Kazaya uğrayan işçilerin %59 u 35 yaşından küçük olup, kazaya en çok %66 oranı ile yaş gurubu maruz kalmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazaya uğrayan işçilerin %59 u 35 yaşından küçük olup, kazaya en çok %66 oranı ile 35-45 yaş gurubu maruz kalmaktadır."

Transkript

1 ŞANTİYEDE İŞ GÜVENLİĞİ Bir toplumda gerçek anlamda iş güvenliğinin sağlanabilmesi için her şeyden önce iş güvenliği bilincinin oluşması gerekir. Yasalarda ve tüm iş güvenliği mevzuatında getirilen hukuki güvence mekanizmaları ne kadar iyi düzenlenmiş olursa olsun, ilgili tüm çevre ve kişilerde bu güvenceleri korumak, işletmek konusunda yeterli bir bilinç oluşturulmamışsa kağıt üzerindeki temennilerden başka bir anlam taşımazlar. Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları uzun yıllardır birçok işçinin hastalanmasına, yaralanmasına, sakat kalmasına ve hatta hayatlarını kaybetmesine yol açmaktadır. İnşaat işyerlerinden sağlanan kaza kayıtları kullanılarak, iş güvenliği seviyeleri değerlendirilmiş ve ülkemizde en sık rastlanan iş kazası türleri ve bunların nedenleri üzerinde durulmuştur.

2 SGK kayıtlarından inşaat işyerlerinde görülen iş kazalarının %48 i 1-3 işçi çalıştıran işyerlerinde gerçekleşirken, %80 i 50 den az işçi çalıştıran inşaat işlerinde ortaya çıkmaktadır. İnşaat işyerlerinde en sık rastlanılan iş kazası nedeni %46 oranı ile yüksekten düşme dir. Bunu %12 ile nakliyat ve %10 ile yüklemekaldırma işleri ve elektrik kazaları izlemektedir. Kazaya uğrayan işçilerin %59 u 35 yaşından küçük olup, kazaya en çok %66 oranı ile yaş gurubu maruz kalmaktadır. Bu iş kolundaki iş kazalarının çok olmasında, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısı yanında, inşaat iş kolunun kendine özel koşulları da önemli bir rol oynamaktadır.

3 İnşaat iş kolunun kazalardaki kendine özel koşulları şunlardır; Şantiyelerin sürekli değil geçici, dinamik ve kısa süreli olması Şantiyelerde her projenin birbirinden farklı olması Çalışma koşullarının işyerine göre değişmesinden ve farklı risklere karşı karşıya kalınması Her şantiyenin kendine göre iş risklerinin olmasından ve çalışan işçilerin eğitimsiz olması Şantiyelerdeki imalatların farklı organizasyon ve iş disiplinine sahip birden çok taşeron tarafından gerçekleştirilmesi İnşaat işlerinin doğal iklim koşulları altında gerçekleştirilmesi nedeniyle bu ortamda çalışmak için tecrübe ve fiziksel zorluklara alışık olmak gerekir. Ağır ve tehlikeli iş yükünün fazla olması ile işçi devir hızının fazla olması Çalışma ortamının zemin seviyesinden yukarıda veya aşağıdaki olmasının yanında çalışma sahasının geniş ve dağınık olması Çalışanların ve malzemelerin sürekli hareket halinde olması ve bu hareketliliğin düzensiz bir ortamda gerçekleşmesi İnşaat işletmelerinin çoğunun küçük ve kurumsallaşmamış işletmeler olması

4 Ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu 22 Mayıs 2003 günü T.B.M.M de kabul edilmiş ve 10 Haziran 2003 tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı iş kanunun beşinci bölümü iş sağlığı ve güvenliği başlığını taşımakta olup, 77. ile 90. maddeleri arasındaki 13 madde bu konuyla ilgilidir. Bunun yanında 4857 sayılı iş kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana geçen kısa zamanda içerisinde birçok yönetmelik yayınlanmıştır sayılı kanundan sonra geçtiğimiz iki yıl içinde çıkan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelikler, AB uyum yasları doğrultusunda düzenlenmiştir. Yeni yönetmelikler genel olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yeni yaptırımlar getirip uygulamaları genişletmektedir.

5 Yönetmeliklerde inşaat sektörünü doğrudan ilgilendirebilecek konular; İş sağlığı ve güvenliği Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik Gürültü ve titreşim Güvenlik ve sağlık işaretleri Asbestle (doğal silika minareli) çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması Kanserojen ve mutajen (kimyasal ve fiziksel etki) maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri

6 Şantiyedeki tehlikeleri önleyici faaliyetlere yönelik kontrol listesi; İnşaat alanındaki tehlikeli maddelerin depolanma şekli ve kullanımı uygun mu? İnşaat alanında bulunan herkes uygun baş ve ayak koruyucusu kullanıyor mu? Riskleri kişisel koruyucu donanım kullanmadan kontrol edebilmenin bir yolu var mı? İşçilerin kullandıkları kişisel koruyucu donanımlar yaptıkları işe uygun mu? Çalışanlar dışındaki kişilerin inşaat alanına girmesini engellemeye yönelik korkuluk veya benzeri önlemler var mı? İnsanların, malzemelerin veya araçların kazı alanına düşmesini önleyecek bariyerler veya başka güvenlik önlemleri var mı? Çevredekileri korumaya yönelik önlemler alınmış mı? Çalışanlar çalışma alanlarına güvenli bir şekilde ulaşıp, güvenli çalışabiliyorlar mı? İnşaat alanı düzenli, yeterince aydınlatılmış ve iyi tasarlanmış mı?

7 Bölgede uygun uyarı ve trafik işaretleri ile işaretleme yapılmış mı? Çalışanların dinlenmesine yönelik düzenlemeler ve mekanlar var mı? Yangına karşı yangın söndürücü ve acil çıkış yolları ve kapıları uygun şekilde işaretlendi mi, ve uygun önlem alınmış mı? Acil çıkış yolları ve kapıları uygun şekilde işaretlendi mi? İlk yardım hizmeti sunuluyor mu? Yer altı ve yer üstü enerji hatlarının geçtiği yerler işaretli mi? Çalışanlar temas sonucu elektrik akımı riskine karşı korunuyor mu? Makine ve araçların sürücü ve operatörleri yeterli ehliyete sahip mi? İş için uygun aletler kullanılıyor mu? Civarda bulunanların güvenliğini sağlamak için kesici ekipmanların etrafında yeterli boşluk bırakılmış mı? Makinelerin sesli uyarıcılar, koruyucuları ve güvenlik tertibatları çalışıyor mu? Yük ve insan asansörleri, gırgır vinçler uygun şekilde kurulmuş mu?

8 Tüm iş ekipmanları ve makinelerin çalışmaları güveli olarak sürdürülebiliyor mu? İskelenin kurulduğu zemin sağlam mı? İskeleyi oluşturan tüm parçalar güvenlik açısından kontrol ediliyor mu? İskelelerin kurulumu, değiştirilmesi ve sökülmesi yetkin kişilerce yapılıyor mu? İskelenin durumu periyodik olarak kontrol ediliyor mu? İskele üzerinde çalışırken düşmeye karşı koruyucu ekipman sağlanıyor mu? Çalışanların ve cisimlerin yüksekten düşmesini engelleyici önlemler alınmış mı? Merdivenler iyi durumda mı? İnsan veya malzemelerin düşmesini engellemek için kenar koruması var mı? İnşaat alanında düzenli aralıklarla sağlık gözetimi yapılıyor mu? Düşmeleri önlemek için boşluklar açıkça işaretlenmiş ve sabitlenmiş kapaklarla korunuyor mu?

9 İş Kazalarına Sebebiyet Veren Olumsuzluklar; İş kazaları ve meslek hastalıkları birçok işçinin hastalanmasına, yaralanmasına, sakat kalmasına ve hatta hayatlarını kaybetmesine yol açmaktadır. Bu tip olaylar özellikle inşaat sektöründe daha fazla yaşanmaktadır. Bunun en önemli nedeni inşaat sektörünün kendine özgü çalışma koşullarının olmasındandır. İş kazalarının çoğu insan kusurlarından kaynaklanmaktadır. Bunlar genelde işverenin güvenlik şartlarını yeteri kadar sağlamaması, çalışanların iş güvenlik şartlarına uymaması ve çalışanların kişisel problemlerinden kaynaklandığı kanaati hasıl olmuştur. Bu sebepler; Dikkatsizlik Ehliyetsizlik Tedbirsizlik Değişik iş ortamı ve bilgisizlik Zor çalışma şartları, dikkat süresi ve dikkat yoğunluğu sürelerine riayet edilmemesi

10 2006 yılına ait sektörlere göre iş kazası, sürekli iş görmezlik ve ölüm istatistikleri Sektör İş kazası sayısı Sürekli iş görmezlik Ölüm İnşaat Kömür Madenciliği Metal İmalatı Nakliyat Toptan ve Perakende Tic Nakil Araçları İmali Makine İmalatı ve Tamiratı Taş toprak, kil, kum vs. imalatı Gıda maddeleri sanayi Metal esaslı endüstri Toplam

11 Şantiyede İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerini Aldırma Görevi; Görevli olmayanların şantiyeden uzaklaştırılmasını sağlamak, Şantiyedeki çalışma alanlarındaki riskleri tespit ettirip değerlendirdikten sonra önlemlerini ilgililere aldırmak Şantiyedeki uyarı levha ve cihazlarını bulundurmak ve uygun şekilde kullandırmak, uyarı levhalarını yerleştirmek, işçileri bilgilendirmek, Tüm çalışanların kişisel korunma araçlarının kullanmasını sağlamak, Seyyar yangın söndürme cihazlarını belirlenen yerlere yerleştirmek Çalışma alanında yanmaya ve patlamaya neden olabilecek kıvılcım, kor metal gibi faktörlerin engellenmesini sağlamak, Şantiyede mevcut tehlikeli gaz, toz ve gürültü ölçümlerini yapıp tehlikeli maddelerin sahadan uzaklaştırılmasını sağlamak Yapı işlerinde iskele, merdiven ve platformların günlük kontrollerini yapmak, Makinelerin çalışmasını ve malzeme ambarlarını iş güvenliği açısından kontrol etmek

12 Acil durumlara İlişkin Planları Yapma Görevi; Risk değerlendirme sonuçlarına göre risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin araçları olay yerine sevkini kazazedeleri olay yerinden uzaklaştırmak, Çalışma alanının çevre güvenliğini sağlamak, seyyar veya sabit yangın söndürme aracı ve cihazları ile yangına müdahalede koordinasyonu sağlamaktır. İş Güvenliğine İlişkin eğitim İşlerini Yürütme Görevi; Şantiyelerdeki eğitim amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı sağlamak, İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak Çalışanlara yasal hak ve sorumluluklarını öğretmek İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır. Yıllık eğitim planını hazırlamak İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teknolojik yayınları ve gelişmeleri izlemek, Toplantı, seminer ve hizmet içi vb. faaliyetlere katılmaktır.

13 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Ölüme veya Yaralanmaya Neden Olmadan Dolayı Tazminat Sorumluluğu; Her işveren veya iş güvenliği yöneticisi işyerinde işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almak araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür. İşyerindeki riskleri tespit etmek ve tespit edilen bu riskleri değerlendirip gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Meydana gelecek her türlü zaman veya malzeme kaybına yol açan iş kazalarının nedenlerini ayrıntılı bir rapor düzenlemekle yükümlüdür. Yapılan organizasyonda gerekli koordinasyonu sağlamak ve çalışanlara eğitimlerle yol göstermek mecburiyetindedir. Yapılmakta olan işin niteliğine göre gerekli idari ve teknik önlemlerin alınıp alınmadığını denetleyerek, işçileri risklere karşı eğiterek bu görevi yerine getirir.

14 İnşaat Şantiyesinde iş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu İş güvenliği plan ve programının hazırlanması Sorumluluk görevi Adı Soyadı İmzası İş kazalarında yapılacak işler ve iş kazaları ile hastaların raporlanması İşe giriş ve periyodik eğitimlerin yapılması Yangın acil durum prosedürlerinin uygulanması Elektrik tehlikelerine karşı önlemlerin alınması Çevre sağlığının korunması İş makinelerinde ve el aletlerinde önlemlerin alınması İlk yardım ve kurtarma prosedürünün uygulanması Acil durum prosedürünün uygulanması Kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanın satın alınması Gece çalışmasında tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması

15 İş Güvenliğinden Sorumlu Teknik Elemanların Şantiyede Alacakları Güvenlik Tedbirleri Şantiyede, ecza dolabı gerekli ilk yardım malzemesi ve bir sedye bulundurması İşçilere, iskele v.s gibi tehlikeli yerlerde çalışırken emniyet kemeri taktırılması İşçilerin başlarına yukarıdan düşebilecek herhangi bir şeye karşı baret giydirilmesi Düşülme ihtimali olan iskele kenarları ve döşeme boşluklarına korkuluk çakılması İskelelerin sağlam yapılması çift kalas konulması ve bu kalasların birbirine kuşaklarla bağlanması Seyyar geçit köprülerinin ve merdivenlerin her iki tarafına korkuluk çakılması Asansör ve vinçlerin etrafına korkuluk yapılması. Elektrikle çalışan aletlerin kablolarının kauçuktan ve sağlam olması Gereken yerlere ikaz levhaları konulması İşçilerin iş kazalarına uğramamaları için bu hususta eğitim ve öğretime tabi tutulması İşçilerin her 6 ayda bir sağlık muayenelerinin yaptırılması

16 Kişisel Korunma Araçları Her işveren inşaat işlerinde çalışanlara kişisel koruyucu donanım olarak alet, parça, malzeme gibi cisimlerin düşmesi muhtemele yerlerde çalışacak işçilere koruma başlığı (baret) ve eldiven verilecektir. Baretler düşme, sarkma, yuvarlanma veya fırlatma tehlikeleri ve başın bir nesneye çarpması sonucu meydana gelebilecek tehlikelerden korur. Yüksekten düşme tehlikesi bulunan kısımlarda çalışanlara kişisel koruyucu donanım olarak emniyet kemeri verilecektir. Kişisel koruyucu kullanılan durumlar Çalışma alanı dar olan yerlerde Düz-çatı kenarlarında Çukur kenarlarında Demir direklerde Montaj işlerinde Tırmanma tertibatı ile yapılan işlerde

17 Çelik Postal Yağmurluk Kaynak maskesi Gözlük Reflektörlü giysi Omuz kayışı

FİNAL SINAVI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PYY 512 YAPIMDA GÜVENLİK YÖNETİMİ

FİNAL SINAVI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PYY 512 YAPIMDA GÜVENLİK YÖNETİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PYY 512 YAPIMDA GÜVENLİK YÖNETİMİ 2008-2009 BAHAR DÖNEMİ Prof.Dr. Ayşe Şule. Özüekren Yrd.Doç.Dr. Emrah

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İş Sağlığı ve Güvenliği 15 ŞUBAT 2013- ADANA İş Güvenliği Uzmanı Adım adım iş kazası 2 3 4 5 6 Ve HAYATA VEDA 7 KAZA GELİYORUM DER 8 9 10 İŞ KAZALARI İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 2- Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine ilişkin bildirim formunda bulunması gereken

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Yayın No:60 MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Temmuz 2013, Ankara

Detaylı

Risk Değerlendirme Rehberi. Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir. Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir. Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi

Risk Değerlendirme Rehberi. Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir. Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir. Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir Risk Değerlendirme Rehberi Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi 1 İÇİNDEKİLER KISIM I: TEMEL BİLGİ Tehlike nedir? Risk nedir?

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG Dr. Mustafa ONÜÇYILDIZ İnşaat Yüksek Mühendisi m13yildiz@selcuk.edu.tr NEDEN YÜKSEĞE ÇIKARIZ? Bina dış cephelerinin temizliği (çatı, duvar, cam vb.) Bina içi yüksek alan temizlikleri

Detaylı

4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları

4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları 4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. S. Ümit Dikmen İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul u.dikmen@iku.edu.tr F. Sibel Tüzer Bahçelievler Belediyesi,

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ C GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri, bağlayıcı tüm belgelerde ayrı ayrı

Detaylı

MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Gökhan KÜRKLÜ 1 Gökhan GÖRHAN 2 Konu Başlık No: 7 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı