ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans Resim Eğitimi Anabilim Dalı Selçuk Üniversitesi 1996 Doktora Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı Gazi Üniversitesi 2008 Yüksek Lisans Tez BaĢlığı ve Tez DanıĢman(lar)ı: Anadolu Selçuklu Dönemi Geometrik Çinilerinin Grafiksel Düzenlenmesi Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tahsin SAMUR Doktora Tezi ve DanıĢman(lar)ı : İlk Türk Matbaası ndan Günümüze Baskı Tekniklerinin Türk Grafik Tasarım Eğitimine Yansımaları Danışman: Prof. Dr. Adnan TEPECİK Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Isparta Gülbirlik Ortaokulu Uzman Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü Grafik Anasanat Dalı Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü Grafik Anasanat Dalı Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Ali Atıf POLAT, (2011). Grafik Tasarım Eğitimi Veren Fakültelerin Ambalaj Tasarımına Yönelik Okutulan Derslerin İçeriklerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 2. Oğuzhan KORKUT, (2012). Anakara İli Çankaya İlçesindeki İlköğretim Okullarına Ait Web Sitelerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi ve Örnek Bir Web Sitesi Tasarımı Hazırlanması, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 3. Hatice BAHATTİN, (2013). Tüketicinin Satın Alma Kararı Üzerine Ambalaj Renklerinin Önemi ve Grafik Tasarım Öğrencilerinin Konu Üzerindeki Farkındalığının Ölçülmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 4. Aysel GÜNEY, (2013). Sosyal İçerikli Kampanyalarda Kullanılan Basılı Reklam Materyallerin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 5. Akın ODACI, (2013). Kız Meslek Lisesi Grafik ve Fotoğrafçılık Alanı Grafik Dalında Okutulan İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersine Sektör Temsilcilerinin Katkısı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 6. Süleyman Anıl YÜCESOY, (2013). Grafik Alanında Hizmet Veren Özel Kuruluşlarda Çalışan Grafik Tasarımcıların Eğitim Durumları Analizi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 7. Hacer PARILTI ARSLAN, (2013). Eğitim Amaçlı Sosyal Sorumluluk Projelerinde Kullanılan Basılı Materyallerin Tipografik Açıdan İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 8. Ezgi TORAMAN, (2013). Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Canlandırma Sinemasında İdeoloji, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Proje Yöneticisi: Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü Öğrencilerinin Renklerin Okunurluğa Etkisi Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi (BAP Projesi). 2. BAP Projesi: Seramik Tasarımı Bölümündeki Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı Derslerinin Eğitim ve Öğretim Sürecindeki Etkisinin İncelenmesi (Proje Yöneticisi). 3. BAP Projesi: Grafik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Grafik Tasarım Derslerinin İnteraktif Ortamda Sunumu İçin CD'lerin Hazırlanması (Proje Yürütücüsü). 4. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Gezici Anaokulu projesi Görsel Tasarım Uzmanı.

3 Ġdari Görevler : Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Bölüm Başkan Yardımcısı Grafik Anasanat Dalı Başkanı Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü Bilimsel KuruluĢlara Üyelikler: GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), Türkiye (2006) Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türkiye Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): LĠSANS Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz İlkbahar Grafik Tasarım Proje Bilgisayar Destekli Tasarım I Proje Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı I Bilgisayarda Görüntü İşleme Masaüstü Yayıncılık Bilgisayar Destekli Tasarım II Proje Portfolyo Tasarımı

4 Güz İlkbahar Grafik Tasarım Proje I Grafik Tasarımda Üretim Teknikleri Grafik Üretim Teknolojileri İş Yeri Eğitimi Bilgisayarda Görüntü İşleme Bilgisayar Destekli Tasarım II Çoklu Ortam Tasarımı Sektör Uygulamaları Grafik Tasarım Proje II LĠSANSÜSTÜ Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz İlkbahar Güz İlkbahar Reklam Analizi Ana Sanat Atölye I Çağdaş Grafik Tasarımı Tarihi Ana Sanat Atölye II Seminer Grafik Tasarımı İncelemeleri Ana Sanat Atölye I Ana Sanat Atölye (Reklam Tasarımı) (Sanatta Yeterlik) Serbest Grafik Tasarım (Sanatta Yeterlik) Ana Sanat Atölye II Çağdaş Grafik Tasarımı Tarihi Grafik Sanatı ve Sorunları ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Kınık, Mustafa. (1998). Anadolu Selçuklu Çinilerinde Figür, Türk Dünyası AraĢtırmaları, (116), s

5 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : B1. Kınık, Mustafa ve Yücesoy, Anıl Süleyman. (Ekim 2011). Matbaa ve Ajanslarda Çalışan Grafik Tasarımcıların Eğitim Durumları Analizi, Birinci Uluslararası Sanat Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi B2. Kınık, Mustafa ve Güney, Aysel. (Ekim 2011). Sağlık Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Sosyal İçerikli Kampanyalarda Kullanılan Basılı Reklam Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi, Birinci Uluslararası Sanat Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler : C1. Kınık, Mustafa. (2014). Grafik Tasarım, Tarih & Teknolojileri, Konya: Zoom Yayınları. C2. Kınık, Mustafa. (2006). Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım I, Ankara: Gerhun Yayıncılık. C3. Kınık, Mustafa. (2005). Grafik Tasarım ve Üretim Teknolojileri, Ankara: Asil Yayınevi. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Kınık, Mustafa. (Ekim 2014). İlk Resmi Türk Matbaasının Kurucusu İbrahim Müteferrika ve Basımını Gerçekleştirdiği Kitaplar, KalemiĢi Türk Sanatları Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 Güz 2014, ISSN: D2. Kınık, Mustafa. (2011). Xylografie nin İllüstrasyonda ve İllüstratif Kitap Tasarımlarında Kullanımı Üzerine Tarihsel Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanat Eğitimi Fakültesi Dergisi, Aralık 2011 sayısı, s D3. Kınık, Mustafa ve Topaklı, Asım. (2014). Levni Minyatürlerinde İllüstrasyon., Akdeniz Sanat Dergisi, 2013 Sayı:10, Cilt:5, s: D4. Kınık, Mustafa ve Ceylan, İ. Gökhan. (2014). Hattat Emin Barın'ın Çalışmalarının Grafik tasarım Açısından İncelenmesi., Akdeniz Sanat Dergisi, 2013 Sayı:10, Cilt:5, s: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Kınık, Mustafa ve Yücesoy, Anıl Süleyman. (Ekim 2013). Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerinin Grafik Animasyon Dersine Yönelik Algıları, Birinci Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi F. Sanat ve tasarım etkinlikleri : F1. Sanatsal Etkinlikler F1.1. (17-21 Ekim 2011). Birinci Uluslararası Sanat Sempozyumu Sergisi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Sergi Salonu, ANKARA. F1.2. (15 Kasım 2010) The Middle Eastern Women between Modernity and Tradition and Identity 1 st Lessedra Internatıonal Exibition Competıtıon ın Painting and Mixed Media 2010, Sofia- BULGARIA

6 F1.3. (8 Mart 2010) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 2. Sanat Buluşması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, DENİZLİ F1.4. (24 Mayıs- 2 Haziran 2003) Artist's Book's Workshop Sergisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, ANKARA. F1.5. (Nisan 2000) I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Sergisi, Isparta: Süleyman Demirel Kongre Merkezi, ISPARTA. F1.6. (Nisan 2000) I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, ANKARA. F1.7. (17-27 Eylül 2014) Dijital Baskı Sergisi (KĠġĠSEL), TÜRE Sanat Galerisi, KONYA. F1.8. (7-20 Haziran 2012) Dijital Baskı Sergisi (KĠġĠSEL), FIRÇA Sanat Galerisi, ANKARA. F1.9. (29 Mart 12 Nisan 2012) Dijital Baskı Sergisi (KĠġĠSEL), SUR Sanat Merkezi, ANKARA. F1.12. (14-28 Ekim 2011) Grafik Ürünleri Sergisi (KĠġĠSEL), TÜRE Sanat Galerisi, KONYA. F1.10. (20-30 Haziran 2011) Grafik Ürünleri Sergisi (KĠġĠSEL), SUR Sanat Merkezi, ANKARA. F1.11. (Mart 2011) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, ANKARA. F1.13. (5-15 Ocak 2011) Resim Sergisi (KĠġĠSEL), SUR Sanat Merkezi, ANKARA. F1.14. (24 Eylül 2010) Karma Öğretim Elemanları Sergisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, ANKARA. F1.15. (20-27 Kasım 2006) 24 Kasım Öğretmen'e Saygı Konulu Karma Resim Sergisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, ANKARA. F1.16. (Mayıs 2006) BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Konulu Amblem ve Logo YarıĢması Sergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Sergi Salonu, ANKARA. F1.17. (Kasım 2002) Polis Radyosu Logo YarıĢması Sergisi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi, ANKARA. F1.18. (Mayıs 2001) Karma Öğretim Elemanları Sergisi, Denizli Devlet Güzel Sanatalar Galerisi, DENİZLİ. F1.19. (Nisan 2001) Karma Öğretim Elemanlan Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Oditoryum, ISPARTA. F1.20. (Kasım 1998) Cumhuriyetin 75. Yılı ve Atatürk'e Saygı Konulu Karma Resim Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Merkezi, ISPARTA. F1.21. (Kasım 1998) Cumhuriyetimizin 75. Yılı ve Öğretmen'e Saygı Konulu Karma Resim Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Merkezi, ISPARTA. F1.22. (Haziran 1997) Karma Resim Sergisi, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu, ISPARTA. F1.23. (Ekim 1996) Karma Ögretim Elemanları Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Merkezi, ISPARTA.

7 F2. Tasarım Etkinlikleri (YayınlanmıĢ Grafik tasarım ürünlerinden seçkiler): F2.1. (2014) Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Aile Eğitimi Projesi (AfiĢ, broģür tasarımları). F2.2. (2013) GENTAġ HOLDĠNG için tasarlanmıģ ürün lansman çalıģmaları (AfiĢ, dergi ilanı web arayüz tasarımı). F2.3. (2012) Nasrettin Hoca Ġllüstrasyon çalıģmaları F2.4. (2012) Berikan Yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilen Faruk Yılmaz ın Ah O Yemendir e ait kitabın kapak tasarımları. F2.5. (2011) Artacademy Ankara Bilgisayar eğitim Kurumları Kurumsal Kimlik Çalışmaları. F2.6. (2010) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Web sayfası Tasarımı ve Yönetimi. F2.7. (2010) Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Web sayfası Tasarımı ve Yönetimi. F2.8. (2010) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Tanıtım Kataloğu, mizanpaj çalıģması ve kapak tasarımı. F2.9. (2009) TÜKO-BİR tarafından hazırlanan Tüketici bilinçlendirme kitapçıkları tasarımı. F2.10. (2008) 19. Türkiye Kooperatifçilik Kongresi için afiģ tasarımı. F2.11. (2008) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yönetilen Hayat Boyu Öğrenim Kapsamında Türkiye de Ġnformal Öğrenme Üzerine Ortak Bir AnlayıĢ GeliĢtirme ve Farkındalık OluĢturma Projesi logo, afiģ, davetiye, bloknot, dosya ve program kitapçığı tasarımı. F2.12. (2008) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 2008 Öğrenci Rehberi kapak tasarımı. F2.13. (2008) Berkay Yayıncılık için hazırlanan 10 kitaplık Okuyan Çocuk Masal Serisi nin resimleme ve grafik tasarım çalıģmaları. F2.14. (2008) Gerhun Yayınevi 2008 Yayın Kataloğu çalıģması. F2.15. (2007) Hacettepe Üniversitesi ve Gerhun Yayınevi tarafından düzenlenen Resimli Hikaye YarıĢması nda Ödül alan eserlerin yer aldığı Ödüllü Hikayeler adlı kitabın mizanpaj çalıģması ve kapak tasarımı. F2.16. (Temmuz 2007) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi 1,2,3. Sayı mizanpaj çalıģması ve kapak tasarımı. F2.17. (2007) Mehmet Dikici nin Berikan yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilen Büyük Güçler Petrol ve Türkiye 1, 2, 3, 4 için hazırlanan kapak tasarımları. F2.18. (2007) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 2007 Öğrenci Rehberi kapak tasarımı. F2.19. (2007) Pelin Güneş in Gerhun Yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilen Çin Günlüğü adlı kitabın mizanpaj çalıģması ve kapak tasarımı.

8 F2.20. (2007) Pelin Güneş in Gerhun Yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilen Mektuplu Hayat adlı kitabın mizanpaj çalıģması ve kapak tasarımı. F2.21. (2006) Berikan Yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilen Yahya Akengin in Bütün Eserleri ne ait kitapların kapak tasarımları. F2.22. (2006) Mustafa Kınık ın Gerhun Yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilen Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım I adlı kitabın mizanpaj çalıģması ve kapak tasarımı. F2.23. (2006) Tutkunlar A.ġ Koleksiyonu Tanıtım Kataloğu grafik tasarım çalıģması. F2.24. (Kasım 2006) 24 Kasım Öğretmen Günü Kutlama Programı için hazırlanan afiģ, davetiye ve program kitapcığı tasarımı. F2.25. (2006) Canan Deliduman Gence ve Berna İstifoğlu Orhon un Gerhun Yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilen Temel Sanat Eğitimi adlı kitabın mizanpaj çalıģması ve kapak tasarımı. F2.26. (2006) Pelin Güneş in Gerhun Yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilen Rüya adlı kitabın mizanpaj çalıģması ve kapak tasarımı. F2.27. (2006) Gerhun Yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilen Tatil Kitapları G. Diğer yayınlar : (Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.) G1. EDĠTÖRLÜKLER G1.1. Bilimsel Kitapta Editörlük G Atan, Ahmet. (2006). Resimli Resim Sözlüğü. Ankara: Asil Yayınevi. G2. BĠLĠMSEL, SANATSAL TOPLANTI DÜZENLEME FAALĠYETLERĠ G2.1. Uluslararası Bilimsel, Sanatsal Toplantı Düzenleme G (17-21 Ekim 2011). Birinci Uluslararası Sanat Sempozyumu Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi G Mayıs-Haziran 2003) University of Art and Design Helsinki, Finland ile Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi arasında Tizzi FIB ve Allan FIB in katkılarıyla Grafik Eğitimi Anabilim Dalı nda Artist's Book's Workshop organizasyonu. (Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü, Ankara) G (Nisan 2000) I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Isparta Süleyman Demirel Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Ankara Atatürk Kültür Merkezi Sergi düzenleme kurulu üyesi G3. Ulusal Bilimsel, sanatsal Toplantı Düzenleme G3.1. (1 Nisan 1997) ÇağdaĢ Türk Plastik Sanatlarının Kaynak ve Sorunları konulu PANEL organizasyonu. (Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Şevket Demirel Konferans Salonu).

9 G4. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ G4.1. (2012) Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yeniden yapılandırma Çalışmaları (Grafik Tasarım Bölümü Koordinatörü) G4.2. (2010) Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kuruluş Çalışmaları (Grafik Tasarım Bölümü Program Çalışması) G4.3. (2007) Gazi Üniversitesi akraditasyon çalışmaları kapsamında yapılan Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü program geliştirme çalışmaları (Bölüm Koordinatörü). G4.4. (8-10 Şubat 2006) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde düzenlenen Alan Yeterlilikleri (DACUM) kurul üyesi. G4.5. (2005) Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Garafik Programı, Program çalışması. G4.6. (23-27 Şubat 2004) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafında koordine edilen Öğretmenlerin Özel Alan Yeterliliklerinin Belirlenmesi konulu kurul çalışması, kurul üyesi (Üniversite Temsilcisi). G4.7. (1996) Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Garafik Bölümü Program çalışması.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 AĞUSTOS 2014 SAYI: 2683 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ Amaç: MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan yayınlara ilişkin stratejik hedefler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Eva Şarlak 2. Doğum Tarihi : 29.06.1962 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim

Detaylı

STRATEJİ BELGESİ ODAK GRUP ÇALIŞMA RAPORU...3 1. ODAK GRUP VİZYON İFADELERİ...5 2. İLKE VE DEĞERLER...6 3. ODAK GRUP STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ...

STRATEJİ BELGESİ ODAK GRUP ÇALIŞMA RAPORU...3 1. ODAK GRUP VİZYON İFADELERİ...5 2. İLKE VE DEĞERLER...6 3. ODAK GRUP STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ... İÇİNDEKİLER STRATEJİ BELGESİ ODAK GRUP ÇALIŞMA RAPORU...3 1. ODAK GRUP VİZYON İFADELERİ...5 2. İLKE VE DEĞERLER...6 3. ODAK GRUP STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ...8 4. ODAK GRUP PERFORMANS ÖLÇÜLERİ...11 5. ODAK

Detaylı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yasemin Afacan Evrensel tasarım, mutfak tasarımı, mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım ve tasarım sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapan

Detaylı