Genel Muhasebe LOGO Haziran 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Muhasebe LOGO Haziran 2016"

Transkript

1 Genel Muhasebe LOGO Haziran 2016

2 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri Bağlantılar/Kontroller Finansal Tablolar Muhasebe Hesabı Bütçe Bilgileri Muhasebe Hesabı Ġzleme Alanları Ġzleme Pencereleri Hesap Dağıtım ġablonları Hesap Dağıtım ġablonu Bilgileri Muhasebe Hesapları Filtrele Muhasebe Hesapları Toplu Güncelleme Masraf Merkezleri Masraf Merkezi Bilgileri Ġzleme Pencereleri Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Kodlarının Tanımlar Üzerinden Girilmesi Muhasebe Bağlantı Kodları Seçeneği ile Bağlantı Kodlarının Verilmesi Muhasebe Kodlarının Verileceği ĠĢlemlerin Seçimi ĠĢyeri ve Bölümlere Göre ĠĢlemlerin Filtrelenmesi Muhasebe Kodlarının Öndeğer Olarak Kart ve ĠĢlemlere Aktarımı Muhasebe Kodlarının Geçerli Olacağı Kartların Seçilmesi Muhasebe Bağlantı Kodlarının Fatura Veya ĠĢlemde Kullanılan Döviz Türüne Göre Tanımlanması Bağlantı Kodlarının Uygulanması Malzeme Muhasebe Bağlantı Kodları Hizmet Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları ÇalıĢanlar Muhasebe Bağlantı Kodları Genel Giderler Bağlantı Kodları Cari Hesap Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları Ödemede Ġndirimler Muhasebe Bağlantı Kodları Bankalar Muhasebe Bağlantı Kodları Kasa ĠĢlemleri Muhasebe Kodları KDV Muhasebe Kodları Müstahsil Muhasebe Kodları Çek/Senet ĠĢlemleri Muhasebe Kodları Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Muhasebe Kodları Ek Masraflar Muhasebe Kodları Personel Muhasebe Kodları Sabit Kıymetler Muhasebe Kodları Ek Vergi Muhasebe Kodları Ġhraç Kayıtlı Vergi/Ek Vergi Muhasebe Kodları Banka Personel ĠĢlemleri Muhasebe Kodları Teminatlar Muhasebe Kodları Projeler Proje Tanımları Proje Hesap Özeti Proje Döviz Toplamları Proje Hareketleri Proje Ekstresi Analitik Bütçe Genel Muhasebe 2

3 Hesap Planına Eklenen Bütçe ve Ödenek Hesapları Analitik Bütçe Tanımları Muhasebe Hesabı Bütçe Bilgileri Bütçe Dönemleri Analitik Bütçe Tanımları Ekle E-Beyannameler E-Beyannamelerin Onaylanması ve Toplu Olarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına Gönderilmesi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Katma Değer Vergisi Tevkifatı Yüklenilen KDV Listesi Ġndirilecek KDV Listesi Muhtasar Beyanname Form Ba-Bs SatıĢ Faturaları ve GÇB Listesi Kesin Mizan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) Kurumlar Vergisi Beyannamesi E-Defter... Ошибка! Закладка не определена. Logo E-Defter... Ошибка! Закладка не определена. Yevmiye Defteri (E-Defter)... Ошибка! Закладка не определена. Defter-i Kebir (E-Defter)... Ошибка! Закладка не определена. Kayıt Saklama LOGO Kayıt Saklama Genel Dağıtım ġablonları Genel Dağıtım ġablonu Bilgileri Mali Tablolar Tablo Tanımları Grup Hesap Hesap Aralığı Tutar Formül Ara Toplam Genel Toplam Kar/Zarar Sayfa Düzeni Mali Tablo Raporları Bilanço Tablosu Kar/Zarar Tablosu SatıĢların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit AkıĢ Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Net Parasal Pozisyon Kar-Zarar Tablosu Konsolide Mali Tablolar Konsolide Finansal Raporlar Mali Konsolidasyon Tanımlar Konsolidasyon Kodları Firma Konsolidasyon Kodu Malzeme Kartı Konsolidasyon Kodu Genel Muhasebe 3

4 Cari Hesap Kartı Konsolidasyon Kodu Cari Hesap Kartı Grup Firma No Konsolide Finansal Tablolar Konsolide Mali Tablolar Örnek Tablolar Excel de Raporlama Hareketler Muhasebe FiĢleri Muhasebe FiĢ Türleri Muhasebe FiĢ Yapısı FiĢ BaĢlık Bilgileri FiĢ Satır Bilgileri Mahsup FiĢinde Cari Hesap / Banka ve Kasa ĠĢlemleri Muhasebe FiĢlerinde KarĢı Hesap Kontrolü Muhasebe FiĢlerinde Tutarlara Göre EĢleme Kontrolü Muhasebede (-) Kayıtların OluĢturulması MuhasebeleĢtirilmiĢ ve Ġptal EdilmiĢ FiĢlerin MuhasebeleĢtirilmesi Hesap Dağıtım Detaylarının Girilmesi Kayıtlı Hesap ġablonlarının Kullanılması Muhasebe Hesap AçılıĢları Bilgi GiriĢ Pencereleri Döviz GiriĢi Fatura GiriĢi Hesap Bakiyesi (Aylık ve Genel) Ġzleme Pencereleri FiĢ Ġptali ve Geri Alma ĠĢlemleri Yaz Muhasebe FiĢleri Toplu Basımı Muhasebe FiĢleri Filtrele Tahsis FiĢleri Tahsis FiĢi Bilgileri FiĢ Satır Bilgileri Tahsis FiĢleri Durum DeğiĢiklikleri Bütçe Revizyon FiĢleri Bütçe Revizyon FiĢi Revizyon FiĢi Satır Bilgileri Dönemsel Borç ve Alacak Tutarları Bütçe Revizyon FiĢi Durum DeğiĢiklikleri Harcama Talepleri Harcama Talebi FiĢ Satırları Bütçe Hareketlerinin OluĢturulması ĠĢlemler Yevmiye Madde Numaralama ĠĢyerlerine Göre Yevmiye Madde Numaralama Kur Farkı Hesaplama Kur Farkı Hesaplama Filtreleri Kur Farkı FiĢi Kur Farkı FiĢinde Döviz Bilgileri Kur Farkı Hesaplatılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar MuhasebeleĢtirme MuhasebeleĢtirme Parametreleri MuhasebeleĢtirme ĠĢleminde FiĢ Tarihinin Belirlenmesi SMM MuhasebeleĢtirme Satılan Malın Maliyeti Muhasebe Hesap Kodları Genel Muhasebe 4

5 Satılan Malın Maliyetinin MuhasebeleĢtirilmesi SMM Mahsup ĠĢlemleri (TFRS) EvezleĢtirme ĠĢlemleri Personel Ödemeleri Raporu Muhasebe Çift Yönlü Denetim Sistemi Muhasebe Hareketlerinden Ġlgili ĠĢleme UlaĢım MuhasebeleĢtirme Raporu Hesaplar Arası Aktarım Yansıtma ĠĢlemleri Yansıtma ġablonları Yansıtma FiĢleri GiriĢ-ÇıkıĢ Hareketleri Ġle ĠliĢkilendirme Fiyat Endeksi Atama Devir ĠĢleminde Fiyat Endeksi Atama Mali Dönem Bağımsız Firmalarda Muhasebe Devri GeçmiĢ Dönem Hareketleri Enflasyon Parametreleri Güncelleme Toplu Hesap Dağıtımı Hesap Tipi Güncelleme Enflasyon Farklarını MahsuplaĢtır Analitik Koda Göre Hesap Toplamları Aktarımı Raporlama Sistemi Genel Muhasebe Raporları Hesap Durumları Muhasebe Hesap Listesi Muhasebe Hesap Özeti Muhasebe Hesap/Döviz Toplamları Hesap/Masraf Merkezi Dağılımı Genel Mizan Aylık Mizan Ġki Tarih Arası Mizan Devirli Aylık Mizan Devirli Ġki Tarih Arası Mizan Hesaplararası Hareket Toplamları Tablo Hesaplararası Hareket Toplamları Döküm Aylık KarĢı Hesap Mizanı KarĢı Hesap Hareket Dökümü Defter ve Dökümler Özet FiĢ Listesi Ayrıntılı FiĢ Listesi Muavin Defter Defter-i Kebir Kasa Defteri Yevmiye Defteri Enflasyon Düzeltme Defteri Masraf Merkezi Raporları Masraf Merkezi Listesi Masraf Merkezi Durum Raporu Masraf Merkezi Hesap Özeti Masraf Merkezi Döviz Toplamları Masraf Merkezi/Hesap Dağılımı Masraf Merkezi Hareketleri Masraf Merkezi Ekstresi Bağlantılar Bağlantı Kodları Dökümü Genel Muhasebe 5

6 Personel Bağlantı Kodları Proje Raporları Proje Listesi Proje Ekstresi Raporu Proje Durum Raporu Proje Hesap Özeti Raporu Proje Analizi Genel Proje Analizi Analitik Bütçe Raporları Bütçe Listesi Özet Harcama Talepleri Listesi Ayrıntılı Harcama Talepleri Listesi Tahsis FiĢleri Listesi Revizyon FiĢleri Listesi Genel Muhasebe 6

7 Genel Muhasebe Genel Muhasebe Bölümü, hesap planının kaydedildiği projelerin tanımlandığı muhasebe iģlemlerinin yapıldığı mali tabloların alındığı muhasebe bağlantı kodlarının tanımlandığı diğer program bölümlerinde yapılan iģlemlerin muhasebeleģtirildiği bölümdür. Tüm bu tanım ve iģlemler için Genel Muhasebe menü seçenekleri kullanılır. Ana Kayıtlar: Bu menü seçeneği ile, muhasebe hesapları masraf merkezleri muhasebe bağlantı kodları projeler kaydedilir. Mali Tablo Tanımları: Bu menü seçeneği ile, mali tablo tanımları kaydedilir mali tablo tanımları belirlenecek koģullarda seçilen rapor ünitesinden alınır. Hareketler: Bu menü seçeneği ile muhasebe hesaplarına ait hareketlerin girildiği muhasebe fiģleri kaydedilir. İşlemler: Bu menü seçeneği ile, onaylı resmi defter basımları için gerekli yevmiye madde numaraları verilir, kur farkı hesaplama iģlemleri yapılır, diğer program bölümlerinde yapılan iģlemler muhasebeleģtirilir, hesaplararası aktarım ve yansıtma iģlemleri yapılır, giriģ/çıkıģ hareketleri iliģkilendirilir, fiyat endeksi atanır, toplu hesap dağıtımı gerçekleģtirilir. Raporlar: Genel Muhasebe bölümünde raporlar, Hesap Durumları, Defter ve Dökümler, Masraf Merkezi Raporları, Bağlantılar ve Proje Raporları menü baģlıkları altında toplanmıģtır. Her seçenek altında o bölümle ilgili raporlar yer almaktadır. Muhasebe parametre seçeneklerine Ticari Sistem Yönetimi dokümanından ulaģabilirsiniz. Genel Muhasebe 7

8 Ana Kayıtlar Ana Kayıtlar menüsü; Muhasebe hesaplarının masraf merkezi tanımlarının muhasebe bağlantı kodlarının projelerin bütçe dönemlerinin analitik bütçe tanımlarının e-beyannamelerin mali tabloların kaydedildiği menü seçeneğidir. Her menüsü kendi alt menü seçeneklerine sahiptir ve bu seçeneklerle kartlar üzerinde yapılacak iģlemler gerçekleģtirilir. Kartlara ait son durum bilgileri ve döviz toplamları izlenir. Kart bilgilerinde olabilecek değiģiklikler yapılır. Genel Muhasebe 8

9 Muhasebe Hesapları Hesap planı, hesap kartlarının belli bir yapıda gruplanması sonucu oluģan ve iģletmelerin belge ve durum takibi yapmasını sağlayan bir yapı olarak tanımlanır. Hesap planı ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluģur. Gerekirse alt hesapların altında baģka alt hesaplar da yer alır yılı itibarıyla yürürlüğe giren bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti genelinde hesap planları standart hale getirilmiģtir. Hesaplar kebir hesap (ana hesap) düzeyinde aynıdır. Her iģletme, muhasebe sistemlerini Standart (Tek düzen) hesap planı olarak adlandırılan hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların iģleyiģ Ģekilleri hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibidir. Standart yani tek düzen hesap planı sadece ana hesapların standart olmasını mecbur tutar. Standart hesap planı firma ve dönem dosyaları oluģturulurken ana hesap düzeyinde otomatik olarak oluģturulur. Bu hesapların altında yer alacak alt hesaplar ise Hesap kartları seçeneği ile açılır. Sektöre Göre Hesap Planı Muhasebe hesap planları sektörlere göre oluģturulabilir. Yeni firma tanımlanırken hesap planı oluģturma safhasında belirtilecek sektöre göre hesap planları alt hesaplarla birlikte otomatik olarak Hesap Planı listesine kaydedilir. Hesap Kartları, Genel Muhasebe Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Hesap kartları seçildiğinde Hesap Planı liste penceresi açılır. Muhasebe hesap kartları üzerinde yapılacak iģlemler için hesap kartları listesinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuģu tıklanarak açılan ĠĢlemler menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin iģlevi aģağıdadır: Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Kayıt Bilgisi Toplu Kayıt Çıkar Ara Filtrele Hesap Özeti Hesap Özeti Grafiği Döviz Toplamları Hareketler Ekstre Dağıtım Şablonları Masraf Merkezi Hareketleri Kayıt Sayısı Yeni bir muhasebe hesabı açmak için kullanılır. Hesap bilgilerinde değiģiklik yapmak için kullanılır. Muhasebe hesabını silmek için kullanılır. Muhasebe hesabını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değiģiklik yapılamaz. Seçilen hesap bilgilerini bir baģka tanıma kopyalamak için kullanılır. Kaydın açılıģ ve değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Seçilen muhasebe hesaplarının topluca silinmesinde kullanılır. Kod ya da açıklamaya göre sıralı Hesap Planı Listesi nde muhasebe hesabını bulmak için kullanılır. Muhasebe hesapları listesini, istenen kayıtları içerecek Ģekilde görüntülemek için kullanılır. Seçilen hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler. Hesap özetinin grafik olarak alınmasında kullanılır. Muhasebe hesabının iģlem ve raporlama dövizi üzerinden toplamlarını listeler. Hesaba ait hareketleri verilen tarih ve filtre koģullarına göre listeler. Muhasebe hesabına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının iģlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Muhasebe hesabına ait hareketlerin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtımında kullanılacak Ģablon tanımlarının kaydedilmesinde kullanılır. Ġlgili muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılır. Hesap Planı listesinde kayıtlı hesap sayısını listeler. Genel Muhasebe 9

10 Güncelle Öndeğerlere Dön Toplu Güncelle Kısayol Oluştur Kısayol Gönder Hesap Planı Listesi ni güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Seçilen hesaplara ait bilgileri toplu olarak güncellemek için kullanılır. Muhasebe hesabı ya da hesap listesine ait kısayol oluģturmak için kullanılır. OluĢturulan kısayolu ilgili kiģilere göndermek için kullanılır. Genel Muhasebe 10

11 Muhasebe Hesabı Bilgileri Hesap tanım penceresi iki ana bölümden oluģmaktadır. Kartın üst bölümünde yer alan alanlardan hesap kartına ait bilgiler kaydedilir. Kartın alt bölümündeki alanlar ise izleme amaçlıdır. Bu alanlara bilgileri yapılan iģlemler sonucu otomatik olarak yansır ve değiģtirilemez. Muhasebe hesabına ait bilgiler hesap kartı üzerinde yer alan Ģu seçeneklerle kaydedilir: Tanımlar Bağlantılar/Kontroller Finansal Tablolar Bütçe Bilgileri Tanım penceresinden hesaba ait genel bilgiler kaydedilir. Bunlar Ģunlardır: Hesap Kodu: Muhasebe hesap kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Her hesap istenilen sayıda alt hesap içerebilir. Her seviyede istenilen kırılma yapılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Uygulanacak kodlama sistemine göre ana ve alt hesaplar seviye ayıracı ile ayrılır. Genel Muhasebe 11

12 Hesap planı girilirken önce en üst düzey hesaplar, daha sonra bu hesaplara ait alt hesaplar açılır. Üst hesap açılmadan bu hesabın altında yer alacak alt hesaba ait bilgileri içeren hesap kaydedilemez. Böyle bir durumda program kullanıcıyı uyaracak ve öncelikle ana hesabın açılmasını isteyecektir. Açıklama (1) (2): Muhasebe hesabının adı ya da açıklamasıdır. Açıklama iki satırdan oluģur. Çok dilde çalıģma sözkonusu ise hesabın ikinci dildeki adı ya da açıklaması ikinci satırda kaydedilir. Hesap açıklaması da muhasebe hesapları için önemli bir alan olmasına karģın açılan hesap tanımlarının açıklaması olmak zorunda değildir. Farklı hesaplar için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak arama, sıralama vb. iģlemler hesap açıklamasına göre de yoğun bir Ģekilde yapılabileceğinden, hesap tanımları, hesap açıklamasının ilk on karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle hesap açıklamasının ilk on karakterinin de hesap kodunda olduğu gibi ayırt edici bilgi taģıması raporlama için yararlıdır. Kategori: Hesabın ait olduğu kategorinin belirlendiği alandır. Kategori seçenekleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Hesap Tipi: Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda hesap tipinin belirlendiği alandır. Özel Kod: Hesapları gruplamak için kullanılacak ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının muhasebe hesaplarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iģ tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değiģik olacaktır. Kullanıcının hangi kartları kullanabileceği yetki kodu alanı ile belirtilir. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. Ġlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaģabileceği ve iģlem yapabileceği belirlenir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilir. Böylece kullanıcılara kart bazında eriģim hakkı tanımlanır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre karta yalnızca yetki kodu ile programa giren kiģilerin ulaģması ve iģlem yapması sağlanır. Statüsü: Hesap kartının iģlemlerde kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dıģı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında hesap aktif durumdadır ve iģlemlerde kullanılır. Kullanım Dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve iģlemlerde kullanılamaz. Birim: Birimli muhasebe kullanılması durumunda, hesabın izleneceği birimdir. Her bir hesap için tek bir birim tanımlanabilir. Bir hesabın alt hesapları farklı birim tanımlarına sahip olabilir. Ancak en üst hesap düzeyinde raporlar, ana hesap kartında tanımlı olan birim üzerinden alınacaktır. Hesap Durumu Bilgileri: Hesap kartının bu bölümünde iģlemler sonucu aktarılan toplamlar iģlenir. Bu alanlara bilgi girilemez ve değiģtirilemez. Muhasebe hesabına ait son toplamlar yerel, dövizli tutarlar ile borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Beyanname Bilgileri: Hesap kartının bu bölümünde, bilanço esasına göre defter tutan mükellefin cari hesap ünvanı ve vergi kimlik numarası bilgileri kaydedilir. Bunun yanında, hesabın Formba ve Formbs formlarında kullanılacağı FormBa ve FormBs de kullanılabilir seçeneği iģaretlenerek belirlenir. Hesabın KDV hesabı olduğu, tanım penceresinde yer alan KDV Hesabıdır seçeneği iģaretlenerek belirlenir. Genel Muhasebe 12

13 Bağlantılar/Kontroller ĠĢlem sırasında hesaba ait yapılması istenen bazı kontroller ve öndeğerler hesap kartı üzerinden belirlenir. Bunlar hesap türü, kur farkı hesap öndeğerleri ile miktar giriģi ve masraf merkezi/proje kontrolleridir. Kur Farkı Alacak Hesabı: Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı alacak hesap kodudur. Kur Farkı Borç Hesabı: Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı borç hesap kodudur. Grup Şirketi Hesabı: Grup Ģirket hareketlerinin ayrı muhasebe hesapları altında izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle "Grup ġirket Hareketi" alanı iģaretli olan tüm hareketlerin muhasebe bağlantı kodları ayrı olarak tanımlanmalıdır. Bunun için ilgili harekete ait muhasebe hesaplarında "Bağlantılar / Kontroller" sekmesindeki Grup Şirketi Hesabı alanı kullanılır. Malzeme Yönetimi FiĢleri, Satınalma Ġrsaliyeleri, Satınalma Faturaları, SatıĢ Ġrsaliyeleri, SatıĢ Faturaları ve Çek Bordrolarında muhasebe kodları atama iģlemi sırasında ilgili fiģ ya da faturada "Grup ġirket Hareketi" kutucuğu iģaretli ise muhasebe kodlarına muhasebe bağlantı kodlarından getirilen muhasebe hesapları yerine bu hesapların kartında tanımlı olan "Grup ġirket Hesabı" getirilecektir. Hesap Türünün Belirlenmesi: Hesaplar borçlu (aktif), alacaklı (pasif), hem borçlu hem alacaklı (aktif-pasif) nitelikte olabilir. Hesap tipleri bölümünde hesap hangi türde ise o seçenek iģaretlenir. Dağıtımda Masraf Merkezi Kontrolü: Masraf merkezlerinin düzenli kullanımı ile hesap planının gereksiz yere büyümesi önlendiği gibi gelir ve gider merkezlerinin düzenli takibi de sağlanır. Hesap dağıtım iģlemlerinde masraf merkezi kontrolü hesap kartı üzerinde Kontroller seçeneği ile, bu kontrol ve kontrol Ģekli öndeğeri ise Ticari Sistem Yönetimi Bölümünde MuhasebeleĢtirme Kontrol Parametreleri'nde belirlenir. Genel Muhasebe 13

14 Dağıtımda Proje Kontrolü: Hesap dağıtım iģlemlerinde masraf merkezi kontrolü hesap kartı üzerinde Kontroller seçeneği ile kaydedilir. Kullanıcı uyarılacak/iģlem durdurulacak seçeneklerinden biri seçildiğinde ilgili hesaba ait bir muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde proje seçili olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. Bulunamazsa ya da hareketin tamamı projelere dağıtılmamıģ ise kullanıcı uyarılacak ya da iģlem durdurulacaktır. Miktar Kontrolü: Birimli muhasebe takibi yapılıyorsa, hesap kartı üzerinde yer alan kontrol parametreleri kullanılarak o hesap için iģlemlerde miktar giriģi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı belirlenir. Kontrolün ne Ģekilde yapılacağı ise Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Muhasebe Parametrelerinde tanımlanır. Hesap için miktar kontrolü yapılacak ve masraf merkezi kontrolü yapılacak seçimi yapılırsa, fiģ kontrolün yapılıģ Ģekline göre kaydedilir. Ġlgili hesaba ait bir muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde masraf merkezi seçili olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. Bulunamazsa ya da hareketin tamamı masraf merkezlerine dağıtılmamıģ ise kullanıcı uyarılacak ya da iģlem durdurulacaktır. ĠĢleme devam edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz. Enflasyon Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme iģlemine katılıp katılmayacağı öndeğeridir. Enflasyon Fark Hesabı: Enflasyon düzeltme farklarının mahsuplaģtırılması için parasal olmayan, kullanımda statüsünde, enflasyona dahil ve alt hesabı bulunmayan hesap için enflasyon fark hesabının belirtildiği alandır. Kayıtlı hesaplar listelenir ve ilgili hesap seçilir. KDV Yansıtma Hesabı: KDV yansıtma hesabı öndeğeridir. Evezleme Hesabı: Evezleme hesabı öndeğeridir. Döviz Türü: Hesap kartı kur farkı hesaplama iģlemlerinde dikkate alınacak iģlem dövizi öndeğeridir. Döviz türleri listelenir ve istenen tür seçilir. Kur Türü: Hesaba ait iģlemlerde ve kur farkı hesaplamalarında öndeğer olarak kullanılacak kur tipini belirtir. Kur tipi seçenekleri listelenir ve ilgili tip seçilir. Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek: Hesaba ait iģlemlerin kaydedilmesi sırasında iģlem döviz türünün değiģtirilmesi istenmiyorsa bu seçenek iģaretlenir. Bu durumda hesap tanım kartında döviz türü alanında seçilen döviz üzerinden iģlemler kaydedilir. Genel Muhasebe 14

15 Finansal Tablolar Muhasebe hesabının kullanılacağı Tablo öndeğerleri hesap kartı üzerinde Finansal Tablolar seçeneği kaydedilir. Mali tablo seçenekleri listelenir ve hesabın kullanılacağı tablo iģaretlenerek seçilir. ile Genel Muhasebe 15

16 Muhasebe Hesabı Bütçe Bilgileri Hesap için bütçe bilgileri hesap tanımı üzerinde yer alan Bütçe Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Bütçe Kalemi: Hesabın bütçe ve analitik bütçe tanımlarında kullanılacağını belirtir. Bütçe Takibi Yapılacak: Hesap kartı için bütçe hareketlerinin oluģup oluģmayacağını belirtir. Bütçe takibi yapılacak seçeneği iģaretlenirse bütçe hesabı ve yansıtma hesabı alanları boģ geçilemez. Bütçe Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fiģlerinde, bütçe hareketleri oluģturulurken muhasebe fiģi satırlarına gelecek bütçe hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bütçe Yansıtma Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fiģlerinde, bütçe hareketleri oluģturulurken muhasebe fiģi satırlarına gelecek bütçe yansıtma hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ödenek Takibi Yapılacak: Hesap için ödenek takibinin yapılacağı bu seçenek ile belirlenir. Ödenek takibi yapılacak seçeneği iģaretlenirse bütçe hareketleri ile birlikte ödenek hareketleri de oluģturulur. Ödenek takibi yapılacak seçeneğinin iģaretlenmesi durumunda ödenek ve ödenek yansıtma hesapları girilmemiģse hesap kartının kaydedilmesine izin verilmez. Ödenekli olarak takip edilecek bütçe kalemleri için ödenek hesapları girilmelidir. Genel Muhasebe 16

17 Bütçe Ödenek Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fiģlerinde, bütçe hareketleri oluģturulurken muhasebe fiģi satırlarına gelecek bütçe ödenek hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bütçe Ödenek Yansıtma Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fiģlerinde, bütçe hareketleri oluģturulurken muhasebe fiģi satırlarına gelecek bütçe ödenek yansıtma hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Analitik Kod: Hesabın belirlenen analitik kodunun her bir karakterinin girildiği 4 kurumsal kod, 4 fonksiyonel kod, 1 finansal kod ve 4 ekonomik koddan oluģan 13 alandan oluģan bir bölümdür. Yeni yasal düzenlemelerle analitik kodlar giderlerin ve gelirlerin belirli bir sistematik içinde sınıflandırılması ve aynı türdeki giderlerin ve gelirlerin kolaylıkla toplanabilmesi ve gelir, gider, açık istatistiklerine ulaģılabilmesi için kullanılmaktadır. Genel Muhasebe 17

18 Muhasebe Hesabı İzleme Alanları Hesap kartının alt bölümünde yer alan alanlara doğrudan bilgi girilemez. Yapılan iģlemler sonucunda oluģan toplamlar bu alanlara otomatik olarak aktarılır. Hesabın döviz üzerinden iģlem görmesi ve birim takibinin yapılması durumunda raporlama dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile kartta belirtilen birim üzerinden giren, çıkan ve kalan toplamları ilgili satırlarda görüntülenir. İzleme Pencereleri Hesap kartı üzerinde ĠĢlemler menüsünde yer alan seçenekler hesaba ait son durum bilgileri alınır, toplamlar listelenir. Bu seçenekler Ģunlardır. Hesap Özeti: Hesap kartına ait borç, alacak ve bakiye tutarlarını aylık toplamlar ile listeler. Hesap Özeti birimli ve dövizli olarak da alınır Döviz Toplamları: Hesaba ait son durum bilgilerinin dövizli toplamlar ile alındığı menü seçeneğidir. Kayıt Bilgisi: Hesap tanımının ilk kayıt ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt Bilgileri penceresinden aynı zamanda, tanım üzerinde iģlem yapan tüm kullanıcı bilgilerini listelemek de mümkündür. Genel Muhasebe 18

19 Hesap Özeti Muhasebe hesabına ait borç, alacak ve bakiye toplamları tanım üzerinde ve Hesap Planı Listesi nde F9-sağ fare tuģu menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamlar Ģeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleģen iģlemler sonucunda oluģan; Borç Alacak Kümülatif Bakiye Bakiye Borç Bakiye Alacak toplam tutarları yerel para birimi cinsinden yer alır. Tablonun alt bölümünde yer alan toplam satırında ise tüm ayların borç, alacak ve bakiye toplamlarına ait bilgiler listelenir. Dövizli Hesap Özeti: Toplamların döviz üzerinden alınması da mümkündür. Hesap özeti penceresinde Dövizli seçeneği tıklanarak hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları raporlama dövizi üzerinden alınır. Birimli Hesap Özeti: Miktar takibinin yapılması durumunda miktara dayalı son durum bilgileri Birimli seçeneği ile ekrana getirilir. Giren, çıkan ve kalan miktarlar aylık toplamları ile listelenir. Döviz Toplamları Hesaba ait dövizli toplamlar hesap tanımı üzerinden ya da Hesap planı listesinden incelenebilir. Bunun için F9- sağ fare tuģu menüsündeki Döviz Toplamları seçeneği kullanılır. Açılan pencerede dövizli toplamlarının alınacağı koģullar filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. Döviz toplamları tarih aralığı filtre satırında baģlangıç ve bitiģ tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan iģlemleri kapsayacak Ģekilde alınır. FiĢ türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek fiģ türleri ile yapılan hareketleri içerecek Ģekilde döviz toplamları izlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Tarih Aralığı İşyeri No. Bölüm No. Hareket Özel Kodu Masraf Merkezi Proje Kodu Fiş Türü Fiş Durumu Değeri BaĢlangıç / BitiĢ Tanımlı iģyerleri Tanımlı bölümler AçılıĢ FiĢi / Tahsil FiĢi / Tediye FiĢi / Mahsup FiĢi / Kur Farkı FiĢi / KapanıĢ FiĢi Gerçek / Öneri Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde muhasebe hesabının kodu ve adı yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanı sıra, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise satırlarda listelenir. Tablo satırlarında, her iģlem dövizi türüne ait bilgiler ayrı bir satır olarak yer alır. ĠĢlem dövizi, fiģlerde kullanılan iģlem dövizi türüdür. ĠĢlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile birlikte yerel birim ve raporlama dövizi üzerinden toplam tutarlar da ilgili alanlarda görüntülenir. Genel Muhasebe 19

20 Hareketler Muhasebe hesap hareketlerinin listelendiği seçenektir. Hesap planı listesinde F9-sağ fare tuģu menüsünde yer alır. Hareketler seçeneği ile ekrana gelen Muhasebe hareketleri listesinde yer alan Filtreler seçeneği ile Hesap kartına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koģullara uygun hareketleri listelenir. Muhasebe hareketleri filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Değeri Tarih Aralığı BaĢlangıç / BitiĢ İşyeri No. Tanımlı iģyerleri Bölüm No. Tanımlı bölümler Fiş Türü AçılıĢ FiĢi / Tahsil FiĢi / Tediye FiĢi / Mahsup FiĢi / Özel FiĢ / Kur Farkı FiĢi / KapanıĢ FiĢi Fiş No Belge No Masraf Merkezi Hareket Özel Kodu Hareket Türü Borç / Alacak Proje Kodu Fiş Durumu Gerçek / Öneri Muhasebe hareketleri penceresi bir tablo Ģeklindedir. Tablonun üst bölümünde muhasebe hesabının kodu ve adı yer alır. Satırlarda ise muhasebe hesabına ait hareketler aģağıdaki kolon bilgileri ile listelenir: Tarih FiĢ Türü ve Numarası Satır Tutarı Euro Tutarı Açıklama ĠĢyeri Bölüm Miktar ĠĢlem Dövizi Türü ĠĢlem Dövizi Tutarı Raporlama Dövizi Tutarı Hareket Özel Kodu Masraf Merkezi Proje Kodu Satır Tutarı (mm-proje) ĠĢlem Dövizi Tutarı (mm-proje) Raporlama Dövizi Tutarı (mm-proje) Euro Tutarı (mm-proje) Durumu Muhasebe hareketleri listesinden fiģ bilgilerini inceleme yanında değiģiklik de yapılabilir. Bunun için İncele ve Değiştir seçenekleri kullanılır. Genel Muhasebe 20

21 Masraf Merkezi Hareketleri Ġlgili hesap planına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılan seçenektir. Hesap kartları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Açılan pencerenin üst bölümünde masraf merkezi hareketlerinin alındığı muhasebe hesap kodu, açıklaması ve hesabın bakiye bilgisi yer alır. Filtreler seçeneği ile muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketleri filtrelenir ve belirlenen koģullara uygun hareketleri listelenir. Muhasebe hesabı masraf merkezi hareketleri filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Tarih Aralığı İşyeri No. Bölüm No. Fiş Türü Fiş No. Belge No. Masraf Merkezi Hareket Özel Kodu Hareket Türü Değeri BaĢlangıç / BitiĢ Tanımlı iģyerleri Tanımlı bölümler AçılıĢ FiĢi / Tahsil FiĢi / Tediye FiĢi / Mahsup FiĢi / Özel FiĢ / Kur Farkı FiĢi / KapanıĢ FiĢi / Enflasyon Muhasebesi FiĢi / Konsolidasyon Düzeltme FiĢi / TFRS Düzeltme FiĢi Borç / Alacak Filtre ile ilgili koģul grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçim yaparak belirlenir. KoĢul belirleme iģleminden sonra Tamam düğmesi tıklanarak masraf merkezi hareketleri listelenir. Muhasebe hesabı masraf merkezi hareketleri penceresi satırlarında listelenen bilgiler Ģunlardır: Tarih FiĢ No. FiĢ Türü Satır Tutarı Satır Euro Tutarı Dağıtım Oranı Dağıtım Euro Tutarı Açıklama ĠĢyeri Bölüm Miktar ĠĢlem Dövizi ĠĢlem Dövizi Tutarı Raporlama Dövizi Tutarı Masraf Merkezi Hareket Özel Kodu Masraf merkezi hareketleri listesinden fiģ bilgilerinde değiģiklik yapılabilir ya da ilgili fiģ incelemek amacıyla ekrana getirilebilir. Harekete ait fiģ bilgilerinde değiģiklik yapmak için DeğiĢtir, fiģi incelemek için Ġncele seçeneği kullanılır. Genel Muhasebe 21

22 Hesap Ekstresi Ekstre seçeneği ile Muhasebe hesaplarına ait hareketler iģlem bilgileri ile birlikte günlük toplamlarla Hesap Planı listesinden alınır. (Bunun için önce ilgili muhasebe hesabı daha sonra F9 sağ fare tuģu menüsünde yer alan Ekstre seçilir.) Filtreler seçeneği ile ekstrenin alınacağı koģullar belirlenir. Filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Değeri Tarih Aralığı BaĢlangıç / BitiĢ Hesap Statüsü Kullanımda / Kullanım DıĢı Fiş Türü AçılıĢ FiĢi / Tahsil FiĢi / Tediye FiĢi / Mahsup FiĢi / Özel FiĢ / Kur Farkı FiĢi / KapanıĢ FiĢi / Enflasyon Muhasebesi / Konsolidasyon Düzeltme Fiş Durumu Gerçek / Öneri Masraf Merkezi Kodu Masraf Merkezi Statüsü Kullanılanlar / Kullanılmayanlar Proje Kodu Proje Açıklaması İşyeri Numarası Tanımlı iģyerleri Bölüm Numarası Tanımlı bölümler Hareket Özel Kodu İşlem Döviz Türü Döviz seçenekleri Listeleme Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya KoĢul belirleme iģleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki muhasebe hesap hareketleri tarih, fiģ türü, fiģ numarası, açıklama borç, alacak, bakiye toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst bölümünde muhasebe hesap kodu ve açıklaması, hesap özel kodu, yetki kodu ve birim bilgileri yer alır. Ekstrenin sonunda ise muhasebe hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır. Genel Muhasebe 22

23 Hesap Dağıtım Şablonları Hesap dağıtım Ģablonları ile, hesaba ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgileri kaydedilir. Hesap Planı Listesi nde sağ fare tuģu menüsünde yer alır. Yeni Ģablon tanımlamak ve varolan Ģablonlar üzerinde yapılacak iģlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Bilgisi Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön Yeni Ģablon tanımlamak için kullanılır ġablon bilgilerini değiģtirmek için kullanılır. ġablon tanımını silmek için kullanılır. Kullanımda statüsündeki kayıtlar ile iģlemlerde kullanılan Ģablonlar silinemez. ġablon bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır. ġablon bilgilerini baģka bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Birden fazla tanımı aynı anda silmek için kullanılır. ġablonun ilk kayıt ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kayıtlı Ģablon sayısını görüntüler. Hesap dağıtım Ģablonları listesini güncellemek için kullanılır. Hesap dağıtım Ģablonları penceresini sistemde tanımlı boyutlarda görüntüler. Genel Muhasebe 23

24 Hesap Dağıtım Şablonu Bilgileri Hesap hareketinin masraf merkezi ve projelere ne Ģekilde dağıtılacağı dağıtım Ģablonu ile kaydedilir. Dağıtım bilgilerini girmek için Hesap Dağıtım ġablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. ġablon üzerinde bulunan alanlardan Ģablon genel bilgileri, satırlarda ise dağıtım bilgileri kaydedilir. Kod: Hesap dağıtım Ģablonu kodudur. Açıklama: Hesap dağıtım Ģablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Öncelik Sırası: ġablonun kullanım önceliğidir. Özel Kodu: ġablon tanımlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, Ģablon tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iģ tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değiģik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. Ġlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaģabileceği ve iģlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında Ģifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kiģilerin ulaģması ve iģlem yapması sağlanır. İşyeri: Dağıtım Ģablonun kullanılacağı iģyerini belirtir. Hepsi seçeneği öndeğer olarak gelir. Bölüm: Dağıtım Ģablonun kullanılacağı bölümü belirtir. Hepsi seçeneği öndeğer olarak gelir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Hesap dağıtım Ģablonunun hangi tarihler arasındaki muhasebe hareketleri için kullanılacağını belirtir. Genel Muhasebe 24

25 Dağıtım Ģablonu tanım penceresinde yer alan satırda ise muhasebe hesabına ait iģlemin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtım bilgileri kaydedilir. Masraf Merkezi Kodu ve Açıklaması: Muhasebe hesabına ait iģlemin iliģkili olduğu masraf merkezinin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı masraf merkezleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Proje Kodu ve Açıklaması: Muhasebe hesabına ait iģlemin iliģkili olduğu projenin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Dağıtım Katsayısı: Hesaba ait iģlemin masraf merkezi ve projeye etki katsayısıdır. Hesap dağıtım Ģablonuna ait bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tanımlanan Ģablon muhasebe fiģ satırında sağ fare tuģu menüsünde yer alan Hesap Dağıtım ġablonu Uygula seçeneği ile kullanılır. Genel Muhasebe 25

26 Muhasebe Hesapları Filtrele Hesap Planı Listesi'nin istenen özellikteki kayıtlarla listelenmesi mümkündür. Bunun için Hesap Planı Listesi'nde F9-sağ fare tuģu menüsünde yer alan Filtrele seçeneği kullanılır. Ġstenen özellikler filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Hesap Planı Kodu Hesap Planı Açıklaması Seviyesi Hesap Planı Özel Kodu Hesap Planı Yetki Kodu Kategori Hesap Tipi Birim Adı Kur Farkı Alacak Hesabı Kur Farkı Borç Hesabı Hesap Türü Enflasyon Dışı Enflasyon Fark Hesabı Dağıtım Şablonu Kodu Dağıtım Şablonu Açıklaması Bütçe Kalemi Bütçe Takibi Yapılacak Bütçe Hesabı Bütçe Yansıtma Hesabı Ödenek Takibi Yapılacak Bütçe Ödenek Hesabı Bütçe Ödenek Yansıtma Hesabı Döviz Türü İşyeri Filtresi Bakiye Toplamlarında Kullanılsın Bakiye Toplamlarında Kullanılacak İşyerleri Grup Şirketi Hesabı Bölüm Filtresi Bakiye Toplamlarında Kullanılsın Bakiye Toplamlarında Kullanılacak Bölümler Değeri Kategori seçenekleri Parasal / Parasal Olmayan (Borç) / Parasal Olmayan (Alacak) Borç / Alacak / Borç + Alacak Evet / Hayır Evet / Hayır Evet / Hayır Evet / Hayır Döviz türleri Evet / Hayır Tanımlı iģyerleri Evet / Hayır Tanımlı bölümler Genel Muhasebe 26

27 Muhasebe Hesaplarının İşyeri / Bölüm Bakiyesine Göre Filtrelenerek Listelenmesi Hesap Planı Listesi'nde (browser), muhasebe hesaplarının iģyerlerine / bölümlere göre filtrelenmesi ve hesap bakiyesinin seçilen bu iģyerlerine / bölümlere göre alınması mümkündür. Bunun için Hesap Planı Listesi'nde Hesap Planı Filtrelerinde yer alan Ģu seçenekler kullanılır: ĠĢyeri Filtresi Bakiye Toplamlarında Kullanılsın Bakiye Toplamlarında Kullanılacak ĠĢyerleri Bölüm Filtresi Bakiye Toplamlarında Kullanılsın Bakiye Toplamlarında Kullanılacak Bölümler ĠĢyeri / bölüm filtresinin toplamlarda kullanılması durumunda, seçilen iģyerleri / bölümler dikkate alınarak hesaplanan bakiyelerle muhasebe hesapları listelenir. Genel Muhasebe 27

28 Muhasebe Hesapları Toplu Güncelleme Muhasebe hesap tanımları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için Toplu Güncelle seçeneği kullanılır. Toplu Güncelle Hesap Planı Listesi'nde sağ fare tuģu menüsünde yer alır. Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek kayıtlar seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Muhasebe Hesapları-Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Hesap tanımlarındaki bilgiler, filtre satırlarında girilen bilgilerle güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler Ģunlardır: Filtreler Özel Kodu Yetki Kodu Kategori Statüsü Birim Hesap Türü Dağıtımda Masraf Merkezi Kontrolü Dağıtımda Proje Kontrolü Miktar Girişleri Seçilen Filtreler Kategori seçenekleri Kullanımda / Kullanım DıĢı Birim giriģi Borç / Alacak /Borç + Alacak ĠĢleme Devam Edilecek / Kullanıcı Uyarılacak / ĠĢlem Durdurulacak ĠĢleme Devam Edilecek / Kullanıcı Uyarılacak / ĠĢlem Durdurulacak Kontrol Yapılmayacak / Kontrol Yapılacak Genel Muhasebe 28

29 Masraf Merkezleri ġirket ile ilgili her türlü muhasebe iģlemi ve hesap durumları hesap planı üzerinden izlenir. ĠĢlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak daha fazla sayıda hesabın açılmasını gerektirir. Bu da hesap planının gerektiğinden fazla büyümesine neden olacaktır. Bu nedenle yardımcı bir hesap planı niteliğini taģıyan masraf merkezleri kullanılarak hesap planının gereğinden fazla büyümesi engellenir. Özellikle maliyet muhasebesi yapılırken hesap planının yanı sıra, yapılan masrafların dağıtılacağı ayrı masraf merkezleri tanımlanabilir. Muhasebe fiģleri kaydedilirken hesabın gideceği masraf merkezleri belirtilir. Masraf merkezlerine ait bilgiler her bir masraf merkezi için ayrı ayrı kaydedilir. Masraf Merkezleri Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Masraf Merkezi tanımları üzerinde yapılacak iģlemler için liste penceresinin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuģu tıklanarak açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin iģlevi aģağıdadır: Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Kayıt Bilgisi Toplu Kayıt Çıkar Ara Filtrele Hesap Özeti Döviz Toplamları Hareketler Ekstre Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön Yeni bir masraf merkezi tanımlamak için kullanılır. Tanım bilgilerinde değiģiklik yapmak için kullanılır. Masraf merkezi tanımını silmek için kullanılır. Masraf merkezi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değiģiklik yapılamaz. Seçilen masraf merkezi bilgilerini bir baģka tanıma kopyalamak için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliği ile tanım üzerinde iģlem yapan tüm kullanıcı bilgileri izlenebilir. Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. Kod ya da açıklamaya göre sıralı Masraf Merkezleri Listesi nde istenen özellikteki kaydı bulmak için kullanılır. Masraf Merkezleri Listesi ni istenen özellikteki kayıtları içerecek Ģekilde görüntülemek için kullanılır. Seçilen masraf merkezine ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler. Masraf merkezinin iģlem ve raporlama dövizi üzerinden toplamlarını listeler. Masraf merkezine ait hareketleri verilen tarih ve filtre koģullarına göre listeler. Masraf merkezine ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının iģlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Masraf merkezleri listesinde kayıtlı masraf merkezi sayısını listeler. Masraf merkezleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır. Genel Muhasebe 29

30 Masraf Merkezi Bilgileri Masraf merkezi tanım penceresi iki ana bölümden oluģmaktadır. Üst bölümde yer alan alanlardan masraf merkezine ait bilgiler kaydedilir. Alt bölümdeki alanlar ise izleme amaçlıdır. Bu alanlara, bilgileri yapılan iģlemler sonucu otomatik olarak yansır ve değiģtirilemez. Masraf Kodu: Masraf merkezi kayıt kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Masraf Adı: Masraf merkezinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Masraf merkezi adı, masraf merkezi tanımları için önemli bir alan olmasına karģın masraf merkezi tanımının adı olmak zorunda değildir. Farklı masraf merkezi tanımları için aynı bilgi kullanılabilir. Ancak yukarıda sözü edilen arama, sıralama vb. iģlemler masraf merkezi adına göre de yoğun bir Ģekilde yapılabileceğinden, masraf merkezi tanımları açıklamanın ilk 10 karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle masraf merkezi açıklamasının ilk 10 karakterinin de masraf merkezi kodunda olduğu gibi ayırt edici bilgi taģıması raporlama için yararlıdır. Özel Kod: Masraf merkezlerini gruplamak için kullanılacak ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının masraf merkezi tanımlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Kullanıcının hangi kartları kullanabileceği yetki kodu ile belirtilir. Her kullanıcının iģ tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değiģik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. Ġlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaģabileceği ve iģlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Kullanıcı yetki tanımlarında o kullanıcının hangi yetki koduna sahip hesap kartlarını kullanabileceği belirtilerek, kart bazında eriģim hakkı tanımlanır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre karta yalnızca yetki kodu ile programa giren kiģilerin ulaģması ve iģlem yapması sağlanır. Statüsü: Masraf merkezi tanımının iģlemlerde kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dıģı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında masraf merkezi aktif durumdadır ve iģlemlerde kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve iģlemlerde kullanılamaz. Masraf Durumu Bilgileri: Masraf merkezi tanım penceresinin bu bölümünde iģlemler sonucu aktarılan toplamlar izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez ve değiģtirilemez. Masraf merkezine ait son toplamlar yerel, dövizli tutarlı ile borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Genel Muhasebe 30

31 İzleme Pencereleri Masraf merkezine ait son durum ve kayıt bilgileri tanım üzerinde F9-sağ fare tuģu menüsü altında yer alan seçeneklerle izlenir. Bunlar Ģunlardır: Hesap Özeti Masraf merkezine ait borç, alacak ve bakiye toplamları tanım üzerinde Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamlar Ģeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleģen iģlemler sonucunda oluģan; Borç Alacak Bakiye Kümülatif Bakiye toplam tutarları yerel para birimi cinsinden yer alır. Tablonun alt bölümünde yer alan toplam satırında ise tüm ayların borç, alacak ve bakiye toplamlarına ait bilgiler listelenir. Dövizli Hesap Özeti: Toplamların döviz üzerinden alınması da mümkündür. Hesap özeti penceresinde Dövizli seçeneği tıklanarak hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları raporlama dövizi üzerinden alınır. Döviz Toplamları Masraf merkezine ait dövizli toplamlar tanım üzerinden ya da masraf merkezleri listesinden incelenebilir. Bunun için F9-sağ fare tuģu menüsündeki Döviz Toplamları seçeneği kullanılır. Açılan pencerede dövizli toplamlarının alınacağı koģullar filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. Dövizli hareketler penceresinde yer alan filtre satırları Ģunlardır: Filtre Tarih Aralığı İşyeri No. Bölüm No. Hareket Özel Kodu Muhasebe Hesap Kodu Fiş Türü Fiş Durumu Değeri BaĢlangıç / BitiĢ Tanımlı iģyerleri Tanımlı bölümler AçılıĢ FiĢi / Tahsil FiĢi / Tediye FiĢi / Mahsup FiĢi / Kur Farkı FiĢi / KapanıĢ FiĢi Gerçek / Öneri Döviz toplamları tarih aralığı filtre satırında baģlangıç ve bitiģ tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan iģlemleri kapsayacak Ģekilde alınır. FiĢ türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek fiģ türleri ile yapılan hareketleri içerecek Ģekilde döviz toplamları izlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri Ģunlardır: Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde masraf merkezi kartının kodu ve adı yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanı sıra, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise satırlarda listelenir. Tablo satırlarında, her iģlem dövizi türüne ait bilgiler ayrı bir satır olarak yer alır. ĠĢlem dövizi, fiģlerde kullanılan iģlem dövizi türüdür. ĠĢlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile birlikte yerel birim ve raporlama dövizi üzerinden toplam tutarlar da ilgili alanlarda görüntülenir. Genel Muhasebe 31

32 Hareketler Masraf merkezine ait hareketleri listelemek için Hareketler seçeneği kullanılır. Masraf merkezi hareketlerine masraf merkezleri listesinden ulaģmak için, önce hareketleri listelenecek masraf merkezi daha sonra Hareketler seçilir. Masraf merkezine ait hareketler filtrelenir ve yalnızca istenen koģullara uygun hareketler listelenir. Bunun için Masraf merkezi hareketleri penceresinde Filtreler seçeneği kullanılır. Masraf merkezi hareketleri filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Değeri Tarih Aralığı BaĢlangıç / BitiĢ İşyeri No. Tanımlı iģyerleri Bölüm No. Tanımlı bölümler Fiş Türü AçılıĢ FiĢi / Tahsil FiĢi / Tediye FiĢi / Mahsup FiĢi / Özel FiĢ / Kur Farkı FiĢi / KapanıĢ FiĢi / Enflasyon Muhasebe FiĢi / Konsolidasyon Düzeltme FiĢi Fiş No Belge No. Muhasebe Hesap Kodu Hareket Özel Kodu Hareket Türü Borç / Alacak Filtre ile ilgili koģul grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçim yaparak belirlenir. KoĢul belirleme iģleminden sonra Devam düğmesi tıklanarak hareketler listelenir. Masraf merkezi hareketleri penceresi bir tablo Ģeklindedir. Tablonun üst bölümünde masraf merkezi kartının kodu ve adı yer alır. Satırlarda ise masraf merkezine ait hareketler aģağıdaki kolon bilgileri ile listelenir: Tarih FiĢ Numarası, FiĢ Türü, FiĢ Özel Kodu Satır tutarı EURO Tutarı Açıklama ĠĢyeri, Bölüm Miktar ĠĢlem Dövizi Türü ĠĢlem Dövizi Tutarı Raporlama Dövizi Tutarı Muhasebe Hesap Kodu Hareket Özel Kodu Masraf merkezi hareketleri listesinden fiģ bilgilerinde değiģiklik yapılabilir, incelemek amacıyla ekrana getirilebilir. Harekete ait fiģ bilgilerinde değiģiklik yapmak için Değiştir düğmesi, fiģi incelemek için İncele düğmesi kullanılır. Genel Muhasebe 32

33 Ekstre Masraf merkezlerine ait hareketler iģlem bilgileri ile birlikte günlük toplamlarla Masraf Merkezleri Listesi nden alınır. Bunun için önce ilgili masraf merkezi daha sonra F9-sağ fare tuģu menüsünde yer alan Ekstre seçilir. Filtreler seçeneği ile Ekstrenin alınacağı koģullar belirlenir. Ekstre filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Tarih Aralığı Hesap Kodu Fiş Türleri Fiş Özel Kodu Fiş Durumu Fiş Yetki Kodu İşyeri Numarası Bölüm Numarası Hareket Özel Kodu Sayfa Düzeni İşlem Döviz Türü Değeri BaĢlangıç / BitiĢ AçılıĢ / Tahsil / Tediye / Mahsup / Özel / Kur Farkı / KapanıĢ Gerçek / Öneri Tanımlı iģyerleri Tanımlı bölümler Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya Döviz seçenekleri KoĢul belirleme iģleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki masraf merkezi hareketleri tarih, fiģ türü, fiģ numarası, açıklama borç, alacak, bakiye toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst bölümünde muhasebe hesap kodu ve açıklaması, hesap özel kodu, yetki kodu ve birim bilgileri yer alır. Ekstrenin sonunda ise muhasebe hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır. Genel Muhasebe 33

34 Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe dıģındaki program bölümlerinde yapılan iģlemlerin muhasebe entegrasyonu MuhasebeleĢtirme seçeneği ile otomatik olarak yapılır. Özellikle günlük faaliyetleri yoğun iģletmelerde iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi son derece kolaylaģmakta ve zaman kaybının önüne geçilmektedir. Program bölümlerinde yapılan iģlemlerin, muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği hesaplar muhasebe bağlantı kodları verilerek belirlenir. Muhasebe bağlantı kodları iki ayrı yöntemle verilebilir: kartlar üzerinden, muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile Muhasebe Kodlarının Tanımlar Üzerinden Girilmesi Muhasebe bağlantı kodlarını tanımlar (malzeme, cari hesap, indirim, promosyon vs.) üzerinde belirlemek için ĠĢlemler menüsünde ya da tanım ve fiģ listelerinde yer alan Muhasebe Kodları seçeneği kullanılır. Bu kartları içeren iģlemler muhasebeye entegre edilirken tanımların üzerindeki bu muhasebe kodları dikkate alınır. ĠĢlemin farklı bir muhasebe hesabında izlenmesi isteniyorsa değiģtirilebilir. Tanıma ait iģlemlerin hangi muhasebe hesapları altında izleneceği ekrana gelen muhasebe kodları penceresinden kaydedilir. Hesap planı listelenir ve ilgili muhasebe hesabı seçilir. Muhasebe hesap kodları yanında iģlemin hangi masraf merkezine ait olduğu da masraf merkezi kolonunda girilir. Bu alandan da masraf merkezleri listesine ulaģılır ve ilgili masraf merkezi seçilir. Tanımlar üzerinde verilen bu kodlar, iģlemlere öndeğer olarak aktarılır. Ancak yapılan iģlem farklı bir muhasebe hesabında izlenecekse iģleme ait fiģ ya da faturada değiģtirilebilir. FiĢ ya da faturada ĠĢlemler menüsünde ve fiģ listelerinde yer alan Muhasebe kodları seçeneği ile, iģlemin muhasebeleģmesi sonucunda oluģacak mahsup fiģi ekrana getirilir. Satıra ya da fiģ geneline muhasebe kodları uygulanabileceği gibi, istenen hesap kodu da girilebilir. Muhasebe Bağlantı Kodları Seçeneği ile Ġkinci bir yöntem ise Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneğini kullanmaktır. Muhasebe Bağlantı Kodları, Muhasebe bölümünde, Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Burada verilen kodların öndeğer olarak kartlara aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek ve gerekirse aktarımını sağlamak mümkündür. Bunun için öndeğer filtre satırında seçim yapılır. ĠĢlemlerin muhasebeleģtirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodları tanımlanırken kartlara ait iģlemlerin her birisi için istenen sayıda tanım yapılabilir. Tanımlanan muhasebe kodlarının hangi kartlara ait iģlemlerin muhasebeleģtirilmesinde geçerli olacağı ilgili bölümde, Muhasebe bağlantı kodları filtre satırlarında belirlenir. Genel Muhasebe 34

35 Bağlantı Kodlarının Verilmesi Muhasebe kodları tanımlanırken kartlara ait iģlemlerin her birisi için istenen sayıda tanım yapılabilir. Muhasebe bağlantı kodları filtreleri arasında yer alan öndeğer filtresinde Evet seçiminin yapıldığında, verilen muhasebe kodu kartlara ve iģlemlere öndeğer olarak aktarılır. Hayır seçiminin yapılması durumunda ise verilen muhasebe kodu kartlara ve iģlemlere öndeğer olarak aktarılmayacaktır. Her bir bağlantı kodu için tek bir öndeğer tanımı yapılabileceği unutulmamalıdır. Ancak KDV muhasebe kodlarında her KDV oranı için bir öndeğer tanımı yapılır. Bu durumda sadece ilgili KDV için tanımlanan öndeğerlerde KDV oranı koģulu dikkate alınacaktır. Muhasebe bağlantı kodları her kart ya da iģlem için ayrı ayrı verilir. Kartlara ait iģlemlerin birden fazla muhasebe hesabı altında izlenmesi sözkonusu ise istenen sayıda bağlantı kodu tanımlamak ve hangi kart ve/veya iģlem için geçerli olacağını ilgili tanım ekranında filtre satırlarında koģul belirleyerek saptamak mümkündür. Yapılan her tanım ilgili muhasebe kodları listesinde kart kodu, ticari iģlem grubu, özel kod, muhasebe kodu, masraf merkezi, iģyeri, bölüm, fabrika, ambar ve açıklama bilgileri ile listelenir. Muhasebe Kodlarının Verileceği İşlemlerin Seçimi Muhasebe kodlarının verileceği kartların seçiminden sonra, bu kartlar kullanılarak program bölümlerinden yapılan iģlemler listelenir ve muhasebeleģtirmede dikkate alınacak muhasebe kodları verilir. Her iģlem için istenen sayıda bağlantı kodu tanımlamak ve bu bağlantı kodlarının hangi koģullarda geçerli olacağını belirlemek mümkündür. Bunun için ilgili muhasebe kodları penceresinde filtre satırlarında istenen koģullar belirlenir ve verilen muhasebe kodlarının yalnızca bu koģullara uyan iģlemler için geçerli olması sağlanır. Muhasebe kodlarını vermek ve hangi koģullarda hangi kartlar için geçerli olacağını belirlemek için ilgili muhasebe bağlantı kodları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Muhasebe kodları yanında iģlemin ait olduğu masraf merkezi de muhasebe bağlantı kodları ile birlikte belirlenir. ĠĢlem için geçerli olacak muhasebe kodu, ilgili muhasebe kodları penceresinde Muhasebe kodu filtre satırında verilir. Hesap planı listelenir ve ilgili hesap seçilerek tanım alanına aktarılır. Bu muhasebe hesabı altında hangi kartlara ait hangi iģlemlerin muhasebeleģeceği ise diğer filtre satırlarında belirlenir. İşyeri ve Bölümlere Göre İşlemlerin Filtrelenmesi Muhasebe kodlarının geçerli olacağı iģlemler iģ yeri ve bölüm filtre satırlarında koģul belirlenerek seçilebilir. Programda öndeğer olarak tüm tanımlı iģyerleri ve bölümler seçilidir ve verilen muhasebe kodu tüm iģlemler için uygulanır. ĠĢlemlerinin verilen muhasebe hesabı altında toplanmayacağı tanımın tanındaki iģaret ara tuģu ile kaldırılır. Muhasebe Kodlarının Öndeğer Olarak Kart ve İşlemlere Aktarımı Belirlenen bağlantı kodlarının öndeğer olarak kart ve iģlemlere aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek mümkündür. Bunun için Öndeğer Filtre satırında seçim yapılır. Genel Muhasebe 35

36 Muhasebe Kodlarının Geçerli Olacağı Kartların Seçilmesi Verilen muhasebe kodunun hangi tanımlara ait iģlemler için geçerli olacağı ise, ilgili muhasebe kodları penceresinde kod ve özel kod alanında (malzeme, cari hesap, banka) grup ya da aralık tanımı yapılarak muhasebe kodlarının geçerli olacağı kartlar belirlenir. Filtre satırlarında yapılan koģul belirleme iģleminden sonra yapılan tanım kaydedilir ve ilgili muhasebe kodları listesine dönülür. Muhasebe Bağlantı Kodlarının Fatura Veya İşlemde Kullanılan Döviz Türüne Göre Tanımlanması Cari hesaplara ait iģlemler fatura veya iģlemde kullanılan döviz türüne göre farklı muhasebe hesapları altında izlenebilir. Bunun için Cari Hesaplar muhasebe bağlantı kodlarında iģlem dövizi filtresi kullanılır. Çek bordroları için de aynısı geçerlidir. Girilen çek bordrosu iģlemde kullanılan döviz türüne göre farklı muhasebe hesapları altında izlenebilir. Bunun için Eldeki Çekler, Kesilen Çekler ve KarĢılıksız Çekler muhasebe hesabı bağlantı kodlarında Fiş İşlem Dövizi Türü filtresi kullanılır. Bağlantı Kodlarının Uygulanması Program bölümlerinde, iģlemler yapılırken gerek fiģ üzerinde gerekse fiģ listelerinde F9 menüsünde yer alan muhasebe kodları seçeneği ile muhasebeleģmesi sonucu oluģacak mahsup fiģinin satırları, bir tablo Ģeklinde ekrana getirilir. Muhasebe kodları penceresinde, muhasebe bağlantı kodlarında verilen muhasebe kodlarını fiģ geneli ya da fiģ satırı için uygulamak mümkündür. Bunun için muhasebe kodları penceresinde ĠĢlemler listesinde yer alan seçenekler kullanılır. Muhasebe Kodlarının Fiş Geneline Uygulanması FiĢ geneline muhasebe kodları, F9-sağ fare tuģu menüsünde yer alan Muhasebe Kodları Genel Uygula seçeneği ile uygulanır. Muhasebe kodları yalnızca boģ olan bağlantılar için uygulanabileceği gibi, tüm kodlar içinde uygulanabilir. MuhasebeleĢtirme yapıldığında oluģacak mahsup fiģi tablo halinde ekrana gelir. Eğer fiģte yer alan herhangi bir satırdaki iģlem farklı muhasebe hesabı altında izlenecekse değiģtirilebilir. Bu durumda, yalnızca bu fiģ ile girilen iģlem burada verilen muhasebe kodu altında muhasebeleģtirilecektir. Muhasebe Kodlarının Satıra Uygulanması Muhasebe kodları fiģ geneline uygulanabildiği gibi, fiģ içinde istenen satırlara da uygulanabilir. Muhasebe kodlarının satıra uygulanması için F9-sağ fare tuģu menüsünde yer alan Muhasebe Kodları Satır Uygula seçeneği kullanılır. Bu durumda muhasebe kodları yalnızca seçilen satırdaki iģleme uygulanır ve muhasebeleģtirme yapıldığında kesilecek mahsup görüntülenir. Genel Muhasebe 36

37 Malzeme Muhasebe Bağlantı Kodları Malzemeye ait iģlemlerin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Alım, satıģ, diğer giriģ ve çıkıģ, fire, sarf, üretimden giriģ, kullanıcı tanımlı giriģ ve çıkıģ fiģleri, alım masrafları, satıģ masrafları, alım indirimleri, satıģ indirimleri, alıģ promosyonları, satıģ promosyonları, promosyon KDV gider hesabı, alım/satıģ iade, sayım fazlası/sayım eksiği, fiyat farkı, miktar farkı, yansıtma, satınalma/satıģ fiyat farkı ve satılan malın maliyeti muhasebe kodları ilgili menü baģlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Fabrika Bölüm Öndeğer Ambar Üst Malzeme Sınıfı Kodu Malzeme Kodu Malzeme Özel Kodu Malzeme Yetki Kodu Malzeme Grup Kodu Marka Kodu KDV Oranı Cari Hesap Kodu Fiş Özel Kodu Varyant Kodu Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen fabrikalar Seçilen bölümler Evet / Hayır Seçilenler ambarlar Listeden Seçim Genel Muhasebe 37

38 Hizmet Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları Hizmetlere ait iģlemlerin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Alınan ve verilen hizmetler, hizmet indirim, masraf ve promosyonları ile alınan ve verilen hizmet iadeleri muhasebe kodları ilgili menü baģlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Fabrika Bölüm Öndeğer Hizmet/İndirim/Masraf Kodu Hizmet/İndirim/Masraf Özel Kodu Fiş Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen fabrikalar Seçilen bölümler Evet / Hayır Çalışanlar Muhasebe Bağlantı Kodları ÇalıĢanlara ait iģlemlerin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Fabrika Bölüm Ambar Fiş İş İstasyonu Kodu Fiş İş İstasyonu Açıklaması Öndeğer Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen fabrikalar Seçilen bölümler Seçilen ambarlar Hayır / Evet Genel Muhasebe 38

39 Genel Giderler Bağlantı Kodları Standart maliyet hesabını etkileyecek genel gider tutarlarının muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Fabrika Bölüm Ambar Fiş İş İstasyonu Kodu Fiş İş İstasyonu Açıklaması Genel Gider Kodu Genel Gider Açıklaması Genel Gider Özel Kodu Öndeğer Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen fabrikalar Seçilen bölümler Seçilen ambarlar Hayır / Evet Genel Muhasebe 39

40 Cari Hesap Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları Cari hesaplara ait iģlemlerin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Cari Hesap Türü Cari Hesap Kodu Cari Hesap Özel Kodu Fiş Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı Ödemede İndirimler Muhasebe Bağlantı Kodları Borç kapama tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına yapılan indirimin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken cari hesaplar için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların cari hesaplara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Cari Hesap Türü Cari Hesap Kodu Cari Hesap Özel Kodu Fiş Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı Genel Muhasebe 40

41 Bankalar Muhasebe Bağlantı Kodları Bankalara ait iģlemlerin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Banka cari hesapları, takas çekleri, tahsil senetleri, kesilen çekler, teminat senetleri, teminat çekleri, senet karģılığı kredi, çek karģılığı kredi iģlemleri, hizmet/puan/vade farkı komisyonları, kredi kartı bloke iģlemleri, nakit teminat tahsilat ve ödeme hesapları, kur farkı iģlemleri, teminatsız kredi, kredi faizi, BSMV/KKDF ve kredi masraflarına ait muhasebe kodları ilgili menü baģlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Banka Hesap Kodu Banka Hesap Özel Kodu Hareket Özel Kodu Ticari İşlem Grubu İşlem Türü Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Banka iģlem türü seçenekleri Kasa İşlemleri Muhasebe Kodları Kasalara ait iģlemlerin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Kasa Kodu Kasa Özel Kodu Fiş Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Genel Muhasebe 41

42 KDV Muhasebe Kodları KDV muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Alım, satıģ, alım ve satıģ iade, alım tevkifat, ödeme tevkifat muhasebe kodları, satınalma/satıģ fiyat farkı faturası KDV muhasebe kodları, alıģ/satıģ masraf KDV muhasebe kodları ilgili menü baģlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İş yeri Bölüm Öndeğer Malzeme Kodu Malzeme Özel Kodu Varyant Kodu Fiş Özel Kodu KDV Oranı Satır Türü Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Geçerli olacak KDV oranı Malzeme / Sabit Kıymet / Hizmet Müstahsil Muhasebe Kodları Müstahsil iģlemlerinde geçerli olacak muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Stopaj, SSDF, Borsa Komisyon, Komisyon KDV, Bağkur muhasebe kodları ilgili menü baģlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Ambar Fiş Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Seçilenler ambarlar Genel Muhasebe 42

43 Çek/Senet İşlemleri Muhasebe Kodları Çek/Senetlere ait iģlemlerin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Eldeki çek ve senetler, kesilen çek ve senetler, borç senetleri, protestolu senetler, karģılıksız çekler provizyon masrafları, protesto masrafları muhasebe kodları ilgili menü baģlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Fiş Özel Kodu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Muhasebe Kodları Nakit tahsilat ve ödeme kasası muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Fiş Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Genel Muhasebe 43

44 Ek Masraflar Muhasebe Kodları Ek masraflar muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Fiş Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Personel Muhasebe Kodları Bordro programının kullanılması durumunda personel iģlemlerinin izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Fiş Özel Kodu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Genel Muhasebe 44

45 Sabit Kıymetler Muhasebe Kodları Sabit kıymetlere ait iģlemlerin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. SatıĢta kar zarar, amortisman ve tükenme payları, yeniden değerleme, sonraki yıllarda indirilecek KDV, BirikmiĢ Amortismanlar, Sabit Kıymet Giderleri muhasebe kodları ilgili menü baģlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģ yeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Ambar Sabit Kıymet Kodu Sabit Kıymet Özel Kodu Amortisman Kayıt Kodu Amortisman Türü Amortisman Oranı Fiş Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Seçilenler ambarlar Normal / Azalan Bakiyeler Oran Bilgisi Ek Vergi Muhasebe Kodları Ek Vergi ve özel iletiģim hesabına ait toplamların muhasebe kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģyeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır: Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Fiş Özel Kodu Ek Vergi Grup Kodu Ek Vergi Kodu Ek Vergi Açıklaması Ticari İşlem Grubu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Genel Muhasebe 45

46 İhraç Kayıtlı Vergi/Ek Vergi Muhasebe Kodları Ġhraç kayıtlı vergi muhasebe kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken, iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģyeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır. Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Fiş Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Cari Hesap Kodu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Banka Personel İşlemleri Muhasebe Kodları Banka personel iģlemlerine ait muhasebe kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken, iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģyeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların banka personel iģlemlerine öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır. Adı Muhasebe Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama İşyeri Bölüm Öndeğer Fiş Özel Kodu Fiş Türü Sicil Kodu Değeri Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama bilgisi Seçilen iģyerleri Seçilen bölümler Evet / Hayır Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi Genel Muhasebe 46

47 Teminatlar Muhasebe Kodları Teminatlara ait iģlemlerin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir iģlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri ilgili bağlantı kodları hangi iģyeri ve/veya bölüme ait iģlemlerin belirtilen hesaplar altında izleneceği, burada verilen kodların kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri Ģunlardır. Adı Değeri Muhasebe Kodu Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Masraf Merkezi Kodu Açıklama Açıklama bilgisi İşyeri Seçilen iģyerleri Bölüm Seçilen bölümler Öndeğer Evet / Hayır Fiş Özel Kodu Teminat Türü Teminat Mektubu / Nakit / Çek / Senet / Ġpotek / Hisse Senedi / Devlet Tahvili / Hazine Bonosu / Değerli Maden / Diğer Genel Muhasebe 47

48 Projeler Muhasebe hesapları ile kaydedilen bir hareket birden fazla masraf merkezi ile iliģkili olabilir. Örneğin bir firmanın toplu olarak yaptığı alımlar birden fazla bölümün ihtiyacını karģılamaya yönelik olabilir. Bu durumda, alım iģleminin masraf merkezleri ile iliģkisi kurulur ve bu doğrultuda masraf merkezlerine dağılımı gerçekleģtirilir. Herhangi bir hesaba ait hareketin belirli dönemler için önceden belirlenmiģ kurallar doğrultusunda masraf merkezlerine dağılımının yapılması proje kayıtları ile kaydedilir. Böylece, hesaplar arası kontroller sağlanır ve uygun raporlar alınır. Projenin bir diğer amacı da, proje maliyetlerinin takibi ve böylelikle kontrolünün sağlanmasına yönelik veri giriģleri ve raporlamanın yapılabilmesidir. Projeler, köprü, baraj inģaatı, gemi, fabrika yapımı ya da bilgisayar programı gibi yüksek maliyetli ve tamamlanması uzun süren iģlerdir. Bu anlamda projelerin zamanlama, kalite ve maliyet açısından yoğun bir denetim altında tutulması gerekliliği açıktır. Bunun için herhangi bir masraf merkezinde katlanılan masrafın hangi proje için katlanıldığının sisteme tanıtılması ve bu bilgilerin düzenli olarak raporlanabilmesi önemlidir. Tüm bu iģlemler Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Projeler seçeneği ile gerçekleģtirilir. Projeler menü seçenekleri Ģunlardır: Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Kayıt Bilgileri Toplu Kayıt Çıkar Ara Filtrele Hesap Özeti Döviz Toplamları Hareketler Ekstre Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön Kısayol Oluştu Kısayol Gönder Yeni bir proje eklemek için kullanılır. Proje tanımlarında değiģiklik yapmak için kullanılır. Proje tanımını silmek için kullanılır. Ancak dağıtım Ģablonları ile iliģkilendirilmiģ proje tanımları silinemez. Proje tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen proje tanım bilgilerinde değiģiklik yapılamaz. Seçilen proje bilgilerini bir baģka projeye kopyalamak için kullanılır. Projenin ilk kayıt ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile aynı zamanda tanım üzerinde iģlem yapan tüm kullanıcı bilgileri incelenebilir. Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. Ġstenen özellikteki kayda ulaģmak için kullanılır. Proje Tanımları Listesi ni, istenen özellikteki kayıtları içerecek Ģekilde görüntülemek için kullanılır. Seçilen proje tanımına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler. Proje tanımının iģlem dövizi üzerinden toplamlarını listeler. Proje tanımına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koģullarına göre listeler. Proje tanımına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının iģlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Kayıtlı proje sayısını görüntüler. Projeler Listesi ni güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerle görüntüler. Proje tanımı ve/veya Projeler Listesi için kısayol oluģturma iģlemlerinde kullanılır. OluĢturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır. Genel Muhasebe 48

49 Proje Tanımları Bir hesap hareketinin belirli dönemler için masraf merkezlerine dağıtımının ne Ģekilde yapılacağı proje kartları ile kaydedilir. Bu dağılım iliģkisi önceden tanımlı bazı katsayılar yardımıyla kurulabildiği gibi belirli dönem sonlarında tespit edilen dağıtım anahtarları yardımıyla da yapılabilir. Böylece proje maliyetleri zamanında izlenir ve raporlanır. Proje tanımı iki ana bölümden oluģmaktadır. Üst bölümde yer alan alanlardan projeye ait bilgiler kaydedilir. Alt bölümdeki alanlar ise izleme amaçlıdır. Bu alanlara bilgiler, yapılan iģlemler sonucu otomatik olarak yansır ve değiģtirilemez. Proje Kodu: Proje kayıt kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Proje Adı: Proje tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Özel Kod: Proje tanımlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, proje tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iģ tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değiģik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. Ġlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaģabileceği ve iģlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında Ģifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kiģilerin ulaģması ve iģlem yapması sağlanır. Statüsü: Projenin iģlemlerde kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dıģı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dıģı seçiminde ilgili tanım iģlemlerde kullanılamaz. Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Projenin baģlangıç ve bitiģ tarihlerini belirtir. Proje Sorumlusu: Proje sorumlusunun belirtildiği alandır. Genel Muhasebe 49

50 Hesap Durumu Bilgileri: Proje tanım penceresinin bu bölümünde iģlemler sonucu aktarılan toplamlar izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez ve değiģtirilemez. Projeye ait son toplamlar yerel, dövizli tutarları ile borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Proje Hesap Özeti Projeye ait borç, alacak ve bakiye toplamları Projeler Listesinde ya da proje tanımı üzerinde F9-sağ fare tuģu menüsündeki Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi ve iģlem dövizi üzerinden aylık toplamlar Ģeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleģen iģlemler sonucunda oluģan; Borç Alacak Bakiye Kümülatif Bakiye toplam tutarları yerel para birimi cinsinden yer alır. Tablonun alt bölümünde yer alan toplam satırında ise tüm ayların borç, alacak ve bakiye toplamlarına ait bilgiler listelenir. Proje Döviz Toplamları Projeye ait dövizli toplamlar tanım üzerinden ya da Projeler Listesi nden incelenebilir. Bunun için F9-sağ fare tuģu menüsündeki Döviz Toplamları seçeneği kullanılır. Açılan pencerede dövizli toplamlarının alınacağı koģullar filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. Döviz toplamları tarih aralığı filtre satırında baģlangıç ve bitiģ tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan iģlemleri kapsayacak Ģekilde alınır. FiĢ türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek fiģ türleri ile yapılan hareketleri içerecek Ģekilde döviz toplamları izlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Tarih Aralığı İşyeri No. Bölüm No. Hareket Özel Kodu Muhasebe Hesap Kodu Fiş Türü Fiş Durumu Değeri BaĢlangıç / BitiĢ Tanımlı Tanımlı bölümler AçılıĢ FiĢi / Tahsil FiĢi / Tediye FiĢi / Mahsup FiĢi / Kur Farkı FiĢi / KapanıĢ FiĢi Gerçek / Öneri Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde proje kodu ve açıklaması yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanı sıra, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise satırlarda listelenir. Tablo satırlarında, her iģlem dövizi türüne ait bilgiler ayrı bir satır olarak yer alır. ĠĢlem dövizi, fiģlerde kullanılan iģlem dövizi türüdür. ĠĢlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile birlikte yerel birim ve iģlem dövizi üzerinden toplam tutarlar da ilgili alanlarda görüntülenir. Genel Muhasebe 50

51 Proje Hareketleri Proje tanımlarına ait hareketleri listelemek için kullanılır. Proje hareketlerine, Projeler listesinden ulaģmak için, önce hareketleri listelenecek proje daha sonra sağ fare düğmesi menüsündeki Hareketler seçilir. Projeye ait hareketler filtrelenir ve yalnızca istenen koģullara uygun hareketler listelenir. Bunun için Proje Hareketleri penceresinde Filtreler seçeneği kullanılır. Filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Değeri Tarih Aralığı BaĢlangıç / BitiĢ İşyeri No. Tanımlı Bölüm No. Tanımlı bölümler Fiş Türü AçılıĢ FiĢi / Tahsil FiĢi / Tediye FiĢi / Mahsup FiĢi / Özel FiĢ / Kur Farkı FiĢi / KapanıĢ FiĢi / Enflasyon Muh. FiĢi Fiş No. Belge No. Muhasebe Hesap Kodu Hareket Özel Kodu Hareket Türü Borç / Alacak Ġstenen koģullar grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçim yaparak belirlenir. KoĢul belirleme iģleminden sonra Devam düğmesi tıklanarak hareketler listelenir. Proje hareketleri penceresi bir tablo Ģeklindedir. Tablonun üst bölümünde masraf merkezi kartının kodu ve adı yer alır. Satırlarda ise masraf merkezine ait hareketler aģağıdaki kolon bilgileri ile listelenir: Tarih FiĢ Numarası, FiĢ Türü, FiĢ Özel Kodu Satır Tutarı Satır Euro Tutarı Dağıtım Oranı Dağıtım Tutarı Dağıtım Euro Tutarı Açıklama ĠĢyeri Bölüm Miktar ĠĢlem Dövizi ĠĢlem Dövizi Tutarı Raporlama Dövizi Muhasebe Hesabı Kodu Hareket Özel Kodu Proje hareketleri listesinden fiģ bilgilerinde değiģiklik yapılabilir, incelemek amacıyla ekrana getirilebilir. Harekete ait fiģ bilgilerinde değiģiklik yapmak için Değiştir düğmesi, fiģi incelemek için İncele düğmesi kullanılır. Genel Muhasebe 51

52 Proje Ekstresi Ekstre, belirli tarihler arasındaki proje hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiģ bilgileri ile listeler. Bunun için Projeler listesinde ilgili proje seçildikten sonra sağ fare tuģu menüsünde yer alan Ekstre seçeneği kullanılır. Ekstre alınıģ koģulları Filtreler seçeneği ile belirlenir. Filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Değeri Tarih Aralığı BaĢlangıç / BitiĢ Hesap Kodu Hesap Açıklaması İşyeri Numarası Tanımlı iģyerleri Bölüm Numarası Tanımlı bölümler Fiş Türü AçılıĢ FiĢi / Tahsil FiĢi / Tediye FiĢi / Mahsup FiĢi / Özel FiĢ / Kur Farkı FiĢi / KapanıĢ FiĢi / Enflasyon Muh. FiĢi Fiş Durumu Gerçek / Öneri Fiş Numaraları Fiş Özel Kodu Fiş Yetki Kodu Hareket Özel Kodu Dövizli Tutarlar Raporlama Dövizi / ĠĢlem Dövizi İşlem Döviz Türü Döviz seçenekleri Listelenen hareketler dağıtım detay satırlarından okunur. Projenin iliģkili olduğu her bir dağıtım satırı bir hareket olarak listede yer alır. Proje ekstre bilgileri aģağıdaki kolon bilgileri ile listelenir: Tarih FiĢ Numarası Satır Tutarı Satır Euro Tutarı Dağıtım Oranı Dağıtım Tutarı Dağıtım Euro Tutarı ĠĢyeri Bölüm Miktar ĠĢlem Dövizi Türü ĠĢlem Dövizi Tutarı Raporlama Dövizi Tutarı Dağıtım iģlem Dövizi Tutarı Dağıtım Raporlama Dövizi Tutarı Muhasebe Hesap Kodu Masraf Merkezi Kodu Hareket Özel Kodu Filtre koģullarını kaydetmek ve ekstreyi yeniden aynı koģullarda almak için Filtre Kaydet, Kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Genel Muhasebe 52

53 Analitik Bütçe Bütçe ve bütçeleme üzerine çok çeģitli tanımlar yapılmakla birlikte Devlet bütçesi, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda Devlet daire ve kurumlarının yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunların uygulanmasına ve yürütülmesine izin veren kanun Ģeklinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına iliģkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıģtır. Bu tanımlardan yola çıkıldığında bütçe kanununda, Devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri yapmak için ihtiyaç duyulan kaynağın hangi gelirler ile karģılanacağı, bunların uygulanması ve yürütülmesine iliģkin hükümlerin yer alması gerektiği anlaģılmaktadır. Gelir ve giderlerin bütçelerde çok çeģitli Ģekillerde gösterilmesi mümkün bulunmaktadır. Örneğin sadece yapılacak giderler alt alta sıralanabilir, hangi kurumlar eliyle bu hizmetlerin yürütüldüğü ayrı olarak gösterilebilir, Devletin yaptığı giderlerin ekonomik anlamda ne ifade ettiğine göre bir ayrım yapılabilir, Devletin hangi amaçlarla ne kadar gider yaptığı belirlenebilir. ĠĢte tüm bunların bütçe sınıflandırmasıyla ortaya konulabilmesi mümkün olmaktadır. Giderlerin ve gelirlerin belirli bir sistematik içinde sınıflandırılması ve aynı türdeki giderlerin ve gelirlerin kolaylıkla toplanabilmesi ve gelir, gider, açık istatistiklerine ulaģılabilmesi için de bütçe kodlamaları geliģtirilmiģtir. Yeni bütçe kodlamasının getirdiği önemli yenilikler, detaylı bir kurumsal kodlamayla program sorumlularının tespitine imkan vermesi, mevcut bütçede var olmayan fonksiyonel sınıflandırmanın sağlanması, aynı kodlamanın konsolide bütçeli kuruluģlar dıģındaki kuruluģlarda da uygulanabilir olması, uluslararası karģılaģtırmalara imkan vermesi ve ölçmeye ve analize elveriģli olması olarak sıralanabilir. Bu özellikleri ve özellikle de analize elveriģli istatistiki veriler üretmeye imkan vermesi nedenleriyle yeni bütçe kodlaması Analitik Bütçe Sınıflandırması olarak adlandırılmıģtır. Analitik bütçe sınıflandırmasının tarihinden itibaren mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel bütçeli kurum ve kuruluģlarda, tarihinden itibaren döner sermayeli kuruluģlar ile diğer kurum ve kuruluģlarda (kamu iktisadi teģebbüsleri hariç) tamamen uygulamaya geçirilmesiyle, genel devlet tanımına giren tüm kurum ve kuruluģların mali planlarının ve mali raporlarının uluslararası standartlara uygunluğu sağlanarak konsolide edilebilir hale getirilmesi, performans esaslı bütçelemeye temel teģkil edebilmesi ve mali yapıda saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Genel Muhasebe 53

54 Hesap Planına Eklenen Bütçe ve Ödenek Hesapları LOGO uygulamalarında, Bütçe özelliğinin kullanılması ve Mevzuat Türkiye olduğunda yeni eklenen hesap kartları tabloların güncellenmesiyle ve yeni firma tanımlanırken otomatik olarak oluģur. Diğer mevzuatlar için bu alanlar oluģturulmaz. Yeni eklenen hesap kartları Ģunlardır: Bütçe ana hesap grubu, kamu idarelerinin bütçe gelir ve bütçe giderlerinin bütçelerinde yer alan ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. Bütçe hesapları ana hesap grubu; bütçe gelir hesapları, bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, bütçe gider hesapları ve bütçe uygulama sonuçları hesap grupları Ģeklinde bölümlenir. 800 Bütçe Gelirleri Hesabı 805 Gelir Yansıtma Hesabı 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ġadeler Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı 834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı Nazım hesaplar olarak belirlenen ödenek ana hesap grubu, varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği iģlemler ile kamu idarelerinin muhasebe disiplini altında toplanması istenen iģlemleri ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükleri kapsar. Ġleride yükümlülük doğurabilecek iģlemler ile kamu idarelerinin her türlü garantileri ve taahhütleri bu grupta açılacak hesaplara kaydedilir ve raporlanır. Nazım hesaplar ana hesap grubu; niteliklerine göre kullanılması zorunlu olan ödenek hesapları, nakit dıģı teminat ve kiģilere ait menkul kıymet hesapları, taahhüt hesapları ve verilen garanti hesapları hesap grupları yanında kamu idarelerinin kendi yönetim ve bilgi ihtiyaçlarına uygun olarak açılacak hesap grupları Ģeklinde bölümlenir. Kamu idareleri yönetim ve bilgi ihtiyaçlarına göre kendi nazım hesaplarını oluģturabilir 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı 903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı 904 Ödenekler Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 910 Teminat Mektupları Hesabı 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 912 KiĢilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913 KiĢilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 920 Gider Taahhütleri Hesabı 921 Gider Taahhütleri KarĢılığı Hesabı 930 Verilen Garantiler Hesabı 931 Verilen Garantiler KarĢılığı Hesabı Genel Muhasebe 54

55 Analitik Bütçe Tanımları Bütçe tanımları ile gelecek faaliyet dönemi için gelir ve gider tahminleri yapılır, dönem içinde yapılan bu tahminlerin uygunluğu izlenir. Bütçe tanımları iģyeri esas alınarak yapılır, farklı için tanımlanan bütçeler birleģtirilir ve genel bütçe oluģturulur. Muhasebe Hesabı Bütçe Bilgileri Hesap için bütçe bilgileri muhasebe hesap tanımı üzerinde yer alan Bütçe Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Bütçe Kalemi: Hesabın bütçe ve analitik bütçe tanımlarında kullanılacağını belirtir. Bütçe Takibi Yapılacak: Hesap kartı için bütçe hareketlerinin oluģup oluģmayacağını belirtir. Bütçe takibi yapılacak seçeneği iģaretlenirse bütçe hesabı ve yansıtma hesabı alanları boģ geçilemez. Bütçe Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fiģlerinde, bütçe hareketleri oluģturulurken muhasebe fiģi satırlarına gelecek bütçe hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bütçe Yansıtma Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fiģlerinde, bütçe hareketleri oluģturulurken muhasebe fiģi satırlarına gelecek bütçe yansıtma hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ödenek Takibi Yapılacak: Hesap için ödenek takibinin yapılacağı bu seçenek ile belirlenir. Ödenek takibi yapılacak seçeneği iģaretlenirse bütçe hareketleri ile birlikte ödenek hareketleri de oluģturulur. Ödenek takibi yapılacak seçeneğinin iģaretlenmesi durumunda ödenek ve ödenek yansıtma hesapları girilmemiģse hesap kartının kaydedilmesine izin verilmez. Ödenekli olarak takip edilecek bütçe kalemleri için ödenek hesapları girilmelidir. Genel Muhasebe 55

56 Bütçe Ödenek Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fiģlerinde, bütçe hareketleri oluģturulurken muhasebe fiģi satırlarına gelecek bütçe ödenek hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bütçe Ödenek Yansıtma Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fiģlerinde, bütçe hareketleri oluģturulurken muhasebe fiģi satırlarına gelecek bütçe ödenek yansıtma hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Analitik Kod: Hesabın belirlenen analitik kodunun her bir karakterinin girildiği 4 kurumsal kod, 4 fonksiyonel kod, 1 finansal kod ve 4 ekonomik koddan oluģan 13 alandan oluģan bir bölümdür. Yeni yasal düzenlemelerle analitik kodlar giderlerin ve gelirlerin belirli bir sistematik içinde sınıflandırılması ve aynı türdeki giderlerin ve gelirlerin kolaylıkla toplanabilmesi ve gelir, gider, açık istatistiklerine ulaģılabilmesi için kullanılmaktadır. Genel Muhasebe 56

57 Bütçe Dönemleri Bütçe kayıtlarında kullanılacak dönem bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Dönem bilgileri Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kodu: Bütçe dönemi tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Açıklaması: Dönem adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Başlangıç Tarihi: Bütçe döneminin baģlangıç tarihidir. Tarih doğrudan yazılarak girilebileceği gibi... simgesi tıklanarak açılan takvim üzerinden belirlenerek alana aktarılabilir. Bitiş Tarihi: Bütçe döneminin bitiģ tarihidir. Tarih doğrudan yazılarak girilebileceği gibi... simgesi tıklanarak açılan takvim üzerinden belirlenerek alana aktarılabilir. Alt Dönemler: Alt dönem periyot ve süresinin kaydedildiği alandır. Bütçelemenin hangi süre ve periyotlarda yapılacağını belirtir. Dönem periyodu yıllık ve aylık olarak iki seçeneklidir. Alt dönem süresi ise ilgili alt dönemin ne kadar süreceğini belirtir. Örneğin baģlangıç ve bitiģ tarihi bütçe döneminde alt dönem periyodunun aylık ve alt dönem süresinin 1 olarak verilmesi durumunda 1 aylık alt dönemlerde bütçeleme yapılacağı anlamına gelir. Üçer aylık alt dönemlerde bütçe yapılması isteniyorsa alt dönem periyodu aylık, alt dönem süresi ise 3 olarak girilir. Bütçe dönem tanımı Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Genel Muhasebe 57

58 Analitik Bütçe Tanımları Bütçe Tanımları Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Analitik Bütçe Kartları seçeneği ile kaydedilir. Bütçe tipi Analitik Bütçe Kartları listesinde Tip alanında belirlenir. Ġki seçeneklidir: Bütçe Kayıt Tipleri Bütçe Genel Bütçe Bütçe tipi ile iģyeri bazında bütçe tanımları girilir. Genel tipteki bütçe tanımları ile de farklı için oluģturulan bütçeler birleģtirilir. Bütçe tanımları kırılımlı bir yapıya sahiptir. Eklenen bütçelere program otomatik olarak bir hiyerarģi kodu verir. Bu kod sayesinde bütçeler kırılımlı yapıda izlenebilir. Bir bütçe baģka bir bütçeye aktarıldığında hiyerarģi kodu bu aktarım dikkate alınarak güncellenir. Bütçe tanımlarını hiyerarģi kodu vererek gruplamak için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan HiyerarĢi Kodlarını Düzenle seçeneği kullanılır. Yeni bütçe tanımı yapmak ve varolan tanımlar üzerindeki iģlemler için analitik bütçe kartları listesinde yer alan simgeler ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Kayıt Bilgisi Yaz Filtrele Durum Bilgisi Kayıt Sayısı Güncelle Grup Ağacını Göster Hiyerarşi Kodlarını Düzenle Öndeğerlere Dön Yeni bütçe kaydetmek için kullanılır. Bütçe bilgilerini değiģtirmek için kullanılır. Bütçe tanımını silmek için kullanılır. Bütçe bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler. Bütçe tanım bilgilerini baģka bir karta kopyalar. Hızlı bilgi giriģi olanağı sağlar. Bütçe katının ilk kayıt ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Bütçe bilgilerini yazdırmak için kullanılır. Analitik bütçe kartlarını listesinin istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. Bütçe kaydının onay durumunu kaydetmek için kullanılır. Analitik bütçe kartları listesinde kayıtlı kart sayısını bütçe tipine göre ve toplam olarak almak için kullanılır. Analitik bütçe kartları listesini güncellemek için kullanılır. Analitik bütçe kartları grup ağacını göstermek için kullanılır. Bütçe tanımlarını hiyerarģi kodu vererek gruplamak için kullanılır. Analitik bütçe kartları listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. Genel Muhasebe 58

59 Bütçe Tanımları Genel ya da iģyeri bazında bütçe bilgileri Analitik Bütçe Kartları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bütçe tipi ise bütçe kartları listesinde tip alanında belirlenir. ĠĢyeri bazında bütçe bilgileri kayıt tipi Bütçe seçilerek girilir. Genel Bütçe kayıt tipi ise farklı ne ait bütçelerin birleģtirilmesi için kullanılır. Bütçe tanım penceresinden kaydedile bilgiler Ģunlardır: Bütçe Genel Bilgileri Bütçe Kodu: Bütçe kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Bütçe Açıklaması: Bütçe adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Durumu: Bütçe onay durumunu gösterir. Bütçe onay durumu kart üzerinden değiģtirilemez. Bütçe durum değiģiklikleri analitik bütçe kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Durum Bilgisi seçeneği ile yapılır. İşyeri: Bütçenin ait olduğu iģyerini belirtir. Kayıtlı listelenir ve ilgili iģyeri seçilir. Bölüm: Bütçenin ait olduğu bölümü belirtir. Kayıtlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Özel Kod: Bütçe tanımı özel kodudur. Özel kod bütçe tanımlarını kullanıcının firmasına özel kriterlere göre gruplamasına olanak sağlar. Genel Muhasebe 59

60 Yetki Kodu: Bütçe yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar kart üzerinde iģlem yapabilir. Belge Numarası: Bütçe tanımı belge numarasıdır. Bütçe Dönem Kodu: Bütçenin ait olduğu dönemi belirtir. Kayıtlı bütçe dönemleri listelenir ve ilgili dönem seçilir. Bütçe Dönem Adı: Bütçenin ait olduğu dönem adıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde adı alana gelir. Bu alandan da kayıtlı bütçe dönemleri listelenir ve ilgili dönem seçilebilir. Üst Bütçe Kodu: Bütçenin baģka bir bütçeye aktarılması durumunda diğer bütçe bütçenin kodudur. Bu alana doğrudan bilgi girilmez. Revizyon Tarihi: Bütçe bilgilerinin değiģtirilmesi durumunda değiģiklik bilgilerinin kaydedildiği bütçe revizyon fiģinin tarihi bu alana aktarılır. Doğrudan bilgi girilemez. Revizyon Saati: Bütçe bilgilerinin değiģtirilmesi durumunda değiģiklik bilgilerinin kaydedildiği bütçe revizyon fiģinin saati bu alana aktarılır. Doğrudan bilgi girilemez. Revizyon Fiş Numarası: Bütçe bilgilerinin değiģtirilmesi durumunda değiģiklik bilgilerinin kaydedildiği bütçe revizyon fiģinin numarasıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Revizyon fiģleri arasında dolaģım yön tuģları kullanılarak sağlanır. Bütçe Satırları Bütçe Kalemleri Bütçe satırlarında bütçe kalemlerine ve bağlı bütçelere ait bilgiler yer alır. Bütçe kalemlerine ait bilgiler satırlardan kaydedilir. Dağıtılan tutarlar tanım kartının alt bölümünde yer alır. Hesap Kodu: Bütçe kalemi hesap kodudur. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve bütçe kalemi tipindeki hesap seçilir. Hesap Açıklaması: Hesap kodu girildiğinde açıklaması bu alana aktarılır. Bu alandan da hesap kartları listelenerek seçim yapılabilir. Ödenek Hesap Kodu: Hesap kodu alanında seçilen hesabın, bütçe bilgilerinde belirtilen ödenek hesabı kodudur. Hesap kartında belirtilen hesap bu alana aktarılır. Doğrudan ödenek hesabı girilemez. Ödenek Hesap Açıklaması: Hesap kodu alanında seçilen hesabın, bütçe bilgilerinde belirtilen ödenek hesabı açıklamasıdır. Hesap kartında belirtilen hesabın açıklaması bu alana aktarılır. Doğrudan ödenek hesabı girilemez. Ödenek Yansıtma Hesap Kodu: Bütçe hesabı olarak seçilen hesabın bütçe bilgilerinde belirlenen ödenek yansıtma hesabı kodudur. Hesap kartında belirtilen hesap bu alana aktarılır. Doğrudan bilgi girilemez. Ödenek Yansıtma Hesap Kodu: Bütçe hesabı olarak seçilen hesabın bütçe bilgilerinde belirlenen ödenek yansıtma hesabı açıklamasıdır. Hesap kartında belirtilen hesap açıklaması bu alana aktarılır. Doğrudan bilgi girilemez. Bütçe Sınıflandırmasında Kullanılan Analitik Kod Alanları: Satırda seçilen bütçe hesabının kartında belirtilen 4 kurumsal kod, 4 fonksiyonel kod, 1 finansal kod ve 4 ekonomik kod fiģ satırlarında ilgili alanlara aktarılır. Borç: Borç tutarıdır. Doğrudan bilgi giriģinin yapıldığı bir alandır. Bu alana girilen tutarın dönem sayısına bölünmesiyle dönemsel tutarlar bulunur. Dönemsel tutarlarda yapılacak değiģiklikler bu alanı günceller. Genel Muhasebe 60

61 Alacak: Doğrudan bilgi giriģinin yapıldığı bir alandır. Bu alana girilen tutarın dönem sayısına bölünmesiyle dönemsel tutarlar bulunur. Dönemsel tutarlarda yapılacak değiģiklikler bu alanı günceller. Gerçekleşen Borç : GerçekleĢen borç tutarıdır. Bütçe hesaplarının mahsup fiģlerinde girilen borç tutarları bu kolona aktarılır. Kullanıcı tarafından değiģtirilemez. Rezerve Borç: Hesap için rezerve borç tutarıdır. Gerçekleşen Alacak: GerçekleĢen alacak tutarıdır. Bütçe hesaplarının mahsup fiģlerinde kullanılan alacak tutarları bu kolona gelir. Kullanıcı tarafından değiģtirilemez. Rezerve Alacak: Rezerve alacak tutarıdır. Dönem Bilgileri Bütçe kaydına ait dönem bilgilerinin izlendiği ve döneme ait borç ya da alacak tutarının girildiği bölümdür. Bu bölümdeki alanlardan dönemsel borç ya da alacak tutarları kaydedilir. Mahsup fiģleri ile kaydedilen gerçekleģen tutarlar izlenir. Dönem baģlangıç ve bitiģ tarihleri bütçe dönem kodu alanında seçilen bütçe dönemi tanımında girilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluģturulur. Kullanıcı tarafından yeni satır eklenemez. Başlangıç Tarihi: Bütçe dönem kodu alanında seçilen bütçe dönemine ait alt dönemlerin baģlangıç tarihi bu alana gelir. DeğiĢtirilemez. Bitiş Tarihi: Bütçe dönem kodu alanında seçilen bütçe dönemine ait alt dönemlerin bitiģ tarihi bu alana gelir. DeğiĢtirilemez. Dönemsel Borç: Dönemsel borç tutarın girildiği alandır. Öndeğer olarak bütçe kalemi borç tutarının dönem sayısına bölünmesiyle elde edilen tutar gelir. Ancak gerekirse kullanıcı tutarı değiģtirebilir. Dönemsel Alacak: Dönemsel alacak tutarın girildiği alandır. Öndeğer olarak bütçe kalemi alacak tutarının dönem sayısına bölünmesiyle elde edilen tutar gelir. Ancak gerekirse kullanıcı tutarı değiģtirebilir. Gerçekleşen Dönemsel Borç: Bütçe hesaplarının mahsup fiģlerinde kullanılan borç tutarları bu kolona gelir. DeğiĢtirilemez. Rezerve Dönemsel Borç: Rezerve dönemsel borç tutarıdır. DeğiĢtirilemez. Gerçekleşen Dönemsel Alacak: Bütçe hesaplarının mahsup fiģlerinde kullanılan alacak tutarları bu kolona gelir. DeğiĢtirilemez. Rezerve Dönemsel Alacak: Rezerve dönemsel alacak tutarıdır. DeğiĢtirilemez. Toplamlar Bütçe kayıt kartının toplamlar bölümünde dönem borç ve alacak toplamları izlenir. Dönem Borç Toplamları: Bütçeye girilen bütün kalemlerin ilgili dönemdeki borç toplamı bu alana yazılır. Dönem Alacak Toplamları: Bütçeye girilen bütün kalemlerin ilgili dönemdeki alacak toplamı bu alana yazılır. Genel Muhasebe 61

62 Bütçe Aktarımları Analitik bütçe ve analitik genel bütçeye baģka bir bütçenin aktarılması mümkündür. Bütçe kartında Bunun için tanım kartında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bütçe Aktar seçeneği kullanılır. Kayıtlı bütçe tanımları listelenir ve ilgili bütçe tanımı seçilerek aktarılır. Bir bütçenin baģka bir bütçeye aktarılabilmesi için durumunun Onaylandı(Kesin) olması gerekir. Bağlı Bütçeler Bütçe Aktar seçeneği ile bütçe kartına aktarılmıģ olan diğer bütçeler bütçe ve genel bütçe kartlarında Bağlı Bütçeler seçeneği ile izlenir. Bağlı Bütçeler seçildiğinde bütçeye aktarılmıģ diğer bütçeler aģağıdaki bilgilerle yer alır: Bütçe Kodu Bütçe Açıklaması Borç Alacak ĠĢyeri Bölüm Bağlı bütçe bilgilerinde herhangi bir değiģiklik yapılamaz. Ancak aktarılan bütçenin çıkarılması gerekiyorsa silinebilir. Bütçe satırını silmek için Bağlı Bütçeler penceresinde Shift + Delete tuģları kullanılır. Analitik Bütçe ve Genel Analitik Bütçe Durum Değişiklikleri Bütçelerin yürürlüğe girmesi ve iģlemlerde kullanılması için onaylanması gerekir. Bütçe ve genel bütçe tipindeki bütçe kayıtlarındaki durum değiģiklikleri, Analitik Bütçe Kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Durum Bilgisi seçeneği ile kaydedilir. Durum değiģikliği yapılacak bütçe kaydı üzerinde Durum Bilgisi seçildiğinde açılan pencere Ģu seçenekleri içerir: Onay Bekliyor Onaylanmadı Onaylandı (Geçici) Onaylandı (kesin) Onaylandı (Kesin) durumuna getirilen bir bütçe için durum değiģikliği yapılamaz. Yani bu durumdan diğer durumlara geri dönüģ izni verilmez. Onayın kaldırılması iģlemi Onay kaldır seçeneği ile yapılır. Onay kaldırıldığında bütçe Onaylandı (Geçici) statüsüne geçer. Bir baģka bütçeye aktarılmıģ bütçelerin durumu değiģtirilemez. Sadece Onaylandı (Geçici) durumundaki bütçeler Onaylandı (Kesin) durumuna geçirilebilir. Durumu Onaylandı(Kesin) durumuna getirilen bütçede, bütçe satırlarında seçilen bütçe kalemlerinin ödenek ve ödenek yansıtma hesapları için iģyeri bölüm ve dönem bazında mahsup fiģi oluģur. Böylece oluģan mahsup fiģleri ile bütçe hazırlanırken istenen ödenek talepleri serbest bırakılmıģ olur. Bütçenin onaylanmasıyla oluģan mahsup fiģinin açıklama kısmında hangi bütçe için oluģtuysa o bütçenin kodu ve açıklaması yer alır. Bütçe onaylandığında alt bütçeler bazında mahsup fiģleri oluģur. Her iģyeri,bölüm, bütçe dönemi için otomatik olarak mahsup fiģleri kesilerek hesap kartları hareket görür. Genel Muhasebe 62

63 Bütçenin onaylanmasıyla oluģan mahsup fiģleri değiģtirilemez çıkarılamaz. OnaylanmıĢ genel bütçenin onayı kaldırıldığında oluģan mahsup fiģleri sistemden silinir. GerçekleĢen değer oluģmuģ genel bütçeler silinemez. Not: Analitik bütçe kontrolünün yapıldığı fiģlerde, bütçe tutarları aģıldığında, program kullanıcıyı bütçe aģım tutarını içeren mesajla uyarır. Genel Muhasebe 63

64 e-beyannameler Beyannamelerin hazırlanıp elektronik ortamda gönderildiği bölümdür.genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. (e-beyannameler e Uygulamalar program bölümü / Özel Uygulamalar menüsünden de ulaģılabilir.) E-Beyanname seçildiğinde beyannamelerin hazırlanıp gönderileceği pencere açılır. "Ekle" seçeneği ile seçilen beyanname türü için yeni kayıt eklenir. XML seçeneği ile ilgili kayıt için XML dosyası oluģturulur. Filtrele seçeneği E-Beyannameler Listesi'nde görüntülenecek kayıtları belirli kriterlere göre belirlemek için kullanılır. Katma Değer Vergisi Beyannamesi Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Katma Değer Vergisi Tevkifatı Yüklenilen KDV Listesi Ġndirilecek KDV Listesi Muhtasar Beyanname Form Ba Form Bs SatıĢ Faturaları ve GÇB Listesi Kesin Mizan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) Kurumlar Vergisi Beyannamesi Genel Muhasebe 64

65 e-beyannamelerin Onaylanması ve Toplu Olarak Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilmesi E Beyannameler adresine toplu olarak gönderilmeden önce beyannamelerin onaya sunulması ve onaylanması gerekmektedir. Onay Süreci Beyannamelerin onay iģlemleri için E-Beyannameler penceresinde yer alan dört seçenek kullanılır: Onaya Gönder: Üzerinde bulunulan beyannamenin ya da toplu olarak seçilen beyannamelerin seçilen kullanıcılara onaylanmak üzere gönderilmesi için kullanılır. "Onaya Gönder" seçeneği kullanıldığında ekrana "Dağıtım Listesi" baģlıklı bir pencere gelir. Sistem tarafında tanımlı olan kullanıcılar listelenir. Seçili olan beyannamenin hangi kullanıcı ya da kullanıcılara onaya gideceği belirlenir. Beyannameleri onaylayacak olan kullanıcılara aynı zamanda mail ile bilgi verilmesi isteniyorsa "To", "Cc" ve "Bcc" alanları kullanılarak ilgili kiģilere mail gönderimi sağlanır. Ġlgili beyanname / beyannamelerin bilgilerini içeren dosya mail'e eklidir. Onay verecek kullanıcı bu dosyayı dikkate alarak beyannameyi onaylayıp / onaylamayacağına karar verir. Tüm bu iģlemler sonucunda, taslak halindeki beyanname "Onay Bekliyor" konumuna gelir. Onay Gönderimini Geri Al: Bu seçenek ile onaya gönderilen beyanname / beyannamelerin onay gönderimleri iptal edilir. Beyanname durumu tekrar "Taslak" haline gelir. Onaya gönderimin iptal edilebilmesi için, beyannamenin herhangi bir kullanıcı tarafından onaylanmamıģ olması gerekmektedir. Onay gönderiminin iptalini sadece onaya gönderen kullanıcı yapabilir. Onayla: Onaya gönderilen beyannamenin ilgili kullanıcı(lar) tarafından onaylanması için kullanılır. Bu seçenek kullanıldığında beyanname durumu "Onaylandı" olur. Bir beyanname birden fazla kullanıcının onayına gönderilmiģse tüm kullanıcılar ilgili beyanname için onaylama iģlemi yapmadan ilgili beyanname "Onaylandı" durumuna gelmez. Birden fazla beyanname browserda seçilerek aynı anda onaylanabilir. Onaylama iģlemi sadece onaya gönderilmiģ durumdaki beyannameler için geçerlidir; beyannamenin onaylanabilmesi için statüsü "Onay Bekliyor" olmalıdır. Onay Geri Al: Bu seçenek ile durumu "Onaylandı" olan beyannamelerin onayları iptal edilir; "Onay Bekliyor" durumuna gelir. Birden fazla beyanname browserda seçilerek aynı anda onay iģlemi geri alınabilir. Onay geri alma iģlemi sadece onaylanmıģ durumundaki beyannameleri geri alır; beyannamenin onayının geri alınabilmesi için statüsü "OnaylanmıĢ" olmalıdır. Beyannamelerin durum bilgileri "Durumu" kolonundan izlenebilir. "Kendi Onayım" kolonu ise, beyanname onayı birden fazla kullanıcı ile yapılıyorsa, beyannameye login olan kullanıcının beyannameyi onaylayıp onaylamadığını gösteren kolondur. E-beyannameler listesi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Onay Bilgisi" seçeneği ise beyannamenin o anki onay durumunu kullanıcı bilgileri ile listeler. E-Beyannamelerin Toplu Şekilde Adresine Gönderilmesi Beyannamelerin toplu Ģekilde Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı web adresine gönderilebilmesi için, öncelikle ilgili beyannameler seçilir ve beyannameler listesi f9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Toplu gönderim için seç" seçeneği kullanılır. "Onaylandı durumundaki beyanname(ler) toplu gönderim için seçili duruma getirilecektir" mesajına "Tamam" denildiğinde, beyannamenin Gönderim Durumu "Seçili" olur. Genel Muhasebe 65

66 Daha sonra bu "Seçili" durumundaki beyannameler, alt menüde yer alan "Toplu Gönder" seçeneği ile GĠB Ġnternet sitesine upload edilir. Not: E-Beyannamelerin toplu olarak gönderilebilmesi için Sistem ĠĢletmeni / Firma / Detaylar / Mali MüĢavir sekmesindeki E-Beyanname bölümünde Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi gereklidir. Genel Muhasebe 66

67 Katma Değer Vergisi Beyannamesi KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran aģağıdaki bölümlerden oluģmaktadır: Genel Bilgiler Matrah Ġndirimler Ġhraç Kaydıyla Teslimler Ġstisnalar Diğer Ġade Hakkı Doğuran ĠĢlemler Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler Ġdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. Ġdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi,ay ve yıl bilgileri girilmektedir.vergi dairesi bölümünde üç nokta ile sistem iģletmeninde kuruluģ bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaģılarak seçim yapılabilmektedir.dönem tipi seçeneği ile beyanname döneminin hangi dönem için oluģturulduğu belirlenmektedir.aylık yada üç aylık olarak hazırlanmaktadır.dönem tipine göre ay-baģlangıç ayı belirtilerek beyanname yılı bilgisi girilmektedir. Eğer mükellefin beyan edeceği bir bilgi yok ise genel bilgiler bölümünde yer alan Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır. seçeneğini iģaretlemelidir. Matrah Matrah bölümü tevkifat uygulanmayan iģlemler, kısmi tevkifat uygulanan iģlemler, diğer iģlemler ve ilave edilecek KDV bölümünlerinden oluģmaktadır. Veri giriģini oluģturacak hesapların seçimi ilgili bölüm üzerinde çift tıklandığında gelen hesap hesap aralığı tutar formül kısmından yapılmaktadır.kdv oranı kombosunda kdv oranları mevcuttur. İndirimler: Ġndirimlerin girildiği bölümdür. İhraç Kaydıyla Teslimler: Ġhraç kaydıyla teslimlerin beyanında kullanılan bölümdür. Yurtiçi - Yurtdışı KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mallar İçin Ödenmeyen KDV: Ġhraç kaydıyla teslimlerinin beyanında DĠĠB kapsamında alınan girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının girildiği bölümdür. İstisnalar Kısmi istisna kapsamına giren iģlemler, tam istisna kapsamına giren iģlemler ve diğer iade hakkı doğuran iģlemlerin veri giriģi için tanımlandığı bölümdür. Ġstisnalar bölümünde kısmi istisna türlerinede yeni türler eklenmiģtir. Sonuç Hesapları Diğer iģlemlerin tanımlandığı bölümdür. Genel Muhasebe 67

68 Özel matrah Ģekline tabi iģlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karģılığını teģkil eden kümülatif bedel ve kredi kartı ile ödenen teslim ve hizmetlerin karģılığını teģkil eden bedeli oluģturan verilere ait bilgiler bu bölümden tanımlanmaktadır. Düzenleme Bilgileri Beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür. Tüm bu bilgiler girilerek oluģturulan KDV1 beyannamesi kaydedilerek XML dosyası oluģturulabilir. OluĢturulacak XML dosya ismi Ģu formatta olacaktır; _ _KDV1_3_ xml VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV1_3_BaĢlangıçTarihi-BitiĢTarihi.xml Yeni düzenlemeler doğrultusunda KDV1 beyannamesinde Ekler baģlığı yer almaktadır.ekler baģlığı üç bölümden oluģmaktadır: Ġade Hakkı Doğuran ĠĢlemlerle Ġlgili Yüklenilen KDV Ġndirilecek KDV Listesi Ġhracat Ġstisnası Ġle Ġlgili Gümrük Beyannamesi ve SatıĢ Faturaları Listesi Ekler Ekler bölümü Ģu baģlıklardan oluģur: KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesinde Katılma Payı Bildirimi Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki ĠĢlemlere Ait Bildirim Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri TeĢvik Yatırım Malları Not: Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki ĠĢlemlere Ait Bildirim tabında, faturada yer alan tevkifatlı satırlar ayrı ayrı listelenecektir. Veri Al Ekler tabında "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki ĠĢlemlere Ait Bildirim" bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, satıģ faturaları ve verilen hizmet faturalarının tevkifatlı olanları satırlarda listelenir. Genel Muhasebe 68

69 Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 E-Beyannameler penceresinde Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 seçeneği ile oluģturulmaktadır. Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Genel Bilgiler, Kesinti Yapılan Mükellefler, Vergi Bildirimi ve Düzenleme Bilgileri bölümünden oluģmaktadır. Genel Bilgiler Ġdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür.ġdari bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi,beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir. Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir. Mükellefin beyan edeceği bilgi olmaması durumunda Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır checki atılarak dosya kaydedilecektir. Kesinti Yapılan Satıcılar Katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirimin yer aldığı bölümdür. Soyadı (Unvanı) / Adı (Unvanın Devamı) / Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası / Vergiye Tabi Matrah / Tevkif Edilen KDV Tutarı (Kesinti Miktarı) / Ödeme Türü bilgileri sırası ile girilmektedir. Ġlgili cari hesap unvanının ilk 30 karakteri Soyadı (Unvanı) alanına; geri kalan kısmı Adı (Unvanın Devamı) alanına aktarılır. Ödeme Türü alanı, tevkifatlı faturaya sahip cari hesabın Ticari Bilgiler sekmesindeki bilgiye göre otomatik olarak doldurulur. Ticari Bilgiler tabında Yabancı Uyruklu alanı iģaretli olduğunda, Ödeme Türü alanına 102 öndeğer gelir; iģaretli olmadığında 101 gelir. Vergi Bildirimi Tam tevkifat uygulanan iģlemlere ait bildirimlerle kısmi tevkifat uygulanan iģlemlere ait bildirimlerin ve indirilecek katma değer vergisinin tanımlandığı bölümdür. Düzenleme Bilgileri Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür. KDV2 Beyannamesi veri giriģi tamamlandıktan sonra kaydedilerek F9 XML oluģtur seçeneği ile XML i oluģturulabilir. OluĢturulacak XML dosya ismi Ģu formatta olacaktır; _ _KDV2_1_ xml VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV2_1_BaĢlangıçTarihi-BitiĢTarihi.xml Veri Al Kesinti Yapılan Satıcılar bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıl'a göre satıcı cari hesap bazında toplam tevkifatlı fatura matrahı ve tevkif edilen KDV toplamı satırlarda listelenir. Genel Muhasebe 69

70 Katma Değer Vergisi Tevkifatı KDV2 beyannamesi ile aynı içerikte olup aynı Ģekilde veri giriģi ile hazırlanmaktadır.kdv2 den farkı oluģturulan XML dosyasında KDV2 yerine KDV9015 yazılmasıdır. OluĢturulacak XML dosya ismi Ģu formatta olacaktır; _ _KDV9015_1_ xml VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaĢlangıçTarihi-BitiĢTarihi.xml Beyannamelerin oluģturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Ticari sistem yönetimi / Tanımlar / Genel muhasebe parametrelerinde e-beyanname kataloğu bölümünde belirtilmektedir. Veri Al Kesinti Yapılan Satıcılar bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıl'a göre satıcı cari hesap bazında toplam tevkifatlı fatura matrahı ve tevkif edilen KDV toplamı satırlarda listelenir. Genel Muhasebe 70

71 Yüklenilen KDV Listesi tarih ve 53 seri nolu KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleģen iade hakkı doğuran iģlemleri için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerini, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satıģ faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkıģ) beyannamelerini internet vergi dairesi üzerinden göndermektedirler. Yüklenilen KDV Listesi iki sayfadan oluģmaktadır: Genel Bilgiler Ġade Hakkı Doğuran ĠĢlemler Genel bilgiler tabında beyannameye ait idari bilgilerle birlikte mükellefe ait veriler yer almaktadır. Ġade Hakkı Doğuran ĠĢlemler baģlığı ise üç bölümden oluģmaktadır: Satınalma Faturaları SatıĢ Faturaları Ġade hakkı doğuran iģlemlere ait beyanname satırlarının listelendiği bölüm. Satınalma / Satış Faturaları Bu bölümlerde beyanname dönemi içerisindeki alıģ ve satıģ faturaları (DıĢ ticaret ile ilgili faturalarda) tarih sırasına göre satır bazında listelenmektedir. Satınalma faturaları ve satıģ faturaları bölümlerinde yer alan filtre seçeneğine bağlı olarak her iki tarafta eģleme yapılacak hareketlerin listelenmesi sağlanabilir. Her iki bölümde yer alan baģlık bilgileridır. Satınalma/SatıĢ Faturasının Tarihi Satınalma/SatıĢ Faturasının No su Satıcı/Alıcı Cari Hesap Kodu Satıcı/Alıcı Cari Hesap Açıklaması Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Malzeme Miktarı Malzeme Tutarı Malzeme KDV Oranı Malzeme KDV Tutarı Satır Açıklaması Satınalma Faturaları ve SatıĢ Faturaları listelerindeki kayıtlar birbirleri ile iliģkilendirilebilir. Bu iliģkilendirme her hareket satırına check atmak Ģeklindedir. ĠliĢkilendirme satınalma hareketi ile satıģ faturası arasında bire bir olabileceği gibi her iki gridde birden fazla hareket seçilerek de yapılabilir. Buradaki amaç iadeye tabi, alımı yapılan malzemenin satıģ yapılarak tüketilmesi sonrasında kdv iadesi için bildirim isteğidir. Bu iliģkilendirme sonucunda alıģ hareket satırında seçilen malzeme ve hareket bilgileri (iliģkilendirilen miktar ve tutar kadar) Hareketi Aktar düğmesi ile Yüklenilen KDV Listesi penceresi kolonlarına aktarılır. Satınalma ve satıģ filtrele seçeneği ile verilen filtre seçeneklerine bağlı faturalar ilgili bölümlerde listelenir. Genel Muhasebe 71

72 Üretime göre listeleme seçeneği ile kullanılan reçetelere bağlı olarak yapılan alım faturaları ve bu üretimler sonucu yapılan satış faturaları listelenir. Üretime göre listeleme (Satış) filtre seçeneği ile bağlı alım faturalarının listelenmesi sağlanır. Öncelikle üretim sonucu ortaya çıkan mamullerin yer aldığı satış faturaları filtrelenir. SatıĢ faturaları listelendikten sonra iģaretlenerek bu faturalar ile ilgili üretime bağlı alım faturalarının listelenmesinin sağlanması için Üretime göre listeleme (SatıĢ) seçeneği kullanılır. Burada bağlı reçeteler ile ilgili listeleme için Seviyelere Göre Malzeme Kullanım Listesi ekrana gelir.verilen seviye ölçüsünde satıģ faturalarından gelen malzeme için yapılan üretim bağlantılı ürünler listelenir. Raporda listelen malzemeler ile ilgili alım faturaları rapor kapatıldığında sol tarafta listelenecektir.böylece iliģkilendirme yapılarak hareket aktar seçeneği ile excel için satırlar oluģturulur. Üretime Göre Listele (Satınalma) iģlemi de satıģ iģlemindeki aģamalarla aynıdır. Öncelikle alım faturaları listelenerek check iģaretleri atılıp Üretime Göre Listele (Satınalma) iģlemi seçeneği ile bağlı satıģ faturaları listelenir ve iliģkilendirilir. Yüklenilen KDV Listesi Başlıkları: Alım faturasının Tarihi: Bu alana alıģ hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelir. Alış Faturasının Serisi: Bu alana alıģ faturasının serisi gelir. Bilindiği üzere fatura serileri A5 gibi harf ve rakamlardan oluģabileceği gibi B gibi sadece harften oluģabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 Ģeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında -, /, boģluk gibi karakter olmaksızın) bitiģik olarak A5 Ģeklinde gelmelidir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fiģleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için AlıĢ Faturasının Serisi baģlıklı alana bilgi gelmeyecektir. Alış Faturasının Sıra No su: Bu alana alıģ faturasının sıra numarası gelir. Programlarımızda fiģ numarası bir bütün olarak geldiğinden ve seri numarası kısmının genelde belge numarası alanında girilmesi sebebiyle alıģ faturasının serisi bölümü hareket aktarımı sonrasında boģ gelecek sıra no su bölümünde de faturanın fiģ numarası gelecektir.bu alanların daha sonra excelden düzenlemesi önerilmektedir. Satıcının Adı Soyadı Unvanı: Bu alana alıģ faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/ünvanı gelir. Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: Bu alana satıcı tüzel kiģi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kiģi ise TC kimlik numarası gelir. Eğer satıcı yurtdıģında veya serbest bölgede ise (yani alıģ ithalat ise) bu alana gelecektir. Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelir. Excele Dosyası Oluştur iģleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleģtirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak görüntülenir. Alınan Mal veya hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelir. Excele Dosyası Oluştur iģleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleģtirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak Alınan mal veya hizmetin Cinsi alanında girilen sırada gelecektir. Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana Alım hareketinin KDV hariç tutarı gelir. Excele Dosyası Oluştur iģleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleģtirilirken bu alanlardaki bilgilerin toplamı gelecektir. Genel Muhasebe 72

73 Aynı numaralı AlıĢ hareketleri farklı KDV oranlarına tâbi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana gelecektir. Örneğin A malı 100 TL ve %8 lik KDV ye tâbi, B malı 200 TL ve %18 lik KDV ye tâbi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı ( =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı yansır. Alış Faturasının KDV si: Bu alana Alım hareketinin KDV si gelir. Excele Dosyası Oluştur iģleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleģtirilirken bu alanlardaki bilgiler toplanarak getirilir. Aynı numaralı Alım hareketleri farklı KDV oranlarına tâbi malzemeler için hesaplanan KDV ler toplamı yansıe Örneğin A malı 100 TL ve %8 lik KDV ye tâbi, B malı 200 TL ve %18 lik KDV ye tâbi malzemenin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelmelidir. Satıcı yurtdıģında veya serbest bölgede ise (yani alıģ ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma iliģkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir. Bünyeye Giren Mal veya Hizmetin KDV si: Bu alana alıģ faturasındaki KDV nin ihraç edilen malzemenin bünyesine giren tutarı gelir. Yani Alım hareketindeki malzemenin tamamı iade istenilen dönemde ihraç edildi ise (ilişkilendirilen satış hareketi ihraç hareketi ise) bu alan AlıĢ faturasının KDV si alanı ile aynı olacaktır. Örnek: Adedi 1000 TL den % 18 KDV ile alınan 100 Adet A malzemesinin 50 adedi aynı dönemde ihraç edilmiģtir. Alım hareketi ile iliģkilendirilen ihraç /satıģ hareketine bağlı olarak bu alana malzemenenin 50 adedine iliģkin olan TL KDV tutarı gelmelidir. GGB Tescil No su: Bu alana satıcı yurtdıģında veya serbest bölgede ise (yani alım hareketi ithalat ise) alıma iliģkin gümrük giriģ beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelir. Alım hareketi ithalat değilse yurtiçinden alım yapıldı ise bu sütun boģ kalır. Aynı Ģekilde yurtdıģından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriģ beyannamesi yoksa bu alan yine boģ kalır. Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü: Bu alan iade hakkı doğuran iģlem türünün (ebeyannamedeki kodu) F10 ile ulaģılacak iģlem türleri listesinden ilgili kodun seçilmesi sonucunda manuel doldurulacaktır. Bu alan, birden fazla sayıda iade hakkı doğuran iģlem türünden iade talep eden mükelleflerce doldurulmalıdır. Kullanıcının sadece bir iģlem türünden iade talebi varsa bu sütun boģ bırakmalıdır. Yükleme Türü: KDV iadesi talebinde bulunan mükelleflerin yüklenilen KDV listesine dahil ettikleri faturaların aģağıdaki yüklenim türlerinden hangisine ait olduğunu belirtmeleri gerekmektedir. Doğrudan yüklenim Genel giderler ATĠK (Amortismana Tabi Ġktisadi Kıymet) Belgenin İndirime Konu Edildiği KDV Dönemi: Bu alan 2015/11 iade dönemi itibariyle yüklenilen KDV listesi verilmesi gereken bütün iade iģlem türleri için doldurulması zorunlu alandır. Yüklenilen KDV listesine yazılan belge hangi dönem indirilecek KDV hesabına dahil edilmiģ ise o dönem yazılmalıdır. Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi: Bu alan 405,406 ve 439 iade iģlem türlerinden iadeler için doldurulması zorunlu alandır. (405 ve 406 iģlem türleri için 2015/11 dönemi itibariyle 439 iģlem türü için ise 2016/01 dönemi itibariyle girilmesi zorunlu alandır.) Yüklenilen KDV listesine yazılan belgenin yüklenildiği dönem yazılmalıdır. Belge hangi iade iģlem türünden hangi dönemde yüklenime konu olmuģ ise o dönem yazılmalıdır. 406 ve 439 iģlem türlerinden iadelerde, iade talep edilen dönemde birden fazla aya ait yüklenim tutarları tek yüklenilen KDV Genel Muhasebe 73

74 listesinde verilmektedir. Hangi belgenin tamamının veya bir kısmının hangi ayda yapılan istisna satıģlardan yüklenildiğini belirtmek için, bu alan kullanılmalıdır. Genel Muhasebe 74

75 İndirilecek KDV Listesi E beyannameler bölümünde yer alan indirilecek kdv listesi iki baģlıktan oluģur: Genel Bilgiler Ġndirilecek KDV Listesi Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. İndirilecek KDV Listesi Başlıkları: Alım faturasının Tarihi: Bu alana alıģ hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelir. Alış Faturasının Serisi: AlıĢ faturalarında girilen seri numarası bu alana aktarılır. Bilindiği üzere fatura serileri A5 gibi harf ve rakamlardan oluģabileceği gibi B gibi sadece harften oluģabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 Ģeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında -, /, boģluk gibi karakter olmaksızın) bitiģik olarak A5 Ģeklinde gelir. Not: AlıĢ faturalarında seri numarası belirtilmediğinde, bu alana Belge No alanındaki bilgi aktarılır. Alış Faturasının Sıra No su: Bu alana alıģ faturasının sıra numarası gelir. Satıcının Adı Soyadı Unvanı: Bu alana alıģ faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/ünvanı gelir. Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: Bu alana satıcı tüzel kiģi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kiģi ise TC kimlik numarası gelir. Eğer satıcı yurtdıģında veya serbest bölgede ise (yani alıģ ithalat ise) bu alana gelmelidir. Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelir. AlıĢ faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana -çok genel olmamak kaydıyla- ana baģlıklar halinde virgülle ayırarak alınan malların/hizmetlerin kodları gelir Alınan Mal veya hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelir. Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana AlıĢ Faturasının KDV hariç tutarı gelir. Örneğin A malı 100 TL ve %8 lik KDV ye tâbi, B malı 200 TL ve %18 lik KDV ye tâbi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı ( =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı yansır. Alış Faturasının KDV si: Bu alana AlıĢ Faturasının KDV si gelir. Örneğin A malı 100 TL ve %8 lik KDV ye tâbi, B malı 200 TL ve %18 lik KDV ye tâbi malzemenin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelir. Satıcı yurtdıģında veya serbest bölgede ise (yani alıģ ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma iliģkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir. GGB Tescil No su: Bu alana satıcı yurtdıģında veya serbest bölgede ise (yani alım hareketi ithalat ise) alıma iliģkin gümrük giriģ beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelir. Genel Muhasebe 75

76 Alım hareketi ithalat değilse yurtiçinden alım yapıldı ise bu sütun boģ gelmelidir. Aynı Ģekilde yurtdıģından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriģ beyannamesi yoksa bu alan yine boģ gelmelidir. Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi: Bu alan sadece 406-Ġndirimli Orana Tabî ĠĢlemler dolayısıyla KDV iadesi talep eden mükelleflerce manuel olarak doldurulmalıdır. GiriĢi yapılan faturanın indirim hakkının kullanıldığı (yasal deftere kaydedildiği) KDV dönemi yıl, ay Ģeklinde arada boģluk bırakmaksızın yazılır. Örneğin 2009 Ocak dönemi için ; 2009 ġubat dönemi için Ģeklinde giriģ yapılmalıdır. Eğer mükellefin 406-Ġndirimli Orana Tâbi ĠĢlemler dolayısıyla iade talebi bulunmuyorsa 11 No'lu Sütun olan Belgenin Ġndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi sütunu boģ bırakılır. İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: Bu alan sadece baģkaca firmaların ihracatına aracılık eden DıĢ Ticaret Sermaye ġirketleri ve Sektörel DıĢ Ticaret ġirketlerince manuel doldurulması gereken bir alandır. BaĢkaca firmaların ihracatına aracılık eden DıĢ Ticaret Sermaye ġirketi veya Sektörel DıĢ Ticaret ġirketi kendi indirilecek KDV listesinin giriģini yaparken 12 No lu sütuna kendi vergi kimlik numarasını; ihracatına aracılık ettikleri firmanın indirilecek KDV listesini girerken 12 No lu sütuna ihracatına aracılık ettikleri firmanın vergi kimlik numarasını kaydetmelidirler. Eğer iade talep eden mükellef, baģkaca firmaların ihracatına aracılık eden DıĢ Ticaret Sermaye ġirketi veya Sektörel DıĢ Ticaret ġirketi değilse bu alan boģ bırakılacaktır. Kullanıcı ilgili döneme ait Ġndirilecek KDV Listesine aktardığı bilgileri F9 Excel Dosyası OluĢtur seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir. Genel Muhasebe 76

77 Muhtasar Beyanname Aylık veya Üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar beyannamesinin programda oluģturulması ve xml dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi için kullanılır. Muhtasar Beyanname eklendiğinde diğer beyannemelerimizde olduğu gibi hesap hesap aralığı tutar ya da formül gibi karģılıkların seçildiği alanlar karģımıza çıkacaktır. Muhtasar beyanname aģağıdaki bölümlerden oluģmaktadır: Genel Bilgiler Vergiye Tabi ĠĢlemler Ödemeler Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler Genel bilgiler bölümü üç baģlıktan oluģur.beyanname numarasının girildiği No alanı, vergi dairesinin seçildiği,beyannamenin hangi dönemin, hangi yıl ve ayına ait olduğu gibi seçeneklerinin belirtildiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgilerin girildiği mükellefin alanı. Muhtasar beyanname aylık olarak verildiği gibi 3 er aylık olarak da verilebilmektedir. Ġdari bilgiler bölümünde dönem tipi seçeneği ile muhtasar beyannamenin aylık mı üçer aylık mı olduğu belirlenmektedir. Dönem tipi combo box ı açılarak 3 aylık seçilmiģ ise ekranda bu üç aylık dönemin hangi aydan itibaren baģladığı bilgisi listelenmektedir. Vergiye Tabi İşlemler Vergiye tabi iģlemler bölümüde iki baģlıktan oluģmaktadır: Matrah ve Vergi Bildirimi Mahsup Edilen Vergiler Diğer beyannamelerimizin oluģturulmasında olduğu gibi beyannameyi oluģturan kalemler için hesap-hesap aralığı tutar yada formül seçeneklerinden biri kullanılmalıdır. Ödemeler Ödemeler bölümünde ücret ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dıģında kalan ödemelere ait bildirilimler listelenmektedir. Bu kaleme uygun olan kiģi yada firmalara ait Adres, T.C Kimlik,Vergi Kimlik,Gayrisafi Tutar v.b bilgileri girilerek listelenmektedir. Veri Al: Ödemeler tabında, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıl'a uygun olan serbest meslek makbuzları, gider pusulaları ve müstahsil makbuzları satırlara otomatik olarak aktarılır. Vergi Bildirimi Vergi bildirimi bölümüde üç baģlıktan oluģmaktadır. Genel Muhasebe 77

78 ÇalıĢtırılan iģçi sayısı bölümü aylık 3 aylık olarak asgari ücretli ve diğer ücretli olarak çalıģtırılan iģçi sayılarının toplamlarının girildiği bölümdür. Muhtasar beyannamenin türüne göre bu alanlardaki kutular edit edilebilir hale dönüģmektedir.muhtasar beyannamenin dönemi 3 aylık ise çalıģtırılan iģçi sayısı bölümünde bu periyoda denk gelen aylar için ayrı ayrı iģçi sayısı girilmektedir. Muhtasar aylık olarak veriliyor ise asgari ücretli ve diğer ücretli çalıģan iģçi sayısı sadece beyannamenin verildiği o ay için girilmektedir. Tahsilatı yapılmıģ kaldırılan vergiler bölümünden ise bu vergilere ait tür kodu seçimi yapılarak karģılığında yapılan gelir vergisi kesintisi tutarı bildirilmektedir. Gelir vergisi stopajı teģvikine iliģkin bildirim tebliği ise üç seçenekten ibarettir: Yok 1 Seri No lu Tebliğ Kapsamında TeĢvik 4 Seri No lu Tebliğ Kapsamında TeĢvik Düzenleme Bilgileri Vergi sorumlusuna ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür. Ekler Ekler bölümü Ģu baģlıklardan oluģur: Gelir Vergisi Stopajı TeĢvikine ĠliĢkin Bildirim ( Sonrası) Ar Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı TeĢvikine ĠliĢkin Bildirim Kültür Yatırımları ve GiriĢimlerine ĠliĢkin Bildirim Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi Ġstisnasına ĠliĢkin Bildirim Gelir Vergisi Stopajı TeĢvikine ĠliĢkin Bildirim ( Öncesi) G.V.K Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı TeĢvikine ĠliĢkin Bildirim Yeraltı ve Yerüstü Maden ĠĢletmeleri Bildirimi ĠĢveren/ĠĢçi Bildirimi G.V.K Madde Kapsamına ĠliĢkin Bildirim Genel Muhasebe 78

79 Form Ba-Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satıģlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıģtır tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 362 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre, 2005 yılına ait bildirim formları (Form Ba ve Form Bs), 2006 yılı Eylül ayı içinde, 2006 yılı ve sonraki yıllara ait bildirim formları (Form Ba ve Form Bs) ise takip eden yılın ġubat ayı içinde verilecektir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler, bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı itibarıyla düzenleyeceklerdir. Form Ba ve Bs beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesi amacıya Logo programlarında Ģu Ģekilde bir düzenleme yapılmıģtır. Muhasebe modülü altına eklenen e-beyanname bölümünde FORM Ba ve FORM Bs seçimi yapılarak ekle denilirse form için gerekli bilgilerin doldurulacağı ekran görüntülenir. Bu ekran 3 bölümlerden oluģur. Genel Bilgiler ve Düzenleme Bilgileri bölümlerinde forma basılacak metin bilgiler girilir. Form Ba ya da Bs kısımları ise beyan edilecek kayıtları gösteren alanlardır. Form Ba/Bs alanlarında iki Ģekilde bilgi girilebilir. Birincisi Veri Al butonu ile bilgilerin otomatik getirilmesidir. Bu durumda program muhasebe parametrelerinde girilen FORM B Limiti tutarı üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına aktarılır. Ġkinci olarak manuel olarak form sayfasına bilgiler girilebilir. Her iki durumda da form kaydedildiğinde bilgiler saklanacaktır. Kaydedilen form üzerinde sağ klik seçeneklerinden XML Dosyası OluĢtur yapılırsa Muhasebe parametrelerinde girilen e-beyanname Kataloğu na xml dosyası aktarılır. Parametreye katalog bilgisi girilmemiģse xml dosya programın yüklü olduğu katalogda oluģturulacaktır. Bu, elektronik ortamda gönderimi yapılacak olan dosyadır. Yeni çıkan tebliğ gereği FormBa ve FormBs 'nin aylık olarak alınabilmesi gerekmektedir.bu doğrultuda e- beyannameler aylık olarak da alınabilir. Mevcut formun genel bilgiler bölümünde yer alan dönem tipi seçenkerlinde aylık bilgisi de yer almaktadır. Burada seçilecek dönem tipine göre beyanname alınabilecektir. Dönem tipinde aylık bilgisinin seçilmesi ile birlikte ay bilgisinde yer alan combo box etkin hale dönüģecek ve beyannamenin verileceği ay seçilebilecektir. Beyannamenin hazırlanması aģamasında veri al seçeneği ile bilgilerin taranmasının sağlandığı filtre seçeneklerinde iģyeri, bölüm, fatura özel kodu, cari hesap fiģ özel kodu yer almaktadır. Böylece istenilen iģyerine belirlenen özel kodlu hareketler doğrultusunda e-beyannameler hazırlanır. Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarının Form Ba- Bs ye aktarılması mümkündür. Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarında Vergi Kimlik-T.C Kimlik No alanları yer alır. Burada girilen bilgiler doğrultusunda değerlerin beyannameye aktarılması mümkündür. Ġadelerin Form Ba- Bs ye yansıtılmasında mevzuatsal yorumların farklılıklarından kaynaklanan soruların ortadan kaldırılması amaçlanarak yeni hesaplama filtresi eklenmiģtir. Ġadeler ile ilgili olarak eklenen filtrenin çalıģma Ģekli: Birlikte değerlendirilsin: Alınan beyanname türüne göre o beyannameye yansıyan alım-satıģ iadelerin genel olarak 7000 limitine tabi tutulmasını amaçlamaktadır. Aylık beyanname limiti olan 7000 TL baz alınarak ilgili beyannameye yansıyan tüm hareketlerin iadelerde dahil toplamının limit kontrolüne tabi tutulmasıdır. Genel Muhasebe 79

80 Ör: Form Bs alınırken bu beyannameye yansıyacak olan alım iade faturaları ile aynı cariye ait satıģ toplamları 7000 limit kontrolüne tabi tutulup limit üzerindeki tutar satır olarak beyannameye yansırken, limitin altındaki tutarlar toplamı diğer mal-hizmet bedeli kutusunda yer almaktadır. Ayrı değerlendirilsin: ġu an mevcut sistemimizde çalıģan yapıyı içermektedir.yani iadeler kendi içlerinde 7000 TL limit kontrolüne tabi tutularak beyannameye yansımaktadır. Şahıs şirketlerinin TC Kimlik Numaralarına Göre Listelenmesi ġahıs Ģirketlerinin Form Ba-Bs beyanlarında TC Kimlik numarasına göre listelenebilmesi mümkündür. Bu düzenleme doğrultusunda programda yer alan cari hesap kartlarının ticari bilgiler sayfasında TC Kimlik numarası ve Vergi kimlik numarası alanları yer almaktadır. ġahıs Ģirketleri vergi kimlik numarası yerine TC kimlik numarası ile beyannamelerde listelendiğinden cari hesap kartı içerisinde bu ayrımın yapılabilmesi mümkün olacaktır. ġahıs Ģirketi check iģareti atıldığı durumda TC Kimlik numarası alanı aktif hale gelecek buraya veri giriģi yapılabilecektir.bu durumda vergi kimlik numarası alanı kapalı olup edit edilemeyecektir. Form Ba Bs üzerinden veri al iģlemi yapıldığında da TC kimlik numarası alanı dolu gelecektir. Kasadan kesilen serbest meslek makbuzları içinde aynı Ģekilde Ģahıs Ģirketi seçeneği eklenmiģ olup burada da seçime göre listeleme yapılmaktadır. Beyanname alındığında Ģahıs Ģirketleri için eklenen TC Kimlik numarası alanında bilgi listelenirken, vergi kimlik numarasına göre takip edilen cari hesaplara ait satırların vergi kimlik numarası alanlarında bilgi listelenmektedir. Yine cari hesap kartında girilmiģ olan ülke bilgisi beyanname satırlarına taģınmaktadır. 01 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere Form Ba Bs de aylık limit 5000 TL olarak belirlenmiģtir. Beyanname limiti parametrik olarak belirlenebilmektedir. Genel Muhasebe 80

81 Satış Faturaları ve GÇB Listesi E- beyannameler baģlığında yer alan satıģ faturaları ve gçb listesi iki baģlıktan oluģmaktadır: Genel Bilgiler SatıĢ Faturaları ve GÇB Listesi Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. SatıĢ faturaları ve GÇB Listesi baģlığında ise satıģ faturaları ile gümrük çıkıģ beyannamesi listesi bilgileri yer almaktadır. SatıĢ faturaları listesi baģlık bilgileri: Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesinin (GÇB) tescil numarası yani Ġhracat Operasyon fiģinde Ġhracat Bilgileri tabındaki GÇB No gelir. İhraç Edilen Malın Cinsi: Bu alana ihraçat operasyon fiģindeki malzemeye ait GTĠP numarası (Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyonu) gelir. İhraç Edilen Malın Miktarı: Bu alana ihraçat operasyon fiģindeki malzemeye ait miktar bilgisi gelir. İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu: Bu alana ihraç edilen malın birimi/ölçü birimi gelir. Satış Faturasının Tarihi: Bu alana ihracat operasyon fiģinin tarihi gelir. Satış Faturasının Serisi: Bu alana ihracat operasyon fiģinin serisi gelir. Satış Faturasının Sıra No su: Bu alana ihracat operasyon fiģinin sıra numarası gelir. Alıcının Adı Soyadı/Unvanı: Bu alana ihracat operasyon fiģinin Cari hesabının yani alıcısının ünvanı/adı-soyadı gelir. Kullanıcı ilgili döneme ait SatıĢ Faturası Listesine aktardığı bilgileri F9 Excel Dosyası OluĢtur seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir. Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesi Listesi baģlık bilgileri: Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesinin tescil numarası yani Ġhracat Operasyon fiģinde Ġhracat Bilgileri tabındaki GÇB No gelir. GÇB'deki Döviz Cinsi: Bu alana Ġhracat Operasyon fiģinde Ġhracat Bilgileri tabındaki iģlem döviz türü gelir. GÇB'ye İlişkin Toplam Fatura Tutarı (Döviz Cinsinden): Bu alana Ġhracat Operasyon fiģinde Ġhracat Bilgileri tabındaki toplam iģlem döviz tutarı gelir. Kullanıcı ilgili döneme ait Gümrük ÇıkıĢ Beyannameleri Listesine aktardığı bilgileri F9 Excel Dosyası OluĢtur seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir. Genel Muhasebe 81

82 Kesin Mizan 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu doğmuģtur. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar. Genel Muhasebe \ Ana Kayıtlar \ E-Beyannameler baģlığı altına Kesin Mizan seçeneği yer almaktadır. Kesin Mizan üç baģlıktan oluģmaktadır: Genel Bilgiler Kesin Mizan Düzenleme Bilgileri Genel Bilgiler baģlığında beyannamenin dönem tipinin belirlendiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgiler girilmektedir. Kesin mizan yıllık ya da 12 Aylık Özel Hesap dönemine göre verilmektedir. Kesin mizan baģlığında ise mizanı oluģturacak hesaplar listelenmektedir. Tebliğe göre üçlü kod defteri hesapları kullanılmakta olup, "Tekli" ya da "ikili" kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir. Kesin mizan penceresi Hesap Kodu, Hesap Açıklaması, Dahil Edilecek Hesaplar, Borç Toplamı, Alacak Toplamı, Borç Kalanı ve Alacak Kalanı kolonlarından oluģmaktadır. Dahil Edilecek Hesaplar bölümünde ilgili hesabın toplamına dahil edilmesi istenen hesap kodları noktalı virgül ile ayrılarak yazılmalıdır. Kesin mizan penceresinde veri al seçeneği ile mizanı oluģturan hesaplara ait değerler listelenmektedir. Bu ekranda sol alt köģede yer alan excel düğmesi ile kesin mizan bilgilerinin excele aktarımı yapılabilmektedir. Düzenleme Bilgileri baģlığında da Beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyen ve beyannameyi gönderen müģavir bilgileri girilmektedir. Kesin mizan hazırlanıp kaydedildikten sonra üzerinde F9 menüsündeki XML Dosyası OluĢtur seçeneği ile xml dosyası olarak kaydedilir. Bu dosya BDP (Beyanname Düzenleme Programı) de açılabilir. BDP programında gerekli kontrol ve düzenlemeler yapıldıktan sonra paket oluģturulup internet sayfasından kullanıcı adı ve Ģifre giriģi yapılarak gönderilir. KESĠN MĠZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBĠLECEK/VEREMEYECEK HESAPLAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiģ satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller verilmiģtir. Bir hesap kodu için Borç Kalanı sütunu x ile iģaretlenmiģse o hesabın Borç Kalanı vermesine izin verilmeyecektir (Borç Kalanı sıfırdan büyük olamayacaktır). Alacak Kalanı sütunu x ile iģaretlenmiģse o hesabın Alacak Kalanı vermesine izin verilmeyecektir (Alacak Kalanı sıfırdan büyük olamayacaktır). Eğer bir hesap için hem Borç Kalanı hem de Alacak Kalanı sütunları x ile iģaretlenmiģse o hesabın Borç Toplamı ve Alacak Toplamı alanlarının değerlerinin eģit olarak girilmiģ olması (hesabın kapatılmıģ olması) istenecektir. Genel Muhasebe 82

83 Ġstisna olarak 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına ait sütunlar x ile iģaretlenmemiģtir. Tüm bu kontroller BDP programında açılan xml dosyasının kaydedilmesi sırasında yapılır. KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK HESAPLAR HESAP KODU HESAP ADI BORÇ TOPLAMI ALACAK TOPLAMI BORÇ KALANI 100 KASA x 101 ALINAN ÇEKLER x 102 BANKALAR x 103 VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĠRLERĠ (-) x 108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER x 110 HĠSSE SENETLERĠ x 111 ÖZEL KESĠM TAHVĠL, SENET VE BONOLARI x 112 KAMU KESĠMĠ TAHVĠL, SENET VE BONOLARI x 118 DĠĞER MENKUL KIYMETLER x 119 MENKUL KIY.DEĞER DÜġ.KAR.(-) x 120 ALICILAR x 121 ALACAK SENETLERĠ x 122 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU (-) x 124 KAZANILMAMIġ FĠN.KĠRA.FZ.GL(-) x 126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR x 127 DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR x 128 ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR x 129 ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI (-) x 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR x 132 ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR x 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR x 135 PERSONELDEN ALACAKLAR x 136 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR x 137 DĠĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-) x 138 ġüphelġ DĠĞER ALACAKLAR x 139 ġüphelġ DĠĞER ALACAK.KARġ.(-) x 150 ĠLK MADDE VE MALZEME x 151 YARI MAMULLER - ÜRETĠM x 152 MAMULLER x 153 TĠCARĠ MALLAR x 157 DĠĞER STOKLAR x 158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġ.(-) x 159 VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI x 170 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 171 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 172 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x ALACAK KALANI Genel Muhasebe 83

84 173 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 174 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 175 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 176 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 177 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 178 YILLARA YAY.ĠNġ.ENF.DÜZELT.HES x 179 TAġERONLARA VERĠLEN AVANSLAR x 180 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER x 181 GELĠR TAHAKKUKLARI x 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ x 191 ĠNDĠRĠLECEK KDV x 192 DĠĞER KDV x 193 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR x 195 Ġġ AVANSLARI x 196 PERSONEL AVANSLARI x 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI x 198 DĠĞER ÇEġĠTLĠ DÖNEN VARLIKLAR x 199 DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR KRġ. (-) x 220 ALICILAR x 221 ALACAK SENETLERĠ x 222 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU (-) x 224 KAZANILMAMIġ FĠN.KĠRA.FZ.GL(-) x 226 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR x 229 ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI(-) x 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR x 232 ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR x 233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR x 235 PERSONELDEN ALACAKLAR x 236 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR x 237 DĠĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-) x 239 ġüphelġ DĠĞER ALACAK.KARġ. (-) x 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER x 241 BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜġ.KAR.(-) x 242 ĠġTĠRAKLER x 243 ĠġTĠRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-) x 244 ĠġT.SERM.PAY.DEĞ.DÜġÜK.KRġ.(-) x 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR x 246 BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERĠ(-) x 247 BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜġ.KRġ(-) x 248 DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR x 249 DĞR.MALĠ DURAN VARLIK.KRġ. (-) x 250 ARAZĠ VE ARSALAR x Genel Muhasebe 84

85 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ x 252 BĠNALAR x 253 TESĠS MAKĠNE VE CĠHAZLAR x 254 TAġITLAR x 255 DEMĠRBAġLAR x 256 DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR x 257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) x 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR x 259 VERĠLEN AVANSLAR x 260 HAKLAR x 261 ġerefġye x 262 KURULUġ VE ÖRGÜTLENME GIDER. x 263 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GIDER. x 264 ÖZEL MALĠYETLER x 267 DĠĞER.MADDĠ OLM. DURAN VARLIK. x 268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) x 269 VERĠLEN AVANSLAR x 271 ARAMA GĠDERLERĠ x 272 HAZIRLIK VE GELĠġTĠRME GĠDER. x 277 DĠĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VAR. x 278 BĠRĠKMĠġ TÜKENME PAYLARI x 279 VERĠLEN AVANSLAR x 280 GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER x 281 GELĠR TAAHHUKLARI x 291 GELECEK YILLARDA ĠNDĠRĠLE. KDV x 292 DĠĞER KDV x 293 GELECEK YILLAR ĠHTĠYACI STOK. x 294 ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR. x 295 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR x 297 DĠĞER ÇEġĠTLĠ DURAN VARLIKLAR x 298 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġ. (-) x 299 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) x 300 BANKA KREDĠLERĠ x 301 FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġL.BORÇLAR x 302 ERTELEN.FĠN.KĠRA.BORÇ.MAL. (-) x 303 UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAĠZ x 304 TAHVĠL ANAP.BORÇ TAK.VE FAĠZ. x 305 ÇIKARILMIġ BONOLAR VE SENETLER x 306 ÇIKARILMIġ DĠĞER MENKUL KIYM. x 308 MENKUL KIYMETLER ĠHRAÇ FARKLARI (-) x 309 DĠĞER MALĠ BORÇLAR x 320 SATICILAR x Genel Muhasebe 85

86 321 BORÇ SENETLERĠ x 322 BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (-) x 326 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR x 329 DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR x 331 ORTAKLARA BORÇLAR x 332 ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR x 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR x 335 PERSONELE BORÇLAR x 336 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR x 337 DĠĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-) x 340 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI x 349 ALINAN DĠĞER AVANSLAR x 350 YILLARA YAY.ĠNġ.ve ONR.HAKEDĠġ x 351 YILLARA YAY.ĠNġ.ve ONR.HAKEDĠġ x 352 YILLARA YAY.ĠNġ.ve ONR.HAKEDĠġ x 353 YILLARA YAY.ĠNġ.ve ONR.HAKEDĠġ x 354 YILLARA YAY.ĠNġ.ve ONR.HAKEDĠġ x 355 YILLARA YAY.ĠNġ.ve ONR.HAKEDĠġ x 356 YILLARA YAY.ĠNġ.ve ONR.HAKEDĠġ x 357 YILLARA YAY.ĠNġ.ve ONR.HAKEDĠġ x 358 YILLARA YAY.ĠNġ.ENF.DÜZELT.HES x 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR x 361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESĠNTĠLERĠ x 368 VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK x 369 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER x 370 DÖN.KARI VER.VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ. x 371 DÖN.KAR.PEġ.ÖD.VER.VE DĠĞ YÜK (-) x 372 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI x 373 MALĠYET GĠDERLERĠ KARġILIĞI x 379 DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI x 380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER x 381 GĠDER TAHAKKUKLARI x 391 HESAPLANAN KDV x 392 DĠĞER KDV x 393 MERKEZ VE ġubeler CARĠ HESABI x 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI x 399 DĠĞER ÇEġĠTLĠ YAB. KAYNAKLAR x 400 BANKA KREDĠLERĠ x 401 FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġL.BORÇLAR x 402 ERTELEN.FĠN.KĠRA.BORÇ.MAL. (-) x 405 ÇIKARILMIġ TAHVĠLLER x 407 ÇIKARILMIġ DĞR.MENKUL KIYMET. x Genel Muhasebe 86

87 408 MENKUL KIYMET.ĠHRAÇ FARKI (-) x 409 DĠĞER MALĠ BORÇLAR x 420 SATICILAR x 421 BORÇ SENETLERĠ x 422 BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (-) x 426 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR x 429 DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR x 431 ORTAKLARA BORÇLAR x 432 ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR x 433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR x 436 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR x 437 DĠĞER BORÇ SENETLERĠ REES. (-) x 438 KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ x 440 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI x 449 ALINAN DĠĞER AVANSLAR x 472 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI x 479 DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIK. x 480 GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER x 481 GĠDER TAHAKKUKLARI x 492 GEL.YIL.ERT.VEYA TERKĠN ED.KDV x 493 TESĠSE KATILMA PAYLARI x 499 DĠ.ÇEġ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR x 500 SERMAYE x 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE (-) x 502 SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI x 503 SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-) x 520 HĠSSE SENETLERĠ ĠHRAÇ PRĠMLERĠ x 521 HĠSSE SENEDĠ ĠPTAL KARLARI x 522 M.D.V.YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġ. x 523 ĠġTĠRAKLER YENĠDEN DEĞER.ART. x 529 DĠĞER SERMAYE YEDEKLERĠ x 540 YASAL YEDEKLER x 541 STATÜ YEDEKLERĠ x 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER x 548 DĠĞER KAR YEDEKLERĠ x 549 ÖZEL FONLAR x 570 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI x 580 GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI (-) x 590 DÖNEM NET KARI x 591 DÖNEM NET ZARARI (-) x 600 YURT ĠÇĠ SATIġLAR x x 601 YURT DIġI SATIġLAR x x Genel Muhasebe 87

88 602 DĠĞER GELĠRLER x x 610 SATIġTAN ĠADELER (-) x x 611 SATIġ ĠSKONTOLARI (-) x x 612 DĠĞER ĠNDĠRĠMLER (-) x x 620 SATILAN MAMÜLLER MALĠYETĠ (-) x x 621 SATILAN TĠC.MALLAR MALĠYETĠ(-) x x 622 SATILAN HĠZMET MALĠYETĠ (-) x x 623 DĠĞER SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) x x 630 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠD(-) x x 631 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GĠD. (-) x x 632 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) x x 640 ĠġTĠRAKLERDEN TEMETTÜ GELĠR. x x 641 BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELĠRLERĠ x x 642 FAĠZ GELĠRLERĠ x x 643 KOMĠSYON GELĠRLERĠ x x 644 KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR x x 645 MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI x x 646 KAMBĠYO KARLARI x x 647 REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ x x 648 ENFLASYON DÜZELTMESĠ KARLARI x x 649 DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE KARLAR x x 653 KOMĠSYON GĠDERLERĠ (-) x x 654 KARġILIK GĠDERLERĠ (-) x x 655 MENKUL KIYMET SATIġ ZARAR (-) x x 656 KAMBĠYO ZARARLARI (-) x x 657 REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ (-) x x 658 ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-) x x 659 DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR (-) x x 660 KISA VADELĠ BORÇLANMA GĠD. (-) x x 661 UZUN VADELĠ BORÇLANMA GĠD. (-) x x 671 ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KARLARI x x 679 DĠĞ.OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR x x 680 ÇALIġMAYAN KISIM GĠD.VE ZAR(-) x x 681 ÖNCEKĠ DÖN.GĠD.VE ZARARLARI(-) x x 689 DĠĞER O.DIġI GĠD.VE ZARAR.(-) x x 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 691 D.K.VER.VE DĠĞ.YAS.YÜK.KAR.(-) x x 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI x x 697 YILLARA YAY.ĠNġ.ENF.DÜZELT.HES x x 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI x x 700 MALĠYET MUHASEBESĠ BAĞLANTI HS x x 701 MALĠYET MUHASEBESĠ YANSITMA HS x x Genel Muhasebe 88

89 710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GD x x 711 DĠREKT ĠLK MAD.VE MAL.YANS. x x 712 DĠREKT ĠLK MAD.VE MAL.FĠYAT FARKI x x 713 DĠREKT ĠLK MAD.VE MAL.MĠK.FAR. x x 720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ x x 721 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠD.YANSIT.HES. x x 722 DĠREKT ĠġÇĠLĠK ÜCRET FARKLARI x x 723 DĠREKT ĠġÇĠLĠK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI x x 730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ x x 731 GENEL ÜRETĠM GĠD.YANSITMA HES. x x 732 GENEL ÜRETĠM GĠD.BÜTÇE FARK. x x 733 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ VER.FRK x x 734 GENEL ÜRETĠM GĠD.KAPASĠTE FRK. x x 740 HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ x x 741 HĠZMET ÜRETĠM MAL.YAN.HES. x x 742 HĠZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI x x 750 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDER. x x 751 ARAġ.VE GELĠġ.GĠD.YANS.HESABI x x 752 ARAġ.VE GELĠġ.GĠDER FARKLARI x x 760 PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ x x 761 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GĠD.YANSITMA HS x x 762 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GĠD.FARK HESABI x x 770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ x x 771 GEN.YÖN.GĠD.YANSITMA HESABI x x 772 GENEL YÖNETĠM GĠD.FARKLARI HS. x x 780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ x x 781 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI x x 782 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ FARK HESABI x x 790 ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ x x 791 ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ x x 792 MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ x x 793 DIġ. SAĞL. FAYDA VE HĠZMETLER x x 794 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER x x 795 VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR x x 796 AMORTĠSMANLAR VE TÜKENME PAYL. x x 797 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ x x 798 GĠDER ÇEġĠTLERĠ YANSITMA HES. x x 799 ÜRETĠM MALĠYET HESABI x x Genel Muhasebe 89

90 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Gelir vergisi beyannamesi Genel Muhasebe / Ana kayıtlar / e-beyannameler seçeneğinden tanımlanmaktadır. Beyanname 7 bölümden oluģmaktadır: Genel Bilgiler Kazanç Bildirim Detayı Gelir Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Performans Bilgileri Ekler Genel Bilgiler Genel bilgiler bütün beyannamelerde olduğu gibi idari bilgilerin yani beyanname tipi,vergi dairesi,beyanname yılı,ayı ile ilgili bilgilerin girildiği bölümdür. Ġdari bilgilerin dıģında mükellefe ait bilgiler de mükellefin baģlığından girilmektedir. Gelir vergisi beyannamesinde genel bilgiler baģlığında sosyal güvenlik kurumları ile bağlı olduğu mesleki teģekkül bölümleri mevcuttur. Sol tarafta yer alana sosyal güvenlik kurumları bölümünde kurum yada sandık bilgisi ile sicil tahsis no bilgileri yer almaktadır. Bağlı olduğu mesleki teģekkül bölümünde Adı ve Üye Numarası bilgisi girilmektedir. Kazanç Bildirim Detayı Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim Ġradın türü,iradı sağlayanın Adı- Soyadı,gayrisafi irat,indirilecek giderler gibi bilgilerin girildiği bölümdür. Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim Bu bölümde faaliyet türü,gayrisafi hasılat,indirilecek giderler vb bilgilerle bağkur yada ssk primi ve sakatlık indirimi ile ilgili bilgiler tanımlanmaktadır. Ücretlere İlişkin Bildirim ĠĢverenin Adı-Soyadı,elde edildiği süre,gayrisafi tutar,indirimler ve kesilen gelir vergisi ile ilgili tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim Gayrimenkul türü, bulunduğu adres,il-ilçe,vergi değeri gibi bilgilerin girildiği bölüm dıģında geçmiģ yıllar tahsilatı,vergiden istisna edilen tutar,safi iradın tespit Ģekli ve giderler ile ilgili baģlıklardan ibarettir. Safi iradın tespit Ģekli gerçek seçilmiģ ise 18. bölüm açılmıģ olacak ve giderler bilgisine ait giriģ yapılabilecektir. Götürü seçildiğinde 18 numaralı bölüm kalkacak ve bu alana giriģ yapılmayacaktır. Ticari Kazançlara ilişkin Bildirim: TeĢebbüs veya ortaklığı, faaliyet konusu,pay oranı,kar gibi bilgiler ile bağ-kur primi,yatırım indirimi bölümleri veri giriģini oluģturmaktadır. Genel Muhasebe 90

91 Diğer İstisna ve İndirimlere İlişkin Bildirim Zirai Kazançlara İlişkin Bildirim Zirai kazançlara ait bildirim icmal tablosu,zirai iģletme hesabı özeti,ortakların bölümleri ile bağ-kur primi,yatırım indirimi ve yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi bölümlerinden oluģmaktadır. Basit Usülde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıl Zararları 2004 ile 2008 yıl aralığında mahsup edilemeyen zararların beyan edildiği bölümdür. Diğer Kazanç ve İratlara ilişkin Bildirim Gelir Bildirimi Beyan edilecek gelirlerden yapılacak indirimlerin listelendiği bölümdür. Vergi Bildirimi Yabancı ülkede ödenen vergiler ile geçici vergiler bu bölümde tanımlanmaktadır. Düzenleme Bilgileri Beyannamenin hangi sıfatla verildiği,beyannameyi düzenleyene ait bilgiler,beyanname gönderen sm,smmm,ymm bilgileri bu bölümde girilmektedir. Performans Bilgileri Bilanço esasında defter tutan mükelleflere iliģkin performans derecelendirme bilgileri ile serbest meslek erbabına iliģkin performans bilgilerinin tanımlandığı bölümdür. Ekler Ekler bölümü 7 baģlıktan oluģmaktadır: Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Bilanço esas. kardan mali kara ulaģ. gösteren bildirim ĠĢletme Hesap Özeti Kesinti yoluyla ödenen vergilere iliģkin liste 4325 say. Kanun kaps.kazanç ait gelir ver. Ġnd.ĠliĢ. Bildirim Yabancı ülkede ödenen vergiler Genel Muhasebe 91

92 Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi beģ bölümden oluģmaktadır: Genel Bilgiler Matrah Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler Beyannameye ait tanım bilgilerinin yer aldığı giriģ bölümüdür.ġdari bilgiler ile mükellefe ait bilgiler buradan girilir. Ġdari bilgilerde beyanname dönemi seçilerek hangi döneme ait iģlemlerin bildirileceği tanımlanır. Geçici Vergi Dönemi ve Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi olmak üzere iki adet dönem tipi mevcuttur. Geçici vergi dönemi ile mali yıl baģından baģlayarak üçer aylık periyotlarda tanımlanan vergi dönemleri ifade edilmektedir.buna bağlı olarak çalıģan dönem bilgisinde sıralanan 1.Dönem,2.Dönem vb.de üçer aylık periyotları ifade etmektedir. Geçici vergi özel hesap dönemi ise mali yıl baģlangıcı olmayan özel dönem kullanan kurum yada kuruluģların kullandıkları hesap dönemidir. Buradaki dönemin bitiģ ayı ile kastedilen mali yılın bittiği aydır.bu seçeneğe göre üçer aylık periyotlar halinde dönemler oluģturularak vergi bildirimleri hesaplanacaktır. Matrah Bildirimi Matrah bildirimi üç bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde Ticari Bilanço Karı veya Zararı, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, Zarar Olsa da Ġndirilecek Ġstisna ve Ġndirimler ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır. Burada vergi bildiriminde bulunan kiģi ya da kurumun durumuna göre tanımlamalar ve bunların çalıģacağı hesaplar belirlenir. Tüm beyanname tanımlarında olduğu gibi ilgili alan üzerinde tıklanarak açılan pencereden hesap ya da tutar bilgisi girilebilmektedir. Ġkinci ve üçüncü bölümde mevcut indirimler varsa türlerine göre seçilerek tanımlanabilmektedir. Düzenleme Bilgileri Beyannameyi düzenleyen bilgilerinin girildiği bölümdür. Ekler Ekler tabında girilecek baģlık bilgileri: Fatura Bilgileri Dar Mükellef UlaĢtırma Kurumu Hasılat Defteri ĠĢletme Hesap Özeti Gelir Tablosu Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Genel Muhasebe 92

93 YurtdıĢı Mukimi KiĢi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin Form YurtdıĢı Mukimi KiĢi / Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine ĠliĢkin Form Ġndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu Sınai Mülkiyet Haklarında Ġstisna Tablosu Fatura Bilgileri tabında faturaya ait bilgiler girilmektedir: Merkez / ġube Matbaa / Noter T.C Kimlik No. Matbaa / Noter Vergi Kimlik No. Fatura Tarihi Fatura Seri Sıra No. Alıcı T.C Kimlik No. Alıcı Vergi Kimlik No. Tutarı (KDV Dahil) Ekler tabındaki diğer alanlar Vergi Bildirimi tabındaki veri giriģine bağlı çalıģmaktadır. Vergi Bildirimi tabında Kazancın Tespit Yöntemi Dar Mükellef UlaĢtırma Kurumu Hasılat Defteri seçilmiģ ise Ekler tabındaki Dar Mükellef UlaĢtırma Kurumu Hasılat Defteri tabı doldurulmalıdır. Kazancın Tespit Yöntemi ĠĢletme Hesabı Özeti seçilmiģ ise Ekler tabında yer alan ĠĢletme Hesap Özeti tabına veri giriģi yapılmalıdır. Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço seçilmiģ ise Ekler tabındaki Gelir tablosu seçeneklerinden Bilanço Tipine uygun olan alanlara veri giriģi yapılır. Veri giriģleri tamamlanarak kaydedilen KGeçici beyannamesinin üzerinde F9 - XML oluģtur seçeneği ile BDP programında açılacak veri oluģturulabilmektedir. Genel Muhasebe 93

94 Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) Geçici vergi beyannamesi beģ baģlıktan oluģur: Genel Bilgiler Matrah Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler Genel Bilgiler bölümü beyanname numarasının girildiği No alanı, beyannamenin vergi dairesi,dönem tipi ve dönem bilgilerinin girildiği idari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği mükellefin bölümlerinden oluģmaktadır. Ġdari bilgiler bölümünden beyannamenin özelliğini belirleyerek tanımlamalara baģlanmaktadır. Geçici Vergi Dönemi ve Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi olmak üzere iki tip mevcuttur. Geçici Vergi Dönemi seçilmiģ ise beyanname yılı ve dönem bilgisi aktif olacak ve buradan hangi döneme ait beyanname olduğu seçilmelidir. Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi seçilmiģ ise dönem bitiģ ayı da aktif hale gelecektir. Bu seçenekle birlikte dönemin bitiģ ayı, yılı ve dönem bilgileri girilmektedir. Matrah Bildirimi Matrah bildirimi bölümü Ticari Kazanç, Yatırım Ġndirimi, Serbest Meslek Kazancı, Mahsup Edilecek GeçmiĢ Yıl Zararları ve tarihine kadar yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan Yatırım Ġndirimi kalemlerinin yer aldığı bölüm ile Ġndirimler bölümünden oluģmaktadır. Her bir kalemin karģılığında çalıģacak hesap,hesap aralığı,tutar yada formül bilgileri tanımlanmalıdır. * iģaretli olan satıra Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler dikkate alınarak hesaplanan kazanç tutarı yazılacaktır. ** iģaretli olan satır sadece Özel Hesap Döneminde beyanname veren ve tercihleri Yatırım Ġndirimi istisnasından yararlanmama yönünde kullanan mükellefler tarafından doldurulacaktır. Vergi Bildirimi Vergi bildirimi bölümünde önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi, mahsup edilecek tevkifat tutarı ile kazancın tespit yöntemine ait bilgiler girilmektedir. Burada kazancın tespit yönteminde kazancın tespit Ģeklinin iģletme hesabı esasımı bilanço esası olduğumu belirtilmelidir.tanımlanan bilgiler doğrultusunda listelemeler ekler bölümünde yapılacaktır. Düzenleme Bilgileri Düzenleme bilgileri dört bölümden oluģur: Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Genel Muhasebe 94

95 Beyanname Gönderen SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Ekler Ekler bölümü Ģu baģlıklardan oluģmaktadır: Fatura Bilgileri Gelir Tablosu ĠĢletme Hesap Özeti Serbest Meslek Kazançlarına ĠliĢkin Bildirim Ġstisnalar Fatura Bilgilerinde; hangi iģyerinden hangi noter bilgisi ile kesildiği alıcıya ait verilerle fatura ile kdv tutar bilgileri girilmektedir. Gelir Tablosu bölümünde vergi bildirimi baģlığında kazancın Ģekli bilanço esası olarak tanımlanmıģ bilgiler listelenecek.burada herbir seçenek için ayrı ayrı tanımlama yapılacaktır. ĠĢletme hesap özeti bölümünde de yine vergi bildirimi baģlığında kazancın tespit Ģekli iģletme defter esası olan satırlar listelenecek ve herbiri için ayrı ayrı tanımlama yapılacaktır. Serbest Meslek Kazançlarına ĠliĢkin Bildirimler de bu bölümden girilecektir. Ġstinalara ait bilgiler Ġstisnalar baģlığından girilmektedir. Dahil olunan istisna türlerine göre tanımlamalar yapılmalıdır. Genel Muhasebe 95

96 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi beyannamesi yedi baģlıktan oluģmaktadır: Genel Bilgiler Kuruma Bağlı ĠĢyerleri ve GeçmiĢ Yıl Zararları Kazanç ve Ġlaveler Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ek Bilgiler Ekler Genel Bilgiler Beyannameye ait genel bilgilerin giriģinin yapıldığı bölümdür.vergi dairesi ve beyanname dönemine ait bilgilerin girildiği Ġdari Bilgiler, mükellefe ait vergi kimlik numarası,ünvan vb. Bilgilerin girildiği Mükellefin,dar mükellef temsilcisine ait bilgilerin girildiği Dar Mükellef Temsilcisi bölümlerinden oluģmaktadır. Kurumlar Vergisi Beyannamesi dönem tipi Yıllık 12 Aylık Özel Hesap Dönemi dir. Yıllık dönem tipi mali yıl baģlangıcı Ocak bitiģi ise Aralık olan firmalar için geçerlidir.12 Aylık Özel Hesap Döneminde ise yine mali yıl baz alınır ancak burada dönem baģlangıç ve bitiģ ayı farklıdır. Burada istisnai olarak bu özel dönemin bitiģ ay bilgisi girilmektedir. Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları Kuruma bağlı iģyerlerinin sayılarının girildiği, geçmiģ yıl zararlarının beyan edildiği bölümdür. Kazanç ve İlaveler Dört baģlıktan oluģur: Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Ġlaveler Zarar Olsa dahi Ġndirilecek Ġstisna ve Ġndirimler Kazancın Bulunması Halinde Ġndirilecek Ġstisna ve Ġndirimler ĠĢletmenin bilançosunda kar yada zarar olma durumunun belirtildiği bölüm Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı seçenekleri ile ifade edilir. Ġlaveler bölümünde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler yada Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu tanımlamalarına ait giriģler bulunmaktadır. Zarar Olsa Dahi Ġndirilecek Ġstisna ve Ġndirim Türlerine göre tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Bu bölümde de kazancın bulunması durumunda indirilecek istisna ve indirim türlerine ait tanımlamalar yapılmaktadır. Vergi Bildirimi Genel Muhasebe 96

97 Vergi Bildirimi baģlığıda dört bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde iģletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları,safi kurum kazancının Türkiye dıģında elde edilen kısmı,4325 Sayılı kanun kapsamında indirime esas kazanç tutarı,ġģçi sayısı ve 4325 Sayılı kanun kapsamıda önceki yıldan devreden indirilecek kurumlar vergisi ile ilgili tanımlamalar yapılmaktadır. Ġkinci bölümde ise mahsup edilecek vergiler ile ilgili bilgilerin giriģi yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise Yabancı ülkelerde ödenen vergilerden cari yılda mahsup edilemeyip gelecek yıla devreden kısmına ait bilgi giriģi yer almaktadır. Son bölümde ise ekler bölümündeki veri giriģi ile bağlantılı olan kazancın tespit yöntemi ile ilgili giriģ söz konudur. Kazancın tespit yöntemi: Bilanço ĠĢletme Hesabı Özeti Dar Mükellef UlaĢtırma Kurumu Hasılat Defteri Eğer kazancın tespit yöntemi Bilanço seçilmiģ ise bilanço tipide belirtilmelidir. Bilanço tipi seçenekleri: Bankalar Sigorta ġirketleri Tek Düzen Hesap Planı Katılım Bankaları Yatırım Fonları Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman ġirketleri Ekler bölümünde yer alan veri giriģleride burada seçilen kazancın tespit yöntemi ve buna bağlı bilanço tipine göre yapılmaktadır. Örnek: Kazancın tipi bilanço ve bilanço tipide katılım bankaları seçilmiģ ise ekler bölümünde bu alanlar veri giriģi yapılmalıdır. Düzenleme Bilgileri Bu bölümde beyannamenin hangi sıfatla verildiği,beyannameyi düzenleyen,gönderen bilgileri girilmektedir. Ek Bilgiler: Ek Bilgiler bölümü Ģu baģlıklardan oluģur: Ek Bilgiler ĠĢletme Hesabında Defter Tutanlara ĠliĢkin Performans Bilgileri Ekler Bu bölümde yer alan baģlık bilgileri: Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu Kar Dağıtım Tablosu ĠĢletme Hesap Özeti Genel Muhasebe 97

98 Yabancı Ülkede Ödenen Vergileri Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere ĠliĢkin Liste Dar Mükellef Ortaklar Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ĠliĢkin Bildirim Dar Mükellef UlaĢtırma Kurumu Hasılat Defteri Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye ĠliĢkin Form Yabancı Para Pozisyonuna ĠliĢkin Bilgiler AR-GE Bilgileri Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Ġndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu Yurt DıĢı Mukimi KiĢi / Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine ĠliĢkin Bildirim Yurt DıĢı Mukimi KiĢi / Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin Bildirim Teknoloji GeliĢtirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar Nakdi Sermaye ArtıĢından Kaynaklanan Faiz Ġndirimi Sınai Mülkiyet Haklarında Ġstisna Tablosu Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu Kazancın tespit yöntemi bilanço seçilmesi durumunda bilanço tipine göre ilgili alanlar doldurulmaktadır. Kar Dağıtım Tablosu Dönem karı,ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler,ortaklara temettü vb bilgilerin girildiği bölümdür. İşletme Hesap Özeti Vergi bildirimi baģlığında kazancın tespit yöntemi iģletme hesabı özeti seçilmesi durumunda bu alana veri giriģi yapılmaktadır. Yabancı Ülkede Ödenen Vergileri Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin tanımlandığı bölümdür. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste Kesinti yoluyla ödenen vergilere ait tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Dar Mükellef Ortaklar Ortakları arasında dar mükelef ortağı bulunan kurumların ortaklarına ait bilgilerin girildiği bölümdür. Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgi giriģinin yapıldığı bölümdür. Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri Vergi bildirimi bölümünde kazancın tespit yöntemi dar mükellef ulaģtırma kurumu hasılat defteri seçilmesi durumunda veri giriģi yapılması gereken bir bölümdür. Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Bu alandaki veri giriģi beģ baģlıktan oluģmaktadır: Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki ĠliĢkili KiĢilere ĠliĢkin Bilgiler Genel Muhasebe 98

99 ĠliĢkili KiĢilerle GerçekleĢtirilen Transfer Fiyatlandırmasına ĠliĢkin ĠĢlemler Transfer Fiyatlandırmasına Konu Olan ĠĢlemlerde Kullanılan Yöntemler Kurumun YurtdıĢı ĠĢtiraklerine ĠliĢkin Bilgiler Örtülü Sermaye Uygulamasına ĠliĢkin Bilgiler Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler Yabancı para birimlerinden değerlemelerin yapıldığı bölümdür. Genel Muhasebe 99

100 e-defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değiģmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değiģmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kiģiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kiģiler için mali mühür kullanılır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanır. e-defter uygulamasına iliģkin, elektronik oluģturulan defterler Ģunlardır: Yevmiye Defteri Defter-i Kebir (Büyük Defter) Logo Uygulamalarında e-defter Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı nın belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluģturma ve diğer gerekli iģlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleģtirebilirsiniz. e-defter hazırlama iģlemlerinizi iki Ģekilde gerçekleģtirebilirsiniz: 1. Programda Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar altında yer alan E-Defterler seçeneği ile 2. Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak e-defter için, kullanılan Logo uygulamalarında yapılması gereken işlemler şunlardır: Firma tanımlarında e-defterler için gerekli bilgilerin girilmesi: Firmanın e-defter uygulamasını kullanacağı, firma tanımı Detaylar penceresinde Genel baģlığı altında yer alan e- Defter Kullanıcısı seçeneği iģaretlenerek belirlenir. e-defterde Kullanılacak Firma Bilgilerinin Tanımlanması: Programda xml formatında oluģturulan defterlerde (e-defterler) kullanılacak olan gerekli firma bilgileri, Sistem ĠĢletmeni / firma tanımı Detaylar penceresinde Genel baģlığı altındaki ilgili alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler Ģunlardır: Firma Adres Bilgileri Firma Vergi Numarası Adresi: Firmanın kullandığı adresidir. Kurum Tipi: Firma kurum tipinin belirlendiği alandır. Gerçek KiĢi ve Tüzel KiĢi seçeneklerinin içerir. Kurum tipi zorunlu bir alandır. NACE Kodu: Firmanın kullandığı NACA kodunun girildiği alandır. (Avrupa Standartlarında Endüstriyel Meslek Kodları) Genel Muhasebe 100

101 e-defterde Kullanılacak Mali Müşavir Bilgilerinin Tanımlanması: Programda xml formatında oluģturulan defterlerde (e-defterler) kullanılacak olan gerekli mali müģavir bilgileri, Sistem ĠĢletmeni / firma tanımı Detaylar penceresinde Mali MüĢavir baģlığı altındaki ilgili alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler Ģunlardır: Mali Müşavir Kişisel Bilgileri (Unvan, Ad, Soyad, TC Kimlik No) Mali Müşavir Adres Bilgileri Mali Müşavir İletişim Bilgileri Vergi Numarası Sözleşme: Firmanın anlaģma yaptığı mali müģavirin sözleģme bilgileri SözleĢme Açıklaması, Tipi, SözleĢme Tarihi ve Numarası alanlarından kaydedilir. Not: Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa "SözleĢme No" (accountantengagementtypedescription) alanına tire (-) iģareti yazılacaktır. SözleĢme grubundaki alanlar boģ geçilebilir. YMM ve Tam Tasdik Sözleşme Bilgileri Not: YMM ve Tam Tasdik SözleĢme Bilgileri bölümündeki bilgilerin e-deftere yazılması için SözleĢme Mevcut kutucuğunun iģaretlenmesi gerekmektedir. e-defter'e ikinci bir "accountantinformation" tag grubu açar, içinde "accountantname" ve "accountantengagementtypedescription" alanları olur. Unvan olarak "YMM" yazılır. SözleĢme mevcut ise, bu gruptaki alanlar boģ bırakılamaz. e-defterlerin Kaydedileceği Kataloğun Belirlenmesi: GĠB in istediği formatta oluģturulan xml formatındaki dosyaların (e-defterler) kaydedileceği katalog, programda Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar / e-defter Parametreleri sayfasında sol alt köģede bulunan Diğer Parametreler seçeneği ile belirlenir. e-defterlerin kaydedileceği katalogun adresi aģağıda belirtilmiģtir: Ürününüzün bulunduğu katalog EDEFTER e-defter Paket XML Genel Muhasebe 101

102 Logo e-defter Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluģturma ve diğer gerekli iģlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleģtirebilirsiniz. e-defter hazırlama iģlemlerinizi iki Ģekilde gerçekleģtirilebilir: 1. Programda Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar altında yer alan e-defterler seçeneği ile 2. Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak e-defter uygulamasının yukarıda belirtilen katalogdaki EDefter seçeneği ile çalıģtırılması durumunda, bir Login ekranı açılır. Bu ekranda girilecek kullanıcı adı / Ģifre ve firma bilgileri, Logo uygulamalarına giriģte kullandığınız kayıt bilgilerinizdir. Yukarıda belirtilen seçeneklerden biri kullanılarak ulaģılan Logo e-defterler penceresi aģağıdaki gibidir: Logo e-defter ekranından gerçekleģtirebileceğiniz iģlemler aģağıda kısaca özetlenmiģtir: a. e-defter dosyaları Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlanır. b. OluĢturulan defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır. c. Mühürlenen ya da imzalanan defter dosyasının belirli bilgileri kullanılarak berat dosyası oluģturulur. d. Berat dosyası imzalanır ya da mühürlenir. e. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası GĠB e gönderilir. (Dosya, adresinde bulunan e- Defter Uygulaması na giriģ yapılarak yüklenir) Genel Muhasebe 102

103 f. Berat dosyası Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı mali mührü ile mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin eriģimine açılır. Elektronik oluģturulan defterler Ģunlardır: Yevmiye Defteri Defter-i Kebir (Büyük Defter) XML formatında Yevmiye Defteri ya da Defter-i Kebir oluģturmak için Logo e-defter sayfasında yer alan ilgili simgeler ile F9/sağ fare tuģu menüsündeki seçenekler kullanılır. Ekranda / F9/sağ fare tuģu menüsünde yer alan seçenekler Ģunlardır: Firma Değiştir: Bu seçenek kullanıldığında, Sistem tarafında tanımlı olan tür firmaların listelendiği Firma Seçimi penceresi ekrana gelir. Ġlgili firma seçilir. Ekle: XML formatında Yevmiye Defteri veya Defter-i Kebir kaydı eklemek için kullanılır. Bu defterler pencerenin alt kısmında yer alan Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir seçenekleri tıklanarak da kaydedilebilir. Çıkar: Defter tanımını silmek için kullanılır. Tanım silindiğinde oluģan XML dosyaları da otomatik olarak silinir. Berat Ġmzalandı statüsündeki defterlerin (ve katalogdaki dosyaların) silinmesine izin verilmez. Yevmiye Defteri ya da Defter-i Kebir silinmek istendiğinde, program kullanıcıyı Aynı baģlangıç-bitiģ tarihlerine sahip Kebir / Yevmiye Defteri kaydı da silinecek mesajı ile uyarır ve mesajın onaylanması halinde aynı tarihli Kebir / Yevmiye Defteri dosyası da otomatik olarak silinir. Not: GĠB e son yükleme tarihi geçmemiģ (Son 3 ay) e-defter dosyaları yetkili kullanıcı tarafından sırası ile silinebilir. Bunun için, yetkili kullanıcıya e-defter iģlem yetkilerinden ĠĢlem Yapılmadı Durumuna Getir yetkisinin verilmiģ olması gerekir. Değiştir: Defter bilgilerinde değiģiklik yapmak için kullanılır. İncele: Defter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değiģiklik yapılamaz. Kayıt Bilgisi: Defter tanımının ilk kayıt ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, tanım üzerinde iģlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür. Kayıt Sayısı: Defterler listesinde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. Güncelle: Yevmiye Defteri ve/veya Defter-i Kebir kayıtlarının bulunduğu listeyi güncellemek için kullanılır. Filtrele: Defter listesini, verilen filtre koģullarına uygun kayıtlarla görüntüler. Dosya Kataloğunu Aç: Ticari sistem yönetiminde belirtilen e-defter kataloğu altındaki xml katoloğuna ulaģmak için kullanılır. e-defter Web Sitesini Aç: adresine bağlanmak için kullanılır. Bu adrese bağlanmadan önce kullanıcının GĠB tarafından onaylanan berat dosyalarını indirmesi gerektiği katolog (ticari sistem yönetiminde belirlediği katalog) uyarı verilerek hatırlatılır. Dosya Oluştur: Defter dosyasını oluģturmak için kullanılır. Dosya, standart xbrl formatında üretilir ve ticari sistem yönetiminde seçilen katalog altında aģağıdaki formatta saklanır: Y-00.zip Genel Muhasebe 103

104 Önemli: OluĢan dosyalar henüz imzalanmadığı için dosya adına (nosign) etiketi konulur: YB-00.zip (nosign) Ġmzalandıktan sonra yeni bir dosya daha oluģur, bu dosyada (nosign) etiketi bulunmaz. Dosya İmzala: OluĢturulan dosyanın imzalanması için kullanılan seçenektir. Bu seçenek kullanıldığında, Sertifika Seçimi penceresi ekrana gelir. Bu pencereden elektronik imza ya da mali mühür seçilir. Seç düğmesi ile imzalama iģlemi gerçekleģtirilir. Ġmzalama iģlemiyle birlikte nosign etiketine sahip defter dosyası imzalanır. OluĢacak dosyanın adı: Y-00.zip Berat Oluştur: e-defter beratı, elektronik ortamda oluģturulan defterlere iliģkin olarak, BaĢkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve BaĢkanlık Mali Mührü ile onaylanmıģ elektronik dosyadır. Bu seçenek ile defter dosyasına ait berat dosyası oluģturulur. OluĢacak dosyanın adı: YB-00.zip (nosign) Berat İmzala: OluĢturulan berat dosyası bu seçenek ile imzalanır. Bu seçenek kullanıldığında, Sertifika Seçimi penceresi ekrana gelir. Bu pencereden elektronik imza ya da mali mühür seçilir. Seç düğmesi ile imzalama iģlemi gerçekleģtirilir. Berat Ġmzalandı statüsündeki dosyaların silinmesine izin verilmez. OluĢacak dosyanın adı: YB-00.zip GİB'e Gönder (Portal): Yapılan iģlemler sonucu oluģturulan mühürlü ve ya imzalı berat dosyasını manuel olarak GĠB e göndermek için kullanılır. (Dosya, adresinde bulunan e-defter Uygulaması na giriģ yapılarak yüklenir) GİB e Gönder: OluĢturulan Yevmiye ve Defteri Kebir berat dosyalarını otomatik olarak E-Defter.gov.tr'ye yüklemek için kullanılır. Onaylı berat dosyaları da "Onaylı Berat Ġndir" seçeneği ile otomatik indirilir. Berat dosyası, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin eriģimine açılır. (EriĢime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilir.) OluĢturulan ve GĠB e gönderilen dosyanın durumunu GĠB e Gönderildi olarak değiģir. Defter içerisindeki Durumu alanı güncellenir. Onaylı Berat İndir: Onaylanan ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı mali mührü ile mühürlenen berat dosyasını yüklemek için kullanılır. Dosyanın durumu Onaylı Berat Ġndirildi olarak değiģir. Bu seçenek kullanıldığında defter içerisindeki Durumu alanı güncellenir. Onaylı Berat indir (Portal): Onaylanan ve gelir idaresi baģkanlığı mali mührü ile mühürlenen berat dosyasını manuel olarak yüklemek için kullanılan seçenektir. Defter statüsü Onaylı Berat Ġndirildi olarak güncellenir. Bu seçenek kullanıldığında, onaylı berat dosyası klasörde yoksa klasör seçim alanı ekrana gelir. Seçilen onaylı berat dosyası klasöre kopyalanır, statü otomatik olarak güncellenir. Şematron Kontrolü Yap / Şematron Kontrolü Yap (Berat): Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı na gönderilen e-defter ve e-defter beratlarının, elektronik defter içeriğinde temel alınan uluslararası raporlama standardı XBRL Genel Muhasebe 104

105 taksonomisine ve GĠB tarafından belirlenmiģ olan e-defter oluģturma kurallarına uyguluğunu kontrol etmek için kullanılır. İşlem Yapılmadı Durumuna Getir: Bu seçenek, GĠB'e Gönderildi veya Onaylı Berat Ġndirildi durumunda olan defterler üzerinde yer alır. Yetkili kullanıcı bu seçeneği kullanarak geçmiģ tarihli e-defter dosyalarını pasif duruma getirebilir ve sonrasında tekrar ilgili ay için defter dosyası oluģturabilir. ĠĢlem Yapılmadı Durumuna Getir seçildiğinde, ilgili klasördeki defter dosyaları Archies isimli dosyanın altına taģınır ve arģivlenir. Oluşturulan Dosyaların Görüntülenmesi OluĢturulan dosyalar F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Defter dosyasını aç ve/veya Berat dosyasını aç seçenekleri ile görüntülenir. Zaman Damgası Sunucu Bilgileri e-defter uygulamasında kullanılan TÜBĠTAK zaman damgası sunucu bilgileri LOGO uygulamalarında Sistem ĠĢlemeni tarafında, Firma/Detaylar penceresinde Bağlantı Ayarları sekmesinde yer alan ilgili alanlardan kaydedilir. Zaman damgası, bir elektronik verinin üretildiği, değiģtirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder. Örneğin, bir elektrik kesintisi veya sistem arızası nedeni ile beratların BaĢkanlık tarafından onaylanması iģleminin gerçekleģtirilememesi durumunda söz konusu beratlar güvenli elektronik imza (gerçek kiģiler için) veya mali mühür (tüzel kiģiler için) ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBĠTAK'tan temin edilecektir. Dosya Oluşturma Sırasında Yapılan Kontroller Defter dosyaları oluģturulurken ay sırası ve durum kontrolleri yapılır. Örneğin, Ocak ayına ait yevmiye defteri oluģturulmadan ġubat ayına ait yevmiye defteri oluģturulamaz. OluĢturulmak istendiğinde kullanıcı uyarılır. Ocak ayına ait tüm defterlerin durumu Onaylı / Berat / Ġndirildi statüsüne geldikten sonra ġubat ayına ait defter dosyalarının oluģmasına izin verilir. Ġlgili ay için oluģturulan e-defter, aynın son üç günü (3 ay 3 gün) oluģturuluyorsa, e-defterin zaman damgası ile imzalanması zorunludur. Eğer bu 3 gün içerisinde Cumartesi-Pazar varsa, bu günler 3 güne dahil olmaz. Örneğin, 30 Nisan Cumartesiye denk geliyorsa, Ocak 2016 e-defteri için 27 nisan ve sonraki tarihlerde imzalama yapıldığında zaman damgası zorunludur. Ġsteğe bağlı parçalı defter oluģturulabilir. Bu, kıst dönemlerinde gereklidir. Yani Mart ayına ait defter dosyası önce 1-16 Mart, daha sonra Mart tarihlerinde oluģturulabilir. Bu Ģekilde oluģturulan kayıtlarda, 1-16 Mart arası 200 MB dan büyükse parçalı defter oluģturulmalıdır Mart arası 200 MB dan küçükse tek dosya oluģmalı fakat dosya parça numarası 0000 olmamalıdır. Çünkü 16 günlük defter ayın bir kısmını kapsamaktadır. Ayın kalan günleri için de ileride defter oluģturulacaktır. Yevmiye ve Defter-i Kebir form tanımlarında bulunan BaĢlangıç Tarihi alanı bir önceki formdaki bitiģ tarihinden bir sonraki tarihe ayarlı olarak gelir. Bu tarih değiģtirilebilir; 1. Parçadan Sonra 2. Parça Seçildiği Zaman 2. Parçanın BaĢlangıç Tarihi 1. Parçanın BitiĢ Tarihi olabilir. Bu durumda fiģ kontrolü yevmiye madde numarasına göre yapılır. Örnek: Genel Muhasebe 105

106 Yevmiyenin bitiģi 10. Madde Yevmiyenin baģlangıcı 11. Madde Bu durumda ayın 10. gününe fiģ eklenebilir ve yevmiye numarasına göre lock kontrolü yapılır. 10. maddeyi kullanıcı değiģtiremez fakat 11 eklenebilir. Kıst defter oluģturuluyorsa, ayın son gününe denk gelen son parça için boģ defter oluģturulabilir. Örnek: son parçanın yevmiye numarası ayın son günü ise boģ e-defter oluģturulabilir. Parçanın son günü ayın son günü değilse ve kıst değilse boģ defter oluģturulamaz. İşyeri Bazında e-defter Firmanın e-defter kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-defter dosyalarının firma ya da iģyeri bazında oluģturulacağı firma detaylarında Kontrol Tipi alanında belirlenir. e-defter kullanıcısı olan firma tanımında e- defter dosyalarının iģyeri bazında oluģturulacağı belirlenmiģse, ilgili firmaya ait iģyerlerinde "e-defter Kullanıcısı" alanı iģaretlenir. Gerekli adres bilgileri (farklı bir adres kullanılmayacaksa) ĠĢyeri tanımında sol alt köģede bulunan "Adres bilgilerini firmadan kopyala" düğmesi kullanılarak kaydedilebilir. NACE Kodu, Web Adresi ve Adresi alanları yine E-Defter kapsamında doldurulması gerekli alanlardır. Kurum Tipi alanında Gerçek Kişi seçildiğinde, e-defter dosyaları oluģturulurken Firma tanımları - ĠĢveren Bilgileri sekmesinde girilen TC Kimlik No. bilgisi kullanılır. Eğer kurum tipi Tüzel Kişi ise, Vergi Dairesi ve Vergi Numarası alanlarının doldurulması zorunludur. İşyeri Bazında e-defter Dosyalarının Oluşturulurken... Dosya oluģturma sırasında filtrelerde tek bir iģyeri seçilir. Kullanıcı her bir iģyeri için ayrı kayıtlar açmak zorundadır. (Bu zorunluluk GĠB in iģleyiģiyle bağlantılıdır) Dosyalar oluģturulurken lisans serverda iģyerlerine ait VKN ler sorgulanır ve e-defter lisansı olup olmadığı kontrol edilir. ġayet e-defter lisansı olmayan bir iģyeri olursa, o iģyerine ait dosya oluģturulmaz. Not: e-defter iģyeri bazında oluģturulacaksa, aynı aya ait birden fazla dosya oluģmasına izin verilir fakat, aynı aya ait aynı iģyerine birden fazla kayıt oluģturulamaz. İşyeri Bazlı Kullanımda Dosya İsimlendirme Sistem ĠĢletmeni / ĠĢyeri tanımlarında yer alan Dosya No. alanı, iģyeri bazında e-defter kullanımında dosya isimlendirme için kullanılan bir alandır. Bu alan, e-defter kullanıcıları için otomatik numara üretir ve edit edilemez. Üretilen numara birbirini takip eden 4 karakterli sıra numarası Ģeklindedir; ilk numara 0001 değerini alır. e-defter kullanıcısı olan iģyerleri için Dosya No alanı aģağıdaki koģullara göre otomatik olarak üretilir: ĠĢyerindeki Kurum Türü = Gerçek ise ve birden fazla Gerçek türünde iģyeri varsa, her bir iģyerine 0001 den baģlayarak dosya numarası atama iģlemi yapılır. ĠĢyerindeki Kurum Türü = Tüzel ise, aynı VKN ye sahip olan iģyerleri kendi aralarında gruplanır, 0001 den baģlayarak numara üretilmesi sağlanır. Firma tanımında iģyeri bazlı kullanım iģaretli olup aynı TCKN / VKN ye sahip iģyerleri için oluģturulan defter dosyalarına ait dosya isimlendirme standardı aģağıdaki gibidir: Genel Muhasebe 106

107 YB zip = VKN / TCKN = Defter Dönemi YB= Dosya Tipi 0000= Parça Numarası 0001= ġube Numarası ĠĢyeri numarası 0001 den baģlar. ĠĢyeri bazlı parçalı e-defter oluģturulduğu durumda, paketlerin Ģube bilgileri aynı olur. Şubeli e-defter ĠĢyeri bazında oluģturulan e-defterler için, aynı vergi kimlik numarasına sahip olan iģyerlerini kendi içlerinde bir Ģube adı altında gruplamak ve e-defter oluģturma ve beyan iģlemini bu grup bazında gerçekleģtirmek mümkündür. Aynı vergi kimlik numarasına sahip iģyerleri, iģyeri tanımı e-devlet sekmesindeki Şube No ve Şube Adı alanında girilen Ģube altında gruplanır. Bu durumda Ģubenin bağlı olduğu firma, Firma Adı ve Firma Unvanı (zorunlu alanlar) alanlarından girilir. ġubeli e-defter oluģturmak için, Yevmiye Defteri veya Büyük Defte de, ġubeli Defter bölümünde yer alan VKN ve ġube No Seç tıklanır, açılan pencereden seçim yapılır ve Vergi Numarası / Şube Numarası ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. ġube numarası ilgi alana aktarıldığında bu Ģubeye bağlı olan iģyerleri ĠĢyeri alanında otomatik olarak listelenir. Diğer bilgiler tanımlandıktan sonra tanım kaydedilip defter beyanı aynı gruptaki iģyerleri için aynı anda gerçekleģtirilir. Şematron Kontrolü ġematron kontrolünde amaç, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı na gönderilen e-defter ve e-defter beratlarının, elektronik defter içeriğinde temel alınan uluslararası raporlama standardı XBRL taksonomisine ve GĠB tarafından belirlenmiģ olan e-defter oluģturma kurallarına uyguluğunu kontrol etmektir. ġema kontrolü, defter ya da berat dosyasının XBRL taksonomisine uygunluğunu içerir. ġematron ise dosya içeriğini denetler ve mantıksal kontroller yapar. Logo uygulamaları defter ve berat dosyalarının Ģema ve Ģematron kontrollerini her aģamada otomatik olarak yapmaktadır. ġematron kontrollerini manuel olarak yapmak için ilgili dosya üzerinde F9 menüde yer alan ġematron Kontrolü Yap / ġematron Kontrolü Yap (Berat) seçenekleri kullanılır. Not: ġematron kontrolleri yetkiye bağlıdır. Genel Muhasebe 107

108 Yevmiye Defteri Yevmiye defteri, muhasebede kesilen bütün fiģlerin dökümünden oluģan alınması zorunlu resmi defterlerden biridir. Bu defterin elektronik ortamda oluģturulması için Logo e-defter uygulaması kullanılır. Bu uygulama kullanılarak Ekle seçeneği ile açılan Yevmiye Defteri formundaki alanlar Ģunlardır: Kontrol Numarası: Yevmiye defteri dosya numarasıdır. Bu değer ardıģık olarak üretilir. YEV ilk numaradır. Daha sonraki e-defter dosyalarında son 4 karakter ardıģık olarak arttırılır. Ör: YEV YEV Aynı kontrol numarasına sahip birden fazla kayıt olamaz. Oluşturma Tarihi: Dosyanın oluģturulduğu tarih bilgisidir. Öndeğer olarak sistem tarihi gelir; istenirse değiģtirilir. Ay / Yıl: Dosyanın oluģturulduğu dönem bilgisidir. Öndeğer olarak sistem tarihi gelir; istenirse değiģtirilir. Açıklama: Dosyayla ilgili her türlü detay bilginin girilebildiği alandır. Yevmiye defteri eklendiğinde açıklama alanı dolu olarak gelir. Tarih, firma unvanı ve defter türü bilgilerini içerir. Defter giriģ penceresinde ay, yıl ve bitiģ tarihi değiģtirildiğinde açıklama otomatik olarak güncellenir. Açıklama alanındaki bilgiler değiģtirilebilir veya silinebilir; fakat kullanıcının açıklama alanındaki bilgileri silmesi halinde, dosya oluģturma esnasında alan otomatik olarak tekrar doldurulur ve XML e dolu olarak gönderilir. Genel Muhasebe 108

109 Durumu: Dosya durumunun belirtildiği alandır. Dosya iģlem gördükçe bu alan güncellenir. Durum seçenekleri Ģunlardır: ĠĢlem Yapılmadı Dosya OluĢturuldu Dosya Ġmzalandı Berat OluĢturuldu Berat Ġmzalandı GĠB e Gönderildi Onaylı Berat Ġndirildi Rapor Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi: Yevmiye defterinin hangi tarih aralığında alınacağı bu alanlardan kaydedilir. Şubeli Defter: (ĠĢyeri bazında oluģturulan defterler için) SYS / ĠĢyeri tanımlarında aynı vergi kimlik numarasına ait iģyerleri tek bir Ģube altında gruplanır. e-defter bu grup bazında oluģturulur ve beyan edilir. Vergi Kimlik Numarası ve ġube Numarası seçimi için VKN ve ġube No. Seç tıklanır. Seçim yapılır ve Ģubeye bağlı iģyerleri alt kısımdaki ĠĢyeri alanında otomatik olarak listelenir. İşyeri / Bölüm: Rapor için gerekli olan iģyeri ve bölüm bilgisidir. Hangi iģyeri ve/veya bölüme ait Yevmiye Defteri nin alınacağı bu alanlardan belirtilir. Firma Telefonu: Dosyada yer alacak firma telefon numarasının girildiği alandır. Türü alanından telefonun ait olduğu birim seçilir. Tür alanı seçenekleri Ģunlardır: Muhasebeci Denetim Birimi Direkt Numara Fax Yatırımcı ĠliĢkileri Merkez (Öndeğer) Telefon Santrali Diğer SMM/SMMM/YMM Telefonu: Dosyada yer alacak mali müģavir telefon numarasının girildiği alandır. Türü alanından telefonun ait olduğu birim seçilir. Tür alanı seçenekleri Ģunlardır: Muhasebeci Denetim Birimi Direkt Numara Fax Yatırımcı ĠliĢkileri Merkez (Öndeğer) Telefon Santrali Diğer Maksimum Dosya Boyutu: Yevmiye defteri dosya boyutunun kullanıcı tarafından belirtildiği alandır. Dosya boyutu kullanılan iģletim sisteme bağlı olarak değiģkenlik gösterir. 32 bit iģletim sistemi kullananlar mb arasında; 64 bit iģletim sistemi kullananlar ise mb arasında değer girebilir. Genel Muhasebe 109

110 Büyük defter boyutu yevmiye defterinde belirlenen dosya boyutuna göre belirlenir. Yevmiye defterinde verilen dosya boyutunun dıģına çıkılamaz. Böylelikle büyük defter ile yevmiye defterinin dosya sayısı, kontrol numarası ve parça numarası aynı olur. Yevmiye Defteri - Detaylar Yevmiye Defteri Detaylar sekmesinde listelenen bilgiler Ģunlardır: Ġlk Yevmiye Madde Numarası Son Yevmiye Madde Numarası Ġlk Satır No. Son Satır No. Toplam Borç Toplam Alacak Kontroller: Yevmiye defterinde toplam borç ve alacak tutarları eģit değilse, defter oluģturulmaz. Büyük defterde ilk ve/veya son yevmiye madde numaraları yevmiye defterindekiler ile aynı değilse büyük defter oluģturulamaz. Büyük defterde ilk ve/veya son satır numaraları yevmiye defterindekiler ile aynı değilse BÜYÜK defter oluģturulamaz. Yevmiye defteri için dosya oluģturulduğunda, ilgili aya ait yeni mahsup fiģi eklenemez, ilgili ayın muhasebe fiģleri değiģtirilemez ve silinemez. Genel Muhasebe 110

111 Defter-i Kebir Defter-i Kebir, hesap planında bulunan bütün ana hesapların dökümünü içeren defterdir. Bu defterin elektronik ortamda oluģturulması için Logo e-defter uygulaması kullanılır. Bu uygulama kullanılarak Ekle seçeneği ile açılan Defter-i Kebir formundaki alanlar Ģunlardır: Kontrol Numarası: Defter-i Kebir defterinin dosya numarasıdır. Bu değer ardıģık olarak üretilir. YEV ilk numaradır. Daha sonraki e-defter dosyalarında son 4 karakter ardıģık olarak arttırılır. Ör: YEV YEV Aynı kontrol numarasına sahip birden fazla kayıt olamaz. Oluşturma Tarihi: Dosyanın oluģturulduğu tarih bilgisidir. Öndeğer olarak sistem tarihi gelir; istenirse değiģtirilir. Ay / Yıl: Dosyanın oluģturulduğu dönem bilgisidir. Öndeğer olarak sistem tarihi gelir; istenirse değiģtirilir. Açıklama: Dosyayla ilgili her türlü detay bilginin girilebildiği alandır. Defter-i kebir eklendiğinde açıklama alanı dolu olarak gelir. Tarih, firma unvanı ve defter türü bilgilerini içerir. Defter giriģ penceresinde ay, yıl ve bitiģ tarihi değiģtirildiğinde açıklama otomatik olarak güncellenir. Açıklama alanındaki bilgiler değiģtirilebilir veya silinebilir; fakat kullanıcının açıklama alanındaki bilgileri silmesi halinde, dosya oluģturma esnasında alan otomatik olarak tekrar doldurulur ve XML e dolu olarak gönderilir. Genel Muhasebe 111

112 Durumu: Dosya durumunun belirtildiği alandır. Dosya iģlem gördükçe bu alan güncellenir. Durum seçenekleri Ģunlardır: ĠĢlem Yapılmadı Dosya OluĢturuldu Dosya Ġmzalandı Berat OluĢturuldu Berat Ġmzalandı GĠB e gönderildi Onaylı Berat Ġndirildi Rapor Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi: Defterin hangi tarih aralığında alınacağı bu alanlardan kaydedilir. Şubeli Defter: (ĠĢyeri bazında oluģturulan defterler için) SYS / ĠĢyeri tanımlarında aynı vergi kimlik numarasına ait iģyerleri tek bir Ģube altında gruplanır. e-defter bu grup bazında oluģturulur ve beyan edilir. ġubeli e- defterlerde Vergi Kimlik Numarası ve ġube Numarası bu bölümde girilir. Bu durumda Ģubeye bağlı iģyerleri alt kısımdaki ĠĢyeri alanında otomatik olarak listelenir. İşyeri / Bölüm: Rapor için gerekli olan iģyeri ve bölüm bilgisidir. Hangi iģyeri ve/veya bölüme ait Defter-i Kebirin alınacağı bu alanlardan belirtilir. Firma Telefonu: Dosyada yer alacak firma telefon numarasının girildiği alandır. Türü alanından telefonun ait olduğu birim seçilir. Tür alanı seçenekleri Ģunlardır: Muhasebeci Denetim Birimi Direkt Numara Fax Yatırımcı ĠliĢkileri Merkez (Öndeğer) Telefon Santrali Diğer SMM/SMMM/YMM Telefonu: Dosyada yer alacak mali müģavir telefon numarasının girildiği alandır. Türü alanından telefonun ait olduğu birim seçilir. Tür alanı seçenekleri Ģunlardır: Muhasebeci Denetim Birimi Direkt Numara Fax Yatırımcı ĠliĢkileri Merkez (Öndeğer) Telefon Santrali Diğer Maksimum Dosya Boyutu: Defter-i kebir dosya boyutunun kullanıcı tarafından belirtildiği alandır. Dosya boyutu kullanılan iģletim sisteme bağlı olarak değiģkenlik gösterir. 32 bit iģletim sistemi kullananlar mb arasında; 64 bit iģletim sistemi kullananlar ise mb arasında değer girebilir. Genel Muhasebe 112

113 Büyük defter boyutu yevmiye defterinde belirlenen dosya boyutuna göre belirlenir. Yevmiye defterinde verilen dosya boyutunun dıģına çıkılamaz. Böylelikle büyük defter ile yevmiye defterinin dosya sayısı, kontrol numarası ve parça numarası aynı olur. Kontroller: Büyük defterde toplam borç ve alacak tutarları eģit değilse, defter oluģturulmaz. Büyük defter toplamları yevmiye defteri toplamları ile eģit değilse de büyük defter oluģturulamaz. Büyük defterde ilk ve/veya son yevmiye madde numaraları yevmiye defterindekiler ile aynı değilse büyük defter oluģturulamaz. Büyük defterde ilk ve/veya son satır numaraları yevmiye defterindekiler ile aynı değilse BÜYÜK defter oluģturulamaz. Defter-i Kebir için dosya oluģturulduğunda, ilgili aya ait yeni mahsup fiģi eklenemez, ilgili ayın muhasebe fiģleri değiģtirilemez ve silinemez. Genel Muhasebe 113

114 Kayıt Saklama Kayıt Saklama Gereksinimleri Nedir? tarihinde yayımlanan 431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili mükellef gruplarının kullandıkları muhasebe programları veya Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemleri gibi yazılımlarında tuttukları kayıtlara belirli standartlar getirmek ve bu mükelleflerden istediği veri/bilgileri alabilmek için elektronik ortamda Kayıt Saklama Gereksinimleri zorunluluğunu getirmiģtir Bu uygulamanın asıl amacı vergi denetimini daha etkin hale getirmek için mükelleflerden standart hale getirilmiģ veriler alabilmek ve bu veriler üzerinde karģılaģtırmalı analizler yapabilmektir. Belirlenen Kayıt Saklama Gereksinimleri Tebliğde, kapsama giren vergi mükelleflerince gerçekleģtirilen mal ve hizmet hareketleri ile ilgili olmak üzere, aģağıda sıralanan konular ve bu konulara iliģkin asgari kayıt saklama gereksinimleri yer almaktadır. SatıĢ kayıtları AlıĢ kayıtları Dönem baģı ve dönem sonu mal stoklarına iliģkin envanter kayıtları Ġthalat kayıtları Ġhracat kayıtları Üretim kayıtları Tebliğ kapsamına giren mükellefler, yukarıda yer alan konulara iliģkin kayıtları elektronik ortamda oluģturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır. Kayıtların Oluşturulması Muhafaza ve İbrazı Kayıtların, elektronik ortamda oluģturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Kayıtlar belirlenen asgari içeriğe sahip olacak Ģekilde ve yasal defterlerin tutulduğu para birimi kullanılarak oluģturulur. Kayıtların Oluşturulma Süresi Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki kayıtlara iliģkin oluģturma iģlemini, iģlemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak zorundadır. Elektronik Kayıtlar Kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya baģka bir nedenle kısmen veya tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aģağıda yer alan ve yaygın olarak kullanılan dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara sahip olmalıdır. 1).xls - Microsoft Excel dosyası, 2).xlsx - Microsoft Excel dosyası, 3).txt - Düz metin dosyası, 4).csv - Virgül ile ayrılmıģ değer dosyası, 5).xml - GeniĢletilebilir iģaretleme dili Genel Muhasebe 114

115 LOGO Kayıt Saklama Vergi Usul Kanunu Tebiliğine göre istenilen verilerin elektronik ortamda saklanması ile ilgili tüm iģlemler için Genel Muhasebe bölümünde Ana Kayıtlar altında bulunan Kayıt Saklama seçeneği kullanılır. Kayıt saklama listesinde Ekle seçeneği kullanılarak, alıģ, satıģ, ithalat, ihracat, üretim ve envanter iģlemleri için oluģturulmuģ tüm kayıtlar muhasebeleģtirildikleri ve yevmiye numaralarının verildiği tarih aralığında listelenir. Kayıt saklama listesinde hangi kayıtların Excel dosyasının oluģturulduğu izlenebilir. Kayıt saklama bilgileri kaydedildikten sonra ilgili kaydın hemen altında beliren +, kayıt için Excel dosyasının oluģturulduğu anlamına gelir. Kayıt Saklama Bilgileri Kayıt saklama listesinde Ekle seçeneği kullanıldığında, kayıt bilgilerinin girildiği ekran görüntülenir. Bu ekrandan SatıĢ kayıtları AlıĢ kayıtları Dönem baģı ve dönem sonu mal stoklarına iliģkin envanter kayıtları Ġthalat kayıtları Ġhracat kayıtları Üretim kayıtları için bilgi giriģi yapılır. Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi: Kayıt saklama iģlemi, iģlemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak zorundadır; yevmiye numarası atılmıģ tüm kayıtların aynı tarih aralığında saklanması mecburidir. Genel Muhasebe 115

116 Bu tarih aralığı Kayıt Saklama Bilgileri penceresinde üst kısımda yer alan BaĢlangıç Tarihi ve BitiĢ Tarihi alanlarından kaydedilir. Logo Tiger 3 Veri Al: Kayıt Saklama Bilgileri ekranında sol alt köģede bulunan ve ya kayıtlar listesinde F9 / sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Veri Al seçeneği kullanıldığında yevmiye numarası atılmıģ tüm kayıtlar satır bazında listelenir. Örneğin, AlıĢ Kayıtları listesinde Veri Al seçeneği kullanıldığında yevmiye numarası atılmıģ tüm satınalma faturalarının tüm satırları listelenecektir. Tüm Verileri Al: Kayıt Saklama Bilgileri ekranının alt kısmında bulunan Tüm Veri Al seçeneği kullanıldığında tüm kayıt türlerine ait tüm satırlar toplu olarak aynı anda listelenecektir. Excel Oluştur: Kayıtların Excel dosya formatında kaydedilmesi için ekranın altı kısmındaki Excel OluĢtur seçeneği kullanılır. OluĢturulan Excel dosyası Genel Muhasebe parametrelerinde Kayıt Saklama Kataloğu satırında belirtilen kataloğa kaydedilir. Katalog belirtilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Tüm Excel Oluştur: Tüm kayıtlar için toplu olarak Excel dosyası oluģturmak için kullanılır. OluĢturulan Excel dosyaları Genel Muhasebe parametrelerinde Kayıt Saklama Kataloğu satırında belirtilen kataloğa kaydedilir. Katalog belirtilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Alış ve Satış Kayıtlarına ait Bilgiler: Temin edilen / satılan mal veya hizmetler dolayısıyla (iadeler dahil) alınan / düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelere iliģkin oluģturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aģağıdaki unsurlara yer verilir: Yevmiye Numarası: Faturaya ait mahsup fiģinin yevmiye numarası listelenir. Yevmiye Tarihi: Faturaya ait mahsup fiģinin tarihi listelenir. Satınalma / Satış Fatura Sıra No: Faturaya ait belge numarası listelenir. Satınalma / Satış Fatura Tarihi: Faturanın tarihi listelenir. Satıcının / Alıcının Adı / Soyadı: Faturada seçilen cari hesabın kodu listelenir. Satıcı / Alıcı Unvanı: Faturada seçilen cari hesabın unvanı listelenir. Satıcının / Alıcının Vergi Kimlik No. / TC Kimlik No: Faturada seçilen cari hesap kartının VKNO veya TCKNO değeri listelenir. (Cari hesap kartının içerisinde yer alan Ticari Bilgiler tabındaki ġahıs ġirketi iģaretli olduğunda TCKNO değeri getirilir; iģaretli değilse VKNO değeri getirilir) Malzeme / Hizmet Türü: Faturada listelenen malzeme türü listelenir. Malzeme / Hizmet Kodu: Faturada seçilen malzeme veya hizmet kartının kodu listelenir. Malzeme / Hizmet Açıklaması: Faturada seçilen malzeme veya hizmet kartının açıklaması listelenir. Malzeme / Hizmet Miktarı: Faturada seçilen malzeme veya hizmet satırındaki miktar değeri listelenir. Malzeme / Hizmet Birim Kodu: Faturada seçilen malzeme veya hizmet satırındaki birim kodu değeri listelenir. Malzeme / Hizmet Birim Fiyat: Faturada seçilen malzeme veya hizmet satırındaki birim fiyat kolonu değeri listelenir. Malzeme / Hizmet Satır Tutarı: Faturada seçilen malzeme veya hizmet satırındaki tutar değeri listelenir. Malzeme / Hizmet Satırı KDV Tutarı: Faturada seçilen malzeme veya hizmet satırındaki KDV tutar değeri listelenir. Satınalma / Satış Faturası Toplamı: Faturanın net değeri listelenir. Satınalma / Satış Faturası Ödeme Şekli: Fatura detay satırındaki ödeme tipi değeri listelenir. ( ĠĢlem Yapılmayacak seçili ise değer gelmez, kasadan kesilen faturalar için Nakit değeri; bankadan kesilen hizmet faturaları için Banka değeri gelir) Satış Faturası İndirim Tutarı: SatıĢ faturasının satıra uygulanan indirim değeri listelenir. Satış Faturası Masraf Tutarı: SatıĢ faturasının satıra uygulanan masraf değeri listelenir. Veri Al seçeneği kullanılarak, muhasebeleģmiģ alıģ ve satıģ fatura satırlarına ait tüm bu bilgiler Kayıt Saklama Bilgileri ekranı / AlıĢ Kayıtları ve SatıĢ Kayıtları sayfalarında listelenir. AlıĢ / SatıĢ Kayıtları sekmesindeki fatura satırları aģağıdaki faturalardan oluģur: Genel Muhasebe 116

117 Satınalma / SatıĢ Faturaları listesinden kesilen, Satınalma Faturası Alınan Hizmet Faturası Satınalma Ġade Faturası Satınalma Fiyat Farkı Faturası Müstahsil Makbuzu Kur Farkı Faturası Parkende SatıĢ Faturası Toptan SatıĢ Faturası Parkende SatıĢ Ġade Faturası Toptan SatıĢ Ġade Faturası Verilen Hizmet Faturası SatıĢ Fiyat Farkı Faturası Kur Farkı Faturası Kasa ĠĢlemlerinden kesilen, Satınalma Faturası Alınan Hizmet Faturası Satınalma Ġade Faturası Müstahsil Makbuzu Perakende SatıĢ Ġade Faturası Toptan SatıĢ Ġade Faturası Perakende SatıĢ Faturası Toptan SatıĢ Faturası Verilen Hizmet Faturası Banka FiĢlerinden kesilen, Banka Alınan Hizmet Faturası Banka Verilen Hizmet Faturası İthalat ve İhracat Kayıtlarına ait Bilgiler: Ġthalat / ihracat iģlemleri ile ilgili olarak oluģturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aģağıdaki unsurlara yer verilir: Yevmiye Tarihi: Ġthalat / ihracat operasyon fiģine ait mahsup fiģinin yevmiye numarası listelenir. Yevmiye Numarası: Ġthalat / ihracat operasyon fiģine ait mahsup fiģinin tarihi listelenir. Satınalma / Satış Fatura Tarihi: Ġthalat / ihracat operasyon fiģine ait satınalma / satıģ faturasının tarihi listelenir. Satınalma / Satış Fatura Sıra No: Ġthalat / ihracat operasyon fiģine ait satınalma / satıģ faturasının belge numarası listelenir. Satıcının / Alıcının Adı / Soyadı: Ġthalat / ihracat operasyon fiģine ait satınalma / satıģ faturasının içerisinde seçilen cari hesabın kodu listelenir. Satıcı / Alıcı Unvanı: Ġthalat / ihracat operasyon fiģine ait satınalma / satıģ faturasının içerisinde seçilen cari hesabın unvanı listelenir. Satıcının / Alıcının Ülkesi: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin ithalat / ihracat bilgileri sekmesindeki ÇıkıĢ / GiriĢ Ülke Kodu listelenir. İthalatın / İhracatın Gerçekleştirildiği Gümrük İdaresi: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin ithalat / ihracat bilgileri sekmesindeki gümrük kodu listelenir. Fiili İthalat / İhracat Tarihi: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin satınalma / satıģ fatura tarihi listelenir. Fiili İthalat Miktarı: Ġthalat operasyon fiģinin satınalma fatura satırındaki miktar listelenir. Genel Muhasebe 117

118 Gümrük Beyannamesi Tescil Tarihi: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin ithalat / ihracat bilgileri sekmesindeki GGB / GÇB tarihi listelenir. Gümrük Beyannamesi Tescil No: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin ithalat / ihracat bilgileri sekmesindeki GGB / GÇB numarası listelenir. Malzeme GTIP No: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin satınalma / satıģ faturası içerisinde seçilen malzemeye ait GTIP kodu listelenir. Malzeme / Hizmet Türü: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin satınalma / satıģ faturasında seçilen malzemenin türü listelenir. Malzeme / Hizmet Kodu: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin satınalma / satıģ faturası satırında seçilen malzeme ve hizmetin kodu listelenir. Malzeme / Hizmet Açıklaması: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin satınalma / satıģ faturası satırında seçilen malzeme ve hizmetin açıklaması listelenir. Malzeme / Hizmet Brüt Miktar: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin satınalma / satıģ faturası satırında seçilen malzeme ve hizmetin miktarı listelenir. Malzeme / Hizmet Net Miktar: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin millileģtirilmiģ miktarı / net miktarı listelenir. Malzeme / Hizmet Birim Kodu: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin satınalma / satıģ faturası satırında seçilen malzeme ve hizmetin birim kodu listelenir. Malzeme / Hizmet Birim Fiyat: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin satınalma / satıģ faturası satırında seçilen malzeme ve hizmetin birim fiyat değeri listelenir. Malzeme / Hizmet Satır Tutarı: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin satınalma / satıģ faturası satırındaki tutar listelenir. Malzeme / Hizmet Satırı KDV Tutarı Satınalma / Satış Faturası Toplamı: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin satınalma / satıģ faturasındaki net değeri listelenir. İthalat / İhracat Bedelinin Ödendiği Banka Adı/Şubesi: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin Döviz SatıĢ / AlıĢ Belgesinde ödendiği banka hesabına ait Ģube adı listelenir. İthalat / İhracat Bedelinin Ödendiği Banka IBAN No su: Ġthalat / ihracat operasyon fiģinin Döviz SatıĢ / AlıĢ Belgesinde ödendiği banka hesabına IBAN numarası listelenir. Veri Al seçeneği kullanılarak, muhasebeleģmiģ (yevmiye numaraları atanmıģ) ithalat / ihracat fiģleri fatura satırlarına ait tüm bu bilgiler Kayıt Saklama Bilgileri ekranı / Ġthalat Kayıtları ve Ġhracat Kayıtları sayfalarında listelenir. Üretim Kayıtlarına ait Bilgiler: GerçekleĢtirilen üretim faaliyetlerinin, envanter ve randıman teknikleri kullanılarak kontrolüne yönelik olmak üzere oluģturulacak kayıtlarda asgari olarak aģağıdaki unsurlara yer verilir: a. Üretim Girdileri (Sarf / Fire Fişi) Üretim Başlangıç Tarihi: Üretim emrinin baģlangıç tarihi ya da hızlı üretim fiģine ait tarih listelenir. Üretim Bitiş Tarihi: Üretim emrinin bitiģ tarihi ya da hızlı üretim fiģine ait tarih listelenir. Girdi Malzeme Türü: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ sarf ve fire fiģindeki malzemelerin türü listelenir. Girdi Malzeme Kodu: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ sarf ve fire fiģindeki malzemelerin kodu listelenir. Girdi Malzeme Açıklaması: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ sarf ve fire fiģindeki malzemelerin açıklaması listelenir. Girdi Malzeme Miktarı: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ sarf ve fire fiģindeki malzemelerin miktarı listelenir. Girdi Malzeme Birim Kodu: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ sarf ve fire fiģindeki malzemelerin birim kodu listelenir. Girdi Malzeme Maliyeti: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ sarf ve fire fiģindeki malzemelerin birim maliyeti listelenir. Girdi Malzeme Maliyeti (Toplam): Girdi Malzeme Maliyeti * Girdi Malzeme Miktarı= değeri listelenir. Genel Muhasebe 118

119 Veri Al seçeneği kullanılarak, muhasebeleģmiģ (yevmiye numaraları atanmıģ) ve üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģan Sarf ve Fire fiģ satırlarına ait tüm bu bilgiler Kayıt Saklama Bilgileri ekranı / Üretim Kayıtları sekmesindeki Üretim Girdileri sayfasında listelenir. b. Üretim Çıktıları (Üretimden Giriş Fişi) Üretim Başlangıç Tarihi: Üretim emrinin baģlangıç tarihi listelenir. Üretim Bitiş Tarihi: Üretim emrinin bitiģ tarihi listelenir. Üretilen Malzeme Türü: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ üretimden giriģ fiģindeki malzemelerin türü listelenir. Üretilen Malzeme Kodu: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ üretimden giriģ fiģindeki malzemelerin kodu listelenir. Üretilen Malzeme Açıklaması: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ üretimden giriģ fiģindeki malzemelerin açıklaması listelenir. Üretilen Malzeme Miktarı: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ üretimden giriģ fiģindeki malzemelerin miktarı listelenir. Üretilen Malzeme Birim Kodu: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ üretimden giriģ fiģindeki malzemelerin birim kodu listelenir. Üretilen Malzeme Maliyeti: Üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģmuģ üretimden giriģ fiģindeki malzemelerin birim maliyeti listelenir. Üretilen Malzeme Maliyeti (Toplam): Malzeme Maliyeti * Malzeme Miktarı= değeri listelenir. Veri Al seçeneği kullanılarak, muhasebeleģmiģ (yevmiye numaraları atanmıģ) ve üretim emri / hızlı üretim sonucu oluģan Üretimden GiriĢ FiĢi satırlarına ait tüm bu bilgiler Kayıt Saklama Bilgileri ekranı / Üretim Kayıtları sekmesindeki Üretim Çıktıları sayfasında listelenir. c. Ürün Reçeteleri Üretim Reçetesi Satır Tipi: Üretim reçete satırındaki satır tipi değeri listelenir. Üretim Reçetesi Malzeme Türü: Üretim reçete satırındaki malzemenin türü listelenir. Üretim Reçetesi Malzeme Kodu: Üretim reçete satırında seçilen malzemenin kodu listelenir. Üretim Reçetesi Malzeme Açıklaması: Üretim reçete satırında seçilen malzemenin açıklaması listelenir. Üretim Reçetesi Malzeme Miktarı: Üretim reçete satırında seçilen malzemenin miktarı listelenir. Üretim Reçetesi Malzeme Birim Kodu: Üretim reçete satırında seçilen malzemenin birim kodu listelenir. Üretim Reçetesi Satır Maliyet Oranı: Üretim reçete satırında seçilen malzemenin satır maliyet oranı listelenir. Üretim Reçetesi Satır Ambar: Üretim reçete satırında seçilen malzemenin satır ambar kodu listelenir. Üretim Reçetesi Satır Operasyon Kodu: Üretim reçete satırında seçilen malzemenin satır operasyon kodu listelenir. Veri Al seçeneği kullanılarak, ilgili baģlangıç bitiģ tarih aralığındaki üren reçetelerine ait tüm bu bilgiler listelenir. Envanter Kayıtlarına ait Bilgiler: Dönem baģı ve dönem sonu mal (ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul, ara girdi ve ticari mal) mevcutlarına iliģkin kayıtların, her bir mal cinsi ile ilgili olmak üzere asgari olarak aģağıdaki unsurlara yer verilir: a. Dönem Başlangıç Envanter Kayıtları Dönem Başı Tarihi: Kayıt saklama baģlangıç tarihinde belirtilen değer listelenir. Malzeme Kodu: Malzemenin malzeme browserındaki türü listelenir. Malzeme Açıklaması: Malzemenin kodu listelenir. Malzeme Birim Kodu: Malzemenin açıklaması listelenir. Genel Muhasebe 119

120 Dönem Başı Malzeme Miktarı: Malzemenin baģlangıç tarihinde elde olan miktar değeri listelenir. Malzeme Maliyeti: Malzemenin maliyeti ya da alım faturası ise birim fiyatı listelenir. Toplam Tutar: Malzeme Miktarı * Malzeme Maliyeti Üretim Emri Tamamlanma Yüzdesi: Yarı mamullerin üretim emri tamamlanma yüzdesi Logo Tiger 3 Veri Al seçeneği kullanılarak, ilgili dönem baģı tarihindeki tüm envanter kayıtları yukarıdaki bilgiler dahilinde listelenir. b. Dönem Sonu Envanter Kayıtları Dönem Sonu Tarihi: Kayıt saklama bitiģ tarihinde belirtilen değer listelenir. Malzeme Kodu: Malzemenin malzeme browserındaki türü listelenir. Malzeme Açıklaması: Malzemenin kodu listelenir. Malzeme Birim Kodu: Malzemenin açıklaması listelenir. Dönem Sonu Malzeme Miktarı: Malzemenin bitiģ tarihinde elde olan miktar değeri listelenir. Malzeme Maliyeti: Malzemenin maliyeti ya da alım faturası ise birim fiyatı listelenir. Toplam Tutar: Malzeme Miktarı * Malzeme Maliyeti Üretim Emri Tamamlanma Yüzdesi: Yarı mamullerin üretim emri tamamlanma yüzdesi Veri Al seçeneği kullanılarak, ilgili dönem sonu tarihindeki tüm envanter kayıtları yukarıdaki bilgiler dahilinde listelenir. Kayıt Saklama işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar: Kayıt Saklama Bilgileri içerisinde Veri Al ya da Tüm Verileri Al seçeneği ile değerler listelendikten sonra BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihleri değiģtirilmek istendiğinde program kullanıcıyı Veri Alma ĠĢlemleri ve Dosya OluĢturma ĠĢlemleri Geri Alınacaktır mesajı ile uyarır. Mesaja Tamam denildiğinde veriler silinir. Kayıt Saklama Bilgileri içerisinde Veri Al ya da Tüm Verileri Al seçeneği ile değerler listelendikten sonra Kaydet yapılıp tekrar değiģtirildiğinde tarih alanları değiģtirilemez. Kayıt Saklama Bilgileri içerisinde Veri Al ya da Tüm Verileri Al seçeneği ile değerler listelendikten sonra Excel OluĢtur seçeneği kullanıldığında program kullanıcıyı Excel Dosyası OluĢturuldu mesajı ile uyarır. Kayıt Saklama Bilgileri içerisinde Veri Al ya da Tüm Verileri Al seçeneği ile değerler listelendikten sonra Excel OluĢtur seçeneği kullanıldığında oluģacak klasör (muhasebe parametrelerindeki kayıt saklama kataloğu belirtilen yerde) kayıt saklama baģlangıç ve bitiģ tarih değeri ile oluģacaktır. Kayıt Saklama Bilgileri içerisinde Veri Al ya da Tüm Verileri Al seçeneği kullanılmadan Excel dosyası oluģturulmak istendiğinde program kullanıcıyı Dosya oluģturmak için önce Veri Al iģlemini gerçekleģtirmelisiniz mesajı ile uyarır. Genel Muhasebe 120

121 Genel Dağıtım Şablonları Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgilerinin toplu olarak kaydedildiği seçenektir. Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Genel dağıtım Ģablonlarının hesap dağıtım Ģablonlarından farkı, hesap aralığı vererek dağıtım bilgilerinin bu aralıktaki hesaplar için toplu olarak kaydedilmesidir. Yeni Ģablon tanımlamak ve var olan Ģablonlar üzerinde yapılacak iģlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Bilgisi Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön Yeni Ģablon tanımlamak için kullanılır. ġablon bilgilerini değiģtirmek için kullanılır. ġablon tanımını silmek için kullanılır. Kullanımda statüsündeki kayıtlar ile iģlemlerde kullanılan Ģablonlar silinemez. ġablon bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır. ġablon bilgilerini baģka bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Birden fazla tanımı aynı anda silmek için kullanılır. ġablonun ilk kayıt ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kayıtlı Ģablon sayısını görüntüler. Genel Dağıtım ġablonları listesini güncellemek için kullanılır. Genel Dağıtım ġablonları penceresini sistemde tanımlı boyutlarda görüntüler. Genel Muhasebe 121

122 Genel Dağıtım Şablonu Bilgileri Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgilerini toplu olarak kaydetmek için Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Genel Dağıtım ġablonları kullanılır. Genel dağıtım Ģablonlarının hesap dağıtım Ģablonlarından farkı, hesap aralığı vererek dağıtım bilgilerinin bu aralıktaki hesaplar için toplu olarak kaydedilmesidir. Dağıtım bilgilerini girmek için Genel Dağıtım ġablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. ġablon üzerinde bulunan alanlardan Ģablon genel bilgileri, satırlarda ise dağıtım bilgileri kaydedilir. Kod: Dağıtım Ģablonu kodudur. Açıklama: Dağıtım Ģablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Öncelik Sırası: ġablonun kullanım önceliğidir. Özel Kod: ġablon tanımlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, hesap dağıtım Ģablonlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılabilir; aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Yetki Kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında Ģifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kiģilerin ulaģması ve iģlem yapması sağlanır. İşyeri: Dağıtım Ģablonun kullanılacağı iģyerini belirtir. "Hepsi" seçeneği öndeğer olarak gelir. Bölüm: Dağıtım Ģablonun kullanılacağı bölümü belirtir. "Hepsi" seçeneği öndeğer olarak gelir. Genel Muhasebe 122

123 Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Hesap dağıtım Ģablonunun hangi tarihler arasındaki muhasebe hareketleri için kullanılacağını belirtir. Başlangıç Hesap Kodu / Bitiş Hesap Kodu: Hesap dağıtım Ģablonunun hangi muhasebe hesapları için geçerli olacağını belirlemek için kullanılan alanlardır. ġablon, burada belirtilen kod aralığında kalan tüm hesaplar için geçerli olur. Eğer bu alanlara giriģ yapılmazsa, Ģablon tüm hesaplar için geçerli sayılacaktır. Genel dağıtım Ģablonu tanımında yer alan satırlarda ise BaĢlangıç Hesap Kodu / BitiĢ Hesap Kodu alanlarında aralık verilerek seçilen muhasebe hesaplarına ait iģlemlerin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtım bilgileri kaydedilir. Masraf Merkezi Kodu / Açıklaması: Muhasebe hesaplarına ait iģlemlerin iliģkili olduğu masraf merkezinin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı masraf merkezleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Proje Kodu / Açıklaması: Muhasebe hesaplarına ait iģlemlerin iliģkili olduğu projenin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Dağıtım Katsayısı: Hesaplara ait iģlemlerin masraf merkezi ve projeye etki katsayısıdır. Genel dağıtım Ģablonuna ait bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tanımlanan Ģablon muhasebe fiģ satırında sağ fare tuģu menüsünde yer alan Hesap Dağıtım Şablonu Uygula seçeneği ile kullanılır. Hesap Dağıtım ġablonu Uygula seçeneği ile açılan browserda yalnızca ilgili hesaba bağlı olan Ģablonlar ve genel Ģablonlar listelenecektir. Genel Muhasebe 123

124 Mali Tablolar Mali tablolarla ilgili yapılabilecek iģlemler iki gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümde firmanın kullanacağı mali tablo tanımları hazırlanır. Yani tablo üzerinde yazılması gereken bilgilerin ne olduğu, bu bilgilerin hangi hesaplardan ne Ģekilde alınacağı, gruplar, toplamlar, rapor baģlığı, dipnot bilgileri hep bu bölümde tanımlanır. Mali tablo tanımları iki Ģekilde yapılabilir. BoĢ bir tablo açılarak baģtan sona yeni oluģturulabilir. Mevzuata uygun standart tablo tanımı açılarak üzerinde değiģiklik yapılabilir. Bu bölümde yapılan tüm mali tablo tanımları, adını kullanıcının belirleyeceği dosyalar Ģeklinde saklanabilir ve raporlama bölümünde istenen dosya üzerinden tablo alınabilir. Mali tablolar, Genel Muhasebe menüsünün altında yer alan Mali Tablo Tanımları seçeneği ile tanımlanır. Tanımlanan tablolar Ģunlardır: Bilanço Tablosu Kar/Zarar Tablosu SatıĢların Maliyeti Tablosu Fon akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu KDV Beyannamesi Muhtasar Beyanname KDV Beyannamesi (2) Geçici Vergi Beyannamesi Bu tanımlardan biri seçildikten sonra ekrana gelen pencerede o tablo ile ilgili daha önce yapılmıģ tanımların açıklamaları ile standart ve boģ tablo seçenekleri ekrana gelir. Bunlardan herhangi birini seçerek o tablonun tanım penceresi ekrana getirilir. Mali Tablo Raporları Mali tablo raporları, Genel Muhasebe bölümünde, Mali Tablo Tanımları seçeneği altında yer alan her tablo için ilgili listelerde F9 menüsündeki Rapor seçeneği ile alınır. Alınacak mali tablo raporu seçildiğinde raporun ne Ģekilde ve hangi rapor ünitesinden alınacağının belirleneceği pencere ekrana gelir. Rapor ünitesi alanında yapılacak seçimle mali tablo, ekran ve yazıcıdan alınabildiği gibi, diske yazdırılıp daha sonra herhangi bir metin iģlemci ile de alınabilir. Raporu yazıcıdan alırken, gerekirse rapor filtre satırlarında belirlenen koģulları da yazdırmak mümkündür. Bunun için filtreleri yaz seçeneği kullanılır. Bu durumda alınan raporun baģında, raporda kullanılan filtre satırları ve bu satırlarda belirlenen koģullar da yer alır. Mali tablo raporunun ne Ģekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Her mali tablo raporu kendi filtre seçenekleri ilgili ekranda yer alır. Filtre satırlarında yapılacak koģul belirleme iģleminden sonra rapor alınır. Bilanço Tablosu Bilanço tablosu görüntü olarak Aktifler ve Pasifler olmak üzere iki farklı kısımdan oluģur. Aslında bunu Aktifler ve Pasifler adında iki adet ayrı mali tablonun tanımı yanyana yapılıyor gibi düģünmek yerinde olur. Yapılan Genel Muhasebe 124

125 tanımlarda da diğer tablolardan tek farklı nokta (Kar / Zarar) adında bir tanımın olmasıdır. (Bu tanımlar diğer mali tablolarda yoktur.) Kar = Toplam aktif tutarı - Toplam Pasif tutarını, Zarar = Toplam Pasif tutarı - Toplam Aktif tutarını ifade eder. Diğer Mali Tablolar Bu gruba giren Gelir, SatıĢların Maliyeti, Nakit AkıĢ, Fon AkıĢ ve Kar Dağıtım tablosunda tanım ekranı bilançoda olduğu gibi iki kısma ayrılmamıģ olup, tablo maddeleri sırayla yukarıdan aģağıya doğru tek bir ekran üzerinde tanımlanır. Tablonun iki kısmı olmadığından Kar ve Zarar tanımları da yoktur. Mali tablo tanımları her bir mali tablo için programda standart olarak bulunan tanım kullanılarak yapılabileceği gibi boģ tablo üzerinden de yapılır. Tablo tanımında ĠĢlemler menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Tablo kaydederken bir dosya adı ve açıklaması girilmesi zorunludur. Mali tablo tanımları bölümünden çalıģtırılacak rapor dosyası burada girilen açıklama bilgisine göre seçilir. Genel Muhasebe 125

126 Tablo Tanımları Mali tablolara ait tanımlar Genel Muhasebe bölümünde Mali Tablo Tanımları seçeneği ile kaydedilir. Programda her tablo için standart bir tanım bulunmaktadır. Tanım için standart tasarı kullanılabileceği gibi Boş Tanım seçeneği ile tablo yeniden tanımlanabilir. Tanımlanan tablo, kaydet seçeneği ile tablo adı ve açıklaması verilerek kaydedilir. Tablo tanımlarında sağ fare tuģu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Tablo üzerinde yazılması gereken bilgilerin ne olduğu, bu bilgilerin hangi hesaplardan ne Ģekilde alınacağı, gruplar, toplamlar, rapor baģlığı, dipnot bilgileri F9 menüsündeki Ģu seçeneklerle kaydedilir: Dipnotlar Grup Hesap Hesap Aralığı Tutar Formül Ara Toplam Genel Toplam Sayfa Düzeni Kar/Zarar Kayıtlı her tablo ilgili mali tablo seçeneğinde yer alır. Mali tablo raporunu almak için önce raporlanacak tablo daha sonra sağ fare tuģu menüsündeki Rapor seçeneği kullanılır. Veri aktarımı olanağı ile mali tablo bilgileri bir dosyaya yazdırılır ve baģka bir tablo tanımına aktarılabilir. Bunun için Kayıtlı mali tablolar penceresinde sağ fare tuģu menüsündeki Veri aktarımı içeri ve Veri aktarımı dıģarı seçenekleri kullanılır. Genel Muhasebe 126

127 Grup Ne için kullanılır? Mali tablolarda grup satırı, o satırın altında yer alan ve kırılmalı yapıya uygun olarak kodlanan diğer satır tiplerine ait tutar bilgilerinin toplamının (iģlem türüne göre bazı satırlar çıkarılabilir) tek satırda özet olarak görüntülenmesi için kullanılır. Grup satırı diğer gruplardan bağımsız olabileceği gibi, tanım koduna göre bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında gözönüne alınır. Nasıl hesaplanır? Grup satırının tutarı, bu satırın altında yer alan ve tanım koduna göre alt satır özelliği taģıyan diğer satırların tutarları toplanarak bulunur. Değişken Bilgiler Alan Adı Tanım Kodu Tanım Adı İşlem Türü - Eklenecek - Çıkarılacak - İşleme Girmeyecek Ters Bakiye - Listelenecek - Listelenmeyecek Raporlama - Basılacak - Basılmayacak Karşılaştırma Kodları Açıklama Grup bilgisine bir satır kodu vermek için kullanılır. Burada girilen kodlar aynen hesap planı kodları gibi kullanılabilir. Yani kırılmalı yapıya uygun bir Ģekilde giriģ yapılırsa grup altında alt gruplar ve diğer satır tiplerinden alt satırlar oluģturmak mümkündür. Kodlama örneği: 1. Ana Grup 1.1 Alt Grup En alt grup 1.2 Hesap 1.3 Formül Kodu girilen grup satırının açıklaması girilir. Bu açıklama grup kodunun yanında görüntülenir. (Muhasebedeki hesap açıklamaları gibi) Bu bilgi tanımladığımız grup satırına ait tutarın, daha sonraki satırlarda yer alan Ara toplam ve Genel Toplam maddelerini ne Ģekilde etkileyeceğini gösterir. Bunun yanısıra tanımladığımız grup satırı, kodlamasından dolayı baģka bir grubun alt grubu olarak kullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu ne Ģekilde etkileyeceği de bu seçeneğe göre belirlenir. Bu gruba ait alt satırlardan gelen toplam tutar bilgisi eğer negatif oluyorsa, buradaki seçeneğe göre, tablo raporunda o satırın karģısında tutar bilgisinin görünmemesi sağlanabilir. (Yani tutar negatifse görüntülenmesin diyebiliyoruz) TanımlamıĢ olduğumuz gruba ait satırın mali tablo raporunda tamamen görüntülenmemesini istiyorsak bu seçenek kullanılabilir. Bu seçeneğin etkisi tamamen görüntüsel olup grup satırının sadece tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dıģında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmıģ gibi davranılarak, ara toplam, genel toplam, üst grup toplamı iģlemlerinde hesaba katılır. Ġlgili mali tablo raporu alınırken üst hesapları oluģturan alt hesapların ya da diğer bir deyiģle grupları oluģturan hesapların bu grupların bakiyesini hangi oranda etkilediklerini yüzde olarak görebilmek için ilgili hesapların kodlarının girildiği alandır. Kısaca genel toplamları etkileyen ara toplam ya da hesap toplamlarını birbiriyle karģılaģtırabilmek için gerekli olan tanım kodlarıdır. Misal; 01 Dönen Varlıklar grubu genel toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Değerler grubunun etkisini görmek için 01 Dönen Varlıklar Grup tanımındaki karģılaģtırma kodlarının ilkine 01.1 yazılmalıdır. Genel Muhasebe 127

128 Hesap Ne için kullanılır? Mali tablolarda hesap satırı, hesap planındaki koduna göre bir hesabı seçerek, bu hesaba ait borç, alacak, bakiye, artıģ, azalıģ vb. tutar bilgilerinden birini tek satırda görüntülemek için kullanılır. Hesap satırı gruplardan bağımsız olabileceği gibi, tanım koduna göre bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında gözönüne alınır. Nasıl hesaplanır? Hesap satırının karģısında görüntülenecek tutar, hesap kodu alanında tanımlanmıģ olan muhasebe hesabının, hesap tutarı seçeneğiyle tipi belirlenmiģ olan tutarına eģitlenir. Detaylar aģağıda açıklanmıģtır. Alan Adı Tanım Kodu Tanım Adı Hesap Kodu İşlem Türü - Eklenecek - Çıkarılacak - İşleme Girmeyecek Kullanılacak Döviz Kuru - Rapor Tarihindeki Kur - İşlem Tarihindeki Kurlar Raporlama - Basılacak - Basılmayacak Ters Bakiye Listelenecek Açıklama Muhasebe hesabına ait bilgiye bir satır kodu vermek için kullanılır. Bu kod kırılmalı yapıya uygun Ģekilde kullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. (Bu kod sadece mali tablo için geçerli olan bir tanımlama kodu olup muhasebe hesap koduyla karıģtırmamak gereklidir) Tanım kodu ne olursa olsun, bir hesap satırına baģka satırlar alt satır olarak bağlanamaz. Yani bir hesaba ait tutar bilgisi, baģka satırlardan etkilenmeyip sadece tanımlanmıģ olan hesabın tutarlarına (borç, alacak vb.) göre oluģturulur. Tanım kodu girilen hesap satırının açıklaması girilir. Bu açıklama tablo raporunda hesap aralığı kodunun yanında görüntülenir. (Muhasebedeki hesap açıklamaları gibi.) Hesap planındaki muhasebe koduna göre tutarı (borç, alacak, bakiye vb.) satır tutarını etkilemesi istenen hesap seçilir. Bu iģlem sonucunda seçilen muhasebe hesabının tutarı (borç, alacak vb) hesap satırının tutarını oluģturur. Bu bilgi tanımladığımız hesap satırına ait tutarın, daha sonraki satırlarda yer alan Ara toplam ve Genel Toplam maddelerini ne Ģekilde etkileyeceğini gösterir. Bunun yanısıra tanımladığımız hesap satırı, kodlamasından dolayı baģka bir grubun alt satırı olarak kullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu ne Ģekilde etkileyeceği de bu seçeneğe göre belirlenir. Hesap tutarı olarak tanımlanmıģ olan muhasebe hesabının tutarının hangi tür bilgiler üzerinden hesaplanacağını belirtir. Örneğin hesap kodu 100 seçilmiģ ve hesap tutarı da borç olarak seçilmiģse mali tablo raporunda bu satırın karģısına gelecek tutar bilgisi, 100 kodlu hesabın tablo tarihindeki borcuna eģit olur. Hesap tutarı parametrelerinin detayları ayrıca açıklanacaktır. Tablo raporu dövizli olarak alındığında, hesap satırında yer alan tutarın dövizli olarak hesaplanması gereklidir. Rapor tarihindeki kur seçilirse Tutar yerel para birimi üzerinden hesaplanır. Hesaplanan rakam raporun alındığı tarihteki raporlama dövizi kuruna bölünerek dövizli tutar bulunur. (Yani, tablo çarpanında olduğu gibi yerel tutarlar sabit bir sayıya bölünmüģ olur) ĠĢlem tarihindeki kurlar seçilirse Tutarlar, muhasebe hesap kartına bağlı olarak tutulan aylık raporlama dövizi toplamları (borç, alacak, b.bakiye, a.bakiye) üzerinden hesaplanır. Yani yerel para birimi cinsinden bilgiler hiçbir aģamada kullanılmaz. Sonuçta muhasebe hesap kartlarındaki aylık dövizli toplamlar, muhasebe iģlemlerinin yapıldığı tarihlerdeki kurlardan güncellendiği için mali tablo, iģlem tarihlerindeki kurlar üzerinden alınmıģ olur. TanımlamıĢ olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülenmemesini istiyorsak bu seçenek kullanılabilir. Bu seçeneğin etkisi tamamen görüntüsel olup hesap satırının sadece tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dıģında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmıģ gibi davranılarak, ara toplam, genel toplam, üst grup toplamı iģlemlerinde hesaba katılır. Bu satıra ait hesaplanan toplam tutar bilgisi eğer negatif oluyorsa, buradaki seçeneğe göre, tablo raporunda o satırın karģısında tutar bilgisinin görünmemesi sağlanabilir.(yani Genel Muhasebe 128

129 Listelenmeyecek Hesap Karakter - Borç - Alacak - Bakiye Karşılaştırma Kodları tutar negatifse görüntülenmesin diyebiliyoruz) Burada belirtilen hesap karakteri yukarıda açıklanmıģ olan hesap tutarı parametresiyle bağlantılı olarak çalıģır ve ArtıĢ ve AzalıĢ bilgilerinin hesaplanmasını etkiler. ġöyle ki Hesap karakteri borç ise Bakiye = borç - alacak Hesap karakteri alacak ise Bakiye = alacak - borç olarak bulunur. Dolayısıyla bu yön farklılığından ArtıĢ = D.sonu bakiye - D.baĢı bakiye (eğer pozitif ise) AzalıĢ = D.sonu bakiye - D.baĢı bakiye (eğer negatif ise) bilgileri de etkilenir. Ġlgili mali tablo raporu alınırken üst hesapları oluģturan alt hesapların ya da diğer bir deyiģle grupları oluģturan hesapların bu grupların bakiyesini hangi oranda etkilediklerini yüzde olarak görebilmek için ilgili hesapların kodlarının girildiği alandır. Kısaca genel toplamları etkileyen ara toplam ya da hesap toplamlarını birbiriyle karģılaģtırabilmek için gerekli olan tanım kodlarıdır. Misal; 01 Dönen Varlıklar grubu genel toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Değerler grubunun etkisini görmek için 01 Dönen Varlıklar Grup tanımındaki karģılaģtırma kodlarının ilkine 01.1 yazılmalıdır. Genel Muhasebe 129

130 Hesap Aralığı Ne için kullanılır? Mali tablolarda hesap aralığı satırı, hesap planındaki kod sırasına göre birbirini izleyen bir grup hesabı toplu olarak seçerek, bu hesaplara ait borç, alacak, bakiye vb. tutar bilgilerinin toplamını tek satırda görüntülemek için kullanılır. Hesap aralığı satırı gruplardan bağımsız olabileceği gibi, tanım koduna göre bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerde hesaba katılır. Nasıl hesaplanır? Hesap aralığı satırının karģısında görüntülenecek tutar, hesap aralığı alanında tanımlanmıģ olan tüm muhasebe hesaplarının, hesap tutarı seçeneğiyle tipi belirlenmiģ olan tutarlarının toplanmasıyla hesaplanır. Alan Adı Tanım Kodu Tanım Adı Hesap Aralığı İşlem Türü - Eklenecek - Çıkarılacak - İşleme Girmeyecek Hesap Tutarı - Bakiye - Borç - Alacak - Borç Bakiyesi - Alacak Bakiyesi - Artış - Azalış - Dönem Başı Bakiye - Dönem Sonu Bakiye - Dönem içi Borç - Dönem içi Alacak Kullanılacak Döviz Kuru - Rapor Tarihindeki Kur - İşlem Tarihindeki Kurlar Açıklama Hesap aralığına ait bilgiye bir satır kodu vermek için kullanılır. Bu kod kırılmalı yapıya uygun Ģekilde kullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. Tanım kodu ne olursa olsun, bir hesap grubu satırına baģka satırlar alt satır olarak bağlanamaz. Yani bir hesap grubuna ait tutar bilgisi, baģka satırlardan etkilenmeyip sadece tanımlanmıģ olan hesapların tutarlarına (borç, alacak vb.) göre oluģturulur. Kodu girilen hesap aralığı satırının açıklaması girilir. Bu açıklama tablo raporunda hesap aralığı kodunun yanında görüntülenir. (Muhasebedeki hesap açıklamaları gibi) Hesap planında muhasebe koduna göre sıralı olan hesaplardan tutarları satır toplamını etkileyecek olanlarının baģlangıç ve bitiģ muhasebe kodları girilir. Bu iģlem sonucunda baģlangıç ve bitiģ dahil olmak üzere o aralıkta yer alan tüm hesapların tutarları (borç, alacak vb.) toplamı hesap aralığı satırının tutarını oluģturur. Bu bilgi tanımladığımız hesap aralığı satırına ait tutarın, daha sonraki satırlarda yer alan Ara toplam ve Genel Toplam maddelerini ne Ģekilde etkileyeceğini gösterir. Bunun yanısıra tanımladığımız hesap aralığı satırı, kodlamasından dolayı baģka bir grubun alt satırı olarak kullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu ne Ģekilde etkileyeceği de bu seçeneğe göre belirlenir. Hesap aralığı olarak tanımlanmıģ olan muhasebe hesaplarının tutarlarının hangi tür bilgiler üzerinden hesaplanacağını belirtir Burada belirtilen tutar türü, hesap aralığında yer alan tüm hesaplar için geçerlidir. Örneğin hesap aralığı seçilmiģ ve hesap tutarı da borç olarak seçilmiģse mali tablo raporunda bu satırın karģısına gelecek tutar bilgisi, 100 ile 150 kodlu hesaplar arasındaki tüm hesapların tablo tarihindeki borçları toplanarak hesaplanır. Hesap tutarı parametrelerinin detayları ayrıca açıklanacaktır. Tablo raporu dövizli olarak alındığında, hesap satırında yer alan tutarın dövizli olarak hesaplanması gereklidir. Bunun için; Rapor Tarihindeki Kur seçilirse; Tutar yerel para birimi üzerinden hesaplanır. Hesaplanan rakam raporun alındığı tarihteki raporlama dövizi kuruna bölünerek dövizli tutar bulunur. (Yani, tablo çarpanında olduğu gibi yerel tutarlar sabit bir sayıya bölünmüģ olur) İşlem Tarihindeki Kurlar seçilirse Tutarlar, muhasebe hesap kartına bağlı olarak tutulan aylık raporlama dövizi toplamları (borç, alacak, b.bakiye, a.bakiye) üzerinden Genel Muhasebe 130

131 Raporlama - Basılacak - Basılmayacak Ters Bakiye - Listelenecek - Listelenmeyecek Hesap Karakteri - Borç - Alacak Karşılaştırma Kodları hesaplanır. Yani yerel para birimi cinsinden bilgiler hiçbir aģamada kullanılmaz. Sonuçta muhasebe hesap kartlarındaki aylık dövizli toplamlar, muhasebe iģlemlerinin yapıldığı tarihlerdeki kurlardan güncellendiği için mali tablo, iģlem tarihlerindeki kurlar üzerinden alınmıģ olur. TanımlamıĢ olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülenmemesini istiyorsak bu seçenek kullanılabilir. Bu seçeneğin etkisi tamamen görüntüsel olup hesap aralığı satırının sadece tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dıģında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmıģ gibi davranılarak, ara toplam, genel toplam, üst grup toplamı iģlemlerinde hesaba katılır. Bu satıra ait hesaplanan toplam tutar bilgisi eğer negatif oluyorsa, buradaki seçeneğe göre, tablo raporunda o satırın karģısında tutar bilgisinin görünmemesi sağlanabilir. (Yani tutar negatifse görüntülenmesin diyebiliyoruz) Burada belirtilen hesap karakteri yukarıda açıklanmıģ olan hesap tutarı parametresiyle bağlantılı olarak çalıģır ve bakiye, ArtıĢ ve AzalıĢ bilgilerinin hesaplanmasını etkiler. ġöyle ki, Hesap karakteri borç ise Bakiye = borç - alacak Hesap karakteri alacak ise Bakiye = alacak - borç olarak bulunur. Dolayısıyla bu yön farklılığından ArtıĢ = D.sonu bakiye - D.baĢı bakiye (eğer pozitif ise) AzalıĢ = D.sonu bakiye - D.baĢı bakiye (eğer negatif ise) bilgileri de etkilenir. Ġlgili mali tablo raporu alınırken üst hesapları oluģturan alt hesapların ya da diğer bir deyiģle grupları oluģturan hesapların bu grupların bakiyesini hangi oranda etkilediklerini yüzde olarak görebilmek için ilgili hesapların kodlarının girildiği alandır. Kısaca genel toplamları etkileyen ara toplam ya da hesap toplamlarını birbiriyle karģılaģtırabilmek için gerekli olan tanım kodlarıdır. Misal; 01 Dönen Varlıklar grubu genel toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Değerler grubunun etkisini görmek için 01 Dönen Varlıklar Grup tanımındaki karģılaģtırma kodlarının ilkine 01.1 yazılmalıdır. Genel Muhasebe 131

132 Tutar Ne için kullanılır? Gerek dövizli mali tablolarda, gerekse nakit ve fon akıģ tablolarında bazı satırlara ait tutar bilgileri hesap planından elde edilememektedir. (XX hesabın içindeki nakit tutar, YY hesaptan ayrılan karģılıklar gibi). Bu gibi durumlar için mali tablo tanımlarında, tutar bilgisinin kullanıcı tarafından girileceği satırların tanımlamasına izin vermek gereklidir. ĠĢte tutar tipindeki satırlar bu iģlevi üstlenir. Tutar satırı gruplardan bağımsız olabileceği gibi, tanım koduna göre bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında gözönüne alınır. Nasıl hesaplanır? Herhangi bir hesaplama yapılmayıp, görüntülenecek tutar doğrudan kullanıcı tarafından girilir. Nerede girileceği aģağıda açıklanmıģtır. Alan Adı Tanım Kodu Tanım Adı İşlem Türü - Eklenecek - Çıkarılacak - İşleme Girmeyecek Tutar (Yerel) Tutar (Dövizli) Raporlama - Basılacak - Basılmayacak Ters Bakiye - Listelenecek - Listelenmeyecek Açıklama Tutara ait bilgiye bir satır kodu vermek için kullanılır. Bu kod kırılmalı yapıya uygun Ģekilde kullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. Tanım kodu ne olursa olsun, bir tutar satırına baģka satırlar alt satır olarak bağlanamaz. Yani bir Tutar satırına ait tutar bilgisi, baģka satırlardan etkilenmeyip sadece tanımlanmıģ olan tutara (yerel / dövizli) göre oluģturulur Kodu girilen tutar satırının açıklaması girilir. Bu açıklama tablo raporunda Tutar kodunun yanında görüntülenir. (Muhasebedeki hesap açıklamaları gibi) Bu bilgi tanımladığımız tutar satırına ait tutarın, daha sonraki satırlarda yer alan Ara toplam ve Genel Toplam maddelerini ne Ģekilde etkileyeceğini gösterir. Bunun yanısıra tanımladığımız tutar satırı, kodlamasından dolayı baģka bir grubun alt satırı olarak kullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu ne Ģekilde etkileyeceği de bu seçeneğe göre belirlenir. Tablo raporunda bu satıra ait açıklamanın karģısında görülmek istenen ve satırla ilgili hesaplamalara katılması istenen tutar yerel para birimi cinsinden bu alana girilir. Tablo raporu dövizli olarak alındığında, bu satıra ait açıklamanın karģısında görülmek istenen ve satırla ilgili hesaplamalara katılması istenen tutar raporlama dövizi cinsinden bu alana girilir. TanımlamıĢ olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülenmemesini istiyorsak bu seçenek kullanılabilir. Bu davranılarak, ara toplam, genel toplam, üst grup toplamı iģlemlerinde hesaba katılır. TanımlamıĢ olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülenmemesini istiyorsak bu seçenek kullanılabilir. Bu seçeneğin etkisi tamamen görüntüsel olup tutar satırının sadece tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dıģında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmıģ gibi davranılarak, ara toplam, genel toplam, üst grup toplamı iģlemlerinde hesaba katılır. Genel Muhasebe 132

133 Formül Ne için kullanılır? Mali tablo satırlarında bazı ara toplam satırları (ara bilgiler demek daha doğru), sadece kendinden yukarıdaki grupların toplanması veya çıkarılmasından oluģmaz. O grupların içinden bazı satırların toplama veya çıkarma iģlemine katılmaması ya da bir katsayıyla çarpılarak katılması gerekebilir. Ya da daha aģağıda yer alan bir gruptaki bazı hesap satırlarının iģleme dahil edilmesi gerekebilir. Bunun gibi karıģık durumlarda grup veya ara toplam tanımı yapmak sorunu çözmez. Bunun için, satır toplamını hangi tablo satırlarının ne Ģekilde etkileyeceğinin formül Ģeklinde girilebildiği tanımlara ihtiyaç vardır. Formül satırı her zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında gözönüne alınmaz. Bu nedenle tanım kodu bilgisine gerek yoktur. (Sadece açıklaması yeterlidir) Nasıl hesaplanır? Formül satırının tutarı, Formül tanımı alanında girilmiģ olan bilgiler değerlendirilerek hesaplanır. Bu bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Alan Adı Açıklama Formül Tanımı Açıklama Tablo raporunda formül satırının yerinde görüntülenecek açıklama burada girilir. Formül satır açıklamasının karģısında yer alacak tutar bilgisi Bu formülde tablo satırlarına ait tanım kodları, baģlarına P harfi getirilerek (Parametrenin ilk harfi) değiģken olarak kullanılır. Bu değiģkenler arasında ve sabit sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme iģlemleri yapılabilir. (Ġndirim ve masraf kartlarındaki hesaplamalar gibi.) Örnek olarak tabloda tanım kodları 12 ve 45 olan iki satırın tutarları 50 TL ve 100 TL olsun. Bir formül satırında bu iki satırın toplamının yarısını hesaplatmak istersek, formül tanımı alanına (P12 + P45) / 2 yazmak yeterlidir. Sonuç olarak tablo raporunda bu satırın karģısında 75 TL yazar. Genel Muhasebe 133

134 Ara Toplam Ne için kullanılır? Tablo raporunun herhangi bir satırına gelindiğinde, o ana kadar listelenmiģ satırların toplamının veya farkının alındığı bir satır eklemek gerekebilir. Bu iģlevi ara toplam satırı yerine getirir. Ara toplam satırı her zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında gözönüne alınmaz. Nasıl hesaplanır? Bir ara toplam satırının tutarını bulmak için yapılan iģlemlere sadece baģka bir satırın alt hesabı olmayan satırlar katılır. Bu satırların da iģlemi ne Ģekilde etkileyeceği o satır tanımlarındaki iģlem türü parametresine bakılarak belirlenir (eklenecek / çıkarılacak / iģleme girmeyecek). Daha önceki satırlarda listelenen ara veya genel toplam satırları ile formül satırları da ara toplamı etkilemez Alan Adı Açıklama Açıklama Tablo raporunda ara toplam satırının yerinde görüntülenecek olan açıklama girilir. Genel Muhasebe 134

135 Genel Toplam Ne için kullanılır? Tablo raporunun herhangi bir yerinde, ya da tablo sonunda, tabloda yer alan tüm satırların toplamının veya farkının alındığı bir satır eklemek gerekebilir. Bu iģlevi genel toplam satırı yerine getirir. Genel toplam satırı her zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında gözönüne alınmaz. Nasıl hesaplanır? Bir genel toplam satırının tutarını bulmak için yapılan iģlemlere sadece baģka bir satırın alt hesabı olmayan satırlar katılır. Bu satırların da iģlemi ne Ģekilde etkileyeceği o satır tanımlarındaki iģlem türü parametresine bakılarak belirlenir (eklenecek /çıkarılacak /iģleme girmeyecek) Daha önceki satırlarda listelenen ara veya genel toplam satırları ile formül satırları da genel toplamı etkilemez. Ara toplam satırından tek farkı, genel toplam satırı tablonun neresine konursa konsun tutarı değiģmez ve bu tutar tabloda yer alan tüm bağımsız satırlar üzerinden hesaplanır. Alan Adı Açıklama Açıklama Tablo raporunda genel toplam satırının yerinde görüntülenecek olan açıklama girilir. Genel Muhasebe 135

136 Kar/Zarar Ne için kullanılır? Bu seçenek yalnızca Bilânço tanımlarında kullanılır. Bilanço tablosu alındığı dönemde muhasebe iģlemleri tamamlanmamıģ ise (örneğin gelir ve gider hesaplarının bilanço hesaplarına aktarımı yapılmamıģ ise, yansıtma iģlemleri tamamlanmadıysa vb.) ya da aktif ve pasif bölümündeki tanımlı satırlarda eksiklik veya yanlıģlık var ise, rapor tamamlandığında aktif ve pasif hesaplar arasında bir fark oluģur. Bu farkın, tablo satırları arasında görüntülenmesi için (kar / zarar) tanımı kullanılır. Kar/zarar satırı her zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Nasıl hesaplanır? Tablo raporunda Kar/zarar satırının karģısında görüntülenen tutar Ģu Ģekilde hesaplanır. KAR / ZARAR = Aktifler satırlarının Genel toplamı - Pasifler satırlarının Genel Toplamı Hesaplanan tutar pozitif veya negatif iģaretiyle beraber tablonun kar/zarar satırı karģısında görüntülenir. Not: Kar veya Zarar satırı kural olarak bilançonun Pasifler tarafına konulmalıdır. Ancak bu kullanıcı tarafından bilinmesi gereken bir bilgi olduğundan program tarafından böyle bir kısıtlama yapılmaz. Alan Adı Kar Açıklaması Zarar Açıklaması Açıklama Aktif toplamı - Pasif toplamı pozitif ise Kar / zarar satırında bu açıklama yer alır Negatif ise Genel Muhasebe 136

137 Sayfa Düzeni Ne için kullanılır? Mali tablo raporunu görüntüsel olarak düzenlemek için kullanılır. Ġstenen tablo satırları arasında boģ satırlar bırakılmasını ya da tablonun bazı bölümlerinin tek veya çift çizgili satırlar oluģturarak diğer bölümlerden ayrı görüntülenmesini sağlar. Alan Adı Boş Satır Tek Çizgi Çift Çizgi Açıklama Tablo raporunda tanımlandığı noktada bir boģ satır oluģturur. Tablo raporunda tanımlandığı noktada -- karakterlerinden oluģan bir satır oluģturur. Tablo raporunda tanımlandığı noktada == karakterlerinden oluģan bir satır oluģturur. Genel Muhasebe 137

138 Mali Tablo Raporları Bilanço bir iģlemenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Bilanço tablosu tanımı Ana kayıtlar altında yer alan Mali tablo tanımları seçeneği ile kaydedilir. Bilanço raporu filtre seçenekleri Ģunlardır: Bilanço Tablosu Filtre Mali Dönem Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Seviyesi... e eşit Hesaplama - Yerel Para Birimi - Dövizli Rap dövizi Kuru Listeleme - Hepsi - Bakiye Verenler Tablo Çarpanı... e eşit Para birimi Değeri Tablonun alınacağı mali dönemi belirtmek için kullanılır. BaĢlangıç veya bitiģ olarak seçilebilecek değerler: AçılıĢ Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonraki yılın 1. ayı Bu filtre ticari sistemdeki tüm raporlardaki tarih aralığı filtresine benzer Ģekilde çalıģır. Tek fark seçimin gün değil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda baģlangıç ayı seçildiğinde, raporun gün olarak baģlangıç tarihi seçilen ayın ilk günü, BitiĢ ayı seçildiğinde, raporun gün olarak bitiģ tarihi Seçilen ayın son günü olur. BaĢlangıç ve bitiģ günleri hesaplamalara dahil edilir. Bu duruma uymayan sadece açılıģlardır. Eğer açılıģ seçimi yapılırsa sadece açılıģ fiģleri dikkate alınır. BitiĢ ayı baģlangıç ayından küçük olamaz. Hesap tutarları burada belirlenen tarih aralığına göre hesaplanır. Bu filtre muhasebe raporlarındakine benzer Ģekilde kullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun Ģekilde oluģturulmuģ ise raporda çeģitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluģur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar Ģeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.(bkz, Tablo parametreleri) Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan "kullanılacak döviz kuru" parametresi göz önüne alınır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Hesaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olarak burada verilen sayıya bölündükten sonra görüntülenir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Burada girilen metin tipi bilgi, tablo baģlığında raporun hangi para birimi üzerinden ve Genel Muhasebe 138

139 ... e eşit hangi tablo çarpanına göre alındığı yazılırken kullanılır. Rapor Başlığı Tablo raporu alınırken görüntülenen genel baģlık girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Rapor Alt Tablo raporu alınırken görüntülenen ikinci baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. Başlığı öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Aktifler Grup Tablo raporu alınırken görüntülenen aktifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. Başlığı öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Pasifler Grup Tablo raporu alınırken görüntülenen pasifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. Başlığı Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Dipnot Tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun Basımı arkasından görüntülenmesini sağlar. - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı Evet Hayır Düzeltme Tarihi İşyeri Numarası Bölüm Numarası Masraf Merkezi Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Dönemi Karşılaştırma Yılı Bilançonun enflasyona göre düzeltilmiģ değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiģ değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Düzeltme tarihi bu filtre ile verilir. Mali tablo raporunun hangi iģyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe iģlemleri yapılırken kaydedildikleri masraf merkezlerine göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer masraf merkezi kodu verilmiģse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin masraf merkezi rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç.bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma döneminin belirtilmesinde kullanılır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma yılının belirtilmesinde kullanılır. Genel Muhasebe 139

140 Kar/Zarar Tablosu Kar/Zarar tablosu bir iģletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle yaptığı giderleri tasnifli Ģekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu kar veya zarar olarak özetleyen tablodur. Kar/Zarar tablosu rapor filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Mali Dönem Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Seviyesi... e eşit Hesaplama - Yerel Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listeleme - Hepsi - Bakiye Verenler Tablo Çarpanı... e eşit Para birimi... e eşit Rapor Başlığı Değeri Tablonun alınacağı mali dönemi belirtmek için kullanılır. BaĢlangıç veya bitiģ olarak seçilebilecek değerler: AçılıĢ Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonraki yılın 1. ayı Bu filtre ticari sistemdeki tüm raporlardaki tarih aralığı filtresine benzer Ģekilde çalıģır. Tek fark seçimin gün değil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda baģlangıç ayı seçildiğinde, raporun gün olarak baģlangıç tarihi seçilen ayın ilk günü, BitiĢ ayı seçildiğinde, raporun gün olarak bitiģ tarihi Seçilen ayın son günü olur. BaĢlangıç ve bitiģ günleri hesaplamalara dahil edilir. Bu duruma uymayan sadece açılıģlardır. Eğer açılıģ seçimi yapılırsa sadece açılıģ fiģleri dikkate alınır. BitiĢ ayı baģlangıç ayından küçük olamaz. Hesap tutarları burada belirlenen tarih aralığına göre hesaplanır. Bu filtre muhasebe raporlarındakine benzer Ģekilde kullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun Ģekilde oluģturulmuģ ise raporda çeģitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluģur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar Ģeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.(bkz, Tablo parametreleri) Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan "kullanılacak döviz kuru" parametresi göz önüne alınır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Hesaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olarak burada verilen sayıya bölündükten sonra görüntülenir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Burada girilen metin tipi bilgi, tablo baģlığında raporun hangi para birimi üzerinden ve hangi tablo çarpanına göre alındığı yazılırken kullanılır. Tablo raporu alınırken görüntülenen genel baģlık girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin Genel Muhasebe 140

141 Rapor Alt Başlığı Aktifler Grup Başlığı Pasifler Grup Başlığı Tablo Başlığı Dipnot Basımı - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı Evet Hayır Düzeltme Tarihi İşyeri Numarası Bölüm Numarası Masraf Merkezi Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Dönemi Karşılaştırma Yılı öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen ikinci baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen aktifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen pasifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen üçüncü baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. Tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesini sağlar. Bilançonun enflasyona göre düzeltilmiģ değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiģ değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Düzeltme tarihi bu filtre ile verilir. Mali tablo raporunun hangi iģyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe iģlemleri yapılırken kaydedildikleri masraf merkezlerine göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer masraf merkezi kodu verilmiģse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin masraf merkezi rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç.bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma döneminin belirtilmesinde kullanılır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma yılının belirtilmesinde kullanılır. Genel Muhasebe 141

142 Satışların Maliyeti Tablosu SatıĢların maliyeti tablosu bir iģletmenin dönem içindeki malzeme hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme, ticari mal ve satılan hizmetlerin maliyetini gösteren tablodur. Rapor filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Mali Dönem Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Seviyesi... e eşit Hesaplama - Yerel Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listeleme - Hepsi - Bakiye Verenler Tablo Çarpanı... e eşit Para Birimi... e eşit Rapor Başlığı Değeri Tablonun alınacağı mali dönemi belirtmek için kullanılır. BaĢlangıç veya bitiģ olarak seçilebilecek değerler: AçılıĢ Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonraki yılın 1. ayı Bu filtre ticari sistemdeki tüm raporlardaki tarih aralığı filtresine benzer Ģekilde çalıģır. Tek fark seçimin gün değil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda baģlangıç ayı seçildiğinde, raporun gün olarak baģlangıç tarihi seçilen ayın ilk günü, BitiĢ ayı seçildiğinde, raporun gün olarak bitiģ tarihi Seçilen ayın son günü olur. BaĢlangıç ve bitiģ günleri hesaplamalara dahil edilir. Bu duruma uymayan sadece açılıģlardır. Eğer açılıģ seçimi yapılırsa sadece açılıģ fiģleri dikkate alınır. BitiĢ ayı baģlangıç ayından küçük olamaz. Hesap tutarları burada belirlenen tarih aralığına göre hesaplanır. Bu filtre muhasebe raporlarındakine benzer Ģekilde kullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun Ģekilde oluģturulmuģ ise raporda çeģitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluģur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar Ģeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.(bkz, Tablo parametreleri) Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan "kullanılacak döviz kuru" parametresi göz önüne alınır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Hesaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olarak burada verilen sayıya bölündükten sonra görüntülenir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Burada girilen metin tipi bilgi, tablo baģlığında raporun hangi para birimi üzerinden ve hangi tablo çarpanına göre alındığı yazılırken kullanılır. Tablo raporu alınırken görüntülenen genel baģlık girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Genel Muhasebe 142

143 Rapor Alt Başlığı Aktifler Grup Başlığı Pasifler Grup Başlığı Tablo Başlığı Dipnot Basımı - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı Evet Hayır Düzeltme Tarihi İşyeri Numarası Bölüm Numarası Masraf Merkezi Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Dönemi Karşılaştırma Yılı Tablo raporu alınırken görüntülenen ikinci baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen aktifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen pasifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen üçüncü baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. Tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesini sağlar. Bilançonun enflasyona göre düzeltilmiģ değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiģ değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Düzeltme tarihi bu filtre ile verilir. Mali tablo raporunun hangi iģyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe iģlemleri yapılırken kaydedildikleri masraf merkezlerine göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer masraf merkezi kodu verilmiģse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin masraf merkezi rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç.bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma döneminin belirtilmesinde kullanılır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma yılının belirtilmesinde kullanılır. Genel Muhasebe 143

144 Fon Akım Tablosu Fon akıģ tablosu belirli bir dönem içinde iģletmenin sağladığı mali kaynakları ve bunların kullanıģ yerlerini göstermek suretiyle iģletmenin söz konusu dönemdeki mali iģlemlerini özetleyen tablodur. Rapor filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Mali Dönem Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Seviyesi... e eşit Hesaplama - Yerel Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listeleme - Hepsi - Bakiye Verenler Tablo Çarpanı... e eşit Para Birimi... e eşit Rapor Başlığı Değeri Tablonun alınacağı mali dönemi belirtmek için kullanılır. BaĢlangıç veya bitiģ olarak seçilebilecek değerler: AçılıĢ Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonraki yılın 1. ayı Bu filtre ticari sistemdeki tüm raporlardaki tarih aralığı filtresine benzer Ģekilde çalıģır. Tek fark seçimin gün değil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda baģlangıç ayı seçildiğinde, raporun gün olarak baģlangıç tarihi seçilen ayın ilk günü, BitiĢ ayı seçildiğinde, raporun gün olarak bitiģ tarihi Seçilen ayın son günü olur. BaĢlangıç ve bitiģ günleri hesaplamalara dahil edilir. Bu duruma uymayan sadece açılıģlardır. Eğer açılıģ seçimi yapılırsa sadece açılıģ fiģleri dikkate alınır. BitiĢ ayı baģlangıç ayından küçük olamaz. Hesap tutarları burada belirlenen tarih aralığına göre hesaplanır. Bu filtre muhasebe raporlarındakine benzer Ģekilde kullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun Ģekilde oluģturulmuģ ise raporda çeģitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluģur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar Ģeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.(bkz, Tablo parametreleri) Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan "kullanılacak döviz kuru" parametresi göz önüne alınır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Hesaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olarak burada verilen sayıya bölündükten sonra görüntülenir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Burada girilen metin tipi bilgi, tablo baģlığında raporun hangi para birimi üzerinden ve hangi tablo çarpanına göre alındığı yazılırken kullanılır. Tablo raporu alınırken görüntülenen genel baģlık girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin Genel Muhasebe 144

145 Rapor Alt Başlığı Aktifler Grup Başlığı Pasifler Grup Başlığı Tablo Başlığı Dipnot Basımı - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır Düzeltme Tarihi İşyeri Numarası Bölüm Numarası Masraf Merkezi Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Dönemi Karşılaştırma Yılı öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen ikinci baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen aktifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen pasifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen üçüncü baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. Tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesini sağlar. Bilançonun enflasyona göre düzeltilmiģ değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiģ değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Düzeltme tarihi bu filtre ile verilir. Mali tablo raporunun hangi iģyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe iģlemleri yapılırken kaydedildikleri masraf merkezlerine göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer masraf merkezi kodu verilmiģse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin masraf merkezi rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç.bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma döneminin belirtilmesinde kullanılır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma yılının belirtilmesinde kullanılır. Genel Muhasebe 145

146 Nakit Akış Tablosu Nakit akıģ tablosu bir hesap döneminde oluģan para akımı, para giriģ ve çıkıģlarını kaynakları ve kullanılıģ yerleri ile birlikte gösteren tablodur. Rapor filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Mali Dönem Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Seviyesi... e eşit Hesaplama - Yerel Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listeleme - Hepsi - Bakiye Verenler Tablo Çarpanı... e eşit Para Birimi... e eşit Rapor Başlığı Değeri Tablonun alınacağı mali dönemi belirtmek için kullanılır. BaĢlangıç veya bitiģ olarak seçilebilecek değerler : AçılıĢ Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonraki yılın 1. ayı Bu filtre ticari sistemdeki tüm raporlardaki tarih aralığı filtresine benzer Ģekilde çalıģır. Tek fark seçimin gün değil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda baģlangıç ayı seçildiğinde, raporun gün olarak baģlangıç tarihi seçilen ayın ilk günü, BitiĢ ayı seçildiğinde, raporun gün olarak bitiģ tarihi Seçilen ayın son günü olur. BaĢlangıç ve bitiģ günleri hesaplamalara dahil edilir. Bu duruma uymayan sadece açılıģlardır. Eğer açılıģ seçimi yapılırsa sadece açılıģ fiģleri dikkate alınır. BitiĢ ayı baģlangıç ayından küçük olamaz. Hesap tutarları burada belirlenen tarih aralığına göre hesaplanır. Bu filtre muhasebe raporlarındakine benzer Ģekilde kullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun Ģekilde oluģturulmuģ ise raporda çeģitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluģur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar Ģeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.(bkz, Tablo parametreleri) Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan "kullanılacak döviz kuru" parametresi göz önüne alınır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Hesaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olarak burada verilen sayıya bölündükten sonra görüntülenir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Burada girilen metin tipi bilgi, tablo baģlığında raporun hangi para birimi üzerinden ve hangi tablo çarpanına göre alındığı yazılırken kullanılır. Tablo raporu alınırken görüntülenen genel baģlık girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Genel Muhasebe 146

147 Rapor Alt Başlığı Aktifler Grup Başlığı Pasifler Grup Başlığı Tablo Başlığı Dipnot Basımı - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır Düzeltme Tarihi İşyeri Numarası Bölüm Numarası Masraf Merkezi Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Dönemi Karşılaştırma Yılı Tablo raporu alınırken görüntülenen ikinci baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen aktifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen pasifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen üçüncü baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. Tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesini sağlar. Bilançonun enflasyona göre düzeltilmiģ değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiģ değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Düzeltme tarihi bu filtre ile verilir. Mali tablo raporunun hangi iģyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe iģlemleri yapılırken kaydedildikleri masraf merkezlerine göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer masraf merkezi kodu verilmiģse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin masraf merkezi rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç.bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma döneminin belirtilmesinde kullanılır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma yılının belirtilmesinde kullanılır. Genel Muhasebe 147

148 Kar Dağıtım Tablosu Kar dağıtım tablosu bir Ģirketin dönem karını, bu kardan ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarını açıkça gösteren ve Ģirketin hisse baģına düģen kar ile temettü tutarını gösteren tablodur. Rapor filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Mali Dönem Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Seviyesi... e eşit Hesaplama - Yerel Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listeleme - Hepsi - Bakiye Verenler Tablo Çarpanı... e eşit Para Birimi... e eşit Rapor Başlığı Değeri Tablonun alınacağı mali dönemi belirtmek için kullanılır. BaĢlangıç veya bitiģ olarak seçilebilecek değerler : AçılıĢ Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonraki yılın 1. ayı Bu filtre ticari sistemdeki tüm raporlardaki tarih aralığı filtresine benzer Ģekilde çalıģır. Tek fark seçimin gün değil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda baģlangıç ayı seçildiğinde, raporun gün olarak baģlangıç tarihi seçilen ayın ilk günü, BitiĢ ayı seçildiğinde, raporun gün olarak bitiģ tarihi Seçilen ayın son günü olur. BaĢlangıç ve bitiģ günleri hesaplamalara dahil edilir. Bu duruma uymayan sadece açılıģlardır. Eğer açılıģ seçimi yapılırsa sadece açılıģ fiģleri dikkate alınır. BitiĢ ayı baģlangıç ayından küçük olamaz. Hesap tutarları burada belirlenen tarih aralığına göre hesaplanır. Bu filtre muhasebe raporlarındakine benzer Ģekilde kullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun Ģekilde oluģturulmuģ ise raporda çeģitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluģur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar Ģeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.(bkz, Tablo parametreleri) Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan "kullanılacak döviz kuru" parametresi göz önüne alınır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Hesaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olarak burada verilen sayıya bölündükten sonra görüntülenir. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Burada girilen metin tipi bilgi, tablo baģlığında raporun hangi para birimi üzerinden ve hangi tablo çarpanına göre alındığı yazılırken kullanılır. Tablo raporu alınırken görüntülenen genel baģlık girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin Genel Muhasebe 148

149 Rapor Alt Başlığı Aktifler Grup Başlığı Pasifler Grup Başlığı Tablo Başlığı Dipnot Basımı - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır Düzeltme Tarihi İşyeri Numarası Bölüm Numarası Masraf Merkezi Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Dönemi Karşılaştırma Yılı öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen ikinci baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen aktifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen pasifler kısmının baģlığı girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırken görüntülenen üçüncü baģlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. Tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesini sağlar. Bilançonun enflasyona göre düzeltilmiģ değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiģ değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Düzeltme tarihi bu filtre ile verilir. Mali tablo raporunun hangi iģyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe iģlemleri yapılırken kaydedildikleri masraf merkezlerine göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer masraf merkezi kodu verilmiģse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin masraf merkezi rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç.bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma döneminin belirtilmesinde kullanılır. Tablonun birden fazla mali dönemi içerecek Ģekilde alınması durumunda karģılaģtırma yılının belirtilmesinde kullanılır. Genel Muhasebe 149

150 Net Parasal Pozisyon Kar-Zarar Tablosu Enflasyon döneminde, parasal varlık veya parasal borçların fiyat düzeyine bağlanmadığı ortamda, parasal borçlardan fazla parasal varlık bulunduran iģletmeler satınalma gücü kaybına uğrar. Diğer taraftan parasal varlıklardan fazla parasal borcu olan iģletmeler ise, satın alma gücü kazanır. Bu nedenle parasal varlık ve parasal borçlar farkından doğan kazanç ve kayıplar dönem karının belirlenmesinde dikkate alınır (TMS 2, madde 20) Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu'na, Genel Muhasebe/Mali Tablo Tanımları/Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu menüsü ile ulaģılır. Tablonun amacı, herhangi bir dönem içinde parasal varlıkları elde bulundurmaktan dolayı uğranan kayıplarla, borçlu olmaktan dolayı elde edilen kazançların hesaplanması ve net kazanç/kaybın saptanmasıdır. Menü ile ulaģılan ekranda kullanıcı standart tablo tanımı ekleyip üzerinde değiģiklik yapabileceği gibi boģ tanım ekleyerek özel bir tanım da yapabilir. Standart tanım üç seviyeli olup kaçıncı seviyeye kadar açılım yapılacağı filtrelerde belirtilecektir. Bununla birlikte sütunlarda hem tarihi değerler hem de düzeltilmiģ değerler listelenecektir. Seviyelere göre tanımlar ve tipleri aģağıda verilmiģtir: 01 A - DÖNEM BAġI NET PARASAL POZĠSYON 01.1 DönembaĢı Parasal (Net) Varlıklar 01.2 DönembaĢı Parasal (Net) Yükümlülükler (-) 02 B - DÖNEM ĠÇĠNDE NET PARASAL POZĠSYONDA ARTIġ YARATAN ĠġLEMLER (+) Tanım Tipi Raporlama (Basılacak/ basılmayacak) ı) Hesap Hesap Hesap (Aralığ Tutarı Karakteri Grup Basılacak Grup Basılacak Grup Basılacak Grup Basılacak SatıĢlar Grup Basılacak a) Yurtiçi Satışlar Hesap Basılmayacak 600 Alacak Borç b) Yurtdışı Satışlar Hesap Basılmayacak 601 Alacak Borç c) Diğer Gelirler Hesap Basılmayacak 602 Alacak Borç d) Satıştan İadeler (-) Hesap Basılmayacak 610 Bakiye Borç e) Satış İskontoları (-) Hesap Basılmayacak 611 Bakiye Borç f) Diğer İndirimler (-) Hesap Basılmayacak 612 Bakiye Borç Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar a) İştiraklerden Temettü Gelirleri b) Bağlı Ortaklılardan Temettü Gelirleri Grup Basılacak Hesap Basılmayacak 640 Hesap Basılmayacak 641 Alacak Borç Alacak Borç c) Faiz Gelirleri Hesap Basılmayacak 642 Alacak Borç d) Komisyon Gelirleri Hesap Basılmayacak 643 Alacak Borç e) Konusu Kalmayan Karşılıklar f) Menkul Kıymet Satış Karları Hesap Basılmayacak 644 Hesap Basılmayacak 645 Alacak Borç Alacak Borç g) Kambiyo Karları Hesap Basılmayacak 646 Alacak Borç h) Reeskont Faiz Hesap Basılmayacak 647 Alacak Borç TARİHİ DÜZELTİLMİŞ Genel Muhasebe 150

151 Giderleri i) Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar Olağanüstü Gelirler ve Karlar a) Önceki Dönem Gelir ve Karları b) Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesap Basılmayacak 649 Alacak Borç Grup Basılacak Hesap Basılmayacak 671 Hesap Basılmayacak 679 Alacak Borç Alacak Borç Maddi Duran Varlık SatıĢ Grup Basılacak Bedeli Finansal Duran Varlık SatıĢ Bedeli Diğer Parasal Olmayan Varlık AzalıĢları Sermaye Artırımı (YDDF vbn. Hariç) Grup Basılacak Grup Basılacak Grup Basılacak a) Sermaye Hesap Basılmayacak 500 Bakiye Borç b) Ödenmemiş Sermaye (-) Hesap Basılmayacak 501 Bakiye Borç Emisyon Primi Grup Basılacak Diğer Parasal Olmayan Yükümlülüklerdeki ArtıĢlar 03 C - DÖNEM ĠÇĠNDE NET PARASAL POZĠSYONDA AZALIġ YARATAN ĠġLEMLER (-) Grup Basılacak Grup Basılacak Üretim Giderleri Grup Basılacak a) Dolaysız Ġlk Mad. ve Malz. AlıĢları (Giderleri) Hesap Basılacak 710 Bakiye Borç b) Dolaysız ĠĢçilik Giderleri Hesap Basılacak 720 Bakiye Borç c) Genel Üretim Giderleri Hesap Basılacak 730 Bakiye Borç Diğer Stok Alımları Hesap Basılacak 157 Bakiye Borç Faaliyet Giderleri Grup Basılacak a) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri b) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri Hesap Basılacak 630 Bakiye Borç Hesap Basılacak 631 Bakiye Borç c) Genel Yönetim Giderleri Hesap Basılacak 632 Bakiye Borç Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar Grup Basılacak a) Komisyon Giderleri Hesap Basılmayacak 653 Bakiye Borç b) Karşılık Giderleri Hesap Basılmayacak 654 Bakiye Borç c) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesap Basılmayacak 655 Bakiye Borç d) Kambiyo Zararları Hesap Basılmayacak 656 Bakiye Borç e) Reeskont Faiz Giderleri f) Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesap Basılmayacak 657 Hesap Basılmayacak 659 Bakiye Borç Bakiye Borç Finansman Giderleri Grup Basılacak a) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesap Basılmayacak 660 Bakiye Borç Genel Muhasebe 151

152 b) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Olağanüstü Giderler ve Zararlar a) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları b) Önceki Dönem Gider ve Zararları c) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Hesap Basılmayacak 661 Bakiye Borç Grup Basılacak Hesap Basılmayacak 680 Hesap Basılmayacak 681 Hesap Basılmayacak 689 Bakiye Borç Bakiye Borç Bakiye Borç Grup Basılacak Temettü Ödemeleri Grup Basılacak Maddi Duran Varlık Alım Bedeli Finansal Duran Varlık Alım Bedeli Diğer Parasal Olmayan Varlık ArtıĢları Grup Basılacak Grup Basılacak Grup Basılacak Diğer Parasal Olmayan Grup Basılacak Yükümlülüklerdeki AzalıĢlar 04 D DÖNEM SONUNDA OLMASI GEREKEN NET PARASAL POZĠSYON (A+B-C) 05 F - NET PARASAL POZĠSYON KAR VEYA ZARARI (TarihiD- DüzeltilmiĢ D) Formül (1) Formül (2) Basılacak Basılacak Dönem Sonunda Olması Gereken Net Parasal Pozisyon P01+P02-P03 olarak hesaplanır. 2.Net Parasal Pozisyon Kar veya Zararı kalemi formülü R01+R02-R03 olacaktır. R ilgili satırın tarihi ve düzeltilmiģ değerleri arasındaki farkı verecektir. Öyleyse R01, Dönem BaĢı Net Parasal Pozisyonun tarihi ve düzeltilmiģ değeri arasındaki farkı verirken, R02 Dönemiçi Net Parasal Pozisyonda ArtıĢ yaratan ĠĢlemlerin, R03 ise Dönemiçi Net Parasal Pozisyonda AzalıĢ Yaratan ĠĢlemlerin tarihi ve düzeltilmiģ değerleri arasındaki farkı verir. Bu aynı zamanda D (Dönem Sonunda Olması Gereken Net Parasal Pozisyon'u da tarihi ve düzeltilmiģ değerleri arasındaki fark demektir. Net Parasal Pozisyon Kar veya Zararı kaleminin değeri 1. seviyeden düzeltilmiģ kolonunda listelenecektir. Grup ve hesaplar için ters bakiye: listelenecek ve iģlem türü: eklenecek Ģeklinde öndeğer gelecektir. Tablonun raporlanabilmesi için kullanılabilecek filtreler ise Ģunlardır: Mali Dönem Başlangıç Rapor Ayı Bitiş Rapor Ayı Rapor Seviyesi Listeleme Rapor Başlığı Rapor Alt Başlığı Tablo Başlığı Dipnot Basımı Grup Hepsi / Hareket Görenler BaĢlık giriģi BaĢlık giriģi BaĢlık giriģi Evet / Hayır Genel Muhasebe 152

153 İşyeri No Bölüm No Masraf Merkezi Kodu Tanımlı iģyerleri Tanımlı bölümler Genel Muhasebe 153

154 Konsolide Mali Tablolar Sistemde var olan mali tablolar konsolide olarak alınabilir. Mali tablo tanımları raporlamanın yapıldığı firmanın tanımlarını kullanır. Bilanço Kar/Zarar Tablosu SatıĢların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit AkıĢ Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Net Parasal Pozisyon Kar Dağıtım Tablosu mali tablo tanımları için rapor filtreleri Ģunlardır: Konsolidasyon Kodu: (Grup/Aralık) F10 ile firma konsolidasyon kodları penceresine ulaģılır. Zorunlu bir filtredir. Bir değer girilmeden rapor alınamaz. Konsolidasyon Açıklaması: (Grup/Aralık) F10 ile firma konsolidasyon kodları penceresine ulaģılır Düzeltme Kayıtları Firması: Konsolidasyonda dikkate alınacak düzeltme fiģlerinin hangi firmadan alınacağının belirlendiği çoklu seçim tipinde bir filtredir. Mali tablo raporlarında sütunlar dinamik bir yapıya kavuģturulur. Filtrede belirtilen konsolidasyon koduna sahip firma sayısı kadar geçmiģ ve cari dönem için sütun açılır. Düzeltme kayıtları firması olarak belirtilen firmadaki düzeltme fiģ toplamlarının listelemek için düzeltme kayıtları kolonu eklenir. Mali tablo tanımlarının dinamik kısmı aģağıdaki gibidir: Bilanço Kar/Zarar Tablosu SatıĢların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit AkıĢ Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Net Parasal Pozisyon Kar Dağıtım Tablosu Firma A Firma B GeçmiĢ Cari GeçmiĢ Cari Düzeltme Öncesi Konsolide Düzeltme Toplamları Konsolide YeĢil renkli kısım konsolidasyon kodu aynı olan firma sayısınca artar. Genel Muhasebe 154

155 Konsolide Finansal Raporlar Rapor Adı Toplam AlıĢ/SatıĢ Rakamları AlıĢlar/SatıĢlar Tablosu Borç/Alacak Durum Raporu Borç /Alacak Toplamları Ayrıntılı Ödeme/ Tahsilat Listesi Borç Takip Raporu Özet Adat Raporu Borç Dağılım Raporu Menü Dizisi Satınalma / SatıĢ / Raporlar / Konsolidasyon Raporları Finans / Raporlar / Konsolidasyon Raporları Yukarıdaki raporlar filtrede belirtilen konsolidasyon koduna göre birleģtirilip grup içi hareketler elenerek topluluğun grup dıģı yaptığı alıģ satıģ rakamları, ödeme tahsilat bilgileri ve borç alacak bilgilerine ulaģılır. Genel Muhasebe 155

156 Mali Konsolidasyon Mali tablolar, bir iģletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin iģletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Buna karģın, konsolide mali tablolar da aynı amacı gerçekleģtirmek için hazırlanmakta; ancak diğer mali tablolardan farklı olarak bu tablolar birden fazla iģletmenin iģlemlerini ifade etmektedir. Bir iģletmenin özellikle bilanço ve gelir tabloları gibi finansal tablolarının düzenlenmesi hem hukuki hem de ekonomik bir zorunluluk iken; konsolide mali tabloların hazırlanması sadece ekonomik bir zorunluluk taģımakta ve bu tabloların düzenlenmesinin hukuki bir özelliği bulunmamaktadır. Konsolide mali tablolar, ayrı tüzel kiģiliklere sahip iģletmelerin aktiflerinin, borçlarının, özkaynaklarının, gelirlerinin ve giderlerinin bir araya getirilmesi, diğer bir ifade ile ana Ģirketin tablolarıyla birleģtirilmesiyle elde edilen tablolardır. Tanımlar Konsolidasyon Kodları Birden fazla firma bilgilerinin tek bir firmaymıģ gibi listelenmesi için firmalara Konsolidasyon kodu giriģi yapılır. Yine ilgili firmalar içerisinde konsolidasyon raporlamasında dikkate alınacak kartların eģleģtirilebilmesi için Malzeme ve Cari Hesap kartlarına Konsolidasyon Kodu bilgisi girilmelidir. Konsolide raporlanmak istenen değerlerin gruplanması amacıyla; firma, malzeme ve cari hesap kartları için eklenen kodlardır. Kod tanımlarına Sistem ĠĢletmeni KuruluĢ Bilgileri Konsolidasyon tanımları menüsünden ulaģılır. Konsolidasyon Tanımları liste ekranı; yapılacak seçime göre listelenir. Genel Muhasebe 156

157 Firma Konsolidasyon Kodu Bilgileri konsolide olarak raporlanacak firmalar için seçilen kodlardır. Firma Konsolidasyon Kodu na, Firma ÇalıĢma Bilgileri alanından ulaģılır. F10 ile, Konsolidasyon Kodları ekranına ulaģılarak seçim yapılır. Malzeme Kartı Konsolidasyon Kodu Malzeme kartlarını gruplamak amacıyla seçilen kodlardır. Malzeme Kartı Konsolidasyon Kodu na, Malzeme Kartı Genel Bilgiler alanından ulaģılır. F10 ile, Konsolidasyon Kodları ekranına ulaģılarak seçim yapılır. Genel Muhasebe 157

158 Cari Hesap Kartı Konsolidasyon Kodu Cari Hesap kartlarını gruplamak amacıyla seçilen kodlardır. Cari Hesap Kartı Konsolidasyon Kodu na, Cari Hesap Kartı Diğer alanından ulaģılır. F10 ile, Konsolidasyon Kodları ekranına ulaģılarak seçim yapılır. Cari Hesap Kartı Grup Firma No Aynı Grup ġirkete bağlı firmaların Cari Hesap Kartı olarak tanımlanması durumu sözkonusu olduğunda, bu tanımların izlenebilmesi ve bu cari hesaplara bağlı hareketlerin istenirse- konsolide edilmemesi amacıyla tanımlanan kodlardır. Cari Hesap Kartı Grup Firma Numarasına, Cari Hesap Kartı Diğer alanından ulaģılır. F10 ile, Firma Tanımları ekranına ulaģılarak seçim yapılır. Firma, malzeme kartı ve cari hesap kartı konsolidasyon kodlarının tanımlanması ve kart tanımlarında seçilmesi sonrasında yapılması gereken herzamanki iģleyiģe devam etmektir. Malzeme, cari hesap ve muhasebe hareketi oluģturmak gibi. Sonrasında program konsolidasyon koduna göre bilgileri gruplar ve raporlamaktadır. Programda varolan tüm malzeme, muhasebe ve cari hesap hareketi oluģturan fiģlerde Grup Şirketi Hareketi seçim alanı mevcuttur. Hareket gören cari hesaptaki konsolidasyon kodu ile iģlem yapılan firmadaki konsolidasyon kodu aynı ise; Grup ġirketi Hareketi iģareti program tarafından otomatik olarak atılır. Kullanıcı bu iģareti kaldırabileceği gibi, firma bağlantısı olmayan bir cari hesap hareketine bu iģareti manuel olarak da iģaretleyebilir. Grup Ģirketi hareketi seçilmiģ fiģlerin muhasebeleģtirilmesi sonucu oluģan muhasebe fiģlerine Grup ġirketi Hareketi iģareti taģınır; Toplu MuhasebeleĢtirme iģlemi sırasında ise satır birleģtirme kriterleri arasında Grup ġirketi Hareketi iģaretinin olup olmadığına bakılır. Genel Muhasebe 158

159 Hareketler satır birleģtirme kriterlerine uygun olsalar dahi, Grup ġirketi Hareketi ortak özelliğine sahip değillerse ayrı muhasebeleģtirilir. UYGULAMALAR 1 ve 2 numaralı firmaların konsolidasyon kodu F_1 dir. 1 numaralı firmada tanımlı : A kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M_1, B kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M_2, C kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C_1, D kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C_2, E kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C_3 dür. 2 numaralı firmada tanımlı : F kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M_1, G kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M_2, H kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C_1, I kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C_2 dir. Tanımlı malzeme ve cari hesap kartları için herzamanki iģleyiģ devam eder; malzeme ve cari hesap hareketi oluģturulur. Hareketler sonrası alınacak raporlarda; ortak konsolidasyon koduna sahip firmalarda kayıtlı, ortak konsolidasyon koduna sahip malzeme ve cari hesaplar tek bir kart gibi iģlem görür ve ortak değerler ile raporlanır. Genel Muhasebe 159

160 Konsolide Finansal Tablolar Konsolide edilen bilgilerin ayrıca raporlanması için 1.70 versiyonu ile birlikte eklenen raporlardır. Malzeme SatıĢlarını, Cari Hesap Borç/Alacak takibini ve Mali Tabloları kapsar. Bu bilgiler, konsolidasyon kodu aynı olan firmalardaki malzeme, cari hesap ve muhasebe hareketlerini konsolidasyon kodlarına göre gruplanarak raporlanır. Bu raporlama sırasında, grup içi hareketler (Grup ġirketi Hareketi iģareti olan fiģler) elenir ve firmanın grup dıģı yaptığı satıģ rakamlarına ve Borç/Alacak tutarlarına ulaģılır. Raporlarda kart kodları değil, konsolidasyon kodları görüntülenir. Konsolide Finansal Raporların ortak özelliği, rapor filtrelerinde Konsolidasyon Kodu filtresinin kullanım zorunluluğudur. Filtre seçimi Grup yada Aralık olarak yapılabilir. Satış ve Dağıtım Konsolide Finansal Raporlar Toplam Satış Rakamları Satışlar Tablosu Finans Konsolide Finansal Raporlar Borç Alacak Durum Raporu Borç Alacak Toplamları Genel Muhasebe 160

161 Konsolide Mali Tablolar Sistemde varolan mali tabloların konsolide olarak raporlanabilmesi amacıyla eklenmiģtir. Konsolide Mali Tabloların ortak özelliği, rapor filtrelerinde Konsolidasyon Kodu filtresinin kullanım zorunluluğudur. Filtre seçimi Grup yada Aralık olarak yapılabilir. Genel Muhasebe Konsolide Mali Tablo Tanımları Bilanço Tablosu Kar/Zarar Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akış Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu Konsolide Mali Tablolarda sütunlar dinamik yapıdadır. Filtrede belirtilen Konsolidasyon Koduna sahip firma sayısı kadar GeçmiĢ ve Cari Dönem bilgileri için sütunlar oluģturulur. Konsolide Mali Tabloların raporlanmasından önce Düzeltme Fişi nden bahsetmek gerekir. Düzeltme fiģleri, bilgileri konsolide edilen firmalardaki tutar dengelerini sağlamak için (Satılan Malın Maliyeti farkları gibi) kullanıcı tarafından kaydedilir. Hesap toplamlarına etki etmeyen Düzeltme FiĢleri, Mali Tablolara yansımaz ancak Konsolide Mali Tablolara yansır. FiĢe, Muhasebe FiĢleri liste ekranındaki 9 numaralı Konsolidasyon Düzeltme FiĢi seçimi ile ulaģılır. (A ve B firmalarının aynı konsolidasyon kodu ile izlendiğini ve raporlandığını varsayalım. A firması 150 liraya aldığı malı 200 liraya grup Ģirketi olan B firmasına satıyor. B firması ise aynı ürünü grup Ģirketi olmayan C Firmasına 250 liraya satıyor olsun. A ve B firmaları ayrı ayrı düģünülürse, A firmasında SMM tutarı 150 lira iken, bu tutar B firmasında 200 liradır. Ancak Grup ġirketi mantığı gözönüne alınırsa malın asıl SMM tutarı 150 liradır ve B firmasında hesaplanacak tutar da bu olmalıdır. Konsolidasyon Düzeltme FiĢi aradaki 50 liralık farkın sisteme yansıtılması için kullanılır.) Ayrıca aģağıda listesi verilen Muhasebe raporlarında da fiģ türü filtrelerinde Düzeltme FiĢi seçilerek listeleme yapılması sağlanabilir. Muhasebe Hesap Döviz Toplamları Muhasebe Hesap/Masraf Merkezi Dağılımı Ġki Tarih Arası Mizan Devirli Ġki Tarih Arası Mizan Hesaplar Arası Hareket Toplamları (Tablo) Hesaplar Arası Hareket Toplamları (Döküm) Özet FiĢ Listesi Ayrıntılı FiĢ Listesi Masraf Merkezi Durum Raporu Masraf Merkezi Döviz Toplamları Masraf Merkezi/Hesap Dağılımı Masraf Merkezi Hareketleri Masraf Merkezi Ekstresi Genel Muhasebe 161

162 Örnek Tablolar Konsolide Bilanço Tablosu Konsolide Kar Zarar Tablosu Mali Tabloların son kolonu konsolide edilen tutar toplamlarını listeler. Genel Muhasebe 162

163 Düzeltme FiĢi kesildiyse rapor filtrelerinde yer alan DüzeltilmiĢ Değerler Basımı filtresi Evet olarak belirlenir ve son durumun raporlanması sağlanır. Genel Muhasebe 163

164 Excel de Raporlama Programda var olan raporların dıģında, Excel de Navigator fonksiyonlarıyla oluģturulmuģ Kar/Zarar ve Bilanço Tabloları hazırlanmıģtır. Tablolarda, konsolide edilecek bilgilerin girileceği bir ekrana ulaģımı sağlayan Konsolidasyon Bilgileri butonu mevcuttur. Tarih aralığı, konsolide edilecek firma numaraları ve düzeltme kayıtlarının listeleneceği firma numarası girilir ve tutarların hesaplanması sağlanır. Genel Muhasebe 164

165 Hareketler Muhasebe Fişleri Muhasebe hesaplarına ait hareketler muhasebe fiģleri ile kaydedilir. Muhasebe fiģleri Genel Muhasebe bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Muhasebe ile ilgili yapılan her iģlem için ilgili fiģ türü seçilir. Muhasebe fiģlerine muhasebe ile ilgili iģlemlerin yanı sıra banka, cari hesap ve kasa iģlemleri de kaydedilmektedir. Bunun için Mahsup FiĢi satırında yer alan Hesap Türü alanında istenen kayıt türü seçilir. Muhasebe fiģleri menü seçenekleri Ģunlardır: Ekle Değiştir Çıkar İncele Bul Kopyala Kayıt Bilgisi Belge Detayı Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Sayısı İlgili Belgeler İptal/Geri al Ters Kayıt Oluştur Açılış Toplamı Yaz Toplu Basım Filtrele Güncelle Öndeğerlere Dön Firmaya Gönder Yeni fiģ eklemek için kullanılır FiĢ bilgilerinde değiģiklik yapmak için kullanılır. FiĢi silmek için kullanılır. FiĢi incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiģ bilgilerinde değiģiklik yapılamaz. Numara ya da tarihe göre sıralı muhasebe fiģleri listesinde istenen numara ya da tarihe sahip fiģi aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip iģlem baģlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerinde gidecektir. Seçilen fiģ bilgilerinin bir baģka fiģe kopyalanması için kullanılır. Kaydın ilk giriģ ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Kayıt tarihçesi özelliği ile fiģ üzerinde iģlem yapan tüm kullanıcı bilgilerine ulaģmak mümkündür. Bu seçenek e-defter uygulaması için kullanılır. Muhasebe fiģinin manuel girilmesi durumunda gerekli kaynak belgeye (ör: Fatura) ait bilgilerin e-defter dosyasına yazdırılabilmesi için kullanılır. Seçilen fiģlerin topluca silinmesinde kullanılır. Muhasebe fiģleri listesinden kayıtlı toplam fiģ sayısını izlemek için kullanılır. Ticari Sistem Bağlantı kontrolünün yapılması durumunda muhasebeye aktarılmıģ iģlemin görüntülenmesini sağlar. FiĢin iptali ve geri alınması iģlemlerinde kullanılır. Seçilen kaydın tersini oluģturur. (Tahsil fiģi için Tediye; Tediye fiģi için Tahsil fiģi oluģturulur) AçılıĢ bilgilerinin birden fazla fiģ ile kaydedilmesi durumunda açılıģ bilgilerini listeler Seçilen fiģin yazdırılmasında kullanılır. FiĢlerin toplu basımında kullanılır Muhasebe fiģleri listesini istenen özellikteki kayıtları içerecek Ģekilde görüntülemek için kullanılır. Muhasebe fiģleri listesini güncellemek için kullanılır. Muhasebe fiģleri liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalıģan kullanıcıların firmaları arasında veri alıģveriģi yapılması için kullanılır. Firmaya Gönder (Sil) Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalıģan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fiģi silmek için kullanılır. LogoConnect LogoConnect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki Hareketleri hareketleri listeler. İş Akış Tarihçesi Muhasebe fiģleri için ĠĢ AkıĢ Yönetimi modülünde tanımlanan ve Genel Muhasebe 165

166 Kilitle Kilit Kaldır Toplu Kilitle Toplu Kilit Kaldır Kısayol Oluştur Kısayol Gönder gerçekleģtirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır. Kayıt bazında onaylama iģlemi için kullanılır. Kayıt bazında yapılan onaylama iģlemini iptal etmek için kullanılır. Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır. Kayıt bazında onaylama iģlemini birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır. Muhasebe fiģi ve/veya muhasebe fiģleri listesi için kısayol oluģturma iģlemleri için kullanılır. Muhasebe fiģi ve/veya fiģ listesi için oluģturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır. Genel Muhasebe 166

167 Muhasebe Fiş Türleri Açılış Tahsil Tediye Mahsup Özel Fiş Kur Farkı Fişi Kapanış Fişi Enflasyon Muhasebesi Fişi Konsolidasyon Düzeltme Fişi Programın ilk kullanımında hesaplara ait açılıģ rakamlarını kaydetmek için kullanılır. Hesap planı çok kapsamlı ise açılıģ fiģini bir kaç parçaya bölerek kaydetmek mümkündür. Nakit tahsilat iģlemlerinde kullanılır. Nakit ödeme iģlemlerinde kullanılır. Hesaplararası iģlemler için kullanılır. Hesaplara geçmeyecek ancak istendiği zaman raporlarda görülebilecek iģlemler için kullanılır. Kur farkı iģlemleri için kullanılır. KapanıĢ iģlemlerinde kullanılır. Hesap toplamlarını etkilemeyen ancak enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda düzeltme bilgilerini kaydetmek için kullanılan fiģ türüdür. Hesap toplamlarını etkilemeyen ancak düzeltme bilgilerini kaydetmek için kullanılan fiģ türüdür. Genel Muhasebe 167

168 Muhasebe Fiş Yapısı Muhasebe fiģleri genel olarak üç ana bölümden oluģmaktadır. Bu bölümler Ģunlardır: FiĢ BaĢlık Bilgileri FiĢ Satırlarına ait Bilgiler FiĢ Genel Bilgileri Fiş Başlığı: Bu bölümde fiģe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiģ giriģi penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle fiģe girilecek iģlemlerin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiģ numarası, fiģ tarihi, belge numarası vb. bilgiler, fiģe ait olan ve fiģte yer alan iģlemlere göre değiģiklik göstermeyen bilgilerdir. Fiş Satırları: Satırlarda hareket gören hesap kartlarına ait bilgiler girilir. FiĢ satırları ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir muhasebe fiģinde istenen sayıda iģlem satırı girilebilir. Fiş Genel Bilgileri: Bu bölüm ise fiģ penceresinin alt bölümünde yer alır ve o fiģte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Yine bu bölüme, kullanıcı tarafından fiģ açıklaması kaydedilir. Toplam tutar alanlarındaki değerler kullanıcı tarafından doğrudan değiģtirilemez. Bu toplamlar, satırlar değiģtirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Genel Muhasebe 168

169 Fiş Başlık Bilgileri FiĢ baģlık bölümünde yer alan alanlar ve içerecekleri bilgiler ise Ģunlardır: Fiş Numarası: FiĢin bilgisayardaki takip numarasıdır. FiĢler numaralarına göre sıralanmıģtır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. FiĢ numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Tarih: ĠĢlemin yapıldığı tarihtir. FiĢ tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. FiĢler tarihlerine göre de sıralı olarak tutulmaktadır. Bu alan mahsup, tahsil, tediye ve kur farkı fiģlerinde yer alır. FiĢin düzenleme tarihidir. Düzenleme tarihi Form BA ve Form BS'de kullanılır. Form BA ve BS veri alma iģlemi filtre seçeneklerinde Belge Düzenleme Tarihine Göre seçildiğinde fiģ üzerindeki Düzenleme Tarihi dikkate alınır. Yevmiye Numarası: Yevmiye madde numarasıdır. Belge Numarası: ĠĢleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. FiĢler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiģ olabilir. Özel Kod: FiĢleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod fiģleri kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iģ tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değiģik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. Ġlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi fiģlere ulaģabileceği ve iģlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiģ gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiģ bazında Ģifreleme yapılarak fiģe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kiģilerin ulaģması ve iģlem yapması sağlanır. İşyeri: Bir firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari iģlemlerini dıģarıya karģı bağımsız yürüten yerleģimlerdir. Bu alan, yapılan muhasebe iģleminin firmanın kayıtlı iģyerlerinden biriyle iliģkilendirilmesi için kullanılır. Bölüm: Bir iģletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmıģ faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan muhasebe iģleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle iliģkilendirilmesi için kullanılır. Satır Bazlı Belge Detayı: Kaynak belge detayının satır bazında girilebilmesi için kullanılan alandır. Bu alan iģaretlendiğinde belge detayı bilgisi her satır için ayrı ayrı girilir ve fiģ kaydedilirken tüm satırlar için belge detayı girilip girilmediği kontrol edilir. Belge detayı girilmemiģ satır/satırlar var ise kullanıcı uyarılır. Satır Bazlı Belge Detayı alanı iģaretlendiğinde, belge detayı kolonları ilgili fiģ satırlarına otomatik olarak gelir. Belge detay bilgileri satırlardan veya F9 menüde yer alan Belge Detayı seçeneği ile girilebilir. Satır Bazlı Belge Detayı alanı iģaretli mahsup fiģine yeni satır eklendiğinde, satır için belge detayı girilmemiģse fiģ kaydedilirken program kullanıcıyı Tüm satırlara e-defter için gerekli olan belge detayları girilmelidir mesajı ile uyarır ve belge detayı girilmeden fiģin kaydedilmesine izin verilmez. Not: Muhasebe fiģ satırındayken F4 tuģuna basıldığında, bir önceki satırın belge detayları ilgili satıra kopyalanır. Fiş Satır Bilgileri Genel Muhasebe 169

170 Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Aynı fiģ içerisinde farklı hesaplara ait iģlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı hesaba ait kaydedilmesi gereken iģlem bilgileri (hesap kodu, açıklaması, iģlem tutarı vb.) o hesap hareketi için ayrılan satıra kaydedilir. BaĢka bir deyiģle, fiģe her hesap hareketi için ayrı bir satır eklenir. Muhasebe fiģlerine muhasebe ile ilgili iģlemlerin yanı sıra banka, cari hesap ve kasa iģlemleri de kaydedilmektedir. Bunun için satırda yer alan Hesap Türü alanında istenen kayıt türü seçilir. Hesap Türü: Muhasebe fiģ satırında yer alan iģlem türünün belirtildiği alandır. Bu alan yalnızca Mahsup FiĢi satırlarında yer alır. Mahsup fiģlerine, muhasebe ile ilgili iģlemlerin yanı sıra banka, cari hesap ve kasa iģlemleri de kaydedilmektedir. Öndeğer seçenek Muhasebe Hesabı dır. Ġlgili iģlem türü seçildiğinde, Hesap Türü Kodu alanından iģlem türüne ait tanım listelerine ulaģılarak ilgili kayıt seçilir. Cari hesap, banka ve kasa iģlem türlerinden bir seçildiğinde, seçilen türe ait satır tutarında yazan değer dikkate alınarak Finans modülü Hareketler altında ilgili hareketler oluģturulur. Hesap Türü Kodu: Satırda hareket gören hesabın kodudur. Tür alanında yapılan seçime göre kayıtlı cari hesap, banka ve kasa tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Örneğin, hesap türü Cari Hesap olduğunda, Hesap Türü Kodu kolonunda Cari Hesap Kartları listelenir ve bunlar arasından seçim yapılır. Seçilen cari hesap kartının Diğer sekmesindeki Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesabı mahsup fiģindeki Hesap Kodu alanına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiģtirilir. Aynı özellik banka hesapları ve kasalar için de geçerlidir. Not: Hesap Türü Kodu alanı, Hesap Türü alanında Muhasebe Hesabı seçimi yapıldığında aktif değildir. Ġlgili muhasebe hesabı Hesap Kodu alanından seçilir. Hesap Kodu: Satırda hareket gören hesabın kodudur. Not: Hesap dağıtım detayı girilmiģ bir muhasebe fiģi satırında muhasebe hesap kodu değiģtirildiğinde program kullanıcıyı Hesap Dağıtım Detay Satırları Silinecektir mesajı ile uyarır. Tamam denildiğinde hesap dağıtım detayları silinecektir. Adı: Hesabın adıdır. Satırda hareket gören hesabı belirtmek için kullanılır. Hesap kodu alanına bilgi girildiğinde, hesap adı alana otomatik olarak gelir. Alacak Hesabı Kodu ve Adı: FiĢlerde karģı hesap kontrolünün yapılması durumunda satırdaki iģlem için geçerli olacak alacak hesabının kodu ve açıklamasıdır. Analitik Kod: Analitik bütçe özelliğinin kullanılması durumunda, hesap için tanımlanmıģ analitik koddur. Bütçe Hareketleri: Analitik bütçe özelliğinin kullanılması durumunda, iģlemle ilgili bütçe hareketlerinin otomatik oluģturulması için kullanılır. Açıklama: Satırdaki iģlemle ilgili açıklamadır. Borç: Satırdaki iģleme ait borç tutarıdır. Alacak: Satırdaki iģleme ait alacak tutarıdır. Dövizli Borç ve Alacak: Satırdaki iģleme ait dövizli borç ve alacak tutarıdır. Masraf Merkezi: Satırdaki iģlemin ilgili olduğu masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi kontrolünün yapılması durumunda, iģlemle ilgili masraf merkezi belirtilmeden fiģ kaydedilemez. Genel Muhasebe 170

171 Özel Kod 1/2: Özel kod alanları fiģ satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bu bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılabilir. Kullanıcı bu alanları programda yer almayan, fakat fiģ satırlarına kaydetmek istediği bilgi için de kullanabilir. Satırdaki özel kodlar ile fiģin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. FiĢin üst bölümünde verilen özel kod fiģ geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanları ise fiģ satırlarını gruplamak için kullanılır. Miktar: Hesabın birimli izlenmesi durumunda, giren ya da çıkan miktarın belirtildiği alandır. Hesabın izleneceği birim hesap kartında belirtilir. Ana ve alt hesaplar farklı birimler üzerinden iģlem görebilir. Ancak ana hesap düzeyinde hesap özeti alındığında giren ve çıkan miktarlar ana hesap kartında belirtilen birim üzerinden alınır. Birimli muhasebe tutulması durumunda, fiģ satırında miktar giriģ kontrolünün yapılıp yapılmayacağı ve kontrol Ģekli Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Muhasebe Parametreleri seçeneği ile ya da hesap tanımı üzerinde kontroller penceresinde belirlenir. Miktar kontrolü 3 Ģekilde yapılır: Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, miktar girilmediğinde program, bir uyarı mesajı verir ve iģlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister. İşlem Durdurulacak seçiminde, fiģ kaydedilirken miktar alanı boģ ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar girilmeden fiģ kaydedilemez. İşleme Devam Edilecek seçiminde ise miktar giriģi yapılıp yapılmadığı kontrol edilmez. Enflasyon Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme iģleminde dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. Hesap tanımında yapılan seçim iģleme öndeğer olarak aktarılır. Hesaplama Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme iģleminde dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. Hesap kartında yapılan seçim iģleme öndeğer olarak aktarılır. Grup Şirketi Hareketi: ĠĢlemin grup Ģirketine ait olması durumunda bu alanda yer alan kutu iģaretlenir. Fatura No: Fatura muhasebeleģtirildiğinde, ilgili faturanın numarası bu alana otomatik olarak gelir. Form Ba ve Bs de Kullanılacak: Kesilen muhasebe fiģinin Ba / Bs formlarında listelenip listelenmeyeceği bu alanda belirlenir. Cari Hesap Kodu / Unvanı: ĠĢlemler muhasebeleģtirildiğinde, ilgili fiģin/faturanın cari hesap bilgisi bu alanlara otomatik olarak aktarılır. Dağıtım Şablonu Kodu / Açıklaması: Satıra uygulanan (F9 menü) dağıtım Ģablonu kodu ve açıklamasıdır; değiģtirilemez. Belge Detayı Alanları: FiĢin üst kısmında yer alan Satır Bazlı Belge Detayı seçeneği iģaretlendiğinde, belge detayı kolonları fiģ satırlarına otomatik olarak gelir. (Belge Türü, Belge Açıklaması, Belge Numarası ) Kaynak belge detay bilgileri satırlardan veya F9 menüde yer alan Belge Detayı seçeneği ile girilebilir. Satır Bazlı Belge Detayı alanı iģaretli mahsup fiģine yeni satır eklendiğinde, satır için belge detayı girilmemiģse fiģ kaydedilirken program kullanıcıyı Tüm satırlara e-defter için gerekli olan belge detayları girilmelidir mesajı ile uyarır ve belge detayı girilmeden fiģin kaydedilmesine izin verilmez. FiĢ listelerinden ya da Muhasebe / ĠĢlemler menüsünden toplu muhasebeleģtirme yapıldığında, her fiģ için belge detay bilgileri muhasebe fiģi satırlarına otomatik olarak yansır. (MuhasebeleĢtirme parametrelerinde Satır BirleĢtirme Evet ise birleģtirme yapılan satırlar için belge detayı gelmez.) Kaynak belgeye ait belge detay bilgileri e-defter dosyalarına yazdırılır. Genel Muhasebe 171

172 Not: Muhasebe fiģ satırındayken F4 tuģuna basıldığında, bir önceki satırın belge detayları ilgili satıra kopyalanır. Mahsup Fişinde Cari Hesap / Banka ve Kasa İşlemleri Muhasebe fiģlerine muhasebe ile ilgili iģlemlerin yanı sıra banka, cari hesap ve kasa iģlemleri de kaydedilmektedir. Bunun için Mahsup FiĢi satırında yer alan Hesap Türü alanında istenen kayıt türü seçilir. Hesap Türü alanı Ģu seçenekleri içerir: Cari Hesap Banka Kasa Öndeğer seçenek Muhasebe Hesabı dır. Ġlgili iģlem türü seçildiğinde, fiģteki Hesap Türü Kodu alanından iģlem türüne ait tanım listelerine ulaģılarak ilgili kayıt seçilir. Cari hesap, banka ve kasa iģlem türlerinden bir seçildiğinde, seçilen türe ait satır tutarında yazan değer dikkate alınarak Finans modülü Hareketler altında ilgili hareketler oluģturulur. Cari hesap, banka ya da kasaya ait herhangi bir ödeme iģlemi için mahsup fiģi kesildiğinde ilgili tutar için doğrudan muhasebeleģtirme yapılır ve Ģu hareketler otomatik olarak oluģur: Cari Hesap için: cari hesap tahsilat ya da ödeme hareketleri Kasa için: tahsilat ya da ödeme hareketleri Banka için: banka iģlem fiģi türünde banka hareketi Cari hesap hareketleri, banka hareketleri ve kasa hareketleri browserlarında ilgili iģlem/hareket satırı hareketin muhasebeleģtirildiğini gösteren M harfi ile listelenir. Mahsup fiģinde satır türü cari hesap olan hareketlerin bulunması durumunda, fiģe DeğiĢtir ile girildiğinde, türü cari hesap olan satırlarda tutar değiģikliği yapılabilmesi için, buna bağlı ödeme hareketinin açık olması gerekir. Ġlgili tutar borç takipte kapatılmıģ ise, değiģikliğe izin verilmez. FiĢ silinmek istendiğinde ise, türü cari hesap olan satırlar varsa, bu satıra ait ödeme tahsilat hareketi kontrol edilir, kapatılmıģsa uyarı verilir ve fiģin silinmesine izin verilmez. Mahsup fiģinde, cari hesap türünde girilen iģleme ait tutar (Finans Parametreleri nde Risk Kontrolü Yapılacak ĠĢlemler parametresinde Cari Hesap ĠĢlemleri seçili ise) cari hesap riskini bakiye bazında etkiler; fakat iģlem, risk limiti aģıldığında yapılan kontrollere tabi tutulmaz. Genel Muhasebe 172

173 Muhasebe Fişlerinde Karşı Hesap Kontrolü Muhasebe iģlemleri ülkede geçerli olan mevzuata uygun olarak kaydedilir. Mevzuata dayalı uygulamalar parametrelere bağlanmıģtır. Örneğin veri giriģlerinde her hareketin muhasebe hesabının yanı sıra bu harekete karģılık olacak hesabın da girilmesi ve saklanması gerekmektedir. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Muhasebe parametrelerinde yer alan Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü parametresi kullanılır. Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda muhasebe fiģlerinde Alacak Hesabı kolonu yer alır. KarĢı hesap kontrolü uygulanmasa bile bu alan bilgi niteliğinde ve muhasebe hareketlerinin tutarlar göz önüne alınarak borç-alacak eģleģtirmesi için de kullanılabilir. KarĢı hesap kontrolünün yapılması durumunda muhasebe fiģlerinde satırda hareket gören muhasebe hesabı için alacak hesabı girilmeden fiģ kaydedilmeyecektir. Muhasebe Fişlerinde Tutarlara Göre Eşleme Kontrolü Muhasebe fiģlerinde tutarlara göre eģleme kontrolü parametrik olarak yer alır. Muhasebe parametrelerinde Tutarlara göre eģleme kontrolü parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda fiģte girilen her hareketin aynı tutarlar ile bir karģılığının bulunması gerekir. Tutarlara göre eģleme kontrolünün yapılması için aynı zamanda karģı hesap kontrolünün de yapılması gerekir. Muhasebe fiģlerinde karģı hesap kodları, her satırda alacak hesabı kolonunda hesap planından seçilerek girilebileceği gibi F9 menüsünde Alacak hesabı seç ve KarĢı Hareketleri oluģtur seçenekleri ile de kaydedilir. Muhasebe fiģ satırında Alacak seç menüsü seçildiğinde KarĢı hesap seçim penceresi açılır. Bu pencerede fiģteki diğer satırlara ait hesap kodları yer alır. Satırdaki iģlemin eģleģtirileceği hesap seçilir. EĢleĢtirme iģlemi F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Karşı Hesap Hareketlerini Oluştur seçeneği ile toplu olarak da yapılır. Bu seçenek fiģteki tüm borç satırlarının alacak karģılıklarını oluģturmak için kullanılır. Borç satırlarının alacak hesapları belirtilerek girilmesinden sonra KarĢı hesap oluģtur seçeneği çalıģtırıldığında bu satırlara ait karģı hesap hareketleri otomatik olarak oluģur. Muhasebede (-) Kayıtların Oluşturulması Rusya mevzuat özelliğinin kullanılması durumunda muhasebede hatalı iģlemlerin düzetilmesi amacıyla mahsup fiģinde (-) iģaretli tutar giriģi yapılabilir. Bunun için öncelikle ticari sistem yönetimi program bölümünde genel muhasebe parametreleri penceresinde negatif mahsup fiģi oluģturabilme parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir. Böylece muhasebede hatalı iģlemlerin düzetilmesi amacıyla mahsup fiģinde (-) iģaretli tutar giriģi yapılabilir. (-) tutar giriģi mahsup fiģleri dıģında diğer muhasebe fiģ türleri (açılıģ fiģi, özel fiģ, kur farkı fiģi, enflasyon muhasebesi fiģi) için de geçerlidir. (-) tutar giriģi muhasebe fiģi döviz giriģleri için de geçerlidir. Muhasebede hatalı iģlemlerin düzeltilmesi ters kayıt oluģturma ile sağlanır. Bunun için izlenmesi gereken adımlar Ģunlardır: a. Muhasebe fiģleri listesinde önce düzeltme yapılacak fiģi daha sonra sağ fare düğmesi menüsündeki Ters Kayıt Oluştur menüsü seçilir. Genel Muhasebe 173

174 Genel Muhasebe 174 Logo Tiger 3

175 Seçilen fiģin borç ve alacak kolonlarında bulunan tutarın (-) değerlerinin bulunduğu bir mahsup fiģi program tarafından oluģturulur. OluĢan mahsup fiģinin yalnızca tarihi değiģtirilebilir. Diğer fiģ bilgilerinde değiģiklik yapılamaz. Orijinal kayıt Ters kayıt Muhasebe fiģleri listesinde ters kayıt sonucu oluģan mahsup fiģi T harfi ile yer alır. Muhasebe fiģinin ters kaydını bulmak için Muhasebe FiĢleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ters Kaydını Bul seçeneği kullanılır. Seçilen fiģin ters kaydının olması durumunda imleç ilgili fiģ üzerine gidecektir. Genel Muhasebe 175

176 Muhasebeleştirilmiş ve İptal Edilmiş Fişlerin Muhasebeleştirilmesi Program bölümlerinden kaydedilen ve gerek tek tek gerekse toplu olarak muhasebeleģtirilen iģlemlere ait fiģler iptal edildikten sonra yeniden muhasebeleģtirildiğinde bu fiģler için bir düzeltme kaydı otomatik olarak oluģturulur. Bu düzeltme kaydının borç ve alacak kolonlarında iptal edilen kaydın (-) tutarları yer alır. MuhasebeleĢtirme iģlemine ait mahsup fiģine fiģ ve fatura listelerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ġlgili Muhasebe Fişi seçeneği ile ulaģabilirsiniz. Ġptal edilen iģlemin muhasebeleģtirilmesi sonucu oluģan mahsup fiģine ise fiģ ve fatura listelerinde sağ fare düğmesi menüsündeki İlgili Düzeltme Fişi seçeneği ile ulaģılır. Genel Muhasebe 176

177 Hesap Dağıtım Detaylarının Girilmesi Muhasebe fiģlerinde satırdaki muhasebe hesabına ait iģlemin ilgili olduğu masraf merkezi ve/veya projeler sağ fare tuģu menüsündeki Hesap Dağıtım Detayları seçeneği ile kaydedilir. Dağıtım detayları penceresinden kaydedilen bilgiler Ģunlardır: Masraf Merkezi Kodu ve Açıklaması: Hesaba ait iģlemin ilgili olduğu masraf merkezinin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı masraf merkezleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Proje Kodu ve Açıklaması: Hesaba ait iģlemin ilgili olduğu proje kaydının kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Mahsup fiģinde hesap türü Cari Hesap seçildiğinde seçilen cari hesap kartının Diğer sekmesindeki Proje Kodu bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiģtirilir. (Dağıtım oranı %100 olacaktır) Dağıtım Oranı: Satırdaki iģlem tutarının belirtilen proje ve masraf merkezine hangi oranda yansıyacağını belirtir. ĠĢlem tutarı masraf merkezlerine dağıtılırken dağıtım oranı %100'e tamamlanmadığında iģlemin kaydedilip kaydedilmeyeceği Muhasebe Parametreleri'nde yer alan Muhasebe Fişleri Hesap Dağıtım Detayında Eksik Dağıtım seçeneği ile belirlenir. Borç/Alacak Tutarı: Dağıtım oranı ile hesap hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım borç/alacak tutarıdır. Hesap dağıtım detayları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Genel Muhasebe 177

178 Kayıtlı Hesap Şablonlarının Kullanılması Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin ilgili olduğu masraf merkezi ve projeler dağıtım Ģablonu uygulanarak ya da dağıtım detayları doğrudan girilerek kaydedilir. Bunun için fiģ satırında sağ fare tuģu menüsünde yer alan; Hesap Dağıtım ġablonu Uygula Hesap Dağıtım Detayları seçenekleri kullanılır. Hesap Dağıtım Ģablonu uygula seçildiğinde hesaba ait önceden tanımlanmıģ Ģablonlar listelenir. Bir dağıtım Ģablonunun uygulanabilmesi için tarih, iģyeri ve bölüm kontrolü yapılır. Seçilen Ģablon uygulanarak dağıtım detayları oluģturulur. Eğer önceden oluģturulmuģ dağıtım detayları var ise Ģablonun uygulanması ile eski hareketler silinir, Ģablona uygun yeni detay satırlar oluģturulur. Genel Muhasebe 178

179 Muhasebe Hesap Açılışları Programın ilk kullanımında muhasebe hesaplarına ait açılıģ rakamlarını girmek gerekir. Bunun için fiģ türü AçılıĢ olarak belirlenir ve Ekle seçeneği ile hesaplara ait açılıģ rakamları girilir. Tarih alanına çalıģma dönemi baģlangıç tarihi doğrudan gelir ve değiģtirilemez. ÇalıĢma dönemi baģlangıç ve bitiģ tarihleri Yönetim Bölümünde belirlenir. Özel Kod ve Belge Kodu alanlarına fiģ özel kodu ve iģleme ait belge kodu yazılır. FiĢ satırlarında hesaplara ait açılıģ rakamları kaydedilir. Hesap Kodu alanına açılıģ rakamının girileceği hesabın kodu yazılır. Ya da F10 tuģu ile hesap planı listelenir ve ilgili hesap seçilerek alana aktarılır. Açıklama alanına satırdaki iģlemle ilgili açıklama borç ya da alacak alanlarına hesabın açılıģ tutarı yazılır. Her hesap için açılıģ rakamları aynı Ģekilde kaydedilir. FiĢ genel açıklamasını iģlemek için, fiģ üzerinde yer alan Açıklama alanı kullanılır. Tüm muhasebe hesaplarına ait açılıģ tutarları aynı Ģekilde girilir ve kaydedilir. Hesaplara ait açılıģ tutarları hesap özeti pencerelerinde açılıģ satırına aktarılır ve izlenir. Hesap planı çok kapsamlı ise, açılıģ fiģi de aynı oranda kapsamlı olacaktır. Bu nedenle açılıģ fiģi bir kaç parçaya bölünerek kaydedilebilir. AçılıĢ maddesi birden fazla fiģe bölünebileceğinden ve açılıģ rakamları dönem baģında henüz kesinleģmemiģ olabileceğinden yalnızca açılıģ fiģleri borç ve alacak toplamları tutmadan kaydedilir. Yevmiye defter dökümünde açılıģ fiģleri birleģtirilerek tek bir açılıģ maddesi halinde yazılır. Açılış Toplamlarının Listelenmesi AçılıĢ rakamlarının birden fazla fiģle iģlendiği durumlarda açılıģ toplamları listelenir ve izlenir. Bunun için muhasebe fiģleri listesinde, Açılış Toplamları seçeneği kullanılır. AçılıĢ fiģleri fiģ numarası, açıklama, borç ya da alacak toplamları ile listelenir. Genel Muhasebe 179

180 Bilgi Giriş Pencereleri Muhasebe fiģi satırlarıyla ilgili kolonlarda gözükmeyen bazı bilgiler ĠĢlemler menüsünde bulunan seçeneklerle girilir. ĠĢlemler menü seçenekleri bilgi girilen kolona yapılan iģleme göre farklılık gösterir. Tüm muhasebe fiģlerinde iģlemler menüsünde yer alan seçenekler Ģunlardır. Bakiye Eşitle: Bu seçenek mahsup, özel fiģ, kur farkı fiģi ve açılıģ fiģi, tahsil ve tediye fiģ türlerinde ĠĢlemler menüsünde yer alır. FiĢteki borç ve alacak toplamlarını eģitlemek için kullanılır. Döviz Girişi: Muhasebe hesap hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan iģlem dövizi bilgileri Döviz bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği borç ya da alacak kolonuna bilgi girildikten sonra ĠĢlemler menüsünde yer alır. Fatura Girişi: Muhasebeden fatura giriģlerinde ve KDV ayırma iģlemlerinde kullanılır. Bu seçenek yalnızca mahsup fiģlerinde ĠĢlemler menüsünde yer alır. Hesap Bakiyesi (Aylık): Dönem sonu yansıtma iģlemlerinde hesap bakiyesinin bir sonraki aya aktarılması mali tabloların alınmasında önemlidir. Hesabın aylık bakiyesini eģitlemek o ana kadar ki bakiyeyi fiģe aktarmak için kullanılır. Hesap Bakiyesi (Genel): Hesabın o ana kadar ki bakiyesini fiģe aktarmak için kullanılır. Belge Detayı: Bu seçenek e-defter uygulaması için kullanılır. Muhasebe fiģinin manuel girilmesi durumunda ve Satır Bazlı Belge Detayı seçeneği iģaretlendiğinde, gerekli kaynak belgeye (ör: Fatura) ait bilgiler e-defter dosyasına yazdırılır. Döviz Girişi Satırdaki iģlemle ilgili döviz bilgileri ĠĢlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Döviz GiriĢi seçeneği ile kaydedilir. Döviz giriģi seçeneği borç ya da alacak alanında ĠĢlemler menüsünde yer alır. Döviz bilgileri penceresi tablo biçimindedir. Raporlama ve iģlem dövizine ait bilgiler ilgili kolonlarda girilir. Döviz giriģi tablosunun kolon baģlıkları Ģunlardır. Raporlama Dövizi, Firma tanımlarında, Genel alıģma Parametrelerinde belirlenir ve iģlemlere otomatik olarak aktarılır. Raporlama dövizi türü iģlem sırasında değiģtirilemez. Raporlama dövizi tutarı alanına, günlük kur tablosundan okunan günlük kur değeri ve bu değer üzerinden hesaplanan borç ya da alacak karģılığı dövizli tutar otomatik olarak gelir. İşlem Dövizi, muhasebe hesabına ait iģlemin izleneceği döviz türüdür. Raporlama dövizinden baģka her iģlemin izleneceği farklı döviz türü olabilir. Bu döviz türü, iģlem dövizi satırında belirlenir. Genel Muhasebe 180

181 Dövizli Tutar, iģlemin TL karģılığı dövizli tutarıdır. Dövizli tutar, fiģ satırında girilen borç ya da alacak tutarı ile günlük kur tablosundan okunan kur değeri dikkate alınarak program tarafından hesaplanır ve alana aktarılır. Kur, raporlama ve iģlem dövizine ait günlük kur değeridir. Raporlama dövizi için iģlem tarihine ait günlük kurlar girilmiģse, alana otomatik olarak aktarılır. Döviz bilgileri penceresinde bir alana bilgi girildiğinde diğer alan değerleri yeniden hesaplanarak yazılır. ġöyle ki; ĠĢlem farklı bir kur değeri üzerinden yapılıyorsa kur değeri alanında yeni değer girildiğinde ya da kur tablosundan seçilerek aktarıldığında, yeni kur değeri üzerinden hesaplanan TL karģılığı dövizli tutar program tarafından hesaplanarak dövizli tutar alanına yazılır. Dövizli tutar alanına, satırdaki borç ya da alacak tutarına karģılık gelen dövizli tutar girildiğinde, kur değeri yeniden hesaplanacak ve alana yazılacaktır. Fatura Girişi Faturaların doğrudan Muhasebe bölümünden iģlenmesi durumunda, gelen belgelerde KDV tutarı ayrı olarak hesaplanmamıģ olabilir. Bu toplamların elle hesaplanıp iģlenmesi ise zaman alıcı bir iģlemdir. Bu iģlem fatura türü seçilip, toplam tutar ya da KDV yüzdesi belirtilerek yapılır. Program, girilen bilgiler doğrultusunda KDV tutarını ve toplam tutarı ayrı ayrı hesaplayacak ve belirtilen hesaplar altında toplayacaktır. Bu seçenek yalnızca mahsup fiģ türünde satırlarda F9 sağ fare tuģu menüsünde yer alır. Fatura türü alıģ ya da satıģ faturası olmak üzere iki seçeneklidir. ĠĢleme uygun tür seçilir. Satırlarda ise iģlemle ilgili bilgiler kaydedilir. KDV yüzde alanına finans parametrelerinde verilen KDV yüzdesi öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiģtirilebilir. KDV'li tutar alanına, faturadaki KDV dahil tutar yazılır. Bu durumda KDV'siz tutar ve KDV tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve ilgili alanlara yazılır. Ġlgili hesap verilerek kaydedildiğinde fatura bilgileri muhasebe fiģine kaydedilir. Aynı iģlemi KDV'siz tutar ya da KDV tutarı alanlarına bilgi girerek de yapmak mümkündür. Bu durumda da tutar bilgileri, verilen KDV yüzdesi esas alınarak program hesaplanır ve ilgili alanlara yazılır. "*Açıklama", "*Fatura No", "*CH Ünvanı", "*Vergi Kimlik No" ve "*Form Ba/Bs Kullanılır" alanlarına girilen bilgiler satırın tamamı için kullanılabilir. *Açıklama alanına yazılan bilgi satırdaki tüm açıklamaları güncellemektedir. *Form Ba/Bs Kullanılır kutucuğu iģaretlendiğinde satırdaki tüm Ba/Bs Kullanılır kutucukları iģaretlenmiģ olur. Genel Muhasebe 181

182 Ġlgili muhasebe fiģinde SatıĢ Bazlı Belge Detayı alanı iģaretlenmiģse, Belge Türü, Belge Açıklaması, Belge No, Belge Türü, Ödeme Türü alanlarından belge detayları girilir. Belgeye (ör: Fatura) ait bu bilgiler e-defter dosyasına yazdırılır. Fatura giriģi ekranında girilen belge detayı bilgileri mahsup fiģinde otomatik olarak oluģan diğer satırlara da yansır. Hesap Bakiyesi (Aylık ve Genel) Dönem sonu yansıtma iģlemlerinde hesap bakiyesinin bir sonraki aya aktarılması mali tabloların alınmasında önemlidir. Hesap bakiyesi aylık ve genel olmak üzere iki Ģekilde yansıtılır. Yansıtma iģlemlerinde fiģ türü olarak mahsup fiģi seçilir. Hesabın aylık bakiyesini eģitlemek için ĠĢlemler menüsünde Hesap bakiyesi (aylık), o ana kadar ki bakiyeyi fiģe aktarmak için Hesap bakiyesi (genel) seçeneği kullanılır. Bakiye eģitleme iģlemi sonucunda eğer hesap alacak bakiyesi veriyorsa tutar mahsup fiģinde borç, borç bakiyesi veriyorsa alacak kolonuna aktarılır. Genel Muhasebe 182

183 İzleme Pencereleri Hesap Özeti Hesap kartına ait borç, alacak ve bakiye toplamları fiģ satırı üzerinde Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamlar Ģeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleģen muhasebe hesabına ait; Borç Alacak Bakiye Borç Bakiye Alacak Toplam tutarları yerel para birimi cinsinden yer alır. Dövizli Hesap Özeti Toplamların döviz üzerinden alınması da mümkündür. Hesap özeti penceresinde Dövizli seçeneği tıklanarak hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları raporlama dövizi üzerinden alınır. Hesap Durumu Muhasebe fiģ satırlarında açılan bu pencere, ĠĢlem giriģi sırasında hesap durumunu anlık olarak izlemek için kullanılır. Satırdaki iģlem hariç hesabın son durumu önceki alanında izlenir. Yeni alanında ise yapılan iģlemle birlikte son durum bilgileri izlenir. Kayıt Bilgisi FiĢ kayıt bilgilerini izlemek için kullanılır. Kayıt bilgisi penceresinde fiģi kimin hangi saatte girdiği, kayıt üzerinde değiģikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı izlenebilir Açılış Toplamları Hesaplara ait açılıģ toplamlarını incelemek için, ĠĢlemler menüsünde yer alan Açılış Toplamı seçeneğini tıklayın. Dönem baģında açılıģ rakamları fiģ türü açılıģ seçilerek kaydedilir. Hesap planı çok kapsamlı ise, açılıģ fiģi de aynı oranda kapsamlı olacaktır. Bu nedenle fiģ bir kaç parçaya bölünerek girilebilir. Yani birden fazla açılıģ fiģi tanımlanabilir. Hesaplara ait açılıģ rakamlarının girildiği açılıģ fiģleri, açılıģ toplamı seçeneği ile ekrana getirildiğinde girilen tüm açılıģ fiģleri, fiģ numarası, açıklama, borç ve alacak toplamları ile açılıģ fiģleri penceresinde listelenir. AçılıĢ maddesi birden fazla fiģe bölünebileceğinden ve açılıģ rakamları dönem baģında henüz kesinleģmemiģ olabileceğinden yalnızca açılıģ fiģleri borç ve alacak toplamları tutmadan kaydedilebilir. Bu nedenle açılıģ fiģleri penceresinde bakiye toplamı da yer alır Genel Muhasebe 183

184 Fiş İptali ve Geri Alma İşlemleri FiĢi kayıtlardan çıkarmak değil, iptal etmek için önce iptal edilecek fiģi daha sonra ĠĢlemler menüsünde yer alan İptal Et seçeneğini tıklayın. Seçilen fiģ iptal edilir ancak kayıtlardan silinmez. Ġptal edilen fiģ gerektiğinde geri alınabilir. Ġmleç fiģ listesinde iptal edilen iģlem satırındayken ĠĢlemler menüsünde Geri Al seçeneği yer alır. Geri al seçilerek fiģ geri alınır. Ġptal edilen fiģ tutarları, ilgili hesapların toplamlarından düģülür. Ġptal edilen fiģ Ġncele seçeneği ile ekrana getirilerek incelenebilir. Geri al seçimi yapıldığında iģlem tutarları fiģte yer alan hesap toplamlarına eklenir. Yaz Yaz seçeneği ile muhasebe fiģleri tek tek yazdırılır. Muhasebe fiģlerinin basım Ģekli öndeğeri Muhasebe Parametreleri ile belirlenir. FiĢ kaydedilir edilmez bastırılabileceği gibi daha sonra da bastırılabilir. FiĢlerin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiģ daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi formun kullanılacağı ve basımın yapılacağı ünite belirlenir. FiĢ yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir. Muhasebe Fişleri Toplu Basımı ĠĢlemlerin toplu olarak bastırılması için Muhasebe fiģleri listesinde F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi iģlemlerin bastırılacağı ise Muhasebe iģlemleri toplu basımı filtre pencerelerinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise Ģunlardır. Basım Sırası: Toplu basımın ne Ģekilde yapılacağı bu filtre seçeneği ile belirlenir. Bu filtre satırı üç seçeneklidir: Tarihe Göre Numaraya Göre Yevmiye Madde Numarasına Göre Burada yapılan seçime göre tarih aralığı, fiģ numarası ya da yevmiye madde numarası filtre satırları kullanılır. Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında baģlangıç ve bitiģ tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki iģlemler topluca yazdırılır. Numaraya göre seçiminde ise, FiĢ numarası filtre satırında baģlangıç ve bitiģ numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan iģlemler bastırılır. Yevmiye madde numarasına göre seçimi yapılırsa Yevmiye madde numarası filtre satırında baģlangıç ve bitiģ numara aralığı verilerek bu tanıma uygun fiģler yazdırılır. Fiş Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak iģlemlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip iģlemlerin toplu basımı sağlanır. İşyeri Numarası: Toplu basımın hangi iģyerine ait iģlemler için yapılacağı bu filtre satırında belirlenir. Tanımlı ĠĢyerleri listelenir ve ilgili ĠĢyeri iģaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm iģyerleri iģaretli olarak gelir. Bölüm Numarası: Basılacak fiģlerin, fiģ kesilirken verilen bölüm numarasına göre filtrelendiği satırdır. Tanımlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm iģaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm bölümler iģaretli olarak gelir. Fiş Türü: Yazdırılacak fiģlerin türlerine göre filtrelendiği satırdır. FiĢ türleri listelenir ve seçim yapılır. FiĢ türleri için birden fazla form tanımının olması durumunda her satırda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı formtanımı seçilir. Formların Basım Durumları: Yazdırılacak muhasebe fiģlerinin basım durumlarına göre seçilmesinde kullanılır. Bu filtre satırı Ģu seçenekleri içerir: Daha Önce BasılmamıĢ Formlar Genel Muhasebe 184

185 Hepsi Daha Önce Basılmamış Formlar seçilirse, hiç yazdırılmamıģ fiģler bastırılır. Basım Türü: Bu filtre satırı mahsup fiģlerinin basımında, hangi türdeki mahsup fiģlerinin yazdırılacağını belirtir. Kayıt Bilgisi Ekleyen: Yazdırılacak fiģlerin ekleyen kiģi kayıt bilgisine göre filtrelenerek seçilmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanımı ile filtreleme yapılır. Kayıt Bilgisi Ekleme Tarihi: Yazdırılacak fiģlerin ekleme tarihi kayıt bilgisine göre filtrelenerek seçilmesinde kullanılır. BaĢlangıç ve bitiģ tarihi verilerek filtreleme yapılır. Kayıt Bilgisi Ekleme Zamanı: Yazdırılacak fiģlerin ekleme zamanı kayıt bilgisine göre filtrelenerek seçilmesinde kullanılır. BaĢlangıç ve bitiģ zamanı verilerek filtreleme yapılır. Kaynak Fiş Türü: Yazdırılacak fiģlerin kaynak fiģ türüne göre filtrelenmesi için kullanılır. Filtre satırında seçilen fiģ ya da faturanın muhasebeleģtirilmesi sonucu oluģan muhasebe fiģleri yazdırılır. Filtre satırlarında yapılan koģul belirleme iģleminden sonra toplu basım iģlemi gerçekleģtirilir. Toplu Basımda Yazıcı Seçimi Toplu basım iģlemi sırasında formlarda tanımlı yazıcılar dıģında yazıcı seçmek mümkündür. Basım esnasında "Kullanıcı Yazıcı Ayarları Kullanılsın" uyarı mesajına "Tamam" dendiğinde, fiģler öndeğer olarak tanımlı olan yazıcı ile bastırılır. Öndeğer yazıcı yoksa seçilen formda tanımlı yazıcı kullanılır. Uyarı mesajına "Vazgeç" dendiğinde ise, yazıcı seçim penceresi ekrana gelir ve tüm formlar seçilen yazıcıdan bastırılır; öndeğer olarak tanımlı form olsa dahi kullanıcının yazıcı seçimine izin verilir. Genel Muhasebe 185

186 Muhasebe Fişleri Filtrele Muhasebe FiĢleri Listesi'nin istenen özellikteki kayıtlarla listelenmesi mümkündür. Bunun için Muhasebe FiĢleri Listesi'nde F9-sağ fare tuģu menüsünde yer alan Filtrele seçeneği kullanılır. Ġstenen özellikler filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri Ģunlardır; Filtre Değeri Fiş Tarihi BaĢlangıç / BitiĢ Fiş No. Belge No Özel Kodu Yetki Kodu İşyeri Tanımlı iģyerleri Bölüm Tanımlı bölümler İptal Durumu Ġptal EdilmemiĢ / Ġptal EdilmiĢ Yevmiye Madde Numarası Fiş Türü AçılıĢ / Tahsil /tediye / Mahsup / Özel FiĢ / Kur Farkı FiĢi / KapanıĢ FiĢi / Enflasyon Muhasebesi FiĢi / Konsolidasyon Düzeltme FiĢi Fiş Durumu Gerçek / Öneri Bütçe Kodu Bütçe Açıklaması Revizyon Fiş No. Fiş Tutarı Tutar aralığı Kaynak Fiş Türü Malzeme FiĢleri / Satınalma Faturası / SatıĢ Faturası / Cari Hesap Faturası / Çek/Senet Bordrosu / Banka Faturası / Kasa Hareketi Faturası Kilit Durumu Kilitli Olmayanlar / Kilitli Olanlar Ekleyen Kullanıcı seçimi Ekleme Tarihi BaĢlangıç / BitiĢ Ekleme Zamanı Saat giriģi Son Değiştiren Kullanıcı seçimi Son Değiştirme Tarihi BaĢlangıç / BitiĢ Son Değiştirme Zamanı Saat giriģi Genel Muhasebe 186

187 Tahsis Fişleri Bütçeden bütçe kalemlerine yapılacak aktarımlar Tahsis FiĢleri ile kaydedilir. Tahsis iģlemi ile bütçe kalemlerine ve alt bütçelere aktarım yapıldığı gibi farklı bütçelere ait bütçe kalemleri arasındaki aktarım iģlemlerinde kaydedilir. Tahsis FiĢleri Genel Muhasebe program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer alır. Tahsis fiģi eklemek ve varolan fiģler üzerinde yapılacak iģlemler için ilgili düğmeler ve sağ fare menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Toplu Kayıt Çıkar Yaz Durum Bilgisi Filtrele Kayıt Bilgisi Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön Yeni tahsis fiģi kaydetmek için kullanılır. Tahsis fiģi bilgilerini değiģtirmek için kullanılır. Tahsis fiģini silmek için kullanılır. Tahsis fiģini inceleme amaçlı görüntüler. Ġncele seçeneği ile girilen fiģte değiģiklik yapılamaz. Seçilen fiģ bilgilerini yeni bir fiģe kopyalar. Seçilen kayıtların topluca silinmesi için kullanılır. Seçilen fiģi yazdırmak için kullanılır. Tahsis fiģinin durumunu değiģtirmek için kullanılır. Tahsis fiģleri listesini istenen belirlenecek koģulları içeren kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. FiĢin ilk kayıt ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kayıtlı tahsis fiģi sayısını almak için kullanılır. Tahsis fiģleri listesini güncellemek için kullanılır. Tahsis fiģleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler. Genel Muhasebe 187

188 Tahsis Fişi Bilgileri Bütçe tahsis iģlemlerine ait bilgiler Tahsis FiĢleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Tahsis fiģleri sadece durum bilgisi Onaylandı (Kesin) olan bütçeler için oluģturulur. FiĢ üzerinden kaydedilen bilgiler Ģunlardır: Fiş Numarası: Tahsis fiģinin numarasıdır. FiĢ numarası alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiş Tarihi: Tahsis iģleminin bilgisayara giriģ tarihidir. FiĢ tarihi alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Saat: Tahsis fiģi kayıt zamanıdır. Belge Numarası: Tahsis iģlemine ait belgenin numarasıdır. Çıkış Bütçe Kodu: Tahsis iģleminin hangi bütçeden yapılacağını gösterir. Analitik bütçe kartları listelenir ve ilgili bütçe tanımı seçilir. Çıkış Bütçe Açıklaması: Tahsis iģlemine ait bütçenin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Açıklama alanından da kayıtlı bütçe tanımları listelenerek seçim yapılabilir. İşyeri: Tahsisatın yapılan bütçenin ait olduğu iģyeridir. Bütçe kartında belirtilen iģyeri kodu alana aktarılır. Bölüm: Tahsisat yapılan bütçenin ait olduğu iģyeridir. Bütçe kartında belirtilen iģyeri kodu alana aktarılır. Özel Kodu: Tahsis fiģi özel kodudur. Tahsis fiģlerini kullanıcının firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Genel Muhasebe 188

189 Yetki Kodu: Tahsis fiģi yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. FiĢ üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar iģlem yapabilir. Durumu: Tahsis fiģi onay durumunu gösterir. FiĢ durum değiģiklikleri, tahsis fiģleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Durum Bilgisi seçeneği ile yapılır. FiĢ üzerindeki alan izleme amaçlıdır. Fiş Satır Bilgileri Tahsis fiģi satırlarından bütçe kalemlerine ait bilgiler kaydedilir. Çıkış Bütçe Kodu: ÇıkıĢ bütçe kodu alanında belirtilen bütçe kodu bu alana aktarılır. Çıkış Hesap Kodu: Tahsisatın hangi hesaptan yapılacağını belirtir. Kayıtlı muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Çıkış Ödenek Hesap Kodu: Tahsisatın yapıldığı muhasebe hesabına ait ödenek hesap kodudur. ÇıkıĢ hesabı alanında seçilen muhasebe hesap tanımında belirtilen hesap kodu bu alana aktarılır. DeğiĢtirilemez. Çıkış Ödenek Yansıtma Hesabı Kodu: Tahsisatın yapıldığı muhasebe hesabına ait ödenek yansıtma hesabı kodudur. ÇıkıĢ hesabı alanında seçilen muhasebe hesap tanımında belirtilen hesap kodu bu alana aktarılır. DeğiĢtirilemez. Çıkış Hesabı Analitik Kodu: ÇıkıĢ hesabının analitik kodudur. Hesap kartında belirtilen kod fiģe aktarılır. Giriş Bütçe Kodu: Tahsisatın hangi bütçeye yapılacağını belirtir. Kayıtlı bütçe kartları listelenir ve ilgili bütçe tanımı seçilir. Giriş Hesap Kodu: Tahsisatın yapılacağı giriģ hesabının kodudur. Kayıtlı muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Giriş Ödenek Hesap Kodu: Tahsisatın yapılacağı giriģ hesabının kartında belirtilen ödenek hesap kodudur. Giriş Ödenek Yansıtma Hesap Kodu: Tahsisatın yapıldığı giriģ hesabının kartında belirtilen ödenek yansıtma hesabı kodudur. Giriş Hesabı Analitik Kodu: GiriĢ hesabının analitik kodudur. Hesap kartında belirtilen kod fiģe aktarılır. Borç: Tahsisat borç tutarıdır. Hesap kodu girildiğinde bütçe tanımında belirtilen borç tutarı alana aktarılır. Tutar değiģtirilebilir. Ancak bütçe tanım kartında belirtilen tutar aģılamaz. Alacak: Tahsisat Alacak tutarıdır. Hesap kodu girildiğinde bütçe tanımında belirtilen alacak tutarı alana aktarılır. Tutar değiģtirilebilir. Ancak bütçe tanım kartında belirtilen tutar aģılamaz. Borç ya da alacak tutarı girildiğinde dönem bilgilerinde belirtilen periyot ve süreler dikkate alınarak dönemsel borç ya da alacak tutarları program tarafından oluģturulur ve dönem bilgileri bölümünde görüntülenir. Tahsis fiģi kaydet düğmesi tıklanarak kaydedildiğinde tahsis fiģinde yer alan her satır için iki tane revizyon fiģi oluģturulur. Tahsis iģlemi aynı bütçe içindeki kalemler için yapılıyorsa her satır için yeni fiģ oluģturulmaz. Bunun yerine her satır için iki satır içeren bir revizyon fiģi kesilir. Tahsis fiģi onaylandığında bu tahsis fiģine ait revizyon fiģleri de onaylanmıģ olacaktır. Onaylandı(kesin) durumundaki bir genel bütçeye ait alt bütçelere kesilen tahsis fiģleri onaylandığında fark mahsupları oluģturulur ve bütçe satırları güncellenir. Genel Muhasebe 189

190 Tahsis fiģinin onayının kaldırılması durumunda oluģan revizyon fiģleri ve fark mahsup fiģleri de silinir. Logo Tiger 3 Tahsis fiģinde yer alan bütçe ya da bütçeler bir genel bütçeye bağlı değilse fiģin kaydedilmesiyle birlikte revizyon fiģleri oluģur, bütçe güncellenir ancak fark mahsupları oluģturulmaz. Tahsis Fişleri Durum Değişiklikleri Tahsis fiģi durumundaki değiģiklikler Tahsis FiĢleri listesinde sağ fare düğmesinde yer alan Durum Bilgisi seçeneği ile kaydedilir. Tahsis fiģi durum bilgisi penceresi aģağıdaki seçenekleri içerir: Onay Bekliyor Onaylanmadı Onaylandı (Geçici) Onaylandı (Kesin) Tahsis fiģleri ilk olarak Onaylanmadı statüsünde kaydedilir. FiĢ durumundaki değiģiklikler ilgili seçenekler iģaretlenerek yapılır. Durum bilgisi tahsis fiģi üzerinde durum alanına aktarılır. Genel Muhasebe 190

191 Bütçe Revizyon Fişleri Bütçede olabilecek değiģikliklere ait bilgiler Bütçe Revizyon FiĢleri ile kaydedilir. Genel Muhasebe program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Revizyon bilgilerini kaydetmek ve kayıtlı revizyon fiģleri üzerinde yapılacak iģlemler için ilgili düğmeler ve sağ fare menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Toplu Kayıt Çıkar Yaz Durum Bilgisi Filtrele Kayıt Bilgisi Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön Yeni revizyon fiģi kaydetmek için kullanılır. Revizyon fiģi bilgilerini değiģtirmek için kullanılır. Revizyon fiģini silmek için kullanılır. Revizyon fiģini inceleme amaçlı görüntüler. Ġncele seçeneği ile girilen fiģte değiģiklik yapılamaz. Seçilen fiģ bilgilerini yeni bir fiģe kopyalar. Seçilen kayıtların topluca silinmesi için kullanılır. Seçilen fiģi yazdırmak için kullanılır. Bütçe revizyon fiģinin durumunu değiģtirmek için kullanılır. Bütçe revizyon fiģleri listesini istenen belirlenecek koģulları içeren kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. FiĢin ilk kayıt ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kayıtlı bütçe revizyon fiģi sayısını almak için kullanılır. Bütçe revizyon fiģleri listesini güncellemek için kullanılır. Bütçe revizyon fiģleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler. Genel Muhasebe 191

192 Bütçe Revizyon Fişi Bütçenin yeterli olmadığı durumlarda istenen ek bütçe bilgileri ile bütçe kalemleri arasında yapılan aktarımlara ait bilgiler Bütçe Revizyon FiĢi ile kaydedilir. Yeni fiģ eklemek için Bütçe Revizyon FiĢleri listesinde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. FiĢ üzerinden Ģu bilgiler kaydedilir. Fiş Numarası: Bütçe revizyon fiģinin numarasıdır. Numara alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Tarih: Revizyon fiģinin kayıt tarihidir. Saat: revizyon fiģi kayıt zamanıdır. Belge numarası: Bütçe revizyon fiģi belge numarasıdır. Bütçe Kodu: Revizyon yapılacak bütçenin kodudur. Kayıtlı analitik bütçe kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bütçe Açıklaması: Revizyon bilgileri girilecek bütçenin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması bu alana gelir. Açıklama alanından da kayıtlı bütçe kartlarına ulaģılarak seçim yapılabilir. İşyeri: Bütçe tanımının ait olduğu iģyeridir. Bütçe kartında belirtilen iģyeri alana aktarılır. Bölüm: Bütçe tanımının ait olduğu bölümdür. Bütçe kartında belirtilen bölüm alana aktarılır. Durumu: Bütçe revizyon fiģinin durumunu belirtir. FiĢ ilk eklendiğinde onay bekliyor statüsünde kaydedilir. FiĢ durumu bu alandan değiģtirilemez. Durum değiģiklikleri Bütçe revizyon fiģleri listesinde sağ fare menüsünde yer alan Durum Bilgisi seçeneği ile kaydedilir. Genel Muhasebe 192

193 Revizyon Fişi Satır Bilgileri Bütçe revizyon fiģi satırlarından bütçe kalemlerine ait bilgiler girilir. Hesap Kodu: Bütçe kalemi hesap kodudur. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Hesap Açıklaması: Bütçe kalemi hesap açıklamasıdır. Hesap kodu girildiğinde açıklaması bu alana aktarılır. Ancak hesap açıklaması alanın da kayıtlı muhasebe hesapları listelenerek seçim yapılabilir. Ödenek Hesap Kodu: Bütçe kalemi ödenek hesap kodudur. Hesap kodu alanında belirtilen hesabın kartında kaydedilen ödenek hesabı bu alana aktarılır. DeğiĢtirilemez. Ödenek Hesap Açıklaması: Bütçe kalemi ödenek hesap açıklamasıdır. Hesap kodu alanında belirtilen hesabın kartında kaydedilen ödenek hesabı açıklaması bu alana aktarılır. DeğiĢtirilemez. Ödenek Yansıtma Hesabı Kodu: Bütçe kalemi ödenek yansıtma hesabı kodudur. Hesap kodu alanında belirtilen hesabın kartında kaydedilen ödenek yansıtma hesabı bu alana aktarılır. DeğiĢtirilemez. Ödenek Yansıtma Hesabı Açıklaması: Bütçe kalemi ödenek yansıtma hesabı açıklamasıdır. Hesap kodu alanında belirtilen hesabın kartında kaydedilen ödenek yansıtma hesabı açıklaması bu alana aktarılır. DeğiĢtirilemez. Hesap Bütçe Analitik Kodu: Bütçe kalemine ait hesabın analitik kodu ilgili alanlarda kaydedilir. Borç: Bütçe kalemine ait borç tutarıdır. Hesap kodu seçildikten sonra bütçe satırında seçilen tutar öndeğer olarak gelir. Kullanıcı bu tutarı aģmamak koģulu ile tutarda değiģiklik yapabilir. Alacak: Bütçe kalemine ait alacak tutarıdır. Hesap kodu seçildikten sonra bütçe satırında seçilen tutar öndeğer olarak gelir. Kullanıcı bu tutarı aģmamak koģulu ile tutarda değiģiklik yapabilir. Açıklama: Satırda kaydedilen iģleme ait açıklamanın kaydedildiği alandır. Dönemsel Borç ve Alacak Tutarları Revizyon fiģi satırlarında belirtilen hesaplara ait borç ve alacak tutarlarının dönemsel tutarları fiģ üzerinde dönem bilgileri satırlarında yer alır. Dönemsel borç ve alacak revizyon fiģinin ait olduğu bütçenin dönem bilgileri esas alınarak hesaplanır ve dönemsel borç, alacak alanlarına aktarılır. Genel Muhasebe 193

194 Bütçe Revizyon Fişi Durum Değişiklikleri Bütçe revizyon fiģi durumundaki değiģiklikler Bütçe Revizyon FiĢleri listesinde sağ fare düğmesinde yer alan Durum Bilgisi seçeneği ile kaydedilir. Bütçe revizyon fiģi durum bilgisi penceresi dört seçeneklidir: Onay Bekliyor Onaylanmadı Onaylandı(Geçici) Onaylandı(Kesin) Revizyon fiģleri ilk olarak Onay Bekliyor statüsünde kaydedilir. FiĢ durumundaki değiģiklikler ilgili seçenekler iģaretlenerek yapılır. Durum bilgisi revizyon fiģi üzerinde durum alanına aktarılır. Onaylandı(Kesin) durumundaki tahsis fiģlerinin durumunu değiģtirmek gerekirse Bütçe revizyon fiģleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Onay Kaldır seçeneği kullanılır. Onayı Kaldır seçeneği yalnızca Onaylandı(Kesin) durumundaki fiģ üzerinde sağ fare düğmesinde yer alır. Onayı kaldırılan fiģ Onaylandı(Geçici) durumuna geçecektir. Genel Muhasebe 194

195 Harcama Talepleri Muhasebe gider taleplerinin kaydedildiği seçenektir. Genel Muhasebe program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer alır. Muhasebe harcama iģlemini kaydetmek ve kayıtlı harcama fiģleri üzerinde yapılacak iģlemler için ilgili düğmeler ve sağ fare menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Kayıt Bilgisi Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Sayısı İptal Et Açılış Toplamı Yaz Toplu Basım Filtrele Güncelle Öndeğerlere Dön Firmaya Gönder Firmaya Gönder (Sil) LogoConnect Hareketleri Ödeme Emri Oluştur Kilitle Kilit Kaldır Toplu Kilitle Toplu Kilit Kaldır Yeni harcama talebi kaydetmek için kullanılır. Harcama talebi bilgilerini değiģtirmek için kullanılır. Harcama talep fiģini silmek için kullanılır. Harcama talebi fiģini inceleme amaçlı görüntüler. Harcama talep fiģi bilgilerini baģka bir fiģe kopyalar. Hızlı bir giriģi için kullanılır. FiĢin ilk kayıt ve son değiģiklik iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. Kayıtlı harcama talep fiģi sayısını görüntüler. Harcama talebini iptal etmek için kullanılır. AçılıĢ toplamlarını izlemek için kullanılır. Harcama talebi bilgilerini talep ve analitik talep formuna yazdırmak için kullanılır. Harcama taleplerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Harcama talepleri listesini belirlenen koģullara uygun fiģlerle görüntüler. Harcama talepleri listesini güncellemek için kullanılır. Harcama talepleri penceresini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler. Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda cari hesap bilgilerinin ilgili firmaya gönderilmesi için kullanılır. Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda cari hesap bilgilerinin ilgili firmaya gönderim iģleminin silinmesi için kullanılır. LogoConnect özelliğinin kullanılması durumunda sunucudaki hareketleri listeler. Harcama talebine ait ödeme emrini oluģturmak için kullanılır. Kayıt bazında onaylama iģlemi için kullanılır. Kayıt bazında yapılan onaylama iģlemini iptal etmek için kullanılır. Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır. Kayıt bazında onaylama iģlemini birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır. Genel Muhasebe 195

196 Harcama Talebi Harcama talebi ile ilgili bilgiler Harcama Talepleri listesinde Ekle seçeneği açılan harcama talep fiģi ile kaydedilir. FiĢ üzerinden girilen bilgiler Ģunlardır: Fiş Numarası: FiĢin bilgisayardaki takip numarasıdır. FiĢler numaralarına göre sıralanmıģtır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. FiĢ numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Tarih: ĠĢlemin yapıldığı tarihtir. FiĢ tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Yevmiye Numarası: Yevmiye madde numarasıdır. Belge Numarası: ĠĢleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. FiĢler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiģ olabilir. Özel Kod: FiĢleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod fiģleri kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iģ tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değiģik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. Ġlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi fiģlere ulaģabileceği ve iģlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiģ gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiģ bazında Ģifreleme yapılarak fiģe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kiģilerin ulaģması ve iģlem yapması sağlanır. İşyeri: Bir firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari iģlemlerini dıģarıya karģı bağımsız yürüten yerleģimlerdir. Bu alan, yapılan muhasebe iģleminin firmanın kayıtlı iģyerlerinden biriyle iliģkilendirilmesi için kullanılır. Bölüm: Bir iģletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmıģ faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan muhasebe iģleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle iliģkilendirilmesi için kullanılır. Genel Muhasebe 196

197 Fiş Satırları Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Aynı fiģ içerisinde farklı hesaplara ait iģlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı hesaba ait kaydedilmesi gereken iģlem bilgileri (hesap kodu, açıklaması, iģlem tutarı vb.) o hesap hareketi için ayrılan satıra kaydedilir. BaĢka bir deyiģle, fiģe her hesap hareketi için ayrı bir satır eklenir. Hesap Kodu: Satırda hareket gören hesabın kodudur. Hesap Adı: Hesabın adıdır. Satırda hareket gören hesabı belirtmek için kullanılır. Hesap kodu alanına bilgi girildiğinde, hesap adı alana otomatik olarak gelir. Alacak Hesabı: Satırdaki iģleme ait alacak hesabı kodudur. Alacak Hesabı Açıklaması: Satırdaki iģleme ait alacak hesabı açıklamasıdır. Açıklama: Satırdaki iģlemle ilgili açıklamadır. Döviz: Satırdaki iģlem için döviz türünü belirtir. Borç: Satırdaki iģleme ait borç tutarıdır. Alacak: Satırdaki iģleme ait alacak tutarıdır. Ödenen Tutar: Ödenen talep tutarıdır. Statü: ĠĢlem statüsünün belirlendiği alandır. Bekliyor ve Kapandı seçeneklerini içerir. Hareket Özel Kodu: Hareket özel kodu alanı fiģ satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bu bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılabilir. Kullanıcı bu alanı Programda yer almayan, fakat fiģ satırlarına kaydetmek istediği bilgi için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fiģin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. FiĢin üst bölümünde verilen özel kod fiģ geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise fiģ satırlarını gruplamak için kullanılır. FiĢlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisi filtrelerde kullanılır. Ancak fiģlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Miktar: Hesabın birimli izlenmesi durumunda, giren ya da çıkan miktarın belirtildiği alandır. Enflasyon Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme iģleminde dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. Hesap kartında yapılan seçim iģleme öndeğer olarak aktarılır. Hesaplama Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketin enflasyon hesaplarında kullanılıp kullanılmayacağı bu alanda belirlenir. Genel Muhasebe 197

198 Bütçe Hareketlerinin Oluşturulması Harcama talebine ait bilgilerin bütçe hareketlerine yansıtılması için fiģ satırında sağ fare tuģu menüsünde yer alan Bütçe Hareketlerini Oluştur seçeneği kullanılır. Genel Muhasebe 198

199 İşlemler Genel Muhasebe ĠĢlemler menü seçeneği ile; Resmi defter basımları için yevmiye madde numaralama, Kur farkı hesaplama iģlemleri, Diğer program bölümlerinde yapılan iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi, Hesaplar arası aktarım iģlemleri, Yansıtma iģlemleri, GiriĢ/çıkıĢ hareketleri ile iliģkilendirme, Fiyat endeksi atama ve toplu hesap dağıtım iģlemleri, Enflasyon parametreleri güncelleme iģlemi, Toplu hesap dağıtımı, Hesap tipi güncelleme iģlemi, Enflasyon farklarının mahsuplaģtırılması, Analitik koda göre hesap toplamları aktarım iģlemleri yapılır. Genel Muhasebe 199

200 Yevmiye Madde Numaralama Defter-i kebirde, her satırla ilgili yevmiye madde numaralarının görülmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu nedenle Yevmiye madde numaralama iģlemi ile her fiģe yevmiye defteri basıldığı zaman alacağı numara program tarafından otomatik olarak kaydedilir. Yevmiye madde numaralaması ĠĢlemler menüsü altında yer alan Yevmiye Madde Numaralama seçeneği ile yapılır. Tarih Aralığı filtre satırında, numaralandırmanın hangi tarihler arasındaki iģlemler için yapılacağı belirlenir. Yevmiye madde numaraları program tarafından verilirken, ekranda, son yevmiye madde numarası ve tarihi ile ilgili bilgiler izlenebildiği gibi, fiģ numarası, fiģ türü ve fiģ tarihi ve madde numarası ile ilgili son durum bilgileri de izlenebilir. İşyerlerine Göre Yevmiye Madde Numaralama Yevmiye madde numaralama iģlemi firmaya ait tüm iģyerlerinden yapılan iģlemler için yapılabileceği gibi iģyeri bazında da yapılabilir. ĠĢyeri bazında numaralandırma için, Muhasebe parametrelerinde, Yevmiye Madde Numaralama ĠĢyeri Bazında Yapılsın parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir. Numaralamanın yapılacağı iģyerleri yevmiye madde numaralama filtre seçenekleri arasında yer alan ĠĢyeri filtresi ile belirlenir. ĠĢyeri bazında e-defter kullanan firmalar için yevmiye madde numaralama, "Yevmiye Madde Numaralama ĠĢyeri Bazında Yapılsın" parametre değerine bakılmaksızın ĠĢyeri bazında çalıģacaktır. Ayrıca, e-defter aylık verildiğinden, yevmiye madde numaralama her çalıģtırmada son kaldığı numaradan (bir önceki ay) baģlayarak numaralandırma yapacaktır. Dikkat: Dönem ortasında parametre değiģtirilmemeli, dönem baģında yevmiye numaralama nasıl baģlanılmıģsa öyle devam edilmelidir. Not: Yevmiye madde numaralama iģleminden sonra onaylanan muhasebe iģlemlerine tekrar yevmiye madde numarası verilemez. Genel Muhasebe 200

201 Kur Farkı Hesaplama Bir muhasebe hesabının gerçek anlamda dövizle yapılan iģlemleri yasal olarak, iģlemin gerçekleģtiği tarihteki döviz kurları üzerinden yerel para birimine çevrilerek kaydedilir. Bu durumda herhangi bir tarihte muhasebe hesaplarının yerel bakiyeleri incelendiğinde döviz iģlemlerinin etkisi güncel olarak görülemez. Yani dövizli iģlem görmüģ bir hesabın yerel para birimi cinsinden bakiyesi olması gerekenden fazla veya eksik görünür. Zaman içerisinde döviz kurlarının değer kazanması veya yitirmesinden kaynaklanan, bir hesabın dövizli iģlemlerinin yerel karģılıklarındaki artıģ ve azalıģların hesaplanmasına ve bu farkların ilgili hesap ile bir kur farkı hesabı arasında mahsuplaģtırılmasına Kur farkı hesaplama denir. Kur farkı hesaplatılmasında önemli olan kriterler Ģunlardır: Hangi Hesap Hangi Döviz Türü Hangi Tarih Aralığı Hangi Kur Farkı Hesabı Kur farkının hangi hesaplar için yapılacağı, hangi tarih aralığındaki iģlemlerin dikkate alınacağı, kur farkının hangi döviz türü için hesaplatılacağı ve hesaplanan kur farkının hangi hesap altında izleneceği önemlidir. Kur Farkı Hesaplama Filtreleri Muhasebe hesapları için kur farkı hesapları, ĠĢlemler menüsü altında yer alan Kur farkı hesaplama seçeneği ile yapılır. Muhasebe hesapları kur farkı hesaplama penceresinde kur farkının hesaplanmasında geçerli olacak koģulları belirlenir. Bu filtreler Ģunlardır: Hesaplama Tarihi: Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri döviz dosyasından okunur. Muhasebe Hesap Kodu: Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma iģleminin yapılacağı muhasebe hesabı veya hesapları belirlenir. Kur farkı hesaplatma iģlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koģul belirlenir. Hesap kartında kur farkı hesabı belirtilmemiģ olan muhasebe hesapları için kur farkı hesaplanmaz. Muhasebe Hesabı Özel Kodu: Kur farkı hesaplama iģleminde dikkate alınacak hesaplar kart özel koduna göre filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır. İşyeri: Bu filtre, "Kur Farkı Hesaplama ġekli" filtresine bağlı olarak çalıģır. "Kur Farkı Hesaplama ġekli" filtresinde "ĠĢyerlerine Göre" seçimi yapıldığında, kur farkı, bu filtre satırında seçilen iģyerlerine ait hareketler taranarak hesaplanır. Bölüm: Seçilen muhasebe hesaplarının hangi bölümlerden yapılan iģlemleri dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu bölüm filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiģ olan bölümlerden yapılmıģ olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır Döviz Türü: Seçilen hesapların hangi iģlem dövizinden yapılmıģ olan hareketleri için kur farkı hesaplanacağı Döviz türü filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her döviz türü için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır. Limit Kur Farkı: Belirlenen döviz türü üzerinden hesaplanan kur farkının belirli bir limitin altında kalması durumunda oluģacak mahsup fiģine yansıması istenmiyorsa Limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutarın altında ise oluģan kur farkı oluģmamıģ gibi davranılır ve iģlem yapılmaz. Genel Muhasebe 201

202 Satır Açıklaması: OluĢacak kur farkı fiģinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak Satır açıklaması filtre satırında kaydedilir. Kur Farkı Tipi: Kur farkının hangi tipteki hesaplar için hesaplatılacağı bu filtre satırında belirlenir. Hepsi, Borç, Alacak olmak üzere üç seçeneklidir. Kur Türü: Kur fakın hesaplamasında dikkate alınacak kur türünün belirlenmesinde kullanılır. Kur Farkı Hesaplama Şekli: Kur farkının "ĠĢyeri" satırında seçilen iģyerlerine göre ayrı ayrı hesaplatılması isteniyorsa bu filtre satırında "ĠĢyerlerine Göre" seçiminin yapılması gerekir. "Genel" seçimi yapıldığında, tanımlı tüm iģyerlerine ait kur farkları toplanır ve kur farkı fiģi merkez iģyeri için oluģturulur. Kur farkı hesabı için geçerli olacak koģullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama iģlemi baģlatılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluģturulan mahsup fiģine yazılır. Mahsup fiģinin tarihi, kur farkı penceresinde belirtilen tarihtir. Hesaplanan kur farkları ise, kur farkı hesabı yapılan hesap ya da hesapların kartında belirtilen kur farkı hesabı altında toplanır. Kur farkı hesaplaması yapılan her bir hesaba ait iģlemler mahsup fiģinde birer satır olarak yer alır. Kur farkları tek bir hesap altında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı da açılabilir. Kur farkı hesaplanırken verilen tarihe ait kur değerinin kur tablosundan okunamadığı ya da hesapların verilen döviz türü üzerinden iģlem görmediği durumlarda "kur farkı veren hesap bulunmadı" mesajı ile program sizi uyaracaktır. Aynı Ģekilde, Firma ÇalıĢma Parametrelerinde verilen çalıģma günleri dıģında bir tarih verildiğinde de kur farkı hesaplama iģlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, döviz programında otomatik kullanım alanında belirlenen yerel para birimi karģılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, döviz çalıģma parametrelerinde otomatik kullanım Ģekli alanında türü belirlemeniz gerekir. Genel Muhasebe 202

203 Kur Farkı Fişi Kur farkı fiģi, Kur farkı hesaplama iģlemiyle otomatik olarak kesilebileceği gibi, bilgiler doğrudan girilerek de kesilebilir. Kur farkı fiģinin otomatik kesilmesi durumunda fiģ bilgileri Ģunlardır. Fiş No: Otomatik olarak gelir. Kur farkı fiģleri diğer fiģ türlerinde olduğu gibi kendi aralarında bir sıra numarası izler. Kullanıcı tarafından girilen ya da otomatik olarak oluģturulan bir kur farkı fiģinin numarası sistemde kayıtlı son kur farkı fiģinin numarasından bir sonraki numaradır. Tarih: Filtrede belirtilen tarihtir. Yevmiye No: Ancak Yevmiye madde numaralama iģlemi yapıldıktan sonra otomatik olarak yevmiye madde numarası bu alana gelir. DeğiĢtirilemez. Belge No: Yapılan iģleme ait belgenin numarasıdır. Özel Kod: Kur farkı fiģinin özel kodudur. Yetki Kodu: Kullanıcı kayıt yetki kodudur. İşyeri No: Kur fark hesaplaması sırasında "Kur Farkı Hesaplama ġekli" filtre satırında "ĠĢyerlerine Göre" seçimi yapıldığında, kur farkı fiģi "ĠĢyeri" filtre satırında belirtilen iģyerleri için ayrı ayrı oluģturulur. "Genel" seçimi yapılırsa, tüm iģyerlerine ait kur farkları toplanır ve kur farkı fiģi merkez iģyeri için oluģturulur. Bölüm No: Kur farkı hesaplama iģlemi bölümlere göre yapılmaz. Kur farkı fiģinde bu alan kullanıcının yetkili olduğu bölüm öndeğerine eģit olmalıdır. Gerekirse değiģtirilebilir. Fiş Satırları: Her bir muhasebe hesabının, her bir döviz türü için ayrı ayrı hesaplanan kur farkı iki satır Ģeklinde muhasebeleģtirilir. 1. satırda, oluģan kur farkı ana hesaba borç ya da alacak olarak kaydedilir. Bu fark hangi döviz türü için hesaplanıyorsa satırdaki döviz türü alanında o dövizin kodu görüntülenir. Genel Muhasebe 203

204 2. satırda, ana hesaba kaydedilen tutar ters yönlü olarak kur farkı hesabına kaydedilir. Bir kur farkı fiģinde hesaplama yapılan muhasebe hesabı sayısına ve döviz türlerinin sayısına göre çok sayıda satır olabilir. Hesap Kodu / Adı: 1. satır türü için, Kur farkı hesaplatılan muhasebe hesabının kodu ve adıdır. 2. satır türü için, kur farkı hesabının kodu ve adıdır. Ġstenirse değiģtirilebilir. Açıklama: Kur farkı hesaplatma iģleminin filtrelerinde satır açıklaması girilmiģse, kur farkı fiģinde tüm satırlar için aynı açıklama gelir. Döviz Türü: Muhasebe hesabı için hangi döviz türü üzerinden kur farkı hesaplanmıģsa o dövizin kodu döviz türü alanına gelir Kur farkının izleneceği muhasebe hesabının ait olduğu satır için döviz bilgisi girilemez. Hareket Özel Kodu: ĠĢleme ait hareket özel kodudur. Kur farkı fiģi otomatik olarak oluģturulduğunda bu alan boģtur. ĠĢleme ait özel kod girilir. Masraf Merkezi: Kur farkı hesaplatılan muhasebe hesabının ya da kur farkı hesabının kartında masraf merkezi tanımlanmıģ ise satıra öndeğer olarak gelir. Ġstenirse değiģtirilebilir. Fiş Açıklaması: Kur farkı hesaplama iģlemi otomatik olarak yaptırıldığında oluģan mahsup fiģinde açıklama alanına, kur farkı hesabının yaptırıldığı tarihe göre kur farkı hesaplaması sonucu oluģan fiģ açıklaması otomatik olarak gelir. Gerekirse değiģtirilebilir. Genel Muhasebe 204

205 Kur Farkı Fişinde Döviz Bilgileri Kur farkı fiģinde döviz bilgileri F9-ĠĢlemler menüsünde yer alan Döviz Girişi seçeneği ile girilir. Döviz penceresinde yalnızca raporlama dövizi bilgileri yer alır. Kur farkı hesaplama tarihindeki raporlama dövizi kuru öndeğer olarak kullanılacaktır. Kur Farkı Hesaplatılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Kur farkı raporlama dövizi üzerinden değil iģlem dövizi üzerinden hesaplanır. Sadece kur farkı hesabı girilmiģ olan hesaplar için kur farkı hesaplanır. Özel fiģler kur farkı hesabına kesinlikle katılmaz. Hesaplama iģlemi iģyerlerine göre ayrı ayrı yapılıyorsa mali dönem boyunca bu Ģekilde yapılmalıdır. Tüm iģyerleri için genel olarak hesaplanıyorsa bu yöntem de aynı Ģekilde mali dönem boyunca devam etmelidir. Yıl içinde yöntem değiģikliği yapılırsa hesaplanan tutarlarda yanlıģlık olabilir. Genel Muhasebe 205

206 Muhasebeleştirme Muhasebe dıģındaki program bölümlerinde yapılan iģlemler için kaydedilmesi gereken muhasebe fiģleri, muhasebeleģtirme iģlemi ile doğrudan oluģturulur. Özellikle günlük faaliyetleri yoğun iģletmelerde iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi son derece kolaylaģmakta ve zaman kaybının önüne geçilmektedir. Tüm program bölümlerinde açılan kartların ve bunlara ait iģlemlerin muhasebeleģtirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodları muhasebe bağlantı kodları verilerek belirlenir. MuhasebeleĢtirme iģleminde geçerli olacak muhasebe bağlantı kodları, ilgili program bölümlerinde kartlar üzerinden ya da Genel Muhasebe bölümünde Ana Kayıtlar menüsünde yer alan Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile verilir. Program bölümlerinde iģlemler yapılırken Muhasebe Kodları seçeneği ile fiģ geneli ya da yalnızca satırdaki iģlem için muhasebe kodları uygulanır ve muhasebeleģtirme yapıldığında oluģacak mahsup fiģi görüntülenir. MuhasebeleĢtirme iģlemi iki Ģekilde yapılır: muhasebe program bölümünden ilgili program bölümlerinde fiģ ve fatura listesinden MuhasebeleĢtirme yapılmadan önce MuhasebeleĢtirme parametreleri penceresinde iģlemin ne Ģekilde yapılacağı belirlenir. Tamam düğmesi tıklanır ve muhasebeleģtirme iģlemi baģlatılır. MuhasebeleĢtirme kontrolü filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda oluģturulan her fiģ ekrana gelir ve kontrol edildikten sonra kaydedilir. MuhasebeleĢtirilen ancak mahsup fiģi oluģturulması istenmeyen iģlemler olabilir. Bu durumda muhasebeleģtirme iģlemi ile oluģan mahsup fiģi üzerinde ĠĢaretle seçeneği kullanılır. ĠĢlem muhasebeleģtirilir ancak oluģan mahsup fiģi muhasebe kayıtları arasında yer almaz ve muhasebe hesaplarını etkilemez. MuhasebeleĢtirme parametrelerinde MuhasebeleĢtirme iģareti filtre satırında ĠĢaretlenecek seçilirse muhasebeleģen fiģ ya da faturanın yanında muhasebeleģtirildiğini gösteren M harfi ile listelenir. MuhasebeleĢtirilen fiģ ya da faturalarda değiģiklik yapılmak istendiğinde program iģlemin muhasebeleģtirildiğini belirten bir uyarı mesajı verir. Ġthalat ve ihracat operasyon fiģlerinde kapanıģ / intaç tarihi belirtilmediğinde ve Satınalma / SatıĢ Parametreleri nde Ġthalat / Ġhracat Operasyon FiĢinde KapanıĢ / Ġntaç Tarihi BoĢsa MuhasebeleĢtirilsin satırında Hayır seçiminin yapılması durumunda muhasebeleģtirme iģleminde ilgili fiģler dikkate alınmaz. Genel Muhasebe 206

207 Muhasebeleştirme Parametreleri Diğer program bölümlerinde yapılan iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi ĠĢlemler menüsü altında yer alan MuhasebeleĢtirme seçeneği ile yapılır. MuhasebeleĢtirme, Malzeme, Satınalma, SatıĢ ve Dağıtım, Finans Sabit Kıymet Amortisman ve Değerleme, Ġthalat, Üretim, Tecil terkin Ek Vergi Mahsubu ĠĢlemleri için yapılan için ayrı, ayrı yapılır. Önce muhasebeleģtirme iģleminin hangi iģlemler için yapılacağı seçilir. MuhasebeleĢtirmenin hangi koģullara göre yapılacağı ise muhasebeleģtirme filtre satırlarında belirlenir. Genel olarak tüm iģlemlerinin muhasebeye aktarılmasında kullanılan filtreler Ģunlardır: Tarih Aralığı: Bu filtre satırında, hangi tarihler arasındaki iģlemlerin muhasebeleģtirileceği belirlenir. BaĢlangıç ve bitiģ tarih aralığı verilir. İşyeri Numarası: Program bölümlerinde yapılan iģlemleri ne göre muhasebeleģtirmek için kullanılır. ĠĢlemleri muhasebeleģtirilecek iģaretlenerek seçilir. Bölüm Numarası: Program bölümlerinde yapılan iģlemleri, iģlemi yapan bölüme göre muhasebeleģtirmek için kullanılır. Ġlgili bölüm ya da bölümler iģaretlenerek belirlenir. Ambar Numarası: Program bölümlerinde yapılan iģlemleri,ambarlara göre muhasebeleģtirmek için kullanılır. Ġlgili ambar ya da ambarlar iģaretlenerek belirlenir. Fiş ya da İşlem Türü: Program bölümlerinde yapılan iģlemleri fiģ ya da iģlem türlerine göre muhasebeleģtirmek için kullanılır. Bu filtre satırında muhasebeleģtirme yapılan iģlemlere göre ilgili fiģ türleri listelenir. MuhasebeleĢtirilecek fiģ türleri iģaretlenerek seçilir. Fiş ya da İşlem Numarası: MuhasebeleĢtirilecek iģlemleri fiģ veya iģlem numaralarına göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fiģlerin dikkate alınacağı belirlenir. Fiş ya da İşlem Özel Kodu: FiĢ türlerinden belirli iģlemlere ait fiģler seçilebildiği gibi, fiģ ya da iģlem özel koduna göre filtreleme yaparak yalnızca belirlenen özel koda sahip fiģlerle yapılan iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi sağlanır. fiģ Özel kodu satırında grup ya da aralık tanımı yapılır ve fiģ özel kodu bu aralıkta kalan muhasebeleģtirilir. Fiş ya da İşlem Yetki Kodu: FiĢ türlerinden belirli iģlemlere ait fiģler seçilebildiği gibi, fiģ ya da iģlem yetki koduna göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenen yetki koduna sahip fiģlerle yapılan iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi sağlanır. FiĢ yetki kodu satırında grup ya da aralık tanımı yapılır. Fiş Türü: Yapılan iģlemlerin fiģ türüne göre muhasebeleģtirilmesi için kullanılır. Ġlgili iģlemlere ait fiģ türleri listelenir ve seçim yapılır. Muhasebeleştirme Periyodu: MuhasebeleĢtirme yapıldığında hangi aralıktaki iģlemlerin birleģtirilerek mahsup oluģturulacağı muhasebeleģtirme periyodu ile belirlenir. MuhasebeleĢtirme periyodu parametresi Ģu seçenekleri içerir: Günlük Haftalık Aylık Günlük seçiminde iģlemler gün bazında birleģtirilerek mahsup fiģi oluģturulur. Haftalık seçiminde iģlemler hafta bazında birleģtirilerek mahsup fiģi oluģturulur. Aylık seçiminde iģlemler ay bazında birleģtirilerek mahsup fiģi oluģturulur. Genel Muhasebe 207

208 MuhasebeleĢtirme periyodu filtresi, MuhasebeleĢtirme Ģekli filtresi ile birlikte çalıģır. MuhasebeleĢtirme Ģekli Genel ise muhasebeleģtirme periyodu filtre satırında yapılan seçime göre iģlemler günlük, aylık ya da haftalık süreler dikkate alınarak Merkez iģyerine ait tek bir mahsup fiģi oluģturulur. Muhasebeleştirme Şekli İşyeri seçilirse muhasebeleģtirme periyodunda belirtilen periyot dikkate alınır ve bazında birleģtirme iģlemi yapılarak mahsup fiģi oluģturulur. Muhasebeleştirme Şekli Birebir seçilirse muhasebeleģtirme periyodu filtresi dikkate alınmaz ve iģlemler birebir muhasebeleģtirilir. Muhasebeleştirme Şekli İşyerleri ve Bölümler seçilirse muhasebeleģtirme periyodunda belirtilen periyot dikkate alınır ve iģyeri ile birlikte bölüm bazında birleģtirme iģlemi yapılarak mahsup fiģi oluģturulur. MuhasebeleĢtirme periyodu haftalık seçildiğinde, mahsup fiģleri haftalık olarak gruplanarak birleģtirilir. MuhasebeleĢecek ilk kaydın içinde bulunduğu hafta ile son kaydın içinde bulunduğu hafta arasındaki hafta sayısı kadar mahsup fiģi oluģturulur. Hafta baģı olarak tarih aralığı filtresinin baģlangıç tarihi alınmaz. Tarih aralığı filtresinin baģlangıç tarihini içeren haftanın ilk günü baģlangıç olarak kabul edilir. Bu durum aylık periyot için de aynı Ģekilde geçerlidir. MuhasebeleĢme periyodu haftalık ya da aylık ise ve Muhasebe FiĢ tarihi Ataması filtresi muhasebeleģecek fiģin tarihi atanacak seçildiğinde haftalık ya da aylık bazda gruplanarak birleģtirilen mahsup fiģinin tarihi o haftaya(aya) ait muhasebeleģen son kaydın tarihi atanır. Haftalık veya aylık birleģtirilerek mahsuplaģtırılan fiģler üzerinden SMM fark mahsupları oluģturulurken toplam tutarlar üzerinden hesaplama yapılır. Muhasebeleştirme Şekli: Bu filtre satırında muhasebeleģtirme iģleminin ne Ģekilde yapılacağı belirlenir. Dört seçeneklidir: Genel, ĠĢyerlerine göre Birebir ĠĢyerlerine ve Bölümlere Göre Genel seçiminde muhasebeleģtirme tarihleri satırında verilen tarih aralığında kalan iģlemler muhasebeleģtirildiğinde tek bir mahsup fiģi oluģur. İşyerlerine Göre seçiminde muhasebeleģtirme yapılan program bölümünde kaydedilen iģlemler ne göre muhasebeleģtirilir. Her ĠĢyerine ait iģlemler için ayrı mahsup fiģi oluģturulur. Birebir seçiminde ise yapılan iģlemlerin her biri ayrı bir mahsup fiģi ile muhasebeye aktarılır. İşyerlerine ve Bölümlere Göre seçiminde ise iģlemler iģyeri ve bölümlere göre muhasebeleģtirilir. Muhasebeleştirme Kontrolü: MuhasebeleĢtirme iģlemi ile program bölümlerinde yapılan iģlemler muhasebeye aktarılır ve mahsup fiģleri program tarafından otomatik olarak oluģturulur. MuhasebeleĢtirme yapılırken oluģan mahsup fiģlerinin tek, tek ekrana gelmesi ve kontrol edildikten sonra kaydedilmesi istenirse bu filtre satırında Yapılacak seçeneğinin iģaretlenmesi gerekir. Bu durumda oluģturulan her mahsup fiģi ekrana gelir. Ġncelendikten sonra kaydedilir. Yapılmayacak seçeneği iģaretlenirse, muhasebeleģtirme sonucunda oluģan fiģler doğrudan ilgili bölümlerde iģaretlenir ve muhasebeleģtirme dosyasına yazılır. Genel Muhasebe 208

209 Muhasebeleştirme İşareti: MuhasebeleĢtirme iģlemi ile muhasebeye aktarılan iģlemlerin iģaretlenmesi ve aynı tarihlere ait yeni bir muhasebeleģtirme iģleminin yapılması durumunda dikkate alınmaması bu filtre satırında yapılacak seçimle sağlanır. Filtre satırı iģaretlenecek ve iģaretlenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak muhasebeleģen iģlemler iģaretlenecek satırı seçilidir. MuhasebeleĢtirme sonunda, program bölümlerinde bu iģlemler muhasebeleģmiģ olduğunu gösteren M harfi ile listelenir. Muhasebeye aktarılan iģlemlerin iģaretlenmesi istenmiyorsa, iģaretlenmeyecek seçimi yapılır. Bu durumda muhasebeleģtirme yapılan iģlemler iģaretlenmez. Muhasebeleştirilecek İşlemler: Genel muhasebe çalıģma parametrelerinde Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü parametre satırında Evet seçilerek Ticari Sistem kontrollü çalıģma Ģekli belirlenmiģse muhasebeleģtirilecek iģlemlerin belirlenmesinde kullanılır. (Bu seçenek yalnızca Ticari Sistem kontrolü yapılması durumunda MuhasebeleĢtirme filtre satırlarında yer alır. ) Ticari sistem bağlantı kontrolü ile muhasebeleģtirilmiģ bir fiģin değiģtirilmemesi ve çıkarılmaması sadece iptal edilebilmesi sağlanır. Ġptal iģlemleri yeniden muhasebeleģtirilir. Bu filtre satırı üç seçeneklidir: Ġptal Edilmeyenler Ġptal Edilenler Hepsi Hepsi seçiminde tüm fiģler muhasebeleģtirilir. İptal Edilenler seçilirse yalnızca iptal edilen fiģler muhasebeleģtirilir. İptal Edilmeyenler seçildiğinde yalnızca iptal edilmeyen fiģler muhasebeleģtirilecektir. Satır Birleştirme: MuhasebeleĢtirilen fiģlerde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodu aynı olan satırların ne Ģekilde muhasebeleģtirileceği Satır birleģtirme filtre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde aynı fiģ içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları altında izlenecek satırlar birleģtirilecek muhasebeleģtirilir. Bütçe Hareketleri Oluşturulsun: MuhasebeleĢtirme sonucunda ilgili bütçe hareketlerinin oluģturulması için kullanılır. Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: MuhasebeleĢtirme sonucunda oluģacak mahsup fiģi genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre Yeniden oluģturulacak ve MuhasebeleĢen fiģten gelecek olmak üzere iki seçeneklidir. Yeniden oluģturulacak seçiminde açıklama program tarafından yeniden oluģturulur. MuhasebeleĢen fiģten gelecek seçiminde ise, fiģ için girilen açıklama mahsup fiģine aynen aktarılır. Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: MuhasebeleĢtirme iģlemi sonucunda oluģacak, muhasebe fiģlerinde açıklayıcı satırlar oluģturmak için kullanılır. Muhasebe fiģine gelmesi istenen açıklayıcı satır, Muhasebe fiģi satır açıklaması filtresi ile belirlenir. Muhasebe fiģine satır açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar filtrede listelenir. Ġstenen bilgiler (iģlem numarası, belge numarası, iģlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap ünvanı vb) iģaretlenerek seçilir. Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar: Bu parametre Aktarım ile dıģarıdan içeriye veri aktarımı ile alınan bilgilerin muhasebeleģtirilmesi için kullanılır. Aktarılan iģlemlerde muhasebe hesap kodlarının olmaması durumunda, muhasebeleģtirmede hangi hesapların dikkate alınacağı belirlenir. Parametre satırı iki seçeneklidir: ĠĢlem Yapılmayacak Karttan Okunacak İşlem Yapılmayacak seçiminde, muhasebe kodu verilmemiģ satırlar muhasebeleģtirme iģleminde dikkate alınmaz. Karttan Okunacak seçiminde, muhasebeleģtirme iģleminde iģlemlere ait muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve iģlemler kartta verilen muhasebe kodları altında muhasebeye aktarılır. Genel Muhasebe 209

210 Muhasebe Fişi Tarih Ataması: Bu filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiģ tarihi öndeğeri belirlenir. MuhasebeleĢen fiģin tarihi atanacak seçeneği iģaretlenirse muhasebeleģen fiģin tarihi mahsup fiģine aktarılır. Muhasebe Fişi Tarihi: Muhasebe fiģ tarihi filtresinden atanacak seçeneğinin iģaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih Muhasebe Fiş Tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. MuhasebeleĢtirme iģlemi sonucunda oluģacak mahsup fiģlerine muhasebe fiģ tarihi parametre satırında belirtilen tarih atanır. SMM Mahsubu Tarih Ataması: Bu filtre satırında SMM mahsubu için geçerli olacak muhasebe fiģ tarihi öndeğeri belirlenir. MuhasebeleĢen fiģin tarihi atanacak seçeneği iģaretlenirse muhasebeleģen fiģin tarihi mahsup fiģine aktarılır. Muhasebe fiģ tarihi filtresinden atanacak seçeneğinin iģaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih Muhasebe Fiş Tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. MuhasebeleĢtirme iģlemi sonucunda oluģacak mahsup fiģlerine muhasebe fiģ tarihi parametre satırında belirtilen tarih atanır. Ġlgi muhasebe fiģinin tarihi atanacak seçilirse iģlemle ilgili muhasebe fiģinin tarihi atanır. İhracat Faturaları Muhasebeleştirilsin: Bu parametre satırı satıģ ve dağıtım iģlemleri muhasebeleģtirme pencerelerinde yer alır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda ihracat faturaları muhasebeleģtirilir. Muhasebeleştirme Kuru: Ġthalat ve ihracat fiģlerinin muhasebeleģtirilmesinde dikkate alınacak kur değerini belirtir. Bu alan aģağıdaki seçenekleri içerir: DeğiĢmeyecek FiĢ Tarihi Kuru GGB Kuru (Ġthalat ĠĢlemlerinde) GÇB Tarihi Kuru (Ġhracat ĠĢlemlerinde) Ġntaç Tarihi Kuru (Ġhracat ĠĢlemlerinde) KapanıĢ Tarihi (Ġthalat ĠĢlemlerinde) Muhasebe Fişi Tarih Ataması (İhracat): Bu filtre satırında ihracat iģlemleri için geçerli olacak muhasebe fiģ tarihi öndeğeri belirlenir. MuhasebeleĢen fiģin tarihi atanacak seçeneği iģaretlenirse muhasebeleģen fiģin tarihi mahsup fiģine aktarılır. Muhasebe fiģ tarihi filtresinden atanacak seçeneğinin iģaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih Muhasebe Fiş Tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. MuhasebeleĢtirme iģlemi sonucunda oluģacak mahsup fiģlerine muhasebe fiģ tarihi parametre satırında belirtilen tarih atanır. Muhasebeleşen Fişin İntaç Tarihi Atanacak seçilirse fiģin intaç tarihi mahsup fiģine aktarılır. Ekleyen / Son Değiştiren: ĠĢlemlerin ilgili kaydı ekleyen ve son değiģtiren kullanıcı bazında muhasebeleģtirilmesi için kullanılan filtre satırlarıdır. Ciro Ç/S İşlemlerinde Sahibinin Unvanı Kullanılsın: Çek/Senet muhasebeleģtirilirken oluģan mahsup fiģinin açıklama alanına çek/senedin alındığı cari hesabın "Unvan" bilgisinin gelmesi isteniyorsa bu filtre satırında "Evet" seçimi yapılır. e-fatura: Faturalama türüne göre filtreleme yapılan satırdır. Kağıt Fatura, e-fatura, e-arģiv Fatura, e-arģiv (Ġnternet) Faturası seçeneklerini içerir. Yalnızca seçilen türdeki faturalar muhasebeleģtirilecektir. Muhasebeleştirme İşleminde Fiş Tarihinin Belirlenmesi Genel Muhasebe 210

211 MuhasebeleĢtirme iģlemleri sırasında muhasebeye gidecek olan hareketlerin tarihleri filtre sayesinde belirlenebilmektedir. Bu özellik ile, belli bir tarih aralığındaki hareketler, muhasebe tarafında belirlenen tarihteki muhasebe fiģi altında toplanabilir. MuhasebeleĢtirme yapılmadan önce MuhasebeleĢtirme parametreleri penceresinde iģlemin ne Ģekilde yapılacağı belirlenir. Tamam düğmesi tıklanır ve muhasebeleģtirme iģlemi baģlatılır. MuhasebeleĢtirme kontrolü filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda oluģturulan her fiģ ekrana gelir ve kontrol edildikten sonra kaydedilir. MuhasebeleĢtirilen ancak mahsup fiģi oluģturulması istenmeyen iģlemler olabilir. Bu durumda muhasebeleģtirme iģlemi ile oluģan mahsup fiģi üzerinde ĠĢaretle seçeneği kullanılır. ĠĢlem muhasebeleģtirilir ancak oluģan mahsup fiģi muhasebe kayıtları arasında yer almaz ve muhasebe hesaplarını etkilemez. SMM Muhasebeleştirme Satılan malın maliyetinin muhasebeleģtirilmesi iģlemi satıģ iģlemleri sonunda yapılan bir iģlemdir. Satılan malın muhasebeleģtirilmesinden sonra yapılır. Yani satıģ faturası muhasebeleģtirilmeden satılan malın maliyeti mahsuplaģtırılamaz. Bu iģlem sonucunda oluģacak mahsup fiģi malzemenin maliyetini içerir. Satılan Malın Maliyeti Muhasebe Hesap Kodları Satılan malın maliyetinin muhasebeleģtirilmesinde kullanılacak muhasebe hesap kodları, Fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki SMM Muhasebe Hesap kodları seçeneği ile SatıĢ Faturaları listesinde F9- sağ fare tuģu menüsündeki SMM Muhasebe kodları seçeneği ile Genel Muhasebe bölümünde Muhasebe Bağlantı kodları menüsündeki Malzemeler seçeneği ile Malzeme tanımı üzerinde Muhasebe hesapları seçeneği ile verilir. Satılan malın maliyetinin mahsuplaģtırılması iģleminde malzeme, karma koli, sabit kıymet ve promosyon türündeki satırlar dikkate alınır. Faturada yer alan indirim, masraf, hizmet, malzeme sınıfı türündeki satırlar ile karma koli malzemeyi oluģturan satırlar dikkate alınmaz. Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Satılan malın maliyetinin muhasebeleģtirilmesi iģlemi 2 Ģekilde yapılır: 1. SatıĢ Faturaları listesinde F9 menüsünde yer alan SMM Mahsubu OluĢtur seçeneği ile 2. Genel Muhasebe program bölümünde ĠĢlemler menüsü altında yer alan MuhasebeleĢtirme seçeneği ile 1. Satış Faturaları Listesinden SMM Mahsubu Oluşturma Satılan malın maliyetinin muhasebeleģtirilmesi iģlemi satıģ faturaları listesinden tek tek oluģturulur. Bunun için F9 sağ fare tuģu menüsündeki SMM Mahsubu OluĢtur seçeneği kullanılır. Bu seçenek yalnızca muhasebeleģtirilmiģ satıģ faturaları üzerinde F9 menüsünde yer alır. SMM Mahsubu OluĢtur seçildiğinde mahsup oluģturma iģleminde geçerli olacak kriterlerin belirleneceği pencere açılır. Genel Muhasebe 211

212 SMM Mahsup İşlemleri (TFRS) Genel Muhasebe / ĠĢlemler menüsü MuhasebeleĢtirme penceresinde yer alan bu seçenek satılan malın maliyetinin TFRS ye göre muhasebeleģtirilmesi için kullanılır. TFRS kapsamında satılan malın muhasebeleģtirilmesinde kullanılacak muhasebe hesap kodları, faturalar üzerinde sağ fare tuģu menüsündeki SMM Muhasebe Hesap kodları (TFRS) seçeneği ile, faturalar listesinde sağ fare tuģu menüsündeki SMM Muhasebe kodları (TFRS) seçeneği ile, Muhasebe bölümünde Muhasebe Bağlantı kodları menüsündeki Malzeme Kartları seçeneği ile ya da malzeme kartı üzerinde Muhasebe Hesapları seçeneği ile verilebilir. Satılan malın maliyeti TFRS ye göre iki Ģekilde muhasebeleģtirilebilir: SatıĢ faturaları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan SMM Mahsubu Oluştur (TFRS) seçeneği ile Genel Muhasebe program bölümünde ĠĢlemler menüsü altında yer alan Muhasebeleştirme seçeneği ile Satış Faturaları Listesinden TFRS Kapsamında SMM Mahsubu Oluşturma TFRS kapsamında satılan malın maliyetinin muhasebeleģtirilmesi iģlemi satıģ faturaları listesinden tek tek oluģturulur. Bunun için sağ fare düğmesi menüsündeki SMM Mahsubu OluĢtur (TFRS) seçeneği kullanılır. Bu seçenek yalnızca muhasebeleģtirilmiģ satıģ faturaları üzerindeki menüde yer alır. SMM Mahsubu OluĢtur TFRS seçildiğinde, mahsup oluģturma iģleminde geçerli olacak kriterlerin belirleneceği pencere açılır. Bu pencerede yer alan filtreler Ģunlardır: Filtre Muhasebeleştirme Kontrolü Satır Birleştirme Muhasebe Fişi Genel Açıklaması Muhasebe Fişi Satır Açıklaması Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın Muhasebe Fişi Tarih Ataması Muhasebe Fişi Tarihi Değeri Yapılacak / Yapılmayacak Evet / Hayır Yeniden OluĢturulacak / MuhasebeleĢen FiĢten Gelecek Hiçbiri / ĠĢlem Numarası / Belge Numarası / ĠĢlem Türü / Satır Açıklaması / Malzeme Açıklaması / Cari Hesap Unvanı / Genel Açıklama (1) / Malzeme Kodu / FiĢ Tarihi / Özel Kod Evet / Hayır Evet / Hayır MuhasebeleĢen FiĢin Tarihi Atanacak / Muhasebe FiĢi Tarihi Filtresinden Atanacak / Ġlgili Muhasebe FiĢinin Tarihi Atanacak Tarih giriģi Muhasebeleştirme Kontrolü: MuhasebeleĢtirme iģleminin sonucunda oluģacak mahsup fiģinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa muhasebeleģtirme kontrolü filtre satırında Yapılacak seçeneği iģaretlenir. Bu durumda oluģacak her mahsup fiģi ekrana gelir; incelendikten sonra kaydedilir. Satır Birleştirme: MuhasebeleĢtirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluģan fiģler doğrudan ilgili bölümlerde iģaretlenir ve muhasebeleģtirme dosyasına yazılır. MuhasebeleĢtirilen faturada aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne Ģekilde muhasebeleģtirileceği Satır BirleĢtirme filtresi ile belirlenir. Satır BirleĢtirme Evet olarak seçilirse fatura içinde Genel Muhasebe 212

213 aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleģtirilir. MuhasebeleĢtirme sonucunda oluģacak mahsup fiģinde tek satır olarak yer alır. Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: MuhasebeleĢtirme sonucunda oluģacak mahsup fiģinin genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluģturulması istenirse Yeniden OluĢturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluģturulur. MuhasebeleĢen FiĢten Gelecek seçimi yapılırsa, muhasebeleģtirilen fatura genel açıklaması oluģan mahsup fiģine aktarılır. Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: MuhasebeleĢtirme iģlemi sonucunda oluģacak mahsup fiģi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için bu filtre satırı kullanılır. Muhasebe fiģine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler iģaretlenerek seçilir. Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın: MuhasebeleĢtirme iģleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıģtırılması isteniyorsa bu filtre satırında Evet seçeneği iģaretlenir. Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Gün içinde yapılan iģlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düģme söz konusu olabilir. Bunun için önce giriģlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce giriģler dikkate alınır. Muhasebe Fişi Tarih Ataması: Bu filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiģ tarihi öndeğeri belirlenir. Muhasebe Fişi Tarihi: Muhasebe fiģi tarih ataması filtre satırında Muhasebe FiĢ Tarihi Filtresinden Atanacak seçeneğinin tercih edilmesi durumunda, geçerli olacak tarih bu filtre satırında girilen tarih olacaktır. Filtre satırlarında yapılan koģul belirleme iģleminden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve TFRS kapsamında SMM mahsubu oluģturma iģlemi tamamlanır. TFRS Kapsamında SMM Mahsubu Oluşturma İşleminin Genel Muhasebe Bölümünden Yapılması TFRS ye göre SMM mahsubu oluģturma iģlemi Genel Muhasebe bölümünde ĠĢlemler menüsü altında yer alan MuhasebeleĢtirme seçeneğinde SMM Mahsup ĠĢlemleri (TFRS) ile toplu olarak kaydedilir. SMM mahsubu oluģturma iģleminde geçerli olacak koģullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri Ģunlardır: Tarih Aralığı: Bu filtre satırında, hangi tarihler arasındaki iģlemlerin muhasebeleģtirileceği belirlenir. BaĢlangıç ve bitiģ tarih aralığı verilir. İşyeri No: Program bölümlerinde yapılan iģlemleri iģyerlerine göre muhasebeleģtirmek için kullanılır. ĠĢlemleri muhasebeleģtirilecek iģyerleri iģaretlenerek seçilir. Bölüm No: Program bölümlerinde yapılan iģlemleri, iģlemi yapan bölüme göre muhasebeleģtirmek için kullanılır. Ġlgili bölüm ya da bölümler iģaretlenerek belirlenir. Ambar No: Program bölümlerinde yapılan iģlemleri,ambarlara göre muhasebeleģtirmek için kullanılır. Ġlgili ambar ya da ambarlar iģaretlenerek belirlenir. Fiş No: MuhasebeleĢtirilecek iģlemleri fiģ numaralarına göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fiģlerin dikkate alınacağı belirlenir. Fiş Özel Kodu: MuhasebeleĢtirilecek iģlemleri fiģ özel koduna göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fiģlerin dikkate alınacağı belirlenir. Fiş Yetki Kodu: MuhasebeleĢtirilecek iģlemleri fiģ yetki koduna göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fiģlerin dikkate alınacağı belirlenir. Fiş Türü: MuhasebeleĢtirilecek iģlemleri fiģ türlerine göre filtrelemek için kullanılır. Genel Muhasebe 213

214 Muhasebeleştirme Periyodu: MuhasebeleĢtirme yapıldığında hangi aralıktaki iģlemlerin birleģtirilerek mahsup oluģturulacağı muhasebeleģtirme periyodu ile belirlenir. MuhasebeleĢtirme periyodu filtresi, Günlük, Haftalık, Aylık seçeneklerini içerir. Muhasebeleştirme Şekli: Bu filtre satırında muhasebeleģtirme iģleminin ne Ģekilde yapılacağı belirlenir. Genel, ĠĢyerlerine Göre, Birebir ve ĠĢyerlerine ve Bölümlere Göre olmak üzere dört seçeneklidir. Genel seçiminde muhasebeleģtirme tarihleri satırında verilen tarih aralığında kalan iģlemler muhasebeleģtirildiğinde tek bir mahsup fiģi oluģur. ĠĢyerlerine göre seçiminde muhasebeleģtirme yapılan program bölümünde kaydedilen iģlemler iģyerlerine göre muhasebeleģtirilir. Her ĠĢyerine ait iģlemler için ayrı mahsup fiģi oluģturulur. Birebir seçiminde, yapılan iģlemlerin her biri ayrı bir mahsup fiģi ile muhasebeye aktarılır. ĠĢyerlerine ve bölümlere göre seçiminde ise iģlemler iģyeri ve bölümlere göre muhasebeleģtirilir. Muhasebeleştirme Kontrolü: MuhasebeleĢtirme iģlemi ile program bölümlerinde yapılan iģlemler muhasebeye aktarılır ve mahsup fiģleri program tarafından otomatik olarak oluģturulur. MuhasebeleĢtirme yapılırken oluģan mahsup fiģlerinin tek tek ekrana gelmesi ve kontrol edildikten sonra kaydedilmesi istenirse bu filtre satırında Yapılacak seçeneğinin iģaretlenmesi gerekir. Bu durumda oluģturulan her mahsup fiģi ekrana gelir. Ġncelendikten sonra kaydedilir. Yapılmayacak seçeneği iģaretlenirse, muhasebeleģtirme sonucunda oluģan fiģler doğrudan ilgili bölümlerde iģaretlenir ve muhasebeleģtirme dosyasına yazılır. Satır Birleştirme: MuhasebeleĢtirilen fiģlerde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodu aynı olan satırların ne Ģekilde muhasebeleģtirileceği bu filtre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde aynı fiģ içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları altında izlenecek satırlar birleģtirilecek muhasebeleģtirilir. Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: MuhasebeleĢtirme sonucunda oluģacak mahsup fiģi genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre, Yeniden OluĢturulacak ve MuhasebeleĢen FiĢten Gelecek olmak üzere iki seçeneklidir. Yeniden OluĢturulacak seçiminde, açıklama program tarafından yeniden oluģturulur. MuhasebeleĢen FiĢten Gelecek seçiminde ise, fiģ için girilen açıklama mahsup fiģine aynen aktarılır. Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: MuhasebeleĢtirme iģlemi sonucunda oluģacak muhasebe fiģlerinde açıklayıcı satırlar oluģturmak için kullanılır. Muhasebe fiģine satır açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar filtrede listelenir. Ġstenen bilgiler (iģlem numarası, belge numarası, iģlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap ünvanı vb) iģaretlenerek seçilir. Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın: MuhasebeleĢtirme iģleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıģtırılması isteniyorsa bu filtre satırında Evet seçeneği iģaretlenir. Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Gün içinde yapılan iģlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düģme söz konusu olabilir. Bunun için önce giriģlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce giriģler dikkate alınır. SMM Oluşturma Türü (TFRS): Bu filtre satırı Güncel Maliyetler ve Fark Maliyetleri olmak üzere iki seçeneklidir. Güncel seçiminde, SMM mahsubu muhasebeleģtirilen satıģ faturalarına ait güncel maliyetler için oluģturulur. Fark Maliyetleri seçiminde ise önceden SMM oluģturulmuģ satıģ faturaları için herhangi bir nedenden dolayı (fiyat farkları vb.) maliyetin değiģmesi durumunda ilgili fark kadar SMM mahsubu oluģturulur. OluĢan mahsup fiģleri muhasebe fiģleri listesinde doküman türü ile listelenir. Güncel maliyetler için oluģan fiģler listede M harfi ile, Fark maliyetleri için oluģturulan SMM fiģleri ise F harfi ile listelenir. SMM Mahsubu Tarih Ataması (TFRS): Bu filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiģ tarihi öndeğeri belirlenir. MuhasebeleĢen FiĢin Tarihi Atanacak seçeneği iģaretlenirse TFRS ye göre oluģacak SMM Mahsubunun tarihi SMM Mahsubunu oluģturmak istediğimiz fiģin tarihini alacaktır. Ġlgili muhasebe fiģ tarihi, SMM mahsubu oluģacak fiģin tarihinden büyük ise SMM Mahsubu OluĢturma iģlemi yapılmaz. Genel Muhasebe 214

215 Ġlgili Muhasebe FiĢinin Tarihi Atanacak seçeneği iģaretlenirse, oluģacak SMM Mahsubunun tarihi daha önceden oluģturulmuģ ilgili muhasebe fiģinin tarihini alır. Muhasebe FiĢ Tarihi Filtresinden Atanacak seçeneğinin iģaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih muhasebe fiģ tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. MuhasebeleĢtirme iģlemi sonucunda oluģacak mahsup fiģlerine muhasebe fiģ tarihi filtre satırında belirtilen tarih atanır. Muhasebe Fişi Tarihi: SMM Mahsubu Tarih Ataması (TFRS) filtre satırında Muhasebe FiĢ Tarihi Filtresinden Atanacak seçeneğinin iģaretlenmesi durumunda, geçerli olacak tarih bu filtre satırında girilen tarih olacaktır. Muhasebeleşecek Fişler: Hangi fatura türüne ait SMM fiģlerinin muhasebeleģtirileceği bu filtre satırında belirlenir. ġu seçenekleri içerir: Hepsi SatıĢ Faturaları Ġhracat Faturaları Cari Hesap Kodu: Hangi cari hesaba ait SMM fiģlerinin muhasebeleģtirileceği bu filtre satırında belirlenir. Bu pencerede yer alan filtreler Ģunlardır: Muhasebeleştirme Kontrolü Muhasebeleştirme İşareti Satır Birleştirme Muhasebe Fişi Genel Açıklaması Muhasebe Fişi Satır Açıklaması Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın Yapılacak / Yapılmayacak ĠĢaretlenecek / ĠĢaretlenmeyecek Evet / Hayır Yeniden oluģturulacak / MuhasebeleĢen fiģten gelecek ĠĢlem Numarası / Belge Numarası / ĠĢlem Türü / Cari Hesap Ünvanı / Satır Açıklaması / Malzeme Açıklaması / Genel Açıklama (1) / Özel Kod Evet / Hayır Muhasebeleştirme Kontrolü: MuhasebeleĢtirme iģleminin sonucunda oluģacak mahsup fiģinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa muhasebeleģtirme kontrolü filtre satırında Yapılacak seçeneği iģaretlenir. Bu durumda oluģacak her mahsup fiģi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir. Satır Birleştirme: MuhasebeleĢtirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluģan fiģler doğrudan ilgili bölümlerde iģaretlenir ve muhasebeleģtirme dosyasına yazılır. MuhasebeleĢtirilen faturada aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne Ģekilde muhasebeleģtirileceği Satır BirleĢtirme filtresi ile belirlenir. Satır BirleĢtirme Evet olarak seçilirse fatura içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleģtirilir. MuhasebeleĢtirme sonucunda oluģacak mahsup fiģinde tek satır olarak yer alır. Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: MuhasebeleĢtirme sonucunda oluģacak mahsup fiģinin genel açıklamasının içeriği Muhasebe fiģi genel açıklaması filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluģturulması istenirse yeniden oluģturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluģturulur. MuhasebeleĢen fiģten gelecek seçimi yapılırsa, muhasebeleģtirilen fatura genel açıklaması oluģan mahsup fiģine aktarılır. Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: MuhasebeleĢtirme iģlemi sonucunda oluģacak mahsup fiģi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için Muhasebe FiĢi satır açıklaması filtresi kullanılır. Muhasebe fiģine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler iģaretlenerek seçilir. Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın: MuhasebeleĢtirme iģleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıģtırılması isteniyorsa bu filtre satırında evet seçeneği iģaretlenir. Filtre satırlarında yapılan koģul belirleme iģleminden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve SMM oluģturma iģlemi tamamlanır. Genel Muhasebe 215

216 2. SMM Oluşturma İşleminin Genel Muhasebe Bölümünden Yapılması SMM oluģturma iģlemi Genel Muhasebe bölümünde ĠĢlemler menüsü altında yer alan MuhasebeleĢtirme seçeneğinde SMM Mahsup ĠĢlemleri ile toplu olarak kaydedilir. SMM oluģturma iģleminde geçerli olacak koģullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri Ģunlardır: İşyeri No: Program bölümlerinde yapılan iģlemleri ne göre muhasebeleģtirmek için kullanılır. ĠĢlemleri muhasebeleģtirilecek iģaretlenerek seçilir. Bölüm Numarası: Program bölümlerinde yapılan iģlemleri, iģlemi yapan bölüme göre muhasebeleģtirmek için kullanılır. Ġlgili bölüm ya da bölümler iģaretlenerek belirlenir. Fiş ya da İşlem Türü: Program bölümlerinde yapılan iģlemleri fiģ ya da iģlem türlerine göre muhasebeleģtirmek için kullanılır. Bu filtre satırında muhasebeleģtirme yapılan iģlemlere göre ilgili fiģ türleri listelenir. MuhasebeleĢtirilecek fiģ türleri iģaretlenerek seçilir. FiĢ ya da iģlem numarası: MuhasebeleĢtirilecek iģlemleri fiģ veya iģlem numaralarına göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fiģlerin dikkate alınacağı belirlenir. Fiş ya da İşlem Özel Kodu: FiĢ türlerinden belirli iģlemlere ait fiģler seçilebildiği gibi, fiģ ya da iģlem özel koduna göre filtreleme yaparak yalnızca belirlenen özel koda sahip fiģlerle yapılan iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi sağlanır. fiģ Özel kodu satırında grup ya da aralık tanımı yapılır ve fiģ özel kodu bu aralıkta kalan muhasebeleģtirilir. Fiş ya da İşlem Yetki Kodu: FiĢ türlerinden belirli iģlemlere ait fiģler seçilebildiği gibi, fiģ ya da iģlem yetki koduna göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenen yetki koduna sahip fiģlerle yapılan iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi sağlanır. FiĢ yetki kodu satırında grup ya da aralık tanımı yapılır. Muhasebeleştirme Kontrolü: MuhasebeleĢtirme iģlemi ile program bölümlerinde yapılan iģlemler muhasebeye aktarılır ve mahsup fiģleri program tarafından otomatik olarak oluģturulur. MuhasebeleĢtirme yapılırken oluģan mahsup fiģlerinin tek, tek ekrana gelmesi ve kontrol edildikten sonra kaydedilmesi istenirse bu filtre satırında Yapılacak seçeneğinin iģaretlenmesi gerekir. Bu durumda oluģturulan her mahsup fiģi ekrana gelir. Ġncelendikten sonra kaydedilir. Yapılmayacak seçeneği iģaretlenirse, muhasebeleģtirme sonucunda oluģan fiģler doğrudan ilgili bölümlerde iģaretlenir ve muhasebeleģtirme dosyasına yazılır. Satır Birleştirme: MuhasebeleĢtirilen fiģlerde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodu aynı olan satırların ne Ģekilde muhasebeleģtirileceği Satır birleģtirme filtre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde aynı fiģ içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları altında izlenecek satırlar birleģtirilecek muhasebeleģtirilir. Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: MuhasebeleĢtirme sonucunda oluģacak mahsup fiģi genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre Yeniden oluģturulacak ve MuhasebeleĢen fiģten gelecek olmak üzere iki seçeneklidir. Yeniden oluģturulacak seçiminde açıklama program tarafından yeniden oluģturulur. MuhasebeleĢen fiģten gelecek seçiminde ise, fiģ için girilen açıklama mahsup fiģine aynen aktarılır. Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: MuhasebeleĢtirme iģlemi sonucunda oluģacak, muhasebe fiģlerinde açıklayıcı satırlar oluģturmak için kullanılır. Muhasebe fiģine gelmesi istenen açıklayıcı satır, Muhasebe fiģi satır açıklaması filtresi ile belirlenir. Muhasebe fiģine satır açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar filtrede listelenir. Ġstenen bilgiler (iģlem numarası, belge numarası, iģlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap ünvanı vb) iģaretlenerek seçilir. Genel Muhasebe 216

217 Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: MuhasebeleĢtirme sonucu oluģacak mahsup fiģi genel açıklaması bu satırda yapılacak seçimle belirlenir. Yeniden oluģturulacak ve MuhasebeleĢen fiģten gelecek olmak üzere iki seçeneklidir. Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın: MuhasebeleĢtirme iģleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıģtırılması isteniyorsa bu filtre satırında evet seçeneği iģaretlenir. SMM Oluşturma Türü: Bu filtre satırı Güncel Maliyetler ve Fark Maliyetleri olmak üzere iki seçeneklidir. Güncel seçiminde muhasebeleģtirilen satıģ faturalarına ait güncel maliyetler için SMM oluģturulur. Fark Maliyetleri seçiminde ise önceden SMM oluģturulmuģ satıģ faturaları için herhangi bir nedenden dolayı (fiyat farkları vb.) maliyetin değiģmesi durumunda ilgili fark kadar SMM oluģturulur. OluĢan SMM oluģturma sonucu oluģan mahsup fiģleri muhasebe fiģleri listesinde doküman türü ile listelenir. Güncel maliyetler için oluģan fiģler listede M harfi ile, Fark maliyetleri için oluģturulan SMM fiģleri ise F harfi ile listelenir. Genel Muhasebe 217

218 Evezleştirme İşlemleri Rusya mevzuatının kullanıldığı ülkelerde, belli bir dönem içinde mahsuplaģan alım ve satıģ hareketlerine ait KDV tutarlarının, ilgili dönem sonunda farklı bir hesaba yansıtılarak ilgili bakiyenin devlete olan ibrazı ve raporlanması gerekmektedir. Bu iģlemler için MuhasebeleĢtirme menüsü altında yer alan EvezleĢtirme ĠĢlemleri seçenekleri kullanılır. AlıĢ/satıĢ faturaları, ihraç kayıtlı alım/satıģ faturaları, kasadan ve bankadan kesilen faturalar için evezleģtirme iģlemi yapılır. EvezleĢtirme iģlemi için geçerli olacak koģullar aģağıdaki menü seçenekleri tıklandığında açılan filtre satırlarında belirlenir: Satınalma EvezleĢtirme SatıĢ ve Dağıtım EvezleĢtirme Banka FiĢleri EvezleĢtirme Kasa ĠĢlemleri EvezleĢtirme Bu filtreleme pencerelerinde fiģ türü filtre satırında seçilen iģlem için evezleģtirme yapılacak fiģ türleri belirlenir. EvezleĢtirme iģlemi Genel Muhasebe-ĠĢlemler-MuhasebeleĢtirme bölümünden yapılabildiği gibi, satınalma/satıģ faturaları ile banka ve kasa iģlemleri listelerinde sağ fare tuģu menülerinde yer alan EvezleĢtir ya da Toplu EvezleĢtir seçenekleri kullanılarak da yapılabilir. Genel Muhasebe 218

219 Personel Ödemeleri Raporu Personel programı ile Ticari program arasında gerçekleģtirilen Personel ödemeleri entegrasyonu sonucu oluģacak muhasebe fiģindeki tutar kontrolünü yapan rapordur. Muhasebe fiģi oluģturulmadan önce fiģte oluģacak borçalacak eģitsizliğini, formül, tutar ve fiģ satırı bazında listelemeye yarar. Dolayısıyla muhasebeleģtirme iģlemi yapılmadan önce çalıģtırıldığında, muhasebeleģtirme sonucu oluģacak mahsup fiģlerinin doğruluğu teyit edilebilir. Rapor, Genel Muhasebe / Raporlar/ Bağlantı Kodları menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri Ģunlardır: Filtre Sicil No. Tarih Aralığı Muhasebeleştirme Şekli İşyeri No. Listeleme Yuvarlama Farkı Formül Toplamları Fiş Satırları Sıralama Değeri BaĢlangıç / BitiĢ Genel / ĠĢyerlerine Göre Tanımlı iģyerleri Hepsi / Borç/Alacak arasında fark olan kayıtlar Değer GiriĢi Evet / Hayır Evet / Hayır Sicil Numarası / Adı Soyadı / ĠĢyeri Sicil No: Personel programında yer alan herhangi bir sicil kartı için rapor alınmasını sağlar. Sadece bir sicil kartı yada sicil aralığı için uygunluk kontrolü yapılabilir. Tarih Aralığı: Raporun hangi tarih aralığındaki puantajları veri olarak alacağını belirtmek için kullanılır. BaĢlangıç ve bitiģ tarihi verilerek puantaj dönemi belirtilir. Muhasebeleştirme Şekli: Raporun ne Ģekilde çalıģacağını belirtmek için kullanılır. Genel ve ne göre muhasebeleģtirme seçenekleri mevcut olup ; genel muhasebeleģtirmede belirlenen tarih aralığında yer alan iģlemlerin kontrolü yapılarak muhasebe fiģi oluģturulurken,ne göre muhasebeleģtirmede mevcut tarih aralığında varolan ne göre kontroller yapılarak muhasebe fiģi oluģturulur. İşyeri No: ĠĢyerlerine göre muhasebeleģtirme, mevcut iģyerlerini ayrı ayrı seçerek kontrol etmeyi sağlar. Listeleme: Mevcut raporun nasıl bir listeleme yapacağını belirtmek için kullanılır. Hepsi seçildiğinde raporu oluģturan tüm veriler listelenirken, borç / alacak arasında fark olan kayıtlar seçeneği ile entegrasyon sonucunda oluģacak muhasebe fiģinde borç alacak eģitliği olmayan kayıtlar yani sorunlu kayıtlar listelenir. Personel ödemeleri raporu filtrelerinde borç / alacak arasında fark olan kayıtları listele seçeneği ile rapor alındığında, oluģacak muhasebe fiģinde bir tutarsızlık söz konu değilse raporlanacak kayıt bulunamadı mesajı dönecektir. Ancak listeleme Ģekli hepsi olarak alındığında fiģteki tutarları listeleyeceğinden muhasebe fiģine gidecek değerlerin açık olarak raporlanmasını sağlayacaktır. Yani personel ödemeleri raporu ile puantaj bazında entegrasyon yapılarak listeleme yapılmaktadır. Yuvarlama Farkı: Yapılacak kontrol sırasında borç - alacak tutarları arasında çıkacak farkta tolere edilebilecek rakamı ifade etmek için kullanılır. Formül Toplamları: Bu filtre satırında muhasebe bağlantı kodları penceresinde, personel entegrasyonunda kullanılmak üzere tanımlanmıģ olan formüllerin muhasebe fiģindeki tutarsal değerlerinin listelenip listelenmemesi sağlanır. Fiş Satırları: Rapor sonucunda listelenen kayıtlara ait oluģacak fiģlerin satırlarının listelenmesi yada listelenmemesi amaçlı kullanılır. Genel Muhasebe 219

220 Sıralama: Raporda listelenecek kayıtların sıralama Ģeklini ifade eder. Mevcut kayıtların listelenme biçiminin Sicil numarası / Adı Soyadı / ĠĢyeri bilgilerine göre yapılmasını sağlar. Genel Muhasebe 220

221 Muhasebe Çift Yönlü Denetim Sistemi Muhasebe çift yönlü denetim sistemi ile ticari sistemde yapılan iģlemler ile muhasebeleģtirme iģlemlerinde birebirlik sağlanır. Ticari sistem için denetim muhasebeleģtirilmiģ bir fiģin değiģtirilmemesini ve çıkarılmamasını sadece iptal edilebilmesi Ģeklindedir. Ġptal edilen fiģler için de muhasebeleģtirme yapılır. MuhasebeleĢtirme sonucu oluģan mahsup fiģlerinde de değiģiklik yapılamaz ve bu fiģler silinemez ĠĢlemlere ait değiģiklikler ancak düzeltme fiģi ile kaydedilir. Muhasebe çift yönlü denetim sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı Muhasebe çalıģma parametrelerinde belirlenir. Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü filtre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Bağlantı kontrolünün yapılması durumunda fiģ ve fatura listelerinde muhasebeleģen iģleme ait fiģ seçiliyken DeğiĢtir ve Çıkar seçenekleri yer almaz. Bu fiģler ancak Ġncele seçeneği ile ekrana getirilir. Muhasebe bölümünde de muhasebeleģtirme sonucunda oluģan mahsup fiģi üzerinde değiģiklik yapılamaz ve silinemez ve iptal edilemez. DeğiĢiklikler düzeltme kaydı ile gerçekleģtirilir. MuhasebeleĢen fiģ bilgilerinde herhangi bir değiģikliğin olması durumunda önce program bölümündeki ilgili kayıt iptal edilir. Bağlantı kontrolü yapılıyorsa fiģ ve fatura listelerinde F9-ĠĢlemler menüsünde Ġptal et ve Geri al seçenekleri yer alır. MuhasebeleĢen iģleme ait fiģ ya da fatura iptalinde program iģlemin muhasebeleģtiğini belirten bir uyarı mesajı verir. FiĢ iptal edilir. Ġptal edilen fiģler gerek ilgili listelerden tek tek gerekse MuhasebeleĢtirme seçeneği ile toplu olarak muhasebeleģtirilebilir. Ġptal edilen fiģler için muhasebeleģtirme yapılıp yapılmayacağı MuhasebeleĢtirme penceresinde MuhasebeleĢtirilecek iģlemler filtre satırında belirlenir. Ġptal edilen fiģlerin muhasebeleģtirilmesi sonucunda mahsup fiģi otomatik olarak oluģturulur. OluĢan bu fiģ Muhasebe fiģleri listesinde Düzeltme kaydı olduğunu belirten D harfi ile yer alır. MuhasebeleĢtirilmiĢ fiģler iptal edilmiģse, iptal fiģleri geri alınabilir. Bu nedenle malzeme fiģleri, cari hesap fiģleri, banka fiģleri, çek/senet bordroları ve kasa hareketleri için ilgili listelerde Geri al seçeneği kullanılır. Ġptal edilen ve muhasebeleģtirilen fiģlerin geri alınması durumunda program iģlemin muhasebe kayıtlarına geçtiğini belirten mesaj verir. Mesaja onay verilmesi durumunda iptal iģlemine ait muhasebe fiģi kayıtlardan çıkartılır. Muhasebe Hareketlerinden İlgili İşleme Ulaşım Çift yönlü denetim sisteminin kullanılması durumunda muhasebe hesap kartları üzerinden ilgili muhasebeleģtirilmiģ iģleme ait bilgiler incelenebilir. Bunun için muhasebe hesap kartları listesinde Hareketler seçeneği kullanılır. Hesap hareketleri listesinde F9-ĠĢlemler menüsündeki Ġlgili belgeler seçeneği ile iģleme ait fiģ ekrana getirilir ve inceleme yapılabilir. Muhasebeleştirme Raporu MuhasebeleĢtirme iģlemi tamamlandığında raporu alınır. MuhasebeleĢtirme raporu daha sonra incelemek ya da hata alınması durumunda ilgili hatayı gidermek için MuhasebeleĢtirme raporu seçeneği ile ekrana getirilir. Raporun üst bölümünde muhasebeleģtirme tarihleri ve muhasebeleģtirme Ģekli listelenir. Satırlarda ise hatanın oluģması durumunda hatanın alındığı fiģ tarih, tür ve alınan hata bilgileri ile listelenir. Bağlantı kodlarındaki hatalar ilgili satır tıklanarak rapor üzerinden düzeltilir. Raporun sonunda ise derlenen belge sayısı, derlenen iģlem sayısı, eklenen fiģ ve eklenen hareket toplamları listelenir. Genel Muhasebe 221

222 Hesaplar Arası Aktarım Muhasebe hesapları arası aktarım iģlemleri, belirli bir hesap altında izlenen iģlemleri yeni bir hesap altında izlemek için kullanılır. Muhasebe hesapları aktarım iģlemleri Genel Muhasebe bölümünde ĠĢlemler menüsündeki Hesaplar Arası Aktarım seçeneği ile yapılır. (Hesaplar Arası Aktarım seçeneğine Uygulamalar program bölümü / Aktarım ĠĢlemleri menüsünden de ulaģılabilir.) Hesaplar arası aktarımda geçerli olacak koģullar Hesaplar arası aktarım filtreleri penceresinde belirlenir. Tarih Aralığı: Hangi tarihler arasında yapılan iģlemlerin yeni hesaba aktarılacağı belirlenir. BaĢlangıç ve bitiģ tarih aralığı verilerek aktarım iģlemi baģlatılır. Eski Hesap Kodu: Aktarılacak iģlemlerin kayıtlı olduğu muhasebe hesap kodu belirtilir. Yeni Hesap Kodu: ĠĢlemlerin aktarılacağı yeni muhasebe hesap kodudur. Aktarım iģlemi sonucunda kayıtlı fiģlerde eski hesap kodu filtre satırında belirtilen hesap koduna ait satırlar yeni hesap kodu alanında belirtilen hesap kodu ile değiģtirilir. Not: OnaylanmıĢ muhasebe fiģlerine ait hesaplar arası aktarım yapılamaz. Genel Muhasebe 222

223 Yansıtma İşlemleri Yansıtma iģlemleri yıl ya da dönem sonu itibarıyla belirli hesapların son borç ya da alacak tutarlarının izlenecekleri yeni hesaplara aktarılması iģlemidir. Yansıtma iģlemi bilançonun 7A / 7B gider hesaplarının dönem sonunda yansıtma hesaplarına aktarılmasıdır. Yansıtma hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarımı ve en son dönem sonunda bilanço (aylık veya 3 aylık) oluģturulmadan önce 690 hesaba aktarılmasını içerir. Yansıtma iģlemleri Genel Muhasebe bölümünde ĠĢlemler menüsü altında yer alan Yansıtma ĠĢlemleri seçeneği ile yapılır. Yansıtma iģleminin ne Ģekilde yapılacağı Yansıtma Ģablonu tanımlanarak belirlenir. Yeni Ģablon tanımlamak ve tanımlı Ģablonlar üzerinde yapılacak iģlemler için Yansıtma ġablonları listesinde yer alan düğmeler ya da F9-sağ fare tuģu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Kayıt Bilgisi Kayıt Sayısı Yansıtma Fişleri Yeni Ģablon tanımlamak için kullanılır. ġablon bilgilerini güncellemek için kullanılır. ġablon tanımını silmek için kullanılır. ġablon tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. ġablon bilgilerini boģ bir karta kopyalamak için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son güncelleme iģlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile tanım üzerinde iģlem yapan tüm kullanıcı bilgilerini listelemek mümkündür. Kayıtlı Ģablon sayısını görüntüler. Yansıtma fiģlerini kaydetmek için kullanılır. Genel Muhasebe 223

224 Yansıtma Şablonları Yansıtma iģleminde kullanılacak Ģablonu oluģturmak için Yansıtma ġablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Yansıtma Ģablon tanımında yansıtma iģleminde kullanılacak muhasebe hesapları ve karģı hesaplar ile Ģablonun hangi kapatma iģleminde kullanılacağı belirlenir. Ġstenen sayıda Ģablon tanımlamak mümkündür. Tanımlı Ģablonlar kullanılarak yansıtma iģlemi gerçekleģtirilir. Tanım penceresinden Ģu bilgiler kaydedilir. Şablon Kodu: Yansıtma Ģablon kodudur. Şablon Açıklaması: ġablon adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Gider Hesap Numarası: Yansıtma iģlemi gider hesap numarasıdır.... simgesi tıklanarak hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Hesap Açıklaması: Gider hesap açıklamasıdır. Gider hesap numarası girildiğinde açıklaması alana otomatik olarak gelir. Bu alandan da hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Tanım ekranının orta bölümünde tanımlanan Ģablonun yansıtma iģleminde ne Ģekilde kullanılacağı belirlenir. Yansıtma 1 (Gider Hesaplarını Yansıt): Tanımlanan Ģablonun gider hesaplarının yansıtılması için kullanılacak olması durumunda bu seçenek iģaretlenir. Yansıtma 2 (Gider Yansıtma Hesaplarını Kapat): Tanımlanan Ģablonun gider yansıtma hesaplarını kapatma iģleminde kullanılacak olması durumunda bu seçeneğin iģaretlenmesi gerekir. Aynı Ģablon her iki amaç için de kullanılabilir. Bu durumda her iki seçenekte iģaretlenmelidir. ġablon satırlarında yansıtma iģleminde kullanılacak gider hesapları, gider yansıtma hesapları ve gelir yansıtma hesapları kaydedilir. Genel Muhasebe 224

225 Gider Hesabı Başlangıç ve Bitiş Kodu: Hesap bakiyeleri yansıtılacak muhasebe hesabı kodudur. Her iki alandan da hesap kartları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Yansıtma iģlemi tek bir hesap için yapılabileceği gibi belirli aralıkta kalan hesapları içerecek Ģekilde de yapılır. Yansıtma iģlemi yapılacak hesaplar baģlangıç ve bitiģ kod aralığı verilerek belirlenir. Hesap Açıklaması: Gider hesap açıklamasıdır. Oran: Gider hesabının yansıtılma oranını belirtir. Gider Yansıtma Hesabı Kodu: Gider hesap bakiyelerinin yansıtılacağı muhasebe hesap kodudur. Hesap Açıklaması: Gider hesap bakiyelerinin yansıtılacağı muhasebe hesap açıklamasıdır. Gelir Yansıtma Hesabı: Yansıtma iģleminde kullanılacak gelir hesabı kodudur. Oran: Yansıtma oranıdır. Gider ve gider yansıtma hesapları her satırda bir tane olmak zorundadır ama gelir hesabı bir veya birden fazla olabilir. Gelir hesaplarının oranlarının toplamı %100 olmalıdır. Gelir hesabının birden fazla olması durumunda oran alanındaki... simgesi tıklanır. Açılan Yansıtma Satır Detayı penceresinden gelir hesabına yansıtılacak gider hesabı kodları ve yansıma oranları kaydedilir. Masraf Merkezi: Yansıtma iģleminin masraf merkezi bazında yapılabilmesi için kullanılan alandır. Bu alanda masraf merkezi seçildiğinde, gider hesap hareketleri içerisine, seçilen masraf merkezine ait toplam tutar yansıtılır. Proje Kodu: Yansıtma iģleminin proje bazında yapılabilmesi için kullanılan alandır. Bu alanda proje kodu seçildiğinde, gider hesap hareketleri içerisine, seçilen projeye ait toplam tutar yansıtılır. Yansıtma iģlemlerinde kullanılacak Ģablon tanımı Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Yapılan tanım Yansıtma ġablonları listesinde kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Not: Yansıtma iģlemleri yerel para birimi ve iģlem dövizi üzerinden gerçekleģtirilebilir. Genel Muhasebe 225

226 Yansıtma Fişleri Hazırlanan Ģablona uygun olarak dönem içi ve dönem sonu yansıtma iģlemlerine ait FiĢler program tarafından otomatik olarak oluģturulur. Yansıtma iģlemleri için Yansıtma ġablonları listesinde F9 sağ fare tuģu menüsünde yer alan Yansıtma Fişleri seçeneği kullanılır. Yansıtma fiģleri seçildiğinde yansıtma iģleminin hangi koģullarda yapılacağının belirleneceği filtre penceresi açılacaktır. Tarih Aralığı filtre satırında yansıtma iģleminin hangi tarih aralığındaki iģlemleri kapsayacağı belirlenir. BaĢlangıç ve bitiģ tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır. İşyeri filtre satırında yansıtma iģleminde dikkate alınacak iģyeri ya da yereri seçilir. Grup ya da aralık tanımı ile filtreleme yapılır. Tamam düğmesi tıklandığında Muhasebe FiĢleri listesi ekrana gelir. Muhasebe fiģleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılarak yansıtma iģlemi gerçekleģtirilir. Muhasebe fiģleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler Ģunlardır: Yansıtma 1: Yansıtma 1 seçeneği ile dönem içi yansıtma iģlemleri kaydedilir. Yansıtma 1 seçildiğinde Ģablonda belirtilen hesaplar ve oranlar dikkate alınır ve mahsup fiģi program tarafından oluģturulur. OluĢan mahsup fiģinin açıklama alanında... tarihli dönem içi yansıtma kaydı açıklaması yer alır. ġablonda gider yansıtma hesap kodu alanında belirtilen hesaba ait borç ya da alacak tutarı gelir yansıtma hesabı kodu alanında belirtilen hesap ya da hesaplara Ģablonda belirtilen oranda dağıtılır. Yansıtma 2: Bu seçenek ile dönem sonu yansıtma iģlemleri kaydedilir. Yansıtma Ģablonunda belirtilen gider hesaplarına ait toplamlar gider yansıtma hesabına aktarılır. Mahsup fiģi genel açıklama alanına... tarihli dönem sonu yansıtma kaydı açıklaması yer alır. Gelirleri Kapat Bu menü seçeneği ile 600'lü hesaplardaki alacak bakiye veren tüm hesaplar 690 numaralı hesaba aktarılır. Giderleri Kapat Bu menü seçeneği ile 600'lü hesaplardaki tüm borç bakiye veren tüm hesaplar 690 numaralı hesaba aktarılır. Not: Yansıtma fiģleri iģlem dövizi ve yerel para birimi değerinden oluģturulabilir. Genel Muhasebe 226

227 Giriş-Çıkış Hareketleri İle İlişkilendirme Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda geçerli olan seçenektir. GiriĢ ÇıkıĢ Hareketleri ĠliĢkilendirme iģleminin amacı Parasal Olmayan Muhasebe Hesaplarının Muhasebe ÇıkıĢ Hareketlerini FĠFO yöntemine göre Muhasebe GiriĢ hareketleri ile iliģkilendirmektir. Böylelikle herhangi bir parasal olmayan değer çıkıģının hangi dönemdeki giriģten kaynakladığı tahmininde bulunulmaktadır. (Tutar eģleģtirme) GiriĢ ÇıkıĢ Hareketleri ĠliĢkilendirme Genel Muhasebe program bölümünde ĠĢlemler menüsü altında yer alan GiriĢ ÇıkıĢ Hareketleri ĠliĢkilendirme seçeneği ile kaydedilir. Enflasyon Muhasebesi, Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi uygulayarak ilgili mali tabloların belli bir tarihteki aynı satınalma gücü ile ifade edilmesini sağlamaktadır. Buna göre Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesinde, genel bir fiyat endeksi yardımıyla, mali tablolarda farklı satınalma gücüyle yeralan değerlerin, belli bir tarihteki satınalma gücü ile ifade edilmesi yöntemin esasını oluģturmaktadır. Böylece mali tabloların homojenliği sağlandığı gibi, sermayenin satınalma gücü cinsinden korunması ve parasal değerleri elde bulundurmaktan dolayı oryaya çıkan kayıp ve kazançların mali tablolarda yeralması da mümkün olmaktadır. Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesine göre, parasal değerler; bilanço tarihinde cari para değeri ile ifade edildiklerinden tekrar düzeltilmezler. Ancak parasal olmayan değerlerin düzeltilmesi yani belli bir düzeltme katsayısı ile çarpılarak düzeltilmiģ değerinin bulunması gerekir. Düzeltme katsayısı = Dönemsonu Endeks/Kalemin ĠĢletmeye Girdiği Tarihteki Endeks Bu formüle uygun olarak parasal olmayan değerler için iģletmeye girdiği tarihlerdeki endeks kullanılarak düzeltme katsayısı kullanılabilir. Ancak ilgili parasal olmayan değere ait çıkıģ hareketleri için hangi endeks kullanılmalıdır? ÇıkıĢ iģleminin gerçekleģtiği tarihteki endeksin kullanılması hatalı bir yaklaģım olacaktır. Zira Ocak ayında iģletmeye girmiģ bir değerin Aralık ayındaki çıkıģı için Aralık ayındaki endeksin kullanılması sonucu düzeltme sonuçları hatalı olacaktır. Bunun için FIFO yöntemini benimsemiģtir. Parasal olmayan bir muhasebe hesabının çıkıģ hareketleri FIFO yöntemine göre kendinden önceki giriģ hareketleri ile iliģkilendirilecektir. Buna göre iģlem belirli bir tarih aralığı için çalıģır. Bu tarih aralığının belirlenmesi amacıyla Ģu filtrelere bilgi giriģi yapılmalıdır: 1. BaĢlangıç Ayı: Firma çalıģma baģlangıç ayından itibaren 12 ay listelenir. Ġlgili ay seçilir. 2. BitiĢ Ayı: Firma çalıģma baģlangıç ayından itibaren 12 ay listelenir. Ġlgili ay seçilir. 3. Mali Dönem: Ġçinde bulunan yıl öndeğer gelir, doğrudan bilgi giriģi yapılabilir. Bu filtrelere göre belirlenen aralıkta giriģ/çıkıģ hareketleri belirlenerek iģlem gerçekleģtirilir. ĠĢlemin baģlangıç ayının hangi gününden bitiģ ayının hangi güne olduğu bilgisi çalıģma dönemi baģlangıç günü ve bitiģ günü dikkate alınarak saptanır. Örneğin çalıģma dönemi ise baģlangıç ayının 1'inden bitiģ ayının 31'ine kadar olan aralıkta iģlem gerçekleģtirilir. Eğer çalıģma dönemi 'de baģlamıģ olsaydı iģlem baģlangıç ayının 15'inden itibaren gerçekleģtirilirdi. Hesap karakteristiği Parasal Olmayan (borç) olanlar için giriģ hareketleri, ilgili hesaba borç yazan hareketler, çıkıģ ise alacak yazan hareketlerdir. Benzer Ģekilde, hesap karakteristiği parasal olmayan (alacak) olanlar için giriģ hareketleri, ilgili hesaba alacak yazan hareketler, çıkıģ ise borç yazan hareketlerdir. Enflasyon DıĢı: evet olan hareketler eģleģtirmeye dahil edilmez. EĢleĢtirme sonuçları aylar itibariyle veri tabanına kaydedilir. Genel Muhasebe 227

228 Örnek: XXX hesabı, parasal olmayan (borç) tipinde bir hesap olsun; Muhasebe Hareketleri Tarih Borç Alacak Firmanın çalıģma dönemi tarihleri arasında tanımlı ise ve filtreler Temmuz-Ağustos 2002 olarak belirlenip iģlem çalıģtırıldığında tarihli çıkıģ iģlemi için oluģturulacak kayıtta Ģu eģleģtirme sonuçları yer alır: A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A FĠFO yöntemine göre eģleģtirme yapıldığında görülüyor ki 1100 TL nin 1000 TL si tarihli giriģ ile, 100 TL si ise tarihli giriģ ile eģleģebiliyor. Bu durumda temmuz ayı toplamı =1100 olacaktır tarihli çıkıģ hareketi için oluģacak kayıtta ise Ģu sonuçlar yer alır: A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A tarihli 500 TL.lik giriģin 100 TL si bir önceki çıkıģ hareketi ile esleģtirildiği için bu hareketin 400 TL.lik kısmı, tarihli giriģ hareketinin tümü (2000) ve tarihli giriģin 100 TL.lik kısmı ile eģleģtirme yapıldığında çıkıģ hareketinin tümü eģleģtirilmiģ olur. Bu durumda, Temmuz ayı eģleģtirme rakamı =2400, Ağustos ayının ise 100 TL olur. Bir çıkıģ hareketinin tümü eģleģtirilemezse, kayıt oluģturulmaz. (Kısmi eģleģtirme yapılmaz) KapanıĢ fiģleri iģleme dahil edilmez. Genel Muhasebe 228

229 Fiyat Endeksi Atama Fiyat Endeksi Atama iģlemi Genel Muhasebe/ĠĢlemler/Fiyat Endeksi Atama menüsü ile yapılır. ĠĢlemin amacı, muhasebe giriģ/çıkıģ hareketlerine ticari sistemde belirtilmiģ fiyat endeksinin ilgili değerini atamaktır. Açılan pencerede fiyat endeksi atanacak hareketlerin tarihi ve hangi iģlemlere (giriģ/çıkıģ) fiyat endeksi atanacağı belirtilir. ĠĢlemler Ģunlardır: Muhasebe ĠĢlemleri (GiriĢler) Muhasebe ĠĢlemleri (ÇıkıĢlar) Muhasebe ĠĢlemleri (KarĢı Hesap) Muhasebe ĠĢlemleri (Yansıtma ĠĢlemleri) Tarih bilgisi ise Ģu filtreler yardımıyla belirlenir: 1. BaĢlangıç Ayı: Firma çalıģma baģlangıç ayından itibaren 12 ay listelenir. Ġlgili ay seçilir 2. BitiĢ Ayı: Firma çalıģma baģlangıç ayından itibaren 12 ay listelenir. Ġlgili ay seçilir 3. Mali Dönem: Ġçinde bulunan yıl öndeğer gelir, doğrudan bilgi giriģi yapılabilir. Bu filtrelere göre belirlenen aralıkta hareket görmüģ giriģ/çıkıģ hareketleri belirlenerek iģlem gerçekleģtirilir. ĠĢlemin baģlangıç ayının hangi gününden bitiģ ayının hangi güne olduğu bilgisi çalıģma dönemi baģlangıç günü ve bitiģ günü dikkate alınarak saptanır. Devir İşleminde Fiyat Endeksi Atama Devir iģlemiyle oluģan açılıģ fiģinde, ilgili hareketlerin fiyat endeksi hesaplanarak otomatik olarak gelir. Ancak hesaplanan endeks kullanıcı tarafından değiģtirilebilir. Ayrıca kullanıcı tarafından eklenen fiģ ve hareketler için de indeks giriģi yapılır. Endeks hesaplamasında, parasal olmayan hesaplar için hesabın karakteri önemlidir. Hesap karakteri borç ise alacak bakiyesi veren, alacak ise borç bakiyesi veren hareketler için endeks hesaplanmaz. Hesap karakterine uygun bakiye veren hareketler için ise LIFO'ya göre tutar eģleģtirmesi yapılır ve bu eģleģtirme sonucu yukarıda anlatılan formüllere uygun olarak endeks atanır. Örneğin borç karakterli bir parasal olmayan hesabın 2001 hareketleri Ģöyle olsun: Tarih Borç Alacak Endeks ,000, Genel Muhasebe 229

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebe... 5 Hesap Planı... 6 Hesap Kartı Bilgileri... 7 Bağlantılar/Kontroller... 8 Finansal Tablolar... 10 Hesap Kartı İzleme Pencereleri... 11 Hesap Hareketleri...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2013

Satınalma LOGO Ocak 2013 Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

Muhasebe Yönetimi Logo Ocak 2016

Muhasebe Yönetimi Logo Ocak 2016 Muhasebe Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 6 Genel Muhasebe Sistemini Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 7 Analiz Boyutları... 7 Muhasebe Fiş Türleri... 8 Ana, İkinci ve Üçüncü

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

GO Plus Muhasebe GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2013 LOGO Kasım 2014

GO Plus Muhasebe GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2013 LOGO Kasım 2014 GO Plus Muhasebe GO Plus Muhasebe LOGO Kasım LOGO 2013 Kasım 2014 İçindekiler Muhasebe... 6 Bütçe Dönemleri... Error! Bookmark not defined. Bütçe Dönem Bilgileri... Error! Bookmark not defined. Analitik

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...

Detaylı

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Satış ve Dağıtım... 7 Ana Kayıtlar... 9 Verilen Hizmetler... 9 Verilen Hizmet Bilgileri... 10 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2013 İçindekiler Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Muhasebe LOGO Kasım 2009

Muhasebe LOGO Kasım 2009 Muhasebe LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Muhasebe...6 Hesap Planı...7 Hesap Kartı Bilgileri...8 Bağlantılar/Kontroller...10 Finansal Tablolar...11 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...12 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

LKS2. Alım-Satım Tanımları

LKS2. Alım-Satım Tanımları LKS2 Alım-Satım Tanımları LOGO Ocak 2007 içindekiler LKS2... 4 Alım Satım Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2013

GO Plus Banka LOGO Mart 2013 GO Plus Banka LOGO Mart 2013 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

Banka LOGO Mayıs 2014

Banka LOGO Mayıs 2014 Banka LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10

Detaylı

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler...2 Çek / Senet...4 Çek ve Senetler...5 Çek Kartları...6 Senet Kartları...8 Devir Çek/Senet Girişleri...10 Statü seçimi...10 Çeklerin Yazdırılması...11

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Bütçe Yönetimi... 3 Bütçe Yönetimini Etkileyen Tanım, Parametre ve Öndeğerler... 4 Bütçe Dönemleri... 5 Bütçe Analiz Boyutları... 6 Bütçe Tanımları... 7 Bütçe

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 içindekiler Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Çeklerin Yazdırılması... 10 Senetlerin Yazdırılması...

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

GO 3 Kasa LOGO Haziran 2016

GO 3 Kasa LOGO Haziran 2016 GO 3 Kasa LOGO Haziran 2016 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Start içindekiler Stok 2/175

Start içindekiler Stok 2/175 Stok LOGO Ocak 2012 içindekiler Start içindekiler... 2 Stok Takibi... 6 Stok Tanımları... 7 Satınalma Fiyatları... 7 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 8 Malzeme Kayıt Türleri... 9 Malzemeler...

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.17 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2011 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 5 Müşteriler/Gruplar... 6 Müşteri Bilgileri... 7 Müşteri İletişim Bilgileri... 8 Müşteri Sektör Bilgileri... 8 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Statü seçimi... 9 Çeklerin Yazdırılması...

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

GO 3 Ana Kayıtlar LOGO Haziran 2016

GO 3 Ana Kayıtlar LOGO Haziran 2016 GO 3 Ana Kayıtlar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Stok... 10 Birim Setleri... 10 Birim Bilgileri... 11 Çevrim Bilgileri... 12 Kullanıldığı Kartlar... 13 Malzemeler... 14 Malzemeler Listesi'nde ĠĢlem Özellikleri...

Detaylı

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 13 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2013 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 4 Müşteriler/Gruplar... 5 Müşteri Bilgileri... 6 Müşteri İletişim Bilgileri... 7 Müşteri Sektör Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması... 11 Talep

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması...

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep

Detaylı

Uygulamalar LOGO Haziran 2016

Uygulamalar LOGO Haziran 2016 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler LOGO Tiger 3 Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 e-beyannameler... 5 Toplu Güncellemeler... 7 Ek Vergi Güncelleme... 7

Detaylı

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

Sabit Kıymetler LOGO Haziran 2008

Sabit Kıymetler LOGO Haziran 2008 Sabit Kıymetler LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO - GO Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...4 Sabit Kıymet Bilgileri...5 Sabit Kıymetlerde Maliyet Artırıcı Giderler...7 Kullanma ömrünü uzatıcı

Detaylı

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik Doküman Kodu : TNS006 İlk Yayın Tarihi : Eylül 2017 Revizyon Tarihi : Eylül 2017 Revizyon No : 1 İÇERİK GENEL BĠLGĠ LOT KAVRAMI ve ĠZLENEBĠLĠRLĠK Lot Kavramı Otomatik Lot OluĢturma Üretimde lot oluģturma

Detaylı

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İhale Yönetimi... 4 İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Ortak Girişimler... 5 Ortak Girişim Bilgileri... 5 İhale Belgeleri...

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Eğitim Yönetimi... 4 Eğitim Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 5 Tür Tanımları... 5 Eğitim Şekilleri... 6 Eğitim Gereksinim Grup Türleri... 7 Eğitim

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.17 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2007

Cari Hesap LOGO Ocak 2007 LKS2 Cari Hesap LOGO Ocak 2007 içindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Kartları... 5 Cari Hesap Bilgileri... 6 Cari Hesap İletişim Bilgileri... 7 Cari Hesap Ticari Bilgileri... 7 Cari Hesap Risk Bilgileri...

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

BÜTÇE YÖNETİMİ. Tahsis Durumu Ödenek tahsis fişinin öndeğerinin belirlendiği alandır. Öneri ve Tahsis olmak üzere 2 seçeneklidir.

BÜTÇE YÖNETİMİ. Tahsis Durumu Ödenek tahsis fişinin öndeğerinin belirlendiği alandır. Öneri ve Tahsis olmak üzere 2 seçeneklidir. BÜTÇE YÖNETİMİ Bütçe Nedir? Gelecek faaliyet dönemi için, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı