ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme"

Transkript

1 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı: Ord. Prof. Ernst E. Hirsch Az Zamana Çok İşer Yaptı - Laik Eğitimin Mimarı : Vasıf Çınar Öüm Sana Yakışmadı Be Kardeşim İki Dakika Düşün: Tehikeyi Tanıyaım : Tabanca Boyacıığı (Sprey Boyacıık) Devrim İçin Eğitim Yeteri Güvenik Önemi Aınmayan Yükün Atına Girme Mart - Nisan 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK ÇALIŞMA ORTAMI Bu bir HAKEMLİ dergidir. Yıı. 3 n 3. Yıı ü n Çaışan Çocukara Vefa Borcu nuzu sü nın 23 ü t i nst rtamı Ödemek İster misiniz? E şek -mnisan a O FiMart ş ı Ça

2 B u konuşma daveti bana şu soruyu sordurdu: Acaba üç konuşmacının ardından, yüksek sese konuşan üç konuşmacının ardından, öğrencierin deyimi ie bir cezacı ya niye ihtiyaç duyuur? Yani manidar, hatta manidar omanın ötesinde diye düşünüyorum. Bu sorunun yanıtarını vermeye çaışacağım. Düşünce özgürüğü konusunda sistematik bir konuşma yapacak değiim. İçinde yaşadığım ükenin düşündürdükerini, bir ceza hukukçusuna hissettirdikerinin bir kısmını, bana ayrıan sürede payaşmaya çaışacağım. Ancak bu soruyu yanıtarken akıma geenere geçmeden önce söyemek istedikerim var. Bugünün Prof. Dr. Nusret Fişek in anısına düzenenmiş bir gün oması aynı zamanda bazı kazanımarı geeceğe taşımak için de bir fırsat. Prof. Dr. Nusret Fişek in sağık hizmeterinin sosyaeştirimesi mücadeesini hatırayarak başıyorum ve bu vesieye teme bir hukuk metninden yeterince yararanmadığımızı söyemek istiyorum. Bunu çeşiti topantıarda yineiyorum. Beki çok yineedim ama bir İnsan Hakarı Sözeşmesi var. Avrupa Konseyi İnsan Hakarı Sözeşmesi. Hemen aka geen İnsan Hakarı Sözeşmesi deği. Biyooji ve Tıbbın Uyguanmasında İnsan Hakarı Avrupa Sözeşmesi. Türkiye taraf 2004 ten beri. Ve iç hukukumuzun da bir parçası. Kanunara çeişme hainde önceiki oarak uyguanabimekte ve bu metnin içinde günümüz açısından son derece önemi düzenemeer var. Doğrudan uyguanmaya everişi hükümer var. Ayrıca gene hükümer var. Bu hükümerden biri örneğin insanın önceiği. İnsan diyor Sözeşme, 2. Maddede, biimse ve topumsa menfaaterin üstündedir. 3. Madde asında sağık hizmeterinin sosyaeştirimesini kapsayan, bir şekide güvence atına aan bir madde. Sağık hizmeterinden adi şekide yararanma hakkı. Bütün taraf devetere getirien bir yükümüük. Maddeyi okuyacağım ve bir şeyere bağayacağım, sonra akıma geen sorunun yanıtarına geçeceğim. Tarafar, (taraf deveteri kastederek) sağığa duyuan ihtiyaçarı ve uyguama kaynakarını göz önüne aarak kendi egemenik aanarında uygun niteiki sağık hizmeterinden adi bir şekide yararanımasını sağayacak önemeri aacakardır. * Prof. Dr. Nusret H. Fişek i Anma Etkinikerinde yaptığı konuşma (3 Kasım 2013) ** Prof. Dr. Bikent Üniversitesi Hukuk Fakütesi Öğretim Üyesi Adaet YÜKSEK SESLE SÖYLE (*) Tuğru KATOĞLU ** Sözeşme bu anamda taraf devetere yükümüük getiriyor. Başka önemi düzenemeer de var. Mesea hasta mahremiyeti ie igii çok ciddi düzenemeer var. Örneğin gebeik sonandırmaarıya igii oarak igiinin yakınarıya bigi payaşıması uyguamasını hatırayacak oursak, bu gibi düzenemeerin önemi ortaya çıkıyor. Ciddi iha ve tartışmaarın yaşandığı bir dönemden geçtiğimizi hatırayacak oursak. Bunun gibi hasta mahremiyeti ie igii başka birçok konu veya bu tür tıbbi veya biyoojik müdahaeere igii konuar son derece önemi. Eğer uyguatabiirseniz İnsan Hakarı Sözeşmesi çok önemi bir metin. Prof. Dr. Nusret Fişek in anısına düzenenen bu topantıda, Bu Sözeşme yi, Hoca nın 1960 ardan itibaren verdiği sağık hizmeterinin sosyaeştirimesi mücadeesine devam bakımından hukuki güvence sağamış oduğu için sizere payaşmak istedim. Öte taraftan gebeiğin sonandırıması meseesi, arkadaşımızın, sayın Böükbaşı nın bahsettiği öğrenci everme poitikası, evendirme poitikasının yanı sıra, apartman daireerine izin verimemesi uyguaması; doğuruacak çocuk sayısını beiremek; ekmeğin rengine, kız ve erkekerin bankta yan yana oturup oturamayacağına karar vermek.. Bütün bunar bir resmi ortaya koyuyor. Bu otoriter bir bakış deği. Bu, yaşamı bütün yöneriye kuşatan bir bakış oduğu için totaiter bir bakış. Bunu görmek azım. Bu demokratik kavramara, kaıpara fian kabu ediebiecek, yumuşatıabiecek bir hadise deği. Yaşamın bütün yöneriye kuşatıdığı, insanın düşünceerine dahi müdahae eden bir bakış. O yüzden, sanıyorum ki, çok dikkati omak gerek. Şimdi soruya döneim. Niçin bir cezacı ya çağrı yapıdı sorusu. Oağan bir dönemde konuşumayacak kadar çok ceza hukuku konusunda konuşuyoruz ki, sanıyorum ondan ihtiyaç duyudu bugün bir ceza hukukçusuna. Ama oağan zamanarda hiçbir topumun ceza hukuku konuarından bu kadar çok bahsettiğini zannetmiyorum. Bugün, Amanya Federa Cumhuriyeti ya da Fransa da tutukuuk süreerinin kitese oarak tartışıdığını hiç zannetmiyorum. Yakaama, gözatı rejimerinin kitese oarak tartışıdığını zannetmiyorum. Yandaş mı dersiniz, merkez mi dersiniz ietişim araçarı dışında kaan, kite ietişim araçarının başıca konusunun ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku kurumarı oduğu herhade açıktır. Bu nedene içinden geçtiğimiz koşuarın çok oağan koşuar omadığını ifade edeyim. Çağrıma sebebimin de asında oağan koşuardan geçmememiz oduğunu düşünüyorum. Bir tespitim, bazı izenimerim var. Bunar izenimdir. Tespitim, önceike ik izenimim, günümüz Türkiyesi nin 1789 öncesi Fransa sını ve Aydınanma düşünürerinin yaşadıkarını hatırattığıdır. Aydınanma düşünürerinin, yazararının, çoğu kez edebiyata karışık biçimde, rahat okunur biçimde kaeme adıkarı o düşünse yapıtarın çok önemi bir kısmı işkence, ceza adaeti ve uzun özgürükten yoksun bırakma temaarına iişkindir. Mesea Votaire in Ingénu Micromegas ı. Başkaarı da var. Birçokarı, uzun tutukuuk, uzun gözatı, işkence, ceza kurumarı, zaim infaz gibi konuarı ee amıştır. İçinden geçtiğimiz dönem bana bunu hatırattı. Yani ne odu da o dönemde bu insanar oturup, birçoğu hukukçu omadıkarı hade, (gerçi Votaire hukuk fakütesi mezunuydu ama araarında hukukçu omayan birçok düşünür var) ceza hukukuya uğraştı. Niçin oturup hukukçu omayanar, edebiyatçıar, ceza hukuku konusunda konuştuar, ceza muhakemesi konusunda yazdıar? Çünkü dertiydier, çünkü hepsi mazumdu ve namunun ucundaydı. Çünkü hepsi devetin hukuk mekanizmasının önünde savunmasızdıar. Doayısıya ceza hukukunu düşünmekten başka çareeri yani çözümeri yoktu. Doayısıya ceza ne zaman veriir, ne zaman insan cezaandırımaıdır, cezaandırma yetkisinin kaynağı nedir? Oturup tartıştıar. Dertiydier onun için. Bugün, o 2 ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan 2015

3 Adaet döneme çok benziyor bence. Çok dertiyiz. Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku kurumarının uyguanışı veya daha doğrusu uyguanamayışı doayısıya çok dertiyiz. İk izenimim bu. İkinci söyemek istediğim şey hukuk deveti kavramı üzerine. Bu söyedikerimize çok yakından iişkii. Hukuk deveti hep uaşmaya çaıştığımız bir hedef hainde. Uaşmaya çaışıyoruz hukuk devetine, bir hedef gibi. Habuki tarihse oarak hukuk deveti bir ütopya deği. Hukuk deveti Thomas Moore un, Marksizmin ütopya sında yer aan türden bir ütopya deği. Hukuk deveti, egemen sınıfın ve egemen omaya çaışan yeni sınıfın sırtını duvara yasama mücadeesidir. Duvara yasama, kendini güvenceye ama teşebbüsüdür. Asgari standartarda can ve ma güveniği, bütün bunarı sağamak; kendisini korumak, devetin tasarrufarından kendini korumak. Doayısıya bir asgari standartar bütünü. Libera dünya görüşünün, ibera amentünün bir ürünü. Sırtını duvara vermek, bunu hukuksaaştırmak meseesi. Bir hedef deği o bakımdan. Şimdi biz neyi tartışıyoruz Türkiye de? Ve bunu ceza hukuku bağamında, bu resime birikte düşüneim. Hukuk devetine uaşmayı tartışıyoruz. Bu hukuk devetine aykırı uyguamaarı tartışıyoruz, Türkiye de hukuk deveti yok diyoruz. Yani biz asında, asgari standartarı ütopyaaştırmış vaziyetteyiz. Asgari standartarı ütopyaaştırmış vaziyetteyiz. İkinci izenimim de bu. Asgari standartarı ütopyaaştırma. Yani, zaten mevcut oması gereken, zaten onun güvencesi atında yaşamamız gereken standartar, hukuki güvenik budur. Hukukun üstünüğü ve uyguanması. Gene, objektif ve soyut bir şekide uyguanması ve buna duyuan güven. Güven insanın bir tehikeden ari oduğuna iişkin inancı. Ama bugün onu güvende tutması gereken hukuk, bir Fransız hukukçunun deyimiye tehikenin ta kendisi omuştur. Son payaşacağım izenimim ve duygum, hukukun aeteşmesi ve devetin siyasa zor aracı haine gemiş oması. Bu bir hukukçu için çok ızdırap vericidir. Hekim mesektaşarımız var, kanserden bahsedidi; çarenin, çaresinin oduğu birçok vakadan bahsedidi, çok umut verici şeyer de söyendi. Çok önemi bigier payaşıdı bizere. Her hade hukuk ve hekimikte ortak birçok nokta var. Tanı ve tedavi ikisi birikte, tanı koymak azım tedavi edebimek için sorunu. Tıpta, aynı şekide meseğin icrasında önce tanı koymanız azım sonra tedavi mümkünse Hukukta da tanıyı koymanız, adandırmanız azım sorunu, sonra hukuki çözümünü gösterirsiniz. İşimiz bu biz hukukçuarın. Bize de hekimere oduğu gibi derti insanar geir, derti insanar geir. Ama bir farkımız var, çok önemi bir farkımız var. Hekimer tanıarını uyguayabiiyorar çoğunuka. Tanıyı, koyduğu tanıyı takip edip uyguamak, birini tedavi etme şansı var. Hukukçu için, bu çok zor. Niçin? Siz tanıyı koyup çözümü gösterirsiniz ama hakim uyguamayabiir. Yani doğruyu bidiğiniz hade veya doğruyu bidiğinizi düşündüğünüz, çözümü bidiğiniz, hukuka uygun çözümü bidiğinizi düşündüğünüz hade onu uyguatamamak, göz göre göre hukukun uyguanmaması söz konusu our. Bu şundan farkıdır: Tıbben amansız bir vaka söz konusudur, hiçbir tedavi yöntemi taboyu düzetmemektedir. Izdırap çekersiniz ve sonuca katanırsınız hekim oarak. Bizerin bu dönemde katandığı en büyük ızdırap hukuken yanış oana katanmak. Çözümü oduğu hade, hukuki bir yorumun oduğu hade o youn uyguanmaması veya uyguanamamasını seyretmek zorunda kamak. Çünkü çaresiz bir vakadan bahsetmiyoruz. Şu anda kamuoyuna yansıyan birçok davada veya yansımayanarda bu durumara karşı karşıya kaıyoruz. Ve bunun büyük bir ızdıraba yo açtığını, en azından hukukçu vicdanına sahip oanar bakımından söyemek bir borç diye düşünüyorum. Doayısıya zor bir dönemden geçiyoruz. Ben açıkçası umutsuzuk yaymak istemiyorum, ama manzaranın da iç açıcı bir manzara omadığını yüksek sese söyemek için buraya gedim. ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan

4 Sanat, insan soyunun güzeik ve uyum ihtiyacından doğdu. En eski sanat koarından oan müzik ve şiirin, hasat türküeri nden köken adığı, biindiği üzere, gene kabu görmüş bir açıkamadır. Biz biraz daha geriye bakıp, kökeni anneye çocuk arasındaki bağardan birine, ninni ye dayandırabiir miyiz? Böyece sanatın, emek ve imece kavramarı ve derteri zevk edinme ie oduğu kadar, içi duyguar, bedense bütünenişer, uyku, rüya ve biinçatı ie oan iişkierine de uaşabiir miyiz? Sanattaki uyum, hem sanatçı ve uğraşı arasında, hem sanat yapıtının parçaarı ie bütünseiği arasında, hem de sanat yapıtı ie aımayıcısı arasında kuruan uyumdur; ve aynı anda aımayan birden faza kişi varsa örneğin konser dineyicieri bu kişier arasında kendiiğinden ouşan uyumdur; tıpkı hep birikte türkü söyeyerek hasat kadıran toprak emekçierinin payaştıkarı uyum gibi. Sanat, sanatçının açısından, gündeik konuşma diiye ifadeendirimesi güç ya da imkansız oanı, söze, görse, sesse imgeer aracıığıya, doğrudan aımayıcının iç dünyasına gönderebimektir. Sanatçı oabimek bir yaratıış ya da yetenek meseesi. Sanatçı, iradesi dışında zihninde imgeer ouşturan ve bu imgeere somut bir biçim verip, onarı kendi bedeninin dışında var edemedikçe iç huzuruna kavuşamayan kişidir. Yeteneğin tek başına bir anam ifade etmediğini vurguamak gerekir. Aydınanma devrimine 250 yı geç kamış ükemizde, ortam ve eğitim yetersiziği yüzünden yeteneği güdük kamış, hatta hiç keşfediemeden bu dünyadan geçip gitmiş binerce insanımızı düşünmek hep içimi sızatmıştır. Bugünkü eğitim fukaraığında, bundan böye Toros dağarından bir Yaşar Kema, ıssızaşmış köyerimizden bir ressam Baaban yetiştirme oasııkarımızı da yitirdiğimizi görmek, o kadar, o kadar acı ki Baskıcı yönetimer niye sanata ve sanatçıya cephe aıyor? Niçin kendi güdümerindeki sanat oamayan bir sözde sanatı yaratmak için çırpınıyor? Sanatçı siyasi açıdan bu kadar tehikei bir insan mı? O sanatçı ki -evet yaratma sürecinde sıra dışı bir insandır- ama diğer açıardan her hangi bir kişidir; üsteik her sanatçıda değise de demografik * Prof. Dr. Nusret H. Fişek i Anma Etkinikerinde yaptığı konuşma (3 Kasım 2013) ** Prof. Dr.Yazar Sanat SANAT ve BASKICI YÖNETİMLER (*) Erendiz ATASÜ ** bir topuuk oarak sanatçıarda sıkıka rastanan megoamani, ben-merkezciik, kıskançık, yanızığa düşkünük gibi, kişinin poitik gruparda erimesine pek de oanak tanımayacak oumsuz huyara donanmış oması güçü bir ihtimadir! Kiteye hitabeden şiir ve tiyatro dışında örneğin topuuğa yüksek sese okunan poitik şiir ya da Brecht tiyatrosu benzeri poitik oyunar- bireyin yanızığında aımanan, onun iç dünyasına sesenen sanat esereri bir resim, bir öykü, hatta sinema- kısa vadede kitese sonuçar doğurabime gücünden yoksundur! Sanat dünyayı değiştirir ifadesi, ebette doğruuk payı içerse de bu bağamda hayi abartımış bir söyemdir. Değişen hayatın ve değişen teknoojinin sanatı değiştirdiği daha gerçekçi bir gözemdir. Öyeyse diktatör ve hempaarı sanattan ne istemektedirer? Yanıt sanatın doğasındansa, diktatörün doğası ie igiidir. Baskı yönetimi, buyruğundaki kiteerin kendi kurguadığı poitik ve tarihse söyem içine hapsomasını; kiteeri ouşturan bireyerin iç dünyaarının ise dar ve bir örnek omasını ve öye kamasını ister. Yönetimini sürdürebimesi bu koşuara bağıdır. İç dünyaarı geniş ve değişken bireyerden ouşmuş topuukar diktatörün güttüğü süre omayacakardır. İşte tam da bu noktada, sanat baskıcı rejime çatışacaktır: Eskier, üç türü bimek var derermiş. Aynen (görerek, tanık oarak) bimek; imen (okuyup öğrenerek) bimek; ve yakinen bimek, yani başına geerek öğrenmek. Sanatın en büyük gücü, sesendiği kişinin zihnine, duygu dünyasına, çağrışım gücüne, anıarına ve haya gücüne doğrudan iettiği imgeere, o kişiyi yaşamadığı bir hayat deneyimine başından geçmişçesine yakaştırabimesidir. Özeike roman, öykü, tiyatro ve sinema bu aanda gerçekten etkii oabiir. Süreki bir edebiyat okurunun geniş bir iç dünyası, ogun duyguarı, geişmiş bir düşünme yetisi vardır. İyi bir edebiyat okuru soru sormasını bien kişidir. Sanat özeike edebiyat, etkiediği bireyer aracıığıya baskı yönetimerine rastgee bir bakışa fark edimeyen derin bir topumsa karşıtık inşa eder. Gerçek bir yazar yüzeydeki adatıcı ciayı kazıyıp ası gerçeğe uaşabiendir ve işte bu nedene özeike edebiyat bir topumun hem beeği, hem vicdanı hem kimiğidir. Orta öğrenimde edinimiş tarih bigieri unutuabiir; ama, Nazım Hikmet in, Hasan İzzettin Dinamo nun, Samim Kocagöz ün, Kema Tahir in, Attia İhan ın kaeminden Kurtuuş Savaşımızı okuyan kişi, gereksiz kimik bunaımarına düşmez. Abdühak Şinasi Hisar ın Çamıca daki Eniştemiz adı kısa romanı, yazıışından yıar sonra bie okurun, Abdühamit istibdadını iikerinde duymasına yo açar. Haide Edip in Sinekibakka ı Müsümanığın güer yüzü yorumuya, softaığın, bağnazığın, yobazığın kesin çeişkisini beynimize çizer. Orhan Kema in anattığı 1930 ar Çukurovası, aydınanma ve sanayieşme atıımımızı borçu oduğumuz Cumhuriyetimizin, adaeti bir toum younda yürüyecek hayi mesafesi oduğunu ortaya serer. Evet, edebiyat, bir topumun kimiği, beeği ve vicdanıdır. Edebiyat okuru bo oan topum, baskı yönetiminin örmek istediği çuvaa ne girer ne de sığar. Bağnaz dinciiği baskı kurma aracı oarak kuanan bizdeki yönetim anayışarının, sanat ie başka bir çeişki yaşamaarı söz konusudur. Geenekçi odukarını var sayan, ama tarihimizin büyük esererine de yakınık duyamayan bu anayışın takipçieri arasından gerçek sanatçı çıkmamakta, çıkamamaktadır. Bu verimsiziğin kanımca üç ana sebebi vardır. Bunardan iki topumsa yapı ie igiidir diye düşünüyorum. Doğu sanatı, çok tanrıı ya da tanrısız (Budist) Uzak Doğudan Müsüman Orta Doğuya kadar, zamanında ebette büyük eserer vermiştir. Ancak, sanatsa yaratıcıık, topumsa çeişkiere çarpa çarpa canı yanan yaratıcı bireyere yaratma özgürüğünün tanındığı ortamarda geişir. Bu bağamda değişime açık Batı kütürerinde sanat deyim yerindeyse- kendi kendini döer; yeni akımar, yeni biçimer, yeni türer çıkar ortaya. Oysa, tüm Doğu kütüreri çeişkieri bastırarak susturmayı hedefemiş; bu 4 ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan 2015

5 Sanat sinme haine de uyum ve saygı adını vermiştir. Sanat, uyum arayışıdır, dedik. Uyumsuzukarın varığı kabu ediebimeidir ki, uyum arayışı başayabisin. Uyumsuzukarın, baskı ya da topumsa beyin yıkama yöntemeriye görünmez kıındığı ortamarda, kim neyi arayabiir? Böyece yüzyıar birbiri peşi sıra yuvaranırken Doğu sanatı, usta çırak iişkisinin kaçınımaz yineemeciiğine düşüp özgünükten uzakaşmıştır. İşte o nedenedir ki, Doğu sanatının çıkmazını gören Cumhuriyet, sanatımıza batıı bir aşı yapma gereğini duymuş ve bu aşı sayesinde Türk sanatı bugünkü düzeyine uaşmıştır. İkinci sebep, Uzak Doğu için deği, Orta Doğu için geçeridir ve dinin yorumanmasıya bağantııdır. Sanat, insana igiidir. Geenekse görse sanatımızda, minyatürer hariç tutuursa, dini sebepere insan yoktur. Portre ve heyke Orta Doğuu Müsüman hakarının tümüne yabancıdır. Kuşkusuz uu bir söz söyeme hazinesi oan Divan Şiirimizde, insana ait duyguar ebette vardır ama, tüm kişiik yapısıya bir insanın inceenip anatıması diye bir oay yoktur. İnsana bu uzak duruş, geeneğimizdeki söz sanatarını da görse sanatarı da süsemeciiğe itmiştir. Süsemeciiğin yüce örnekeri tarihte verimiştir; ama bugünün dünyasını gerek ifadeendirmekte, gerek günümüz insanına sesenmekte süsemeciik yetersiz kamaktadır. Ayrıca eski zaman ustaarının açakgönüü sabrı günümüzün hırsı insanarında var mıdır? Üçüncü sebep, inanmanın yapısıya igiidir. Bireyin yüreğindeki inanç, tek başına yaratıcı etkiniğe enge değidir; hatta bazen destektir. Dünya sanat tarihi, tanrıtanımaz oanar kadar, imanı büyük yaratıcıar da görmüştür. Bizim kütürümüzdeki Aevi semaharı ve Mevevi müziği dinin yaratıcıığa oumu katkısının örnekeridir. Ancak bağnaz inancın bireyin akını ve duyguarını adeta tutukayan cenderesi, yaratıcı souğa izin vermez. Bu cenderede souk aamayan ama durumunu da teşhis edemeyen ya da etmek istemeyen bağnaz yönetici, doğa ki, sanattan ve sanatçıdan hepten nefret edecektir. Türkiye nin bütün yaratıcı sanatçıarı kahredise de, dinci yobazığın kıraç toprağında sanat yeşermeyecek ama beki bu kesime kendi yetersiziğini anımsatacak örneker artık buunmayacaktır. Dini duyguarın katıdığı bir sanat yaratmayı arzuayanarın önündeki tek yo, Sinekibakka romanında Haide Edip in die getirmekten kaçındığı kapışmanın yaşanmasıdır; ebette kazanan tarafın sevgi ve hoşgörü ikiminde inananar oması koşuuya! Haide Edip romanında, insan sevgisini içeren inancıya Vehbi dedeyi ve hayata düşman körüğüye bağnaz imam İhami yi deği bir hesapaşmaya sokmak, karşı karşıya getirmekten bie kaçınmış, bize böye tiperin mevcudiyetini anımsatmaka yetinmiştir; her hade yazarın aşırı iyimser ümidi, İhamierin kendiikerinden Vehbi dedeerin youna girmeeridir Kurtarın kitese oarak kuzuaşması dünya tarihinde görümüş bir şey değidir. İhamier şiddete bu deni yakın dururken, Türkiye nin, dini kimiğini öne aan kiteeri böye bir hesapaşmaya hazır mıdır? Deği ise, o zaman bütün arzuar ve zuümer sonuçsuz kaacaktır. Kıraç arazide gü fidanı kendiiğinden bitmeyecek, ama akıarı ve duyguarı özgür oan ve insan denen varığın iç yüzüne bakmaktan korkmayan kişier, son nefeserine kadar yaratmaya devam edecekerdir. ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan

6 Eğitim Devrim İçin Eğitim Taner AKPINAR* T ürkiye deki eğitim sistemi, tarihse oarak, üç farkı kesimin igi odağındadır. Eğitimi igi odağına aan her kesim, eğitime kendi bakış açısıya biçim vermeye çaışmakta ve böye oduğu için de diğereriye çatışmaya girmektedir. Ancak ittifakarın görüdüğü de omaktadır. Biraz sonra sözünü edeceğimiz ik iki kesim arasında böyesi bir ittifak oduğu gözenmektedir. Bu çatışmanın, ikiye-bir oarak gittikçe şiddetendiği bir dönemi yaşamaktayız. Eğitim sistemini igi odağına aan kesimerden biri, iktidar cephesidir. İktidarın eğitim sistemine igisi, kendierinin de açıkça beirttiği gibi, muhafazakar bir topum yaratmak amacı, hevesi ve de hırsı ie, eğitim sistemine yöneik panı ve sistematik müdahaeerini içermektedir. Bu müdahaeerin neer oduğu, kamuoyunun çok iyi bidiği bir konu oduğundan burada yeniden tekraramak gereksizdir. Eğitime igi gösteren ikinci bir kesim ise, uusararası kuruuşar kanaıya etki eden dış kesimerdir. Bu iginin içeriği ise biraz başkadır. Örneğin, OECD, yayınadığı raporara, Türkiye deki öğrencierin matematik, fen biimeri ve okuma konusundaki performansarının birçok başka ükedeki öğrenciere göre son derece düşük oduğunu ortaya koymaktadır (OECD, 2014). OECD ye göre, Türkiye de farkı topumsa kesimer arasındaki geir düzeyi uçurumu, eğitim düzeyinin düşüküğünden kaynakı bir sorundur (OECD, 2015: 299). Yapısa faktöreri hiçe sayan bu yakaşım, eğitimin iyieştirimesiye geir eşitsiziğinin de iyieştirieceği inancına yasanmaktadır. Türkiye deki geir uçurumundan yakınan OECD, bu konuda eğitim reformarı yanında, emek maiyeterinin düşürüerek, rekabetin önünün açımasını da saık vermektedir (OECD, 2015: 299). Geir uçurumunun emek maiyeterinin düşürümesi ie gideriebieceğini ieri sürerek akımıza aay edimektedir. Eğitimi igi odağından düşürmeyen bir diğer kesim de, eğitim sisteminin eden gitmesine gönü evermeyenerdir. Bu iginin içeriğinde ise, biri eğitim sistemini muhafazakar topum tahayyüerinin (düşerinin) ve diğeri de piyasacı anayışın aracı konumuna indirgeyen diğer iki kesimden geen bağnaz tehditere karşı gösterien direniş buunmaktadır. Sadırıarın ve direnişin gittikçe şiddetendiği bir durumda, OECD gibi kuruuşarın konuya igisinin, içerideki topumsa direnişe dışsa destek güç (Yüzak, 2015) * Yrd.Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi İİBF Çaışma Ekonomisi ve Endüstri İişkieri Böümü Öğretim Üyesi ve Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Gönüüsü 1968 Devrimci Eğitim Şûrası Katıımcıarı (Mehmet Akif Akaın Web sitesi) oduğu türünden yorumara bir uyarıda buunmak durumundayız. Çünkü, OECD, Türkiye de yürürüğe giren Uusa İstihdam Stratejisi nin, eğitim ve diğer konuarda kapsayıcı bir girişim omasına karşın, siyasa birtakım engeere karşı karşıya kadığını ve bu nedene başarısının engeendiğini iddia etmektedir(!). OECD, bu iddiasıya, dışarıdan destek omak şöye dursun, içerideki topumsa muhaefete açıkça cephe amaktadır. Eğitime karşı yükseen topumsa muhaefet, gücünü ve direncini dışarıdan deği, tarihse kökerinden amaktadır. Türkiye de, Mii Eğitim Şuraarı erken cumhuriyet döneminden beri süregeen bir geenektir. Mii Eğitim Bakanı Reşit Gaip in çabasıya, 1933 yıında çıkarıan bir kanuna, üç yıda bir Mii Eğitim Şurası topanması yasa oarak zorunu tutumuştur. (1) Bu yasa zorunuuğa tam oarak uyumamış osa da, Mii Eğitim Şurası ağır aksak youna devam etmiş, ancak, eğitim sistemi istenien niteikse düzeye getiriememiştir. Zaten, bu geenek tarihse kökerinden kopmuş ve başka doğrutuarda youna devam etmektedir. Eğitim sisteminin niteiği, daha doğrusu niteiksiziği, 1960 arın ortaarında topumsa muhaefeti harekete geçirmiştir. Eğitim sisteminin içinde buunduğu durumdan rahatsız oan kesimer ik iş oarak, 1965 yıında, Türkiye Öğretmener Sendikası (TÖS) nı kurarak örgütenmiş- (1) 2287 sayıı Maarif Vekaeti Merkez Teşkiatı ve Vazifeeri Hakkında Kanun (Kabu tarihi: , Resmi Gazete Tarih ve Sayı: / 2434). erdir. TÖS çatısı atında bir araya geener, bu örgütü kendi meseki çıkararını sağama amanın aracı deği, topumsa muhaefeti örgütemenin bir adresi yapma çabasına girişmişerdir yıında düzenedikeri Devrimci Eğitim Şurası bu çabanın ürünüdür. TÖS, henüz üç yıık bir kuruuş iken, meseğin ve ükenin teme sorunarı üzerinde düşünme ve birtakım çözüm yoarı arayıp buma görevi ie karşı karşıya kamıştır. Henüz emekeme döneminde oan bir kuruuşun bu dönemdeki çaışmaarından tam başarı bekemek erken our. Hatta gereği kadar geişmemiş oan TÖS ün Şura topama gibi işere daması eeştiriebiir de. Ama karşı karşıya buunduğumuz sorunar çok zorayıcı oduğundan, işe girişmek gereği ağır basıyor. ( ) Bakanık, Şura topama işini temei ihma etmiştir. ( ) Yaşadığımız yıar, eğitim sorunarının iyice arttığı, ikokudan en yüksek okua kadar öğrencierin, öğretmen ve yöneticierin, çocuk ana babaarının iyice bunadığı yıardır (TÖS, 1969: 5). Devrimci Eğitim Şurası nı düzeneyener, topumsa muhaefetin bu Şura ie birikte deği, daha önceden ve kendiiğinden harekete geçtiğine dikkat çekmektedir. Haziran 1968 den beri yükseköğretimde hatta bundan da önce ortaöğretimde boykotar düzenenmiştir. Topumsa muhaefetin bu kendiiğinden harekete geçişini tetikeyen etmen, yanızca eğitim sistemindeki sorunar deği, bir bütün oarak siyasa ve ekonomik huzursuzukardır (TÖS, 1969: 5). 6 ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan 2015

7 Eğitim sisteminin özgü sorunarı ise, eğitimin, dünya egemenerinin baskısı (emperya tahakküm) atında oması, topumun gereksinimerine yanıt verecek panamadan uzak oması, fırsat eşitiği omaması vb oarak ortaya konmuştur (TÖS, 1969: 6). Yükseen topumsa tepkiyi Devrimci Eğitim Şurası zemininde bir araya getirme çabası, devrim için eğitim ikesinden harekete, özenen topumsa düzenin inşasında dönüştürücü gücün eğitim ve aydınar oabieceği inancına dayanmaktadır. Fakir Baykurt un, TÖS Gene Başkanı sıfatıya, Devrimci Eğitim Şurası nın kapanış konuşmasında söyedikerine kuak vereim: Türkiye Öğretmener Sendikası Gene Başkanı Fakir Baykurt (15 Haziran Ekim 1999) Devrimi ve her şeyi hak yapar diye bekemek doğru bir tutum oamaz bugün. Ebet hak yapar, hakın gücü yapar. Fakat ne zaman, nası? % 50 den çoğu henüz okuma ve yazma bie bimeyen ve devrimci yönde biinçenmemiş bir hak, hakkını hukukunu nası biir de devrimi yapar? Vaktiye o hakın göğüserinden besenmiş oan aydınarın, öğretmenerin bugün ona öncüük etmesi, onu uyandırması ve biinçendirmesi gerekir. Hakımız buna muhtaçtır, aydınar da mecburdur (TÖS, 1969: 504). Devrimci Eğitim Şurası beş gün sürmüş ve kütürden, beden eğitimine, din eğitiminden teknoojiye kadar, eğitime dair neredeyse ee aınmayan konu kamamıştır. Bunar arasında, din eğitimi konusunda sunuan bidiri (Yavuz, 1969) üzerine uzun tartışmaar omuş ve son sözü Fakir Baykurt aarak, Devrimci Eğitim Şurası nın dine bakışını son derece berrak bir şekide ortaya koymuştur. Devrimci, herkesten çok gerçekçi omak zorundadır. ( ) Biz din ie dinin Eğitim poitika ve ticarette istismar edimesini birbirinden ayırıp gericinin tanımını doğru yapmak zorundayız. Dindar insan, çaışan insan, namaz kıan insan gerici değidir. Gerici bugünkü düzenin değişmesini istemeyendir. Bizim hasmımız dinin kendisi ve gerçek dindarar deği, düzeni bugünkü sömürü niteiği ie sürdürmek isteyenerdir, onun değişmesine enge oanardır (TÖS, 1969: 242). Devrimci Eğitim Şurası, eğitimi ait oduğu tarihse ve topumsa bağamı içinde ee aarak, önceike eğitimin verii haiye bir hesapaşmaya girmektedir. Çünkü eğitim, verii haiye, yereşik düzenin sömürü iişkierini yeniden üreten bir parçası oarak görümektedir. Böye oduğu için de işçi ve köyü gibi sınıfsa kimiker yanında ırk, din, di ve cinsiyet temei eşitsiziker ve bögeerarası eşitsizikere de duyarsız omaka suçanmaktadır. Doayısıya, dönüştürücü güç oabimesi için, en başta, eğitimin kendisinin dönüştürümesi Şura nın önceiki hedefi oarak ortaya konmuştur. TÖS, sorunarı saptayıp, çözüme iişkin yöntemini ve araçarını da beiredikten sonra eyeme geçmiştir yıında, Baıkesir ve Ankara da yürüyüşer düzenemiş ve aynı yı, İLKSEN (Türkiye İkoku Öğretmeneri Sendikası) ie birikte, Büyük Öğretmen Boykotu oarak biinen eyemi gerçekeştirerek eğitim sistemi konusundaki taeperini yüksek sese die getirmiştir. O dönemde Türkiye de görev yapmakta oan topam 156 bin öğretmenin 119 bin i dört gün süren bu boykota katımıştır. Boykottan sonra da yürüyüş eyemeri omuş ama 1971 askeri darbesiye memur sendikaarı yasakanmıştır. Sendika çatı atında yürütüen mücadee dönemin yasakçı ortamında, 1971 yıında kuruan TÖB-DER (Türkiye Öğretmener Bireşme ve Dayanışma Derneği) çatısı atında sürdürümüştür askeri darbesinden sonra da TÖB-DER kapatımıştır. Böyece, eğitim sisteminin sömürü iişkierinin bir parçası oarak kurguanmasına karşı gösterien direniş, büyük öçüde zayıfatımıştır. Eğitim sisteminin egemen güç ve iktidar iişkieri ehine yeniden düzenenmesi 1980 sonrası dönemde artarak devam etmiştir. TÖB-DER in kapatımasıya topumsa muhaefet zayıfatımış osa da yok ediememiştir erin sonarına doğru abece dergisi ve Eğitimcier Derneği (EĞİT-DER) ve 1990 yıında kuruan Eğitim İşkou Kamu Görevieri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) ie Eğitim ve Biim Emekçieri Sendikası (EĞİT-SEN) ie direniş yeniden cananmaya başamıştır yıında, bu iki sendika, EĞİTİM-SEN adıya tek çatı atında bir araya geerek güç biriği etmişerdir. Sonradan yoar ayrımıştır. Bu ayrıık karşııkı suçama ve ithamara besenmeye devam etmektedir yıında yapıan 19.Mii Eğitim Şurası nda ortaya atıan görüşer, bir yandan eğitim sistemine iişkin iktidarın zihin gerisinde bu konuda daha neerin buunduğunu ortaya dökerken, diğer yandan da, topumsa muhaefetin yeniden cananmasına etki etmiştir. Eğitim sistemini, topumsa ieremenin bigisi yerine, egemenerin çıkar iişkierinin bigisini üreten bir kuruma dönüştürmeye yöneik baskıara karşı tarihse direniş, bütün yok etme girişimerine rağmen kendini yeniden üretebimektedir. Bu umut vericidir. Ancak kampara böünmüşük, topumsa muhaefeti güçsüz kımaktadır. Bu umut kırıcıdır. Örgütü ve sistematik baskı karşısında güç biriği etmek gerek. Bunu yaparken de, Fakir Baykurt un Devrimci Eğitim Şurası nın kapanış konuşmasında söyediği şu sözeri hep hatırda tutmak gerek. Devrimcierin birbiriye takışmayı bırakıp, görüş ayrııkarını büyütmeden, ortak noktaarda bireşmeeri ve bu sosya mücadeeyi omuz omuza yürütmeeri gerekmektedir (TÖS, 1969: 504). Kaynakar OECD (The Organization for Economic Cooperation and Deveopment), (2014), PISA 2012 Resuts What Students Know and Can Do -Student Performance in Mathematics, Reading and Science, Voume I, Paris: OCED, keyfindings/pisa-2012-resuts-voume-i.pdf OECD (2015), Economic Poicy Reforms, Going for Growth, Paris: OCED, keepeek.com/digita-asset-management/oecd/ economics/economic-poicy-reforms-2015_growth en#page4 TÖS (1969), Devrimci Eğitim Şurası (4-8 Eyü 1968), TÖS Yayını, Ankara. Yavuz Fehmi (1969), Din Eğitimi, Devrimci Eğitim Şurası (4-8 Eyü 1968), TÖS Yayını, Ankara, s Yüzak Özem (2015), OECD nin Eğitim Reformu Çağrısı Ne Anatıyor?, Cumhuriyet Gazetesi, 11 Şubat 2015, ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan

8 İş Sağığı Güveniği YETERLİ GÜVENLIK ÖNLEMİ ALINMAYAN YÜKÜN ALTINA GİRME Mustafa TAŞYÜREK* Ben ne yaptımsa benden önce geen deverin omuzarında oturarak yaptım. Isaac Newton İş kazası 5510 Sayıı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki iş kazası geçiren sigortaıarın sayısı 2013 yıında Bu iş kazaarının ü kaza günü (çaışır), si de kaza günü (iş göremez) durumuna düşüen iş kazaarıdır. Süreki iş göremezik durumuna girenerin sayısı İş kazası/mesek hastaığından doayı öenerin sayısı ise; dir. Bireşik Kraık ta (İngitere) iş kazası (Çaışan sayısı hemen hemen Türkiye ia aynı oan) Bireşik Kraığın (İngitere) 2013/14 Sağık ve Güvenik İstatistikerine göre, (bu ükede); iş de yaraanmaı kaza omuştur. İşyererinde, işyeri çaışanarı ve atişveren / taşeronarın geçirdiği iş kazası sayıdı ise dir. 133 işçi de işyerinde iş kazası sonucu ö(dürü)dü (öüm oranı de 0,44) (1). Türkiye de öüme sonuçanan iş kazasının Bireşik Kraıktan (İngitere) 10 kat daha faza oduğu görümektedir. Neden ükemizde daha faza (iş) kaza(sı) ouyor? Prof.Dr. Doğan Kuban ın 23 Ocak 2015 tarihi Cumhuriyet gazetesindeki Dünyadan kendinizi soyutayamazsınız! başıkı makaesinde; Her şey her şey e bağıdır diyor (2). Budum, budum! ( eureka ) Bizim coğrafyada yaşamış oan Arşimet (M.Ö. 287 yıında Siciya da dünyaya gedi MÖ 212 Siracusa da ödürüdü), söyendiğine göre, bir gün Kra II Hieron un (işveren!) yaptırmış oduğu atın tacın içine kuyumcunun gümüş karıştırdığından kuşkuanmış ve bu sorunun çözümünü Arşimet e * Kim. Müh., İş Sağığı+İşetme Yönetimi Biim Uzmanı Çaışma Bakanığı Eski İş Güveniği Müfettişi ( ) İş Güveniği Uzmanı (A Sınıfı Sertifikaı) Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Denetim Kuruu Üyesi (çaışan) havae etmiş. Bir hayi düşünmüş omasına rağmen sorunu bir türü çözemeyen Archimet, yıkanmak için bir hamama gittiğinde, hamam havuzunun içindeyken ağırığının azadığını hissetmiş ve Budum, budum (eureka) diyerek hamamdan (çırı çıpak dışarı) fıramış. Acaba Archimedes in buduğu neydi? Su içine dadırıan bir cisim taşırdığı suyun ağırığı kadar ağırığından kaybediyordu (sıvıarın dengesi kanununu ) ve taç için verien atının taşırdığı su ie tacın taşırdığı su mukayese edierek sorun çözüebiirdi (ve çözdü) (3,4). Arşimet böyece kendisine havae edien sorunun çözümünü bumuş. Ayrıca Arşimet in mekanik aanında yapmış oduğu buuşar arasında bieşik makaraar, sonsuz vidaar, hidroik vidaar, Roma gemierini kavrayıp havaya kadıran ve suya bırakan vinçer ve yakan aynaarda vardır (4). (Bugün de) gerek dünyada gerekse ükemizde son yıarda sayısı hıza artan Hidroeektrik Santraarı gibi tesisere suyun gücünden yaygın bir şekide yararanımaktadır. Hidroeektrik santrai, barajda biriken su Yerçekimi Potansiye Enerjisi içermektedir. Su, bei bir yüksekikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiye Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da Türbin çarkına bağı generatör motorunun dönmesi vasıtasıya Potansiye eektrik Enerjisi ne dönüşür (5). Hidroeektrik Santraarı (HES) ; su tutma yapısı, su ama yapısı, ietim kana, cebri (basınçı) boruar, sayangoz, türbin, jeneratör, transformatörer, şat aanı ve diğer teçhizat dan ouşur. Düzeni araıkara bakım ve onarım gereksinimi doğar. Santraın tonarca ağırığındaki bir mekanizmasının, atına koayca giriip işem/bakım onarım yapıabiecek bir yüksekiğe kadırıması gerekir. Bunun için yaygın oarak kuanıan araçardan biri de kriko dur (Fransız mimar Viard de Honnecourt, 1250 yıında yaptığı bazı çizimerde, krikonun o dönemde kuanıdığına iişkin ipuçarı var! ) (6). Resim 1: Kriko ie kadırıan tonarca ağırığında HES mekanizması Resim 2 : Kriko ie kadırıan tonarca ağırığında HES mekanizmasının atında çaışanar Bu çaışma güveni mi? Deprem gibi oası bir sarsıntı durumunda tonarca ağırık çaışanarın üzerine düşer mi? Bu konudaki üke- deneyimimiz ne durumda? Bu konuda şimdiik basına yansıyan bir kaza haber yok. Peki kaza omaz mı? Kriko, ya da krikoar ie kadırıan bir ağırığın, aracın, sistemin atına girierek çaışmak güveni midir? Kadırma tesisi ve donanımarı (ekipmanarı) eğer güveni kuanımaz veya kötü muhafaza ediirer ve zamanında bakımarı yapımazsa kazaara neden oabiirer. Krikoar veya kriko standarı uygun/doğru omayan pozisyonarda kuanıdığında makinaarın, tesisatın veya araçarın düşmesine / yuvaranmasına neden oabiir. Özeike takozanmadıarında en önemi sakıncaarı öümcü kazaara neden omasıdır. Yaygın bir şekide bir aracın arızası, onarımı, düzeni kontro ve bakımı için (vb.) atına giriir, bu gene durum potansiye oarak öümcü ağırıkarın atında çaışmayı gerektirir (7). Ne yazık ki, yapıan çaışmaarın (bu durumunda) tehikeeri ve önemeri çok iyi biinse de, iki dakika düşünüp gereki önemer aınmadığından ciddi ve öümcü kazaar her yı our (7). 8 ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan 2015

9 İş Sağığı Güveniği Kırda, köyde, yoda, şehirde, atöyede, serviserde, işyerinde, santrada, hemen hemen her yerde kuanıan motoru araça buunan krikoarın güveni kuanıması biiniyor mu? Sadece son dört yıda Türkiye de oan bazı trajik oayara söye bir bakarak bu soruyu yanıtayaım. Trajik kriko kazaarı mı yoksa deiik mi? Oay 1 : 03 Eyü Oto tamircisi, krikonun kayması sonucu tamir ettiği kamyonetin atında kaarak can verdi. boşaması üzerine aniden kapandı (ve RŞ yaşamını yitirdi) (10,11,12). Resim 5: Dampere sıkışan tamirci RŞ Oay 3: 26 Haziran Şanıurfa da bir traktörün ön astiğini tamir eden işçi, traktörün atında kaması sonucu yaraandı Resim 7: Yaıkavak - Kazanın yasandığı tamirhanetmeye başayan Akay birden krikonun havasının boşaması ie birikte tonarca ağırıktaki otomobiin atında kaarak ezidi (15,16). Oay 6: 13 Nisan Kriko düşünce nefesi kesidi Resim 3 : Kriko ve tamircinin sonu Kırıkkae nin Yahşihan İçesi nde oto bakım ve tamirciiği yapan 61 yaşındaki Hacı Ai Opak, krikonun kayması sonucu tamir ettiği kamyonetin atında kaarak can verdi. Uzun süre kamyonetin atında kanar içinde kaan Opak ı işyerinin önünden geçen bir dienci gördü ve çevredekiere haber verdi (8,9). Oay 2: 04 Ocak Tamire çaıştığı kamyonun damperi atında can verdi Resim 4: Tamircinin (RŞ) sıkıştığı damperi Manisa nın Soma İçesi nde Oto- Eektrik in sahibi Ramazan Şahin (49), kamyondaki arızayı gidermek için damperini kadırdı. Şahin in atına takoz koymadığı ieri sürüen damper, hidroiğinin Resim 6: Traktörün atındaki krikonun kayması Lastikçi Dükkanında işçi oarak çaışan Ai A., bir traktörün ön astiğini tamir ettiği sırada krikonun kayması sonucu traktörün atında kadı (13). Oay 4: 10 Ekim Saray içesinde krikonun kayması sonucu otobüsün atında kaan servis sürücüsü ödü Tekirdağ - Saray içesinde Büyükyoncaı bedesinde servisçiik yapan Cei Mutu (69), evinin önünde çamura sapanan otobüsünü kurtarmak için aracı krikoya kadırdı. Çamura sapanan arka astike uğraştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın atında kaan Mutu, oay yerinde hayatını kaybetti (14). Oay 5: 27 Ocak Kriko canından etti! Muğa nın Bodrum içesine bağı Yaıkavak bedesinde buunan sanayi sitesinde oto tamir dükkanı buunan 52 yaşındaki Mehmet Akay tamiri için bırakıan otomobii kriko ie kadırarak otomobiin atına yattı. Otomobii tamir Resim 8: Lastik değiştirmek isteyen muhasebeci Çorum un Osmancık İçesi nde, arıza yapan otomobiini tamir etmek isterken atında kaan muhasebeci 58 yaşındaki Abduah Kır ödü. Kır ın otomobiini tamir için kriko ie kadırıp atına girdiği ve krikonun düşmesi sonucu ezierek nefessiz kadığı beirtidi (17,18). Oay 7: 12 Mayıs Ziyamet te akı amaz bir iş kazası Resim 9: Forkiftin çataının atında kaan forkift operatörü KKTC de, Yeşiköy-Ziyamet arasında buunan ancak Ziyamet toprakarında oan işyerinde çaışan Mehmet Aioğuarı (55), mazeme deposundan forkifte çimento yükü paeteri dışarı taşırken, bir ipin takıdığını görerek araçtan indi, İpi paet ie forkift arasın- ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan

10 İş Sağığı Güveniği dan kurtarmaya çaıştığı sırada ise ip koptu ve forkiftin önündeki demir çata Mehmetaioğuarı nın üzerine düştü ve hayatını kaybetti (19,20). Oay 8: 25 Temmuz Aanya da akı amaz kaza Oay 12 : 18 Ocak Tamirhanede TIR dorsesi kapağının atında kaan işçi ödü (33) Resim 10 : Krikonun kayması sonucu kaportaya sıkışan İÇ Resim 12: Lastik tamircisi ZD nin kaza geçirdiği yer eğin buunduğu yerden otobüsü kadırdı. Zübeyir Dıraz daha sonra tekereği değiştirmek için otobüsün atına girdi. Henüz beirenemeyen sebepe krikodan boşanan otobüs o esnada astik değiştirmeye çaışan Dıraz ın üzerine düştü (27,28,29). Oay 11: 17 Ocak Kocaei nde otobüsün atında kaan tamirci ödü Resim 14: Dorse kapağının atına sıkışan işçi Ero İrç Adapazarı nda tamirhanede çaışan 48 yaşındaki Ero İr, TIR kapağının tamir sırasında (dorsenin yakaşık bir ton ağırığındaki kapağı nın) düşmesi sonucu ezierek (iki büküm) öürken Niyazi A. adı işçi yaraandı (33,34). Resim 11: Krikonun kayması sonucu kaportaya sıkışan İÇ Aanya nın Bucak köyünde İbrahim Çeik, otomobiinin patayan astiğini değiştirmek istedi. Lastiği söktüğü sırada krikonun kayması sonucu Çeik, otomobiin atında kadı (21,22,23,24). Oay 9: 19 Ağustos Tamir için kriko ie kadırdığı aracın atında kaarak hayatını kaybetti Resim 13: Gebze de SÖ nün iş kazası geçirdiği yer Kocaei nin Gebze içesinde krikonun kayması sonucu onarımını yaptığı otobüsün atında kaan tamirci Saffet Özer (55), hayatını kaybetti (30,31). Resim 15: Kapağın atında Ero İr in iki büküm oan cansız bedeni (34). Bu oayar nası odu? Hemen hemen hepsinin ortak yönü tek bir kriko kuanıması ve aracın ufak bir sarsıntısı sonucu krikonun devrimesi nedeniye çaışanarı ya da tamir etmeye kakışanarın araçarın atında kamasıdır. Kütahya nın Karsak Köyü nde ikamet eden Ahmet Duran (35), minibüsünün astiğini tamir etmek amacıya aracını krikoya kadırıp atına yattı. Bu esnada krikonun kayması sonucu aracın atında kaan Duran, oay yerinde ödü (25,26). Oay 10 : 15 Mayıs Kriko kaydı otobüsün atında kadı Lastiğini değiştirdiği sırada otobüsün atında kaan tamirci hayatını kaybetti. Osmaniye nin Kadiri içesinde astik tamirciiği yapan Zübeyir Dıraz (57), bir firmaya ait otobüsün ön tekereğini değiştirmek için kriko yardımıya teker- Resim 13: Gebze de SÖ nün iş kazası geçirdiği yer Hasköy Sanayi Sitesi ie Küçük Sanayi Sitesi nin kesiştiği noktada aracına bakım yaptığı sırada otobüsün kayması sonucu aracın atında kaarak feci şekide yaşamını yitirdi. Çevredeki esnafarın anattıkarına göre; otobüse kriko vuran Saffet Özer in krikonun boşaması sonucu otobüsün üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi (32). Şeki 1 : Sadece kriko ie araç kadırma (35) İş Güveniği mevzuatı ne diyordu? 11 Ocak 1975 tarih ve sayıı RG de yayınanarak yürürüğe giren (ve 25 Temmuz 2014 tarih ve sayıı RG ie de yürürükten kadırıan) İşçi Sağığı ve İş Güveniği (İSİG) Tüzüğü ne göre (Madde 365 ); Krikoar, yük kadırıırken yere sağam bir şekide ve dik oarak konuacak ve yüker istenien yüksekiğe kadırıdıktan sonra, krikoar dayanıkı ve uygun takozara besenmedikçe bu yükerin atında veya üstünde çaışımayacak ve yükerin kriko ie indirimesinde gereki tedbirer aınacaktır. 10 ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan 2015

11 İş Sağığı Güveniği Resim 16: Atına giriecek ağırığın en az 5-6 noktadan dengei detek üzerine oturtuması Yeni mevzuat ne diyor? Yürürükten kadıran İSİG Tüzüğündeki gibi net bir hüküm yoksa da; 25 Nisan 2013 tarih ve sayıı RG yayınanan İş Ekipmanarının Kuanımında Sağık ve Güvenik Şartarı Yönetmeiği nde; Yük kadırmak için tasaranmış seyyar veya söküüp-takıabiir iş ekipmanarının zemin özeikeri de dikkate aınarak öngörüen bütün kuanım şartarında sağam ve kararı bir şekide kuanıması sağanır Teknik zorunuuk omadıkça kadırıan yükün atında insan buunmaması için gereki tedbir aınır. Çaışanarın buunabieceği korunmasız çaışma yererinin üzerinden yük geçirimez. Bunun mümkün omadığı haerde uygun çaışma yöntemeri beirenir ve uyguanır. Kadırma aksesuararı bozumayacak veya hasar görmeyecek şekide muhafaza ediir Kadırma ve ietme ekipmanarının periyodik kontroeri, makine mühendiseri ve makine tekniker veya yüksek teknikereri tarafından (en geç yıda bir) yapıır. denierek gene bir öneyici hüküm getirimiştir. Kriko Standarı Nası Kuanıır? Kriko standarı oarak biinen gene meta aeter, araçar atında çaışmak isteyener için kritik güvenik öğeerdir. Kriko standarı ie araçarın güveni kadırıması ie istenen işer tamamanırken, oası bir hata trajik feaketere sonuçanabiir. Bazı basit adımar izenirse, kriko ve kriko standarı kuanan insanarın potansiye feaketeri önenebiir. 1. Bir düz çaışma aanını buun(maı). Bir yokuşta veya diğer düzensiz yüzey üzerinde bir aracı kadırmak son derece güvensiz bir durumdur. Çaışma aanının zeminin düz ve aracın atında kaan aanın doğru döşenmiş ve sıkıca destekenmiş oduğundan emin oun(maı), 2. Aracın (üretici tarafından verien kuanma) kıavuzuna başvurun. Bir araç için hazıranmış kuanım kıavuzunda, geneike yerden aracınızı yüksetmek için güveni uyguamaar hakkında bigi vardır. 3. Aracın boş ağırığını (e kitabından yararanarak) buun ve krikoarı doğru/beirtien yerere yereştirin. Şeki 3: E freni çekimei Resim 17: Araçarın astikeri ön ve arkaya takozanmaı 4. Aracın park frenini çekin. Bu durum kriko ie destekenirken aracın kaymasını öner. Buna ek oarak, arabanın ieri ya da geri hareketini önemek için, tekerekerin her iki tarafına (ön ve arkaya) takozar konumaıdır. İeri veya geri hareket, araba sarsıntısı gibi nedenere krikonun düşmesi/devrimesi oayı yaşanabiir. Sonuçta da yaraanma ya da öüme sonuçanabien kaza(ar) oabiir. İş için kuanıacak araçar - sağam bir zemin, kriko ve kriko standarıdır. Bu araçarı akııca ve araç kütesine göre seçin. Aracın atına krikoyu koymak, düzgün yereştirmek ve yeteri yüksekiğe kadırmak için panınızı yapın ve uyguayın, aracı yavaş yavaş kadırdığınız gibi düzgün yereştirien kriko standarı üzerine yavaş yavaş indirin. Şeki 4: Kriko standarı 5. Arabayı kadırmak için bir zemin krikosu kuanın. Birçok araba fabrikasından standart kriko (bir makas krikosu gibi) ie birikte geir. Bunar sadece aci durumarda astik değişimi içindir (standart kuanım için değidir). Düzeni işer için (ör:tamirhaneerde), bir zemin krikosu, hidroik kriko arabası gibi (tüm araçarı etkin ibr şekide kadırabiecek) gene bir kriko kuanıabiir. Sadece beton gibi sağam, düz bir yüzey üzerinde kriko kuanın. Krikoyu asa toprak, ısak zemin, ya da sıcak asfat üzerinde kuanmayın. Bu durum, kriko standarının arabanın ağırığı ie toprağa gömümesi, kayması, ve düşmesine neden oabiir. Şeki 5: Kriko standarı. Aracın beirenen kadırma noktasına yereştir. Şeki 2: Aracın zemini düz omaı Resim 18: Araç kadırmak için gereki oan kriko ve kriko standı Resim 19: Kriko ike kadırıan araç kriko standarı üzerine oturtuması ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan

12 İş Sağığı Güveniği 6. Kriko standını araç şasisinin sağam, kuanma kavuzunda beirtien (kadırma için öze hazıranmış) yapısa parçasının atında takın. Krikonun seesinin tam oarak oturduğundan emin oun. Geneike araçarda, krikoarın konacağı tekerere yakın bir yerde küçük bir çıkıntı our. Şeki 6: Kriko ie araç az kadırıarak, atına girmeden kriko standarı çıkartıması 7. İk krikoyu çıkarın ve aracın diğer tarafında bu işemi tekrarayın. böyece uzmanar aynı boydaki en az iki kriko standarı kuanmanızı öneriyor. Bu durumda araç her iki tarafta eşit şekide destekenmiş our. Şeki 7: Çift stand kuanıması Resim 20 : Kriko ve kriko standarının kuanıması (36) Kriko standarını test esin. Kriko standarı yeri yerinde oduğunda, krikonun hareket etmediğini ve saanmadını görmek için iki einize aracı itin. Eğer bir saanma veya hareket gözenirse, bu durum ortadan kakana kadar ayaramaarı yapın (36). 8. Yedek güvenik nesneeri ekeyin. Kriko standarı ve tekerek takozarı iyi denge sağamak için osa da, çaışma yerinde iave gü- venik önemeri amak gerekir. Yedek ya da arızaı astiği atına koymak, aracın ağırığına dayabiecek uygun taskozar koymak gibi (37). Not: Hidroik Sistemer Hakkında Biinmesi Gerekener için; Çaışma Ortamı (dergisinin) (Mayıs Haziran 2006) Aci Müdahae Ekiperi ve Hidroik Ekipmanara Güveni Çaışma 86. Sayısına bakabirsiniz (38). Resim 21 : Bir TIR kupası için destek Resim 22: Dorse nin krikoanması Sonuç ve önerier İşyererinde bir görev gerçekeştirimeden önce (o görev/iş ie igii) güveni çaışma prosedüreri ouşturumaı ve güveni çaışma prosedüreri takip edimeidir. Tehikei yükerin/araçarın/ekipmanarın atına girecek oan çaışanar, kuanıacak ekipman ve donanımarı seçener tehikenin farkında omaarı için eğitimeidir (40). İşe başamadan önce iki dakika düşün, oası tehikeer ve bunarın riskerini beirenmei, oası riskeri kabuediebir düzeye indirecek önemeri aınmaı, ya da bu önemer aıncaya kadar işe başanımamaı. Yaygın bir hikayeye göre Arşimet in Romaı askerer tarafından ödürümeden, son sözünün Şekierimi bozmayın! oduğu anatıır. Bir sorunu çözmek için düşünmenin, okumanın önemini vurguamak için. Yukarıda özetenen haberer okunmaı ve derser çıkarımaıdır (4). Yeteri güvenik önemi aınmayan yükün atına asa girimemei. Şeki 8: Krikonun güveni kuanıması örneği Krikorar dayanıkı ve uygun takozara besenmedikçe bu yükerin atında veya üstünde çaışımamaı (35), Bakım ve onarım işi yanız yapımamaı. İşçi Sağığı ve Güveniği Tüzüğü günceenerek- Yönetmeik şekinde mutaka yayınanmaıdır. Kriko nun güveni kuanımı konusunda yazıı ve görse basında (kamu spotarı gibi) biinçendirme eğitimeri verimeidir. Kaynakar Dunyadan_kendinizi_soyutayamazsiniz_.htm Ar%C5%9Fimet htm haberi/ 9. htm htm#ixzz3t8dhevv haberi/ htm kocaei-nde-otobusun-atinda-kaan-tamirci-odu_ Sanayidefecioumukaza.htm motor_vehice_repair_and_associated_industries.pdf ÇALIŞMA ORTAMI Mart - Nisan 2015

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YÜK DENGELİ FORKLİFTLER 4 TEKERLİ, PNÖMATİK LASTİKLİ 1,5 3,5 ton S FD/FG15NT FG15ZNT FD/FG18NT FG18ZNT FD/FG20CNT FD/FG20NT FG20ZNT FD/FG25NT FG25ZNT FD30N, FG30NT FD35N, FG35NT Üstün performans...

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği Çaışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Araık 2014 ÇOCUK HABER Everdeki Acı ANIMSA Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Taner Akpınar Güze Ödüer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 116 Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seer Gibi Akıyor OSTİM Patamaarının İk Düşündürdükeri İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER

20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER 16 20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER Prof. Joseph B. Diescho nun Mayıs 2015 de Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve AVİM

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri DiYANET işleri BAŞKANLIGI sayıı Resmf Gazete'de yayımanan E: 1970/ 53 - K: 197 1/ 76 sayı ı karar). Gerekçedeki, "başkanık mensupa rının memur sayı arak maaşarının bütçeden karşı an ması devetin din işerini

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Tonaj ve Fribord (Tonnage and Freeboard)

Tonaj ve Fribord (Tonnage and Freeboard) Tonaj ve Fribord (Tonnage and Freeboard) Prof. Dr. Tamer YILMAZ GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2008, Tamer Yımaz TONAJ (Tonnage) Gemier, tiperine bağı oarak hacimse (Gros, Net) veya ağırık oarak (Dispacement,

Detaylı

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi!

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi! Çekmeköy AK Parti de SÜRPRİZ geişmeer! FLASHABER / AK Parti Çekmeköy İçe Başkanı Şahmettin Yükse istifa etti. Çekmeköy Beediyesi teknik başkan yardımcısı oarak görev yapacak oan Yükse e Siyasi ve Hukuk

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

HEDEF : TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SAĞLIK (1)

HEDEF : TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SAĞLIK (1) ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 152 Mayıs - Haziran 2017 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 146 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Başkan Keskin; Projeerimizi İdris Güüce Şırnakı öğrenciere birikte ÇEKSiAD I ZiYARET ETTi FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, Şırnak tan Çanakmeköy Beediyesi nin hayata geçirdiği etti. Çekmeköy

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar Bakan Güüce den Başkan Keskin e HAYIRLI OLSUN ZiYARETi Mehmet Özdi Oda nın devrini aıp STARTI VERDi ATAŞEHİR DE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURU YAŞLI TEYZENİN FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

Ürün Yenilikleri. Maça Sistemli Kalıp Setleri I / 2015. E 5240 Bilyalı kafes. Sıyırıcı kolonlama ürün yelpazesi genişlemesi

Ürün Yenilikleri. Maça Sistemli Kalıp Setleri I / 2015. E 5240 Bilyalı kafes. Sıyırıcı kolonlama ürün yelpazesi genişlemesi Ürün Yeniikeri Maça istemi Kaıp eteri I / 2015 CD kataog 5.8.4.0 Çevrim içi kataog Ürün gruparımızı tekrar genişetmeke, sizerin taep ve önerierinize karşıık vermeye çaışıyoruz. Bir sistem tedarikçisi oarak,

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

ve karşınızda... Pardus 2011

ve karşınızda... Pardus 2011 sayı 30 - Şubat 2011 özgürükiçin.com e-dergi Paket Yöneticisi 3.0 LVM, RAID ve Standart Böümendirme Veritabanı Sihirbazı phpmyadmin Yeni Ofis Yazıımı LibreOffice 3.3.0 ve karşınızda... Pardus 2011 içindekier

Detaylı

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları 03..04 İnşaat Mühendisiği Böümü HACİM HEAPLARI Hacim hesabı, İnşaat Mühendisiğinde apıan toprak işerinin temeini ouşturur. Zira, toprak işeri ödemeeri, hacim (m 3 ) bazında apıır. oprak İşeri ers Notarı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688 MO0306-EA Kuanım Kıavuzu 2608 2638 2688 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi seviyede yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında MO1004-EB Kuanım Kıavuzu 3202 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043 MO0602-EA Kuanım Kıavuzu 3043 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı