İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK GENEL KURALLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK GENEL KURALLAR"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK GENEL KURALLAR Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN KONUSU, KAPSAMI, ÖZELLİKLERİ, AMAÇLARI, ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI 1. Milletlerarası Özel Hukukun Konusu 5 I. Kavram 5 II. Milletlerarası Özel Hukukun Varoluş Nedenleri 9 2. Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarının Özellikleri 11 I. Milletlerarası Özel Hukuk Sistemi - İç Hukuk Sistemi 11 II. Milletlerarası Özel Hukuk - İç Hukuk - Milletlerarası Hukuk 12 III. Gösterici Nitelikte Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları 13 IV. Gösterici Nitelikte Olmayan Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları Milletlerarası Özel Hukukun Kapsamı 16 I. Genel Olarak 16 II. Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Usul Hukuku 18 III. Kanunlar İhtilafı - Vatandaşlık Hukuku 19 IV. Kanunlar İhtilafı - Yabancılar Hukuku Kanunlar İhtilafının Çeşitleri 23 I. Milletlerarası Kanunlar İhtilafı - Bölgelerarası Kanunlar İhtilafı 23 II. Milletlerarası Kanunlar İhtilafı - Şahıslararası Özel Hukuk...26 III. Milletlerarası Kanunlar İhtilafı - Zamanlararası Özel Hukuk..27 IV. Milletlerarası Kanunlar İhtilafı - Statü Değişikliğinden Doğan İhtilaflar (Conflit Mobile) Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarının Amaçlan 31 I. Adaletin Sağlanması...33 II. Muamelede Güvenliğin Sağlanması 33 III. Sonucun Önceden Bilinmesi 35

2 X IV. Toplumun Temel Yapısı ve Temel Çıkarlarının Korunması 35 V. Milletlerarası Karar Ahenginin Sağlanması 36 VI. Hakkın Aranmasında Basitlik Milletlerarası Özel Hukukun Kaynaklan 39 I. Kanunlar 39 II. Milletlerarası Sözleşmeler 41 III. Örf ve Adet Hukuku 44 IV. Mahkeme Kararlan ve Doktrin Milletlerarası Özel Hukuk Kurallannın Oluşumu 46 I. Statü Teorileri 47 II. İlk Kodifikasyon Hareketleri 50 III. 19. Yüzyıldaki Doktrinler 50 IV. Modern Kodifikasyonlar 54 V. Milletlerarası Özel Hukukta Yeni Doktrinler 55 İkinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN GENEL KURALLARI 8. Kanunlar İhtilafı Kurallannın Yapısı 61 I. Bağlama Konusu ve Bağlama Noktasının Tayini 61 II. Genel Olarak Bağlama Noktalan 62 A- Hukuki İlişkinin Niteliği Esas Alınarak Tayin Edilen Bağlama Noktalan 63 B- Bağlama Noktalanmn Sübjektif ve Objektif Esasa Göre Tayini 66 C- İlgilinin Birden Fazla Vatandaşlığının Bulunması- Vatansız Olması 69 III. MÖHUKTasansı Kanunlar İhtilafı Kurallarının Niteliklerine Göre Sınıflandırılması 72 I. Tek Taraflı - Çok Taraflı Kanunlar İhtilafı Kurallan 72 II. Lex Fori'nin Özel Nitelikli Kanunlar İhtilafı Kuralı Olarak Uygulanması 73 III. Lex Fori'nin Kademeli Olarak Tayin Edilen Kanunlar İhtilafı Kuralı Olarak Uygulanması Milletlerarası Özel Hukukta Vasıf İhtilafı 76 I. Hukuki Mahiyeti 76 A- Bağlama Noktasında Vasıf İhtilafı 77 B- Bağlama Konusunda Vasıf İhtilafı 79 C- Klasik Vasıf İhtilafı Örnekleri 81 D-Vasıflandırma Konusu 81 II. Vasıf İhtilafının Çözümünde Yetkili Hukuk 82

3 XI A- Bağlama Konusunun Vasıflandırılması Mahkemenin İç Maddi Hukuk Düzenine Göre Vasıflandırma (Lex Fori'ye Göre Vasıflandırma) Vasıflandırmanın Olayın Esasına Uygulanacak Hukuka Göre Yapılması (Lex Causae'ye Göre Vasıflandırma) Vasıflandırmanın Mukayeseli Hukukun Esasları ve Hukuk İlmi Yolu ile Yapılması Vasıflandırmanın Birinci Derece ve İkinci Derece Vasıflandırma Olarak Ele Alınması Türk Hukukunda Vasıflandırma 87 B- Bağlama Noktasının Vasıflandınlması Milletlerarası Özel Hukukta Kanuna Karşı Hile 94 I. Kavram 94 II. Klasik Kanuna Karşı Hile Örnekleri 99 III. Kanuna Karşı Hilenin Sonuçları 100 IV. Kanuna Karşı Hilenin Çeşitli Hukuklarda Uygulanışı 104 V. Türk Hukukunda Kanuna Karşı Hile Milletlerarası Özel Hukukta Atıf Teorisi 110 I. Kavram ve Örnekler 110 II. Atıf Teorisinin Gelişimi 113 III. Atıf Çeşitleri 118 A- Hakimin Hukukuna Geri Gönderme (İade Atıf) 118 B- Üçüncü Bir Devletin Hukukuna Gönderme (Devam Eden Atıf) 118 C- Tam Atıf veya İkili Atıf 119 D- Farazi Atıf ve Gizli Atıf 119 IV. Atıf Teorisine Yapılan Eleştiriler 120 V. Bazı Hukuki İlişkilerde Atfın Uygulanma Durumu 125 VI. Yeni Milletlerarası Özel Hukuk Düzenlemelerinde Atıf 127 VII. Türk Hukukunda Atıf. 128 VHI.Sonuç 131 IX. MÖHUK Tasarısı Milletlerarası Özel Hukukta Önmesele 138 I. Kavram ve Örnekler 138 II. Önmeselenin Çözümünde Uygulanacak Hukuk 140 A- Önmeselenin Hakimin Kanunlar İhtilafı Sistemine (Lex Fori'ye) Göre Çözümü 140 B- Önmeselenin Esas Meselede Yetkili Olan Hukukun Kanunlar İhtilafı Sistemine (Lex Causae'ya) Göre Çözümü 142 C- Sonuç 143 D- Çözüm 146

4 XII 14. Milleüerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni 149 I. Kavram 149 H. Hukuki Mahiyeti 151 El. Kamu Düzeni İstisnası - Tek Yönlü Kurallar - Doğrudan Doğruya Uygulanan Kurallar 154 IV. Türk Hukukunda Kamu Düzeninin Uygulanması 157 V. Kamu Düzeninin Özellikleri 159 VI. Kamu Düzeninin Kapsamı 162 VII. MÖHUK Tasarısı Milletlerarası Özel Hukukta Kazanılmış Haklar 166 I. Kanunların Zaman İtibariyle Uygulanmasından Doğan Sorunlar 166 H. Statü Değişikliğinden Doğan Sorunlar (Conflit Mobile) 169 m. MÖHUK Tasarısı Yabancı Hukukun Uygulanması 176 I. Kavram 176 n. Türk Hukukunda Yabancı Hukukun Uygulanması 177 III. Yabancı Hukukun Yanlış Uygulanmasının Sonuçlan 182 IV. Yabancı Hukukun Uygulanmasında Ortaya Çıkabilecek Hukuki Sorunlar 183 İKİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KURALLARI (Kanunlar Tfıtilnft) (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun) Şerh (m. 8-26} Birinci Bölüm HUKUKİ İLİŞKİNİN UNSURLARI VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TABİ OLDUKLARI REJİM 17. Hukuki İlişkinin Unuslan ve Milletlerarası Hukukta Tabi Oldukları Rejime Giriş Hukuki İşlemde Ehliyet 190 I. Ehliyete İlişkin Bağlama Noktalan 190 A- Milli Hukukun Tercihindeki Özellikler 190 B- İkametgah Hukukunun Özellikleri 191 C- Mutad Mesken Hukukunun Özellikleri 192 H. Türk Hukukunda Ehliyete İlişkin Bağlama Kuralı Hukuki İşlemde Şekil 193 I. Genel Olarak 193

5 II. Türk Milletlararası Özel Hukuk Sisteminde Şekil 194 A- Genel Şekil Kuralı 194 B- Özel Şekil Kuralları 197 III. MÖHUK Tasarısı Hukuki İşlemlerin Hükümleri 200 İkinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KURALLARI ŞERHİ (MÖHUK m. 8-26) 21. MÖHUK Madde 8 Ehliyet 203 I. Gerçek Kişilerin Ehliyeti 203 A- Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyeti 203 B- Medeni Haklan Kullanma Ehliyeti Genel Kural İstisna Kuralı 208 II. Tüzel Kişilerin Ehliyeti 210 III. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 9 Vesayet, Hacir ve Kayyımlık 213 I. Genel Kural 214 II. İstisna Kuralı 215 III. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 10 Gaiplik veya Ölmüş Sayılma 218 I. Genel Kural ve İstisna 219 II. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 11 Nişanlanma 221 I. Genel Olarak 221 II. Nişanlanmada Ehliyete ve Hükümlere Uygulanacak Hukuk 221 III. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 12 Evlenme 224 I. Evlenmenin Geçerlik Şartlan 224 A- Genel Olarak 224 B- Evlenmenin Maddi Şartlan Evlenme Ehliyeti Evlenme Engelleri 228 a) Yalan Hısımlık 229 b) Önceki Evlilik 230 c) Akü Hastalığı 231 d) Bekleme Süreleri 231 e) Evlenmeye Engel Bulaşıcı Hastalıklar 232 XIII

6 XIV 3. Yetkili Hukukun Uygulanma Anı Geçerli Olmayan Evlenmenin Sonuçlan 232 C- Evlenmenin Şekline İlişkin Şartlan Türkiye'de Yapılan Evlenmeler 235 a) Locus Regit Actum Kuralına Uygun Evlenmeler b) Konsolosluk Evlenmeleri Yabancı Ülkede Yapılan Evlenmeler 237 a) Locus Regit Actum Kuralına Uygun Evlenmeler b) Konsolosluk Evlenmeleri 238 II. Evlenmenin Genel Hükümleri 239 III. MÖHUK Tasansı MÖHUK Madde 13 Boşanma ve Aynlık 244 I. Genel Olarak 244 II. Boşanmada ve Aynlıkta Yetkili Hukuk 245 III. MÖHUK Tasansı MÖHUK Madde 14 Evlilik Mallan 253 I. Genel Olarak 253 II. Eşlerin Yetkili Hukuku Tayin Etme Yetkisi 254 III. Eşlerin Mal Rejimi Sözleşmesi Yapmamalan Halinde Yetkili Hukuk 254 IV. MÖHUK Tasansı Nesep İlişkileri 259 I. MÖHUK Madde 15 Evlilik İçi Nesep 259 II. MÖHUK Madde 16 Nesebin Düzeltilmesi 260 A- Genel Olarak 261 B- Yetkili Hukuk 261 III. MÖHUK Madde 17 Evlilik Dışı Nesep 262 A- Genel Olarak 262 B- Evlilik Dışı Çocuğun Ana ile Olan Hukuki İlişkileri 262 C- Evlilik Dışı Çocuk ile Baba Arasındaki Hukuki İlişki 263 D- Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalanna Dair Sözleşme Yetkili Hukuk Türkiye'nin Koyduğu Çekinceler 265 IV. MÖHUK Tasansı 266 A- Tasan Madde B- Tasan Madde MÖHUK Madde 18 Evlat Edinme 270 I. Genel Olarak 270 II. Yetküi Hukuk 272 A- Maddi Şartlar 272

7 XV B- Şekle İlişkin Şartlar 273 C- Evlat Edinmenin Hükümleri 274 III. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 19 Velayet 277 I. Velayete Uygulanacak Hukuk 277 II. Velayete İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler 278 III. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 20 Boşanmada Velayet 286 I. Boşanmada Velayete Uygulanacak Hukuk 286 II. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 21 Yardım Nafakası 287 I. Genel Olarak 287 II. Yetkili Hukuk 289 III. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 22 Miras 295 I. Genel Olarak 295 II. Yetkili Hukuk 296 A- Mirasın Açılması 297 B- Mirasın İktisabı 298 C- Mirasın Taksimi., 299 III. Mirasçısız Tereke 299 IV. Ölüme Bağlı Tasarruflar 300 V. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 23 Ayni Haklar 306 I. Genel Olarak 306 II. Taşınır Mallar Üzerinde Ayni Haklarla İlgili Sorunlar 307 A- Yetkili Hukuk 308 B- Taşınmakta Olan Mallar (Res in transitu) 310 C- Lex Rei Sitae Kuralının Uygulanmadığı Haller 312 III. Taşınmaz Mallar Üzerinde Ayni Haklarla İlgili Sorunlar 314 IV. Gayrimaddi Mallara (Fikri Haklara) Uygulanacak Hukuk V. MÖHUK Tasarısı 320 A- Tasan Madde B- Tasan Madde C- Tasan Madde MÖHUK Madde 24 Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 324 I. Genel Olarak 324 II. İrade Özgürlüğü (Akitlerde Hukuk Seçimi İlkesi) 327 III. Taraflann Hukuk Seçimi Yapmamaları Halinde Yetkili Hukuk (Akitlerde Objektif Bağlama Kuralı) 330

8 XVI IV. MÖHUK'un 24. Maddesindeki Düzenlemeye Göre Akitlere Uygulanacak Hukuk 336 V. Akit Statüsünün Uygulanmadığı Haller 342 VI. Çeşitli Milletlerarası Sözleşme Tipleri 344 A- İş Sözleşmeleri Genel Olarak Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda İş Akitlerine Uygulanacak Hukuk 347 B- Fikri Hukuka İlişkin Sözleşmeler 351 C- Tüketici Sözleşmeleri 359 D- Gayrimenkulun Devrine İlişkin Sözleşmeler 362 E- İnşaat Sözleşmeleri 362 VII. MÖHUK Tasarısı 363 A- Tasan Madde B- Tasan Madde C- Tasan Madde D- Tasan Madde E- Tasan Madde F- Tasan Madde G- Tasan Madde H- Tasan Madde I- Tasan Madde J- Tasan Madde MÖHUK Madde 25 Haksız Fiiller 383 I. Genel Olarak 383 H. Yetkili Hukuk 385 A- Kişilik Haklannın İhlalinden Doğan Haksız Fiillere Uygulanacak Hukuk 390 B- İmalatçının Akit Dışı Sorumluluğu 392 C- Haksız Rekabete Uygulanacak Hukuk 394 m. MÖHUK Tasansı 395 A- Tasan Madde B- Tasan Madde C- Tasan Madde D- Tasan Madde E- Tasan Madde MÖHUK Madde 26 Sebepsiz İktisap 403 I. Sebepsiz İktisaba Uygulanacak Hukuk 403 II. MÖHUK Tasansı 404

9 ÜÇÜNCÜ KISIM MİLLETLERARASI USUL HUKUKU (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun) Şerh (m ) Birinci Bölüm TABANCI UNSURLU DAVALARDA YARGILAMA HUKUKU XVII 38. Yabancı Unsurlu Davalarda Yargılama Hukukuna Giriş Yargılama Usulüne Alt Sorunlar Lex Fori'ye Tabidir Vasıflandırma Yargısal Faaliyet ile İlgili Bazı Konuların Nitelikleri 420 I. Dava Şartlan 420 II. Taraf Ehliyeti ve Dava Ehliyeti 422 A- Türk Hukukuna Göre Taraf Ehliyeti ve Dava Ehliyeti B- Yabancı Unsurlu Davalarda Taraf Ehliyeti ve Dava Ehliyeü 424 III. Taraf Sıfatı 428 IV. İspat, İspat Yükü ve Deliller 430 A- İspat Yükü Genel Olarak Yabancı Unsurlu Davalar 432 B- Delillerin Çeşitleri ve İspat Gücü Senet ' Yemin Tanık Bilirkişi Delil Sözleşmesi 440 V. Zamanaşımı 441 VI. İlk İtirazlar 444 VII. Geçici (İhtiyati) Tedbirler Milletlerarası Hukuki Yardım 450 I. Genel Olarak 450 II. Yabancı Devlet Mahkemesinden İstinabe Talebi 454 III. Türkiye'den Yabancı Ülkeye Tebligat 457 A- Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü Türkiye'den Yabancı Ülkeye Tebligat Yabancı Ülkeden Türkiye'deki Kişilere Tebligat 461 B- Uluslararası Sözleşmelere Göre Türkiye Dışına Tebligat Arada İki Taraflı Tebligat Sözleşmesi Olması Durumunda Tebligatın Yapılması 462

10 XVIII 2. Arada Çok Taraflı Milletlerarası Tebligat Sözleşmesi Olması Durumunda Tebligatın Yapılması 463 a) 1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesine Göre Tebligatın Yapılması 463 b) 1965 Tarihli Hukuki veya Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine İlişkin La Haye Sözleşmesine Göre Tebligatın Yapılması 464 c) 1965 Tarihli Sözleşmenin 10/a Maddesine Göre Doğrudan Posta Yolu ile Tebligat Arada Birden Çok Sözleşme Olması Halinde Yurt Dışına Yapılacak Tebligat 469 C- Usulsüz Tebligat 471 İkinci Bölüm MİLLETLERARASI USUL HUKUKU KURALLARI ŞERHİ (MÖHUK m.27-45) 43. MÖHUK Madde 27 Milletlerarası Yetki 475 I. Genel Bilgiler 475 II. Yer İtibariyle Yetki Kuralları 479 A- Genel Yetki Kuralı 479 B- Özel Yetki Kuralları Sözleşmenin İnikat Yeri Mahkemesi Sözleşmenin İcra Yeri Mahkemesi Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki Malların veya Münaazah Şeyin veya Teminatın Bulunduğu Yer Mahkemesi Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalarda Yetki İhüyaü Hacizden Sonra Açılan Davalarda Yetki Karşılıklı Dava Vekalet Ücretine İlişkin Davalarda Yetki Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesi İç Hukuktaki Diğer Bazı Kanunlardaki Özel Yetki Kuralları 490 a) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda Düzenlenen Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Kurallar 490 aa) Kişilik Haklarının İhlaline İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 491

11 bb) Gaiplik Karan Verme Konusunda Yetkili Mahkeme 492 cc) Boşanma ve Ayrılık Davalarında - Boşanmadan Sonra Açılacak Nafaka Davalarında - Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Tedbirleri Almak Konusunda Yetkili Mahkeme 492 dd) Mal Rejimine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 494 ee) Soybağına İlişkin Davalarda Mahkemenin Yetkisi 495 ffl Evlat Edinme İşlemlerinde Yetkili Mahkeme..495 gg) Üst ve Alt Soy ile Kardeşlere Karşı Nafaka Yükümlülüğünden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme 496 hh) Miras Davalarında Yetkili Mahkeme 497 b) İcra İflas Kanunundaki Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Hükümler 497 c) Fikri Haklarda Türk Mahkemelerinin Yetkisi 497 C- Kesin Yetki Kuralları 502 D- Milletlerarası Yetkisizlik İtirazı 505 III. MÖHUK Tasarısı 507 A- Tasan Madde B- Tasan Madde C- Tasan Madde D- Tasan Madde MÖHUK Madde 28 Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalar 513 I. Maddenin Kabulünün Gerekçesi 513 II. Maddenin Uygulanma Şartlan 515 III. MÖHUK Tasansı MÖHUK Madde 29 Yabancılann Kişi Hallerine İlişkin Bazı Davalar 519 I. Maddenin Kabul Nedeni 519 II. Maddenin Uygulanma Şartlan 520 III. MÖHUK Tasansı MÖHUK Madde 30 Miras Davalan 522 I. Miras Davalannda Yetkili Mahkeme 522 II. MÖHUK Tasansı MÖHUK Madde 31 Yetki Anlaşması 525 I. Yetki Sözleşmesi ile Yabancı Mahkemenin Yetkili Kılınması 526 XIX

12 XX A- Yetki Sözleşmesinin Şartlan 527 B- Yabancı Mahkemeye Yetki Veren Sözleşmenin Doğurduğu Hukuki Sonuçlar 529 II. Yetki Sözleşmesi ile Bir Türk Mahkemesinin Yetkili Kılınması 533 III. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 32 Teminat 537 I. Türkiye'de İkametgah Sahibi Olmayanların Teminat Gösterme Yükümlülüğü 538 A- Genel Kural 538 B- Teminat Göstermekten Muafiyet 541 C- Teminat Olarak Gösterilecek Kıymetler Hangileridir? D- Teminatın Gösterilmemesinin Sonuçlan Nelerdir? 541 II. Yabancının Teminat Gösterme Yükümlülüğü 542 A- Genel Kural 542 B- Teminat Göstermenin İstisnası 545 C- Teminat ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler 546 III. MÖHUK Tasansı MÖHUK Madde 33 Yabancı Devletin Yargı Muafiyetinden Yararlanamayacağı Haller 549 I. Devletin Yargı Bağışıklığı 550 A- Genel Olarak MuÜak Bağışıklık Sınırlı Bağışıklık Yargı Bağışıklığının Bazı İstisnalarla Kaldınlması B- Devletin Yargı Bağışıklığının İstisnalan 552 C- Özel Hukuka İlişkin Uyuşmazlıklarda Devletin Diplomatik Temsilcisine Tebligat 555 II. Devlet Temsilcilerinin Yargı Bağışıklığı 559 III. Konsoloslann Yargı Bağışıklığı 561 IV. MÖHUK Tasansı Yabancı Mahkeme Kararlannın Tanınması ve Tenfîzi 563 I. Genel Bilgiler 563 II. Mahkeme Kararlarının Çeşitten ve Sonuçlan 563 III. İhtilaflı ve İhtilafsız Kaza MÖHUK Madde 34 Tenfız Karan 567 I. Hukuk Davalanna Ait Bir Yargı Karan Olması 567 II. Kesinleşme 568 III. Tenfız Karan (Exequatur) 570 IV. MÖHUK Tasansı 572

13 XXI 52. MÖHUK Madde 35 Görev ve Yetki 573 I. Hükmün Açıklaması 573 II. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 36 Tenfız İstemi 575 I. Hükmün Açıklaması 575 II. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 37 Dilekçeye Eklenecek Belgeler 577 I. Hükmün Açıklaması 577 II. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 38 Tenfız Şartlan 579 I. Karşılıklılık 579 II. Kararın Yetkili Bir Mahkemeden Alınmış Olması 587 III. Kararın Türk Kamu Düzenine Aykırı Olmaması 591 IV. Savunma Haklarına Uyulmuş Olması 599 V. Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Türk Kanunlar İhtilafı Kurallarının Uygulanmış Olması 601 VI. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 39 Tebliğ ve İtiraz 611 I. Hükmün Açıklaması 611 II. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 40 Karar 614 I. Hükmün Açıklaması 614 II. MÖHUK Tasarısı MÖHUK Madde 41 Yerine Getirme ve Temyiz Yolu 616 I. Hükmün Açıklaması 616 II. MÖHUK Tasarısı MADDE 42 Tanıma 618 I. Tanıma ve Şartlan 618 II. Tanımanın Uygulanma Biçimi 620 A- Yabancı Karann Türk Mahkemesinde Kesin Delil veya Kesin Hüküm Olarak İleri Sürülmesi 620 B- Yabancı Karara Dayanarak Türkiye'de Bir Hukuki İşlem Yapmak Amacıyla Tanıma Davası Açılması 622 III. Tanıma Davasında Usul, 622 IV. İhtilafsız Kaza Kararlannın Tanınması 624 V. Tanıma Karannın Etkisi 626 VI. MÖHUK Tasansı 628 A- Tasan Madde B- Tasan Madde

14 XXII 60. Yabancı Hakem Kararlarının Tenfîzi 630 I. Genel Olarak 630 II. Yabancı Hakem Kararlan 633 III. MilleÜerarası Hakem Kararlan 637 IV. Milletlerarası Tahkim ve Türk Hukuku 639 V. Milletlerarası Tahkimde hakemlerin Kendi Yetkileri Hakkında Karar Verme (Kompetenz-Kompetenz) Kuralı MÖHUK Madde 43 Yabancı Hakem Kararlannın Tenfızi 647 I. Hükmün Açıklaması 647 II. MÖHUK Tasansı MÖHUK Madde 44 Dilekçe ve İnceleme Usulü 650 I. Tenfîz Dilekçesine Eklenecek Belgeler ve İnceleme Usulü II. MÖHUK Tasansı MÖHUK Madde 45 Red Sebepleri 653 I. Yabancı Hakem Kararlarının Tenfiz Şartlan 654 II. MÖHUK Tasansı 659 A- Tasan Madde B- Tasan Madde Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 661 YARARLANILAN KİTAP VE MAKALELER 673

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU Dr. Ergini NOMER istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Husust Hukuku Profesörü DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU GENEL PRENSİPLER - UYGULAMA - USUL HUKUKU MİLLETLERARASI FAKÜLTELER MATBAASI İSTANBUL 1984

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR Xn GİRİŞ 1 I. Genel Olarak : 1 II. İnceleme Konusu ve Sınırlandırılması 2 III. Konunun İnceleniş Şekli ve Plan 2 BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA 1. Milletlerarası

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Ar. Gör. Dr. Gizem ERSEN PERÇİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Uygulanacak Hukuk Milletlerarası Yetki Tanıma ve Tenfiz İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIII

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 XIII

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 XIII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VII KISALTMALAR XXXV GİRİŞ 1 1. Türkiye'de Milletlerarası Özel Hukukun Kanunlaşması 2 I. 20.05.1982 Tarihli ve 2675 Sayılı Mülga "Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun"un

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 10211 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5718 Kabul Tarihi : 27/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/12/2007 Sayı : 26728 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5718 Kabul Tarihi: 27/11/2007

KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5718 Kabul Tarihi: 27/11/2007 12 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26728 KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun No. 5718 Kabul Tarihi: 27/11/2007 BİRİNCİ KISIM Milletlerarası Özel Hukuk BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5718 Kanun Kabul Tarihi : 27/11/2007 Resmi Gazete Tarihi : 12/12/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26728 BİRİNCİ KISIM : MİLLETLERARASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm İÇİNDEKİLER I. Bölüm HUKUK KAVRAMI... 1 1 - TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 A. TOPLUM DÜZENİ... 2 B. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 1- KURAL KAVRAMI... 2 2- TOPLUMU DÜZENLEYEN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ Dersin Adı: Milletlerarası Özel Hukuk I Dersin Kodu HUK 401 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 Teorik: 3 saat / hafta Pratik Çalışma:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN TASARISI. BİRİNCİ KISIM Milletlerarası Özel Hukuk. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN TASARISI. BİRİNCİ KISIM Milletlerarası Özel Hukuk. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Milletlerarası Özel Hukuk BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam MADDE 1 (1) Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

ÇOCUK HUKUKU (Ders Kitabı)

ÇOCUK HUKUKU (Ders Kitabı) Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi & Av. Ahmet Cemal RUHİ ÇOCUK HUKUKU (Ders Kitabı) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX Birinci

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK Prof. Dr. AYSEL ÇELİKEL MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK Genel Kurallar Milletlerarası Özel Hukuk Milletlerarası Usul Hukuku Yenilenmiş 12. Bası Prof. Dr. Aysel Çelikel Prof. Dr. B. Bahadır Erdem Yayın No : 2775

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR İÇİNDEKİLER Cilt I A. AİLE HUKUKU ve ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR 1 1. Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme 3 2. Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL Prof. Dr. Ergin NOMER DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU (MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK) Çözümlenmiş Örnek Olaylar - Seçilmiş Mahkeme Kararları Kanunlar İhtilâfı Kuralları - Milletlerarası Usul

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ÇELİKEL / ERDEM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK Genel Kurallar Milletlerarası Özel Hukuk Milletlerarası Usul Hukuku Yenilenmiş 14. Bası Prof. Dr. Aysel Çelikel Prof. Dr. B. Bahadır Erdem Yayın No : 3393 Hukuk

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı Yrd. Doç. Dr. Bilge ERSON ASAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yabancı Devletlerdeki Yargılamalar Açısından Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞIPKA & Av. AYÇA ÖZDOĞAN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SORU VE CEVAPLARLA EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI YASAL MAL REJİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TASFİYE İÇİNDE

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ

Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 1. MAĞDUR KAVRAMININ GENEL ÖZELLİKLERİ...10 1.1.

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı