GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO ÇEŞİTLERİ , , , , , KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım. Drilling Specialties Company Six Pines Drive The Woodlands, TX BAŞVURULACAK KİŞİ Sorumlu bölüm :Ürün Güvenliği ve Toksikoloji Grubu E-posta : Website : ACİL DURUM TELEFONU Sağlık ile ilgili : Kuzey Amerika : Uluslararası : Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) :114 Nakliye ile ilgili : Avrupa Bölge Sorumlusu için : (telefon) veya (telefaks) 2 TEHLİKELERİN TANITIMI Yürürlükteki mevzuata göre sağlık için veya çevre için tehlikeli sayılmamaktadır. SINIFLANDIRMA (27092 T.C.) 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ İsim EC No. CAS No. İçindekiler Sınıflandırma (T.C ) (67/548/EEC) Kalsiyum stearat Tüm (R) cümlecikleri için tam metin 16. bölümde verilmiştir. 4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ GENEL BİLGİLER Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur % Sınıflandırılmamıştır SOLUMA Bayılma halinde kurtarma pozisyonuna getirin ve tıbbi yardım isteyin. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. YUTMA Solunum yolunu açık tutun. Süt veya alkollü içecekler vermeyin. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. GÖZLERLE TEMAS Bir önlem olarak su ile gözleri yıkayın. Kontak lensleri çıkarın. Zarar görmemiş gözü koruyunuz. Yıkarken göz genişliğinde açık tutun. Göz tahrişi devam ederse, bir uzmana başvurunuz. 1 / 5

2 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ SÖNDÜRME GEREÇLERİ Şunu kullanmayın : Yüksek hacimli su jeti. Kimyasal yangınlar için uygulanan standart prosedürleri takip edin. Yerel koşullara ve Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sağlayın. ÖZEL TEHLİKELER Tehlikeli bozunma ürünleri : Uygun veri yoktur. Yangınla mücadele sırasında özel tehlikeler : Uygun veri yoktur. YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER Gerekirse, yangın söndürme için bağımsız solunum cihazı kullanın. 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Toz oluşumundan kaçının. ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ Çevre için özel önlemler gerekli değildir.güvenli ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Nehiri, gölü veya kanalizasyonu kirletmesi halinde, ilgili yetkililere haber verin. DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ Bertarafı için uygun kapalı kaplarda saklayınız. 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA KULLANIM TEDBİRLERİ Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. Sigara içmek, yemek yemek ve birşey içmek uygulama alanında yasaklanmalıdır. Yerel ve ulusal yönetmeliklere göre durulama suyunu imha ediniz. Yangın ve patlamaya karşı korunma önerisi : Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sağlayın. DEPOLAMA TEDBİRLERİ Sıkıca kapalı, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Elektrik tesisatları / çalışma materyalleri teknolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA İsim Standart TWA - 8 Saat STEL - 15 Dk Notlar Kalsiyum stearat ACGIH 10 mg/m3 J,A4 ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists. A4 İnsanda kanserojen olarak sınıflandırılmamıştır: İnsanlar için kanserojen olabileceklerine dair endişelere yol açmakla beraber kesin olarak değerlendirilemeyen maddeler. In vitro veya hayvan deneyleri, maddeyi bir kategoriden çıkarıp diğer kategoride sınıflandırmaya yetecek bulgular sağlayamamaktadır. J Toksik metallerin stereatlarını içermez. TEKNİK TEDBİRLER Mühendislik kontrolleri tasarımı ve kişisel koruyucu ekipman seçerken bu malzemenin potansiyel tehlikeleri (Bölüm 2), iş yerinde maruz kalma limitlerini, iş faaliyetlerini ve diğer maddeleri göz önünde bulundurun. Mühendislik kontrolleri veya çalışma uygulamalarının bu malzemenin zararlı seviyelerine maruziyetini önlemek için yeterli değilse, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanım tavsiye edilir. Kullanıcının, genellikle sınırlı bir süre için veya belirli koşullar altında sağlanan ekipman korumasıyla birlikte verilen tüm talimatları ve sınırlamalar okuması ve anlaması gerekir. 2 / 5

3 SOLUNUM AYGITI Bu malzeme ile çalışırken havadaki malzemenin maruziyeti zararlı seviyelerine ulaşır ise, şunun gibi koruma sağlayan bir NIOSH onaylı maske, giyin; Havalandırmasız veya diğer mühendislik kontrolleri normal atmosfer basıncı altında hacimce% 19.5 minimal oksijen içeriği korumak için yeterli olmadıkça hava sağlayan NIOSH onaylı maskeyi takın. Toz ve sisler/ P100 için hava temizleyici respiratör. Kontrolsüz salınım için potansiyel varsa, maruz kalma seviyeleri bilinmiyorsa veya hava temizleyici solunum cihazı yeterli koruma sağlamadığı diğer şartlarda pozitif basınçlı, hava sağlayan solunum cihazı kullanın. ELLERİ KORUMA Özel bir iş ortamı için uygun koruyucu eldiven için üreticilere danışılmalıdır. Geçirgenlik ve eldiven üreticisi tarafından verilen delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Ayrıca, dikkate edilmesi gereken kesikler, aşınma ve tehlikeli temas süresi gibi ürünün kullanıldığı özel yerel koşullara uygun gereklilikleri takip edin. Herhangi bir bozulma veya kimyasal geçirim göstergesi olduğunda, eldiven atılmalı ve değiştirilmelidir. GÖZLERİ KORUMA Saf su içeren göz yıkama şişesi. Güvenlik gözlükleri. SAĞLIK TEDBİRLERİ Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız. CİLDİN KORUNMASI İşyerinde, tehlikeli maddenin miktarına ve konsantrasyonuna uygun olan beden korunmasını seçin. Uygun şekilde giyin: Koruyucu elbise. Güvenlik ayakkabıları. 9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER GÖRÜNÜŞ ÇÖZÜNÜRLÜK MOLEKÜLER AĞIRLIĞI KAYNAMA NOKTASI ( C) YOĞUNLUK BAĞIL YOĞUNLUK BUHAR YOĞUNLUĞU (Hava=1) BUHAR BASINCI BUHARLAŞMA ORANI ph DEĞERİ VİSKOZİTE PARLAMA NOKTASI ( C) PATLAMA LİMİTİ-ALT PATLAMA LİMİTİ-ÜST KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMA SICAKLIĞI ( C) BÖLME KATSAYISI (N-OKTANOL/SU) 10 KARARLILIK VE TEPKİME Katı. Toz. Suda tamamen çözünür. 1,5 g/cm 3 KARARLILIK Bu malzeme, normal ortam ve öngörülen sıcaklık ve basınç koşullarındaki depolama ve elleçleme durumları altında stabil sayılır. KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR Uygun veri yoktur. TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz. 11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ TOKSİK DOZ 1 LD 50 > mg/kg (Akut, ağızdan maruziyet - sıçan) TOKSİK DOZ 2 LD 50 > mg/kg (Akut, deriden maruziyet - tavsan) TOKSİK YOĞ. LC 50 > 5, 800 mg/l/4s (Akut, soluma maruziyet - sıçan) Verilen toksik dozlar, içindir. 3 / 5

4 SOLUMA Solunum toksisitesi sınıflandırması yoktur. CİLTLE TEMAS Cildi tahriş etmez. GÖZLERLE TEMAS Gözleri tahrişi etmez. 12 EKOLOJİ BİLGİSİ KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK Biyobozunum beklenmektedir. EK EKOLOJİK BİLGİLER Profesyonel olmayan elleçleme ve bertaraf durumunda, çevreye zararlılığı göz ardı edilemez.. 13 BERTARAF BİLGİLERİ BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ Bu GBF'deki bilgiler, sadece ürünün sevkiyatı gibi durumlar ile ilgilidir. Mümkünse kendi amacı için uygun malzeme kullanın veya geri dönüştürün. Bu madde atılması gerekiyorsa, RCRA (40 CFR 261) altında US EPA veya diğer devlet ve yerel yönetmeliklere göre tehlikeli atık kriterleri olabilir. Bileşenleri kesin fiziksel özellikleri ve analiz ölçüleri, doğru denetimi için gerekli olabilir. Bu malzeme tehlikeli atık olarak sınıflandırılır, ulusal yasalar gereği lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesisi tarafından bertaraf edilmelidir. Ürün : Atıkları kanalizasyona atmayın. Kimyasalı veya kullanılmış konteynerleri suyollarını veya kanalları bulaştırmayın. Lisanslı bir atık yönetim şirketine gönderin. Kirlenmiş ambalajlar : Arta kalan içeriği boşaltın. Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kapları tekrar kullanmayın. 14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ GENEL Çevreye zararlı madde/deniz için kirletici Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID). Nakliyat için ikaz işareti gerekli değildir. No. 15 MEVZUAT BİLGİLERİ RİSK CÜMLECİKLERİ GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ BİLDİRİM DURUMU Avrupa REACH US.TSCA Amerika Birleşik Devletleri Kanada DSL Avustralya AICS Yeni Zelanda NZIoC Japonya ENCS Kore KECI Filipinler PICCS Çin IECSC ULUSAL YÖNETMELİKLER T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik. 16 DİĞER BİLGİLER BİLGİ KAYNAKLARI Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir. 4 / 5

5 REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Güvenlik Bilgi Formu T.C sayılı yönetmeliğine uyumlu hale getirildi. İçeriğinde bir değişiklik yapılmadı. DÜZENLEYEN Melih Babayigit / CRAD Çevre Risk Analiz Denetim ve Eğitim Hizm. Ltd.Şti. TSE sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu düzenleyicisi Tel: YENİ DÜZENLEME TARİHİ ÖNCEKİ DÜZENLEME TARİHİ KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU GBF NO RİSK CÜMLECİKLERİ TAM NC Sınıflandırılmamıştır ACGIH Hükümet Endüstriyel Hijyenistleri Amerikan Konferansı LD50 Deneklerin %50'sini Öldürücü Doz AICS Avustralya, Kimyasal Maddeler Envanteri LOAEL Gözlemlenen en düşük ters etki seviyesi DSL Kanada, Yerel Maddeler Listesi NFPA Ulusal Yangın Koruma Ajansı NDSL Kanada, Yerel Olmayan Maddeler Listesi NIOSH İş Güvenliği ve Sağlığı Ulusal Enstitüsü CNS Merkezi Sinir Sistemi NTP Ulusal Toksikoloji Programı CAS Kimyasal Kuramlar Servisi NZloC Yeni Zelanda Kimyasalların Envanteri EC50 Etkin Konsantrasyon NOAEL Gözlemlenmemiş ters etki seviyesi EC50 Deneklerin %50'sine Etkin Konsantrasyon NOEC Gözlemlenen ters etki konsantrasyonu EGEST EOSCA Genel Maruziyet Senaryo Aracı OSHA Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi EOSCA EINECS MAK Avrupa petrol sahası Özel Kimyasallar Birliği Mevcut Kimyasal maddelerin Avrupa Envanteri Almanya Maksimum Konsantrasyon Değerleri PEL PICCS PRNT İzin verilen maruz kalma sınırı Filipinler Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri Toksik olmayan kabul edilmiş GHS Küresel Uyum Sistemi RCRA Kaynak Koruma Kurtarma Yasası Büyük eşit STEL Kısa süreli maruz kalma sınırı IC50 Deneklerin % 50'sini inhibe eden konsantrasyon SARA Superfund Amendments and Reauthorization Act. IARC Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı TLV Eşik Sınır Değeri IECSC Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri TWA Zaman ağırlıklı ortalama ENCS Japonya, Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler Envanteri TSCA KECI Kore, Mevcut Kimyasal Envanteri UVCB Toksik Madde Kontrol Kanunu Bilinmeyen ya da Değişken Kompozisyon, Karmaşık Tepkime Ürünleri ve Biyolojik Malzemeler Küçük eşit WHMIS İşyeri Tehlikeli Maddeler Bilgi Sistemi LC50 Deneklerin %50'siniöldüren konsantrasyon ÇEKİNCE Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır.bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilir bilgidir.yine de doğruluğu, güvenilirliği, ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz.bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur. 5 / 5

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

ALPET PROTECTOR HD 10

ALPET PROTECTOR HD 10 1. ÜRÜN VE FİRMA BİLGİLERİ Ürün Adı Alpet Protector HD 10 Ürünün Kullanım Alanı Firma Tanıtımı Genel Müdürlük Harmanlama ve Dolum Tesisi Acil Durum Telefonu Ağır şartlar altında çalışan dizel ve benzinli

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

AMC AUS-DET. Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. Bölüm 2 - Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi

AMC AUS-DET. Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. Bölüm 2 - Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi Sayfa 1 in 6 si Bölüm 1 - Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı MADDE/MÜSTAHZARIN TANITILMASI AMC AUS-DET Firmanın Tanıtımı Şirket: AMC Şirket: AMC Adres Adres PO Box 1141 5 Pitino Court Osborne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EXELANS MACRO Kendi kendini yıkayan su bazlı dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı :

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 15501, 15502 KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 2 TEHLİKELERİN TANITIMI Waterproofing Liquid BOSTIK LIMITED

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/18 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım Protettivo

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA DIS D4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı