülse başı açılıyordu. Ravi dedi ki: Zannediyorum Abdurrahman şunu da söyledi: Hamza da şehit edildi. Halbuki o da benden daha hayırlıydı. Sonra bize dünyâ nimetlerini önümüze serildi - veya şöyle dedi: Bize verilen bunca dünya nimetlerine nail olduk-. Halbuki bizler, ahirette kazandıklarımızın dünyada verilmiş olmasından korkuyoruz, dedi; sonra ağlamaya başladı ve yemeği yemedi. (Buhârî, Cenâiz, 26; Meğâzî, 17; Beyhakîi Sünen-ü Kübrâ, III, 401; Bezzâr, Müsned, I, 183, 189)

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH 1 EVLİLİK KILAVUZU ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب الن ك اح NİKÂH ب اب ق و ل الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م م ن اس ت ط اع م ن ك م ال ب اء ة ف ل ي ت ز و ج ل ن ه أ غ ض ل ل ب ص ر و أ ح ص ن ل ل

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 191 ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER Değerli Müminler! Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy Hira Dağı nda bir mağarada gelmişti. Kendisine

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

"Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7

Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7 KUR'ÂN AHLAKI * Allah'ın yeryüzünde en değerli, en şerefli ve en üstün yaratığı insandır. 1 Allah, insanı en güzel biçimde yaratmış, 2 ona ruhundan üflemiş, 3 onu akıl, irade, duygu ve birçok yeteneklerle

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI 2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, ÖNSÖZ Yeni ve tatlı bir heyecanla bu yıl 6. sını düzenleyeceğimiz Ezberden Hadis Okuma Yarışması kitapçığını hazırlamış bulunuyoruz.

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun.

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Süt Mahremiyeti İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak doğar.

Detaylı

VEFAT EDEN DİN KARDEŞİMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ

VEFAT EDEN DİN KARDEŞİMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 227 VEFAT EDEN DİN KARDEŞİMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ Değerli Müminler! Bugünkü sohbetimiz, ahiret yolcusunu uğurlarken ona karşı görevlerimizle ilgili olacaktır. Allah Teâlâ Kur

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları İmam Hatip Ortaokulu 8 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK M. Murat

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

KIYAMET GÜNÜ ALLAH IN GÖLGESİNDE GÖLGELENMEYİ HAKEDEN YEDİ SINIF İNSAN

KIYAMET GÜNÜ ALLAH IN GÖLGESİNDE GÖLGELENMEYİ HAKEDEN YEDİ SINIF İNSAN 126 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK KIYAMET GÜNÜ ALLAH IN GÖLGESİNDE GÖLGELENMEYİ HAKEDEN YEDİ SINIF İNSAN Değerli Müminler! Bugünkü sohbetimizde Peygamberimizin bir hadisi şerifini açıklamaya çalışacağız.

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

NAMAZLARI DOSDOĞRU KILABİLMEK

NAMAZLARI DOSDOĞRU KILABİLMEK NAMAZLARI DOSDOĞRU KILABİLMEK Değerli Mü minler! Yüce Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi (Mü minûn, 23/115) başıboş da bırakmamıştır. (Kıyâme, 75/36) Nitekim Kuran-ı Kerimde şöyle buyurulmuştur: ا

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık.

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık. GİRİŞ Elinizdeki Hukuku l Car (Komşuluk Hakkı) adlı kitap İmâm-ı Zehebî ye ait olup müellif bu eserinde komşumuzun bizim üzerimizdeki hakkının neler olduğunu, bizim de diğer Müslümanların da onları koruyup

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2

EV SOHBETİ DERSLERİ. 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2 6. Efendimiz (sas) Kimseyi İncitmezdi Peygamberimiz incelik, zarafet ve nezaket insanıydı. O nun çevresine rahatsızlık verecek bir tavır ve davranışı

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa 80

Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa 80 1-KABUL DİN İSLAMDIR Allah katında din, şüphesiz İslam'dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI?

ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI? ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI? www.at-tawhid.org 1 Şiiler'in onikinci İmamı, Mesih Deccal mı? Bismillah vel hamdulillah, Şia kaynaklarında geçen beklenen Mehdi'nin özellikleriyle alakalı bilgilerle,

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı