ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN: 1300-8366 54 627"

Transkript

1 standard 1

2 44 ISSN: standard

3 Standard standard 3

4 4 standard

5 standard 5

6 6 standard

7 standard 7

8 8 standard

9 standard 9

10 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil Havacılığın temelini oluşturan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması-Chicago Sözleşmesi ne 1945 yılında taraf olmuş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Bu tarihten itibaren de bağlayıcılığı olan ICAO kuralları ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. Herhangi bir ICAO kuralı olmamasına rağmen Yeşil Havaalanı Projesi nin oluşturulması fikri, 2008 yılının sonuna doğru oluştu. Genel Müdürlüğümüzce projenin ana hatları belirlendi ve konu hakkında sektörün de görüşü alındı. Bu aşamada, sektörden herhangi bir olumsuz geri dönüş olmadı; aksine, birçok işletme projenin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini bildirdi. Sonraki aşamada, Genel Müdürlüğümüzce havaalanlarında bulunan ve projeye dahil olmak isteyen işletmelerin yapması gereken hususlar belirlendi; diğer işletmelere nispeten daha büyük hacme sahip olan havaalanı işletmecilerinin, terminal işletmecilerinin, bakım kuruluşlarının, yer hizmetleri kuruluşlarının ve sağlık tesislerinin yerine getirmesi gereken ilave yükümlülükler tespit edildi ve projeye son şekli verildi. Ayrıca, projenin işletmelere getireceği mali yükleri hafifletmek maksadıyla işletmelerin Genel Müdürlüğümüze ödeyeceği yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim yapılmasına karar verildi. Ve Yeşil Havaalanı Projesi 25 Haziran 2009 tarihinde uygulanmaya başlandı. Yaklaşık 6 aylık bir sürede, Genel Müdürlüğümüzce 10 tane havacılık işletmesi, proje kapsamında sertifikalandırıldı. Sertifikalandırılan işletmelerin yanı sıra başvuruları reddedilen işletmeler de oldu. 10 standard

11 Projedeki ilk revizyon, 15 Aralık 2010 tarihinde yapıldı. İlk revizyondaki maksat, projenin daha iyi şartlarda uygulanmasının sağlanması ve farklı işletmelerin farklı yorumlamalarından kaynaklanan yanlış anlaşılmaların giderilmesiydi. Bu aşamada, daha önce sertifikalandırılan işletmelere yeni düzenlemelere uyum sağlaması için bir yıldan fazla süre verildi. Bu sürenin sonunda, mevcut işletmelerin tümü yeni düzenlemelere uyum sağladı. 20 Şubat 2012 tarihinde proje kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin düzenlemeler yapıldı. En büyük yenilik, başvuruların havacılık işletmeleri tarafından değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ne sahip şirketler tarafından yapılmasıydı. Bu uygulamayla, başvurular sırasında yapılan hataların ve eksiklikleri bulunan işletmelerin başvuru yapmasının engellenmesi amaçlandı. Günümüz itibarıyla gönüllülük esasına dayalı olan bazı Havaalanı Karbon Akreditasyon Programlarının, havacılık sektöründe uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli kurumlar/kuruluşlar tarafından desteklendiği; ayrıca, ICAO tarafından yayımlanan dokümanlarda, çevresel konuların yanı sıra adı geçen programlarda belirtilenlere benzer nitelikteki hususlara da yer verildiği dikkate alınarak projede ikinci revizyon yapıldı. 31 Temmuz 2012 tarihinde yapılan bu revizyondaki en büyük farklılık sera gazları ile ilgili hususların projeye dahil edilmesiydi. Sera gazları ile ilgili çalışmaları da içeren bu düzenlemeler kapsamında 63 havacılık işletmesi sertifikalandırıldı. Müteakiben, Yeşil Havaalanı Projesinin daha iyi şartlarda uygulanabilmesi, uygulamaların kontrolünün daha sık yapılabilmesi ve havacılık işletmelerinin çevreye daha duyarlı hale getirilerek bir kalite standardının sağlanması amaçlarıyla Genel Müdürlüğümüz ile TSE arasında 26 Eylül 2013 tarihinde bir protokol imzalandı. Protokol doğrultusunda, 15 Şubat 2014 tarihinden itibaren uygulanacak Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları belirlendi. Son düzenleme ile işletmelerden TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerinin sektörel kriterlerle birlikte sağlanması, Sera Gazı Envanter Raporu nun TSE ye onaylatılması ve proje kapsamında sera gazı kriterlerinin sağlanması talep edildi. standard 11

12 TSE Kalite Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanı Abdülkadir Öncel Türk Standardları Enstitüsü olarak Yeşil Havaalanı Projesinde nasıl ve neden görev aldık? Son zamanlarda Enstitümüz diğer alanlarda olduğu gibi sosyal sorumluluk alanlarında da oldukça aktif rol oynamaktadır. Proje, çevre temelli sosyal sorumluluk projesi olması sebebiyle ilgimizi çekmiş ve projenin sahibi olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Enstitümüz arasında Yeşil kuruluş/yeşil Havaalanı Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokole göre havaalanlarındaki işletmelerin belli gereklilikleri yerine getirmesi durumunda, o işletmeye SHGM tarafından Yeşil Kuruluş unvanı verilecektir. Bir havaalanında faaliyet gösteren ve proje kapsamında belirtilen tüm işletmelerin Yeşil Kuruluş olmaları halinde o havaalanı Yeşil Havaalanı unvanına kavuşacaktır. Bu projede Enstitümüzün görevi ise, işletmelere TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi ve SHGM-TSE uzmanlarınca havalimanlarına özgü belirlenmiş Sektörel Kriterlere Uygunluk Belgelendirme hizmetlerinin verilmesi, ayrıca işletmelerin TS EN ISO Standardına göre hazırlanmış Sera Gazı Envanter raporlarının TS EN ISO Standardına göre doğrulanması hizmetlerini kapsamaktadır. 12 standard

13 İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planında TSE ye verilen görev bu konuda etken oldu mu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Eylem Planında TSE ye bir takım sorumluluklar atanmıştır. Söz konusu sorumluluklar, kısaca bahsetmek gerekirse, 2023 yılına kadar CO 2 yoğunluğunun azaltılması amacıyla sera gazına yönelik gönüllü çalışmaların özendirilmesi kapsamında teknolojik iyileştirmeler içeren projelerin geliştirilmesine destek olunması, sektörel işletmeler bazında karbon ayak izinin azaltılması kapsamında işletmelerin karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılmasına yönelik eylem planlarının oluşturulmasına destek vermek ve emisyon envanterinin daha sağlıklı olarak hazırlanması amacıyla sera gazı emisyonları için uygun bilgi toplama, kayıt, raporlama ve izleme sistemlerinin geliştirilmesini desteklemektir. TSE olarak gerek İklim Değişikliği Eylem Planı uyarınca üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi bir misyon olarak kabul etmemiz ve gerekse sosyal sorumluluk bilincimiz, Yeşil Havaalanı Projesi Protokolünün imzalanmasını tetikleyen etkenlerdir. Projenin takvimi nasıl? Hangi aşamaya gelindi? Proje tarihinde SHGM ile TSE arasında protokolün imzalanması ile başlamıştır tarihinde uygulama esaslarını belirten ilgili dokümanlar SHGM tarafından yayınlanmıştır. 51 işletme 2014 yılı içerisinde proje kapsamında başvuruda bulunmuş ve ilgili kuruluşlara saha tetkikleri gerçekleştirilmiştir. Havacılık işletmeleri TS EN ISO ve Sektörel Kriterler kapsamında geçirmiş oldukları saha tetkikleri ile mevcut uygulamalarını iyileştirmiş ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik bir farkındalık oluşturulmuştur. Ayrıca havacılık işletmelerinin proje kapsamında, her bir takvim yılı için TS ISO Standardı uyarınca oluşturmuş oldukları sera gazı envanter raporlarını TS EN ISO Standardına göre TSE ye doğrulatmaları gerekmektedir. Proje gereği kuruluşlara SHGM tarafından sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda hedef konulmuştur. Bu kapsamda, sera gazı emisyonlarında ilk azaltmanın, azaltmanın gösterileceği takvim yılından önceki üç yılın ortalama emisyon değerine göre yapılması hedeflenmektedir. Bu belgelendirme çalışmasında esas alınan kriterler ana hatları ile nelerdir? Yeşil Havaalanı Projesi çerçevesinde kuruluşların belgelendirilmesi üç modülden oluşmaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Yeşil Havaalanı ve/veya Yeşil Kuruluş Belgesi için müracaat edecek bir işletmenin sırasıyla TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olması, ISO e göre hazırlamış oldukları sera gazı envanter raporlarını TSE ye makul güven seviyesinde doğrulatmış olması ve havacılık sektörüne özgü hazırlanmış olan sektörel kriter şartlarını sağlaması gerekmektedir. Havaalanı işletmelerinin Yeşil Kuruluş Belgesi alabilmesi için bu üç modülde bulunan gerekliliklerin hepsini sağlamaları gerekmektedir. Bir havaalanının Yeşil Havaalanı Sertifikası başvurusu yapabilmesi için havaalanında bulunan proje kapsamındaki işletmelerin tümünün Yeşil Kuruluş Sertifikası almış olması gerekmektedir. Kaç havaalanı yeşil havaalanı sertifikası aldı? Yeşil Havalimanı Projesi kapsamında 2014 yılında havalimanı işletmecisi, terminal işletmecisi, akaryakıt dolum ve depolama, yer hizmetleri, havayolu taşımacılığı ve hat bakım alanlarında faaliyet gösteren toplam 51 kuruluş, Enstitümüze belgelendirilmek amacıyla başvurmuştur. Müracaat eden kuruluşlardan 47 tanesi proje kapsamındaki gereklilikleri tamamlamıştır. standard 13

14 14 standard

15 ... ekonomide kuresel ve... bolgesel gelismeler. Dünyanın değişik bölgelerinden farklı ülkelerde yaşanan gelişmeler her geçen gün global ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Yeni yılın ilk ayını geride bıraktığımız şu günlerde, dünya ekonomisinin gündeminde yer alan bu yeni etkiler ışığında, kurumların revize raporları da birbiri ardı sıra yayınlanmaya başlandı. Bunlardan ilki, Uluslararası Para Fonu nun (IMF) 20 Şubat 2015 tarihinde yayınladığı ve petrol fiyatlarının etkilerinin baz alındığı Yeni Küresel Ekonomik Görünüm (WEO) Raporudur. * Raporda özellikle belirtilen husus, düşen petrol fiyatlarının dünya ekonomisini desteklemesine rağmen büyüme oranlarında yaratacağı etkidir. Rapordan bazı önemli başlıkları şöyle sıralayabiliriz: IMF, dünya büyüme oranında revize yaparak küresel büyüme beklentisini yüzde 3,8 den yüzde 3,5 e indirdi. Amerikan ekonomisinde büyüme beklentisi olumlu yönde artarken, Euro Bölgesi ve Japonya tam tersi yönde hareket etmekte, yaşanan durgunluk ve deflasyon beklentisi sürüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki artış, euro ve yendeki azalış çapraz döviz kurları nedeniyle özellikle petrole dayalı ihracat ve ithalat yapan ülkelerin rakamlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. G20 ülkelerinin yapısal reformlara ağırlık verilmesi istenerek bunların eyleme geçirilmesinin ivedilik kazandığı belirtiliyor. Çin deki büyüme hızının düşüşü diğer Asya ülkelerini de olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor. Rusya nın ekonomik görünümü hem petrol fiyatlarındaki düşüşten hem de jeopolitik tansiyondan dolayı daha da zayıfladı. IMF nin 2014 Ekim Küresel Ekonomik Bakış Raporu ile karşılaştırıldığında, son rapora göre yeni gelişen ve gelişmekte olan ekonomilerde, ticari mal ihraç edenlerin büyüme oranlarındaki seviye daha zayıflamış ya da ertelenmiş görünüyor. Dünya ekonomi gündemini uzun zamandır meşgul eden Amerika nın ne zaman faiz yükselteceği konusu, halen belirsizliğini koruyor. Bir ihtimal Haziran ya da Eylül ayında gerçekleşeceği düşünülüyor. Bu konu niçin bu kadar önemli derseniz, Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) faiz artışı, küresel fon akışının hacmini ve yönünü belirleyecek çok önemli bir parametredir. standard 15

16 Avrupa da Krizden Çıkma Çabalarına Karşın Paranın Yön Değiştirmesi Uzun zamandır durgunluk yaşayan AB de, Avrupa Merkez Bankasının açıkladığı Parasal Genişleme (QE) paketi, 1,5 yıla yayılan bir süreçte piyasaları rahatlatacağa benziyor yılının Eylül ayı sonuna kadar her ay yapılacak olan 60 milyar euroluk alımın tahminen 45 milyar euroluk kısmını yatırım yapılabilir kredi notuna sahip ülke tahvilleri, 5 milyar euroluk kısmını Euro Bölgesi kamu kuruluşlarının tahvilleri ve 10 milyar euroluk kısmını ise mevcut programa dahil olan varlığa dayalı menkul kıymetler ve teminatlı tahvil alımları oluşturacak. ** 2015 yılı başında en dikkat çeken gelişmeler AB ve Avrupa Ekonomik Alanı (Euro Zone) üyesi olmayan İsviçre den geldi. Bunlardan ilki; İsviçre Merkez Bankası nın (SNB) 2011 yılından beri uyguladığı İsviçre Frangı nın euro karşısındaki değerini kontrol eden kur tavanını (1,20 nin üzerine çıkmasına izin vermiyordu) kaldırması oldu. Bu olay bir anda piyasalarda şok etkisi yaratınca, İsviçre Frangı yüzde 4,1lere varan oranda değer kazandı ve dünya devi Forex yatırımcıları Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD de iflas açıklamaları yaptılar. İsviçre bankalarından gelen ikinci şaşırtan haber ise dünyanın en büyük ikinci bankası olan HSBC nin İsviçre şubelerindeki müşteri listesinin ve hesaplarının basına sızdırılması oldu. Swissleaks olarak adlandırılan bu olay, dünyaca ünlü sporculardan siyasetçilere kadar birçok kişiye ait hesap bilgilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. İsviçre bankalarının güvenirliğini kaybetmesi neticesinde paranın Asya ya akması, özellikle Hong Kong ve Singapur da milyarder sayısının ve deniz aşırı para girişinin dikkat çekici ölçüde artmasıyla sonuçlandı. Avrupa da 2015 yılı başlarında önemli bir gelişme de Yunanistan da yapılan seçimlerdir. İktidara gelen Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Aleksis Tsipras, öncelikle AB ile ilişkilerde yeni bir dönem başladığını söyleyerek ülkesinin borçlarının yeniden yapılandırılması için Haziran 2015 e kadar bir köprü programı uygulamak istediğini belirtti. Dış kaynakla büyümeye çalışan Yunanistan ın Euro Bölgesi nden çıkışı da gündemde yer alıyor. 16 standard

17 Rusya Ukrayna Krizinde Çözüm Aşaması Rusya ve Ukrayna arasında uzun zamandır yaşanan kriz için çözüm aşamasına gelinmesinde ekonomik yaptırımların etkisinin olduğu yadsınamaz. Bu doğrultuda Normandiya Dörtlüsü olarak bilinen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Belarus un başkenti Minsk te bir araya gelerek Ukrayna - Rusya arasında ateşkes için anlaşmaya varmış gözüküyorlar. Anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ya yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını belirterek Ukrayna nın IMF ile mali yardım konusunda anlaşmaya varmasının da sevindirici olduğunu söyledi. Ukrayna da yaşanan kriz, savunma, finans ve enerji alanındaki yaptırımlar, petrol fiyatlarındaki düşüş, rublenin devalüasyonu ile zor günler yaşayan Rusya mali piyasaları, Minsk ten gelen haberlerle yükselişe geçti. Çin in Büyüme Hızı - Japonya da Yükseliş Çin de yüzde 1 olarak beklenen Ocak ayı enflasyonu yüzde 0,8 olarak gerçekleşince bunun en büyük nedenleri arasında gayrimenkul pazarında zayıflama ve üretimdeki kapasite fazlalığı gösterildi. Büyüme hedefleri için yeni önlemler alınmazsa ülke ekonomisinde sıkıntılı bir döneme girileceği belirtiliyor. Japonya da piyasaları heyecanlandıran gelişme, makine siparişlerinde 2014 Aralık rakamlarının bir yıl önceye göre ekonomistlerin tahminlerini aşan ölçüde yükselmesi oldu. Durgunluk tehlikesi yaşayan Japonya da borsa, bu habere hisse senetlerinde yükselişle cevap verdi. standard 17

18 Bölgesel Gelişmelerin Etkileri Suriye de 2011 yılından beri devam eden muhalif gösteriler ve iç savaş, halkın alım gücünü de zayıflattı ve yoksulluk sınırı altında yaşayan hane halkı sayısında büyük bir artış yaşanmaya başlandı. Suriye Lirası yüzde 240 oranında değer kaybederken tarımda yaşanan sıkıntı yüzünden ithal gıda miktarındaki artış, dolar üzerinden hesaplandığı için halkı sadece zaruri ihtiyaçlarını almaya yöneltti. Irak Hükümeti geçen yıla nazaran 43 milyar dolarlık bir düşüşle 2015 bütçesini kabul etti. Bu düşüşe en büyük gerekçe ise düşen petrol fiyatları ve ihracatın azalması gösterildi. Bütçe harcamalarında önceliğin terörle mücadeleye ve terör nedeniyle yerlerinden edilmiş insanlara verileceği belirtildi. Suudi Arabistan da Kral Abdullah ın Ocak ayı sonunda vefat etmesi nedeniyle Veliaht Prens Selman Bin Abdulaziz, kral olarak ülke yönetiminin başına geçti. Yeni kralın ilk icraatı ise 30 milyar doları memur, emekli ve öğrencilere iki maaş ikramiye olarak dağıtmak oldu. Dünya da bir ilk: Sanal Para Ekvator da, her yıl eskiyen dolarların değiştirilmesi için ödenen 3 milyar dolardan tasarruf edilmesi için sanal paraya geçileceği ilan edildi. Ülkenin para birimi yine dolar olacak, ancak piyasa işlemlerinde sanal para kullanılarak tasarruf edileceği belirtildi. Halen İsveç te sanal para uygulaması yapılmakta, ancak buna devlet desteği verilmiyor. Ekvator un devlet desteği ile sanal para uygulaması başlatan ilk ülke olacağı belirtiliyor. G20 Dönem Başkanı Türkiye ve Yeni Arayışlar Türkiye bu yıl G20 ye ev sahipliği yapıyor. Bu doğrultuda yıl boyu yapılacak toplantılardan ilki, ülkelerin merkez bankası başkanları ve ekonomi bakanları ile İstanbul da yapıldı. G20 Zirvesi için hazırlanan OECD Büyümeye Geçiş Raporunda öne çıkan konular: 18 standard

19 20 büyük ekonominin büyüme ve rekabet gücünü artırması için reformlara ihtiyaç duyulması, Hükümetlerin, rekabet ve yenilikçilik alanındaki politikalarını, yeni kurulan şirketlerin piyasaya girişini ve sermaye ile işgücünün en verimli şirket ve sektörlere sorunsuz geçişini sağlayacak şekilde iyileştirmelerinin gerekliliği, Ülkelerin büyümenin iki katı oranında yatırım yapmalarına ihtiyaç duyulması olarak sıralanabilir. Ülkemizde imalat sanayi artışındaki gerileme, artan nüfus hızına göre risk oluşturuyor. Bu durumda işsizliğin artacağına dikkat çekiliyor. Çünkü ülke ekonomilerinin büyümesi üretimle mümkündür. Dünya genelinde petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye Ocak ayı enflasyon rakamlarına da yansıdı. Ancak yüzde 7,24 lük oranın kalıcılığı da öncelikle petrol fiyatlarındaki bu düşük rakamların sabitlenmesi ile direkt ilişkili hale geldi. Aksi takdirde petrol fiyatları arttığı anda (ki bu oldukça muhtemel görünüyor), ülkemizde enflasyon oranının da artış göstereceği söylenebilir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) otomotiv sektöründe Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine geçen yılın Ocak ayında 186 milyon 107 bin dolar seviyesinde olan ihracatın 2015 in aynı döneminde yüzde 18,51 lik düşüşle 151 milyon 660 bin dolara gerilediğini açıkladı. *** 1 milyar 730 milyon 321 bin dolarlık otomotiv ihracatının 1 milyar 337 milyon 203 bin dolarlık (yüzde 77,28) kısmının AB ülkelerine yapılması, bölgesel risklerden kaçışın bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Ekonomide çözüm arayışları devam ederken Türkiye ile İran arasında 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması neticesinde iki ülke arasındaki ilk adım atıldı. İran ve Türkiye arasında sınır kapılarına bir yenisi eklenmesi düşüncesi ile Van ın Kapıköy Sınırı Kapısı nın faaliyete geçmesi için çalışmalar başladı. Finansman yönünden Türkiye ve İran ortak destek projesi ile 75 km lik yol yapımı için 300 milyon liralık acil ihaleye çıkıldı. * Global Growth Revised Down, Despite Cheaper Oil, Faster U.S. Growth, IMF Survey, 20 Ocak 2015 ** Yatırımcılar QE den memnun, 22 Ocak 2015 *** Otomotiv Orta Doğu ve Kuzey Afrika da gaza bastı, Anadolu Ajansı (AA), 8 Ocak 2015 standard 19

20 dosya küresel bir sorun olarak 20 standard

21 standard 21

22 İletişim, elektronik ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, son 25 yılda toplumlar ve ülkeler arasında yoğun bir bilgi akışkanlığı yarattı. Mesafe tanımayan bu bilgi akışkanlığının en önemli sonuçlarından biri insanlardaki küresel bilinçlenme oldu. Gerçekten de yeryüzünde hiçbir ülke ve toplumun neredeyse kendine özgü problemleri kalmadı, artık problemlerin küresel ölçekte ele alındığı bir dünyada yaşıyoruz. Özetle belirtmek gerekirse, bir ülkenin mahalli ve bölgesel sorunları küresel sorunlar haline gelebiliyor, küresel ölçekte ortaya çıkan sorunlar da doğal olarak ülkeleri derinden etkileyen mahalli ve bölgesel bir soruna dönüşebiliyor. Artık hiçbir ülke, bu sadece benim sorunumdur diyemediği gibi, bu, hiç benim sorunum değildir de diyemiyor. Söz gelimi, yeşil örtünün azalması (deforestation), sanayi tesislerinden atmosfere verilen gazlar hangi ülkede olursa olsun mahalli bir sorun gibi görülemez. Anadolu yaylasında kesilen bir ağaç, sadece orada yaşayan insanların oksijenini azaltmakla kalmaz; aynı zamanda dünyanın başka ülkelerindeki insanların da oksijenini azaltır. Binlerce kilometre uzakta bir ülkenin sanayi tesislerinden salınan gazlar sadece o ülkenin atmosferini ve iklimini bozmakla kalmaz; aynı zamanda dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan insanları da etkiler. Burada, kaos teorisindeki kelebek etkisi metaforuna benzer bir durum var... Küresel ısınma, iklimsel değişmeler, stratosferik ozon tabakasındaki tahribat, çevre kirliliği, içme suyu kalitesinin bozulması, biyolojik çeşitliliğin azalması, gıda katkı maddeleri ve bütün bunların doğurduğu sağlık sorunları; bugünkü insanlığın önünde çözüm bekleyen başlıca küresel sorunlardandır. Küresel ısınmanın, iklimsel dengesizliklerin ve stratosferik ozon tabakasındaki tahribatın kaynağında sera gazları olarak bilinen karbondioksit (CO 2 ), metan (CH 4 ), nitröz oksit (N 2 O), hidrofluorokarbonlar (HFCs), perfluorokarbonlar (PFCs) ve kükürt heksaflorür (SF 6 ) bulunmaktadır. Aslında atmosferin bileşiminde bulunan argon (Ar), CO 2, metan (CH 4 ) ve diğer eser (trace) gazların oranı %1 den daha az olmasına rağmen, bunlar yeryüzünün ısısal (radiative) dengesi ve atmosferin kimyasal özellikleri açısından önemli rollere sahiptir. Sera gazları da dahil, atmosferdeki eser gazların artışı son 200 yılda yaşanmış, bunların küresel ısınma ve iklimsel sapmalara sebep olduğu ise 1970 li yılların sonlarında fark edilmeye başlanmıştır. Acaba daha önce böyle bir problem yok muydu? O yıllarda çevreyi kirleten sanayi faaliyetleri, enerji santralleri ve yüzbinlerce kimyasal madde üreten tesisler bugünkülerden daha azdı. Problemin hem geç fark edilmesinin, hem de küresel düzeyde hissedilmemesinin diğer sebeplerinden biri de bilimsel ve teknolojik yetersizlikti. Bugün gerek meteoroloji, gerek uzay bilimleri ve gerekse bilgi ve iletişim teknolojilerinde böyle bir yetersizlikten bahsetmek mümkün değildir. Üstelik bugün, problemin küresel düzeyde hissedilmesinden ve insanlarda küresel bir bilinçlenmeden de söz edebiliyoruz. 22 standard

23 Sera gazları içinde birinci sırada yer alan karbondioksit, biyosferdeki hayatın devamı için normal atmosferde %0,036 oranında bulunan eser gazlardan biridir. Tıbbi uygulamalarda ilaçla zehir arasındaki farkın doz farkı olduğu söylenir; karbondioksitin hayat için gerekli bir gaz olması ile sera gazı olması arasındaki farkın da bir oran meselesi olduğunu söylemek mümkündür. Atmosferdeki karbondioksit oranı, yukarıda verilen normal değerin üzerine çıkınca, güneşten dünyaya gelen radyant enerjinin yeryüzü tarafından emilen miktarı ile uzaya yansıtılan miktarı arasında bir dengesizlik meydan gelmekte, uzaya gitmesi gereken ısı ve ışık (radyasyon), CO 2 birikiminden dolayı atmosferde bir ısınmaya sebep olmaktadır. Dünya ortalama olarak 1425 km/h hızla döndüğüne göre (ekvator bölgesinde 1670 km/h), bu ısınmadan dolayı meydana gelen iklimsel değişme dünyanın diğer yerlerinde yaşayan insanları da etkilemektedir. İnsanın da içinde bulunduğu biyosferdeki hayatın devam etmesi, birbiriyle etkileşim içinde olan şu 4 ana unsura bağlıdır: (1) güneş enerjisi (radiant energy); (2) su (H 2 O); (3) oksijen (O 2 ); (4) karbondioksit (CO2)... Biyosferin madde ve enerji çevrimlerinde bir üretim ve tüketim dengesi vardır. Biyosferdeki karbondioksit ve oksijen dengesi, fotosentez ve oksijenli solunum ile devam edip gitmektedir. Bu iki olayın doğa ekonomisi açısından en önemli özelliği, birinin son ürününün diğerinin ham madde girdisini oluşturmasıdır. Fotosentez, yeşil bitkilerin μ (mikron) çapındaki yaprak hücrelerinde veya bundan daha küçük mikroorganizmalar (siyanobakteriler) içinde gerçekleşen dünyanın en büyük enerji dönüşümüdür. Bu olayı önemli kılan nokta, neredeyse dünyada tükenmesi en zor olan kaynaklardan enerji üretilmesidir. Bu, insanlığın ulaşması gereken ileri bir amaçtır. Fotosentezin girdileri ve çıktıları genel bir eşitlikte şöyle gösterilir: 6CO 2 + 6H 2 O + (Güneş Enerjisi) Organik madde (Glikoz, Nişasta, Selüloz; C 6 H 12 O 6 ) + 6O 2... Bu olayda açıkça görüldüğü gibi, CO 2 gazı fotosentezde organik madde yapımına katılan önemli bir girdi oluşturmaktadır. Fotosentezin çıktıları olan oksijen (O 2 ) ve organik madde (glikoz, nişasta ve selüloz), biyosferin birçok organizmasında oksijenli solunum için ana girdileri oluşturur: 6O 2 + organik madde (C 6 H 12 O 6, glikoz) 6CO 2 + 6H 2 O + Enerji (biyolojik sistemlerde kullanılan enerji şekilleri)... Solunumun son ürünleri olan CO 2 ve H 2 O, fotosentezin girdilerini oluşturmaktadır. Biyosferin bu iki önemli olayı için verilen eşitlik, günümüzün dünyasında küresel ısınmaya ve iklimsel dengesizliğe sebep olan sera gazı CO 2 nin atmosferdeki artışını azaltmak için çözüm önerisini de içinde taşımaktadır. Bir yandan insan yapısı sistemler ve sanayi tesislerinden salınan CO 2 miktarını kontrol altında tutarken, diğer taraftan da biyosferdeki yeşil örtünün muhafazasına ve mümkünse de artırılmasına azami gayreti göstermek gerekecektir. Atmosferdeki CO 2 nin kaynağı sadece oksijenli solunum yapan canlı organizmalar değildir; ayrıca kömür, doğal gaz ve petrolü yakıt olarak kullanan tesisler de çok ciddi CO 2 üreten kaynaklardır. Halokarbonların (CFCs, HFCs, PFCs) atmosferdeki oranı çok düşük olmasına rağmen küresel ısınmaya sebep olan güçlü sera gazlarıdır. Ayrıca sera etkisinin yanı sıra stratosferik ozonu (O 3 ) kimyasal dönüşüme uğratarak tahrip eden gazlar kategorisinde de yer alırlar. Ozon tabakasındaki onarılamaz şekilde meydana gelen tahribat, biyosfer üzerinde küresel ısınmadan daha ağır sonuçlar yaratabilir. İlk akla gelen etkiler, deri kanseri ve kataraktlardır. standard 23

24 50,3 49,7 24 standard

25 Küresel ısınmanın ve iklimsel dengesizliklerin kaynağı olarak görünen atmosferdeki sera gazları, doğal ve antropojenik olarak atmosfere salınmalarından dolayı insanoğlunun kontrol edebileceği interdisipliner küresel problemler arasındadır. İnterdisipliner bir problemin çözümü, çeşitli bilim dallarında yetişmiş uzmanların önderliğinde, uluslararası dayanışma ve iş birliği ile gerçekleşebilir. Sera gazlarının atmosferdeki yoğunluklarını belli bir düzeye kadar aşağı çekebilmek için problemin çözümünde yer alan paydaşların samimi ve kararlı olmaları, eşgüdüm içinde çalışmaları gerekmektedir. Her ne kadar problemin farkına varılması konusunda uluslararası düzeyde bir hassasiyet oluşmuşsa da, elimizdeki 45 yıllık verilere baktığımızda, problemin çözümü konusunda somut adımların atıldığını söylemek mümkün değildir. Küresel beşeri sorunlarla ilgili Birleşmiş Milletlerin birçok haklı kararını veto eden daimi üyelerin (Çin, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Fransa) 2012 yılında atmosfere saldıkları karbondioksit miktarlarına baktığımızda, küresel ısınma veya sera gazları ile ilgili problemlerin çözümünde fazla bir gelişme kaydedilemediği görülecektir. Gerçekten de, OECD verilerine göre bütün ülkelerin 2012 yılı için atmosfere saldıkları karbondioksit miktarı milyon ton (altı sıfır ekleyerek düşünün) iken, Çin 7955 milyon tonla birinci, ABD 5287 milyon tonla ikinci, Rusya Federasyonu 1653 milyon tonla üçüncü, İngiltere 443 milyon tonla dördüncü ve Fransa 328 milyon tonla beşinci sırada yer almaktadır. Türkiye nin 2012 yılı için karbondioksit salımı 286 milyon ton olup, sera gazı emisyonu düşük olan dünya ülkeleri arasında iyi bir yerde bulunmaktadır. Yani Türkiye, küresel ısınmaya ve iklimsel dengesizliğe yol açacak boyutta bir karbondioksit salımı yapmamaktadır. Yukarıdaki ülkelerin, dünyanın toplam karbondioksit emisyonu içindeki yüzdeleri hesaplandığında Çin, dünya karbondioksit emisyonunun %25 inden, ABD %17 sinden, Rusya %5,3 ünden, İngiltere %1,4 ünden, Fransa %1 inden ve Türkiye de %0,9 undan sorumludur. Beş ülke (Çin, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere ve Fransa) toplam dünya karbondioksit emisyonunun %49,7 sinden sorumlu iken, 40 ülke %50,3 ünden sorumlu görülmektedir. Bu somut tespitler ve veriler, sera gazı emisyonlarının aşağı çekilmesinde yaşanan zorluklara işaret etmektedir. KAYNAKLAR standard 25

26 26 standard

27 Yeşil Havaalanı Projesi hakkında genel hatları ile biraz bilgi verebilir misiniz? Proje hangi temellerden oluşmaktadır? Yeşil Havaalanı Projesi, ülkemizde hızla gelişen sivil havacılık faaliyetlerinin çevreci bir anlayışla sürdürülmesi, teknolojinin çevreye verdiği zararların en aza indirilmesi ve duyarlı bir yaklaşımın sivil havacılık sektöründeki kuruluşlarca da benimsenmesine katkı sağlaması amacıyla başlatılan bir projedir. Proje, gürültü ve emisyon azaltımı, hava kalitesinin kontrolü, katı atıkların ve atık suların yönetimi, kimyasal maddelerin kontrolünün sağlanması gibi temel hedefler içermektedir. Yeşil Havaalanı Projesi, Genel Müdürlüğünüz tarafından tasarlanmış bir proje midir? Projenin genel hedefi nedir? Yeşil Havaalanı Projesi, havaalanlarındaki tüm olumsuz çevresel etkileri azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmak amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce hayata geçirilmiş bir projedir. Canlılar üzerinde olumsuz etki yaratan ve çok sayıda sağlık sorununa yol açan çevresel kirlenmenin oluşmadan önce önlenebilmesi, çevreye duyarlı havaalanlarının artırılması ve bu havaalanlarında çevreci stratejilerin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında işletmelerin tüm atıkları kapsayacak şekilde Atık Yönetim Planını (AYP) oluşturmaları; AYP nin tehlikeli atıkları kapsayan kısımlarını valiliklere onaylatmaları, AYP kapsamında lisanslı taşıyıcı ve bertaraf edici firmalarla sözleşmeleri yapmaları ve tehlikeli atıklar için mali sorumluluk sigortalarını yaptırmaları, atık miktarlarını tespit etmek amacıyla gerekli tertibatı kurmaları, standart geçici depolama alanlarını oluşturmaları gibi kriterler oluşturulmuştur. Ayrıca kuruluşların çevre sorumlusuna, işletme bünyesinde oluşan tüm atıkları kapsayacak şekilde gerekli eğitimleri aldırmaları ve tüm personelin gerekli eğitimleri alarak çevre konusunda bilinçlendirilmelerini sağlaması da gerekmektedir. Genel Müdürlüğünüz bu projeye ne zaman ve neden başladı? Genel Müdürlüğümüz bu projeye başlarken, işletmelerin sosyal sorumluluk, çevre bilinci, geri dönüşüm gibi konularda hayata geçireceği projelerin sürdürülebilir büyüme ve hizmet kalitesinin artırılması açısından taşıdığı önemden yola çıkarak hareket etmiştir. Ülkemizdeki kamu kurumlarının da sorumlu olduğu sektörlerle ilgili bu tür projeleri geliştirmesinin onları teşvik etmesi gerektiği bilinciyle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından sivil havacılık sektörü için bu uygulama hayata geçirilmiştir. Ülkemizde sivil hava ulaşımındaki gelişime paralel, yolcu taşımacılığında öncelikli tercihin hava yolu olmasına bağlı olarak, hava trafiği artışı ve havaalanlarının uçuş ve yer hizmetleri, bakım, servis, park, konaklama, inşaat vb. tüm yönleri ile kullanımının yolcu sayısı ile paralel artış göstermesi ile birlikte, çevresel tedbirlerin alınması kapsamında 2009 yılında uygulanmaya başlanmıştır. standard 27

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

2007 YILI GENEL DEĞERLENDİRME ve 2008 E İLİŞKİN BEKLENTİLER

2007 YILI GENEL DEĞERLENDİRME ve 2008 E İLİŞKİN BEKLENTİLER Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK-MART 2008 Sayı : 47 www.tkb.com.tr OCAK YIL : 2008. SAYI : 47 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Abdullah ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür s. 1 YENİDEN

Detaylı