Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;"

Transkript

1 Karar No :199 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI f) BODRUM İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bodrum Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Vergi, Harç ve Gelir Tarife Cetvelleri, Komisyonumuzun tarihli toplantılarında incelendi YILI BÜTÇE KARARNAMESİ MADDE 1: Belediye Bütçesi kapsamındaki Birimlerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ( TL) ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 2: Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ( TL) olarak tahmin edilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 3: 2015 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 4: Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir (C) cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dışında, yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır. Aksine hareket eden ilgililer hakkında, ilgili mevzuata göre işlem yapılacaktır sayılı yasanın 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan Belediye Gelirleri ve bankalardaki mevduatları; Belediyenin tüm Menkul ve Gayrimenkul malları, belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.. MADDE 5: Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşmeler yapmaya yetkilidir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 6: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi, yurt dışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 7: Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir. Bütçe Kararnamesi 1 Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 2 Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma cetveli (B) (Örnek-15) 3 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli (Örnek-16) 4 Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) cetveli. (Örnek-17) 5 Çok Yıllı Gider Bütçesi. (Örnek-18) 6 Fonksiyonel ve Ekon. Sınıflandır. Düzeyin. Ödenek cetveli. (Örnek-8) 7 Çok Yıllı Gelir Bütçesi. (Örnek-19) Sayfa 1 / 19

2 8 Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli. (Örnek-20) 9 Gelecek Yıllara, Yaygın üklen. Kaps. Taah. (G) cetveli. (Örnek21) 10 Memur Olmayanlara Verilecek Yolluk. Göster. (H) cetveli. (Örnek-22) 11 İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23) 12 İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24) Sayılı Taşıt Kan. Göre Satın Alınacak Taşıt. Gösterir (T1) cetveli. 14 Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26) 15 Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 16 Finansman Programı (Örnek-28) İfadeleri Oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 8: Belediyemiz tarafından tahsil edilmekte olan Emlak Vergisi, iş yeri Çevre Temizlik Vergisi MAYIS ve KASIM aylarında, İlan ve Reklam Vergisi ve işgal Harcı peşin, Eğlence vergisi takip eden ayın 20.Günü akşamına kadar, Tatil Günleri Çalışma ruhsatı Harcı OCAK ayı sonuna kadar tahsil edilecektir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 9: Belediye tahsilâtının gerektiğinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 10: Belediye Memur ve işçilerine mevzuat ve Toplu iş Sözleşmesi Hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 11: Belediye nin leh ve aleyhine açılan davalarla, icra takiplerinden dolayı yargı organlarınca Belediye lehine hükmedilen avukatlık ücretleri, fiilen veya hesaben tahsil olunarak gelir bütçesine, gelir karşılığı da gider bütçesine ödenek kaydedilerek Kanuni sınırlar dahilinde ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ilgili maddesi hükümlerine göre düzenlenen Yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk Müşaviri, avukat ile Hukuk Müşavirliği personeline tevzi edilerek ödenir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 12: Bu Kararname Hükümleri Muğla Büyükşehir Belediyesi onayına Müteakip tarihinde yürürlüğe girer. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. MADDE 13: Bu Kararname Hükümlerini Belediye Başkanı yürütmeye yetkilidir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 13 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 2 / 19

3 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 2015 Yılı Gideri (TL) GENEL KAMU HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ TL TL TL TL TL TL TL TOPLAM ,00 TL GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle TL olarak, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider Çeşidi 2015 Yılı Gideri (TL) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TL TL TL TL TL TL TL TL Sayfa 3 / 19

4 TOPLAM ,00TL GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle TL olarak, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi 2015 Yılı Geliri (TL) VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLÂT RED VE İADELER (-) TL TL TL TL TL TL TL TOPLAM TL GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 4 / 19

5 KURUM: 2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK EKONOMİK KODLAMA (OCAK-ŞUBAT- MART) (NİSAN- MAYIS- HAZİRAN) (TEMMUZ- AĞUSTOS-EYLÜL) (EKİM-KASIM- ARALIK) I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN TOPLAM 1 Personel Giderleri % % % % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devl % % % % Mal ve Hizmet Alım Giderleri % % % % Faiz Giderleri % % % % Cari Transferler % % % % Sermaye Giderleri % % % % Sermaye Transferleri Borç Verme % % % % Yedek Ödenekler % % % % GİDER TOPLAMI % % % % AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 5 / 19

6 2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI KURUM: I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK KODU (OCAK-ŞUBAT- MART) (NİSAN-MAYIS- HAZİRAN) (TEMMUZ- AĞUSTOS-EYLÜL) (EKİM-KASIM- ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN 1 Vergi Gelirleri % % % % Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % % % % Alınan Bağış ve Yardımlar % % % % ile Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler % % % % Sermaye Gelirleri % % % % Alacaklardan Tahsilat % % % % GELİR TOPLAMI % % % % FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. TARİFE CETVELLERİ: Bodrum Belediyesinin tarih ve 2014/159 sayılı Meclis Kararı ile yapılan değişikler sonucunda; Bodrum Belediyesi Gelir Tarifesi aşağıdaki şekli ile Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale edilmiş ve yapılan incelemeler sonucunda; 1-45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin 2. maddesinde ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifeleri, 2464 sayılı kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak tespit edildiği görülmüştür. 2- Aynı tebliğin 3.1. maddesinde yukarıda belirtilen vergi ve harçların mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar dikkate alınmak suretiyle 4 (dört) gruba ayrılabileceği 4. maddesinde belirlenen miktarlar üzerinden belirlendiği tespit edilmiştir. Sayfa 6 / 19

7 İL ADI : MUĞLA BELEDİYE ADI : BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1.GRUP Bodrum Merkez ve (Kumbahçe, Umurça, Çarşı, Yokuşbaşı, Türkkuyusu, Tepecik, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cevat Şakir, Cumhuriyet) Mahalleleri 2.GRUP Turgutreis, Konacık, Bitez, Ortakent, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Torba, Akyarlar, Dereköy, İslamhaneleri, Peksimet, Dağbelen, Gürece, Yakaköy, Göltürkbükü, 3. GRUP Güvercinlik, Yalı Mahalleleri 4.GRUP Mumcular, Bahçekaya, Tepecik (Karaova), Çamlık, Çömlekçi, Gökpınar, Kemer, Kumköy, Mazıköy, Pınarlıbelen, Sazköy, Yeniköy (Karaova), Çamarası Mahalleleri 3- Bodrum İlçesi idari sınırları içinde tebliğin konusunu oluşturan alt ve üst limitleri ve grupları belirlenen vergi ve harçlar için tarife taslağı tarihli ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan 45 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği nde gösterilen esaslar çerçevesinde, düzenlediği görülmüştür. 4- İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı, İşyeri Açma ve İzin Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, Komisyon tarafından incelendiğinde 4 Gruba ayrıldığı ve 45 seri nolu genelgede belirtilen alt ve üst limitlere göre Komisyonumuzca vergi ve harçlar uygun görülmüştür. A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL) İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer En Az (TL) En Çok (TL) Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların Bulvar ve Meydan Cadde Sokak Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları Toplu taşıma araçları Diğer Bulvar ve Meydan Sayfa 7 / 19

8 üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Cadde Sokak Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklam İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 B) EĞLENCE VERGİSİ (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde) Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL) Eğlencenin Türü ve Alanı En Az (TL) En Çok (TL) m² ye kadar m²-150 m² arası Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare,dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 151 m²-300 m² arası m² den yukarı yıldızlı otelde yıldızlı otelde Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m² ye kadar m²-50 m² arası m²-100 m² arası Sayfa 8 / 19

9 101 m²-200 m² arası m² den yukarı C) İŞGAL HARCI Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL) İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer En Az (TL) En Çok (TL) nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,50 2,50 2,5 2 1,5 0, nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 0,50 2,50 2,5 2,5 1 0,5 1,00 5, nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 1,25 1 0,75 0,25 b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,50 2,50 2,5 2 1,5 0,5 İskele Meydanı - Neyzen Tevfik Cad. - Osmanlı Tersanesine kadar - Dr. Alim Bey Cad. - Hilmi Uran Meydanı - Cumhuriyet Cad - Halikarnasa kadar - Garaj içi - Gümbet Ayaz Cad. - Adnan Menderes cad. - İnönü Cad. - Lale Sokak - Çarşı Mahallesi - Oasis Kültür ve Alışveriş Merkezleri Pazar Yeri - Atatürk Cad - Cafer Paşa Cad - Nazım Hikmet Sokak ve 1.Bölge dışında kalan tüm sokaklar Sahil ve Merkez Kesimler Sahil ve Merkez Kesimler dışında kalan Diğer Kesimler Güvercinlik ve Yalı Mahallesi Merkez Yalı Mahallesi Merkez kesim dışında kalan kesimler 1. GRUP 1. BÖLGE 2,50 1. GRUP 2. BÖLGE 2,00 2. GRUP 1. BÖLGE 2,00 2. GRUP 2. BÖLGE 1,50 3. GRUP 1. BÖLGE 1,50 3. GRUP 2. BÖLGE Sayfa 9 / 19

10 0,75 Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL) İşyerinin Türü ve Alanı En Az TL En Çok (TL) Akaryakıt istasyonlarından m² ye kadar olanlardan Pastanelerden; m² ye kadar olanlardan m² den büyük olanlardan Tekel Bayilerinden Süper marketlerden Zincir Market İnşaat Malzemesi Satıcılarından Çiçekçilerden Mandıralardan Kuaförlerden Otobüs Terminallerinden taksi arası Taksi Duraklarından taksi arası taksi üstü Bakkallardan 25m²'ye kadar olanlardan m²'den büyük olanlardan Kasaplardan Kitap ve Kırtasiyecilerden Video ve Kasetçilerden Tamirhanelerden ( Oto ve Diğerleri ) Sarraflar 25 m² 'ye kadar olanlardan m² 'ye kadar olanlardan Sayfa 10 / 19

11 50 m²'den büyük olanlardan m² ye kadar olanlardan Derici Dükkanlarından m² ye kadar olanlardan m² den büyük olanlardan Discolardan m² ye kadar olanlardan Halıcı Dükkanlarından 25-50m² ye kadar olanlardan m² den büyük olanlardan m² ye kadar olanlardan Konfeksiyon Dükkanlarından 25 m² -75 m² ye kadar olanlar m² den büyük olanlar Büfelerden Turizm Acentelarından m² ye kadar olanlardan Kafeteryalardan 25-75m² ye kadar olanlardan m² den büyük olanlardan Barlardan 100m² ye kadar olanlardan m² den büyük olanlardan Berberlerden Güzellik Salonlarından Servislerden ( Araba ve Tekne ) Tersanelerden m² ye kadar olanlar İçkili ve İçkisiz Restoranlardan 35m² -75m² ye kadar olanlar m² den büyük olanlar Çay Ocaklarından Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı Alınır. D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI Sayfa 11 / 19

12 Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL) İşyerinin Türü ve Alanı En Az (TL) En Çok (TL) m² ye kadar 0,10 1,00 0,75 0,60 0,50 0,40 26 m²-100 m² arası 0,10 1,00 0,80 0,70 0,60 0,50 Her tür işyeri için beher m² sinden 101 m²-250 m² arası 0,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0, m²-500 m² arası 0,10 1,00 0,95 0,90 0,80 0, m² den yukarı 0,10 1, ,90 0,80 SAĞLIK BELGESİ HARCI 2,30 2,30 2,30 2,30 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI Tartı Ağırlıklarının her birinden 1,50 1,50 1,50 1,50 Uzunluk Ölçülerinin her birinden 1,50 1,50 1,50 1,50 Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 3,00 3,00 3,00 3,00 El tarazilerinden 6,00 6,00 6,00 6,00 Normal masa terazilerinden 9,00 9,00 9,00 9,00 Otomatik (İbreli) terazilerden 12,00 12,00 12,00 12,00 Elektronik terazilerden 15,00 15,00 15,00 15,00 Kantar ve basküllerden 25,00 25,00 25,00 25,00 KAYIT VE SURET HARCI Harita, Plan ve Krokilerin beher metrekaresinden her sayfa başına 0,80 0,80 0,80 0,80 5- İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar incelendiğinde 4 Gruba ayrıldığı ve 45 seri nolu genelgede belirtilen alt ve üst limitlere göre düzenlendiği tespit edilmiştir. Yapı Kullanım İzin harcı ve Bina İnşaat Harçlarında taban ve tavan arasında düzenlendiği tespit edilmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Sayfa 12 / 19

13 İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR İlk parselasyon harcı (Beher m² için) KONUT 0,10 0,10 0,10 0,10 İlk parselasyon harcı (Beher m² için) TİCARİ 0,15 0,15 0,15 0,15 İfraz ve tevhid harcı (Beher m² için) KONUT 0,10 0,10 0,10 0,10 İfraz ve tevhid harcı (Beher m² için) TİCARİ 0,15 0,15 0,15 0,15 Plan ve proje tasdik harcı (Beher inşaat m² için) KONUT 0,10 0,10 0,10 0,10 Plan ve proje tasdik harcı (Beher inşaat m² için) TİCARİ 0,15 0,15 0,15 0,15 ZEMİN AÇMA VE TOPRAK HARFİYATI HARCI Toprak (Beher metreküp için) KONUT 0,30 0,30 0,30 0,30 Toprak (Beher metreküp için) TİCARİ 0,45 0,45 0,45 0,45 Kanal (Beher metreküp için) KONUT 1,20 1,20 1,20 1,20 Kanal (Beher metreküp için) TİCARİ 1,50 1,50 1,50 1,50 YAPI KULLANIM İZİN HARCI Beher inşaat metrekare için KONUT 0,11 0,11 0,11 0,11 Beher inşaat metrekare için TİCARİ 0,15 0,15 0,15 0,15 BİNA İNŞAAT HARCI İnşaat Alanı (Konut için) 100 m² ye kadar KONUT 1,50 1,50 1,50 1,00 İnşaat Alanı (Konut için) m² arası KONUT 3,00 3,00 3,00 2,00 İnşaat Alanı (Konut için) m²arası KONUT 4,50 4,50 4,50 3,00 İnşaat Alanı (Konut için) m² arası KONUT 6,00 6,00 6,00 3,50 İnşaat Alanı (Konut için) 200 m² yukarası KONUT 7,50 7,50 7,50 4,00 İnşaat Alanı (İşyeri için) 25 m² kadar İŞ YERİ 6,00 6,00 6,00 2,00 İnşaat Alanı (İşyeri için) m² arası İŞ YERİ 9,00 9,00 9,00 4,00 İnşaat Alanı (İşyeri için) m² arası İŞ YERİ 12,00 12,00 12,00 7,00 İnşaat Alanı (İşyeri için) 100 m² den yukarası İŞ YERİ 15,00 15,00 15,00 9,00 6- Belediyemiz Müdürlüklerinden 2015 Yılı Ücret Tarifesi düzenlenirken, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tüm Müdürlüklerden yazılı olarak tekliflerin istendiği görülmüştür. Müdürlüklerden gelen ücret tarifesi ile ilgili tekliflere göre; Sayfa 13 / 19

14 a) Totem Ücretlerinin 4 Gruba ayrıldığı ve ücretlendirildiği görülmüş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. TOTEM ÜCRETLERİ Yönlendirme Bombeli Totemlerden Küçük Totemlerden (3 m ile 6 m arası) Büyük Totemlerden (ayak uzunluğu 6 metre üzeri) Tüm Yönlendirme Levhaları / Her biri için b) İlan Ücretlerinin 4 Gruba ayrıldığı, ücretlendirildiği ve her grup için tek bir fiyat uygulandığı görülmüş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. İLAN ÜCRETLERİ 25 Kelimeye Kadar Kelimeye Kadar Kelimeye Kadar Kelimeden Fazla Kasetle yapılan İlan ve Reklamların Dakikasından Ölüm İlanlarından ve Kamu yararına çalışan Derneklerden ücret alınmaz c) Araçlar ve Yükleyici Kiralama Ücretlerinin 4 Gruba ayrıldığı, Günlük, Saat, Km, Mesken, Ticari ve m² üzerinden ücretlendirildiği ve her grup için tek bir fiyat uygulandığı görülmüş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. ARAÇLAR VE YÜKLEYİCİ KİRALAMA ÜCRETLERİ Çalı - moloz - vs. toplama ücreti. Mesken Çalı - moloz - vs. toplama ücreti. Otel-Site vb Sepetli araç ile ağaç kesimi vb. Hizmetler için Saat Otobüs Kiralaması - Şehirler arası Km Otobüs Kiralaması - Günlük Kira Ücreti - İlçe sınırları içinde Günlük Minibüs Kiralaması - Şehirler arası Km 1,25 1,25 1,25 1,25 Minibüs Kiralaması - Günlük Kira Ücreti - İlçe sınırları içinde Günlük Greyder Saat Lastik Tekerlekli Ekskavatör Saat Sayfa 14 / 19

15 JCB Kepçe Saat Mini Kepçe paletli Saat Silindir Büyük Saat Silindir Küçük Saat Asfalt ve Beton kesme m² Asfalt Yapılması 5 cm kalınlığında m² cm kalınlığında m² Sınır Elemanı (Baba) Adet Kamu Adına Hizmet Veren Kurumlardan %20 indirimli Ücret Alınır. Taş Döşeme Ücreti Bordür Taşı Metre Kilit Parke Taşı m² Mermer m² Beton Yol / Kaldırım m² Kamu Adına Hizmet Veren Kurumlardan %20 indirimli Ücret Alınır. d) İmar Müdürlüğü Ücret Tarifesinin 4 Gruba ayrıldığı, ücretlendirildiği ve her grup için tek bir fiyat uygulandığı görülmüş olup, İmar Müdürlüğü tarafından teklif edilen ücretler incelenmiş Komisyonumuzca uygun görülmüştür. İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARFİFESİ Belediyemiz İmar Müdürlüğünden temin edilmesi istenilen plan, proje, imar planının ücret tarifesi : 1- Takım her pafta için Tasdiksiz Her Parsel Başına veya Dijital Ortamda verilmesi Bodrum İmar Yönetmeliğinin Dijital Ortamda verilmesi İmar Planı Belediyemiz sınırları içinde planı yapılan sahalarda imar durumu safhasında : 1- Konut 100 m² ye kadar olanlardan Konut 100 m² nin üzerindeki beher m² için Turizm +2. Konut 100 m² ye kadar olanlardan Sayfa 15 / 19

16 4- Turizm +2.Konut 100m² üzerindeki beher m² için 1,50 1,50 1,50 1,25 5- Ticari-Turizm 100 m² ye kadar olanlardan Ticari-Turizm 100 m² nin üzerindeki beher m² için 1,50 1,50 1,50 1,25 7-1/ ve 1/25000 lik imar durumu talebinde Büyükşehirden Önce Köy Olan Yerleşim Alanları imar durumu talebinde Belediyemiz imar servisinden istenip Belediye Encümenince karara bağlanan imar uygulamalarından : 1- Konut sahaları için m² 1,00 1,00 1,00 1,00 2- Turizm+2.Konut için m² 1,30 1,30 1,30 1,30 3- Ticari - Turizm sahaları için m² 1,50 1,50 1,50 1,50 4- Büyükşehirden Önce Köy Olan Yerleşim Alanlarıında m² 0,25 0,25 0,25 0,25 5- Otopark Ücreti Bağımsız Bölüm Başına Belediyemiz İmar Servisinden çıkartılan imar durumu, fotokopi, ozalit ve tasdik ücretleri için 1- Fotokopi Ozalit Ekspertiz ücreti (İnşaat dosyalarında) Meclis için dosya ücreti m m ve üzeri m² Mevzi imar ve ilave imar planı tadilatı İmar ile ilgili alınan Tüm Tasdik Ücreti (Pafta Başına) Aynı Yıl içinde Meclis' ten geçen dosyalardan ikinci bir imar durumu harcı alınmamasına. 1 yıl süre içerisinde Encümenden geçen dosyalardan ikinci imar durumu harcının %50 sinin alınmasına. 7- Plan Notları Tasdik Ücreti Sayfa Başına Basılı Evrak Bedeli Evrak Başına ücret Zemin Etüt Raporlarının İmar Müdürlüğü tarafından onaylanmasında alınacak ücretler m² lik her bağımsız bölümden m² lik her bağımsız bölümden Sayfa 16 / 19

17 3-120 m² lik bölümden büyük olanlardan İlçemiz sınırları içerisinde,yabancı uyruklu vatandaşlara satış ile ilgili işlemler esnasında Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğünce Belediyemizden satış ile ilgili parsel yerini gösteren 1/5000 ölçekli planda 1/25000 ölçek koordinatlı plan örneğinden. (her bağımsız bölüm başına) Yapı Kullanım İzin Belgesi Ücreti 1- İnşaat Alanı m² için KONUT İnşaat Alanı m² için TİCARİ Yapı Ruhsat Belgesi Ücreti 1- İnşaat Alanı m² için KONUT İnşaat Alanı m² için TİCARİ Temel Üstü ve Su Basman Kontrol Ücreti 1- Bina Oturum Alanı 100 m² ye kadar KONUT Bina Oturum Alanı m² arası KONUT Bina Oturum Alanı 151 m² ve üzeri KONUT Ticari - Turizm Tesislerinde Bina Oturum Alanı m² si TİCARİ Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyat Ücreti (Beher m³ için) Vaziyet Planı ve Tasdik Harcı (Bağımsız Bölüm Başına) Aslı Gibidir Tasdik Ücreti (Belge Başına) e) Sosyal ve Kültürel Amaçlı Tesis Araç ve Gereçlerin Ücretlerinin 4 Gruba ayrıldığı, ücretlendirildiği ve her grup için tek bir fiyat uygulandığı görülmüş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI TESİS - ARAÇ VE GEREÇLERİN ÜCRETLERİ Nurol Kültür Merkezi Özel İşletmeler Kullanım Ücreti Nurol Kültür Merkezi Özel Kooperatifler Kullanım Ücreti Nurol Kültür Merkezi Özel Okullar Kullanım Ücreti Sayfa 17 / 19

18 Nurol Kültür Merkezi Dernek, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları Kullanım Ücreti Nurol Kültür Merkezi Siyasi Partilerin Herhangi Bir Maksatla Tahsisi Ücreti Kamu Kurumlarına Tahsis (ÜCRETSİZ) Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği gösteri alanında yapılacak olan konserlerden Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Tiyatro vb. kültürel ve sanatsal etkinliklerden Belediyemiz Sınırları içinde Bulunan diğer Düğün Salonları Kullanım Ücreti Belediyemiz Sınırları içinde Bulunan Kültür Merkezleri Kullanım Ücreti GÜNLÜK Diğer Açık Alanda Bulunan Pazaryerleri Düğün vb. Kullanım Ücreti f) Yer Kullanım Ücretleri ve Canlı Müzik Ruhsatı Ücreti 4 Gruba ayrıldığı, Günlük ve Aylık olarak ücretlendirildiği görülmüş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. YER KULLANIM ÜCRETİ Taksi Durakları Yer Kullanım Ücreti (Taksi Başına) AYLIK Minibüs - Otobüs Durakları Yer Kullanım Ücretleri (Araç Başına) GÜNLÜK Minibüs - Otobüs Durakları Yer Kullanım Ücretleri (Araç Başına) AYLIK Meydan vb. Yerlerde Tanıtım Maksatlı Kullanım Ücreti GÜNLÜK CANLI MÜZİK RUHSATI ÜCRETİ İçkili Kaftarya, Restaurant, Otel, Motel, de yapılacak Canlı veya Kaynağı yükseltilmiş Müzik (Elektronik Müzik) için Ruhsat Başvurusu yapanlardan yıllık (PEŞİN) g) Evlenme İle İlgili Ücretler 4 Gruba ayrıldığı, ücretlendirildiği ve her grup için tek bir fiyat uygulandığı görülmüş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. EVLENME İLE İLGİLİ ÜCRETLER 1- Evlenme Nikah Cüzdanı Ücreti Salon Kullanım ücreti Mesai Saatleri dışında (Belediye) Mesai Saatleri Dışında (Özel Mekanlarda) Meydanlarda yapılan Düğünlerden Sayfa 18 / 19

19 SONUÇ: Bodrum Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (On üç) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın ( ) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri Bodrum Belediyesince teklif edildikleri şekilde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Belediyesinden geldiği şekliyle, Bodrum Belediye Meclisinin 2014/ /160 nolu meclis kararları Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup; Bodrum ilçe Belediyesinin 2014/ /160 nolu meclis kararları ile; Bodrum ilçe Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (On üç) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın ( ) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Sayfa 19 / 19

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :433 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi ç) Bodrum ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :443 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi k) Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye Bütçesinin birim giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam (95.038.767,36) TL dir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli

Detaylı

MAKTU HARÇLARI. (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

MAKTU HARÇLARI. (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) MAKTU HARÇLARI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NA GÖRE ALINAN MAKTU HARÇLARIN TARİFELERİ BAKANLAR KURULUNCA BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 01.01.2005

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 475 KONUSU:. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ç) Bordum ilçe Belediye Başkanlığına ait 07 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :444 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016

Detaylı

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır.

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır. T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra Tarihi 05/09/204 Sayısı 20582433-302.03-93 BirleĢim 8 Oturum Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis BaĢkanı Hacı Uğur POLAT BaĢkanlığında, Celalettin GönültaĢ, Mehmet

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.10.2015 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 08.09.2015 tarih ve 45914605/1694 sayılı Emlak ve İstimlak

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son Yasa değişikliği, 5281 sayılı Kanunla

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ 2017

BELEDİYE GELİRLERİ 2017 BELEDİYE GELİRLERİ 2017 Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/25 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/25 Tarihli toplantısında

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-2:2016 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 2016 YILI 01.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 1.OTURUM KARAR NO:68 Konunun Özü: 2017 Yılında Çalıştırılacak Olan Geçici İşçi Vize Onayı Hk. Yapılan işaretle oylama

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI. Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 2016 YILI 2017 YILI Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı UYGULANAN BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLEN 1- Plaka ücreti (Sokağa açıılan her bağımsız bölüm için) 19,00 21,00 2- Toprak

Detaylı

2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY

2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY 2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan bazı vergi ve harçların miktarlarını, kanunda

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/215 tarihinde saat 13:'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/215 tarihli toplantısında

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihi PerĢembe günü

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

Toplantı Katılım Sonuç Raporu*

Toplantı Katılım Sonuç Raporu* Sayfa : 1 / 5 Konu: Yer : Tarih: Saat: Sayı : Türü: Görevli Personel: Katılımcılar: Adı/Soyadı AHMET MERT GÜNGÖR (MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI) 5 NOLU MESLEK KOMİTESİ OLAĞAN TOPLANTISI BODTO TOPLANTI SALONU

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı (1 Nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul

Detaylı