ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU"

Transkript

1 1 in Ait Olduğu Alt Süreci 5 - Enstitü, Yüksekokul, ve AraĢtırma Merkezi Yönetim Yüksekokul, ve T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : Ġşlemleri Süreci Bu için seçilmemiģtir. Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Kurum Ġmaj Kaybı Öğretim Üyeleri tarafından KiĢisel Haftalık Ders yükü çizelgelerinin zamanında Bölüm sekreterliğine iletilmemesi,saat çakıģmalarının yaģanması,zamanında ilgili birime (Enstitü Tahakkuk/Dekanlık Muhasebe) teslim edilememesi in

2 AraĢtırma Merkezi Yönetim in Ait Olduğu Süreci Alt REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 3 Soru 2 5 Soru 3 0 Soru 4 0 SH-1.03.Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek Puanı Değişim (in Yeni PH Sınıf, Laboratuvar, Seminer vetoplantı Salonu vb. Eğitim - Öğretim ve Alanlarının Fiziki ve Teknolojik Donanımını ĠyileĢtirmek Tespit Edilen Hizmet aksaması Bütçe yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemelerin istenilen düzeyde temin edilememesi e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in birim bütçesi kullanılırken ihtiyaçlar önceliklendirilir, doğrudan teminler sıraya konularak iģlem yapılır

3 in Ait Olduğu Alt REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Süreci 5 - Enstitü, Yüksekokul, ve AraĢtırma Merkezi Yönetim Yüksekokul, ve AraĢtırma Merkezi Yönetim ihtiyaçların neye göre sıralandığı Soru 1 2 Soru 2 5 Soru 3 0 Soru 4 0 SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Puanı Değişim (in Yeni Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Ġmaj Kaybı Yönetim Kurulu Karalarının zamanında ilgili birimlere ulaģtırılamamasından kaynaklanan problemler e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / stratejik hedeflere göre önceliklendirme yapılması in SoruĢturma olması durumunda kanıtlayıcı belgelerde eksiklik olması

4 in Ait Olduğu Alt REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 7 Süreci Yöneticilerin YKK'ların yazılıp yazılmadığını kontrol etmesi SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Soru 2 8 Soru 3 0 Soru 4 3 PH Kamu Ġç Kontrol Standartlarını Akademik ve Ġdari Birimlerin Tümünde YaygınlaĢtırmak Puanı Değişim (in Yeni Tespit Edilen Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zamanemek kaybı Ödeme yapılacak çalıģanların bilgilerindeki değiģmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Puanı Değişim (in e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in Akademik ve Ġdari Personelin maaģ, ekders ve fazla çalıģma karģılığı ücretlerini ödeme ile ilgili iģleri yapmak ve takip etmek. e verilecek cevaplar: Yeni / Ek /

5 in Ait Olduğu Alt Ödeme yapılacak çalıģanın değiģikliklerine iliģkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi. Ödeme yapılacak çalıģanın değiģikliklerine iliģkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi. Süreci SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Soru 1 8 Soru 2 4 Soru 3 0 Soru 4 1 Soru 1 8 Soru 2 6 Soru 3 0 Soru 4 0 Soru 1 1 Soru 2 0 Soru 3 2 Soru 4 3 Soru 5 3 PH Kamu Ġç Kontrol Standartlarını Akademik ve Ġdari Birimlerin Tümünde YaygınlaĢtırmak Yeni Personelin bilgilendirilmesi Yukarı Personelin bilgilendirilmesi AĢağı Tespit Edilen Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zamanemek kaybı, Kurum yetkililerinin para cezası ödemesi Prim ödemesi yapılacak çalıģan ve öğrencilerin bilgilerindeki eksiklik veya değiģikliklerin bildirlimemesi /geç bildirilmes in Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerinin internet ortamında veri giriģinin yapılması

6 6 in Ait Olduğu Alt Süreci SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Bu e Ait Hiç GirilmemiĢtir. PH Kamu Ġç Kontrol Standartlarını Akademik ve Ġdari Birimlerin Tümünde YaygınlaĢtırmak Tespit Edilen Birim imaj kaybı ve maddi hak kaybı oluģması Telafi dilekçelerinin ve kiģisel ders yükü çizelgelerinin zamanında ve doğru bir Ģekilde verilmemesi REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Telafi dilekçelerinin telafi dersi yapılmadan önce verilmesi ve muhasebe bürosu tarafından kontrol edilmesi Soru 1 8 Soru 2 6 Soru 3 2 Puanı Değişim (in Yeni in Ek ders ücretlerine iliģkin iģlemlerin yapılması ve takibi e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / KiĢisel ders yükü çizelgelerinin internet ortamına / otomasyona aktarılarak doldurulması.

7 Soru 4 0 in Ait Olduğu Tespit Edilen in Süreci Birim imaj kaybı 7 Alt SH-1.03.Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek Bu için Performans seçilmemiģtir. TaĢınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinden dolayı ödemelerde gecikme meydana gelmesi TaĢınır Kayıt Kontrol bürosundan taģınır iģlem fiģlerini ve muayene raporunun alınmasını sağlamak ve ödeme emri evrakına bağlamak REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller TaĢınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmesinin sağlanması Soru 1 5 Soru 2 5 Soru 3 0 Soru 4 4 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek /

8 8 in Ait Olduğu Süreci Alt SH-6.04.Fiziki Alanları ĠyileĢtirmek PH Akademik Büro, Ġdari Büro ve Ortak Alanları Fiziki Alanları BeĢ Yıl Ġçinde %65 ĠyileĢtirmek Tespit Edilen kamu zararı, hizmetin aksaması ÇeĢitli nedenlerle meydana gelen arızlar nedeniyle öngörülmemiģ hizmet alımları dolayısıyla bütçe yetersizliği REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Ek ödenek talebinde bulunmak in Ait Olduğu Soru 1 1 Soru 2 2 Soru 3 4 Soru 4 0 Puanı Değişim (in Yeni Tespit Edilen in Aboneliğe bağlı iģlemler ve bakım onarım hizmeti alımı için doğrudan temin faaliyetleri e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in SH-2.04.Finansal Bu için Performans kamu zararı, imaj kaybı, Tüm Ödemeye asıl

9 Alt Süreci in Ait Olduğu Alt Kaynakların GeliĢtirilmesini Sağlamak ve Etkin Kullanmak seçilmemiģtir. haksız kazanç evrakları düzenleme faaliyetleri tekerrrür ödeme REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller 1. iptal veya iade edilmiģ belgeleri imha etmek 2. bütçe otomasyon sistemlerini karģılaģtırarak kontrol etmek Süreci SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Soru 1 1 Soru 2 9 Soru 3 2 Soru 4 0 PH Kamu Ġç Kontrol Standartlarını Akademik ve Ġdari Birimlerin Tümünde YaygınlaĢtırmak Puanı Değişim (in Yeni Tespit Edilen kamu zararı, imaj kaybı, haksız kazanç hırsızlık - yolsuzluk - görevi e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in Yemek fiģ satıģı gibi nakit para akıģı olan faaliyetler

10 in Ait Olduğu Alt kötüye kullanma REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller 1. nakitlerin kilitli dolaplarda bulundurulması 2. ödemelerin haftalık düzenli yapılaması 3. fiilen fiģ satıģ yapan kiģ ile nakdi saklayan kiģilerin ayrılması Süreci Bu için seçilmemiģtir. Soru 1 0 Soru 2 4 Soru 3 0 Soru 4 0 Bu için Performans seçilmemiģtir. Puanı Değişim (in Yeni Tespit Edilen kurum imaj kaybı hedeflere ulaģamama (hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ualaģılabilir olmaması) in e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

11 in Ait Olduğu Alt REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 0 hedefler spesifik, ölçülebilir, ualaģılabilir olacak Ģekilde belirlenir Süreci SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Soru 2 8 Soru 3 1 Soru 4 1 Puanı Değişim (in Yeni PH Kamu Ġç Kontrol Standartlarını Akademik ve Ġdari Birimlerin Tümünde YaygınlaĢtırmak Tespit Edilen Hizmet Aksaması Mevzuatlarda meydana gelen değiģikliklerin zamanında alt birimlere bildirilmemesi e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / hedefler belirlenirken tüm ilgililerin katılımıyla toplantı düzenlenebilir in

12 in Ait Olduğu Alt Süreci e verilen cevaplar: Mevcut kontroller REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ Soru 1 4 Soru 2 2 Soru 3 1 Soru 4 3 Bu için seçilmemiģtir. Puanı Değişim (in Yeni Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Can ve Mal kaybı Deprem REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Alt birimlerde mevzuatlardaki tüm değiģiklikleri takip edecek personel görevlendirilebilir in deprem olması durumunda meydana gelebilecek can kayıpları yaralanmalar ve maddi zarar e verilen cevaplar: Puanı Değişim e verilecek cevaplar: Yeni / Ek /

13 Mevcut kontroller (in Soru 1 10 Soru Soru Yeni Soru 4 10 Soru in Ait Olduğu Alt Süreci Bu için seçilmemiģtir. Bu için Performans seçilmemiģtir. 1- deprem yönetmeliğine uygun binalar yapılması 2-binalarda tehlike arz eden demirbaģların sabitlenmesi 3-deprem tatbikatı yapılması Tespit Edilen can kaybı ve yaralanma yangın in REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller 1- yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapılması 2-yangın tüplerinin kolay ulaģılabilir alanlarda yeterli sayıda olması 3- Soru 1 10 Soru 2 7 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / 1- tüm çalıģanlar ve öğrenciler için sistematik biçimde yangın tatbikatı

14 15 in Ait Olduğu yangın tüplerinin kullanma talimatlarının herkesin görebileceği bir Ģekilde asılmıģ olması 4- yangın çıkıģlarının heryerden rahatlıkla ulaģılabilir Ģekilde yapılmıģ olması Süreci Alt Bu için seçilmemiģtir. Soru 3 2 yapılması 2-acil durumlarda Soru 4 10 toplanma alanlarının belirlenmesi Soru 5 2 Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen hizmet aksaması olumsuz hava koģulları in yoğun kar yağıģı, fırtına, sel baskını gibi nedenlerle öğrenci veya çalıģanların okula gelememesi durumunda eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğraması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 8 Soru 2 3 Soru 3 1 Soru 4 3 Soru 5 1 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek /

15 in Ait Olduğu Tespit Edilen in Süreci veri kaybı 16 Alt Bu için seçilmemiģtir. Bu için Performans seçilmemiģtir. biliģim sistemlerinde meydana gelen teknik aksaklıklar REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller verilerin drive'da yedeklenmesi verilerin drive'da yedeklenmesi Soru 1 10 Soru 2 2 Soru 3 0 Soru 4 3 Soru 1 10 Soru 2 2 Soru 3 2 Soru 4 0 Puanı Değişim (in e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Yeni bilgisayar donanımlarını yenilemek AĢağı bilgisayar donanımlarının yenilenmesi

16 in Ait Olduğu Tespit Edilen in Süreci öğrenci için hak kaybı 17 Alt Bu için seçilmemiģtir. Bu için Performans seçilmemiģtir. öğrenci iģleri otomasyonunun zamanında güncellenmemesi REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 3 Soru 2 3 Soru 3 2 Soru 4 0 Puanı Değişim (in e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Yeni ilgili birimle irtibat halinde olmak in Ait Olduğu Tespit Edilen in

17 18 Süreci Alt in Ait Olduğu Bu için seçilmemiģtir. Bu için Performans seçilmemiģtir. evrak ve veri kaybı, zaman ve emek kaybı birimlere ayrı ayrı tahsis edilen arģiv odasının bulunmaması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 2 Soru 2 4 Soru 3 0 Soru 4 0 Bu için Puanı Değişim (in Yeni Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen motivasyon düģüklüğü, aidiyetin az olması e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in

18 Alt Süreci in Ait Olduğu Alt Süreci seçilmemiģtir. unvan değiģikliği, terfi, görevde yükselme imkanlarının kısıtlı olması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 7 Soru 2 6 Soru 3 10 Soru 4 0 Bu için seçilmemiģtir. Puanı Değişim (in Yeni Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen zaman, emek ve kırtasiye kaybı bürokratik iģlemlerin ağır iģlemesi e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in

19 REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 1 Soru 2 0 Soru 3 0 Soru 4 2 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : 2 - Evrak Ġşlemleri Süreci in Ait Olduğu Referans Tespit Edilen in

20 1 Alt No Evrak Süreci 1 - ArĢivleme 1 - Resmi Evrak ArĢivleme in Ait Olduğu Alt 2 - Evrak Süreci 2 - Dosyalama 1 - Dosyalama SH-1.02.Eğitim Programlarının Niteliğini GeliĢtirmek PH Alanlarına Göre Sektördeki Uzman KiĢilerden Yararlanma Oranını Her Yıl Ortalama %11 Arttırmak Ders içeriklerinin uygulamadan çok teoriye kayması Bütçe kısıntıları nedeniyle 31. maddeye göre görevlendirme yapılamaması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 3 Alanlarına göre sektördeki uzman kiģlerdenden yararlanılacak ders sayısı Referans No Bu için seçilmemiģtir. Soru 2 0 Soru 3 1 Soru 4 0 Bu için Performans seçilmemiģtir. Puanı Değişim (in Yeni Tespit Edilen Hizmet aksaması UDOS'ta meydana gelen teknik aksaklıklar e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Alanlarına göre kamu çalıģanlarından görevlendirme yapılması in Evrakların zamanında ilgili birimlere sevk edilememesi

21 REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller günlü gelen giden evrak kontrolü Soru 1 8 Soru 2 4 Soru 3 0 Soru 4 0 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / 1 in Ait Olduğu Alt 6 - Öğrenci Süreci 13 - Öğrenci SoruĢturma T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : 6 - Öğrenci Ġşlemleri Süreci SH-6.04.Fiziki Alanları ĠyileĢtirmek Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Can kaybı/yaralanma yeraltından geçen elektrik in

22 1 - Öğrenci SoruĢturma ve doğalgaz hatlarının yer tespitinin yapılamaması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller bilgi yetersizliği 2 in Ait Olduğu Alt 6 - Öğrenci Süreci 8 - Öğrenci Belge 1 - Öğrenci Belge Soru 1 6 Soru 2 10 Soru 3 0 Soru 4 7 SH-6.04.Fiziki Alanları ĠyileĢtirmek Puanı Değişim (in Yeni Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Hizmet aksaması e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / konu hakkında bilgi sahibi olan kiģi ya da kuruluģlar söz konusu hatların yerlerini net olarak belirleyip uyarıcı levhalar koymalıdır Enerji kesintileri ve ağ bağlantısı sağlanamaması nedeniyle faaliyetlere ara verilmesi REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller 1-Doğalgaz ile birlikte akademik ve idari birimlerde elektrikli ısınma sistemlerinin de bulunması 2-teknolojik donanımın pek çoğunun güç kaynaklarıyla desteklenmesi Soru 1 9 Soru 2 6 Soru 3 1 Soru 4 0 Puanı Değişim (in Yeni in e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / tüm bilgisayarların güç kaynağına bağlanması ve güç kaynaklarının bakımlarının periyodik Ģekilde yapılması ya da değiģtirilmesi

23 1 in Ait Olduğu Alt 7 - Eğitim ve Öğretim ile Ġlgili ĠĢlemler Süreci 5 - Sınav 3 - Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyonuna GiriĢ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : 7 - Eğitim ve Öğretim ile Ġlgili Ġşlemler Süreci Referans No SH Öğrencinin Niteliğini Arttırmak Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Kurum Ġmaj Kaybı Sınav sonuçlarının zamanında ilan edilmemesinden kaynaklanan problemler REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Puanı Değişim (in in mezuniyet iģlemlerini etkileyebilir. ek sınav hakkı olan bir öğrencinin bu bu haktan yararlanamaması e verilecek cevaplar: Yeni / Ek /

24 sınav sonuçlarının ilan edilip edilmediğinin kontrolü Soru 1 7 Soru 2 8 Soru 3 0 Soru Yeni yöneticilerin öğretim elemanlarına sınav sonuçlarının zamanında duyurulması konusunda her dönem bilgilendirme toplantısı yapılabilir 1 in Ait Olduğu Alt 10 - Personel Görevlendirme Süreci 1 - Yurtiçi Görevlendirme 1 - Yurtiçi Görevlendirme T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : 10 - Personel Görevlendirme Süreci SH-1.02.Eğitim Programlarının Niteliğini GeliĢtirmek PH Programları Toplumun ve Sektörün Ġhtiyaçları Doğrultusunda Yapılandırmak Tespit Edilen Hizmet aksaması, Para cezaları, Ġmaj kaybı Ders görevlendirmelerinin gecikmesinden kaynaklanan in haftalık ders programlarının zamanında yapılamaması SGK iģe ggiriģ belgelerinin zamanında düzenlenememesi Ek ders ücretlerinin

25 problemler ödenmesinde gecikmeler yaģanması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Görevlendirme yapılacak derslerin belirlenmesi Soru 1 8 Soru 2 8 Soru 3 2 Soru 4 0 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / 1 in Ait Olduğu T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : 16 - Özel Bütçe Satın Alma Ġşlemleri Süreci 16 - Özel Bütçe Satın Alma Süreci SH Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek PH Sınıf, Laboratuvar, Seminer vetoplantı Salonu vb. Eğitim - Öğretim ve Alanlarının Fiziki ve Tespit Edilen Hizmet aksaması in özellikler küçük el aletleri veya kırtasiye malzemelerinde marka belirtilemediği için satın alınan

26 Alt 4 - Doğrudan Temin 1 - Doğrudan Temin Teknolojik Donanımını ĠyileĢtirmek bazı malzemeler için hazırlanan teknik Ģartnamelerin ihtiyaca uygun olamamasınedeniyle satın alınan malzemelerin istenilen nitelikte olmaması mazemelerin istenilen kalitede olmaması kısa sürede tükenmelere ve arızalara neden olmaktadır REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 3 Soru 2 0 Soru 3 0 Soru 4 3 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BĠRĠM RĠSK HARĠTASI 0-9 arası Düşük Düzey (Yeşil), arası Orta Düzey (Sarı) ve arası Yüksek Düzey (Kırmızı) Yüksek Düzey (Kırmızı) Sayısı : 0

27 Orta Düzey (Sarı) Sayısı : 0 DüĢük Düzey (YeĢil) Sayısı : 1 Yüksek Düzey (Kırmızı) ler : Orta Düzey (Sarı) ler : Düşük Düzey (Yeşil) ler : Ödeme yapılacak çalıģanların bilgilerindeki değiģmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı Puanı Puanı Puanı 7.2 in in in T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BĠRĠM RĠSK HARĠTASI

28 0-9 arası Düşük Düzey (Yeşil), arası Orta Düzey (Sarı) ve arası Yüksek Düzey (Kırmızı) Yüksek Düzey (Kırmızı) Sayısı : 2 Orta Düzey (Sarı) Sayısı : 3 DüĢük Düzey (YeĢil) Sayısı : 4 Yüksek Düzey (Kırmızı) ler : Deprem Can ve Mal kaybı yangın can kaybı ve yaralanma 43.4 Orta Düzey (Sarı) ler : biliģim sistemlerinde meydana gelen teknik aksaklıklar veri kaybı biliģim sistemlerinde meydana gelen teknik aksaklıklar veri kaybı unvan değiģikliği, terfi, görevde yükselme imkanlarının kısıtlı olması Düşük Düzey (Yeşil) ler : motivasyon düģüklüğü, aidiyetin az olması olumsuz hava koģulları hizmet aksaması öğrenci iģleri otomasyonunun zamanında güncellenmemesi Puanı Puanı 23 Puanı öğrenci için hak kaybı 4.8 in in in

29 birimlere ayrı ayrı tahsis edilen arģiv odasının bulunmaması evrak ve veri kaybı, zaman ve emek kaybı bürokratik iģlemlerin ağır iģlemesi zaman, emek ve kırtasiye kaybı T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM RĠSK HARĠTASI 0-9 arası Düşük Düzey (Yeşil), arası Orta Düzey (Sarı) ve arası Yüksek Düzey (Kırmızı) Yüksek Düzey (Kırmızı) Sayısı : 0 Orta Düzey (Sarı) Sayısı : 6 DüĢük Düzey (YeĢil) Sayısı : 13 Yüksek Düzey (Kırmızı) ler : Puanı in Orta Düzey (Sarı) ler : in Puanı yeraltından geçen elektrik ve doğalgaz hatlarının yer tespitinin Can kaybı/yaralanma 13.8 yapılamaması Enerji kesintileri ve ağ bağlantısı sağlanamaması nedeniyle faaliyetlere Hizmet aksaması 25.6

30 ara verilmesi Sınav sonuçlarının zamanında ilan edilmemesinden kaynaklanan problemler Yönetim Kurulu Karalarının zamanında ilgili birimlere ulaģtırılamamasından kaynaklanan problemler Ders görevlendirmelerinin gecikmesinden kaynaklanan problemler Telafi dilekçelerinin ve kiģisel ders yükü çizelgelerinin zamanında ve doğru bir Ģekilde verilmemesi Düşük Düzey (Yeşil) ler : Kurum Ġmaj Kaybı 21 Ġmaj Kaybı 10.8 Hizmet aksaması, Para cezaları, Ġmaj kaybı Birim imaj kaybı ve maddi hak kaybı oluģması bazı malzemeler için hazırlanan teknik Ģartnamelerin ihtiyaca uygun olamamasınedeniyle satın alınan malzemelerin istenilen nitelikte olmaması Öğretim Üyeleri tarafından KiĢisel Haftalık Ders yükü çizelgelerinin zamanında Bölüm sekreterliğine iletilmemesi,saat çakıģmalarının yaģanması,zamanında ilgili birime (Enstitü Tahakkuk/Dekanlık Muhasebe) teslim edilememesi. Bütçe kısıntıları nedeniyle 31. maddeye göre görevlendirme yapılamaması Bütçe yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemelerin istenilen düzeyde temin edilememesi Puanı Hizmet aksaması 7.2 Kurum Ġmaj Kaybı 1.6 Ders içeriklerinin uygulamadan çok teoriye kayması 5.6 Hizmet aksaması UDOS'ta meydana gelen teknik aksaklıklar Hizmet aksaması Ödeme yapılacak çalıģanların bilgilerindeki değiģmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zamanemek kaybı 7.8 in

31 Ödeme yapılacak çalıģanların bilgilerindeki değiģmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi TaĢınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinden dolayı ödemelerde gecikme meydana gelmesi ÇeĢitli nedenlerle meydana gelen arızlar nedeniyle öngörülmemiģ hizmet alımları dolayısıyla bütçe yetersizliği tekerrrür ödeme hırsızlık - yolsuzluk - görevi kötüye kullanma hedeflere ulaģamama (hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ualaģılabilir olmaması) Mevzuatlarda meydana gelen değiģikliklerin zamanında alt birimlere bildirilmemesi Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zamanemek kaybı 8.4 Birim imaj kaybı 5.6 kamu zararı, hizmetin aksaması kamu zararı, imaj kaybı, haksız kazanç kamu zararı, imaj kaybı, haksız kazanç kurum imaj kaybı 8 Hizmet Aksaması 2

EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU

EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu *Harcama Yetkilisi *Eğitim-öğretim iģleyiģinin, öğrencilerin ve akademik personelin sorunlarını çözüme kavuģturmak

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI 5018 Sayılı Kanun kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda kurumların organizasyon yapıları, hiyerarģik sistemin oluģturulması,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

RİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki.

RİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki. Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi Olasılık Etki Risk Puanı Değişim RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: / / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

HASSAS GÖREVLER MÜDÜRE AĠT HASSAS GÖREVLER GÖREVĠN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNĠN SONUÇLARI GÖREVLĠ PERSONEL HASSAS GÖREVLER SORUMLU AMĠR ALINACAK ÖNLEM

HASSAS GÖREVLER MÜDÜRE AĠT HASSAS GÖREVLER GÖREVĠN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNĠN SONUÇLARI GÖREVLĠ PERSONEL HASSAS GÖREVLER SORUMLU AMĠR ALINACAK ÖNLEM HASSAS GÖREVLER HASSAS GÖREVLER Anayasa, Yasalar ve Yükseköğretim Kanununa uygun olarak Eğitim de belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve YüksekokulYönetim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU Standart 2:Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hassas Görev (Tanım) T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU 2.6. İdare Yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde

Detaylı

İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU. Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU. Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı T.C. Doküman No Hg.Form.1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Revizyon No Standart 2: Misyon, 2.6. İdare yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1-BaĢvuru

Detaylı

2. HASSAS GÖREV FORMLARI 2.1. Hassas Görev Tespit Formu EK 1. HASSAS GÖREV TESPİT FORMU HARCAMA BİRİMİ: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Sıra No

2. HASSAS GÖREV FORMLARI 2.1. Hassas Görev Tespit Formu EK 1. HASSAS GÖREV TESPİT FORMU HARCAMA BİRİMİ: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Sıra No 2. HASSAS GÖREV FORMLARI 2.1. Hassas Görev Tespit Formu HASSAS GÖREV TESPİT FORMU HARCAMA BİRİMİ: Yabancı Diller okulu Müdürlüğü Sıra No 1 Hizmetin/Görevin Adı Riskler Risk Düzeyi** Harcama Yetkililiği

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

SarıkamıĢ Meslek Yükseokulu Görev Dağılımı

SarıkamıĢ Meslek Yükseokulu Görev Dağılımı SarıkamıĢ Meslek Yükseokulu Görev Dağılımı ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ Bilgisayar ĠĢletmeni Veysel GÜLTEKĠN- Bilgisayar ĠĢletmeni Osman AĞIN 1-Yeni öğrencilerin kesin kayıtlarını yapmak. Dönemlik baģarı oranlarını

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU okulu Müdürü Risk Düzeyi Riskler Kontroller veya Tedbirler Harcama Yetkililiği Ödenek üstü harcama, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş,

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HAKEDİŞ VE ÖDEMELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Yönetmelikleri

Detaylı

RİSK PUANI (MATRİKS) OLASILIK. Fakültenin kontenjan sayılarının YOK e bildirmesi DEKAN

RİSK PUANI (MATRİKS) OLASILIK. Fakültenin kontenjan sayılarının YOK e bildirmesi DEKAN SIRA REFERRANS STRATEJİK HEDEF ETKİ OLASILIK RİSK PUANI (MATRİKS) DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ) BAŞLANGIÇ TARİHİ HUKUK FAKÜLTESİ BİRİM HEDEFİ TESPİT EDİLEN RİSK RİSKE VERİLEN CEVAP MEVCUT KONTROLLER RİSKE VERİLECEK

Detaylı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ BİRİM: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Sıra no Hassas Görevler Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler 1 SGK İşlemleri 2 İcra İşlemleri 1. İdari

Detaylı

RİSK KAYIT FORMU. Birim/Alt Birim. Etki. Stratejik Hedef. Risk Puanı. Sıra No. Değişim. Olasılık. Hedefi. Referans No.

RİSK KAYIT FORMU. Birim/Alt Birim. Etki. Stratejik Hedef. Risk Puanı. Sıra No. Değişim. Olasılık. Hedefi. Referans No. Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: 04/01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen e Verilen e Verilecek Cevaplar: Başlangıç

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

T.C. İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Getirilmeme 1.Kamu zararına sebebiyet verme riski

T.C. İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Getirilmeme 1.Kamu zararına sebebiyet verme riski Standart 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Hassas Görev (Tanım) 1.Ön Mali Kontrole tabi evraklar ile Taahhüt Dosyalarının ve sözleşmelerin kontrolü 1- Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

EK-2 TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HARCAMA ĠġLEMLERĠ GENELGESĠ 2012 mali yılında Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını ve harcama iģlemlerinde mevzuata uygunluğu sağlamak, ayrıca da Strateji GeliĢtirme Daire

Detaylı

SÜREÇ AKIġ ġemasi SÜRECĠN SORUMLULARI: Bölüm Sekreteri

SÜREÇ AKIġ ġemasi SÜRECĠN SORUMLULARI: Bölüm Sekreteri Yayın i Nisan 2013 1/1 SÜREÇ ADI : Bölüm/Bölüm Kurulu Süreci SÜRECĠN SORUMLULARI: ÜST SÜRECĠ: Eğitim-Öğretim Süreci SÜRECĠN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI : SÜREÇ ADIMLARI : Bölüm BaĢkanı ve Bölümün Akademik ve

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi İç Kontrol Sistemi Hassas Görev Tespit Formu

T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi İç Kontrol Sistemi Hassas Görev Tespit Formu Birim Adı: Fakülte Sekreterliği Birim Evrak sorumlusu. Gelen evraklara süresi içerisinde günü birlik işlem yapılmaması, birim amirine zamanında havale edilmemesi Zayıf Günlü yada İvedi evraklar olabilir.

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU konservatuvarı Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Gün ÖSYM Dikey GeçiĢ ı Ġle YerleĢen Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Aday Dicle Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine

Detaylı

KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ADI 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi 3 gün 2 Akademik Takvim 3 gün 3 Kesin Kayıt ĠĢlemleri Aday Bilgi Formu, ÖSYM sonuç belgesi, Lise diploması, öğenim harcı dekontu, hizmet bedeli dekontu,

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

İÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

İÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ İÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon No : Revizyon Tarihi :. Sayfa No : 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Baskı Makinasının Çalıştırılması, Sınav Kağıdı ve Belge Çoğaltma İşlemleri

Baskı Makinasının Çalıştırılması, Sınav Kağıdı ve Belge Çoğaltma İşlemleri GÖREV TANIMLAMALARI İŞ KODLARI 1. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 11151409.1 2. YÜKSEKOKUL KURULU 11151409.2 3. YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU 11151409.3 4. MÜDÜR YARDIMCISI 11151409.4 5. BÖLÜM BAŞKANI 11151409.5 6. ÖĞRETİM

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1-

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ 1 Yeni Kayıt ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı - Lise Diplomasının

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI İş Akışı Adımları İlgili Dökümanlar Görevlendirme tekliflerinin Başkanlığımıza gönderilmesi Akademik Birimler DŞ-010-2547

Detaylı

İÇ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

İÇ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 2017-İİBF Formlar Kodu Adı İlk Son Revizyon 81081226.FR.01 Dersler Kataloğu 01.09.2010 14.03.2014 01 Kalite Birimi Kontrol Yılda bir kez 81081226.FR.02 Ders Dağılım Formu 01.09.2010 14.03.2014 02 Kalite

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü KAMU HİZMET STANDART TABLOSU T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler sü KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ÇalıĢanların Ġzin Ġzin Formu 1 Gün 2 Resmi YazıĢmalar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

Sekreterya. Mal Alımları ile ilgili muayene kabul komisyonları kurulması ve ilgili birimlerle muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yazışma yapılması

Sekreterya. Mal Alımları ile ilgili muayene kabul komisyonları kurulması ve ilgili birimlerle muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yazışma yapılması Başkanlık Makamı Sicil amiri olmasından kaynaklanan yetki ve sorumluluklarının gereğini yapmak Birimlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlanmak Başkanlık yetki alanında bulunan bütçelerin sağlıklı ve düzgün

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ. Kasım 2011

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ. Kasım 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ Kasım 2011 Gündem I. Genel Bilgilendirme II. III. IV. Yürütülmekte Olan İşler, Akademik Yılı Çalışmaları İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Geliştirme Çalışmaları V. Dilek ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 2 Kayıt ve Dönemi Kayıt yenileme 3 Yatay geçiģ ĠĢlemleri 4 Ders telafileri

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ Ġġ AKIġ SÜRECĠ

YAZI ĠġLERĠ Ġġ AKIġ SÜRECĠ YAZI ĠġLERĠ Ġġ AKIġ SÜRECĠ Kurum dıģı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine EBYS üzerinden sevk edilir. Kurum içi/dıģı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından EBYS

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUB17U* Sayı : 79221218-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28556 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU Alt İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Birimi İç Kontrol Sistemi ve Standartları 1.Ġç Kontrol Uyum Eylem Planının revize edilmesi, standartların uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapılması

Detaylı

ÇANAKKALE ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ. EVREġE BELEDĠYE BAġKANLIĞI Son BaĢvuru Tarihi : 28 Aralık 2016 Yayınlanma Tarihi : 19 Aralık 2016

ÇANAKKALE ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ. EVREġE BELEDĠYE BAġKANLIĞI Son BaĢvuru Tarihi : 28 Aralık 2016 Yayınlanma Tarihi : 19 Aralık 2016 alınması iģleminin iptaline iliģkin Kurumun ve talep sahibi Kurum ve KuruluĢunun yasal iģlem yapma hakkı yeri ve zamanı talebi veren Kurum ve KuruluĢu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

Satınalma Memurunca faturanın alınması ve Ödeme Emri Belgesinin hazırlanarak Gerçekleştirme Görevlisine iletilmesi

Satınalma Memurunca faturanın alınması ve Ödeme Emri Belgesinin hazırlanarak Gerçekleştirme Görevlisine iletilmesi İşlemleri sorumlusunca piyasa araştırılması yapılması teklif mektubu hazırlanarak ilgili firmalara gönderilmesi En uygun fiyatı veren Firmanın belirlenmesi nin onayına Onaylanması halinde firmadan malzemelerin

Detaylı

Rektörlük Makamı oluru ile eğitmen olarak başlatılan kişiye ait belgelerin S.K.S.D.Bşk.lığına gönderilmesi. olurun alınabilmesi

Rektörlük Makamı oluru ile eğitmen olarak başlatılan kişiye ait belgelerin S.K.S.D.Bşk.lığına gönderilmesi. olurun alınabilmesi EĞİTMEN ALIM VE PUANTAJ YAPIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI Yüksekokulumuzda Yüksekokul Müdürlüğünün, Alınması düşünülen faaliyet gösteren öğrenci kulüplerin yapmış olduğu eğitmenler ile ilgili kulüplerinin, çalışmalarını

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Başvurular 2 Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvurular 1-ALES

Detaylı