İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER / CONTENTS"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER / CONTENTS TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNİN KÜRESEL BAŞARISI: EVRENSEL İNSAN YAKLAŞIMI GLOBAL SUCCESS OF TURKISH TELEVISION SERIALS: UNIVERSAL HUMAN APPROACH Prof. Dr. Sedat CERECİ Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon ABD 1-12 ÖĞRETMEN ADAYLARININ, C= m/s SABİTİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VIEWS OF PRE-SERVICE TEACHERS ON SPEED CONSTANT C= m/s Doç. Dr. Ali YILDIZ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü ASSESSMENT GÜZEL SANATLAR LİSELERİ KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN SÜSLEMELERİN AÇILIMLARIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ OF FINE ARTS HIGH SCHOOLS VIOLIN STUDENTS KNOWLEDGE LEVEL ABOUT HOW TO EXECUTE ORNAMENTS Doç. Dr. Ilgım KILIÇ İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı LEARNING APPROACHES OF PROSPECTIVE TEACHERS ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Assoc. Prof. Dr. Mehmet TAŞDEMİR Ahi Evran University Faculty of Education Department of Educational Sciences Assoc. Dr. Nihat CALISKAN Ahi Evran University Faculty of Education Department of Educational Sciences Res. Selene KULA Ahi Evran University Faculty of Education Department of Educational Sciences TÜRKİYE DE II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA İNGİLİZ VE ALMAN BÜYÜKELÇİLERİNE SUİKAST GİRİŞİMİ ASSASSINATION ATTEMPTS TO BRITISH AND GERMAN AMBASSADORS IN TURKEY DURING THE SECOND WORLD WAR Yrd. Doç. Dr. Cengiz ATLI Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 55-71

2 TÜRKİYE DE MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİ KİMLİK: TÜRKÇÜLÜGÜN KEŞFİ VE ULUS-DEVLETLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MİLLİ KİMLİĞİ NATIONALISM AND NATIONAL IDENTITY IN TURKEY : MANIFESTATION OF TURKISM AND TURKISH NATIONAL IDENTITY DURING THE NATION- STATE BUILDING PERIOD Yrd. Doç. Dr. Emre YILDIRIM Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü MİLLET VE MİLLİYET BAKIMINDAN TÜRK MİLLETİ (FELSEFÎ BİR YAKLAŞIM) TURKISH NATION IN TERMS OF NATION AND NATIONALITY (A PHILOSOPHICAL APPROACH) Yrd. Doç. Dr. Fazıl KARAHAN Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖNBÜRO PERSONELİNİN KULLANDIKLARI OTOMASYON PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİNDEKİ POTANSİYEL ROLÜ: YÖNLENDİREN KULLANICI BAKIŞ AÇISI İLE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA THE POTENTIAL ROLE OF FRONT OFFICE EMPLOYEES IN DEVELOPING THE FRONT OFFICE COMPUTER PROGRAMS: AN EMPIRICAL RESEARCH WITH LEAD USER VIEWPOINT Yrd. Doç. Dr. Güney ÇETİN GÜRKAN Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Y.O. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik AB ÖZ DÜZENLEME STRATEJİSİ GELİŞİMİ ÖĞRETİMİNİN YAZILI ANLATIMA, YAZMAYA YÖNELİK ÖZ DÜZENLEME BECERİSİNE VE TUTUMA ETKİSİ THE EFFECTS OF SELF REGULATED STRATEGY DEVELOPMENT ON WRITING EXPRESSION, SELF REGULATION OF WRITING AND WRITING ATTITUDE Yrd. Doç. Dr. Mehmet UYGUN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Doç. Dr. Banu AKTÜRKOĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Yrd. Doç. Dr. Hakan DEDEOĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM KONSEYİ NİN FELAKET SENARYOSU VE ULUSLARARASI SİYASAL İKTİSAT THE CATASTROPHE SCENARIO OF THE UNITES NATIONS IPCC AND INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY Yrd. Doç. Dr. Murat GÜL Kırıkkale Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

3 HARRAN OVASINDAKİ SULAMA BİRLİKLERİNİN YAPISAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, GAP BÖLGESİ, TÜRKİYE THE STRUCTURAL PROBLEMS OF WATER USER ASSOCIATIONS AND RECOMMENDED SOLUTIONS IN THE HARRAN PLAIN IN GAP REGION, TURKEY Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Prof. Dr. Bahri KARLI Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Doç. Dr. Kasım YENİGÜN Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza MANCI Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Murat AYDOĞDU GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Şanlıurfa AİLE DANIŞMANLIĞINA VE AİLE İNCELEMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ A GENERAL REVIEW OF FAMILY COUNSELING AND FAMILY RESEARCHES Yrd. Doç. Dr. Onur KÖKSAL Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞINDA MUHASEBENİN YERİ VE ÖNEMİ: TRB1 BÖLGESİNDE YAPILAN BİR UYGULAMA THE PLACE AND IMPORTANCE OF ACCOUNTING IN THE CORPORATE GOVERNANCE UNDERSTANDING: AN APPLICATION CARRIED OUT IN THE AREA OF TRB1 Yrd. Doç. Dr. Özcan DEMİR Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Eray Ekin SEZGİN Fırat Üniversitesi Sos.Bil.Enst. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Doktora Öğrencisi VE 18 YÜZYILDA, GÖRSEL VE YAZILI KAYNAKLARA GÖRE ORTAKÖY-KURUÇEŞME ARASINDA YERALAN KIYI YAPILARI WATERSIDE BUILDING TO LOCATED IN BETWEEN ORTAKÖY-KURUÇEŞME ACCORDING TO VISUAL AND WRITTEN SOURCES, IN 17 th CENTURY AND 18 th CENTURY Yrd. Doç. Dr. Özlem ATALAN İzmir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü OYUNUN OKUL ÖNCESI ÇOÇUKLARDA 3-5 YAŞ ÇOÇUKLARININ GELİŞİMİNE ETKİLERİ EFFECTS OF GAMES ON DEVELOPMENT OF 3-5 AGES OF CHILDREN ON PREPCHOOL CHILDREN Yrd. Doç. Dr. Selda KATLAV European University Of Lefke Okul Öncesi ABD

4 KUR ÂN DA RUH KAVRAMI MENTAL CONCEPT IN THE QUR'AN Yrd. Doç. Dr. Şaban KARASAKAL Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri-Tefsir ABD LİSANS DÜZEYİNDEKİ JAPON DİLİ ÖĞRENCİLERİNİN JAPON TOPLUMU VE DİLİNE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMESİ PROFILING THE TURKISH UNDERGRADUATE STUDENTS WHO LEARN JAPANESE: THROUGH THE ATTITUDES TOWARDS JAPANESE SOCIETY AND LANGUAGE Yrd. Doç. Dr. Tolga ÖZŞEN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Japon Dili Eğitimi ABD GASTRONOMİ TURİZMİNİN İL TURİZMİNE ETKİSİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ EFFECT OF GASTRONOMY TOURISM TO PROVINCE TOURISM: EXAMPLE OF CANAKKALE Yrd. Doç. Dr. Turgay BUCAK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Ufuk ATEŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık M.Y.O TEK PARTİ DÖNEMİNDE AŞİRETLERİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇIKARILAN KANUN VE HAZIRLANAN RAPORLAR THE SINGLE-PARTY ERA LAW ENACTED AND PREPARED TO TAKE CONTROL OF THEIR FAMILY LINE REPORTS Yrd. Doç. Dr. Ahmet İLYAS Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarihi ABD ANADOLU İSKELELERİ VE KARA YOLU BAĞLANTILARI (XVI. YÜZYIL SONLARI) THE ANATOLIA PIERS AND THEIR ROAD LINKS (AT THE END OF THE XVI TH CENTURY) Dr. Cemal ÇETİN Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ANA DİLİ RUSÇA OLANLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAÇLAR I ABOUT TEACHING TURKISH PARTICIPLES TO RUSSIAN LANGUAGE NATIVE SPEAKERS I Dr. Hüseyin POLAT Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

5 OSMANLI DEVLETİNDE GELENEKTEN YENİLİĞE GEÇİŞİN ANLAMLI BİR SEMBOLÜ: MECİDİ NİŞANLARI AN IMPORTANT SYMBOL OF THE TRANSITION FROM OLDER TRADITIONS TO MODERNITY IN THE OTTOMAN STATE: THE MEDJIDIE NISHANS Dr. Kemal Hakan TEKİN Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bilimleri Bölümü SINIF İÇERİSİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA ETKİ EDEN ETMENLER STUDENT ATTITUDES IN CLASS FACTORS AFFECTING Dr. Recep ATICI MEB Öğretmen/Muğla WEB SİTELERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ: EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ EVALUATION OF THE WEB SITES ACCESSIBILITY: CASE OF EGE UNIVERSITY Öğr. Gör. Dr. Tolga ÇELİK Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim ABD KARLIOVA HAVZASI VE ÇEVRESİNDEKİ (BİNGÖL) AKTİF HEYELANLARIN LİTOLOJİ, YÜKSELTİ, EĞİM, BAKI VE NDVI SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI THE DISTRIBUTION OF ACTIVE LANDSLIDES IN KARLIOVA BASIN AND SURROUNDING (BİNGÖL) ACCORDING TO LITHOLOGY, ELEVATION, SLOPE, INSPECTION AND NDVI PARTS Dr. Vedat AVCI MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Müfettişi Yrd. Doç. Dr. Halil GÜNEK Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü ÖĞRETMEN ADAYLARININ OLAY ÇEŞİTLERİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL VE İŞLEMSEL BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS CONCEPTUAL AND PROCEDURAL KNOWLEDGE OF TYPES OF EVENTS Arş. Gör. Ayla ATA BARAN Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

6 İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE CÜMLE ÇÖZÜMLEME VE SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMASI (TOKAT İLİ ÖRNEKLEMİ) COMPARISON OF SENTENCE ANALYSIS AND PHONICS-BASED SENTENCE METHODS IN READING-WRITING IN THE LIGHT OF TEACHERS OPINIONS (SAMPLE OF TOKAT PROVINCE) Arş. Gör. Fazilet Özge MAVİŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Ömer ÖZEL Zile Yalınyazı İlkokulu / Tokat Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü FARKLI KARİYER EVRESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİSİNİN YETERLİKLERİ COMPETENCY OF PRICIPLES ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEACHERS INTO DIFFERENT CAREER PHASES Arş. Gör. Mithat KORUMAZ Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN SINAVLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION ON EXAMS APPLIED IN TURKISH COURSE Arş. Gör. Süleyman ÜNLÜ Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Arş. Gör. Hüseyin ÖZTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Arş. Gör. Tahir TAĞA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ A REVIEW ON PROBLEM-SOLVING SKILLS OF CANDIDATE MUSIC TEACHERS ACCORDING TO THE VARIOUS VARIABLES: EXAMPLE OF KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY Arş. Gör. Yalçın YILDIZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Bölümü Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü

7 FOREX PİYASASININ KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE FOREX PİYASASININ PAY PİYASALARI VE FUTURES PİYASALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI UNIQUE CHARACTERISTICS OF FOREX MARKETS AND COMPARASION OF FOREX MARKET WITH STOCK MARKETS AND FUTURES MARKETS Arş. Gör. Yeşim ŞENDUR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Doç. Dr. Mehmet CİHANGİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÇOCUKLARDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE EBEVEYN ROLÜ CHILDREN'S SOCIAL MEDIA USE AND THE ROLE OF PARENTS ABSTRACT Öğr. Gör. Ali ULUSOY Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Mustafa BOSTANCI Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi BİLİMSEL BİLGİ VE METODOLOJİLERİN SONU THE END OF SCIENCE AND SCIENTIFIC METHODOLOGIES Öğr. Gör. M. Şirin DEMİR Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAYLA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Okutman Halil İbrahim ÖZOK Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Doktora Öğrencisi Öğretmen Yunus HASTUNÇ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Doktora Öğrencisi FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI DEVELOPMENT OF SELF-EFFICACY SCALE FOR SCIENCE EDUCATION Volkan Hasan KAYA Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi Yrd. Doç. Dr. Dilber POLAT Ahi Evran Üniversitesi Eğitim FakültesiFen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı İlban Orkun KARAMÜFTÜOĞLU Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MEDIA LOGIC MEDYA MANTIĞI Written by David L. Althiede and Robert P. Snow Research Asst. Nevin ARVAS Marmara University Sinema Section

İÇİNDEKİLER. Ahmet Zeki GÜVEN

İÇİNDEKİLER. Ahmet Zeki GÜVEN İÇİNDEKİLER Ahmet Zeki GÜVEN ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEACHERS' OPINIONS ABOUT GAINING CREATIVE THINKING SKILLS IN TURKISH COURSES

Detaylı

Kasım 2013. Cilt 2 Sayı 4. http://www.jret.org

Kasım 2013. Cilt 2 Sayı 4. http://www.jret.org Kasım 2013 Cilt 2 Sayı 4 http://www.jret.org Kasım 2013 Cilt 2 Sayı 4 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

National Education. Ön İnceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee Şaban ÖZÜDOĞRU Arif BÜK Çağrı GÜREL

National Education. Ön İnceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee Şaban ÖZÜDOĞRU Arif BÜK Çağrı GÜREL National Education Yaz / summer 2014 yıl/year 43 sayı/number 203 Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Education and Social Sciences Üç Ayda Bir Yayımlanır/Published Quarterly Hakemli Bir Dergidir/A

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

ANALYSIS OF PERCEPTION OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER ABOUT FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS THROUGH METAPHORS

ANALYSIS OF PERCEPTION OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER ABOUT FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS THROUGH METAPHORS Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE ÖĞRETMEN

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi The Evaluation of Special Education Lesson In Terms of Attitudes Towards Mainstreaming and Attaintments Esra

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ *

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 15-26 [2013] KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 82-93 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 289-308 İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Bekir

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı