ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz projelerin sonuncusu olan "Hizmet Binamızı" da tamamlayarak, hizmete açtık. Bildiğiniz gibi, Ankara Ticaret Borsası'nın hedefleri içinde yer alan, Canlı Hayvan Borsası, Et Kombinası, ATB İş Merkezi, Ahiboz Çelik Silo Tesisleri, ATB Satış Salonu, Et Borsası gibi tesisler peş peşe tamamlanarak Türkiye Ekonomisinin hizmetine girmişti. Son olarak, üyelerimize daha sağlıklı hizmet vermek üzere bir "Hizmet Binası" ile yaptıklarımızı taçlandırmak istemiştik ün son günlerinde hizmete açtığımız "Hizmet Binamız" sadece bir hizmet binası olarak düşünülmemelidir. Binamız teknik ve bilişim sistemlerinin sonuna kadar kullanıldığı, sosyal amaçlı çalışmalara zemin hazırlayacak şekilde planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

3 Her şeyden önce, Ankara'ya, dolayısıyla Türkiye Ekonomisine kazandırılan tüm alt yapı yatırımlarıyla gerçek anlamda borsacılık yapılması hedeflenmiştir. Ankara Ticaret Borsası, Türk Ekonomisinin kanayan yarası olan "Kayıt dışı Ekonomini"nin sonlandırılmasında bu tarihten itibaren önemli bir yer tutacaktır. Kurulan bilgisayar sistemleriyle, tüm tesisler bir birine bağlanmış ve bunun doğal bir sonucu olarak, yapılan tüm ticari faaliyetler anında kayıt altına alınmaktadır. Kotasyon listemizde olan ürünlerin yanı sıra kotasyon dışı ürünlerin de kayıt altına alınmasıyla kayıp ve kaçaklar artık önlenebilmektedir. Bugün Ankara Ticaret Borsası, alt yapı olarak gereken tüm tesis ve yapılanmayı tamamlamıştır. Bunda sizlerin de katkısı büyüktür. ATB nin Ülkemize ve Ankara ya sağladığı hizmet faaliyetlerinde bize olan katkılarından dolayı tüm Dış Paydaşlarımıza, Üyelerimize, Meclisimize, Yönetim Kurulumuza ve Çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım. 3

4 Ankara Ticaret Borsası (ATB) 1927 yılında ZAHİRE BORSASI olarak kurulmuştur. 12 Şubat 1927 Cumartesi günü saat da ilk toplantısını yapan borsa encümeni, kararları içeren defterin 1. Sayfasındaki 1 nolu toplantı tutanağında Çolakzade Sabri Bey başkanlık görevine seçilirken, Başkan Vekilliğine Gedikzade Ali Efendi, Sandık Amirliğine Vefik Hayri Bey getiriliyordu. Yine aynı tutaknaktan öğrendiğimize göre, zahirelerin borsa dışında satışını önlemek üzere iki kolcunun bulundurulmasına karar verildiği görülüyor. Ankara Ticaret Borsası, Borsa Encümenin 26 Şubat 1927 Cumartesi günü yaptığı 3.toplantısında, küşat edilerek resmen faaliyetine başlamıştır. Borsa encümeni ilk toplantılarını, Ankara da İstasyon yöresinde ve eski Toprak Mahsulleri Ofisi ne yakın ahşap bir binada yapıyordu. Zaman içinde yıkılan bu binanın Toprak Mahsulleri Ofisine yakın olması nedeniyle seçildiği ifade ediliyordu. Daha Sonraları Ulus ta şimdiki Cihan Palas Otelinin yanındaki bir binaya taşınılmış, Canlı Hayvanlar kotaya alınınca Akköprü de şimdiki Et Balık Kurumu nun yanındaki bir binaya yerleşilmiş, daha sonra da Çıkrıkçılar Yokuşundaki Hüdaverdi Han da tutulan dairede hizmetini sürdürmüştür Yılından Aralık 2013 tarihine kadar Ulus Şan Sokaktaki merkez binasında hizmet verilmiştir. 15.Aralık 2013 tarihinden itibaren Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle/ANKARA adresindeki her türlü çağdaş imkân ve teknolojik donanıma sahip olan yeni hizmet binasında hizmetlerine devam etmektedir.

5 Yasal Yükümlülüklerimiz ve Mevzuat 5174 Sayılı Kanun - Borsanın görevleri MADDE Borsanın görevleri şunlardır: a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. 5

6 ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. İlgili Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu, Tescil Yönetmeliği Borsa Muamelat Yönetmeliği Bütçe Muhasebe Yönetmeliği Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerinin Düzenlenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Personel Yönetmeliği Personel Sicil Yönetmeliği Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik Ürün İhtisas Borsaları Genel Yönetmeliği Ankara Ticaret Borsası İç Hizmetler Yönergesi

7 ANKARA TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI DİSİPLİN KURULU BAŞKAN DANIŞMANI AT B MECLİS YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER MESLEK KOMİTELERİ KOMİSYONLAR GENEL SEKRETER YRD. MUAMELAT SERVİSİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ MUHASEBE SERVİSİ ÖZEL KALEM TESCİL VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE PROJE GELİŞ. ET BORSASI KALİTE YÖNETİM - AKREDİTASYON AHİBOZ HUBUBAT BORSASI İÇ HİZMETLER YETKİLİ SINIFLANDIRICI LAB.- AKREDİTE LAB. TESCİL İRTİBAT TEMSİLCİLİKLERİ BİLGİ İŞLEM MD. BASIN VE HABERLEŞME HİZMETLİ / ŞÖFOR SEKRETERLİK 7

8

9 BORSA MECLİSİ ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. KATİP ADI SOYADI Erol GEMALMAZ Hayri GÜLTEN Melih Sadi YILDIRIM Faik YAVUZ Mustafa BAKİLER Sedat AKBULUT Kemal COŞGUN Şemsettin AKTUĞLU Murat BAŞAR Celal YILDIRIM Abdülhüda KILIÇ Timur Rasim MERMERCİ Ahmet ATALAY Necati ALAKUŞU Bilal LÖK Muammer YILMAZ Fetullah ŞEVGİN Adem UYANIK Yahya ŞAHİN Celal DEMİRER Hasan ERSAN Özcan ADANIR B. Sezai DEMİRCAN Ertuğrul ÖZER Birol MERMER Lütfi MORKOÇ İbrahim ÖZTÜRK Cevat ŞENBABA A. Ruhi BULDUK 9

10 YÖNETİM KURULU ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. SAYMAN ADI SOYADI Faik YAVUZ Mustafa BAKİLER Sedat AKBULUT Kemal COŞGUN Şemsettin AKTUĞLU Murat BAŞAR Celal YILDIRIM GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YRD EYÜP ŞENOL ÖMEROĞLU GÜL KARA

11 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN Yrd. ADI SOYADI Ahmet ATALAY Hasan ERSAN Bilal LÖK Ertuğrul ÖZER DİSİPLİN KURULU Yavuz YILDIZ M. Okan KOÇ Kenan ÇOBANOĞLU Nihat MERT Taner LORT Gökhan DOĞAN 11

12 MESLEK KOMİTELERİ 1.Meslek Komitesi 2.Meslek Komitesi Başkan Murat BAŞAR Başkan Nurettin İNCE Başkan Yrd. Ali KARATAŞ Başkan Yrd. Yasin ÖZEN Üye Melih Sadi YILDIRIM Üye Hayri GÜLTEN Üye Abdülhüda KILIÇ Üye Timur MERMERCİ Üye Köksal YAZAR Üye Uğur EROL Üye Durmuş Ali YEDER Üye Tarık ALTINIŞIK 3.Meslek Komitesi 4.Meslek Komitesi Başkan İsmet ALKAN Başkan Mehmet BOYNUEĞRİ Başkan Yrd. Abbas ÇAM Başkan Yrd. Ahmet ÖZER Üye Kemal ÇOŞGUN Üye Mustafa BAKİLER Üye Ahmet ATALAY Üye Bilal LÖK Üye Necati ALAKUŞU Üye Muammer YILMAZ Üye Şerif FIRAT Üye Erman OYMAGİL Üye Mehmet ARPA Üye Safa CİRAV 5.Meslek Komitesi 6.Meslek Komitesi Başkan Hacı BARAN Başkan Zeki Murat AKHAN Başkan Yrd. M. Ferit POLAT Başkan Yrd. Nuri DAĞDEVİREN Üye Şemsettin AKTUĞLU Üye Faik YAVUZ Üye Fetullah ŞEVGİN Üye Celal YILDIRIM Üye Adem UYANIK Üye Yahya ŞAHİN Üye Osman DURSUN Üye Muhittin IRMAK Üye Orhan KAÇAR Üye Mustafa KARABEY 7.Meslek Komitesi 8.Meslek Komitesi Başkan Yusuf Yavuz TAVŞAN Başkan Bünyamin TÜRKCAN Başkan Yrd. Cengiz KASTARLI Başkan Yrd. Mitat YALÇIN Üye Erol GEMALMAZ Üye Özcan ADANIR Üye Celal DEMİRER Üye B.Sezai DEMİRCAN Üye Hasan ERSAN Üye Ertuğrul ÖZER Üye Avni ÇINAR Üye İrfan TIRPANCI Üye Hakan ÖZEL Üye Emin Yavuz UZUN 9.Meslek Komitesi 10.Meslek Komitesi Başkan Hüseyin ALBAYRAK Başkan Kadir ÇAKIR Başkan Yrd. Sedat EVİN Başkan Yrd. Arif Hikmet YAYLALI Üye Birol MERMER Üye İbrahim ÖZTÜRK Üye Sedat AKBULUT Üye Cevat ŞENBABA Üye Lütfi MORKOÇ Üye A.Ruhi BULDUK Üye S.Selim BİNGÖLER Üye Ekrem TETİK Üye Çetin YILMAZ Üye Cem AYLIKÇI

13 5174 Sayılı Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Borsamızın Meslek Komiteleri ve Meclis üyelerinin seçimi 02 Mayıs 2013 tarihinde Altındağ 1. Nolu İlçe Seçim Kurulu görevlerinin gözetiminde Et Borsası Tesislerinde başarı ile yapılmıştır. Müteakiben, 09Mayıs 2013 tarihinde Borsamız merkez binasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Birlik Genel Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği seçimleri gerçekleştirilmiş ve organlarımızda görev alacak üyelerimiz belirlenmiştir. Tüm Kurul Üyeleri İçin Oryantasyon Süreçleri tamamlanmıştır YILI MECLİS YÖNETİM KURULU VE MESLEK KOMİTELERİNİN TOPLANTI KATILIM ORANLARI 2013 TOPLANTI KATILIM ORANI ATB MECLİSİ % 91 YÖNETİM KURULU % KOMİTE % KOMİTE % KOMİTE % KOMİTE % KOMİTE % KOMİTE % KOMİTE % KOMİTE % KOMİTE % KOMİTE % 99 ATB LERİNİN EĞİTİM PLANI EĞİTİMİ VEREN TARİH İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İSAGEM TOPLANISI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN İSAGEM YETKİLİLERİ MART 2013 X YENİ MECLİS VE YÖNETİCİ ORYANTASYON EĞİTİMİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAYIS 2013 X E-İMZA EĞİTİMLERİ ELEKTRONİK SALON SATIŞ UYGULAMALARI SERAP DEMİRBAŞ EMRE AKYÜZ HAZİRAN 2013 X E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI SERBEST MALİ MÜŞAVİR MAHMUT KUTLUCAN EYLÜL 2013 X İŞ KUR MESLEK SEÇİMİNE DESTEK, İŞVEREN ELEMAN İHTİYACI İLE İŞ BAŞI İŞKUR EKİM 2013 X 13

14 EĞİTİM PROGRAMI TEMEL MALİ TABLOLARIN ANLAMI VE ÖNEMİ GENEL SEKRETER X Et Borsasında esnaflarımız ve Halk Bankası temsilcileri ile bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz tarafından et borsasının işleyişi ile ilgili bilgiler verilmiştir Yılında Üyelere sunulan raporlar: 1. Tarım 2012 Raporu- Ocak Türkiye 2012 Yılı Un Raporu- Şubat İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Değerlendirilmesi- Mart AB Sürecinde Sütçülük- Nisan Bisküvi Sektör Raporu -Mayıs AB ve Türk Tarımı- Haziran Ekonomik açıdan Devekuşu Üretimi- Temmuz Geri Dönüşüm - Ağustos Dünya da ve Türkiye de Peynir Üretimi -Eylül Standart ve Standardizasyon- Ekim Türkiye de Tohumculuk- Kasım Elektronik Ticaret (e-trade)- Aralık Kırmızı Et Üretim Ve Tüketimi Üzerine Sektör Analizi Arge Raporu ATB PERSONELİ - İnsan Kaynakları Ankara Ticaret Borsasının personel sayısı 48 dir. Personelin dağılımı aşağıdaki gibidir: PERSONEL NİTELİKLERİ KİŞİ YÜZDE Lisans Üstü Mezunu 1 % 2,09 Lisans Mezunu 16 % 33,33 Ön Lisans 5 % 10,42 Lise 16 % 33,33 İlköğretim 10 % 20,83 Toplam personel sayısı 48 YABANCI DİL BİLEN KİŞİ YÜZDE PERSONEL SAYISI Yabancı Dil 5 % 10,42 HİZMET SATIN ALINAN PERSONEL SAYISI KİŞİ YÜZDE Güvenlik Müdürü 1 %3,03 Özel Güvenlik Görevlisi 21 % 63,63 İşgücü Görevlisi 11 %33,33 Toplam personel sayısı 33

15 2013 Yılı Personel İstihdamı: Vedat TOKMAK BİLGİ UZMANI İŞLEM 2 YILLIK Y.O. SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU Levent ELMAS Fazlı MEMUR LİSE Turan YASAN MEMUR TRAKYA İ.İ.B.F YÖN. ÜNİ. KAMU Murat İŞERİ AŞÇI ORTAOKUL Hacı AKGÜL MÜDÜR GAZİANTEP ÜNİ. İİBF İŞLETME İşe yeni başlayan veya bölüm değiştiren tüm personelimize uygulanan personel oryantasyon eğitimine tabi olmaktadır Yılı İşten Ayrılan Personel sayısı: 5 kişi (emeklilik, proje bitimi sonunda sözleşme bitimi) Ali ÖZTÜRK M.Kemal CIVGIN Muhasebe Müdürü Gimat Tescil Müdürü Leman ARDOĞAN Mimar O.Oktay TURGUT Genel Sekreter Yrd. Mevlüt Karabacak Aşçı 15

16 2013 YILI ATB PERSONEL EĞİTİMLER EĞİTİMİN ADI EĞİTİMİ VEREN TARİH PLANLANAN GERÇEKLEŞEN MEVZUAT AKREDİTASYON VB. EĞİTİMLER- TOBB 2013 X TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ TSE 2013 X SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ TÜRK LOYDU 2013 X İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ TÜRK LOYDU 2013 X YETKİLİ SINIFLANDIRICI LAB. PERSONEL SEMİNERİ TMO 2013 X TOBB AKREDİTASYON ÇALIŞTAYI TEPAV - TOBB 2013 X T.C. GIDA,TARIM VE HAYV.BAKANLIĞI, IPARD PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ TOBB-TARIM REFORMU GEN.MÜD X GENEL SEKRETERLİK TESCİL EĞİTİMLERİ 4 TOPLANTI 2013 X

17 Üyelerimizin Meslek Gruplarına ve Derecelerine göre dağılımı şu şekildedir. D E R E C E L E R MESLEK GRUBU FEV. 1.D 2.D 3.D 4.D 5.D TOPLAM 1.MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU TOPLAM DAĞILIM TABLOSU 9. MESLEK GRUBU; MESLEK GRUBU; MESLEK GRUBU; 75 1.MESLEK GRUBU; MESLEK GRUBU; MESLEK GRUBU; MESLEK GRUBU; MESLEK GRUBU 2. MESLEK GRUBU 3. MESLEK GRUBU 4. MESLEK GRUBU 5. MESLEK GRUBU 6. MESLEK GRUBU 7. MESLEK GRUBU 5. MESLEK GRUBU; MESLEK GRUBU; MESLEK GRUBU; sayılı yasanın 32 ve Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca üye listelerimiz güncelleştirilmiştir. Buna göre; içinde bulunduğumuz yıldan önceki son iki yılda ( ) adres ve durumları tespit edilemeyen ve tescili bulunmayan 127 üyemizin kaydı askıya alınmıştır. 17

18 Meslek gruplarına göre 2013 sonu itibariyle askıdaki üyelerimizin sayısı 278 olup, dağılımı ise şöyledir: 1.Meslek Grubu 20 2.Meslek Grubu 7 3.Meslek Grubu 15 4.Meslek Grubu 32 5.Meslek Grubu 16 6.Meslek Grubu 33 7.Meslek Grubu 14 8.Meslek Grubu 80 9.Meslek Grubu Meslek Grubu 19 TOPLAM SONU İTİBARİYLE ASKIDAKİ LERİMİZİN DAĞILIMI Meslek Grubu 2.Meslek Grubu 3.Meslek Grubu 4.Meslek Grubu 5.Meslek Grubu Meslek Grubu 7.Meslek Grubu 8.Meslek Grubu

19 2011, 2012, 2013 YILLARI İTİBARİYLE ARTIŞLARI VE AİDAT , , , , aidatkayıt ücreti , , üye sayısı , , , ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% BAKLIYAT VE MAMULLE RI LERİN GERÇEK VE TÜZEL DAĞILIMLARI TEKSTIL HAM MADDELE RI PARAKEND ECI KASABLAR NEBATI VE HAYVANI YAGLAR HUBUBAT MAMULLE RI TOPTANCI KASAPLAR PATATES VE SOGAN HUBUBAT CANLI HAYVANLA RIN TOPTAN TİCARETİ TAVUK- YUMURTA Gerçek 23,30% 53,33% 53,38% 7,05% 17,31% 32,32% 65,93% 26,94% 32,19% 14,67% Tüzel 76,70% 46,67% 46,62% 92,95% 82,69% 67,68% 34,07% 73,06% 67,81% 85,33% YATIRIMLARIMIZ: 1.1- AHİBOZ TESİSLERİ HUBUBAT VE BAKLİYAT LİSANSLI DEPOLARI: Değerli üyeler, Bilindiği üzere, Borsamızın mülkiyetinde bulunan Gölbaşı Ahiboz Köyündeki m 2 arsamızın üzerine hububat ve bakliyat ürünlerinin depolanmasını sağlayacak Ankara Ticaret Borsası Ahiboz Hububat ve Bakliyat Depolama ve Pazarlama Alanı kapsamında 19

20 Ton kapasiteli çelik silomuz faaliyetine devam etmektedir. Tesisimiz Ürün İhtisas Borsacılığı ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuğu konularında çelik silo, satış salonu, satış salonu içinde yer alan ofisler, laboratuar, kantar, tır parkı ve sosyal üniteleri ile hizmet vermektedir. Ayrıca Borsamız ile S.S. Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında yatay depoların (üye - alıcı depoları) yapımı tüm hızıyla devam etmekte olup, 2014 hububat kampanya dönemine yetiştirilebileceği planlanmıştır. Lisanslı depo olarak hizmet veren depolarımızda Temmuz 2013 de dördüncü dönem ürün depolanmıştır. Bilindiği üzere, söz konusu tesisimizi yapmak ve işletmek için kurulan ve sermayesinin tamamı borsamıza ait olan ATB İktisadi İşletmesi A.Ş. ile TMO TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve ATB İktisadi İşletmesi A.Ş. arasında tarihinde 01 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalanmıştır. Yetkili Sınıflandırıcı Lisans Belgesi alınmasını müteakiben, 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren çelik silolarımızı kiralayan TMO TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. ile Yetkili Sınıflandırıcı ve ürün senetlerinin alım satımı hizmeti verilmesi ile ilgili olarak anlaşma yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir yılında başlayan faaliyetlere 2013 yılında da devam edilmiştir.

21 TON KAPASİTELİ ÇELİK SİLO, TREMİ, MALZEME DEPOSU, GÜVENLİK BİNASI, MAKİNA BİNASI GÖRÜNÜŞÜ TON KAPASİTELİ ÇELİK SİLO TESİSLERİ 60 TONLUK TAŞIT KANTARLARI, OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZLARI, FİZİKSEL VE KİMYASAL LABORATUVARLAR, İDARİ VE SOSYAL BİNALARIN GÖRÜNÜŞÜ HUBUBAT BAKLİYAT TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARLARI: 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa istinaden çıkarılan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında Ahiboz da bulunan laboratuvarımız için Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı almak üzere gereken prosedür tamamlanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan yerinde yapılan inceleme neticesinde Ahiboz Laboratuvarımız için Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı alınmıştı. 21

22 Diğer taraftan Akredite Laboratuvar çalışmaları tamamlanmış ve TÜRKAK yetkililerince inceleme ve denetimleri yapılmış olup, Uluslararası düzeyde Akredite Laboratuvar belgesini hak etmiştir yılında laboratuvarlarımızda 102 adet kimyasal, 98 adedi özel talep üzerine, 1272 adeti de depo giriş çıkışlarında olmak üzere toplam 1472 adet analiz yapılmış, bu hizmetler karşılığında TL gelir elde edilmiştir. ANKARA TİCARET BORSASI HUBUBAT TEKNOLOJİLERİ LABORATUARINA ULUSLARARASI AKREDİTASYON BELGESİ VERİLDİ ATB, BAKLİYAT VE HUBUBATIN ÇAĞDAŞ BORSACILIK ANLAYIŞI İÇİNDE VE LİSANSLI DEPOCULUK MEVZUATI KAPSAMINDA ALIM SATIMININ VE TESCİLİNİN YAPILMASI İLE İLGİLİ OLARAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN LİSANSLI DEPOCULUK ŞİRKETLERİ TARAFINDAN ÜRETİLECEK ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI BELGESİNİ ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR

23 Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı Tesislerimizde istihdam edilen personelimizin, Toplam Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi, Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarı Personel Semineri ve İç Tetkikçi gibi konularda seminerlere katılımları temin edilerek, daha verimli ve etkin çalışmaları hususunda ihtiyaç duydukları eğitimi almaları sağlanmıştır. Borsamızda işlem gören ürün senetlerinin rehin edilerek senet sahibinin kredi alması konusunda ticari bankalarca ileri sürülen şartların iyileştirilmesi konusunda gerek ticari bankalar gerekse katılım bankaları nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, konuya ilişkin çalışma ve görüşmeler devam etmektedir HUBUBAT, BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR ÜRÜN İHTİSAS BORSASI ELEKTRONİK SATIŞ SALONU: 23

24 Bilindiği üzere Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ahiboz mahallesinde yapımı tamamlanan Borsa satış Salonumuz modern görüntüsü, fonksiyonel işleyişi ve otomasyonuyla tüccarımızın ve üreticimizin hizmetine sunulmuştur. Kurulan bu sistemde ürünler Akredite Yetkili Sınıflandırıcı laboratuvarımızda analiz edilmekte, sonuçları sisteme Radio-frequency identification (radyo frekanslı tanımlama) (RFID) kartlar aracılığı ile tanıtılmakta, ürün spektleri otomatik olarak elektronik ortamda işlem yapan üyelerimizin ekranlarında görülmektedir. Alıcılar sadece e-imzaları ile sisteme giriş yapabilmektedir. Satışı yapılacak ürünler, Laboratuvar binasından (numune alma odasından)satış Salonundaki satış masasına bant konveyör sistemi ile gelmekte ve tüm alıcıların fiziksel olarak incelemeleri için bütün alıcı masalarını dolaşmaktadır. Yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı tarafından düzenlenen analizi yapılıp sonuçları numune kaplarına iliştirilen ürünler tüm alıcıların ekranında izlenebilmektedir. Bu sistemde özellikleri belirlenen ürünlere alıcılar tarafından verilen fiyatlar diğer alıcılar tarafından bilinmemekte, bu sayede ürünün gerçek fiyatı serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Ayrıca üreticiler ve üyelerimiz, aynı bazdaki ürünün, seçilmiş önemli hububat borsalarında oluşan fiyatlarını da online olarak ekranlarında ve salon büyük ekranında görebilmektedir. Sistem, isteyen üyelerimiz satış salonunda bulunmadan kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme uzaktan bağlanarak alımlarına devam edilebilecek şekilde projelendirilmiştir. Ayrıca alıcılar tarafından masa önlerine alınan örnekler pnomatik sistemle bina dışında yer alan çelik silolara gönderilerek tahliyesi sağlanmaktadır. Aynı satış salonumuzda spot satış dışında ürün senedi seansları da gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışmaları çerçevesinde Lisanslı Depolarca düzenlenen ürün senetlerinin Borsalarda Elektronik Ürün Senedi olarak elektronik ortamda alınıp satılması çalışmaları kapsamında Borsamız Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile bağlantıya geçmiş, bu kuruluşlar ile karşılıklı protokoller imzalamıştır.

25 Ürün senetlerinin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan Borsa, Mudi, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank ında eşlik ettiği sistemin işleyişi kısaca şu şekildir. e-ticaret, Ankara Ticaret Borsası ile sözleşme imzalayan lisanslı depo işletmelerinin depoladıkları ürünler karşılığında düzenlemiş olduğu elektronik ürün senetlerinin alım satım işlemlerini gerçekleştiren elektronik platformdur. e-ticaret işlemleri elektronik ortamda fiyatların eşleştirilmesi yöntemiyle yapılmaktadır. Fiyatların eşleşmesi, alım emirlerinde en yüksek fiyatlı, satım emirlerinde ise en düşük fiyatlı emirlerin eşleşmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Girilen alım satım emirleri seansın başlamasıyla birlikte fiyat ve zaman önceliğine göre işleme konulmakta ve aynı fiyatlı emirlerde zaman önceliği dikkate alınmaktadır. Satıcıların ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) satışı durumunda satış emri verebileceği ELÜS miktarının üst limiti MKK da adına kayıtlı bulunan ELÜS kadardır. e-ticaret MKK üzerinden sistemine aldığı portföy dosyası içerisinden satım emri girişinde bakiye kontrolü yapmaktadır. Alım emri üst limiti belirlenmesi içinde teminat kontrolünü müteakip sistemi çalıştırmaktadır. Takas İşlemleri: Takas işlemi banka ve aracı kuruluşların müşteri hesapları arasında kıymet ve üye hesapları arasında nakit transferine eşanlı imkân sağlayan bir sistem olan şartlı virman usulüne göre Takas Bankası tarafından gerçekleştirilir 25

26 E Ticaret ve Elektronik Ürün Senedi konusunda kullanılacak yazılım görüntüsü Borsamız; ülkemizde elektronik ürün senedi konusunda alt yapısı Bakanlık tarafından uygun görülen nadir borsalar arasında yer almaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca elektronik ürün senedi işlemleri organizasyonları tamamlandığı zaman Borsamız gerekli teknik altyapı, donanım ve yazılım ile muhataplarla imzalanması gereken protokolleri hazırlamış olup, sisteme entegre olma şartlarını taşımaktadır. Ahiboz Hububat ve Bakliyat Borsası Satış Salonu Binası Dış Görünüş Ahiboz Hububat ve Bakliyat Borsası Satış Salonu 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince, ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini temin etmek ve sözleşme taraflarının görev, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla Borsamız diğer lisanslı depoculuk şirketleri ile anlaşmalar yapılabilecektir.

27 YATAY DEPOLAR: Ahiboz Yerleşkesi projesi dâhilinde yer alan 86 adet yatay deponun yapımı ile ilgili çalışmalar, bu amaçla üyelerimiz tarafından kurulan S.S. Ankara Hububat ve Bakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından hızla sürdürülmektedir. Arsa büyüklükleri m 2 arasında değişen 86 adet yatay depoların yapımı fiziki olarak yaklaşık %70 oranında tamamlanmış olup, 2014 hububat alım sezonuna kadar bitirilmesi ve üyelerimizin hizmetine sunulması hedeflenmiştir. Projenin tamamlanmasıyla üreticilerimizin ve üyelerimizin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirebileceği, ayrıca satış salonumuzun, laboratuvarlarımızın daha etkin bir şekilde faaliyet göstereceği bir sistem oluşturulacaktır. Yapılan hesaplamalara göre sistemin tamamlanması halinde en az kişiye doğrudan iş imkânı sağlaması beklenen bu proje, Ankara nın ticari kent kimliğine önemli katkılar sağlayacaktır YENİ YÖNETİM BİNASI : Modern ve Borsamıza yakışır bir merkez binası yapımı projemiz çerçevesinde Yönetim Kurulumuza verilen yetki uyarınca Macun Mahallesi 171 Sokak No:4 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan m 2 lik taşınmazımızın üzerine Borsamız Meclisinin genel temayülü doğrultusunda Borsa Prestij Binası yapımı tamamlanmış bulunmaktadır. Yeni Yönetim Binasının ilgili makamlardan gereken onaylar çerçevesinde çalışmalar yürütülmüş olup, iskân ruhsatı alınmış ve binamız borsamızın kullanımına açılmıştır. 27

28 Borsamızın daha sağlıklı bir ortamda çalışmasının temini amacıyla donanım ve demirbaşlar yenilenmiş, en son teknoloji ürünlerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Kapalı devre güvenlik kameraları ile izlenecek olan binamızda, turnikelerde ve bazı idari bölümlerde kartlı geçiş sistemi kullanılacaktır. Toplam m² kapalı alana sahip olan yeni yönetim binamız; Yönetim Kurulu Başkanlığı, Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu toplantı odası, yaklaşık 294 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye, basın odası, VIP odası, Borsa Satış Salonu ve yan servisleri, kütüphane, sağlık birimi, Meclis toplantı salonu, Meclis ve Yönetim Kurulu başkan yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri odası ve Komite toplantı salonları, borsanın idari birimleri, dinlenme, yemekhane ve 26 araçlık kapalı otopark ve sığınak gibi bölümlere sahiptir. 80 kişilik Meclis Toplantı Salonumuzda toplantılar sesli ve görüntülü olarak kayıt edilmektedir. Salonda kullanılan mikrofonlar aynı zaman toplantı anında yapılması gereken oylamalar içinde kullanılabilecek donanıma uygun olarak temin edilmiştir. Bu sayede oylama sonuçları tablo halinde meclis salonunda üyelerimizin bilgisine sunulabilecektir. Konferans ve Meclis Salonlarında en son teknoloji kullanılarak toplantıların interkatif olmasını sağlayan Merkezi Kontrol Odasında gerekli cihazlar ve yazılım programı kullanılmıştır. Merkezi Kontrol ünitesi ile sistem, tek yerden izlenebilecektir. Basın toplantıları esnasında binanın istenilen yerinde anlık açıklamalar sesli ve görüntülü verilebilecektir. Ayrıca, basın mensuplarının bilgi akışlarını hızlı ve teknolojik olarak iletmelerine imkân tanıyan basın mensupları çalışma odası da kullanıma hazır hale getirilmiştir. Meclis salonu için 2 Adet 90 inch(genişlik: 205,4 cm, boy: 124,3cm) led tv alınmıştır. Konferans salonu için iki adet led tv konuşlandırılmıştır. Binanın tüm alanları içerisinde seslendirme ve anons sistemi bulunmaktadır. Meclis salonu ve konferans salonlarında dev ekranlar ve projeksiyon sistemleri ile anlık kamera görüntüleri ve diğer sunum ve canlı yayınlar anlık verilebilmektedir

29 Klasik kamera sistemi ve 360 derece dönebilen özel kamera sistemi, ses ve ışık sistemi, televizyon ve uydu yayınlarını destekler alt yapı, data altyapısı ve telefon sistemleri mevcuttur. Borsamızın 1 inci bodrum katında elektronik satış salonu için gerekli altyapı çalışmaları da tamamlanmıştır. Bina içinde maksimum tasarruf sağlayabilecek led aydınlatmalar kullanılmıştır. Yangın güvenliği ve ısı kontrolü bakımından bina otomasyon programı uygulanmıştır. Yangın anında devre girmek üzere spring ler sistemi ile yağmurlama tesisatı yapılmıştır. Sıcak su temini iklim şartlarına uygun olarak güneş enerjisinden sağlanacak olup, bu mümkün olmadığı zamanlarda kazan sistemi devreye girecektir. Binanın ısıtması ve havalandırması sisteminde fancoil ler kullanılmıştır. Her mekânın ısı konforu kullanıcının isteğine uygun olarak düzenlenebilmektedir. Fancoil in çalışma sistemi 4 borulu sistemdir. Buna göre mevsimsel geçiş dönemlerinde kullanıcının konforuna göre soğutma veya ısıtma yapılabilecektir. Borsamız kendi Bilgi Teknolojileri ile ilgili planları ve risk politikalarını 2013 yılında yeniden değerlendirerek eksiklerini gidermek amacı ile; yangın, sel, afet, deprem vb. olaylarda veri kaybını önlemek adına pek çok bankanın uyguladığı gibi tüm sunucu sistemini Türk Telekom Veri Merkezine transfer etmiştir. Bütün lokasyonlardan veri merkezine fiber kablolama ve metro Ethernet internet altyapısı ile bağlantı verilmektedir. Güvenlik tehditleri, ataklar için tüm UTM cihazlarını yenileyerek yeniden yapılandırılmıştır. Yeni Yönetim Binamızın ülkemize, şehrimize ve üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz MEZBAHA VE CANLI HAYVANLAR TESİSİMİZ: 29

30 Sincan İlçesi Yenikent- Çoğlu sınırları içerisinde kalan 1598 ada 1 parseldeki m² imarlı arsa üzerinde ATB Et Kombinası ile Canlı Hayvanlar Tesisleri yer almaktadır. Bu arsa 2001 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden Anet-Ankara Et İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.den satın alınmıştır. Tapu kayıtlarında organize entegre et tesisi şerhi bulunmaktadır. Şerhin kaldırılması için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmış ancak yıllardır herhangi bir sonuç alınmamıştır. Canlı Hayvanlar tesislerine giren ve çıkan araçların daha hijyenik olabilmeleri amacıyla bir dezenfeksiyon tüneli tesis edilmiş ve kullanıma açılmıştır. Tesislerimizdeki açık ve kapalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan padoklarının sağlıklı barınmaya elverişli hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı talepleri doğrultusunda Bakanlık yetkilileri ile yapılan teknik görüşmeler ve AB Uyum Yasalarında öngörülen hususlar çerçevesinde Mezbaha ve canlı hayvanlar tesislerimizin modernize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları kapsamında; 5996 Sayılı Kanun, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik, Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ile Gıda ve Hayvan Yeminin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Bakanlık tarafından denetlenen tesisimizde tespit edilen eksiklikler doğrultusunda modernizasyon projesi hazırlanmıştır. Bu kapsamda yapılan işler, kısaca şu şekildedir. Kesimhane ve yükleme rampaları panel kaplama yapılmıştır. İki grup tuvalet, duş ve lavabo mekânlarının inşaat, elektrik ve sıhhi tesisatları yenilenmiştir. Yükleme rampalarına seksiyonel, sarmal kapı ve körükleri yaptırılmıştır. Soğutma depoları kapıları paslanmaz çelik olarak yenilenmiştir. Kesimhane ve yükleme rampalarına asma tavan yapılmış, yeni düzenlemelere uygun olarak havalandırma ve elektrik sistemi revize edilmiştir. Konveyör ve monoray sisteminin rehabilitasyonu, şüpheli hayvan kesim ve soğuk muhafaza odası ve teçhizatı yapılmıştır. Paslanmaz çelik çalışma platformları ile sığır kesim ve duşlama ünitesi yapılmıştır. Tüm rögar ve altyapı sistemi yenilenmiştir. Tesis içi demirli beton zemin kaplaması yapılmış, tesis içine paslanmaz çelik kanal ve temizleme tesisatı yapılmıştır. Tesis dışında demirli beton zemin kaplaması, mevcut padokların tamiri ve boyanması işleri yapılmıştır. Zemin multilayerepoxy kaplama ile kaplanmış, zemin ve duvar birleşimlerine poliuretanepoxy pah uygulaması yapılmıştır. Veteriner odası, hijyenik

31 giriş ünitesi, acil müdahale odası vs. mekan tadilatları yapılmıştır. Yağmur suyu ve saha deşarj tesisatı ile yeni yapılan sundurma içine padok yapılmıştır. Yukarıdaki çalışmaların tamamlanmasını müteakip tesislerimiz hizmete açılmış, ayrıca işleticinin Helal Gıda Sertifikası ile ISO Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi Belgesi temini sağlanmıştır. Diğer taraftan, mezbaha tesislerimizin ilk yapımı aşamasında kullanma ruhsatı için gerekli ödemeler kısmen yapılabildiği için ruhsat alınamamıştır. Söz konusu ruhsatlandırma işlemi için yetkili merciler nezdinde girişimlerimiz sürdürülmektedir. Diğer taraftan, Borsamız ile Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası arasında 18 Kasım 2013 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Buna göre Et ve Süt Kurumu uhdesinde bulunan büyükbaş hayvanların kesimi, soğutulması, ihtiyaç halinde dondurulması ve muhafaza edilmesi borsamız tesislerinde ücret karşılığı gerçekleştirecektir. Söz konusu protokol kapsamında Borsamızın Mezbaha Tesislerinin daha işlevsel ve etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca sağlıklı bir ortamda yapılacak kesimler ile halkımızın daha hijyenik et tüketimine büyük bir katkıda bulunulmuş olacaktır ATB ET BORSASI: 31

32 Malumlarınız olduğu üzere, kırmızı et sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin daha hijyenik bir ortamda çalışmalarının ve hizmet vermelerinin temini amacıyla, Yenimahalle İlçesi Macun Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği ada 5 sayılı parselin Borsamız adına 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmiş ve bu alana ATB Et Borsası Tesislerimiz inşa edilmiştir. Başkentimizin geçmişte sahip olduğu canlı hayvan ve kırmızı et terminal piyasası özelliği bugün insan ve çevre sağlığı, gıda güvenliği, şehir vizyonu, tüketici hakları ve haksız rekabetin önlenmesi bağlamında yeniden ele alınıp, bu amaç ve hedeflerin birlikte gerçekleştirileceği m² kapalı alana sahip ATB Et Borsası satış salonları, soğuk depoları, tüccar ofisleri, sosyal donatıları ile birlikte hizmete sunulmuştur. Kurulan sistem sayesinde ülkemiz kırmızı et piyasasının fiyat hareketleri borsamızın web sitesinden online olarak izlenebilmekte ve her türlü resmi politika oluşturulmasında referans olarak kullanılmaktadır. Bir yıllık faaliyetin sonucunda bu yatırımlar sayesinde Ankara mız, ülkemiz et piyasanın merkezi olma özelliğini kazanmaya başlamıştır. Et borsasına TSE standartlarına uygun her türlü sağlık ve mali belgelere sahip karkas etler, elektronik kantarlarda tartılarak ve aynı zamanda borsa stok hesaplarına kaydedilerek giriş yapmakta, HACCP standartlarına uygun bir şekilde satış, muhafaza ve sevkiyatı yapılmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, Hazard Analysis and Critical Control Points kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan HACCP, "Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları" anlamına gelmektedir HACCP; gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni vb.) belirlenerek, bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemi olup,

33 ATB Et Borsası Tesislerimiz HACCP - ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirilmiştir. ATB Et Tesisleri ile; girdilere, işgücüne, enformasyona ve kamu hizmetlerine etkin erişim, firmalar arasında koordinasyonda kolaylık, örnek uygulamaların yaygınlaşmasını, performans iyileştirmesi, verimliliğin/etkinliğin artırılması, yaratılan beceri, tedarik, pazar vb. üstünlükler nedeniyle faaliyet alanlarına girişin kolaylaşması, ticarileşmeyi hızlandırılması, ortak organizasyonlar ile ortaklar arasında paylaşılmış bir vizyon strateji, yapı ve davranış biçiminin oluşması, AB normlarında ve yüksek hijyen standartlarında verilecek hizmet ile gıda güvenliği temin edilmektedir. Geçtiğimiz süre zarfında tesislerimizin ihtiyaçlarının ve eksiklerinin giderilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Ürün kabul, tartım, alım-satım işlemleri ve depo giriş çıkışları; toptancıların ve mal sahiplerinin kendi kartları aracılığı ile özel Et Otomasyonu sayesinde hızlı ve online gerçekleştirilmektedir. Sistem ile borsaya satılmak üzere gelen etler, kayıt altına alınmakta ve borsada satışı yapıldıktan sonra teslimat aşamasına kadar kayıt altında tutulmaktadır. Sisteme dahil olmayan etin, satış salonu girmesi ve işlem görmesi tam otomasyon sistemi ile engellenmektedir. Bu sistem, kayıp ve kayıt dışılığın tamamen ortadan kaldıran bir uygulamayı beraberinde getirmektedir. 33

34 ET BORSASINDA UYGULANAN ET OTOMASYONU İLE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİN KIYASLAMASI , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 % 258,93 %47,07 %156,37 %52,01 TESCİL %00.2YAPILACAK HİZMETLERMERA FONU AİDAT Et borsası sonuç performansı değerlendirildiğinde üyelerimiz ve borsamız kazançlı çıkmıştır. Bu arada ATB Et Borsası gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından pek çok ziyaretçiyi ağırlamıştır. Gelen heyetler ATB Et Borsası gibi bir tesisin hayata geçirilmesinin Ankara mız ve ülkemiz ekonomisi için büyük bir başarı olduğunu belirtmektedirler.

35 Sonuç olarak, Ankara Ticaret Borsası tarafından yapılan ve hizmete sunulan Et Borsası, en son teknoloji kullanılarak, gıda güvenliğine ve hijyen koşullarına azami özenin gösterildiği bir tesis özelliği taşımaktadır. Sadece ülkemizde değil, pek çok Avrupa ülkesinde dahi olmayan Et Borsası Tesislerimizi faaliyete geçirmenin ve ülkemiz ekonomisine kazandırmanın haklı gururunu yaşamaktayız ŞEREFLİKOÇHİSAR TESİSLERİMİZ: Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi Mustafacık Mahallesinde bulunan 834 ada 115 parsel sayılı 1.156,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 60 ton kapasiteli kamyon kantarı ve sosyal amaçlı bina yapılmıştır. Söz konusu işyerimiz hububat alım satımı ile ilgili tescil işlemlerinin yanı sıra üyelerimize, alıcı ve satıcılara pazarda işlem gören emtianın tartımı ve tespiti konularında hizmet verilmektedir. Bu amaçla daha önce Toprak Mahsulleri Ofisi ne emanet verilen otomatik numune alma sondası cihazı Şereflikoçhisar tesisimize nakledilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Eski Et tesisimizden sökülen jeneratörün gerekli bakımının yapılmasını müteakip Şereflikoçhisar tesisimize montajı sağlanmıştır TOPTANCI HAL BÜROSU: Toptancı hal tesisleri içerisinde hizmet verdiğimiz büromuz değiştirilerek nolu bürolara geçilmiştir. Söz konusu bürolar personelimizin daha iyi şartlarda hizmet verebilecek hale getirilmiştir. Yaklaşık TL harcanan büromuzda faaliyetimiz sürdürülmektedir. Borsamız, yukarıda bahsedilen bu hizmetlerin yürütülmesinde gerekli olan; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgesi 35

36 TOBB un 5 yıldızlı hizmet anlayışına ilk dönem borsalar arasında olarak katılım sağlayarak Akredite Borsa belgesi TS EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim sistemi belgesi ve TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Uluslararası Akreditasyon Belgesi gibi belge ve lisansların tamamına sahip olmuştur. ATB STRATEJİK PLANI Ankara ya bahsedilen önemli yatırım projelerini kazandıran Ankara Ticaret Borsasının bu işlemlerde sağlam, gerçekçi iş planları ve faaliyetleri mutlaka stratejik plana bağlı olarak takip edilmektedir. Artık günümüzde var olmak ve büyümek isteyen bütün kurumlar; Geleceğe/ileriye yönelik düşünme Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışının geliştirilmesi Amaçta-algıda-duyguda birlik Performansın öne çıkarılması Stratejik yönetim ve düşünce Sonuçlara odaklanma İlkelerini dikkate almak durumundadır. Bu nedenle ATB nin yıllarını kapsayan ilk Stratejik Planı TOBB ETU üniversitesi uzmanlarından destek ve danışmanlık hizmetleri kapsamında profesyonelce hazırlanmıştır. İlk stratejik planımızı değerlendirdiğimizde, gerçekleştiremediğimiz stratejik amacımız bulunmamaktadır. Geliştirilmesi gereken ve zayıf kaldığımız yönlerimizi ise stratejik plan hedefleri içerisinde telafi edeceğimize inanmaktayız. ATB nin 4 yıllık stratejik planından üretilen 2013 yılı iş planı ve 2013 yılı faaliyet raporlarına göre planının gerçekleşme oranı % 84,72 dır. ATB nin yılları gerçekleşme oranı % 90,28 dir. Ankara Ticaret Borsasının yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlıkları konusu Ekim 2013 tarihinde ATB Yönetim Kurulunda görüşülmüştür. Konu ile ilgili Stratejik plan

37 komisyonuna, Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Aktuğlu nun Başkanlık etmesi kararı alınmıştır. Konu ile ilgili tarihinde çalışanların katıldığı yeni bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlusu tarafından çalışanlara gerekli bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonunda Stratejik Plan Ana Çalışma Kurulu oluşturulmuştur ve kurulun takip edeceği çalışma planı ve yöntemleri tartışılmıştır. ATB Stratejik Plan Çalışma Kurulu Şemsettin Aktuğlu Yönetim Kurulu Üyesi (Taslak çalışma, Yönetim Kuruluna sunulmadan önce toplantılara davet edilebilir) 1. Eyüp Ş. Ömeroğlu Genel Sekreter 2. Gül Kara Genel Sekreter Yrd. 3. Berat Çoban Tecil Md. Yrd. 4. Sevda Özdemir Tescil Şefi 5. Yılmaz Yakışır Et Borsası Sorumlu Yönetici 6. Hacı Akgül Muhasebe Müdürü. 7. Fatma Uzunkaya Muamelat Md. Yrd. 8. K.Ufuk Çağlayan Muamelat Şefi 9. Oktay Taş Basın Müşaviri 10. Handan Kavakoğlu Akredite Laboratuvar Sorumlu Yöneticisi 11. Serap Demirbaş Bilgi İşlem Md. / Akreditasyon Sorumlusu Tamamlanan taslak plan, ATB Akreditasyon izleme komitesi, Yönetim Kurulu ve Meclisine sunulacaktır. KURUM, KURULUŞ VE LERİMİZLE İLİŞKİLER: KURUMSAL VE SOSYAL İLİŞKİLERİMİZ: Değerli Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz, 02 Ocak 2013 tarihinde Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Vergi Ödül Törenine katılmış olup, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası na bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 04 Ocak 2013 tarihinde Afyon Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Münsürler Borsamıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 37

38 Nace kodları ile ilgili olarak 07 Ocak 2013 tarihinde muhtelif oda ve borsa başkanları ile toplantılar gerçekleştirilerek bilgilendirmelerde bulunulmuştur. 08 Ocak 2013 tarihinde Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu ve Burdur Ticaret Borsası Başkanı Baki Varol Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz u makamında ziyaret etmişlerdir. 01 Şubat 2013 tarihinde Borsamızın Et Tesislerinde esnaflarımız ve Halk Bankası temsilcileri ile bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz tarafından Et Borsası nın işleyişi, et sektörüne katkısı ve önemi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunulmuştur Şubat 2013 tarihlerinde Almanya-Berlin de düzenlenen FruitLogistica Yaş Meyve Sebze Fuarına Borsamızı temsilen 7.Meslek Komitesi Üyesi ve Meclis Başkanı Erol Gemalmaz ile Meclis Üyeleri Celal Demirer ve Hasan Ersan katılmışlardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Adem Şahin Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz u makamında ziyaret etmişlerdir. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan Özmen 19 Şubat 2013 tarihinde Borsamıza bir ziyaret gerçekleştirerek, Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz ile görüşmelerde bulunmuştur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları 20 Şubat 2013 tarihinde Borsamızın Et Borsası Tesislerinde Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz ile bir araya gelmiştir. Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz tarafından Et Tesislerimizdeki işleyiş, gerek Ankara ve gerekse ülke ekonomisine sağladığı katkı ve sağlıklı kırmızı et tüketiminde üstlendiği rol hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz, 27 Şubat 2013 tarihinde Ankara da bulunan oda ve borsa başkanlarını Et Borsası Tesislerinde kabul etmiş ve tesisimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.

39 Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun organizasyonluğunda Mart 2013 tarihlerinde Antalya da düzenlenen Buğday Un İklimsel Değişiklikler ve Yeni Trendler konulu kongreye TOBB u temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz ile Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Kaya, Şemsettin Aktuğlu ile Meclis Üyeleri Adem Uyanık ile Fetullah Şevgin iştirak etmiştir. 15 Mart 2013 tarihinde Afyon ve Şanlı Urfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları Borsamıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Şereflikoçhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yasin Tekin 19 Mart 2013 tarihinde borsamıza bir ziyarete bulunarak, Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz ile görüşmelerde bulunmuştur. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk faaliyeti yapmak üzere İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde 19 tüzel kişi ortak tarafından kurulan Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ELİDAŞ ın 22 Mart 2013 tarihinde İzmir de düzenlenen açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz iştirak etmiştir. 27 Mart 2013 tarihinde Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Halim Karaçil ve Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Hüsnü Ünal borsamıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 11 Nisan 2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İ. Melih Gökçek in Başkanlığında yapılan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş. toplantısına Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz iştirak etmişlerdir. 18 Nisan 2013 tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası nca düzenlenen Geleneksel Plaket Törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, 19 Nisan 2013 tarihinde Ankara İl Genç Girişimciler Kurulu nda görev alacak borsamız üyelerini makamında kabul etmiştir. 29 Nisan 2013 tarihinde Borsamızda Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz un Başkanlığında Lidaş, Alpata ve Takas Bank yetkililerinin katıldığı Elektronik Ürün Senedi konulu bir toplantı düzenlenmiştir. 39

40 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 68. Mali Genel Kurulu 01 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenmiştir. Söz konusu genel kurula Borsamız delegasyonun katılımı sağlanmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği69. Genel Kurulu 1 Ağustos Perşembe günü saat da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri nde gerçekleştirilmiştir. Birlik Başkanlığına M. Rifat Hisarcıklıoğlu tekrar seçilirken, Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği görevine seçilmiştir. 24 Mayıs 2013 tarihinde Çubuk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Borsamıza bir ziyarette bulunmuşlardır. 27 Mayıs 2013 tarihinde Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz tarafından kabul edilmiştir. 29 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Ankara Alışveriş Festivali nin açılış galasına Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz iştirak etmiştir. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu nun organizasyonunda 31 Mayıs 02 Haziran 2013 tarihleri arasında Mardin de düzenlenen Genişletilmiş Sektör Toplantısı Hasat Öncesi Buğdayın Geleceği konulu toplantıya Borsamızı temsilen Meclis Üyeleri Fetullah Şevgin ile Adem Uyanık katılmışlardır. İkili ilişkilerimizi geliştirmek ve sorunlarımızı ilk ağızdan aktarabilmek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel makamında ziyaret edilmiştir. Anılan ziyaret Borsamız Yönetim Kurulu Üyeleri iştirak etmişlerdir.

41 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel in başkanlığında 05 Haziran 2013 tarihinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu nda gerçekleştirilen Lisanslı Depoculuk konulu toplantıya Genel Sekreter Eyüp Şenol Ömeroğlu katılmıştır. 06 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Borsamız Meclis Başkanı Erol Gemalmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan heyet tarafından makamında ziyaret edilmiştir. Aksaray Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nurettin Yapılcan ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök 06 Haziran 2013 tarihinde Borsamızda Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz u makamında ziyaret etmişlerdir. 07 Haziran 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan makamında ziyaret edilmiştir. Söz konusu ziyarete Borsamız Meclis Başkanı Erol Gemalmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan heyet katılmışlardır. Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz tarafından Borsamızın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. 41

42 ATB İş Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri 12 Haziran 2013 tarihinde göreve yeni gelen Yönetim Kurulumuza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. ATB İş Merkezi Yönetim Kurulu, Borsamıza yeni görev döneminin hayırlı olması dileklerini iletmişlerdir. 16 Haziran 2013 tarihinde Borsamız Meclis Başkanı Erol Gemalmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker makamında ziyaret edilmiştir. Sayın Mehdi Eker, Borsamızın tarım ve hayvancılık konularında ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı ve kazandırdığı eserlerin izlediklerini ve Borsamızın faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ifade etmişlerdir. Gimat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seğmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri 18 Haziran 2013 tarihinde borsamıza bir ziyarette bulunmuşlar ve Yönetim Kurulumuza görev dönemlerinin hayırlı olması temennisinde bulunmuşlardır. Borsamız Yönetim Kurulu Üyelerince, 21 Haziran 2013 tarihinde Ankara Valisi Sayın Alaaddin Yüksel makamında ziyaret edilmiştir. Borsamızın, tamamlanarak hayata geçirilen tesisleri ile yapımı devam eden projeleri hakkında bilgilendirme yapılmış, Ankara ekonomisinin genel durumu ve üyelerimizin ticari hayatta karşılaştıkları sıkıntılar paylaşılmıştır.

43 24 Haziran 2013 tarihinde Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan Borsamız Yönetim Kurulu Üyelerince makamında ziyaret edilmiştir. 12 Temmuz 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Rıfkı Hazıroğlu Yönetim Kurulu Başkanımız Faik Yavuz bir görüşme gerçekleştirmiştir. 17 Temmuz 2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakamız Sayın Hayati Yazıcı makamında ziyaret edilmiştir. Söz konusu ziyarete Borsamız Meclis Başkanı Erol Gemalmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan heyet katılmışlardır. 43

44 Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası nın ev sahipliğinde 06 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen Genel Sekreterler Eğitim Semineri ne Borsamız Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu iştirak etmiştir. Toplantı TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Oda ve Borsa Genel Sekreterlerine hitaben bir konuşma yapmıştır. 20 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. nin Genel Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Faik Yavuz iştirak etmiştir. Borsamızca yaptırılan Et Teşhir ve Satış Salonu ile ilgili olarak Borsamızın ilgili üyelerinin katılımı ile muhtelif tarihlerde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 31 Temmuz 2013 tarihinde Borsamız TOBB delegasyonu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu na bir ziyaret geçekleştirmiştir.

45 14 Ağustos 2013 tarihinde Borsamız Yönetim Kurulu Üyeleri Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna yı makamında ziyaret etmişlerdir. Borsamız Meclis Başkanı Erol Gemalmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ı makamında ziyaret etmişlerdir. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu 15 Ağustos 2013 tarihinde Borsamızın Yenikent te bulunan mezbaha tesislerini ve Yenimahalle de bulunan Et Borsası Tesislerini ziyaret etmiştir. 24 Eylül 2013 tarihinde Borsamız Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek i makamında ziyaret etmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Oda/Borsa Genel Sekreterlerine yönelik olarak 13 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen Organ Seçimleri konulu Eğitim Seminerine Borsamız Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu nun katılımı sağlanmıştır. 45

46 26 Aralık 2013 tarihinde Ankara Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erol Gemalmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ü ziyaret ederek Borsamızın çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Türkiye Odalar, Borsalar ve birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Genel Kurul toplantısına Teşekkül Delegesi olarak Meclis Üyesi Sayın Murat Başar ile Üye Delegesi olarak Muhasebe Müdürü Sayın Ali Öztürk iştirak etmiştir. Ticaret Borsaları ile iktisadi konularda düzenlenen toplantılarına iştirak edilerek Borsamız görüşleri sunulmuştur. Ayrıca yakın ilişki içerisinde olduğumuz Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Valiliği ile İl Tarım Müdürlüğü nün düzenlediği toplantı ve davetlerine üst düzeyde iştirak edilmiştir. Ankara Ticaret Borsası kuruluşunun 86. yılı münasebetiyle tarihinde Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile personelimizin katımlıyla Borsamızın kuruluş yıldönümü kutlanmıştır.

47 19-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Antalya da TOBB Akreditasyon Sistemi ile ilgili olarak akredite oda ve borsaların en iyi uygulamalarını anlattığı bir toplantı düzenlenmiştir. Anılan toplantıya Genel Sekreter Eyüp Şenol Ömeroğlu ile Bilgi İşlem Müdürü Akreditasyon Sorumlusu Serap Demirbaş ın iştiraki sağlanmıştır. Bu toplantıda Borsamızın yatırım projeleri ve akreditasyon uygulamaları hakkında bir sunum yapılmıştır. Borsamıza Yapılan Oda ve Borsa Ziyaretleri: Afyon TB Başkanı Mehmet Mühsüler in Ziyareti, Polatlı TB Başkanı Yahya Toplu ve Burdur TB Başkanı Baki Varol un Ziyareti Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan Özmen in ziyareti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları nın ziyareti Ankara daki Oda Borsa Başkanlarının Ziyareti Şanlı Urfa TB Başkanı Mehmet Kaya nın ziyareti Ş.Koçhisar TO Başkanı Yasin Tekin in Ziyareti Sungurlu TB Başkanı Halim Karaçil in Ziyareti Çankırı TB Başkanı Hüsnü Ünal ın ziyareti Çubuk TB Yönetim Kurulunun ziyareti Elazığ TB Yönetim Kurulunun Ziyareti Aksaray TB Meclis Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı nın ziyareti Çanakkale TB Yönetim Kurulunun ziyareti Ankara İl Girişimciler Kurulu Üyelerinin Ziyaretleri ATB İş Merkezinin Ziyaretleri 47

48 Gimat A.Ş. Yönetim Kurulu Ziyaretleri Et ve Süt Kurumu Genel Müdürünün Ziyaretleri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Adem Şahin in Ziyaretleri YARDIMLARIMIZ: Eylül 2013 tarihleri arasında Antalya da TOBB, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Ticaret Borsası nın ev sahipliğinde yapılan 4.Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı na ilimizin yöresel ürünlerinin tanıtılması amacıyla katılım sağlanmıştır. Bu bağlamda fuar konseptine uygun ilçelerimize has yöresel ürünlerin ve el sanatlarının tanıtılması amacıyla üyelerimize tahsis edilmek üzere 50 m² alan kiralanmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da fakir ve muhtaç öğrencilere dağıtılmak üzere Borsamız aracılığıyla giyim yardımı yapmıştır. Borsamız Meclisi tarafından kardeş kuruluş olarak kabul edilen Şereflikoçhisar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ndaki yatılı öğrenciler için TL tutarında muhtelif miktarlarda kaban, kışlık ayakkabı, iç çamaşırı, çeşitli temizlik ve kırtasiye malzemesi satın alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn.Kemal Coşgun, Sn.Şemsettin Aktuğlu ve Sn. Murat Başar ile Genel Sekreter Eyüp Şenol Ömeroğlu ndan oluşan heyet tarafından okul yetkililerine teslim edilmiştir. Türkiye Kızılay Derneği Ankara Şube Başkanlığı nın ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla TL. katkıda bulunulmuştur. Ankara Yenimahalle Belediyesi Tekerlekli sandalye Basketbol Takımı oyuncularına alınan dört adet engelli tekerlekli sandalyesi için TL ödemede bulunulmuştur. Birlik tarafından Ramazan ayı münasebetiyle fakir ve muhtaç ailelere Borsamız aracılığıyla yardımda bulunulmuştur. Bu yardım, geçmiş yıllarda olduğu gibi gıda paketi yaptırılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

49 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı Başkanlığınca düzenlenen Her Çocuk Bir Tohum projesi için Borsamızdan yardım talebinde bulunulmuştur. Söz konusu projeye Borsamızca TL yardım yapılmıştır. Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfına Kurban Bayramı öncesinde TL bağışta bulunulmuştur. T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca En Kolay, En Güvenilir Ticaret vizyonu doğrultusunda Kolay Ticaret, Büyük Türkiye hedefli projeleri kapsamında ihracata önemli katkılar sağlayacak olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması programına ihracata önemli katkılar sağlayacağı düşüncesinden hareketle Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması projesine TL.+KDV ile destek olunmuştur. 49

50 ATB DE; AKREDİTASYON SÜREÇLERİ EŞLİĞİNDE TAKİP EDİLEN GÜNCEL İŞLER

51 Borsamız 2013 yılında Bilgi İletişim Teknolojisi planlarını yeniden değerlendirmiştir. Borsanın tüm farklı lokasyonlarında bulunan Müdürlük ve irtibat temsilciklerinin internet alt yapısında yeni bir yapılanmaya gitmiştir. ATB nin sunucu sistemleri Türk Telekom veri merkezine transfer edilmiştir. Borsa nın tüm birimleri noktadan noktaya birbirine bağlıdır. Veri merkezinde bulunan tüm sunucu sistemlerinin orada barındırılması sayesinde; Türk Telekom Sunucu Barındırma hizmeti ile pahalı altyapı yatırımları, bakım ve onarım masrafları ve personel giderlerinden tasarruf sağlanmıştır. Üstelik cihazların yönetimi yine bizim kontrolümüzdedir. Sadece uygulamalara odaklanarak verimliliği arttırabildik 51

52 BORSACILIK FAALİYETLERİMİZ (TL) GELİR - GİDER DURUMU (YILLAR İTİBARİYLE) YILI MUHTEMEL Gider Gelir Gider Gelir Muhtemel 2013 yılı tescil gelirlerimiz 2012 yılına kıyasla yaklaşık %18 artışla TL olarak gerçekleşmiştir. TESCİL GELİRLERİ MUHTEMEL (BİN TL) Tescil Tescil

53 64,00 62,00 60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 UN (TİP-1) - Çv. A O Ş M N M H T A EY EK K TL 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 A O Ş M N M H T A EY EK K BUĞDAY (BEZOSTİA) TL PİRİNÇ (BALDO) 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 A O Ş M N M H T A EY EK K TL MAKARNA (LÜKS) 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 A O Ş M N M H T A EY EK K ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 FASÜLYE (ÇALI) A O Ş M N M H T A EY EK K TL MERCİMEK(YEŞİL) A O Ş M N M H T A EY EK K TL B NOHUT( 9.mm ) 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 A O Ş M N M H T A EY EK K TL 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 A O Ş M N M H T A EY EK K MERCİMEK(KIRMIZI) 53

54 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 TL A O Ş M N M H T A EY EK K PEYNİR(TAM YAĞLI) SİYAH ZEYTİN TL 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 A O Ş M N M H T A EY EK K TL 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 A O Ş M N M H T A EY EK K AYÇİÇEK YAĞI TL 4,1 DERMASON FASULYE 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 A O Ş M N M H T A EY EK K TL 1 PATATES 0,8 0,6 0,4 0,2 0 A O Ş M N M H T A EY EK K B TL KURU SOĞAN 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 A O Ş M N M H T A EY EK K TL 17 16, , , ,5 13 A O Ş M N M H T A EY EK K DANA ETİ KARKAS A O Ş M N M H T A EY EK K DANA CANLI

55 TL KUZU ETİ KARKAS A O Ş M N M H T A EY EK K TL 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 YUMURTA(YEMEKLİK) A O Ş M N M H T A EY EK K TL A O Ş M N M H T A EY EK K PİLİÇ ETİ A O Ş M N M H T A EY EK K KUZU CANLI TL BEYAZ ARPA 0,7 0,68 0,66 0,64 0,62 0,6 0,58 0,56 A O Ş M N M H T A EY EK K $ 2,05 2 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 DÖNEM SONU DOLAR KURLARI A O Ş M N M H T A EY EK K ,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 DÖNEM SONU EURO KURLARI A O Ş M N M H T A EY EK K

56 50,00% ARALIK KASIM 2013 ARALIĞI FİYAT DEĞİŞİM (ARTIŞ-DÜŞÜŞ) ORANLARI 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İzmir Ticaret Borsası

İzmir Ticaret Borsası İzmir Ticaret Borsası Gelenekten geleceğe Türkiye nin üçüncü büyük şehri olan İzmir; çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. Batısında nefis denizi, plajları ve termal merkezleriyle

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

DENiZLi LOBiSiNiN ANKARA'DA TEŞViK ÇIKARMASI

DENiZLi LOBiSiNiN ANKARA'DA TEŞViK ÇIKARMASI TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yeni TTK bir devrimdir, ancak rötuşlara ihtiyaç var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ancak, bazı rötuşlara ihtiyaç var. TOBB yeni

Detaylı

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2014 1 NİN 23 MART 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00 DA DİVAN OTELİ İSTANBUL DA TOPLANAN 50. ORTAKLAR GENEL KURULU NA SUNULAN FAALİYET RAPORUDUR İstanbul Ticaret Odası

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Yeni Hal Yasası na doğru

Yeni Hal Yasası na doğru Temmuz Ağustos 2009 Sayı: 23 SEKTÖREL FORUM Yeni Hal Yasası na doğru ATB'den 300 bin TL'lik Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Hisarcıklıoğlu: Türkiye birinci sınıf bir demokrasiye sahip olmalıdır. Tescil

Detaylı