KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine ait konular ele alınmaktadır. 1.2 AMAÇ Projede, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimlerine yönelik beklentilerin yerine getirilmesi için gerekli temel çalışmaların başarıyla anlaşılıp, uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Yüklenicinin, sorumlulukları bunlarla sınırlı kalmayacak, yüklenici, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yürürlükte olan ilgili tüm Mevzuat Hükümleri ne uyacaktır. 2.0 YASAL UYGULAMALAR Tüm işler ulusal düzeyde ve Türkiye nin kabul ettiği uluslararası yasal ve hukuki gerekliliklere, tüm yerel yönetimlerin emniyet düzenlemelerine veya kamuoyunun ve İdarenin gereksinimlerine tamamen uygun olarak yürütülecektir. Bu talimat ve uygulamalardaki hiçbir şey, yüklenicinin ilgili tüm hukuki mevzuata (Yürürlükte olan tüm Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.) eksiksiz olarak uyması gerektiği gerçeğini değiştirmez. Yüklenici; çevre mevzuatı gereği oluşacak cezalar ile sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı doğacak her türlü olay, kaza ve meslek hastalıklarından kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. 3.0 KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 3.1 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Planları Yüklenici, işin Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönlerinin yönetimi için projeye özgü Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planları hazırlayacaktır. Kalite Planı; TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ne, İş Sağlığı ve Güvenliği Planı; TS 18001: 2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ne ve başlıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Mevzuatına, Çevre Planı; TS EN ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi ne ve Çevre ve Orman Bakanlığı nın Mevzuatı olmak üzere ilgili mevzuatlara, uygun olarak hazırlanacaktır. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planları, İdarenin iş programını onaylamasını müteakip on (10) gün içerisinde İdare onayına sunulacaktır. 1

2 İdare, gerekli görmesi durumunda, planların revizyona tabi tutulmasını isteyecek ve her iki durumda da planlar İdare onayı sonrasında uygulamaya konulacaktır. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği planları yazılı ve her sayfası imzalı olarak İdare onayına sunulacaktır. Söz konusu Planlar asgari olarak aşağıdaki unsurları içerecektir: Yüklenici, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları ve Amaçları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerinin isim ve pozisyonlarının tanımlandığı organizasyon şeması Saha Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği görevlisi / görevlilerinin çizelgesi Risk yönetimi strateji akış şeması Tüm faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerinin tanımlanması Tanımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerinin ve tehlike yönetim sürecinin risk analiz ve değerlendirmesi ayrıntılı bilgileri Faaliyetlerin çevre boyutlarının ve olası çevre etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu durumlarda alınacak tedbirler Proje sistemlerinin risk yönetiminde ve proje amaçlarına ulaşılmasında kullanılacak prosedürlerin, kontrollerin, girdilerin, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tanımlanması, İş İzinleri prosedür, talimat, formlarının hazırlanması, Eğitim gereksinimlerine uygun olarak her düzeydeki işgücüne yönelik, önerilen eğitimleri gösteren bir Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Planı Acil Durum Yönetimi Yüklenici; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği planlarını, en fazla üç aylık aralıklarla gözden geçirecektir. Önceki gözden geçirme ne zaman yapılmış olursa olsun, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği planlarında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde bu gözden geçirme işlemleri derhal yapılacak ve İdarenin onayına sunulacaktır. Yüklenici Proje planı ile Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Planlarını eş zamanlı yürütecektir. Yüklenici; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminde sürekli ilerleme sağlamak için İdare ile müzakere halinde olacaktır EĞİTİM Yüklenici, mevzuat (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik vb.) kapsamında işin süresince çalışan işçilere vereceği eğitimlerle ilgili eğitim planını hazırlayarak İdareye sunacaktır. Eğitim planları ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlanacaktır. Yüklenicinin çalıştıracağı her eleman, iş yerindeki tehlikelere ve doğabilecek risklere karşı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği ne göre tehlike sınıfına karşılık gelen Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı tarafından veya ilgili eğitim kuruluşları tarafından eğitilecek, eğitimler kayıt altına alınacak, mevzuata göre sertifika aranan işlerde sertifikalı personel çalıştırılacaktır. Yüklenici; bünyesinde bulunan veya anılan iş için anlaştığı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği ne göre yapılan işin tehlike sınıfına karşılık gelen 2

3 Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı ile yapılan protokolü ve belgeleri ilgili Resmi Kurumlara ve İdareye sunacaktır. Yüklenici, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ile diğer eğitimlerin kayıtlarını İdareye sunabilecek şekilde tutacaktır. Yalnızca eğitim almış şahıslar sahaya girebilecektir. Şartname Madde 3.1 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Planları ve personele yönelik eğitimler aşağıdaki konuları içermelidir: Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Bilinçlendirme Tehlike tanımlama Olay, kaza ve meslek hastalıkları Kaynak ve radyografi Dar ve Kapalı alanlarda çalışma Sağlığa Zararlı Maddelerin Kontrolü Ekoloji Konuları Elektrik tehlikeleri Kazı yerleri ve çalışmaları Yangın önlemleri İlk Yardım (temel) İlk Yardım (yasal mevzuat gereği sertifikalı) Sağlık ve Güvenlik Mevzuatı (Kanun, Yönetmelik, Tebliğleri vb.) ve Yerel Gereksinimler hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi Ateşli Çalışma Saha Bakımı Merdivenler, iskeleler ve yer altı çalışmaları Elle Taşıma ve Çalıştırma Gürültünün Azaltılması ve Kontrolü Kişisel Hijyen Kişisel Koruyucu Donanım Seyyar İş Aletleri Araçlar ve Ekipmanla Çalışma Güvenli Çalışma Uygulamaları İkaz İşaretleri ve Uyarılar Ulaşım, Trafik Kuralları, Araç ve Sürücü Güvenliği Vinçler ve Ağır Ekipmanla Çalışma Tehlikeli Malzeme ile Çalışma (İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kullanılan tüm tehlikeli malzemeler için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları nın tespit edilmesi ve uygulanması) Patlayıcı ortamlarda çalışma şartları İş İzni Diğer Ek olarak; Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili olarak: Olay ve Kaza Araştırması, Analizi ve Raporlama Mesleki Kurs Güvenlik Analizi ve Risk Değerlendirme Sosyal Etki Yönetim Planı Çalışma Toplantıları Diğer 3

4 Bütün yeni başlayanlar kendi çalışma grupları için tanımlanan yetkinlik gereksinimlerine göre (örneğin, proje müdürleri, saha kontrol mühendisleri, acil durum ekipleri, özel geçiş ekipleri, sürücüler vb.) eğitileceklerdir. Bu eğitimler periyodik aralıklarla tekrarlanacaktır TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ Uygun yönetim kontrollerinin uygulanabilmesi için, etkin bir çalışma sistemi başta olmak üzere yüklenici iş programında belirtilen tüm faaliyetler için detaylı olarak tehlikelerin tanımlandığı, risk düzeylerinin saptandığı ve buna göre alınacak önlemlerin belirlendiği Risk Analizi ve Değerlendirmesini yapacaktır. Risk Analizi ve Değerlendirmesi Çalışmaları; İşyerlerindeki çalışma şartları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeler de dikkate alınarak çalışanların ve tüm kesimlerin, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınmasını içerecektir. Yüklenici, risk analizi sonrası gerekli iyileştirici faaliyetlerin izlendiği saha aksiyon planını hazırlayacak ve aylık olarak İdare onayına sunacaktır. Söz konusu planda faaliyetlerin kimin tarafından yapılacağı, planlanan tarih, gerçekleşen tarih, gerçekleşen faaliyetler vb. açıklamalar yer alacaktır. Uygulanan iş için yapılan bir risk analizi aynı iş yapılıyor dahi olsa uygulama alanı değiştiğinde risk analizi ve değerlendirmesi mutlaka yenilenecektir. Yüklenici aşağıda belirtilen faaliyetlerle sınırlı kalmamak koşulu ile asgari ve de tanımlanan faaliyetlerin risk değerlendirmelerini yaparak onaya sunacaktır Güvenlik Risk Analizi ve Değerlendirmesi Taşlayıcı temizliği Erişim yolları İletişim Çalışma izinlerinin kontrolü Kamp Yeri İnşası Araç kullanma ve sürücü yorgunluğu, aracın yola uygunluğu ve araç yönetimi Acil Durum Eylemi Kazı yerleri Patlayıcıların muhafazası ve kullanımı Yangın önleme ve yangınla mücadele Boru kaldırma, yerleştirme ve vinçler Radyografi ve Radyasyondan Korunma Yol nakliyesi İskeleler Yakıt ve kimyasalların depolanması Kaynak ve kesme Su üstünde ya da üzerinde çalışma Yüksek yerlerde çalışma Üçüncü taraf boru hatlarının yakınında çalışma ve güzergah Dar ile Kapalı alanlarda ve hendeklerde çalışma 4

5 Tehlikeli bölgelerde çalışma (dik eğimler vb.) Gazlarla / hidrokarbonlarla çalışma Yüksek gerilimle ya da yüksek gerilim yakınında çalışma Kırma ve ezme Emisyon kontrolü Üst toprak tabakasıyla ilgili işler ve bunların depolanması Yatay yönlü sondaj Nehir ve kanal kıyılarının korunması Güzergahı eski haline getirme prosedürleri Sosyal etkiler Diğer Sağlık Risk Analizi ve Değerlendirmesi Anormal iklim koşulları Barınma Yemek tesisleri Yiyecek ve su kalitesi izleme Bulaşıcı hastalıklar Tıbbi hizmetlerin mevcudiyeti ve hasta nakil aracı Gürültü kontrolü Toz kontrolü Radyasyondan Korunma Diğer KRİZ VE ACİL DURUM YÖNETİMİ Acil Durum Eylem Planı Yüklenici, yangın, patlama, yapıların çökmesi, ciddi yaralanmalar, sivil başkaldırı ve terörist eylemler, kimyasal dökülmesi ya da zararlı ve toksik maddelere maruz kalma, deprem, yıldırım, sel, fırtına, çığ, heyelan gibi doğa olayları; gibi iş sahasındaki bütün olasılıkları ele alan bir Acil Durum Eylem Planı hazırlayacaktır. Bu plan yerel makamlar, acil müdahale merkezleri ve civar kuruluşlar ile müzakere ve işbirliği içerisinde yapılmalıdır. Planda acil durum organizasyonu, kaynaklar, ekipman ve tesislerin tanımlanması ve testi, kilit personelin sorumlulukları, nereden yardım isteneceği, sahanın boşaltılması, insanların kurtarılması konuları ayrıntılı biçimde yer almalıdır. Plan, yaralanma vakalarıyla ilgilenme esnasında uygulanacak bir tıbbi acil durum planı da içermelidir. Dış organizasyonlarla bağlantıları, eğitimi ve edinilen dersleri de içeren periyodik tatbikatlar planın bir parçasını oluşturacaktır. Yüklenici, Acil Durum Eylem Planının gerektirdiği bütün kaynakları ve ekipmanları sağlayacak ve muhafaza edecektir. Yüklenici, Acil Durum Ekibi oluşturacak ve sözleşme süresince 24 saat hazır bulunduracaktır. 5

6 Yüklenici, her şantiyede, hava şartlarına karşı korumalı iç ve dış panolarda Acil Durum ekibinden sorumlu kişilerin listesi de dahil kilit yüklenici personelinin listesini ilan edecektir. Bu listelerde kontak detayları ve telefon numaraları da yer alacaktır. İlan edilen bilgiler, personele 24 saat ulaşılabilecek bilgileri de içerecektir Çevresel Acil Durumlar Acil durum eylem planı belirtilen dökülme tipleri için temin edilmesi gereken aşağıdaki mekanizmaları ve ekipmanları içerecektir: Yapılması amaçlanan işlerle ilgili potansiyel Tehlikeleri ve bağlantılı Riskleri tanımlamak için Risk Değerlendirme Atmosfere tahliyeler: örneğin kaynağı izole etme teknikleri Toprağa dökülmeler, küçük miktarlar (ilgili yönetmeliklerde belirtilen miktarlar): örneğin, kaynağı izole etme teknikleri, dökülen maddeyi temizlemek için emici malzemelerin kullanılması, kirlenen toprağın uygun şekilde bertaraf edilmesi, olay raporlama Toprağa dökülme, büyük miktarlar (ilgili yönetmeliklerde belirtilen miktarlar): örneğin, kaynağı izole etme teknikleri, toprak torbalar kullanarak alanın kısıtlanması, aşağı meyilli hendekler kazılarak dökülen maddenin yer altı suyuna ulaşmasının engellenmesi, kirlenen malzemelerin uygun biçimde bertaraf edilmesi, olay raporlama Suya dökülmeler, sözgelimi: Kaynağı izole etme teknikleri Dökülen maddenin önüne set yapılması ve bütün su yoluna dökülmesinin ve yayılmasının engellenmesi Kirletici maddeyi tümseklerden birine yönlendirmek için set açısının ayarlanması Kirletici maddeyi bertaraf etmek için yüzer emicilerin ve / ya da sıyırıcıların kullanılması Kirlenen malzemenin yasal düzenlemelere uygun olarak sahadan çıkarılması Her durumda, olayın meydana gelmesinin ardından 24 saat içerisinde olay raporu yayımlanacaktır. Önemli durumlarda (örneğin, 50 litreden fazla hidrokarbon dökülmesi durumunda) olay derhal rapor edilecektir. 4.0 SAĞLIK BİRİMİ (REVİR) VE İŞE İLK GİRİŞ MUAYENELERİ Yüklenici, iş yerinde mevzuata (Başlıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yönetmeliklerine vb. ) uygun şekilde Sağlık Birimi (Revir) oluşturacak ve tesis edecektir. Yüklenici, tüm çalışanlarının işbaşı yapmasından önce tam teşekküllü bir hastanede sağlık muayenesinden geçirilmesini sağlayarak alınan rapor doğrultusunda ve İşyeri Hekimi kontrolünde işe başlatacaktır. 5.0 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE STANDARTLARI Yüklenici, kuracağı her şantiyede kendi elemanları ve sözleşme çerçevesinde İdare adına çalışan elemanlar için aşağıda özellikleri belirtilen Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) başta olmak üzere, yapılan işin getirebileceği tüm risklere karşı gerekli KKD leri 6

7 temin edecek ve kullanımını sağlayacaktır. Kişisel Koruyucu Donanım kullanmayan personel derhal çalışma sahalarından çıkarılacaktır. Yüklenici ayrıca, her çalışanına ön yüzünde kimlik bilgileri, görevi ve kan grubu, arka yüzünde tehlikeli ve acil durumlarda aranacak kişi ve kuruluşların telefon bilgileri olan resimli kimlik kartlarını temin edecektir. İş Botu: TS EN ISO S3 standardında, su geçirmez özellikte, yağa karşı dayanıklı, anti statik, kaymaz taban, çelik burun, çelik taban, deri, ergonomik. İş Botu (Kışlık): TS EN ISO S3 standardında, soğuk izoleli, su geçirmez özellikte, yağa karşı dayanıklı, kış şartlarına uygun anti statik, kaymaz taban, çelik burun, çelik taban, deri, ergonomik. Elektrikçi Botu/Çizme/Eldiven: TS EN ISO standardında, tabanı nitril kauçuk veya plastik, kaymaz, sıcağa, darbelere dayanımlı taban, su geçirmez özellikte, yağa karşı dayanıklı, deri, ergonomik, en az 500 volt dayanımlı olduğuna dair sertifikaya sahip, içerisinde ve üzerinde hiçbir metal aksam olmayan, tercihen kompozit burun darbe dayanımlı. Yüksek gerilim ile ilgili görev alabilecek personel için volt dayanımlı kauçuk elektrikçi çizmesi ve volt dayanımlı yüksek gerilim eldiveni kullandırılacaktır. Koruyucu Baret: TS 2429 EN 397 standardında, 440 volt elektrik gerilimine ve (-30 0 C) sıcaklığa dayanıklı, ayarlanabilir kafa bantlı, görev unvanına göre şartnamede belirtilen renklerde, polietilenden imal edilmiş. İşaretçi Yeleği: TS EN 471 standardında, nefes alabilir, kavuniçi veya sarı renkte, reflektif 5 cm eninde, çift sıra reflektif bantlı, kimyasallara, mekanik etki, ısı ve aleve dayanıklı. Güneş Korumalı İş gözlüğü: TS 5560 EN 166 standardında, güneş korumalı, koyu camlı, polikarbon lensli ve fenni çerçeveli, her yönden gelebilecek uçuşan partiküllerden koruyucu özellikte ve ergonomik. Kulak Tıkacı: TS EN standardında, ergonomik, yıkanıp tekrar kullanılabilen özellikte Koruyucu eldiven: TS EN 388 standardında, mekanik risklere karşı koruyucu. Kışlık Tulum: TS EN 340, TS EN 471+A1, TS EN 342 ve TS EN 343+A1 standartlarında, kış şartlarında giyilebilecek şekilde imal edilmiş, içi muflonlu, rüzgarın etkisine karşı koruyucu, fermuarlı. Soğuk İş eldiveni: TS EN 388 ve TS EN 511 standartlarında, 5 parmak, su ve soğuğa dayanıklı, avuç içi deri takviyeli, su geçirmez, polyester, termal iç astarlı. Kaban: TS EN 471+A1, TS EN 342 ve TS EN 343+A1 standartlarında, reflektif bantlı, muflonlu, kapüşonlu, soğuğa karşı dayanıklı, dış yüzeyi soluk alabilen malzemeden imal edilmiş. 7

8 Yüklenici çalışma sahalarında, çalışanları belirleyici Farklı Renklerde Baret uygulaması yapacaktır. Buna göre: Düz İşçiler Mühendisler Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre sorumluları Dinamitçiler Misafirler : Sarı Baret : Beyaz Baret : Yeşil Baret : Kırmızı Baret : Mavi Baret kullanacaklardır. Yukarıda adı geçen KKD ler (standartların revize olması halinde en son geçerli standartlara uygun olan KKD ler) çalışanlara zimmet karşılığı verilecek ve kayıt altına alınacaktır. 6.0 ŞANTİYE ALANLARI, ÇALIŞMA SAHALARI VE UYARI LEVHALARININ KULLANIMI Yüklenici, şantiye kullanım sahasını tel örgü vb. ile güvenlik altına alacak ve tüm güzergah boyunca kamulaştırılan arazilerin dışına çıkılmaması konusunda çalışanlarına gerekli uyarıları yapacaktır. Şantiye giriş çıkışları kontrol altına alınacak, şantiye girişine bir bekçi kulübesi konularak bir bekçi görevlendirilecektir. Yüklenici ayrıca; giriş - çıkış, yangın söndürme cihazı, içme suyu, çöp konteynırları, vb. gibi bilgilendirici uyarı işaretlerine ek olarak potansiyel risk içeren tüm noktaları mevzuata göre (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine vb.) uygun olarak gerekli ikaz ve uyarı levhaları ve emniyet şeritleriyle güvenlik altına alacaktır. Yüklenici, tüm konteynırların ve elektrik tesisatı olan yerlerin topraklamasını yaptıracak ve uygunluğunu ölçtürüp kayıt altına alınmasını sağlayacaktır. Kullanılan Elektrik panolarının önüne lastik paspas konulacak ve panoların kilitleri yetkili kişide muhafaza edilecektir. Yangın söndürücüler yürürlükte olan mevzuata ( Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik vb.) uygun ve risk değerlendirmesinde yangın tehlikesi bulunan yerler ile ofis ve barınma yerlerinin uygun kısımlarına yerleştirilecek ve tüpler boş ve dolu olarak tanımlanan yerlerde stok edilecektir. Yüklenici çalışma alanlarına diğer şahısların girmesini engellemek için gerekli uyarıları yapmak ve güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur. Yüklenici, boru üstü yastıklama-gömlekleme malzemesinin boru üstüne serilmesinden sonra, temin edeceği (doğal gaz / petrol) ikaz bandını serecek ve daha sonra nihai dolgu malzemesi ile kanalı kapatacaktır. 8

9 7.0 NAKLİYE VE ARAÇ YÖNETİMİ İdare, yolda ve arazide araç nakliyesiyle ilişkili personele yönelik tehlikelerin projenin en önemli risk unsurlarından biri olduğunu belirlemiştir. Buna uygun olarak, Yüklenici bu tehlikelerle ilgili en üst düzey kontrolü sağlayacak yönetim sistemlerini ve prosedürlerini geliştirecek ve uygulayacaktır. Yüklenici, tüm proje sürücülerinin, yürürlükteki Karayolları Hız Limitleri (Karayolları Trafik Kanunu vb.) mevzuatına uymalarını sağlamak ve uygun hareket edilmesini denetlemekle yükümlüdür. Yüklenici ayrıca, projede görev alan/alacak tüm araç kullanıcılarına arazi sürüş eğitimi (off-road), aldırmak zorundadır. Yüklenici, vinçler ve diğer iş makinelerinde görevlendireceği operatörlerde mutlaka iş makinesi operatörlük belgesi, trafiğe çıkması söz konusu ise (G) sınıfı ehliyet şartı arayacaktır. Araçların tümünde aşağıdaki ekipmanlar bulundurulacaktır. 7.1 Araçlarda Bulunması Gereken Ekipman ve Malzemelerin Listesi Sahada kullanılan araçlarda en az aşağıda belirtilenler olmak üzere araç cinsine göre mevzuat kapsamında gerekli ekipman ve malzemeler bulundurulacaktır. Yedek lastik Kuru kimyevi toz yangın söndürme cihazı İlk yardım çantası El feneri (yedek pilleriyle birlikte) Kriko Bakım alet kutusu Lastik pompası Çekme halatı (asgari 5 m uzunluğunda) Üçgen reflektör (2 adet) Stepne Takoz Kürek Araç belgeleri Binek araçlar hariç, tüm araçlarda seyahat esnasında kargoyu emniyete almak için gerekli bütün ekipman bulunacaktır (örneğin, bağlama sistemi vb.) Kar zincirleri Diğer Yüklenici proje kapsamında saha ve şantiyelerde kullandığı kendi malı olan ve/veya kiraladığı araç, iş makinesi, kaldırma makinesi, vb. ile ilgili olarak mevzuatta belirtilen kontrol, periyodik bakım ve onarım işlerini zamanında yapmak veya yaptırmakla ve söz konusu iş ekipmanlarının kontrol, periyodik bakım ve onarım raporlarını İdareye sunmakla sorumlu olacaktır. Söz konusu kontrol, periyodik bakım ve onarımların takibini yapmaması durumunda oluşacak araç veya ekipman iş kazalarından ve her türlü doğacak hukuki problemlerden Yüklenici sorumlu olacaktır. 8.0 BARINMA 9

10 Barınma tesisleri öngörülebilir bütün hava koşullarına karşı yeterli koruma sağlayacak, böcek ve zararlı haşerenin girmesini önleyecektir, zemini ısı izolasyonlu beton ya da kereste olacaktır. İdarenin onayına tabi olmak kaydıyla Portatif / Prefabrik Kabinler ya da benzeri kullanılabilecektir. Evvelce inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir kısmının işyeri olarak kullanılmasında da, bu şartlar aranacaktır. Uygun sıcaklık kontrolleri, ısıtma, havalandırma ve yeterli doğal veya suni aydınlatma sağlanacaktır. Koğuşların tabanı, her gün kolaylıkla temizlenecek ve gerektiğinde yıkanacak nitelikte, duvar ve tavanların yüzleri de kolayca sıvanıp boyanacak veya badana edilecek şekilde yapılmış ve açık renk bir boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacak ve her yıl badana yapılacaktır. Koğuşların her gün düzenli olarak temizliğinin yapılması sağlanacaktır. Koğuşların pencerelerinin üst kısımları, her zaman açılıp kapanacak şekilde (vasistaslı) olacak, ayrıca koğuşlardaki havayı, devamlı bir şekilde değiştirebilecek tertibat, tesisat, baca, menfez veya elektrikli özel vantilasyon cihazları bulunacaktır. Koğuşlarda tavan yüksekliği 280 cm.den aşağı olmayacak ve adam başına düşen hava hacmi, en az 12 metreküp olarak hesap edilecek, her koğuşta yatırılacak işçi sayısı, buna göre tespit edilecektir. Koğuşlardaki yataklar, tabanla bağlantısı kesilecek surette karyola ve somyalar üzerine yayılacak, aralarında en az 80 santimetrelik bir açıklık bulunacaktır. Koğuşlarda yatan işçi sayısı kadar, kilitli ve uygun elbise dolapları bulundurulacak ve bunların yüksekliği 170 santimetreden aşağı olmayacak ve koğuşlardaki yatak, yastık, yorgan, battaniye, yatak örtüsü, yastık kılıflı, pike gibi yatak eşyası, mevsim ve iklime göre sağlanacak ve bunlar, temiz bir halde bulundurulacaktır. 9.0 GÜÇ KAYNAĞI Enerji üretimi ve güç kaynağı sistemi, aşırı maliyet getirmeksizin çevre etkisini en aza indirecek biçimde tasarlanacaktır. Kamplar için enerji gereksinimi, aşırı hava şartlarına karşı yaşam yerleri (Ofis, koğuş v.s.) tasarımında makul bir koruma düzeyinin göz önünde tutulmasıyla en aza indirilecektir. Çatı aralıkları ve duvarlar yalıtılacaktır. Yalnızca tayin edilen alanlarda enerji üretimi yapılacaktır. Jeneratörlerin emisyonu ve gürültüsünün ilgili yönetmeliklerdeki sınır değerleri aşmaması sağlanacaktır. Mümkün olan durumlarda, kamu güç kaynaklarında olumsuz bir etki meydana getirilmemesi kaydıyla ana kamplar ya da diğer büyük sahalar için güvenilir üçüncü taraf kaynaklardan enerji sağlanacaktır. Yüklenici, özellikle proje gereği kalıcı bir yapının planlandığı yerlerde küçük kamp ve sahalar için teknik altyapısını ve güvenliğini sağlayarak üstten geçen hatlardan enerji tedarik etme konusunu ele alacaktır. 10

11 10.0 TUVALET, YIKANMA VE ÇAMAŞIRHANE TESİSLERİ Kabinler, insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak bir şekilde yerleştirilecek ve gereği gibi havalandırılacak, koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacak, yeterli ve uygun bir şekilde aydınlatılacaktır. Taban ve duvarlar, su geçirmez maddeden yapılacak, boyalar açık renklerden seçilecektir. Duvar yüzeyleri, düz yapılmış olacak, kapılar iyi bir şekilde kapanacaktır. 100 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için, bir kabin, bir lavabo ve bir pisuar, her 25 kadın işçi için de en az bir kabin ve bir lavabo (tuvalet) hesap edilecek, 100 den sonrası için her 50 kişiye 1 tane hesabı ile tuvalet bulundurulacaktır. Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalıştığı işyerlerinde; kadın ve erkek tuvaletleri, birbirinden ayrı olacak ve günde en az bir kere iyice yıkanacak ve her kullanımdan sonra temiz bir halde bulundurulması sağlanacak. Pis su tesisleri yürürlükteki mevzuata uygun olacak ve fosseptiklere, ancak kanalizasyon tertibatı ve bağlantısı olmayan yerlerde izin verilecektir. Fosseptikler ilgili mevzuata uygun yerde ve mesafede yapılacaktır. Duş kabinlerinin taban ve duvarları, kolaylıkla temizlenecek malzemeden yapılacak, yan duvarların ve kapıların yüksekliği 170 cm den az olmayacak, yerlerdeki kirli suların kolayca akması için, gerekli tedbirler alınacak, sağlık şartlarına önem verilecektir. Duş kabinlerinde yeterli havalandırmaya elverişli aspirasyon ve vantilasyon tertibatı yapılacak, koku ve pislik önlenecektir. Duş kabinleri, mevsime göre yeteri kadar ısıtılacak, bu sıcaklık 25 C den aşağı olmayacak ve yeterli şekilde aydınlatılacaktır. Duşlarda sıcak ve soğuk akan suyun, iyi bir şekilde ayarlanacak durumda olması ve yeteri kadar basınçla akması esastır. Duş soyunma yerlerinde, kirli havlu ve benzeri malzeme için, özel sepetler ve kağıt, çöp vb. nin atılması için üstü kapaklı özel çöp kutuları bulundurulacaktır. El yıkama lavabolarında da soğuk ve sıcak su bulunacak ve tuvaletler tesis edilecektir. Atık sular uygun bir bertaraf dreni ya da lağım yoluyla taşınacaktır. Bunlar mevsim ve personel etkenlerini göz önüne tutmak kaydıyla boşaltılacaktır. Atıklar ilgili yönetmeliklere uygun olarak yönetilecektir. Yüklenici ayrıca, şantiyede çamaşır yıkama odası kuracak ve şantiye çalışanların çamaşırlarının birbirine karışmadan (çamaşır filesi kullanımı, çamaşırlara ad- soyad yazılması gibi.) temizlenmesini sağlayacaktır İÇME SUYU VE TEMİNİ İşyerlerinde, çalışanların kolaylıkla faydalanabileceği ve "Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren Tüzük" teki tanıma uygun özellikte içme suyu bulundurulacaktır. Bu uygunluk, yerel resmi makamlar ve belediyeler tarafından belgelendirilecektir. 11

12 İçme suyu tesisatı veya kapları, kullanma suyundan ayrı olacak ve üzerine, "İçme Suyu" yazısı konulacaktır. İçme suyu tesisatı bulunmayan yerlerde, temiz ve hijyenik içme suyu kapları bulundurulacak ve bunlar, özel sehpalara oturtulup uygun musluklar takılacaktır Sondaj çukurlarından ya da diğer yerlerden elde edilen suyun arıtılması için su arıtma tesisleri sağlanacaktır. Su kirlenmesini önlemek için aşağıdaki tedbirler alınacaktır: Suyun 20 C üzerinde depolanmasından kaçınılacaktır Su tanklarının kapalı olması sağlanacaktır. Su durgun halde bırakılmayacaktır. Sistemler sediman ya da döküntülerden korunacaktır. Uygun durumlarda gerekli su arıtma programları kullanılacaktır YEMEK TEMİNİ VE HİJYEN Yüklenici, işçi yemeklerini çalışanların günlük kalori ihtiyaçlarını belirleyerek ve taleplerini de göz önüne alarak hazırlatacak ve kumanyaların çalışma sahalarına sıcak veya soğuktan etkilenmeyecek şekilde muhafaza altına alınarak dağıtılmasını sağlayacaktır. Şantiyede yemek yenilmesi durumunda: Yüklenici tarafından aşağıda özellikleri belirtilen, rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte bir yemekhane sağlanacaktır. Bu yemekhane: 1) İşyerinden tamamen ayrılmış, soyunma yerleri ve lavabolara yakın bir yerde yapılacaktır. 2) Temiz, aydınlık, havadar, mevsimine göre iyice ısıtılabilecek, yerler kolayca temizlenecek nitelikte olacak, taban bol su ile yıkanacak şekilde su geçirmez malzemeden yapılacak, duvarlar kolayca silinecek ve yıkanabilecek özellikte olacaktır. 3) Yemek masaları yeter sayıda, kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kaplı olacaktır. Masalarda oturmak için, sıra yerine sandalye tercih edilecek ve yeteri kadar sürahi, bardak ve içilecek su bulundurulacaktır. Hat işçilerinin yemekleri hijyenik konteynırlarda nakledilecektir. Mutfaklarda içine pislik ya da bakterilerin yerleşebileceği yarık ya da çatlaklar bulunmayacaktır. Yerler dayanıklı olacak, emici, kayıcı olmayacaktır ve duvar bağlantıları kemerli ya da benzeri olacaktır. Yemek pişirme yerlerinin üzerine davlumbaz konulacak ve vantilatörler yerleştirilecektir. Yeterli miktarda hijyenik şartlarda yemek pişirme ve yeme malzemesi (tencere, kap-kacak ve çatal bıçak kaşık takımı vb.) bulundurulacaktır. Yeterli miktarda yangın söndürme cihazları sağlanacaktır Mutfaklar ve yemek salonları dahil kapalı alanlarda sigara içilmeyecektir. Tüm mutfak personelinin periyodik portör ve sağlık muayeneleri yapılmalıdır. 12

13 Mutfakta çalışan personel hijyen kurallarına uygun olarak bone, eldiven, önlük ve çizme kullanmalıdır. İdare, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygunluğu sağlamak üzere, alt yükleniciler de dahil işyeri sahası ve ilgili bütün tesislerde yemek servisini, yiyecek depolanmasını ve yiyecek hazırlama alanlarının vb. mevcut yerlerin hijyen standartlarına uygunluğunu temin etmek için denetim yapmakla yetkilidir ÇEVRE Çevre ve Orman Bakanlığının mevzuatı ile belirlediği tüm faaliyet alanlarında ilgili belgeler ve kayıtlar tutulacak ve gerektiğinde ibrazı sağlanacaktır. Çöp, tıbbi atık, fosseptik atık vb. taşıma ve teslim belgeleri bir dosyada toplanacaktır. Tehlikeli atıklar (akü, yağ, kimyasallar, boya ve bunların kapları vb.) ve kontamine olmuş tehlikesiz atıklar Bakanlıktan lisanslı bertaraf firmalarına teslim edilecektir. Teslim, taşıma ve bertaraf belgelerinin bir kopyası İdareye verilecek, diğer kopyaları ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne teslim edilecektir. Yüklenici Çevre Mevzuatı doğrultusunda aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür. 1) Şantiyede oluşan çöpler, sızdırmasız ağzı kapalı çöp kutularında, torbalar içinde biriktirilmeli ve ilgili Belediyenin çöp ekipleri tarafından alınması sağlanmalıdır. Eğer bölge bir belediyenin hizmet alanına girmiyorsa, o zaman çöpler toplanıp en yakın belediyenin göstereceği çöp sahasına götürülmelidir. 2) Atık yağlar şantiyede yağmurdan korunaklı bir yerde sızdırmasız variller içinde biriktirilmeli, varillerin üzerinde atık türü tanımlı olmalıdır. Atık yağ varilleri olası sızıntıya karşı beton zemin üzerinde, tavalar içinde bulundurulacaktır. 3) Şantiyede toplanan tüm likit kimyasalların ve yağların, üreticisi veya satıcısından Türkçe Malzeme Güvenlik Bilgi Formları temin edilmeli ve bu kimyasalları kullanacak kişilere malzeme güvenlik bilgileri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 4) Şantiyede ortaya çıkan atık aküler, yağmurdan korunaklı sızdırmaz tavalar içinde üst üste en fazla 5 adet konulmak suretiyle biriktirilecek ve hurda aküleri almaya lisanslı firmalara teslim edilecektir. 5) Yağ-yakıt sızıntısı oluşma ihtimali olan yerlerde talaş, emici ped, kuru kum gibi emici malzemeler bulundurulacak ve söz konusu bir durum meydana geldiğinde gereken malzeme kullanılacak; kirlenen malzeme tehlikeli atıkların biriktirildiği kaplarda, ilgili yönetmelik gereği bertaraf ettirilmek üzere geçici olarak depolanacaktır. 6) Revirde oluşan tıbbi atıklar kırmızı renkli özel tıbbi atık torbaları içerisinde; kesicidelici tıbbi atıklar da kavanoz vb. sert bir kap içerisinde biriktirilecek ve anlaşma yapılan hastane, sağlık kuruluşu vb. ne teslim edilecektir. Tıbbi atıkların hastane, sağlık kuruluşlarına vb. teslimlerinde, teslim tutanakları alınacak ve kayıt olarak saklanacaktır. 7) Kamp yerinde ve sahada gürültü ve toz ölçümleri yetkili kuruluşlara yaptırılacak, ölçüm sonuçlarının ilgili yönetmelik sınır değerlerinin üzerinde olması durumunda gerekli önlemler alınacaktır. 13

14 8) Kullanma suyunun hem Kimyasal hem de Biyolojik analizleri yaptırılacaktır. 9) Şantiyede oluşan kağıt, plastik, metal, cam vb. geri kazanılabilir atıklar ayrı kaplarda biriktirilerek ilgili yönetmelik doğrultusunda geri dönüşümü sağlanmak üzere yetkili firmalara teslim edilecektir. 10) Atık suların toplanması için sızdırmasız fosseptik yapılacak ve fosseptiğin, periyodik olarak en yakın Belediye tarafından alınması sağlanacaktır. Bu konuda ilgili Belediye ile bir protokol yapılacak, fosseptiğin boşaltıldığına dair belgeler kayıt olarak saklanacaktır. 11) Yapılan tüm faaliyetleri kapsayan Çevre Boyutları ve Etkilerini Değerlendirme Formu düzenlenmelidir. Yüklenici: Ozon bırakan maddeleri ya da küresel ısınmayı etkileme potansiyeline sahip ürünleri kullanmayacaktır Kimyasalların çevreye etkisini en aza indirecek bir yönetim stratejisi izleyecektir. Kimyasalları toprağa, su yollarına, göllere, rezervlere ya da denize dökmeyecektir. Lağımlar ancak düzgün arıtma işleminden sonra deşarj edilebilir ve kayıtları tutulacaktır Etki gören bütün alanlar ilgili şartnameye göre ilk haline getirilecektir. Kuru dönemlerde yollar nemlendirilerek ve benzeri yöntemlerle toz oluşması önlenecektir. İstenmeyen maddelerin kamu erişim yollarında birikmesini önleyecek (ya da düzenli olarak temizleyecek) ve böylelikle yerel halkı etkileyecek muhtemel olayların meydana gelmesini engelleyecektir. Makinelerin sebep olduğu egzoz emisyonu ve toz oluşumunu en aza indirecektir. Yerel yetkililerle müzakere etmek kaydıyla atıkların bertaraf edilmesi için mevzuata uygun yöntemleri düzenleyecektir. Yakma işlemine izin verilmeyecektir. Arkeolojik eserlerin bulunması durumunda yüklenici o alandaki çalışmaları derhal durduracak ve İdare ile temasa geçecektir. Yüklenici, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü personelince yapılacak denetimlerde tespit edilen sorunlar ve cezalardan sorumludur. Bu sorumluluğunu İdareye aktaramaz. Yüklenici tarafından; -Projenin Çevre Yönetim Sisteminden sorumlu personelinin, görev, yetki ve sorumlulukları belirlenecektir. Sorumlu personel, Yönetim Sistemi içinde, çevresel uyuşmazlıkları çözebilmek için üst düzey yöneticilere rapor etme hakkına sahip olacaktır. -Çevre Boyutları ve Etkileri değerlendirilecek; Çevre Etkisi önemli olan boyutlarla ilgili faaliyetler, sürekli izleme, ölçme ve kontrol altında tutulacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. -Çevre Yönetim Sistemi standardına uygunluğu garanti altına almak şartıyla, Çevre Tetkiklerinin Programı oluşturulacaktır. Yapılacak olan Tetkikler, kapsamlı olarak tüm genel faaliyetleri, proje sahalarını ve tüm alt-yüklenicilerin tetkiklerini içerecektir. 14

15 -Çevre Bilinçlendirme Eğitim Planı, Acil Durum Planı hazırlanacak, gerekli ekipmanlar belirlenecek ve prosedürler oluşturulacaktır. -Proje gerekliliklerini Çevre Mevzuatına uygun şekilde yerine getirmek adına, alınacak önlemlerin tanımı oluşturulacaktır. -Çevre kazalarının raporlanması, inceleme ve izleme prosedürleri oluşturulacaktır. -Acil Durum Planı doğrultusunda, acil olaylara karşı müdahaleye yönelik tatbikatlar yapılacaktır KALİTE 1) Yüklenici, İdarenin yapacağı yeterlilik denetimleri ve kalite denetimlerini kabul edecektir. 2) Yüklenici kullandığı tüm malzemenin (boru, vana, fitting v.s.) orijinal sertifikalarını malzeme sahaya geldiğinde İdarenin Saha Kontrol Teşkilatına teslim edecektir. 3) Uygunluğu İdare tarafından kabul edilmeyen, sertifikası teslim edilmeyen malzemenin hakediş ödemesi yapılmayacaktır. 4) Yüklenici, sertifikası teslim edilmeyen ve uygunluğu İdare tarafından kabul edilmeyen malzemenin kullanımını önleyecektir. Malzeme İdare tarafından izin verildiğinde kullanıma alınabilir. 5) Yapılan spool imalatlarda kullanılan malzemelerin seri numaraları kayıt altına alınacak ve bunlar as-built projelere işlenecektir. 6)Yüklenici, İdarenin uygulanmasını talep ettiği prosedür, talimat ve formları kullanacaktır. 7)Yüklenici, Proje Organizasyonunda; projede görev yapacak personelin görev ve sorumluluklarını belirleyecektir. 8) Yüklenici, projenin her safhasında kullanılan tüm izleme ve ölçüm donanımlarının kalibrasyon sertifikalarını ve doğrulama sonuç belgelerini ilgili hukuki mevzuat, standartlar ve şartnameler kapsamında temin ederek, BOTAŞ a sunacaktır. 9) Kalibrasyon ayarları Uluslar arası ve/veya Ulusal akredite olmuş kuruluşlarca yapılacak ve belgelenecektir. Kalibrasyon ayarları, ilgili hukuki mevzuat, standart ve şartnamelerin öngördüğü aralıklarda periyodik olarak yenilenecektir. 10) Yüklenici, Kalite Yönetim Sistemi standardına uygunluğu garanti altına almak şartıyla, Kalite Tetkiklerinin Programını oluşturacak tetkikler, tüm genel faaliyetleri, proje sahalarını ve tüm alt-yüklenicilerin tetkiklerini içerecektir. 11) Kullanılan tüm cihazlar için ilgili yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde gerekli belgeler tanzim edilecektir. 12) Yüklenici, konu başlıkları , ve 13 teki maddelerden oluşan ve işçilerin anlayabileceği bir dilde hazırladığı Sağlık-Emniyet-Çevre el kitaplarının onaylanmasının ardından tüm çalışanlara dağıtılmasını sağlayacaktır. Bununla beraber İş Sağlığı ve 15

16 Güvenliği ne ilişkin İş İzni, KKD, Nakliye ve Araç Yönetimi, Uyarı Levhaları vb. önemli kısımlar da yer almalıdır. 13) İSG Kurul Toplantı Tutanakları aylık olarak İdareye gönderilecektir İŞ İZİNLERİ Yüklenici proje kapsamında, iş izni prosedür, talimat ve formlarını hazırlayarak, Kalite Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Planları ile birlikte İdare onayına sunacaktır. Yüklenici proje çalışmaları sırasında yaptığı işe göre iş izinlerini hazırlayarak, çalışma alanında bulunduracaktır. Ay içerisinde yapılan işler için düzenlenmiş olan iş izinleri Ay sonunda düzenlenecek faaliyet raporunun ekinde İdareye sunulacaktır. İş İzni sadece belirtilen alan için geçerlidir. Farklı lokasyonlardaki işler için yeni iş izinleri verilmesi gerekmektedir. İş İznini, İş İzni eğitimi almış, Yetkilendirilmiş Kişiler verebilir. İş İznini Veren Kişi aynı zamanda İşi Yapan Kişi olamaz. İş İzni verilmeden önce İşi Yapan Kişi nin aldığı önlemler sahada gözlenmeli ve sonrasında İş İzni verilmelidir. Çalışma şartlarının (Hava koşulları, Ekip ve/veya Ekipman değişimi, vb.) değişmesi halinde iş izin formları yenilenmelidir. 1(bir) günü aşan İş İzinleri Formu hazırlanması halinde, her gün İş İznini Veren Kişi nin sahayı kontrol etmesinin ardından atacağı imza ile form güncellenir ve çalışmaya devam edilir. İş İzinleri 2 nüshadır. İş İzninin imzalı ve üst nüshası çalışma sahasında İşi Yapan Kişi nin yanında bulunmalı ve İdare yetkilileri tarafından gösterilmesinin istenilmesi halinde yetkililere gösterilmelidir. Alt nüsha Yüklenici Firma ilgili bölümünde saklanır. İş İzninin güncellenmesi halinde işi yapan ve İzni Veren Kişi nin imzaları her iki nüshada da bulunmalıdır. İş İzinleri iş bitiminde kapatılır. İş İzni, hem İzni Veren Kişi nin hem de İşi Yapan Kişi nin İmzası ile kapatılır. Çalışma Alanı, İş İzni kapatılmadan önce ziyaret edilmeli ve alanın eski haline geldiği gözlendikten sonra kapatılmalıdır. Kapatılan İş İzin Formu Yüklenici Firma tarafınca saklanır. Ancak, işletmeye alınmış doğal gaz / ham petrol ile basınçlandırılmış canlı hatlarda yapılacak olan çalışmalarda Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü / Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü nün İş İzinleri ile ilgili dokümanları kullanılacaktır KAYITLAR Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve ilgili tüm çalışmalar, ilgili standartlara uygun bir şekilde düzgün biçimde kayıt altına alınacak ve bunlara tümüyle bağlı kalınacaktır. Yapılan sağlık kontrolleri ile ilgili olarak her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulacak ve güncelleştirilecektir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanacaktır. Bu kayıtların kopyaları, yetkili makamların istemesi halinde verilecektir. Her işçi istediğinde kendisi ile ilgili kayıtlara ulaşabilecektir. 16

17 İş yerinde olabilecek büyük küçük her türlü kaza kayıt altına alınacak ve derhal mevzuatta belirtilen şekil ve sürelerde ilgili kurumlara ve İdareye yazılı olarak bilgi verilecektir. Yüklenici, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Planları, eğitim kayıtları, toplantı tutanakları dahil ilgili bütün yazışmaları, raporları, notları, kayıtları vb. tüm belgeleri saklayacak ve gerektiğinde İdareye ibraz edecektir. 17

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı