İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 5 A. GENEL BİLGİLER 7 B. AMAÇ VE HEDEFLER 36 C. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 5 A. GENEL BİLGİLER 7 B. AMAÇ VE HEDEFLER 36 C. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 38"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 5 A. GENEL BİLGİLER 7 A.1. Misyon ve Vizyon 7 A.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7 A.3. Ajansa İlişkin Bilgiler 9 A.3.1. Fiziksel Yapı 9 A.3.2. Teşkilat Yapısı 10 A.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 29 A.3.4. İnsan Kaynakları 30 A.3.5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 36 B. AMAÇ VE HEDEFLER 36 B.1. Ajansın Amaç ve Hedefleri 36 B.2. Temel Politikalar ve Öncelikler 37 C. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 38 C.1. Mali Bilgiler 38 C.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 38 C.1.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 40 C.1.3. Mali Denetim Sonuçları 5 C.2. Performans Bilgileri 45 C.2.1. Genel Hizmetler 45 C.2.2. Performans Sonuçları Tablosu 56 C.2.3. Performans Bilgi Sistemi Değerlendirmesi 59 D. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 59 D.1. Üstünlükler - Zayıflıklar ve Fırsatlar - Tehditler 59 D.3. Değerlendirme 60 E. ÖNERİ VE TEDBİRLER 61 1 / 61

3 TABLOLAR Tablo 1 - İller Bazında Kalkınma Kuruluna Katılım Oranları 11 Tablo 2 - V. Kalkınma Kurulu'nda Oluşturulan Kalkınma Kurulu Komisyonları 13 Tablo 3 : Yönetim Kurulu 16 Tablo 4 - Ajans Organizasyon Şeması 18 Tablo 5 - Planlama ve Ar-Ge Birimi Personel Bilgileri 18 Tablo 6 - Program Yönetimi Birimi Personel Bilgileri 19 Tablo 7 - İzleme ve Değerlendirme Birimi Personel Bilgileri 22 Tablo 8 - İdari ve Mali Yönetim Birimi Personel Bilgileri 24 Tablo 9 - Tanıtım ve Koordinasyon Birimi Personel Bilgileri 25 Tablo 10 - Yatırım Destek Ofisleri Personel Bilgileri 26 Tablo 11 - Uzman Personel Başvuru Bilgileri 32 Tablo 12 - Destek Personel Başvuru Bilgileri 32 Tablo Yılı Ara Dönem Ajans Tahmini ve Gerçekleşen Gelirleri 39 Tablo 14 - Katılım Payları Yapılandırma Durumu 40 Tablo 15 - Yapılandırılmayan Katılım Payı Tutarları 40 Tablo 16 - Genel Tablo 41 Tablo 17 - İl Özel İdareleri Katılım Payı Bilgileri (2011) 41 Tablo 18 - Belediyelerin Ödemesi Gereken Katkı Payı (2011) 42 Tablo 19 - Ticaret ve Sanayi Odalarının Ödemesi Gereken Katkı Payı (2011) 43 Tablo 20 - İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri Gerçekleşen Bütçe Giderleri 46 Tablo 21 - Plan, Program ve Proje Hizmetleri Gerçekleşen Bütçe Giderleri 46 Tablo 22 - Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Gerçekleşen Bütçe Giderleri 48 Tablo 23 - Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri Gerçekleşen Bütçe Giderleri 51 Tablo 24 - Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri Gerçekleşen Bütçe Giderleri 53 Tablo 25 - Performans Sonuçları Tablosu 57 2 / 61

4 GRAFİKLER Grafik 1 Kalkınma Kurulu Üyelerinin Sektörel Bazda Dağılımı Grafik Yılı Bilgi-İşlem Bütçesi ve Gerçekleşmeleri Grafik 3 - Ajans Personelinin Mezun Olduğu Üniversiteye Göre Dağılımı Grafik 4 - Ajans Personelinin Eğitim Durumu Grafik 5 - Ajans Personelinin Mezun Olduğu Fakülteye Göre Dağılımı Grafik 6 - İl Özel İdareleri Tarafından Ödenen Katılım Paylarının Dağılımı (%) Grafik 7 - Belediyeler Tarafından Ödenen Katılım Paylarının Dağılımı (%) Grafik 8 - Ticaret ve Sanayi Odaları Tarafından Ödenen Katılım Paylarının Dağılımı (%) ŞEKİLLER Şekil 1 - Performans Yönetim Sistemi Oluşturulması Süreci Şekil 2 - Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanması Süreci Şekil 3 - Zafer Kalkınma Ajansı Merkezi Yapılacak Bina Arsası / 61

5 KISALTMALAR GZFT : Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler İDB : İzleme ve Değerlendirme Birimi İMYB : İdari ve Mali Yönetim Birimi KAYS : Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi PAGB : Planlama ve Ar-Ge Birimi PYB : Program Yönetimi Birimi PYS : Performans Yönetim Sistemi TKB : Tanıtım ve Koordinasyon Birimi TSO : Ticaret ve Sanayi Odaları TYDTA : T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 4 / 61

6 SUNUŞ Zafer Kalkınma Ajansı 2011 yılına 2010 yılı Aralık ayında ilan ettiği Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programının enerjisi ile girmiştir yılının ilk yarısında bu program çerçevesinde tanıtım ve eğitim faaliyetleri yoğunluk kazanmış, 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren proje başvuruları alınmaya başlanmıştır. Bu projeler bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu onayını müteakip kazanan projeler 17 Haziran 2011 tarihinde ilan edilmiştir. Yine Ajansımız doğrudan finansman desteği kapsamında bu yıl ilk defa uygulayacağı doğrudan faaliyet desteği programını 2 Haziran 2011 tarihinde ilan etmiş ve bu program kapsamında hâlihazırda başvuruları almaya devam etmektedir. Ajansımız 2011 Yılı Çalışma Programında yer verdiği üzere 2 adet Mali Destek Programı ile 1 adet Teknik Destek Programını 2011 yılının ikinci yarısında uygulamaya koyacaktır. Ajansımız önemli bir organı olan Kalkınma Kurulu faaliyetlerinde etkinlik ve derinlik sağlamak, Bölge ye derinlemesine nüfuz etmek amacıyla ihtisas komisyonları ve teknik komisyonlar adı altında farklı alt yapılanmalar tesis etmiştir. 5 / 61

7 Ajansımız kurumsallaşma sürecini hızlandırmak amacıyla, idari ve mali süreçlerin otomasyonunu sağlayan elektronik sistemleri etkili bir şekilde hayata geçirmiştir. Ajansımız, 6111 sayılı kanun çerçevesinde bölge belediyeleri, sanayi ticaret odaları ve il özel idarelerinin borçlarının yapılandırmasını sağlamak üzere yoğun bir duyuru ve özendirme çalışmalarına girişmiş ve nihai olarak bölge aktörlerinin Ajansımıza olan 2009 ve 2010 yılı katılım payı borçları %78 oranında yapılandırılmıştır. Ajansımız bu dönemde kadrosuna 9 uzman, 4 destek personeli katarak, toplam personel sayısını 32 ye çıkarmıştır. Ajansımız yeni personelin oryantasyon sürecini hızlı bir şekilde tamamlamıştır yılı Ajansımızın kurumsallaşma çalışmalarını, mali destek programlarını, araştırma ve yatırım destek faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüteceği verimli bir yıl olacaktır. İşbu rapor 2011 yılının ilk döneminde Ajans faaliyetlerinin 2011 Yılı Çalışma Programı ve 2011 Yılı 1. ve 2. dönem harcama programlarında belirlenen performans göstergelerini ne oranda gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Ajans personeline yılın ilk döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyor, faaliyetlerin hız kesmeden sürdürülmesini temenni ediyorum. Celalettin GÜVENÇ Manisa Valisi Yönetim Kurulu Başkanı 6 / 61

8 A. GENEL BİLGİLER Zafer Kalkınma Ajansı, tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Zafer Kalkınma Ajansı nın temel amacı, 5449 sayılı Kanunun 1. maddesinde bütün kalkınma ajansları için ortak bir biçimde ifade edildiği üzere; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. A.1. Misyon ve Vizyon Misyonumuz; TR33 Bölgesinin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla; Bölge dinamiklerini harekete geçirmek ve paydaşlar arası koordinasyonu sağlamak, Bölgedeki kaynakların yerinde ve etkin kullanımını gerçekleştirmek, girişimcilik ve inovasyonu özendirerek bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak tır. Vizyonumuz; Bölgenin kalkınması için dinamik bir takım ruhuna sahip, kaliteli hizmet sunan, öğrenen ve öğreten, başlattığı her girişimi ZAFER`le taçlandıran bir ajans olmak tır. A.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. maddesine göre Ajansımızın yetki, görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: a) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, b) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak. Bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığına bildirmek, 7 / 61

9 c) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek, e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, f) 4. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek, j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. 8 / 61

10 A.3. Ajansa İlişkin Bilgiler A.3.1. Fiziksel Yapı Ajans 2011 yılının ilk yarısında da faaliyetlerini METEM tesislerinde sürdürmüştür. Ajans ın mevcut binasında 60 m 2 lik bir arşiv alanı oluşturulmuş ve bu arşiv alanına kompakt arşiv dolabı yerleştirilmiştir. Yeni personel istihdamı sonucu ortaya çıkan ofis mobilyası ihtiyacı karşılanmıştır. Temin edilen bilgi işlem malzemelerine ilişkin veriler A.3.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar başlığı altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır yılının ilk yarısında YDO ların fiziki ihtiyaçlarının teminine yönelik faaliyetler tamamlanmıştır. Bu çerçevede ofis mobilyası alımı başta olmak üzere birçok mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Ajans, 2011 yılının Mayıs ayında 4 adet Renault Fluence aracı 3 yıllığına kiralamıştır. Zafer Kalkınma Ajansı, yeni hizmet binası yapmak amacıyla Kütahya il merkezinde uygun arsa araştırması yürütmüştür. Bu araştırma kapsamında, İl Milli Emlak Müdürlüğü nden alınan ve toplam 234 taşınmazı kapsayan kamuya ait boş araziler listesi incelenerek, Ajans kullanımına uygun olabilecek taşınmazlar değerlendirilmiştir. Ayrıca, piyasa araştırması yürütülerek hâlihazırda il merkezinde satılık olan şahıs arazileri de değerlendirmeye alınmıştır. Arsaların bina inşaatına uygunluğu aşağıdaki 6 adet kriter üzerinden değerlendirilmiştir: 1- Kentin prestijli bir bölgesinde yer alması, m 2 taban alanlı bina inşaatına uygun alana sahip olması, 3- Tek hisseli olması, 4- Yüksek erişilebilirliğe sahip bir arsa olması, 5- Bina inşaatına uygun topografik yapıya sahip olması, 6- Arsa üzerinde inşaatın başlangıcını geciktirecek yapı bulunmaması. Çalışmalar sonucunda Şekil-1 de kuşbakışı görüntüsü verilen arsanın teminine yönelik süreç başlatılmıştır. 9 / 61

11 Şekil 1 - Zafer Kalkınma Ajansı Bina Arsası Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 599 Ada, 46 Parsel Mevcut Parsel Alanı: m 2 İmar Tadilatı Sonrası Parsel Alanı: ~ m 2 Parsel Temin Bedeli: ~ TL Ajans hizmet binasının inşa edileceği parsel hâlihazırda hazine arazisi olup; Askeri Güvenlik Bölgesi dâhilinde kalmaktadır. Söz konusu parselin Kütahya Belediyesi ne devrine ilişkin süreç başlamış olup devir işlemleri sürmektedir. Parsel üzerine bodrum + zemin + 2 normal kattan ibaret toplam yaklaşık m2 brüt alanlı hizmet binası inşa edilmesi planlanmaktadır. Ajans hizmet binasının, akıllı bina konsepti çerçevesinde inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Bina inşaatı sonrasında, parsel üzerinde kullanılabilir durumda yaklaşık m 2 yeşil alan olması planlanmaktadır. Bu alan, çeşitli sergilerin düzenlenmesi ve Bölge illerinin öne çıkan değerlerinin tanıtılması (örnek: minyatür sergi) amaçlarıyla da kullanılacaktır. Parselin Ajansa devrini takip eden ilk hafta içerisinde avam proje ve takım projelerin doğrudan temin yöntemi ile yaptırılması için ihaleye çıkılacaktır. A.3.2. Teşkilat Yapısı Ajans; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik organlarından oluşmaktadır. A Kalkınma Kurulu: Kalkınma Kurulu, Ajans ın danışma organıdır. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajans ı yönlendirmek üzere kurulmuştur. 10 / 61

12 Kalkınma Kuruluna temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar kuruluş kararnamesi ile belirlenir. Bazı Düzey 2 bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu nun 2009/15236 sayılı kararnamesi ile kurulan Zafer Kalkınma Ajansı nın bünyesinde oluşturulan Kalkınma Kurulu, Afyonkarahisar dan 24, Kütahya dan 23, Manisa dan 33 ve Uşak tan 20 üye olmak üzere toplam 100 üyeden oluşmaktadır. Üyelerin illere göre dağılım oranı ve 2011 yılında gerçekleştirilen V. Kalkınma Kurulu Toplantısına katılım oranları Tablo-1 de, Kalkınma Kurulu üyelerinin sektörel dağılımı ise Grafik-1 de gösterilmektedir. Tablo 1 - İller Bazında Kalkınma Kuruluna Katılım Oranları İl Üye Sayısı Katılan Üye Sayısı Katılım Yüzdesi Afyon %91.67 Uşak %60.00 Kütahya %73.91 Manisa 33 6 %18.18 Toplam % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör Kamu 30% 20% 10% 0% Kütahya Uşak Manisa Afyon Grafik 1 Kalkınma Kurulu Üyelerinin Sektörel Bazda Dağılımı 11 / 61

13 Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Tek ilden oluşan bölgelerde Yönetim Kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek, b) Ajans ın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, c) Bölge nin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak, d) Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak. Kalkınma Kurulu nun 2011 yılındaki ilk toplantısı, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde iki günlük bir program kapsamında 57 üyenin katılımıyla Afyonkarahisar Korel Termal Otel de gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk gününde, Ajans ın 2010 Yılı Faaliyet Raporu kurul üyelerinin görüşlerine sunulmuştur. Ayrıca Ajansın Kurumsal Stratejik Planı hakkında kurul üyelerine bilgi verilmiştir. Aynı gün, IV. Kalkınma Kurulu Toplantısı nda Kurul bünyesinde kurulması kararlaştırılan ihtisas ve teknik komisyonlar oluşturulmuştur. İhtisas ve teknik komisyonların çalışma usullerini düzenleyen bir yönerge kurul üyelerince kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Kurul da, Sektörel Gelişim İhtisas Komisyonu ile Kentsel ve Sosyal Altyapı İhtisas Komisyonu olmak üzere iki ihtisas komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra İhtisas Komisyonları şemsiyesi altında faaliyet gösterecek toplamda 5 adet teknik komisyon belirlenmiştir. Teknik komisyonlara Kurul üyeleri bizzat katılabilecekleri gibi, üyelerin kurul dışından önerecekleri uzmanların da katılabilecekleri konusunda mutabakata varılmıştır. Toplantının ikinci gününde ise, farklı uzmanlar tarafından Kalkınma Kurulu na çeşitli sunumlar yapılmış ve Bölge Planının Alt Ölçek Planlar Üzerindeki Etkisi başlıklı bir panel gerçekleştirilmiştir. V. Kalkınma Kurulu Toplantısına Ajans Yönetim Kurulu üyelerinden Afyonkarahisar Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu, Kütahya Valisi Sayın Kenan Çiftçi, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Salih Sel, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Hüsnü Serteser de iştirak etmiştir. 12 / 61

14 Tablo 2 - V. Kalkınma Kurulu'nda Oluşturulan Kalkınma Kurulu Komisyonları İHTİSAS KOMİSYONLARI V. Kalkınma Kurulu Toplantısında, Kentsel ve Sosyal Altyapı İhtisas Komisyonu ile Sektörel Gelişim İhtisas Komisyonu isimleri altında 2 adet İhtisas Komisyonu kurulmuş olup, komisyonlar ilk toplantılarını 22 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu toplantılarda oluşturulacak teknik komisyonların alanları belirlenmiş, icra komitesi üyeleri ve komisyon başkanları seçilmiştir. İhtisas Komisyonları, Teknik Komisyonlardan gelen raporları derlemek, incelemek ve değerlendirerek sonuçlarını Kalkınma Kurulu na bildirmekle yükümlüdürler. İhtisas Komisyonlarının sekretaryası Planlama ve Ar-Ge Birimi tarafından yürütülmektedir. TEKNİK KOMİSYONLAR Teknik Komisyonlar, İhtisas Komisyonlarına bağlı olarak il bazında kurulmuştur. Teknik Komisyonların çalışma konuları ve üyeleri bağlı olduğu İhtisas Komisyonu tarafından belirlenmektedir yılı Mart ayı içerisinde İhtisas Komisyonu üyelerinin katılımıyla 4 ilde ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılarda teknik komisyonlarda yer alacak kurumlar belirlenmiştir yılı Nisan ayı içerisinde belirlenen kurumlarla ve seçilen icra komitesi üyeleriyle gerçekleştirilen istişareler sonucu komisyonlarda yer alacak isimler tespit edilmiştir. Teknik Komisyonlar, belirlenen konularda il bazında araştırma çalışmaları yürütmek ve bu çalışmaları İhtisas Komisyonlarına bildirmekle yükümlüdürler. Teknik Komisyonların sekretaryası bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülmektedir. 13 / 61

15 A Yönetim Kurulu: Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşan 16 kişilik bir heyetten meydana gelmektedir. Mevzuat gereği Yönetim Kurulu Başkanlığı alfabetik sıraya göre her yıl başka bir bölge ilinin valisi tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ilgili mevzuata göre şu şekilde sıralanmaktadır; a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığının onayına sunmak, b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek, c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak, d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek, e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığına göndermek, f) Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek, g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak, h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek, i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek, j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak, k) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığının onayına sunmak, l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. Ajansımızın 2011 yılı 1. Yönetim Kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Manisa Valisi Celalettin Güvenç Başkanlığında tarihinde Uşak İl Özel İdaresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Ajans 2010 Yılı Faaliyet Raporu ile Ajans ın taslak halindeki Stratejik Planı görüşülmüştür. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 yılı 2. Yönetim Kurulu toplantısı tarihinde Kütahya nın Emet ilçesinde, Emet Termal Otel de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Zafer Kalkınma Ajansı Stratejik Planı ile 2011 Yılı Çalışma Programı görüşülerek onaylanmıştır. Toplantıda ayrıca yeni alınacak personelin özlük hakları gibi idari konular görüşülmüştür. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 yılı 3. Yönetim Kurulu toplantısı tarihinde Manisa da Büyük Saruhan Otel de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Bölgesel Potansiyelin Harekete 14 / 61

16 Geçirilmesi Mali Destek Programı kapsamında gelen başvuru sayıları ve türleri, Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar ve diğer idari konular görüşülmüştür. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 yılı 4. Yönetim Kurulu toplantısını tarihinde Afyonkarahisar da, İkbal Termal Otel de gerçekleştirmiştir. Toplantıda, Mali Destek Programı ön inceleme sonuçları, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, personel alım sürecinin değerlendirilmesi ve diğer idari konular görüşülmüştür. Zafer Kalkınma Ajansı 5. Yönetim Kurulu toplantısı tarihinde Uşak ta, Uşak Öğretmen Evi nde gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu toplantısında, uzman ve destek personel istihdamı için yapılan mülakat sınavında başarılı olan adaylarla sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu ayrıca, mali destek programı değerlendirme sürecini gözden geçirerek, bağımsız değerlendiricilerin değerlendirmelerinden sonra görev alacak Değerlendirme Komitesi nin oluşumunu planlamıştır. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İsmail Karaman tarihi itibarıyla Ajansımız Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış, Yerine Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Sayın Hazim Sesli gelmiştir. Mart ayında ise Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Hazim Sesli nin milletvekili aday adayı olması sebebiyle istifa etmesinin ardından Sayın Mustafa Kuvvet Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini devralmış ve yönetim kurulu toplantılarına oda adına katılmaya başlamıştır. Yine Nisan ayında Yönetim Kurulu üyelerimizden, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Sayın M. Şükrü Nazlı görevinden ayrılmış ve yerine bu görevi yürütmek üzere Sayın Seyit Ömer Durmuş gelmiştir. Yönetim Kurulundaki bir diğer değişiklikte Mayıs ayında yaşanmış olup Manisa İl Genel Meclisi Başkanlığını yürüten Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Dursun Ali Yıldız görevinden ayrılmış ve yerine Sayın Hayrullah Solmaz gelmiştir. 15 / 61

17 T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI Tablo 3 : Yönetim Kurulu 16 / 61

18 A Genel Sekreterlik: Genel Sekreterlik Ajans ın icra organıdır. Genel Sekreterliğin, çalışma birimlerinin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri Genel Sekreter dir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu na karşı sorumludur. Genel sekreterlik, Genel Sekreter, birim başkanları, YDO koordinatörleri, uzman ve destek personelinden oluşmaktadır. Genel sekreterin görev ve yetkileri aşağıdadır: Genel sekreterlik Ajansın icra organı olup, genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreter olmaktadır. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumlu tutulmuştur. İlgili mevzuata göre genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır: a)yönetim kurulu kararlarını uygulamak, b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak, d) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak, f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek, g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak, h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek, i) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek, k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek, l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak, m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek, n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak, o) Performans yönetim sistemi kurmak ve İK strateji belgesi hazırlayarak uygulatmak. Ajans Genel Sekreteri Dr. Yılmaz Özmen 6 Eylül 2010 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır. Genel Sekreter Sayın Dr. Yılmaz Özmen in teklifi üzerine, tarih ve nolu 17 / 61

19 Yönetim Kurulu Toplantısı nda Genel Sekreterlik bünyesinde Tablo 4 teki şekliyle oluşturulan çalışma birimleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Tablo 4 - Ajans Organizasyon Şeması Genel Sekreterlik bünyesinde yer alan birimlerin görev ve yetkileri aşağıda açıklanmaktadır. A Planlama ve Ar-Ge Birimi Tablo 5 - Planlama ve Ar-Ge Birimi Personel Bilgileri ADI SOYADI İskender Cem LEBLEBİCİ M. Hakan GÜNTÜRKÜN UNVANI Birim Başkanı MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE O.D.T.Ü MEZUN OLDUĞU BÖLÜM Şehir ve Bölge Planlama Uzman O.D.T.Ü İşletme/Matematik Kubilay ŞİMŞEK Uzman Hacettepe Üniversitesi Raziye DEMİR Uzman O.D.T.Ü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Planlama ve Araştırma-Geliştirme Birimi (PAGB), bölgesel plan ve politikaların oluşturulma sürecini planlayan ve koordine eden, sektörel araştırmalar yaparak bölgesel gelişim kapsamındaki çalışmalara girdi sağlayan ve alt ölçekli planların hazırlanması sürecinde destek ve koordinasyon görevini üstlenen birimdir. Temelde gelişme planlarının hazırlanması 18 / 61

20 ve araştırma-geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi fonksiyonlarına sahiptir. Planlama ve Araştırma-Geliştirme Biriminin görev ve yetkileri şunlardır: Bölge de ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak, Kalkınma planı kapsamında belirlenen sektörlere ilişkin verileri toplamak, gerekirse güncellemek, Söz konusu verileri kullanarak yerel aktörlerin katılımı ile bölgede öncelikli sektörleri belirlemeye yönelik sektörel analizler yapmak veya yaptırmak, Yapılan analizler ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda bölgesel aktörlerin katılımıyla bölge vizyonunu belirlemek ve bölge planını hazırlamak, Bölgesel politikaların paydaşlar tarafından benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, Bölgede kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin Bölge Planında yer verilen stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına bilgi desteği sağlamak, PYB ile eşgüdümlü olarak ajans tarafından sağlanacak mali desteklerin sektörel dağılımını belirlemek, Alt ölçek planlarının bölgesel stratejilerle uyumunu sağlamak ve yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak. A Program Yönetimi Birimi Tablo 6 - Program Yönetimi Birimi Personel Bilgileri ADI SOYADI UNVANI MEZUN OLDUĞU MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE BÖLÜM Erce ŞENGÜL Birim Başkanı O.D.T.Ü Kimya Mühendisliği Gökçe ÖZAYDIN Uzman Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Hacı Mustafa TARKAN Uzman İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Halil Güngör YOLDAŞ Uzman Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Nurten AKSU Uzman O.D.T.Ü Gıda Mühendisliği Ramazan TUNÇ Uzman Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme 19 / 61

21 Program Yönetim Birimi (PYB) nin asli görevi Planlama ve Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan Plan ve Politikaların uygulanmasına yönelik olarak mali ve teknik destek programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve yönetilmesidir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur. Ayrıca PYB, Bölge de projecilik kültürünün oluşturulmasına ve uluslararası proje yönetimi yaklaşımlarına göre geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. PYB nin görev ve yetkileri aşağıda listelenmiştir: Mali ve teknik destek programlarının uygulama mekanizmasının genel çerçevesini Planlama ve Ar-Ge Birimi ile koordineli olarak oluşturmak ve güncellemek, Destek programları kapsamında Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu nda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, Destek programları kapsamında başvuru rehberlerini hazırlamak ve tanıtmak, Proje teklif çağrısına ilişkin bilgilendirme ve eğitim toplantılarını YDO lar ile işbirliği halinde yapmak ve program detayları hakkında ilgili tüm paydaşları bilgilendirmek, Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri gerçekleştirmek, Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak, Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; seçim sürecinde etkin rol oynamak, Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek, Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek, Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan hibe almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini kamuoyuna ilan etmek, 20 / 61

22 Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek, Hibe almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek, Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek, Hibe almaya hak kazanan projelerin belgelerini İzleme ve Değerlendirme Birimi ne devretmek, Teknik Destek Kapsamında ve Eğitim Faaliyetlerinde hizmet alımı yapılması durumunda hizmet alınacak kişi/kurumların seçilmesi; iş tanımlarının yapılması ve sözleşmelerinin hazırlanması, Ajans web sitesi üzerinden ulaşılabilecek online eğitim programları hazırlamak/hazırlatmak, Destek programları kapsamında önemli rol oynayan Bağımsız Değerlendirici, Eğitmen/Danışman vb. kişi/kurumlar için veri tabanına kaydedilebilecek online havuzlar oluşturmak, Destek programlarının web üzerinden kabulü için KAYS ile uyumlu olacak şekilde online formlar hazırlamak/hazırlatmak, Bilgilendirme ve eğitim toplantılarında kullanılacak ve destek programlarıyla ilişkili her türlü materyalin hazırlanması/hazırlatılması, Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik kurulacak online sisteminin kurulması ve yönetilmesinde İzleme ve Değerlendirme Birimi ne destek vermek. 21 / 61

23 A İzleme ve Değerlendirme Birimi Tablo 7 - İzleme ve Değerlendirme Birimi Personel Bilgileri ADI SOYADI UNVANI MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE MEZUN OLDUĞU BÖLÜM Veli OĞUZ Birim Başkanı O.D.T.Ü Uluslararası İlişkiler Dr. Meltem DİL ŞAHİN Uzman Ankara Üniversitesi İşletme Mustafa COŞKUN Uzman Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Taylan UYGUN Uzman Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Yahya KİŞİOĞLU Uzman İstanbul Üniversitesi İşletme İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), proje izleme ve değerlendirme ile iç kontrol sistemi olmak üzere temelde iki fonksiyona sahiptir. İDB, bölge plan ve programları çerçevesinde Ajans tarafından desteklenen proje ve faaliyetler ile yürütülen hibe programlarının izleme ve değerlendirmesinden sorumludur. Bu kapsamda İzleme ve Değerlendirme Biriminin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir; Diğer birimlerle işbirliği içinde, bölge planı ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerini belirlemek, Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemek, Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak, PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek, Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak ve bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için Mali ve İdari Yönetim Birimine bildirmek, Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek, İç kontrol ve bilgi sisteminin genel koordinasyonunu sağlamak, Yararlanıcıları projenin uygulanması ve bilgi sisteminin etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek, Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak, Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, sıkça sorulan sorulardan oluşan bir listeyi cevapları ile birlikte Ajansın internet sitesinde yayınlamak, 22 / 61

24 Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek, Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Mali ve İdari Yönetim Birimini bilgilendirmek, Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Mali ve İdari Yönetim Birimine görüşünü iletmek, Ajansın desteklediği ve bölgede uygulanan ulusal kaynaklı projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek, Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek, Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak, PAGB/PYB ile birlikte, destek programları ile ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak, Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek, Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek, Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak ile program ve projelerin performansını ölçmek, Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimler ışığında Başvuru Rehberlerinin hazırlığına destek vermek, Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere Genel Sekreter e raporlamak, Bütçe ve yıllık çalışma programlarının gerçekleşme oranlarını izlemek ve değerlendirmek, Stratejik planının gerçekleşme oranını izlemek, performans göstergelerini takip etmek ve değerlendirmek. 23 / 61

25 A İdari ve Mali Yönetim Birimi Tablo 8 - İdari ve Mali Yönetim Birimi Personel Bilgileri ADI SOYADI UNVANI MEZUN OLDUĞU MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE BÖLÜM Sefa SEÇEN Birim Başkanı Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler/Tarih/İşletme İrem SUYOLCU İnsan Kaynakları Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi Yetkilisi Endüstri İlişkileri Ergün GÜL Muhasebe Yetkilisi Dumlupınar Üniversitesi İşletme Emine GÜMÜŞ Muhasebe Yetkilisi Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Barış BAŞOĞLU Yazı İşleri ve Arşiv Arşivcilik / Bilgi ve İstanbul Üniversitesi Yetkilisi Belge Yönetimi Mehmet Emin UĞUR Bilgi İşlem Yetkilisi Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Hülya UĞUZ Yönetici Asistanı Lise Edebiyat İdari ve Mali Yönetim Birimi (İMYB) kendi içerisinde İdari Mali İşler, İnsan Kaynakları ve Bilgi İşlem fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. İMYB nin görev ve yetkileri şunlardır: Diğer birimleri koordine ederek çalışma programı ve bütçe çalışmalarını yürütmek, Ajansın her tür ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, arşivlemek, ödemeleri gerçekleştirmek, bütçe çalışmalarına katılmak, Ajansın tespit ettiği araç ve gereç ihtiyaçlarının teminini sağlamak, Ajansın resmi ve özel kurumlara giden ve gelen yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak, arşivini oluşturmak, Yazışma yönergesi, imza yönergesi ve diğer kurum içi iletişime ilişkin yönergeleri üretmek ve uygulanmalarını takip etmek, Ajansın insan kaynakları politikasını belirlemek, uygulamak, izlemek ve geliştirilmesini sağlamak, Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek ve uygulamak, Ajansın personel alımı ile ilgili işlerini yürütmek, ve ajans personelinin kariyer gelişimi planlamasını yapmak, Ajansın tüm bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım birimlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak, güncelliğini sağlamak ve bakımlarını yapmak. 24 / 61

26 A Tanıtım ve Koordinasyon Birimi Tablo 9 - Tanıtım ve Koordinasyon Birimi Personel Bilgileri ADI SOYADI UNVANI MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE MEZUN OLDUĞU BÖLÜM Naci Bahadır ŞANVER Birim Başkanı Carleton Üniversitesi İktisat ve Siyaset Bilimi Seray KAÇMAZ Uzman O.D.T.Ü Uluslararası İlişkiler Tanıtım ve Koordinasyon Birimi (TKB) nin ana fonksiyonları dış ilişkiler, organizasyon, basın ve halkla ilişkilerdir. Bu kapsamda TKB Ajansın paydaşlarıyla olan ilişkilerinin koordinasyonundan, ajansın tanıtım faaliyetlerinden ve organizasyonlardan sorumludur. TKB`nin yetki ve görevleri şunlardır; Planlama ve AR-GE Birimi araştırmaları ve çalışmalarının uygulamaya konulmasına yönelik, bu birimle koordineli olarak, çalıştay, konferans, sempozyum gibi etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesi, Bölgesel kalkınmayı hızlandırıcı stratejik işbirliği ağlarının (sanayi-üniversite, kamuözel sektör, kamu-sivil toplum vs.) oluşturulmasının planlanması ve hayata geçirilmesi, Paydaş veri tabanının kontrolü ve güncellenmesi, Ajansın bölge aktörleri (kamu, üniversite, stk, özel sektör, toplum) ile kurumsal iletişiminin etkin kılınması, söz konusu iletişimden hareketle kalkınmaya yönelik stratejik işbirliği önerilerinin getirilmesi, Ajansın bölgesel kalkınma ile ilgili tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi adına Bölgesel paydaşlar arasında uyum ve eşgüdümün sağlanması, Ajansın kurumsal tanıtımının etkin şekilde yapılması, basınla ilişkilerin yürütülmesi, kurumsal kimliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edilmesi, Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirilmesi, YDO ların yapacak olduğu yatırım tanıtımı görevlerini yerine getirmede kolaylaştırıcılık ve koordinasyon görevlerinin üstlenilmesi, Ajansın web sayfasını oluşturmak ve güncelliğini sağlamak. 25 / 61

27 A Yatırım Destek Ofisleri Tablo 10 - Yatırım Destek Ofisleri Personel Bilgileri BİRİMİ ADI SOYADI UNVANI MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE MEZUN OLDUĞU BÖLÜM Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Kütahya Yatırım Destek Ofisi Manisa Yatırım Destek Ofisi Uşak Yatırım Destek Ofisi İbrahim Tuğrul ÇINAR Armağan KIRANKABEŞ Koordinatör Uzman Dokuz Eylül Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Kutlu ESER Koordinatör Dumlupınar Üniversitesi Devrim Barış SUBAŞI Dilek UNCUOĞLU CAN Buket TURAMANLAR Dursun Kürşad MURAT Koordinatör Uzman Hacettepe Üniversitesi Marmara Üniversitesi İktisat Elektronik Mühendisliği Seramik Mühendisliği İktisat İşletme Uzman Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Koordinatör İstanbul Teknik Üniversitesi Arda KIRANKABEŞ Uzman Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumlu tutulmuş olup, ilgili mevzuata ve Yatırım Tanıtımı ve Yatırım Destek Strateji belgesine göre görev ve yetkileri şunlardır; Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumlu tutulmuş olup, ilgili mevzuata ve Yatırım Tanıtımı ve Yatırım Destek Strateji belgesine göre görev ve yetkileri şunlardır; a) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek, b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, c) Başvurular hakkında ön inceleme yapmak, d) Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 5449 sayılı Kanunundaki 4`üncü Madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak, 26 / 61

28 e) Bölge nin yatırım olanaklarına ilişkin bilgilerle sürekli güncellenen bir bilgi bankası oluşturmak, f) Bölge nin yatırım imkanlarının (ilgili kuruluşlarla koordinasyon halinde ulusal ve uluslar arası) etkin tanıtımını yapmak, g) Yatırımcı hedefleme yaklaşımı çerçevesinde Bölge ye yatırımcı çekmek, h) Uygulanan projelerin etkinliğini arttırmak, i) Bölge de oluşturulmuş ve oluşturulacak sektörel kümelenmelerde aktif rol almak, j) Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile koordineli işbirliği içinde olmak, k) Bölge ye özgü sektörel raporlar hazırlamak ve çalışmalar yapmak, l) Bölgedeki paydaşlar ile ajans arasında ilişkileri geliştirmek, m) İş ve işlemler konusunda Valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek. Yatırım Tanıtımı Faaliyetleri YDO lar yatırım tanıtımı ile ilgili faaliyetlerini Yatırım Tanıtımı ve Yatırım Destek Stratejisi kapsamında yürütmektedirler. YDO ların iş tanımı gereği bölge içi (Potansiyel Yatırımcılar, İş adamları, Danışmanlık Firmaları) ve bölge dışı (Potansiyel Yerli ve Yabancı Yatırımcılar, İthalatçı ve İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, İşadamı Dernekleri, Sektörel Kuruluşlar, Kalkınma ve İşbirliği ile ilgili ulusal ve uluslararası Örgütler, Danışmanlık Firmaları) hedef kitleleri bulunmaktadır. Yatırım tanıtımı ile ilgili görevler aşağıda görülmektedir: Yatırım yeri tercihini belirleyen bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması, Bölgede öne çıkan ve gelişme seyri gösteren sektörler hakkında yıllık rapor hazırlanması, 3 aylık periyotlarla e-bülten hazırlanması, Yerli ve yabancı yatırımcıya dönük sektörel sunum hazırlanması, Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik web sitesi hazırlanması, Yerli ve Yabancı yatırım danışmanlığı firmaları, ticaret ve sanayi odaları, sektörel birlikler ve iş adamı derneklerine broşür, kitapçık ve kurumsal dergi gönderilmesi, Ulusal ve uluslararası sektörel dergiler, gazeteler, web siteleri ve televizyon kanallarına reklam verilmesi, Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Bölge nin temsil edilmesi, Bölge nin öne çıkan sektörlerine yönelik sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirilmesi, Bölge dışından yerli ve yabancı yatırımcıların Bölge ye davet edilmesi, Hedef yatırımcıların belirlenmesi, Hedef yatırımcıların takip edilmesi, 27 / 61

29 Fuar ve Organizasyonlarda hedef yatırımcılarla irtibata geçilmesi, İrtibat kurulan hedef yatırımcılara broşür, kitapçık ve kurumsal dergi gönderilerek irtibatın korunmasının sağlanması, Online yatırım takip sisteminin kurulması, Firmalar arası ortaklık kurulmasının kolaylaştırılması, Yatırım Destek Faaliyetleri Yatırımcıların işlemlerinin tek elden koordine edilmesi, Yatırımcılara destek ve teşvikler hakkında danışmanlık sağlanması, Belirli periyotlarla firma ve kamu kurumlarının ziyaret edilmesi, Bölge yatırımcılarının bilgi ve tecrübelerini arttırmaya yönelik yerli ve yabancı uzmanların Bölge ye getirilmesi, Bölge nin ihracat kapasitesinin arttırılmasına yönelik yeni pazarlar araştırılarak firmalara destek sağlanması. Planlamaya Dair Faaliyetler Kalkınma Kurulunun altında her ilde müstakil çalışacak şekilde oluşturulan Teknik Komisyonların (Sanayi, Tarım, Turizm, Sosyal Altyapı, Teknik Altyapı) toplantılarının gerçekleştirilmesi ve elde edilen sonuçların raporlanıp PAGB ye iletilmesi. Tanıtım ve Etkinliklere Dair Faaliyetler Ajansın her ilde düzenlediği tanıtım ve etkinliklerle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. (Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapılan organizasyonlar, toplantılar, lojistik destekler, basın ile yapılan bilgilendirme toplantıları, yönetim kurulu veya kalkınma kurulu toplantı hazırlıklarının yapılması vb.) Mali ve Teknik Destek Programlarına Yönelik Faaliyetler Mali ve teknik desteklerle ilgili illerdeki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin (programın hedef kitlesi, değerlendirme kriterlerinin açıklanması vb.) gerçekleştirilmesi, Mali ve teknik destekle ilgili soruların cevaplanması. İzleme Değerlendirme İle İlgili Faaliyetler Proje uygulamalarının belirtilen faaliyet planı ve bütçeye uygun ilerlemesinin sağlanması hususunda İzleme ve Değerlendirme Birimi ne destek olunması, 28 / 61

30 Proje uygulamalarına yönelik risklerin tespit edilmesi aşamasında İzleme ve Değerlendirme Birimi ne destek olunması, Proje sonuçlarına ve yeni uygulamalara yönelik önerilerde bulunulması. A İç Denetim Birimi Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği ne göre; İç denetim, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini kapsar. Ajans, Ağustos ayında İç Denetçi istihdamı için ilana çıkacaktır. Ajans ın İç Kontrol Sistemi, İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından oluşturulacaktır. A.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar tarihi itibarıyla Ajans İnternet sitesinin ve Google Apps üzerindeki kurumsal e- posta hesaplarının alınacak sunucuya aktarılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca Mayıs 2011 itibarıyla kullanılmaya başlanan M-Files Doküman Yönetim Sistemi hızla geliştirilmektedir. Ajans, kalite standartlarını artırmak ve iletişim güvenliğini sağlamak amacıyla mevcut telefon santrali ile uyumlu çalışan Ses Kayıt Cihazını devreye sokmuştur. Ajans internet sitesinde yapılan bazı değişiklikler aşağıda yer almaktadır: Kullanılan temanın ve tasarımın modern standartlara uygun ve dinamik hale getirilmesi, Kalkınma ajansları iletişim bilgileri, güncel teknik ve mali destekler gibi bölümlerin eklenmesi, Etkinlik takviminin oluşturulup, aktif bir şekilde kullanılması, Basında Biz ile ajans ile ilgili basında yer alan haberlerinin gazete kupürleriyle yayımlanması, Dokümanlara dinamik görünümleriyle kolay ulaşımın sağlanması, Sayfalara yorum yapılabilme özelliğinin eklenmesi, Mali ve Teknik Destek Programları ile ilgili sıkça sorulan sorular (S.S.S.) bölümünün ilave edilmesi. 29 / 61

31 Ajansımızın 2011 yılının ilk yarısında temin ettiği bilgi işlem malzemelerinin listesi Ek - 1 de sunulmuştur. Bu tabloda belirtilmemiş olan sunucu alt yapı hizmeti alımı da planlanmış olup 1 ay içinde sonuçlandırılacaktır. Bilgi İşlem malzemelerinin teminine yönelik 2011 Yılı Çalışma Programı nda ayrılan bütçe ve yılın ilk yarısındaki gerçekleşme oranı Grafik 2 de gösterilmektedir ,0 TL ,130 TL % 55,02 Çalışma Programında Öngörülen Harcama Tutarı Yılın İlk Yarısında Gerçekleşen Harcama Tutarı Grafik Yılı Bilgi-İşlem Bütçesi ve Gerçekleşmeleri A.3.4. İnsan Kaynakları Ajansımızın İnsan kaynakları politikasının amacı; Ajans ın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu bağlamda, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği nde de belirtilen insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şöyledir: Personeli, etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci içinde çalıştırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, Personelin Ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı Ajansta çalışma bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak, Ajansta çalışmayı özendirici hale getirmek, 30 / 61

32 Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak, İstihdam edilecek personelin seçiminde, Ajansın çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, personelin düşünce, görüş ve önerilerini Ajans yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak, bu çerçevede haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve diğer tedbirleri almak. Ajansımız, 17 Şubat 2011 tarihinde 13 Uzman ve 4 Destek personel istihdam etmek üzere ilana çıkmış ve 14 Mart 31 Mart 2011 tarihleri arasında başvuruları kabul etmiştir. 118 i uzman, 151 i destek personeli olmak üzere toplam 269 başvuru alınmıştır. Uzman personel istihdamı için başvuru yapan adaylardan 47 tanesi ön inceleme sonucunda başarılı bulunarak mülakata davet edilmiştir. Bu adaylardan 7 tanesi Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakat sınavına katılmamıştır. Bu nedenle uzman personel adaylarının mülakata katılım oranı %85 olarak gerçekleşmiştir. Destek personeli istihdamı için başvuru yapan adaylardan ise 16 tanesi ön inceleme sonucunda başarılı bulunarak mülakata davet edilmiştir. Bu adaylardan 2 tanesi Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakat sınavına katılmamıştır. Bu nedenle destek personel adaylarının mülakata katılım oranı %88 olarak gerçekleşmiştir. Mülakat sınavı sonuçları, 14 Nisan 2011 tarihinde Ajansımızın internet sitesinde ilan edilmiştir. Mülakat sınavı sonuçlarına göre; uzman personel mülakatına katılan 40 adaydan 10 tanesi (9 asil, 1 yedek), destek personeli mülakatına katılan 14 adaydan ise 4 tanesi başarılı bulunmuştur. Mülakat sınavı sonuçları, 3 Mayıs 2011 tarihinde Uşak ta gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı nda onaylanmış olup mülakat sınavını kazanan 9 uzman ve 4 destek personeline sözleşme imzalamak ve işbaşı yapmak üzere davet yazıları gönderilmiştir. Uzman personel mülakatını asil olarak kazanan adaylardan biri görevine başlamamış, bu nedenle de bu adayın yerine mülakatı yedek olarak kazanan aday göreve başlamak üzere davet edilmiştir. 14 Nisan 2011 tarihinde sonuçları açıklanan personel alımıyla birlikte Ajans ta istihdam edilen toplam Uzman ve Destek Personel sayısı 32 ye ulaşmıştır. Başvurulara ilişkin detaylar Tablo 11 ve 12 de gösterilmektedir. 31 / 61

33 Tablo 11 - Uzman Personel Başvuru Bilgileri UZMAN PERSONEL Bölüm Başvuru Sayısı Ön İncelemede Elenen Mülakata Çağırılan Mülakata Katılan Mülakata Katılmayan Başarılı Olan Makine Mühendisliği Çevre Mühendisliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İstatistik Hukuk Ziraat Mühendisliği Maden Mühendisliği Diğer Bölümler (İİBF) İlan Dışı Başvuru TOPLAM * *9 asil, 1 yedek Tablo 12 - Destek Personel Başvuru Bilgileri DESTEK PERSONELİ Bölüm Başvuru Sayısı Ön İncelemede Elenen Mülakata Çağırılan Mülakata Katılan Mülakata Katılmayan Başarılı Olan İnsan Kaynakları Yazı İşleri Muhasebe Yönetici Asistanlığı TOPLAM / 61

34 T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI Ajans personelinin mezun olduğu üniversitelere göre dağılımı Grafik 3 te gösterilmiştir. Grafik 3 - Ajans Personelinin Mezun Olduğu Üniversiteye Göre Dağılımı Ajans Uzman ve destek personelinden 17 tanesi lisans mezunudur. Bunun yanı sıra mevcut personelin 11 tanesi yüksek lisansını, 3 tanesi de doktorasını bitirmiş bulunmaktadır. Mevcut personellerden 1 tanesi de lise mezunudur. Bu veriler ışığında Ajans personelinin eğitim durumu Grafik 4 te gösterilmiştir. 13% 3% 31% Yüksek lisans Lisans 53% Doktora Lise Grafik 4 - Ajans Personelinin Eğitim Durumu Ajans ta, Mühendislik Fakültesi mezunu olan 10 Uzman istihdam edilmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu personel sayısı ise 18 dir. Bunun yanı sıra, 1 tane Şehir ve Bölge Planlama, 1 tane Bilgi ve Belge Yönetimi, 1 tane Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Bölümü ve 1 tane de lise mezunu personel bulunmaktadır. Mevcut personelin mezun olduğu fakültelere göre dağılımı Grafik 5 te gösterilmiştir. 33 / 61

35 3% 13% 53% 31% Mühendislik Fak. İ.İ.B.F Diğer Lise Grafik 5 - Ajans Personelinin Mezun Olduğu Fakülteye Göre Dağılımı 12 Şubat 2010 tarihinde görevine başlamış olan Dr. Mediha Mine Çelikkol, 31 Aralık 2010 da istifa dilekçesini vermiş, 18 Nisan 2011 itibarıyla de görevinden ayrılmıştır. İnsan Kaynakları faaliyetleri çerçevesinde personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilmiş ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli eğitimler verilmiştir Mart 2011 tarihlerinde M-Files Teknik Destek ve Eğitim Sorumlusu Sedat Bayram tarafından Doküman Yönetim Sistemi M- Files eğitimi verilmiştir. Bu eğitime bütün Ajans personeli katılmıştır. Uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle yeni bir eğitime ihtiyaç duyulmuş ve 10 Haziran 2011 de tekrar M-Files eğitimi gerçekleştirilmiştir. 23 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında yeni istihdam edilen 9 Uzman ve 3 Destek Personele oryantasyon eğitimi verilmiştir Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan oryantasyon eğitimine tüm yeni personel katılmıştır. 25 Mayıs - 3 Haziran arasındaki oryantasyon eğitimi ise sadece Uzman personele yönelik olarak gerçekleştirilmiştir Haziran 2011 tarihlerinde Doç. Dr. Osman Kulak tarafından İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi verilmiştir. 13 Haziran daki oturuma tüm Ajans personeli katılmıştır. Performans Değerlendirme, Süreç Analizi ve İş Analizi konularının paylaşıldığı 14 Haziran daki oturuma ise Performans Değerlendirme Sistemi nin kurulmasında aktif rol oynayacak Ajans personelleri katılmıştır. Kurumsallaşma sürecinin en önemli adımlarından biri olan Performans Değerlendirme Sistemi ni kurmak için çalışmalara başlanmıştır. Bu doğrultuda süreç aşağıdaki gibi planlanmıştır. 34 / 61

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER T.C. TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 4 ŞEKİLLER... 4 KISALTMALAR... 5 SUNUŞ... 6 A. GENEL BİLGİLER... 8 A.1. Misyon ve Vizyon... 8 A.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Trakya 2009 SUNUŞ Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mevcut kaynak ve imkânlarını

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009)

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) 2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Temmuz 2010 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 MİSYON

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5 Versiyon :5 Tarih :26.11.2013 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1 Birimler ve yatırım destek ofisleri aşağıda

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/12 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı KURUMSAL STRATEJİK PLAN

Zafer Kalkınma Ajansı KURUMSAL STRATEJİK PLAN Zafer Kalkınma Ajansı KURUMSAL SUNUŞ Strateji kavramı, askeri alanda savaşlarda yararlanılan bir olgu olarak ortaya çıkmış ve sonraki yıllarda işletmelerin rekabet gücünün anahtarı konumuna gelmiştir.

Detaylı

Özet Çalışma Programı 2010

Özet Çalışma Programı 2010 Özet Çalışma Programı 2010 Faaliyet No Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlus u Süresi KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ a) Organizasyon detaylarının tespiti 2.1.1 Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının Organizasyonu

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Ara Faaliyet Raporu 2015

Ara Faaliyet Raporu 2015 Ara Faaliyet Raporu 2015 2015 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 OCAK 30 HAZİRAN 2015) (AĞUSTOS 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) - 2-2015 YILI ARA FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Faaliyet Raporu 2013. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu 2013 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sunuşu K alkınma Ajansları, bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 / 72 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 ŞEKİLLER... 4 KISALTMALAR... 5 SUNUŞ... 6 A. GENEL BİLGİLER... 8 A.1. Misyon ve Vizyon... 8 A.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 10/10/2014 Toplantı Sayısı : 397 Karar Sayısı : 3380 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3380- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus Programı

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı