Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma"

Transkript

1 Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan

2 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar 6 II Sürekli Geliştirme Kıstasları 10 III İhlalleri Bildirme 20 Ek 21 2

3 Giriş İşteki amacımız, şirketi iki kat büyütürken çevresel ayak izimizi küçültmek ve olumlu sosyal etkilerimizi arttırmaktır. Bunu gerçekleştirmek için, tedarikçilerimiz sorumlu kaynak kullanımında bize yardım ederek önemli bir rol oynamaktadır. Kendi şirketimiz için geçerli ilke ve kıstasları tedarikçilerimize de uygularız. Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası, tedarikçilerimize bugün ve gelecekte ne beklediğimizi bildirme yolumuzdur. Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası, tüm faaliyetlerimizde işimizi dürüst, açık ve evrensel insan hakları ile temel çalışma ilkelerine saygılı bir şekilde yürütme taahhüdümüzü içerir. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı ile tutarlı bir şekilde çalışanlar ile toplumlarının yaşamlarını ve çevreyi iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu Politika, sorumlu kaynak kullanımı hedeflerimizi ve yaklaşımımızı ortaya koyduğumuz çerçeveyi sunmaktadır. Sadece değerlerimizi paylaşan ve Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamıza uyan tedarikçilerle çalışacağız. Tedarikçiler ayrıca şeffaflığı sağlamayı, eksiklikleri gidermeyi ve bu Politikanın dayanağını oluşturan Temel İlkeler kapsamında sürekli geliştirme için çaba göstermeyi de kabul etmelidir. Tedarikçilerimizden Zorunlu Şartlara uymalarını beklerken, sunulan Sürekli Geliştirme Kıstaslarında yer alan en iyi sorumlu kaynak kullanımı uygulamaları doğrultusunda ilerleme kaydeden tedarikçilerimizi de takdir etmeyi amaçlıyoruz. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızda Temel İlkelerin her biri açısından gereksinimler belirtilmekte, aşamalar belirlenmekte ve kıstaslar sunulmaktadır. 3

4 Temel İlkeler Unilever bünyesinde, sürdürüleilir büyüme taahhüdümüzü gerçekleştirmek amacıyla sorumlu kaynak kullanımı için endüstri lideri kıstaslar belirledik. Bu standartları işimizin her unsuruna dahil ettik ve aynı ölçüde güçlü sürdürülebilirlik ilkelerine ulaşmada tedarikçilerimizi de bizimle işbirliğine davet etmek istiyoruz. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızın dayanağını oluşturan Temel İlkeler, uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara dayanmaktadır. BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz İlkelerini kabul eder ve faaliyetlerimizde bunları gözetiriz. Temel İlkeler doğrultusunda, İnsan Hakları taahhüdümüzü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinden oluşan Uluslararası İnsan Hakları Yasasına ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İşteki Haklara ilişkin temel sözleşmelerine dayandırırız. OECD'nin Çok Uluslu Şirketlere Yönelik İlkelerini destekleriz. Temel İlkeler şunlardır: İş, yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütülür Özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına göre çalışılır Tüm çalışanlara eşit, saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır Çalışma gönüllülük esasına bağlıdır Tüm çalışanlar uygun yaştadır Tüm çalışanlara adil ücret ödenir Tüm çalışanlar için çalışma saatleri makuldür Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara katılma ya da katılmama ve toplu pazarlık yapma haklarını kullanmakta özgürdür İşte çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur Çalışanlar adil prosedürlere ve yasal yollara başvurabilir Yerliler dahil olmak üzere, toplumların toprak hakları korunacak ve desteklenecektir İş, sürdürülebilirliği kucaklayan ve çevresel etkileri azaltan bir şekilde yürütülür 4

5 Uygulama Esasları Unilever, işini dürüst ve başkalarına saygılı bir şekilde yürütmeye çaba gösterir. İtibarımız, çalışanlarımız ve markalarımız kadar değerli bir varlıktır. Tüm çalışanlarımızdan ve birlikte iş yaptığımız taraflardan en yüksek davranış standartlarını bekleriz. Bir tedarikçi olarak, siz de Temel İlkelerimizi paylaştığınızı belirtmektesiniz. I. Bölüm Zorunlu Şartlarımızı içerir. Tüm Unilever tedarikçileri bu Zorunlu Şartlara dikkat etmeli ve uymalıdır. II. Bölüm Sürekli Geliştirme Kıstaslarını içerir. Tüm tedarikçilerimizden Zorunlu Şartlara uymalarını ve zaman içinde İyi Uygulamalar ve En İyi Uygulamalar konusundaki Sürekli Geliştirme Kıstaslarını uygulamak için çalışmalarını bekleriz. Bu en yüksek sorumlu kaynak kullanımı düzeylerine ulaşmak için çaba gösteren tedarikçileri takdir etmeye ve ödüllendirmeye çalışacağız. III. Bölüm Politikanın ihlali durumunda tedarikçilerimizden beklediğimiz bildirim ve açıklama gereklerini içerir. 5

6 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar Bu bölümde, tedarikçilerimize Unilever ile bir iş ilişkisi kurma ve sürdürme konusundaki zorunlu şartları açıklıyoruz. Unilever ile ya da Unilever için çalışan tüm tedarikçilerden bu Zorunlu Şartlara uymalarını ve tüm faaliyetlerinin bunlara uygun olduğunu onaylamalarını isteriz. 1. İş, yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütülür Rüşvet Her türlü rüşvet, yolsuzluk, baskı ile menfaat temini veya zimmete para geçirme yasaktır ve tedarikçi tarafından yürütülen tüm ticari işlemlerde rüşveti önlemek için yeterli prosedürler vardır. Çıkar Çatışmaları Unilever ile iş ilişkilerinde tedarikçinin haberdar olduğu her tür çıkar çatışması, Unilever in uygun önlemleri almasına fırsat tanımak için Unilever e bildirilecektir. Bir kamu görevlisi, siyasi parti temsilcisi veya Unilever çalışanının bir tedarikçinin işinde herhangi bir mülkiyetinin veya hakkının olması halinde, bu durum Unilever ile bir iş ilişkisine girilmeden önce Unilever e bildirilir. Hediye, Ağırlama ve Eğlenceler Unilever'in dahil olduğu iş amaçlı eğlence veya ağırlamalar makul olmalıdır, tamamen iyi iş ilişkileri kurmaya yönelik olmalıdır ve Unilever in gelecekteki iş kararlarını herhangi bir şekilde etkilemeyi amaçlamamalıdır. Tedarikçinin çalışanları ile Unilever'in çalışanları arasında hediye vermekten kaçınılmalıdır. Şirketler arasında resmi hediyelerin alınıp verilmesi kabul edilebilir ama bu şeffaf olmalı ve uygun şekilde kaydedilmelidir. Rekabet ve Rakip Bilgileri Unilever'in rakipleri hakkındaki tüm bilgiler, meşru yollardan elde edilir ve ilgili tüm antitröst yasaları ile diğer yasa ve düzenlemelere uygun şekilde sadece meşru amaçlar için kullanılır. Hiçbir zaman Unilever e rakipleri hakkında, gizli olan ve kamuya açıklanmamış herhangi bir bilgi verme girişiminde bulunulamaz. Mali Kayıtlar, Kara Para Aklama ve İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Tüm işler ve ticari işlemler, şeffaf bir şekilde yürütülür ve tedarikçinin defter ve kayıtlarına doğru şekilde kaydedilir. Hiçbir kara para aklama eylem ya da teşebbüsüne katılım olmaz. Unilever ile ilgili olarak tedarikçinin elinde bulunan hiçbir gizli bilgi, içeriden öğrenenlerin ticareti kapsamında bir işlem yapmak veya bunu desteklemek için kullanılamaz. 6

7 Bilgi ve Varlıkların Korunması Unilever in gizli bilgileri, yöntem bilgileri ve fikri mülkiyetine saygı gösterilir ve bunlar korunur. Unilever tarafından verilen tüm bilgiler, sadece planlanan ve belirtilen amaç için kullanılır. Unilever'in tüketicileri ya da çalışanları gibi bireyler hakkındaki tüm kişisel bilgiler, gizlilikleri korunarak ve ilgili tüm gizlilik yasa ve düzenlemelerine tamamen uyularak ele alınır. Ürün Kalitesi ve Sorumlu Yenilikçilik Ürün ve hizmetler, ilgili sözleşme belgelerinde belirtilen teknik özellikleri ve kalite ile güvenlik kriterlerini karşılayacak bir şekilde teslim edilir ve amaçlanan kullanımları açısından güvenlidirler. Araştırma ve geliştirme çalışmaları, sorumlu bir şekilde ve iyi klinik uygulamalar ile genel kabul gören bilimsel, teknolojik ve etik ilkelere göre yürütülür. Yasalara Uygunluk Tedarikçinin faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm yasa ve düzenlemelere uyulur. Uluslararası ticaret (örneğin yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve bildirim yükümlülükleri ile ilgili olanlar), veri koruma ve antitröst/ rekabet yasaları dahil olmak üzere, yürürlükteki diğer tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere uyulur. Endişelerin Bildirilmesi ve Misilleme Olmaması Çalışanlara bu şartlarla ilgili endişelerini bildirebilecekleri yollar sunulur ve bir sorunu dile getiren tüm çalışanlar misillemeye karşı korunur. 2. Özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına göre çalışılır Daimi ve geçici çalışanlara saygı gösteren ve asgari olarak iş sözleşmeleri, yerel ve ulusal iş ve sosyal güvenlik yasaları ve düzenlemeleri ile geçerli toplu sözleşmeler çerçevesinde haklarını koruyan politikalar oluşturulur ve bunlara uyulur. 3. Tüm çalışanlara eşit, saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır. Hiçbir çalışan herhangi bir fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacize, istismara ya da başka bir yıldırma biçimine maruz bırakılmaz. İşe alma, ücret, terfi, disiplin, işten çıkarma veya emeklilik dahil olmak üzere, istihdamda ayrımcılık yapılmaz. Sosyal sınıf, ulusal köken, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim, sendika üyeliği, politik görüş, sağlık durumu ya da hamilelik esasında ayrımcılık önlenir. Özellikle, ayrımcılığa en açık çalışanların haklarına dikkat edilir. 4. Çalışma gönüllülük esasına bağlıdır Sözleşmeyle zorunlu çalışma, borç karşılığı çalışma ya da diğer biçimlerde zorunlu çalışma kabul edilemez. Zihinsel ve fiziksel baskı, kölelik ve insan ticareti yasaktır. 7

8 5. Tüm çalışanlar uygun yaştadır Bir tedarikçi, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, 15 yaşın altında ya da yerel yasalara göre asgari çalışma veya zorunlu eğitim yaşının altında olanları hiçbir koşul altında çalıştıramaz. Gençler istihdam edildiğinde, zihinsel, fiziksel, sosyal ya da manevi olarak tehlikeli veya zararlı olan ya da kendilerini okula devam olanağından yoksun bırakarak eğitimlerini aksatan işler yapmamalıdır. 6. Tüm çalışanlara adil ücret ödenir Çalışanlara ücret, fazla mesai ücreti, yan ödemeler ve ücretli izin hakkını içeren, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, yasal asgari standartları ya da geçerli endüstri standartlarını karşılayan veya aşan bir toplam ödeme paketi sunulur ve toplu pazarlık sözleşmeleriyle belirlenen yasal olarak bağlayıcı ücret koşulları uygulanır ve bunlara uyulur. 7. Tüm çalışanlar için çalışma saatleri makuldür Çalışanlar, istihdam edildikleri ülkedeki yasaların izin verdiği normal ve fazla mesai saatleri dışında çalışmaya zorlanamaz. Çalışanların tüm fazla mesaileri gönüllülük esasına bağlıdır. 8. Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara katılma ya da katılmama ve toplu pazarlık yapma haklarını kullanmakta özgürdür Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakları tanınır ve bunlara saygı gösterilir. Çalışanlar herhangi bir örgüte katılma ya da katılmaktan kaçınma haklarını kullandıkları için tehdit veya taciz edilmez. 9. İşte çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur Çalışma sırasında veya işverenin faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ya da bunlarla bağlantılı olan kaza ve yaralanmaları önlemek için sağlıklı ve güvenli bir işyeri sunulur. 10. Çalışanlar adil prosedürlere ve yasal yollara başvurabilir Çalışanlara, iş ilişkilerinin bir parçası olarak ortaya çıkabilecek sorunları hızlı, tarafsız ve adil bir şekilde çözüme bağlayan şeffaf, adil ve gizliliği koruyan prosedürler sunulur. 8

9 11. Yerliler dahil olmak üzere, toplumların toprak hakları korunacak ve desteklenecektir Bireylerin, yerlilerin ve yerel toplumların mülkiyet ve toprak haklarına saygı gösterilir. Kullanım ve devir de dahil olmak üzere, mülkiyet veya toprakları ile ilgili tüm görüşmelerde özgür, önceden ve bilgilendirilmiş olur, sözleşme şeffaflığı ve açıklık ilkelerine uyulur. 12. İş, sürdürülebilirliği kucaklayan ve çevresel etkileri azaltan bir şekilde yürütülür İşlemler, kaynak kullanımı, imalat, ürünlerin dağıtımı ve hizmetlerin tedariği, çevreyi koruma amacı gözetilerek yürütülür. 9

10 II Sürekli Geliştirme Kıstasları Bu bölüm, bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası nın kapsadığı tüm Temel İlkeler ile ilgili kıstasları içerir. Bunlara aşağıdakiler dahildir: Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası nın Zorunlu Şartlarını yerine getirmek için gerekli olan kıstaslar; ve Tedarikçilerden makul bir süre içinde İyi Uygulamalara ve nihai olarak En İyi Uygulamalara ulaşmak için yerine getirmelerini beklediğimiz kıstaslar. En İyi Uygulamalara ulaşmanın zaman alacağının farkındayız. Tedarikçilerimizin bu düzeye ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla bilgi ve rehberliğimizi paylaşmak için çalışacağız. Bu kıstaslar, genel olarak Zorunlu Şartlara ve İyi ve En iyi Uygulamalara ulaşmak için gerekli olan unsurların tümünü olmasa da önemlilerini içermektedir. 1. İş, yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütülür 1.1 Rüşvetle mücadele, hediyeler ve ağırlama ile ilgili işte dürüstlük beklentilerini açıklayan net ve etkili ilkeler ve politikalar vardır. Bunlar, rekabet ve çıkar çatışmaları ile ilgili yasalara uygundur ve tedarikçinin çalışanları tarafından bunlara kolayca erişilebilir. 1.2 Uyum konularına yönelik yıllık eğitim ve risk değerlendirme mekanizmaları vardır. Uymama, yaptırımlara ve düzeltici prosedürlere tabidir. 1.3 Tüm mali işlemlerin uygun şekilde kaydedilmesini ve olası kara para aklama işlemlerinin tespit edilmesini sağlamak için yeterli mali işlem politikaları ve prosedürleri uygulanır. Hiçbir gizli veya kaydedilmeyen hesap, fon ya da varlık oluşturulmaz veya sürdürülmez. 1.4 İş veya ürünlerle ilgili tüm gizli bilgilerin, sadece bilmesi gerekenlere yönelik sınırlı erişim hakları ile güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için yeterli prosedürler ve mekanizmalar vardır. 1.5 Tedarikçiden ya da tedarik zincirinden kaynaklanan tüm ürün kalitesi veya güvenliğiyle ilgili hususların derhal Unilever'e bildirilmesini sağlayan yeterli prosedürler vardır. 10

11 1.6 Tedarikçi ve çalışanları tarafından yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyulmasını sağlayan yeterli prosedürler vardır. Buna Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki veya belirtilen diğer ülkelerdeki ihtilaflı madenler ile ilgili yürürlükteki yasa, kural ve düzenlemelere uyulması ve tedarikçinin ihtilaflı madenleri kullanıp kullanmadığını ve kullanılan madenlerin ihtilafsız olup olmadığını belirlemek ve açıklamak için gerekli durum tespiti ve açıklama prosedürlerinin uygulanması dahildir. 1.7 Çalışanların misilleme korkusu olmadan endişelerini dile getirebilecekleri bir kanal vardır. 1.8 Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası nın farklı unsurlarının her birini kapsayan ilkeler ve politikalar vardır ve çalışanlar bunlara kolayca erişebilir. Bu politikaları bildirmek, izlemek ve ölçmek için prosedürler vardır. Tedarikçinin işlemleri, ürünleri ya da iş ilişkileri ile doğrudan bağlantılı olan olumsuz etkileri ele almak için önleyici ve düzeltici tedbirler uygulanır. 1.9 Tedarikçinin kendi doğrudan tedarikçileri için bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası gerekleri ile tutarlı davranış kuralları veya sorumlu kaynak kullanımı politikası vardır. Buna ek olarak, tedarikçinin davranış kurallarının veya politikasının gereklerini doğrudan tedarikçilerinin tümüne bildirmek ve bu doğrudan tedarikçilerin bunlara uygunluğunu izlemek için bir süreci vardır Çalışanların ilgili ilkelere ve politikalara uyduğunu teyit etmek için düzenli incelemeler yapılır Çalışanlara dürüstlük ve uyum ile ilgili düzenli eğitim verilir ve bildirimde bulunulur Tedarikçilerin üst yönetimi uyum konularından sorumlu tutulur Çalışanların telefon veya web yoluyla olanlar dahil olmak üzere kullanabilecekleri birden çok şikayet kanalı vardır İlgili paydaşlar ile birlikte (i) yasalara uyumsuzlukla ilgili tüm risklerin ele alınmasını sağlamak; (ii) yönetim kurulunun veya eşdeğer organın bu tür politikaların uygulanması konusundaki kurumsal sorumluluğu üstlenmesini sağlamak; (iii) uygun durumlarda, yüklenicilere ve tedarikçilere uyum sorunları ile ilgili eğitim vermek; (iv) sürekli gelişmeyi destekleyecek geribildirim mekanizmaları oluşturmak ve (v) bağımsız güvence sağlamak için ek politikalar ve süreçler geliştirilir Bir endişeyi bildiren kişilerin gizliliği yasaların izin verdiği ölçüde korunur. Tedarikçinin tedarikçileri endişelerini kimliklerini gizli tutarak bildirebilir. 11

12 2. Özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına göre çalışılır 2.1 Çalışma saatleri, fazla mesai, ücretler, yan ödemeler, izin, disiplin ve şikayet sistemleri gibi işveren/çalışan ilişkisinin temel unsurları (ii) her iki tarafça özgürce kabul edilir, (ii) yazılı olan belgelenir ve (iii) işveren ve çalışan tarafından imzalanır. 2.2 Hüküm ve şartlar, çalışan tarafından net bir biçimde anlaşılır ve gerekirse çalışanın anlayabileceği bir dilde sözlü olarak açıklanır. 2.3 Değişiklikler hem işveren hem de çalışan tarafından yazılı olarak kabul edilir. 2.4 İşe alma, şikayet, disiplin, terfi ve işten çıkarma gibi temel yönetim işlevlerinin uygulama açısından net politika çerçeveleri ve prosedürleri vardır ve eğitimli personel bunları uygulamakla sorumludur. Uygun belgeler saklanır. 2.5 Bu politika ve prosedürler çalışanlara işe alındıklarında açıklanır, bir çalışan el kitabında yer alır ve çalışanlara bunları anlayıp kullanabilmeleri için eğitim verilir. 2.6 Tüm çalışan gruplarına işlerinde ilerleyebilmelerini sağlayacak becerileri edinmeleri ve geliştirmeleri için sürekli eğitim verilir. 2.7 Çalışanların yönetime danışmalarını ve yönetimle etkin bir diyaloğa girmelerini sağlayan açık ve şeffaf bir çalışan ve yönetim iletişim sistemi vardır. 2.8 Kısa süreli, geçici ya da aracı tarafından sağlanan çalışanlar, söz konusu iş düzenli nitelikte ve yıl boyu gerekliyse buna göre düzenlemeye tabi tutulur. 2.9 Bu istihdam ilişkisi politika ve prosedürleri, düzenli olarak gözden geçirilir ve sözleşme durumuna bakılmaksızın tüm çalışan gruplarının işte aynı haklara sahip olmaları için gerekli iyileştirmeler yapılır. Kısa süreli, geçici ya da aracı tarafından sağlanan çalışanların ve kadınlar, göçmenler, engelliler, yasaya uygun genç çalışanlar ve stajyerler gibi zarar görebilecek grupların diğer tam zamanlı çalışanlarla aynı haklara sahip olmalarına özellikle dikkat edilir İnsan Kaynakları departmanı, istihdam ilişkisi boyunca yasalara uyulmasını sağlar ve çalışanları geliştirir, motive eder, takdir eder, ödüllendirir ve sosyal diyaloğa girer. 3. Tüm çalışanlara eşit, saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır 3.1 Sosyal sınıf, ulusal köken, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim, sendika üyeliği, politik görüş, sağlık durumu ya da hamilelik esasında ayrımcılığı önleyen politikalar ve bunları uygulamak için prosedürler vardır. 12

13 3.2 Ayrımcılığa neden olabilecek gebelik testine veya diğer sağlık taraması biçimlerine müsamaha gösterilmez. 3.3 Tüm insan kaynakları kararları için seçim kriterleri, nesnel ve şeffaftır ve keyfi kararları önlemek için kontroller vardır. 3.4 Çalışanları işe alma, ödemelerini yapma, eğitme, terfi ettirme, disiplin uygulama ve işten çıkarmadan sorumlu personele görevlerini yerine getirirken ayrımcılıktan kaçınmaları için eğitim verilir. 3.5 Tüm çalışanlara ve yöneticilere taciz, istismar ve diğer yıldırma biçimlerini fark etmeleri ve önlemeleri için gerekli eğitim verilir. 3.6 Yöneticilere, ilgili idarecilere, üretim personeline, kalite kontrol görevlilerine ve güvenlik elemanlarına ayrımcılık yapmamaları için gerekli eğitim verilir. 3.7 İnsan Kaynakları kayıtları saklanır ve uygulamada eşitliğin sağlandığından emin olmak için veriler analiz edilir. 3.8 Düzenli değerlendirmeler yapılır ve belirlenen eksiklikler veya boşluklar ölçülebilir sonuçları olan bir eylem planı ile ele alınır. 3.9 Kadınlar ve erkekler arasında eşitliği sağlamak için özel ve ölçülebilir hedefler belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için pozitif ayrımcılık uygulanır Esnek çalışma seçenekleri, çocukların ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin bakımı ve danışmanlık programları gibi, en çok ihtiyacı olan çalışanların ihtiyaçlarını ele alan programlar vardır. 4 Çalışma gönüllülük esasına bağlıdır 4.1 Çalışanların özgür ve eşit biçimde istihdam edilmelerini ve ayrılmak istedikleri takdirde asla engellenmemelerini sağlamak için işe alma politikaları, prosedürleri ve eğitimli personel vardır. 4.2 Çalışanların hareket özgürlüğü vardır ve tedarikçinin tesislerine kapatılmamışlardır. 4.3 Çalışanlar kimlik belgelerini teslim etmek zorunda değildir. Kimlik belgelerinin alınmasının yasal olarak zorunlu olduğu durumlarda, çalışanların kimlik belgelerine ulaşabilmelerini, işyerinden ayrılmalarının engellenmemesini ve istihdamları sona erdiğinde kimlik belgelerinin derhal iade edilmesini sağlamak için düzenlemeler yapılır. 4.4 Tedarikçiler, sözleşmelerin çalışanın anlayacağı bir dilde olmasını sağlayacaktır. 4.5 Mümkün olduğu ölçüde, çalışanlar doğrudan ve şeffaf bir biçimde veya sadece insan kaçakçılığı ve zorunlu çalışmayı önlemek için politikalar ve stratejiler geliştirmiş olan iş bulma kurumları aracılığıyla işe alınır. 13

14 4.6 Çalışanlar (göçmen işçiler veya bir kurum aracılığıyla işe alınan çalışanlar dahildir) işe alınma ile ilgili herhangi bir ücret ödemek zorunda olmamalıdır. Tüm ücret ve masrafların ödenmesinden tedarikçiler sorumlu olmalıdır. Çalışanlar, istihdamları ile ilgili bir depozito ödemek zorunda değildir. 4.7 Mahkumlar rehabilite edilirken ya da salıverilme için hazırlık amacıyla eğitilirken ve istihdam şartları açık işgücü piyasasındakilere benzer olduğunda, gönüllü mahkum işgücü kullanılabilir. 4.8 Göçmenlerin işe alınması, istihdam şartları ve işgücü maliyetleri hakkında tam bir şeffaflık içerir ve göçmenlere yazılı olurları alınmadan önce işyerinde geçerli olan çalışma yasaları hakkında bilgi verilir. 4.9 Politikalar, prosedürler ve eğitimler, zorunlu çalışmayı önlemede etkin olmalarını sağlayacak şekilde, düzenli olarak gözden geçirilir. 5 Tüm çalışanlar uygun yaştadır 5.1 İstihdam için asgari yaşı belirten bir istihdam politikası ve bu politikayı uygulamak için etkin prosedürler ve yaş doğrulama yöntemleri vardır. 5.2 Bu politikanın bir ihlali tespit edildiğinde, derhal sorumlu düzeltici tedbirler uygulanır. 5.3 Genç çalışanların sağlık ve güvenliği her koşulda göz önüne alınır ve korunur. Bu koruma, tehlikeli veya gece işleri gibi fazladan dikkat ve özen gerektiren belirli işleri yapmalarını önlemelidir. 5.4 Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşgücünün En Kötü Biçimleri Sözleşmesi nde belirtilen hedef ve şartlara uyulur. 5.5 Asgari çalışma yaşı, genç çalışanlar için uygun iş türleri, çalışma saatleri, sağlık ve güvenlik konuları dahil olmak üzere, Uluslararası Çalışma Örgütü Asgari Çalışma Yaşı Sözleşmesi nde belirtilen hedef ve şartlara uyulur. 5.6 İlgili tüm amirlere genç çalışanlar, çıraklar ve stajyerler açısından özellikle çalışma saatleri, gece vardiyaları, hafta sonu çalışma ve ağır ya da tehlikeli işler ile ilgili hükümlere uymaları için gerekli eğitim verilir. 5.7 Genç çalışanlar, çıraklar ve stajyerlere düzenli aralıklarla sağlık taraması yapılır. 5.8 Tedarikçi, çocuk hakları (çocukların bakım, korunma, eğitim ve gelişim hakları dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) üzerinde yasalarla öngörülenler dışında sebep olduğu ya da katkıda bulunduğu olumsuz etkiler için meşru süreçlerle düzeltici tedbirler uygular ya da bu tür eylemlerle işbirliği yapar. 5.9 Tedarikçinin sisteminin etkinliği, reşit olmayanların işe alınmasını engellemek ve çocuk haklarını koruma çabalarının yeterliliğini kontrol etmek için düzenli olarak izlenir. 14

15 6 Tüm çalışanlara adil ücret ödenir 6.1 Çalışanlar, her ödeme dönemi için ücretler, yan ödemeler, teşvikler/primler ve kesintilerin tam tutarı dahil olmak üzere, ücretlendirmeyi net bir biçimde gösteren bir bordro alır. 6.2 Ücretler zamanında ve eksiksiz olarak ödenir. 6.3 Çalışmaları için akademik not kredisi alan stajyerler/öğrenciler dahil olmak üzere, tüm çalışanlara en azından, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, yasal asgari standartlara ya da geçerli endüstri standartlarına göre ücret ödenir. 6.4 Yasal olarak bağlayıcı toplu pazarlık sözleşmeleriyle belirlenen ücret koşulları uygulanır ve bunlara uyulur. 6.5 Vergi ve sosyal sigorta gibi yasal olarak zorunlu tüm kesintiler, yasal olarak öngörülen şekilde her ödeme döneminde ilgili hesaplara ya da kurumlara yatırılır. 6.6 Yasal olarak zorunlu kesintiler dışında, ücretlerden yapılacak diğer tüm kesintiler sadece çalışanların açık ve yazılı oluru ile yapılır. 6.7 Göçmen işçilerin ödemelerine yazılı olarak izin verilir. 6.8 Eşit işe eşit ücret ödenmesini sağlamak için düzenli bir değerlendirme sistemi vardır. 6.9 Ücretlerin çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyari olarak kullanılabilecek bir miktar gelir sağlama konusunda yeterliliğini düzenli aralıklarla değerlendirmeye yönelik bir sistemi de içeren, güncel bir adil ücretlendirme yaklaşımı vardır Tüm çalışanlar için bir en iyi uygulama adil ücretlendirme sistemi vardır. Bu sistem çalışanları vasıflarına, beceri ve deneyimlerine göre sınıflandırır; performanslarını takdir ederek ücret ve ücret dışı avantajlar/teşvikler ile ödüllendirir; ücretlerini düzenli olarak değerlendirir ve yaşam maliyeti, temel ihtiyaçlar, ihtiyari olarak kullanılabilecek gelir, ilgili piyasa kıstasları ve işletme performansına göre ayarlar ve ücretlendirme sorunlarında düzenli sosyal diyaloğa girer. 7 Tüm çalışanlar için çalışma saatleri makuldür 7.1 Fazla mesaiye karar verme ve çalışan olurunu alma konusunda tanımlanmış prosedürler ile birlikte, normal ve fazla mesai saatleri için net politikalar uygulanır. 15

16 7.2 Çalışanlar, her yedi günlük dönemde en az 24 saat kesintisiz dinlenme hakkına sahiptir. Çalışanların üretim ya da hizmetin sürdürülmesinin gerçekten gerekmesi nedeniyle bir dinlenme gününde çalışması gerekirse, çalışanlar bunun hemen ardından eşdeğer bir dinlenme süresine sahip olmalıdır. 7.3 İş sözleşmesi fazla mesaiye izin veriyorsa, çalışanlar bunu açıkça kabul eder. Çalışanların tüm fazla mesaileri gönüllülük esasına bağlıdır. 7.4 Tüm fazla mesailer için en az yasalarla öngörülen ücret ödenir. 7.5 Tüm fazla mesailer için, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, yasalara ya da geçerli endüstri standartlarına göre uygun ücret ödenir ve çalışma saatlerini izlemek için etkin bir mekanizma vardır. 7.6 Yoğun dönemler aşırı fazla mesaiyi önleyecek şekilde planlanır. İşgücü eksikliklerini ya da artan sipariş hacimlerini karşılamanın bir yöntemi olarak uzun sürelerle fazla mesai uygulanmaz. 7.7 Yeterli sayıda çalışan işe alınamıyorsa, fazla mesainin kural değil istisna olmasını sağlamak için yeni çalışma süresi düzenlemeleri araştırılır. 7.8 Uluslararası Çalışma Örgütü nün çalışma saatleri ve fazla mesai hakkındaki sözleşmelerinde belirtilen hedef ve şartlara uyulur ve düzenli çalışma haftası 48 saati ve fazla mesai 12 saati geçmez. Olağanüstü durumlar haricinde, bir haftada normal ve fazla mesai saatlerinin toplamı 60 saati geçmez. 7.9 Üretimin olağanüstü durumlar haricinde, fazla mesaiden kaçınılacak şekilde planlanması için iş inceleme, maliyetlendirme ve programlama sistemleri vardır Çalışma süresi düzenlemeleri iş-yaşam dengesine olanak tanır. 8 Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara katılma ya da katılmama ve toplu pazarlık yapma haklarını kullanmakta özgürdür 8.1 Yöneticiler, amirler ve güvenlik personeline her çalışanın özgürce örgütlenme hakkına saygı göstermeleri için eğitim verilir. 8.2 Yasal olarak tanınan temsilciler tarafından talep edildiğinde ve yapılan toplu sözleşmeler uyarınca gerektiğinde toplu sözleşme görüşmeleri başlatılır. 8.3 Çalışanlar haklarını bilir ve anlarlar, bunları kullanma konusunda kendilerini güvende hissederler ve başka hiçbir çalışan veya yönetici bu haklarını kullanmalarını engellemez. 8.4 Günlük faaliyetlerde örgütlenme özgürlüğünü sağlamak için net politikalar, prosedürler, çalışan ve yönetici eğitimleri vardır. 16

17 8.5 İşe alma, disiplin, terfi, ücretler, saatler, şikayet ve işten çıkarma konularını kapsayan politikalar, bir çalışanın sendika kurma ya da bir sendikaya üye olma tercihinin işte eşit muamele görmesini etkilemeyeceğini açıkça belirtir. 8.6 İşyerinde kabul edilen sendikaların faaliyetlerini düzenleyen açık kurallar vardır. 8.7 Uluslararası Çalışma Örgütü nün örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkındaki sözleşmelerinde belirtilen hedef ve şartlara uyulur. 9 İşte çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur 9.1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda net ve etkin politikalar ve prosedürler vardır ve düzenli olarak güncellenir. 9.2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve prosedürler yaygın biçimde duyurulur. 9.3 Tüm çalışanlar ve tesislere giren diğer kişiler, işyerindeki tehlikeler hakkında uygun şekilde bilgilendirilir ve bu tehlikeleri önlemek için yeterli bilgi ve kişisel koruyucu donanım verilir. 9.4 Tesislere giren veya ürünlerle ilgilenen tüm personel, bir sağlık ve güvenlik olayının olması durumunda alınacak uygun tedbirler hakkında gerektiği gibi bilgilendirilir. 9.5 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve prosedürlere çalışanların el kitabında yer verilir. 9.6 Yöneticiler, amirler, çalışanlar ve güvenlik elemanları dahil olmak üzere, tüm personele sürekli güvenlik eğitimi verilir. 9.7 İşyerlerinin yapısal bütünlüğü ve yangın güvenliği, özel olarak değerlendirilir ve düzenli olarak güncellenir. 9.8 İş sağlığı ve güvenliği komiteleri oluşturulur ve görevleri tüm çalışanlar ve yöneticiler tarafından açıkça anlaşılır. 9.9 Sağlık ve güvenlik komitelerinin anlamlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli değerlendirmeler yapılır Düzenli olarak risk değerlendirmeleri yapılır ve sistemler işyerinin değişen risk profilini yansıtacak şekilde güncellenir Çevreleyen ekosistemin tehlikeli maddelere maruz kalma riski düzenli olarak değerlendirilir ve belirlenen riskleri yönetmek için adımlar atılır. 10 Çalışanlar adil prosedürlere ve yasal yollara başvurabilir 17

18 10.1 Prosedürler (i) çalışanların şikayet etme, önerilerde bulunma ve anlaşmazlıkları bildirmeleri için etkin, erişilebilir kanallar sunar ve (ii) konunun tam olarak araştırılmasını ve hızlı, tarafsız ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını öngörür Şikayet mekanizması kanalları, yaygın biçimde duyurulur ve (eğer istenirse) şikayet edenin gizliliğini garanti eder ve misillemeyi yasaklar Şikayet mekanizmalarına çalışanların el kitabında yer verilir Tüm çalışanlara ve yöneticilere şikayet ve anlaşmazlıkların ele alınması ile ilgili politika ve prosedürler konusunda eğitim verilir. Çalışanlar, her şikayetin tarafsız ve adil bir biçimde ele alınacağından emindir Şikayet edenlerin mağdur duruma düşürülmemesini sağlayacak özel tedbirler vardır. Tüm yöneticilere karşılıklı suçlamaları önleyecek şekilde eğitim verilir Yasal yollar, zamanında kullanılabilir ve itiraza açıktır Şikayetlerin alınması ve işleme konulması ile ilgili veriler, şikayet mekanizmalarının etkinliğini sağlamak için saklanır ve analiz edilir Kabul edilen sendikalar varsa, üyelerinin şikayetlerinin ele alınmasında çalışan temsilcilerinin ve sendika görevlilerinin rolü açıkça belirlenir Cinsel taciz veya saldırı ile ilgili durumlar için eğitimli personel tarafından yönetilen özel prosedürler vardır. Bu prosedürlerde ilgili olası travma ve riskler dikkate alınır ve mağdurlara gereken şekilde danışmanlık hizmetinin ve diğer desteklerin sunulması öngörülür. 11 Yerliler dahil olmak üzere, toplumların toprak hakları korunacak ve desteklenecektir 11.1 Bireylerin veya yerlilerin kabul edilmiş mülkiyet ve toprak haklarını korumak için durum tespiti yapılır İlgili tüm personele Özgür, Önceden ve Bilgilendirilmiş Olur hakkında düzenli eğitim verilir Toprakları gasp etme konusunda sıfır tolerans söz konusudur Sıfır toprak gaspı politikası uygulanır Arazi konuları ile ilgili riskleri ve toplumlar üzerindeki etkileri ortaya çıkarmak ve açıklamak için bir durum tespiti sistemi vardır Kadınların arazi mülkiyet ve erişim hakları tanınır. 18

19 11.7 Etkilenen toplumların tam katılımı ile etki değerlendirmeleri yapılır ve etkilenen toplumların erişebileceği bir biçim ve dilde yayınlanır. Değerlendirme verileri cinsiyet, ulusal köken, kabile veya sosyal sınıfa göre ayrılır Sorumlu tarımsal yatırımları, BM Toprağın Mülkiyetinin Sorumlu Yönetimi Gönüllü Kılavuzunu ve tam izlenebilirliği aktif olarak desteklemek için kamusal bir taahhütte bulunulur. 12 İş, sürdürülebilirliği kucaklayan ve çevresel etkileri azaltan bir şekilde yürütülür 12.1 Faaliyetler için gerekli tüm yasal izinler alınır Gerekli tüm yasal izinlerin bilinmesini ve bunlara uyulmasını sağlamak için tüm personele eğitim verilir Su, enerji, tehlikeli maddeler, hava kalitesi ve emisyonlar, ormanların kaybı, atık ve diğer önemli riskler ile ilgili çevresel yönetim politikaları ve prosedürleri vardır Etkin uygulama ve uyumu sağlamak için tüm personele çevre politikaları ve prosedürleri hakkında eğitim verilir Tedarikçilerimiz ve ilgili durumlarda çiftçiler, Unilever Sürdürülebilir Tarım Kurallarındaki esaslara ve Unilever endüstrisine ya da sektöre özgü diğer ilgili ve kamuya açık davranış kurallarına uyar Çevresel performansta şeffaflık sağlanır (i) Atık üretimini azaltmayı ve sıfır atık gömme sağlamayı; (ii) sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve karbon açısından nötr çözümler geliştirmeyi; (iii) su tüketimini azaltmayı; (iv) doğayı ve biyo-çeşitliliği korumayı ve güçlendirmeyi ve (v) ormanların yok olmasını engellemeyi amaçlayan sürdürülebilir uygulamalar, tedarikçinin işlemlerine ve faaliyetlerine entegre edilir Uygun politika ve prosedürlerin olup olmadığını ve 12.7 de belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla, tedarikçinin sürdürülebilirlik uygulamaları ve çevresel yönetim sistemleri, deneyimli çevrecilerin desteği ve yerel toplumların katılımı ile düzenli olarak gözden geçirilir. 19

20 III İhlalleri Bildirme 1. Tedarikçi, (Unilever in bir çalışanının veya Unilever adına hareket eden herhangi bir tarafın uymaması dahil olmak üzere) bu Politikaya uyulmadığından haberdar olduğu takdirde, bunu derhal Unilever e bildirmelidir. Bunun yapılmaması, bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası nın bir ihlalini oluşturur. 2. Hem tedarikçilerin hem de çalışanlarının gerçek ya da şüphelenilen ihlalleri misilleme korkusu olmadan bildirebildiği bir açık konuşma kültürünü bütün gücümüzle destekliyoruz. 3. Unilever, iyi niyetle bildirilen durumları araştıracak ve bulguları tedarikçi ile görüşecektir. Tedarikçi, bu tür araştırmalara yardımcı olacak ve makul olarak talep edilen bilgilere erişim sağlayacaktır. 4. Düzeltme gerekirse, tedarikçiden Unilever e bilgi vermesi ve sorunu etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturmak için düzeltici bir eylem planı ve zaman çizelgesi uygulaması beklenecektir. 5. Tedarikçiler, çalışanları veya yüklenicileri, bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası nın gerçek ya da şüphelenilen ihlallerini telefonla ya da çevrimiçi olarak Unilever e bildirebilirler. Bildirimler (yasaların izin verdiği durumlarda) kimliğini açıklamadan ve gizli bir şekilde sunulabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Endişeyi Bildirme 20

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Haziran 2016 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0 HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları Sürüm 8.0 Ekim 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 POLİTİKA... 3 BÖLÜM 2: GEREKLİLİKLER... 4 2.1 EKONOMİK... 4

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI 1 ÖNSÖZ...3 İlkelerimiz...4 Çalışma Prensiplerimiz...6 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması...7 Sosyal Sorumluluk...8 Çevreye Karşı Sorumluluk...13 Personel Eğitimleri

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Colgate Tedarikçimiz, Zaman içinde Colgate-Palmolive Şirketi etik ticari uygulamaları ve yüksek düzeyde dürüstlük ilkelerini kullanan saygı

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0 Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları Sürüm 1.0 24 Haziran 2015 İçindekiler 1.0 Giriş ve Geçerlilik... 2 2.0 Geçerli Yasalara, Yönetmeliklere ve Tedarikçi Kurallarına Bağlılık... 3 3.0 İş Uygulamaları...

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

UNILEVER SORUMLU TEDARİK POLİTİKASI

UNILEVER SORUMLU TEDARİK POLİTİKASI UNILEVER SORUMLU TEDARİK POLİTİKASI Tedarikçilerimizle Ortak Olarak Çalışmak 2017 Türkçe Sürüm GİRİŞ Sorumlu tedariğe dayalı ortaklıklar, tedarik zincirimizi ve buna dâhil işletmeleri güçlendirmektedir.

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Müşteri Geri Bildirim Kılavuzu

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Müşteri Geri Bildirim Kılavuzu Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Müşteri Geri Bildirim Kılavuzu Amacımız Siz değerli müşterilerimize beklentilerinizin üzerinde hizmet vermektir. Sizlerden gelen tüm bildirimleri sizleri memnun edecek

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim İş ve İnsan Hakları politikası 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim BP 2013 İş ve İ nsan Hakları Politikası 1. Giriş Dünyaya enerji sağlayan bir kurumuz; temel enerji kaynaklarını bulur, geliştirir

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ETİK İLKE VE KURALLAR YÖNETMELİĞİ

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ETİK İLKE VE KURALLAR YÖNETMELİĞİ COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ETİK İLKE VE KURALLAR YÖNETMELİĞİ Şirket Etik İlke ve Kurallar Yönetmeliği; Şirket içi ilişkilerin düzenlenmesi, tüm çalışanların ve şirketin; ortaklar, tedarikçiler ve diğer

Detaylı

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar Sosyal Standartlar 1 Sosyal Standartlar 2 Sosyal Standartlar İçindekiler Önsöz 3 1. Uygulama Prosedürü 4 2. Mesai Saatleri, Ücretler ve İzin Hakkı 5 3. Ayrımcılık 5 4. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. İş etiği kuralları, bir şirket

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası. İçindekiler

Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası. İçindekiler Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası İçindekiler Şirkete Bağlılık... 2 İnsan Hakları Politikasının kapsamı ve amacı... 3 İlkeler... 3 Ayrımcılık karşıtlığı... 3 Çocuk işçiliği... 3 Zorla/cebri işçilik...

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Tedarikçimiz, Hill's Pet Nutrition, 1939 yılında olağanüstü bir veterinerle başlayan şefkat geleneğini temsil etmektedir. Misyonumuz insanlarla

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları 1 ERICSSON DAVRANIŞ KURALLARI Amaç Bu Davranış Kuralları insan haklarını korumak; adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevre sorunlarının sorumlu bir yönetimle

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ 1975 1985 1995 2005 Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali

Detaylı

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved.

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved. Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme V 1.4 Kasım 2009 Siemens 2009, All Rights reserved. Münih, Kasım 2009 Sayın Ortaklarımız, Siemens, her türlü ekonomik büyümeyi destekleme faaliyetinde yüksek

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. TUI Travel PLC Grubu Tedarikçilerine Yönelik Davranış Kuralları TUI

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ Ekim 2014 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ 1.0 Amaç ve Arka Plan Bilgileri Bu İlkeler, BİLGİ nin faaliyetlerinde rüşvet

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Yolsuzlukla mücadele politikası

Yolsuzlukla mücadele politikası Yolsuzlukla mücadele politikası 1 AMAÇ ve KAPSAM 1.1 Yolsuzlukla Mücadele İhlallerinin Bildirimi 1.2 Yolsuzlukla Mücadele Kurallarının İhlali ve Sonuçları 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER 2.1 Sıfır Tolerans Taahhüdü

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi Sorular/Cevaplar 1) L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesinin kapsamı nedir? Aşağıdaki 2. soruda belirtilen koşullara tabi olarak L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesi, aşağıdaki alanlarla ilgili ciddi bir ihlal hakkında

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: İhbar Politikası İHBAR POLİTİKASI 1. Genel bakış Amcor, etik uygulamalarda en yüksek standartlarla, dürüst ilişkileri ve görevi kötüye kullanma olay veya iddialarını iyi niyetle ihbar eden kişileri korumayı

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev.No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 7 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Eray ÖZEN Çevre Mühendisi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Davranış Talimatı. www.gw-world.com

Davranış Talimatı. www.gw-world.com Davranış Talimatı www.gw-world.com Son güncelleme 07/2012 DO_01_01_003_ZEN TR Önsöz Bir aile şirketi olan Gebrüder Weiss (GW) kuşaklardan bu yana etik değerleri yaşama ve aktarma sorumluluğuna sahiptir.

Detaylı

TEDARİKÇİ YÖNETMELİĞİ

TEDARİKÇİ YÖNETMELİĞİ TEDARİKÇİ YÖNETMELİĞİ Tedarikçi Yönetmeliği Giriş: Sektöründe önde gelen ve uluslararası arenada giderek büyüyen bir giyim perakendeci olan Primark, farklı kültür ve ekonomi yapısına sahip ülkelerden en

Detaylı

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM)

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM) KAPSAM İAÜMSM Koordinatörlüğünün yönetimi dâhilindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İLGİLİ DOKÜMANLAR Belgelendirme Prosedürü Şikâyet ve İtiraz Prosedürü Personel Sözleşmesi Formu Öneri, Şikâyet ve İtiraz

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI...

İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI... İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM...2 1.1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ...3 1.2 YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI...3 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER...3 2.1 SIFIR TOLERANS TAAHHÜDÜ...3

Detaylı

ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni

ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni ULUSLARÖTESİ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE ŞİRKET SOSYAL SORUMLULUĞU ÜZERİNE SÖZLEŞME 29 Kasım 2002 günü Roma da Eni SpA ile FILCEA-Cgil, FEMCA-Cisl, UILCEM-Uil

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ İş yönetimi Değerlerimiz Yönetmelik Genel İlkeleri DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız Dünyadaki

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI Amaç ve Kapsam Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ETĠK ĠLKE VE KURALLAR YÖNETMELĠĞĠ

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ETĠK ĠLKE VE KURALLAR YÖNETMELĠĞĠ VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ETĠK ĠLKE VE KURALLAR YÖNETMELĠĞĠ Şirket Etik İlke ve Kurallar Yönetmeliği; Şirket içi ilişkilerin düzenlenmesi, tüm çalışanların ve şirketin; ortaklar,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. R İ S K İ N E R K E N S A P T A N M A S I K O M İ T E S İ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

Standartlarımız. Pentland Brands plc

Standartlarımız. Pentland Brands plc Standartlarımız Pentland Brands plc * * * Tüm dünyada nesiller boyu sevgi için bir marka ailesi oluşturuyoruz * Ayakkabı Lisans Sahibi Bir aile işletmesi ve bir işletmeler ailesi olarak sahip olduğumuz

Detaylı