14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI"

Transkript

1 (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 84. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam-İst: 1307 C: 1, Sh: 6, El Meydani-A.g.e. C: 4, Sh: 186. (4) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1982 C: 1, Sh: 103. (5) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 29, Sh: 136. Ayrıca El Meydani-A.g.e. C: 4, Sh: 186, El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 85, Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr Şerhû Damad C: 2, Sh: 746. Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 413 K. Feraiz 2 Had. No: (6) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 468. Ayrıca Muhammed İbn-i Cerir Et Taberi-Camiû'l Beyan-C: 4, Sh: 275. (7) El Ahzab Sûresi: 36. (8) En Nisâ Sûresi: (9) En Nisâ Sûresi: 176. (10) En Nisâ Sûresi: 7. (11) M. Hamdi Yazır-Hak Dini Kur'an Dili-İst: 1936 C: 2, Sh: (12) Enfal Sûresi: 75. (13) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm) Sh: 589 Madde: (14) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 3, Sh: K. Feraiz: 1 Had. No: (15) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 29, Sh: 138. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 86, Şerhû Damad-C: 2, Sh: 747. (16) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 428 K. Feraiz: 21 Had. No: (17) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: Ayrıca El Mavsili-A.g.e. C: 5 Sh: 85. (18) İbn-i Nüceym El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 3, Sh: 389. Ayrıca Ö. N. Bilmen Hukuki İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu-C: 3, Sh0 145 Madde: 440. (19) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 7, Sh: 11 K. Feraiz: 26. Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 C: 2, Sh: 1233 K. Feraiz: 1 Had. No: 1614, Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Sh: 423 K. Feraiz: 15 Had. No: (20) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 454. Ayrıca El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-C: 4, Sh: 188, Ö. Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 5, Sh: 228 Madde: 106. (21) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 425 K. Feraiz: 17. Ayrıca Sünen-i Darimi-İst: 1401 C: 1, Sh: K. Feraiz: 41, Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 C: 2, Sh: 913 K. Feraiz: 8 Had. No: (22) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 454. Ayrıca El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 86, El Meydani-A.g.e. C: 4, Sh: 188, Ö. Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 5, Sh: (23) Geniş bilgi için bakınız madde: (24) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 454. (25) Ö. Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 5, Sh: Madde: (26) Geniş bilgi için bakınız madde: / 6

2 (27) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 188. (28) Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr Şerhû Damad İst: 1316 bsk. ofset Beyrut: ty C: 2, Sh: Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 85, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 447. (29) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 3, Sh: 210. (30) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: K. Feraiz: 4. (31) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 357. (32) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 330. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 433, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: , El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: (33) Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1976 C: 5, Sh: 115. (34) El Bakara Sûresi: 180. (35) El Bakara Sûresi: 240. (36) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 Sh: 138 vd. (37) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 231. Ayrıca El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 168, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 518. (38) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 427, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 432. (39) Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1976 C: 5, Sh: 119 Madde: 21. (40) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 427. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 433. (41) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi Kahire: 1965 C: 4, Sh: 233. Ayrıca Sahih-i Buhari-İst: 1401 K. Vasaya: 6, Sh: 3, Sh: 188, Sünen-i İbn-i Mace-C: 2, Sh: 905 K. Vasaya: 6, İmam Ahmed b. Hanbel-C: 4, Sh: 186, İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm) Sh: 140 Madde: 402. (42) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 424. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 430. (43) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 169. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e.C: 4, Sh: 233, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 429 (Not: Bilindiği gibi zimmi; Ulû'lemr ile akid imzalayarak, İslâm hukukuna tâbi olan gayr-i müslimdir. "Zimmet akdi" sözkonusu olmayan hiçbir gayr-i müslime; vasiyet yapılamaz. Çünkü din hususunda savaşıp savaşmayacağı kesinlik kazanmamıştır). (44) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 419. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 427, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 231. (45) Sahih-i Müslim-İst: 1401 C: 2, Sh: 1250 K. Vasaya: 1. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 232, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: / 6

3 (46) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 461. (47) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 428. (48) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 3, Sh: 186 K. Vasaya: 1. Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 C: 2, Sh: 1249 Had. No: 1 (1627) (Not: Sahih-i Müslim'de: "Vasiyet etmek istediği bir şeyi bulunup da, üzerinden iki gece geçen bir müslümanın hakkı, ancak vasiyetinin yanında yazılı bulunmasıdır" şeklinde rivâyete yer verilmiştir. Her ikisinde de acele edilmesine teşvik vardır) (49) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 428. (50) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: Ayrıca Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuk-ı İslâmiyye-İst: 1976 C: 5, Sh: 120 Mad: 24. İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 467 vd. (51) El Maide Sûresi: 106. (52) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 330 vd. (53) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 394, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: (54) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: : 428. (55) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 447. Ayrıca Ömer N. Bilmen-Hukukı İslâmiyye-İst: 1976 C: 5, Sh: 209 Madde: 22. (56) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 420, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 383. (57) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 420, (Not: Mecelle'de (Madde: 1114) "Kısmet; hisse-i şayiayı tayin etmektir" şeklinde tarif olunmuştur) (58) Günümüzde de; miras konusundaki ihtilaflar, genellikle mahkeme sonucu çözümlenmektedir. Bilindiği gibi T.C. laik bir devlettir. Miras konusunda; TBMM tarafından çıkarılan kanunlar yürürlüktedir. İslâm Fıkhı ile laik miras hukuku; başta teşri noktasından ayrılmaktadır. Bunun dışında şu farklar mevcuttur. A) İslâm fıkhında: "Evladlık" varis değildir, esasen bu müessese ilga olunmuştur. Medeni kanuna göre evlatlık; evlat edinene nazaran miras hukuku yönünden tıpkı nesebi sahih çocuk gibidir. (Madde: 447) B) İslâm fıkhında kız çocuklar, erkek çocukların yarısı kadar miras hakkına sahiptir. Bu husus ayetle sabittir. Medeni kanuna göre; miras hakkı yönünden kız çocuk ile erkek çocuk arasında fark yoktur. (Madde: 439) C) İslâm fıkhında anne ve babaya miras payı ayrılmış olduğu halde; medeni kanunda bu durum farklıdır. (Madde: 440, 441) D) İslâm fıkhında; din ayrılığı mirasa manidir. Medeni kanunda böyle bir ayırım sözkonusu değildir. E) İslâm fıkhında; varisi mirastan mahrum etmek, mûrisin elinde değildir. Medeni kanunun mahfuz hisseli miras bırakan tarafından mahrum edilebileceği kabul edilmiştir. F) İslâm fıkhında; varisler kabul etmediği müddetçe, mirasçılardan biri yararına yapılan vasiyet muteber değildir. Medeni kanunun miras hükümlerine göre; varislerden birinin lehine vasiyet etme hakkı mûrise aittir. Diğerlerinin iznine ihtiyaç yoktur. (Madde: ) Bunun gibi birçok hükümler farklıdır. (Geniş bilgi için: Doç: ilhan Öztırak-Miras Hukuku-Ank: 1968 Sh: 9-10) 3 / 6

4 (59) İmam-ı Şafii-El Ülm-Beyrut: 1393 D. Marife Yay. C: 6, Sh: 219. (60) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 16, Sh: 102. (61) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh0: Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 16, Sh: , İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 42, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 421, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 5 (Not: Fukaha Kâsım'ın (Ferâizi icra memurunun) Kadı tarafından tayin edileceği ve Beytülmal'dan maaş alacağı üzerinde durmuştur. Ancak hak sahibi varisler olduğu için; kendilerinin de velayetlerinin bulunduğunu, ücret vererek taksim işini yaptırabileceklerini zikreder) (62) İmam-ı Şafii-A.g.e. C: 6, Sh: 219. (63) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 16, Sh: 104. (64) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8, Sh: 5, K. Feraiz: 5. (65) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 450. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-iİt: 1980 C: 5, Sh: 92, El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 188. (66) Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr Şerhû Damad İst: 1316 bsk. ofset C: 2, Sh: 756. Ayrıca Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve I.F. Kamusu-İst: 1976 C: 5, Sh: 212 Mad: 37. (67) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: Ayrıca El Meydani-A.g.e. C: 4, Sh: , El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: (68) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 419 K. Feraiz: 9 Had. No: Ayrıca Ahmed İbn-i Hanbel-El Müsned-C: 4, Sh: (69) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 37. (70) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8, Sh: 6 K. Feraiz: 7. (71) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 88. (72) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8, Sh: 6. Ayrıca Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 415 K. Feraiz: 4 Had. No: 2093, Sünen-i İbn-i Mace- C: 2, Sh: K. Feraiz: 4. (73) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8, Sh: 3. (74) M. Hamdi Yazır-Hak Dini Kur'an Dili-İst: 1936 C: 2, Sh: Ayrıca Hafidû İbn Rüşd-Bidayetü'l Müctehid ve Nihayetü'l Muktesid-İst: 1976 C: 2, Sh: 445 vd. (75) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8, Sh: 6. Ayrıca Sünen-i Darimi-İst: 1401 C: 1, Sh: K. Feraiz: 4. (76) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 90. (77) Sünin-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 3, Sh: 317 K. Feraiz: 4 Had. No: Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 C: 2, Sh: K. Feraiz: 4. (78) M. Hamdi Yazır-Hak Dini Kur'an Dili-İst: 1936 C: 2, Sh: 1310 (Not: Zira buradaki "birader ve hemşirelerden murad bi'licma ana bir kardeşlerdir" denilmiştir) (79) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 460. (80) M. Hamdi Yazır-A.g.e. C: 2 Sh: (81) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 451. Ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen-Hukukî İslâmiyye-İst: 976 C: 5, Sh: Madde: 4, El 4 / 6

5 Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 193. (82) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 92. (83) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6 Sh: 451, El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 93. (84) En Nisâ Sûresi: 11. (85) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 93. (86) En Nisâ Sûresi: 11. (87) En Nisâ Sûresi: 176. (88) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 93. (89) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8 Sh: 6 vd. Ayrıca Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 418 K. Feraiz: 8, Sahih-i Müslim-İst: 1401 C: 2, Sh: (90) En Nisâ Sûresi: 11. (91) En Nisâ Sûresi: 176. (92) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 C: 2, Sh: Ayrıca İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 593 vd. (93) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8, Sh: 7 K. Feraiz: 12. Ayrıca Sünen-i Darimi-İst: 1401 C: 1, Sh: K. Feraiz: 4. (94) Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr (Şerhû Damad) C: 2, Sh: Ayrıca Ö. Nasûhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye-İst: 1976 C: 5, Sh: 208 Mad: 10. (95) El Enfâl Sûresi: 75. (96) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 99. Ayrıca Şerhû Damad C: 2, Sh: 763. (97) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 99. Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: K. Feraiz: 4. (98) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: Ayrıca Şerhû Damad-C: 2, Sh: 761. (99) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 96. Ayrıca Şerhû Damad C: 2, Sh: 762. (100) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 200. Ayrıca Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr Şerhû Damad C: 2, Sh: 765, El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 105. (101) En Nisâ Sûresi: 7. (102) İmam-ı Kurtubi-El Camiû Li Ahkami'l Kur'an-Kahire: 1967 C: 5, Sh: 46. Ayrıca İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 454 vd. (103) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 421 K. Feraiz: 12 Had. No: Ayrıca Sünen-i Darimi-İst: 1401 C: 1, Sh: 776 K. Feraiz: 38, Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 C: 2, Sh: 914 K. Feraiz: 9 Had. No: (104) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 105. (105) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 458 vd. Ayrıca El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 105, El Meydani-A.g.e. C: 4, Sh: (106) Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye-İst: 1976 C: 5, Sh: Mad: 182. (107) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 210. (108) Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye-İst: 1976 C: 5, Sh: Mad: (109) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 421 K. Feraiz: / 6

6 (110) Ö. Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 5, Sh: 326 Madde: (111) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 457. (112) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mabtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 266. (113) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 266. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 595. (114) Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr Şerhû Damad İst: 1316 bsk. ofset Beyrut: ty C: 2, Sh: 770. (115) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 117 vd. (116) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: Ayrıca El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: (117) Şeyh Muhammed b. Süleyman-A.g.e. C: 2, Sh: (118) Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Istılahat'ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1976 C: 5, Sh: 212 Madde: 38. Ayrıca Seyyid Şerif Cürcani-Şerhû Feraizi's Siraciye-İst: ty Sh: / 6

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014 11. MİRAS HUKUKU 1 Mirasın Konusu Miras bırakanın, ölümü ile sona ermeyen ve mirasçılarına intikal etmeye elverişli hakları, borçları, diğer hukuki ilişkileri mirasın konusunu oluşturur. 2 MİRAS HUKUKU

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İslâm Hukuku, Miras, Özellik, Kadın, Erkek

Anahtar Kelimeler: İslâm Hukuku, Miras, Özellik, Kadın, Erkek İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) (The Journal of Islamic Civilization Studies) Cilt: 3/Sayı: 2, Aralık 2018, ss. 203-224 [İMAD, 2018, 3(2), 203-224] İSLÂM MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ* Features

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

İlk Dönem İtibariyle İslam Hukukuna Göre Hâkim Tayininde Aranan Kriterler

İlk Dönem İtibariyle İslam Hukukuna Göre Hâkim Tayininde Aranan Kriterler KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (2014) İlk Dönem İtibariyle İslam Hukukuna Göre Hâkim Tayininde Aranan Kriterler Özet Doç.Dr. Nuri KAHVECİ Abbas KALENDER Bu çalışmada toplumsal düzenin sağlanması ve

Detaylı

Madde 16 - ( tarih ve 4369 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli)

Madde 16 - ( tarih ve 4369 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli) MADDE METNİ : MADDE 16 : NİSPETLER Madde 16 - (22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle 01.08.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı

Detaylı

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi International Journal of Social Sciences ISSN

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi International Journal of Social Sciences ISSN Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi International Journal of Social Sciences ISSN 2548-0685 www.sobider.net Külli Kaidelerin Hukuk Kaynağı Olarak Değeri Özet Prof. Dr. Abdullah Demir 1 Küllî kaideler

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: SORUMLULUK HUKUKU AÇISINDAN ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: SORUMLULUK HUKUKU AÇISINDAN ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 3 131 SORUMLULUK HUKUKU AÇISINDAN ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Nuri KAHVECİ K.S.Ü. İlahiyat Fakültesi Giriş Sorumluluk

Detaylı

RÜ'YET-İ HİLAL Hilal'in görülmesi.hilal; ay'ın batı tarafında göründüğü sıradaki halidir.ikinci ve üçüncü günü ay'a da aynı isim verilir. "Rü'yet" görme anlamındadır. Rü'yet-i hilal de bu hilallerin izlenerek

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

dini araştırmalar dergisi Turkish Journal of Religious Studies cilt / volume: 18 sayı / issue: 2 kış / winter 2018

dini araştırmalar dergisi Turkish Journal of Religious Studies cilt / volume: 18 sayı / issue: 2 kış / winter 2018 ARAŞTIRMA Research marife dini araştırmalar dergisi Turkish Journal of Religious Studies cilt / volume: 18 sayı / issue: 2 kış / winter 2018 Bankaların Memur, İşçi ve Emeklilere Verdiği Maaş Promosyonlarının

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

OSMANLI HUKUKUNDA KEFALET SÖZLEŞMESİ

OSMANLI HUKUKUNDA KEFALET SÖZLEŞMESİ Yılmaz YÖRDEM OSMANLI HUKUKUNDA KEFALET SÖZLEŞMESİ ÖZ Yılmaz YÖRDEM * Osmanlı Devleti daha önceki İslam devletlerinde uygulanan hukuku esas olarak devam ettirmekle birlikte kendine has bazı eklemeler de

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Yaşadığı dönemde çok önemli İslam düşünürleri yaşamış. Bunlardan birisi de hocası İbni Teymiyyedir.

Yaşadığı dönemde çok önemli İslam düşünürleri yaşamış. Bunlardan birisi de hocası İbni Teymiyyedir. 13. yüzyılın başlarında dünyaya gelmiş 14. yüzyılda Memluklu Devletinde yaşamıştır. Başka bir ifade ile Hicri 691 (M.1292) yılında dünyaya geliyor ve 751 (M.1350) yılında vefat ediyor. Yaşadığı dönemde

Detaylı

Seferiliğin Tahakkuku ve Şartları

Seferiliğin Tahakkuku ve Şartları Seferiliğin Tahakkuku ve Şartları Bizleri yoktan var edip sayısız nimetlerle donatan Allah Teâlâ Hazretlerine hamd eder, Dünya ve Ahiret saadetine kavuşmamız için bizlere gönderilen Efendimiz (sallallahu

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

78 İslam Hukuku Açısından Konut Kiracısının Sorumlulukları 1. Giriş Günümüzde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri konut kiralarıyla ilgili olduğu için

78 İslam Hukuku Açısından Konut Kiracısının Sorumlulukları 1. Giriş Günümüzde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri konut kiralarıyla ilgili olduğu için KSÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2007) s. 77-96 İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KONUT KİRACISININ SORUMLULUKLARI Yrd.Doç.Dr. Nuri KAHVECİ Özet Bu incelemede kısaca kira sözleşmesi ile ilgili genel bilgiler verilmiş,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA ŞAHSA (NEFSE) KEFÂLET MÜESSESESİ VE TÜRK CEZA MUHAKEMELERİ HUKUKU'NDAKİ TEMİNATLA SALIVERME MÜESSESESİ İLE MUKAYESESİ

İSLAM HUKUKUNDA ŞAHSA (NEFSE) KEFÂLET MÜESSESESİ VE TÜRK CEZA MUHAKEMELERİ HUKUKU'NDAKİ TEMİNATLA SALIVERME MÜESSESESİ İLE MUKAYESESİ İSLAM HUKUKUNDA ŞAHSA (NEFSE) KEFÂLET MÜESSESESİ VE TÜRK CEZA MUHAKEMELERİ HUKUKU'NDAKİ TEMİNATLA SALIVERME MÜESSESESİ İLE MUKAYESESİ Yrd.Doç.Dr.Abdullah KAHRAMAN * GİRİŞ Klasik fıkıh kitaplarının muamelat

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA MÛRİSİNİ ÖLDÜREN KİŞİNİN MİRASÇILIĞI THE HERITAGE OF THE KILLER WHO KILLS MUSLIMS IN ISLAMIC LAW Suat ERDOĞAN *

İSLAM HUKUKUNDA MÛRİSİNİ ÖLDÜREN KİŞİNİN MİRASÇILIĞI THE HERITAGE OF THE KILLER WHO KILLS MUSLIMS IN ISLAMIC LAW Suat ERDOĞAN * / Nisan 2018 April 2018 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185639063 Öz İSLAM HUKUKUNDA MÛRİSİNİ ÖLDÜREN KİŞİNİN MİRASÇILIĞI THE HERITAGE OF THE KILLER WHO KILLS

Detaylı

Hadis Sünnet-i Seniyye Kur'ân-ı Kerîm Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Takva ve Amel-i Salih Dünyadaki İmtihan Fıkıh

Hadis Sünnet-i Seniyye Kur'ân-ı Kerîm Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Takva ve Amel-i Salih Dünyadaki İmtihan Fıkıh Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/islama-gorerecm] Hadis Sünnet-i Seniyye Kur'ân-ı Kerîm Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Takva ve Amel-i Salih Dünyadaki

Detaylı

Çukurova University. Journal of Faculty of Divinity

Çukurova University. Journal of Faculty of Divinity Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 2 Temmuz- 2014 T. C. 2014 (14/2) Temmuz- ISSN: 1303-3670 Sahibi Prof. Dr. (Dekan) Prof. Dr. (B ) Doç. Dr. Nuran Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Gökalp

Detaylı

İSLAM YARGI HUKUKUNDA HÂKİMLİK MÜESSESESİ

İSLAM YARGI HUKUKUNDA HÂKİMLİK MÜESSESESİ MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2018 Cilt: 7 Sayı: 4 MANAS Journal of Social Studies 2018 Vol.: 7 No: 4 İSLAM YARGI HUKUKUNDA HÂKİMLİK MÜESSESESİ Assoc. Prof. Dr. Rıfat USLU Düzce Üniversitesi, İlahiyat

Detaylı

İSLAM MİRAS HUKUKU İLE TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS SİSTEMİNİN MUKAYESESİ

İSLAM MİRAS HUKUKU İLE TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS SİSTEMİNİN MUKAYESESİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 55 (Bahar 2013) 167 İSLAM MİRAS HUKUKU İLE TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS SİSTEMİNİN MUKAYESESİ Abdurrahman YAZICI (*) Öz 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunundan hareketle Türk

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Baş Örtüsü Kullanmak Farz Mı? Baş Örtüsü Kur'an'da Geçiyor Mu?

Baş Örtüsü Kullanmak Farz Mı? Baş Örtüsü Kur'an'da Geçiyor Mu? Baş Örtüsü Kullanmak Farz Mı? Baş Örtüsü Kur'an'da Geçiyor Mu? A.Oktar der ki : Kur an da baģ örtüsü diye bir kelime geçmiyor.baģ örtüsüyle ilgili bir ifade olmadığı aģikar.herkes istediği gibi bakabilir.sözlüğü

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/14-1 2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tarifelerin

Detaylı

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5 (2005) s.89-113

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5 (2005) s.89-113 KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2005) s.89-113 Boşanma Sonucu Manevi Tazminat Olgusuna İslam Aile Hukuku Açısından Bir Yaklaşım Yard.Doç.Dr. Nuri KAHVECİ Özet Boşanma sırasında şayet kusursuz olan eşin

Detaylı

Yüzük Takmaya Dâir Fıkhî Hükümler 1. Bölüm

Yüzük Takmaya Dâir Fıkhî Hükümler 1. Bölüm Yüzük Takmaya Dâir Fıkhî Hükümler 1. Bölüm [quote width= auto align= left right none border= COLOR color= BLUE title= EDİTÖRÜN NOTU ]Hüsamettin Vanlıoğu Başkanlığında İsmailağa Fıkıh Hey eti tarafından

Detaylı

Süleyman el Ulvan, geçtiğimiz günlerde annesinin vefatı üzerine geçici olarak serbest bırakımış ve cenaze törenine katılmıştı.

Süleyman el Ulvan, geçtiğimiz günlerde annesinin vefatı üzerine geçici olarak serbest bırakımış ve cenaze törenine katılmıştı. Süleyman el Ulvan Arabistanlı ünlü din adamı Süleyman Ulvan'ın hayat hikayesi hem şahsının politik önemini hem de ülkesindeki 'muhalefet' ilişkilerine ışık tutuyor. 08.05.2017 / 12:00 Suudi rejiminin Dediklerimizi

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Aile Hukuku HUK 405 7 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 4 3 1

Detaylı

II- TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA İKRAH. Doç. Dr. Hakkı AYDIN

II- TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA İKRAH. Doç. Dr. Hakkı AYDIN II- TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA İKRAH Doç. Dr. Hakkı AYDIN İkrah, Türk Borçlar hukukunda akitlerle (sözleşmelerle) ilgili bir irade fesadı hali olarak kabul edilmiş ve hakkında hükümler konulmuştur. İkrah,

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.5 08/09/2011 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TABLO LİSTESİ... 5 1 KAPSAM... 6 1.1 Dokümana Genel Bakış... 6 1.2 Şekillerin Anlamları, Kısaltmalar... 6 1.2.1 Şekillerin Anlamları...

Detaylı

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ Madde 11- Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vâki intikallerde malların hukuken

Detaylı

İSLÂM AİLE HUKUKU NORMLARININ TÜRK (AİLE) KÜLTÜRÜNE YANSIMASI*

İSLÂM AİLE HUKUKU NORMLARININ TÜRK (AİLE) KÜLTÜRÜNE YANSIMASI* Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2012/2, Sayı: 29 Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel Year:2012/2, Number:29 Özet İSLÂM AİLE HUKUKU NORMLARININ

Detaylı

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sorumluluğu. Özet. According to Islamic Law Responsibility Of Passessor Property. Abstract

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sorumluluğu. Özet. According to Islamic Law Responsibility Of Passessor Property. Abstract KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2008) s. 1-20 İslam Hukukuna Göre 'Taşınmaz Maliki'nin Sorumluluğu Yrd.Doç.Dr. Nuri KAHVECİ* Özet Bu çalışmada taşınmaz malikinin mülkiyet hakkından doğan genel sorumluluklan

Detaylı

DENET VERGİ DUYURU MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMELERİNİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE ETKİSİ

DENET VERGİ DUYURU MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMELERİNİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE ETKİSİ DENET VERGİ DUYURU Duyuru Tarihi : 08.12.2017 Duyuru No : 2017/138 Yayımlandığı Yer : LEBİB YALKIN DERGİSİ ARALIK 2017 Sayı : 168 Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir mehmet.mac@bdo.com.tr MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

İslâm Hukukunda Mehir Davaları

İslâm Hukukunda Mehir Davaları İslâm Hukukunda Mehir Davaları Şükrü Şirin Doktora öğrencisi, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri ssirin@sakarya.edu.tr Öz İslâm hukukunun kadının haklarını tespit ve tayin noktasında

Detaylı

Oruç Keffâreti. Bir Beşerî Teşrî Faaliyeti:

Oruç Keffâreti. Bir Beşerî Teşrî Faaliyeti: 18 Kitap ve Hikmet U USÛL Bir Beşerî Teşrî Faaliyeti: Oruç Keffâreti Dr. Fatih ORUM Fıkıh geleneğine göre biri Hanefî diğeri Şâfiî mezhebine mensup olduklarını düşünen iki arkadaş, bir Ramazan günü beraberce

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA İSLÂM HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ-EMÂN AKDİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME- *

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA İSLÂM HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ-EMÂN AKDİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME- * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1694 Volume 6 Issue 6, p. 893-904, June 2013 ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA

Detaylı

1 - Soru: Miras malında erkek ile kadının (İslam hukukuna göre) müsavi olduğu hak var mıdır?

1 - Soru: Miras malında erkek ile kadının (İslam hukukuna göre) müsavi olduğu hak var mıdır? MİRAS-VASİYET-MİRAS TAKSİMİ 1 - Soru: Miras malında erkek ile kadının (İslam hukukuna göre) müsavi olduğu hak var mıdır? Cevap: İslam hukukunun hükümleri dikkate alındığında, erkek ile kadının mirasta

Detaylı

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. Dynamic Of Social Change Effects On Islamic Law (Period Of Prophet and Sahabe) Abstract

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. Dynamic Of Social Change Effects On Islamic Law (Period Of Prophet and Sahabe) Abstract KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2005) s.43-64 Sosyal Değişim Dinamiğinin İslam Hukukuna Etkisi Özet (Peygamber ve Sahabe Dönemi) Yrd.Doç.Dr. Nuri KAHVECİ Değişim, her hangi bir alanda bir dönem içinde

Detaylı

İslam Hukukunda Paranın Değer Kaybının Ödenmesini Gerektiren Esaslar 1

İslam Hukukunda Paranın Değer Kaybının Ödenmesini Gerektiren Esaslar 1 TÜRKİYE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt / Vol: 1, Sayı/Issue: 1, 2017 Sayfa: 19-31 Received/Geliş: Accepted/Kabul: [04-07.-.2017] [14.-10-.2017] İslam Hukukunda Paranın Değer Kaybının Ödenmesini Gerektiren

Detaylı

İSLAM HUKUKUNA GÖRE SATILAN MALIN KABZI VE HÜKÜMLERİ *

İSLAM HUKUKUNA GÖRE SATILAN MALIN KABZI VE HÜKÜMLERİ * İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.16, 2010, s.477-490 İSLAM HUKUKUNA GÖRE SATILAN MALIN KABZI VE HÜKÜMLERİ * Dr. Mustafa KİSBET** Özet İslâm hukukuna göre satım akdi satıcıya malı teslim, alıcıya

Detaylı

Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Yayınları No. 4 LTESI. 1!1 a ISI. lll. CiLT: ll. DiYARBAKlR 2000

Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Yayınları No. 4 LTESI. 1!1 a ISI. lll. CiLT: ll. DiYARBAKlR 2000 Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Yayınları No. 4 ll LTESI 1!1 a lll ISI CiLT: ll DiYARBAKlR 2000 KUR' AN' A GÖRE ES TETİK VE GÜZEL SANATLAR Yrd. Doç. Dr. Nurettin TURGAY* Sanat duygusu insanlarda

Detaylı

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - IV

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - IV II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - IV 6-8 Mayıs 2013, Bursa ilmi etüdler derneği Uludağ Üniversitesi Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul 2013 II. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları

Detaylı

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no 40 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta 0216474086-1255 Doğum Tarihi 05.11.1952 Faks abradakoglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

İSLAM BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN KUSURSUZ İMKANSIZLIK HALİ NİN EDİMİN İFASINA ETKİSİ

İSLAM BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN KUSURSUZ İMKANSIZLIK HALİ NİN EDİMİN İFASINA ETKİSİ Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 11, Sayı 3, 2011 ss. 117-131 İSLAM BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN KUSURSUZ İMKANSIZLIK HALİ NİN EDİMİN İFASINA ETKİSİ Nuri KAHVECİ * Özet Bu çalışmada bir hukuki

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgâhı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu;

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgâhı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu; MADDE METNİ : MADDE 6 : TEKLİF MAHALLÎ Madde 6-Veraset ve İntikal Vergisi : a) Veraset tarikiyle vâki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının,

Detaylı

İSLÂM BORÇLAR HUKUKUNDA İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLER II - İKRAH* Doç. Dr. H. İbrahim ACAR**

İSLÂM BORÇLAR HUKUKUNDA İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLER II - İKRAH* Doç. Dr. H. İbrahim ACAR** İSLÂM BORÇLAR HUKUKUNDA İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLER II - İKRAH* Doç. Dr. H. İbrahim ACAR** ÖZET İkrah, bir kimseyi tehdit etmek suretiyle hukuken yapmakla mükellef olmadığı bir işi yapmaya zorlamak demektir

Detaylı

1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim? Ölüm Aylığı 1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a ya tabi çalışan

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA MUVÂLÂT AKDİ VE SİGORTA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSLÂM HUKUKUNDA MUVÂLÂT AKDİ VE SİGORTA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İSLÂM HUKUKUNDA MUVÂLÂT AKDİ VE SİGORTA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Abdulkerim ÜNALAN Özet İslâm Hukukunda, cinayet işleyen bir kişiye kısasın uygulanmadığı durumlarda; öldürme cinayetlerinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

RUMELİ İSLÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. YAYIM İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI

RUMELİ İSLÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. YAYIM İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI 1. YAYIM İLKERİ RUMELİ İSLÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIM İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI Trakya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi tarafından yayımlanan RUMELİ İslâm Araştırmaları Dergisi / RUMELİ Journal of

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA ÂFETLERİN MAHSULLER ÖZE- LİNDE ZEKÂT MÜKELLEFİYETİNE ETKİSİ

İSLÂM HUKUKUNDA ÂFETLERİN MAHSULLER ÖZE- LİNDE ZEKÂT MÜKELLEFİYETİNE ETKİSİ Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı Iğdır, 30 Aralık 2017: 153-165 Doi: http://10.29355/iuif.2018.10 İSLÂM HUKUKUNDA ÂFETLERİN MAHSULLER ÖZE- LİNDE ZEKÂT MÜKELLEFİYETİNE ETKİSİ MUSTAFA HARUN KIYLIK 1

Detaylı

Sahabenin Faiz Hakkındaki Bazı Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Sahabenin Faiz Hakkındaki Bazı Görüşlerinin Değerlendirilmesi Sahabenin Faiz Hakkındaki Bazı Görüşlerinin Değerlendirilmesi Hasan KAYAPINAR 1 Özet Faiz konusu İslam iktisadının en önemli konularından birisidir. Faiz hakkında ayet bulunmakla birlikte faizin detaylarını

Detaylı

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TABİİ BABASI KOLU HISIMLARINA MİRASÇI OLMASI VE BABA KOLU HISIMLARININ ONA MİRASÇI OLMASI

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TABİİ BABASI KOLU HISIMLARINA MİRASÇI OLMASI VE BABA KOLU HISIMLARININ ONA MİRASÇI OLMASI EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TABİİ BABASI KOLU HISIMLARINA MİRASÇI OLMASI VE BABA KOLU HISIMLARININ ONA MİRASÇI OLMASI Doç. Dr. İhsan ERDOĞAN GİRİŞ Bir kimsenin mirasçılık hakkını kazanabilmesi için murisin ölümünde

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR?

MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 MEKTEBE SELEFİYYE KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ

Detaylı

GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ

GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ İLHYT-S439 Seçmeli Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 2,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Kur an la Çelişen Hadisler

Kur an la Çelişen Hadisler Kur an la Çelişen Hadisler Rasulullah Kur an Aykırı Konuşmuş Olamaz! Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını

Detaylı

İ.H. na göre Ana-Baba ile Soybağı

İ.H. na göre Ana-Baba ile Soybağı İ.H. na göre Ana-Baba ile Soybağı Çocuk ile Ana Arasında Çocuk ile ana arasında nesep bağı doğum ile kurulur. Ancak günümüzde mümkün olan kiralık/taşıyıcı annede olduğu gibi, çocuğu doğuran her kadın,

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Fıkıh Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 1

Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Fıkıh Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 10 Sayı: 50 Volume: 10 Issue: 50 Haziran 2017 June 2017 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İSLAM HUKUKUNDA

Detaylı

Selam Olsun, Peygambere ve Aline Çarşamba, 10 Ağustos :31

Selam Olsun, Peygambere ve Aline Çarşamba, 10 Ağustos :31 Peygamberimizle ilgili olan, onu yakınlık ve ona aidiyet ifade eden Ehl-i Beyit, Âl-i Rasül, Seyyid (Efendi), Şerif (Saygın) gibi kavramlar bugün çokça tartışılmakta, kimi çevrelerce yerli yersiz kullanılmakta

Detaylı

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU T.C. ST MO U VE S TES III. ULUSL SI EY -I VELÎ SEMPOZYUMU E T Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN E T Y IMCIL I Doç. Dr. Burhan BALTACI Ar. r. Be a A i e D C r. Do. Dr. A o an A DO DU Ar. r. Nuran SARICI 06-0 Ma

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45 Biz üç kardeşiz ve ben evin tek kızıyım. Her şey güzel güzel giderken ne zaman evlendik çocuk sahibi olmaya başladık, o zaman anne babamın abilerimi kayırdıklarına şahit olmaya başladım. Babamın durumu

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DERSLERİ

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DERSLERİ Klasik Metinler Üzerinden İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DERSLERİ 25 Mart 2016 Son Başvuru Tarihi klasikdusunceokulu.org Klasik Düşünce Okulu Klasik Düşünce Okulu, İslam medeniyetinin çeşitli disiplinlerinde üretilen

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir.

Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir. Müslümanın 24 Saati Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir. Temizliği ve temiz olanları sever. (Hadis,

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Kuru Temizleme Sistemiyle Yapılan Temizliğin Hükmü 2

Kuru Temizleme Sistemiyle Yapılan Temizliğin Hükmü 2 Kuru Temizleme Sistemiyle Yapılan Temizliğin Hükmü 2 Gökten tertemiz su indiren Allah Teâlâ ya sonsuz hamd eder, sözlü ve fiili temizliği öğreten Hazret-i Muhammed Mustafa (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)

Detaylı

Kur ân ın sözünü ettiği batıl inanışa sahip zümreden biriside müşriklerdir5. Tevhid in zıddı olan. İNANÇ VE DÜŞÜNCE TRAFİĞİ Pazar, 18 Mart :35

Kur ân ın sözünü ettiği batıl inanışa sahip zümreden biriside müşriklerdir5. Tevhid in zıddı olan. İNANÇ VE DÜŞÜNCE TRAFİĞİ Pazar, 18 Mart :35 Öncelik ve sonralık olayların anlaşılmasında mühim rol oynayan etkenlerdir. Değişimlerin ve gelişmelerin anlaşılmasında öncenin bilinmesini önemimi göz ardı edilemez. Metinlerin anlaşılmasında söz konusu

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

SOSYAL OLGULAR VE İSLAM HUKUKU: Toplumsal olgular ve hukuk arasında karşılıklı bir etkileşim. KLASİK FIKHIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMlNIN OLUŞUMU

SOSYAL OLGULAR VE İSLAM HUKUKU: Toplumsal olgular ve hukuk arasında karşılıklı bir etkileşim. KLASİK FIKHIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMlNIN OLUŞUMU SOSYAL OLGULAR VE İSLAM HUKUKU: KLASİK FIKHIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMlNIN OLUŞUMU Yrd.Doç.Dr. Talip TÜRCAN* Toplumsal olgular ve hukuk arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Sosyal yaşamın türlü

Detaylı

İslam Miras Hukukunda "Halefıyet", "Dede Yetimi" ve "Vacip Vasiyet"

İslam Miras Hukukunda Halefıyet, Dede Yetimi ve Vacip Vasiyet HÜSEYiN TEKiN GÖKMENOGLU 143 Dini Araştırmalar, Ocak - Nisan 1999, c. 1, s. 3 İslam Miras Hukukunda "Halefıyet", "Dede Yetimi" ve "Vacip Vasiyet" Hüseyin Tekin GÖKMENOGLU* Giriş "Halefiyet", "dede yetimi"

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

HİNDİSTAN DA HİLAFET MESELESİNE AYKIRI BİR BAKIŞ: ŞİBLÎ NUMANÎ VE HİLAFET MAKALESİ. Mehmet ÖZŞENEL *

HİNDİSTAN DA HİLAFET MESELESİNE AYKIRI BİR BAKIŞ: ŞİBLÎ NUMANÎ VE HİLAFET MAKALESİ. Mehmet ÖZŞENEL * sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 15 / 2007, s. 153-160 hadis HİNDİSTAN DA HİLAFET MESELESİNE AYKIRI BİR BAKIŞ: ŞİBLÎ NUMANÎ VE HİLAFET MAKALESİ Mehmet ÖZŞENEL * Hind Altkıtası XIX. asrın

Detaylı

HUKUK AÇISINDAN CEZA VERMENİN TELEOLOJİK BOYUTU. Yrd.Doç.Dr. Nuri KAHVECİ ÖZET

HUKUK AÇISINDAN CEZA VERMENİN TELEOLOJİK BOYUTU. Yrd.Doç.Dr. Nuri KAHVECİ ÖZET KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 2(2003) s.21-36 HUKUK AÇISINDAN CEZA VERMENİN TELEOLOJİK BOYUTU ÖZET Yrd.Doç.Dr. Nuri KAHVECİ Suçlar, toplum düzenini bozmaya yönelik davranışlardır. Her toplum için değişmekle

Detaylı

HANEFİ MEZHEBİ FIKIH KİTAPLARINDA EHL-İ KİTAPLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN TAHLÎLİ

HANEFİ MEZHEBİ FIKIH KİTAPLARINDA EHL-İ KİTAPLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN TAHLÎLİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI DİNLER TARİHİ BİLİM DALI HANEFİ MEZHEBİ FIKIH KİTAPLARINDA EHL-İ KİTAPLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN TAHLÎLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

HADİS TARİHİ VE USULÜ

HADİS TARİHİ VE USULÜ HDİS TRİHİ VE USULÜ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hadis Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi Esbabu Vürûdi l- Hadîs

Detaylı

Nikahı Fâsid ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı

Nikahı Fâsid ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı Nikahı Fâsid ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı Mustafa Ahmed ez-zerkâ Çev: Fatiha Bozbaş Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana bilim dalı Doktora Öğrencisi

Detaylı

GEÇ DÖNEM ALĠMLERĠNĠN KERAHET LAFZINI HARAM TERĠMĠNĠN YERĠNDE KULLANMALARININ YANLIġLIĞI VE DELĠLĠ Ġ LAMU L-MUVAKKI ĠN

GEÇ DÖNEM ALĠMLERĠNĠN KERAHET LAFZINI HARAM TERĠMĠNĠN YERĠNDE KULLANMALARININ YANLIġLIĞI VE DELĠLĠ Ġ LAMU L-MUVAKKI ĠN GEÇ DÖNEM ALĠMLERĠNĠN KERAHET LAFZINI HARAM TERĠMĠNĠN YERĠNDE KULLANMALARININ YANLIġLIĞI VE DELĠLĠ Ġ LAMU L-MUVAKKI ĠN ĠBN KAYYĠM EL-CEVZĠYYE (Rahmetullahi aleyh) (D.691/1292- Ö.751/1350) www.tavhid.org

Detaylı

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146)

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadın konusuna baktığımızda

Detaylı