Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık Karşıyaka İzmir,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com"

Transkript

1 KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK MÜNİR KARINCAOĞLU

2 Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir,

3 İÇİNDEKİLER 1 KAĞIT FABRİKALARINDA RİSK YÖNETİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 2 BAŞARILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 12 3 ŞİRKET POLİTİKASI OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 13 4 RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMASI 17 5 KAĞIT FABRİKALARINDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRMESİ 29 6 ÇALIŞANLARIN SICAĞA KARŞI KORUNMASI 35 7 H 2 S TEHLİKESİ 37 8 KAĞIT FABRİKALARINDA MAKİNA KORUYUCU TİPLERİ ve SEÇİMİ 40 9 MAKİNA KONTROLUNDA İŞ GÜVENLİĞİ TABANLI KONTROL SİSTEMLERİ DÖKÜNTÜLERİ ALMA ELEK VE KEÇE DEĞİŞİMLERİ KAĞIDIN BAĞLANMASI GÜVENLİ/EMİN ERİŞİM KAPALI ALANLAR, EMİN GİRİŞ MÜSAADESİ VEYA GÜVENLİ İŞ SİSTEMLERİ TEMİZLİKLER BALYA TELLERİNİN ELLE KESİLMESİ BALYA TELLERİNİN MAKİNAYLA KESİLMESİ PULPER BESLEMESİ ve BALYA KONVEYÖRLERİ KUYRUK HALATI SARICISI VE KUYRUK GİYOTİNİ PULPERLER HAMUR KASASI ELEK/ELEKLER SAFİHANIN PRES BÖLÜMÜNE GEÇİRİLMESİ PRES BÖLÜMÜ KURUTMA BÖLÜMÜ TUTKAL PRES BÖLÜMÜ KALENDERLER VE SÜPER KALENDERLER YANKİ SİLİNDİRLER MAL SARICILAR BEDENEN YAPILAN İŞLER ve HAMALİYE İŞLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATLARINDAN NOTLAR (TMMOB, 2011) EK 1. İstatistiki Veriler (SGK verileri, MMO yayınları) EK 2. Risk Değerlendirme Formu Örnekleri EK 3. Güvenli İş Sistemleri ve Örnekler Ek 4. İş Müsaadesi nedir? EK 5. Olay Araştırması için kontrol listesi ve raporlama EK 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu EK 7. Gürültü Yönetmeliği EK 8. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 156

4 KAĞIT FABRİKALARINDA RİSK YÖNETİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Kağıt fabrikaları yüksek bütçeli yatırımlardır. Fabrikalar teknik özellikleri bakımından birbirine benzemeyen, birden çok üniteden meydana gelir. Aslında sistemlerden oluşan bir üst sistemdir. Kağıt makinası salonu ile buhar santralı, ham madde depoları ile ürün depoları, arıtma ünitesi ile hamur hazırlama, enerji dağıtım tesisi ile laboratuar birbirinden çok farklı riskler taşır. Buna su kaynaklarının mevsimsel değişimi, atıkların yönetimi ve çevre ile ilgili mevzuatlar, bölgesel iklim farklılıklarının getirdiği sorunlar, arızalar, yangın ve deprem gibi farklı riskler eklendiğinde, fabrikaların yaşamlarını sürdürmeleri, üretim çabalarının ötesine geçmekte ve kalıcı olmak adına geleceğin yönetilmesi ve bu günden kontrol edilmesini gerektirmektedir. RİSK YÖNETİMİNE GİRİŞ Risk, bir kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasını engeleyebilecek ve beklenmeyen zararlara yol açabilecek her türlü durum ya da olay/olaylardır. O nedenle kurumlarda tehlikeler ve riskler tespit edildikten sonra, teker teker analiz edilmelidir. İyi bir risk analizinde, sadece riskin büyüklüğü ve seviyesi değil, oluşabilecek sonuçlar da ortaya konur. Risklerin çok olduğu kurumlarda, yöneticilerin temel görevlerinin başında riskleri yönetmek gelir. Risk yönetimi risklerin tespit edilerek, çeşitli yöntemlerle kontrol altına alınmasıdır. Oysa yönetmek dendiğinde elimizde kağıdı üretmek için faaliyetleri yönetmek gibi daha basite indirgenmiş bir fotoğraf bulunmaktadır. Çeşitli yönetim konularının eklenmesiyle kağıt fabrikalarının karmaşık yapısı kadar onun yönetimi de karmaşık bir duruma gelir. Yöneticiler amirden ötede, riskleri yöneten ve gemiyi ayakta tutan kaptanlar olmak durumudadır. Risk yönetimi yöneticilerin birincil görevlerindendir. Riskleri yönetmek için yöneticilerin bir planları olmalı bu plan yönetimin master planı içinde yer almalıdır. Ayrıca iç kontrol sistemi kurularak, bir takım kontrol yöntemleri geliştirilerek risklerin azaltılması sağlanmalıdır. İç denetimler, risk yönetimini gözden geçirmede ve onu geliştirmede kullanılır. Risklerin sınıflandırılması süreci standart bir süreç olmayıp, kağıt fabrikasının faaliyetlerine özgü bir nitelik taşımalıdır. O nedenle risk yönetimi süreçleri, fabrikanın faaliyetlerine uygun tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Her fabrika, risk yönetimi sürecini uygulamak için kendisine özgü bir yöntem seçebilir. Risk yönetimi şeffaf ve koordinasyon içinde, çalışanların desteğiyle yürütülmelidir. Yöneticilerin risklere dair rollerini ve sorumluluklarını bilmeleri ve anlamaları çok önemlidir. Risk yönetim sorumluluğu ünvanında risk uzmanı yazmayı gerektirmeyen ortak sorumluluklardandır. En azından risklerin teşhis edilmesi ve değerlendirilmesinde herkese düşen bir görev vardır. Riskle karşı karşıya olanların alınan önlemlere destek olması gerekir. 1

5 Risk yönetimi konusu, borsaya açık şirketlerde, çalışanlar kadar hissedarların beklentilerine de cevap vermelidir. Birçok yatırımcı güçlü risk yönetimi uygulayan şirketlerin hisselerini talep etmektedir. Olacak sürpriz riskler, finansal tabloları değiştireceğinden, şirketin piyasa değeri risk yönetimine verdiği öneme göre değişmektedir. Riski yönetme kapasiteleri yetersiz kabul edilen şirketler, sermaye artışlarını daha yüksek maliyetlerle yaparlar. Kurumsal Risk Yönetiminin bir şirkete sağladığı başlıca faydalar aşağıda verilmektedir: Sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, Gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, Risk kararlarının daha sağlıklı alınması, Sürprizlere hazırlıklı olunması, Stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, Fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, Rekabet gücünün arttırılması, Etkili kaynak kullanımı, Yasa ve düzenlemelere uyum, İtibar ve güvenin korunması, Kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, Şirket değerinin yükselmesidir Kısaca, bir şirkette risk yönetimi bir proje olarak değil, şirket kültürünün ve iş yapma şeklinin bir parçası olarak görülmelidir. Şirket riskleri yönetecek zekaya sahip bir kurum olmalıdır. Bu sonucun sağlanması ise şirket yönetiminin, risk yönetimine bakış açısıyla ilgilidir. Şirketlerin kurumsal sürdürülebilirliğinin bir gereği olan bu anlayış, yönetim kurullarının öncelikli rol ve sorumlulukları arasına risk yönetimi ve gözetiminin dahil edilmesini kaçınılmaz kılmaktadır Riskler konusu bu kadar kapsamlı olduğundan, tüm konuları bir kitapta verebilmek de güç hale gelmektedir. Yangınlarla ilgili ikinci cilt, konunun genişliği nedeniyle tek başına ele alınarak sunulmuştur. Kitabın hazırlanmasında, kanun ve tüzükler, yerel tecrübeler ve literatür baz alınmaktadır. Türkiye de kağıda ve kağıt fabrikalarının yönetilmesine yönelik çalışmaların azlığı, istatistiki bilgilere olan ihtiyaç, kitapların yazılımında bazı yabancı kaynakların ve örneklerin kullanılmasını gerektirmektedir. İŞ KAZALARI Kağıt fabrikalarındaki riskler arasında iş kazaları, maddi yönden yangınlardan sonra ikinci sıradadır. Ölümlü iş kazaları ise konuyu yangınların önüne geçirmektedir. Gazete haberlerine yansıyan kazalar yanında, sadece fabrikaların kendilerinin bildiği küçük iş kazaları, doğru bir veri tabanı oluşmasını engeller. Pek çok meslek hastalığı ise yıllar sonra ortaya çıkmaktadır. EK 1 de Türkiyedeki iş kazaları ve hastalıklarla ilgili istatistiki veriler bulunmaktadır. Hatırlananlar Tecrübeli çalışanlar anılarına geri döndüğünde, elllerinde yarık ve çizikler, muhtelif bölgelerinde buhar yanıkları, avuçlarında sevk ipi kaynaklı izler, darbe almış kafalar, kopmuş parmaklar hatırlayacaktır. 2

6 Bazı montaj evresi anılarda yukarıdan düşerek yaralalan veya ölen kişilerin olduğu hatırlanacaktır. Daha başkalarında kağıt döküntülerini makina arasından alırken sıkışanlar ve yaralanalar, pres valsleri arasına kaptırılan eller, iş makinası altında ezilerek ölen insanlar, kaynak yaparken meydana gelen patlamada yaralananlar hatırlanacaktır. Bütelerde, organik bozulmalar sonucu ortaya çıkan hidrojen ve Hidrojen Sülfür (H 2 S) gazından zehirlenerek ardı ardına ölen insanlar ise hiç unutulmazlar. Hidrojen ve Hidojen Sülfür patlayıcı özellikleri olan gazlardır. Gazetelerden; Fabrikada facia: 3 ölü İzmir in...a... ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında metan gazından zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti. (Yazarın Notu: Muhtemelen hidrojen sülfür zehirlenmesi) Güncelleme:19 Eylül :19...A... İlçesi'nde...B... Kağıt Fabrikası'nda 'Hamur kazanı'nı temizleyen 3 işçi metan gazı zehirlenmesi sonucu öldü. Olay, bugün saat sıralarında meydana geldi. Kazanı temizlemeye inen 26 yaşındaki...aa... bir daha çıkamadı. Arkadaşının çıkmadığını gören 29 yaşındaki...bb... de kazana girdi....bb...'nin de çıkmadığını gören 27 yaşındaki...cc... de kazana indi....cc... de çıkmayınca son olarak 31 yaşındaki...dd... kazana girdi. Diğer işçilerin müdahalesiyle solunum güçlüğü çeken...dd... hastaneye kaldırıldı. Ancak ilk 3 işçinin de öldüğü anlaşıldı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Fabrikada metan faciası: 4 ölü Adana'da, bir kâğıt fabrikasının atıklarının hamur haline getirildiği siloya maske takmadan temizlemeye giren 6 işçi, metan gazından zehirlendi. İşçilerden 4'ü hayatını kaybetti. Sıcak havbe içinde, sıcak çarpmasından bayılıp düşme ve yaralanmalar, balya sahasında forklift tarafından ezilmeler, tavan vincinin kaldırdığı yükün altında kalmalar, kağıt fabrikalarında görülen kaza örnekleridir. Bunlara emeklilikte ağır faturayla ortaya çıkan mesleki hastalıkları eklemek gerekir. Bu olaylarda, insanlar ve aileleri çok acı çekmişken, kazalar olmaya ve insanlar ölmeye devam etmektedir. Sanki kağıdın doğal ham maddelerinden bazıları kandır, candır, göz yaşıdır. Tüm dünyada kaza örnekleri çoktur. İşte bunlara örnekler; 3

7 A man was crushed and killed at the Greif paper mill in Amherst County on Wednesday, a company official said Thursday.( May 24, 2012) A worker who lost his arm in an accident at a paper mill is suing for more than 400,000 (6 July 2011) A 34-year old Enfield resident was killed in a paper mill accident when he was pulled through a paper roller machine at a Claremont paper company yesterday.( July 27, 2010) A man has died after suffering horrific injuries when he became trapped in an accident at work at a paper mill in Devon. Kazalar ve ölümler sorumlulara ve diğer çalışanlara üzüntü ve sıkıntılara mal olmaktadır. Mahkemeler yıllarca sürmekte ve mahkeme sonucu para cezaları verilirken, bazı durumlarda, kişiler tutuklanmaktadır. Bu cezalar, gidenin yerine konulamaması, yüksek sigorta bedelleri, uzun süren üretim kayıpları ve şirketin borsadaki itibar kaybı yanında küçük kalabilmektedir. Riskleri yönetmek konusunun tam merkezinde İş Sağlığı ve Güvenliği ve onun geliştirilmesi yer alır. Öne çıkan konular arasında gürültünün azaltılması, tozun yarattığı akciğer ve göz hastalıkları, hurda kağıtla çalışmada hijyen ve sıcak çarpması bulunmaktadır. Riskleri azaltabilmek için konulmuş hedefler ve alınacak önlemler iyi incelendiğinde ekonomik çözümler bulunabilmektedir. İş kazalarının fabrikadan fabrikaya değiştiği ve bazı fabrikaların diğerlerinden daha başarılı oldukları basit gözlemlerle bile anlaşılmaktadır. Bazılarının uzun yıllar düşük kaza oranlarıyla yüksek başarısı karşısında, bazı fabrikaların yıllarca düşük performans göstermesinin nedenleri olmalıdır. Şu görüşler çeşitli kaynaklardan alınmıştır: Fabrika müdürü doğru şeyler söylemesine rağmen, kimse onun sözlerine kulak asmıyor, çünkü gün tamamlandığında bakılan nokta, o gün kaç ton kağıt üretildiği. (Üretim şefi) Her çalışan, kendisine has yöntemler geliştirmiş onlarla iş yapıyor, kuralları dinleyen yok (İş güvenliği sorumlusu) Bazı fabrikalar çok çalışarak bir sürü belge düzenlemişler, bunların çoğu kağıt parçasından ibaret. Hepsi çok değersiz ve düşük standartlı prosedürlerden oluşuyor. Kanun ve yönetmeliklere uygunluk yok. (İş müfettişi) Geçen senelerde işler durgun olduğundan tecrübeli, yetenekli ve donanımlı olan mühendis arkadaşların çoğu işten ayrıldı. Yerlerini daha tecrübesiz, teknik bilgisi az olan, genç arkadaşlar aldı. Eskiler riskleri kolayca görebiliyordu. Gençler deneyimsiz, tehlikelerden ve insan faktöründen habersizler. (Üretim müdürü) 4

8 Her zaman işleri doğru yapamayabiliriz. Yanlış yaptığımız zaman, onu ilk defa yanlış yaptığımıza emin olmalıyız. İnsanlar en önemli varlıklarımız. İş güvenliği konuları, toplantılarımızın her zaman birinci maddesidir. (Son yıllarda kazaları önemli ölçüde azaltmış bir fabrikanın CEO su) İş kazalarının yaşanmadığı bir kuruluş olma temel hedefimiz doğrultusunda faaliyetlerimizle ilgili sistematik iyileştirmeleri sürdürerek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olduk. Nisan 2011 tarihinde aldığımız bu belge ile tüm çalışanlarımızla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, risk ve tehlikeleri değerlendirmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak kayıpları en aza indirecek süreçleri geliştirmeyi, süreç performansını periyodik olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. (İş kazaları konusunda başarılı bir şirketin yönetim taahhüdü) Riski bir faaliyetin veya eylemin gerçekleştirilmesi sırasında meydana gelebilecek kayıp veya muhtemel kayıp olarak yapılan tanımını daraltarak, kağıt fabrikalarındaki üretim faaliyetleri sırasında oluşabilecek, işyerine ve iş ortamına gelebilecek zararlar veya muhtemel zararlar şekline dönüştürmek gerekir. Bunun kapsamı İş Sağlığı ve Güvenliği konularına girmektedir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. (EK 5) Bu kanunda işçi ve işverenlerin yükümlülükleri ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu yükümlülükler oldukça basit, genel ve anlaşılır yaptırımlardan oluşmaktadır. Genel yaptırımlar işyerinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda geliştirilmeye açıktır. Detaylandırma tamamen işyerlerinin ve çalışanlarının niyetleri ve bakış açısıyla sınırlıdır. Öte yandan bir kaza olması durumunda, ne kadar çok detayın olabileceği ve bunların nasıl olup da daha önce akla gelmediği veya neden şimdiye kadar buna benzer pek çok olayla karşılaşılmadığı, yaşanılarak öğrenilecek bir tecrübedir. Kağıt fabrikaları iş kazası sürecini yakından bilmektedir. Bilirkişiler, sigorta eksperleri, avukatlar, savcılar ve hakimler, hatta çalışanlar çeşitli bakış açılarından, nelerin hatalı yapılmış olduğunu veya yapılmadığını yargılayıp listeleyeceklerdir. Kanun, işverenleri ve iş yerlerini daha disiplinli olmaya zorlarken, risk yönetimi felsefesine doğru da yönlendirmektedir (Madde 5). İşverenler işin yapısına göre risk değerlendirmesi yapmaya zorlanmaktadır. Risk değerlendirmesi iş yerindeki risklerin büyüklüklerini tespit ederek, mevcut korunma yöntemlerinin yeterli olup olmadıklarına ve büyüklük açısından risklerin kabul edilebilir olup olmadıklarına karar verilmesidir. Kanun riskin en aza indirilmesi terimini kullanmaktadır. Kabul edilebilir risk ne demektir? Risk büyükse ve önlenmesi mümkün değilse riskin analizini/değerlendirilmesini kanun istemektedir. Bu sayede riskin büyüklüğü en aza indirilir ya da kabul edilebilir düzeye indirilir. Kabul edilebilir düzey, yasal zorunluluklara uyan ve işyerinin de kabul edebileceği düzeydir. İş yerinin küçük bile olsa riski kabul edilebilir bulmaması kendi kalite anlayışına bağlıdır. 5

9 Kanunun 3/ö maddesi Risk değerlendirmesini şöyle tanımlamaktadır: Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Yönetmeliğin 5. maddesinde ise: İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Risklerden kaçınmak. b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. c) Risklerle kaynağında mücadele etmek. ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek. d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak. e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek. f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek. Risk değerlendirmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dışında başka kanun ve yönetmeliklere de gerek duyulur. Örneklemek gerekirse gürültülü ortam olan kağıt fabrikalarında Gürültü Yönetmeliği konusu da bilinmek durumundadır. Kitabın son bölümlerinde bu konu ele alınmaktadır. Kağıt fabrikalarını ilgilendiren önemli kanun ve yönetmelikler aşağıda verilmektedir: KANUNLAR 4857 Sayılı İş Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu YÖNETMELİKLER Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Alt İşverenlik Yönetmeliği Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolu Hakkında Yönetmelik Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6

10 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Gürültü Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Titreşim Yönetmeliği Yukarıda görüldüğü gibi pek çok kanun ve yönetmelik iş yerinde risk değerlendirmesini ilgilendirmektedir. Bir taraftan teknik önlemlerin alınması beklenirken, diğer taraftan kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğun ne olduğunun araştırılması gerekmektedir. Dışarıdan sağlanacak uzmanların/danışmanların, bilgi ve tecrübeleriyle risk değerlendirme çalışmalarına katılmaları bu açıdan yararlı olacaktır. Fabrika personeli ise yaptıkları işteki tehlikeleri ortaya koymalı ve riskleri değerlendirme çalışmalarına tecrübeleriyle katılmalıdır. Danışmanın en zayıf olduğu konu bu alandır. Risk değerlendirme çalışmaları Kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Risk altındaki insanlara yönelik olmalıdır. Sistemdeki veya kanunlardaki değişikliklere göre revize edilmelidir. Çalışmalar kayıt altına alınmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tanımlar Risk yönetiminin genel tanımlarını, kağıt fabrikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği konularında daha spesifik hale getirmek gerekmektedir. Tehlike: Fabrikada çalışan insanların yaralanmasına, sağlıklarının bozulmasına neden olan veya olabilecek potansiyeli olan durumlardır. Kağıt fabrikalarında çok geniş çapta birbirinden farklı tehlikeler vardır. Bunlara bir örnek pulper bıçağının parçalama ve öldürme tehlikesidir. Bu tehlike kesin öldürücüdür. Diğer taraftan kaygan zemin pulper bıçağına göre daha masum görünse de, daha sık iş kazasına ve genel toplamda daha ağır sonuçlara neden olabilir. 7

11 Kağıt fabrikalarında rastlanabilecek bazı tehlikler aşağıda verilmektedir: Presler, kalenderler gibi kağıt makinasının korumasız dönen tüm parçalarına kapılma Yüksekten düşme Basınçlı sistemlerden zarar görme Tampon veya bobinle çalışma, şerit verme gibi, elle yapılan işler sırasında sakatlanma Gürültü ve işitme kaybı Forklift gibi iş makinalarına ezilme Tavan vinçleri gibi kaldırma makinalarının çalışma alanında kalma Orta gerilim ve elektriğe çarpılma, (seyyar kablolar, açık pano kapakları) Yaş zemin, açık veya kırık kanal kapağı, ortada gezen kablo ve hortumlar, yetersiz aydınlatma, zemin bozukluğu nedeniyle düşme tehlikesi Tozlu havayı soluma, akçiğer hastalıkları Yangınlar ve patlamalar Büte içinde zehirlenmeler Sevk ipine kapılma Mikrobik yaralar, gözde ve ciltte çeşitli enfeksiyonlar Buhar yanıkları Aşırı sıcak ortamda kalma, (Sıcak çarpması, bitkinlik ve pişikler (Bakınız; ÇALIŞANLARIN SICAĞA KARŞI KORUNMASI) Keskin köşeler nedeniyle başa darbe alma Elektrikli el aletlerinin yanlış kullanımı Göze çapak/parça kaçması Risk: Tehlike nedeniyle oluşan veya olma ihtimali olan büyük veya küçük tüm zararlardır. Risk, tehlikenin bulunduğu ortamda yapılan faaliyetler sırasında ortaya çıkar. Riskin büyüklüğü ona maruz kalan insanların sayısı ve sonuçlarıyla orantılıdır. Bir iş makinası insanlara zarar verebileceğinden dolayı tehlikelidir. Risk, iş makinasının çalışma alanında bulunan insanların sayısıyla büyür. Ölümcül bir iş kazası olduğunda, tehlikenin boyutu çok büyümüştür. Öte yandan iş makinasının çalışma alanına insanların girmesi yasaklanırsa ve sadece yetkisi olanlar çalışma alanına girebilirse risk sınırlandırılmış olur. Eğer çevre koruma çitlerinde açılmış bir aralıktan insanlar içeriye girebiliyorsa risk tekrar yükselir. Makina salonunda çalışan bir forklift oradaki riski yükseltir. Makina salonunda bölmelendirme yapmak mümkün değildir. Burada forkliftin çalışma alanı üzerinden çözüm üretilmelidir. Risk değerlendirmesi: Yapılan faaliyetlerin yapılması sırasında insanlara nelerin zarar verebileceği ve yönetimin gerekli önlemi alıp almadığı, daha başka alınacak önlemlerin araştırılması konuları risk değerlendirmesine girmektedir. İş kazasız yıllarını geçirmiş fabrikalarda alınacak önlemler çok olmasa da, risk değerlendirmesi konuyu yeniden gözden geçirmek için bir fırsattır. Daha fazlasının yapılmasına karar verilmişse akılcı ek önlemler almak mümkündür. Alınacak önlemlerin pratik olması, çözüm sağlaması ve kontrol edilebilir olması önemlidir. Riski sıfırlamak adına operatörlere uzay elbisesi giydirmek çok anlamlı olmaz. 8

12 RİSKLERİ KONTROL ETMEK Mümkünse riski tamamen ortadan kaldırınız. Örnek, gereksiz miktarda ham madde veya ürün depolamayınız. Büyük risklerin yerine daha küçük olan riskleri seçiniz. Örnek, sürekli çalışan sevk ipi sistemini terkediniz. Tehlikeye erişimin önüne engel koyunuz. Örnek, tahrik tarafına geçişi engelleyiniz. Tehlikeye daha az maruz kalmak için işi organize ediniz. Örnek, bakım için iş planı yapınız. Kalan riski kontrol altına alınız. Örnek çalışanlara kişisel koruyucular veriniz, onları eğitiniz. Yeterli bir risk değerlendirmesi, iş sırasında oluşabilecek riskleri iyi belirlemelidir. Bunun anlamı iş sırasındaki faaliyetlerden kaynaklanan risklere odaklanılmasıdır. Küçük riskler genellikle önemsenmez, fakat yapılan faaliyetin yapılma şekli değiştiğinde küçük olan risk tekrar büyür. Yeterli ve işe uygun bir risk değerlendirmesi nasıl olmalıdır? İşten kaynaklanan riskler belirlenir. İşveren/Yönetim gerekli düzenlemeleri ve önlemleri alır veya bunların önünü açar. İşin doğası gereği işin yapılma şekli değişmedikçe alınan önlemler geçerliliğini korur. Yeterli bir risk değerlendirmesinde, iş yerinde alınan önlemler kadar, riski kontrol etmeye yönelik destekleyici unsurlar da önemlidir. Kaynak yapılacaksa, kişisel iş güvenliği malzemeleri vermek (fiziksel önlemler almak) yeterli olmaz, Güvenli İş Sistemi uyulmasına geçilmesi de önemlidir. Bu konu detaylı olarak ele alınacaktır. Risk kontrol mekanizmalarının, geliştirilip, zamanla değişen ihtiyaca göre revize edilmeleri gerekir. Yapılan hatalardan biri, iş yerinin almış olduğu fiziksel güvenlik önlemlerini yeterli bulmasıdır. Örnek olarak bir forklifte uyarıcı ışıklı ve sesli sinyal sistemi kurulmuş olsun. Yapılanlar işe yarasa da yeterli değildir. Lambanın veya alarmın çalışır halde tutulması, bakım ve kontrollarının yapılıp yapılmadığı da önemlidir. O nedenle iş yerlerinde alınan güvenlik önlemleri kadar, onları kontrol eden mekanizmalara da ihtiyaç bulunmaktadır. Kontrol mekanizması alınan her önlem için en az bir tane olmalıdır. Forkliftin bakım kayıtları kadar, bu kayıtları kontrol eden bir sistem de kurulmuş olmalıdır. Önlem Önlemin çalışıyor olması Çalıştığının denetlenmesi Fabrikaların alabileceği fiziksel önlemlerden örnekler Kaplin ve kasnak muhafazaları takılması Basınçlı sistemlere emniyet valfleri takılması Tehlikeli sistemlerin kilit altına alınması Elektrikli el aletlerinde düşük gerilimle çalışanların tercih edilmesi Kulaklık, eldiven, toz maskesi, koruyucu gözlükler gibi kişisel koruyucular verilmesi 9

13 İkaz levhaları konulması Yangınlar için söndürme sistemleri kurulması Yüksekte çalışmalar için korkuluklu çalışma platformları, emniyet kemerleri sağlanması Sesli ve ışıklı ikaz sistemleri kurulması Ambulans amaçlı araç bulundurulması İş sağlığı ve güvenliği için ilk yardım malzemesi, sağlık çalışanı bulundurması Riski kontrol için kullanılabilecek mekanizma örnekleri Fiziksel önlemler kişinin ilk elden kendini korumasına yöneliktir. Yukarıda sayılan fiziksel önlemlerin yanında, yazıya ve eyleme yönelik kontrol mekanizmalarına gerek bulunmaktadır. Aşağıda bu konudaki örnekler bulunmaktadır: İş müsaadesi sistemleri Koruyucu bakım düzenlemeleri Taşeronlarla yapılacak sözleşmelerin ilgili maddeleri Acil tahliye prosedürleri Eğitim prosedürleri İşyeri denetim prosedürleri Güvenli İş Sistemleri Proje yönetimi esasları İşyerinin aldığı önlemlerin yetersiz olduğunun ortaya çıkması, ya düzenlemelerde hata yapılmış olduğunu, ya da etkili kontrol mekanizmalarının geliştirilememiş olduğunu gösterir. Her ikisi de risk değerlendirmesi sırasında öncelikle masaya yatırılacak konulardır. Bir fabrikada pres kısmındaki kaplin muhafazalarından birinin yerinde olmadığı görüldü. Araştırıldığında muhafazanın hasarlandığı için bir köşeye atılmış olduğu tespit edildi. Risk değerlendirmesinde muhafazanın tamir edilerek yerine takılması kararlaştırıldı. Fabrikanın iş güvenliği uzmanı alınan bu kararı, yetersiz buldu. Muhafazanın neden çıkarıldığı, neden çıkarıldığının farkedilmediği, preslerde koruyucu bakımın yapılıp yapılmadığı gibi sorular, sorumlular tarafından sorgulanmalıydı. Başarılı yönetim örneklerinde, yönetimin yapacağı düzenlemeler, kontrol mekanizmaları ve alınan diğer önleyici önlemler birbirini desteklemektedir. Yönetimin yapacağı düzenlemelere daha sonra tekrar dönülecektir. Bazı tehlikeler, büyüklüğü ve kontrol mekanizmasının karmaşıklığı nedeniyle diğerlerine göre daha çok incelenmelidir. Örneklemek için bunlardan biri bobin makinasıdır. Bobin makinasındaki tüm işlemler dikkatle incelenmelidir. Yardımcı olmak açısından eklerde (Ek?) de bu konuda geniş kapsamlı bir analiz sunulmuştur. Bu analizden görüleceği gibi sadece korkuluk ve muhafaza gibi fiziksel önlemleri almak yetersiz kalacaktır. Böylesine geniş bir analiz yapılmamış olsaydı, sadece kişisel tecrübelere dayanarak risk değerlendirmesi yapılacaktı. Bu değerlendirme de eksik kalacaktı. Dünyada pek çok kağıt fabrikasında iyi 10

14 uygulamalar diğerlerinde rehber olarak kullanılmaktadır. O nedenle kağıt fabrikalarının diğer fabrikalarla, hatta demir çelik gibi tehlikelerin yoğun olduğu sektörlerle bilgi alışverişinde bulunması yararlı olacaktır. İyi bir risk değerlendirmesi yapılan işe uygun olarak yapıldığından uzun yıllar devrede kalır. Risk değerlendirmesinin iyi olup olmadığınının göstergesi, yönetime alınacak önlemleri önermesi ve tehlike ve riskleri derecelendirmesidir. 11

15 BAŞARILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine karşı yönetim sistemi geliştirmiş olan kağıt fabrikaları, riskleri en iyi kontrol eden kuruluşlardır. Risk yönetiminde etkin düzenlemeler yapabilmek için, risk yönetiminin kurumun diğer yönetim sistemleriyle bütünleşmiş olması gerekir. Bu bölümde risk değerlendirme tekniklerine yönetim araçlarından biri olarak yaklaşılacak ve risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine nasıl uyarlanacağından bahsedilecektir. Kağıt fabrikalarının yeri ve kapasitesi değişse de tehlikelerin çeşitleri ve risklerin boyutları fazlaca değişmemektedir. İş güvenliği konusunda iyi durumda olan fabrikalarda da ayni tehlike ve riskler bulunmaktadır. Onları diğerlerinden ayıran özellik, riskleri iyi analiz etmiş olmaları ve iyi kontrol mekanizmaları geliştirmiş olmalarıdır. İyi bir yönetim, kendisine aracı olarak gördüğü risk değerlendirmesinde: Tehlike ve riskleri hiyerarşik bir sıralamayla belirler, fabrika standartlarını/prosedürlerini hazırlar ve geliştirir, prosedürlerin geliştirme sıklığı ve yeterlilik seviyesi hakkında yargılayıcı olur ve kendi yaptıklarının sonuçlarını izlemeye alır. Kritik kontrol araçlarını ve kontrol mekanizmalarını belirler, olası kötü sonuçları açığa çıkarır, yapılan düzenlemelerin tatminkar olup olmadıklarına emin olur. Risk değerlendirmesini sürekli geliştirerek, çalışanı risk ve tehlikelere karşı bilinçlendirir. Yöneticiler, şefler ve operatörler risk değerlendirmesini ve risk yönetimini fabrikada yapılan diğer faaliyetlerin bir parçası olarak görmek durumundadır. Operatörler yaptıkları işteki tehlikeleri/riskleri çok iyi anlamalı ve alınan önlemlerin sayesinde işi güvenle yapabileceklerini bilmelidir. Benzer şekilde, yönetici ve denetçiler kontrol etmek durumunda oldukları işin tehlikelerini anlamalı ve doğru önlemleri aldıklarından emin olmalıdır. Kendilerine bazen alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını sormaları gerekir. Yeni tehlikeler algıladıklarında bunu risk değerlendirmesini geliştirmede kullanabilmelidirler. Bir fabrikada operatör pulper bölgesinde çatıdan 5 metre aşağı düşerek yaralandı. Pulper çatısı rotoru sökmek için açılmıştı. Operatöre daha önce eğitim verilmemişti. Belirli aralıklarkla yapılan bu işle ilgili talimatlar yoktu. Fabrikada risk değerlendirmesi yapılıyordu. Operatörün şefi ile görüşüldüğünde riskle ilgili güvenlik önlemlerinin kendi konusu olmadığını, risk değerlendirme ekibinin bundan sorumlu olduğunu söyledi. Bu yönetici sorumluluklarının farkındamıydı? 12

16 ŞİRKET POLİTİKASI OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş sağlığı ve güvenliği standartlarına taahhütte bulunmak, organizasyonun en üst yönetimi tarafından yapılmalıdır. Şirket üst yönetimi, kağıt fabrikalarındaki faaliyet konularına uygun olarak çalışanları ve diğer ilgili tarafları kaza ve risklere karşı korumayı planlamalı, bu konudaki gelişmeleri izleyerek sürekli iyileşmeyi destekleyen bir politika oluşturmalı, gerekli kontrolları ve düzeltici tedbirleri almalıdır. Politikasını tüm çalışanlarına duyurmalıdır. Bu politikanın çalışanlar tarafından benimsenmesi ve faaliyetlerin bu politika doğrultusunda gerçekleştirilmesi için politikanın oluşturulmasında bütün çalışanların düşünceleri alınmalıdır. Politikanın taahhüt edilmesinden sonra planlama, ugulama, kontrol etme, ölçme ve değerlendirme, gözden geçirme gibi düzenlemelere gerek duyulacaktır. Bu düzenlemeler dokümanlar haline getirilerek, gerektiğinde revize edilecektir. İş sağlığı ve güvenliği politikası ile ilgili düzenlemelerde, özellikle bölüm yöneticilerinin risklerdeki sorumlulukları, yetkileri ve iletişim sınırları belirlenmelidir. Sonuçta İş Sağlığı ve Güvenliği konuları fabrikanın bölümlerinde eyleme dönüşmek durumundadır. Yönetimin ve bölüm yöneticilerinin verilen taahhüde uymak amacıyla organize olmaları gerekmektedir. Yönetim Taahhüdünü nasıl sağlar? Yönetim tahhüdünü yerine getirebilmek amacıyla aşağıdaki önlemleri alır: Bölüm yöneticilerini İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimine dahil eder. Bölüm yöneticilerinin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için onların eğitimini sağlar. Özellikle tehlike ile risk arasındaki farkın çok iyi anlaşılması gerekir. Durumu izlemek için İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili performans kriterlerini belirler. İş tanımlarına İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarını dahil eder. Bölüm yöneticilerini performans konusunda bilgi ve hesap verebilir noktaya getirir. Yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği performanslarını izler. Tüm çalışanların taahhüdü nasıl sağlanır? Yönetim çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimine taahhütlerini sağlamak için; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda onların görüşlerini alır. Onları: o prosedürlerleri hazırlama, o riskleri değerlendirme o problemleri çözme o planlama o performansı gözden geçirme çalışmalarına dahil eder. Tehlikeler, riskler ve önleyici tedbirler hakkında gereken bilgileri edinmelerini sağlar. Onlarla İş Sağlığı ve Güvenliği konularını düzenli olarak tartışır. Onlara eğitim vererek ve onları teşvik ederek, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilinçlerini arttırır. Onların, işin daha iyi nasıl yapılacağı konusunda öneri getirmelerinin önünü açar. 13

17 Onların kendi katkılarıyla oluşan önlemlere ve kararlara sahip çıkmalarını sağlar. Örneğin kişisel koruyucuları kullanmanın yararlı olacağı gibi. Kağıt fabrikalarında, İş Sağlığı ve Güvenliği ile görevlendirilen uzmanlar, bu konularda profesyonel danışmana ihtiyaç duyar. Bu durumda profesyonel danışmanlarla koordinasyon içinde çalışmaları daha iyi sonuç verecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün kötü olduğu fabrikalarda, bir olay halinde asıl sorumlu olarak yönetim yerine iş yerindeki iş güvenliği uzmanı hedef gösterilir. Aslında uzmana işleri düzeltmesi için yönetim tarafından tam yetki verilmemiştir. Bu nedenle iş yerindeki uzmanın, olayların sorumlusu olmaması, onun yerine koordinasyon işini üstlenmesi daha iyi sonuçlar verecektir. Uzmanın ve uzmanla birlikte danışmanın varlığı, yönetim başta olmak üzere, bölüm yöneticilerini sorumluluktan kurtarmaz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 6. maddesi gereğince işveren, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere; a) çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. Bazı fabrikalar başlangıçta risk değerlendirmesi yapmak amacıyla birden fazla ekip kurarlar. Bu çok sayıda değerlendirme yapılabilmesine yardımcı olur. Ekiplerin farklı yetenek ve özelliklerde kişlerden oluşmasının çeşitli avantajları vardır. Aşağıda, değerlendirme ekiplerinin başarılı olmaları için yapılması gereken bazı şartlar belirtilmektedir: Fabrikalara göre değişmekle birlikte en başarılı ekipler, yönetici ve operatörlerin karışımından oluşur. Ekibin yapacağı değerlendirme için kişilerin beceri alanlarının farklı olması dikkate alınmalıdır. Bazı fabrikalar bölgelere veya konulara göre birden fazla ekip kurarlar. Örneğin, bir fabrika her bölgeye bir ekip kurmuş ve merkez ekibe iş makinalarıyla ilgili 14

18 konuları vermiştir. Diğer başka fabrikalarda bölüm/departman ekipleri kurularak kendileriyle ilgili tehlikeler değerlendirilmiştir. Ekip üyeleri tehlike ve risklerin yapısını anlayabilmeli ve kontrol için uzmanlık düzeyinde kararlar alabilmelidir. Bunun için kendilerine İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tehlikeleri tanıyabilmek, tehlike, risk ve risk değerlendirmesi kavramları için eğitim verilmiş olmalıdır. Bir yönetici, yönetimin değerlendirme süreci faaliyetlerini izleyebilmesi için ekibe başkanlık etmelidir. Ekip yaklaşımı, bölüm yöneticilerinin kendi iş güvenliği sorumluluğunu ekibe devretmesi anlamına gelmemelidir. Tipik olarak değerlendirme ekibinde aşağıdaki kişiler yer alır: Bölüm müdürü Bölüm şefi Bakım müdürü ve/veya bakım şefi (Mekanik+elektrik) Bir veya iki operatör İş güvenliği uzmanı Bir fabrika risk değerlendirmesine çok zaman ayırmasına rağmen ilerleme kaydedemedi. Ekipte ara kademe yöneticilerden kimse yoktu. Ekip üyeleri, gelişme sağlayacak kararları alma yetkisine sahip değildi. Ayrıca yönetmeliklerden haberleri yoktu. Ekibin yapabildiği doküman üretmekten öteye geçmedi. Bu fabrikada iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurulmamıştı. Planlama ve prosedürleri hazırlama İş sağlığı ve güvenliği planlaması: Hedefleri belirler, Tehlikeleri belirler, Riskleri belirler ve değerlendirir, Performans standartlarını yürürlüğe kor, Pozitif bir kültür gelişimi yaratır. Bazı fabrikalar iş planlarının içine, İş Sağlığı ve Güvenliği planlamasını dahil eder. Bazı fabrikaların ise bağımsız İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları vardır. Oysa İş Sağlığı ve Güvenliği konularında kaynaklara gerek duyulur. O nedenle risk değerlendirmesi, öncelikleri ve uzun vadeli konular belirlenerek yönetimin kendi iş planına dahil edilmelidir. Riskler analiz edilip değerlendirildikten sonra kontrol önlemleriyle ilgili kararlar alınabilir. Performans ölçümü Performans ölçümü o an İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda nerede olduğunuzu, aslında nerede olmanız gerektiğini, aradaki farkın büyüklüğünü ve nedenlerini gösterir. Aktif olarak izleme, işler sarpa sarmadan önce yapılan prosedürlerin çalışıp çalışmadıklarını düzenli olarak 15

19 denetim ve kontrol etme şansı verir. İşler kötü gittikten sonra yapılacak izleme, hatalarınızdan ders çıkarmayı sağlasa da sonuçları bakımından kötü olabilir. Buna rağmen aktif ve reaktif her iki izleme sayesinde, değerlendirme yapılması atlanmış veya eksik değerlendirilmiş riskler açığa çıkar. Denetimler ve gözden geçirmeler İzleme: Faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve performansın nasıl arttırılacağını görmenizi sağlar. İzlemenin etkinliği yönetimin uygulamasına bağlıdır. Denetleme: İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin etkinliği ve yapılan düzeltici faaliyetlerin verimliliği denetlemeyle sağlanır. Gözden geçirme: Performansı ilgilendiren faaliyetlerin değerlendirilmesi ve performansı geliştirmesi amacıyla alınan kararların etkinliği gözden geçirilir. Gözden geçirme denetim ve ölçümleme faaliyetlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılır. Performans ölçümünden gelen sonuçlar ile denetimden gelen sonuçlar fabrikanın İş Sağlığı ve Güvenliği ni geliştirmede kullanılır. Risk değerlendirmesi ve başarılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için: Tepe yönetimin taahhüdü var mı? Bir İş Sağlığı ve Güvenliği planı var mı? Planlama ilk sorumlunun kim olduğunu gösteriyor mu? Tehlikeler belirlendi mi? Riskler değerlendirildi mi? Riskler derecelendirildi mi? Prosedürler düzenlendi mi? İnsanlar kendi kontrol alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu mu? İnsanlar işleriyle ilgili, riskler hakkında, alınan koruyucu önlemler hakkında gerekli ve yeterli bilgiye sahip mi? Doğru prosedürler kullanılıyor mu? Prosedürler riskleri kontrol ediyor mu? Hatalardan ders alınıyor mu? Alınan önlemler uygulanıyor mu yoksa aksamalar var mı? 16

20 RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMASI Bir çok fabrika risk değerlendirmesini, risklerin çokluğu ve prosedürlerin risklere göre düzenlenmesi nedeniyle çetrefilli bulabilir. Bazı fabrikalar ise yavaş hareket ederler. Çoğu zaman dağlar gibi doküman üretilip ciddi sonuçların elde edilmediği olur. Burada anlatılanlar risk değerlendirmesi için tek yol değildir. Çok tecrübeli fabrikalarda başka başarılı yöntemler kullanılıyor olabilir. Risk değerlendirmesine başlamadan önce fabrikanın risk değerlendirmesini yönetim sistemine dahil etmiş olması gerekir. Bununla birlikte aşağıdakilerin de yapılmış olması gerekir: Özellikle risk değerlendirmelerinden sorumlu olan bölüm yöneticilerine, uygulama konusunda sorumluluk yüklenmelidir. Risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı belirlenmiş olmalıdır. Tehlikeler nasıl belirlenecek? İşleri kimler yürütecek? Bunun için eğitim gerekli mi? Nasıl bir eğitim gerekli gibi. Uygulama için bir takvim hazırlanmalı ve hedef konmalıdır. Bulguların nasıl kaydedileceği, öncelik sıralamasının nasıl yapılacağı, sonrasında nasıl hareket edileceği ve üst yönetime nasıl sunulacağı belirlenmiş olmalıdır. İzleme, gözden geçirme ve yeni tehlikeleri değerlendirme ile ilgili düzenlemeler yapılmış olmalıdır. İş güvenliği temsilcileriyle konuşulmalı, onların bilgi ve tecrübeleri dikkate alınmalıdır. Bazı fabrikalar mevcut durumu geniş çapta dikkate alarak işe başlamayı uygun görürler. İşlerin güven içinde yapılması söylenmese de zaten risk değerlendirme faaliyeti sonunda bu boyuta gelecektir. Her fabrikanın yeterince geçmiş tecrübe ve birikimi vardır. Başka fabrikaların tecrübeleri de buna destek olacaktır. Risk değerlendirmesinin nasıl yürütüleceğine karar vermek çok önemlidir. Tehlikelerin sonucu olan risk, insanların yapacağı faaliyetler sırasında ortaya çıkar. O nedenle aşağıda belirtilen faaliyet grupları farklı açılardan değerlendirme kapsamı içinde yer almalıdır: Belirli bir bölgeye ve/veya belirli bir sınıfa dahil rutin faaliyetler; Bobin veya balya ataşmanlı iş makinaları, hem belirli bir bölgenin faaliyetlerine, hem de diğer bölgelerdeki faaliyetlere katılabilir. Bunları kullanan şoförler, hem tüm fabrikanın genel prosedürlerine uymak, hem de her bölge için farklı olarak belirlenmiş trafik kurallarına uymak zorundadır. Elek keçe değişimleri, pompa değişimleri gibi ara sıra tekrarlanan faaliyetler; Revizyonlar ve yeni projeler gibi uzun süreli aralıklarla yapılan faaliyetler; Yeni bir hattın devreye girmesi, uzun bir duruş sonrası devreye girme ve start-up gibi yeni tehlike yaratan faaliyetler; Daha öncesinde değerlendirmenin yapılmış olması gerekir. Büyük duruşların öncesindeki faaliyetler. İlk kez yapılan faaliyetler 17

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı