Telefon: ; İnternet Sitesi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu."

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Telefon: ; İnternet Sitesi: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- (Lisans Tezi, Hadîs Tasnîf Metotları ve Bu Metotlara Göre Hazırlanmış Belli Başlı Hadîs Kitapları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara-1990 Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadîs Ana Bilim Dalı-1993 Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Hadîs Ana Bilim Dalı-1999 AKADEMİK GÖREVLER 1-Yrd. Doç. Dr. Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Başöğretmen Ankara Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Bekirpaşa Lisesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Ticaret Lisesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu

2 Ankara Altındağ Esenevler Anadolu Lisesi 3-Öğretmen Ankara Altındağ Peyami Safa İlköğretim Okulu Ankara Altındağ Kutalmışbey İlköğretim Okulu AKADEMİK ÇALIŞMALAR A-TEZLERİ 1-Yüksek Lisans: Et-Tirmizî nin Süneninin Metot Yönünden İncelenmesi-Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadîs Ana Bilim Dalı Doktora: El-Mizzî nin (742/1341) Hadîs İlmi ndeki Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadîs Ana Bilim Dalı-1999 B-KİTAPLARI 1-Dînî Bilgiler Kursu Öğrenci Ders Kitabı (Komisyon),Lefkoşa Dînî Bilgiler Kursu Öğrenci Çalışma Kitabı (Komisyon),Lefkoşa Sunenu t-tirmizî nin Metot Yönünden İncelenmesi, Araştırma Yayınları, Ankara El-Mizzî nin Hadîs İlmi ndeki Yeri, Araştırma Yayınları, Ankara Kim, Benim Üzerime Kasten Yalan Söylerse,Cehennem deki Yerine Hazırlansın. Hadîsi Üzerine Bir Araştırma, Araştırma Yayınları,Ankara-2013 C-MAKALELERİ/TERCÜMELERİ/KİTAP ELEŞTİRİ VE MÜLAHAZALARI (Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde) 1-Hz.Muhammed in (s.a.s.) Vasıfları,(Cemâluddin Ebûl-Haccâc el-mizzî,tehzîbu l-kemâl fî Esmâi r- Ricâl,c.I, sayfalar arası Kitap Bölümü Tercümesi) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Sayı:1,Sayfa: Nihat Hatipoğlu nun Ebû Zur a er-râzî ve Hadîs İlmi ndeki Yeri Adlı Eseri Üzerine Bazı Eleştiri ve Mülahazalar (Kitap Eleştirisi ve Tashîhi Yazısı),Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:1,Sayfa: Hz.Muhammed in (s.a.s.) Mucizeleri, (Cemâluddin Ebûl-Haccâc el-mizzî,tehzîbu l-kemâl fî Esmâi r- Ricâl,c.I, Sayfalar arası Kitap Bölümü Tercümesi ) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:2,Sayfa: III.Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı Değerlendirmesi ( Sempozyum Değerlendirmesi )Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:2 Sayfa: D-ESERLERİNE YAPILAN BAZI ATIFLAR 1-Başer,İsmail,Kütüb-i Sitte ye Dâhil Dört Sünen Kitabının Mukayesesi,Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş-2006,Sayfa,5 2-Başer,İsmail,Kütüb-i Sitte ye Dâhil Dört Sünen Kitabının Mukayesesi,Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kahramanmaraş-2006,Sayfa,68

3 3-Erul,Bünyamin,Müellefâtu fî l-hadîs ve Ulûmi l-hadîs ve Ulûmihi fî l-ahdi l-cumhûrî fî Turkiye, Sayfa,20 4-Karahan,Abdullah,Türkiye de Cerh ve Ta dîl ile Alakalı Yapılmış Çalışmalar,Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Cilt:13,Sayı:2,2004,Sayfa:187 5-Ünal,Yavuz,Cumhuriyet Türkiye si Hadis Çalışmaları ( ),Etüt Yayınları,Samsun-1997, Sayfa: Ünal,Yavuz,Cumhuriyet Türkiye si Hadis Çalışmaları ( ),Etüt Yayınları, Samsun Savut,Harun, Tefsir İlminin Rivâyet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr in Tefsîru l- Kur âni l-azîm i,basılmamış Doktora Tezi,Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara- 2012,Sayfa:59 (196.Dipnot) 8-Savut, Harun, Tefsir İlminin Rivâyet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr in Tefsîru l- Kur âni l-azîm i,basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara- 2012,Sayfa:59 (197.Dipnot) 9-Savut, Harun, Tefsir İlminin Rivâyet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr in Tefsîru l- Kur âni l-azîm i, Basılmamış Doktora Tezi,Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara- 2012)Sayfa, Ali Erdoğdu, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-tirmizî (279/892)Muhaddis, (İlk Ş Müellifi),Sayfa,1.Dipnot,1 11-Küçük,Meryem,Tirmizî nin Sünen in de el-bânî nin Uydurma Olarak Nitelendirdiği Hadîslerin Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,(Dan.Yrd. Doç. Dr. Nimetullah AKIN) Çanakkale- Onsekiz Mart Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010,Sayfa:11 (53.Dipnot) 12-Küçük,Meryem,Tirmizî nin Sünen in de el-bânî nin Uydurma Olarak Nitelendirdiği Hadîslrerin Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,(Dan.Yrd. Doç. Dr. Nimetullah AKIN) Çanakkale- Onsekiz Mart Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 Sayfa:99 F- BİLİMSEL ETKİNLİKLER A-ULUSLARARASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eskad Gazimağusa Şubesi, İslâm da Hadîsin Yeri ve Önemi Üzerine Seminer 2-01 Temmuz 2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi, Dînî Bilgiler Kursu Kapanış Programı Öğretmenler Adına Konuşma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası Hadisçiler Sempozyumu (Hadîslerin Güncel Değeri) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Hadîs ve Sünnet Bilinci (Anket-İkili Görüşme Etkinliği) Haziran 2014 Ankara Maltepe İlci Otel I. Uluslararası Tıbbu n-nebevî Kongresi Tarihten Günümüze Sağlığın Korunması Tıbb-ı Nebevî ve Karantina Uygulamaları Adlı Bildiri Sunumu

4 B-ULUSAL Bolu Gerede II. Hadîsçiler Toplantısı (Sunulan Tebliğler Üzerine Bazı Mülahazalar) Bolu Gerede III. Hadîsçiler Toplantısı (Sunulan Tebliğler Üzerine Bazı Mülahazalar) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrencilerinde Hadîs ve Sünnet Bilinci (Anket-İkili Görüşme Etkinliği) 4-23 Aralık 2013 Bartın Üniversitesi Konferans Salonu, Motivasyon Semineri 5-12 Mart 2014 Bartın Üniversitesi Konferans Salonu, Mehmet Âkif Ersoy u Anma ve İstiklâl Marşı nın Kabulü Konferansı Mayıs 2014 Bartın Amasra Amasra Dünya Miras Yolunda Çalıştayı 8-15 Mayıs 2014,Bartın Üniversitesi Konferans Salonu, El-Mizzî nin Hadîs İlmi ndeki Yeri Semineri 9-16 Mayıs 2014,Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye Hadis Meclisi 18.Oturumu El- Mizzî nin Hadîs İlmi ndeki Yeri Semineri Mayıs 2014, Bartın Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu, Hz. Peygamber (s.a.v) ve Ashâb-ı Kirâmın Hayatı ndan Bazı Ahlâkî Kesitler Konferansı Ekim 2014 Adana III. Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı Şubat 2015 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İDKAB Bölümü 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Değerler Eğitimi Algısı (Anket-İkili Görüşme Etkinliği) G-TV VE RADYOPROGRAMLA Ankara Başkent TV Hz. Âdem den (a.s.) Günümüze Eğitim ve Öğretim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti As TV (Lefkoşa) Muhabbet Kapısı Programı Merhamet Eğitimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakındoğu Üniversitesi Radyosu ( Gönülden Gönüle ) Programı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kutlu Doğum Değerlendirmeleri H-GAZETE KÖŞE YAZILARI 1-Polatlı Postası, ,Ramazan Bereketi-Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan-,(Kapak Sayfa,1) 2-Polatlı Postası, ,Ramazan Bereketi-Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan-2,(Kapak Sayfa,1) 3-Polatlı Postası, , Ramazan Bereketi-Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan-3,(Kapak Sayfa,1) H-İDÂRÎ GÖREVLER 1-Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ÖYP Koordinatörlüğü, I- ALDIĞI ÖDÜL VE BELGELER

5 Plaket Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Plaket Görevinde Başarılı Hizmetler,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa Büyük Elçiliği Eğitim Müşâvirliği Plaket Görevinde Başarılı Hizmetler,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu Hizmet Teşekkür Belgesi,Yurtdışı Görevinde Başarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı Teşekkür Belgesi,Yurtdışı Görevinde Başarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Haziran 2011 Teşekkür Belgesi,Dini Bilgiler Kursları Kitap Yazma,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü 7-Haziran 2011 Teşekkür Belgesi,Dini Bilgiler Kursları Program Yazma,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü 8-Haziran 2011 Teşekkür Belgesi,Dini Bilgiler Kursları Program Yazma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü Teşekkür Belgesi,Yurtdışı Görevinde Başarılı Hizmetler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Teşekkür Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Takdir Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ Kaymakamlığı Teşekkür Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taltif Belgesi, Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ Kutalmışbey İ.Ö.O. Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Sınavı Kazanma Belgesi Cezayir Hükümeti Araştırma Bursu Kazanma Belgesi Mayıs KPDS Arapça 74 C Kuru Kazanma Belgesi Kasım KPDS Arapça 77 C Kuru Kazanma Belgesi Suriye Hükümeti Araştırma Bursu Kazanma Belgesi Mayıs KPDS Arapça 67 D Kuru Kazanma Belgesi Kasım KPDS Arapça 68 D Kuru Kazanma Belgesi

6 Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü RAM Rehberlik Semineri Belgesi MEB Spor ve İzcilik Dairesi Ankara Liderlik Temel Kursu Belgesi Mersin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Programını Değerlendirme Semineri Belgesi Yalova Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Programını Değerlendirme Semineri Belgesi Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Kursu Belgesi Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Kursu Belgesi-1(Windows 98,MS Word, İnternet ) Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Kursu Belgesi Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Belgesi-2 (Excel, Power Point, İnternet ) Temel Afet Bilinci Okul Lider Öğretmen Eğitimi Semineri Belgesi Paket Programları Kursu Belgesi-3(Microsoft 2003 Word, Excel, Power Point, İnternet Kasım 2006 Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmenlik Sertifikası Toplam Kalite Yönetiminde Süreç Yönetimi Semineri Belgesi Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Semineri Belgesi Psiko-Eğitim Semineri Belgesi Sınıf Yönetimi Semineri Belgesi 39-Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı İngilizce Kursu-1 Belgesi (2007/2008 Yılı I.Dönem,A2,284 Saat 3,5 ay ) 40-Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı İngilizce Kursu-2 (2007/2008 II. Dönem A2+,292 Saat 3,5 ay) Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Goal Ball Semineri Ankara Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Karma Komisyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Sınavı Kazanma Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Yönetmeliği Öğretim Programı Komisyon Üyesi Görevlendirme Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Yönetmeliği Öğretim Programı Komisyon Üyesi Görevlendirme Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Yönetmeliği Öğretim Programı ve Kitap Yazma Komisyon Üyesi Görevlendirme Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursu Yetkili Dini Bilgiler Kursu Öğretmeni Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursu Yetkili Dini Bilgiler Kursu Öğretmeni Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursu Yetkili Dini Bilgiler Kursu Öğretmeni Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Protokol Kuralları, Güzel Konuşma ve Diksiyon Semineri Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Çocuklarla İletişim

7 Yöntemleri Semineri Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Sorun Çözme Teknikleri Semineri Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Okullarda Öfke ve Şiddet Semineri Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Zaman Yönetimi Semineri Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretimde Ölçme ve Değerlendirme Semineri Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Etkili Öğretim Yöntem ve İlkeleri Semineri Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yenilikçi Öğretmen Semineri Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Test Geliştirme Semineri Belgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim ve Liderlik Semineri Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı İngilizce Kursu-3 (2013/2014) I. Dönem B1 (İntermediate) (68 Saat ) Mayıs 2014 Bartın Amasra Amasra Dünya Miras Yolunda Çalıştayı Katılım Belgesi Bartın Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu Ahlâk ve Değerler Eğitimi Semineri Katılım Belgesi Haziran 2014 Ankara Maltepe İlci Otel I. Uluslararası Tıbbu n-nebevî Kongresi Tarihten Günümüze Sağlığın Korunması Tıbb-ı Nebevî ve Karantina Uygulamaları Adlı Bildiri Sunum Belgesi Ekim 2014 Adana III. Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı Katılım Belgesi Bartın Üniversitesi, El-Mizzî nin Hadîs İlmi ndeki Yeri konulu Seminere Katılım Belgesi İ-VERDİĞİ DERSLER Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Enstitü/Fakülte TİB 709 Hadis Usulü I (Yüksek Lisans) I.Dönem TİB 710 Hadis Metinleri I (Yüksek Lisans) I.Dönem SYU 1 Yüksek Lisans Danışmanlık ve Uzmanlık Alanı I.Dönem 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1+4 Sosyal Bilimler Enstitüsü TİB 709 Hadis Usulü I (Yüksek Lisans) II.Dönem 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü

8 TİB 710 Hadis Metinleri I (Yüksek Lisans) II.Dönem 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü SYU2 Yüksek Lisans Danışmanlık ve Uzmanlık Alanı II.Dönem 1+4 Sosyal Bilimler Enstitüsü TİB 708 Hadis Usulü II (Yüksek Lisans) I.Dönem 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü TİB 710 Hadîs Metinleri II (Yüksek Lisans) II.Dönem SYU1 Yüksek Lisans Danışmanlık ve Uzmanlık Alanı II.Dönem 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1+4 Sosyal Bilimler Enstitüsü TİB 799 Yüksek Lisans Seminer II.Dönem 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü EGK 304 Ahlâk ve Değerler Eğitimi II.Dönem 2 Eğitim Fakültesi 3 DAK 306 Dînî Mûsîkî II.Dönem 2 Eğitim Fakültesi 2 DKA 203 Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Hadîs Öğretileri I.Dönem 2 Eğitim Fakültesi 3 ESA 401 Hadis Metinleri (Seçmeli) I.Dönem 2 Eğitim Fakültesi 3 ESA 301 Hadîs Tarihi (Seçmeli) I.Dönem 2 Eğitim Fakültesi 4 DAK 306 Dînî Mûsîkî II.Dönem 2 Eğitim Fakültesi 3 ESA 410 Hadîse Yeni Yaklaşımlar II.Dönem 2 Eğitim Fakültesi 3

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 AĞUSTOS 2014 SAYI: 2683 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞ TARİHİ NO 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 2. 2013 2014 Öğretim

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ. Sayı: 3

T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ. Sayı: 3 T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ Sayı: 3 TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 RENK Projesi... 2 Akademik Başarı... 3 Okuma Etkinlikleri... 3 Deneme Sınavları... 4 Değerler

Detaylı

BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRETİMİNDE OLMAZSA OLMAZ DERS PROGRAMI VE DİYETİSYENLİĞE GİDEN YOLDA MİNİMUM KRİTERLER: TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ YAKLAŞIMI

BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRETİMİNDE OLMAZSA OLMAZ DERS PROGRAMI VE DİYETİSYENLİĞE GİDEN YOLDA MİNİMUM KRİTERLER: TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ YAKLAŞIMI BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRETİMİNDE OLMAZSA OLMAZ DERS PROGRAMI VE DİYETİSYENLİĞE GİDEN YOLDA MİNİMUM KRİTERLER: TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ YAKLAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Türkiye Diyetisyenler Derneği

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-E.23115 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE6LAB7J* Pin: 42251 Sayı :45796484-256.99- Konu :Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları D O S Y A İlgi : Kur an Eğitim

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) A) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ODA SEKRETERLİĞİ İŞLEMLERİ Yönetim Kurulumuz 01.01.2014 31.12.2014 tarihleri arasında haftalık olağan toplantılarını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı