Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü) 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Çalıştığı Kurum : MEF ÜNİVERSİTESİ 5. Akademik Unvanlar DOÇENT: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 2002 PROFESÖR: MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2 7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 1- Temyiz konulu bilimsel tebliği, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Julius-Maximilians (Würzburg) Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Mart 2009 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonunda Kadıköy İstanbul da düzenlenen, III. Türk Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku adlı uluslararası Sempozyumda sunuldu. Bu Temyiz konulu bilimsel tebliğ, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku adlı Sempozyum kitabı, İstanbul 2010,cilt.3,s de (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesince) yayımlanmıştır. 2- Ceza Yargılamasında Cumhuriyet Savcılığının Önemi adlı tebliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından Temmuz 2006 tarihlerinde Ankara da Dedeman Otelinde, 09 Temmuz 2006 tarihinde ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen Bir Adli Organ Olarak Savcılık adlı sempozyumda sunuldu. Bu tebliğ, Türkiye Barolar Birliği tarafından <Bir Adli Organ Olarak Savcılık 7-9 Temmuz 2006 Ankara> adlı Ekim 2006 tarihinde Ankara da çıkarılan sempozyum kitabında (s ) yayımlanmıştır. 3- Ceza Yasasında Alkollü Araç Kullanma Suçu adlı bilimsel tebliğ, Türkiye Barolar Birliği tarafından 28 Şubat 1 Mart 2008 tarihleri arasında Ankara Dedeman Otelinde düzenlenen V.Türk Alman Tıp Hukuku Uluslararası Sempozyumu (Türkisch-Deutsches symposıum Zum Medizinrecht) Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları (Aktuelle Fragen Des Medizinstrafrechts) konulu çalışmada sunduldu. Bu tebliğ, Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Aktulle Fragen des Medizinstrafrechts) V.Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu (28 Şubat 01 Mart 2008/Dedeman Ankara) Kitabında Birinci Baskı: Nisan 2008, Ankara, s de yayımlanmıştır. 4- Devletin Aile İçi Şiddeti ve Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Yükümlülüğü (AİHM Opuz / Türkiye Kararı) adlı tebliğ, 12. Uluslararası Yaz Akademisi - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk ve Alman Hukukunda Yeni Gelişmeler (TC İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi DAAD - Trier Üniversitesi - Leipzig Üniversitesi Uluslararası Sempozyumu, 30 Ağustos - 06 Eylül 2009) sunuldu. Bu tebliğ, Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, 2009 Özel Sayı, Yıl. 1, Sayı. 1, Aralık 2009, s.4-15 de yayınlanmıştır Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1- Hukuka Aykırı Kanıtlar (Deliller) ; Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım Aralık 2004, sy. 55, s Hükmün Konusu ve Eylemi (Fiili) Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi ; Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül Ekim 2009, sy 84, s Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçlarından Türk Ceza Yasasının 179/3. Maddesindeki Alkollü Araç Kullanma Suçu ; Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Yıl 2, Sayı 10, Eylül 2010, s Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Kürüm-Türkiye Kararının, Sözleşme ve İç

3 Hukuktaki İlgili Hükümlere Göre Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Kürüm V. Turkey Judgment of the European Court Of Human Rıghts With Respect to the Related Convention and National Provisions) ; Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz Ağustos 2011, sy.95, s Toplantı Özgürlüğü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Aşıcı Türkiye Kararı (Die Versammlungsfreiheit und das Urteil Aşıcı./. Türkei des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte) ; Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Yıl 4, Sayı 36, Kasım 2012, s Aleyhe Değiştirme Yasağı Kuralı ; Prof.Dr. Nur Centel e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Yıl: 2013, Cilt:19, Sayı:2, s İnsanlık Dışı Davranış Yasağı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin" Subaşı ve Çoban Türkiye" Davası Kararı (prohıbıtıon of ınhuman treatment and the subaşı & çoban v. turkey judgment of the european court of human rıghts ) adlı bilimsel makale, Prof.Dr. Feridun YENİSEY e Armağan (Beta Yayınları), İstanbul 2014,c.II, s de Hakemli Makale olarak yayımlanmıştır Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 1- Ceza Genel Kurulunun 2003 Yılında Verdiği Önemli Kararları isimli tebliği Bahçeşehir Üniversitesi nce düzenlenen 16 Ocak 2004 tarihindeki Ceza Hukukunda Yorum adlı konferans ta sunuldu. Bu tebliğ, ayrı basım kitapçık halinde Ocak 2004 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi yayınları olarak yayımlanmıştır (s.1-66). 2- Yargıtay İçtahatlarının Yarrattığı Hukuk isimli tebliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Sertifika Programları çerçevesinde, 27 Şubat 2004 tarihinde düzenlenen Hakimlerin Yarattığı Hukuk adlı Konferansda sunuldu. Bu tebliği Hakimlerin Yarattığı Hukuk isimli Bahçeşehir Üniversitesi nce özel yayın olarak çıkarılan kitapta (s. 1-74) Nisan 2004 tarihinde yayımlanmıştır. 3- Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar adlı tebliğ, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kazancı Yayınevi nin işbirliğiyle Güncel Ceza Hukuku Toplantıları-I. 27 Kasım 2004 tarihinde İstanbul da düzenlenen Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri konulu sempozyumda sunuldu. Bu tebliğ, Sempozyum için çıkarılan (özel sayı) Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri(Hakemli Dergi), Ocak 2005, sayı:5, s de yayımlanmıştır. 4- Yasaların Yorumu ve 2.Ceza Dairesi nin Kararları isimli bilimsel tebliğ, Yargıtay Başkanlığı ve Türk Ceza Hukuku Derneği Tarafından Ocak 2011 Tarihinde Yargıtay Konferans Salonunda Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Hukuku Konulu Sempozyumda sunuldu. Bu tebliğ Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Hukuku Sempozyumu 2011 (Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları:17 İstanbul-2011) adlı kitabında,s.72-76,da yayımlanmıştır. 5- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Göre Tutuklama adlı kapsamlı bilimsel tebliğ/makale, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 10 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Ceza Hukuku ve Ceza Yargılamasında Son Gelişmeler konulu seminerde sunuldu. Bu tebliğ/makale, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Ceza Hukuku ve Ceza Yargılamasında Son Gelişmeler Semineri adlı, Seçkin Yayıncılık tarafından basılan kitapta, Seminer-10 Mayıs 2013 İstanbul,s de yayımlanmıştır.

4 7.6 Diğer Yayınlar Kitaplar 1- Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları, Turhan Kitabevi, Ankara 1999, (326 sayfa) 2- Tehdit Suçu, Turhan Kitabevi, Ankara 2002, (217 sayfa) 3- Türk Ceza Hukukunda Cezalar, (Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar; Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para ya da Önlemlere Çevrilmesi, Erteleme ve Adli Para Cezası), Turhan Kitabevi, Ankara 2005, (188 sayfa) 4- Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu ( 5271 ve 1412 sayılı Ceza Yargılaması Yasaları ile Karşılaştırmalı Hukukta (Alman Hukukunda) Temyiz Yolu), Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, (316 sayfa) 5- Türk ve Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf, Adalet Yayınevi, Ankara 2010, (367 sayfa) 6- Yaptırımı (cezayı) ve Sonuçlarını Ağırlaştıramama Kuralı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2014 (Sami Selçuk ile birlikte, 348 sayfa) Kitapta Bölümler Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Ve Ceza İnfaz Kanununun, Bireysel Aile Üyeleri Olan Erkek, Kadın ve Çocukla İlgili Hükümlerinin İncelenmesi., 1994 Uluslararası Aile Yılı Özel İhtisas Komisyon Raporları, Ankara 1994, S Çeviriler Ceza Davasında, Araç Kullanma Yeteneğinin Kesin Olarak Kaybedilmesine Neden Olan Kandaki Alkol Değerinin Alt Sınırının Belirlenmesine İlişkin Alman Federal Yargıtay Kararı Almancadan Türkçeye Çeviri, Terazi Dergisi (Aylık Hukuk Dergisi) Yıl.3, Sayı.20, Nisan 2008, S Makaleler 1- Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları, Yargıtay Dergisi, Cilt 17, Sayı 4, Ekim 1991, s Konut Dokunulmazlığının Uluslararası Temel Belgelerde Düzenlenişi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, Kasım 1995, s Memurlar Tarafından İşlenen Özgürlükten Yoksun Bırakma Suçu, Ankara Barosu Dergisi, 1996/1, S.47-66, (İbrahim Şahbaz ile birlikte) 4- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3842 Sayılı Yasayla Değiştirilen 135. Maddesinin Ceza Yargılama Sistemimize Getirdiği Yenilikler Yargıtay Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, Temmuz 1997, s

5 5- Ceza Yargılamasında Müdafiin Görevlendirilmesi, Yargıtay Dergisi, Cilt 26, Sayı 1-2, Ocak- Nisan 2000, s Türk Ceza Yasasının 383. Maddesinin, Depremin Etkisiyle Yapıların Çökmesi ve Yıkılmasıyla İlgili Olarak İncelenmesi, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 2001, Sayı 2, s TBMM Adalet Alt Komisyonunca Kabul Edilen Türk Ceza Kanunu Tasarısı İle İlgili Görüşlerimiz, Dönmezer 2001 Tasarısı, Köylü 2004 Tasarısı Hakkında Görüşler, (C) C.III.8 Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Ağustos 2004, s Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı Neden Kurulmalı, Bu Kurumun, Örgütlü Suçların Soruşturulmasında Önemi, Adil Yargılanma Hakkı adlı kitapta (IGUL Global Hukuk Eğitimi Programları Direktörlüğü, Yayın No: 44, Nergis Yayınları) İstanbul 2004, s Yeni Bir Ceza Kanunu Arayışları ve Adalet Alt Komisyonu Tasarısı Üzerine Düşünceler Türkiye Barolar Birliği Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler, Görüşler, Raporlar, Eylül 2004 Ankara, s.37-85, (Mehmet Emin Artuk ile birlikte) 10- Kolluğun Zor Ve Silah Kullanma Yetkisi ve Diğer Yetkilerle İlgili Yargıtay Kararları Kolluk Rehberi, Editör: Dr. İdris Güzel, Ocak 2006, s Erkler Ayrılığı İlkesi Açısından Yargı Bağımsızlığı İle Yargıçlık Ve Savcılık Güvencesi, Suç Ve Ceza, İstanbul - Ocak-Şubat-Mart 2008, Sy.1 de, s Ceza Yargılamasında Olağanüstü Yasayolu Olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer e Armağan, Cilt. I, Ankara -Şubat 2008, s Ceza Yargılamasında İstinaf Yasayolu, Prof.Dr. Ali Naim İnan a Armağan, Seçkin Yayınları, Ankara 2009, s İstinaf, Fasikül CHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Yıl 2, Sayı 8, Temmuz 2010, s.14-25r. 15- Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf Yasayolu, Prof. Dr.Köksal BAYRAKTAR a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011/1, C.1, s Projeler Türkiye de Ceza Davalarının Etkinliği, Bilimsel Proje: Türkiye ve Almanya Max-Planck Enstitüsündeki çalışmalara katılım ve çalışmanın değerlendirmeleri için toplanan komisyona üyelik, Max-Planck Enstitüsü (Federal Almanya)/ Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve İnceleme Merkezi, ( ) Bu çalışmanın değerlendirilmesinin Bilimsel proje raporu sonuçları yayımlanmıştır. (Bkz. KUNTER-YENİSEY, Muhakeme Hukuk Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Bası, İstanbul 1998, s ) 9.İdari Görevler

6 1- MEF Üniversitesi Senato Üyeliği ( ) 2- MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı ( ) 3- Genel Müdür Yardımcılığı: Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ( ) 4- Tetkik Hakimliği: Adalet Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Daire Başkanlığı ( ) 10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri 1- Aile ve Hukuk Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği, Türk Ceza Kanunu Tasarı Komisyonu Üyeliği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarı Komisyonu Üyeliği, Mahkemeler Teşkilatı ve Üst Mahkemeler (istinaf) Kanunu Tasarı Komisyonu Üyeliği, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Üyeliği Ödüller 1- Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in FREIBURG- ALMANYA,Araştırma bursu (1 ay), Goethe Institut, Dil Kursu Bursu (2 ay) (Goethe Institut Frankfurt/Main-DEUTSCHLAND), Körper Stifung Bursu - Wuppertal, Dusseldorf ve Köln Eyalet Mahkemeleri ve Cezaevlerinde araştırma) (3 ay), (DAAD) Deutshcer Akademischer Austausch Dienst Bilimsel Araştırma ve İnceleme Bursu (3 ay), Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı

7 * İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU Öykü Didem AYDIN * ÖZET Makale ile Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu düzenleyen yeni anayasal (148. madde) ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI makaleler Mehmet KAYHAN İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI Mehmet KAYHAN Giriş Yargıya ayrılan kamusal kaynakların yetersizliği, yargılama sürecinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA

AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA Dicle Üniversitesi Sosyal Bilim ler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA İsmail TEN RUH Diyarbakır 2013 Dicle

Detaylı

Bölüm 1 TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI *

Bölüm 1 TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI * Bölüm 1 TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI * Türk anayasa hukukunun bilgi kaynakları 1, Türk anayasa hukuku kurallarının bulunacağı yerleri ve bunların kapsamları hakkında bilgi edinilecek belgeleri

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

Yusuf Solmaz BALO * Dr., Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yrd.

Yusuf Solmaz BALO * Dr., Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yrd. TERÖR SUÇLARI BAĞLAMINDA 13-15 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN KUSUR YETENEĞİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE CRIMINAL LIABILITY OF MINORS AGED BETWEEN 13-15 WITH RESPECT TO TERRORISM OFFENCES 1 Yusuf Solmaz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu. 1 GĠRĠġ:

Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu. 1 GĠRĠġ: YARGI REFORMU IġIĞINDA ĠSTĠNAF MAHKEMELERĠNĠN YENĠDEN KURULMASI SORUNU Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu 1 GĠRĠġ: Atatürk ün 1926 ve takip eden yıllarda yaptığı hukuk reformu, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısının

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi I. Bilişim Suçu Kavramı ve Genel Olarak TCK A. Bilişim Suçu Kavramı ve Tanım Murat Volkan Dülger TCK da yer alan bilişim suçu tiplerinin açıklamasına

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA MAKUL SÜRE Yüksek Lisans Tezi Kemal AKKURT Ankara, 2012

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU Leyla Nur ODUNCU* ÖZET İnsan haklarına saygı ilkesinin öneminin gün geçtikçe artması ile temel hak ve özgürlükler

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu AnAyAsA MAhkeMesine Bireysel BAşvuru sistemini DestekleMe Projesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu raportör: luca Perilli Katkıda bulunan danışmanlar: Christiane Schmaltz,

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 83 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL SEMPOZYUMU 11 MAYIS 2012 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Mustafa KÖKÇAM

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı