Ġġ=Aġ. Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No:15 Beylikdüzü/İSTANBUL Tel: NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġġ=Aġ. Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No:15 Beylikdüzü/İSTANBUL Tel: 0212 875 05 05. 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Transkript

1 Ġġ=Aġ 1 BEYSAN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN www. besid.org.tr HUKUKİ, EKONOMİ, MALİ, TİCARİ HAFTALIK E-BÜLTENİDİR R Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No:15 Beylikdüzü/İSTANBUL Tel: Nisan 2014/ Hafta İçindekiler: - Çin de mağaza açana 12 milyon lira teşvik - 'Türkiye artık standartları belirlemeli' - 'Liderler "az vergi az harcama modeli"ne şaşırıyor - Bankalar kredi borçlarını yapılandırmalı - Kayıt dışı çalışmada rekor kadınlarda - 'BAĞ-KUR emeklisi açlık sınırında maaş alıyor' - Enflasyon beklentisi yüzde 8.12'ye çıktı - Ro-Ro taşımacılığında artış - AB ülkelerine ihracatta yüzde 17 artış yatırımı lazım - Vergi düzenlemesi 5 milyar dolar getirir - Türkiye, doğalgaz fiyatında indirim isteyecek - Kurulan şirket sayısı arttı kapanan ise azaldı - Türkiye ikinci çeyrekte sürpriz yapabilir - 'Yatırım çekmek için ÖTV'yi indirmek lazım' - '2023'te 60 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması hedefleniyor' - Girişimcilere ve özel şirketlere 2.4 milyar lira Bir Makale: - Sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubunda son değişiklik Bir Makale: - Oyun Biter Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Bizden Haberler: 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN Ç O C U K L A R G E L E C E Ğ Ġ M Ġ Z Ġ N G Ü V E N C E S Ġ Y A ġ A M A S E V Ġ N C Ġ M Ġ Z D Ġ R, B U G Ü N Ü N Ç O C U Ğ U N U Y A R I N I N B Ü Y Ü Ğ Ü O L A R A K Y E T Ġ ġ T Ġ R M E K H E P Ġ M Ġ Z Ġ N Ġ N S A N L I K G Ö R E V Ġ D Ġ R. M. K e m a l A T A T Ü R K G e l e c e k i ç i n h a z ı r l a n a n b u g ü n ü n k ü ç ü k l e r i y a r ı n ı n b ü y ü k l e r i, i Ģ a d a m ı v e s a n a y i c i a d a y l a r ı i ç i n h i ç b i r g ü ç l ü k k a r Ģ ı s ı n d a y ı l m a y a r a k t a m b i r s a b ı r v e m e t a n e t l e ç a l ı Ģ m a l a r ı n ı ö ğ r e t e c e k d o n a n ı m i l e y e t i Ģ t i r m e k v e b u n u n i ç i n h i ç b i r f e d a k â r l ı k t a n ç e k i n m e y e c e k i r a d e y i s e r g i l e m e k, t ü m a n n e b a b a l a r ı n a s l i g ö r e v i o l m a l ı d i y o r ; b u v e s i l e i l e t ü m ç o c u k l a r ı m ı z ı n ç o c u k b a y r a m ı n ı k u t l u y o r u z. ULUSLARARASI YAPI ve ĠNġAAT MAKĠNELERĠ, EKĠPMANLARI ve TEKNOLOJĠLERĠ FUARI Kasım 2014 ġangay / ÇĠN Asya nın en prestijli iģ makineleri fuarı, Ġstanbul Ticaret Odası öncülüğünde ve %70 Devlet Desteği ile gerçekleģecek. Geçen yıl m2 alanda 38 ülkeden 2718 katılımcı firma ile gerçekleģen fuar, bu yılda rekor katılım ile isminden söz ettirecek. Detaylı bilgi için: ĠTALYAN TĠCARET ODASINDAN ĠKĠLĠ Ġġ GÖRÜġMELERĠ ORGANĠZASYONU 5-7 Mayıs 2014/ Richmond Otel Ġstanbul Ġtalyan Ticaret Odasının öncülüğünde, 29 Ġtalyan Firmanın katılacağı Consorzio per L Internazionalizzazione ikili iģ görüģmeleri organizasyonu gerçekleģtirilicektir.söz konusu görüģmelere mobilya,mühendislik-tasarım, inģaat,eğitim,medikal,elektronik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların katılımı öngörülmektedir. Organizasyona katılmak isteyen firmaların en geç 25 Nisan 2014 tarihine kadar Ġtalyan Ticaret Odası ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.detaylı bilgi için:

2 Çin de mağaza açana 12 milyon lira teģvik Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinde mağaza, ofis yada depo açanlara 12 milyon lira teģvik ödeniyor Devletin ihracat yapan firmalara verdiği teģvikler giriģimcileri yurt dıģında mağaza ve depo açmaya yöneltiyor. Ekonomi Bakanlığının Hedef Ülke olarak belirlediği Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinde mağaza, ofis yada depo açanlara 4 yıl boyunca yüzde 70 e kadar destek olması giriģimcilerin rotasını Uzakdoğu ülkelerine çevirdi. Yakın zamana kadar, yurt dıģında ofis veya depo açanların Avrupa ve Rusya pazarına öncelik verdiğine dikkat çeken Kobi Türkiye Genel Müdürü Koray Aksu, "Son yıllarda giriģimciler Avrupa yerine Uzakdoğu da ofis açmayı tercih ediyor. Hedef ülkelerde devlet yüzde 10 daha fazla teģvik desteği sağlıyor. Türkiye den bir firma Çin de ofis açıp, malları için depo kiralayabilir, 15 adete kadar mağaza açabilir, marketlerden raf kiralayabilir ve kira masraflarını, 4 yıl boyunca 12 milyon TL ye kadarını devlete ödetebilir diye konuģtu. Kaynak: 'Türkiye artık standartları belirlemeli' TSE BaĢkanı ġentürk,"türkiye artık sadece 'standartlara uyan' hedefinden çıkmak, 'standartları belirleyen' ülke hedefini kendine koymak mecburiyetindedir" dedi. Türk Standart Enstitüsü (TSE) BaĢkanı Hulusi ġentürk, Türkiye'nin hedefinin, 'standartları belirleyen' bir ülke olması gerektiğini söyledi. ġentürk, TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü'nün Denizli Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlediği, "Standardizasyonun Milli Ekonomiye Faydaları" panelinde, globalleģen dünyada her türlü mal ve hizmetin standart taban üzerinde hareket ettiğini belirtti. Bu tabanın tek baģına yeterli olmadığını, standartlara uygunluğunun, tarafsız kurumlarca test edilmesi, belgelendirilmesi ve gözetim hizmeti verilerek tescil edilmesi gerektiğini belirten ġentürk, bu Ģartları karģılayamayan ülkelerin küresel rekabette baģarılı olma Ģanslarının son derece düģük olduğunu vurguladı. Kaynak: 'Liderler "az vergi az harcama modeli"ne ĢaĢırıyor BaĢbakan Yardımcısı Babacan, az vergi az harcama modelini dile getirdiğinde ''bazı ülkelerin liderlerinin ĢaĢkın ĢaĢkın baktıklarını" söyledi BaĢbakan Yardımcısı Ali Babacan, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV) Özgün Yönetim Uygulamaları 2014 Zirvesi'nin açılıģında, dünyanın yaģadığı son krize bakıldığında iģin özünde güven krizini gördüklerini belirtti. Hem kamu hem de özel sektörde güveni oluģturup ona sahip çıkabilmenin o güveni oluģturmak kadar önemli olduğunu dile getiren Babacan, markanın verilen bir söz ama iyi markanın tutulan söz olduğunu vurguladı. Kaynak: Bankalar kredi borçlarını yapılandırmalı TESK Genel BaĢkanı Palandöken, "Bankaların borçlanma faizini düģürerek borç yapılandırması yapması piyasalar açısından çok önemli" dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel BaĢkanı Bendevi Palandöken, bankaların kredi kartı borçlarını yapılandırması gerektiğini belirtti. Palandöken yazılı açıklamasında, kredi kartı sayısının 57 milyonu aģtığını buna paralel olarak borcunu ödeyemeyen vatandaģların da çoğaldığını ifade etti. Kaynak: 2

3 Kayıt dıģı çalıģmada rekor kadınlarda YaklaĢık 9 milyon kiģi kayıt dıģı çalıģtığını açıklayan ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, kadınlar arasındaki kayıt dıģı istihdam oranını yüzde iken, erkekler arasında yüzde olarak açıkladı ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalıģanlar içinde kayıt dıģı istihdam oranının yüzde 35,08 olduğunu, bu oranın yaklaģık 8 milyon 900 bin kiģiye karģılık geldiğini açıkladı. CHP Çanakkale Milletvekili Ali SarıbaĢ ın soru önergesine ÇalıĢma Bakanı nın verdiği yanıt, kayıt dıģı istihdam oranını ortaya koydu. ÇalıĢma Bakanı Faruk Çelik, TÜĠK tarafından hazırlanan hanehalkı iģgücü anketi sonuçlarına göre 2013 yılı kasım ayı itibarıyla kayıt dıģı istihdam oranının yüzde 35,08 olduğunu, bu oranın yaklaģık 8 milyon 900 bin kiģiye tekabül ettiğini açıkladı. ÇalıĢma Bakanı Çelik, kadınlar arasındaki kayıt dıģı istihdam oranının yüzde 50,42 iken, erkekler arasında yüzde 28,62 olduğunu kaydetti. Kaynak: 'BAĞ-KUR emeklisi açlık sınırında maaģ alıyor' Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel BaĢkanı Bendevi Palandöken, BAĞ-KUR emeklilerinin maaģlarının çok yetersiz olduğunu ve iyileģtirme yapılması gerektiğini dile getirdi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel BaĢkanı Bendevi Palandöken, BAĞ-KUR emeklisi esnafın beklentisinin, Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin kaldırılması ve aylıklarında iyileģtirme yapılması olduğunu belirtti. Palandöken, yazılı açıklamasında, sivil toplum kuruluģları tarafından yapılan araģtırmalara göre 4 kiģilik ailenin açlık sınırının bin 121 lira ile bin 149 lira, yoksulluk sınırının ise 3 bin 333 lira ile 3 bin 743 lira arasında değiģtiğini ifade etti. Kaynak: Enflasyon beklentisi yüzde 8.12'ye çıktı MB Beklenti Anketi'nde yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 2.6'dan yüzde 2.7'ye yükseldi. Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde yılsonu enflasyon öngörüsü 14 baz puan arttı. Bir önceki ankette yüzde 7.98 olan TÜFE tahmini, nisan anketinde yüzde 8.12'ye yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 7,31'den yüzde 7,22'ye geriledi. MB BaĢkanı BaĢçı, dünkü değerlendirmelerinde enflasyonun tepe noktasının mayısta görüleceğini, nisan raporunda enflasyon hedefinde bir revizyon yapabileceklerini açıklamıģtı. Kaynak: Ro-Ro taģımacılığında artıģ Ro-Ro gemileriyle taģınan araç sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 arttı. Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yurt dıģı düzenli hatlarda Ro-Ro gemileriyle taģınan araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 104 bin 265'e ulaģtı. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, ocakmart döneminde Türkiye'deki limanlara yanaģan 646 Ro-Ro gemisiyle 104 bin 265 araç taģındı. Kaynak: 3

4 AB ülkelerine ihracatta yüzde 17 artıģ En çok ihracat yapılan ülkeler arasında 75 milyon dolarla Ġtalya ilk sırada yer aldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bu yılın ilk çeyreğinde 370 milyon dolarlık ihracat gerçekleģtirildi. AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu Ġhracatçı Birlikleri (GAĠB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden, 2013'ün ilk çeyreğinde AB ülkelerine yapılan 316 milyon 973 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 17 artarak 370 milyon 405 bin dolar oldu. Bölgeden ayrıca 10 milyon 756 bin dolarlık hububat bakliyat, 19 milyon 733 bin dolarlık kuru meyve, 257 milyon 526 bin dolarlık tekstil, 61 milyon 686 bin dolarlık halı ve 20 milyon 704 bin dolarlık diğer ihracat kalemlerinden dıģ satım yapıldı. Kaynak: Vergi düzenlemesi 5 milyar dolar getirir Foreksçiler, yabancı yatırımcıların Türkiye'de iģlem yapmasını engelleyen vergi sorunu için düğmeye bastı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) çatısı altında çalıģma grubu kuran foreks yetkisi olan aracı kurumlar, Maliye Bakanı Mehmet ġimģek ve BaĢbakan Yardımcısı Ali Babacan'a vergi ve BSMV ile ilgili sorunlar konusunda hazırladıkları raporu sunacaklar. Sektörün önünün açılabilmesi için vergi ve BSMV konusunda adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken ALB Menkul Değerler Genel Müdürü Metin Aytekin, "Bütün uluslararası finans merkezlerinde olduğu gibi forex iģlemlerinde de verginin kaldırılmasıyla yabancı yatırımcıları ülkemize çekebilmemiz mümkün olacaktır. Vergi düzenlemesiyle birlikte ülkemize kısa bir dönemde forex piyasaları sayesinde 5 milyar dolar yabancı sermaye çekilebilir" diye konuģtu. Kaynak: Türkiye, doğalgaz fiyatında indirim isteyecek Enerji Bakanı Taner Yıldız, indirim talebini Gazprom'a haftaya ileteceğini söyledi Enerji Bakanı Taner Yıldız, kontrat çerçevesinde doğalgazda fiyat indirim taleplerini gelecek hafta bir araya geleceği Rus enerji Ģirketi Gazprom'un BaĢkan Yardımcısı Alexander Medvedev'e ileteceğini söyledi. Rusya Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunuyor. ELDER toplantısı öncesinde gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtlayan Yıldız, "Rusya Federasyonu ile olan kontrat, fiyat revizyon hakkını doğuruyor. Bu konuyla alakalı taleplerimizi Rusya Federasyonu ve Gazprom yetkililerine ileteceğiz" dedi. Kaynak: Kurulan Ģirket sayısı arttı kapanan ise azaldı Martta kurulan Ģirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,81 artarak 4 bin 922, kapanan Ģirket sayısı ise yüzde 5,77 azalarak 980 oldu Kurulan Ģirket sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,81 artarak 4 bin 922, kapanan Ģirket sayısı ise yüzde 5,77 azalarak 980 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına iliģkin kurulan-kapanan Ģirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, martta kurulan Ģirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,81 artarak 4 bin 922 oldu. Kapanan Ģirket sayısı ise yüzde 5,77 azalarak 980 olarak gerçekleģti. Kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,26 ve kooperatif sayısında yüzde 9,47 artıģ olurken, gerçek kiģi ticari iģletme sayısı yüzde 14,47 geriledi. Kaynak: 4

5 Türkiye ikinci çeyrekte sürpriz yapabilir Analistler, ikinci çeyrekte Türkiye den sürpriz bekliyor. Orta ve Doğu Avrupa nın lider finansal kuruluģlarından Erste Grup analistlerinin geniģ kapsamlı bölgesel değerlendirmesine göre, Türkiye yılın ikinci çeyreğinde sürpriz yapabilir. Erste Grup Orta ve Doğu Avrupa Hisse Senedi AraĢtırma ve Stratejisinden Sorumlu Henning Esskuchen, Türkiye de politik durumun sakinleģmesi ve geliģmekte olan pazarlara yönelik fon akıģının devam etmesi, likiditeye dayalı bir canlanmaya imkan sağlayacaktır dedi. Grup analistleri, Türkiye nin geçen seneki %3.8 lik ekonomik büyümesinin ardından, yurtiçinde belirsizlikler, küresel piyasaların daha az destekleyici olması ve yüksek faiz politikası nedeniyle, bu yıl %2.3 büyüyeceği tahmininde bulundu. Kaynak:http://www.dunya.com/turkiye-ikinci-ceyrekte-surpriz-yapabilir h.htm 'Yatırım çekmek için ÖTV'yi indirmek lazım' OĠB Yönetim Kurulu BaĢkanı Sabuncu, otomotiv sektörünün 2023 hedeflerine ulaģabilmesi için yatırımcının ülkeye çekilmesi gerektiğini söyledi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi Ġhracatçıları Birliği (OĠB) Yönetim Kurulu BaĢkanı Orhan Sabuncu, sektörün 2023 yılı hedefleri olan 4 milyon adet üretim ve 75 milyar dolar ihracata ulaģabilmek için 4-5 büyük yatırımın ülkeye çekilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun yolu iç pazarı büyütmekten geçmektedir. Özel Tüketim Vergisi'nin kademeli olarak indirilmesi bu hedefler doğrultusunda atılabilecek en önemli adım olacaktır" dedi. Kaynak: '2023'te 60 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması hedefleniyor' Bakan IĢık, Türkiye'nin Ar-Ge harcamasının GSYH'nin yüzde 1'i civarında olduğunu belirterek, 2023'te yüzde 3'ü bulmayı hedeflerini açıkladı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IĢık, Ģu an Türkiye'nin Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1'i civarında olduğunu hatırlatarak, " 2014 yılında yüzde 1'i geçeceğiz ama 2023 hedefimiz yüzde 3'ü bulmak. 2 trilyon dolar GSYH'da yüzde 3 de 60 milyar dolar yapıyor" dedi. Türkiye ĠĢ Kadınları Derneği'nin (TĠKAD) toplantısına katılan IĢık, Ar-Ge ve inovasyonun Türkiye için önemine değinerek, artık hiç kimsenin kimseye parasıyla bile olsa teknoloji satmadığını söyledi. Kaynak: GiriĢimcilere ve özel Ģirketlere 2.4 milyar lira Bütçeden, giriģimcilere ve özel Ģirketlere 2.4 milyar TL destek verildi ÇeĢitli proje ve programlarla giriģimciliği desteklemek, Ģirket kuruluģlarını büyütmek amacıyla dağıtılan nakit desteklerin toplamı 8 yılda 2.4 milyar TL ye ulaģtı yılından bu yana giriģimciliği desteklemek ve yeni Ģirketlerin kurulmasına imkan sağlamak amacıyla program ve projelere bütçeden aktarılan toplam kaynak 2 milyar 457 milyon TL ye çıktı. Bütçenin sermaye transferleri bölümünde yer alan verilere göre, özel Ģirketlere yıllık ortalama milyon TL arasında aktarım yapıldı. Kaynak: 5

6 Bir Makale: Sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubunda son değiģiklik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ĠĢveren Uygulama Tebliği nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubunda değiģiklik yapıldı. Ne değiģti? Bilindiği gibi, cari aya ait prim borcu takip eden ayın son gününe kadar ödenir. Bu süreye 15 gün daha ilave süre kazanmak, cari aya ait prim borcunun KDV iade alacağından mahsubu halinde mümkündü. Söz konusu 15 günlük süre, yapılan değiģiklikle 20 güne çıkarıldı. Örnek 1: A limited Ģirketinin Mart/2014 ayına iliģkin sigorta prim borcunun 20 bin TL olduğunu varsayalım. ġirketin bu borcunu, nisan ayının son gününe kadar ödemesi gerekir. Ancak Ģirketin sigorta prim borcunu, KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödemeyi tercih etmesi halinde, en geç gününe kadar söz konusu meblağın vergi dairesince, SGK ya aktarılması halinde, Mart/2014 ayına ait sigorta prim borcu vadesinde ödenmiģ sayılacaktır. Örnek 2: Yukarıda belirtilen Mart/2014 ayına iliģkin 20 bin TL sigorta prim borcunun, 15 bin lirasının KDV iade alacağından mahsubu ile ödenmek istendiğini varsayalım. Sigorta prim borcunun 5 bin liralık kalanının Ģirket tarafından tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 15 bin liranın da, en geç tarihine kadar vergi dairesince, SGK ya aktarılması icap etmektedir. Mahsup iģlemi vadesinden sonra veya eksik yapılırsa ne olur? Cari aya ait sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubu, vadesi geçtikten sonra yapılırsa veya mahsup sonrası vergi dairesince SGK ya aktarılan tutar prim borcunu karģılamaz ise, mahsup için tanınan 20 günlük ek süre dikkate alınmaksızın, ödenmeyen/ geç ödenen primlere gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır. Ayrıca, cari aya iliģkin 5 puanlık prim desteğinden de yararlanılmayacaktır. Örnek 3: Mart/2014 ayına iliģkin prim borcu 50 bin liranın, en geç tarihinde KDV iade alacağından mahsubunun yapılması gerekirken, tarihinde vergi dairesince mahsubun yapıldığını varsayalım. Gecikme cezası ve gecikme zammı tarihinden baģlanarak hesaplanacaktır. Mali tatil 20 günlük süreyi uzatır mı? Mayıs /2014 ayına iliģkin prim borçlarının KDV iade alacağından mahsubunun en geç tarihinde yapılması icap etmektedir. Bu tarihin mali tatile rastlaması sebebiyle, 7 gün uzaması söz konusu değildir. AHMET METĠN AYSOY SKG E. BaĢmüfettiĢi Kaynak:www.dunya.com 6

7 Bir Hikaye: Oyun Biter ĠĢ adamı traģ olurken bir yandan da berberiyle sohbet etmektedir. Derken, kapının önünden ağır ağır geçmekte olan paspal bir çocuk görürler. Berber, iģ adamının kulağına fısıldar; Bu çocuk var ya, dünyanın en aptal çocuklarından biridir! Bak; dikkat et Ģimdi Berber çocuğa seslenir: Ali, buraya gel!. Bunun üzerine çocuk sakince dükkana girer ve yüzündeki aptalca sırıtmayla berberi selamlar. Berber iģ adamının kulağına sessizce, bak Ģimdi diye fısıldar ve bir elinde 5 TL, diğer elinde 20 TL lik bir banknot olduğu halde çocuğa sorar: Hangisini istiyorsan alabilirsin? Çocuk dalgın dalgın bir 5 TL ye bir de 20 TL ye bakar ve sonunda 5 TL lik banknotu hızlıca çekerek berberin elinden alır. Berber iģ adamına döner ve gülerek: Gördün mü? Sana söylemiģtim. der. TraĢ bitince iģ adamı sokağa çıkar ve az ileride kendi kendine oynayan Ali yi görür. Yanına giderek, neden 20 TL değil de, 5 TL lik banknotu aldığını sorar. Çocuk hiç de aptalca olmayan bir sırıtmayla yanıt verir: Hehehe Eğer 20 TL yi alırsam oyun biter. 7

TORBA YASA NELER GETİRİYOR

TORBA YASA NELER GETİRİYOR YIL : 15 SAYI : 78 EKİM 2014 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR TORBA YASA NELER GETİRİYOR Milli Tren Projesi nde Geri Sayım Başladı 8 KAPAK Yıl: 15 Sayı: 78 EKİM 2014 E-dergimiz

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 07.05.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...5 SABAH GAZETESİ...8 RADİKAL GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 07.05.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...5 SABAH GAZETESİ...8 RADİKAL GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 07.05.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Avrupa'da seçimler piyasaları aşağı çekti Borsada Fener coştu, Galatasaray çöktü Enflasyon geçici yükseldi, 2B den ne gelirse bütçeye

Detaylı

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR ihracatstratejileri Türkiye 2023 ihracat stratejileri özel dergisi Makine - Savunma - İklimlendirme 2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR Türkiye nin özel sektörü 2023 stratejileri kapsamında yeni senaryolarla

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

onom 7 MİLYAR VARİL PETROL VAR Doğalgazdaki tabloyu da paylaşan Yıldız, Türkiye'nin 24 milyar 366 milyon metreküplük olduğu dikkat çekti.

onom 7 MİLYAR VARİL PETROL VAR Doğalgazdaki tabloyu da paylaşan Yıldız, Türkiye'nin 24 milyar 366 milyon metreküplük olduğu dikkat çekti. "TÜRKiYE'DE KONUTTA BALON YOK" Dünyanın ilk ve en büyük gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker'ın ilk kez gerçekleştirdiği "Blue Camp" organizasyonu, gayrimenkul sektörüne yön verenler ile yurtiçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi ile Sanayisine Yansımaları ve Dipten En Az Zararla Çıkış Yolları

Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi ile Sanayisine Yansımaları ve Dipten En Az Zararla Çıkış Yolları 2009 HAZİRAN - EKONOMİ Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi ile Sanayisine Yansımaları ve Dipten En Az Zararla Çıkış Yolları Dünya yeni bir finansal dönemin içine girmiş bulunmaktadır. Yaşanılan küresel ekonomik

Detaylı

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ Ziraat ODALARI BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana Ceyhan'da ilk buğday hasadı için düzenlenen törene katılarak, biçerdöverle buğday hasat etti.

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI: ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 91 NİSAN 2014 İHRACAT İTHALAT PARA EKONOMİ RİSK SATIŞ ALIM FAİZ BÜTÇE PİYASA BANKA BONO DÖVİZ tekrar değer kazanmaya başlayınca uyarıda bulundu...

Detaylı

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY Salim Çam (MBA, MSc) Kitabın Adı 30 Soruda Turquality Yazarı Salim Çam Yayın Editörü Erol Şahnacı 2012, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd.

Detaylı

Tarımda küçük işletme kalmasın!

Tarımda küçük işletme kalmasın! Antalya ve Isparta, 112 Acil de birbirinin yedeği olacak Aynı kalkınma ajansındaki iki il, otomasyonlu acil çağrı sisteminde de birbirini destekleyecek Tüm acil çağrı numaralarının tek numarada birleştirileceği

Detaylı

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Kurumsal yatırımcıların gerek ekonominin gerekse sermaye piyasalarının gelişiminde, kamu maliyesinin desteklenmesinde ve piyasada likiditenin sağlanmasında ne kadar önemli olduğunu

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 215 Dünya Ocak ayında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından küresel ekonomik görünüme ilişkin yayımlanan raporlarda, petrol fiyatlarındaki

Detaylı

DEV HANGİ ÜNLÜ HANGİ SEKTÖRE MAKARNA ÜRETİMİNDE NASIL DÜNYA 5.Sİ OLDUK? İHRACATIN BAŞKANLARINA GÖRE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONYA ŞEKER 700 MİLYON $

DEV HANGİ ÜNLÜ HANGİ SEKTÖRE MAKARNA ÜRETİMİNDE NASIL DÜNYA 5.Sİ OLDUK? İHRACATIN BAŞKANLARINA GÖRE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONYA ŞEKER 700 MİLYON $ Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Yıl 1 Sayı 5 Mayıs 2012 Fiyatı: 10 TL TİKA, UMUT OLDU TİKA, KARA KITAYA RÖNESANS'TAN DEV YATIRIM OTO FUARLARA 7 MİLYON ZİYARETÇİ KATILDI DOĞTAŞ 65 ÜLKEYE İHRACAT İHRACAT

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

farkı'nı, bir yandan da Türk ekonomisinin küresel piyasalardaki algısını etkin yönetmeleri gerekmekte.

farkı'nı, bir yandan da Türk ekonomisinin küresel piyasalardaki algısını etkin yönetmeleri gerekmekte. FED'in faiz artırımına başlama ihtimali 2015 haziran-temmuz döneminden, 2015 mart-nisan dönemine kayarken, piyasa parametrelerinin şekillenmesinde etkili değişken sayısı artıyor. Zihinlerde 'serseri mayın'

Detaylı

Yeni Hal Yasası na doğru

Yeni Hal Yasası na doğru Temmuz Ağustos 2009 Sayı: 23 SEKTÖREL FORUM Yeni Hal Yasası na doğru ATB'den 300 bin TL'lik Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Hisarcıklıoğlu: Türkiye birinci sınıf bir demokrasiye sahip olmalıdır. Tescil

Detaylı

Sanal pazar gençleri çekti; 17 bin kişiye geçim kapısı oldu

Sanal pazar gençleri çekti; 17 bin kişiye geçim kapısı oldu Sayı: 2009/6 Tarih: 06.03.2009 Sanal pazar gençleri çekti; 17 bin kişiye geçim kapısı oldu Koşu bandından çaydanlığa, LCD TV den dizüstü bilgisayara kadar birçok ürünün satışa sunulduğu sanal piyasada,

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN HABERLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerlemede Öncü...

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN HABERLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerlemede Öncü... GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN ARTIBIR MART HABERLERİ 2013 KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değerlemede Öncü... Günümüzün en gözde mesleklerinden S.P.K. Lisanslı Gayrimenkul Değerleme

Detaylı