KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine ait konular ele alınmaktadır. 1.2 AMAÇ Projede, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimlerine yönelik beklentilerin yerine getirilmesi için gerekli temel çalışmaların başarıyla anlaşılıp, uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Yüklenicinin, sorumlulukları bunlarla sınırlı kalmayacak, yüklenici, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yürürlükte olan ilgili tüm Mevzuat Hükümleri ne uyacaktır. 2.0 YASAL UYGULAMALAR Tüm işler ulusal düzeyde ve Türkiye nin kabul ettiği uluslararası yasal ve hukuki gerekliliklere, tüm yerel yönetimlerin emniyet düzenlemelerine veya kamuoyunun ve İdarenin gereksinimlerine tamamen uygun olarak yürütülecektir. Bu talimat ve uygulamalardaki hiçbir şey, yüklenicinin ilgili tüm hukuki mevzuata (Yürürlükte olan tüm Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.) eksiksiz olarak uyması gerektiği gerçeğini değiştirmez. Yüklenici; çevre mevzuatı gereği oluşacak cezalar ile sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı doğacak her türlü olay, kaza ve meslek hastalıklarından kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. 3.0 KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 3.1 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Planları Yüklenici, işin Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönlerinin yönetimi için projeye özgü Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planları hazırlayacaktır. Kalite Planı; TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ne, İş Sağlığı ve Güvenliği Planı; TS 18001: 2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ne ve başlıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Mevzuatına, Çevre Planı; TS EN ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi ne ve Çevre ve Orman Bakanlığı nın Mevzuatı olmak üzere ilgili mevzuatlara, uygun olarak hazırlanacaktır. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planları, İdarenin iş programını onaylamasını müteakip on (10) gün içerisinde İdare onayına sunulacaktır. 1

2 İdare, gerekli görmesi durumunda, planların revizyona tabi tutulmasını isteyecek ve her iki durumda da planlar İdare onayı sonrasında uygulamaya konulacaktır. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği planları yazılı ve her sayfası imzalı olarak İdare onayına sunulacaktır. Söz konusu Planlar asgari olarak aşağıdaki unsurları içerecektir: Yüklenici, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları ve Amaçları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerinin isim ve pozisyonlarının tanımlandığı organizasyon şeması Saha Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği görevlisi / görevlilerinin çizelgesi Risk yönetimi strateji akış şeması Tüm faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerinin tanımlanması Tanımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerinin ve tehlike yönetim sürecinin risk analiz ve değerlendirmesi ayrıntılı bilgileri Faaliyetlerin çevre boyutlarının ve olası çevre etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu durumlarda alınacak tedbirler Proje sistemlerinin risk yönetiminde ve proje amaçlarına ulaşılmasında kullanılacak prosedürlerin, kontrollerin, girdilerin, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tanımlanması, İş İzinleri prosedür, talimat, formlarının hazırlanması, Eğitim gereksinimlerine uygun olarak her düzeydeki işgücüne yönelik, önerilen eğitimleri gösteren bir Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Planı Acil Durum Yönetimi Yüklenici; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği planlarını, en fazla üç aylık aralıklarla gözden geçirecektir. Önceki gözden geçirme ne zaman yapılmış olursa olsun, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği planlarında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde bu gözden geçirme işlemleri derhal yapılacak ve İdarenin onayına sunulacaktır. Yüklenici Proje planı ile Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Planlarını eş zamanlı yürütecektir. Yüklenici; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminde sürekli ilerleme sağlamak için İdare ile müzakere halinde olacaktır EĞİTİM Yüklenici, mevzuat (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik vb.) kapsamında işin süresince çalışan işçilere vereceği eğitimlerle ilgili eğitim planını hazırlayarak İdareye sunacaktır. Eğitim planları ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlanacaktır. Yüklenicinin çalıştıracağı her eleman, iş yerindeki tehlikelere ve doğabilecek risklere karşı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği ne göre tehlike sınıfına karşılık gelen Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı tarafından veya ilgili eğitim kuruluşları tarafından eğitilecek, eğitimler kayıt altına alınacak, mevzuata göre sertifika aranan işlerde sertifikalı personel çalıştırılacaktır. Yüklenici; bünyesinde bulunan veya anılan iş için anlaştığı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği ne göre yapılan işin tehlike sınıfına karşılık gelen 2

3 Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı ile yapılan protokolü ve belgeleri ilgili Resmi Kurumlara ve İdareye sunacaktır. Yüklenici, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ile diğer eğitimlerin kayıtlarını İdareye sunabilecek şekilde tutacaktır. Yalnızca eğitim almış şahıslar sahaya girebilecektir. Şartname Madde 3.1 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Planları ve personele yönelik eğitimler aşağıdaki konuları içermelidir: Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Bilinçlendirme Tehlike tanımlama Olay, kaza ve meslek hastalıkları Kaynak ve radyografi Dar ve Kapalı alanlarda çalışma Sağlığa Zararlı Maddelerin Kontrolü Ekoloji Konuları Elektrik tehlikeleri Kazı yerleri ve çalışmaları Yangın önlemleri İlk Yardım (temel) İlk Yardım (yasal mevzuat gereği sertifikalı) Sağlık ve Güvenlik Mevzuatı (Kanun, Yönetmelik, Tebliğleri vb.) ve Yerel Gereksinimler hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi Ateşli Çalışma Saha Bakımı Merdivenler, iskeleler ve yer altı çalışmaları Elle Taşıma ve Çalıştırma Gürültünün Azaltılması ve Kontrolü Kişisel Hijyen Kişisel Koruyucu Donanım Seyyar İş Aletleri Araçlar ve Ekipmanla Çalışma Güvenli Çalışma Uygulamaları İkaz İşaretleri ve Uyarılar Ulaşım, Trafik Kuralları, Araç ve Sürücü Güvenliği Vinçler ve Ağır Ekipmanla Çalışma Tehlikeli Malzeme ile Çalışma (İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kullanılan tüm tehlikeli malzemeler için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları nın tespit edilmesi ve uygulanması) Patlayıcı ortamlarda çalışma şartları İş İzni Diğer Ek olarak; Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili olarak: Olay ve Kaza Araştırması, Analizi ve Raporlama Mesleki Kurs Güvenlik Analizi ve Risk Değerlendirme Sosyal Etki Yönetim Planı Çalışma Toplantıları Diğer 3

4 Bütün yeni başlayanlar kendi çalışma grupları için tanımlanan yetkinlik gereksinimlerine göre (örneğin, proje müdürleri, saha kontrol mühendisleri, acil durum ekipleri, özel geçiş ekipleri, sürücüler vb.) eğitileceklerdir. Bu eğitimler periyodik aralıklarla tekrarlanacaktır TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ Uygun yönetim kontrollerinin uygulanabilmesi için, etkin bir çalışma sistemi başta olmak üzere yüklenici iş programında belirtilen tüm faaliyetler için detaylı olarak tehlikelerin tanımlandığı, risk düzeylerinin saptandığı ve buna göre alınacak önlemlerin belirlendiği Risk Analizi ve Değerlendirmesini yapacaktır. Risk Analizi ve Değerlendirmesi Çalışmaları; İşyerlerindeki çalışma şartları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeler de dikkate alınarak çalışanların ve tüm kesimlerin, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınmasını içerecektir. Yüklenici, risk analizi sonrası gerekli iyileştirici faaliyetlerin izlendiği saha aksiyon planını hazırlayacak ve aylık olarak İdare onayına sunacaktır. Söz konusu planda faaliyetlerin kimin tarafından yapılacağı, planlanan tarih, gerçekleşen tarih, gerçekleşen faaliyetler vb. açıklamalar yer alacaktır. Uygulanan iş için yapılan bir risk analizi aynı iş yapılıyor dahi olsa uygulama alanı değiştiğinde risk analizi ve değerlendirmesi mutlaka yenilenecektir. Yüklenici aşağıda belirtilen faaliyetlerle sınırlı kalmamak koşulu ile asgari ve de tanımlanan faaliyetlerin risk değerlendirmelerini yaparak onaya sunacaktır Güvenlik Risk Analizi ve Değerlendirmesi Taşlayıcı temizliği Erişim yolları İletişim Çalışma izinlerinin kontrolü Kamp Yeri İnşası Araç kullanma ve sürücü yorgunluğu, aracın yola uygunluğu ve araç yönetimi Acil Durum Eylemi Kazı yerleri Patlayıcıların muhafazası ve kullanımı Yangın önleme ve yangınla mücadele Boru kaldırma, yerleştirme ve vinçler Radyografi ve Radyasyondan Korunma Yol nakliyesi İskeleler Yakıt ve kimyasalların depolanması Kaynak ve kesme Su üstünde ya da üzerinde çalışma Yüksek yerlerde çalışma Üçüncü taraf boru hatlarının yakınında çalışma ve güzergah Dar ile Kapalı alanlarda ve hendeklerde çalışma 4

5 Tehlikeli bölgelerde çalışma (dik eğimler vb.) Gazlarla / hidrokarbonlarla çalışma Yüksek gerilimle ya da yüksek gerilim yakınında çalışma Kırma ve ezme Emisyon kontrolü Üst toprak tabakasıyla ilgili işler ve bunların depolanması Yatay yönlü sondaj Nehir ve kanal kıyılarının korunması Güzergahı eski haline getirme prosedürleri Sosyal etkiler Diğer Sağlık Risk Analizi ve Değerlendirmesi Anormal iklim koşulları Barınma Yemek tesisleri Yiyecek ve su kalitesi izleme Bulaşıcı hastalıklar Tıbbi hizmetlerin mevcudiyeti ve hasta nakil aracı Gürültü kontrolü Toz kontrolü Radyasyondan Korunma Diğer KRİZ VE ACİL DURUM YÖNETİMİ Acil Durum Eylem Planı Yüklenici, yangın, patlama, yapıların çökmesi, ciddi yaralanmalar, sivil başkaldırı ve terörist eylemler, kimyasal dökülmesi ya da zararlı ve toksik maddelere maruz kalma, deprem, yıldırım, sel, fırtına, çığ, heyelan gibi doğa olayları; gibi iş sahasındaki bütün olasılıkları ele alan bir Acil Durum Eylem Planı hazırlayacaktır. Bu plan yerel makamlar, acil müdahale merkezleri ve civar kuruluşlar ile müzakere ve işbirliği içerisinde yapılmalıdır. Planda acil durum organizasyonu, kaynaklar, ekipman ve tesislerin tanımlanması ve testi, kilit personelin sorumlulukları, nereden yardım isteneceği, sahanın boşaltılması, insanların kurtarılması konuları ayrıntılı biçimde yer almalıdır. Plan, yaralanma vakalarıyla ilgilenme esnasında uygulanacak bir tıbbi acil durum planı da içermelidir. Dış organizasyonlarla bağlantıları, eğitimi ve edinilen dersleri de içeren periyodik tatbikatlar planın bir parçasını oluşturacaktır. Yüklenici, Acil Durum Eylem Planının gerektirdiği bütün kaynakları ve ekipmanları sağlayacak ve muhafaza edecektir. Yüklenici, Acil Durum Ekibi oluşturacak ve sözleşme süresince 24 saat hazır bulunduracaktır. 5

6 Yüklenici, her şantiyede, hava şartlarına karşı korumalı iç ve dış panolarda Acil Durum ekibinden sorumlu kişilerin listesi de dahil kilit yüklenici personelinin listesini ilan edecektir. Bu listelerde kontak detayları ve telefon numaraları da yer alacaktır. İlan edilen bilgiler, personele 24 saat ulaşılabilecek bilgileri de içerecektir Çevresel Acil Durumlar Acil durum eylem planı belirtilen dökülme tipleri için temin edilmesi gereken aşağıdaki mekanizmaları ve ekipmanları içerecektir: Yapılması amaçlanan işlerle ilgili potansiyel Tehlikeleri ve bağlantılı Riskleri tanımlamak için Risk Değerlendirme Atmosfere tahliyeler: örneğin kaynağı izole etme teknikleri Toprağa dökülmeler, küçük miktarlar (ilgili yönetmeliklerde belirtilen miktarlar): örneğin, kaynağı izole etme teknikleri, dökülen maddeyi temizlemek için emici malzemelerin kullanılması, kirlenen toprağın uygun şekilde bertaraf edilmesi, olay raporlama Toprağa dökülme, büyük miktarlar (ilgili yönetmeliklerde belirtilen miktarlar): örneğin, kaynağı izole etme teknikleri, toprak torbalar kullanarak alanın kısıtlanması, aşağı meyilli hendekler kazılarak dökülen maddenin yer altı suyuna ulaşmasının engellenmesi, kirlenen malzemelerin uygun biçimde bertaraf edilmesi, olay raporlama Suya dökülmeler, sözgelimi: Kaynağı izole etme teknikleri Dökülen maddenin önüne set yapılması ve bütün su yoluna dökülmesinin ve yayılmasının engellenmesi Kirletici maddeyi tümseklerden birine yönlendirmek için set açısının ayarlanması Kirletici maddeyi bertaraf etmek için yüzer emicilerin ve / ya da sıyırıcıların kullanılması Kirlenen malzemenin yasal düzenlemelere uygun olarak sahadan çıkarılması Her durumda, olayın meydana gelmesinin ardından 24 saat içerisinde olay raporu yayımlanacaktır. Önemli durumlarda (örneğin, 50 litreden fazla hidrokarbon dökülmesi durumunda) olay derhal rapor edilecektir. 4.0 SAĞLIK BİRİMİ (REVİR) VE İŞE İLK GİRİŞ MUAYENELERİ Yüklenici, iş yerinde mevzuata (Başlıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yönetmeliklerine vb. ) uygun şekilde Sağlık Birimi (Revir) oluşturacak ve tesis edecektir. Yüklenici, tüm çalışanlarının işbaşı yapmasından önce tam teşekküllü bir hastanede sağlık muayenesinden geçirilmesini sağlayarak alınan rapor doğrultusunda ve İşyeri Hekimi kontrolünde işe başlatacaktır. 5.0 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE STANDARTLARI Yüklenici, kuracağı her şantiyede kendi elemanları ve sözleşme çerçevesinde İdare adına çalışan elemanlar için aşağıda özellikleri belirtilen Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) başta olmak üzere, yapılan işin getirebileceği tüm risklere karşı gerekli KKD leri 6

7 temin edecek ve kullanımını sağlayacaktır. Kişisel Koruyucu Donanım kullanmayan personel derhal çalışma sahalarından çıkarılacaktır. Yüklenici ayrıca, her çalışanına ön yüzünde kimlik bilgileri, görevi ve kan grubu, arka yüzünde tehlikeli ve acil durumlarda aranacak kişi ve kuruluşların telefon bilgileri olan resimli kimlik kartlarını temin edecektir. İş Botu: TS EN ISO S3 standardında, su geçirmez özellikte, yağa karşı dayanıklı, anti statik, kaymaz taban, çelik burun, çelik taban, deri, ergonomik. İş Botu (Kışlık): TS EN ISO S3 standardında, soğuk izoleli, su geçirmez özellikte, yağa karşı dayanıklı, kış şartlarına uygun anti statik, kaymaz taban, çelik burun, çelik taban, deri, ergonomik. Elektrikçi Botu/Çizme/Eldiven: TS EN ISO standardında, tabanı nitril kauçuk veya plastik, kaymaz, sıcağa, darbelere dayanımlı taban, su geçirmez özellikte, yağa karşı dayanıklı, deri, ergonomik, en az 500 volt dayanımlı olduğuna dair sertifikaya sahip, içerisinde ve üzerinde hiçbir metal aksam olmayan, tercihen kompozit burun darbe dayanımlı. Yüksek gerilim ile ilgili görev alabilecek personel için volt dayanımlı kauçuk elektrikçi çizmesi ve volt dayanımlı yüksek gerilim eldiveni kullandırılacaktır. Koruyucu Baret: TS 2429 EN 397 standardında, 440 volt elektrik gerilimine ve (-30 0 C) sıcaklığa dayanıklı, ayarlanabilir kafa bantlı, görev unvanına göre şartnamede belirtilen renklerde, polietilenden imal edilmiş. İşaretçi Yeleği: TS EN 471 standardında, nefes alabilir, kavuniçi veya sarı renkte, reflektif 5 cm eninde, çift sıra reflektif bantlı, kimyasallara, mekanik etki, ısı ve aleve dayanıklı. Güneş Korumalı İş gözlüğü: TS 5560 EN 166 standardında, güneş korumalı, koyu camlı, polikarbon lensli ve fenni çerçeveli, her yönden gelebilecek uçuşan partiküllerden koruyucu özellikte ve ergonomik. Kulak Tıkacı: TS EN standardında, ergonomik, yıkanıp tekrar kullanılabilen özellikte Koruyucu eldiven: TS EN 388 standardında, mekanik risklere karşı koruyucu. Kışlık Tulum: TS EN 340, TS EN 471+A1, TS EN 342 ve TS EN 343+A1 standartlarında, kış şartlarında giyilebilecek şekilde imal edilmiş, içi muflonlu, rüzgarın etkisine karşı koruyucu, fermuarlı. Soğuk İş eldiveni: TS EN 388 ve TS EN 511 standartlarında, 5 parmak, su ve soğuğa dayanıklı, avuç içi deri takviyeli, su geçirmez, polyester, termal iç astarlı. Kaban: TS EN 471+A1, TS EN 342 ve TS EN 343+A1 standartlarında, reflektif bantlı, muflonlu, kapüşonlu, soğuğa karşı dayanıklı, dış yüzeyi soluk alabilen malzemeden imal edilmiş. 7

8 Yüklenici çalışma sahalarında, çalışanları belirleyici Farklı Renklerde Baret uygulaması yapacaktır. Buna göre: Düz İşçiler Mühendisler Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre sorumluları Dinamitçiler Misafirler : Sarı Baret : Beyaz Baret : Yeşil Baret : Kırmızı Baret : Mavi Baret kullanacaklardır. Yukarıda adı geçen KKD ler (standartların revize olması halinde en son geçerli standartlara uygun olan KKD ler) çalışanlara zimmet karşılığı verilecek ve kayıt altına alınacaktır. 6.0 ŞANTİYE ALANLARI, ÇALIŞMA SAHALARI VE UYARI LEVHALARININ KULLANIMI Yüklenici, şantiye kullanım sahasını tel örgü vb. ile güvenlik altına alacak ve tüm güzergah boyunca kamulaştırılan arazilerin dışına çıkılmaması konusunda çalışanlarına gerekli uyarıları yapacaktır. Şantiye giriş çıkışları kontrol altına alınacak, şantiye girişine bir bekçi kulübesi konularak bir bekçi görevlendirilecektir. Yüklenici ayrıca; giriş - çıkış, yangın söndürme cihazı, içme suyu, çöp konteynırları, vb. gibi bilgilendirici uyarı işaretlerine ek olarak potansiyel risk içeren tüm noktaları mevzuata göre (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine vb.) uygun olarak gerekli ikaz ve uyarı levhaları ve emniyet şeritleriyle güvenlik altına alacaktır. Yüklenici, tüm konteynırların ve elektrik tesisatı olan yerlerin topraklamasını yaptıracak ve uygunluğunu ölçtürüp kayıt altına alınmasını sağlayacaktır. Kullanılan Elektrik panolarının önüne lastik paspas konulacak ve panoların kilitleri yetkili kişide muhafaza edilecektir. Yangın söndürücüler yürürlükte olan mevzuata ( Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik vb.) uygun ve risk değerlendirmesinde yangın tehlikesi bulunan yerler ile ofis ve barınma yerlerinin uygun kısımlarına yerleştirilecek ve tüpler boş ve dolu olarak tanımlanan yerlerde stok edilecektir. Yüklenici çalışma alanlarına diğer şahısların girmesini engellemek için gerekli uyarıları yapmak ve güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur. Yüklenici, boru üstü yastıklama-gömlekleme malzemesinin boru üstüne serilmesinden sonra, temin edeceği (doğal gaz / petrol) ikaz bandını serecek ve daha sonra nihai dolgu malzemesi ile kanalı kapatacaktır. 8

9 7.0 NAKLİYE VE ARAÇ YÖNETİMİ İdare, yolda ve arazide araç nakliyesiyle ilişkili personele yönelik tehlikelerin projenin en önemli risk unsurlarından biri olduğunu belirlemiştir. Buna uygun olarak, Yüklenici bu tehlikelerle ilgili en üst düzey kontrolü sağlayacak yönetim sistemlerini ve prosedürlerini geliştirecek ve uygulayacaktır. Yüklenici, tüm proje sürücülerinin, yürürlükteki Karayolları Hız Limitleri (Karayolları Trafik Kanunu vb.) mevzuatına uymalarını sağlamak ve uygun hareket edilmesini denetlemekle yükümlüdür. Yüklenici ayrıca, projede görev alan/alacak tüm araç kullanıcılarına arazi sürüş eğitimi (off-road), aldırmak zorundadır. Yüklenici, vinçler ve diğer iş makinelerinde görevlendireceği operatörlerde mutlaka iş makinesi operatörlük belgesi, trafiğe çıkması söz konusu ise (G) sınıfı ehliyet şartı arayacaktır. Araçların tümünde aşağıdaki ekipmanlar bulundurulacaktır. 7.1 Araçlarda Bulunması Gereken Ekipman ve Malzemelerin Listesi Sahada kullanılan araçlarda en az aşağıda belirtilenler olmak üzere araç cinsine göre mevzuat kapsamında gerekli ekipman ve malzemeler bulundurulacaktır. Yedek lastik Kuru kimyevi toz yangın söndürme cihazı İlk yardım çantası El feneri (yedek pilleriyle birlikte) Kriko Bakım alet kutusu Lastik pompası Çekme halatı (asgari 5 m uzunluğunda) Üçgen reflektör (2 adet) Stepne Takoz Kürek Araç belgeleri Binek araçlar hariç, tüm araçlarda seyahat esnasında kargoyu emniyete almak için gerekli bütün ekipman bulunacaktır (örneğin, bağlama sistemi vb.) Kar zincirleri Diğer Yüklenici proje kapsamında saha ve şantiyelerde kullandığı kendi malı olan ve/veya kiraladığı araç, iş makinesi, kaldırma makinesi, vb. ile ilgili olarak mevzuatta belirtilen kontrol, periyodik bakım ve onarım işlerini zamanında yapmak veya yaptırmakla ve söz konusu iş ekipmanlarının kontrol, periyodik bakım ve onarım raporlarını İdareye sunmakla sorumlu olacaktır. Söz konusu kontrol, periyodik bakım ve onarımların takibini yapmaması durumunda oluşacak araç veya ekipman iş kazalarından ve her türlü doğacak hukuki problemlerden Yüklenici sorumlu olacaktır. 8.0 BARINMA 9

10 Barınma tesisleri öngörülebilir bütün hava koşullarına karşı yeterli koruma sağlayacak, böcek ve zararlı haşerenin girmesini önleyecektir, zemini ısı izolasyonlu beton ya da kereste olacaktır. İdarenin onayına tabi olmak kaydıyla Portatif / Prefabrik Kabinler ya da benzeri kullanılabilecektir. Evvelce inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir kısmının işyeri olarak kullanılmasında da, bu şartlar aranacaktır. Uygun sıcaklık kontrolleri, ısıtma, havalandırma ve yeterli doğal veya suni aydınlatma sağlanacaktır. Koğuşların tabanı, her gün kolaylıkla temizlenecek ve gerektiğinde yıkanacak nitelikte, duvar ve tavanların yüzleri de kolayca sıvanıp boyanacak veya badana edilecek şekilde yapılmış ve açık renk bir boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacak ve her yıl badana yapılacaktır. Koğuşların her gün düzenli olarak temizliğinin yapılması sağlanacaktır. Koğuşların pencerelerinin üst kısımları, her zaman açılıp kapanacak şekilde (vasistaslı) olacak, ayrıca koğuşlardaki havayı, devamlı bir şekilde değiştirebilecek tertibat, tesisat, baca, menfez veya elektrikli özel vantilasyon cihazları bulunacaktır. Koğuşlarda tavan yüksekliği 280 cm.den aşağı olmayacak ve adam başına düşen hava hacmi, en az 12 metreküp olarak hesap edilecek, her koğuşta yatırılacak işçi sayısı, buna göre tespit edilecektir. Koğuşlardaki yataklar, tabanla bağlantısı kesilecek surette karyola ve somyalar üzerine yayılacak, aralarında en az 80 santimetrelik bir açıklık bulunacaktır. Koğuşlarda yatan işçi sayısı kadar, kilitli ve uygun elbise dolapları bulundurulacak ve bunların yüksekliği 170 santimetreden aşağı olmayacak ve koğuşlardaki yatak, yastık, yorgan, battaniye, yatak örtüsü, yastık kılıflı, pike gibi yatak eşyası, mevsim ve iklime göre sağlanacak ve bunlar, temiz bir halde bulundurulacaktır. 9.0 GÜÇ KAYNAĞI Enerji üretimi ve güç kaynağı sistemi, aşırı maliyet getirmeksizin çevre etkisini en aza indirecek biçimde tasarlanacaktır. Kamplar için enerji gereksinimi, aşırı hava şartlarına karşı yaşam yerleri (Ofis, koğuş v.s.) tasarımında makul bir koruma düzeyinin göz önünde tutulmasıyla en aza indirilecektir. Çatı aralıkları ve duvarlar yalıtılacaktır. Yalnızca tayin edilen alanlarda enerji üretimi yapılacaktır. Jeneratörlerin emisyonu ve gürültüsünün ilgili yönetmeliklerdeki sınır değerleri aşmaması sağlanacaktır. Mümkün olan durumlarda, kamu güç kaynaklarında olumsuz bir etki meydana getirilmemesi kaydıyla ana kamplar ya da diğer büyük sahalar için güvenilir üçüncü taraf kaynaklardan enerji sağlanacaktır. Yüklenici, özellikle proje gereği kalıcı bir yapının planlandığı yerlerde küçük kamp ve sahalar için teknik altyapısını ve güvenliğini sağlayarak üstten geçen hatlardan enerji tedarik etme konusunu ele alacaktır. 10

11 10.0 TUVALET, YIKANMA VE ÇAMAŞIRHANE TESİSLERİ Kabinler, insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak bir şekilde yerleştirilecek ve gereği gibi havalandırılacak, koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacak, yeterli ve uygun bir şekilde aydınlatılacaktır. Taban ve duvarlar, su geçirmez maddeden yapılacak, boyalar açık renklerden seçilecektir. Duvar yüzeyleri, düz yapılmış olacak, kapılar iyi bir şekilde kapanacaktır. 100 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için, bir kabin, bir lavabo ve bir pisuar, her 25 kadın işçi için de en az bir kabin ve bir lavabo (tuvalet) hesap edilecek, 100 den sonrası için her 50 kişiye 1 tane hesabı ile tuvalet bulundurulacaktır. Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalıştığı işyerlerinde; kadın ve erkek tuvaletleri, birbirinden ayrı olacak ve günde en az bir kere iyice yıkanacak ve her kullanımdan sonra temiz bir halde bulundurulması sağlanacak. Pis su tesisleri yürürlükteki mevzuata uygun olacak ve fosseptiklere, ancak kanalizasyon tertibatı ve bağlantısı olmayan yerlerde izin verilecektir. Fosseptikler ilgili mevzuata uygun yerde ve mesafede yapılacaktır. Duş kabinlerinin taban ve duvarları, kolaylıkla temizlenecek malzemeden yapılacak, yan duvarların ve kapıların yüksekliği 170 cm den az olmayacak, yerlerdeki kirli suların kolayca akması için, gerekli tedbirler alınacak, sağlık şartlarına önem verilecektir. Duş kabinlerinde yeterli havalandırmaya elverişli aspirasyon ve vantilasyon tertibatı yapılacak, koku ve pislik önlenecektir. Duş kabinleri, mevsime göre yeteri kadar ısıtılacak, bu sıcaklık 25 C den aşağı olmayacak ve yeterli şekilde aydınlatılacaktır. Duşlarda sıcak ve soğuk akan suyun, iyi bir şekilde ayarlanacak durumda olması ve yeteri kadar basınçla akması esastır. Duş soyunma yerlerinde, kirli havlu ve benzeri malzeme için, özel sepetler ve kağıt, çöp vb. nin atılması için üstü kapaklı özel çöp kutuları bulundurulacaktır. El yıkama lavabolarında da soğuk ve sıcak su bulunacak ve tuvaletler tesis edilecektir. Atık sular uygun bir bertaraf dreni ya da lağım yoluyla taşınacaktır. Bunlar mevsim ve personel etkenlerini göz önüne tutmak kaydıyla boşaltılacaktır. Atıklar ilgili yönetmeliklere uygun olarak yönetilecektir. Yüklenici ayrıca, şantiyede çamaşır yıkama odası kuracak ve şantiye çalışanların çamaşırlarının birbirine karışmadan (çamaşır filesi kullanımı, çamaşırlara ad- soyad yazılması gibi.) temizlenmesini sağlayacaktır İÇME SUYU VE TEMİNİ İşyerlerinde, çalışanların kolaylıkla faydalanabileceği ve "Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren Tüzük" teki tanıma uygun özellikte içme suyu bulundurulacaktır. Bu uygunluk, yerel resmi makamlar ve belediyeler tarafından belgelendirilecektir. 11

12 İçme suyu tesisatı veya kapları, kullanma suyundan ayrı olacak ve üzerine, "İçme Suyu" yazısı konulacaktır. İçme suyu tesisatı bulunmayan yerlerde, temiz ve hijyenik içme suyu kapları bulundurulacak ve bunlar, özel sehpalara oturtulup uygun musluklar takılacaktır Sondaj çukurlarından ya da diğer yerlerden elde edilen suyun arıtılması için su arıtma tesisleri sağlanacaktır. Su kirlenmesini önlemek için aşağıdaki tedbirler alınacaktır: Suyun 20 C üzerinde depolanmasından kaçınılacaktır Su tanklarının kapalı olması sağlanacaktır. Su durgun halde bırakılmayacaktır. Sistemler sediman ya da döküntülerden korunacaktır. Uygun durumlarda gerekli su arıtma programları kullanılacaktır YEMEK TEMİNİ VE HİJYEN Yüklenici, işçi yemeklerini çalışanların günlük kalori ihtiyaçlarını belirleyerek ve taleplerini de göz önüne alarak hazırlatacak ve kumanyaların çalışma sahalarına sıcak veya soğuktan etkilenmeyecek şekilde muhafaza altına alınarak dağıtılmasını sağlayacaktır. Şantiyede yemek yenilmesi durumunda: Yüklenici tarafından aşağıda özellikleri belirtilen, rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte bir yemekhane sağlanacaktır. Bu yemekhane: 1) İşyerinden tamamen ayrılmış, soyunma yerleri ve lavabolara yakın bir yerde yapılacaktır. 2) Temiz, aydınlık, havadar, mevsimine göre iyice ısıtılabilecek, yerler kolayca temizlenecek nitelikte olacak, taban bol su ile yıkanacak şekilde su geçirmez malzemeden yapılacak, duvarlar kolayca silinecek ve yıkanabilecek özellikte olacaktır. 3) Yemek masaları yeter sayıda, kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kaplı olacaktır. Masalarda oturmak için, sıra yerine sandalye tercih edilecek ve yeteri kadar sürahi, bardak ve içilecek su bulundurulacaktır. Hat işçilerinin yemekleri hijyenik konteynırlarda nakledilecektir. Mutfaklarda içine pislik ya da bakterilerin yerleşebileceği yarık ya da çatlaklar bulunmayacaktır. Yerler dayanıklı olacak, emici, kayıcı olmayacaktır ve duvar bağlantıları kemerli ya da benzeri olacaktır. Yemek pişirme yerlerinin üzerine davlumbaz konulacak ve vantilatörler yerleştirilecektir. Yeterli miktarda hijyenik şartlarda yemek pişirme ve yeme malzemesi (tencere, kap-kacak ve çatal bıçak kaşık takımı vb.) bulundurulacaktır. Yeterli miktarda yangın söndürme cihazları sağlanacaktır Mutfaklar ve yemek salonları dahil kapalı alanlarda sigara içilmeyecektir. Tüm mutfak personelinin periyodik portör ve sağlık muayeneleri yapılmalıdır. 12

13 Mutfakta çalışan personel hijyen kurallarına uygun olarak bone, eldiven, önlük ve çizme kullanmalıdır. İdare, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygunluğu sağlamak üzere, alt yükleniciler de dahil işyeri sahası ve ilgili bütün tesislerde yemek servisini, yiyecek depolanmasını ve yiyecek hazırlama alanlarının vb. mevcut yerlerin hijyen standartlarına uygunluğunu temin etmek için denetim yapmakla yetkilidir ÇEVRE Çevre ve Orman Bakanlığının mevzuatı ile belirlediği tüm faaliyet alanlarında ilgili belgeler ve kayıtlar tutulacak ve gerektiğinde ibrazı sağlanacaktır. Çöp, tıbbi atık, fosseptik atık vb. taşıma ve teslim belgeleri bir dosyada toplanacaktır. Tehlikeli atıklar (akü, yağ, kimyasallar, boya ve bunların kapları vb.) ve kontamine olmuş tehlikesiz atıklar Bakanlıktan lisanslı bertaraf firmalarına teslim edilecektir. Teslim, taşıma ve bertaraf belgelerinin bir kopyası İdareye verilecek, diğer kopyaları ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne teslim edilecektir. Yüklenici Çevre Mevzuatı doğrultusunda aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür. 1) Şantiyede oluşan çöpler, sızdırmasız ağzı kapalı çöp kutularında, torbalar içinde biriktirilmeli ve ilgili Belediyenin çöp ekipleri tarafından alınması sağlanmalıdır. Eğer bölge bir belediyenin hizmet alanına girmiyorsa, o zaman çöpler toplanıp en yakın belediyenin göstereceği çöp sahasına götürülmelidir. 2) Atık yağlar şantiyede yağmurdan korunaklı bir yerde sızdırmasız variller içinde biriktirilmeli, varillerin üzerinde atık türü tanımlı olmalıdır. Atık yağ varilleri olası sızıntıya karşı beton zemin üzerinde, tavalar içinde bulundurulacaktır. 3) Şantiyede toplanan tüm likit kimyasalların ve yağların, üreticisi veya satıcısından Türkçe Malzeme Güvenlik Bilgi Formları temin edilmeli ve bu kimyasalları kullanacak kişilere malzeme güvenlik bilgileri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 4) Şantiyede ortaya çıkan atık aküler, yağmurdan korunaklı sızdırmaz tavalar içinde üst üste en fazla 5 adet konulmak suretiyle biriktirilecek ve hurda aküleri almaya lisanslı firmalara teslim edilecektir. 5) Yağ-yakıt sızıntısı oluşma ihtimali olan yerlerde talaş, emici ped, kuru kum gibi emici malzemeler bulundurulacak ve söz konusu bir durum meydana geldiğinde gereken malzeme kullanılacak; kirlenen malzeme tehlikeli atıkların biriktirildiği kaplarda, ilgili yönetmelik gereği bertaraf ettirilmek üzere geçici olarak depolanacaktır. 6) Revirde oluşan tıbbi atıklar kırmızı renkli özel tıbbi atık torbaları içerisinde; kesicidelici tıbbi atıklar da kavanoz vb. sert bir kap içerisinde biriktirilecek ve anlaşma yapılan hastane, sağlık kuruluşu vb. ne teslim edilecektir. Tıbbi atıkların hastane, sağlık kuruluşlarına vb. teslimlerinde, teslim tutanakları alınacak ve kayıt olarak saklanacaktır. 7) Kamp yerinde ve sahada gürültü ve toz ölçümleri yetkili kuruluşlara yaptırılacak, ölçüm sonuçlarının ilgili yönetmelik sınır değerlerinin üzerinde olması durumunda gerekli önlemler alınacaktır. 13

14 8) Kullanma suyunun hem Kimyasal hem de Biyolojik analizleri yaptırılacaktır. 9) Şantiyede oluşan kağıt, plastik, metal, cam vb. geri kazanılabilir atıklar ayrı kaplarda biriktirilerek ilgili yönetmelik doğrultusunda geri dönüşümü sağlanmak üzere yetkili firmalara teslim edilecektir. 10) Atık suların toplanması için sızdırmasız fosseptik yapılacak ve fosseptiğin, periyodik olarak en yakın Belediye tarafından alınması sağlanacaktır. Bu konuda ilgili Belediye ile bir protokol yapılacak, fosseptiğin boşaltıldığına dair belgeler kayıt olarak saklanacaktır. 11) Yapılan tüm faaliyetleri kapsayan Çevre Boyutları ve Etkilerini Değerlendirme Formu düzenlenmelidir. Yüklenici: Ozon bırakan maddeleri ya da küresel ısınmayı etkileme potansiyeline sahip ürünleri kullanmayacaktır Kimyasalların çevreye etkisini en aza indirecek bir yönetim stratejisi izleyecektir. Kimyasalları toprağa, su yollarına, göllere, rezervlere ya da denize dökmeyecektir. Lağımlar ancak düzgün arıtma işleminden sonra deşarj edilebilir ve kayıtları tutulacaktır Etki gören bütün alanlar ilgili şartnameye göre ilk haline getirilecektir. Kuru dönemlerde yollar nemlendirilerek ve benzeri yöntemlerle toz oluşması önlenecektir. İstenmeyen maddelerin kamu erişim yollarında birikmesini önleyecek (ya da düzenli olarak temizleyecek) ve böylelikle yerel halkı etkileyecek muhtemel olayların meydana gelmesini engelleyecektir. Makinelerin sebep olduğu egzoz emisyonu ve toz oluşumunu en aza indirecektir. Yerel yetkililerle müzakere etmek kaydıyla atıkların bertaraf edilmesi için mevzuata uygun yöntemleri düzenleyecektir. Yakma işlemine izin verilmeyecektir. Arkeolojik eserlerin bulunması durumunda yüklenici o alandaki çalışmaları derhal durduracak ve İdare ile temasa geçecektir. Yüklenici, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü personelince yapılacak denetimlerde tespit edilen sorunlar ve cezalardan sorumludur. Bu sorumluluğunu İdareye aktaramaz. Yüklenici tarafından; -Projenin Çevre Yönetim Sisteminden sorumlu personelinin, görev, yetki ve sorumlulukları belirlenecektir. Sorumlu personel, Yönetim Sistemi içinde, çevresel uyuşmazlıkları çözebilmek için üst düzey yöneticilere rapor etme hakkına sahip olacaktır. -Çevre Boyutları ve Etkileri değerlendirilecek; Çevre Etkisi önemli olan boyutlarla ilgili faaliyetler, sürekli izleme, ölçme ve kontrol altında tutulacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. -Çevre Yönetim Sistemi standardına uygunluğu garanti altına almak şartıyla, Çevre Tetkiklerinin Programı oluşturulacaktır. Yapılacak olan Tetkikler, kapsamlı olarak tüm genel faaliyetleri, proje sahalarını ve tüm alt-yüklenicilerin tetkiklerini içerecektir. 14

15 -Çevre Bilinçlendirme Eğitim Planı, Acil Durum Planı hazırlanacak, gerekli ekipmanlar belirlenecek ve prosedürler oluşturulacaktır. -Proje gerekliliklerini Çevre Mevzuatına uygun şekilde yerine getirmek adına, alınacak önlemlerin tanımı oluşturulacaktır. -Çevre kazalarının raporlanması, inceleme ve izleme prosedürleri oluşturulacaktır. -Acil Durum Planı doğrultusunda, acil olaylara karşı müdahaleye yönelik tatbikatlar yapılacaktır KALİTE 1) Yüklenici, İdarenin yapacağı yeterlilik denetimleri ve kalite denetimlerini kabul edecektir. 2) Yüklenici kullandığı tüm malzemenin (boru, vana, fitting v.s.) orijinal sertifikalarını malzeme sahaya geldiğinde İdarenin Saha Kontrol Teşkilatına teslim edecektir. 3) Uygunluğu İdare tarafından kabul edilmeyen, sertifikası teslim edilmeyen malzemenin hakediş ödemesi yapılmayacaktır. 4) Yüklenici, sertifikası teslim edilmeyen ve uygunluğu İdare tarafından kabul edilmeyen malzemenin kullanımını önleyecektir. Malzeme İdare tarafından izin verildiğinde kullanıma alınabilir. 5) Yapılan spool imalatlarda kullanılan malzemelerin seri numaraları kayıt altına alınacak ve bunlar as-built projelere işlenecektir. 6)Yüklenici, İdarenin uygulanmasını talep ettiği prosedür, talimat ve formları kullanacaktır. 7)Yüklenici, Proje Organizasyonunda; projede görev yapacak personelin görev ve sorumluluklarını belirleyecektir. 8) Yüklenici, projenin her safhasında kullanılan tüm izleme ve ölçüm donanımlarının kalibrasyon sertifikalarını ve doğrulama sonuç belgelerini ilgili hukuki mevzuat, standartlar ve şartnameler kapsamında temin ederek, BOTAŞ a sunacaktır. 9) Kalibrasyon ayarları Uluslar arası ve/veya Ulusal akredite olmuş kuruluşlarca yapılacak ve belgelenecektir. Kalibrasyon ayarları, ilgili hukuki mevzuat, standart ve şartnamelerin öngördüğü aralıklarda periyodik olarak yenilenecektir. 10) Yüklenici, Kalite Yönetim Sistemi standardına uygunluğu garanti altına almak şartıyla, Kalite Tetkiklerinin Programını oluşturacak tetkikler, tüm genel faaliyetleri, proje sahalarını ve tüm alt-yüklenicilerin tetkiklerini içerecektir. 11) Kullanılan tüm cihazlar için ilgili yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde gerekli belgeler tanzim edilecektir. 12) Yüklenici, konu başlıkları , ve 13 teki maddelerden oluşan ve işçilerin anlayabileceği bir dilde hazırladığı Sağlık-Emniyet-Çevre el kitaplarının onaylanmasının ardından tüm çalışanlara dağıtılmasını sağlayacaktır. Bununla beraber İş Sağlığı ve 15

16 Güvenliği ne ilişkin İş İzni, KKD, Nakliye ve Araç Yönetimi, Uyarı Levhaları vb. önemli kısımlar da yer almalıdır. 13) İSG Kurul Toplantı Tutanakları aylık olarak İdareye gönderilecektir İŞ İZİNLERİ Yüklenici proje kapsamında, iş izni prosedür, talimat ve formlarını hazırlayarak, Kalite Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Planları ile birlikte İdare onayına sunacaktır. Yüklenici proje çalışmaları sırasında yaptığı işe göre iş izinlerini hazırlayarak, çalışma alanında bulunduracaktır. Ay içerisinde yapılan işler için düzenlenmiş olan iş izinleri Ay sonunda düzenlenecek faaliyet raporunun ekinde İdareye sunulacaktır. İş İzni sadece belirtilen alan için geçerlidir. Farklı lokasyonlardaki işler için yeni iş izinleri verilmesi gerekmektedir. İş İznini, İş İzni eğitimi almış, Yetkilendirilmiş Kişiler verebilir. İş İznini Veren Kişi aynı zamanda İşi Yapan Kişi olamaz. İş İzni verilmeden önce İşi Yapan Kişi nin aldığı önlemler sahada gözlenmeli ve sonrasında İş İzni verilmelidir. Çalışma şartlarının (Hava koşulları, Ekip ve/veya Ekipman değişimi, vb.) değişmesi halinde iş izin formları yenilenmelidir. 1(bir) günü aşan İş İzinleri Formu hazırlanması halinde, her gün İş İznini Veren Kişi nin sahayı kontrol etmesinin ardından atacağı imza ile form güncellenir ve çalışmaya devam edilir. İş İzinleri 2 nüshadır. İş İzninin imzalı ve üst nüshası çalışma sahasında İşi Yapan Kişi nin yanında bulunmalı ve İdare yetkilileri tarafından gösterilmesinin istenilmesi halinde yetkililere gösterilmelidir. Alt nüsha Yüklenici Firma ilgili bölümünde saklanır. İş İzninin güncellenmesi halinde işi yapan ve İzni Veren Kişi nin imzaları her iki nüshada da bulunmalıdır. İş İzinleri iş bitiminde kapatılır. İş İzni, hem İzni Veren Kişi nin hem de İşi Yapan Kişi nin İmzası ile kapatılır. Çalışma Alanı, İş İzni kapatılmadan önce ziyaret edilmeli ve alanın eski haline geldiği gözlendikten sonra kapatılmalıdır. Kapatılan İş İzin Formu Yüklenici Firma tarafınca saklanır. Ancak, işletmeye alınmış doğal gaz / ham petrol ile basınçlandırılmış canlı hatlarda yapılacak olan çalışmalarda Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü / Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü nün İş İzinleri ile ilgili dokümanları kullanılacaktır KAYITLAR Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve ilgili tüm çalışmalar, ilgili standartlara uygun bir şekilde düzgün biçimde kayıt altına alınacak ve bunlara tümüyle bağlı kalınacaktır. Yapılan sağlık kontrolleri ile ilgili olarak her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulacak ve güncelleştirilecektir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanacaktır. Bu kayıtların kopyaları, yetkili makamların istemesi halinde verilecektir. Her işçi istediğinde kendisi ile ilgili kayıtlara ulaşabilecektir. 16

17 İş yerinde olabilecek büyük küçük her türlü kaza kayıt altına alınacak ve derhal mevzuatta belirtilen şekil ve sürelerde ilgili kurumlara ve İdareye yazılı olarak bilgi verilecektir. Yüklenici, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Planları, eğitim kayıtları, toplantı tutanakları dahil ilgili bütün yazışmaları, raporları, notları, kayıtları vb. tüm belgeleri saklayacak ve gerektiğinde İdareye ibraz edecektir. 17

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

FORKLİFT OPERATÖRÜ A GÖREVLER

FORKLİFT OPERATÖRÜ A GÖREVLER TANIM Forklift operatörü, işletmelerde forklift adındaki iş makinesini kullanarak taşınacak mal veya eşyayı emniyetli bir şekilde indirme, bindirme ve istifleme işini yürüten kişidir. A GÖREVLER Forklift

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi Sanayi Sicil Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

Personel Servisi Değerlendirme Formu

Personel Servisi Değerlendirme Formu 1. AMAÇ Sayfa: 1 / 5 Bu çalışmanın amacı firmamızın güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerin belirlenerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. 2. FİRMA BİLGİLERİ Ünvanı : Adresi

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No: 1 / 12 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 08.08.2014 6 02 6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/599 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÖZ ALTINOVA GERİ DÖNÜŞÜM YAŞAR NİĞDELİOĞLU YENİ SANAYİ SİTESİ 13. SOK. NO:34 MERKEZ / KÜTAHYA İlgi: (a) 11/06/2014 tarihli ve 44771

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1444 09/10/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi NİĞDE PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ KARMA O.S.B. ANKARA YOLU ÜZERİ 9 KM BOR / NİĞDE İlgi: (a) 17/09/2012 tarihli ve 22401

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 14 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No 00 - Yeni Yayın Revizyonun Sebebi 01 6 Beton temini proje sahasına inşa edilen tesisten sağlanacağından, Beton Tesisi ile

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/479 12/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇEMAŞ ÇELİK VE METAL TİC.A.Ş. Ankara Asfaltı No:224 Bornova BORNOVA / İZMİR İlgi: (a) 28/10/2011 tarihli ve 10369 sayılı

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları GBK 3 Genel Bağlayıcı Kurallar Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları Genel Bağlayıcı Kuralların (GBK'ler) bu dizisinde belirtilen koşullar, otomobillerin ve diğer taşıtların servisi, yıkaması

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Adblue 1.3 Firmanın Tanıtımı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10013

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER 15.Ders Notu İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER Sıra No / Konu 15 / İşyeri Bina ve Eklentileri Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Yüz yüze / toplam ders saati Katılımcıların,

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5 1 / 5 Ek-K Trafik Yönetim Planı 2 / 5 TRAFİK YÖNETİM PLANI 1 Amaç ve Kapsam Trafik Yönetim Planı Proje nin inşaat ve işletme aşamalarındaki trafik kuralları ile ilgili sorumlulukların ve gerekliliklerin

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri EK 1 ATIK KABULTESİSİ PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI A) GENEL BİLGİLER 1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları 2) Raporu hazırlayanların tanıtımı B) LİMAN

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl))

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Gürültü Yönetmeliği (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ SUNUM ÖZETİ İlgili mevzuat Ambalajlı su satış yerlerinin izinlendirilmesi Ambalajlı su nakil araçlarının izinlendirilmesi Denetim ve cezai işlemler

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı