Kontrolör ve anketörlerin dikkat etmesi gereken genel hususlar Kontrolörlerin alan çalışmasındaki görevleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.2.5.1. Kontrolör ve anketörlerin dikkat etmesi gereken genel hususlar 23 3.2.5.2. Kontrolörlerin alan çalışmasındaki görevleri 24 3.2.5.3."

Transkript

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU OCAK 2007

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ Amaç Yasal Dayanak Kapsam Genel Süreçler Numaralama çalışması ve UAVT nın oluşturulması UAVT nın kontrolü İkamet adreslerinin belirlenmesine yönelik alan uygulaması Adresler ile T.C. kimlik numaralarının eşleştirilmesi Muhtarlık askı süreci Sistemin güncelliğinin sağlanması Sistemin Getirdiği Yenilikler ALAN ORGANİZASYONU İl ve İlçe Yürütme Komiteleri Kayıt Büroları Veri Giriş Büroları İKAMET ADRESLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ALAN ÇALIŞMASININ SÜREÇLERİ Alan Uygulama Yöntemi Kayıt Bölgelerinin Oluşturulması Bilgi Formlarında Kullanılacak Etiketlerin Hazırlanması Bilgi Formunun Uygulanması Veri Giriş Süreci Çalışmada Görev Alacak Personelin Sorumlulukları TÜİK sorumlularının görevleri Kayıt büro sorumlularının görevleri Muhtarların görevleri Belediye elemanlarının görevleri Kontrolör ve anketörlerin görevleri 23 1

3 Kontrolör ve anketörlerin dikkat etmesi gereken genel hususlar Kontrolörlerin alan çalışmasındaki görevleri Anketörlerin alan çalışmasındaki görevleri Veri giriş merkezi sorumlularının görevleri Veri giriş elemanlarının görevleri HANEHALKI VE KURUMSAL YERLER BİLGİ FORMLARININ AÇIKLAMASI Tanım ve Kavramlar Hanehalkı ve Kurumsal Yerlerde İkamet Eden Kişilerin Belirlenmesi Bilgi Formları Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hanehalkı bilgi formu Kurumsal yerler bilgi formu Bilgi formu doldurulurken yapılan yazım hatalarının düzeltilmesi ALAN UYGULAMASINDA KULLANILAN DİĞER FORMLARIN AÇIKLAMASI Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu (FORM C) Kontrolör İş Takip Formu (FORM D) Kayıt Büro Sorumlusu İş Takip Formu (FORM E) Veri Giriş Merkezi Sorumlusu İş Takip Formu (FORM F) Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi (FORM G) 59 EKLER EK 1. Alan Uygulamasının Organizasyon Yapısına İlişkin Şema 61 EK 2. Alan Uygulamasına İlişkin Tüm Süreçlere Ait İş Akış Şeması 62 EK 3. Örnek Doldurulmuş Hanehalkı Bilgi Formu 68 EK 4. Kurumsal Yerler Bilgi Formu 72 EK 5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu 76 EK 6. Kontrolör İş Takip Formu 78 EK 7. Kayıt Büro Sorumlusu İş Takip Formu 79 EK 8. Veri Giriş Merkezi Sorumlusu İş Takip Formu 80 EK 9. Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi 81 EK 10. Hanehalkı Mektubu 82 EK 11. Göçebe ve Evsizler İçin Kullanılacak Etiket 83 2

4 GİRİŞ Kamu hizmetlerinin doğru olarak planlanması ve tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından eşgüdümlü yürütülmesi, devletin tüm vatandaşlarının temel bilgilerine anında ulaşabilmesi ile mümkündür. Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve vatandaşlık gibi bilgiler, kişilerin ikamet adresleri ile kişisel tanıtım numaralarını içeren güvenilir nüfus kayıt sistemlerinin kurulmasıyla güncel olarak elde edilebilmektedir. Bununla birlikte, ülkedeki insan kaynağının her yönüyle değerlendirilerek toplumun gelişme potansiyelinin ortaya çıkarılması, gelişmişlik hedeflerine yönelik kalkınma planlarının yapılıp politikaların üretilebilmesi için nüfusun nitelik ve niceliğinin bilinmesi gerekmektedir. Nüfusumuzla ilgili bilgilerin, sadece on yılda bir yapılan nüfus sayımlarından derlenmesi nedeniyle, kamu hizmetlerinin plan ve programlarının oluşturulmasında önemli bilgi eksikliği yaşanmaktadır. Ülkemizde aile kütüklerinin bilgisayar ortamında tutulduğu Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) 1, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli temel bilgiler bulunmaktadır. Ancak, bu sistemde ikamet adresinin olmayışı en büyük eksikliktir. Bu bilgi eksikliği nedeniyle, birçok kurumda kişilerin doğru ikamet adresi olmadığından vatandaşa yönelik hizmetler eşgüdümlü yürütülememektedir. Nüfusun ikamet adresleri bilinmediğinden yerleşim yerlerinin güncel nüfuslarına da ulaşılamamaktadır. Ayrıca, ülkemizde yaşayan kişilerin adresleri ile ilgili bilgilerin (elektrik, su, telefon, emlak vergisi vb. kayıtlar) farklı kurumlar tarafından ayrı veri tabanlarında tutulması, adres ve numaralama işlemlerinde ortak bir standardın olmaması nedeniyle, kişilerin kimlik bilgileri ile ikamet adreslerinin tutarsız olduğu görülmektedir. Yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla 25/04/2006 tarihinde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu çıkartılmış ve kanun gereği ülkemizde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurma çalışmalarına başlanmıştır. 1 MERNİS Projesi, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, tüm nüfus kütük bilgilerinin elektronik ortama aktarılmasını ve nüfus bilgilerinde meydana gelen her türlü değişikliğin (doğum, ölüm, evlenme, boşanma, vatandaşlık vb.) 923 merkezden (ilçe nüfus müdürlüklerinden) anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir projedir. 3

5 Bu sistem ile yerleşim yeri bazında nüfusun büyüklüğü ve nitelikleri hakkında güncel bilgiler elde edilecek, adres ve nüfusun tek bir merkezden takibi sağlanacak, ulusal düzeyde adreslerde standart geliştirilerek kaynak israfı önlenecek ve böylece insan gücü ve zaman tasarrufu ile kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanacaktır Amaç Bu çalışmanın amacı, ülkemizde tüm adres bilgilerinin kaydedildiği bir Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) oluşturulması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikamet adreslerinin tespit edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu adreslerin T.C. kimlik numaraları yardımıyla MERNİS veri tabanındaki nüfus kütükleri ile eşleştirilmesidir. Böylece ülkemizdeki tüm yerleşim yerlerinde bulunan bütün yapıların güncel adresleri ile bu adreslerde ikamet eden kişiler hakkında bilgiye ulaşılabilecektir Yasal Dayanak Bu çalışmanın yasal dayanağını; Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye İstatistik Kanunu nun ilgili hükümleri de uygulanmaktadır. a Nüfus Hizmetleri Kanunu Adrese dayalı bir nüfus kayıt sisteminin kurulmasına ilişkin yasal düzenleme Nüfus Hizmetleri Kanunu ile getirilmiştir. Bu kanun ile Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü ne aşağıdaki görevler verilmiştir: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğin hazırlanması, Belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerlerinde belediyeler, belediye teşkilatı bulunmayan yerleşim yerlerinde ise il özel idareleri tarafından Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun numaralama çalışması yapılması, Numaralama çalışması tamamlanan yerlerde bu adreslerin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından UAVT na işlenmesi, 4

6 Türkiye İstatistik Kurumu ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından numaralama çalışmasının alanda kontrol edilmesi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, ülkemizde ikamet eden kişilerin adreslerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaraları, yabancı ülke vatandaşları için ise pasaport numaraları ile eşleştirilmesi, İkamet adreslerinin mahalle/köy muhtarlıklarında askıya çıkartılarak kontrol edilmesidir. Bu kanun gereği oluşturulacak ADNKS nin genel yapısı aşağıdaki şemada verilmiştir. MER NİS Ulusal Adres Veri Tabanı Türkiye de yaşayan yabancı uyruklu kişiler T.C. Kimlik No ile Ulusal Adres Veri Tabanının EŞLEŞTİRİLMESİ Türkiye de yaşayan yabancı uyru klu kişiler ile Ulusal Adres Veri Tabanının EŞLEŞTİRİLMESİ Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşları ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ Ulusal Adres Veri Tabanı ile Türkiye de ikamet eden kişilerin ikamet adreslerine ilişkin veri tabanı, bu çalışma tamamlandığında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ne devredilecektir. b Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ADNKS nin birinci basamağı numaralama çalışmasıdır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, 5

7 belediye teşkilatı olan ve olmayan yerler için numaralama çalışmasının ülke genelinde nasıl yapılacağının esas ve usullerini belirleyecek bir adres ve numaralama yönetmeliği hazırlanmıştır. 31 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan sayılı Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, belediye teşkilatı bulanan yerlerde ve belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde; binaların numaralanmasının nasıl yapılacağı, cadde, sokak veya kümelerde isim ve numaraların hangi esaslara göre verileceği, sokakların yönünün tayini, ad ve numara levhalarının hazırlanması, bu levhaların nerelere konulacağı, binalarda iç kapı numaralarının verilmesi ve numaralama işlerinin kontrolü gibi konularda yapılacak işleri bir kurala bağlamıştır Kapsam ADNKS nde ülke sınırları içinde yaşayan tüm kişiler kapsanacaktır. Bu çalışma ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikamet adreslerinin derlenmesi ve bu adreslerin MERNİS veri tabanındaki nüfus kütük bilgileri ile eşleştirilmesi sağlanacaktır. ADNKS nin kapsamını; Hanelerde yaşayan kişiler, Hanehalkı teşkil etmeyen kurumsal yerlerde kalan kişiler, Göçebeler, Evsizler, Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler oluşturmaktadır. Yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise kapsama dahil edilmemektedir. 6

8 ADNKS nin Kapsamı Türkiye de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler En az 6 ay süre ile Türkiye de ikamet eden veya en az 6 ay süre ile Türkiye ye kalmak niyetiyle gelen yabancılar Hanehalkı Kurumsal Göçebeler Evsizler nüfusu nüfus Hanelerde (kurumsal yerler dışında) sürekli ikamet eden kişiler Hanelerde sürekli olarak ikamet eden ancak seyahat, iş gezisi, kısa süreli eğitim vb. nedenlerle geçici olarak yerleşim yeri dışında/yurtdışında bulunan kişiler Huzurevi/bakımevi Çocuk yuvası/ yetiştirme yurdu Cezaevi/tutukevi Öğrenci yurdu Askeri birlik, kışla vb. yerlerde kalan kişiler Yılın hiçbir mevsiminde kalıcı ikametgahları bulunmayan, mevsimlere ve hava koşullarına göre devamlı yer değiştiren veya işleri gereği devamlı hareket halinde olan kişiler Herhangi bir ikamet adresleri olmayan, sokak, park vb. yerlerde kalan kişiler 7

9 1.4. Genel Süreçler ADNKS ni oluşturma çalışmaları 6 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar şematik olarak aşağıda verilmiştir. Sistemin güncelliğinin sağlanması Numaralama Çalışması ve Ulusal Adres Veri Tabanının oluşturulması Ulusal Adres Veri Tabanının kontrolü Muhtarlık askı süreci Adresler ile TC kimlik no eşleştirilmesi İkamet adreslerinin belirlenmesine yönelik alan uygulaması Numaralama çalışması ve UAVT nın oluşturulması UAVT nın kaynağını oluşturan numaralama çalışması, belediyesi olan yerlerde belediyeler, belediyesi olmayan yerlerde ise il özel idareleri tarafından, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nün denetimiyle yapılmıştır. UAVT nın altyapı çalışmaları, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bünyesinde tamamlanarak veri tabanı oluşturulmuştur UAVT nın kontrolü ADNKS bilgi formlarının alan uygulamasından önce, UAVT ndaki tüm adreslerin alanda bire bir kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrollerde tespit edilen hatalı, ulaşılamayan ve UAVT nda olmayan adresler, kayıt bürosunda görevli belediye personeline bildirilecek, söz konusu sorunlar, fiilen alanda giderilip UAVT na işlenecektir. Bu çalışmayla, UAVT ile alandaki adreslerin bire bir aynı olması sağlanacak, ardından bilgi formlarının alan uygulamasına başlanacaktır. 8

10 1.4.3 İkamet adreslerinin belir lenmesine yönelik alan uygulaması Numaralama çalışması tamamlanan yerlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan adres ve numaralama kontrolünden sonra, UAVT ndaki adreslerde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşlarının belirlenmesi amacıyla TÜİK tarafından alan uygulaması yapılacaktır. Bu amaçla, numaralama aşaması tamamlanan yerleşim yerlerindeki bütün adresler (haneler ve kurumsal yerler), anketörler tarafından tek tek ziyaret edilerek, bu adreslerde ikamet eden bireylerin kimlik bilgileri ve bazı niteliklerine ilişkin bilgileri içeren form uygulanacaktır Adresler ile T.C. kimlik numaralarının eşleştirilmesi Uygulama sırasında UAVT na dayalı olarak alanda tespit edilen ikamet adres bilgileri, MERNİS kayıtları ile T.C. kimlik numarası esasına göre TÜİK tarafından geliştirilen web tabanlı bir program aracılığı ile elektronik ortamda eşleştirilecektir. Alan taraması sırasında tespit edilen ve Türkiye de ikamet eden yabancılar ile ilgili olarak pasaport numarası esasına göre ikamet edilen adres bilgilerini içeren ayrı bir veri tabanı oluşturulacaktır Muhtar lık askı süreci Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ikamet adreslerine göre kişisel bilgileri içeren listeler, mahalle/köy muhtarlığı bazında, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak askıya çıkartılacaktır. Çalışmanın tamamlandığı yerlerde, muhtarlıklarda adres listelerinin askıya çıkmasından önce haneler adres değişikliklerini muhtarlığa ve ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler. Bu sayede sistemin sürekli güncelliği sağlanacaktır. Muhtarlık askı süreci şu şekilde gerçekleştirilecektir: Hanehalkını temsilen, hanehalkı üyelerinden birisi muhtarlığı ziyaret ederek hanehalkı kayıtlarını kontrol edecek, varsa gerekli düzeltmeleri yaptıracaktır. Bilgi formu uygulandıktan sonra ikamet adresini değiştiren ve bu değişikliği muhtarlığa veya ilçe nüfus müdürlüğüne bildirmeyen kişiler ya da kayıt sistemi içerisinde yer almayan kişiler için adres bildirim formu doldurulacaktır. 9

11 Kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, bu bilgiler muhtar tarafından onaylanacak ve kayıt bürosuna teslim edilecektir. Kayıt bürosu da gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlayacaktır Sistemin güncelliğinin sağlanması ADNKS, TÜİK tarafından kurulduktan sonra, işletilmesi ve güncel tutulması için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ne devredilecektir. Sistem, adres kayıtları ve kişilerin ikamet bilgileri olmak üzere iki şekilde güncellenecektir: i. Adres kayıtlarının güncellenmesi UAVT, belediyeler ve il özel idareleri tarafından; yapı kullanma izin belgesi verilen binalar, yanan/yıkılan binalar, yapı ruhsatları, idari değişiklikler, mahalle veya sokak değişimleri, yeni mahalle, sokak kurulması gibi konuların sisteme girilmesiyle güncel tutulacaktır. ii. Kişilerin ikamet bilgilerinin güncellenmesi Kişilerin ikamet adres bilgileri, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar ve yerleşim yeri ile ilgili hizmet alınan kamu kuruluşları tarafından ikamet değişikliklerinin sisteme girilmesi ile güncel tutulacaktır Sistemin Getirdiği Yenilikler ADNKS nin getirdiği en önemli yenilik, bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşa daha hızlı hizmet verilmesini sağlamaktır. Bununla birlikte ADNKS nin kurulması; ulusal ve bölgesel düzeyde daha etkin ve uygulanabilir plan ve politikaların geliştirilmesi, adreslerin standartlaştırılması, kamu hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, nüfus hareketlerinin izlenmesi, kamu kaynaklarında tasarruf sağlanması, konularında büyük katkı sağlayacaktır. 10

12 Sistem şu yenilikleri getirmektedir; a Kamu kaynaklarının etkin kullanımı Bu sistem ile, ülkemizde ikamet eden T.C. vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilere ilişkin merkezi veri tabanındaki bilgiler, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılabilecektir. Bu sayede, insan gücü ve zamandan tasarruf sağlanacak, kaynak israfı önlenecek, yerleşim yeri bazında güncel bilgiye erişim sağlanacak ve ulusal düzeyde adreslerde standart sağlanarak kamu kaynakları daha etkin kullanılacaktır. b Kamu hizmetlerinin planlanması ADNKS nin oluşturulması, yerel düzeyde yapılacak çalışmalarda hedef kitlenin belirlenmesini, sağlık, eğitim hizmetleri, sosyal hizmetler, konut, ulaşım, haberleşme, su, elektrik vb. konularda planlama yapılmasını kolaylaştıracak kent bilgi sisteminin alt yapısının oluşturulması ile bölgesel yatırımların planlanmasına da katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu sistemin sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, vergi, tapu vb. kayıtlarıyla ilişkilendirilmesi sonucu, bu alanlardaki hizmetler daha etkin planlanacaktır. c Güncel bilgiye göre yasal uygulamaların yürütülmesi Nüfus büyüklüğüne bağlı olarak belediye olma, milletvekili dağılımı, belediyelerin İller Bankası ndan pay alması, vb. nüfusa bağlı olan kanunların yürütülmesinde, kayıt sistemindeki güncel bilgiler kullanılabilecektir. d Daha güvenilir ve zamanlı istatistik üretilmesi Yerleşim yeri bazında; nüfus büyüklüğü, yaş, cinsiyet, doğum, ölüm, evlenme, boşanma, göç, okullaşma vb. nüfusun niteliklerine ilişkin temel istatistikler daha kısa zaman aralıklarında üretilebilecektir. 2. ALAN ORGANİZASYONU ADNKS çalışmasının alan uygulaması TÜİK merkez ve bölge teşkilatları tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmanın alan uygulanmasının organizasyonunu gerçekleştirmek üzere il ve ilçe yürütme komiteleri, kayıt büroları ve veri giriş büroları oluşturulmuştur. Alan uygulamasının organizasyon yapısına ilişkin şema Ek 1 de verilmiştir. 11

13 2.1. İl ve İlçe Yürütme Komiteleri Çalışmanın alandaki organizasyon ve uygulamasını yürütmek üzere, illerde vali başkanlığında il yürütme komiteleri, ilçelerde kaymakam başkanlığında ilçe yürütme komiteleri kurulmuştur. İl yürütme komitesi Vali başkanlığında; Belediye Başkanı, İl Özel İdare Genel Sekreteri, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, TÜİK Bölge Müdürü, Vali tarafından belirlenecek diğer görevlilerden oluşmaktadır. İlçe yürütme komitesi Kaymakam başkanlığında; Belediye Başkanı, Özel İdare Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, TÜİK Sorumlusu, Kaymakam tarafından belirlenecek diğer görevlilerden oluşmaktadır. İl ve ilçe yürütme komitelerinin temel görevleri; UAVT nın ve ADNKS nin oluşturulması çalışmalarında eşgüdümü sağlamak, Çalışmanın planlanan zamanda tamamlanması için gerekli tedbirleri almak, Vatandaşın çalışma hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, Çalışma sonunda formları imha etmektir Kayıt Büroları ADNKS çalışmasının sorunsuz olarak yürütülebilmesi amacıyla, yürütme komitelerine bağlı olarak ilçe nüfus müdürü veya ilçe nüfus müdürlüğü elemanının sorumluluğunda, 12

14 numaralamadan sorumlu belediye elemanının da katılımıyla bir kayıt bürosu oluşturulacaktır. Kayıt büroları, il ve ilçe yürütme komitelerinin uygun gördüğü yerlerde kurulacaktır. Kayıt bürosu; bilgi formlarının tüm adreslere uygulanması aşamasında görevli anketör, kontrolör, belediye elemanı, TÜİK sorumlusu vb. personelin, alan organizasyonunu yapmak, birlikte çalışmak, iş takibini yapmak, bilgi formlarını kontrol etmek ve veri girişine hazırlamak amacıyla kullanacakları ortamdır. Kayıt bürosunda, kontrolör tarafından iş takibini sağlamak amacıyla Kontrolör İş Takip Formu (Form D) doldurulacak ve bu bilgiler internet üzerinden veri tabanına düzenli olarak aktarılacaktır. Kontrolör İş Takip Formu nun nasıl doldurulacağı Bölüm 5.2 de detaylı olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte örnek Kontrolör İş Takip Formu Ek 6 da verilmiştir. Ayrıca kayıt bürosu sorumlusu tarafından Kayıt Büro Sorumlusu İş Takip Formu (Form E) doldurulacaktır. Kayıt Büro Sorumlusu İş Takip Formu nun nasıl doldurulacağı Bölüm 5.3 te detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca örnek Kayıt Büro Sorumlusu İş Takip Formu Ek 7 de verilmiştir. Ayrıca kayıt bürosunda; nüfusa kayıtlı olmayan kişilerin nüfusa kaydedilmesi, T.C. kimlik numaralarına ulaşılamayan kişilerin bilgisine ulaşılması, adreslerle ilgili sorunların ve karşılaşılabilecek diğer sorunların çözülmesi amacıyla nüfus müdürlüğü ve belediye personeli ile birlikte çalışılacak, ADNKS çalışmaları ile ilgili vatandaşlardan gelebilecek her türlü soru bürodaki görevliler tarafından yanıtlanacaktır. Kayıt bürosunda; internet bağlantısı bulunan yeterli sayıda bilgisayar, yazıcı ve telefon bulunacaktır Veri Giriş Büroları TÜİK Bölge Müdürlüklerinin uygun gördüğü yerlerde veri giriş bürosu kurulacaktır. Bu bürolarda veri giriş sorumlusunun organizatörlüğünde, veri giriş personeli tarafından bilgi formlarının veri girişi yapılacaktır. Veri giriş merkezinde, veri giriş merkezi sorumlusu tarafından iş takibini sağlamak amacıyla Veri Giriş Merkezi Sorumlusu İş Takip Formu (Form F) doldurulacaktır. Veri Giriş Merkezi Sorumlusu İş Takip Formu nun nasıl doldurulacağı Bölüm 5.4 te detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca örnek Veri Giriş Merkezi Sorumlusu İş Takip Formu Ek 8 de verilmiştir. 13

15 3. İKAMET ADRESLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ALAN ÇALIŞMASININ SÜREÇLERİ 3.1. Alan Uygulama Yöntemi ADNKS çalışmasında ikamet adreslerinin belirlenmesine yönelik alan uygulaması; kayıt bölgelerinin oluşturulması, kayıt bölgesindeki adreslerin kontrolü, bilgi formlarında kullanılacak etiketlerin hazırlanması, kayıt bölgesindeki adreslere bilgi formlarının uygulanması ve veri giriş süreci aşamalarından oluşmaktadır. Alan uygulamasına ilişkin tüm süreçlere ait iş akış şeması Ek 2 de verilmiştir Kayıt Bölgelerinin Oluştur ulması Kayıt Bölgesi: Belirli bir yerleşim yerinde, alan uygulaması süresince çalışmanın bitirilebilmesi için bir anketörün ziyaret edeceği konut sayısı üzerinden oluşturulan ancak özel işyeri, kamu işyeri, arsa vb. adresleri de kapsayan çalışma alanıdır. Bir kayıt bölgesi aşağıdaki kriterlere göre oluşturulmaktadır: Kayıt bölgeleri; TÜİK tarafından geliştirilen bir program aracılığı ile elektronik ortamda tanıtım kodu (yakınlık) esasına göre seçenekli olarak oluşturulmaktadır. Burada ifade edilen tanıtım kodu meydan, bulvar, cadde, sokak ve kümelerin birbirlerine yakınlığını belirten sabit bir numaradır. Bu esasa göre oluşturulan kayıt bölgesindeki adresler, birbirine yakın ve belli bir alan içerisinde yer almaktadır. Kayıt bölgeleri mahalle, köy veya küme bazında oluşturulmaktadır. Bir kayıt bölgesinde birden fazla mahalle, köy veya küme bulunmamaktadır. Kayıt bölgesi oluşturulurken konut sayısı olarak UAVT nda niteliği konut veya yazlık/mevsimlik olan adresler dikkate alınmaktadır. Ancak kayıt bölgesindeki tüm adresler tek tek kontrol edileceğinden, her kayıt bölgesi, bu konutlar arasında kalan diğer nitelikteki adresleri de kapsamaktadır. Kayıt bölgesi oluşturmak için öncelikle ilçe altında mahalle, köy veya küme düzeyinde bir kayıt bölgesinde olması istenilen konut sayısı belirlenmektedir. Konut sayısı olarak 50, 100,..., 450, 500 seçenekleri üzerinden bir seçim yapılarak ilgili mahalle, köy veya küme için kayıt bölgeleri oluşturulmaktadır. 14

16 Bir bina, birden fazla konuttan oluşsa da sadece bir kayıt bölgesinde yer almaktadır. Dolayısıyla bir bina içerisinde yer alan konutların tamamı, o kayıt bölgesi içerisinde değerlendirilmektedir. Örneğin; kayıt bölgesinde olması istenilen konut sayısı 50 iken bir binada 60 konut var ise bu binanın tamamı bir kayıt bölgesi olarak kabul edilmektedir. Bir kayıt bölgesindeki konut sayısı, olması istenilen konut sayısının % 10 u kadar fazla oluyor ise son bina kayıt bölgesine dahil edilmemektedir. Örneğin; kayıt bölgesinde olması istenilen konut sayısı 100 olsun. Son konuta gelindiğinde ulaşılan konut sayısı 90 ve bir sonraki adres olarak da 30 konuttan oluşan bir bina kayıt bölgesine eklendiğinde, kayıt bölgesindeki toplam konut sayısı 120 olacaktır. Bu durumda toplam konut sayısı, olması istenilen konut sayısının %10 undan fazla olduğu için son bina kayıt bölgesine dahil edilmeyecek ve bu kayıt bölgesi 90 konut içermiş olacaktır. Muhtarlığa uzak ve ulaşım problemi olan mezraların bulunduğu köylerde, mezralar konut sayısına bakılmaksızın ayrı kayıt bölgesi olarak oluşturulmaktadır. Kurumsal nüfusun (yurt, huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, kışla, askeri birlik vb.) olduğu yerler özel kayıt bölgesi olarak değerlendirilerek kurumsal yerler için hazırlanmış olan Kurumsal Yerler Bilgi Formu uygulanacaktır. Kayıt bölgelerine sıra numarası verilmesinde her ilçe (il merkezi dahil) bağımsız olarak ele alınmaktadır. Kayıt bölgelerine birden başlayarak son kayıt bölgesine kadar sıra ile ardışık numara verilmektedir. Bir kayıt bölgesinde birden fazla anketör görev alabilecektir. Bu durumda, veri girişi sırasında bilgi formu üzerinde yer alan anketörlere ait bilgi dikkate alınarak veri girişi yapılacaktır. Bir kayıt bölgesinde yer alan adres veya adreslerin başka bir kayıt bölgesinde olması istenilir ise, bu adres veya adresler istenilen kayıt bölgesine alınabilecek ve sistem tarafından yeni kayıt bölge numarası atanacaktır. Böylece kayıt bölgelerinde daha esnek çalışma imkanı sağlanacaktır. 15

17 3.1.2 Bilgi Formlarında Kullanılacak Etiketlerin Hazırlanması Adres bilgileri, kayıt bölge numarası ve adres kodunun yer alacağı bilgi formlarında kullanılacak etiketler, UAVT ndaki adreslerin alan kontrolü yapıldıktan sonra TÜİK bölge müdürlüğü tarafından basılacaktır. Bu etiketler, kontrol memuru tarafından bilgi formları ve kayıt bölgesi adres listesi ile birlikte anketöre teslim edilecektir. Etiketler üzerinde basılı olan adresler, UAVT ndan alındığı için bu adresler üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmamalıdır. Eğer herhangi bir yerin adresinin yanlış olduğu belediye elemanı ile birlikte belirlenirse, önce bu hatanın UAVT nda düzeltilmesi ve tekrar etiketinin alınması gerekmektedir Bilgi Formunun Uygulanması Bilgi formunun alan uygulaması, yüzyüze görüşme ve form bırakma yöntemi ile yapılacaktır. Anketörler, kendi sorumluluklarında olan kayıt bölgelerindeki adresleri tek tek ziyaret edecek, hanede uygun kişiye ulaşmış ise yüzyüze görüşerek bilgi formunu dolduracaktır. Ancak, hanehalkı üyelerinin tamamı hakkında bilgi alınamıyor ise bilgi formu hanehalkı üyesine teslim edilecektir. Anketör, haneyi ilk ziyaretinde hanede hiç kimseyi bulamaz ise değişik zamanlarda (gerekli olduğu takdirde akşam saatleri de dahil) haneyi tekrar ziyaret edecektir. Ancak farklı gün ve saatlerde ziyaret edildiği halde hanede görüşme yapılacak uygun kişi bulunamaz ise bilgi formu apartman yöneticisine veya mahalle muhtarına gerekli açıklamalar yapılarak teslim edilecektir. Hanelere form bırakma yöntemi uygulanmış ise hanehalkına da uygun bir teslim alma tarihi 3 günü geçmeyecek şekilde belirlenecek ve bu tarihte anketör tarafından formlar kontrol edilerek teslim alınacak, varsa eksiklikleri haneden ayrılmadan önce tamamlanacaktır. Formlar anketör tarafından kontrolöre teslim edilecektir. Kontrolör, formlarda eksiklik olup olmadığını kontrol ederek teslim alacak ve TÜİK/kayıt bürosu sorumlusuna verecektir Veri Giriş Süreci Anketör; ziyaret ettiği konutlara ait etiketli, eksiksiz ve doğru bilgileri içeren bilgi formlarını kontrolöre teslim edecektir. Kontrolör, anketörden aldığı bilgi formlarını kontrol ederek, varsa hataların anketör tarafından alanda düzeltilmesini sağlayacaktır. Hatasız bilgi formlarını ise veri girişi ve eşleştirme işlemi için TÜİK/kayıt bürosu sorumlusuna teslim edecektir. Bu doğrultuda; 16

18 Kontrolör tarafından kontrolü yapılan formlar, eksiksiz ve etiketli şekilde düzenli olarak TÜİK/kayıt bürosu sorumlusuna veri girişi için teslim edilecektir. Veri girişi yapılacak formlar, TÜİK/kayıt bürosu sorumlusu tarafından düzenli olarak veri giriş merkezi sorumlusuna teslim edilecektir. Veri giriş merkezi sorumlusu tarafından bilgi formları veri giriş elemanlarına dağıtılacaktır. Veri girişi yapılamayan ya da eşleştirilemeyen kayıtlar, bilgi formu üzerinde işaretlenecek ve bu formlar TÜİK veya kayıt büro sorumlusuna düzeltilmek üzere iade edilecektir. Veri giriş işlemleri sırasında teslim alınan ve teslim edilen formlarıntakibi için veri giriş sorumlusu tarafından Veri Giriş Sorumlusu İş Takip Formu (Form F) doldurulacaktır. Veri Giriş Sorumlusu İş Takip Formu nun nasıl doldurulacağı Bölüm 5.4 te detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca örnek Veri Giriş Merkezi Sorumlusu İş Takip Formu Ek 8 de verilmiştir Çalışmada Görev Alacak Personelin Sorumlulukları Büyük maliyet ve emek gerektiren ADNKS nden sağlıklı sonuçların alınması, çalışmada görev alacak tüm personelin görevlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmelerine bağlıdır. Bu nedenle çalışmada görev alacak kişilerin, aşağıda ayrıntılı olarak tanımlanmış görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Bilgi formları ile derlenen tüm bilgiler, kişisel bilgileri içerdiğinden ve gizli olduğundan, bu bilgilerin herhangi bir şahsa veya kuruma verilmesi, formların kopyalanması, çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Görevlerinde ihmali görülenler veya görevini kötüye kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu nun ilgili hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır TÜİK sorumlularının görevleri Alan uygulamasından önce; İlçe Yürütme Komitesi üyesi olarak TÜİK Bölge Müdürüne bağlı olarak görev yapacaktır. Bölge müdürlüğü ve yürütme komitesi ile beraber kayıt bürolarını kuracaktır. Kayıt bürosunun, donanım alt yapı kontrolünü yapacak ve yürütme komitesi ile işbirliği içinde anketör ve kontrolörün çalışmasına uygun ortamın oluşmasını sağlayacaktır. 17

19 Yürütme komitesi, kayıt büro sorumlusu ve muhtarlar ile birlikte, kurumsal yerler, evsiz ve göçebelerin yaşadığı yerleri tespit edecektir. Kayıt bölgelerini kayıt büro sorumlusu ile işbirliği yaparak oluşturacaktır. Anketör, kontrolör ve veri giriş elemanlarını bölge müdürlüğü ile işbirliği içinde seçecek ve görevlendirecektir. Kayıt büro sorumlusu/görevlilerine, belediye elamanlarına, muhtarlara, anketör, kontrolör ve veri giriş elemanlarına ikamet adreslerinin tespitine yönelik alan uygulaması ve muhtarlık askı süreçleri ve veri giriş süreçleri hakkında eğitim verecektir. Mahalle/Köy ve kayıt bölgesi bazında görevli anketör ve kontrolörlerin listesini muhtarlara verecektir. Bölge Müdürlüğü tarafından dökümü yapılan Form C ve adres etiketlerini teslim alacaktır. Bilgi Formu, etiket, Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu, Kontrolör İş Takip Formu, Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi vb. dokümanların kontrolör veya büro sorumlusuna teslimini sağlayacaktır. Alan uygulaması aşamasında; Haftada en az üç kez kayıt büro sorumlusu/kontrolörlerden alan uygulaması hakkında bilgi alacak ve alan uygulamasının zamanında bitmesini sağlayacaktır. Veri giriş çalışması hakkında veri giriş sorumlusundan bilgi alacak ve veri girişinin takibini yaparak işin zamanında bitmesini sağlayacaktır. Veri girişinde MERNİS ile eşleşmeyen kayıtların düzeltilmesine yönelik çalışmaları takip edecek ve kayıt büro sorumlusu tarafından bu kayıtların T.C. kimlik numarasını bulmaya yönelik çalışmaların yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir. En az iki haftada bir ve gerekli görüldüğü zamanlarda Yürütme Komitesi ile toplanarak çalışma hakkında bilgi verecek, komite üyeleri tarafından imzalanacak toplantı tutanağının hazırlanmasını sağlayacak ve TÜİK Bölge Müdürlüğüne gönderecektir. Bilgi formunun uygulanması sırasında UAVT nda olmayan, ancak alanda tespit edilen adreslerin UAVT na girilip girilmediğini kontrol edecektir. MERNİS ile eşleşmeyen veya T.C. kimlik numarası olmayan bilgi formları anketör tarafından alanda kontrol edildiği halde yine MERNİS ile eşleşmiyor ise, bu formların veri girişi yapılacak ve bu bilgilerin raporları alınarak fertlerin T.C. kimlik numaralarının belirlenmesi çalışması kayıt bürosu sorumlusu ile işbirliği içinde yürütülecektir. 18

20 Çözümlenemeyen konuları anında Yürütme Komitesi Başkanı na bildirecek ve çözüm üretilmesini sağlayacaktır. Yürütme Komitesi tarafından çözümlenemeyen durumları Bölge Müdürüne yazılı rapor olarak sunacaktır. Muhtarlık askı listesinin ve askı listesindeki adreslerin düzeltilmesinde kullanılan dokümanların hazırlanmasını ve muhtarlığa teslimini sağlayacaktır. Veri giriş büro sorumlusu tarafından askı listesi adres düzeltme formunun veri girişinin yapılmasını sağlayacaktır. Alan uygulaması sonrasında; Yürütme komitesi ile birlikte, çalışma sonucunda ulaşılan yerleşim yeri bazında nüfus, T.C. kimlik no su eşleşmeyen nüfus, MERNİS e kayıtlı olmayan nüfus vb. konularda rapor hazırlayacak ve bu raporu tüm komite üyeleri imzaladıktan sonra Bölge Müdürlüğüne teslim edecektir. Muhtarlık askı süresince, vatandaşların askı listelerini kontrol etmeleri konusunda yürütme komitesi ile birlikte, gerekli olan anons ve duyuruların yapılmasını sağlayacaktır. İlgili yasalar çerçevesinde veri girişi yapılmış olan bilgi formlarını Bölge Müdürü ve yürütme komitesi ile birlikte mahallinde imha edecektir Kayıt büro sorumlularının görevleri Alan uygulamasından önce; ADNKS nin oluşturulması çalışması için TÜİK sorumlusu tarafından verilen eğitime katılacaktır. Yürütme Komitesi, TÜİK sorumlusu ve muhtarlar ile birlikte kurumsal yerler ile evsiz ve göçbelerin yaşadığı yerleri tespit edecektir. Kayıt bölgelerini TÜİK sorumlusu ile işbirliği yaparak oluşturacaktır. TÜİK sorumlusundan, bilgi formu, etiket, Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu, Kontrolör İş Takip Formu, Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi, kontrolör ve anketör listesi vb. evraklar ile kırtasiye malzemelerini teslim alacaktır. TÜİK sorumlusu ile birlikte alan uygulaması iş organizasyonunu yapacaktır. 19

21 Alan uygulaması iş organizasyonu çerçevesinde kontrolörlere, bilgi formu, Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu, adres etiketleri, kontrolör ve anketör listesi, Kontrolör İş Takip Formu, Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi vb evraklar ile kırtasiye malzemelerini sayarak teslim edecektir. Alan uygulaması aşamasında; Alan çalışması ile ilgili, vatandaşların endişeleri hakkında gelebilecek her türlü soruyu cevaplayacaktır. Çalışma süresince çalışmanın durumu hakkında kontrolörlerden en az haftada üç kez bilgi alacak ve alan uygulamasının zamanında bitmesini sağlayacaktır. Yürütme Komitesi, TÜİK sorumlusu ve muhtarlar ile birlikte tespit edilen kurumsal yerler için bilgi formlarını kurumsal yerin yetkilisine nasıl doldurulacağını açıklayarak teslim edecektir. Doldurulan kurumsal bilgi formlarını kontrol ederek teslim alacaktır. Teslim alınan bu formları veri giriş sorumlusuna teslim edecektir. Kontrolörlerden gelen eksik, niteliği farklı ve yeni adresleri TÜİK sorumlusuna da bildirerek belediye numaralama elemanına alanda kontrol ettirecek ve varsa düzeltmelerin UAVT na işlenmesini sağlayacaktır. Yeni bulunan adresleri ilgili kayıt bölgesine ilave ettirecek, yeni bulunan veya düzeltilen adreslerin etiketlerinin dökümünü alacak ve kontrolöre verecektir. Kontrolörlere teslim ettiği bilgi formları ile anketör tarafından çalışması tamamlanan bilgi formlarının sayısını Form E ye işleyecektir. Ayrıca, veri giriş işlemi için veri giriş bürosuna gönderilen formların sayısını da Form E ye işleyecektir. Veri giriş sorumlusu tarafından gönderilen, veri girişinde MERNİS ile eşleşmeyen veya T.C. kimlik numarası olmayan hatalı fert bilgilerinin alanda kontrolü için bu bilgi formlarını kontrolöre teslim edecektir. Kayıt bölgesi bazında, kontrolörden teslim aldığı ve veri girişine gönderdiği bilgi formları ile ilgili olarak TÜİK sorumlusuna haftada iki kez bilgi verecektir. Veri giriş işlemleri bittikten sonra muhtarlık askı sürecinin başlatılması için TÜİK sorumlusu ile birlikte askı listelerini alacak ve muhtarlara verecektir. 20

22 Muhtarlık askı süresinde askı listelerinde yapılan değişiklikleri veri girişi için veri girişi sorumlusuna verecektir. Alan uygulaması sonrasında; Türkiye genelinde aynı anda yapılacak olan askı listesine kadar geçecek olan süre içinde güncelliği sağlamak için meydana gelecek tüm değişikleri ADNKS veri tabanı üzerinde nüfus müdürlüğü ile birlikte yapacaktır Muhtar ların görevleri Alan uygulamasından önce; ADNKS nin oluşturulması çalışması için TÜİK sorumlusu tarafından verilen eğitime katılacaktır. Yürütme Komitesi, TÜİK sorumlusu ve kayıt büro sorumlusu ile birlikte kurumsal yerler ile evsiz ve göçebelerin yaşadığı yerleri tespit edecektir. Muhtarlık büroları tüm çalışma boyunca kayıt bürosunun irtibat bürosu gibi çalışacağından, muhtarlar tüm çalışma boyunca muhtarlık bürolarında bulunacaklardır. TÜİK sorumlusu ve kayıt büro sorumlusu tarafından yapılacak olan alan uygulamasının organizasyonuna yardımcı olacaktır. Alan uygulaması iş organizasyonu çerçevesinde, kayıt büro sorumlusundan mahallesinde görev yapacak kontrolörler ve anketörlerin listesini alacaktır. T.C. kimlik numarası veya nüfus cüzdanı olmayan vatandaşlara, nüfus cüzdanlarını almaları veya T.C. kimlik numaralarını öğrenmeleri için gerekli uyarıları yapacaktır. Bunları alamayacak durumda olan yaşlı veya hasta vatandaşların nüfus kimlik bilgilerini ve T.C. kimlik numaralarını nüfus müdürlüklerinden öğrenecektir. Alan uygulaması aşamasında; Alan çalışması ile ilgili vatandaşların endişeleri hakkında gelebilecek her türlü soruları cevaplamaya çalışacak, cevaplayamadığı durumlarda vatandaşları kayıt bürosuna yönlendirecektir. Kontrolörler ve anketörlere adreslerini bulmada yardımcı olacaktır. 21

23 Mahalle sınırları içerisinde bulunan evsiz ve göçebe vatandaşların sistem dışında kalmamaları için, bunların yaşadıkları yerleri kayıt bürosuna bildirecek, bunlara ilişkin bilgi formları doldurulurken anketörle beraber çalışacak ve formun ilgili bölümünü onaylayacaktır. Mahallesinde bulunan hasta veya yaşlılar için bilgi formlarının doldurulmasında anketöre yardımcı olacaktır. Anketörler tarafından evde bulunamayan hanelerin bilgi formlarını kontrolörden sayarak teslim alacak ve bunları hanelere vererek doldurulmasını sağlayacaktır. Haneler tarafından doldurularak kendisine verilen bilgi formlarının ilk sayfasını imzalayarak ilgili kontrolöre teslim edecektir. Muhtarlık askı sürecinin başlatılması için kayıt büro sorumlusundan askı listelerini, boş konutlara ait adres listelerini ve adres değişiklik formlarını teslim alacaktır. Askı listelerini, herkesin kolayca adreslerini kontrol edebileceği şekilde muhtarlığa asacaktır. Askı listelerinde yapılması talep edilen her türlü değişikliğin Adres Değişikliği Formu kullanılarak yapılmasını sağlayacaktır. Muhtarlık askı süresi sonunda, askı listelerinde yapılan değişiklikleri içeren adres değişiklik formlarını ve askı listelerini kayıt büro sorumlusuna teslim edecektir Belediye elemanlarının görevleri Alan uygulamasından önce; ADNKS nin oluşturulması çalışması için TÜİK sorumlusu tarafından verilen eğitime katılacaktır. Alan uygulaması aşamasında; Kontrolör ve anketörlere adreslerin bulunmasında yardımcı olacaktır. Kayıt büro sorumlularından gelen hatalı, niteliği farklı ve yeni adresleri alanda kontrol edecek ve varsa düzeltmeleri UAVT na işleyecektir. 22

24 3.2.5 Kontrolör ve anketörlerin görevleri Kontrolör ve anketörlerin dikkat etmesi gereken genel hususlar Büyük maliyet ve emek gerektiren ADNKS nden sağlıklı sonuçların alınması, anketör ve kontrolörlerin görevlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmelerine bağlıdır. Bu nedenle, çalışmada görev alacak anketör ve kontrolörlerin, aşağıda ayrıntılı olarak tanımlanmış görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Görev yükümlülüğü: Kontrolör ve anketör olarak görevlendirilmesi uygun görülen kişiler, TÜİK sorumluları tarafından verilecek eğitime katılmak zorundadır. Bu eğitime katılmayanlar kesinlikle görevlendirilmeyecektir. Ayrıca, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında istihdam edilecek olan kontrolör ve anketörler gizlilik yeminini imzalayacaklardır. Kontrolör ve anketörler, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İkamet Adreslerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Uygulaması El Kitabı nda açıklanan esasları, mülki idare amirlerinin, büro sorumlularının ve TÜİK sorumlularının verecekleri görevleri eksiksiz yerine getirmekle görevlidirler. Ayrıca, bilgi formları ile derlenen tüm bilgiler, kişisel bilgileri içerdiğinden ve gizli olduğundan, bu bilgilerin herhangi bir şahsa veya kuruma verilmesi, formların kopyalanması, çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Görevlerinde ihmali görülenler veya görevini kötüye kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu nun ilgili hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır. Kılık ve kıyafet: Kontrolör ve anketörler, çalışmanın başından sonuna kadar hanelerle iletişim halinde olacaktır. Başlangıçta haneler üzerinde bırakılacak ilk izlenim, çalışmanın başarısı açısından çok önemlidir. Bundan dolayı, anketör ve kontrolörler temiz, toplum tarafından yadırganmayacak, düzgün kıyafetler giymelidir. Tutum, davranış ve konuşma şekli: Kontrolör veya anketör, hane ziyareti sırasında öncelikle kendisini tanıtacak ve kısaca çalışmadan bahsedecektir. Haneye özet bilgi verdikten sonra bilgi formunun uygulanmasına geçecektir. Kontrolör ve anketörlerin, ziyaret edecekleri hanelerde sohbet etmeleri veya görevin gecikmesine sebep olacak herhangi bir harekette bulunmaları yasaktır. Zaman kullanımı: Kontrolör ve anketörler, çalışma süresi boyunca kendilerine verilen adres listelerindeki adreslerde bilgi formunun uygulanmasından sorumludur. Bu çalışmanın zamanında 23

25 tamamlanabilmesi için anketör ve kontrolörler, akşamları geç saatlere kadar ve hafta sonları da çalışacaktır Kontrolörlerin alan çalışmasındaki görevleri Her kontrolör ortalama 7 anketör ile birlikte çalışacaktır. Alan çalışmasının denetlenmesi ve alan uygulaması sırasında çıkacak her türlü aksaklığın ivedilikle çözümlenmesi amacıyla kontrolörler görevlendirilmiştir. Bu nedenle, çalışmada görev alacak kontrolörlerin en önemli görevi, birlikte görev yaptıkları anketörlerin sorumlu oldukları bölgede eksiksiz ve doğru olarak görev yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, alanda karşılaşacakları problemlere çözüm üretmektir. Kontrolörlerin görevleri aşağıda verilmiştir: Alan uygulamasından önce; Kontrolör, TÜİK sorumlusu tarafından verilecek olan ADNKS, İkamet Adreslerinin Belirlenmesi Çalışması Alan Uygulaması eğitimine katılacaktır. Eğitim sırasında kendisine verilecek el kitabını eğitim süresince dikkatlice okuyacak ve eğitim esnasında konuya ilişkin sorularını TÜİK sorumlusuna yönelterek gerekli açıklamaları alacaktır. Eğitim sonunda, TÜİK sorumlusundan tanıtım kartını teslim alacaktır. El kitabını alan uygulaması süresince sürekli yanında bulunduracak ve herhangi bir belirsizlik karşısında el kitabının ilgili bölümünü inceleyerek sorunu çözümleyecektir. Konuya ilişkin açıklamayı el kitabında bulamadığı takdirde TÜİK sorumlusuna soracaktır. Eğitimden sonra TÜİK sorumlusundan görevli olduğu kayıt bölgelerini ve birlikte çalışacağı anketörleri öğrenecektir. Alan uygulaması aşamasında; Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formlarını (Form C), adreslere ilişkin etiket dökümlerini, Kontrolör İş Takip Formlarını (Form D), Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listelerini (Form G) ve bilgi formlarını sayarak TÜİK/kayıt büro sorumlusundan teslim alacaktır. Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Form unda yer alan adresler ile etiketlerin tutarlığını kontrol edecektir. 24

26 Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formları ile adreslere ilişkin etiket dökümlerini anketör bazında sorumlu olduğu kayıt bölgesi ayrımında gruplandıracak ve birkaç günlük çalışma için gerekli sayıda bilgi formu ile birlikte anketöre teslim edecektir. Çalışmaya başlarken anketörlere kendilerine teslim edilen etiketler üzerinde hiç bir şekilde düzeltme yapmamalarını, ziyaret ettikleri hanelerde bilgi formlarını uygulamadan önce, etiketlerin doğruluğundan emin olmalarını ve eğer bilgi formlarını hanelere teslim ediyorlar ise haneleri de etiket üzerinde düzeltme yapmamaları konusunda uyarmaları gerektiğini hatırlatacaktır. Bilgi formunu uygulayacak anketörlere, bilgi formlarının nüfus cüzdanı bilgileri esas alınarak doldurulması gerektiği ve T.C. kimlik numarası, ad soyad, anne adı, baba adı, doğum tarihi ve nüfusa kayıtlı olunan il ilçe bilgileri eksik olan formların kendisi tarafından kesinlikle teslim alınmayacağı için mutlaka bu bilgilerin hanede kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatacaktır. Bilgi formuna kayıt edilecek bir kişi, nüfusa kayıtlı değil ise bu kişinin bilgi formuna kaydedilmeyeceğini, bilgilerinin Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi (Form G) aracılığıyla derleneceğini anketöre hatırlatacaktır. Anketörün ziyaret ettiği her hane için Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu nu (Form C), Bölüm 5.1 de açıklanan şekilde doldurması gerektiğini anketöre hatırlatacaktır. En az iki günde bir anketörler ile bir araya gelecek ve anketörlerden alınan bilgilere göre Kontrolör İş Takip Formunu (Form D), Form C deki bilgileri kullanarak dolduracaktır. Anketörlere ait Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formundaki (Form C) adreslerden alanda bulunamayan ve yeni bulunan konutları bizzat alanda kontrol edecektir. Bu kontrol sonucunda, hatalı olan adresleri ve alanda yeni bulduğu konutları, belediye elemanlarına bildirecek ve alanda kontrol edilmesini sağlayacaktır. Gerçekten hatalı veya ek adres olduğu tespit edilen adreslerin, belediye elemanlarınca UAVT nda düzeltilip düzeltilmediğinin takibini yapacaktır. Kayıt bölgesine yeni eklenen veya düzeltilen adreslerin etiketlerini de TÜİK Sorumlusundan isteyecektir. 25

27 Form C de adres nitelik kodu konut olmayan ancak alanda anketör tarafından içinde insan yaşadığı tespit edilen işyeri, depo vb. yerler için bilgi formunun doldurulması gerektiğinden, bu adreslere ait etiketlerin bastırılmasını sağlayacak ve anketöre teslim edecektir. Doldurulmuş bilgi formlarında tüm bilgi alanlarının dolu ve okunaklı olduğunu, T.C. kimlik numarasının dolu olup olmadığını kontrol edecektir. Herhangi bir eksiklik yoksa formları anketörlerden teslim alacaktır. Bilgi formlarını kontrol ederken; o Etiketteki adres bilgileri üzerinde herhangi bir düzeltme olup olmadığını, o Form doldurulmadı ise Form doldurulamama nedeni nin işaretlenip işaretlenmediğini, o o o o o Soruların tamamının cevaplandırılmış olup olmadığını, Cevaplar arasında tutarlılık olup olmadığını, Hanehalkı üyeleri yazıldıktan sonra kalan boş alanın çizilerek bilgi formunun kapatılıp kapatılmadığı, Formdaki bilgileri beyan eden kişinin adı, soyadı, imzası ile tarih alanının dolu olup olmadığını, Anketörün adı soyadı ve imzasının olup olmadığını, inceleyecektir. Bilgi formları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nin oluşturulmasında resmi bir belge olduğundan, formdaki bilgileri beyan eden kişinin mutlaka adı, soyadı, imza ve beyan tarihinin alınması gerekmektedir. Ayrıca, formda yer alan bir kişinin T.C. kimlik numarası eksik olduğunda, MERNİS ile eşleşmediğinde veya veri girişinde herhangi bir sorun yaşandığında bilgi formunu imzalayan kişiye başvurulacağından beyan veren kişinin bilgilerinin doğruluğu çok önemlidir. Bu inceleme sonucunda yukarıda belirtilen konularda herhangi bir hata veya eksiklik tespit eder ise, bilgi formunu düzeltilmek üzere anketöre geri verecektir. Eğer herhangi bir hata veya eksiklik tespit etmez ise, kendisi için ayrılmış bölüme ad soyadını yazıp imzasını atacaktır. 26

28 Kontrol edilmiş ve kendisi tarafından imzalanmış formları veri girişi için TÜİK/kayıt büro sorumlusuna teslim edecektir. Anketörler tarafından doldurulan Form G lerin eksiksiz olarak doldurulduğunu kontrol ederek teslim alacak ve TÜİK/kayıt büro sorumlusuna teslim edecektir. Veri giriş elemanı tarafından MERNİS ile eşleştirilemeyen fertlere ait bilgi formlarını TÜİK/kayıt büro sorumlusundan geri alacak ve alanda düzeltilmesi için anketöre geri verecektir. Adreslerin ziyareti sırasında; o o o o konutun boş olduğu, işyeri, depo, arsa vb. yer olup kimse yaşamadığı, çalışma süresince konutta kimse bulunamadığı, konutun ikinci konut olarak kullanıldığı ve kişilerin daimi ikamet adreslerinde bilgi formu doldurduğu, vb. durumlarda, bilgi formunda ve Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formunda (Form C) bilgi formunun doldurulmama nedeninin işaretlenip işaretlenmediğini kontrol edecek ve bu bilgi formlarını veri girişi için anketörden teslim alacak, kayıt büro sorumlusuna teslim edecektir. Bu bilgiler Kontrolör İş Takip Formuna (Form D) işlenecektir. Düzenli olarak en az iki günde bir anketörlerden teslim aldığı (sorunsuz) bilgi formlarını sayacak, Kontrolör İş Takip Formuna (Form D) işleyecek ve Form D nin veri girişini yapacaktır. Daha sonra veri girişinin yapılması için, bilgi formlarını TÜİK/kayıt bürosu sorumlusuna teslim edecektir. Anketör tarafından haneye teslim edildiği halde geri alınamayan bilgi formları için anketörlerin bu haneleri farklı gün ve saatlerde (özellikle akşam saatleri ve tatil günleri) ziyaret etmelerini sağlayacaktır. Çalışma sonucunda hala bilgi formu alınamayan haneler varsa bu hanelerin bilgi formları kontrolör tarafından hanelerden alınacaktır. Çalışma sonunda, anketörler tarafından apartman yöneticilerine ve muhtarlara bırakılan ancak hanelere teslim edilemeyen bilgi formlarının anketörler tarafından geri alınmasını sağlayacaktır. 27

29 En az iki günde bir anketörler ile yapılan görüşme sonucuna göre, sorumluluğundaki tüm kayıt bölgelerindeki her adrese ilişkin bilgi formu doldurma durumu bilgisini, Form D ye işleyecek ve veri girişini yapacaktır. Çalışmanın tamamlanabilmesi için Form D de işlem yapılmayan konut sayısının 0 olması gerekmektedir. Bu konuda TÜİK/kayıt büro sorumlusundan onay alınana kadar kontrolörün görevi devam edecektir Anketörlerin alan çalışmasındaki görevleri Anketörün genel olarak görevi, sorumlu olduğu kayıt bölgesinde (Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formu) yer alan tüm adresleri tek tek ziyaret ederek bu hanelerde daimi olarak ikamet eden tüm fertler için bilgi formunu tam ve eksiksiz olarak doldurmaktır. Anketörler in görevleri aşağıda verilmiştir; Alan uygulamasından önce; Anketör, TÜİK sorumlusu tarafından verilecek olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, İkamet Adreslerinin Belirlenmesi Çalışması Alan Uygulaması eğitimine katılacaktır. Eğitim sırasında kendisine verilecek el kitabını eğitim süresince dikkatlice okuyacak ve eğitim esnasında konuya ilişkin sorularını, TÜİK sorumlusuna yönelterek gerekli açıklamaları alacaktır. Eğitim sonunda TÜİK sorumlusundan tanıtım kartını teslim alacaktır. El kitabını alan uygulaması süresince sürekli yanında bulunduracak ve herhangi bir belirsizlik karşısında el kitabının ilgili bölümünü inceleyerek sorunu çözümleyecektir. Konuya ilişkin açıklamayı el kitabında bulamadığı takdirde kontrolöre soracaktır. Eğitimden sonra TÜİK sorumlusundan birlikte çalışacağı kontrolörü ve kontrolöründen görevli olduğu kayıt bölgesi/bölgelerini öğrenecektir. Alan uygulaması aşamasında; Sorumlu olunan kayıt bölgesindeki adreslere ilişkin Kayıt Bölgesi Adres Listesi ve Takip Formunu (Form C), Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Olmayan Kişilerin Listesi (Form G), etiket dökümlerini ve yeterli sayıda bilgi formunu kontrolöründen teslim alacaktır. 28

ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ MUHTARLIK ASKI SÜRECİ ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kayıt bürosu

Detaylı

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI Ülkemizde, sonuncusu 2000 yılında olmak üzere bugüne kadar toplam 14 Genel Nüfus Sayımı yapılmıştır. Sayımlarda, nüfusun

Detaylı

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER. Eğitici Eğitimi. Ankara Eylül 2011

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER. Eğitici Eğitimi. Ankara Eylül 2011 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER Eğitici Eğitimi Ankara Eylül 2011 1 İÇERİK 2011 NKA Amaç, Yasal Dayanak, Kapsam, Yöntem Alanda Kullanılacak Formlar Alan Uygulama Aşamaları 2 AMAÇ ADNKS,

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Salih DOĞAN İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü TOKAT-2013 ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt sistemi,

Detaylı

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ MUHTARLIK ASKI SÜRECİ UYGULAMA EL KİTABI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU NİSAN 2007 rtibat: T.C. Babakanlk Türkiye statistik Kurumu (TÜK) Necatibey Cad. No 114 06100 ANKARA

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/22

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/22 GENELGE 2002/22 İLGİ : 20.05.1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-320-06451 ve (1999/34) sayılı genelge. 1587 sayılı Nüfus Kanununa 3080 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü madde ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ULUSAL ADRES NUMARASI NEDİR?

ULUSAL ADRES NUMARASI NEDİR? ULUSAL ADRES NUMARASI NEDİR? 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak "adres"e

Detaylı

İçindekiler 1 ULUSAL ADRES NUMARASI NEDİR?... 2

İçindekiler 1 ULUSAL ADRES NUMARASI NEDİR?... 2 İçindekiler 1 ULUSAL ADRES NUMARASI NEDİR?... 2 2 ULUSAL ADRES NUMARASI NASIL BULUNUR?... 2 2.1 1.YÖNTEM... 2 2.1.1 ULUSAL ADRES NUMARASI SORGULAMA... 11 2.1.2 GENEL GÖRÜNÜM... 12 2.2 2.YÖNTEM... 13 2.2.1

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına, güncellenmesine ve kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına, güncellenmesine ve kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar. ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara

Detaylı

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

Mekansal Adres Kayıt Sistemi. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Mekansal Adres Kayıt Sistemi. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mekansal Adres Kayıt Sistemi T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mevzuat 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 1 Bu kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ Projenin Amacı: - Belediyemizin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu sokak, bina, bağımsız birim, mülkiyet, işyeri, ikamet edenlere yönelik

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Detaylı

e KAYIT UYGULAMASI KILAVUZU

e KAYIT UYGULAMASI KILAVUZU e KAYIT UYGULAMASI KILAVUZU (Resmi İlköğretim Okulları) 2009 2010 eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarına yapılacak kayıtlarla ilgili esaslar İlköğretim Genel Müdürlüğü nün 26/03/2009 tarih ve 2009/30

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU 2015 Bu Kılavuz 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ 5137 ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/11/2006 No : 2006/11320 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/4/2006 No : 5490 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/12/2006 No : 26377

Detaylı

Hastanede gerçekleşen doğal ölümlerde, ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür.

Hastanede gerçekleşen doğal ölümlerde, ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. DEVLET / ÜNİVERSİTE HASTANESİ HEKİMLERİ Hastanede gerçekleşen doğal ölümlerde, ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Hastane dışında gerçekleşen doğal ölümlerde ölümün gerçekleştiği yere giden

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ 1. PROJE ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Proje Kodu: MAKS Rapor Kodu: MAKS- 1PCS- 10 Sürüm: 1.0 16.12.2011 SÜRÜM TARİHÇESİ Sürüm Tarih Değişiklik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adres Bilgi Sistemi Güncelleme Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adres Bilgi Sistemi Güncelleme Projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adres Bilgi Sistemi Güncelleme Projesi Can Dağdelen Parametre Araş. Bil. Plan. Ltd. Şti., Projeler Koordinatörü, İstanbul cdagdelen@parametre.com Özet: Adres bilgi sistemi,

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 30/01/2010 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda aynen; 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS Nedir? Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaşlar için çok yönlü olarak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) *ÇOCUK YURT İÇİNDE DOĞMUŞSA 1- Kanunla bildirimde bulunmak için yetkili

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği (22/12/2006 GÜNLÜ VE 26384 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR

Detaylı

NOT: 16 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE 18 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ

NOT: 16 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE 18 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6771 SAYILI KANUNUN 16 NİSAN 2017 TARİHİNDE HALKOYUNA SUNULMASINDA UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1 STAJIN TANIMI, SÜRESİ VE DÖNEMİ Staj, Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, kamu ve özel

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 1910861-11.0-E.19579 5/0/016 Konu : 016 Yılı Muhtar ve Nüfus Personeli Eğitimleri Bilindiği üzere 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ŞEF KADROLARI İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik Başvuru Formunu doldurunuz.

Detaylı

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR TESBİTİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK İLKE VE USULLER HAKKINDA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM G E N E L E S A S L

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ADRES BİLGİ SİSTEMLERİ (NUMARATAJ) Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER

ADRES BİLGİ SİSTEMLERİ (NUMARATAJ) Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER ADRES BİLGİ SİSTEMLERİ (NUMARATAJ) Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER İÇERİK 1- Numarataj (Numaralama) Nedir? a- Numaratajın Önemi b- Uygulanma Şekli ve Sorunlar c- Gelişmiş Ülkelerde Numaralama Çalışmaları

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KOMİTELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KOMİTELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KOMİTELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

SÜREÇ. SÜREÇ ADI: Akademik Personel Alımı

SÜREÇ. SÜREÇ ADI: Akademik Personel Alımı TANIMI SAHİBİ SORUMLUSU LE İLGİLİ RİSKLER Akademik Personel Alımı KODU NO Akademik personel alımı aşamasıdır. Yüksekokulda oluşan akademik personel ihtiyacı. Akademik personel alınarak eğitim-öğretimin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini,

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE-1 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

LİSANSÜSTÜ YERLİ ÖĞRENCİ

LİSANSÜSTÜ YERLİ ÖĞRENCİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AYHAN ŞAHENK TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ LİSANSÜSTÜ YERLİ ÖĞRENCİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı) Doğuş Holding, Niğde Ömer Halisdemir

Detaylı

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1- Evlilik içi Doğum ve 4721 sayılı Medeni Kanunun 282 ve 321. maddelerine ist. Anne hanesine evlilik dışı doğum

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMİ) Pasaport Yeşil (HUSUSİ) Pasaport Gri (HİZMET) Pasaport Kırmızı (DİPLOMATİK) Pasaport : VİZE ALMAK ZORUNDADIR : VİZEYE

Detaylı

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI NA (İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanlıkları na) Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA

ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt Sistemi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kişilerin adreslerinin elektronik

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin alacakları İşyeri Uygulamaları içerikli dersler

Detaylı

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT Oğuz KILINÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. oguz.kilinc@deu.edu.tr SUNUM PLANI Tütün kontrol hiyerarşisi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı:17.03.1983 Sayı:17990) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

(Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı:17.03.1983 Sayı:17990) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MERNİS UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (15/06/2005 GÜNLÜ VE 25846 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKLER İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5). 22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Copyr i g ht 2015, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. ADRES DOĞRULAMA VE ZENGİNLEŞTİRME

Copyr i g ht 2015, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. ADRES DOĞRULAMA VE ZENGİNLEŞTİRME ADRES DOĞRULAMA VE ZENGİNLEŞTİRME ADRESLERDEKİ GENEL SORUNLAR Adreslerin eksik yazılması Adreste il olmaması Adreste ilçe olmaması Adreste mahalle/köy olmaması Adreslerin güncelleğini yitirmesi Yeni ilçe

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KTÜ TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI VERİ TABANI I DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

KTÜ TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI VERİ TABANI I DERSİ DÖNEM ÖDEVİ 05.03.2012 KTÜ TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI VERİ TABANI I DERSİ DÖNEM ÖDEVİ Ödev Konusu Veri Tabanı Şemaları oluşturma, SQL Server, mysql kurulumu kullanımı Ödevin Kapsamı

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

LİSANSÜSTÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

LİSANSÜSTÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AYHAN ŞAHENK TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ LİSANSÜSTÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı) Doğuş Holding, Niğde Ömer

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı