Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi"

Transkript

1 Faaliyet Raporu

2 2 TSKB Faaliyet Raporu Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 2. Banka nın 2014 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. Banka nın 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi ve üyelerin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti, 9. Bağımsız Denetim Kuruluşu nun seçilmesi, 10. Banka nın Bağış ve Yardım Politikası nın Genel Kurul un onayına sunulması, 11. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri nin maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi. İçindekiler 3 Misyonumuz ve Vizyonumuz - TSKB nin Güç Kaynakları - Hedeflerimiz 4 Ortaklık Yapısı - Başlıca Performans Göstergeleri ve Rasyolar den 2014 e TSKB 7 İlk ler, Öncülük ler 8 Ödüller 9 TSKB nin Ürün ve Hizmet Gamı 10 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 12 Genel Müdür ün Mesajı 15 Makroekonomik ve Sektörel Değerlendirme Yılının Değerlendirilmesi: Stratejiler, Kazanımlar ve Öngörüler 33 Sürdürülebilir Bankacılık ve TSKB 35 TSKB de Kurumsal Sosyal Sorumluluk 37 İştirakler 39 Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler 39 Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler 40 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 41 Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 42 Yönetim Kurulu 44 Üst Yönetim 46 Organizasyon Şeması 48 Risk Yönetimi Kapsamında Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleri ile Bu Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyeler ile Denetim Komitesi Üyelerinin Ad ve Soyadları 49 Özet Yönetim Kurulu Raporu 50 İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 51 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik Kapsamında Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler 52 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 61 Kâr Dağıtımı Hakkında Teklif 62 İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin 2014 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Değerlendirme Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu 182 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 184 Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 186 Kredi Notları 187 Başlıca Göstergeler ve 5 Yıllık Döneme İlişkin Özetler Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Finansal Raporu 316 TSKB Hissesinin 2014 Yılı Performansı

3 TSKB Faaliyet Raporu TSKB, 2015 yılında 65. hizmet yılını kutlayacaktır. Türkiye nin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına desteğini ve katkısını 65 yıldır kararlılıkla sürdüren TSKB, kalkınma ve yatırım bankacılığı alanındaki deneyim ve bilgi birikimini, çeşitlendirilmiş ürün ve hizmet gamıyla müşterilerine sunmaktadır. TSKB kurulduğu günden bu yana reel ekonomiye kaynak aktararak özel sektör yatırımlarına katkı sağlayan ve istihdam artışını destekleyen bir kurum olmuştur yılında Türk sanayisini geliştirmek için yola çıkan TSKB, bugün kalkınmada niteliğin geliştirilmesi için değer üretirken sürdürülebilir bankacılık alanında da örnek uygulamaları ile öne çıkmaktadır. TSKB, müşterilerine kurumsal bankacılık yatırım bankacılığı danışmanlık iş kollarında ürün ve hizmetler sunmaktadır.

4 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 Kurumsal Profil Köklü deneyim ve bilgi birikimine sahip olan TSKB, kalkınmaya finansal ve niteliksel katkıda bulunmaktadır. Türkiye nin özel sermayeli ilk kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB), faaliyetlerine 1950 yılında başlamıştır. Geçtiğimiz 65 yıl, ülkemizin ekonomik ve sosyal açıdan büyük değişimler yaşadığı, büyüdüğü, geliştiği ve küresel ekonomiye eklemlendiği çok hızlı bir süreç olmuştur. TSKB bu süreçte önemli projelere imza atarak değişimin içinde yer almış ve ülke kalkınmasına somut katkılar sağlamıştır. TSKB, kuruluşundan itibaren sağladığı uzun vadeli kaynaklar ve danışmanlık desteği ile Türkiye nin en önemli sanayi kuruluşlarının temellerinin atılmasında ve özel sektörün gelişmesinde kilit rol oynamıştır. TSKB, günümüzde kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında ürün ve hizmetleri ile Türkiye nin sürdürülebilir kalkınmasına ve büyümesine katkısını giderek artırmakta; geleceği koruyarak üretenlerin yanında yer almaktadır. Verdiği kredilerde çevresel ve sosyal etki boyutunu ekonomik etki ile eşdeğer bir yaklaşımla gözeten ve özgün skorlama modeli ERET (Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme) ile değerlendiren TSKB, uluslarüstü kuruluşlardan sağladığı yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevre, sürdürülebilir turizm temalı kaynaklar ve APEX (KOBİ bankacılığı) kredileri ile farklı sektörlerden yatırımları desteklemektedir. Sürdürülebilirlik temalı yatırımlar, TSKB nin portföyünde önemli bir yer tutmaktadır. TSKB, yatırım bankacılığı alanında gerçekleştirdiği şirket evlilikleri, halka arzlar ve tahvil ihraçları gibi kurumsal finansman faaliyetlerinin yanı sıra çözüm odaklı hazine ürünleriyle de kurumsal müşterilerine küresel standartlarda hizmet sunmaktadır. Yatırım bankacılığı, proje değerlendirme ve sürdürülebilir bankacılık alanlarından güç alan TSKB nin danışmanlık hizmetleri, müşterilerin proje ve yatırım çalışmalarına değer katmakta; Banka nın uzun vadeli iş ortaklığı hedefine hizmet etmektedir. TSKB Türkiye de ve çevre coğrafyasında sürdürülebilir bankacılığın öne çıkan bir uygulayıcısıdır. TSKB, hizmet döngüsünde ve ürünlerinde başarıyla içselleştirmiş bulunduğu sürdürülebilirliği müşterilerle paylaşılan ve ortaklaşa geliştirilmesi gereken temel bir değer olarak kabul etmekte ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir. TSKB, küresel piyasaların itibarlı bir katılımcısıdır. Kuruluşu aşamasında Dünya Bankası nın aktif olarak yer aldığı TSKB, günümüzde uluslararası finans piyasalarının itibarlı bir katılımcısıdır. TSKB uluslarüstü finans kuruluşları ve global piyasaların lider katılımcıları ile sinerjik bir işbirliği yaklaşımı kapsamında çalışmakta ve dış piyasalarda en çok tanınan Türk bankaları arasında yer almaktadır. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Alman Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Ajansı, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası TSKB nin uluslararası iş ortakları arasında ilk akla gelenler arasındadır. TSKB, iştirakleri ile yakın ve sinerjik işbirliği içinde çalışmaktadır. İştirakleriyle geliştirdiği sinerjik işbirliği platformu, TSKB nin mali ve operasyonel performansının yanı sıra yüksek müşteri memnuniyetinin de sürdürülmesinde rol oynamaktadır. TSKB, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanındaki hizmetlerin bir bölümünü iştirak şirketleri Yatırım Finansman, TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Escarus ile işbirliği kapsamında müşterilerine sunmaktadır. İştirakler ile işbirliği içinde sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi için sayfa 9 a bakınız. TSKB, bir Türkiye İş Bankası Grubu şirketidir. Paylarının %50 si Türkiye İş Bankası Grubu na ait olan TSKB nin, %39,6 oranındaki hissesi BİST Ulusal Pazar da TSKB sembolü ile işlem görmektedir. Faaliyetlerini İstanbul, Fındıklı daki Genel Müdürlüğü nün yanı sıra Ankara ve İzmir şubeleri ile yürüten TSKB nin aktif büyüklüğü 31 Aralık 2014 tarihli bağımsız denetime tabi tutulmuş solo mali tablolara göre 15,7 milyar TL dir. TSKB hisse senedinin fiyat hareketlerine ilişkin detaylı bilgiye raporun 316. sayfasında yer verilmiştir.

5 TSKB Faaliyet Raporu Misyonumuz ve Vizyonumuz - TSKB nin Güç Kaynakları - Hedeflerimiz Misyonumuz Türkiye nin sürdürülebilir kalkınması için girişimcilere finansman, aracılık ve danışmanlık desteği sağlamak, sermaye piyasasının gelişmesinde sürekli rol almak, müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza artan oranda katma değer yaratmak. Vizyonumuz Türkiye nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü banka olmak. TSKB nin Güç Kaynakları Hedeflerimiz TSKB nin kurumsal hedefi TSKB nin kurumsal hedefleri sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, girişimcilere aracılık ve danışmanlık desteği verilmesi, sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık sağlanması, paydaşlarla uyum içinde gelişme ve kurumsal yapının güçlendirilmesidir. TSKB nin hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız Güçlü sermaye yapısı ve güçlü ortaklar, Uluslararası ve uluslarüstü fon sağlayıcı finans kuruluşları, nezdinde güvenilir bir kurum ve tercih edilen bir iş ortağı olmak, Düşük maliyetli, uzun vadeli fonlara erişme ve bu fonları kullandırmadaki yetkinlik, Uluslararası bankacılık ve finans standartlarında deneyim ve bilgi birikimine sahip profesyonel ve uzman insan kaynağı, Düşük operasyonel maliyetlerle geniş müşteri ağına ulaşma gücü, Güvenli ve çağdaş teknolojik altyapı.

6 4 TSKB Faaliyet Raporu 2014 Ortaklık Yapısı - Başlıca Performans Göstergeleri ve Rasyolar Ortaklık Yapısı Banka nın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran, ana ortağı konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş. dir. Banka nın çıkarılmış sermayesi milyon TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur: TSKB nin Ortaklık Yapısı (%) 8,38 T. İş Bankası Grubu 50,00 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 8,38 50,00 41,62 Halka Açık Kısım ve Diğer 41,62 Toplam 100,00 Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Banka da sahip olduğu paylar önemsiz seviyededir. Başlıca Performans Göstergeleri ve Rasyolar TSKB, 2014 yılının değişken piyasa koşullarında, güçlü bir performans kaydetmiş; elde edilen gerçekleşmeler TSKB nin stratejisinin ve iş modelinin doğruluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Başlıca Göstergeler (milyon TL) Aktif Büyüklüğü (milyon TL) Aktif Büyüklüğü Krediler Portföyü Özkaynaklar Net Kâr %21, (%) Ortalama Özkaynak Verimliliği 18,4 19,4 19,7 17,9 17,7 Ortalama Aktif Verimliliği 2,9 2,9 3,1 2,8 2,6 Sermaye Yeterliliği Rasyosu 22,7 19,1 20,4 18,2 18, Derecelendirme Notları Krediler Portföy Büyüklüğü (milyon TL) Moody s Moody s, 5 Haziran 2014 tarihinde TSKB ye ait notlara ilişkin yayınladığı basın bülteninde Banka nın tüm notlarını teyit etmiştir. Uzun vadeli yabancı para ihraççı notunu Baa3 olarak teyit eden ve görünümünü negatif olarak değiştiren Moody s, Banka nın Ba1 olan referans kredi değerlendirme ve D+ olan banka finansal güçlülük notlarını durağan görünümlerini değiştirmeden teyit etmiştir %19, Fitch Rating s Fitch Ratings, 24 Ekim 2014 itibariyle TSKB nin kredi derecelendirme notlarını teyit etmiştir. TSKB nin uzun vadeli yabancı para kredi notu BBB- olup uzun vadeli yerli para kredi notu BBB seviyesindedir. Notların görünümü ise durağan dır. TSKB nin kredi derecelendirme notları 186. sayfada detaylı olarak sunulmuştur

7 TSKB Faaliyet Raporu Özkaynaklar (milyon TL) Net Kâr (milyon TL) Ortalama Aktif Verimliliği (%) %21, %13, ,1 2,8 2, Ortalama Özkaynak Verimliliği (%) Sermaye Yeterliliği Rasyosu (%) Takipteki Krediler Oranı (%) 19,7 17,9 17,7 20,4 18,2 18,1 0,4 0,2 0, Aktif Kompozisyonu (%) Gelir Dağılımı (%) Gider / Gelir Rasyosu (%) , ,8 14, Krediler Likit Değerler Diğer Net Faiz Gelirleri Net Komisyonlar Diğer Gelirler

8 6 TSKB Faaliyet Raporu den 2014 e TSKB 1950 li yıllar TSKB, Türk özel sektörünün kalkınmasını desteklemek amacıyla 1950 de kurulur ve kısa sürede kalkınma ve yatırım bankacılığı alanlarında kilit görevler üstlenir. Orta ve uzun vadeli kaynak sağlamak, projeleri teknik danışmanlık hizmetleri ile desteklemek ve sermaye piyasasının kurulmasına yönelik etüt çalışmaları hep bu dönemin ilkleri arasındadır. TSKB, aynı yıllarda, ithalat için gerekli dövizi kredi olarak müşterilerine kullandırabilen ve aynı zamanda Marshall yardım fonundan serbest kalan dövizin peşin para ile satışına aracılık eden tek bankadır lı yıllar TSKB bu dönemde sermaye piyasalarında çok sayıda ilke imza atar: şirket bonolarının ihracı, yüklenimi ve garantörlüğü ile hisse senedi portföyünden ilk halka arz çalışmaları bu faaliyetler arasında ilk akla gelenler. TSKB, 1960 lı yıllarda hesapları ve kayıtları uluslararası bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenen ilk şirket olur. Aynı yıllarda Türkiye nin sanayileşmesinde önemli roller üstlenir. İlk yerli otobüs ve otomobil, otomobil lastiği, LPG gaz tüpü, yüksek gerilim kablosu, pil, karton, plastik ve akrilik elyaf gibi çok sayıda ürün TSKB nin kredi desteği ile üretilmeye başlanır li yıllar TSKB, Türkiye nin gelişmekte olan bölgelerine özel sermaye yatırımlarının teşviki çalışmalarında görevler üstlenir. İlk uzun vadeli tahvil ihracını 1970 li yıllarda tamamlayan TSKB, Avrupa pazarından orta vadeli sendikasyon kredisi sağlayan ilk Türk bankası olur. Banka, aynı yıllarda bir ilki daha gerçekleştirerek sanayi ve hizmet sektörlerine kapsamlı araştırma hizmetleri sunmaya başlar li yıllar TSKB nin özel sektöre kaynak aktarma faaliyetleri 1980 lerde hızlı bir şekilde devam eder. Banka aynı dönemde uluslararası ilişkilerde önemli açılımlar yaşar: Japon sermaye piyasasında ihraç edilen TSKB bonoları (Samurai bonds) büyük başarı elde eder. Avrupa ve Japon finans kuruluşlarıyla işbirliğini geliştiren TSKB yeni kaynak girişleri sağlar. Banka, aynı dönemde Türkiye Özelleştirme Master Planı nın hazırlanmasında görev alır ve kamuya ait çimento fabrikalarına özelleştirme danışmanlığı hizmeti sunar lı yıllar TSKB nin yatırım bankacılığı alanındaki çalışmaları artarken uluslararası bankalarla olan işbirliği de gelişir ve çeşitlenir: Uluslararası finans kurumları ile uzun vadeli döviz ve faiz swap anlaşmaları imzalanır; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) na Özbekistan da danışmanlık hizmeti verilir li yıllar Uluslararası piyasalardaki etkinliğini artıran Banka, ilk uluslararası sendikasyon ve murabaha kredilerini başarıyla tamamlar. APEX Bankacılığı kapsamında ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri ile işbirliğini geliştirir ve KOBİ lere artan oranda kaynak aktarır. TSKB de sürdürülebilir bankacılık önem kazanır ve ISO standardı ile tam uyumlu Çevre Yönetim Sistemini kuran ilk Türk bankası olur. Çevre temalı kredi çalışmaları başlar. TSKB, FT- IFC ortaklığında düzenlenen Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri kapsamında üç yıl üst üste birinci olurken Türkiye nin ilk karbon nötr bankası unvanını kazanır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ne katılarak çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya duyarlı uluslararası kuruluşlar arasındaki yerini alır ve BM Küresel İlkeleri ne olan taahhüdünü bildirir lu yıllar TSKB 2010 lu yıllarda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine odaklanır: 2014 sonu itibarıyla 107 adet yenilenebilir enerji ve 60 a yakın enerji verimliliği projesini finanse eder küresel finansal krizi sonrasında hızlı bir düşüş sergileyen faiz oranları, bankacılık ürün ve hizmetlerinde yeni arayışların ortaya çıkmasına neden olur. Ürün ve hizmet geliştirme konusunda engin bir deneyim ve birikime sahip olan TSKB, anapara korumalı ve garantili ürünleri ile yatırımcılara yeni ve rekabetçi alternatif yatırım imkanları sunar. Banka, Türkiye de gerçekleştirilen elektrik dağıtımı özelleştirmelerinde, varlık alım-satım ve satın alma finansmanı çalışmalarında, tahvil ihraçlarında ve halka arzlarda aktif rol oynar. Sürdürülebilir turizm ve kaynak verimliliği TSKB nin kredi kapsamına girer. Banka, KfW den ilk kez devlet garantisi olmadan uzun vadeli kaynak sağlar. Kaynak çeşitlendirme faaliyetlerine başarı ile devam eden Banka nın uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı toplam kredi tutarı 2014 yılında 1 milyar ABD dolarına ulaşır. Yine aynı yıl içinde gerçekleştirilen ve 350 milyon ABD doları tutarındaki Eurobond ihracı uluslararası yatırımcılar tarafından dört kat talep ile karşılanır. Kurumsal yönetim alanında, ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaları yakından takip eden ve tam uyum hedefiyle sürekli iyileştirmeler yapan TSKB, 2011 den itibaren TKYD tarafından düzenlenmeye başlanılan Kurumsal Yönetim Ödülleri organizasyonunda 3 kez birincilik, 1 kez ikincilik ve 1 kez de üçüncülük olmak üzere, her yıl, ödül alan ilk üç şirket arasında yerini alır. TSKB 1990 lı yıllarda, başarılı halka arz çalışmalarına imza atar. Tezgâh üstü tahvil ve hisse senetleri piyasalarının kuruluşuna öncülük eder. Banka aynı dönemde İMKB nin faaliyete geçmesiyle beraber sermaye piyasalarındaki etkinliğini artırır ve bu iş kolunun lider kurumlarından biri olur.

9 TSKB Faaliyet Raporu İlk ler, Öncülük ler 1950 ler Proje teknik danışmanlık hizmetleri Özel sektör projelerinin orta ve uzun vadeli finansmanı 1960 lar TSKB garantili kurumsal tahvil ihraçları TSKB yatırım portföyünden vadesine az kalmış tahvillerin halka arzı Uzun vadeli TSKB tahvillerinin ihracı TSKB yıllık bilançolarının bağımsız denetime açılması 1970 ler Az gelişmiş bölgelerde özel yatırımın teşviki Avrupa pazarından orta vadeli sendikasyon kredisi yoluyla fon temini Sanayi ve hizmet iş kollarında detaylı sektörel araştırmalar 1980 ler Türkiye ekonomisi kısa vadeli ekonometrik modelinin hazırlanması Türk finansal sektörünün nakit akış modelinin hazırlanması Riski hedge edilmiş yabancı para yatırım kredileri Uluslararası sermaye piyasalarında TSKB tahvil ihracı Farklı sektörlerde üretici anketleri Avrupa ve Japon finans kuruluşlarından sağlanan ihracat sigorta kredileri Tekstil ve diğer sektörlere uluslararası uzmanlarla işbirliği halinde danışmanlık hizmetleri Kamu çimento fabrikaları özelleştirme danışmanlığı TSKB kısa vadeli tahvillerinin ihracı / TSKB garantili müşteri tahvillerinin pazarlaması Türkiye nin ilk özelleştirme master planı Kesin garantili ilk şirket hisse ihracı İslam Kalkınma Bankası kredi ilişkisi 2000 ler Daha sağlıklı bir çevre için sağlanan kredi limiti Sermaye Piyasası lisanslı ilk banka gayrimenkul değerlendirme şirketinin kurulması İstanbul Yaklaşımı na sekretarya hizmetleri Risk bazlı kredi fiyatlama modeli Fransız Kalkınma Ajansı ndan kredi sağlayan ilk Türk bankası Avrupa Yatırım Fonu (EIF) na ortak olan ilk ve tek Türk bankası ISO sertifikası alan ilk Türk sermayeli banka Karbon ayak izini hesaplayan ve silen ilk Türk bankası 2008, 2009, 2010 da Financial Times ve International Finance Corporation tarafından Doğu Avrupa da Yılın Sürdürülebilir Bankası seçilen ilk ve tek Türk bankası 2010 lar UNEP FI ve Global Compact üyeliği Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği (ELTI) üyesi ilk ve tek Türk bankası yılları arasında 16 adet tematik yatırım fonunun ihracı Türkiye de tarıma dayalı, sanayiye yönelik KOBİ projelerinin finansmanını öngören ilk EBRD kredisinin sağlanması ISO Sera Gazı Verifikasyonu Sertifikası nı almaya hak kazanan ilk Türk bankası Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için İslam Kalkınma Bankası ile kısıtlı mudaraba anlaşması imzalanması Uluslararası Kalkınma Finans Kulübü (International Development Finance Club-IDFC) kurucu üyeliği Devlet garantisi olmadan KfW ile imzalanan ilk kaynak anlaşması Bankacılık sektörünün ilk GRI A+ onaylı Sürdürülebilirlik Raporu IKSV İstanbul Müzik Festivali kapsamında ilk Sıfır Karbon Konseri ile düşük karbonlu ekonomiye destek 1990 lar Yabancı bankalar ile uzun vadeli yabancı para ve swap anlaşmaları Bankacılık sektörüne sabit ve değişken faiz bazlı orta vadeli TL krediler EBRD ye Özbekistan da danışmanlık hizmetleri Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanan Risk Sermaye Fonu nun yönetimi Dünya Bankası destekli gönüllü Risk Yönetimi İncelemesi

10 8 TSKB Faaliyet Raporu 2014 Ödüller TSKB nin çalışmaları, kuruluşundan bu yana, paydaşlarının sürekli beğeni ve takdirini kazanmış ve Banka yıllar içinde çok sayıda ödüle layık bulunmuştur. TSKB nin 2010 lu yıllarda kazandığı ödüllerden bir bölümü aşağıda sunulmuştur. En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Kuruluş - TKYD İklim Değişikliği Liderliği - CDP Türkiye Avrupa Bölgesi Yılın Sürdürülebilir Bankası Ödül Finalisti - FT / IFC Avrupa nın En İyi Ulaşım Özelleştirmesi Yenilenebilir Enerji En İyi Çözüm Ortağı - TIREC En İyi Aracılık Hizmeti - EMEA Finance Doğu Avrupa da Yılın Sürdürülebilir Bankası - FT / IFC Yılın En İyi Hisse Satın Alım Proje Finansmanı - Euromoney Yılın En İyi Hidroelektrik Yatırımı - Euromoney Yılın Altyapı Projesi Finansmanı - PFI Yılın Proje Finansmanı - Euromoney Yılın En İyi Jeotermal Enerji Yatırımı - Euromoney En İyi Şirket Birleşme ve Devralma - Euromoney En İyi Yerel İş Ortağı - Euromoney Türkiye nin En İyi Yatırım Bankası - Euromoney Gelişmekte olan ekonomiler içerisinde bir bankaya verilen en yüksek derecelendirme - Thomson Bankwatch

11 TSKB Faaliyet Raporu TSKB nin Ürün ve Hizmet Gamı TSKB, sürdürülebilir bankacılık felsefesi doğrultusunda geliştirilmiş zengin bir ürün ve hizmet gamına sahiptir. Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunan ürün ve hizmetler Müşterilerin varlıklarının gelişmesini destekleyen ürün ve hizmetler Müşterilerin faaliyetlerine değer katan müşteriye özgü ürün ve hizmetler Kurumsal Krediler Sanayi Yatırımları Enerji ve Kaynak Verimliliği Çevre Yatırımları Yenilenebilir Enerji Sürdürülebilir Turizm Sağlık ve Eğitim Yatırımları Proje Finansmanı Enerji Üretimi ve Dağıtımı Otel, AVM ve Ticari Gayrimenkul Lojistik Ulaşım/Altyapı Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projeleri Satın Alma ve Birleşmeler Diğer Kredi Ürünlerimiz Toptancı Bankacılık -- KOBİ Finansmanı -- İhracat Destek Kredisi Dış Ticaret Finansmanı Ülke (ECA) Kredileri İşletme Sermayesi Finansmanı Finansal Kiralama Kurumsal Finansman Halka Arza Hazırlık ve Aracılık Tahvil İhraçlarına Aracılık Şirket Birleşme ve Devralmaları Varlık Alım ve Satımları Özelleştirme Danışmanlıkları Para ve Sermaye Piyasaları* Hisse Senedi Alım Satımına Aracılık Tahvil Alım Satımına Aracılık Döviz Alım Satım İşlemleri Varant İşlemleri Repo İşlemleri Yurt dışı Türev İşlemleri Forex ve Kaldıraçlı İşlemler Menkul Kıymet Kredisi Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı Türev Ürünlerimiz Forward Opsiyon Caps & Floors Swaption Swap İşlemleri -- Para -- Faiz -- Çapraz Kur Stratejik Finansal Danışmanlık Firma, Marka ve Lisans Değerleme Fizibilite Analizi ve Etüdü Mali Yapılandırma Stratejik Yol Haritası Sektör Analizleri Proje Finansmanı Danışmanlığı Gayrimenkul Değerleme* Gayrimenkul Değerleme Makine Parkı ve Makine Ekspertizi İhale Danışmanlığı En İyi Kullanım Analizi Teminat Değerleme Fizibilite, Proje Takip ve İzleme Sektör Analizi ve Özel Raporlar Yeşil Bina Analizi Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Konsept Geliştirme Danışmanlığı Sürdürülebilirlik ve Çevre* Sürdürülebilirlik Yönetimi Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Teknik Danışmanlık İklim Değişikliği Yönetimi Karbon Danışmanlığı Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Finansal Kurumlar için Yatırım İzleme Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı * TSKB, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanındaki hizmetlerinin bir bölümünü iştirak şirketleri Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. ile işbirliği kapsamında sunmaktadır.

12 10 TSKB Faaliyet Raporu 2014 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisinde gözlenen sürdürülebilir iyileşme doğrultusunda, iki yılı aşkın bir zamandır uyguladığı varlık alım programını 2014 yılı Ekim ayında sonlandırma kararı almıştır. Kanaatimizce Fed, 2015 yılında ekonomik parametrelerde gözlenecek gelişmelere bağlı olarak, nominal faizleri kademeli bir şekilde yükseltmeye başlayacak; buna mukabil, reel faiz bir süre daha sıfır mertebesinde seyredecektir yılında Euro Bölgesinde enflasyonun çok düşük seviyelere gerilemesi, deflasyon endişelerini yeniden gündeme getirmiş bulunmaktadır. Avrupa Merkez Bankası nın (AMB) bu durum karşısında, 2014 yılında iki kez politika faiz oranını indirdiği ve sıfıra yakın bir düzeye çektiğine tanıklık etmiş bulunuyoruz. AMB, ayrıca, finansal sektörü desteklemek amacıyla, uzun vadeli refinansman operasyonları ile de piyasaya likidite sağlamaya başlamıştır. Parasal genişleme yönünde atılan adımlar bölge ekonomisinde kayda değer bir iyileşmeye yol açamadığından, AMB, 2015 yılı Ocak ayında varlık alım programını ilan etmiştir. Ülkemizi çevreleyen coğrafya, 2014 yılında önemli sorunlara sahne olmuştur. Orta Doğu daki siyasi problemlerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerginlik de, gelişmekte olan ülkelere ilişkin risk algısının bozulmasına neden olan faktörlerin başında gelmiştir. Bu sorunların kısa vadede çözümü mümkün görünmemektedir ve bölgedeki ekonomik faaliyeti baskılayıcı, sınırlayıcı rol oynamaya devam edecektir. Değerli hissedarlarımız, 2014 yılında Amerikan ekonomisi yüksek büyüme oranları ile diğer gelişmiş ekonomilerden ayrışırken, gelişmekte olan ekonomilerde görece yavaşlama izlenmiştir. Türkiye, hızı azalsa da, ekonomik büyümesini sürdürmüş; petrol fiyatlarında görülen keskin düşüş, makro dengeler açısından yeni ve olumlu dinamikler ortaya çıkarmıştır yılında Amerikan ekonomisi yüksek büyüme oranları ile diğer gelişmiş ekonomilerden ayrışmış; Euro Alanı nda ise ekonomik faaliyet durgunluğa yakın bir seyir göstermiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde durgunluğa giren Japonya da ise deflasyonla mücadeleyi öngören politikaların hedeflenen etkiyi ortaya koymaktan uzak kaldığı açıkça görülmektedir. Dünyanın en hızlı gelişen ekonomisine sahip Çin de yavaşlayan büyüme hızı, küresel ekonominin geleceği açısından olumsuz bir sinyal olarak kabul edilirken, gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarının da gerek küresel kriz öncesi gerek kriz sonrası seviyelere oranla yavaşladığını izliyoruz yılının kayda değer bir diğer gelişmesi, Haziran ayından itibaren petrol fiyatlarında gözlenen ve %50 mertebesine ulaşan hızlı düşüştür. Fiyatlardaki bu gerilemenin temel nedenleri arasında, gelişmiş ekonomilerin bir bölümünde görülen talep daralmasının yanı sıra ABD de devreye giren yeni petrol üretimi teknolojilerinin yarattığı etkiyi ve kaya gazı faktörünü saymamız mümkündür. Türkiye Ekonomisi 2014 yılının ilk üç çeyreğinde net ihracat ağırlıklı bir büyüme kompozisyonu sergilemiştir. Türkiye ekonomisi 2014 yılının ilk dokuz ayında %2,8 büyüme kaydetmiştir. Büyüme kompozisyonunu incelediğimiz zaman, 2014 yılında 2013 e oranla farklı bir görünüm ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İç talepte önemli ölçüde yavaşlama izlenirken, özel tüketim harcamalarının büyümeye katkısı alınan makroihtiyati tedbirlerin doğal bir sonucu olarak azalmıştır. Yılın ilk üç çeyreğinde ihracat, Türkiye nin büyümesine en büyük katkıyı yaparken, son çeyrekte ihracatın büyümeye katkısında hafif bir düşüşün yaşanmakta olduğu görülmektedir yılında ihracatta kaydedilen güçlü performansın bir sonucu olarak dış ticaret açığı bir önceki yıla oranla daralma göstermiştir ün bir diğer olumlu gelişmesi cari açıkta ortaya çıkmış; zayıf iç talep koşullarına ve dış ticaret dengesindeki gelişmelere bağlı olarak cari açıkta küçülme izlenmiştir. İç talebin zayıf seyrine karşın TL deki değer kaybının gecikmeli etkileri ve yüksek gıda fiyatları nedeniyle, 2014 yılı enflasyonu, otorite tarafından açıklanan resmi hedefinin belirgin şekilde üzerinde seyretmiş; TÜFE deki yıllık artış %8,17 olarak gerçekleşmiştir.

13 TSKB Faaliyet Raporu Son beş yılda özel kesimin yatırımlarını orta ve uzun vadeli kaynak aktarmak suretiyle güçlü bir şekilde destekleyen Bankamız, 2015 e girerken çok daha dinamik, çok daha güçlü ve çok daha iddialı bir konumdadır yılında Türk bankacılık sektörünün yılı olumlu bir performans ile tamamladığını görüyoruz. Bankacılık sektörü 2014 yılında da istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. Sektörümüzün bilanço büyümesi önceki yıla oranla yavaşlamış olsa da, kârlılığın 2013 yılı seviyesine yaklaştığını söyleyebiliriz yılında iç talep koşullarındaki ılımlı seyir kredi hacmi artışının baskı altında kalmasında belirleyici unsur olurken, BDDK nın almış olduğu tedbirler özellikle bireysel kredilerdeki artışın yavaşlamasına neden olmuştur. Diğer taraftan, kurumsal kredilerin canlılığını koruması, bankalarca reel sektöre sağlanan desteğin güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret etmektedir. Kanaatimizce, sektörümüz 2015 yılında da sağlıklı gelişmesini sürdürürken, reel sektöre sağlanan destek sürdürülebilir büyüme açısından önem taşımaya devam edecektir. Türkiye ekonomisinin büyüme görünümünde değişiklik beklentisi Türkiye ekonomisi küresel ekonominin bir parçasıdır ve bunun doğal bir sonucu olarak dünyadaki gelişmelerin etkilerini yakından hissetmeye devam edecektir yılında küresel ekonominin en önemli gündem maddesinin Fed in para politikasındaki normalleşme sürecinin oluşturacağını düşünüyoruz. Fed in faiz artırımlarına başlaması, aralarında ülkemizin de yer aldığı gelişmekte olan piyasalara yönelik sermaye akımlarında dalgalanmalara neden olabilecektir. Bu öngörümüz, 2008 krizinin hemen ardından dünya ekonomisinin lokomotifi olan gelişmekte olan ekonomilerdeki ılımlı büyüme tablosunun 2015 yılında devam edeceği yönündeki görüşümüzü desteklemektedir. Diğer bir önemli konu petrol fiyatlarının seyri olacaktır yılında petrol fiyatlarında gözlenen düşüş, Türkiye gibi enerji ithalatçısı bir ülke için son derece olumlu bir gelişmedir. Memnuniyetle görüyoruz ki petrol fiyatlarındaki bu gelişme, enerji maliyetlerini düşürerek cari açık, enflasyon ve büyümedeki düzelmelere katkı vermeye başlamıştır. Öngörümüz, 2015 yılında Türkiye ekonomisinin iç ve dış talep koşullarının daha dengeli olduğu bir yapıda oluşacağı; başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüşlerin de pozitif katkısının süreceği yönündedir. Başarılı bir faaliyet dönemini daha geride bırakan TSKB, geleceği koruyarak üretenlerin yanında yer almaya devam etmektedir. TSKB, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklıkları ile yakın işbirliği içinde çalışmış, en zor ekonomik konjonktürlerin üstesinden gelmeyi başarabilmiştir. Her zaman müşterisinin yanında yer alan Bankamız, değişimin ve küresel ekonomiye entegrasyonun hız kazandığı bir süreçte, yetkinlikleri kadar yüksek ihtisas ve bilgi birikimine dayalı iş modeliyle de değer üretmeye ve paylaşmaya devam etmektedir. Son beş yılda özel kesimin yatırımlarını orta ve uzun vadeli kaynak aktarmak suretiyle güçlü bir şekilde destekleyen Bankamız, 2015 e girerken çok daha dinamik, çok daha güçlü ve çok daha iddialı bir konumdadır. Adil, sorumlu, şeffaf ve hesap verebilir yapısı ile BİST Kurumsal Yönetim Endeksi nde En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Kuruluş unvanını gururla taşıyan TSKB, ülkemizin ekonomik büyümesine destek vermeye ve içselleştirdiği kurumsal değerleri ile sürdürülebilirlik alanında Türkiye de ve çevre coğrafyasında örnek bir kuruluş olmaya devam etmektedir. Sorumluluğumuz ve yarınlar Sorumluluk sahibi bir kurumsal vatandaş olarak çevreye, ekonomiye ve topluma dair yükümlülükler taşıyor ve bunları faaliyetlerimiz kapsamında dengeli bir yaklaşımla gözetiyoruz. Gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre ile gelişimi destekleyecek bir ekonomik ve toplumsal yapıyı devretmenin gereğine inanıyor ve hizmet döngüsü kapsamındaki çalışmalarımızla bu alanlarda da değer üretmeye çaba gösteriyoruz. 65. yılımızı güçlü bir ekip ruhu ile kutlamaya hazırlanırken, her zaman yanımızda yer alan ve bize güvenen siz değerli pay sahiplerimize, TSKB yi bugünlere getiren ve Bankamızı daha da ileriye taşıyacak olan ekibimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum. ADNAN BALİ Yönetim Kurulu Başkanı Kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık iş kollarında katma değeri güçlü ürün, hizmet ve çözümleriyle farklılaşan Bankamız, faaliyete geçtiği 1950 yılından bu yana geçen 65 yılda Türkiye nin ekonomik büyümesinde görev üstlenmiş ve özel sektörün gelişiminde aktif rol oynamıştır.

14 12 TSKB Faaliyet Raporu 2014 Genel Müdür ün Mesajı Kredilerde sağlanan güçlü artış, makroekonomik büyümeye artan desteğimizi ortaya koymaktadır. TSKB nin kredi hacminde 2014 yılında sağlanan %15,9 luk kurdan arındırılmış artış, 2013 faaliyet raporumuzda açıkladığımız %10-15 bandındaki büyüme hedefimizin üstündedir. Bu durum, sürdürülebilir bankacılık stratejimiz kapsamında, özel sektöre verilen desteğin hızla artmakta olduğunun göstergesidir. TSKB, yenilenebilir enerji projelerinin yanı sıra enerji ve kaynak verimliliği, sürdürülebilir turizm, çevre, lojistik ve altyapı gibi Türkiye nin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında kilit role sahip sektörlere kaynak aktarmaktadır. Banka, diğer taraftan, gerek APEX bankacılığı gerek doğrudan kredilendirme faaliyetleri ile KOBİ lere ihtiyaç duydukları finansman ve hizmet desteğini de çeşitlendirerek sürdürmektedir yılında TSKB nin kaynak yapısında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin en temel ihtiyacı uzun vadeli kaynak arzının sağlanmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma, özel sektör yatırımlarının uygun koşullu finansal kaynağa erişimiyle doğrudan ilişkili olup, gelişme ve büyüme stratejileri bu yatırımlara kaynak sağlandığı ölçüde başarıya ulaşmakta ve ekonomik refah artmaktadır. Değerli pay sahiplerimiz, müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarım ve iş ortaklarımız, 2014 yılı, stratejik büyüme hedeflerimize uygun olarak, müşterilerimize desteğimizi önemli oranda artırdığımız ve güçlü bilanço büyümesi kaydettiğimiz bir faaliyet dönemi olmuştur. TSKB nin toplam varlıkları, önceki yıla oranla %21,6 artarak 15,7 milyar TL ye ulaşmıştır. Yıllık net kâr 369,3 milyon TL olurken; yıllık bazda ortalama özkaynak getirisi %17,7, aktif getirisi ise %2,6 olarak gerçekleşmiştir. Toplam kredi hacminin 11 milyar TL ye ulaştığı 2014 yılında, TSKB, Türk özel sektörüne 1,5 milyar ABD doları tutarında kaynak kullandırmıştır. Güçlü bir aktif kalitesine sahip olan TSKB nin 2014 yılında %0,2 olan takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı, sektör ortalamasının oldukça altındadır ve sektöründeki en iyi rasyo olmayı sürdürmektedir. TSKB, 2014 yılında özkaynaklarını da güçlendirmeyi sürdürmüştür. Toplam özkaynaklarımız 2,3 milyar TL ye yükselirken, sermaye yeterlilik oranımız %18,1 olmuştur. Misyonu ve iş modeli gereği ağırlıklı olarak yurt dışı kaynak kullanımı ile değer yaratan Bankamız, kuruluşundan beri bu konuda örnek bir performans sergilemiş, geliştirdiği güçlü ve çok taraflı uluslararası ilişkileri kapsamında sağladığı kaynakları verimli şekilde değerlendirmiştir. TSKB, müşterilerine kullandırdığı fonlarla farklı sektörlerden şirketlerin orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını cevaplayarak üretim kapasitesine, ihracata, istihdama özetle Türkiye ekonomisine sürekli ve kalıcı katkıda bulunmuştur. TSKB nin hem mevcut kaynaklarının devamlılığının hem de yenilerinin oluşturularak çeşitliliğinin sağlanması kısa, orta ve uzun vadedeki önceliklerimizin başında gelmektedir. Bu doğrultuda yürütülen sistematik çalışmalar sonucunda, aralarında KfW, İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nın da yer aldığı sekiz farklı uluslararası finans kuruluşu ile toplam 960 milyon ABD doları tutarında tematik kaynak anlaşması imzalanmıştır. Ek olarak, yıl içinde gerçekleştirilen 350 milyon ABD doları tutarındaki TSKB nin ilk Eurobond ihracı uluslararası yatırımcılar tarafından dört kat talep ile karşılanmış, 13 bankanın katılımı ile imzalanan sendikasyon kredisi ise yüzde 100 ün üzerinde bir oranla yenilenmiştir. Böylece 2014 yılında uluslararası piyasalardan sağlanan kaynaklar 1,4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. TSKB, faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve özel sektör yatırımlarının doğru vade ve uygun maliyet yapısı ile fonlanması noktasında büyük önem verdiği tematik ve serbest kaynak yapısını 2015 yılında da geliştirmeye devam edecektir.

15 TSKB Faaliyet Raporu TSKB, gerçekleştirdiği sistematik projelerle sürdürülebilirlik kriterlerini bankacılık ürün ve hizmetlerine olduğu kadar karar verme süreçlerine ve stratejilerine de entegre etmeyi başarmıştır. Üretimin finansmanı misyonumuz, günümüz küresel ve ulusal piyasa koşullarında öncelik kazanmıştır deki küresel finansal kriz sonrasında piyasa gerçekleri tüm dünyada değişmiş ve oyunun kuralları yeniden şekillenmiştir. Ülkemiz bundan sonra çok daha odaklı ve rekabet gücü yaratacak önceliklerle büyümeyi hedeflemektedir. Orta Vadeli Plan da açıkça belirtilen bu hedef, daha çok tasarruf yapan bir topluma dönüşme gerekliliğinin yanı sıra üretimde daha verimli olmayı, nitelikli kalkınmayı ve tasarrufların en etkin ve en doğru şekilde kullanımını işaret etmektedir. Türk bankacılık sektörü, son dönemde, ulusal ve uluslararası ekonomik konjonktürün ışığında önceliklerini gözden geçirmiş ve bir değişim sürecine girmiştir. TSKB, aynı süreçte, kuruluşundan bu yana değişmeyen misyonuna, köklü deneyim ve bilgi birikiminin desteği ile hizmet etmiş; finansman boyutunun yanı sıra kalkınmanın kalitesine de artan miktarda katkı yapmaya odaklanmıştır. Uluslararası kaynak sağlayıcılarımızla imzaladığımız her yeni anlaşma, TSKB nin bu alandaki deneyimine duyulan güvenin teyidi niteliğindedir. TSKB, sürdürülebilirlik uygulamaları ile ülkemizde öncüdür. En uzun vadeli kurumsal taahhüdümüz olarak kabul ettiğimiz sürdürülebilirlik uygulamaları ile gelecek nesillere yaşanılır bir dünya devretmeyi hedefliyoruz. TSKB, son dokuz yılda gerçekleştirdiği sistematik projelerle sürdürülebilirlik kriterlerini bankacılık ürün ve hizmetlerine olduğu kadar karar verme süreçlerine ve stratejilerine de entegre etmeyi başarmış, ülkemizde sürdürebilir kalkınmanın finansmanı konusunda örnek bir kurum haline gelmiştir. Sürdürülebilirliği bir rekabet unsuru olarak değil, tüm iş dünyası için ortak bir amaç olarak değerlendiren Bankamız, çok sayıda ulusal ve uluslararası inisiyatifte gönüllü olarak yer almakta; global ve yerel çalışmalara katkı sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik kapsamında, vazgeçilmez olduğuna inandığımız diğer bir konu insan kaynağımızdır. TSKB yetkinlikleri ile farklılaşan bir insan kaynağına sahiptir yıl sonunda toplam sayısı 334 e ulaşan profesyonel ekibimizin en belirleyici özelliği güçlü bilgi birikimi ve uzmanlık seviyesidir. TSKB, insan kaynağına yönelik yatırımları bankacılık performansı açısından son derece önemli bir hedef olarak kabul etmekte ve bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. TSKB 2015 yılında, kurdan arındırılmış bazda %15 mertebesinde kredi büyümesi öngörmektedir. Bu hedefi doğrultusunda Banka; tüm iş sahalarındaki piyasa varlığını geliştirmeyi, özel sektörün yatırımlarını güçlü ve çeşitlendirilmiş kaynak yapısı ile daha fazla desteklemeyi, hizmet sunduğu müşteri sayısını özenli bir yaklaşımla artırmayı, girişimcilere aracılık ve danışmanlık desteği sunmayı, iştirakleriyle yarattığı sinerjiyi geliştirmeyi ve kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. 65. yılımıza doğru TSKB köklü tarihi, kurumsal kültürü ve biriktirdiği eşsiz deneyimle geleceğe güvenle bakmaktadır. Piyasayı doğru anlama ve kurumsal stratejilerini değişken piyasa koşullarına hızla uyarlama gücüne sahip olan Bankamız, kurumsal yetkinlikleri ve sürdürülebilir kaynak yapısı ile ekonomik kalkınmaya odaklı misyonunu geleceğe taşıyarak her türlü piyasa koşulunda yerine getirecek güçtedir. 65. hizmet yılımıza doğru ilerlerken, organizasyon yapımızdan bilgi teknolojileri altyapımıza, çalışma alanlarımızdan kurumsal kimliğimize kadar pek çok alanda önemli projeler gündeme alınmış ve 2014 yılı içinde bu projelerin büyük kısmı tamamlanmıştır. Tüm bu çalışmalarla en etkin ve en verimli iş modelini sağlayarak müşterilerimiz için daha genç, daha enerjik ve daha güçlü bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Hissedarlarımız ve Yönetim Kurulumuzun desteği ve kılavuzluğunda, Bankamızın 65 yıllık başarısını artırarak geleceğe taşıyacağına ve sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda daha nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu vesileyle, müşterilerimize, ulusal ve uluslararası iş ortaklarımıza, muhabirlerimize, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza değerli katkıları ve TSKB markasına duydukları güven için teşekkür ederim. Saygılarımla, ÖZCAN TÜRKAKIN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

16 14 TSKB Faaliyet Raporu yılında küresel ekonomi belirsizlikler arz etmeye devam etmiştir. ABD de hızlı toparlanma, AB de ise durgunluk yılı olan 2014 te, Türkiye, küresel piyasa dalgalanmaları ve jeopolitik risklere rağmen ılımlı bir büyüme kaydetmiştir.

17 TSKB Faaliyet Raporu Makroekonomik ve Sektörel Değerlendirme Global Bazda Büyüme Oranları (%) Dünya Gelişmiş ekonomiler Gelişmekte olan ekonomiler Brent Petrolü (USD / varil) Kaynak: IMF Kaynak: Matriks Küresel ekonomi 2014 yılında öngörülerin altında bir büyüme performansı sergilemiştir. ABD ekonomisindeki güçlü seyre karşılık Euro Alanı nda ekonomik faaliyetin kırılgan seyrini sürdürmesi, Çin ekonomisinde yaşanan ivme kaybı ve Japon ekonomisindeki yavaşlama 2014 yılında küresel ekonominin büyümesine etki eden başlıca gelişmeler olmuştur. Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor yılında başta petrol fiyatları olmak üzere genel olarak emtia fiyatlarında düşüşler izlenmiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, talebe ilişkin gelişmelerin yanı sıra arzın son yıllarda hızlı artış eğilimi sergilemesi de etkili olmuştur. Petrol, 2014 yılı Haziran ortasında 115 dolar/varil ile yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçmiş ve 2014 yılını 57 dolar/varil seviyesinde tamamlamıştır. İzlenen sert fiyat düşüşüne rağmen, petrol üreticisi ülkelerin, arzı kısma seçeneğini gündemlerine almadıkları ve düşük fiyat seviyesine rağmen aynı seviyeden üretime devam ettikleri izlenmektedir. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş küresel ekonominin seyrine yönelik farklı etkileşimleri de gündeme getirmektedir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün dünya GSYH sinin yaklaşık %60 ını oluşturan Euro Alanı, Çin, Japonya ve ABD gibi net enerji ithalatçısı ülkelerin ekonomilerini olumlu yönde etkileyeceği beklenmektedir. Diğer taraftan, Suudi Arabistan, Rusya, Venezuela ve İran gibi büyük petrol ihracatçılarının, fiyat düşüşlerinden olumsuz yönde etkilenmeye başladıkları görülmektedir. Çin, AB ve Japonya daki ekonomik yavaşlama dünya petrol fiyatlarındaki düşüşü destekleyen unsurlar olmuştur. Diğer taraftan otomotiv başta olmak üzere çok sayıdaki global endüstride yaşanan yenilikler ve kaya gazı üretimindeki artış da petrol fiyatlarını etkilemektedir. ABD ekonomisinde iyileşme devam ediyor yılı ilk çeyreğinde sert geçen kış koşulları ekonomik faaliyeti yavaşlatmış ve ABD ekonomisi %2,1 oranında daralmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde yeniden büyüme eğilimine giren ekonomi %4,6, üçüncü çeyrekte ise %5 oranında büyümüştür. Elde edilen bu neticelerle, ABD ekonomisi son 11 yılın en güçlü büyüme performansını sergilemiş; tüketim ve yatırım harcamalarının yukarı yönlü hareketinin de bu gelişmede etkili olduğu gözlenmiştir. Kriz döneminde %10 mertebesinde seyreden işsizlik oranı 2014 Aralık ayında %5,6 seviyesine gerilemiştir. İşgücüne katılım oranında Lehman sonrası yaşanan düşüş işsizlik oranındaki azalışta etkili olmuştur ve istihdam açısından durum o kadar parlak görünmemektedir. Buna karşın ücretlerdeki küçük bir artışla desteklendiği takdirde Fed in faiz artırımını başlatmayı ertelemeyeceği görüşü hakimdir. Fed, 2014 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiği yılın son toplantısında, temkinli ve kademeli faiz artırımına gideceğini ve bu süreçte sabırlı bir tutum izlemeye gayret göstereceğini ifade etmiştir. Böylece, Fed zaman odaklı bir yaklaşım sergilemek yerine, ekonomik verilerdeki değişimi dikkate alacağını vurgulamayı tercih etmiştir. Fed in faiz oranlarına yönelik olarak açıkladığı bu yaklaşım yeni nötr olarak adlandırılmaktadır. Fed in önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği faiz artışlarının, 2008 öncesi seviyelere ulaşmayacağı ve Fed in reel faizi sıfırda tutacağı öngörülmektedir. Bu ise, enflasyon hedefi %2 olan ABD de nominal faizlerin en fazla %2 ye yükseleceği anlamını taşımaktadır.

18 16 TSKB Faaliyet Raporu 2014 Makroekonomik ve Sektörel Değerlendirme Enflasyon, Euro Alanı nda iktisadi faaliyete yönelik bir tehdit olmaya devam etmektedir. Euro Alanı nda ekonomik faaliyeti canlandırmaya yönelik olarak hayata geçirilen para politikası adımlarının yetersiz kalması, enflasyonun düşük seviyedeki seyrini korumasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, AB de ekonomik sorunların yeniden artması ve resesyon öngörüsünün güçlü bir biçimde gündemde kalması, ABD dolarının Euro karşısında değer kazanmasına neden olmuştur. AB ye üye ülkelerin büyüme verileri incelendiğinde, Almanya nın %0,1 ile beklentilere paralel büyüdüğü, Fransa nın %0,3 ile tahminleri aşan bir performans ortaya koyduğu, İtalya nın ise resesyon tehdidi ile karşı karşıya olduğu gözlenmektedir. Avrupa nın bir diğer büyük ekonomisi olan İngiltere, ABD ile beraber 2014 yılını diğer gelişmiş ülkelere nazaran çok daha olumlu koşullarda tamamlamış ve %3 lük büyüme temposunu korumuştur. Avrupa Adalet Divanı ECB nin ülke kamu borcu tahvillerini alabileceğine karar vermesinden sonra kağıt üzerinde ECB nin bilançosunu 3 trilyon Euro ve üzerine çıkarmasının önünde engel kalmamış görünmektedir. Faiz artırması beklenen İngiltere ve ABD dışında; gevşek para politikasının, düşük hatta bazen negatif faizlerin ve miktar genişlemesinin uzunca bir süre devam edeceği bir görünüm oluşmuştur. Abenomics güven oyu aldı. Abenomics ile çıkış arayan Japon ekonomisi, 2014 yılının ilk çeyreğinde %3 büyümüş, ikinci çeyreğinde ise %0,1 oranında küçülmüştür. Nisan ayında tüketim vergisinde yapılan artışın ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi devam etmiş ve GSYH yılın üçüncü çeyreğinde %1,6 küçülmüştür. Dördüncü çeyreğe ilişkin veriler olumlu bir tablo çizerken, Başbakan Abe, Aralık ayındaki seçimlerden başarıyla çıkmıştır. Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme 2014 yılında yavaşlamıştır yılını yavaşlama eğilimindeki bir tempoda geçiren Çin ekonomisi, seneyi son 24 yılın en düşük büyüme oranı olan %7,4 ile tamamlamıştır. Böylelikle, 16 yıldan beri ilk defa ülke yönetiminin hedeflediği büyüme oranı tutturulamamıştır. Benzer görünüm, diğer gelişmekte olan ekonomilerin çoğunda izlenmekte ve bu durum küresel ekonominin kısa ve orta vadedeki seyri açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Türkiye ekonomisinde ılımlı büyüme 2014 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 ile beklentilerin oldukça altında bir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, 2012 yılının son çeyreğinden bu yana çeyrek bazda en zayıf büyüme performansını kaydetmiştir. TÜİK tarafından %4,7 ve %2,1 olarak açıklanan 2014 yılı 1. ve 2. çeyrek büyüme oranlarının, takiben %4,8 ve %2,2 olarak revize edilmesinin sonucunda 2014 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı %2,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. BDDK tarafından tüketici kredilerindeki artışı sınırlayıcı yönde alınan önlemler ve TCMB nin faiz oranlarında yaptığı artışın özel tüketim harcamaları üzerindeki etkisi yılın genelinde yurt içi talebi daraltmıştır. Ancak, 2014 yılının hemen başından itibaren iç talepte gözlenen düşüş eğilimine sanayi kesiminin gecikmeli cevap vermesi yılın özellikle ilk çeyreğindeki büyümenin güçlü çıkmasını destekleyen bir unsur olmuştur. Takiben, Mart ayından itibaren sanayi üretiminde de gerileme görülmüştür yılı Aralık ayından başlayan ve yerel seçimlerin hemen sonrasına kadar uzanan süreçte finans piyasalarının tüm göstergelerinde döngüsel bir seyir izlenmiştir. Bu süre zarfında TCMB rezervlerinde düşüş izlenirken CDS, kur ve faiz oranlarında artışlar yaşanmıştır. Nisan ayından itibaren ise, dengelerin yeniden kurulduğu ve TCMB rezervlerinde artışın izlendiği bir döneme girilmiştir yılında küresel para politikalarına ilişkin belirsizlikler ile ülkemiz çevre coğrafyasındaki gelişmeler ve dış talepteki zayıf seyir de büyüme üzerinde baskı oluşturmuştur. Yılın tamamı için büyümenin %3 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

19 TSKB Faaliyet Raporu Türkiye ekonomisi 2014 yılının ilk dokuz ayında, önceki yılın aynı dönemine oranla %2,8 oranında büyümüştür. Çeyreklere Göre Büyüme (%) 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Satın Alma Yöneticileri Endeksi , , /1Ç 2008/2Ç 2008/3Ç 2008/4Ç 2009/1Ç 2009/2Ç 2009/3Ç 2009/4Ç 2010/1Ç 2010/2Ç 2010/3Ç 2010/4Ç 2011/1Ç 2011/2Ç 2011/3Ç 2011/4Ç 2012/1Ç 2012/2Ç 2012/3Ç 2012/4Ç 2013/1Ç 2013/2Ç 2013/3Ç 2013/4Ç 2014/1Ç 2014/2Ç 2014/3Ç Cari Açık (milyon USD, yıllık) -80,000-70,000-60,000-50,000-40,000-30,000-20,000-10,000 0 Ocak 08 Mayıs 08 Eylül 08 Ocak 09 Mayıs 09 Eylül 09 Ocak 10 Mayıs 10 Eylül 10 Ocak 11 Mayıs 11 Eylül 11 Ocak 12 Mayıs 12 Eylül 12 Ocak 12 Mart 12 Mayıs 12 Temmuz 12 Eylül 12 Kasım 12 Ocak 13 Mart 13 Mayıs 13 Temmuz 13 Eylül 13 Kasım 13 Ocak 14 Mart 14 Mayıs 14 Temmuz 14 Eylül 14 Kasım 14 Aralık 14 Kaynak: TÜİK Kaynak: HSBC Markit Türkiye PMI Endeksi Kaynak: TCMB Ocak 13 Mayıs 13 Eylül 13 Ocak 14 Mayıs 14 Eylül 14 Aralık 14 İmalat sanayiinde son aylarda üretim artıyor. Son dört aydır yükselen imalat PMI endeksi, Aralık ayında 51,4 seviyesine gerilemiş olsa da 50 puanlık eşik değerinin üzerinde seyretmiş ve imalat sanayindeki üretim artışının devam ettiğine işaret etmiştir. Reel kesim güven endeksi 2014 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak 101,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ( RKGE- MA ) ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 108,8 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Dış ticaretteki gelişmeler 2014 yılında toplam ihracat 157,7 milyar ABD doları, toplam ithalat ise 242,2 milyar ABD doları olmuştur. Özellikle yılın ilk on ayında ihracat bir önceki yıla göre olumlu seyir izlemiş ve yıllık bazda %3,9 oranında artış göstermiştir. İthalatta da yıllık bazda %3,7 oranında düşüş gözlemlenmiştir. Böylelikle, ihracatın ithalatı karşılama oranı yıl sonu itibarıyla 2013 yılındaki %60,3 seviyesinden %65,1 seviyesine yükselmiştir.

20 18 TSKB Faaliyet Raporu 2014 Makroekonomik ve Sektörel Değerlendirme TÜFE Yıllık Değişim (%) 14 ÜFE Yıllık Değişim (%) Ocak 08 Mayıs 08 Eylül 08 Ocak 09 Mayıs 09 Eylül 09 Ocak 10 Mayıs 10 Eylül 10 Ocak 11 Mayıs 11 Eylül 11 Ocak 12 Mayıs 12 Eylül 12 Ocak 13 Mayıs 13 Eylül 13 Ocak 14 Mayıs 14 Aralık 14 Ocak 08 Mayıs 08 Eylül 08 Ocak 09 Mayıs 09 Eylül 09 Ocak 10 Mayıs 10 Eylül 10 Ocak 11 Mayıs 11 Eylül 11 Ocak 12 Mayıs 12 Eylül 12 Ocak 13 Mayıs 13 Eylül 13 Ocak 14 Mayıs 14 Eylül 14 Aralık 14 Kaynak: TÜİK Kaynak: TÜİK Cari açık %29 oranında azalmıştır yıl sonu itibarıyla cari açık 2013 yılının aynı dönemine oranla %29 oranında azalmış ve 45,8 milyar ABD dolarına gerilemiştir. Cari açıktaki iyileşmeye en büyük katkıyı, özellikle yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarında gerçekleşen düşüş ve dolayısıyla Türkiye nin enerji ithalatı faturasında görülen daralma yapmaktadır. Enerji fiyatlarındaki gerileme enflasyon üzerinde de aşağı yönlü etki yapmıştır Aralık ayında TÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,85 artış kaydetmiştir. Enerji fiyatlarındaki gerileme enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yaparken, yukarı yönlü etki eden kategoriler sırasıyla lokanta ve oteller, gıda ve alkolsüz içecekler, çeşitli mal ve hizmetler, sağlık ile giyim ve ayakkabı harcama grupları oluşturmuştur. Enflasyondaki döngüselliğin devam edeceği ve 2015 yılında enflasyonun görece düşeceği beklenmektedir. TCMB, 2014 yılının 2. çeyreğinden itibaren faiz indirimlerine gitmiştir. TCMB, 2014 yılının ilk çeyreğinde uyguladığı güçlü parasal sıkılaştırma sonrasında, 2. çeyrekte dış belirsizliklerin görece azalması ile beraber ölçülü faiz indirimlerine gitmiştir. 24 Aralık 2014 te gerçekleşen yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını %8,25, gecelik borçlanma faiz oranını %7,5, borç verme faiz oranını da %11,25 seviyesinde bırakarak faiz oranlarında değişikliğe gitmemiştir yılına ilişkin para ve kur politikasını açıklayan TCMB, finansal istikrarı gözeten politika uygulamalarının yanı sıra fiyat istikrarı odaklı duruşunu da koruyacağını ifade etmiştir. Beklentiler 2015 yılında Türkiye ekonomisinin %3 seviyesinde büyümeye devam edeceği düşünülmektedir yılında uluslararası finans piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra halen tarihi düşük seviyede seyreden petrol fiyatlarının izleyeceği seyir de, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve cari açıktaki gelişmeler açısından önem taşıyacaktır.

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Misyonumuz 2 Vizyonumuz 3 Kurumsal Profil 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Hep Birlikte

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

Yasanabilir bir dünya icin...

Yasanabilir bir dünya icin... 2012 Faaliyet Raporu Yasanabilir bir dünya icin... Değişen dünyanın sigortası ...sürdürülebilirlik inisiyatifini hayata geçiren ve fark yaratan global bir oyuncuyuz. Sigortacılık ve bireysel emekliliğin

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 215 Dünya Ocak ayında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından küresel ekonomik görünüme ilişkin yayımlanan raporlarda, petrol fiyatlarındaki

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

%16,5 %40,2. Özet Finansal Göstergeler

%16,5 %40,2. Özet Finansal Göstergeler 2014 FAALİYET RAPORU Katılım bankacılığının Türkiye deki öncülerinden Kuveyt Türk, 25. yılında sektörünün lideri olarak yoluna devam etmenin gururunu yaşıyor. Faaliyet alanında olduğu kadar tarihi ve kültürel

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı