SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem"

Transkript

1 ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI ACİL DURUM PLANLARI SORU 1 : "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az..., kontroller için en az..., eğitim için en az... ve uyarı ikaz için en az... gibi oranlar dahilinde bir kompozisyonda gerçekleştirilmelidir." cümlesinde boşluklara gelecek uygun değerler, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) %30, %30, %30, %10 B) %25, %25, %25, %25 C) %30, %30, %20, %20 D) %40, %30, %20, %10 SORU 2 :Bir kurumun her türlü unsurunun olası bir tehlikeyi yaşamasını önlemek ya da önlenemeyen tehlikeleri zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmek amacıyla hazırlanan yazılı plan aşağıdakilerden hangisidir? A) Acil durum planı B) Kaza önleme planı C) Risk değerlendirme planı D) Ramak kala planı SORU 3 :Acil durum planlamasındaki yer alan dört adım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tehlikelerin ve risklerin analizi B) Planın uygulanması C) Planın geliştirilmesi D) Eğitim yapılması SORU 4 : Acil durum eğitimi alması gereken ekipler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İlkyardım ekibi B) Söndürme ekibi C) Kurtarma ekibi D) Güvenlik ekibi SORU 5:Acil durum ekiplerinin alması gereken eğitim konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Bina ve tesis çalışanları için depremden korunma ve davranış eğitimi B) Tehlikeli kimyasallar, depolama, kullanma, korunma ve taşıma eğitimi C) İş kazaları ve meslek hastalıkları eğitimi D) Ofis çalışanları yangın ve deprem eğitimi SORU 6 :Acil durum ile yakından ilgili olan kriz kavramını aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır? A)Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kişinin yaşamından görülen güç dönem B)İnsan hayatına, sosyal hayatın esenliğine, sahip olunan mal varlıklarına ve çevreye zarar veren doğal veya teknolojik sıra dışı durumlar C)Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olay D)İşçinin iş süresinde çalışma koşulları, işin nitelik ve yürütümü yada kullanılan makine, araç, gereç, ve malzeme nedeniyle uğradığı işgücünün tamamını yada bir bölümünü yitirdiği bir olay SORU 7:Aşağıdakilerden hangisi acil durum eylem planında yer almaz? A)Birim ve bireylerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi B)Tahliye prosedürleri C)Performans değerlendirme ile ilgili prosedürler D)İnsanlar ve mülkün, acil durum ve afetlerde nasıl korunacağı ile ilgili prosedürler SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi düzeltme ve onarma (yenileme) safhasındaki yapılacak çalışmalardan biri değildir? A)Sigorta B)Çalışanlara destek C)Operasyonları yeniden başlatmak D)Kamuyu Bilgilendirme SORU 9:Aşağıdakilerden hangisi bir tatbikatın amaç ve hedeflerinden biri değildir? A)Müdahalede görevli personelin eğitilmesi B)Kriz yönetim esasları ve uygulamalarının denenmesi C)Yetki ve sorumluluk prosedürlerinin oluşturulması D)Haber alma sisteminin etkinliğinin denenmesi SORU 10:İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olayları nasıl tanımlayabiliriz? A) Afet veya felaket B) Normal olaylar C) Güncel olaylar D) Vahim olaylar SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi acil durum tanımına uymaktadır? A)Önceden öngörülemeyen ani olarak gelişen ve süratli bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünü B)Çeşitli doğa olaylarının neden olduğu yıkım ve kıran C) Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz hali D)Ani olarak gelişen, henüz tespiti ve önlenmesi mümkün olmayan bir afet türü

2 SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi acil durum yönetim temel elemanlarından biri değildir? A)Yönlendirme ve kontrol B)Can güvenliği C)Düzeltme ve onarma D)Üretim planlama SORU 14:Aşağıdakilerden hangisi bir tahliye politikası ve prosedürlerinin geliştirilmesinde göz önüne alınması gereken unsurlardan biri değildir? A)Bir tahliyenin gerektirdiği koşulları belirlemek B)Spesifik tahliye prosedürlerini oluşturmak C)Bir acil durumun kısa ve uzun dönemli etkilerini belirlemek D)Yerel acil durum ofisleri ile koordineli olarak plan yapmak SORU 15: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâllere ne denir? A)Acil durum B)Afet durumu C)İlk yardım durumu D)Olağanüstü durum SORU 16: Aşağıdakilerden hangisi acil durum kapsamında değerlendirmez? A) Yangın B) Deprem C) Haşerat salgını D) Personelin hastalanması SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlamasının aşamalarından biri değildir? A) Planın yürürlüğe konulması B) Mevcut ve olası risklerin analizi C) Planlama için bir ekibin oluşturulması D) Alternatiflerin belirlenmesi SORU 18: Aşağıdakilerden hangisi bir acil durumdan önce lojistik destek konuları kapsamına girmez? A) Kaynaklar çizelgesinin hazırlanması B) Güvenlik maliyetlerini indirgemek C) Acil durumlar için görevlendirme yapılması D) Ekipman temini SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi bir hasta veya yaralıya müdahale ederken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan değildir? A) Bilinci kapalı, yüksekten düşen birini yerinden oynatmayınız B) Eğitim aldığınız şekilde ilkyardım uygulayınız C) Öncelikle sahayı inceleyerek girişin güvenli olduğundan emin olunuz D) Acil durum tespiti öncesi derhal müdahaleye geçiniz SORU 20: Kriz yönetim merkezi haberleşme imkânı olan bir yerde olmalıdır. Bu merkezde acil duruma en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale için ünitelerin vardiya kayıtları, başvuru kaynakları ve gerekli malzemeler bulunmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu malzemelerden değildir? A) Acil Durum Planının bir sureti B) Faks cihazı C) Bina güvenlik sistem şeması D) Telefon rehberi SORU 21: Aşağıdakilerden hangisi çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olayda veya kaza halinde yapılacaklardan değildir? A) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir. B) İşveren, çalışanlarına durum hakkında kesinlikle bilgi vermemeli onları şüphelendirmemelidir. C) Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir. D) Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir SORU 22: Aşağıdakilerden hangisi Acil tepkilerden yangın tepkisi kapsamında değildir? A) Acil durum telefon numaraları görünür bir yere yapıştırılır B) Kendine özgü her iş mahallinde gerekli yangınla mücadele ekipmanları hazır bulundurulur C) Tüm işyerlerinde tüm çalışanlar yangın koruma işlemleri ve tepki mekanizması üzerine eğitilirler D) Yangın esnasında bulunulan mahal içerisinde yalnızca itfaiyenin gelmesi beklenir

3 SORU 23: Aşağıdakilerden hangisi Jeolojik Kökenli Açık alan tehlike kaynaklarından biri değildir? A) Heyelan B) Deprem C) Yanardağ patlamaları D) İklim değişiklikler SORU 24: Aşağıdakilerden hangisi Meteorolojik Kökenli Açık alan tehlike kaynaklarından biri değildir? A) Deprem B) Kuraklık C) Fırtına D) Çığ SORU 25: Aşağıdakilerden hangisi sel sırasında alınacak önlemlerden 'Güvende Olmak' ile alakalı değildir? A) Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin. B) Ev yada işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa; elektriği, doğalgazı vb. kapatın. C) Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın. D) Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. SORU 26: İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır? I- Önlemlerin belirlenmesi II- Acil durumların belirlenmesi III- Ekiplerin oluşturulması IV- Uygulama V- Eğitim VI- Gözden geçirme, güncelleme, iyileştirme I-II-III-V-IV-VI B) II-I-III-V-IV-VI C) I-III-II-IV-V-VI D) II-I-III-IV-V-VI SORU 27: Acil durum planı aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşturulur? I) Müdahale II) Söndürme III) Koruma IV) İlkyardım A) I,II B) I,II,III C) I,IV D) I,II,III,IV SORU 28: Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlarının kapsamı içinde yer alır? A) Yangın B) Deprem C) İş kazası D) Hepsi SORU 29: İşletmelerde acil durum planı hazırlamak kimlerin sorumluluğundadır? A) İşveren B) İşveren vekili C) İSG uzmanı D) Hepsi SORU 30: Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlamasının amaçları arasındadır? A) Acil durum oluştuğunda yayılmasını önlemek B) Acil durum halini sınırlamak C) Acil durumun insan mal ve çevre üzerindeki zarlı etkilerini azaltmak D) Hepsi SORU 31: Acil durum planı aşağıdaki niteliklerden hangisini taşımamalı? A) Açık ve belirgin olmalı B) Olay anında hazır ve etkili kullanıma hazır olmalı C) Gizli tutulmalı D) Eşgüdümlü olmalı SORU 32: Acil durum planı hazırlanırken aşağıdaki birimlerden hangisi veya hangileriyle işbirliği yapılmalı? Polis Teşkilatı B) İtfaiye Teşkilatı C) Hastaneler D) Hepsi SORU 33: Acil Durum Planları yapılırken hangi planlamalar yapılmamalı? A) Genel koşulların belirlenmesi B) Yan işletmeye sorulması C) Tehlikelerin belirlenmesi ve analizi D) Hedeflerin belirlenmesi SORU 34: Aşağıdakilerden hangisi acil durum teçhizatlarından biri değildir? A) İşverenin iletişim bilgileri B) Emniyetli sığınaklar C) Yangın söndürme teçhizatı D) Alarm sistemleri

4 SORU 35: Acil Durum Aksiyon Planı ne zaman yeniden gözden geçirilmelidir? A) Haftalık periyotlarda B) Aylık periyotlarda C) Her altı aylık periyotlarda D) Plan yeniden tasarlanıldığında SORU 36:Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkez aşağıdakilerden hangisidir? A)Yangın Yönetim Merkezi B)Acil Durum Yönetim Merkezi C)Deprem Yönetim Merkezi D)Sel Yönetim Merkezi SORU 37:Endüstriyel devrim öncesi meydana gelen felaketler, büyük ölçüde seller, taşkınlar, fırtınalar ve depremler gibi önlenemez doğa olayları ile sınırlı idi. Günümüzde halen doğal felaketler yaşanıyor ise de, endüstri devriminden sonra dünya çok farklı felaketlerle karşı karşıya gelmiş ve yeni bir felaket tanımının yapılmasına neden olmuştur, bunlar nelerdir? A) Endüstriyel Felaketlerdir B) Feci olaylar C) Felaketler D) Hiçbiri SORU 38:Günümüzde özellikle kritik risklere sahip işletmeler için sadece acil eylem planları oluşturulmasının yeterli olmadığı görüşü hâkim olmaktadır. Özellikle ülkemizde de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından taslağı hazırlanarak yönetmelik olarak yürürlüğe girecek olacak çerçevesinde acil eylem planlarının, felaket senaryoları oluşturularak olası felaket durumundan geri dönüş planları içermesi gerekecektir? A) Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Yönetmeliği B) Kaza Yönetmeliği C) Endüstri Yönetmeliği D) Felaket önleme yönetmeliği SORU 39: Aşağıdakilerden hangisi Büyük Endüstriyel kaza tanımına girmez? A) Endüstriyel etkinlik sırasında oluşur, B) Rutin oluşum sonucu ortaya çıkar, C) İşçiler, halk ve çevre için hemen ya da sonradan büyük tehlike yaratır, D) Kuruluş içinde ya da dışında bir veya daha çok tehlikeli madde sebep olur; SORU 40: Kaç işçi çalıştıran bir işletme kurtarma ekibi kurmakla yükümlüdür? A) 50 B) 100 C) 200 D) 500 SORU 41: 200 işçi çalıştıran bir işletmede kurulan yangın ekibinin eğitimleri hangi periyotta yenilenmelidir? A) 6 ayda bir B) Yılda bir C) 2 yılda bir D) Ayda bir SORU 42: Aşağıdaki yetkililerden hangisi acil eylem planlarından ilk basamakta sorumludur? A) İşletme Müdürü B) Bakım onarım amiri C) İnsan kaynakları birimi D) İş güvenliği uzmanı SORU 43: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibe ne denir? A) Söndürme ekibi B) Kurtarma ekibi C) Acil durum ekibi D) İlk yardım ekibi SORU 44: Durum değerlendirme, kaynak değerlendirme, dokümantasyon Olay Komuta Sisteminde hangi bölümün görevidir? A) Planlama B) Lojistik C) Operasyon D) Finansman SORU 45: Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gereken bir uygulamadır? A) Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulması B) Balkonlardan ya da pencerelerden atlamak C) Asansör kullanılması D) Hayat üçgeni uygulanması SORU 46: Çalışma alanına dışarıdan, kişiler tarafından yapılan etkiler ya da patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabotaj B) Patlama C) Elektrik yangını D) Sarsıntı SORU 47 : Aşağıdakilerden hangisi sel sonrasında yapılması gerekli davranışlardan biri değildir? A) Felaket bölgelerinden kaçının. B) Binaların içinde sigara içmek C) Sel hasarlarını kontrol edin. D) Gevşek sıva, duvar ve tavanları kontrol edin.

5 I- Acil Durum Aydınlatma Sistemleri II- Acil Anons Sistemleri III- Acil Yardım Sistemleri IV- Acil Müdahale Sistemleri SORU 48 : Yukarıdakilerden hangileri Acil Durum Kaçış Sistemlerindendir? A) I, III B) I, II C) II, IIII D) I, IIII,IV SORU 49: Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini Acil Durum Yetkilisine iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan Acil Tahliye Ekibi hangisidir? A) Ön Test Ekibi B) İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi C) Güvenlik Ekibi D) Sosyal Yardım Ekibi SORU 50: Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir? A) Söndürme Ekibi B) Koruma Ekibi C) İlkyardım Ekibi D) Haberleşme Ekibi SORU 51: Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir? A) Acil durum planı ve tahliye planı yapılmalı B) Acil durum için toplanma yerinin belirlenmemesi C) Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli D) Plan gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş personeli içermelidir SORU 52: Yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak, aşağıdaki hangi ekibin görevidir? A)Söndürme ekibi; B) Kurtarma ekibi C) Koruma ekibi; D) İlkyardım ekibi SORU 53:Gaz ihbar telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir? A)187 B)112 C)190 D)110 SORU 54: Alo yangının telefonu aşağıdakilerden hangisidir? A) 112 B) 187 C) 110 D) 155 CEVAP ANAHTARI 1-D 11-C 21-B 31-C 41-B 51-B 2-A 12-B 22-D 32-D 42-D 52-D 3-D 13-D 23-D 33-B 43-C 53-A 4-D 14-C 24-A 34-A 44-A 54-C 5-C 15-A 25-C 35-D 45-D 6-A 16-D 26-D 36-B 46-A 7-C 17-D 27-D 37-A 47-B 8-D 18-B 28-D 38-A 48-B 9-C 19-D 29-A 39-B 49-A 10-A 20-B 30-D 40-A 50-D

6 ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER SORU 1: "Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği" aşağıdaki çalışan gruplarından hangileri ile ilgili hükümleri içerir? A) Alkolikler B) Özürlüler C) Kadınlar D) Erkekler SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklar için yapılması gereken bir yasal zorunluluktur? A) İlk yardım eğitimi alması B) Sağlık raporu düzenlenmesi C) Kulak koruyucusu takması D) Yangın tatbikatına katılması SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) On altı yaşını doldurmamış genç işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. B) Çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. C) Otuz yaş ve üstü işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması için mesleki eğitim şartı aranmaz. D) Çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. SORU 4: Yeterli koruma önlemleri alındığında her yaştaki kadın işçiler aşağıdaki işlerden hangisinde çalıştırılabilirler? A) Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işlerde B) Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işlerinde C) Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işlerde D) Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işlerinde SORU 5: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler için düzenlenecek sağlık raporları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İşyeri hekiminden alınmalıdır. B) Dahiliye hekiminden alınmalıdır. C) Aile hekiminden alınmalıdır. D) Sağlık kurulundan alınmalıdır. SORU 6: Aşağıdaki işlerden hangisinde kadın işçi çalıştırılabilir? A) Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler B) Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri C) Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler D) Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım ve onarım işleri SORU 7: İşçilerin işe başlamadan önce bedenlerinin yaptıkları işe uygun olduklarının belirlenmesi için alması gereken sağlık raporu örneği hangi mevzuatın ekinde yer almaktadır? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği B) SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü C) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği D) Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü SORU 8: Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? I. 18 yaşını bitirmemiş işçiler Ağır ve Tehlikeli İşlerde kesinlikle çalıştırılamaz II. Kadın işçiler gece çalışmalarında Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılamaz III. On altı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılamaz IV. Mesleki Eğitim almamış işçiler Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılamaz A) III, IV B) II, III C) I, II, IV D) I, III SORU 9: 16 Haziran 2004 tarih ve sayılı Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre kaç yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır? A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 SORU 10: Kadınların çalıştırılamayacağı işler hangi yönetmelikte belirtilmiştir? A) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği B) İnsan Hakları Yönetmeliği C) Kadın Hakları Yönetmeliği D) Kadınların Çalışamayacağı İşler Yönetmeliği SORU 11: Ağır ve Tehlikeli İşler Hakkındaki hükümlere uyulmaması halinde İş Kanunu nun hangi maddesine göre her işçi için beşyüz Türk Lirası ceza verilir? A) 125. Maddesine göre B) 115. Maddesine göre C) 135. Maddesine göre D) 105. Maddesine göre

7 SORU 12: Aşağıdakilerden durumlardan hangisi meydana geldiğinde ağır ve tehlikeli İşlerde çalıştırılmama durumu söz konusu olmaz? A) Ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının tespiti halinde B) Çalışan işçinin sağlık durumunun çalışmasına engel teşkil ettiği durumlarda C) 4857 Sayılı İş Kanununda Ağır ve Tehlikeli İşler ile ilgili bu yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı haller mevzu bahis olduğunda D) Çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde SORU 13: Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan işçilere alınacak sağlık raporlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sağlık raporları Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ekinde yer alan örneğe uygun olmak zorundadır B) Sağlık raporu heyet raporu olmak zorundadır C) Sağlık raporu herhangi bir biçime tabi değildir D) Yukarıda belirtilenlerin hepsi yanlıştır SORU 14: Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Buna göre bu günlerin sayısı kaç gün olarak hesap edilir? A) 5 gün B) 7 gün C) 8 gün D) 4 gün SORU 15: 4857 Sayılı İş Kanununda Ağır ve Tehlikeli İşler ile ilgili Madde-86'ya göre; "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince..., bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur? A) En az altı ayda bir B) En az iki yılda bir C) En az bir buçuk yılda bir D) En az yılda bir SORU 16: "İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın... muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca B) Askeri Hastane Hekimi Tarafından C) Özel Hastane Sağlık Kurulunca D) Adli Tıp Kurumu Sağlık Kurulunca SORU 17: 4857 Sayılı İş Kanununda geçen ağır ve tehlikeli işler ile ilgili yönetmelik ve ağır ve tehlikeli işlerde raporla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yetkili memurlar isteyince, ağır ve tehlikeli işlerde raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. B) Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. C) Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz. D) Bu raporlar damga vergisi, resim ve harçtan muaf değildir. SORU 18: Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği'nde belirtilen, "İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin...saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur? A) Nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini B) Sağlık raporlarını C) Doğum tarihleri D) Maaş bordrolarını SORU 19: Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, EK-I ' deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye hangi kurum veya kuruluş yetkilidir? A) TTB B) Sağlık Bakanlığı C) TMMOB D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SORU 20: Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun kaçıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır? A) 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır B) 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır C) 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır D) 75 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

8 SORU 21: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri yanlıştır? I. 18 yaşını bitirmemiş işçiler Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamındaki hiçbir işte çalıştırılamaz II. Bazı Ağır ve Tehlikeli işlerde, On altı yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş işçiler çalıştırılabilir. III. Mesleki Eğitim almamış işçiler Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılamaz IV. İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir. A) III, IV B)II, III C)I, II, IV D)I SORU 22: İşyerinde yapılan işlerin ağır ve tehlikeli işlerden olup olmadığı hususu hangi mevzuat ekinde yer almaktadır? A) Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği B) Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü C) İş Kanunu D) Parlayıcı Patlayıcı Maddeler Tüzüğü SORU 23: Kadın ve/veya genç işçilerin çalışabilecekleri işler hangi mevzuatta yer almaktadır? A) Kadın ve genç işçilerin çalışabilecekleri işler tüzüğü B) Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği C) Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü D) İş Kanunu SORU 24: Ağır ve tehlikeli işlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ağır ve tehlikeli işlerde, 16 yaşını doldurmamış kişilerin çalıştırılması yasaktır B) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak kişilerin mutlaka çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almış olmaları gerekir. C) Ağır ve tehlikeli işlerde, kadınların çalıştırılması yasaktır D) 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş gençler, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde çalışabilecekleri belirtilen türden ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilirler. SORU 25: Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedeki sıralanmış işlerin karşısında bulunan K harfi ne anlama gelir? A) O işte küçük işçi çalıştırılabileceği B) O işte küçük işçi çalıştırılamayacağı C) O işte kadın işçi çalıştırılabileceği D) O işte kadın işçi çalıştırılamayacağı SORU 26: Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim aldığını ortaya koyan bir belge değildir? A) İşçinin eski, işvereni tarafından verilen ve daha önce ağır ve tehlikeli bir işte çalıştığı gösteren çalışma belgesi B) Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık belgesi C) Uluslararası bir kuruluştan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belge D) İşveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler SORU 27: Ağır ve tehlikeli bir işin devamı süresince de bu işte çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için, en az bir, diğerleri için de en az bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur? A) yılda 6 ayda B)6 ayda yılda B) yılda 2 yılda D)3 ayda yılda SORU 28: Aşağıdakilerden hangisi onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği ağır ve tehlikeli işlerden değildir? A) Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler. B) Suni tahta imali işleri C) Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi D) Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler SORU 29: Ağır ve tehlikeli işlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kadın işçiler genç işçilerin çalıştırılmasına izin verilen tüm ağır ve tehlikeli işler çalıştırılabilirler B) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedeki su altı ve toprak altı işleri karşısında K harfi bulunmasa da maden mühendisi bir kadın işçi burada çalışabilir. C) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçinin çalıştığı işle ilgili almış olması gereken mesleki eğitim İş Kanunu madde 77 de düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimidir. D) Ay hali günlerinde kadınlar, çalıştırılmaları mümkün olan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar.

9 SORU 30: Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, saklanması gereken belgelerden değildir? A) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş Muayene Formu B) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Periyodik Muayene Formu C) İşçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örnekleri D) İşçilerin muhtar onaylı ikametgah (yerleşim yeri) belgeleri SORU 31: Ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçüklerin veya aynı Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırılması halinde idari para cezası kime uygulanır? A) Aynı zamanda hem işveren hem de işveren vekiline B) Sadece işveren vekiline, işverene uygulanması mümkün değildir. C) Sadece işverene, işveren vekiline uygulanması mümkün değildir. D) İşveren veya işveren vekiline SORU 32: Ağır ve tehlikeli sınıfına giren bir işyerinde çalışan aşağıdaki işçilerden hangisinin mesleki eğitim sonucu belge alma zorunluluğu yoktur? A) Kazancı B) Fabrika Müdürü Sekreteri C) Kaynakçı D) Makine Operatörü SORU 33 : Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu özellikleri arasında yer almaz? A) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin ilk girişlerinde alınır. B) İşin niteliği ve özelliğine göre fiziki muayene raporları alınır. C) Bu rapor alınmadan, 2 ay boyunca işçinin çalışma şartı aranır. D) Bu rapor işyeri sağlık birimi tarafından hazırlanır. SORU 34 : Ağır ve Tehlikeli işlerde aşağıdaki durumlardan hangisi çalışmama durumunu ifade eder? A) Çalışma ortamında fiziki yeterliliğe sahip olanlar B) Sağlık raporunda sorun olmayanlar C) Çalıştırılması sakıncalı olarak tespit edilenler D) Periyodik muayenesi yapılan işçiler SORU 35 : Elektrolitik usullerle üretim işleri, hangi ağır ve tehlikeli iş sektörüdür? A) Arama ve Sondaj İşleri B) Metalürji Sanayi İle İlgili İşler C) Taş ve Toprak Sanayi D) Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayi SORU 36 : Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işler ile ilgili olarak İş Kanunu'nda düzenlenen hususlardan biri değildir? A) Ağır ve tehlikeli işler raporu ilgili bölge müdürlüğünün talebi üzerine düzenlenir. B) Ağır ve tehlikeli işler raporu damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. C) İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur. D) Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler işe girişlerinde veya işin devamı süresince en az yılda bir kere muayene olmalıdırlar. SORU 37 : Ağır ve tehlikeli işler raporu aşağıdaki durumlardan hangisinde gerekir? I-İlk işe giriş de II-İşçinin meslek hastalığı durumunda III-İşin devamı süresince en az yılda bir defa A) I-II-III B) I-II C) I-III D) II-III SORU 38:Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitim alıp almadıklarına dair denetimler hangi bakanlık bünyesindeki müfettişler tarafından denetlenir? A) Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B) Milli Eğitim Bakanlığı C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

10 SORU 39: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları. tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. cümlesindeki boşluğa konulması gereken aşağıdaki sıralamalardan öncelik sırasına göre hangisi doğrudur? A)Sosyal Sigortalar Kurumu Hekimi/ Sağlık Ocağı Hekimi/ Hükümet veya Belediye Hekimleri /İşyeri Hekimi B)İşyeri Hekimi/ Sağlık Ocağı Hekimi/ Hükümet veya Belediye Hekimleri/ Sosyal Sigortalar Kurumu Hekimi C)İşyeri Hekimi/ Sosyal Sigortalar Kurumu Hekimi/ Sağlık Ocağı Hekimi/ Hükümet veya Belediye Hekimleri D)İşyeri Hekimi/ Sosyal Sigortalar Kurumu Hekimi/ Hükümet veya Belediye Hekimleri/ Sağlık Ocağı Hekimi SORU 40:Aşağıda belirtilen belgelerden hangisi Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak işçilerin, mesleki eğitim aldıklarını gösteren belgelerden sayılmaz? A) 3308 sayılı Kanuna göre verilen kalfalık belgesi. B) Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi, C) Makine Mühendisleri Odasından alınmış olan Greyder Operatör belgesi D) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, SORU 41:Ağır işte çalışan bir erkek için gerekli olan günlük enerji miktarı nedir? A)2500 kcal/gün B)3000 kcal/gün C)3500 kcal/gün D)4000 kcal/gün SORU 42:Hafif işlerde çalışan bir erkek için gerekli olan günlük enerji miktarı nedir? A)2000 kcal/gün B)2500 kcal/gün C)3500 kcal/gün D)4000 kcal/gün SORU 43:Ağır işte çalışan bir kadın için gerekli olan günlük enerji miktarı nedir? A)2500 kcal/gün B)3000 kcal/gün C)3500 kcal/gün D)4000 kcal/gün CEVAP ANAHTARI 1-C 11-D 21-D 31-D 41-D 2-B 12-A 22-A 32-B 42-B 3-C 13-A 23-B 33-C 43-B 4-C 14-A 24-C 34-C 44-5-A 15-D 25-C 35-B 45-6-C 16-A 26-A 36-A 46-7-C 17-D 27-B 37-A 47-8-A 18-A 28-C 38-D 48-9-B 19-D 29-C 39-C A 20-B 30-D 40-C 50-

11 ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI BAKIM ONARIM İŞLERİNDE İSG SORU 1: Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre madde-502'de belirtilen "Bakım ve onarım işleri ile görevlendirilenlere, yapılacak işlerin gerektiği bütün aletleri alabilecek büyüklükte ve işyerindeki platform veya diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek takım çantaları veya kutuları verilecek, bakım ve onarım işlerinde kullanılan büyük aletlerin taşınması için,...z... bulundurulacaktır." Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Vinçler B) Özel el arabaları C) Emniyet kemerleri D) Güvenlik halatı SORU 2:Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Kuyu veya diğer yer altı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacaktır. B) Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce, bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece devamlı olarak bol oksijen verilecektir. C) Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır. D) Kuyu veya diğer yer altı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir. SORU 3:Aşağıdaki cümlelerden hangisi bakım onarım sistemlerinde alınması gereken tedbirler açısından eksik olan bir işlemdir? A) Bakım onarım ekibinin işe başlamadan önce gerekli tedbirleri alması B) Tamir bakım işinin planlı yapılması, beklenmedik arızalar için de plan yapılması C) Gerekli yerlerden sözlü izin alınması D) İzin veren makamların gerekli tedbirleri alıp izin vermesi SORU 4:Bakım ve onarım işlerinde kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin hangi bölümlerinde yapılmalıdır? A) En uzak kısımları üzerinde ve bu yerin çıkış ucunda B) En yakın kısımları üzerinde ve bu yerin giriş ucunda C) En yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda D) En yakın kısımları üzerinde ve bu yerin çıkış ucunda SORU 5: Bakım ve onarım işlerinde aşağıdaki sebeplerden hangisi kaza meydana gelmesinde en çok yüzdeye sahip etkendir? A) Çalışma izni alınmaması, uygun olmaması veya uygulanmaması B) Kişisel koruyucu donanımların bulunmaması, uygun olmaması veya kullanılmaması C) Çalışılan yerin uygun şartlarda olmaması D) Yeterli eğitimin verilmemesi, yeterli denetim ve gözetim yapılmaması SORU 6: Bakım onarım işleri sırasında yaşanan kazaları önlemek için alınması gerekli tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I- Muayene veya bakım sırasında, koruyucuların kaldırılması gerektiğinde gücün kesilmesi, şalterin kilitlenmesi, II- Çalışma izin sistemi uygulanması III- En geç yılda bir kez düzenli olarak yapılması IV- Bakımların uzman kişiler tarafından yapılması A) I-II-III B) II-III-IV C) I-III-IV D) I-II-IV SORU 7: Bakım onarım çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği bakımdan en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Makine ve tesisin ömrünün uzamasına katkıda bulunur B) Beklenmedik arızaları önler C) Malzeme hasarlarını önler D) Zaman kayıplarını önler SORU 8: İçinde parlayıcı patlayıcı maddelerin bulunduğu tank ve depoların kaynakla tamir bakımında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A) Diğer tank ve depolarla olan bağlantıların kesilmesi B) Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarılmalı C) Rutubetli ve iletken ortamlarda 24 volt aydınlatma cihazları kullanılmalı D) İçine su doldurularak, buhar veya asal gaz verilerek temizlenmeli

12 SORU 9: İçinde parlayıcı madde depolanan veya bu maddelerle kirlenmiş tank yahut varillerin, kaynakla tamiri yapılmadan önce, içi buhar ve deterjanla temizlendikten sonra kap içerisi aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? A) Su veya asal gazlarla B) Kum veya talaşla C) Daha önce içerisinde bulunan kimyasal maddelerle D) Basınçlı havayla SORU 10: Bakım ve onarım işlerinde rutubetli ve iletken ortamlarda çalışma yapılırken kullanılan aydınlatma cihazları hangi gerilimde olmalıdır? A) 120 volt B) 240 volt C) 24 volt D) 90 volt SORU 11: "Muayene veya bakım sırasında, koruyucuların kaldırılması gerektiğinde,..." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Güç kesilmeli şalter ise açılmalıdır. B) Güç verilmeli şalter ise kilitlenmelidir. C) Güç kesilmeli şalter ise kilitlenmelidir. D) Güç verilmeli şalter ise açılmalıdır. SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım ekibine yeterli düzeyde verilecek eğitimlerden değildir? A) Makinelerin korunması ilkeleri B) Kaza saptama C) Bakım işlerinde çalışma izni hususları D) Elektrik ve mekanik güvenlik SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinin yapılmasındaki hedefler arasında yer almaz? A) Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak B) Arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp tedbir almak C) Tesisin ömrünü uzatmak D) Kazalar vuku buldukça gerekli tedbirleri almak SORU 14: Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinde sık rastlanan kaza türlerinden elektriğe çarpılma nedenlerinden biri değildir? A) Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından B) Ortamın çok iletken bir ortam olmasından C) Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmamasından D) Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli(24 Volt) olmasından SORU 15: Aşağıdakilerden hangisi bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin gerçekleştirilme zamanlarından biri değildir? A) Acil durum esnasında B) Bakım-onarım sırasında C) Bakım-onarım sonrasında D) Bakım-onarım öncesinde SORU 16: Aşağıdakilerden hangisi elektrik bakım-onarım işlerinde güvenlik tedbirleri kapsamında yer alır? A) Alçak gerilim için (AG Eldiveni), yüksek gerilim için (YG Eldiveni) kullanılmalı B) Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem bahis konusu olmadıkça iletken bir eşya üzerinde durulmalı C) Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmemeli D) Yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmamalı SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi makina bakımlarında iş güvenliği kapsamında yer almaz? A) Bakıma alınan makinanın elektrik devresinin akımı kesilmeli ve kilitlenmeli, kilitleme tertibatı yok ise sigorta alınmalıdır ve üzerine ikaz levhası (kart) asılmalıdır B) Zorunlu olmadıkça zehirli ve tehlikeli işler hava kararmaya başladıktan sonra yapılmalıdır C) İş Güvenliği yetkililerin (İSGB veya OSGB) öngördüğü önlemler alınmadan çalışmaya başlanmamalıdır D) Çalışan makina üzerinde hiç bir surette bakım yapılmamalıdır SORU 18: Aşağıdakilerden hangisi, bakım-onarım işlerinde genel iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arasında yer almaz? A) Kazan veya kaplarda çalışılacağı zaman sıcaklık emniyet sınırlarına düşmeden içeri girmemek B) Arkadaşının çekiç veya ağır bir şeyle üzerine vurduğu aleti elle tutmak yerine uygun bir pens, kıskaç gibi aletler kullanmak C) Asetilen ve oksijen tüplerini kullanırken, depolarken, doğrudan doğruya güneş ışıklarının altında ve aşırı soğukta bırakmamak D) Matkap, freze, torna tezgahlarından çıkan talaşları, el ile temizlemek

13 SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi, bakım-onarım işlerinde yaşanan kazaları diğer kazalardan farklı kılan sebeplerden biri değildir? A) İşin bitiminde, daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin tekrar yerleştirilmemiş olması B) Çalışmaların aceleye getirilmeden yapılması, planlı yapılması C) Gerekli yerlerden izin alınmaması, izin veren makamların gerekli tedbiri almaması D) Bakım-onarım öncesinde, işe başlamadan önce gerekli tedbirlerin alınmamış olması, işe apar topar başlanması SORU 20: Aşağıda belirtilenlerden hangisi bakım- onarım işlerinde uygun bir davranış değildir? A) Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerekiyorsa, bunlar makina durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır. B) Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makina, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir. C) Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir D) Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarımında gerekli önlemler alınacaktır. SORU 21: Normal şartlarda bakım onarım işlerinde aşağıdakilerden hangisinde kaza riski en fazladır? A) Sözlü talimat B) Yazılı talimat C) İkaz işaretleri D) Denetim SORU 22: Bakım işlerinde çalışma izninin aşağıdakilerin hangisinin içinde yer alması en uygundur? A) Plansız bakım B) Planlı bakım C) Denetim sistemi D) Otokontrol mekanizma SORU 23: Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında hedeftir? A) Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak B) Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalar meydana gelmesini önlemek için arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp gerekli önlemleri almak C) Makine ve Tesisin ömrünü uzatmak D) Hepsi SORU 24: Bakım ve onarım işlerinde en sık rastlanan kazalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar B) Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar C) Elektriğe çarpılma, Hareketli kısımlarda yaralanma, Düşme şeklindeki kazalar D) Hepsi SORU 25: Aşağıdakilerden hangisi Bakım ve onarım işleri arasındadır? A) Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım B) Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım C) Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım D) Hepsi SORU 26: Aşağıdakilerden hangisi makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalar arasındadır? A) Bakım ve onarım hizmetleri B) Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan hizmetler C) İnşaat hizmetleri D) Hiçbiri SORU 27: Bakım ekibine aşağıda yazılı olan konulardan hangisinin eğitim olarak verilmesi gerekli değildir? A) Makinelerin korunması ilkeleri konusunda B) Bakım ve onarımın en kısa sürede nasıl yapılacağı konusunda C) Elektrik ve mekanik güvenlik konusunda D) Bakım işlerinde çalışma izni konusunda

14 SORU 28: Bakım ve onarım hizmetlerini aşağıda belirtilen hangi amaç için yapmak uygun değildir? A) Makineyi, tezgahı veya tesisi; üretildiği amaç haricinde başka fonksiyonları da yerine getirmesi için uygun hale getirmek B) Makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını sağlamak C) Beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmamasını önlemek D) İstenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmasını önlemek SORU 29:Bakım onarım çalışmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Rutubetli ve iletken ortamlarda 24 voltluk aydınlatma cihazları kullanılmalıdır B) Bakım ve onarım personelinin, portör muayeneleri 3 aylık aralıklarla yaptırılmalıdır C) Patlama riski yüksek olan alanlarda bakım personeline anti statik tabanlı iş ayakkabısı verilmelidir D) İşletmeye yeni makine alımlarında, kurulacak komisyonlara bakım personelinden temsilci dahil edilmelidir SORU 30:Bakım onarım işlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi İSG kurallarına aykırıdır? A) Bakım ve onarım için makine koruyucularının çıkarılması durumunda, bakım işi bittikten sonra koruyucular tekrar yerine takılmalıdır. Koruyucu takılmadan makine çalıştırılmamalıdır. B) Parça temizliğinde benzin, tiner gibi kolay alevlenici maddeler kullanılmamalıdır. C) Basınç altındaki kaplarda bakım-onarım çalışması yapılmamalıdır. D) İçerisine alevlenebilir maddeler bulunan veya bu maddeleri ihtiva edip de boş olan fıçı, bidon, varil vs. kapların kaynak, tamirat ve vs. işlemleri başka bir işleme gerek kalmaması için kaplar boşaltılıp en az 1 gün bekledikten sonra yapılmalıdır. SORU 31: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır. B) Kazanların basınç altında iken onarımları tecrübeli ustalar tarafından yapılmalıdır. C) Onarılacak tank ve depoların diğer tank ve depolarla bağlantıları kesilmelidir. D) Onarılacak tank ve depoların içinde mekanik karıştırma tertibatının bulunduğu durumlarda, onarım başlamadan önce karıştırma tertibatının güç kaynağı ile irtibatı kesilmelidir. SORU 32: Bakım onarım sırasında koruyucuların kaldırılması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Güç kesilmeli, şalter kilitlenmelidir. B) Üretime devam edilmelidir. C) Bakım onarım işi, bakım onarım işinin yapıldığı makinenin ustası tarafından yapılmalıdır. D) Bakım onarımın hızlı yapılabilmesi için koruyucular iptal edilmelidir. SORU 33: Daha önce benzin, fueloil v.b. depolanması için kullanılmış kap, kaynakla tamir işleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılmalıdır? A) Kap boşaltıldıktan sonra kaynak işlemi yapılmalıdır. B) Kap boşaltıldıktan sonra buharla temizlenir sonra içerisine su (Azot v.b asal gazla) doldurularak kaynak işlemi yapılmalıdır. C) Kap yerinden sökülür ve doldurma ağzı aşağı gelecek şekilde 2 saat bekletildikten sonra kaynak işlemi yapılır. D) Kap kaynak işlemimden önce su ile yıkanır ve daha sonra kaynak işlemi yapılır. SORU 34: Bakım onarım işlerinde çalışan personel için aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir? A) Koruyucu malzeme kullanmak. B) Bakım kurallarına uymak. C) Eğitimli ve ehil olmak. D) Üretim SORU 35: Patlayıcı ortamlarda elektrikle ilgili bakım onarım çalışmalarında,alınacak önlemlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? A)Enerjisinin kesilmesi B)Ehliyetli kişi çalıştırılması C)Uzman nezaretinde çalıştırılması D)Uygun el aletleri kullanılması SORU 36: Elektrik çarpması riski bulunan bir makinede bakım onarım çalışması yapılması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması en etkili çözümdür? A)Gerekiyorsa sistemin enerjisi kesilmeli B)Tehlikeli alan işaretlenmeli C)Çalışma bölgesine topraklama yapılmalı D)Kişisel koruyucu kullanılmalı SORU 37: Bakım ve onarım işlerindeki kazalar işe başladıktan sonra en çok kaçıncı saatlerde görünmektedir? A) 0-1 B) 2-3 C) 4-5 D) 3-4

15 CEVAP ANAHTARI 1-B 11-C 21-A 31-B 2-B 12-B 22-B 32-A 3-C 13-D 23-D 33-B 4-C 14-D 24-D 34-D 5-A 15-A 25-D 35-A 6-D 16-A 26-A 36-A 7-B 17-B 27-B 37-A 8-B 18-D 28-A 38-9-A 19-B 29-B C 20-D 30-D 40- ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI BASINÇLI KAPLARLA ÇALIŞMALARDA İSG SORU 1:Aşağıdakilerden hangisi basınç ayarlama görevini yapan cihazdır? A) Regülatör B) Presostat C) Diferansiyel D) Manometre SORU 2:Aşağıdakilerden hangisi "Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik"ine göre, muayeneden sorumlu teknik personelin sahip olması gereken özelliklerden biridir? A) Uygulanan testlerin gerekleri hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı B) Mesleki İngilizcesi yeterli düzeyde olmalı C) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olmalı D) İmalatçı firmanın montaj sorumlusu olmalı SORU 3: Basınçlı kaplarda infilak tehlikesinden korunmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması İSG açısından doğru değildir? A) Basınçlı kabın hacmi küçültülmelidir. B) Basınçlı kaplar gerekli emniyet cihazları ile donatılmalıdır. C) Periyodik bakım ve deneyleri yapılmalıdır. D) Tasarım ve imalat yetkili teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır SORU 4: Basınçlı kaplar ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A) Basınçlı kaplar İSG yönünden tehlike ve risk oluşturmazlar. B) Basınçlı kap tasarım ve imalatından kaynakçı elemanlar sorumludur. C) Basınçlı kapların şekilleri küresel, silindirik ya da bunların bileşimlerinden oluşur. D) Basınçlı kaplar yer altına özel yerlere yerleştirilmelidir SORU 5: Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere kompresörlerin kontrol ve deneyleri için verilen sürelerden hangisi yanlıştır? A) Periyodik olarak 6 ayda bir B) Kompresörün montajından sonra ve çalıştırılmasından önce C) Kompresör üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra D) Periyodik olarak 12 ayda bir SORU 6: Buhar ve sıcak su kazanlarının kontrolleri ve deneyleri için aşağıda verilen sürelerden hangisi yanlıştır? A) İmalinin bitiminde B) Monte edilip kullanılmaya başlamadan önce C) Kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra D) En az 6 (altı) ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce SORU 7: Kazanların hidrolik basınç deneyleri en yüksek çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılacaktır? A) 1,5 B) 1 C) 2 D) 2,5

16 SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi "Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmeliğine göre, muayeneden sorumlu teknik personelin sahip olması gereken özelliklerden biridir? A) Uygulanan testlerin gerekleri hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. B) Mesleki İngilizcesi yeterli düzeyde olmalı C) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olmalı D) İmalatçı firmanın montaj sorumlusu olmalı SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi kazan dairesinin en belirgin özelliğidir? A) Kalın dış duvarlar B) Havalandırma C) Aydınlık ortam D) Kuru ortam SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir? A) LPG tankı B) Kompresör C) Benzin tankı D) Otoklavlar SORU 11: Basınçlı kaplarda test basıncı çalışma basıncının ne kadarı olmalıdır? A) 1,5 B)2 C)3 D)5 SORU 12: Kompresörlerde alınacak güvenlik önlemlerinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kompresör periyodik kontrolleri yılda 1 kez olmalıdır. B) Sabit Kompresör deposu patlamaya karşı dayanıklı bir bölmeye alınmalıdır. C) Seyyar kompresörler çalışan işçiden en az 5 m uzaklıkta bulunmalıdır. D) Kompresör deposu üzerinde manometre bulunmalıdır SORU 13: Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) İşletme basıncının 1.5 katına eşit hidrostatik test uygulanır. B) Tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test yada pnömatik test uygulanır. C) Tasarım basıncının 1.25 katı ile tahribatsız muayene metodları uygulanır. D) İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek yoktur. SORU 14: Aşağıdakilerden hangisi hava tankları için emniyet cihazı değildir? A) Manometre B) Presostat C) Termometre D) Emniyet valfi. SORU 15: Basınçlı kaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yanıcı ve yakıcı özellikteki tüpler bir arada depolanamaz. B) Tüplerin depolandığı alanın zemini toprak olmalıdır. C) Oksijen tüplerinin renkleri mavidir. D) Asetilen tüplerinin renkleri sarıdır. SORU 16: Seyyar kompresörler çalışan işçilerden en az kaç metre uzakta olmalıdır? A)1 m B)3 m C)5 m D)10 m SORU 17: İç basıncı kaç bardan büyük olan kaplara ve ekipmanlara basınçlı kap denir? A)0,5 B)1 C)1,5 D)2 SORU 18: Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik vanası vardır? A) 2 adet B) 3 adet C) 4 adet D) 1 adet SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir? A) Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyip boru tesisatına bağlanacaktır. B) Basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110 C'yi geçmeyecektir. C) Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 C'nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır. D) Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir ağız bulunacaktır. SORU 20: Çelik Kaplar için asgari çalışma sıcaklığında, üç adet boylamasına test parçasının ortalama kırılma enerjisi için ne söylenebilir? A) 35 J/cm2'den az olmamalıdır B) 25 J/cm2'den fazla olmamalıdır C) 25 J/cm2'den az olmamalıdır D) 35 J/cm2'den fazla olmalıdır

17 SORU 21: Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Ve Basınç Düşürme Cihazlarından biri değildir? A) Tahliye vanası B) Patlama diski C) Bel verme çubukları D) Emniyet valfleri SORU 22: Aşağıdakilerden hangisi bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması gereken yükleme şekillerinden biri değildir? A) Rüzgar B) Eğim-Sehim C) Ağırlık (ölü yükler) D) Statik ve Dinamik yükleme SORU 23: İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından konulacak yazılı plakada aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmayabilir? A) Kontrol tarihib) Kap hacmi (litre) C) En düşük çalışma basıncı D) İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare) SORU 24: Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten,işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine... denir. Boşluğa ne gelmelidir? A) Kriyojenik Tanklar B) Otoklav Kazanı C) Boyler Kazanı D) Hidrofor Sistemi SORU 25: Hukuki dayanak: Kazan dairelerinin özellikleri konusunda İ.S.İ.G.Tz.Md:213 te: İşyerinde kullanılan bütün , yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve dairesinin üstündeki katta, işçi çalışmayacaktır. Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelir? A) Feci / kazan B)Kazanlar / kazan C)Tüplü / kalorifer D)Malzemeler / kalorifer SORU 26: Kazan operatörü : Kazanlar ehliyeti.... veya tarafından kabul edilen kişiler tarafından işletilecektir. ( İ.S.İ.G. Tz. Md:210) Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelir? A) Mühendisler / yetkili servisler B) operatör / mühendisler C) hükümet / mahalli idareler D) Uzmanlar / halk SORU 27: Aşağıdakilerden hangisi Kazanın işletmesi ile görevlendirilecek personelin iyi bilmesi ve tecrübe sahibi olması gereken konulardan değildir? A) Bütün donanımın görevlerini B) Bütün kontrol devreleri ve ölçü aletlerinin takibi C) Sistemin; çalışma basınç ve sıcaklığı ile akış miktarlarını D) Kazanlarla ilgili çalışan kişilerin ekonomik ve ruhsal durumlarını SORU 28: Aşağıdakilerden hangisi buhar kazanlarının teknik periyodik kontrol raporunda yer almaz? A) Periyodik kontrolün yapıldığı tarih B) Raporun düzenlendiği tarih C) İmalatçı firma bilgileri D) Kontrolün yapılmasını isteyen kuruluşun unvanı SORU 29: Aşağıdakilerden hangisi İşyerinde, kazanlar ile ilgili düzenlenerek hazır bulundurulması gereken, belge ve kayıtlardan değildir? A) Kazan İşletme Defteri B) Kazan İşletme Talimatları C) Operatör Ehliyeti ve Meslek içi eğitim belgeleri D) Kazanı dairesi ortamının huzur ve temizliği SORU 30: Kazan dairelerinin özelliklerinin sıralandığı aşağıdaki cümlenin; (İ.S.İ.G.Tz.Md:213) İşyerinde kullanılan bütün kazanlar , karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve dairesinin üstündeki katta, işçi çalışmayacaktır. İSG yönünden anlamlı olması için bırakılan boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? A) sıcağa / kazan B) yangına ve patlamaya / kazan C) kimyasallara / kalorifer D) malzemelere / kalorifer SORU 31: Aşağıdakilerden hangisi kazan dairelerinin özelliklerinden biri değildir? A) Patlamalara ve yangına dayanıklı olması B) Kapı ve pencereleri dışarı açılmalı C) Patlayıcı maddelerin depolanması D) Uygun drenaj sistemi olması

18 SORU 32: Aşağıdakilerden hangisi, buhar kazanları içinde çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir? A) Kazan içi seyyar aydınlatmada küçük gerilim (24-42 Volt) kullanılması, B) Baca kanallarının olması C) İkaz levhalarının renkleri göze hoş gelmesi D) Kazan içinde elektrikli el aletlerinin yeterli olması SORU 33: Buhar kazanlarında en az kaç adet su seviye göstergesi bulunmalıdır? A) Buhar kazanlarında su seviye göstergesi bulunması gerekmemektedir. B) 4 adet C) 2 adet D) 1 adet SORU 34: Kazanlarda bulunacak göstergelere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Kazanın en yüksek çalışma basıncını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacaktır. B) Manometrenin işaretleri, kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır. C) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır. D) Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır. SORU 35: Kazanlar ve basınçlı kaplara uygulanan hidrolik basınç deneyi kazan konstrüksiyon basıncının kaç katı ile yapılmalıdır? A) 4,5 B) 3,5 C) 2 D) 1,5 SORU 36:Basınçlı kapların basınç testinde hangi malzeme kullanılır? A) Hava B) Su C) Gaz D) Hepsi SORU 37: Elektrik tesisatının exproof olması basınçlı kaplardan kaynaklanan hangi tehlikeye karşı önlem olarak amaçlanmıştır? A) Parçalanma Tehlikesi B) Boğulma ve Zehirlenme Tehlikesi C) İnfilak Tehlikesi D) Kimyevi ve termal Yanık Tehlikesi SORU 38: Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere, kontrol ve deneylerin periyodik olarak ne kadar sürede yapılır? A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl SORU 39: Sabit kompresörlerin depoları iş yerinde nerede olmalıdır? A) Havanın kullanıldığı en yakın yerde B) Dayanıklı bir bölümde, çalışanlardan uzakta bir yerde C) Akaryakıt istasyonu yanında D) Ambarın içinde SORU 40: İmalatçı firmalar kompresör üzerinde aşağıdaki hangi bilgiyi yazmak zorunda değildirler? A) İmalatçı firmanın adı, B) Yapıldığı yıl C) Kompresörün ağırlığı, D) En yüksek çalışma basıncı SORU 41: Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi o kademede izin verilen en yüksek basıncının kaç katı ile yapılır? A) 1,5 B) 2,5 C) 3,5 D) 4,5 SORU 42: Kompresörden elde edilen basınçlı havanın aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde kullanılması doğrudur? A) İnsanların üzerinin temizlenmesinde, B) Doğrudan nefes almak amacıyla, C) Dalış tüpü doldurulmasında, D) Basınç regülatöründen geçirdikten sonra, SORU 43: Kazananlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir? A) Sirkülasyon pompası B) Brülör C) Duman boruları D) Manometre SORU 44: Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır? A) 1 adet B) 2 adet C) 3 adet D) 5 adet SORU 45: Soğutma tanklarında en az kaç tane basınç ayar vanası vardır? A) 4 adet B) 3 adet C) 2 adet D) 1 adet

19 SORU 46: Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır? A) Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada B) Çalışma yapılan katların en üst katında C) Çalışma yapılan katın bodrumunda D) Çalışma yapılan katta SORU 47: Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar "Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği" uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır? A) Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından B) Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdan C) Alaşımlı çelik malzemelerden D) Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden SORU 48: Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uyarınca bir basınçlı kabın iç basıncı için verilen sınır değerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A )Asgari basıncı 2 bar'dan yukarı olmalıdır B)Azami çalışma sıcaklığı 250 0C'den yukarı olamaz C)Asgari çalışma sıcaklığı C'den aşağı olamaz D)Azami çalışma basıncı 30 bar'dan fazla olamaz SORU 49: Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır? A) 100 0C'den fazla olamaz B) 185 0C'den fazla olama C) 85 0C'den fazla olamaz D) 150 0C'den fazla olamaz SORU 50: Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç basıncı ne olursa olsun gerçek et kalınlığı en az ne kadar olmalıdır? A) 2mm.'den az olmamalıdır. B) En az 3mm. Olmalıdır. C) En az 5mm.den olmalıdır. D) 3mm.den fazla olmalıdır SORU 51: Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır? A) 100 ºC' den fazla olamaz B) 85 ºC' den fazla olamaz C) 185 ºC' den fazla olamaz D) 150 ºC' den fazla olamaz SORU 52: Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir? A)İşaretlemeler B)Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları C)Kabın öngörülen kullanım amacı D)Tehlikelerin renk kotları SORU 53: Basit basınçlı kaplar yönetmeliğine göre basınçlı kabın veya tanıtım plakasının üstünde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir? A)Bar cinsinden azami çalışma basıncı B)Azami çalışma sıcaklığı (0C) olarak C)Kabın imalat malzemesi D)Kabın kapasitesi Litre olarak SORU 54: Aşağıdakilerden hangisi AT doğrulamasını uygulayacak olan muayene kuruluşlarını tayin ederken dikkat edilmesi gereken asgari kriterlerden birisi değildir? A) Muayene kuruluşunun yöneticisi ve doğrulama testlerini uygulamaktan sorumlu personel, muayene edilecek kapların ya da teçhizatın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montaj sorumlusu ya da bunların yetkili temsilcisi olabilirler B) Muayene kuruluşu, doğrulamalarla ilgili idari ve teknik görevleri tam olarak yerine getirmek üzere gerekli personeli bulundurmalı ve yeterli teçhizata sahip olmalıdır. C) Sorumluluk milli kanunlara göre devlet tarafından üstlenilmemiş ise muayene kuruluşu sorumluluğu almalı ve üçüncü taraf sigortayı sağlamalıdır D) Muayene personeli mutlaka tarafsız olmalıdır. SORU 55: Aşağıdakilerden hangisi Zorlayıcı Testler (deformatif) içerisindedir? A) Radyografi testi B) Pnömatik test C) Manyetik partiküler testi D) Ultrasonik test

20 SORU 56: Aşağıdakilerden hangisi AT Doğrulamasının işlemlerinden biri değildir? A) Rüzgar testi B) Dahili parçalar ve kaynaklar konusunda inceleme C) Her emniyet aletinin ve bağlanan ölçme ekipmanının muayenesi D) Malzeme karakteristiklerinin incelenmesi SORU 57: Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap çeşitlerinden değildir? A) LPG tankı B) Basınç ve sıcaklık şalterleri C) Boru hatları D) Kriojenik tanklar SORU 58: Aşağıdakilerden hangisi emniyet cihazlarından biridir? A) Küresel valfb) Elektrik ölçüm cihazı C) Patlama diski D) Hidrofor SORU 59: Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplardan kaynaklanan İSG Tehlikelerinden biri değildir? A) İnfilak Tehlikesi B) Parçalanma Tehlikesi C) Boğulma zehirlenme D) Dolaşma Tehlikesi SORU 60: Aşağıdakilerden hangisi, basınç göstergesi türü emniyet cihazlarından birisidir? A) Termometre / termo kupl B) Manometre / presostad C) Blöf valfi D) Nefeslik / genleşme valfi SORU 61:Bir buhar kazanının en önemli tehlikesi nedir? A)Buhar sızdırması B)Kötü ısıtma C)Su damlatma D)Kazan patlaması SORU 62:Aşağıdakilerden hangisi ısı transfer sisteminin en yüksek noktasında havayı tahliye etmek için bulunan alettir? A) Seviye göstergesib) Basınç göstergesi C) Termometre D) Yaylı emniyet valfi SORU 63:Basınçlı tankın en alt hizasında bulunan vana ne işe yarar? A)İçinde biriken yağ, su gibi atıkların çıkışını sağlar. B)Tankı doldurmak için kullanılır. C)Gerekirse numune almak için kullanılır D)Emniyet için kullanılır SORU 64: Kazan periyodik kontrol ve deneyleri ile basınç testi, işletme basıncının kaç katı ile ve ne şekilde yapılmalıdır? A) 1,25 katı ile / gözle muayeneb) 1,5 katı ile / pnömatik C) 2,0 katı ile / radyografik D) 1,5 katı ile / hidrolik SORU 65: Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda kullanılan emniyet cihazlarından biri değildir? A) Emniyet valfi B) Patlama diski, B) Presostat D) Besleme takozu SORU 66: Basınçlı kaplar üzerinde bulunan emniyet supablarının işletme sırasında denenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her vardiyada veya günde en az bir defa denenecek, B) Her yer değişiminde denenecek, C) Periyodik olarak ayda bir denenecek, D) Yılda bir denenmesi gereklidir, SORU 67: Emniyet supapları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Basınçlı kaplarda iki veya daha fazla emniyet supabı varsa hepsi en çok basınca göre ayarlanacak B) En yüksek işletme basıncının onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır. C) Basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı bulunacaktır. D) Emniyet valfi basınçlı kaba doğrudan doğruya bağlı olacaktır. SORU 68:... bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme borusunun çapına... ve basıncı çabucak düşürecek şekilde yapılmış olacaktır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere İSG mevzuatı uyarınca hangi seçeneklerin gelmesi uygundur? A) Termostat / yeterli B) Emniyet supabı / uygun büyüklükte C) İmalatçı etiketi / yaklaşık değerde D) Tasviye cihazı / bağlanabilen

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK RASTLANAN KAZA TÜRLERİ:

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK RASTLANAN KAZA TÜRLERİ: Bakım ve onarım hizmetleri; Makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK İLGİLİ MEVZUAT İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ONİKİNCİ BÖLÜM BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK Bakım ve onarım hizmetleri; makine, tezgâh ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA Teknik Muayene, 2008 yılında kurulmuş bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 2009 yılında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 2015 yılında İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarı

Detaylı

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim:

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim: Tanımlar Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt a kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt un, doğru akımda 120 Volt un üstünde olan, yüksek gerilimde ise,

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu.

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu. Bugünlerde TESK tarafından hükümete gönderilen önerilerden biri de, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren 4 yıl sonraya

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR BUHAR KAZANI Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri madde: 207,208,209,210 Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HİDROFOR İSG TALİMATI

HİDROFOR İSG TALİMATI HİDROFOR İSG TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan HİDROFOR kullanımı, tamir, bakım ve temizlik işleminde iş sağlığı ve güvenliği açısından

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 İş Güvenliği Mühendisliği Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 2007 Yılı SSK İstatistikleri İş Kazası Sayısı : 80602 İş kazaları sonucu ölüm sayısı : 1043 Sürekli iş

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Güvenlik Donanımları Yasal Mevzuatlar Güvenlik Donanımları Hat üzerinde gerilimin bulunup bulunmadığının kontrolü,

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL İ 34 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar 260.

Detaylı

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi : 20.01.2004 Salı Resmi gazete Sayısı : 25352

Detaylı

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM SORULARI 1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin amacı: Çalışma ortamı gözetiminin tanımı, Kapsamı ve İş güvenliği uzmanın çalışmalarındaki yeri ve önemini kavramak. ÖĞRENİM HEDEFİ: Çalışma ortamının gözetimini tanımlar

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar;

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; Tablo 6: Denetimlerde Tespit Edilen Noksan Hususlar SıraNo Noksan Hususlar Tespit Sayısı 1 Akaryakıt tankı çevresinde boşluklar

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı