T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Fecir ŞENGÖZ ÇELİK Danışman Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı Ankara 2008 i

2 ÖNSÖZ Günümüzde uluslararası özel sermaye, tüm dünyada hız kazanmış, son yirmi yılda ise birbiri ardına finans piyasalarında serbestleşmeye giden gelişmekte olan ülkelere yönelmiştir. Ancak uluslararası sermaye akımlarının bu ülkelerde, büyümeyi finanse etmek, faiz oranlarını düşürmek, finansal araçları çeşitlendirmek gibi kendinden beklenen faydaları sağladığı kuşkuludur. Zira, finans piyasalarının küreselleşmesi ve özellikle bilgi-işlem ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte uluslararası sermayenin artan hareket kabiliyeti, zaman içinde yatırımcılara, daha yüksek riske karşı kâr oranlarını ayarlayabilme imkanı vermiş ve sermaye, spekülatif niteliğe bürünmüştür. Böylece, serbestleşmeyle birlikte spekülatif sermaye hareketlerine de açık hale gelen, ekonomik ve siyasi yapıları farklı bir çok ülke 90 lı yıllar boyunca krizlere sahne olmuştur. Bu durum, finansal serbestleşme ve sermaye kontrolü konularını yeniden gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, zaman içinde hacmi büyüyen, daha spekülatif ve kısa vadeli hale gelen uluslararası sermaye hareketlerinin ekonomik etkileri incelenmeye çalışılmış ve spekülatif sermaye hareketlerine karşı bir öneri olarak Tobin Vergisi incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Uluslararası Sermaye Hareketleri, Spekülasyon, Sıcak Para, Carry Trade, Hedge Fon, Tobin Vergisi ii

3 ABSTRACT Today, net private capital flows picked up speed all over the world and destined to the developing countries in which financial markets have liberalized consecutively. However, international capital flows are unlikely to reap expected benefits such as financing of growth, reducing of interest rates, diversifying of financial instruments. Forasmuch as, globalization of financial markets and delevopments in IT and Communication technologies and the concomitant increasing mobility of international capital flows enabled investors to adjust their profit rate against bigger risks, so capital has worn quite another speculative aspect. Thus, both economically and politically different countries which have become more open to the speculative capital flows via liberalization witnessed crisis during 90s. In this regard, financial liberalization and control of the capital flows have been mooted again. This study tries to explain the economic effects of international capital flows widening and becoming more speculative and short-term. Furthermore, Tobin Tax is analysed as a proposal against speculative capital flows within this study. Key Words: International Capital Flows, Speculation, Hot Money, Carry Trade, Hedge Funds, Tobin Tax iii

4 ÖNSÖZ... i ABSTRACT... iii TABLO VE ŞEKİLLER... vi GRAFİKLER... vii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANSAL SERBESTLEŞME VE SERMAYE HAREKETLERİ ULUSLARARASI FİNANSAL SERBESTLEŞME ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Sınıflandırılması Resmi Sermaye Akımları Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dolaylı Yabancı Yatırımlar Uluslararası Sermayenin Profili İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE FİNANSAL SERBESTLEŞME VE SERMAYE HAREKETLERİ TÜRKİYE DE FİNANSAL SERBESTLEŞME TÜRKİYE DE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PARA VE SERMAYE PİYASALARINDA SPEKÜLASYON ULUSAL VE ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASALARI SPEKÜLASYON ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASALARINDA SPEKÜLASYON SICAK PARA Tanım Türkiye de Sıcak Paranın Gelişimi SICAK PARA, SPEKÜLASYON VE EKONOMİYE ETKİLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN KRİZLERDE SPEKÜLATİF SERMAYENİN YERİ VE ETKİLERİ ve 2001 Krizleri Krizler Sonrası Dönem iv

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI SPEKÜLATİF DÖVİZ VE SERMAYE HAREKETLERİNE ÖRNEKLER CARRY TRADE Şubat 2007 Dalgalanması Mart 2008 Dalgalanması HEDGE FONLAR Hedging ve Hedge Fon Kavramları Hedge Fonların Tarihçesi Hedge Fon Piyasasında Gelişmeler Hedge Fonların Özellikleri Hedge Fonların Kullandıkları Yatırım Stratejileri Hedge Fonlar ve Krizler/ Yaşanmış Örnekler Hedge Fonlarla İlgili Düzenlemeler Dünya da Durum Türkiye de Durum BEŞİNCİ BÖLÜM SPEKÜLATİF HAREKETLERLE BAŞ ETMEDE BİR YÖNTEM: TOBİN VERGİSİ TOBİN VERGİSİ TOBİN VERGİSİNDEN BEKLENENLER TOBİN VERGİSİ ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER SONUÇ KAYNAKÇA v

6 TABLO VE ŞEKİLLER Tablo 1: Finansal Serbestleşmenin Büyümeye Etkisi 8 Tablo 2: Dönemlere Göre Uluslararası Sermayenin Dağılımı 23 Şekil 1: 2002 ve Sonrasında Ekonomik Gelişmeler 44 vi

7 GRAFİKLER Grafik 1 : Yükselen Piyasalara Net Özel Sermaye Girişi 5 Grafik 2 : Ülke Gruplarına Göre Sermaye Akımları 16 Grafik 3 : Dönemlere Göre Sermaye Akımları 17 Grafik 4 : Ortalama Sermaye Girişleri 18 Grafik 5 : Türkiye de Finansal Serbestleşme Sonrası Sermaye Hareketleri 22 Grafik 6 : Türkiye ye Net Sermaye Girişi 22 Grafik 7 : Türkiye ye Giren Sermayenin Dağılımı 23 Grafik 8 : Türkiye de Net Doğrudan Yatırımlar 24 Grafik 9 : Yerleşiklerin Yurtdışı Doğrudan Yatırımlarının Dağılımı 25 Grafik 10 : Yurtdışı Yerleşiklerin Türkiye deki Doğrudan Yatırımları 25 Grafik 11 : Türkiye de Portföy Yatırımları 26 Grafik 12 : Türkiye de Diğer Yatırımlar 27 Grafik 13 : Türkiye de Sıcak Paranın Gelişimi 36 Grafik 14 : Büyüme ve Yabancı Sermaye İlişkisi 39 Grafik 15 : Kısa Vadeli Faiz Oranları 47 Grafik 16 : Küresel Hedge Fonlar 53 Grafik 17 : Coğrafi Kaynağına Göre Hedge Fonlar 54 Grafik 18 : Asya Hedge Fonlarının Aktif Büyüklüğü 55 Grafik 19 : Asya Hedge Fonlarının Aktiflerinin Dağılımı 56 vii

8 GİRİŞ Son yirmi beş yıldır uluslararası özel sermaye hareketleri tüm dünyada hız kazanmış ve önemli miktarlara ulaşmıştır. 90 lı yıllardan itibaren ise Türkiye de dahil bir çok gelişmekte olan ülkenin ardı ardına finansal serbestleşmeye yönelmesi, uluslararası sermaye hareketlerini çekmeyi hedefleyen istikrar programları uygulamaları ve küresel ekonomik konjonktürün gelişmekte olan ülkeler lehine değişmesi, bu ülkeleri uluslararası sermaye hareketlerinin baş aktörü haline getirmiştir. Söz konusu finansal serbestleşme akımının hız kazanmasında neoklasik temelli görüşler önemli rol oynamıştır. Bu görüşlere göre, sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucunda tasarruflar, yurt içi tasarrufları yeterli olmayan gelişmekte olan ülkelere akacak; böylece yabancı sermaye, gelişmekte olan ülkelerde büyüme için bir kaynak olarak kullanılacaktır. Bu süreç, gelişmekte olan ülkelerdeki faiz oranları uluslararası faiz oranına inene kadar devam edecektir. Ayrıca, sermaye hareketlerinin serbestliği, hükümetleri daha disiplinli ve daha piyasa yanlısı politikalar izlemeye zorlayacaktır. Ancak, 1990 lı yıllarda, hem yurt içi finans piyasalarına hem de uluslararası sermaye hareketlerine yönelik serbestleşme politikaları uygulayan Türkiye de dahil bir çok ülkede ciddi krizler yaşanması, bu görüşlerin geçerliliğini tartışmaya açmış, uluslararası sermayenin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri de yoğun olarak tartışılmaya başlanmıştır. Uluslararası sermayenin, neoklasik teorinin öngördüğü şekilde, ülke ekonomilerine yeterince olumlu katkıda bulunmaması; aksine, ülkeleri krize götüren süreçte birincil ya da tetikleyici rol oynamış olmasının temel nedenlerinden biri, kısa vadeli, spekülatif nitelikli olmasıdır. 1

9 Zira, zaman içinde finansal piyasalar artan hızla derinleşirken, reel ekonomi ile finans piyasaları arasındaki makas da giderek açılmıştır. Küreselleşme ve bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte uluslararası sermayenin artan hareket kabiliyeti, yatırımcılara, daha yüksek riske karşın kar oranlarını artırabilme şansı vermiş; böylece, uluslararası sermaye, yapı olarak daha seçici, daha kısa vadeli, daha hareketli, daha tedirgin ve daha spekülatif bir niteliğe kavuşmuştur. Uluslararası sermayeye hazırlıksız ve denetimsiz şekilde hızla açılan ülkeler de, söz konusu spekülatif sermaye hareketlerine açık hale gelmiştir. Gerçekten de, gerek ülke deneyimleri, gerekse iktisat teorisi, spekülatif nitelikli sıcak paranın ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Sıcak paranın beklenmedik bir zamanda ülkeden kaçışı, krizlere neden olmaktadır. Bu ani çıkışların yanı sıra, sıcak paranın kendisi de, ülkenin ekonomik koşullarına ve yapısına göre başlı başına bir istikrarsızlık unsuru olabilmektedir. Bu nedenle iktisat yazınında, bir çok çalışma, spekülatif sermaye hareketlerinin engellenmesi veya ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi amacına yönelik öneriler getirmektedir. Bu öneriler içinde en çok tartışılan ve uygulanabilirlik açısından oldukça elverişli olan kontrol biçimi Tobin Vergisi dir. James Tobin in, ilk kez 1972 yılında dile getirdiği bu öneri, o yıllarda fazla önemsenmemiş olsa da, kısa vadeli sermaye hareketlerinin günlük hacminin trilyon dolarlara ulaştığı günümüzde tekrar önem kazanmış ve son yıllarda ulusal ve uluslararası platformlarda, ciddi biçimde ele alınıp tartışılmaya başlanmıştır. Günümüzde önemli büyüklüklere ulaşan, daha spekülatif ve kısa vadeli hale gelen uluslararası sermaye hareketlerinin ekonomiye etkilerini incelenmeyi ve bu bağlamda bir politika önerisi olarak Tobin Vergisinin uygulanabilirliğini tartışmayı amaçlayan bu çalışmanın birinci bölümünde, gelişmekte olan ülkelerde 90 lı yıllarda hız kazanan uluslararası finansal 2

10 serbestleşme olgusu incelenmektedir. Finansal serbestleşmenin dayandığı neoklasik temeller çerçevesinde uluslararası sermayeden beklenen muhtemel faydalar tartışılmakta; serbestleşme sonrası dönemde uluslararası sermayenin profili çıkarılmaktadır. İkinci bölümde ise, birinci bölümdeki analizin benzeri Türkiye için ortaya konulmaktadır. Bir başka deyişle, Türkiye de finansal serbestleşme süreci ele alınmakta; finansal serbestleşme öncesi ve sonrası dönemde sermaye hareketlerinin miktarı ve kompozisyonu irdelenmektedir. Üçüncü bölümde para ve sermaye piyasaları, sıcak para ve spekülasyon kavramları açıklandıktan sonra, uluslararası spekülatif sermaye hareketlerinin ülke ekonomilerine etkileri tartışılmaktadır. Bu amaçla, uluslararası sermayenin ilgi odağı olan Türkiye nin 1994 ve 2001 yıllarında yaşadığı krizler de, spekülatif sermaye ve sıcak para açısından irdelenmektedir. Bölümde son olarak Türkiye ekonomisinin krizler sonrası dönemdeki gelişmelerine ilişkin bir saptama yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise, para ve sermaye piyasalarında spekülatif hareketler, carry trade ve hedge fonlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Özü itibariyle hem arbitraja dayalı hem de spekülatif nitelikli bir pozisyon stratejisi olan carry trade, son birkaç yıldır dünya piyasalarındaki likiditeyi belirleyen temel stratejilerden biri olması; hedge fonlar ise uyguladıkları saldırgan ve spekülatif stratejiler sonucunda piyasalarda dalgalanmalara ve likidite sıkışıklıklarına yol açmaları ile son yıllarda sıkça gündeme gelmesi nedeniyle incelemeye konu olmuştur. Çalışmanın son bölümde, ilk kez 1972 yılında ortaya atılmış olan, ancak spekülatif sermaye nedeniyle bir çok ülkede yaşanan krizler sonucunda, son yıllarda tekrar gündeme gelen Tobin Vergisi ne değinilmekte; bu verginin olumlu ve olumsuz yanları anlatılmaktadır. 3

11 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANSAL SERBESTLEŞME VE SERMAYE HAREKETLERİ 1.1 ULUSLARARASI FİNANSAL SERBESTLEŞME 90 lı yıllar birçok gelişmekte olan ülke açısından uluslararası finansal serbestleşmenin hız kazandığı bir dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde, gelişmekte olan ülkeler, kaynak yetersizliğine dayanan istikrarsız büyüme oranlarının çözümü olarak uluslararası sermaye hareketlerini çekmeyi hedefleyen istikrar programları uygulamıştır. Bu da uluslararası özel sermaye hareketlerinin başta yükselen piyasalar olmak üzere gelişmekte olan ülkelere yönelmesine ortam hazırlamıştır. Grafik 1 de son 20 yılda yükselen piyasalara yönelen sermaye görülmektedir. 4

12 Uluslararası sermayenin gelişmekte olan ülkelere doğru yönelmesinde küresel ekonomik konjonktürün bu ülkeler lehine olması öncelikli rol oynamıştır. Gelişmiş piyasalardaki fırsatların giderek azalması ve gelişmiş ülkelerin büyüme hızlarının yavaşlaması, dış yatırımcıları yeni pazarlar aramaya yöneltmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu ise liberal ekonomi programlarına geçmiş, yabancı sermaye kısıtlamalarını kaldırmış veya düzenlemiş, özelleştirmelere hız vermiş ve sermaye piyasalarında teknolojiye önemli derecede yatırım yapmıştır. Bu nedenle yatırımcılar, daha dinamik ekonomilere ve daha yüksek büyüme oranlarına sahip olan gelişmekte olan ülkelere yönelmiştir. 1 Ayrıca bu ülkelerde faiz oranlarının diğer ülkelere kıyasla yüksekliği de kısa dönemli sermayenin ülke tercihini belirleyen unsurlar arasında yer almıştır. 1 Erdem Sağlamer, Dolaylı Yabancı Sermaye Yatırımları ve Dış Yatırımcıların Türk Sermaye Piyasasına Çekilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2003 s.48 5

13 1990 lardan sonra uluslararası finansal serbestleşmenin yaygınlaşmasında özellikle neoklasik temelli görüşler rol oynamıştır. Finansal serbestleşmeyi destekleyen bu görüşlerin temelinde tüm dünyada yatırımdan elde edilen kazanç eşitlenene, bir başka deyişle gelişmekte olan ülkelerdeki faiz oranları, uluslararası faiz oranı düzeyine inene kadar sermayenin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere akacağı düşüncesi yatmaktadır. Zira uluslararası sermaye piyasaları, küresel tasarrufları, nerede olursa olsun en üretken yerlerde değerlendirir ve bunun için belirsizlikleri azaltacak bilgiyi sağlar. Dolayısıyla finansal piyasalar etkin çalışır, tasarruflar küresel ölçekte dağılır ve faiz oranları ile yatırımların getiri oranları eşitlenir. Finansal serbestleşme taraftarı bu görüşlere göre ayrıca, finansal piyasalar finansal araçları artırır, kredi maliyetlerini düşürerek yatırımlar için kullanılacak kaynakları çoğaltır. Özellikle sermaye kıtlığı çeken gelişmekte olan ülkeler bu vesileyle sermayeye kavuşur ve büyüme hızları artar. Bu düşünceden hareketle yabancı sermayenin, gelişmekte olan ülkelerin büyümelerinde kaynak teşkil edeceği görüşü 90 lı yıllarda yaygınlık kazanmıştır. Bu dönemde IMF ve Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkelere önerilen ekonomik programlar da bu düşünceyi yansıtmaktadır. Uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleşmesini savunanların bir diğer argümanı ise, uluslararası sermaye piyasası yatırımcılarının herhangi bir ülkedeki politika uygulamalarına anında tepki vererek, kötü politikaların cezalandırılmasına ve iyi politikaların ödüllendirilmesine olanak sağlayacağıdır. Dolayısıyla sermaye hareketlerinin serbestliği, hükümetleri daha disiplinli ve daha piyasa yanlısı politikalar izlemeye zorlayacaktır. 2 2 Nurhan Yentürk, Körlerin Yürüyüşü-Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler, 2. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim 2005, s

14 Ancak, 1990 lı yıllarda, bu ülkelerin birçoğu oldukça ciddi ekonomik ve mali krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu ülkelerin aynı dönemlerde hem yurt içi mali piyasalarına hem de uluslararası sermaye hareketlerine yönelik serbestleşme politikaları uygulamaları, bu politikaların krizlerle ilişkisi olabileceği düşüncesini yaygınlaştırmış; uluslararası sermaye hareketlerinin serbest bırakılması taraftarı olan neoklasik görüşlerin geçerliliği de tartışılmaya başlanmıştır. Uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesine getirilen temel eleştirilerin başında finansal piyasaların etkin çalıştığı varsayımının geçersizliği gelmektedir. Günümüz koşullarında özellikle gelişmekte olan ülkelerde finans piyasaları etkin çalışmadığı gibi tasarruf ve yatırımlardan da bağımsız hareket etmektedir. Finans piyasaları artan hızla derinleşirken, reel ekonomi ile finans piyasaları arasındaki makas giderek açılmıştır. Bir diğer eleştiri ise söz konusu hareketlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerin makro ekonomik dengelerini olumsuz etkileyebileceği yönündedir. Zira, gelişmekte olan ülkelerde mali piyasalar sığ olup, sermaye hareketleri serbestleştirilmeden önce ekonomik ve hukuki alt yapının hazırlanmış olması gerekir. Ancak, 1990 larda görülen hızlı serbestleşme akımı sırasında bu şartların Türkiye de dahil olmak üzere çoğu gelişmekte olan ülkede tam anlamıyla sağlanamamış olduğu açıktır. Bu durum da söz konusu ülkelerde yaşanan krizleri derinleştirmiştir. Ayrıca, büyüme amacıyla uluslararası sermayeye kapılarını açan gelişmekte olan ülkelerde, kısa vadeli sermaye akımlarının kesilmesi ve sermaye çıkışlarının yaşanması sonucu, mali krizler meydana gelmekte ve bu ülkelerin eskisinden daha fazla finansal kaynağa ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Finansal serbestleşme ile büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik çalışmalarda da birbirinden farklı sonuçlara ulaşılması, uluslararası 7

15 finansal serbestleşmenin büyümeye yol açacağı görüşünü zayıflatmıştır. Bir başka deyişle, büyüme ile ülkenin dışa açık olması arasındaki bağlantı konusunda tam bir fikir birliği oluşmamıştır. Söz konusu çalışmalar Tablo1 de özetlenmiştir. Tablo 1: Finansal Serbestleşmenin Büyümeye Etkisi Çalışma İncelenen Ülke Sayısı İncelenen Dönem Büyümeye Etkisi King ve Levine (1993) pozitif Levine (1997) pozitif Rajan ve Zingals (1998) pozitif Beck,Levine ve Loayza (2000) pozitif Edison (2004) pozitif Carmignani ve Chowdhury (2005) pozitif Alesina, Grilli ve Milesi-Ferretti (1994) etkisiz Grilli ve Milesi-Feretti (1995) etkisiz Ouinn (1997) Pozitif Kraay (1998) etkisiz/her iki yönde Rodrik (1998) etkisiz Klein ve Olivei (2000) pozitif Chanda (2001) her iki yönde Arteta, Eichengreen ve Wyplosz (2001) her iki yönde Bekaert, Harvey ve Lundblad (2001) pozitif Edwards (2001) 'ler fakir ülkelerde etkisiz O'Donnell (2001) etkisiz/her iki yönde Resien ve Soto (2001) her iki yönde Edison, Klein, Ricci ve Slok (2002) her iki yönde Edison, Levine, Ricci ve Slok (2002) etkisiz Kaynak: IMF Course on Financial Programming and Policies,Turkey, Şubat 2008 ve Maliye Dergisi, sayı 153, Temmuz-Aralık 2007 Son olarak, gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının artması her zaman faiz oranlarını düşürmemekte ve ülkelerarası yatırım oranlarının 8

16 yakınsaması söz konusu olamamaktadır. Hatta, özellikle yurt içine sermaye akışındaki aşırılık, kamu açığı ve kamu faiz ödemelerinin büyümesiyle ilişkili olarak faiz oranlarını yükseltmektedir. 3 Sonuçta, kamu tasarruflarında azalma ve dış borç stokunda artışla birlikte faiz oranları tekrar artmaktadır. Borç ödemek için tekrar borçlanma şeklinde özetlenebilecek olan bu döngü, özellikle sermaye akımlarını cari harcamaları artırma amacıyla kullanan gelişmekte olan ülkelerde daha güçlü olarak ortaya çıkmaktadır. Faiz oranlarındaki artışın bir başka sebebi ise gelişmekte olan ülkelere sermaye girişinin, esasen rantiyerlerin spekülatif hareketlerinden etkilenmesidir. Spekülatif hareketler reel yatırım fırsatlarından çok, kısa vadeli kazançlara yöneldiklerinden, yatırımın farklı ülkelerdeki getiri oranları arasındaki fark azalmamaktadır. 4 Finansal serbestleşmeyle birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye akımlarının yönü ve düzeyi üzerinde, sermaye çeken ülkedeki genel makroekonomik durum, siyasi istikrar, döviz kuru rejimi, kambiyo rejimi, faiz oranları, finansal piyasaların yapısı gibi bir takım faktörler etkili olmaktadır. Ülkenin iç koşulları kadar global likiditenin durumu ve uluslararası yatırımcının risk iştahındaki değişmeler de sermaye hareketlerinin miktarını belirlemektedir. Ayrıca uluslararası entegrasyonlara üyelikler veya uluslararası anlaşmalara imza atılması, ülke riskini azaltmakta ve yatırımcılara, uygulanacak ekonomi politikalarının kararlılığı konusunda pozitif bir sinyal göndererek sermaye hareketlerinin yönü ve miktarında rol oynamaktadır. 3 Yentürk, a.g.e., s Yentürk, a.g.e.,s

17 1.2 ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Sınıflandırılması Uluslararası sermaye hareketleri literatürde çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi sunumu kapsamında yapılan sınıflandırmaya göre uluslararası sermaye hareketleri, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlardan oluşmaktadır. Bununla birlikte Avrupa Birliği direktiflerinde de bu konuya ilişkin resmi bir tanım yer almıştır. Söz konusu 1988/361/EEC sayılı direktife göre uluslararası sermaye hareketleri şu şekilde sınıflandırmıştır: 5 1- Dolaysız yatırımlar 2- Gayrımenkul yatırımları. 3- Normal olarak sermaye piyasasında işlem gören senetlere ilişkin transferler. 4- Kollektif yatırım şirketleri katılma belgelerine ilişkin transferler. 5- Normal olarak para piyasasında işlem gören senetler ve diğer araçlara ilişkin transferler. 6- Finansal kurumlardaki cari ve mevduat hesaplarına ilişkin işlemler. 7- Toplulukta oturan bir kişinin taraf olduğu ticari işlemlere veya hizmet edimine ilişkin krediler. 8- Ticari ikraz ve krediler. 9- Teminat mektupları, diğer garantiler ve rehinat 10- Sigorta sözleşmelerinin ifasına ilişkin transferler. 11- Kişisel sermaye hareketleri. 12- Mali kıymetlerin fiziki ithal ve ihracı. 5 Council Directive of 24 June 1988 for the Implementation of Article 67 of the Treaty (88/361/EEC) (Erişim) &model=guichett&lg=en 10

18 13- Diğer sermaye hareketleri. Bu çalışmada ise uluslararası sermaye hareketleri, temel olarak ödemeler dengesi sunumunda yer alan tasnife uygun olmakla birlikte, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: 1- Resmi Sermaye Akımları 2- Doğrudan Yabancı Yatırımlar 3- Dolaylı Yabancı Yatırımlar Resmi Sermaye Akımları Uluslararası resmi sermaye akımları kredi ve hibe şeklinde, ekonomik kalkınma amaçlı olarak ülkeye giren yabancı kaynaklı fonlardır. Krediler, vadesi olan ve faiziyle birlikte geri ödenen fonlarken, hibeler bağış niteliğindeki fonlardır. Resmi sermaye akımları içinde hibelerin payı göreceli olarak düşük olduğundan resmi sermaye hareketi olarak öncelikle krediler anlaşılmaktadır. Uluslararası resmi sermaye akımları ekonomik kalkınma amacı ile verildikleri için bunlara dış yardım da denilmektedir Doğrudan Yabancı Yatırımlar Doğrudan yabancı yatırım bir ülkede bir firmayı satın almak, yeni kurulan bir şirket için kuruluş sermayesi sağlamak veya mevcut bir şirketin sermayesini arttırmak yoluyla o ülkede bulunan şirketler tarafından diğer bir ülkede bulunan şirketlere yapılan ve kendisiyle birlikte teknoloji, işletmecilik bilgisi ve yatırımcının kontrol yetkisini de beraberinde getiren yatırımdır. Bu niteliğinden hareketle, bir ekonomide yerleşik bir kuruluşun bir başka 6 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Teori Politika ve Uygulama, 14. baskı, İstanbul, 2001, s

19 ekonomide yerleşik bir şirkette uzun vadeli ve kalıcı yatırım yapmak, yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla, şirket hisselerinin yüzde 10 unu aşan miktarda yaptığı yatırım doğrudan yatırım sayılmaktadır. 7 Doğrudan yabancı yatırımlar, diğer uluslararası sermaye hareketlerinden farklı olarak sadece sermaye değil, marka, teknoloji, üretim faktörü, işletmecilik bilgisi, know-how gibi maddi ve maddi olmayan çeşitli varlıkların transferini de içerir. Ayrıca bu yatırımlar, yatırımcıya yatırımını yönetme ve kontrol etme yetkisi verir. Zira yatırımcı yurt dışındaki işletmenin mülkiyetine kısmen veya tamamen sahiptir. Bu durum, doğrudan yatırımları portföy yatırımlarından ayıran en temel özelliktir. Doğrudan yatırımlar gittikleri ülkede sermaye miktarını artırmanın yanı sıra, istihdam yaratmakta ve piyasada rekabeti artırarak yerli ekonomiye dinamizm kazandırmaktadır. Ayrıca yatırımcı, sermaye ile birlikte işletmecilik bilgisi ve teknoloji gibi faktörleri de getirdiğinden, ev sahibi ülkenin teknoloji birikimine de katkıda bulunmaktadır. Söz konusu yatırımlar, özellikleri gereği çoğunlukla çok uluslu şirketler tarafından yapılır. Her ne kadar bir özel kişinin yurt dışında bir üretim tesisi kurması veya satın alması düşünülebilirse de, asıl olarak bu yatırımları gerçekleştirenler çok uluslu şirketlerdir. Ana merkezin denetimi altında yurt dışında faaliyet gösteren işletmeye yabancı sermaye şirketi, bağlı şirket, şube, yavru şirket gibi isimler verilmektedir. Yavru şirket genellikle ana şirketin elindeki teknoloji, ticari sırlar, yönetim bilgileri, ticaret ünvanı ve benzeri kolaylıklardan yaralanır. Karşılığında ise ona kısmen ya da tamamen, kazanılan karı, hammaddeyi, yarı işlenmiş veya mamul malları aktarır. 8 7 Ödemeler Dengesi İstatistikleri Tanım ve İlkeleri ile Türkiye Uygulaması, s.17. (Erişim) 8 Seyidoğlu, a.g.e., s

20 Avrupa Birliğinin 1988/361/EEC sayılı sözkonusu direktifinde doğrudan yatırımlar da tanımlanmıştır. Buna göre, doğrudan yatırımlar, dört ana kategoriye ayrılmaktadır: 9 1-Tümüyle sermaye sağlayan şahsa ait şubeler açmak, bunları genişletilmek veya yeni firmalar kurmak ve mevcut firmaları bütünüyle satın almak, 2- Kalıcı ekonomik bağlar oluşturmak veya sürdürmek amacıyla yeni veya mevcut bir firmaya iştirak etmek, 3- Kalıcı ekonomik bağlar oluşturmak veya sürdürmek amacıyla uzun vadeli kredi açmak, 4- Mali kurumların kalıcı ekonomik ilişkiler kurmak ya da sürdürmek amacıyla açtıkları krediler. Tanımdan yola çıkarak doğrudan yatırımları portföy yatırımlarından ayıran temel özelliğin kalıcı ekonomik bağlar oluşturmak/yatırımlar yapmak amacı olduğu öne sürülebilir. Ortak girişimler, şirketler arası birleşmeler ve stratejik iş birlikleri de doğrudan yabancı sermaye yatırımı içinde yer almaktadır. Bütün bu girişim türlerindeki ortak noktanın yine kalıcı ekonomik bağ oluşturmak veya sürdürmek olduğu açıktır Dolaylı Yabancı Yatırımlar Dolaylı yabancı yatırımlar, portföy yatırımları, türev araçlara yapılan yatırımlar, ticari ve nakdi krediler gibi sermaye hareketlerini içermektedir. 9 (Erişim) lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!celexnumdoc&numdoc=31988l0361&model=gui chett&lg=en 13

21 Kısaca menkul değerlere yapılan yatırımlar olarak tanımlanan portföy yatırımları, genellikle devlet ya da özel kuruluşların bono ve tahvilleri ile hisse senedi ve diğer para piyasası araçlarını içermekteyse de 10 dolaylı yabancı yatırımların bir çok kaynakta portföy yatırımları ile aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Finansal türevler ise, bir dayanak varlığın değerine bağlı ancak bu dayanak varlıktan bağımsız olarak alım-satımı yapılan finansal araçlardır. Türev işlemler, ileri bir tarihte yapılacak alım-satımın şartlarını bugünden belirleyen ve tarafları hukuki olarak bağlayan sözleşmeler ile gerçekleştirilir. 11 Bu piyasalarda alım satımı yapılan enstrümanların türev ürünler olarak adlandırılmasının nedeni, söz konusu finansal enstrümanların nakit piyasalarda işlem gören hisse senedi, tahvil gibi temel yatırım araçları kullanılarak oluşturulması; değerlerinin, dayandıkları nakit piyasada işlem gören temel yatırım araçlarının değerlerinden türetilmiş olmasıdır. 12 Türev işlemler, esasen vadeli işlemler (future) ve opsiyon sözleşmelerinden oluşsa da swap ve forward işlemleri de türev araçlar olarak işlem görmektedir. Türev piyasaların temelini oluşturan future ve opsiyon işlemleri çoğunlukla organize borsalarda yapılmakta, bunun doğal bir sonucu olarak da, vade, sözleşme büyüklüğü, alınacak teminatlar, fiyat adımları gibi işlem kriterleri ilgili borsalar tarafından belirlenmektedir. Organize borsalarda işlem gören future ve opsiyon sözleşmelerinin standartlaştırılmasının en önemli nedeni piyasanın likit olmasını sağlamaktır. Swap ve forward işlemleri ise tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilmektedir. 10 Ödemeler Dengesi İstatistikleri Tanım ve İlkeleri ile Türkiye Uygulaması, s.7. (Erişim) 11 Ödemeler Dengesi İstatistikleri Tanım ve İlkeleri ile Türkiye Uygulaması, s.8. (Erişim) 12 Yücel Ayrıçay, Türev Piyasaların Gelişmekte Olan Piyasalara Olası Etkileri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003/1, s.2. 14

22 Korunma, spekülasyon ve arbitraj amacıyla alıp satılan ve günümüzde giderek talebi artan türev araçlar, bankalar, aracı kurumlar, yatırım fonları, finansal olmayan şirketler ve bireysel yatırımcılar gibi çok geniş bir kesim tarafından kullanılmaktadır. Türev araçlar, geleneksel yatırım araçlarının sunamadığı bazı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin başında geleneksek piyasalarda yatırım için kullanılmayan emtianın, bu piyasalarda bir yatırım aracı olarak kullanılması gelmektedir. Örneğin, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında işlem gören Egepamuk ve Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleriyle üretici, sanayici ve tüccarlar spot piyasadaki fiyat dalgalanmalarından kendilerini korumak üzere önemli bir risk yönetim aracına kavuştuğu gibi aynı zamanda finansal alanda faaliyet gösteren kurumlar da yeni bir yatırım aracını portföylerine eklemektedir. Böylelikle pamuk ve buğday sadece tarım ürünü olmaktan çıkarak bir yatırım aracına dönüşmektedir. Türev araçların bir başka özelliği ise, geleneksel yatırım araçlarında bulunmayan yatırım şekillerinin türev piyasalarda söz konusu olabilmesidir. Örneğin Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında İMKB 30 ve İMKB 100 Vadeli İşlem Sözleşmeleriyle yatırımcılar herhangi bir hisse senedine değil de, İMKB 30 ve İMKB 100 endekslerine yatırım yapma fırsatına kavuşmaktadır. Yatırımcılar endeksin yukarı gitmesi beklentisi karşısında uzun pozisyon alabilecekleri gibi aynı zamanda endeksin aşağı yönlü hareketi için de kısa pozisyon alarak kar elde edebilmektedir. Son olarak, türev piyasalarda işlem maliyetleri de geleneksel piyasalardan daha düşük olabilmektedir. Portföy yatırımları ve türev araçların dışındaki ticari ve nakdi krediler, banka mevduatları, bankaların yurtdışı muhabirleri nezdindeki döviz varlıkları da dolaylı yabancı sermaye grubuna girmektedir. 15

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ KRİZLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ Zübeyir TURAN 1 ÖZET Kriz, sosyal bilimciler

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S Teori - Uygulama - Mevzuat Ömer Çak c Mehmet Ceylan Yay n No: 301 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI *

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * Dr. Başak Işıl ÇETĐN Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü ÖZET Finansal krizler

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı