T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 16 Karar Konusu : Çanakkale Zaferi 100. Yıl Kutlama Programı. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK- Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK (Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN (Katılmadı) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün tarih ve 643 sayılı, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Çanakkale Zaferinin 100. Yılı münasebeti ile Çanakkale ruhunun yaşatılması, tarih şuurunun yaygınlaştırılması, yeni nesillerin milli ve manevi değerlere bağlılığı amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce bir dizi program yapılması planlanmış olup program içeriği aşağıda sunulmuştur. 1-İlçemizdeki ilköğretim 1. sınıf öğrencilerimize Çanakkale Kahramanlarını anlatan kitap seti dağıtımının yapılması, 2-Okullarımızda Çanakkale Zafer Koşusu düzenlenmesi, 3-Çanakkale ruhunu yaşatacak ve canlı tutacak konferans, konser, tiyatro gösterileri, kompozisyon ve şiir yarışmaları düzenlenmesi, 4-Çanakkale Şehitlerimiz için bir Mevlüt Programı düzenlenmesi, 5- Müdürlüğümüzce 2014 yılında öğrencilere yönelik Hayalimdeki Akyurt konulu bir resim yarışması düzenlenmiş ve ödül olarak yarışmaya katılan öğrencilerin götürüleceği Çanakkale Gezisi programı Çanakkale İli nde meydana gelen deprem nedeni ile iptal edilmiştir.2015 yılı içerisinde iptal edilmiş olan Çanakkale Gezisi programının yeniden düzenlenmesi, Yapılacak olan tüm etkinliklerimiz esnasında oluşacak masrafların Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda karşılanmasına ilişkin yazı üzerinde söz alan Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ yazının komisyona havale edilmeden burada görüşülerek karar alınmasını Meclis Üyelerinin oylarına sundu ve oy birliği ile kabul edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nden gelen yazıya yapılacak olan Çanakkale gezisi programına aynı zamanda İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın da Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda götürülmesinin gelen yazıya ilave edilmesini Meclis üyelerinin oylarına sundu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün yazısına Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisi ilave edilerek yazının geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oybirliği ile karar verildi Belediye Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

2 Karar Tarihi : Karar No : 17 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK- Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK (Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN (Katılmadı) Yazı İşleri Müdürlüğü nün tarih ve 565 sayılı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 313 sayılı ve tarih ve 437 sayılı yazıları ile, Meclis Üyeleri tarafından verilen 3 adet önergesi, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Plan ve Proje Müdürlüğü nün Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2015 yılı içerisinde düzenleyecekleri evraklardan alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Ankara 4.İdare Mahkemesinin Esas No:2013/932 Karar No:2014/1333 sayılı Mahkeme Kararının yerine getirilmesine ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine; 2015 yılı Tarım Bakanlığı nın, Tarım ve Hayvancılıkla ilgili olarak bölgemizin faydalanabileceği teşvik ve primlerin araştırılmasına ilişkin verilen önerge üzerinde inceleme yapılmak üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine; Türkiye genelindeki tarihi kültürel yerlerin gezilerek yerinde incelenmesine ilişkin verilen önerge üzerinde inceleme yapılmak üzere Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine; Günümüzün en büyük teknolojik nimetlerinden birisi olan ve e-devlet uygulamaları başta olmak üzere birçok hizmetin sunulduğu internet imkanından mahrum olan hemşehrilerimizin bu imkanlardan yararlanabilmesini sağlamak amacıyla İlçemizde internet erişimi olmayan mahalle ve bölgelerde internet erişiminin sağlanabilmesi amacıyla wifi kablosuz internet erişiminin kurulmasına ilişkin verilen önerge üzerinde inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; yapılan açık oylama sonucunda; Oybirliği ile karar verildi Belediye Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

3 Karar Tarihi : Karar No : 18 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK- Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK (Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN (Katılmadı) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 680 sayılı ve tarih ve 689 sayılı yazıları, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. İlçemiz Güzelhisar mahallesi 1985 ada 5 nolu parselde TEDAŞ Genel Müdürlüğü ne trafo yeri olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesine ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine; İlçemiz Yıldırım Mahallesi 14 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parsellerde Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine; yapılan açık oylama sonucunda; Oybirliği ile karar verildi Belediye Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

4 Karar Tarihi : Karar No : 19 Karar Konusu : Cenaze Taşıma aracı alınması. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK- Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK (Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN (Katılmadı) Mali Hizmetler Müdürlüğü nün tarih ve 753 sayılı yazısı, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Belediyemiz bünyesinde cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 1 adet cenaze taşıma aracı alımı yapılması gerekmektedir. 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi 2. bendi gereğince cenaze taşıma aracının alınmasına gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oybirliği ile karar verildi Belediye Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

5 Karar Tarihi : Karar No : 20 Karar Konusu : Belediyemize ait 374 ada 12 nolu Parsel de bulunan binanın Akyurt Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğine bedelsiz olarak tahsis edilmesi. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK- Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK (Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN (Katılmadı) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 782 sayılı yazısı, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. İlgi: Ankara Orman İşletme Müdürlüğü tarih ve (801.99)/ sayılı yazısı. İlgi yazıda eski Halk Eğitim Merkezi'nin bulunduğu binanın bedelsiz olarak tahsis edilmesi istenmektedir Sayılı Belediye Kanunu'nun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75.Maddesinin (d) bendinde Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda "Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür." denilmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yıldırım Mahallesi 374 ada 12 parselde kayıtlı 805,00 m2 yüzölçümlü yaklaşık 120 m2 taban alanına sahip 2 katlı daha önce ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından kullanılan binanın zemin katının ve yaklaşık 250 m2 taban alana sahip 1 katlı daha önce İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılan binanın Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ne bağlı ilçemizde yeni kurulan Akyurt Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği tarafından kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis süresinin belirlenmesine ilişkin yazı üzerinde söz alan Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ yazının komisyona havale edilmeden burada görüşülerek karar alınmasını Meclis Üyelerinin oylarına sundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yazı üzerinde Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ söz alarak Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yıldırım Mahallesi 374 ada 12 parselde kayıtlı 805,00 m2 yüzölçümlü yaklaşık 120 m2 taban alanına sahip 2 katlı daha önce ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından kullanılan binanın zemin katının ve yaklaşık 250 m2 taban alana sahip 1 katlı daha önce İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılan binanın Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ne bağlı ilçemizde yeni kurulan Akyurt Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği tarafından kullanılmak üzere 3 (Üç) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesini gelen yazıya ilave edilmesini Meclis üyelerinin oylarına sundu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nden gelen yazıya Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisi ilave edilerek yazının geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oybirliği ile karar verildi Belediye Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

6 Karar Tarihi : Karar No : 21 Karar Konusu : Komisyona havale edilen konular. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK- Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK (Katılmadı)-Bünyamin TÜRKCAN (Katılmadı) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün tarih ve 313 sayılı Akyurt Kent Konseyinin tarih ve 01 nolu kararı, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. İlçemizdeki mahallelerde bulunan bayanların yöresel ürünlerini tanıtabilmeleri amacıyla Köy Tanıtım Günleri Projesi düzenlenmesine ilişkin konu üzerinde; Toplum olarak kişilerin eğitilmesi, kendilerini ifade kolaylığı sağlamak amacı ile daha önce de ilçemizde düzenlenen Kişisel Gelişim Seminerlerinin devamının getirilmesine ilişkin konu üzerinde inceleme yapılmak üzere; Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine; İlçemizde yaşayan anne baba adaylarına yönelik Gebe ve Gebelikle ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin konu üzerinde inceleme yapılmak üzere; Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine; İlçedeki mevcut kaldırımların genişletilmesi ve bulunmayan yerlere kaldırım yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Saracalar Mahallesi'nin muhtelif sokaklarında araç ve yaya geçişinin müsait olmadığı muhtar tarafından bildirilmiş, acil olarak bu sorunun dikkate alınmasına ilişkin konu üzerinde; Akyurt'ta yapılaşmanın dikine yönde değil yatay olarak ve doğal alanları koruyarak yapılmasına ilişkin konu üzerinde inceleme yapılmak üzere; İmar Komisyonuna havale edilmesine; Nurettin Cankurtaran Caddesi nin bitişinde Çankırı Caddesine çıkılmadan, trafiğin işleyişini aksatmadan İlçe içinde bir U dönüşünün yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Muhtarlarımız tarafından köy yollarına bakım yapılması ve karlı dönemlerde köy içlerindeki yollara tuz atılmasına ilişkin konu üzerinde inceleme yapılmak üzere; Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine; Her Mahalleye Bir Anaokulu Projesine ilişkin konu üzerinde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Kütüphanesi işbirliğine gidilerek okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla Annem ve Babamla Okuyorum adlı kampanya Projesine ilişkin konu üzerinde; AKSİAD ile iş birliğinde İlçemizdeki okullarla fabrikalar arasında eşleştirme yapılarak oluşturulacak Kardeş Okul Projesine ilişkin konu üzerinde; Okullar arası bilgi yarışmaları ve Bilim Şenliği Projesine ilişkin konu üzerinde; Akyurt un ilçe oluş yıldönümü olan 9 Mayıs tarihinde okulların katılımıyla Resim, Müzik, Tiyatro Festivali ve İlçe Oluş Yıldönümü Şenlikleri Projesine ilişkin konu üzerinde; Çevrede yetişen ürünlerin sergilendiği yöresel kültür festivali düzenlenmesine ilişkin konu üzerinde; AKSİAD ile sanayi ürünlerinin tanıtıldığı fuar düzenlenmesine ilişkin konu üzerinde; Haftalık aylık bültenler çıkarılması ve zenginleştirilmesine ilişkin konu üzerinde; Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Belediye Tiyatrosu, Belediye Bandosu kurulmasına ilişkin konu üzerinde; Akyurt Kültür Parkında özellikle Ramazan Ayında şenlikler düzenlenerek, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılması ve halkın parkı aktif olarak kullanılmasının sağlanmasına ilişkin konu üzerinde;

7 Karar Tarihi : Karar No : 21 Karar Konusu : Komisyona havale edilen konular. -Sayfa 2- Yeni yapılan Dolay Mevkii mesire alanı içerisinde bir okuma parkı oluşturulmasına ilişkin konu üzerinde inceleme yapılmak üzere; Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine; 6360 sayılı Kanun gereğince İl Özel İdare Müdürlükleri kapatılıp görev ve yetkileri Büyükşehir Belediyelerine devredilmiştir. Çiftçilerimize yapılacak desteklerin ilçede planlı bir şekilde yürütülebilmesi, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlanması ve ilçemizin desteklerden daha fazla yararlanabilmesi için Akyurt Belediyesi bünyesinde Kırsal Kalkınma Destekleme ve Koordinasyon Biriminin kurulmasına ilişkin konu üzerinde inceleme yapılmak üzere; Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine; 2015 Yılı Nisan ayı içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında dostluk ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla sportif faaliyetler düzenlenmesine ilişkin konu üzerinde; 2015 Yılı Kasım ayı içerisinde ilçemizdeki esnaflar ve mahalle sakinlerine yönelik voleybol turnuvası yapılmasına ilişkin konu üzerinde; 2014 yılında yapılan Atık Pil Toplama Kampanyasında emeği geçen Akyurt İlkokulu İdarecileri ve Öğrencilerinin ödüllendirilmesine ilişkin konu üzerinde inceleme yapılmak üzere; Çevre-Sağlık- Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine; İlçemizdeki Özel Halk Otobüslerinin Sıhhıye Güzergahından faydalanmalarına ilişkin konu üzerinde; GPS sisteminden sıra ve süre takibi yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Hafta içi sabah ve öğle saatlerinde Hastane güzergahlarına servis düzenlenmesi (Hacettepe, Numune, Yüksek İhtisas, İbn-i Sina Hastane güzergahı) ne ilişkin konu üzerinde; Balıkhisar Güzergahında çalışan şehiriçi minibüslerin Ukome Kararında belirlenen güzergaha uymadığı tespit edilmiştir. Şehiriçi minibüslerinin Ukome Kararına uymalarını ya da Saray Mahallesinden Akyurt'a geçmemelerinin sağlanmasına ilişkin konu üzerinde; Çankırı Yolu Büğdüz Kavşağına Trafik Lambası konulmasına ilişkin konu üzerinde; Nurettin Cankurtaran Caddesi ile Şehit Tezcan Özdemir Caddesinin kesiştiği noktaya lambalı ikaz konulmasına ilişkin konu üzerinde; Nurettin Cankurtaran Caddesini Köroğlu Caddesine bağlayan kavşağa ikaz lambası konulmasına ilişkin konu üzerinde; Nurettin Cankurtaran Caddesi, Serin Sokak bağlantısına göbek yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Ankara Caddesi Meydanı Postahane ile Merkez Camii arasındaki kesin park yasağı durumunun esnafa verdiği zarar sebebiyle kısmi park yasağına çevrilmesi ve 15 dakikaya kadar duraklamaya izin verilmesine ilişkin konu üzerinde; Galaba Mahallesi Yakupoğlu İlköğretim Okulu önüne bariyer yapılması, Timurhan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu önüne bariyer yapılması, Yeşiltepe Mahallesi Küba Camii ve Akyurt İlköğretim Okulu önüne bariyer yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Nurettin Cankurtaran Caddesi ni Köroğlu Caddesi ne bağlayan kavşağa göbek yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Şehit Kubilay Caddesi, Şehit Tezcan Özdemir Caddesi ve Köroğlu Caddelerine kaldırım yapılmasına ilişkin konu üzerinde inceleme yapılmak üzere; Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Oybirliği ile karar verildi Belediye Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

8 Karar Tarihi : Karar No : 22 Karar Konusu : Belediyemize ait Büğdüz Mahallesi 1663 ada 1 nolu parselin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı na tahsis edilmesi. İmar Komisyonunu tarih ve 02 nolu raporu, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen tarih ve sayılı yazıları ile Belediyemiz Meclisinin tarih ve 549 sayılı kararı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın Kuruluş Görev Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İlçenizde daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için Akyurt Yol ve Asfalt İlçe Şefliği Kurulmuştur. Bu nedenle ilgili şeflik tarafından İlçenizde yürütülecek hizmetler için Mülkiyet Belediyenize ait imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan Akyurt İmar 1663 ada 1 numaralı parselinin imar planı kullanım amacında kullanılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 75. Maddesi (d) bendi gereğince bedelsiz olarak 25 yıllığına Başkanlığımız adına tahsis edilmesi talebinde bulunulmuştur sayılı Belediye Kanunun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. Maddesinin (d) bendinde Belediye, Belediye Meclisinin Kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanına giren konularda; Kendilerine ait taşınmaz malları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verebilir. Bu taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda aynı esaslara göre yeniden tahsisi mümkündür denilmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Büğdüz Mahallesi 1663 ada 1 nolu parselde kayıtlı m2 yüzölçümlü, imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan arsanın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İlçemizde daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için kurulan Akyurt Yol ve Asfalt İlçe Şefliği tarafından ilçemizde yürütülecek hizmetler için, yapımına 2 yıl içerisinde başlanmak şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince 15 (onbeş) yıl süre ile bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı na tahsis edilmesi hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

9 Karar Tarihi : Karar No : 23 Karar Konusu : Yıldırım Mahallesi 392 ada 14 parselin Uygulama İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun tarih ve 03 nolu İlçemiz Yıldırım Mahallesi 392 ada 14 parselin Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin raporu, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Mevcut durum: Söz konusu parselin tarih 8 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kaldığı, 392 ada 4, 5,6 ve 7 numaralı parsellerin tevhidi ile oluştuğu, Parsel büyüklüğünün 2091 m² olduğu, Onaylı imar planında Kullanım amacı:konut, Yapı nizamı: Ayrık, Kat adeti:4, olarak belirlendiği Taks, Kaks, Çekme mesafelerinin belirtilmediği, Talep edilen plan değişikliği ile: Emsal:1,60 olarak belirlendiği, Yapı yüksekliğinin Yençok:21,50 m olarak belirlendiği, 5 adet plan notu hazırlandığı, 1. Jeolojik jeoteknik ve deprem yönetmeliğine uygun zemin etüdü yapılmadan ve ilgili kuruluş tarafından tasdik edilmeden, proje tasdiki ve inşaat uygulaması yapılamaz. 2. Konut alanında farklı işlevlerde kullanımlar yer alamaz. 3. Emsal:1,60, Yençok: 21,50 m.dir. 4. Çekme mesafeleri planlı alanlar tip imar yönetmeliği ve mekansal planlar yapım yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecektir. 5. Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyulacaktır, hususları tespit edilmiş olup, Talep edilen plan değişikliği ve plan notları ile tabanda daha az alan kullanılarak yapının ortak açık alanında yer alabilecek otopark, yeşil alan gibi kullanımlarda artış sağlanacağından ve yapının daha nitelikli olabilmesine imkan vereceğinden, talep edilen uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı na gönderilmesi hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

10 Karar Tarihi : Karar No : 24 Karar Konusu : Suriyeli Mültecilere Sosyal Yardımlar Yapılması. Yazı İşleri Müdürlüğü nün tarih ve 896 nolu Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mültecilere Sosyal Yardımlar Yapılmasına ilişkin yazı, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Suriye'de 2011 yılında başlayan karışıklık, geçen süre zarfında iç savaşa dönüşmüştür. Bu nedenle ortaya çıkan ülkedeki istikrarsızlık, 3 milyon Suriyeli insanların güvenli bölgeler arayışı içinde zorunlu göçe maruz kalmalarına neden olmuştur. Aralık 2014 itibariyle ülkemize göç eden Suriyeli mülteci sayısı kişiyi aşmış durumdadır. Ülkemize göç eden Suriyelilerin yine önemli bir bölümü Geçici Koruma kamplarından ziyade son derece zor ve sağlıksız koşullarda kendi imkanları ile sahipsiz, bakımsız, güvenilir olmayan evlerde ve hatta sokaklarda, parklarda, köprü altlarında vb. yerlerde yaşamaktadır. Suriyeliler iyi bir yaşam sürmekten ziyade; güvenlik, beslenme, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılama arayışındadır. Göç edenlerin %75 inden fazlasını çocuk ve kadınların oluşturduğu düşünüldüğünde zorunlu göçün yarattığı trajedi daha rahat anlaşılabilir. Suriye'de yaşanan iç karışıklar nedeniyle ülkemize sığınan ve halen ilimizde bulunan "Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Sunulacak Hizmetlerin Yürütülmesine" dair, 2014/6883 karar Sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2014/4 nolu genelgesi yayınlanmıştır Sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye'nin Görev ve Sorumlulukları başlıklı, 14. Maddesinin (a) fıkrasında"... gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır..." denilerek Belediyenin görevleri arasında sayılmıştır. Bu amaçla; toplumsal barışın ve yoksulluklardan kaynaklanan suçların ortadan kalkmasına destek vermek amacıyla Ülkemize göç eden fakir ve muhtaç Suriyeli mültecilere; Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda, ihtiyaçları olan; her türlü yakacak, yiyecek, giysi, genel ihtiyaç, ilaç vb. gibi malzemelerin Belediyemiz tarafından karşılanmasına ve Suriyeli mültecilere yapılacak olan bu yardım miktarının belirlenmesi için Belediye Başkanı ve Belediye encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

11 Karar Tarihi : Karar No : 25 Karar Konusu : Yıldırım Mahallesi 19 ada 8, 9 ve 12 nolu parsellerin Uygulama İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun tarih ve 04 nolu İlçemiz Yıldırım Mahallesi 19 ada 8, 9 ve 12 nolu parsellerin Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin raporu, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Mevcut durum: Söz konusu parselin tarih 8 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kaldığı, 8 ve 12 numaralı parsellerin Kullanım amacı: Konut, Yapı nizamı:ayrık, Kat adeti:5, Taks:0,40, Kaks:2,00, Ön bahçe mesafesi:5 m., Yan bahçe mesafesi:3 m. olarak belirlendiği, 9 numaralı parselin Kullanım amacı: Konut, Yapı nizamı:ayrık, Kat adeti:4, Taks:0,40, Kaks:1,60, Ön bahçe mesafesi:5 m., Yan bahçe mesafesi:3 m. olarak belirlendiği 8 numaralı parselin 589 m², 9 numaralı parselin 1453 m², 12 numaralı parselin 431 m² olduğu, parsellerin tevhidi halinde büyüklüğünün 2473 m² olacağı, 19 numaralı adanın kuzeyinde yer alan 7 metre genişliğindeki yol ile parselasyon planı arasında grafik olan imar planı paftalarının sayısallaştırılması sonucu plan ve parselasyonun tam olarak örtüşmediği, Talep edilen plan değişikliği ile: Yapı nizamı:ayrık, Kat adeti:5, Ön bahçe mesafesi:5 m., Yan bahçe mesafesi:4 m., olarak belirlendiği 3 adet plan notu hazırlandığı, ada 8 (589 m²), 9 (1453 m²) ve 12 (431 m²) numaralı parsellerin birleştirilmesi sonucu oluşacak tek parselde; düzenlemeden önceki denk (muadil) inşaat alanı (inşaat alanları: 19/8:589x2,00=1178 m², 19/9:1453x1,60=2324,8 m², 19/12=431x2,00=862 m², toplam inşaat alanı: 4364,8 m²) aşılmayacaktır. 2. Zemin katta ticari kullanımlar yer alabilir. 3. Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyulacaktır, hususları tespit edilmiş olup, Talep edilen plan değişikliği ile Nurettin Cankurtaran Caddesi üzerindeki yapılaşma düzeninin olumsuz etkileneceği düşünüldüğünden talep komisyonumuzca uygun bulunmamış olup, İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

12 Karar Tarihi : Karar No : 26 Karar Konusu : Mezarlık yeri ayrılması talepleri. Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 02 nolu raporu, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 Sayılı 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması dair Kanun ile mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı na devredilen İlçe ve Mahalle mezarlıklarında yapılacak olan cenaze-defin hizmetleri ve mezarlık işlemleri Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 944 sayılı Kararı ile Akyurt Belediye Başkanlığı na devredilmesine ilişkin Mezarlıklar Devir protokolü imzalanmıştır. İş bu protokol 6360 Sayılı Kanun gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı na devredilen Akyurt İlçesindeki mezarlık/mezarlıkların tesisi, işletilmesi ile cenaze-defin hizmetlerinin yine Akyurt Belediye Başkanlığı nca yapılmasına ilişkin esasları kapsamaktadır. İlçemiz Mahallelerinde bulunan tüm mezarlıklarda vefat eden vatandaşlarımız mezarlık ücreti alınmadan defnedilmektedir. Ancak sık sık vatandaşlarımız tarafından vefat eden eşlerinin veya yakınlarının yanında kendileri için mezar yeri ayrılmasını veya kendileri için aile mezarlığı ayrılması talepleri bulunmaktadır. Rapor üzerinde çalışmalar devam ettiğinden Plan ve Bütçe Komisyonunun ek süre talebi uygun görülmüş olup, gerekli incelemeleri yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

13 Karar Tarihi : Karar No : 27 Karar Konusu : Halil İbrahim Camii nin tamiratının yapılması. Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 03 nolu raporu, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Timurhan Mahallesi Halil İbrahim Camii'nin alt kat onarım ve bakımı için yerinde yapılan incelemeler ve gözlemler sonucunda; Mescit, derslik, öğretmen odası, giriş holü, mutfak, bayan wc ve bayan abdesthane bölümlerinin oluşturulması. Bölümleri oluşturmak için duvar imalatı. Yeni oluşturulan bölümlerin sıvasının yapılması. Mescit, derslik ve öğretmen odası duvarlarına toplam 8 adet pencere yeri açılarak pencerelerinin takılması. Bütün duvarların alçı ve boyasının yapılması. Mescit, derslik ve öğretmen odası kısımlarının zemin şap betonun atılması. Derslik ve öğretmen odası bölümlerinin zemin parke döşemesinin yapılması. Hol, mutfak, bayan wc ve bayan abdesthane bölümlerinin zemin fayanslarının yapılması. Bayan wc ve abdesthane duvarlarının fayans yapılması. Mutfak dolap ve tezgahının yapılması. Dış kapı yerinin açılması. 9 adet iç, 1 adet dış kapı yapılması. Bayan wc ve abdesthane bölümlerinin tesisat işlerinin yapılması. Cami girişinin merdiven üstü kısmının kapatılması. Bina kenarlarının tretuvar (kaldırım) imalatının yapılması gerektiği tespit edilmiştir sayılı Belediye Kanunun Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Başlıklı 14. Maddesinin (b) bendinde Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;.(değişik ikinci cümle: 12/11/ /17 md.) denilmektedir sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi gereğince Timurhan Mahallesi Halil İbrahim Camii'ne Belediyemiz Bütçe imkanları doğrultusunda tespit edilen bakım ve onarımların yapılabilmesi için Belediyemiz tarafından malzeme yardımı yapılması komisyonca uygun bulunmuş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Fen İşleri Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

14 Karar Tarihi : Karar No : 28 Karar Konusu : Belediyemiz Necip Fazıl Konferans Salonun program ücretleri Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 04 nolu raporu, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Akyurt Belediyesi Kültür Parkı içerisinde bulunan, Akyurt Belediyesi Konferans Salonunda gösteri, toplantı ve program yapmak isteyen özel ve tüzel kişilerden günlük olarak alınacak ücretlerin belirlenmesi için komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde alınan karar aşağıda bilgilerinize sunularak; Günlük Alınacak Ücret (16 Nisan- 14 Kasım tarihleri arasında) Yaz Sezonu için: Sivil Toplum Örgütleri ve Dernekler: Siyasi Partiler (Yapacakları Kongrelerden): Sivil Toplum Örgütleri ve Resmi Kurumların Kar amaçlı olarak yapacakları gösteri ve programlardan: Diğer Tüzel ve Gerçek Kişilerin yapacakları gösteri ve programlardan: ücret alınmasına, 300,00 TL + KDV 400,00 TL + KDV 400,00 TL + KDV 500,00 TL+ KDV Günlük Alınacak Ücret (15 Kasım 15 Nisan tarihleri arasında) Kış Sezonu için: Sivil Toplum Örgütleri ve Dernekler: 400,00 TL + KDV Siyasi Partiler (Yapacakları Kongrelerden): 500,00 TL + KDV Sivil Toplum Örgütleri ve Resmi Kurumların Kar amaçlı olarak yapacakları gösteri ve programlardan: 750,00 TL + KDV Diğer Tüzel ve Gerçek Kişilerin yapacakları gösteri ve programlardan: 750,00 TL + KDV ücret alınması ve Resmi Kurumların yapacağı gösteri, toplantı ve programlardan ücret alınmaması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

15 Karar Tarihi : Karar No : 29 Karar Konusu : İstanbul a Kültürel ve Tarihi bir gezi yapılması. Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonunun tarih ve 01 nolu raporu, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Günümüzde yönetimde başarılı olabilmek için öncelikle çevresel unsurların yakından izlenmesi gerekir. Bu anlamda, belediyemiz meclis üyeleri ve personeli ile, ekonomik, sosyal, kültürel, sanat ve spor gibi alanlarda tecrübe edinmek, faaliyet ve projeler gerçekleştirmek amacıyla İstanbul a bir gezi yapılması; ve yapılacak gezide yol, iaşe ve konaklama masraflarının, Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda karşılanması komisyonca uygun bulunmuş olup, Eğitim-Kültür- Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

16 Karar Tarihi : Karar No : 30 Karar Konusu : İlçemizde Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı. Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun tarih ve 01 nolu raporu, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. İlçemize bağlı Kalaba Mahallesinde Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı çıkmış olup, hastalığın bulunduğu mahalle, koruma bölgesi (Cücük, Kızık, Yeşiltepe, Beyazıt, Atatürk Mahalleleri) ve gözetim bölgesinde (Şeyhler, Timurhan ve Çam Mahalleleri) hastalığa duyarlı hayvanların hareketlerinin yasaklanmasına ve alınacak diğer tedbirlere ilişkin İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı alınmıştır. Ülkemizde şimdiye dek görülmeyen bu hastalık güney doğu bölgemizde 2013 yılında görülünce basın tarafından Afrika Hastalığı adı verildi. Asıl adı "Sığırların Nodüler Ekzantemi" dir. Halk arasında çiçek hastalığı denmektedir. Etkeni koyun-keçi çiçek virusu ile aynı gruptan bir virustur. Bu hastalık deri üzerinde şişliklerle görülür. Aynı şişlikler iç organlarda da oluşur. Hastalık sokucu sineklerle bulaştırılır. Doğrudan temas da bulaşma yoludur. Ağız ve burundan gelen akıntılarla veya süt ile temas bulaşma kaynağı olabilirse de hastalığın sokucu, kan emici sineklerle bulaşması başlıca yayılma yoludur. Yayılma oranı yüksek olmasına rağmen ölü oranı yaklaşık % 5 dir. Hastalığın tedavisi yoktur. Hastalığın görüldüğü işletmelerde yayılmasına vasıta olabilecek gübre, atık v.s. imha edilmeli ve periyodik aralıklarla dezenfeksiyon yapılmalıdır. Hastalığın görüldüğü işletmelerde giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır. Karantina, temizlik, dezenfeksiyon, hastalıktan ölen hayvanların imhası gibi konularda önemlidir. Hastalıktan korunma için iki yönetim vardır. Birincisi sineklerle mücadele, ikincisi ise aşılamadır. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen aşılama işlemlerinin devam etmesine ve sinekle mücadele işlemlerinin yürütülmesi için Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Sağlık İşleri Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

17 Karar Tarihi : Karar No : 31 Karar Konusu : İlçemizde şiir dinletisi programı yapılması. Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonunun tarih ve 01 nolu raporu, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Söz sanatlarının en önemlisi ve etkilisi olan şiirin toplumsal hayatımızın içerisinde çok önemli bir yeri olup, şiirleri yazan şairler, duyulamayını duyan, görülemeyeni gören, başkalarının hisseder gibi olup da hissedemediğini yazdıklarıyla gönül öncülüğü yapan, söylenemeyen sözlerin söyleme ustası olan zarif insanlardır; zengin, renkli ruhların temsilcileridir. İlçemiz halkına yönelik Belediyemiz Necip Fazıl Konferans Salonunda, İlçemizde kültürel faaliyetlerin artırılmasına katkıda bulunmak adına ünlü şairlerimizin davet edileceği bir şiir dinletisi programı yapılmasına, bu program esnasında yapılacak masrafların Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda karşılanması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ Ahmet Turan ADIYAMAN - Sayıştay Uzman Denetçisi Salim DEMİREL - Sayıştay Başdenetçisi 1. GENEL OLARAK Sosyal yardım ve hizmetler, toplumda

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı