7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56"

Transkript

1 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, Türev TEST I 7. f() = sin cos fonksionunun. f()= sin( + )cos( ) için f'() nin eşiti nedir? A) B) C) 0 D) E) için erel minimum değeri nedir? A) B) C) D) 0 E). = ln cos ise f'() aşağıdakilerden hangisidir? A) cos B) sin C) tan D) cot E) sin 8. = + + fonksionunun ekstremum değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) C) D) E). f() = + a noktasına sahip ise a kaçtır? A) B) fonksionunun = için bir ekstremum C) D) E) 9. f() = + eğrisinin hangi noktadaki teğetinin eğimi tür? A) (, 0 9 ) B) (, 8 ) C) (, 8 9 ) D) ( 0, 9 ) E) (, 6 9 ). + = 0 eğrisinin (, ) noktasındaki teğetinin eğimi nedir? A) B) C) D) E). f() = fonksionu verilior. Fonksiona = noktasından çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) = B) + = 0 C) = D) = 0 E) = 0. Şekilde 6 br arıçaplı daire içine çizilen dikdörtgenin alanı en çok kaç birimkaredir? A) 6 B) 8 C) 6 D) 7 E) 76 D A 6 o C B 6. = + ifadesinin minimum olması için nin alabileceği değer aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) 6. f() = + fonksionunun kaç farklı erel ekstremum noktası vardır? A) 0 B) C) D) E)

2 . = Cos eğrisinin [0, p ] aralığında aşağıdakilerden hangi noktadaki teğetinin eğim açısı dir? A) 6 B) ifadesinin eşiti ne-. f() = cos ise = için dir? C) D) E) 8 6 d d A) B) C) 0 D) E) 9. = a + fonksionunun gösterdiği eğrinin = olan noktasındaki teğetin o ekseni ile lik açı apması için a hangi değeri almalıdır? A) B) C) D) E) 0. f() = m + fonksionunun büküm (dönüm) noktasından fonksiona çizilen teğetinin eğimi dir. Buna göre m nin pozitif değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E). f() = (m + ) + fonksionunun = noktasında bir erel minimum değeri varsa bu fonksionunun erel maksimum değeri nedir? A) B) C D) E) TEST II. f() = sincos fonksionu için f'( p. = a 8 b fonksionunun gösterdiği eğrinin eksenini 8'de kesmesi ve = doğrusunu eğik asimptot kabul etmesi için a kaç olmalıdır? A) B) C) 0 D) E) 6. = 6a + 9 parabolünün o eksenine teğet olması için a nın pozitif değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) ) ün eşiti nedir? A) B) C) 0 D) E). f() = log(sin) fonksionunun = p 8 noktasındaki türevi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 0 C) ln0 D) E) ln 7. f() = + a + b + c + fonksionu verilior. f() fonksionu ( ) ile tam bölünüor ise a + b + c kaçtır? A) B) C) 0 D) E). f() = cos ( sin) ise f'( 6 ) 6 8 A) B) D) E) C) 8. = θ sin θ = cos θ d d nin θ = p biçiminde tanımlanan eğri verilior. için değeri kaçtır? A) B) C) 0 D) E). f() = olarak tanımlanan fonksionda f'( ) + f"( ) toplamının eşiti nedir? A) B) C) D) E). f : [,] R olmak üzere; aşağıdaki fonksionlardan hangisi daima artandır? A) f() = + B) f() = C) f() = D) f() = E) f() =

3 Aşağıdaki fonksionların hangisi = noktasında türevlidir? A) = [[]] B) = [[ + ]] C) = [[+]] E) = [[ + 7. f() = ]] D) = [[ + ]] ise f'() kaçtır? a o b c d f Şekilde grafiği verilen f fonksionu için aşağıdakilerden hangisi anlıştır? A) f(a) = 0 B) f'(a) = 0 C) f'(b) > 0 D) f'(c) > 0 E) f(d) < 0 A) B) C) 0 D) E) 8. f() = + a fonksionunun = noktasında bir minimumu varsa a aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 0 D) E). f() = a + b + c fonksionunda apsisi = olan nokta dönüm noktasıdır. Fonksionun bu noktadaki teğetinin eğimi ise a + b kaçtır? A) B) C) D) E) 9. f() = tan ( Cos) ise, f' ( ) A) B) C) D) E). f() = + a + b fonksionunda apsisi = olan nokta dönüm (büküm) noktasıdır. Fonksionun bu noktasındaki teğitinin eğimi ise b kaçtır? A) B) C) D) E) 6 0. f() = + a fonksionu verilior. f'() fonksionunun erel ekstremum değeri ise a kaçtır? A) B) C) 0 D) E) 8. f() = + a + b fonksionuna ait eğrinin (,) noktasında bir erel ekstremumu varsa b a kaçtır? A) B) C) D) E) 9. f() = + m + n eğrisinin (,) noktasında bir minimuma sahip olması için m + n toplamı kaç olmalıdır? A) B) C) 0 D) E) 6. f() = fonksionu verilior. = noktasındaki teğeti ile bu nokta dışındaki kesim noktası K ise K noktasının apsisi nedir? A) B) C) 0 D) E)

4 7. f(), g() fonksionları (a,b) aralığında pozitif olarak tanımlı, f() artan ve g() azalan olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi anı aralıkta daima azalandır? A) f() + g() B) f() g() C) f() g() D) f() g() E) g() f() A) B) C) D) E). = e eğrisinin = noktasından çizilen teğetinin eğimi nedir? A) e B) e C) e D) e E) 8e 8. - o f. = + a + fonksionunun minimum değeri 6 olduğuna göre a nın değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) E) Grafiği verilen fonksion aşağıdakilerden hangisi olablir? A) = ( + ) ( )( ) B) = ( )( + )( + ) C) = ( + ) ( )( + ) D) = ( + ) ( )( + ) E) = ( + ) ( ) ( + ). = + c fonksionunun erel minimum değeri ise c kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 6 9. f() = Cos + Sin fonksionunun perodu içinde ma değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) 0. Alanı cm olan bir kartondan kare prizma biçiminde bir kutu apılacaktır. Kutunun hacmi en fazla kaç cm olur? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) 6 6. = + ifadesinin minimum olması için nin alabileceği değer aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) 6 TEST III 7. f() = ln eğrisinin = e noktsındaki teğetinin eğimi nedir? A) B) C) e D) e E) e. f() = ln( ) ise f'() A) B) 7 C) D) 7 E). f() = ise f'() kaçtır? 8. Bir cismin t saniedeki hızı v = t t formülü ile verilmiştir. Bu cismin maksimum hızı nedir? A) B) C) 6 D) 9 E)

5 9. + = 0 kapalı eğrisinin (,) noktasındaki teğetinin denklemi hangisidir? A) + = 0 B) + = 0 C) + = 0 D) + = 0 E) + 6 = 0. = m parabolüne A(,0) noktasından çizilen teğetin eğim açısı ise m kaçtır? A) B) C) D) E) 0. f() = [ ] + ise f'(/) A) B) C) D) 6 E) 9 6. f() = + b + c fonksionunun = de dönüm noktası vardır. Bu noktadaki teğetinin eğimi ise b + c kaçtır? A) B) C) 0 D) E). = e t = e t biçiminde tanımlanan eğrinin t = 0 noktasındaki teğetinin denklemi nedir? A) = + B) = C) = + D) = + E) = Şekildeki = f() eğrisinin (,) noktasındaki teğeti geçmek- orjinden tedir. g() = f ( ) g'() kaçtır? ise =f() A) 0 B) 6 C) 8 D) 0 E). = denklemi ile verilen parabol üzerinde = doğrusuna en akın nokta (a,b) ise a + b kaçtır? A) 9. f() = + + a B) 7 A(,) noktasına göre simetrik ise a kaçtır? C) fonksionu D) E) 7 A) B) C) 0 D) E) 8. Şekilde B noktası d doğrusu üzerinde. bölgede değişen bir noktadır. OABC dikdörtgeninin alanının en büük olması için B noktasının ordinatı kaç olmalıdır? C o A B d A) B) C) D) E). f : R R olmak üzere; f() = Cos ile tanımlıdır. f() fonksionu in hangi değeri için en büük olur? A) B) C) D) E) 6 9. m + (m ) = 0 denkleminde köklerin kareleri toplamının minimum olması için m nin alabileceği değer aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

6 0. Şekildeki grafik aşağıdaki fonksionlardan hangisine aittir? A) = ( + ) B) = + ( + ) C) = D) = ( + ) ( + ) E) = - TEST IV +. f() = Cos ( ) ise f'( 6 ) kaçtır? A) B) C) D) E 6. + = 0 çemberinin (, ) noktasındaki teğetinin denklemi nedir? A) = + 0 B) = 0 C) = D) = E) = + 0. f() = 6 ise f'() aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 8 C) 8 D) 0 E) 7. f() = e ise (f'of)(0) A) B) 0 C) D) E) e 7. f() = + fonksionunun gösterdiği eğrinin apsisi = olan noktasındaki normalinin eğimi hangisidir? A) B) 7 C) D) 8 E) 7. (0, ) olmak üzere; f() = arcsin(cos) biçiminde tanımlanan f() fonksionu için f'() aşağıdakilerden hangisidir? A) Sin B) Cot C) D) tan E) Cot 8. f() = a + fonksionunda f'() in erel minimum değerinin oması için a nın alacağı pozitif değer aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E). f() = e ise f'() A) e ( ) B) e ( ) C) e D) e E) e 9. f() = + fonksionunun asimtotlarının kesim noktasının koordinatları toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E)

7 0. f() = fonksionunun azalan olduğu aralıkta kaç tane tamsaısı vardır? A) B) C) D) 6 E) 7 6. f() = + a + + a fonksionunun minimum noktasının apsisi, maksimum noktasının apsisinin iki katı ise aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 6 B) C) D) E). Şekilde para- = ++ bolü ile + = 0 doğrusu A ve B noktalarında kesişmektedirler. B o A 7. f' B noktasının apsisi kaçtır? A) B) C) D) E) f() = + eğrisi üzerinde hangi nokta için çizilen teğet o eksenine paraleldir? A) (, ) B) (,0) C) (0, ) D) (, 0) E) (, ) Şekilde f'() fonksionunun grafiği verilmiştir. f() fonksionunun dönüm noktalarının apsisler toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E). f() = ln g() = arctan verilior. (gof)() fonksionunun türevinin = /e için değeri nedir? 8. f() = + fonksionunun A(,6) noktasındaki teğeti eğrii A noktasının dışında B gibi bir başka noktada da kesior. Bu noktanın apsisi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) 8 A) e B) e C) e D) e E) e. m nin hangi değeri için m + m + = 0 denkleminin diskriminantı en küçüktür? A) B) 0 C) D) E) 9. = parabolü = 6 doğrusu ile kesilior. ki köşesi parabol üzerinde bir kenarı ise doğru üzerinde olacak biçimde dikdörtgenler çizilior. Bu dikdörtgenler içinde maksimum alanlı olanın alanı kaç birimkaredir? A) B) 8 C) 6 D) E) 6. = eğrisinin = + doğrusuna paralel teğetinin değme noktası aşağıdakilerden hangisidir? A) (, 0) B) (0, ) C) (0,) D) (, ) E) (, 6)

8 TEST V 6. f() =. Sgn( ) + [ ] + verilior. f'( ) nin eşiti nedir? A) B) C) D) E) 7. f() = sin + eğrisine = apsisli noktadan çizilen teğetinin eğimi nedir? A) B) C) D) E). = + fonksionunun = 0 noktasındaki teğetinin eğim açısı kaç derecedir?. f() = A) 0 B) C) 60 D) 90 E) 0 a fonksionunun = ekstremum değerinin olması için a kaç olmalıdır? A) B) 7 C) 9 D) 6 E) 9 için bir. = sin + fonksionunun maksimum olduğu en küçük pozitif açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 0 B) 0 C) 90 D)80 E) = t + = t + parametrik denklemleri ile verilen eğrie göre; d d A) B) C) D) 8 E) 8 8. = + parabolünün = doğrusuna en akın noktasının doğrua olan uzaklığı kaç br dir? A) D) 6 9. f() = m B) E) 7 C) fonksionunun gösterdiği eğrinin A(,) noktasından geçmesi için m kaç olmalıdır? A) B) C) 0 D) E) 0. f() = m + (m ) + m + fonksionunun = te bir minimumu olması için m kaç olmalıdır? A) 8 B) 9 C) 8 D) E). Şekildeki grafik f() = a + b + c fonksionu için taralı dikdörtgenin alanı kaç br dir? A) B) 6 C) 8 D) 0 E). f() = (a + ) + fonksionunun = noktasındaki teğeti ekseni ile lik açı apıor ise a kaçtır? A) B) C) D) E)

9 . f() = + 6 g() = a + b + c fonksionlarının anı apsisli noktalarındaki teğetlerinin birbirine paralel olması için a + b ne olmalıdır? A) B) C) D) E) 6. = a + + parabolünün = + doğrusuna teğet olması için a ne olmalıdır? A) B) C) D) E). = + m + fonksionunun 6 + = 0 doğrusuna paralel teğetinin değme noktasının apsisinin = olması için m kaç olmalıdır? A) B) C) D) E) 6. Şekilde grafiği verilen fonksion aşağıdakilerden hangisi olabilir? ( )( + ) A)= + B) = C) = D) = ( + )( ) E) = 7. Şekilde grafiği verilen fonksion aşağıdakilerden hangisi olabilir? 8. A)= B)= C)= D) = + ( + ) Şekildeki f() olabilir? E) = ( + ) + fonksionu aşağıdakilerden hangisi. Şekildeki parabolün = noktasındaki teğetinin denklemi hangisidir? A) f() = ( )( + ) B) f() = ( ) ( + + ) C) f() = ( ) ( + ) D) f() = ( ) ( + + ) E) f() = ( + ) ( + + ) A) = 7 B) = + 7 C) = + 7 D) = 7 E) = 9. f() = + b + c fonksionunun = noktasında dönüm (büküm) noktası vardır. Fonksionun bu noktadaki teğeti + = 0 doğrusuna dik ise c kaçtır? A) B) 0 C) D) E)

10 0. f() = a + b + c + d fonksionunun dönüm noktasındaki teğetinin eksenine paralel olması için a, b, c arasında aşağıdaki bağıntılardan hangisi vardır? 6. A) ac b = 0 B) ac b = 0 f'() C) a c b = 0 D) a c b = 0 E) ac b = 0-0 TEST VI. f( ) = g( ) eşitliği verilior. f'() = ve g'( ) = ise g( ) kaçtır? Şekilde f() fonksionunun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre f() in erel maksimum noktasının apsisi nedir? A) B) 0 C) D) E) A) B) C) D) E). f() = arctan (ln) ise f'( e ) A) B) e C) D) ln E) e 7. = m +, = parabolleri = de dik kesiştiğine göre m kaçtır? A) B) C) D) E) 7. f() = + + m + fonksionu daima artan ise m aşağıdakilerden hangisidir? A) m > 0 B) m > C) m < 8. f() = + + normalinin eğimi kaçtır? fonksionunun = 0 noktasındaki A) B) C) 0 D) E) D) m > 0 E) < m < 0. = + eğrisi ile = a doğrusunun A(, ) noktasına göre simetrik iki noktada kesişmesi için a nın alabileceği değer aşağıdakilerden hangisidir? 9. f() = + [ ] + Sgn( ) + fonksionunun = noktasındaki türevi kaçtır? A) B) C) 0 D) E) A) B) C) D) E) 0. A. Şekildeki r= cm K L arıçaplı bir küre içerisine çizilen dik koninin hacmi en çok kaç cm tür? O B N ABC üçgeninde BC = cm A(ABC) = 6 br ise KLMN dikdörtgeninin alanı en çok kaç cm tür? M C A) 6 B) 8.6 C) 66 A) B) 8 C) E) 9 E) 6 D) 96 E) 6

11 . Eksenler ile oluşturduğu alan en küçük olacak şekilde = + eğrisine II. bölgede teğet olan doğrunun, bu eğrie değme noktasının apsisi kaçtır? A) D) B) E) 9 C) 6. Şekilde ABC üçgeninin alanı 8 cm dir. DEFK dikdörtgeninin alanı en fazla kaç cm olur? B K D A E F C A) 6 B) 9 C) 0 D) E). = + ve = m + eğrilerinin dik kesişmeleri için m kaç olmalıdır? A) 8 B) C) D) E). f() = m + kesim noktası (, ) olduğuna göre, m kaçtır? fonksionunun asimptotlarının A) 7 B) C) D) E). f : R R daima azalan bir fonksion ise, ( + ). f'() < 0 eşitsizliğini sağlaan tamsaılarının toplamı kaçtır? A) 9 B) C) 0 D) E) d d. ( e ). A) 0. e 0 B). e C) e D) ( + )e E) ( + )e 7. Şekildeki = doğrusu ile = + 8 eğrisinin oluşturduğu kapalı bölgenin, eksenine paralel olan [AB] kirişlerinin uzunluğu en fazla olanı kaç birim uzunluktadır? 0 A B = A) B) C) 9 D) 6 E) = 8. f() = fonksionunun (,) aralığında alabileceği en küçük değer kaçtır? A) B) C) D) E 9. e. d (. e) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden d hangisidir? A) + e D) + e B) e ( + ) C) + e E) e + 0. f() = ( + ) fonksionunun = noktasındaki teğetinin eğimi nedir? A) B) 6 C) D) 8 E)

12 TEST VII ifadesinin değeri nedir? A) B) C) D) E). 0 A) 6 B) C) 6 D). sin cos E 9. tan cot sin cos A) B) C) D) E) A) B) C) 0 D) E). A) cos B) C) 0. 0 sin. sin cos A) B) C) 0 D) E).. D) A) sin cos tan B) E) sin tan cos C) D) E) A) B) C) 0 D) E). sin( cos) cos A) B) C) 0 D) E). f() = fonksionu için f'() + f"() = 0 denklemini sağlaan değeri kaçtır? A) B) C) D) E) 6 6. p sin + cos. + + = 0 fonksionu için f'(,) değeri kaçtır? A) B) C) 0 D E) A) B) C) D) E) 7. cos( ) sin( ) + A) B) 0 C) D) E). R R e tanımlı f() = b +, g() = a + + fonksionlarının gösterdiği eğrilerin anı apsisli noktalarındaki teğetlerinin birbirine paralel olması için a + b ne olmalıdır? A) B) C) D) E)

13 . f() = + (m ) fonksionu daima artan ise m hangi aralıktadır? 9. A) m < B) m < 0 C) m > D) m > 6 E) m > f' () f() = fonksionunun eksenine paralel olan teğetlerinin değme noktalarının apsisler toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Şekilde türevinin grafiği verilen f() fonksionu hangi için maksimum değerini alır? A) B) C) D E) 7 7. f : R R türevlenebilir bir fonksiondur. f() için aşağıdakilerden hangisi anlıştır? A) f'( ) = 0 - = f() f () B) f'( ) > 0 C) f"() < 0 D) f'() < 0 E) f"() = 0 Şekilde = f() üçüncü derece fonksionunun grafiği verilmiştir. Buna göre f'( ) değeri kaçtır? A) 7 B) 6 C) 7 8 D) E) 6 8. f'() TEST VIII Şekilde = f'() grafiği verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) = için f fonksionunun erel minimum değeri vardır. B) = için f fonksionunun erel maksimum değeri vardır. C) f"() = 0 D) < < için f artandır. E) < < için f azalandır değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) 9 C) 0 D) 9 E) ln( ) 9 değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) 0 C) D) E

14 . n C( n;). C( n;) C( n;). C( n;) değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) 0. değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) C) D) E). f() = ( + ). ( + a) f"(0) = 0 olduğuna göre, a kaçtır? A) B) C) 0 D) E). f() = a + parabolünün eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetlerinin birbirine dik olması için a kaç olmalıdır? A) B) 8 C) D) E). f() = ln ise f'() değeri kaçtır? A) ln B) C) D) ln E) e 6. f() = e Sin fonksionu için f'(0) değeri kaçtır? A) B) C) D) e E) e. f() = m + fonksionunun bir ekstremum noktasına sahip olması için m ne olmalıdır? A) < m < B) m < 0 C) m < D) m 0 E) m > 7. sin e e cos değeri kaçtır? A) 0 B) C) e D) e E) e. f() = + + fonksionunun = noktasındaki normalinin denklemi hangisidir? A) = + B) = C) = D) = + E) = 8. Sin( cos ) sin değeri kaçtır? A) B) C) 0 D) E). = a + eğrisinin = noktasındaki normali = 6 doğrusuna dik ise a kaçtır? A) B) C) D) E) 9. a b sinb sina cosa cosb aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) tana C) tana D) cotb E) cotb. f() = + + a fonksionunun dönüm noktası o ekseni üzerinde ise a kaçtır? A) B) C) 0 D) E)

15 6. = cost = sint ise d d A) B) ifadesinin eşiti nedr? cost tsint D) tan t E) cot t C) TEST IX. f() =. tan(ln) fonksionunun = e noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? A) 8 B) C) D) E) 7. = + eğrisine (,) noktasından çizilen teğetinin denklemi hangisidir? A) 9 = 0 B) 9 = = 0 C) = 0 D) + 9 = 0 E) = 0 cos. = arctan fonksionunun = noktasındaki teğetinin eğimi nedir?. A) B) C) e ln e ln D) E) A) e B) e C) e D) e E) e 8. f() = + m + n fonksionuna ait erel ekstremum noktalarının apsisleri ve ise n kaçtır? A) B) C) 0 D) E). f() = sin için f'( 6 ) A) B) 0 C) D) E) 9. f() = sin ise f'() ndir? A) sin B) sin C) sin6 D) sin E) cos. f() = + a noktasındaki teğetinin eğimi fonksionunun = ise a kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 0. f() = a + b + fonksionunun = apsisli noktasındaki ekstremum değerinin olması için a b kaç olmalıdır? A) B) C) D) E) 6. = cos eğrisinin = noktasındaki teğetinin denklemi hangisidir? A) = 0 B) + = 0 C) + = 0 D) + = 0 E) + = 7. =, fonksionunun = noktasındaki eğimi nedir? A) B) C) 0 D) E)

16 = 0 kapalı fonksionunun (0,) noktasındaki teğetinin eğimi nedir? A) B) C) D) E). Şekilde f() fonksionunun grafiği ile A(,) noktasındaki teğeti verilmiştir. f() + g() = f () A (,) 0 9 olduğuna göre 9. f() = + m + eğrisinin = 0 noktasındaki teğetinin eğiminin olması için m kaç olmalıdır? A) B) C) D) E) g() fonksionunun = apsisli noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? A) 9 B) 7 C D) 9 E) 0. f() = (a + ) + a fonksionunun = noktasındaki teğeti = doğrusuna paralel ise a kaçtır? A) B) C) D) E). f() = + m + n fonksionunun (,) noktasında ekstremum değerinin olması için m + n kaç olmalıdır? A) B) C) D) E) 6. = + a ve = + b + c eğrileri (,) noktasında birbirine teğettir. Buna göre a + b kaçtır? A) B) C) D) 7 E) 9. = parabolünün + = 0 doğrusuna en akın olan noktasının ordinatı nedir? A) 6 B) C) D) E) 6. = + parabolünün = doğrusuna en akın noktası A(m,n) ise m+n toplamı kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 6. Bir kenarı ekseni, = diğer kenarı 6 = 6 doğrusu ve bir köşesi = eğrisi üzerinde değişen A dikdört- 0 genlerden alanı en büük olanı için A noktasının koordinatları toplamı kaçtır? A) B) C) D) E)

17 7. m + (m + ) + m = 0 ikinci derece denkleminde köklerin kareleri toplamının minimum olması için m kaç olmalıdır? A) 6 B) 0 C) 6 D) 6 E) = 0 eğrisine üzerindeki (, ) noktasından çizilen normalin eğimi kaçtır? A) B) C) D) E) 9. Şekilde = f() fonksionunun grafiği verilmiştir. f'() fonksionunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? - 0 f() A) B) C) D) 0 - o E) Şekilde f fonksio- nunun grafiğinin bir parçası ve A(,6) noktasındaki teğeti 6 A (, 6) f () verilmiştir. g( 7)=( ).f() şeklinde tanımlanan g fonksionu için g'() değeri kaçtır? - 0 A) 60 B) C) D) 6 E) 7

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır?

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır? . SINIF M Fonksionlar. f ( + a ) + vef( ) 7 olduğuna göre a kaçtır? E) TEST. f ( ) k + 6 fonksionu sabit fonksion olduğuna f ( ) göre aşağıdakilerden k E). f( ) 6 k ve f ( ) olduğuna göre k kaçtır? E)

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

Çözüm: Örnek: 3. BÖLÜM TEST - 1. 4x 3 +3y 2 2x 4y=9 eğrisinin (1, 1) noktasındaki teğetinin denklemi nedir?

Çözüm: Örnek: 3. BÖLÜM TEST - 1. 4x 3 +3y 2 2x 4y=9 eğrisinin (1, 1) noktasındaki teğetinin denklemi nedir? . BÖLÜM TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TEST TEST - 4 + 4=9 eğrisinin (, ) noktasındaki teğetinin denklemi nedir?. f()=( ). ( 5) fonksionun =4 noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? A) 4 B) C) D) E) 6. fonksionun.

Detaylı

6. loga log3a log5a log4a. 7. x,y R olmak üzere;

6. loga log3a log5a log4a. 7. x,y R olmak üzere; log. 5 5 0 olduğuna göre, değeri kaçtır? A) 5 B) 0 C) 6 8 E) 6. loga loga log5a loga eşitliğini sağlaan a değeri kaçtır? 5 A) 5 5 B) 5 5 C) 5 E) 5. loga logb logc ifadesinin eşiti aşağıdakilerden a c A)

Detaylı

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU f :R R, =f ( fonksionuna düzlemde A karşılık gelen f( +h eğri anda ki =f( P gibi olsun. f( Eğrinin P(,f( noktasındaki teğetlerini +h araştıralım. Bunun için P(,f( noktasının sağıda

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. - - ^- h + c- m - (-5 )-(- ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 5 E).

Detaylı

TÜREV ALMA KURALLARI TÜREVİN UYGULAMALARI - I TÜREVİN UYGULAMALARI - II ANALİZ TESTLERİ

TÜREV ALMA KURALLARI TÜREVİN UYGULAMALARI - I TÜREVİN UYGULAMALARI - II ANALİZ TESTLERİ ÖÜ ÜV eğişim ranı, rtalama ve nlık Hız...7 ürev lma uralları... Parçalı ve utlak eğer Fonksionların ürevi...9 ürev ve üreklilik... gulama estleri...7 ÖÜ ÜVİ G - rtan ve zalan Fonksionlar...6 kstremum oktalar...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1...

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1... İÇİNDEKİLER TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU Teğet ve Normal Doğruların Eğimi... Teğet Doğrusunun Eğim Açısı... Teğet ve Normal Denklemleri... Eğrinin Teğetine Paralel ve Dik Doğrular... Grafikte Teğet I... 5

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MTEMTİK TESTİ. Bu testte soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. d + n - d + n d - + n- d + + n işleminin sonucu kaçtır?., R olmak üzere, + +

Detaylı

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? 99 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal saısının 7 katı, iki basamaklı bir doğal saısına eşittir. Buna göre, doğal saısı en az kaç olabilir? A) B) C) 6. Bugünkü aşları 6 ve ile orantılı olan iki kardeşin 6 ıl sonraki

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

Cebir Notları. Özel Tanımlı Fonksiyonlar TEST I. Gökhan DEMĐR, 2006

Cebir Notları. Özel Tanımlı Fonksiyonlar TEST I. Gökhan DEMĐR,  2006 MC www.matematikclub.com, Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@ahoo.com.tr Özel Tanımlı Fonksionlar TEST I. f() = + 4 + fonksionunun alabileceği en büük 8 9. f() = + + ifadesinin alabileceği en küçük 4 5.

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? 996 ÖYS. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin saısı kaçtır? 8 C) 6 D) E) 6. Saatteki hızı V olan bir hareketti A ve B arasındaki olu

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. abba dört basamaklı, ab iki basamaklı doğal saıları için, abba ab. a b eşitliğini sağlaan kaç farklı (a, b) doğal saı ikilisi vardır? 7 olduğuna göre, a b toplamı kaçtır? 9.,,

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır. -A Adı Soadı kulu Sınıfı LYS- MATEMATİK TESTİ Bu Testte; Toplam Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 7 dakikadır. Süre bitiminde Matematik Testi sınav kitapçığınızı gözetmeninize verip Geometri Testi

Detaylı

YARDIRMALI MATEMATİK TÜREV FASİKÜLÜ

YARDIRMALI MATEMATİK TÜREV FASİKÜLÜ YRIRMLI MTEMTİK TÜREV FSİKÜLÜ Maksimum-Minimum Problemleri MESUT ERİYES MKSİMUM - MİNİMUM PROLEMLERİ Maksimum ve minimum problemlerini çözmek için şu kurallar ugulanır; 1) Maksimum a da minimum olması

Detaylı

EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1

EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1 EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1 1. 9 5. 69 A) (, ] B) (, ) C) (, ) D) [, ] E) [, ) A) B) {} C) {, } D) R E) R {}. 5 6. 1 A) (, 5) B) [, 5] C) (, 5) D) (5, ) E) (, ) A) (, 1] B) (, ) C) [1, ) D) (, ] [1,

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 7 MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * (+i) işleminin sonucu nedir? A) + 8i B) - 8i C) 8 + i

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a İKİNCİ DERECEDEN FNKSİYNLARIN GRAFİKLERİ a,b,c,z R ve a 0 olmak üzere, F : R R f() = a + b + c şeklinde tanımlanan fonksionlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksionlar denir. Bu tür fonksionların grafikleri

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. A.. n saısının tamsaı bölenlerinin saısı olduğuna göre, n 0. R de tanımlı " " işlemi; ο ο işleminin sonucu 0. (6) 6 (6) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 6 (6)

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. n olmak üzere; n n toplamı ten büük n nin alabileceği tamsaı değerleri kaç tanedir? 9 B) 8 7.,, z reel saılar olmak üzere; ( 8) l 8 l z z aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. tabanındaki

Detaylı

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz.

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz. a, b,c R,a 0 olmak koşulula f ()=a 2 +b+c fonksionuna ikinci dereceden bir değişkenli fonksion ve bu fonksionun belirttiği eğrie de parabol denir. Uarı ir parabolün grafiği başkatsaı olan a saısına bağlı

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ

İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ TANIM: a, b, c R ve a olmak üzere, f : R R, = f ( ) = a + b + c fonksionuna, ikinci dereceden bir bilinmeenli fonksion denir. { } (, ) : = f ( ) R kümesinin

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Yeni sisteme uygun ve çalışmalarınızda ışık tutacak MATEMATİK SORU BANKASI hazırladık.

Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Yeni sisteme uygun ve çalışmalarınızda ışık tutacak MATEMATİK SORU BANKASI hazırladık. Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Yeni sisteme ugun ve çalışmalarınızda ışık tutacak MATEMATİK SORU BANKASI hazırladık. MATEMATİK SORU BANKASI tamamıla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbie Kurulu

Detaylı

9. BÖLÜM. Özel Tanımlı Fonksiyonlar ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: ÖRNEK ÖRNEK ÇÖZÜM ÇÖZÜM. M A T E M A T İ K

9. BÖLÜM. Özel Tanımlı Fonksiyonlar ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: ÖRNEK ÖRNEK ÇÖZÜM ÇÖZÜM. M A T E M A T İ K M A T E M A T İ K www.akademitemellisesi.com ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: f:ar (A R) fonksionu için, 9. BÖLÜM ) Her A için f( ) = f() ise f e çift fonksion denir. olduğundan ne tek nede çifttir. MUTL AK DEĞER

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

ÖRNEK : x. y = 1 biçiminde verilen fonksiyonun grafiğini. çiziniz. Çizim : x. y = 1 olması ancak x =1ve y =1 yada x =-1ve. x =1ve x =-1ve ÖRNEK :

ÖRNEK : x. y = 1 biçiminde verilen fonksiyonun grafiğini. çiziniz. Çizim : x. y = 1 olması ancak x =1ve y =1 yada x =-1ve. x =1ve x =-1ve ÖRNEK : MC www.matematikclub.com, 6 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@ahoo.com.tr Özel Tanımlı Fonksionlar. Tam değer fonksionu: Tanım: Tamsaı ise kendisi, tamsaı değilse kendinden önce gelen ilk tamsaı (kendinden

Detaylı

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular LYS LYS 6 Sınavlara en akın özgün sorular MATEMATİK- SORU BANKASI çözümlü sorular ıldızlı testler M. Ali BARS M. Ali Bars LYS Matematik Soru Bankası ISBN 978-65-8-7-9 Kitapta er alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x)

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x) 6 II. DERECEDEN FNKSÝYNLR (Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MTEMTÝK 1. f(). f() 6 8 T Yukarıda grafiği verilen = f() parabolünün denklemi nedir?( = 6) Yukarıda grafiği verilen

Detaylı

İçindekiler 3. Türev... 3.1 Türev kavramı.. 001 3.2 Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi. 003. Alıştırmalar 3 1...

İçindekiler 3. Türev... 3.1 Türev kavramı.. 001 3.2 Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi. 003. Alıştırmalar 3 1... İçindekiler. Türev......... Türev kavramı.. 00. Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi. 00. Alıştırmalar.... 005. Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan ve sağdan türevi..... 006.4 Bir fonksiyonun bir noktadaki

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

2 1 fonksiyonu veriliyor. olacak şekilde ortalama değer teoremini sağlayacak bir c sayısının var olup olmadığını araştırınız. Eğer var ise bulunuz.

2 1 fonksiyonu veriliyor. olacak şekilde ortalama değer teoremini sağlayacak bir c sayısının var olup olmadığını araştırınız. Eğer var ise bulunuz. ANALİZ 1.) a) sgn. sgn( 1) = 1 denkleminin çözüm kümesini b) f ( ) 3 1 fonksiyonu veriliyor. olacak şekilde ortalama değer teoremini sağlayacak bir c sayısının var olup olmadığını araştırınız. Eğer var

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E)

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E) 77 ÜSS. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?. C) 4 E). Şekilde a+b+c+d açılarının toplamı kaç dik açıdır? (açılar pozitif önlüdür.) 4 C) 6 7 E) 8 Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm:

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm: 99 ÖYS. a b c d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? A) B) 6 C) 9 D) E) a, b, c, d rakamları birbirinden

Detaylı

Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksionlar ve Grafikleri Isınma Hareketleri Aşağıda verilenleri inceleiniz. A f f(a) 7 çocuk baan f: Çocukları annelerine götürüor. Fonksion olma şartı: Her çocuğun annesi olmalı ve bir tane olmalı. (

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI SORU 1. Köşeleri (1,4) (3,0) (7,2) noktaları olan ABC üçgeninin bir ikizkenar dik üçgen (İpucu:, ve vektörlerinden yararlanın) SORU 2. Bir ABC üçgeninin

Detaylı

LYS Y ĞRU MTMTİK TSTİ. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.., y reel sayılar

Detaylı

Final sınavı konularına aşağıdaki sorular dahil değildir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33-b.

Final sınavı konularına aşağıdaki sorular dahil değildir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33-b. Final sınavı konularına aşağıdaki sorular dahil değildir:,,,, 5, 6, 7, 9,,, 5, 7, 8, 9,, -b. MAT -MATEMATİK (- GÜZ DÖNEMİ) FİNAL ÇALIŞMA SORULARI. Tabanı a büyük eksenli, b küçük eksenli elips ile sınırlanan

Detaylı

PARABOL. Merkezil parabol. 2px. 2py F 0, 2 F,0. Şekil I. Şekil II. p Odağı F 2. Odağı F 0, Doğrultmanı x. Doğrultmanı y

PARABOL. Merkezil parabol. 2px. 2py F 0, 2 F,0. Şekil I. Şekil II. p Odağı F 2. Odağı F 0, Doğrultmanı x. Doğrultmanı y ARABL Tanım: Düzlemde verilen sabit bir noktası ile bir d doğrusuna uzaklıkları eşit olan noktaların geometrik erine arabol denir. Sabit noktaa arabolün odağı; doğrua ise doğrultmanı denir. Merkezil arabol

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

BÖLÜM 4 4- TÜREV KAVRAMI 4- TÜREV KAVRAMI. Tanım y = fonksiyonunda x değişkeni x. artımını alırken y de. kadar artsın. = x.

BÖLÜM 4 4- TÜREV KAVRAMI 4- TÜREV KAVRAMI. Tanım y = fonksiyonunda x değişkeni x. artımını alırken y de. kadar artsın. = x. - TÜREV KAVRAMI - TÜREV KAVRAMI 7 iadesinin türevini alınız. Çözüm lim lim 7 7 lim 7 7 lim lim onksionunun türevini alınız. Tanım onksionunda değişkeni artımını alırken de kadar artsın. oranının giderken

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM 1 MTMTÝK OMTRÝ NMLRÝ 1. o o = 75 ve y = 5 olduğuna göre,. 3 + 8 = 0 sin( y)cos( + y) + sin( + y)cos( y) sin( y)sin( + y) cos( + y)cos( y) denkleminin kaç tane farklı reel kökü vardır? ifadesinin eşiti

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

C E V A P L I T E S T ~ 1

C E V A P L I T E S T ~ 1 C E V A P L I T E S T ~. 5. () 7 ( ).( ) A) B) C) 0 D) E) A) B) C) 0 D) E). 6. 5 A) 0 B) C) D) E) A) B) C) D) E) 5. b b ab a a A) B) a C) b D) b E) 7. ( 5 ) A) B) C) 0 D) E). 9 8. 5 8 A) B) 0 C) D) E)

Detaylı

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2 1. 1 =? Lys 1 7. x + y = (6k) (x k) + y = (k 5) olduğuna göre x y =?. 6 a.b = ise a + 1 b. b 1 a =? 1k 8. x ve y birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere, x y y x. x.y = (x y) ise x y =?.

Detaylı

Mustafa YAĞCI, Parabol ile Eğrilerin Kesişimi

Mustafa YAĞCI, Parabol ile Eğrilerin Kesişimi www.mustafaagci.com.tr, 11 Ceir Notları Mustafa YAĞCI, agcimustafa@ahoo.com Paraol ile Eğrilerin Kesişimi P araol İle Doğrunun Birirlerine Göre Durumları. Aslında sadece paraol ve doğru çifti için değil,

Detaylı

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre,

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre, MTMT K TST KKT! + u testte 80 soru vard r. + u test için ar lan cevaplama süresi 5 dakikad r. + evaplar n z, cevap ka d n n Matematik Testi için ar lan k sma iflaretleiniz.. a, b, c pozitif reel sa lard

Detaylı

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0)

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0) GEOMETRİK YER HAZİNE-1 Analitik düzlemde, verilen bir ortak özelliği sağlayan P(x,y) noktalarının apsis ve ordinatı arasındaki bağıntıya Geometrik yer denklemi denir. 4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012 Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi e Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.8. ta rih ve sa ı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve - Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren u gu lana cak olan prog ra ma gö re ha zır

Detaylı

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0)

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0) GEOMETRİK YER HAZİNE-1 Analitik düzlemde, verilen bir ortak özelliği sağlayan P(x,y) noktalarının apsis ve ordinatı arasındaki bağıntıya Geometrik yer denklemi denir. Geometrik yer üzerindeki noktalar

Detaylı

BAĞINTI - FONKSİYON Test -1

BAĞINTI - FONKSİYON Test -1 BAĞINTI - FONKSİYON Test -. A,,,4,5 B,, olduğuna göre, AB kümesinin eleman saısı A) 8 B) C) D) 4 E) 5 5. A ve B herhangi iki küme AB,a,,a,,a,,b,,b,,b olduğuna göre, s(a) + s(b) toplamı A) B) 4 C) 5 D)

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 12. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI TÜREV MATEMATİK. Türev Alma Kuralları Türevin Uygulamaları

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 12. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI TÜREV MATEMATİK. Türev Alma Kuralları Türevin Uygulamaları ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI TÜREV MATEMATİK Türev Alma Kuralları Türevin Ugulamaları ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI

Detaylı

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Türev Uygulamaları Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; türev kavramı yardımı ile fonksiyonun monotonluğunu, ekstremum noktalarını, konvekslik ve konkavlığını, büküm

Detaylı

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No: LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - GEOMETRİ TESTİ ÖRNEK Ad Soyad : T.C. Kimlik No: Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Metin Yayınları nın yazılı

Detaylı

Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksionlar ve Grafikleri Isınma Hareketleri Aşağıda verilenleri inceleiniz. A f f(a) 7 f: Çocukları annelerine götürüor. Fonksion olma şartı: Her çocuğun annesi olmalı ve bir tane olmalı. ( çocuk annenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2)

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2) MTEMTİK TESTİ (Mat )... u testte srasla, Matematik ( ) Geometri ( 0) ile ilgili 0 soru vardr.. evaplarnz, cevap kâğdnn Matematik Testi için arlan ksmna işaretleiniz. f, 0 ise =, = 0 ise fonksionu için,

Detaylı

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir?

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir? HAZİNE- HAZİNE-2 O başlangıç noktasında dik kesişen iki sayı ekseninin oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir. Bir noktanın x-eksenindeki dik izdüşümüne karşılık gelen x sayısına noktanın apsis i

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI fonksionunun ekseninin kestiği k noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b c f()= denkleminin n kök leridir p in eksenini kestiği nokta ise (,p)

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak safası İÇİNDEKİLER. ÜNİTE FNKSİYNLARDA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Fonksionların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri... 4 Tek ve Çift Fonksionlar... 4 Fonksionlarda İşlemler... 6 Konu Testleri -...

Detaylı

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR Fonksionlar ve Özel Tanımlı Fonksionlar Özel tanımlı fonksionlar konusu fonksionların alt bir dalıdır. Bu konuu daha ii anlaabilmemiz için fonksionlar ile ilgili bilgilerimizi

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması www.mustafaagci.com.tr, 11 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, agcimustafa@ahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması B ir doğru kaç noktasıla bellidi? İki, değil mi Çünkü tek bir noktadan geçen istediğimiz kadar

Detaylı

TÜREV VE UYGULAMALARI

TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI 1-TÜREVİN TANIMI VE GÖSTERİLİŞİ a,b R olmak üzere, f:[a,b] R fonksiyonu verilmiş olsun. x 0 (a,b) için lim x X0 f(x)-f( x 0 ) limiti bir gerçel sayı ise bu limit değerine f fonksiyonunun

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI =f() fonksio - nunun ekseninin kestiği noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b f()= denkleminin kökleridir n =f() in p eksenini kestiği nokta

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. bir üçgen =

Detaylı

TRİGONOMETRİ Test -1

TRİGONOMETRİ Test -1 TRİGONOMETRİ Test -. y. y K O O. nalitik düzlemde verilen O merkezli birim çemberde hangi noktanın koordinatları (0, ) dir? (O noktası orijindir.) O y [OK] açıortay olmak üzere, nalitik düzlemde verilen

Detaylı

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV - 1 - ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV Kazanım 1 : Türev Kavramını fiziksel ve geometrik uygulamalar yardımıyla açıklar, türevin tanımını

Detaylı

12. SINIF. Uzayda Vektörler-1 TEST. 1. Uzaydaki doğru parçaları için aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

12. SINIF. Uzayda Vektörler-1 TEST. 1. Uzaydaki doğru parçaları için aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 1. SINIF Uada Vektörler-1 1. Uadaki doğru parçaları için aşağıdaki önermelerden hangisi anlıştır? Akırı doğru parçaları farklı dülemlerdedir. Akırı doğru parçaları farklı doğrultudadır. İki doğru parçasının

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan;

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan; . Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa,boş

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GOMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. [ [ [ [] []

Detaylı

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45 990 ÖYS. si olan si kaçtır? A) 9 B) 8 C) D) 60 E) 5. Ağırlıkça %0 si şeker olan 0 kg lık un-şeker karışımına 8 kg daha un eklendiğine göre, yeni şeker (kg) karışımın oranı kaçtır? un (kg) A) B) C) D) E)

Detaylı

ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ ADIM m(ëa) + m(b) = m(ëa) = ise 2.m(ëA ) = =

ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ ADIM m(ëa) + m(b) = m(ëa) = ise 2.m(ëA ) = = ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ DIM 0. m(ë) 0 0 7 ise.m(ë ) 80 60 8 0.m(ë) m(ë) 8 0 8 7 99 7 66 60. m(ë) m() 8 60 08 dir. 08 R 80 08. R 80 radandır. 99 8 6. 60 06 9 8 60 0 79 8 6 79 8 6 7. irim çemberin üzerindeki

Detaylı

FONKSİYONLAR ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİT

FONKSİYONLAR ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİT FONKSİYONLAR ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT. Kazanım : Gerçek saılar üzerinde tanımlanmış fonksion kavramını açıklar. Tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi kavramlarını açıklar.. Kazanım : Fonksionların

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

LYS - 1 SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ: (Soru kitapçığının türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde aynen kodlayınız.

LYS - 1 SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ: (Soru kitapçığının türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde aynen kodlayınız. LYS - MTMTİK TSTİ NM - 4 I SOYI T.. KİMLİK NUMRSI SINV SLON NUMRSI SORU KİTPÇIĞI TÜRÜ: (Soru kitapçığının türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde aynen kodlayınız.) SORU KİTPÇIĞI

Detaylı