Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Resmi Gazete den... Senem Mallı Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında Concerning tax

2 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Vergide Gündem Derya Arslan İhracat işlemleri ve ihracat istisnasına ilişkin düzenlemeler Katma Değer Vergisi Kanunu nun 11 ve 12 nci maddelerinde geniş olarak yer almaktadır. Mal ihracında KDV Kanunu açısından herhangi bir sorun yaşanmazken, hizmet ihracı ise mevzuatta yer alan kısıtlı düzenlemeler sebebi ile uygulamada farklı yorumlara sebep olmaktadır. İhracat tanımı ile ilgili düzenlemeler, Gümrük Kanunu, ilgili tebliğ ve yönetmeliklerde yer almakta iken hizmet ile ilgili düzenlemeler ise KDV Kanunu ve ilgili tebliğlerinde yer almaktadır. Gümrük Kanunu nda ihracata yönelik yapılan düzenlemelerin tamamı mala yöneliktir. Mal ihracında KDV istisnası konusunda fiziki niteliği gereği ve gümrük işlemlerine konu oluşu nedeniyle, tüketim yerinin tespiti açısından sorun yaşanmamaktadır. Ancak hizmet kavramında tüketimden anlaşılması gereken hizmetten faydalanma dır. Bununla beraber, Kanun da hizmetten yurtdışında faydalanmanın ne anlama geldiği açıklanmamıştır. Bu nedenle, faydalanma yeri tespit edilemeyen bazı hizmetler ile ilgili olarak yapılan farklı yorumlar nedeniyle uygulamada netlik sağlanamamakta ve hizmetin hangi ülke tarafından vergilendirilmesi gerektiği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu makalemizde KDV Kanunu ve tebliğleri ile son dönemlerde Maliye Bakanlığı tarafından verilen özelgeleri inceleyerek, idarenin hizmet ihracı ile ilgili olarak faydalanma kavramına bakışını ortaya koymaya çalışacağız. Hizmet ihracında KDV istisnasına ilişkin yasal düzenlemeler Kanun un 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendiyle; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye de verilen roaming hizmetleri KDV den istisna edilmiştir. Aynı Kanun un 12. maddesinin 2 numaralı fıkrasında, yurt dışındaki müşteri tabirinin; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi aşağıdaki iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır. b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır. Buna göre, Kanun un 12. maddesinin 2 numaralı fıkrası ile 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin (K) bölümü uyarınca, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için; 1. Hizmetin Türkiye de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması, 2. Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, 3. Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye ye getirilmesi ve 4. Hizmetten yurt dışında faydalanılması şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nde ise, Yurt dışındaki firmaların Türkiye den ithal edecekleri mal ve hizmetlerle ilgili olarak, bu firmalara aracılık hizmeti Mayıs

3 verenlerin söz konusu hizmetleri karşılığında aldıkları komisyonlar, ihraç edilen mal ve hizmetler yurt dışında tüketildiğinden hizmet ihracı istisnası kapsamında mütalaa edilecektir denilmektedir. Söz konusu tebliğ hükmü ile benimsenen anlayış, hizmetin bir mala yönelik olarak verilmesi durumunda, söz konusu malın tüketildiği yere göre faydalanma kriterinin belirlenmesidir. Buna göre, hizmete tabi mallar yurtdışında tüketilecek ise faydalanma yurtdışında olarak değerlendirilerek ve bu durumda KDV istisnasından faydalanılabilecektir. Son dönemde yapılan düzenlemeler Diğer taraftan, tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nde hizmet ihracı ile ilgili düzenlenme yapılarak, 26 Seri No lu KDV Genel Tebliği nde yer alan şartlar tekrarlanmış, ancak hizmet ihracı istisnası şartlarından yalnızca hizmet bedelinin Türkiye ye getirilmesi ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Buna göre yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlerin, hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edileceği, ancak, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanunu nun 32 nci maddesi kapsamında iadesinin hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye ye gelmeden yerine getirilmeyeceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, tarihli 60 Seri No lu KDV Sirküleri nde de hizmet ihracına değinilmiş, söz konusu sirkülerde 26 ve 113 seri numaralı Tebliğlerde geçen ifadelere yer verilmiştir. Sirkülerde; Yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya yurt dışındaki inşaatlara ilişkin olarak Türkiye den verilen mühendislik, proje-taahhüt ve danışmanlık hizmetlerinin, Yurt dışındaki bir firmanın Türkiye den ithal edeceği mallara ilişkin olarak Türkiye de verilen kalite kontrol, barkodlama, elleçleme, aracılık, imalatçı seçimi, sipariş takibi vb. hizmetlerin, KDV Kanunu nun 11 ve 12 nci maddeleri ile konuyla ilgili genel tebliğlerdeki açıklamalar kapsamında KDV den istisna olacağı belirtilmiştir. Görüldüğü üzere bu sirkülerde de 30 Seri No lu KDV Genel Tebliği ndeki anlayış benimsenmiş ve işlem bazlı örneklere yer verilmiştir. Ancak, mevcut KDV sisteminde işlem bazlı örneklerden ziyade daha genel açıklamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni teşvik uygulamasına ilişkin Kanun Tasarısı nda hizmet ihracı Cari açıkla mücadele kapsamında, Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları tarafından son dönemlerde yeni teşvik paketleri açıklanmaktadır tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve Maliye Bakanlığının sitesinde yayınlanan Kanun Tasarısı Taslağı nda hizmet ihracına yönelik teşviklere de yer verilmiştir. Kanun Tasarısı nda, Türkiye den yurtdışına uzaktan erişim ile verilecek mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama, tıbbi raporlama hizmetleri için yurtdışında faydalanma şartı ile KDV istisnası uygulaması öngörülmektedir. Söz konusu hizmetlerden elde edilen kazançlara vergi indirimi uygulanması da öngörülmektedir. Diğer taraftan, yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetleri için de vergi indirimi planlanırken, KDV açısından herhangi bir istisna getirilmemektedir. Ancak, görüldüğü üzere Kanun Tasarısı nda faydalanma kavramına herhangi bir açıklama getirilmemiş, bu şartın yerine getirilmesi koşulu ile istisna ve vergi indirimlerinin uygulanabileceği belirtilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde hizmetlerin vergilendirilme prensipleri Avrupa Birliği KDV direktiflerinin temelinde yer alan menşe ülkesi vergilendirme prensibine göre, hizmeti yapan hangi ülkede mukimse, şube faaliyetleri açısından, şube hangi ülkede ise hizmet o ülkede yapılmış ve hizmetten o ülkede istifade edilmiş olduğu kabul edilir. Bu durumda vergilemenin de o ülke tarafından yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, her ne kadar mevcut Avrupa Birliği KDV direktifleri menşei varış yeri ilkesine göre vergilendirme yapsa da globalleşen piyasalar ve gelişen teknolojiler dikkate alınarak yeni düzenlemelerin yapılması gereği hissedilmiş ve bu nedenle de AB Komisyonu 5 Aralık 2011 tarihinde KDV nin geleceğine yönelik Yeşil Rapor u (Green Paper) hazırlamıştır. Söz konusu rapora göre, gelecekte Avrupa KDV sisteminde varış yeri ilkesi nin (destination principle) temel alınacağı öngörülmektedir. Bu ilke, vergilendirmenin nihai tüketicinin mukimi olduğu ülke tarafından yapılmasını gerektirmektedir. Böylece, mevcut direktiflerin temelini oluşturan menşe ülkesi ilkesinden tamamıyla vazgeçilmiş olunacaktır. Maliye Bakanlığı tarafından verilen örnek özelgeler Uygulamada yurt dışındaki müşteri ile bağlantılı bir hizmetin nerede tüketildiği, dolayısıyla anılan hizmetin hizmet ihracatı kapsamında istisnadan yararlandırılması konusunda mükellefler tereddütler yaşamaktadır. Bu nedenle de çok sayıda özelge talebinde bulunulmaktadır. Aşağıda, son dönemlerde verilen örnek özelgeler incelenerek idarenin faydalanma kavramına bakış açısını tespit etmeye çalışacağız. Özelgeler incelendiğinde, faydalanmanın tespitinde iki kritere göre karar verildiğini gözlemliyoruz. 1) Hizmetin Türkiye deki faaliyetleri ile ilgisi olmaması Örnek 1 Yurtdışında mukim uluslararası faaliyeti bulunan aracı kuruma, Türk hisse senetleri ve tahvilleri ile Türk Sermaye Piyasaları hakkında verilen raporların, aracı firma tarafından Mayıs

4 yurtdışındaki müşterilerine sunulması durumunda; Türkiye deki faaliyetleri ile ilgili olmaması, diğer bir ifade ile yurtdışındaki kendi müşterilerine (bedelli veya bedelsiz veya promosyon olarak) verilmek amacıyla alınıyor olması halinde, bu hizmetlerden yurtdışında yararlanılacağından, hizmet ihracıyla ilgili dört şartın da gerçekleşmesi halinde hizmet ihracı kapsamında KDV den istisna olacaktır. 1 Örnek 2 İngiltere de yapılacak vize ve göçmenlik başvurularının hazırlanmasında rehberlik hizmeti verildiği, vize ve göçmenlik başvurularının İngiltere göçmenlik yasalarına uygun olarak hazırlandığı, Türkiye de yaşayan veya danışmanlık hizmetinden Türkiye de faydalanan kişi ve kurumlara verilen hizmet için KDV hesaplandığı belirtilerek yurt dışında ikamet eden Türkiye veya yabancı uyruklu müşterileriniz için İngiltere de vize alabilme, göçmenlik başvurusu, hukuki sürecin nasıl işlediği konularında verilecek olan danışmanlık hizmetlerinden yurtdışında yararlanıldığından, yukarıda belirtilen diğer koşulların sağlanması kaydıyla söz konusu hizmet, hizmet ihracı kapsamında KDV den istisna tutulacaktır. 2 Örnek 3 Dünyanın her yerinden bireysel ve kurumsal yatırımcıların foreks piyasalarında işlem yapmaları için, yatırımcılarla müşteri olan aracı kurumları tanıştırmak suretiyle Türkiye de vereceğiniz aracılık hizmetlerinden Türkiye de yararlanıldığından söz konusu hizmetlerin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. 3 Örnek 4 Avukatlık bürosunun Uluslararası Yol Taşımacılığı Birliğine Türk Vergi ve İdare Hukuku konularında vermiş oldu danışmanlık hizmetinden yurtiçinde yararlanıldığından, söz konusu danışmanlık hizmetleri Kanun un 1/1. maddesi gereği katma değer vergisine tabidir. 4 Yukarıda yer alan özelgelerin incelenmesi neticesinde, faydalanma kriteri belirlenmesinde, verilen hizmetlerin yurtdışında mukim müşterilerin Türkiye deki faaliyetleri ile ilgili olup olmamasının dikkate alındığı görülmektedir. Özellikle birinci örnekteki farklı bir özelgedir. Bu özelgede verilen hizmetin Türk piyasası ile ilgili olmasına karşılık, söz konusu hizmetten hizmeti alan yabancı aracı kurumun değil, kurumun müşterilerinin faydalanıyor olması nedeniyle, faydalanmanın yurt dışında olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Diğer taraftan, üçüncü özelgede ise aracılık verilen hizmetin, kurumun Türkiye deki faaliyetleri ile ilgili olmasından hareketle, KDV istisnası uygulanamayacağı şeklinde bir değerlendirme yapılmıştır. 2) Hizmetin mala yönelik verilmesi durumunda malın nerede tüketildiği Örnek 1 Şirketinizin, yurtdışındaki mukim firmanın Türkiye den satın aldığı bir uçağı sökmesi, çıkan parçaları paketlemesi, ambalajlaması ve yurtdışına gönderilmek üzere gümrük işlemlerinin tamamlanması, gümrük sahasında müşteri temsilcisine teslim edilmesi şeklinde verdiği hizmetlerden yurtdışında faydalanılacağından, ilgili tebliğdeki şartların da yerine getirilmesi kaydıyla bu hizmetlerin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. 5 Örnek 2 Tütün satın alma departmanında çalışan personeliniz aracılığıyla merkezinizden organize edilerek yönetilen ve yurtdışındaki mukim grup şirketinizin Türkiye den satın alacağı tütünler için verilen danışmanlık hizmetinin yukarıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi kaydıyla, hizmet ihracı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, yurtdışındaki mukim grup şirketinizin Türkiye dışından satın alacağı tütünler için şirketinizce verilen danışmanlık hizmetinin yerine getirilmesi aşamasında, personelinizce yurtdışına çıkarılarak tedarikçi firmaların ziyaret edilmesi durumunda da hizmetin bir bütün olarak değerlendirilip Türkiye de yapıldığının kabulü gerektiğinden, yukarıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi kaydıyla bu hizmet nedeniyle de ihracat istisnasından faydalanılabileceği tabiidir. 6 Örnek 3 Yurtdışına (Amerika) ihraç edilecek ilaçlarla ilgili yurtdışındaki firmanın talebi doğrultusunda verilen kalite kontrol hizmetleri, ihracata konu mallar yurtdışında tüketildiğinden, dolayısıyla hizmetten de yurtdışında faydalanıldığından yukarıda sayılan tüm şartların da gerçekleşmesi halinde hizmet ihracı istisnası kapsamında katma değer vergisine tabi olmayacaktır. 7 Örnek 4 Tarafınızca merkezi Amerika Birleşik Devletleri nde bulunan Şirketin gönderdiği kumaş numunesine uygun kumaşın bulunup bu Şirket in onayından sonra tedarik edilerek, yine Şirketin istediği model doğrultusunda yurt içindeki üretici firmalara kesim, dikim, ütü, paket, kolileme gibi tüm işleri yaptıracak firmaların ayarlanması, Şirketinizin kontrol ve onayından geçen işlerin ihracat işlemlerinin tümünün yapılmasının sağlanması, ihracat yapacak firmaların ayarlanması ve ürünü yurt dışına gönderilmesi karşılığında alınan hizmet bedeli hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV den istisna tutulacaktır. Ancak, Türkiye ye gelen yönetici veya çalışanlarının ağırlanması, işlerin yapıldığı yerlerde kontrol ve denetleme gibi işlere yönelik gezdirilmesi ve Türkiye de yaptıkları gezilere refakat edilmesi şeklinde verilen hizmetler Türkiye de yapıldığından hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmemekte ve bu hizmetler KDV ye tabi bulunmaktadır. 8 1 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, tarihli KDV.MUK.B GİB sayılı özelge 2 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, tarihli B.07.1.GİB KDV-4: sayılı özelge 3 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, tarihli B.07.1.GİB KDV sayılı özelge 4 Maliye Bakanlığı, tarihli B.07.1.GİB / /26456 sayılı özelge 5 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, tarihl, B.07.1.GİB KDV sayılı özelge 6 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, tarihli B07.1.GİB /2858 sayılı özelge 7 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, tarihli B.07.1.GİB /2-Muk-353 sayılı özelge 8 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, tarihli B.07.1.GİB sayılı özelge Mayıs

5 Örnek 5 Türkiye de bulunan hava meydanlarındaki havayolu şirketlerine yurtdışındaki firmalarca yapılacak uçak kimyasalları ve motor yedek parça teslimleri için yurtdışındaki firmalara verdiğiniz aracılık hizmetlerinin, hizmetten Türkiye de faydalanılıyor olması nedeniyle katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 9 Örnek 6 Yurtdışındaki bir firmanın Türkiye den ithal edeceği mallara ilişkin olarak Türkiye de verilen kalite kontrol, barkodlama, elleçleme, aracılık, imalatçı seçimi, sipariş takibi vb. hizmetler, KDV Kanunu nun 11 ve 12 nci maddeleri ile konuyla ilgili Genel Tebliğlerdeki açıklamalar kapsamında KDV den istisna tutulacaktır. Dolayısıyla ihracatı yapılacak işlenmiş tütünlerin ambalajlanmasına yönelik olarak yurt dışındaki firmaya Türkiye de verdiğiniz hizmetler hizmet ihracına ilişkin olarak belirlenen şartların gerçekleşmesi kaydıyla hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV den istisna tutulacaktır. İşleme ilişkin olarak yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın hizmet+ambalaj bedeli olarak düzenlenmesinin istisna uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır. açık bir düzenleme yapılmamış olması, mükelleflerin çok sayıda özelge talebinde bulunmasına neden olmaktadır. Türk KDV mevzuatında varış yeri (destination) vergileme prensibinin benimsendiği düşünülebilir, ancak Kanun da konu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin yer almaması mükelleflerin özelge talep etmeye devam etmelerine neden olacaktır. Katma değer vergisinde hizmet ihracı istisnası uygulamasında karşılaşılan sorunları gidermek amacıyla ekonomik koşullara uygun ve hizmet ihracatını artıracak yeni düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğu ortadadır. Sonuç olarak, mevcut sistemin net olmamasının yanında, ekonomik ortamda meydana gelen ani değişikler, yeni teknolojilerin gelişi ve karmaşık mali araçların çoğalması KDV mevzuatında yeni düzenlemelerin yapılması gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Yukarıdaki örnek özelgelerde mallara yönelik olarak verilen hizmetlerde faydalanmanın belirlenmesinde temel alınan kriterin, söz konusu malların ithalata mı ihracata mı konu olduğunun belirlenmesi olduğu görülmektedir. Beşinci örnek özelgede verilen hizmetler ithalata konu mallar olarak değerlendirilmiş ve istisnadan yararlanamayacağı belirtilmiştir. Beşinci örnek dışındaki tüm özelgeler ise ihracata konu mallar için verildiğinden faydalanmanın yurt dışında olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç Globalleşen dünya ekonomisinde firmalar mal ihracından daha büyük bir oranda hizmet ihracatı yapmaya başlamıştır. Mal alışverişinin yanında veya mal alışverişinden ayrıca sağlanan hizmet alışverişinin dünya ekonomisinde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Hizmet sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki payı gün geçtikçe artmakta ve bu hizmetleri veren ile hizmetten yararlananların bulunduğu ülkelerin tespit edilmesi de güçleşmektedir. Yukarıda, hizmet ihracı konusunda Maliye Bakanlığı nca verilen örnek özelgeler temel alınarak Maliye Bakanlığı nın faydalanmanın belirlenmesinde esas almış olduğu kriterler tespit edilmeye çalışılmıştır. Örnek özelgelerden yola çıkarak her ne kadar ortak kriterler tespit edilebildiyse de görüleceği gibi hizmet ihracında faydalanma kriterinin kesin çizgileri belirlenememiştir. Örnek özelgelerde bahsedilen hizmetlerin; Türkiye deki faaliyetlerle ilgili olmaması veya mala yönelik verilen hizmetlerin tüketildiği yer kriterlerinin, 26 ve 30 Seri No lu KDV Genel Tebliğleri ile aynı yönlü olduğu gözlemlenmektedir. Ancak yine de mükelleflerin en çok tereddüde düştükleri konulardan birinin hizmet ihracı istisnası olması ve tebliğlerde 9 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, tarihli ve B.07.1.GİB sayılı özelge Mayıs

6 Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Vergide Gündem Av. Tuğçe Gültekin I. Giriş Avrupa Birliği ne üye ülkeler açısından, ticari işletmelerin, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) 1, geç ödemeler sebebiyle karşılaştıkları güçlükler sebebiyle Avrupa da iflasların ve dolayısıyla işsizliğin arttığı, büyüme, rekabet gücü ile istihdamın azaldığı görülmüş; özellikle işletmeler ve işletmeler ile kamu kurumları arasındaki ticari işlemlerde geç ödemelerin KOBİ ler üzerinde daha ağır bir baskı yarattığı kabul edilmiştir. Bu kapsamda, 2000/35/EC sayılı Ticari İşlerde Geç Ödemeyle Mücadeleye İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi 29 Haziran 2000 tarihinde Avrupa Parlamentosunda kabul edilmiştir. Söz konusu Yönerge de irade serbestisi, ekonomik olarak zayıf konumda olanın korunması ilkeleri ile alacaklı-borçlu ilişkisi, sözleşmenin ihlali, temerrüt faizi, alacaklının zararlarının ne şekilde karşılanacağı gibi konulara yer verilmiştir. Daha sonra 2011/7/EU sayılı Yönerge ile 2000/35/EC sayılı Yönerge de köklü değişiklikler yapılmıştır. konumları güçlü ticari işletmeler, özellikle market, süper market, hiper market gibi alışveriş merkezleri karşısında korumak şeklinde belirtilmiştir. Bu itibarla, Yeni TTK nın maddesi kapsamında getirilen düzenlemelere aşağıda detaylı olarak yer verilmektedir. II. Temerrüt hali Yeni TTK nın maddesinde, (2) Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, alacaklı, kanundan veya sözleşmeden doğan tedarik borcunu yerine getirmiş olmasına rağmen, borçlu, gecikmeden sorumlu tutulamayacağı hâller hariç, sözleşmede öngörülmüş bulunan tarihte veya belirtilen ödeme süresinde borcunu ödemezse, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer. denilmek suretiyle borçlu temerrüdünün koşulları hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda borçlunun temerrüde düşmesi için kanun koyucu tarafından aranan şartlar aşağıdaki gibidir. i. İşlemin konusunun para borcu doğuran mal ve hizmet tedariki olması Söz konusu düzenlemeler ışığında, Avrupa da olduğu gibi geç ödemelerin de Türk işletmeleri üzerinde finansal bir risk yarattığını dikkate alan kanun koyucu, Yönergeler ışığında, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun (Yeni TTK) maddesinde, ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçlarını hüküm altına almıştır. Söz konusu hüküm ile özellikle tedarik zincirinin en önemli halkası olan KOBİ lere destek olmak amaçlanmıştır. Nitekim maddenin gerekçesinde de, hükmün getiriliş amacı Üreticileri, KOBİ leri ve fatura ya da eşdeğer ödeme talepleri karşılığı hizmet veren ticari işletmeler ile kişileri, şartları dayatma Madde metninde yalnızca ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedarikinden doğan borçların geç ödenmesinden bahsedilmiş, ancak tedarikten doğan borcun para borcu olmadığı durumlar açısından açık bir düzenleme yapılmamıştır. Nitekim maddenin devam eden hükmünde temerrüt tarihinin belirlenmesinde fatura ve eşdeğer ödeme taleplerinin esas alınacağı belirtildiğinden ve söz konusu belgelerin de yalnız para borçları için kullanıldığı dikkate alındığında, kanun koyucunun sadece para borçları için düzenleme yaptığı sonucuna ulaşılabilecektir Kasım 2005 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve 18 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu TL yi (Yirmibeş Milyon Türk Lirası nı) aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca KOBİ olarak adlandırılan ekonomik birimleri ifade etmektedir. Mayıs

7 ii. Mal ve hizmet tedarikinin ticari işletmeler arasında gerçekleştirilmesi Kanun maddesinde düzenlenen ihtarsız temerrüdün gerçekleşebilmesi ve temerrüt faizinin talep edilebilmesi için sözleşmenin iki tarafının da ticari işletme olması gerekmektedir. Nitekim ticari işletmelerin tanımını yapan, Yeni TTK nın 11. maddesinde de, bir işletmenin ticari işletme vasfına ulaşabilmesi için, gelir sağlanmasının hedeflenmesi, devamlılık, bağımsızlık ve esnaf işletmesi için öngörülen sınırların aşılması şartlarını birlikte sağlaması gerektiği belirtilmiştir. Böylelikle geç ödemenin sonuçları yalnızca ticari işletmeler üzerinde doğmakta, esnaf işletmeler ve serbest meslek icra edenlerin tedarik ettikleri mal ve hizmet bedellerinin geç ödenmesi ihtimalinin kapsam dışı bırakıldığı kabul edilmektedir. iii. Muacceliyet şartı Yeni TTK ile borçlunun ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmesi için, muacceliyet tarihinin tespiti önem taşıdığından, kanun koyucu bunun için farklı yollar öngörmüştür. Bu yollarda ilki, tarafların sözleşmede uygun bir tarih tespit etmesidir. Böylelikle sözleşmede belirtilen ödeme gününde veya sürenin bitiminde borç muaccel hale gelecek ve ayrıca herhangi bir işlem yapılmaksızın borçlu temerrüde düşecektir. Bununla birlikte, Yeni TTK nın maddesinin 6. fıkrasında, sözleşmede öngörülen ödeme süresinin faturanın veya eşdeğer ödeme talebinin veya mal ya da hizmetin alındığı veya mal veya hizmetin gözden geçirme ve kabul usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla 60 gün olabileceğine yer verilmiştir. Ancak fıkranın devamından tarafların açıkça kararlaştırmaları ve alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak kaydıyla 60 günden daha uzun sürelerin de öngörülebileceği kabul edilmiş olup, taraflara sözleşmeyle ödeme günü veya süresini serbestçe kararlaştırma imkanı tanınmıştır. Ancak belirtmek isteriz ki, alacaklının küçük yahut orta ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da hayvansal üretici veya borçlunun büyük ölçekli ticari işletme sıfatını taşıdığı durumda ödeme süresi 60 günü aşamayacaktır. Böylelikle, kanun koyucu büyük ve güçlü ticari işletmelerin geç ödemeyi bir finansman aracı olarak kullanmasını engellemeye çalışmaktadır. Hal böyle iken, halihazırda yürürlükte olan ve ödeme süresi 60 günden daha uzun tespit edilmiş olan sözleşmelerin, Yeni TTK yürürlüğe girdikten sonra ne olacağı hususu ayrı bir tartışma konusunu oluşturmaktadır. Bu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmamış olup, genel hukuk yorumu kapsamında sözleşmelerin tamamının geçersiz kılınması yerine, sınırın aşıldığı tutar veya kısmın geçersiz olabileceği düşünülebilir. Muacceliyet tarihinin tespiti açısından ikinci yol ise taraflarca sözleşmede ödeme günü veya süresinin tespit edilmediği veya tespit edilen sürenin Kanun hükmüne aykırı olması halidir. Söz konusu madde hükmü aşağıdaki gibidir. Sözleşmede ödeme günü veya süresi belirtilmemişse veya belirtilen süre beşinci fıkraya aykırı ise, borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda ihtara gerek kalmaksızın mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak kazanır: a) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda. b) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse mal veya hizmetin teslim alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda. c) Borçlu faturayı veya eş değer ödeme talebini mal veya hizmetin tesliminden önce almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini takip eden otuz günlük sürenin sonunda. d) Kanunda veya sözleşmede, mal veya hizmetin kabul veya gözden geçirme usulünün öngörüldüğü hâllerde, borçlu, faturayı veya eş değer ödeme talebini, kabul veya gözden geçirmenin gerçekleştiği tarihte veya bu tarihten daha önce almışsa, bu tarihten sonraki otuz günlük sürenin sonunda; şu kadar ki, kabul veya gözden geçirme için sözleşmede öngörülen süre, mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz günü aşıyor ve bu durum alacaklının aleyhine ağır bir haksızlık oluşturuyorsa, kabul veya gözden geçirme süresi mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz gün olarak kabul edilir. Yukarıdaki düzenlemeye baktığımızda, alacaklıların özellikle KOBİ lerin aleyhine haksız bir durum yaratmamak adına, ödeme süresinin tespit edilememesi veyahut kanun hükmüne aykırı tespit edilmesi halinde genel olarak borçlunun temerrüde düşme tarihi 30 gün ile sınırlandırılmıştır. III. Temerrüt halinin sonuçları Yukarıda yer verilen açıklamalar ve Kanun hükümleri çerçevesinde temerrüde düşen borçlunun ödemesi gereken masraf ve temerrüt faizi Yeni TTK nın maddesinin 7. fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda mütemerrit borçlunun alacaklısının sözleşmede öngörülen tarihten ya da ödeme süresinin sonunu takip eden günden itibaren, alacaklının ayrıca talep etmesine gerek olmaksızın ve sözleşmede ayrıca belirtilmese dahi temerrüt faizine hak kazanacağı kabul edilmiştir. Ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, sözleşme serbestisi kapsamında taraflarca serbestçe belirlenebilecektir. 2 Ancak alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde, uygulanacak faiz oranı ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her yıl ocak ayında ilan edecektir. Bu kapsamda ilan edilecek faiz oranının, tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun da öngörülen ticari işlere uygulanacak temerrüt faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olması gerekmektedir. 2 Faiz konusunda tek sınırlama Oran Serbestisi ve Bileşik Faizin Şartları başlıklı Yeni TTK nın 8. maddesinde birleşik faize ilişkin olarak düzenlenmiştir. Mayıs

8 IV. Taksitlendirme yasağı Üreticileri, KOBİ leri ve fatura ya da eşdeğer ödeme talepleri karşılığı hizmet veren ticari işletmeler ile kişileri, şartları dayatma konumları güçlü ticari işletmelere karşı korumayı amaçlayan kanun koyucu Yeni TTK nın maddesinin 8. fıkrasında, alacaklının küçük veya orta ölçekli işletme veya tarımsal veya hayvansal üretici olup, borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu hallerde taksitle ödemeyi öngören sözleşme hükümlerinin geçersiz olacağını hüküm altına almıştır. Öte yandan büyük ölçekli işletmeler açısından ise mal veya hizmet bedelinin taksitle ödenmesinin öngörüldüğü durumlarda, bu maddenin ödeme sürelerini düzenleyen hükümlerin birinci taksit bakımından uygulanacağı kabul edilmiştir. Söz konusu hükmün getiriliş amacının taksitlere bağlanan ödeme sürelerini kısaltmak olduğu kabul edilse dahi, kanun koyucunun sadece ilk taksit için düzenleme yapmakla yetinmesi bu hükmün uygulanabilirliğini etkilemektedir. Nitekim tarafların taksitle ödemeyi kararlaştırdıkları bir durumda, vadeler arası sürelerin birbirinin aynısı olma zorunluluğu bulunmadığından, ödeme süresinin yalnızca birinci taksit için belirlenmiş olması diğer taksitler arasındaki vadeyi etkilemeyecektir. Böylelikle ilk taksitin ödeme süresini kanun hükmüne uygun olarak belirleyen taraflar, sonraki taksitler için uzun vadeler belirleyebileceklerdir. V. Sonuç Günümüz modern hukukunda, pazarlık güçleri ile konumları aynı olmayan kişi ve işletmeler arasında sözleşme özgürlüğü ilkesinin geçerli olmayacağı ve bu kapsamda güçlü olmayan üretici, KOBİ ve benzeri işletmelerin teslim ettikleri malların ve hizmetlerin bedellerini zamanında alarak ekonomik yapılarını güçlendirmelerine yardımcı olunması gerektiği kabul edilmektedir. 3 Nitekim Avrupa Birliği Yönergeleri ile Yeni TTK bu kapsamda oluşturulmuştur. Ancak belirtmek isteriz ki, geç ödemelere karşı KOBİ lerin korunması amacı ile öngörülen ve sözleşme özgürlüğünü belirli çerçevede sınırlandıran bu maddenin yorumunun, uygulamada birçok sorunu beraberinde getireceği değerlendirilebilir. 4 Öncelikle, kanun koyucunun madde ile güçsüzün lehine getirmiş olduğu böyle bir düzenlemede, yalnızca ticari işletmeleri düzenlemesi, Kanun maddesinin uygulama alanını oldukça daraltmaktadır. Özellikle Yeni TTK nın maddesinin KOBİ leri korumak amacıyla getirildiği dikkate alındığında, bu amacın gerçekleştirilmesinin zor olduğu anlaşılacaktır. Çünkü ticari işletme çap ve büyüklüğüne ulaşmamış olan KOBİ ler, ihtarsız temerrüt ve yüksek temerrüt faizinden yararlanamayabileceklerdir. Bu nedenle, ticari işletmelerin ölçeklerinin tespiti önem arz etmekte olup, bu kapsamda ikincil mevzuatın biran önce yayımlanması gerekmektedir. Ayrıca KOBİ leri korumak amacıyla getirilen vade ve taksitlendirme yasağının etkileri konusunda tereddütler ortaya çıkmaktadır. Nitekim tedarik edeceği mal veya hizmet bedelini tek seferde ödeyecek durumda olmayan veya taksitle ödemeyi daha avantajlı bulan büyük ölçekli işletmeler, KOBİ veya tarımsal veya hayvansal üreticiler yerine büyük ölçekli işletmelerle iş yapmayı tercih edebileceklerdir. Böylelikle ekonomik piyasada konumları güçsüz olan KOBİ lerin iş kaybı nedeniyle daha büyük sıkıntılara girme riski ortaya çıkabilecektir. Sonuç olarak, KOBİ leri korumak amacıyla getirilen bu düzenlemeler doktrinde tartışmalara ve görüş ayrılıklarına yol açmakta olup, Yeni TTK nın yürürlüğe gireceği tarihe kadar çıkarılacak ikincil mevzuat ile bu konulara bir an önce açıklık getirilmelidir sayılı Türk Ticaret Kanunu Gerekçesi 4 Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul 2011, Sayfa: Mayıs

9 The concept of utilization abroad in service exportation Vergide Gündem English Translation Export operations are regulated broadly under the articles 11 and 12 of the Value Added Tax Law. While no issues are encountered in exportation of goods in terms of the VAT Law, service exports lead to different interpretations in practice due to restrictive regulations under the legislation. All regulations regarding exportation under the Customs Law are concerned with goods. Since the VAT exemption in export of goods is of physical nature and subject to customs processes, taxpayers do not encounter any problems in terms of determination of the place of consumption. However, consumption refers to utilization of the service in the service concept. Nevertheless, what utilization of the service abroad refers to is not explained in the Law. Therefore, due to different interpretations brought with respect to certain services whose place of utilization cannot be determined, there are ambiguities in practice and uncertainty regarding which country is entitled to levy the VAT. In this article, we will review the VAT Law and communiqués along with the tax rulings provided by the Ministry of Finance in recent periods, in an attempt to reveal the tax authority s view on utilization concept in terms of service exportation. According to the tax rulings provided in recent periods, the tax authority approaches the utilization concept in the light of two criteria. The first criterion is whether the services rendered are related with the nonresident customers activities in Turkey. exemption. On the other hand, it has been concluded that utilization takes place abroad in case of services rendered for exported goods and therefore they should be treated in the scope of exemption. It is observed that the criteria regarding the association of the services mentioned in the example tax rulings with the activities in Turkey or regarding the location where the services are consumed are parallel with the VAT General Communiqués series no. 26 and 30. However, there are numerous tax ruling requests from taxpayers, since service export exemption is one of the issues where taxpayers mostly hesitate and there are no clear regulations in the communiqués. It is clear that new regulations that are compatible with economic conditions and that would boost service exportation should be introduced in order to eliminate the problems encountered in service export exemption in Value Added Tax. In conclusion, the necessity to introduce new regulations in the VAT legislation is manifested not only by the lack of clarity in the current system, but also by sudden changes in the economic environment, introduction of new technologies and increase in the number of complex financial instruments. The second criterion is whether the goods in question are subject to importation or exportation in case of services rendered for goods. Accordingly, it is stated that services rendered for imported goods are utilized in Turkey and they may not be benefited from Mayıs

10 Vergide Gündem English Translation Consequences of late payment in supply of goods and services under the new Turkish Commercial Law I. Introduction It is observed that bankruptcies, thus unemployment is on the rise while growth, competitiveness and employment diminishes in Europe due to the difficulties encountered by business enterprises, small and medium enterprises (SME) 1 in particular, in member countries of the European Union. It is an accepted fact that late payments in commercial transactions between enterprises and between enterprises and public institutions create a more severe pressure on SMEs. Accordingly, the European Union Directive on Combating Late Payment in Commercial Transactions numbered 2000/35/EC has been accepted, and later it has been essentially amended by another Directive numbered 2011/7/EU. In the light of these directives, consequences of late payment in the supply of goods and services between business enterprises are regulated under Article 1530 of the New Turkish Commercial Law ( New TCL ) numbered The referred provision particularly aims to support SMEs as being the most important link of the supply chain. In this respect, new regulations introduced under Article 1530 of the New TCL are explained below. II. Default Default of debtors is regulated under Article 1530 of the New TCL. Conditions required by the legislator for the default of debtors are as follows. i. The subject of the transaction shall be the supply of goods and services resulting in monetary debt The wording of the article refers only to the late payment of debts arising from the supply of goods and services between business enterprises, however it does not introduce a clear regulation regarding situations where the debt arising from the supply is not monetary. Since it is stated in the subsequent provisions of the article that invoice and equivalent payment demands shall be taken as basis for the determination of the default date and considering that these documents are used only for monetary debts, it may be concluded that the legislator introduced this regulation only for monetary debts. ii. The supply of goods and services shall be conducted between business enterprises Default without notification, regulated under the referred article of the New TCL, may be realized and default interest may be demanded only if it is provided that both parties of the agreement are business enterprises. iii. Maturity requirement Under the New TCL, determination of the maturity date is important in terms of debtor s default without notification. Therefore, the legislator has prescribed different methods to determine this date. In the first method, parties determine an appropriate date within the scope of the agreement. Accordingly, the debt would reach maturity on the payment date or at the end of the period of payment specified in the agreement, and the debtor would be in default without taking any action. 1 Under the Regulation on Description, Features and Classification of Small and Medium Enterprises, published in the Official Gazette dated 8 November 2005 and enforced on 18 May 2006, Small and Medium Enterprises refer to economic units which employ less than 250 people annually, whose annual net sales revenue or financial balance sheet does not exceed TL (Twenty Five Million Turkish Lira), which are classified as micro enterprise, small enterprise and medium enterprise and briefly called SME. Mayıs

11 On the other hand, Article 1530/6 of the New TCL states that the payment deadline specified in the agreement shall consist of 60 days at most as of the date when the invoice or equivalent payment demand or the goods or services are received, or the date when the review and acceptance procedure of the goods or services are completed. On the other hand, parties are also allowed to freely decide on the payment date or period of payment under the agreement. However, we would like to note that the payment deadline shall not exceed 60 days in case the creditor is a small or medium enterprise (SME) or an agricultural or husbandry producer or the debtor is a large scale business enterprise. Thus, the legislator aims to prevent the use of late payment by large and powerful business enterprises as a financing instrument. The second method prescribed for the determination of the maturity date is applicable in case where the parties do not determine a payment deadline or period of payment in the agreement or the period of payment determined is against the provision of the Law. Under the New TCL, it is regulated that the debtor shall be in default in 30 days in general, if the period of payment cannot be determined or is determined against the provision of the Law. III. Consequences of default The cost and default interest payable by debtors who go into default in the framework of the explanations and provisions explained above are regulated under Article 1530, paragraph 7 of the New TCL. In this context, it is accepted that the creditor of the debtor in default shall be entitled to default interest as of the date prescribed in the agreement or the day following the end of the period of payment, without need for additional demand of the creditor and even if it is not additionally stated in the agreement. The default interest rate applicable in commercial transactions may be freely determined by the parties in the framework of the freedom of contract principle. 2 However, the interest rate to be applied and the minimum compensatory amount that may be claimed for costs incurred to collect the receivable in cases where the default interest rate pertaining to late payments made to the creditor is not prescribed in the agreement or the related provisions are not applicable shall be declared annually in January by the Central Bank of Turkey. The interest rate to be declared in this framework must be at least 8% more than the default interest rate applicable to commercial transactions prescribed under the Law of numbered 3095 on Legal Interest and Default Interest. stipulated that in case the creditor is a small and medium enterprise or an agricultural or husbandry producer and the debtor is a large scale enterprise, provisions of agreements that prescribe payment in installments shall not be applicable. V. Conclusion In the modern law of today, it is accepted that the freedom of contract principle will not be applicable between individuals and enterprises that are not equal in terms of marketing capabilities and positions and in this respect, producers, SMEs and similar enterprises that are not powerful should be supported in enhancing their economic structures through timely collection of the costs of the goods and services they deliver. 3 European Union Directives and the New TCL have been established in this framework. However, we would like to note that the interpretation of this article, which is introduced in order to protect SMEs against late payments and which restricts the freedom of contract to a certain extent, would bring along many issues in practice. 4 The fact that the legislator only regulates business enterprises in the regulation introduced in favor of less powerful entities under Article 1530 significantly restricts the area of application of the article. Therefore, it is important to determine the size of business enterprises and secondary legislation for this purpose should be published at once. Furthermore, there are hesitations regarding the effects of the prohibition of sales on credit and installment, which is introduced to protect SMEs. Large scale enterprises which are not capable of paying the price of goods or services to be supplied in one single payment or which find payments on installment plan more advantageous might prefer to conduct business with large scale enterprises instead of SMEs or agricultural or husbandry producers. Thus, SMEs which are weakly positioned in the economic market might be under the risk of going through more severe difficulties due to loss of business. Consequently, the regulations introduced to protect SMEs lead to discussions and dissent in the doctrine and these issues must be clarified at once through secondary legislation to be introduced by the date of enforcement of the New TCL. IV. Prohibition of Installment With the aim to protect producers, SMEs and business enterprises and individuals who provide services in return for invoice or equivalent payment demands, against powerful business enterprises highly capable of imposing conditions, under Article 1530, paragraph 8 of the New TCL the legislator 2 The only limitation in terms of interest is introduced for compound interest under the article 8 of the new TCL titled Rate Freedom and Conditions for Compound Interest. 3 Statement of Justification of the Turkish Commercial Law No Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul 2011, Pg: Mayıs

12 Mayıs

13 Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Macaristan IMF Macaristan ın vergi politikalarını eleştirdi IMF, Macaristan tarafından son dönemde yürürlüğe konulan vergi politikalarının ülkenin büyüme olanaklarını kısıtlayan ve yabancı yatırımları engelleyen etkilere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ülkenin bütçe açığının 2012 yılında düşmesi beklense de, 2010 yılında göreve gelen hükümetin yürürlüğe koyduğu tek oranlı gelir vergisi uygulaması ve KDV nin artırılması ile çoğunlukla yabancı şirketlerin faaliyet gösterdiği enerji, perakende ve telekomünikasyon sektörlerinde uygulanan kriz vergileri gibi vergisel değişikliklerin orta vadede ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. IMF Survey Online da yayınlanan bir söyleşide IMF Macaristan Heyeti Başkanı Christoph Rosenberg, yatırımcı ve tüketici güveninin, tahmin edilemez ve ayrımcı olarak algılanan hükümet politikaları nedeniyle olumsuz etkilendiğini açıkladı. Açıklamada, Macaristan ekonomisinin iyileşmesi için gerekli olan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesinde geçmiş yıllara nazaran daha düşük bir performans gösterildiği belirtilerek, asgari ücrette yapılan yüksek oranlı zam ile gelir vergisi ve KDV ile ilgili düzenlemelerin geri alınması da tavsiye edildi. Çin Vergi İdaresi uluslararası şirketlerin transfer fiyatlandırması işlemlerine odaklanıyor 2001 yılında vergi gelirinin yaklaşık 3,8 milyar USD tutarında artışıyla sonuçlanan, vergiden kaçınma ile mücadele girişiminin başarısından esinlenen Devlet Vergi İdaresi (SAT), 2012 yılında uluslararası firmaların kazancına odaklanmayı planlıyor. 25 Şubat tarihli Shangai Securities News haberinde, SAT Uluslararası Vergi Bölümünden adı açıklanmayan bir temsilcisinin açıklamalarına yer verilmiş ve 2012 de ilişkili kişilerle yapılan işlemelerle ilgili vergi denetimlerinin bu işlemlerdeki kar seviyelerine odaklanacağı belirtilmiştir. İlişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlere yönelik beyanlar ile eş zamanlı olarak transfer fiyatlandırması dokümantasyonundan yararlanılarak oluşturulacak bir elektronik veritabanı sayesinde, sektörlerine, bölgelerine ve geçmiş yıllara nazaran düşük kar seviyesi elde edildiği tespit edilen ilişkili kişi işlemleri, vergiden kaçınma şüphesiyle incelemeye alınacak. Şangay da bulunan bir vergi dairesi internet üzerinden yayımladığı bir yazı ile 2011 yılı transfer fiyatlandırması dokümantasyonunda mükelleflerce bulundurulması istenen bazı özellikli bilgiler konusunda mükellefleri bilgilendirdi. Mükellefler aşağıda yer verilen konularda bilgi vermek durumunda olacaklar: Kuruluş tarihinden günümüze kadar elde ettikleri kar seviyeleri, Şirket içerisinde yer alan bölümlerin her birinin fonksiyonları, İlişkili ve ilişkisiz kişilerle gerçekleştirilen işlemler ile ilgili maliyet ve masraf dağılımlarına ait dayanaklar. Sabit kıymet veya gayrimaddi hakların transferi konusunda da ayrı bir transfer fiyatlandırması analizi yapılması gerekecek. SAT, 1 Mart tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek bir kılavuz yayımlayarak, ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlerin beyanı ve eş zamanlı transfer fiyatlandırması dokümantasyonu uygulaması, beyanı, incelenmesi gibi konular hakkında açıklamalar da yapmıştır. Mayıs

14 Fransa Sarkozy, büyük şirketler için yeni bir asgari kazanç vergisi teklifinde bulundu Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yeniden seçilme mücadelesinin bir parçası olarak, büyük şirketlerin tüm dünyada elde ettikleri kar üzerinden alınacak bir asgari kazanç vergisi teklifinde bulundu. 6 Mart tarihinde Fransız televizyonlarına çıkan Sarkozy, CAC- 40 stok endeksinde bulunan Fransız firmalarına getirilecek kazanç vergisi sayesinde 2-3 milyar EUR tutarında vergi geliri yaratılmasının planlandığını söyleyerek tekrar seçilmesi durumunda gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti. Sarkozy nin sözcüsü ise 7 Mart ta yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın ana merkezi Fransa da bulunan 100 kadar şirketi etkileyeceğini belirterek, verginin iki aşamalı olarak uygulanacağını ve vergi anlaşmalarının kabul edilmesiyle, verginin ilk aşamada dünya çapında satışlar üzerinden, ikinci aşamada ise dünya çapında kazançlar üzerinden alınacağını sözlerine ilave etti. Sosyalist Parti nin Cumhurbaşkanı adayı François Hollande ise programı eleştirerek, Sarkozy nin ülkenin en büyük şirketlerinin vergi ödemekten kaçındıklarını ancak son döneminde anladığını ve bu programın 5 yıldır görevde olan bir Cumhurbaşkanı için çok küçük ve çok geç olduğunu belirtmiştir. 22 Nisan ve 6 Mayısta yapılacak seçimlerin anketlerinde Sarkozy nin önünde gözüken Hollande ın, yıllık 1 milyon EUR üzerinde kazanca sahip mükelleflerin % 75 oranında gelir vergisine tabi olması ile ilgili planı, Fransız seçmenlerin çoğunluğundan destek görüyor. İsviçre İsviçre Senatosu expatlara yönelik vergi artışını onayladı İsviçre Senatosu, varlıklı yabancılara yönelik uygulanan, götürü verginin artırılmasına yönelik teklifi onayladı. İsviçre Senatosu tarafından onaylanan düzenleme, İsviçre de ikamet eden ancak burada çalışmayan varlıklı yabancılar için uygulanan gelir vergisi oranının yükseltilmesini sağlayacak. Karar sonucunda kantonlar, söz konusu kişileri dünya çapında kazançları yerine evlerinin kira değeri üzerinden vergileyebilecekler yılından beri yürürlükte olan, mobil ve oldukça varlıklı kişilerin ülkede vergilendirilmesini amaçlayan götürü vergi rejimi, zengin mükelleflerin ödemeleri gerekenden az vergi ödedikleri ile ilgili söylentiler nedeniyle son yıllarda güvenilirliğini kaybetti yılındaki kanton referandumunda aleyhte oy alan rejim ile ilgili olumsuz algının değişmesi için 2011 yılında İsviçre Hükümeti tarafından vergi oranının yükseltilmesi teklif edildi. vergi matrahı ise ödedikleri oda fiyatının 2 ya da 3 katı olacak. İsviçre dışında elde ettikleri gelir CHF (yaklaşık USD) üzerinde olan İsviçre mukimi olmayan kişilerin gelirlerine uygulanacak olan verginin, evli çiftler için uygulanmasında her iki eşin de gerekli koşulları sağlayıp sağlamadıkları dikkate alınacak. Teklif, onay için Ulusal Konsey e gönderildi. Azerbaycan Hükümet ödenemeyen vergi borçlarını azaltıyor Azerbaycan Hükümeti tarafından 6 Mart tarihinde yapılan açıklamaya göre, 2010 ve 2011 yıllarında uygulamaya konan yeni vergi toplama metotları sayesinde, 200 milyon AZN den fazla (yaklaşık 254 milyon USD) geçmiş dönem vergi borcu tahsil edilerek, bakiye borçların % 40 ından fazlası kapandı. Vergi Bakanlığında vergilerin toplanması ile ilgili bölümün başında bulunan Ilkin Veliyev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 2010 yılından itibaren toplanan vergi borçları ile toplam vergi borçlarının 2010 yılında % 20, 2011 yılında % 43,5 oranında azaldığını belirtti. Hükümetin vergi toplamaya yardımcı stratejilerinin arasında; ödemelerin taksitlere bölünüp ertelenmesi, mükelleflere ek süre tanınması ve mükelleflerle vergi uzmanları arasındaki birebir görüşmeler ile uzlaşmaya gidilmesi gibi yöntemler bulunuyor. Kore Yabancı şirketlere daha az vergi denetimi ve daha çok peşin fiyatlandırma anlaşması yapılmasına yönelik destek sözü verildi Güney Kore Vergi İdaresi tarafından 14 Mart tarihinde yapılan açıklamada, yurtdışından daha fazla yatırım çekilebilmesi ve hükümete yönelik kurumsal güvenin artırılması amaçlarıyla, yabancı şirketlere yapılacak denetimlerin azaltılacağı ve peşin fiyatlandırma anlaşması başvurusunda bulunan mükelleflere destek verileceği belirtildi. Ulusal Vergi İdaresi (NTS) Müdür Yardımcısı Kim Moonsoo yabancı şirket yöneticileriyle yapılan toplantıda, 2012 yılında geçen yıla kıyasla çok daha az sayıda vergi denetimi yapılacağını belirterek, yabancı şirketlerin Kore nin ekonomik başarısının önemli faktörlerinden biri olduğunu söyledi. Açıklamada ayrıca, firmaların peşin fiyatlandırma anlaşmaları konusunda desteklenerek, Kore vergi sisteminde çifte vergilendirmenin önüne geçilmesinin sağlanacağı belirtildi. Eyaletler Konseyi tarafından onaylanan teklif ile götürü verginin matrahı, varlıklı yabancılara ait evlerin kira değerinin 5 ila 7 katı üzerinden belirlenecek. Otellerde kalan expatların Mayıs

15 Litvanya 2012 bütçesi ile uygulamaya giren vergisel değişiklikler Litvanya 2012 Yılı Bütçe Kanunu ile küçük işletmelerin gelişimlerinin desteklenmesi ve bütçenin dengelenmesi amaçlarına yönelik, IMF tavsiyeleri ile de paralel olan vergisel değişiklikler yapıldı. 1 Ocak tarihinden itibaren, yıllık cirosu Euro yu aşan şirketlerin KDV mükellefiyeti tesis etme zorunluluğu bulunacak. Bundan önceki uygulamada sınır Euro idi. Ayrıca ısıtma ve sıcak su ile geri kazanımlı ilaçlar üzerinden alınan KDV nin oranı artırıldı. Genel KDV oranı ise % 21 olarak kaldı yılında % 5 oranındaki indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanmak için küçük şirketlerin ortalama olarak en fazla 10 kişi istihdam etmeleri ve ortaklarından hiçbirinin başka bir şirkette % 50 den fazla hisse sahibi olmaması gerekiyor. İngiltere Kurumsal reformlar, transfer fiyatlandırmasına yönelik yeni sorunlar meydana getirebilir HMRC Direktör Yardımcısı ve Transfer Fiyatlandırması ve Uluslararası Şirketler Bölümü Başkanı Peter Steeds tarafından 13 Mart ta Londra da yapılan açıklamada, Patent Box (Patent Kazançlarına Yönelik Vergi Rejimi) ve kontrol edilen yabancı kurumlara yönelik yeni rejimlerin, transfer fiyatlandırması açısından gerek vergi idareleri gerekse özel sektör için sorunlar doğurabileceğine dikkat çekildi. Yıllık Uluslararası Transfer Fiyatlandırması Zirvesi nde konuşan Steeds, ülkenin yeni patent rejiminin detaylarını açıkladı. Patentlerin % 10 luk indirimli oran üzerinden vergilendirilecek olmasına rağmen, gayrimaddi varlıkların satışına atfedilebilen kazançların yeni düzenlemenin kapsamı dışında bırakılacağını belirtti. Taslak halindeki mevzuat, kazançların atfedilmesinde OECD Model Vergi Anlaşması nın 9. maddesi ile OECD nin transfer fiyatlandırması hakkındaki rehberine işaret ediyor. İngiliz şirketleri arasındaki işlemlerin de transfer fiyatlandırması konusuna gireceğine dikkat çeken Steeds, yeni yasanın uygulanmasında transfer fiyatlandırması ile ilgili deneyimlere sahip kişilere ihtiyaç duyulacağını söyledi. Kontrol edilen yabancı kurum kazançlarıyla ilgili yeni rejimler de transfer fiyatlandırmasına yönelik sonuçlar ihtiva ediyor. Yeni düzenlemede, vergilendirilebilir kazancın belirlenmesinde OECD nin sabit işyeri ile ilgili raporunda kullanılan bazı yöntemler bir araya getiriliyor. Steeds ayrıca İngiltere nin Rusya ile iki taraflı bir peşin fiyatlandırma anlaşmasına oldukça sıcak baktığını da sözlerine ekledi. Dünyadan vergi haberleri bölümünde yer alan bilgiler Tax Notes International adlı dergide yer alan makale ve haberlerden derlenmiştir. Mayıs

16 Mayıs

17 Resmi Gazete den... Senem Mallı , 2012/3 Sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de yayımlandı. Bu Tebliğ ile tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğin 6. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (c) bentleri; Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla % 40 ı ABD doları ve/veya euro döviz cinslerinden ve en fazla % 20 si standart altın cinsinden, Kıymetli maden depo hesapları hariç yabancı para yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların % 0 ı standart altın cinsinden, şeklinde değiştirilmiştir. Tebliğ tarihinde yürürlüğe girmiştir , 40 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Bu Tebliğ ile malûl ve engellilere ait taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi istisnası ve kasko sigortası değeri uygulamasında başvuru sahiplerinden istenilen bilgi ve belgeler açıklanmıştır. Tebliğ 30 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir , Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlandı. Bu yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 53. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve Kanunun 241. maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. Bu düzenleme ile, istisnai kıymet uygulamasında tamamlayıcı beyanın süresinde verilmemesinden dolayı zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için öğrenilme tarihi değil serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınarak gecikme faizinin hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır. Gümrük Yönetmeliğinin 171. maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela ve lastik gibi yardımcı maddeler gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilir. Dâhilde işleme izni kapsamında sözlü olarak beyan edilebilecek eşyaya ilişkin kıymet ve/veya miktar Bakanlıkça belirlenir. Dâhilde işleme izni kapsamında sözlü beyan, sözlü olarak beyan edilebilecek eşyanın sadece Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde kullanılabilir. Gümrük Yönetmeliğinin 380. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Geçici ithal edilen eşyanın yurt dışı edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat gereğince ibraz edilmesi gereken uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ya da kiralama kapsamı hava taşıtlarının iadesi için gereken teknik bakım süreci sırasında geçen süreler, işlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak rejimde kalış süresinin hesaplanmasında göz Mayıs

18 önünde bulundurulmaz ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir. Gümrük Yönetmeliğinin 386. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilen ticari kullanıma mahsus taşıtların serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda eşyanın gümrük kıymeti, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde tespit edilecek değerdir. Söz konusu standartlara göre tespit edilecek kıymet, taşıt araçlarının emsal kıymetinden düşük olamaz. Yönetmelik tarihinde yürürlüğe girmiştir , Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6288 Numaralı Kanun Resmi Gazete de yayımlandı. Bu Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu na geçici 29. madde eklenmiştir. Bu madde ile aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yapişlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7. maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projelerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu Kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir , 3 Seri Numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. 2012/2941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Vergi Usul Kanunu nun 13. ve 15. maddeleri çerçevesinde doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanlar ile Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, durumları Vergi Usul Kanunu nun 13. maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 6111 Sayılı Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir , 69 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlandı. Bu Tebliğ de Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar adıyla tanımlanan cihazların taşıması zorunlu özellikler belirlenmektedir. Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından onay için Maliye Bakanlığına teslim edilecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, teknik ve fonksiyonel bakımlardan Gelir İdaresi Başkanlığı nın adresli web sitesinde yayımlanacak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu nda belirtilen özellikleri haiz olması gerekmektedir. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığınca da erişilebilecek özellikleri taşıyacaktır. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda mali hafıza, cihaz şasisine, şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda korumalı olarak sabitlenmiş olacak, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır. Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31 Aralık 2015 tarihini geçmemek üzere, mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir , 117 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Bu Tebliğ de KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade talepleri ile ilgili olarak; KDV tevkifatı uygulanacak hizmet teslimlerinde tevkif edilen tutarın beyan ve indirim usulleri, Tam tevkifat uygulanacak işlemler, Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin esaslar, Tevkifat kapsamındaki teslimlere ilişkin iade ya da matrah değişiklikleri ile ilgili düzeltme işlemleri, KDV iadesi usulleri, hakkında açıklamalar yapılmıştır. Tebliğ tarihinde yürürlüğe girmiştir. 3 seri numaralı Tebliğ ile söz konusu BKK nın uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Mayıs

19 Mayıs

20 No Tarih Sirküler indeks Konu Kurumlar ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı KDV tevkifatının beyan zamanı ve sorumlu sıfatıyla ödenen KDV nin indirimi KDV tevkifat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapıldı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz ların taşıması gereken özelliklere ilişkin açıklama yapıldı Yeni teşvik paketi açıklandı Mücbir sebep kapsamında 6111 Sayılı Kanun a ilişkin taksit sürelerini uzatan BKK nın uygulama esasları açıklandı Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerle ilgili mal teslimleri ve hizmet ifalarına KDV istisnası getirildi İMKB de işlem gören tahvil ve bonoların 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla değerlemesinde esas alınacak borsa rayiçleri YMM üretim tasdik raporlarındaki G.T.İ.P. numaralarının tevsikine ilişkin gümrük genelgesi yayınlandı Malûl ve engellilere ait taşıtlarda MTV istisnası ve kasko sigortası değeri uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı yılında gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecek yurtdışı gündelik tutarları açıklandı İlaç etkin madde ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddelerin KDV oranı % 8 e indirildi Gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 29 Mart 2012 Perşembe akşamına kadar uzatıldı seri numaralı Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ de değişiklik yapılmasına dair 5 seri numaralı Tebliğ yayımlandı Durumları mücbir sebep hali kabul edilen mükelleflerin 6111 Sayılı Kanun kapsamındaki borçlarının taksit süreleri uzatıldı Uluslararası taşımacılık istisnasının kapsamı ve iade için ibrazı gereken belgeler hakkında KDV sirküleri yayınlandı Anayasa Mahkemesinin yatırım indirimindeki % 25 lik sınırın iptaline ilişkin kararı ve sonuçları Türkiye deki vize rejimi uygulamasında yenilik Kira geliri elde eden mükellefler beyannamelerini Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi nden verebilecekler Anayasa Mahkemesi, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 73. maddesinin Anayasa ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi Anayasa Mahkemesi, yatırım indirimindeki % 25 lik sınırın Anayasa ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ de değişiklik yapıldı Alkollü içki ilan ve reklam giderlerinin indirilemeyeceğine ilişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı Kullanım süresi geçen veya kullanılmayacak hale gelen mallara ilişkin yüklenilen KDV ler konusunda Danıştay kararı yılında menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Aralık ayına ilişkin Ba ve Bs formlarının verilme süresi 3 Şubat 2012 tarihine kadar uzatıldı Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması nın Türkiye açısından onay prosedürü tamamlandı. Mayıs

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :03.10.2016 Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim 2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Detaylı

HİZMET İHRACATINDA KDV VE KAZANÇ İSTİSNASI VAT AND EARNING EXCEPTION IN SERVICE EXPORT

HİZMET İHRACATINDA KDV VE KAZANÇ İSTİSNASI VAT AND EARNING EXCEPTION IN SERVICE EXPORT HİZMET İHRACATINDA KDV VE KAZANÇ İSTİSNASI VAT AND EARNING EXCEPTION IN SERVICE EXPORT Kadir Can GÜNEŞ 49 * * ÖZ Hizmet sektörünün vergisel yükünün fazlalığı ileri sürülen sav olmuştur. Esas itibariyle

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler Aynı Kanunun 36 ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1- GENEL BİLGİ Bilindiği üzere, ülkemizde yurtdışında

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : [5/h-2014/21]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : [5/h-2014/21] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 93767041-125[5/h-2014/21]-17 16.03.2016 Konu : Rusya'ya bağlı Özerk Tataristan Cum. Firmaya verilen

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş 08/07/2013 Çınar Bağlan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü, YMM 1- GİRİŞ Mali İdarenin verdiği özelgeleri takip edenler hatırlayacaktır, yurtdışından

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

HİZMET İHRACAT İSTİSNASININ BEYAN DÖNEMİ VE HİZMET BEDELİ DÖVİZLERİN TÜRKİYEYE GETİRİLME ŞARTININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HİZMET İHRACAT İSTİSNASININ BEYAN DÖNEMİ VE HİZMET BEDELİ DÖVİZLERİN TÜRKİYEYE GETİRİLME ŞARTININ DEĞERLENDİRİLMESİ HİZMET İHRACAT İSTİSNASININ BEYAN DÖNEMİ VE HİZMET BEDELİ DÖVİZLERİN TÜRKİYEYE GETİRİLME ŞARTININ DEĞERLENDİRİLMESİ 21 HİZMET İHRACAT İSTİSNASININ BEYAN DÖNEMİ VE HİZMET BEDELİ DÖVİZLERİN TÜRKİYEYE GETİRİLME

Detaylı

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT Eyyup İNCE 24 ÖZ İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI

TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI Teknoloji geliştirme bölgelerinde KDV istisnası Derya Arslan I. Giriş 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 6 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN HİZMETLER KDV DEN İSTİSNADIR; ANCAK BU YASA HÜKMÜ UYGULAN(A)MAMAKTADIR

İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN HİZMETLER KDV DEN İSTİSNADIR; ANCAK BU YASA HÜKMÜ UYGULAN(A)MAMAKTADIR İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN HİZMETLER KDV DEN İSTİSNADIR; ANCAK BU YASA HÜKMÜ UYGULAN(A)MAMAKTADIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 1. KONU Günümüzdeki ekonomik sistemdeki değişimler ve beklentiler ile teknolojide yaşanan gelişmeler, hizmet sektörünün

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 91 SERİ NO LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ BAŞLIK

BAKIŞ MEVZUAT 91 SERİ NO LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ BAŞLIK BAKIŞ MEVZUAT 91 SERİ NO LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ BAŞLIK Sayı 2017/50 ÖZET 91 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 65 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : KDV Uygulamalarına İlişkin

Detaylı

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması 6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler 19.09.2016 /2016-68 /Transfer Fiyatlandırması 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 SİRKÜLER İstanbul, 29.12.2015 Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 Konu: 2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 25.12.2015 tarih

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2014 Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ, VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK BAZI TUTARLAR İLE HADLER VE ORANLARA

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

9 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

9 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 13.10.2009/149 9 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖTV mükellefleri tarafından gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde ÖTV uygulanacaktır. ÖZET : Bu mağazalar tarafından ÖTV'nin konusuna giren malların

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU MEVZUAT TÜRÜ Gider Vergileri Genel Tebliği Taslağı (Seri No:91) AÇIKLAMA Başkanlığımızca hazırlanan 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağında; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 Konu: GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT ĐÇĐNDEN YAPILAN TESLĐMLER, BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN ĐTHALAT VE TESLĐMLER HAKKINDA KDV VE ÖTV SĐRKÜLERLERĐ

Detaylı

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN VERGİ AVANTAJLARI Yukarıdaki damga vergisi oranlarının güncel olduğu dikkate alındığında uyarınca

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2016/34 10/10/2016 Sayın Yetkili; 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ

CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ Ertan AYDOĞAN 18 * ÖZ Yaşamın her alanına sirayet eden cep telefonları ve bilgisayarlar,

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

yapılan isteyen nın Tanımıı Peşin Fiyatlandırma bir takım Anlaşması olarak

yapılan isteyen nın Tanımıı Peşin Fiyatlandırma bir takım Anlaşması olarak Vezin Sirküler 2015-026 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI TASLAK REHBERİ OLUŞTURMAKTADIR. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülüü kazanç dağıtımı

Detaylı

HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 1) HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI İÇİN ARANILAN ŞARTLAR

HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 1) HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI İÇİN ARANILAN ŞARTLAR HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 1) HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI İÇİN ARANILAN ŞARTLAR 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a ve 12/2. Maddeleri ile, yurtdışındaki müşteriler

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Serbest Bölgelerin Kanunu Karşısındaki Durumu İSMAİL BARINIR Eski Hesap Uzmanı Özet Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ İşletmelerin satışlarını artırmak için devamlı olarak çalıştıkları bayi ve alıcılarına belli bir dönemde

Detaylı