TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department"

Transkript

1 TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference Hall, TRT General Diroctorate, Ankara, Turkey Overview The Turkish Radio and Television Corporation (TRT) celebrate this year the 50th anniversary of its establishment with a series of events taking place during One of these events will be a one day international conference to be held on 2 June 2014 in Ankara with the topic Public Service Broadcasting in the Digital Era: Future Prospects, Issues and Worldwide Practices. Main aim of the Conference is to discuss public service broadcasting s future, challenges, advantages and expectations. The Conference consists of two sessions: Public Service Broadcasting and The Practices of Public Service Broadcasting and Governance and Accountability of Publicly Funded Broadcasters and Regulation of The Public Service Broadcasting in The European Union. We will have seven distinguished speakers who are specialist in their fields:mr. Prof. Zakir Avsar from Gazi University, Mrs. Ingrid Deltenre from EBU, Mr. Dr. Javad Mottaghi from ABU, Mr. Prof. Peter Humphreys from University of Manchester, Mr. Prof. Steven Barnett from University of Westminster and finally Mrs. Assoc. Prof. Burcu Sumer from Ankara University. We would greatly appreciate if you would kindly accept to participate in that event. Should you require any further information about this visit, please feel free to call Tuba AKPINAR at or at

2 Programme TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION TRT 50th ANNIVERSARY EVENTS PUBLIC SERVICE BROADCASTING IN THE DIGITAL ERA: FUTURE PROSPECTS, ISSUES AND WORLDWIDE PRACTICES 02 JUNE 2014, MONDAY ADNAN OZTRAK CONFERENCE HALL, TRT GENERAL DIRECTORATE, ANKARA AGENDA SESSION 1 TIME PUBLIC SERVICE BROADCASTING AND THE PRACTICES OF PUBLIC SERVICE BROADCASTING Speakers Moderator: Topics Prof. Zakir AVSAR Gazi University Dean of The Faculty of Communication Ingrid DELTENRE EBU Director General -General overview of the history of public service broadcasting, key changes and developments. -The remit, role and importance of public service broadcasting. -The essentials of public service broadcasting and its differences from state broadcasting and commercial broadcasting. -Different public service broadcasting models in Europe. -The difficulties, problems and the future of public service broadcasting in Europe Dr. Javad MOTTAGHI ABU Secretary General -Different public service broadcasting models in Asia. -The difficulties, problems and the future of public service broadcasting in Asia. -The position of public service broadcasting in current competative multimedia environment ( in digital era and the challenge of emerging social media) in Asia COFFEE BREAK Prof. Peter HUMPHREYS University of Manchester Faculty Member LUNCH TIME On the impact of current competitive multimedia environment and emerging new media/social media, position and practices of public service broadcasters in Europe. SESSION 2 GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY OF PUBLICLY FUNDED BROADCASTERS AND REGULATION OF THE PUBLIC SERVICE

3 BROADCASTING IN THE EUROPEAN UNION Speakers Prof. Steven BARNETT University of Westminster Faculty Member Moderator: Topics -Governance and accountability of publicly funded broadcasters COFFEE BREAK Assoc. Prof. Burcu SÜMER University of Ankara Faculty Member -The European regulation on application of state aid rules to public service broadcasting. TRT 50. Yıl Etkinlikleri

4 BaĢlık Dijital Çağda Kamu Hizmeti Yayıncılığı: Gelecek, Sorunlar ve Dünyadaki Farklı Kamu Hizmeti Yayıncılığı Uygulamaları 02 Haziran 2014, Adnan Öztrak Konferans Salonu, TRT Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye Genel BakıĢ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 50. Kuruluş yıldönümü kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bunlardan biri de 2 Haziran 2014 tarihinde Ankara da Dijital Çağda Kamu Hizmeti Yayıncılığı: Gelecek, Sorunlar ve Dünyadaki Farklı Kamu Hizmeti Yayıncılığı Örnekleri başlığında düzenlenecek olan uluslararası konfreranstır. Konferansın temel amacı, kamu hizmeti yayıncılığının geleceğini, sorunlarını, avantajlarını ve beklentilerini tartışmaktır. Konferans iki oturumdan oluşmaktadır. Birincisi, Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Kamu Hizmeti Yayıncılığı Uygulamaları diğeri ise Kamu Tarafından Finanse Edilen Yayın Kuruluşlarının Yönetimi ve Hesap Verme Yükümlülüğü ile Avrupa Birliğinde Kamu Hizmeti Yayıncılığı Düzenlemeleri şeklindedir. Bahsi geçen konfreransta kendi alanlarında uzman önemli konuşmacılarımız olacaktır: Prof. Dr. Zakir AVŞAR, Gazi Üniversitesi; Ingrid Deltenre, EBU; Dr. Javad Mottaghi, ABU; Prof. Peter Humphreys, Manchester Üniversitesi; Prof. Steven Barnett, Westmister Üniversitesi; Doç. Dr. Burcu Sümer, Ankara Üniversitesi. Davetimizi kabul edip söz konusu konferana katılırsanız çok memnun oluruz. Bu ziyaret hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen numaralı telefondan Tuba Akpınar ı arayınız veya adresine e-posta gönderiniz. Program

5 TRT'NĠN 50.YIL ETKĠNLĠKLERĠ PROGRAMLARI DĠJĠTAL ÇAĞDA KAMU HĠZMETĠ YAYINCILIĞI; GELECEK, SORUNLAR VE DÜNYADAKĠ KAMU HĠZMETĠ YAYINCILIĞI UYGULAMALARI 02 HAZĠRAN 2014, PAZARTESĠ YER: ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU, TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA SAAT GÜNDEM 1. OTURUM KAMU HĠZMETĠ YAYINCILIĞI VE KAMU HĠZMETĠ YAYINCILIĞI UYGULAMALARI KonuĢmacılar Oturum BaĢkanı: Konu BaĢlıkları Prof.Dr.Zakir AVġAR Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dekanı Ingrid DELTENRE EBU Genel Müdür Dr.Javad MOTTAGHI ABU Genel Sekreter -Kamu Hizmeti Yayıncılığının Tarihçesi, Önemli Değişimler ve Gelişmeler. -Kamu Hizmeti Yayıncılığının Görevi, Rolü ve Önemi. -Kamu Hizmeti Yayıncılığının Temel Unsurları ve Devlet Yayıncılığı ile Ticari Yayıncılıktan Farklılıkları. -Avrupa'da Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Modelleri. -Avrupa'da Kamu Hizmeti Yayıncılığının Sorunları, Güçlükleri ve Geleceği. -Asya'da Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Modelleri. -Asya'da Kamu Hizmeti Yayıncılığının Sorunları, Güçlükleri ve Geleceği. -Asya'da Rekabetçi Multimedya Ortamında (Dijital Çağda ve Yükselen Sosyal Medya Ortamında) Kamu Hizmeti Yayıncılığının Konumu KAHVE MOLASI Prof. Peter HUMPHREYS Manchester Üniversitesi Öğretim Üyesi -Rekabetçi Multimedya Ortamının Etkisinde ve Yükselen Sosyal Medya Ortamında Avrupa'daki Kamu Hizmeti Yayıncılığının Konumu ve Uygulamaları ÖĞLE YEMEĞĠ SAAT 2.OTURUM KAMU TARAFINDAN FĠNANSE EDĠLEN YAYIN KURULUġLARININ YÖNETĠMĠ VE HESAP VERME YÜKÜMLÜĞÜ ĠLE AVRUPA BĠRLĠĞĠNDE KAMU HĠZMETĠ YAYINCILIĞI DÜZENLEMELERĠ

6 TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION KonuĢmacılar Prof. Steven BARNETT Westminster Üniversitesi Öğretim Üyesi Oturum BaĢkanı: KAHVE MOLASI Konu BaĢlıkları -Yönetim ve Hesap Verme. -Kamu Tarafından Finanse Edilen Yayın Kuruluşlarının Yönetimi ve Hesap Verme Yükümlülüğü Doç. Dr. Burcu SÜMER Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi -Kamu Hizmeti Yayıncılığında Devlet Desteklerinin Kullanımına İlişkin Avrupa Birliği Mevzuatı.

www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT ZİRVE SONUÇ RAPORU Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen İstanbul

Detaylı

SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT. Istanbul Nuclear Power Plants Summit 30-31 May 2014. www.nuclearpowerplantssummit.com

SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT. Istanbul Nuclear Power Plants Summit 30-31 May 2014. www.nuclearpowerplantssummit.com Istanbul Nuclear Power Plants Summit 30-31 May 2014 ANA DESTEKÇİ MAIN SUPPORTER www.nuclearpowerplantssummit.com SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT Nuclear Engineers Society www.nmd.org.tr PARTNER VE paydaşlarımıza

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2014, 15(1) 41-53 Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Necdet Karasu Çığıl Aykut Betül Yılmaz

Detaylı

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM AYLARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM AYLARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM AYLARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Sultan Demircan Dr. Eda Gürlen Funda Uysal Hacettepe Üniversitesi Özet Öğrenciler ilkokula farklı yaşlarda

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA

Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA Hatice Utkan SAHA Derneği temelde, Türkiye çağdaş sanatının uluslararası alandaki varlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, sanatçı,

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

HER ŞEYDEN SONRA AFTER ALL FORUM

HER ŞEYDEN SONRA AFTER ALL FORUM HER ŞEYDEN SONRA AFTER ALL FORUM Avrupa Kültür Derneği 10. Yıldönümü Projesi European Cultural Association 10th Anniversary Project HER ŞEYDEN SONRA FORUM PROGRAMI AFTER ALL FORUM PROGRAM HER ŞEYDEN SONRA

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN İLK ÇALIŞMA YILLARINA YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN İLK ÇALIŞMA YILLARINA YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN İLK ÇALIŞMA YILLARINA YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ Yard.Doç.Dr. Işıl Kabakçı Prof.Dr. H. Ferhan Odabaşı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

02-03-04 Mayıs 2008. I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM: SMEs and BASEL II

02-03-04 Mayıs 2008. I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM: SMEs and BASEL II I. ULUSLARARASI SEMPOZYUM: KOBİ ler ve BASEL II BASEL II YE GEÇİŞ ÖNCESİ KOBİ LERDE GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BİLDİRİLER KİTABI 02-03-04 Mayıs 2008 İzmir Ekonomi Üniversitesi

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

Mevlana. Değişim Programı Exchange Programme

Mevlana. Değişim Programı Exchange Programme Mevlana Değişim Programı Exchange Programme 2 Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

Detaylı

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1893 Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi Tuğba YILMAZ*, Melek

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı