30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL"

Transkript

1 30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL

2 PROGRAM Saat : İn situ karsinomlar Saat : Patolojik değerlendirme Saat : İnvaziv meme kanseri- tanı ve evreleme Saat : Kahve Arası Saat : Cerrahi yaklaşım Adjuvan radyoterapi Saat : Öğle yemeği Saat : Adjuvan sistemik tedavi Saat : Kahve arası Saat : Preoperatif tedavi Saat : Nüks-metastatik hastalık Saat : Diğer durumlar

3 ISC-0

4 DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU TANI TANISAL İŞLEMLER PRİMER TEDAVİ DCIS EVRE 0 (Tis, N0, M0) Hikaye FM MMG Patolojik değerlendirme ER belirlenmesi Herediter meme ca için yüksek riskli olanlara genetik danışmanlık Lumpektomi + RT Mastektomi + SLNB ± rekonstrüksiyon Lumpektomi (RT ve SLNB olmaksızın) ISC-1

5 DCIS - CERRAHİ SONRASI TEDAVİ Meme koruyucu cerrahi sonrası İPSİLATERAL MEMEYE RİSK AZALTICI TEDAVİ 5 Yıl tamoksifen: MKC ve RT almış ER+ hastalar için ER negatif hastalar için tamoksifen faydası belirsiz Sadece eksizyon ile tedavi edilmiş hastalar KONTRALATERAL MEME için risk azaltıcı tedavi -Risk azaltılması amacı ile danışmanlık ISC-2

6 DCIS -İZLEM-TAKİP Hikaye ve fizik muayene 5 yıl boyunca 6-12 ayda bir Daha sonra senede bir Mamografi Yılda bir (MKC yapıldı ise RT sonrası 6-12.ayda) Tamoksifen ile tedavi edildi ise Meme kanseri risk azaltımı rehberlerine göre izle ISC-3

7 LOBÜLER KARSİNOMA İN SİTU İlk biyopsi DCIS Veya Histolojik tipe göre LCIS Hikaye Tru-cut Cerrahi eksizyon İNVAZİV CA uygun yaklaşım EVRE 0 (Tis, N0, M0) FM MMG Patolojik inceleme İlk biyopsi Risk azaltıcı Cerrahi biyopsi LCIS* yaklaşımlar için danışmanlık * Pleomorfik alt tipinde DCIS tedavi seçenekleri uygulanmalıdır. ISC-4

8 PATOLOJİK DEĞERLENDİRME PD-0

9 BAŞLANGIÇ İNCELEME İMMÜNOHİSTOKİMYA HER2 inceleme prensipleri Laboratuvar Hayır Örnekleri referans laboratuvara gönder HER2 incelemesi için kalite standartlarını karşılıyor İHK 0,1 + HER2 (-) Evet İHK testi İHK 2+ BORDERLİNE SONUÇ ISH TESTİ İHK 3+ HER2 (+) PD-2

10 BAŞLANGIÇ İNCELEME İN SİTU HİBRİDİZASYON HER2 inceleme prensipleri Hayır Örnekleri referans laboratuvara gönder Laboratuv ar HER2 incelemesi ISH (-) HER2 (-) için kalite standartla rını karşılıyor Evet ISH test Borderline sonuç IHK testi ISH retest HER2 (-) Ek hücre say Borderline sonuç ISH+ HER2 (+) PD-3

11 İNVAZİF MEME KANSERİNDE TANI VE EVRELEME İMKE-0

12 LOKOREJYONEL TEDAVİ İNVAZİF MEME KANSERİ TANI VE EVRELEME EVRE I T1, N0, M0 EVRE IIA T0, N1, M0 T1, N1, M0 T2, N0, M0 EVRE IIB T2, N1, M0 T3, N0, M0 EVRE IIIA T3, N1, M0 Hikaye ve fizik muayene Tam kan sayımı, platelet Karaciğer fonksiyon testleri, ALP MMG - US Patolojik değerlendirme ER, PR, HER2 tayini Herediter meme kanseri için yüksek riskli ise genetik danışmanlık Meme MRI (opsiyonel) Gereklilik durumunda fertilite için danışmanlık İMKE-1

13 LOKOREJYONEL TEDAVİ İNVAZİF MEME KANSERİ-EVRELEME Klinik EVRE I T1, N0, M0 EVRE IIA T0, N1, M0 T1, N1, M0 T2, N0, M0 EVRE IIB T2, N1, M0 T3, N0, M0 Sadece semptom ve bulgular varlığında istenecek ek testler: Lokalize kemik ağrısı veya yüksek ALP varsa: KEMİK SİNTİGRAFİSİ Yüksek ALP, anormal KC fonksiyon testleri, abdominal semptomlar veya abdomen veya pelvis fizik muayenesinde anormallikler varlığında: ABDOMEN ± PELVİK BT VEYA MRI Pulmoner semptomlar varlığında: TORAKS BT İMKE-2

14 LOKOREJYONEL TEDAVİ İNVAZİF MEME KANSERİ EVRELEME TORAKS BT KLİNİK EVRE IIIA T3, N1, M0 ABDOMİNOPELVİK BT veya MRI KEMİK SİNTİGRAFİSİ FDG PET/BT (opsiyonel) İMKE-3

15 CERRAHİ YAKLAŞIM CY-0

16 CERRAHİ YAKLAŞIM KLİNİK EVRE I, IIA, IIB VEYA T3N1M0 KLİNİK EVRE I T1, N0, M0 EVRE IIA T0, N1, M0 T1, N1, M0 T2, N0, M0 EVRE IIB T2, N1, M0 T3, N0, M0 EVRE IIIA T3, N1, M0 Lumpektomi + cerrahi aksiller evreleme (öneri 1) Mastektomi + cerrahi aksiller evreleme (öneri 1) ± rekonstrüksiyon Tm çapı dışında MKC kriterlerini dolduran T2 ve T3 tümörler için 4 pozitif aksiller LN 1-3 pozitif aksiller LN Negatif aksiller LN Lokorejyonel tedavi Preoperatif Kemoterapi için değerlendirme CY-1

17 Klinik evre I, IIA, IIB ve IIIA T3N1M0 CERRAHİ AKSİLLER EVRELEME-evre I, IIA, IIB ve IIIA T3N1M0 Tanı sırasında klinik olarak nod pozitif İİAB veya tru-cut bx pozitif Aksiller disseksiyon level I/II İİAB veya tru-cut bx negatif Sentinel nod negatif Ek cerrahi düşünme (öneri 1) Tanı sırasında klinik olarak nod negatif Sentinel nod haritalaması ve eksizyon Sentinel nod pozitif Tüm kriterleri dolduruyor: T1 veya T2 1 veya 2 +SLN MKC Tüm meme ışınlaması planlandı Neoadj tedavi almadı Hepsine evet hayır bulunama dı Aksiller disseksiyon level I/II CY-2

18 ADJUVAN RADYOTERAPİ ART-0

19 ADJUVANT RADYOTERAPİ KLİNİK EVRE I, IIA, IIB VEYA T3N1M0 Lumpektomi + cerrahi aksiller evreleme (öneri 1) 4 pozitif aksiller LN 1-3 pozitif aksiller LN Tüm meme RT ± tümör yatağına boost (foton, brakiterapi, veya elektron ışınları) (öneri 1), infraklavikular bölge ve supraklavikular alana RT İnternal mammaria nodları için mutlaka değerlendir. RT, kemoterapi indikasyonu olduğunda KT i takiben Tüm meme RT ± tümör yatağına boost (foton, brakiterapi, veya elektron ışınları) (öneri 1), infraklavikular bölge ve supraklavikular alana RT için mutlaka değerlendir (öneri 2B) İnternal mammaria nodları için mutlaka değerlendir. RT, kemoterapi indikasyonu olduğunda KT i takiben Negatif aksiller LN Tüm meme RT ± tümör yatağına boost (foton, brakiterapi, veya elektron ışınları) veya Seçilmiş hastalarda parsiyel meme ışınlaması için değerlendir RT, kemoterapi indikasyonu olduğunda KT i takiben verilmeli ART-1

20 ADJUVANT RADYOTERAPİ KLİNİK EVRE I, IIA, IIB VEYA T3N1M0 Mastektomi + aksiller evreleme (öneri 1) ± rekonstrüksiyon 4 pozitif aksiller LN 1-3 pozitif aksiller LN Negatif aksiller LN ve tm > 5cm veya sınır + Negatif aksiller LN ve tm 5cm ve yakın sınır (<1mm) Negatif aksiller LN ve tm 5cm ve sınır 1mm Göğüs duvarına postkemoterapi RT (öneri 1) + infra ve supraklavikular alanlara RT İnternal mammaria nodlarına RT için mutlaka değerlendir (öneri 2B) Göğüs duvarına + infra ve supraklavikular alanlara postkemoterapi RT için mutlaka değerlendir RT verilecek ise internal mammaria nodlarına RT için mutlaka değerlendir (öneri 2B) Göğüs duvarı ± infra ve supraklavikular nodlara RT için değerlendir İnternal mammaria nodlarına RT için mutlaka değerlendir (öneri 2B) Göğüs duvarına postkemoterapi RT için değerlendir RT e gerek yok ART-2

21 Adjuvan sistemik tedavi AST-0

22 Adjuvan sistemik tedavi HİSTOLOJİ HORMON RESEPTÖRÜ HER2 SİSTEMİK ADJ.TEDAVİ DUKTAL (medüller ve mikropapiller ER-pozitif ve/veya PR-pozitif HER2 pozitif HER2negatif HR pozitif HER2 pozitif hastalık tedavisi HR pozitif HER2 negatif hastalık tedavisi alttipler dahil) LOBÜLER MİKST METAPLASTİK ER-negatif ve PR-negatif HER2 pozitif HER2negatif HR negatif HER2 pozitif hastalık tedavisi HR negatif HER2 negatif hastalık tedavisi AST-1

23 Adjuvan sistemik tedavi HİSTOLOJİ HORMON RESEPTÖRÜ SİSTEMİK ADJ.TEDAVİ ER-pozitif ve/veya PR-pozitif TÜBÜLER MÜSİNÖZ ER-negatif ve PR-negatif Favorabl histolojiler için sistemik adjuvan tedavi AST-2

24 ADJUVAN SİSTEMİK TEDAVİ HORMON RESEPTÖRÜ POZİTİF HER2 POZİTİF HASTALIK Histoloji -Duktal -Lobüler - Mikst - Metaplastik pt1, pt2 veya pt3; ve pn0 veya pn1mic ( 2 mm aksiller nod metastazı) Tm 0.5cm veya Mikroinvazif Tm cm pn0 Adjuvan endokrin tedavi için değerlendir pn1mik Adjuvan endokrin tedavi ± adjuvan KT ve trastuzumab Adjuvan endokrin tedavi ± adjuvan KT ve trastuzumab Tm > 1 cm Adjuvan endokrin tedavi + adjuvan KT ve trastuzumab (öneri 1) Nod pozitif (aynı taraf aksiller lenf nodlarından 1 veya daha fazlasına > 2mm büyük metastaz varlığı) Adjuvan endokrin tedavi + adjuvan KT ve trastuzumab (öneri 1) AST-3

25 ADJUVAN SİSTEMİK TEDAVİ HORMON RESEPTÖRÜ POZİTİF HER2 NEGATİF HASTALIK Histoloji -Duktal -Lobüler - Mikst - pt1, pt2 veya pt3; ve - pn0 veya pn1mic ( 2 mm aksiller nod metastazı) Tm 0.5cm veya Mikroinvazif Tm >0.5 cm pn0 pn1mi Adjuvan endokrin tedavi için değerlendir (Öneri2B) Adjuvan endokrin tedavi (Öneri2B) ± adjuvan KT (Öneri2B) 21-gen RT-PCR testi için değerlendir - Metaplastik Nod pozitif (aynı taraf aksiller lenf nodlarından 1 veya daha fazlasına > 2mm büyük metastaz varlığı) Adjuvan endokrin tedavi + adjuvan kemoterapi (öneri 1) AST-4

26 ONCOTYPE DX yapılamadı Adjuvan endokrin tedavi ± adjuvan kemoterapi (öneri 1) 21-gen RT-PCR testi için değerlendir Düşük nüks skoru (<18) Orta nüks skoru (18-30) Adjuvan endokrin tedavi (öneri 2B) Adjuvan endokrin tedavi ± adjuvan kemoterapi (öneri 2B) Yüksek risk skoru ( 31) Adjuvan endokrin tedavi +adjuvan kemoterapi (öneri 2B) AST-5

27 ADJUVAN SİSTEMİK TEDAVİ HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF HER2 POZİTİF HASTALIK Histoloji -Duktal -Lobüler - Mikst - Metaplastik pt1, pt2 veya pt3; ve pn0 veya pn1mic ( 2 mm aksiller nod metastazı) Tm 0.5cm veya Mikroinv azif Tm cm pn0 pn1mik Adjuvan tedavi yok Trastuzumablı adjuvan kemoterapi için değerlendir Trastuzumablı adjuvan kemoterapi için değerlendir Tm > 1 cm Adjuvan kemoterapi (öneri 1) ile trastuzumab (öneri 1) Nod pozitif (aynı taraf aksiller lenf nodlarından 1 veya daha fazlasına > 2mm büyük metastaz varlığı) Adjuvan kemoterapi (öneri 1) ile trastuzumab (öneri 1) AST-6

28 ADJUVAN SİSTEMİK TEDAVİ HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF HER2 NEGATİF HASTALIK Histoloji -Duktal -Lobüler - Mikst - Metaplastik pt1, pt2 veya pt3; ve pn0 veya pn1mic ( 2 mm aksiller nod metastazı) Tm 0.5cm veya Mikroinv azif Tm cm pn0 pn1mik Adjuvan tedavi yok Adjuvan kemoterapi için değerlendir Adjuvan kemoterapi için değerlendir Tm > 1 cm Adjuvan kemoterapi (öneri 1) Nod pozitif (aynı taraf aksiller lenf nodlarından 1 veya daha fazlasına > 2mm büyük metastaz varlığı) Adjuvan kemoterapi (öneri 1) AST-7

29 TANI SIRASINDA PREMENAPOZ ADJUVAN ENDOKRİN TEDAVİ 5 yıl boyunca tamoksifen (öneri 1) ± overyen supresyon veya ablasyon (öneri 2B) Postmenapozal 5 yıl boyunca Aromataz inhibitörü (öneri 1) Premenapozal Daha fazla tedaviye gerek yok AST-8

30 TANI SIRASINDA POSTMENAPOZ ADJUVAN ENDOKRİN TEDAVİ Aromataz inhibitörü 5 yıl (öneri 1) veya Tamoksifen 2-3 yıl veya Aromataz inhibitörü 2-3 yıl (öneri 1) 5 yıllık endokrin tedaviyi tamamlamak amacı ile aromataz inhibitörünü 5 yıla tamamla (öner 1) veya aromataz inhibitörünü 5 yıla tamamla (öneri 2B) Endokrin tedaviyi 5 yıla tamamlayana kadar tamoksifen (öneri 1) Tamoksifen yıl 5 yıl aromataz inhibitörü (öneri 1) Aromataz inhibitörü için kontrindikasyonu olanlar, Aİ alamayan veya intoleransı olanlara 5 yıl tamoksifen (öneri 1) AST-9

31 TÜBÜLER-MÜSİNÖZ CA-adjuvan sistemik tedavi ER-pozitif ve/veya PR-pozitif pt1, pt2 veya pt3; ve pn0 veya pn1mic ( 2 mm aksiller nod metastazı) < 1 cm Adjuvan tedavi yok cm Adjuvan endokrin tedavi için değerlendir 3 cm Adjuvan endokrin tedavi Nod pozitif (aynı taraf aksiller lenf nodlarından 1 veya daha fazlasına > 2mm büyük metastaz varlığı) Adjuvan endokrin tedavi ± adjuvan kemoterapi ER-negatif ve PRnegatif Tm ER/PR statusu tayinini tekrarla ER-pozitif ve/veya PR-pozitif ER-negatif ve PRnegatif Yukarıdaki uygun yolu izle Diğer meme ca histolojileri gibi tedavi et AST-10

32 NONİNFLAMATUAR LOKAL İLERİ HASTALIK ve PREOPERATİF TEDAVİ PKR-0

33 Evre IIA T2N0M0 Evre IIB T2N1M0 T3N0M0 Evre IIIA T3N1M0 Ve KLİNİK EVRE Tm çapı dışında MKC kriterlerini dolduranlar PREOPERATİF TEDAVİ İNCELEMELER Hikaye ve fizik muayene Tam kan sayımı, platelet Karaciğer fonksiyon testleri ve ALP Tanısal bilateral mamografi, usg gereklilik durumunda Patolojik değerlendirme Tümör ER, PR, HER2 tayini Herediter meme kanseri için yüksek riskli ise genetik danışmanlık Meme MRI (opsiyonel) İndike ise fertilite için danışmanlık Preoperatif Kemoterapi aksiller değerlendirmeye bakınız PKR-1

34 NONİNFLAMATUAR LOKAL İLERİ HASTALIK PREOPERATİF TEDAVİ KLİNİK EVRE İNCELEMELER EĞER KLİNİK EVRE IIIA T3, N1, M0 Aşağıdakiler için değerlendir: TORAKS TANISAL BT ABDOMİNO ± PELVİK TANISAL BT veya MRI KEMİK SİNTİGRAFİSİ veya FLORİD PET/BT (öneri 2B) FDG PET/BT (opsiyonel, öneri 2B) Preoperatif Kemoterapi aksiller değerlendirmeye bakınız PKR-2

35 NONİNFLAMATUAR LOKAL İLERİ HASTALIK PREOPERATİF TEDAVİ Evre IIA T2N0M0 Evre IIB T2N1M0 T3N0M0 Evre IIIA T3N1M0 Ve KLİNİK EVRE Tm çapı dışında MKC kriterlerini dolduranlar İNCELEMELER Sadece semptom ve bulgular varlığında istenecek ek testler: Lokalize kemik ağrısı veya yüksek ALP düzeyleri varsa: KEMİK SİNTİGRAFİSİ Yüksek ALP, anormal KC fonksiyon testleri, abdominal semptomlar veya abdomen veya pelvis fizik muayenesinde anormallikler varlığında: ABDOMEN ± PELVİK TANıSAL BT VEYA MRI Pulmoner semptomlar varlığında: TORAKS TANıSAL BT Preoperatif Kemoterapi aksiller değerlendirmey e bakınız PKR-3

36 AKSİLLER DEĞERLENDİRME NEOADJUVAN TEDAVİ ÖNCESİ AKSİLLER DEĞERLENDİRME Memenin korunmasını istiyor Meme tümöründen tru-cut biyopsi, sonraki cerrahi işlem için tümör yatağının işaretlenmesi Klinik negatif aksilla LN, SLNB prosüdürü için değerlendir Aksilla USG için değerlendir; eğer klinik pozitif ise aşağıya bakınız Klinik pozitif aksilla LN, tru-cut veya İİAB için değerlendir; Veya İİAB veya tru-cut negatif gelirse SLNB için değerlendir Preoperatif Kemoterapi- Primer Tedaviye bakınız Memenin korunmasını istemiyor Klinik Evre I, IIA, veya IIB hastalık veya T3N1M0 ın lokorejyonel tedavisine bakınız PKR-4

37 PREOPERATİF KEMOTERAPİ REHBERİ PRİMER TEDAVİ Preoperatif kemoterapi (tek başına endokrin tedavi postmenapozal hormon reseptörü pozitif hastalığı olanlar için düşünülebilir) YANIT 3-4 siklus tedavi sonrası yanıt yok Veya progresif hastalık Parsiyel yanıt, Lumpektomi mümkün değil Alternatif kemoterapi düşün 3-4 siklus sonrası yanıt yok veya progresif hastalık Parsiyel yanıt, lumpektomi mümkün değil Tam yanıt veya parsiyel yanıt, lumpektomi mümkün Mastekto miye bakınız Lumpekto miye bakınız Parsiyel yanıt, lumpektomi mümkün veya tam yanıt Lumpekto miye bakınız PKR-5

38 İzlem /TAKİP NONİNFLAMATUAR LOKAL İLERİ HASTALIK LOKAL TEDAVİ ADJUVAN TEDAVİ Mastektomi ve cerrahi aksiller evreleme ± Postmastektomi adjuvan RT, BINV-3 deki gibi prekemoterapi tümör özelliklerine göre verilecek. rekonstrüksiyon. Prekemoterapi SLNB yapıldı ve negatif bulgular vardı ise aksiller LN evreleme Klinik bir çalışma kapsamında ek kemoterapi düşün ER-pozitif ve/veya PR-pozitif ise endokrin tedavi (öneri 1) HER2 pozitif ise trastuzumab tedavisini 1 yıla tamamla (öneri 1). İndikasyon olduğunda RT ile ve endokrin tedavi ile birlikte verilebilir. atlanabilir. Adjuvan endokrin tedaviye bakınız. PKR-6

39 İzlem /TAKİP NONİNFLAMATUAR LOKAL İLERİ HASTALIK LOKAL TEDAVİ ADJUVAN TEDAVİ Lumpektomi ve cerrahi aksiller evreleme. Prekemoterapi SLNB yapıldı ve negatif bulgular vardı ise aksiller LN evreleme atlanabilir Klinik bir çalışma kapsamında ek kemoterapi düşün Postlumpektomi adjuvan RT, prekemoterapi tümör özelliklerine göre verilecek ER-pozitif ve/veya PR-pozitif ise endokrin tedavi (öneri 1) HER2 pozitif ise trastuzumab tedavisini 1 yıla tamamla (öneri 1). İndikasyon olduğunda RT ile ve endokrin tedavi ile birlikte verilebilir. Adjuvan endokrin tedaviye bakınız PKR-7

40 LOKAL İLERİ İNVAZİF MEME KANSERİ (NON-İNFLAMATUAR) KLİNİK EVRE İŞLEMLER Evre IIIA T0N2M0 T1N2M0 T2N2M0 T3N2M0 Evre IIIB T4N0M0 T4N1M0 T4N2M0 Evre IIIC Any TN3M0 Hikaye ve fizik muayene Tam kan sayımı, platelet Karaciğer fonksiyon testleri ve ALP Tanısal bilateral mamografi, usg gereklilik durumunda Patoloji review Tümör ER, PR, HER2 tayini Herediter meme kanseri için yüksek riskli ise genetik danışmanlık Meme MRI (opsiyonel) İndike ise fertilite için danışmanlık Preoperatif kemoterapiye bakınız PKR-8

41 LOKAL İLERİ İNVAZİF MEME KANSERİ (NON-İNFLAMATUAR) KLİNİK EVRE İŞLEMLER Evre IIIA T0N2M0 T1N2M0 T2N2M0 T3N2M0 Evre IIIB T4N0M0 T4N1M0 T4N2M0 Evre IIIC Any TN3M0 Sistemik evreleme için değerlendir: TORAKS TANISAL BT ABDOMİNO ± PELVİK TANISAL BT veya MRI KEMİK SİNTİGRAFİSİ veya FLORİD PET/BT (öneri 2B) FDG PET/BT (opsiyonel, öneri 2B) Preoperatif kemoterapiye bakınız PKR-9

42 Preoperatif kemoterapiye bakınız LOKAL İLERİ İNVAZİF MEME KANSERİ (NON-İNFLAMATUAR) KLİNİK EVRE İŞLEMLER Evre IIIA T0N2M0 T1N2M0 T2N2M0 T3N2M0 Evre IIIB T4N0M0 T4N1M0 T4N2M0 Sadece semptom ve bulgular varlığında istenecek opsiyonel testler: Lokalize kemik ağrısı veya yüksek ALP düzeyleri varsa: KEMİK SİNTİGRAFİSİ Yüksek ALP, anormal KC fonksiyon testleri, abdominal semptomlar veya abdomen veya pelvis fizik muayenesinde anormallikler varlığında: ABDOMEN ± PELVİK TANıSAL BT VEYA MRI Pulmoner semptomlar varlığında: TORAKS TANıSAL BT Evre IIIC Any TN3M0 PKR-10

43 PREOPERATİF KEMOTERAPİ İzlem /TAKİP LOKAL İLERİ İNVAZİF MEME KANSERİ (NON-İNFLAMATUAR) PREOP KT LOKOREJYONEL TEDAVİ ADJUVAN TEDAVİ YANITLI Total mastektomi+ level I/II aksillar disseksiyon + infraklavikular ve supraklavikular nodlara ve göğüs duvarına RT (artı tutulum varsa internal mammariaya RT, klinik olarak tutulum yoksa internal mammariaya RT için mutlaka değerlendir [öneri 2B]) ± geç meme rekonstrüksiyonu veya Lumpektomi+ level I/II aksillar disseksiyon + infraklavikular ve supraklavikular nodlara ve memeye RT (artı tutulum varsa internal mammariaya RT) Preop olarak tamamlanmadı ise planlanan KT siklusunu tamamla artı ER + ve/veya PR+ ise endokrin tedavi (sekansiyel kemoterapi ve endokrin tedavi) HER2+ ise trastuzumabı 1 yıla tamamla (öneri 1). RT ve indike olduğunda endokrin tedavi ile birlikte uygulanabilir. YANITSIZ Ek sistemik KT için değerlendir ve/veya preop RT Yanıtsız- yukarıdaki yolu izle Yanıtsız kişiselleştirilmiş tedavi PKR-11

44 Tedavi sonrası takip TST-0

45 İZLEM-TAKİP İlk 5 yıl her 4-6 ayda bir sonra her 12 ayda bir aralıklı hikaye ve fizik muayene Yıllık MMG Tamoksifen alan kadınlar: rahim duruyorsa yılda bir jinekolojik muayene olmalı Aromataz inhibitörü alan veya tedaviye bağlı over yetersizliği gelişen kadınlara bazal ve daha sonra periyodik olarak kemik mineral densitesi ile kemik sağlığını monitorize edilmeli Adjuvan endokrin tedaviye uyumunu değerlendir ve teşvik etmeli Kanıtlar, aktif yaşam stili, ideal vücut kitlesine ulaşmak ve korumak (BMİ 20-25) optimal meme kanseri sonuçlarına neden olduğunu ileri sürmektedir TST-1

46 NÜKS VEYA EVRE IV HASTALIK BAŞLANGIÇ İŞLEMLER Hikaye ve fizik muayene Tam kan sayımı, platelet Karaciğer fonksiyon testleri Toraks tanısal BT Abdominal/pelvik tanısal BT veya MRI Şüpheli MSS semptomları varsa Beyin MRI Kemik sintigrafisi veya florid PET/BT (öneri 2B) Semptomatik kemiklerin, kemik sintigrafisinde anormal görünen uzun ve ağırlık taşıyan kemiklerin röntgenleri Hastalığın ilk nüks eden yerinden biyopsi alınmalı Bilinmiyorsa, orijinal olarak negatif veya aşırı eksprese edilmiyorsa tm ER, PR, HER2 tayini Herediter meme kanseri için yüksek riskli ise genetik danışmanlık FDG PET/BT scan (öneri 2B) Lokorejyonel hastalık Sistemik hastalık Nüks/ Evre IV hastalık tedavisine bakınız TST-2

47 Nüks-metastatik hastalık NMH-0

48 YALNIZ LOKAL NÜKS SİSTEMİK TEDAVİ İÇİN DEĞERLENDİR NÜKS veya EVRE IV HASTALIK SİSTEMİK TEDAVİ başlangıç tedavi LUMPEKTOMİ+RT Total mastektomi + daha önce level I/II aksiller disseksiyon yapılmadı ise aksiller LN evrelemesi Başlangıç tedavi MASTEKTOMİ + level I/II aksiller disseksiyon ve RT Mümkünse cerrahi rezeksiyon Başlangıç tedavi MASTEKTOMİ, Daha önce RT almamış Mümkünse cerrahi rezeksiyon + göğüs duvarı, infra ve supraklavikular nodlara RT NMH-1

49 YALNIZ REJYONEL NÜKS veya LOKAL VE REJYONEL NÜKS SİSTEMİK TEDAVİ İÇİN DEĞERLENDİR NÜKS veya EVRE IV HASTALIK-sistemik tedavi Aksiller nüks Mümkünse cerrahi rezeksiyon + mümkünse göğüs duvarı, infra ve supraklavikular nodlara ve aksillaya RT Supraklavikular nüks Mümkünse göğüs duvarı, infra ve supraklavikular nodlara RT Mammaria interna LN nüksü Mümkünse göğüs duvarı, infra ve supraklavikular nodlara ve mammaria interna nodlarına RT NMH-2

50 SİSTEMİK HASTALIK NÜKS veya EVRE IV HASTALIK- sistemik tedavi KEMİK HASTALIĞI MEVCUT Denosumab, zoledronik asit veya pamidronat ekle ER ve/veya PR pozitif; HER2 negatif ER ve/veya PR pozitif; HER2 pozitif ER ve PR negatif, veya ER ve/veya PR pozitif endokrin refrakter; HER2 negatif KEMİK HASTALIĞI YOK ER/PR negatif veya ER ve/veya PR pozitif ve endokrin refrakter; HER2 pozitif NMH-3

51 Nüks/Evre IV hastalık için Endokrin Tedavi ve izleme bakınız NÜKS veya EVRE IV HASTALIK- sistemik tedavi ER ve/veya PR pozitif; HER2 negatif veya pozitif ER ve/veya PR pozitif; HER2 negatif ER ve/veya PR pozitif; HER2 pozitif Son bir yıl içinde endokrin tedavi almış Premenapozal Postmenapozal Visseral kriz Ovaryan ablasyon veya supresyon, artı postmenap kadınlardaki gibi endokrin tedavi Başlangıç kemoterapi için değerlendir NMH-4

52 Nüks/Evre IV hastalık için Endokrin Tedavi ve izleme bakınız NÜKS veya EVRE IV HASTALIK- sistemik tedavi ER ve/veya PR pozitif; HER2 negatif veya pozitif ER ve/veya PR pozitif; Son bir yıl Premenapoz Ovaryan ablasyon veya supresyon, artı postmenapozal kadınlardaki gibi endokrin tedavi veya Selektif ER modülatörleri HER2 negatif ER ve/veya PR pozitif; içinde endokrin tedavi almamış Postmenapoz Aromataz inhibitörü veya Selektif ER modülatörleri veya selektif ER downregülatörü HER2 pozitif Visseral kriz Başlangıç kemoterapi için değerlendir NMH-5

53 Başka sitotoksik tedavi için değerlendirme yapma; palyatif bakıma geçiş NÜKS veya EVRE IV HASTALIK- sistemik tedavi ER ve PR negatif; veya ER ve/veya PR pozitif ve endokrin refrakter; HER2 negatif ER ve PR negatif; veya Kemik veya Evet Endokrin refraktör değilse endokrin tedavi ile ilgili bir çalışma için değerlendir veya Endokrin Tedaviye bakınız ER ve/veya PR pozitif ve endokrin refraktör; ve yumuşak doku sadece veya asemptomatik visseral Kemoterapi 3 sekansiy el rejime yanıt yok veya ECOG PS 3 HER2 Hayır Kemoterapi negatif NMH-6

54 Başka sitotoksik tedavi için değerlendirme yapma ; palyatif bakıma geçiş NÜKS veya EVRE IV HASTALIK- sistemik tedavi ER ve PR negatif; veya ER ve/veya PR pozitif ve endokrin refrakter; HER2 pozitif ER ve PR negatif; veya ER ve/veya PR pozitif ve endokrin refraktör; ve HER2 pozitif Kemik veya yumuşak doku sadece veya asemp. visseral Evet Hayır Endokrin refrakter değilse endokrin tedavi çalışması için değerlendir Trastuzumab ± kemoterapi Endokrin Tedaviye bakınız Başka bir KT ile kombine HER2 hedefe yönelik tedaviye devam et veya trastuzum ab + lapatinib 3 sekan siyel rejime yanıt yoksa veya ECOG PS 3 NMH-7

55 PROGRESYON NÜKS veya EVRE IV HASTALIK- Endokrin tedavi için takip tedavisi 3 ardışık endokrin Progresyona kadar veya kabul edilemez toksisiteye kadar endokrin tedaviye devam et tedavi rejimine klinik yanıt yok veya Semptomatik visseral hastalık Evet Hayır Kemoterapi Yeni endokrin tedavi çalışması NMH-8

56 Diğer durumlar

57 İNFLAMATUAR MEME KANSERİ Klinik patolojik İMK tanısı Evre T4d, N0-N3, M0 Hikaye ve fizik muayene Tam kan sayımı, platelet Karaciğer fonksiyon testleri Patoloji review Tümör ER, PR, HER2 tayini Tanısal bilateral mamografi, usg gereklilik durumunda Meme MRI (opsiyonel) Kemik sintigrafisi veya florid PET/BT (öneri 2B) Toraks/abdominal/pelvik tanısal BT (öneri 2B) Toraks tanısal BT (pulmoner semptomlar mevcutsa) Herediter meme kanseri için yüksek riskli ise genetik danışmanlık FDG PET/BT scan (öneri 2B) PREOP KT, Antrasiklin + taksan (tercih edilir) Tümör HER2 pozitif ise trastuzumab içeren rejim fakat antrasiklin ile eş zamanlı verilmemeli YANITLI YANITSIZ İMC-1

58 İNFLAMATUAR MEME KANSERİ YANITLI Total mastektomi + level I/II aksiller disseksiyon + göğüs duvarı ve supraklavikular nodlara RT (artı tutulum varsa internal mammaria nodları, klinik olarak tutulum yoksa internal mammaria nodlarına RT için değerlendir [öneri 3]) ± geç meme rekonstrüksiyonu Preoperatif olarak tamamlanmadı ise planlanan kemoterapi rejimini tamamla artı ER pozitif ise endokrin tedavi (sekansiyel kemoterapiyi takiben endokrin tedavi). HER2 pozitif ise trastuzumabı 1 yıla tamamla İMC-2

59 İNFLAMATUAR MEME KANSERİ YANITLI YUKARIYA BAKINIZ YANITSIZ Ek sistemik kemoterapi ve/veya preoperatif RT YANITSIZ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ İMC-3

60 FİLLOİDES TÜMÖR KLİNİK TANISAL İŞLEMLER BULGULAR TEDAVİ Klinik olarak Filloides tm şüphesi: palpabl kitle Hızlı büyüme büyük boyut (> 2cm) USG boyut ve/veya hızlı büyüme dışında fibroadenomu düşündürüyor Hikaye ve FM USG MMG 30 yaş kadınlar için Eksizyon el biyopsi Tru-cut biyopsi fibroadenom Benign, borderline, ve malignantı içeren Filloides tm İnvazif veya in situ ca Fibroadenom veya indetermine Filloides tm İnvazif veya in situ ca İZLEM Aksiller evreleme olmaksızın geniş eksizyon Uygun rehberlerine bakınız Eksizyonel bxyukarıdaki bulgulara bakınız Aksiller evreleme olmaksızın geniş eksizyon Uygun rehberlerine bakınız FT-1

61 FİLLOİDES TÜMÖR-NÜKS KLİNİK TANISAL İŞLEMLER BULGULAR TEDAVİ Filloides tm ün eksizyonu sonrası lokal nüks eden meme kitlesi Hikaye ve FM USG MMG Doku örneklemesi (histoloji tercih edilir) Toraks görüntülemesi için değerlendir Metastatik hastalık yok Metastatik hastalık Aksiller evreleme olmaksızın geniş sınırlarla reeksizyon Yumuşak doku sarkomu prensiplerini izleyerek Postop RT için değerlendir (öneri 2B) metastatik hastalık tedavisi FT-2

62 PAGET HASTALIĞI-1 Fizik muayene veya Klinik meme görüntülemelerle Paget muayenesi meme lezyonu hastalığı klinik şüphesi Tanısal bilateral MMG, gerekli görüldüğünde USG POZİTİF Fizik muayene veya görüntülemelerle PAGET HASTALIĞI-2 e bakınız meme lezyonu NEGATİF PH-1

63 Fizik muayene veya görüntülemelerle meme lezyonu pozitif DCIS ve invazif rehberlerine uygun sistemik adjuvan tedavi PAGET HASTALIĞI-2 PH-2 Meme ve NAC bx negatif Klinik takip İyileşmezse tekrar-biyopsi Meme lezyonundan tru-cut bx ve tutulan meme başıareola kompleksind en (NAC) tam kat deri biyopsisi Memede DCIS ve NAC Paget Memede invazif ca ve NAC Paget Meme kanser açısından negatif ve pozitif NAC Paget Mastektomi± aksiller evreleme veya Meme tümörü eksizyonu ve NAC eksizyonu ile tüm meme RT, memeye ve NAC bölgelerine boost için değerlendir Mastektomi± aksiller evreleme veya Meme tümörü eksizyonu ve NAC eksizyonu + aksiller evreleme ile tüm meme RT, memeye ve NAC bölgelerine boost için değerlendir MRI ve doku örneklemesi için değerlendir Mastektomi± aksiller evreleme veya NAC eksizyonu ile tüm meme RT, NAC bölgelerine boost için değerlendir

64 Fizik muayene veya görüntülemelerle meme lezyonu NEGATİF PAGET HASTALIĞI-3 Tutulan meme başı-areola kompleksinden (NAC) tam kat deri biyopsisi NAC biyopsisi Paget açısından POZİTİF MRI ve doku örneklemesi için değerlendir Mastektomi± aksiller evreleme veya NAC eksizyonu ile tüm meme RT, NAC bölgelerine boost için değerlendir NAC biyopsisi Paget açısından NEGATİF Klinik takip İyileşmezse tekrar-biyopsi PH-3

65 Gebelik devam GEBEDE MEME CA Gebe 1.trimester Terminasyon için tartış: Nonteröpatik Mastektomi + aksiller evreleme 2.Trimesterde adj KT başla ± Adj RT post-partum ± adj endokrin tedavi postpartum kadında Konfirme edilmiş 2.trimester/ Mastektomi veya MKC + aksiller evreleme veya Adj KT ± adj Rt postpartum ± adj endokrin ted post-partum meme kanseri tanısı erken 3.trimester Neoadjuvan KT, mastektomi veya MKC + aksiller evreleme, postpartum ± adj Rt post-partum ± adj endokrin ted postpartum Geç 3. trimester Mastektomi veya MKC + aksiller evreleme Adj KT ± adj Rt postpartum ± adj endokrin ted post-partum

66 YÜKSEK RİSKLİ HASTAYA YAKLAŞIM YRHY-0

67 HAYIR EVET Ailesel risk değerlendirmesi Ailesel/genetik faktörler Artmış risk için kriterler: Aile hikayesi - erken yaşta meme ca - Bir kişide 2 primer meme ca veya meme ve over/fallop tüp/primer periton ca VEYA Ailenin aynı tarafından (maternal veya paternal) yakın akrabalarda 2 veya daha fazla primer meme ca veya meme ca ve over/fallop tüp/primer periton ca - Ailenin aynı tarafında meme ca ile birlikte aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının birlikte olması: tiroid ca, sarkom, adrenokortikal ca, endometrial ca, pankreas ca, beyin tümörleri, diffüz mide ca, dermatolojik manifestasyonlar veya lösemi/lenfoma - Aile bireylerinden birinde meme kanserine yatkınlık genlerinden birinde bilinen mutasyon - Erkek meme ca - Over/fallop tüp/primer periton ca Bilinen BRCA1/2, p53, PTEN veya meme kanseri riski ile ilişkili diğer gen mutasyonu Ailesel risk 1 veya daha fazlasını karşılayan kadınlar Ek risk değerlen dirmesi Risk değerlen dirmesi YRHY-1

68 EK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Ailesel risk kriterleri nden 1 veya daha fazlasına sahip kadınlar Kanser genetiği ile ilgilenen uzmanlara sevk edilmesi önerilir Geniş ölçüde ailesel hikayeye dayanan modellere göre hayat boyu riski > %20 Veya Genetik predispozisyonu Veya Meme kanseri riski ile ilişkili bilinen gen mutasyonu Ve Evet Risk azaltımı için danışm anlık Risk azaltıcı tedavi istemeyen kadınlar bölümüne bakınız Risk azaltıcı tedavi isteyen kadınlar bölümüne bakınız Yaşam beklentisi 10 yıl Hayır Risk değerlendirmesine bakınız YRHY-2

69 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Ailesel risk kriterlerin in hiç birini karşılama yan kadınlar RİSK ELEMANLARI Demografik özellikler Yaş: 35 yaş altı kadınlarda meme ca risk redüksiyonu için tamoksifen veya raloksifen kullanımı belirsiz Etnisite: örneğin ashkenazi yahudilerinde spesifik BRCA ½ mutasyon insidansı artmıştır. Beden kitle indeksi Reprodüktif hikaye Menarş yaşı Parite İlk canlı doğum sırasında yaşı Menapoz yaşı Çevresel faktörler Yeni veya eski estrojen veya progesteron hormon rep. Alkol Diğer Atipik hiperplazi Önceki meme bx sayısı: kanser tanısı koymak için yapılmış, aynı lezyondan yapılan multipl bx bir biyopsi olarak skorlanır. Meme dansitesi Torasik RT öyküsü LCIS öyküsü RİSK DEĞERLENDİRMESİ Torasik RT öyküsü LCIS öyküsü Meme kanseri taraması ve tanısı ve meme kanseri tedavisi bölümlerine bakınız. Meme kanseri risk değerlendirmesi (örn 35 yaş kadınlar için modifiye Gail model ) YRHY-3

70 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Torasik RT öyküsü LCIS öyküsü Meme kanseri taraması ve tanısı ve meme kanseri tedavisi bölümlerine bakınız. Yaşam beklentisi 10 yıl 5 y meme kanseri riski % 1.7 ve Yaşam beklentisi 10y Risk azaltımı için danışmanlık Risk azaltıcı tedavi istemeyen kadınlar İsteyen kadınlar Meme kanseri risk değerlendirmesi (örn 35 yaş kadınlar için modifiye Gail model ) 5 y meme kanseri riski < % 1.7 ve Yaşam beklentisi <10y veya Tamoksifen veya raloksifene kontrindikasyon Meme kanseri tarama ve tanısı bölümlerine bakınız YRHY-4

71 RİSK YÖNETİMİ Risk-azaltıcı tedavi İSTEMEYEN kadınlar Bilinen BRCA ½, p53, PTEN veya meme ca riski ile ilişkili diğer gen mutasyonları veya Genetik yatkınlığı düşündüren aile ağacı veya Yaşam boyu riski > %20 LCIS öyküsü Torasik RT öyküsü Genetik/familial yüksek risk değerlendirme bölümüne bakınız Meme kanseri tarama ve tanı bölümüne bakınız 5 y meme kanseri riski % 1.7 Veya yaşam beklentisi 10 yıl YRHY-5

72 NORMAL RİSK AZALTICI TEDAVİ İSTEYEN kadınlar Son 1yıl Risk azaltıcı mastektomi istiyor Bilateral total mastektomi ± rekonstrüksiyon Takip içinde yapılmadı ise meme taraması (meme kanseri tarama ve tanı Risk azaltıcı bilateral salfingoooferektomi (sadece bilinen veya kuvvetle şüphe edilen BRCA ½ mutasyonları olanlarda Bilateral salfingoooferektomi ve peritoneal yıkantı. Patolojik değerlendirme overlerin ve fallop tüplerinin ince kesitler halinde incelenmesini içermelidir. Takip rehberlerine uygun ) Risk azaltıcı ajan YRHY-6

73 RİSK AZALTICI AJAN Bazal jinekolojik muayene premenapoz postmenapoz Klinik çalışma veya Tamoksifen Klinik çalışma veya Tamoksifen veya Raloksifen veya Ekzemestan Meme kanseri için artmış riske sahip kadınlar için meme kanseri tarama ve tanı rehberlerine göre izlem Yıllık jinekolojik muayene (intakt uterusu olanlar için) Katarakt veya görme problemleri olanlar için oftalmoloji muayenesi Risk azaltıcı tedavi yönetim ine bakınız YRHY-7

74 RİSK AZALTICI TEDAVİ İSTEYEN kadınlar Son 1yıl içinde yapılmadı ise meme taraması (meme kanseri tarama ve tanı rehberlerine uygun ) ANORMAL meme kanseri tarama ve tanı bölümlerine bakınız YRHY-8

75 TAKİBE DEVAM ET Klinik semptom Risk azaltıcı tedavi altında yönetim Asemptomatik Risk azaltıcı ajana devam et Sıcak basması veya diğer risk azaltıcı ajan ilişkili semptomlar Devam ederse semptomatik tedavi, risk azaltıcı ajanın rolünü tekrar değerlendir Risk azaltıcı ajana devam et Anormal vajinal kanama Eğer uterus intakt ise hemen değerlendir Eğer endometrial patoloji saptandı ise ve eğer erken evre hastalık ise histerektomi sonrası tmx yeniden başla Endometrial patoloji ca veya atipili veya atipisiz hiperplazi) yoksa, tmx e devam et, semptomlar devam eder veya tekrarlarsa yeniden değerlendir Önceden beklenen cerrahi Elektif cerrahi öncesi Tmx veya raloksifeni kesmek için değerlendir Muayene normalse postop tmx veya rlxfn i yeniden başla YRHY-9

76 Klinik semptom Risk azaltıcı tedavi altında yönetim Derin ven trombozu, Pulmoner emboli, Serebrovasküler olay, Veya uzamış immobilizasyon Tamoksifen veya raloksifeni kes, altta yatan durumu tedavi et YRHY-10

MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL)

MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL) MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL) Prof. Dr. Adnan Aydıner, Doç. Dr. Hasan Karanlık, Uz. Dr. Fatma Şen ÖNERİ DÜZEYLERİ Öneri 1 Öneri 2A Öneri

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Genetik Yüksek Riskli Kişilere Klinik Yaklaşım

Genetik Yüksek Riskli Kişilere Klinik Yaklaşım Genetik Yüksek Riskli Kişilere Klinik Yaklaşım Dr.Cem YILMAZ İtalyan Hastanesi Meme Merkezi SENATURK - Meme Bilimi Akademisi EAoS European Academy of Senology Önsöz * Onkologlar, ellerinde yeterli genetik

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli

Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli Şikayeti: Sağ memede kitle Hikayesi: Sağ memede olan kitlenin son bir ayda daha da büyümesi üzerine doktora başvurmuş. Menarş: 14 İlk doğum yaşı:

Detaylı

Meme kanseri risk değerlendirme ve korunma. Dr. Hakan BOZCUK Dr. Sema SEZGİN GÖKSU

Meme kanseri risk değerlendirme ve korunma. Dr. Hakan BOZCUK Dr. Sema SEZGİN GÖKSU Meme kanseri risk değerlendirme ve korunma Dr. Hakan BOZCUK Dr. Sema SEZGİN GÖKSU PLAN Meme CA risk hesaplanması Tıbbi risk azaltımı Tarama Çevresel faktörlerin düzenlenmesi Meme CA risk hesaplanması Kimler

Detaylı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme Kanseri Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme anatomisi MEME KANSERİ SIKLIĞI İstatistiklere göre her 8 kadından birinde hayatının herhangi bir döneminde meme kanseri gelişmektedir. MEME KANSERİ SIKLIĞI Meme

Detaylı

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan OLGU SUNUMU Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan Anamnez 32 yaş, kadın Öğretmen Ek hastalık yok G2P2 Premenopozal Kullandığı ilaç yok Annede rektum ca Estetik amaçlı bilateral redüksiyon mammoplasti+

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi 2016 by American Society of Clinical Oncology Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi Servikal kanserin tedavisi hastalığın evresine göre belirlenmektedir. Tedavi konizasyon,,

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Erken Evre Meme Kanseri İnsidansı ve Farklılıkları

Dünya da ve Türkiye de Erken Evre Meme Kanseri İnsidansı ve Farklılıkları Dünya da ve Türkiye de Erken Evre Meme Kanseri İnsidansı ve Farklılıkları Dr. Niyazi Karaman AMHD ERKEN EVRE MEME KANSERİ KURSU (Prof. Dr. İ. Lale Atahan anısına) 25 Mart 2017 Giriş Gelişmiş ülkelerde;

Detaylı

MEME KANSERİNDE YÜKSEK RİSK TANIMI

MEME KANSERİNDE YÜKSEK RİSK TANIMI MEME KANSERİNDE YÜKSEK RİSK TANIMI DOÇ DR GÜL DAĞLAR ANEAH GENEL CERRAHİ MEME ENDOKRİN CERRAHİSİ KLİNİĞİ Prof Dr Lale Atahan Risk nedir? Absolut risk Belli bir sürede belli bir hastalığın bir olguda gelişme

Detaylı

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ NEDİR? Meme süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşan

Detaylı

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya Meme Kanserlerinde Lokal Kontrole Etki Eden Prognostik Faktörler Patolojik Faktörler Prof Dr Tülay CANDA Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Meme

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Petek Erpolat. GÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD

OLGU SUNUMU. Dr. Petek Erpolat. GÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD OLGU SUNUMU Dr. Petek Erpolat GÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD 82 yaş, evli, 2 çocuk, ev hanımı, Ankara Şikayet: sağ memede kitle Hikaye: Polinöropati nedeniyle çekilen PET-BT de sağ memede kitle Özgeçmiş:

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

MEME KANSERİ. İnt. Dr. Cihan KARATAY Aralık 2013

MEME KANSERİ. İnt. Dr. Cihan KARATAY Aralık 2013 MEME KANSERİ İnt. Dr. Cihan KARATAY Aralık 2013 MEME KANSERİ Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir. Aynı zamanda bir çok ülkede kanserden ölümlerin başlıca nedenidir. Ülkemizde de kadınlar arasında

Detaylı

MEME KANSERİ. Doç.Dr. Ali Çerçel

MEME KANSERİ. Doç.Dr. Ali Çerçel MEME KANSERİ Doç.Dr. Ali Çerçel Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülenkanser Kanser ölümlerinin % 19 u Ortalama 25-50/100.000 popülasyon Batı toplumlarında (gelişmiş) sık Japonyada düşük artış 1:13 (1970

Detaylı

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD Rehber ve Protokoller NHSBPS http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen /publications/nhsbsp58-low-resolution.pdf

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

MEME KANSERİ TEDAVİSİ SONRASI HASTA TAKİBİ -Tıbbi Onkolog Gözüyle-

MEME KANSERİ TEDAVİSİ SONRASI HASTA TAKİBİ -Tıbbi Onkolog Gözüyle- MEME KANSERİ TEDAVİSİ SONRASI HASTA TAKİBİ -Tıbbi Onkolog Gözüyle- Ankara Meme Hastalıkları Derneği, 2015-2016 Eğitim Dönemi 1.Toplantısı Dr. Bülent YALÇIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Dr. S. Ata Güler. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. S. Ata Güler. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. S. Ata Güler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2014 İnsidans Kadınlarda en sık görülen kanser Yaşam boyu görülme riski %12 Meme kanserinden ölüm riski % 5'in üzerinde Meme

Detaylı

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD SUNUM PLANI Meme kanserinde lenfatik tutulum, MKC+RT çalışmaları ve tedavi alanları,

Detaylı

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Mart 2014 Sunum Planı: Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri Triple Negatif Meme

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

MEME KANSERİ HASTALARINDA TAKİP. Dr.Tarık Salman Katip Çelebi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

MEME KANSERİ HASTALARINDA TAKİP. Dr.Tarık Salman Katip Çelebi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Kliniği MEME KANSERİ HASTALARINDA TAKİP Dr.Tarık Salman Katip Çelebi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Kliniği AMAÇ NE OLMALI? Yeni kanser oluşumunun, nüksün, metastazın erken saptanması ve tedavilere bağlı geç yan

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri o Dr. Mehmet Aliustaoğlu William Halsted 1907 yılında ( üç hastada meme tm olmadan 1-2 yıl önce aksilla tutulumu) PBAM insidans % 0,12

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir?

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Dr.Volkan Genç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme-Endokrin ve Metabolizma Cerrahisi 25 Mart 2017 Cevap Nerede Saklı?

Detaylı

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Endometrial Kanser Kadınlardaki kanserlerde 4. Jinekolojik

Detaylı

GEBELİKTE SAPTANAN MEME KANSERİ OLGUSU DR. OĞUZ UĞUR AYDIN ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ

GEBELİKTE SAPTANAN MEME KANSERİ OLGUSU DR. OĞUZ UĞUR AYDIN ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ GEBELİKTE SAPTANAN MEME KANSERİ OLGUSU DR. OĞUZ UĞUR AYDIN ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 23.02.2017 GEBELİKTE SAPTANAN MEME KANSERİ (GMK) Tanım; Gebeliğin başlangıcı ile emzirmenin bitmesi (postpartum

Detaylı

DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM. Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM. Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı MAYMET-16 Mart 2012 Duktal Karsinoma İn Situ Tarama mamografilerinin yaygın

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi Prof. Dr. Mehmet Ferahman

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi Prof. Dr. Mehmet Ferahman . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 87-91 Prof. Dr. Mehmet Ferahman Tümör evreleme sistemleri kiflinin kanserinin yay l

Detaylı

MEME KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

MEME KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ? MEME KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ? ÖĞR.GÖR.DR.AYLİN ERDİM M.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI Tıpta koruma (önleme), hastalıkların görülme sıklığını ve ölüm oranını

Detaylı

MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ. Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ. Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi A.B.D İstatistiklerine Göre 180.000 MEME KANSERİ VAKASI MEVCUT İLK TEDAVİDEN SONRA

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı KONGRELERDEN ESİNTİLER Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı Plan Akselere parsiyel meme ışınlaması (APBI) 2016 guideline LN (+) meme kanserinde neoadj KT

Detaylı

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Testis tümörleri Erkeklerdeki kanserlerin %1 i Yıllık %3-6 artış Avrupa da her yıl 24.000 yeni vak a Testis Tümör Epidemiyolojisi İnsidans dünya genelinde

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği %11 (

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği PROLİFERATİF LEZYONLAR Meme kanseri için risk artışı yapan lezyonlar(prekanseröz)

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

Meme Kanserinde Hipofraksiyonasyon. Hipofraksiyonetüm meme RT. Dr Merdan Fayda

Meme Kanserinde Hipofraksiyonasyon. Hipofraksiyonetüm meme RT. Dr Merdan Fayda Meme Kanserinde Hipofraksiyonasyon Hipofraksiyonetüm meme RT Dr Merdan Fayda 1900-1920 Masif doz Radyasyon hasarı hücresel metabolizma ile olur. Hızlı büyüyen tümör bağ dokusundan daha hızlı iyileşir.

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

TNM evrelemesinde yenilikler ve patoloğun rolü

TNM evrelemesinde yenilikler ve patoloğun rolü TNM evrelemesinde yenilikler ve patoloğun rolü Dr. Şennur İlvan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD 21. Ulusal Patoloji Kongresi 16-20 Kasım 2011, İzmir TNM Nedir? Sınıflama nasıl yapılır? Dikkat

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl?

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Dr. Cengiz Erol İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Meme Kanseri Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülen

Detaylı

Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda. Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı

Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda. Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı Herediter Meme Over Kanseri (HBOC) %5-10 arası kalıtsaldır Erken başlama

Detaylı

MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI

MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI METASTATIC BREAST CANCER At first recurrence --------------------------- brain (5-10%) At autopsy

Detaylı

MEME KANSERİ RİSKLERİ NELERDİR? RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

MEME KANSERİ RİSKLERİ NELERDİR? RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR? MEME KANSERİ RİSKLERİ NELERDİR? RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR? Dr. Bahadır M. Güllüoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi SENATURK

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER OLGU SUNUMU Dr Tülin Öztürk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14-17

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Prof.Dr. Semih Aydıntuğ. 7.Cerrahi Araştırma Kongresi

Prof.Dr. Semih Aydıntuğ. 7.Cerrahi Araştırma Kongresi Prof.Dr. Semih Aydıntuğ Kadınlarda en sık rastlanan kanser Avrupada olüme neden olan 3. sıradaki kanser MKC + SLNB + WBRT + sistemik tedavi standart ( KT + / - Hormonoterapi ) WBRT de zaman kaybı, sistemik

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D.

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. Vaka 16y, K. Şikayet: sol boyunda 6 aydır var olan şişlikte giderek artış olmuş. Şişlik sayısında artış mevcut. Fizik

Detaylı

Meme Kanserinde Genomik Testler. Dr. Umut Demirci Dr. A. Y. Ankara Onkoloji EAH Tıbbi Onkoloji Kliniği

Meme Kanserinde Genomik Testler. Dr. Umut Demirci Dr. A. Y. Ankara Onkoloji EAH Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanserinde Genomik Testler Dr. Umut Demirci Dr. A. Y. Ankara Onkoloji EAH Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanseri Kadınlarda kanser ölümlerinde 2. en sık neden Erken tarama ve tedavideki gelişmeler ile

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi

Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi Doç Dr Gökhan Tulunay Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EA Hastanesi-Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği Preinvaziv lezyonların terminolojisi 2 Ulusal Kanser

Detaylı

MEME KANSERİ. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

MEME KANSERİ. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi MEME KANSERİ Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Anatomisi Göğüs ön duvarı üzerinde, medialde sternum ön kenarı,lateralde ön aksiller çizgi ile yukarda 2. aşağıda 6. kotlar arasında bulunur. Meme,birbirinden

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

DCIS VAKA SUNUMU ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

DCIS VAKA SUNUMU ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi DCIS VAKA SUNUMU ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi DCIS vaka sunumu 42 yaşında bayan hasta Kontrol amaçlı meme değerlendirmesi için başvurmuş. 2 çocuklu, ilk adet yaşı

Detaylı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ÜOD/2009 Olgu 1 55 y Hematüri USG: Mesanede perivezikal uzanımı olmayan 1.5 4 cm çaplı tümörler

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ

RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ MEMEKANSERİNDEYÜKSEKRİSK TANİMİ VE HEREDİTER MEME KANSERİ KURSU (PROF. DR. İ. LALE ATAHAN ANISINA) RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Serap EREL Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

KONGREDEN AKILDA KALANLAR- MEME KANSERİ

KONGREDEN AKILDA KALANLAR- MEME KANSERİ KONGREDEN AKILDA KALANLAR- MEME KANSERİ PROF. DR. HÜSEYİN ENGİN 23 MART 2014-ANTALYA SON 2 YILIN PRATİĞİ DEĞİŞTİREN YAYINLARI-MEME KANSERİ GIM-2 (Cognetti, SABCS) 2051 nod (+) hasta %60-1-3 nod (+) 7 yıllık

Detaylı