Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma"

Transkript

1 Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan

2 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar 6 II Sürekli Geliştirme Kıstasları 10 III İhlalleri Bildirme 20 Ek 21 2

3 Giriş İşteki amacımız, şirketi iki kat büyütürken çevresel ayak izimizi küçültmek ve olumlu sosyal etkilerimizi arttırmaktır. Bunu gerçekleştirmek için, tedarikçilerimiz sorumlu kaynak kullanımında bize yardım ederek önemli bir rol oynamaktadır. Kendi şirketimiz için geçerli ilke ve kıstasları tedarikçilerimize de uygularız. Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası, tedarikçilerimize bugün ve gelecekte ne beklediğimizi bildirme yolumuzdur. Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası, tüm faaliyetlerimizde işimizi dürüst, açık ve evrensel insan hakları ile temel çalışma ilkelerine saygılı bir şekilde yürütme taahhüdümüzü içerir. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı ile tutarlı bir şekilde çalışanlar ile toplumlarının yaşamlarını ve çevreyi iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu Politika, sorumlu kaynak kullanımı hedeflerimizi ve yaklaşımımızı ortaya koyduğumuz çerçeveyi sunmaktadır. Sadece değerlerimizi paylaşan ve Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamıza uyan tedarikçilerle çalışacağız. Tedarikçiler ayrıca şeffaflığı sağlamayı, eksiklikleri gidermeyi ve bu Politikanın dayanağını oluşturan Temel İlkeler kapsamında sürekli geliştirme için çaba göstermeyi de kabul etmelidir. Tedarikçilerimizden Zorunlu Şartlara uymalarını beklerken, sunulan Sürekli Geliştirme Kıstaslarında yer alan en iyi sorumlu kaynak kullanımı uygulamaları doğrultusunda ilerleme kaydeden tedarikçilerimizi de takdir etmeyi amaçlıyoruz. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızda Temel İlkelerin her biri açısından gereksinimler belirtilmekte, aşamalar belirlenmekte ve kıstaslar sunulmaktadır. 3

4 Temel İlkeler Unilever bünyesinde, sürdürüleilir büyüme taahhüdümüzü gerçekleştirmek amacıyla sorumlu kaynak kullanımı için endüstri lideri kıstaslar belirledik. Bu standartları işimizin her unsuruna dahil ettik ve aynı ölçüde güçlü sürdürülebilirlik ilkelerine ulaşmada tedarikçilerimizi de bizimle işbirliğine davet etmek istiyoruz. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızın dayanağını oluşturan Temel İlkeler, uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara dayanmaktadır. BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz İlkelerini kabul eder ve faaliyetlerimizde bunları gözetiriz. Temel İlkeler doğrultusunda, İnsan Hakları taahhüdümüzü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinden oluşan Uluslararası İnsan Hakları Yasasına ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İşteki Haklara ilişkin temel sözleşmelerine dayandırırız. OECD'nin Çok Uluslu Şirketlere Yönelik İlkelerini destekleriz. Temel İlkeler şunlardır: İş, yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütülür Özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına göre çalışılır Tüm çalışanlara eşit, saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır Çalışma gönüllülük esasına bağlıdır Tüm çalışanlar uygun yaştadır Tüm çalışanlara adil ücret ödenir Tüm çalışanlar için çalışma saatleri makuldür Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara katılma ya da katılmama ve toplu pazarlık yapma haklarını kullanmakta özgürdür İşte çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur Çalışanlar adil prosedürlere ve yasal yollara başvurabilir Yerliler dahil olmak üzere, toplumların toprak hakları korunacak ve desteklenecektir İş, sürdürülebilirliği kucaklayan ve çevresel etkileri azaltan bir şekilde yürütülür 4

5 Uygulama Esasları Unilever, işini dürüst ve başkalarına saygılı bir şekilde yürütmeye çaba gösterir. İtibarımız, çalışanlarımız ve markalarımız kadar değerli bir varlıktır. Tüm çalışanlarımızdan ve birlikte iş yaptığımız taraflardan en yüksek davranış standartlarını bekleriz. Bir tedarikçi olarak, siz de Temel İlkelerimizi paylaştığınızı belirtmektesiniz. I. Bölüm Zorunlu Şartlarımızı içerir. Tüm Unilever tedarikçileri bu Zorunlu Şartlara dikkat etmeli ve uymalıdır. II. Bölüm Sürekli Geliştirme Kıstaslarını içerir. Tüm tedarikçilerimizden Zorunlu Şartlara uymalarını ve zaman içinde İyi Uygulamalar ve En İyi Uygulamalar konusundaki Sürekli Geliştirme Kıstaslarını uygulamak için çalışmalarını bekleriz. Bu en yüksek sorumlu kaynak kullanımı düzeylerine ulaşmak için çaba gösteren tedarikçileri takdir etmeye ve ödüllendirmeye çalışacağız. III. Bölüm Politikanın ihlali durumunda tedarikçilerimizden beklediğimiz bildirim ve açıklama gereklerini içerir. 5

6 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar Bu bölümde, tedarikçilerimize Unilever ile bir iş ilişkisi kurma ve sürdürme konusundaki zorunlu şartları açıklıyoruz. Unilever ile ya da Unilever için çalışan tüm tedarikçilerden bu Zorunlu Şartlara uymalarını ve tüm faaliyetlerinin bunlara uygun olduğunu onaylamalarını isteriz. 1. İş, yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütülür Rüşvet Her türlü rüşvet, yolsuzluk, baskı ile menfaat temini veya zimmete para geçirme yasaktır ve tedarikçi tarafından yürütülen tüm ticari işlemlerde rüşveti önlemek için yeterli prosedürler vardır. Çıkar Çatışmaları Unilever ile iş ilişkilerinde tedarikçinin haberdar olduğu her tür çıkar çatışması, Unilever in uygun önlemleri almasına fırsat tanımak için Unilever e bildirilecektir. Bir kamu görevlisi, siyasi parti temsilcisi veya Unilever çalışanının bir tedarikçinin işinde herhangi bir mülkiyetinin veya hakkının olması halinde, bu durum Unilever ile bir iş ilişkisine girilmeden önce Unilever e bildirilir. Hediye, Ağırlama ve Eğlenceler Unilever'in dahil olduğu iş amaçlı eğlence veya ağırlamalar makul olmalıdır, tamamen iyi iş ilişkileri kurmaya yönelik olmalıdır ve Unilever in gelecekteki iş kararlarını herhangi bir şekilde etkilemeyi amaçlamamalıdır. Tedarikçinin çalışanları ile Unilever'in çalışanları arasında hediye vermekten kaçınılmalıdır. Şirketler arasında resmi hediyelerin alınıp verilmesi kabul edilebilir ama bu şeffaf olmalı ve uygun şekilde kaydedilmelidir. Rekabet ve Rakip Bilgileri Unilever'in rakipleri hakkındaki tüm bilgiler, meşru yollardan elde edilir ve ilgili tüm antitröst yasaları ile diğer yasa ve düzenlemelere uygun şekilde sadece meşru amaçlar için kullanılır. Hiçbir zaman Unilever e rakipleri hakkında, gizli olan ve kamuya açıklanmamış herhangi bir bilgi verme girişiminde bulunulamaz. Mali Kayıtlar, Kara Para Aklama ve İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Tüm işler ve ticari işlemler, şeffaf bir şekilde yürütülür ve tedarikçinin defter ve kayıtlarına doğru şekilde kaydedilir. Hiçbir kara para aklama eylem ya da teşebbüsüne katılım olmaz. Unilever ile ilgili olarak tedarikçinin elinde bulunan hiçbir gizli bilgi, içeriden öğrenenlerin ticareti kapsamında bir işlem yapmak veya bunu desteklemek için kullanılamaz. 6

7 Bilgi ve Varlıkların Korunması Unilever in gizli bilgileri, yöntem bilgileri ve fikri mülkiyetine saygı gösterilir ve bunlar korunur. Unilever tarafından verilen tüm bilgiler, sadece planlanan ve belirtilen amaç için kullanılır. Unilever'in tüketicileri ya da çalışanları gibi bireyler hakkındaki tüm kişisel bilgiler, gizlilikleri korunarak ve ilgili tüm gizlilik yasa ve düzenlemelerine tamamen uyularak ele alınır. Ürün Kalitesi ve Sorumlu Yenilikçilik Ürün ve hizmetler, ilgili sözleşme belgelerinde belirtilen teknik özellikleri ve kalite ile güvenlik kriterlerini karşılayacak bir şekilde teslim edilir ve amaçlanan kullanımları açısından güvenlidirler. Araştırma ve geliştirme çalışmaları, sorumlu bir şekilde ve iyi klinik uygulamalar ile genel kabul gören bilimsel, teknolojik ve etik ilkelere göre yürütülür. Yasalara Uygunluk Tedarikçinin faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm yasa ve düzenlemelere uyulur. Uluslararası ticaret (örneğin yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve bildirim yükümlülükleri ile ilgili olanlar), veri koruma ve antitröst/ rekabet yasaları dahil olmak üzere, yürürlükteki diğer tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere uyulur. Endişelerin Bildirilmesi ve Misilleme Olmaması Çalışanlara bu şartlarla ilgili endişelerini bildirebilecekleri yollar sunulur ve bir sorunu dile getiren tüm çalışanlar misillemeye karşı korunur. 2. Özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına göre çalışılır Daimi ve geçici çalışanlara saygı gösteren ve asgari olarak iş sözleşmeleri, yerel ve ulusal iş ve sosyal güvenlik yasaları ve düzenlemeleri ile geçerli toplu sözleşmeler çerçevesinde haklarını koruyan politikalar oluşturulur ve bunlara uyulur. 3. Tüm çalışanlara eşit, saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır. Hiçbir çalışan herhangi bir fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacize, istismara ya da başka bir yıldırma biçimine maruz bırakılmaz. İşe alma, ücret, terfi, disiplin, işten çıkarma veya emeklilik dahil olmak üzere, istihdamda ayrımcılık yapılmaz. Sosyal sınıf, ulusal köken, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim, sendika üyeliği, politik görüş, sağlık durumu ya da hamilelik esasında ayrımcılık önlenir. Özellikle, ayrımcılığa en açık çalışanların haklarına dikkat edilir. 4. Çalışma gönüllülük esasına bağlıdır Sözleşmeyle zorunlu çalışma, borç karşılığı çalışma ya da diğer biçimlerde zorunlu çalışma kabul edilemez. Zihinsel ve fiziksel baskı, kölelik ve insan ticareti yasaktır. 7

8 5. Tüm çalışanlar uygun yaştadır Bir tedarikçi, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, 15 yaşın altında ya da yerel yasalara göre asgari çalışma veya zorunlu eğitim yaşının altında olanları hiçbir koşul altında çalıştıramaz. Gençler istihdam edildiğinde, zihinsel, fiziksel, sosyal ya da manevi olarak tehlikeli veya zararlı olan ya da kendilerini okula devam olanağından yoksun bırakarak eğitimlerini aksatan işler yapmamalıdır. 6. Tüm çalışanlara adil ücret ödenir Çalışanlara ücret, fazla mesai ücreti, yan ödemeler ve ücretli izin hakkını içeren, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, yasal asgari standartları ya da geçerli endüstri standartlarını karşılayan veya aşan bir toplam ödeme paketi sunulur ve toplu pazarlık sözleşmeleriyle belirlenen yasal olarak bağlayıcı ücret koşulları uygulanır ve bunlara uyulur. 7. Tüm çalışanlar için çalışma saatleri makuldür Çalışanlar, istihdam edildikleri ülkedeki yasaların izin verdiği normal ve fazla mesai saatleri dışında çalışmaya zorlanamaz. Çalışanların tüm fazla mesaileri gönüllülük esasına bağlıdır. 8. Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara katılma ya da katılmama ve toplu pazarlık yapma haklarını kullanmakta özgürdür Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakları tanınır ve bunlara saygı gösterilir. Çalışanlar herhangi bir örgüte katılma ya da katılmaktan kaçınma haklarını kullandıkları için tehdit veya taciz edilmez. 9. İşte çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur Çalışma sırasında veya işverenin faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ya da bunlarla bağlantılı olan kaza ve yaralanmaları önlemek için sağlıklı ve güvenli bir işyeri sunulur. 10. Çalışanlar adil prosedürlere ve yasal yollara başvurabilir Çalışanlara, iş ilişkilerinin bir parçası olarak ortaya çıkabilecek sorunları hızlı, tarafsız ve adil bir şekilde çözüme bağlayan şeffaf, adil ve gizliliği koruyan prosedürler sunulur. 8

9 11. Yerliler dahil olmak üzere, toplumların toprak hakları korunacak ve desteklenecektir Bireylerin, yerlilerin ve yerel toplumların mülkiyet ve toprak haklarına saygı gösterilir. Kullanım ve devir de dahil olmak üzere, mülkiyet veya toprakları ile ilgili tüm görüşmelerde özgür, önceden ve bilgilendirilmiş olur, sözleşme şeffaflığı ve açıklık ilkelerine uyulur. 12. İş, sürdürülebilirliği kucaklayan ve çevresel etkileri azaltan bir şekilde yürütülür İşlemler, kaynak kullanımı, imalat, ürünlerin dağıtımı ve hizmetlerin tedariği, çevreyi koruma amacı gözetilerek yürütülür. 9

10 II Sürekli Geliştirme Kıstasları Bu bölüm, bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası nın kapsadığı tüm Temel İlkeler ile ilgili kıstasları içerir. Bunlara aşağıdakiler dahildir: Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası nın Zorunlu Şartlarını yerine getirmek için gerekli olan kıstaslar; ve Tedarikçilerden makul bir süre içinde İyi Uygulamalara ve nihai olarak En İyi Uygulamalara ulaşmak için yerine getirmelerini beklediğimiz kıstaslar. En İyi Uygulamalara ulaşmanın zaman alacağının farkındayız. Tedarikçilerimizin bu düzeye ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla bilgi ve rehberliğimizi paylaşmak için çalışacağız. Bu kıstaslar, genel olarak Zorunlu Şartlara ve İyi ve En iyi Uygulamalara ulaşmak için gerekli olan unsurların tümünü olmasa da önemlilerini içermektedir. 1. İş, yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütülür 1.1 Rüşvetle mücadele, hediyeler ve ağırlama ile ilgili işte dürüstlük beklentilerini açıklayan net ve etkili ilkeler ve politikalar vardır. Bunlar, rekabet ve çıkar çatışmaları ile ilgili yasalara uygundur ve tedarikçinin çalışanları tarafından bunlara kolayca erişilebilir. 1.2 Uyum konularına yönelik yıllık eğitim ve risk değerlendirme mekanizmaları vardır. Uymama, yaptırımlara ve düzeltici prosedürlere tabidir. 1.3 Tüm mali işlemlerin uygun şekilde kaydedilmesini ve olası kara para aklama işlemlerinin tespit edilmesini sağlamak için yeterli mali işlem politikaları ve prosedürleri uygulanır. Hiçbir gizli veya kaydedilmeyen hesap, fon ya da varlık oluşturulmaz veya sürdürülmez. 1.4 İş veya ürünlerle ilgili tüm gizli bilgilerin, sadece bilmesi gerekenlere yönelik sınırlı erişim hakları ile güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için yeterli prosedürler ve mekanizmalar vardır. 1.5 Tedarikçiden ya da tedarik zincirinden kaynaklanan tüm ürün kalitesi veya güvenliğiyle ilgili hususların derhal Unilever'e bildirilmesini sağlayan yeterli prosedürler vardır. 10

11 1.6 Tedarikçi ve çalışanları tarafından yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyulmasını sağlayan yeterli prosedürler vardır. Buna Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki veya belirtilen diğer ülkelerdeki ihtilaflı madenler ile ilgili yürürlükteki yasa, kural ve düzenlemelere uyulması ve tedarikçinin ihtilaflı madenleri kullanıp kullanmadığını ve kullanılan madenlerin ihtilafsız olup olmadığını belirlemek ve açıklamak için gerekli durum tespiti ve açıklama prosedürlerinin uygulanması dahildir. 1.7 Çalışanların misilleme korkusu olmadan endişelerini dile getirebilecekleri bir kanal vardır. 1.8 Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası nın farklı unsurlarının her birini kapsayan ilkeler ve politikalar vardır ve çalışanlar bunlara kolayca erişebilir. Bu politikaları bildirmek, izlemek ve ölçmek için prosedürler vardır. Tedarikçinin işlemleri, ürünleri ya da iş ilişkileri ile doğrudan bağlantılı olan olumsuz etkileri ele almak için önleyici ve düzeltici tedbirler uygulanır. 1.9 Tedarikçinin kendi doğrudan tedarikçileri için bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası gerekleri ile tutarlı davranış kuralları veya sorumlu kaynak kullanımı politikası vardır. Buna ek olarak, tedarikçinin davranış kurallarının veya politikasının gereklerini doğrudan tedarikçilerinin tümüne bildirmek ve bu doğrudan tedarikçilerin bunlara uygunluğunu izlemek için bir süreci vardır Çalışanların ilgili ilkelere ve politikalara uyduğunu teyit etmek için düzenli incelemeler yapılır Çalışanlara dürüstlük ve uyum ile ilgili düzenli eğitim verilir ve bildirimde bulunulur Tedarikçilerin üst yönetimi uyum konularından sorumlu tutulur Çalışanların telefon veya web yoluyla olanlar dahil olmak üzere kullanabilecekleri birden çok şikayet kanalı vardır İlgili paydaşlar ile birlikte (i) yasalara uyumsuzlukla ilgili tüm risklerin ele alınmasını sağlamak; (ii) yönetim kurulunun veya eşdeğer organın bu tür politikaların uygulanması konusundaki kurumsal sorumluluğu üstlenmesini sağlamak; (iii) uygun durumlarda, yüklenicilere ve tedarikçilere uyum sorunları ile ilgili eğitim vermek; (iv) sürekli gelişmeyi destekleyecek geribildirim mekanizmaları oluşturmak ve (v) bağımsız güvence sağlamak için ek politikalar ve süreçler geliştirilir Bir endişeyi bildiren kişilerin gizliliği yasaların izin verdiği ölçüde korunur. Tedarikçinin tedarikçileri endişelerini kimliklerini gizli tutarak bildirebilir. 11

12 2. Özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına göre çalışılır 2.1 Çalışma saatleri, fazla mesai, ücretler, yan ödemeler, izin, disiplin ve şikayet sistemleri gibi işveren/çalışan ilişkisinin temel unsurları (ii) her iki tarafça özgürce kabul edilir, (ii) yazılı olan belgelenir ve (iii) işveren ve çalışan tarafından imzalanır. 2.2 Hüküm ve şartlar, çalışan tarafından net bir biçimde anlaşılır ve gerekirse çalışanın anlayabileceği bir dilde sözlü olarak açıklanır. 2.3 Değişiklikler hem işveren hem de çalışan tarafından yazılı olarak kabul edilir. 2.4 İşe alma, şikayet, disiplin, terfi ve işten çıkarma gibi temel yönetim işlevlerinin uygulama açısından net politika çerçeveleri ve prosedürleri vardır ve eğitimli personel bunları uygulamakla sorumludur. Uygun belgeler saklanır. 2.5 Bu politika ve prosedürler çalışanlara işe alındıklarında açıklanır, bir çalışan el kitabında yer alır ve çalışanlara bunları anlayıp kullanabilmeleri için eğitim verilir. 2.6 Tüm çalışan gruplarına işlerinde ilerleyebilmelerini sağlayacak becerileri edinmeleri ve geliştirmeleri için sürekli eğitim verilir. 2.7 Çalışanların yönetime danışmalarını ve yönetimle etkin bir diyaloğa girmelerini sağlayan açık ve şeffaf bir çalışan ve yönetim iletişim sistemi vardır. 2.8 Kısa süreli, geçici ya da aracı tarafından sağlanan çalışanlar, söz konusu iş düzenli nitelikte ve yıl boyu gerekliyse buna göre düzenlemeye tabi tutulur. 2.9 Bu istihdam ilişkisi politika ve prosedürleri, düzenli olarak gözden geçirilir ve sözleşme durumuna bakılmaksızın tüm çalışan gruplarının işte aynı haklara sahip olmaları için gerekli iyileştirmeler yapılır. Kısa süreli, geçici ya da aracı tarafından sağlanan çalışanların ve kadınlar, göçmenler, engelliler, yasaya uygun genç çalışanlar ve stajyerler gibi zarar görebilecek grupların diğer tam zamanlı çalışanlarla aynı haklara sahip olmalarına özellikle dikkat edilir İnsan Kaynakları departmanı, istihdam ilişkisi boyunca yasalara uyulmasını sağlar ve çalışanları geliştirir, motive eder, takdir eder, ödüllendirir ve sosyal diyaloğa girer. 3. Tüm çalışanlara eşit, saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır 3.1 Sosyal sınıf, ulusal köken, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim, sendika üyeliği, politik görüş, sağlık durumu ya da hamilelik esasında ayrımcılığı önleyen politikalar ve bunları uygulamak için prosedürler vardır. 12

13 3.2 Ayrımcılığa neden olabilecek gebelik testine veya diğer sağlık taraması biçimlerine müsamaha gösterilmez. 3.3 Tüm insan kaynakları kararları için seçim kriterleri, nesnel ve şeffaftır ve keyfi kararları önlemek için kontroller vardır. 3.4 Çalışanları işe alma, ödemelerini yapma, eğitme, terfi ettirme, disiplin uygulama ve işten çıkarmadan sorumlu personele görevlerini yerine getirirken ayrımcılıktan kaçınmaları için eğitim verilir. 3.5 Tüm çalışanlara ve yöneticilere taciz, istismar ve diğer yıldırma biçimlerini fark etmeleri ve önlemeleri için gerekli eğitim verilir. 3.6 Yöneticilere, ilgili idarecilere, üretim personeline, kalite kontrol görevlilerine ve güvenlik elemanlarına ayrımcılık yapmamaları için gerekli eğitim verilir. 3.7 İnsan Kaynakları kayıtları saklanır ve uygulamada eşitliğin sağlandığından emin olmak için veriler analiz edilir. 3.8 Düzenli değerlendirmeler yapılır ve belirlenen eksiklikler veya boşluklar ölçülebilir sonuçları olan bir eylem planı ile ele alınır. 3.9 Kadınlar ve erkekler arasında eşitliği sağlamak için özel ve ölçülebilir hedefler belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için pozitif ayrımcılık uygulanır Esnek çalışma seçenekleri, çocukların ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin bakımı ve danışmanlık programları gibi, en çok ihtiyacı olan çalışanların ihtiyaçlarını ele alan programlar vardır. 4 Çalışma gönüllülük esasına bağlıdır 4.1 Çalışanların özgür ve eşit biçimde istihdam edilmelerini ve ayrılmak istedikleri takdirde asla engellenmemelerini sağlamak için işe alma politikaları, prosedürleri ve eğitimli personel vardır. 4.2 Çalışanların hareket özgürlüğü vardır ve tedarikçinin tesislerine kapatılmamışlardır. 4.3 Çalışanlar kimlik belgelerini teslim etmek zorunda değildir. Kimlik belgelerinin alınmasının yasal olarak zorunlu olduğu durumlarda, çalışanların kimlik belgelerine ulaşabilmelerini, işyerinden ayrılmalarının engellenmemesini ve istihdamları sona erdiğinde kimlik belgelerinin derhal iade edilmesini sağlamak için düzenlemeler yapılır. 4.4 Tedarikçiler, sözleşmelerin çalışanın anlayacağı bir dilde olmasını sağlayacaktır. 4.5 Mümkün olduğu ölçüde, çalışanlar doğrudan ve şeffaf bir biçimde veya sadece insan kaçakçılığı ve zorunlu çalışmayı önlemek için politikalar ve stratejiler geliştirmiş olan iş bulma kurumları aracılığıyla işe alınır. 13

14 4.6 Çalışanlar (göçmen işçiler veya bir kurum aracılığıyla işe alınan çalışanlar dahildir) işe alınma ile ilgili herhangi bir ücret ödemek zorunda olmamalıdır. Tüm ücret ve masrafların ödenmesinden tedarikçiler sorumlu olmalıdır. Çalışanlar, istihdamları ile ilgili bir depozito ödemek zorunda değildir. 4.7 Mahkumlar rehabilite edilirken ya da salıverilme için hazırlık amacıyla eğitilirken ve istihdam şartları açık işgücü piyasasındakilere benzer olduğunda, gönüllü mahkum işgücü kullanılabilir. 4.8 Göçmenlerin işe alınması, istihdam şartları ve işgücü maliyetleri hakkında tam bir şeffaflık içerir ve göçmenlere yazılı olurları alınmadan önce işyerinde geçerli olan çalışma yasaları hakkında bilgi verilir. 4.9 Politikalar, prosedürler ve eğitimler, zorunlu çalışmayı önlemede etkin olmalarını sağlayacak şekilde, düzenli olarak gözden geçirilir. 5 Tüm çalışanlar uygun yaştadır 5.1 İstihdam için asgari yaşı belirten bir istihdam politikası ve bu politikayı uygulamak için etkin prosedürler ve yaş doğrulama yöntemleri vardır. 5.2 Bu politikanın bir ihlali tespit edildiğinde, derhal sorumlu düzeltici tedbirler uygulanır. 5.3 Genç çalışanların sağlık ve güvenliği her koşulda göz önüne alınır ve korunur. Bu koruma, tehlikeli veya gece işleri gibi fazladan dikkat ve özen gerektiren belirli işleri yapmalarını önlemelidir. 5.4 Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşgücünün En Kötü Biçimleri Sözleşmesi nde belirtilen hedef ve şartlara uyulur. 5.5 Asgari çalışma yaşı, genç çalışanlar için uygun iş türleri, çalışma saatleri, sağlık ve güvenlik konuları dahil olmak üzere, Uluslararası Çalışma Örgütü Asgari Çalışma Yaşı Sözleşmesi nde belirtilen hedef ve şartlara uyulur. 5.6 İlgili tüm amirlere genç çalışanlar, çıraklar ve stajyerler açısından özellikle çalışma saatleri, gece vardiyaları, hafta sonu çalışma ve ağır ya da tehlikeli işler ile ilgili hükümlere uymaları için gerekli eğitim verilir. 5.7 Genç çalışanlar, çıraklar ve stajyerlere düzenli aralıklarla sağlık taraması yapılır. 5.8 Tedarikçi, çocuk hakları (çocukların bakım, korunma, eğitim ve gelişim hakları dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) üzerinde yasalarla öngörülenler dışında sebep olduğu ya da katkıda bulunduğu olumsuz etkiler için meşru süreçlerle düzeltici tedbirler uygular ya da bu tür eylemlerle işbirliği yapar. 5.9 Tedarikçinin sisteminin etkinliği, reşit olmayanların işe alınmasını engellemek ve çocuk haklarını koruma çabalarının yeterliliğini kontrol etmek için düzenli olarak izlenir. 14

15 6 Tüm çalışanlara adil ücret ödenir 6.1 Çalışanlar, her ödeme dönemi için ücretler, yan ödemeler, teşvikler/primler ve kesintilerin tam tutarı dahil olmak üzere, ücretlendirmeyi net bir biçimde gösteren bir bordro alır. 6.2 Ücretler zamanında ve eksiksiz olarak ödenir. 6.3 Çalışmaları için akademik not kredisi alan stajyerler/öğrenciler dahil olmak üzere, tüm çalışanlara en azından, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, yasal asgari standartlara ya da geçerli endüstri standartlarına göre ücret ödenir. 6.4 Yasal olarak bağlayıcı toplu pazarlık sözleşmeleriyle belirlenen ücret koşulları uygulanır ve bunlara uyulur. 6.5 Vergi ve sosyal sigorta gibi yasal olarak zorunlu tüm kesintiler, yasal olarak öngörülen şekilde her ödeme döneminde ilgili hesaplara ya da kurumlara yatırılır. 6.6 Yasal olarak zorunlu kesintiler dışında, ücretlerden yapılacak diğer tüm kesintiler sadece çalışanların açık ve yazılı oluru ile yapılır. 6.7 Göçmen işçilerin ödemelerine yazılı olarak izin verilir. 6.8 Eşit işe eşit ücret ödenmesini sağlamak için düzenli bir değerlendirme sistemi vardır. 6.9 Ücretlerin çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyari olarak kullanılabilecek bir miktar gelir sağlama konusunda yeterliliğini düzenli aralıklarla değerlendirmeye yönelik bir sistemi de içeren, güncel bir adil ücretlendirme yaklaşımı vardır Tüm çalışanlar için bir en iyi uygulama adil ücretlendirme sistemi vardır. Bu sistem çalışanları vasıflarına, beceri ve deneyimlerine göre sınıflandırır; performanslarını takdir ederek ücret ve ücret dışı avantajlar/teşvikler ile ödüllendirir; ücretlerini düzenli olarak değerlendirir ve yaşam maliyeti, temel ihtiyaçlar, ihtiyari olarak kullanılabilecek gelir, ilgili piyasa kıstasları ve işletme performansına göre ayarlar ve ücretlendirme sorunlarında düzenli sosyal diyaloğa girer. 7 Tüm çalışanlar için çalışma saatleri makuldür 7.1 Fazla mesaiye karar verme ve çalışan olurunu alma konusunda tanımlanmış prosedürler ile birlikte, normal ve fazla mesai saatleri için net politikalar uygulanır. 15

16 7.2 Çalışanlar, her yedi günlük dönemde en az 24 saat kesintisiz dinlenme hakkına sahiptir. Çalışanların üretim ya da hizmetin sürdürülmesinin gerçekten gerekmesi nedeniyle bir dinlenme gününde çalışması gerekirse, çalışanlar bunun hemen ardından eşdeğer bir dinlenme süresine sahip olmalıdır. 7.3 İş sözleşmesi fazla mesaiye izin veriyorsa, çalışanlar bunu açıkça kabul eder. Çalışanların tüm fazla mesaileri gönüllülük esasına bağlıdır. 7.4 Tüm fazla mesailer için en az yasalarla öngörülen ücret ödenir. 7.5 Tüm fazla mesailer için, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, yasalara ya da geçerli endüstri standartlarına göre uygun ücret ödenir ve çalışma saatlerini izlemek için etkin bir mekanizma vardır. 7.6 Yoğun dönemler aşırı fazla mesaiyi önleyecek şekilde planlanır. İşgücü eksikliklerini ya da artan sipariş hacimlerini karşılamanın bir yöntemi olarak uzun sürelerle fazla mesai uygulanmaz. 7.7 Yeterli sayıda çalışan işe alınamıyorsa, fazla mesainin kural değil istisna olmasını sağlamak için yeni çalışma süresi düzenlemeleri araştırılır. 7.8 Uluslararası Çalışma Örgütü nün çalışma saatleri ve fazla mesai hakkındaki sözleşmelerinde belirtilen hedef ve şartlara uyulur ve düzenli çalışma haftası 48 saati ve fazla mesai 12 saati geçmez. Olağanüstü durumlar haricinde, bir haftada normal ve fazla mesai saatlerinin toplamı 60 saati geçmez. 7.9 Üretimin olağanüstü durumlar haricinde, fazla mesaiden kaçınılacak şekilde planlanması için iş inceleme, maliyetlendirme ve programlama sistemleri vardır Çalışma süresi düzenlemeleri iş-yaşam dengesine olanak tanır. 8 Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara katılma ya da katılmama ve toplu pazarlık yapma haklarını kullanmakta özgürdür 8.1 Yöneticiler, amirler ve güvenlik personeline her çalışanın özgürce örgütlenme hakkına saygı göstermeleri için eğitim verilir. 8.2 Yasal olarak tanınan temsilciler tarafından talep edildiğinde ve yapılan toplu sözleşmeler uyarınca gerektiğinde toplu sözleşme görüşmeleri başlatılır. 8.3 Çalışanlar haklarını bilir ve anlarlar, bunları kullanma konusunda kendilerini güvende hissederler ve başka hiçbir çalışan veya yönetici bu haklarını kullanmalarını engellemez. 8.4 Günlük faaliyetlerde örgütlenme özgürlüğünü sağlamak için net politikalar, prosedürler, çalışan ve yönetici eğitimleri vardır. 16

17 8.5 İşe alma, disiplin, terfi, ücretler, saatler, şikayet ve işten çıkarma konularını kapsayan politikalar, bir çalışanın sendika kurma ya da bir sendikaya üye olma tercihinin işte eşit muamele görmesini etkilemeyeceğini açıkça belirtir. 8.6 İşyerinde kabul edilen sendikaların faaliyetlerini düzenleyen açık kurallar vardır. 8.7 Uluslararası Çalışma Örgütü nün örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkındaki sözleşmelerinde belirtilen hedef ve şartlara uyulur. 9 İşte çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur 9.1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda net ve etkin politikalar ve prosedürler vardır ve düzenli olarak güncellenir. 9.2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve prosedürler yaygın biçimde duyurulur. 9.3 Tüm çalışanlar ve tesislere giren diğer kişiler, işyerindeki tehlikeler hakkında uygun şekilde bilgilendirilir ve bu tehlikeleri önlemek için yeterli bilgi ve kişisel koruyucu donanım verilir. 9.4 Tesislere giren veya ürünlerle ilgilenen tüm personel, bir sağlık ve güvenlik olayının olması durumunda alınacak uygun tedbirler hakkında gerektiği gibi bilgilendirilir. 9.5 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve prosedürlere çalışanların el kitabında yer verilir. 9.6 Yöneticiler, amirler, çalışanlar ve güvenlik elemanları dahil olmak üzere, tüm personele sürekli güvenlik eğitimi verilir. 9.7 İşyerlerinin yapısal bütünlüğü ve yangın güvenliği, özel olarak değerlendirilir ve düzenli olarak güncellenir. 9.8 İş sağlığı ve güvenliği komiteleri oluşturulur ve görevleri tüm çalışanlar ve yöneticiler tarafından açıkça anlaşılır. 9.9 Sağlık ve güvenlik komitelerinin anlamlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli değerlendirmeler yapılır Düzenli olarak risk değerlendirmeleri yapılır ve sistemler işyerinin değişen risk profilini yansıtacak şekilde güncellenir Çevreleyen ekosistemin tehlikeli maddelere maruz kalma riski düzenli olarak değerlendirilir ve belirlenen riskleri yönetmek için adımlar atılır. 10 Çalışanlar adil prosedürlere ve yasal yollara başvurabilir 17

18 10.1 Prosedürler (i) çalışanların şikayet etme, önerilerde bulunma ve anlaşmazlıkları bildirmeleri için etkin, erişilebilir kanallar sunar ve (ii) konunun tam olarak araştırılmasını ve hızlı, tarafsız ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını öngörür Şikayet mekanizması kanalları, yaygın biçimde duyurulur ve (eğer istenirse) şikayet edenin gizliliğini garanti eder ve misillemeyi yasaklar Şikayet mekanizmalarına çalışanların el kitabında yer verilir Tüm çalışanlara ve yöneticilere şikayet ve anlaşmazlıkların ele alınması ile ilgili politika ve prosedürler konusunda eğitim verilir. Çalışanlar, her şikayetin tarafsız ve adil bir biçimde ele alınacağından emindir Şikayet edenlerin mağdur duruma düşürülmemesini sağlayacak özel tedbirler vardır. Tüm yöneticilere karşılıklı suçlamaları önleyecek şekilde eğitim verilir Yasal yollar, zamanında kullanılabilir ve itiraza açıktır Şikayetlerin alınması ve işleme konulması ile ilgili veriler, şikayet mekanizmalarının etkinliğini sağlamak için saklanır ve analiz edilir Kabul edilen sendikalar varsa, üyelerinin şikayetlerinin ele alınmasında çalışan temsilcilerinin ve sendika görevlilerinin rolü açıkça belirlenir Cinsel taciz veya saldırı ile ilgili durumlar için eğitimli personel tarafından yönetilen özel prosedürler vardır. Bu prosedürlerde ilgili olası travma ve riskler dikkate alınır ve mağdurlara gereken şekilde danışmanlık hizmetinin ve diğer desteklerin sunulması öngörülür. 11 Yerliler dahil olmak üzere, toplumların toprak hakları korunacak ve desteklenecektir 11.1 Bireylerin veya yerlilerin kabul edilmiş mülkiyet ve toprak haklarını korumak için durum tespiti yapılır İlgili tüm personele Özgür, Önceden ve Bilgilendirilmiş Olur hakkında düzenli eğitim verilir Toprakları gasp etme konusunda sıfır tolerans söz konusudur Sıfır toprak gaspı politikası uygulanır Arazi konuları ile ilgili riskleri ve toplumlar üzerindeki etkileri ortaya çıkarmak ve açıklamak için bir durum tespiti sistemi vardır Kadınların arazi mülkiyet ve erişim hakları tanınır. 18

19 11.7 Etkilenen toplumların tam katılımı ile etki değerlendirmeleri yapılır ve etkilenen toplumların erişebileceği bir biçim ve dilde yayınlanır. Değerlendirme verileri cinsiyet, ulusal köken, kabile veya sosyal sınıfa göre ayrılır Sorumlu tarımsal yatırımları, BM Toprağın Mülkiyetinin Sorumlu Yönetimi Gönüllü Kılavuzunu ve tam izlenebilirliği aktif olarak desteklemek için kamusal bir taahhütte bulunulur. 12 İş, sürdürülebilirliği kucaklayan ve çevresel etkileri azaltan bir şekilde yürütülür 12.1 Faaliyetler için gerekli tüm yasal izinler alınır Gerekli tüm yasal izinlerin bilinmesini ve bunlara uyulmasını sağlamak için tüm personele eğitim verilir Su, enerji, tehlikeli maddeler, hava kalitesi ve emisyonlar, ormanların kaybı, atık ve diğer önemli riskler ile ilgili çevresel yönetim politikaları ve prosedürleri vardır Etkin uygulama ve uyumu sağlamak için tüm personele çevre politikaları ve prosedürleri hakkında eğitim verilir Tedarikçilerimiz ve ilgili durumlarda çiftçiler, Unilever Sürdürülebilir Tarım Kurallarındaki esaslara ve Unilever endüstrisine ya da sektöre özgü diğer ilgili ve kamuya açık davranış kurallarına uyar Çevresel performansta şeffaflık sağlanır (i) Atık üretimini azaltmayı ve sıfır atık gömme sağlamayı; (ii) sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve karbon açısından nötr çözümler geliştirmeyi; (iii) su tüketimini azaltmayı; (iv) doğayı ve biyo-çeşitliliği korumayı ve güçlendirmeyi ve (v) ormanların yok olmasını engellemeyi amaçlayan sürdürülebilir uygulamalar, tedarikçinin işlemlerine ve faaliyetlerine entegre edilir Uygun politika ve prosedürlerin olup olmadığını ve 12.7 de belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla, tedarikçinin sürdürülebilirlik uygulamaları ve çevresel yönetim sistemleri, deneyimli çevrecilerin desteği ve yerel toplumların katılımı ile düzenli olarak gözden geçirilir. 19

20 III İhlalleri Bildirme 1. Tedarikçi, (Unilever in bir çalışanının veya Unilever adına hareket eden herhangi bir tarafın uymaması dahil olmak üzere) bu Politikaya uyulmadığından haberdar olduğu takdirde, bunu derhal Unilever e bildirmelidir. Bunun yapılmaması, bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası nın bir ihlalini oluşturur. 2. Hem tedarikçilerin hem de çalışanlarının gerçek ya da şüphelenilen ihlalleri misilleme korkusu olmadan bildirebildiği bir açık konuşma kültürünü bütün gücümüzle destekliyoruz. 3. Unilever, iyi niyetle bildirilen durumları araştıracak ve bulguları tedarikçi ile görüşecektir. Tedarikçi, bu tür araştırmalara yardımcı olacak ve makul olarak talep edilen bilgilere erişim sağlayacaktır. 4. Düzeltme gerekirse, tedarikçiden Unilever e bilgi vermesi ve sorunu etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturmak için düzeltici bir eylem planı ve zaman çizelgesi uygulaması beklenecektir. 5. Tedarikçiler, çalışanları veya yüklenicileri, bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası nın gerçek ya da şüphelenilen ihlallerini telefonla ya da çevrimiçi olarak Unilever e bildirebilirler. Bildirimler (yasaların izin verdiği durumlarda) kimliğini açıklamadan ve gizli bir şekilde sunulabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Endişeyi Bildirme 20

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Dikkat: Bu doküman İngilizce den çeviridir. Orijinal İngilizce doküman yasal olarak bağlayıcılık arz eder. - Nisan 2015 - Giriş C&A iş modelinin amacı, yüksek

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

Genel Davranış Kuralları

Genel Davranış Kuralları Genel Davranış Kuralları Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline İstediğiniz zaman Rolls Royce Ethics Line aracılığıyla soru sorun veya endişenizi dile getirin. İcra Kurulu Başkanı nın mesajı Davranış

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı

The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı The Electrolux Çalışma Yeri Standartları Haziran 2014 Onaylı Electrolux Çalışma Yeri Standartlarının bu sürümü 2014 yılının Haziran ayında onaylanmıştır ve önceki sürümlerin yerini alır. İşbu belge, İngilizce

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız

Detaylı

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 1 Bu belge Mayıs 2006'da Innsbruck'da düzenlenen CEMR genel kurulunda sunulmuştur. Kadın erkek eşitliği 5.

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Uluslararası Çalışma Örgütü Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 201 Sayılı ILO Tavsiye Kararı 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş hakkında

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Yazar / yayınlayan departman Yönetim Kurulu Başkanı ve Nestlé Dünya Başkanı Hedef kitle Tüm çalışanlar İlgili Grup İlkeleri / Politikalar, Standartlar

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK 2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK BRISTOL-MYERS SQUIBB MİSYONU VE HEDEFİ Şirketimizin misyonu, hastaların ciddi hastalıkları yenmelerine yardımcı

Detaylı

MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI. İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I.

MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI. İş Ortaklarımıza Yönelik Değerlerimiz ve Standartlarımız MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I. MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I. Baskı] MSD, tüm iş aktivitelerinde sürdürülebilirliği sağlamakla birlikte

Detaylı