SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012

2 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin den ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve mevcut ortaklardan Engin GÜR ün sahip olduğu ve Ufuk CAN ın sahip olduğu olmak üzere toplam nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarih ve... sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. SPKn uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur: İhraçcı : Galata Yatırım A.Ş. Aracı Kurum : Galata Yatırım A.Ş. İhraçcı ve halka arzda aracı kurum olarak yer alan Galata Yatırım A.Ş. izahname ve eklerinin tamamından sorumludur. IHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. izahname içerisinde ve izahname ekinde yer alan yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan , , ve tarihli finansal tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarının doğruluğundan sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok actor, Ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 I. BORSA GÖRÜŞÜ: 3

4 II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: 4

5 İÇİNDEKİLER 1. ÖZET RİSK FAKTÖRLERİ ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BİLGİLER YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER FİNANSAL DURUM VE FAALİYET SONUÇLARI ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI GEÇMİŞ DÖNEM FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI ORTAKLIĞIN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİ KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİ TAHMİNLERİ UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNÇÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İNCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER EKLER

6 KISALTMA VE TANIMLAR Kanun Borsa/İMKB TTK TTSG Kurul/SPK Aracı Kuruluşlar Ortaklık/Şirket MKK VOB Galata Yatırım TSPAKB YK SFY GİP WFE Sermaye Piyasası Kanunu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Sicil Gazetesi Sermaye Piyasası Kurulu Aracı Kurumlar ile bankaları Galata Yatırım A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Galata Yatırım A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi Gelişen İşletmeler Piyasası World Federation of Exchanges İfade eder. 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. a) Ortalık Hakkında Bilgiler: Galata Yatırım A.Ş., kurulduğu 1990 yılından itibaren 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. Galata Yatırım A.Ş. Merkez ofisi, Feneryolu ve Caddebostan irtibat bürolarında müşterilerine hizmet vermektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.,Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği ne üyedir. Galata Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu ndan aşağıdaki belgeleri almıştır: - Yatırım Danışmanlığı - Hisse Senedi Alım-Satım Aracılığı - Halka Arza Aracılık - Portföy Yönetimi - Tahvil-Bono Alım-Satım Aracılığı - Repo-Ters Repo - Kredili Alım-Açığa Satış ve Ödünç İşlemleri - Türev Araçların Alım Satımına Aracılık 6

7 No İzin, Belge İlgili Kamu Belge No Belge Geçerlilik Kuruluşu Tarihi Tarihi Adı 1 Alım-Satım SPK ARK/ASA Süresiz Aracılığı Yetki Belgesi Kredili Menkul SPK Süresiz Kıymet Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Belgesi 3 Türev Araçları SPK ARK/TAASA Süresiz Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi Halka Arza SPK ARK/HAA Süresiz Aracılık Yetki Belgesi Yatırım SPK ARK/YD Süresiz Danışmanlığı Yetki Belgesi 6 Portföy SPK ARK/PY Süresiz Yöneticiliği Yetki Belgesi 7 Repo-Ters Repo SPK ARK/RP Süresiz Yetki Belgesi *unvan değişikliği nedeniyle yetki belgeleri tarihinde yenilenmiştir. Halka arz seferberliği ile birlikte başlayan halka arzlara olan ilginin artması ve 2011 yılında İMKB bünyesinde Gelişen İşletmeler Piyasası adında yeni bir piyasanın başlaması küçük ve gelişen işletmelerin borsada işlem görmesini teşvik etmiştir. Galata Yatırım 2009 yılından bu yana toplam dokuz halka arz gerçekleştirmiştir. Bunlardan ikisi Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görmektedir. Galata Yatırım A.Ş. nin merkez adresi Meclis-i Mebusan Cad. No 23 Dursun Han Kat 2 P.K Salıpazarı - Beyoğlu İstanbul olup, çalışan sayısı toplam 33 kişidir. 24 personel merkez şube, 4 personel Caddebostan irtibat bürosu, 5 personel ise Feneryolu irtibat bürosunda çalışmaktadır. b) Risk Faktörleri: Aracı kuruluşlar, SPK n Md.30 da tanımlanmış olan sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere, Kurul tarafından yetkili kılınmış bankalar ve aracı kurumlar olup, faaliyet izni SPK n Md.31 uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu nedenle yetki belgesi olmayan veya yetki belgeleri iptal olan aracı kuruluşlar sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunamazlar. Sermaye piyasası kurumlarının mevzuat, esas sözleşme ve iç tüzük hükümlerine aykırı faaliyetlerinin veya mali yapılarının ciddi surette zayıflatmakta olduğunun tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kurulu 7

8 gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu kurumların faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya ve yetkilerini kaldırmaya yetkilidir. Risk faktörleri; 1. Şirketin tabi olduğu mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin yerine getirirlmemesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kanun da belirtilen yasal tedbirler alınabilecektir. 2. Şirket çalışanlarının yaptığı hatalı işlemler, Şirket çalışan ve yöneticilerinin suistimale yol açabilecek işlemleri ile yatırımcıların takas yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan operasyonel riskleri oluşabilir. 3. Şirketin teknoloji yoğun yazılım ve diğer teknolojik ürünleri kullanmasından dolayı, teknolojik hizmet satın aldığı ve emir iletimi süreci ile ilişkili kurumlardaki hizmet aksaması ve Şirketin bilgi sistemlerinde oluşabilecek sorunlar nedeniyle teknolojiye bağlı riskleri mevcuttur. 4. Türkiye Sermaye Piyasası, dünyada meydana gelebilecek küresel kriz kaynaklı finansal dalgalanmaların etkilerine açıktır. 5. Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalar, sermaye piyasalarındaki hisse senedi, sabit getirili ve vadeli işlemlere yönelik fon arz ve talebini etkileyebilecektir. 6. Döviz kurlarında meydana gelebilecek ani değişiklikler, hisse senetleri piyasası ve vadeli işlemler piyasasında yabancı yatırımcı payının yüksek olması nedeniyle piyasa göstergeleri üzerinde olumsuz etki yaratma riskine sahiptir. 7. Şirketin sermaye yönetimi, öngörülmeyen nedenlerle olumsuz etkilenebilir. Şirket, bu nedenle ortaklarına ödemeyi planladığı temettü tutarını sermaye yapısı korumak için azaltabilir. 8. Şirketin kredi kullandırdığı yatırımcılar nedeniyle kredi riski bulunmaktadır. 9. Şirket gelecekte borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek için likit varlıklarını kullanma hususunda, öngörülemeyen piyasa koşulları etkisine maruz kalabilir. 10. Şirketin portföyünde bulundurduğu menkul kıymetlerin piyasa fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar nedeniyle, Şirket finansal tabloları olumsuz etkilenebilir. 11. İhraç edilecek paylar nedeniyle şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasalarında beklenmedik olumsuz gelişmeler halinde Şirketin paylarının fiyatı düşebilir. 12. Terör ve doğal afetler nedeniyle riski bulunmaktadır. Ayrıca, Şirket in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından son üç yılda uygulanan idari para cezası bulunmamaktadır. 8

9 c) Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşu hakkında temel bilgiler: Adı, Soyadı Engin GÜR Ufuk CAN Hatice İnci GÜR Nihan CAN Hakan DEMİRBİLEK Ahmet BAŞKAYA Ayhan KARAMAN Ünsal GÜCÜK Ataer EKENER Bağımsız Denetim Kuruluşu Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi&Genel Müdür Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Genel Müdür Yardımcısı IHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. d) İhraca ilişkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi: İhraçcı Şirket Galata Yatırım A.Ş. Aracı Kuruluş Galata Yatırım A.Ş. Halka Arz Öncesi Sermaye Halka Arz Edilecek Tutar a) Sermaye Artırımı Nedeniyle b) Mevcut Payların Satışı Nedeniyle Halka Arz Sonrası Sermaye Halka Arz Fiyatı 2,50 Halka Açıklık Oranı 35,29 % Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Süresi Yoktur Halka Arz Süresi 3 İşgünü Satış Yöntemi Borsa da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Halka Arz Edilecek Hisse Senetlerinin B Grubu Grubu Hisse Senetlerini Halka Arz Edecek Ortaklar Engin GÜR Ufuk CAN Tahsisatlar Yoktur Ek Satış Yoktur Halka arz süresi 3 iş günüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde yer alacaktır. 9

10 Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler, Pay Grubu Nama/Hamiline İmtiyaz Bir Payın Nominal Değeri ( ) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı ( ) B Nama Yok 0, Toplam Ortak satışı yoluyla sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler, Pay Grubu Nama/Hamiline İmtiyaz Bir Payın Nominal Değeri ( ) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı ( ) B Nama Yok 0, Toplam e) Seçilmiş finansal bilgiler, finansal tablolara ilişkin özet veriler ve bunlara ilişkin önemli değişiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu: Şirketin toplam varlıkları 2009 yılında iken 2010 yılında e yükselmiştir.2011 yılsonu itibariyle e ulaşmıştır yılının ilk yarıyılında ise bu rakam olmuştur. Şirketin özkaynakları 2009 yılında iken 2010 yılında % 63 artarak e yükselmiştir.2011 yılında ise özkaynaklar yükselmiştir yılının ilk yarıyılında %7 artarak a yükselmiştir. Şirket 2009 yılında yaşanan global finasal krize rağmen yılı karla kapatmayı başarmıştır yılında kar açıklayarak karını önceki yıla göre %268 artırmıştır yılsonu karı da 2010 yılına göre %10 artış göstererek e ulaşmıştır yılının ilk yarıyılı sonunda dönem karı elde etmiş bu rakam neredeyse 2009 yıl sonu karına yakın bir seviyede gerçekleşmiştir. BİLANÇO ( ) Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş Geçmiş Geçmiş VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara Toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran

11 Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya İzin Karşılığı) (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

12 GALATA YATIRIM A.Ş. KAPSAMLI GELİR TABLOSU ( ) (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (62.892) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) (222) FAALİYET KARI/ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) (89.366) 0 - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri (6.772) 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer kapsamlı gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim

13 Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Hisse Başına Kazanç 0, , , Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç f) İhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit girişinin kullanım yerleri: Halka arzın gerekçesi; rekabet gücünün artırılması, şube ve irtibat bürosu ağının genişletilmesi, kurumsallaşma, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, kredibilite artışı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması olarak sıralanabilir. Galata Yatırım ın halka arz sonrası sermaye artırımı ile gelecek net nakit girişi ile yapmayı planladığı projeler aşağıda sıralanmıştır: Yurtdışında özellikle Uzakdoğu ve Kuzey Afrika da irtibat büroları açarak daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması ve bu yolla yabancı uzman kuruluşlarla stratejik ortaklık kurulması, kurumsal finansman ve halka arz işlemlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinin artırılması, Kaldıraçlı Alım-Satım (Foreks) piyasalarında piyasa yapıcısı olarak rol almak ve şirket komisyon gelirlerinde artış sağlamak. g) Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler: 2008 yılında yaşanan global kriz ve sektöre olumsuz etkileri sebebiyle karlılıklarda düşüş yaşanmıştır yılında kötüye gidişin azalması ve toparlanmanın başlamasıyla tekrar faaliyet karı yaratmaya başlanmıştır. Şirket, 2009, 2010 ve 2011 yıllarını kar ile kapatmıştır. Şirketin 2010 yılsonu itibariyle karlılığı önceki yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artış göstermiştir yılsonu karı da 2010 yılsonu karına göre artış göstermiştir. 13

14 Şirket özsermayesi son üç yılda önemli ölçüde artış göstermiştir yılında iken 2011 yılsonunda ye yükselmiştir yılının ikinci çeyreğinde ise ye ulaşmıştır. İlişkili Taraflardan Alacaklar ( Müşteri olarak) Ortaklardan Alacaklar Diğerleri Toplam h) Personel hakkında bilgi: Bölüm Son Durum (2012/6) İrtibat Bürosu Sayısı İrtibat Bürosu Personel Sayısı Genel Müdürlük Personel Sayısı TOPLAM i) Ortaklık yapısı ve ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgiler: Ortak Adı Pay Adedi Pay Tutarı( ) Grubu Engin GÜR ,67 A Ufuk CAN ,67 A Engin GÜR ,33 B Ufuk CAN ,33 B Hatice İnci GÜR ,00 B Nihan CAN ,00 B Hakan DEMİRBİLEK ,00 B Toplam

15 İlişkili taraflarla yapılan işlemler aşağıdaki gibidir: İlişkili Taraflardan Alacaklar ( Müşteri olarak) Ortaklardan Alacaklar Diğerleri 2 Toplam İlişkili Taraflara Borçlar (Müşteri olarak) Ortaklara Borçlar Personele Borçlar Diğerleri , Toplam İlişkili Kişiler İşlem İşlem Hacmi Komisyon Hacimleri ( ) İşlem Hacmi Komisyon Hisse Senedi İşlem Hacmi Vadeli İşlem Hacmi İlişkili Kişiler İşlem İşlem Hacmi Komisyon Hacimleri ( ) İşlem Hacmi Komisyon Hisse Senedi İşlem Hacmi Vadeli İşlem Hacmi Toplam Kilit personele sağlanan faydalar Kilit personele dönemler itibariyle ödenen toplam brüt ücretler aşağıdaki gibidir: Kilit Personel Genel Müdür Muhasebe Yetkilisi

16 j) İhraca ve borsada işlem görmeye ilişkin bilgiler (satış ve dağıtım esasları, mevcut paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb.) Şirket in çıkarılmış sermayesinin den ye artırılması sırasında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak nominal değerli B Grubu paylar ile mevcut ortakların nominal değerli B Grubu paylar olmak üzere toplam nominal değerli B Grubu paylar halka arz edilecektir. Halka arz süresi 3 (üç) iş günüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. 1 nominal değerli bir payın satış fiyatı 2,50 olarak belirlenmiştir. Satış fiyatının hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin değerleme raporu en geç satış başlamadan 2 iş günü önce Halka Arz Sirküleri ile birlikte Şirket in adreslerindeki sitesinde ve adresinde ilan edilecektir. - Satış, Galata Yatırım A.Ş. tarafından Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemi (SFY) ile İMKB Hisse Senetleri Piyasası Birincil Piyasada gerçekleştirilecektir. Şirket hisselerinin halka arzı gelen talep oranında gerçekleştirilecektir. Payların Borsa da işlem görmesine İMKB Yönetim Kurulu karar verecektir. k) Ek Bilgiler: Şirket in sermayesi, (Altımilyontürklirası) olup, her biri 1.-Kr (Birkuruş) değerinde, (Onsekizbinyüzotuzdört) adet A Grubu ve (beşyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzseksenbirbinsekizyüzaltmışaltı) adet B Grubu olmak üzere ( altıyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür. (Esas Sözleşme Madde 6) Şirket in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler.seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. (Esas Sözleşme Madde 9) Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 1 (bir) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. (Esas sözleşme Madde 11) Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. (Esas Sözleşme Madde 13) İncelemeye Açık Belgeler: İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme raporu, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları ile esas sözleşme, vb.) Ortaklığın son 3 yıl ve son ara dönem itibariyle finansal tabloları. 16

17 2. RİSK FAKTÖRLERİ 2.1. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler: Aracı kuruluşlar, SPK n Md.30 da tanımlanmış olan sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere, Kurul tarafından yetkili kılınmış bankalar ve aracı kurumlar olup, faaliyet izni SPK n Md.31 uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu nedenle yetki belgesi olmayan veya yetki belgeleri iptal olan aracı kuruluşlar sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunamazlar. Sermaye piyasası kurumlarının mevzuat, esas sözleşme ve iç tüzük hükümlerine aykırı faaliyetlerinin veya mali yapılarının ciddi surette zayıflatmakta olduğunun tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kurulu gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu kurumların faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya ve yetkilerini kaldırmaya yetkilidir. Aracı kurumların mevcut yasal düzenlenemelere ve yatırımcı sözleşmelerinde öngörülen yükümlülüklerine uymamaları halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından idari para cezası uygulanması, faaliyetlerinin geçici veya sürekli durdurulması, lisanslarının kısmen veya tamamen iptal edilmesi ve yatırımcılar tarafından açılabilecek dava riskleri mevcuttur. Şirket in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından son üç yılda uygulanan idari para cezası bulunmamaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri nedeniyle resmi mercilere şikâyet ve dava açma hakları bulunmaktadır. Yatırımcıların mevzuat gereği işlemleri hakkında belge kayıt düzenine dair yasal düzenlemeler uyarınca düzenli bilgilendirme ve ibra işlemleri sürekli yapılmaktadır. Tüm kayıt ve belgeler yasal saklama süreleri dâhilinde saklanmaktadır. Ancak yine mevzuat gereği yapılan bilgilendirme ve mutabakat işlemleri yatırımcıların itiraz hakkını ortadan kaldırmamaktadır Operasyonel Riskler: Aracı kurumların faaliyetlerini icra ederken maruz kaldıkları operasyonel riskler; hatalı işlem riski, organizasyon riski, yönetici ve personel suistimal riski, yatırımcı takas riskidir. Hatalı işlem riski, yatırımcıların emir iletim sürecinde emir alan müşteri temsilcisi veya emrin iletildiği borsa temsilcisinin emri yanlış anlaması, alınan emrin zamanında iletilmemesi, teyit hataları şeklindedir. Organizasyon riski, iş akış süreçlerinin değişen ve gelişen koşullara gore güncel olmaması nedeniyle şirket içi yetki, görev ve sorumluluk dağılımının net olarak belirlenememesinden dolayı şirket faaliyerlerinde oluşan risklerdir. Yönetici ve Personel suistimal riski, çalışanların yasal suç niteliğinde faaliyette bulunarak şirket ve yatırımcıların malvarlıklarına zarar vermeleri halinde oluşan riskler Teknolojiye Bağlı Riskler: Şirketin bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak aracı kurum personelinin görev tanımları dikkate alınarak yetkilendirmeler yapılır. Erişim ve yetkilendirme işlemleri ile sistemin sürekliliğini 17

18 temin edecek yedekleme işlemleri dahil olmak üzere, bilgi sistemleri ile ilgili faaliyetlere ilişkin tüm hususlar belirlendiği halde bilgi sistemleri hataları nedeniyle risk oluşabilir. Şirketin acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri şirketin faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürmesini sağlayan, müşteri emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesini, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesini, müşteri hesaplarının saklanması, takibi ve müşteri kıymetleri ve nakdinin transferi işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Bu sistemlerde teknolojik hata nedeniyle risk doğabilir Sektöre Özel Gelirlere İlişkin Riskler: Sektörde yoğun bir rekabet söz konusudur yılında komisyon iadesi sistemine geçilmesi ve 2006 yılında serbest bırakılması sektörde yatırımcılardan alınan komisyonların önemli oranlarda düşmesine neden olmuştur. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği nin 2010 yılı raporunda sektörün ortalama hisse senedi komisyon oranının onbinde 4,8 e indiği belirtilmiştir. Yine aynı rapora göre Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası nda ise ortalama komisyon oranları onbinde 1, 7 ye düşmüştür Küresel Kriz Riski: Küreselleşmenin etkisiyle yaşanabilecek olası finansal krizler bütün dünya sermaye piyasalarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Galata Yatırım ın faiz oranları riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur Piyasa Riski: Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir. Galata Yatırım portföyünde bulunan menkul kıymetler ve diğer hazır değerlerden dolayı piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Galata Yatırım portföyünde bulunan menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek, maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayırımında günlük olarak takip etmektedir Sermaye Risk Yönetimi: Sermayeyi yönetirken Galata Yatırım ın hedefleri, ortaklarına maksimum getiri sağlamak ve sermaye maliyetlerini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Galata Yatırım ın faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 18

19 Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Galata Yatırım ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi ortaklara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Galata Yatırım, sermaye riskini borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyl bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır Kredi Riski: Finansal aracın karşı tarafının, yükümlülüğünü yerine getirmemesi kredi riskini oluşturur. Galata Yatırım, yatırımcılarına kullandırdığı krediler nedeniyle, kredili alım ve teminat konusu menkul kıymetlerin değerindeki değişmelerden dolayı ve kullandırılan krediler için karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan bir riske maruzdur. Bu risk, derecelendirmeler veya belli bir kişiye kullandırılan kredinin sınıflandırılmasıyla yönetilmektedir. Kredi riski, ayrıca SPK yasal yükümlülükleri uyarınca kredi verilen müşterilerden alınan ve Borsa da işlem gören hisse senetlerinin teminat olarak elde tutulması suretiyle de yönetilmektedir. Kredi Komitesi tarafından yatırımcılar için kredi limitlerinin belirlenerek şirket özkaynakları üzerinden yatırımcılara tanımlanan limitlerin izlenmesi suretiyle ve mevzuatta öngörülen yatırımcı özkaynağı korunarak hisse senedi alımı için kredi kullandırılmaktadır. Yatırımcıların hisse senedi açığa satışlarında yine kendilerine tanımlanan kredi limitleri ve mevzuatta öngörülen yatırımcı özkaynak oranları dikkate alınarak açığa satış kredisi kullandırılmaktadır. Şirketin özkaynakları üzerinden kredi kullandırdığı yatırımcı sayısı, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle 42 kişi, kullandırılan kredi tutarı ortalaması ise olmuştur. 31 Aralık 2011 tarihiyle 50 kişi, kullandırılan kredi tutarı ortalaması ise olmuştur. Ortaklık, ticari faaliyetlerini tamamen kendi özkaynak gücü ile sürdürmekte olup dönemsel ihtiyaçlar ve ticari gerekler sebebiyle zaman zaman çok kısa vadeli kredi kullanma ihtiyacı da olabilmektedir Likidite Riski: Likidite riski, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamasında bilançosunda bulunan likit hazır değerlerinin yeterli olmaması nedeniyle doğan risktir. Galata Yatırım ın varlıklarının tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır Fiyat Riski: Şirket, portföyünde bulunan hisse senetlerinde meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin yol açacağı hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. Şirketin fiyat riski; yatırımcı sıfatı ile kendi portföyüne aldığı hisse seneleti, sabit getirili menkul kıymetler ve vadeli işlem yatırım araçları ile döviz pozisyonları nedeniyle bu araçların piyasa fiyatlarında oluşan dalgalanmalardan dolayı bilançosunda ve gelir tablosunda oluşan risk kaynağıdır. 19

20 Söz konusu riskin teorik olarak taşınması nedeniyle sermaye yeterliliği tablolarında pozisyon risk karşılığı ayrılmaktadır. Risk gerçekleşmesi halinde gelir tablosu kayıtlarına yansıtılmaktadır. Şirketin, yatırımcı sıfatı ile portföyünde taşıdığı tüm menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları yasal gereklilik nedeniyle yılsonu değerleme işlemine tabidir İlişkili Taraflardan Alacaklar: İlişkili Taraflardan Alacaklar ( Müşteri olarak) Ortaklardan Alacaklar Diğerleri Toplam İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler: Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler: 1. Kar Payı (Temettü) Geliri: Şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa şirketleri karını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç edilerek dağıtabilirler. 2. Sermaye Kazancı: Zaman içerisinde hisse senetlerinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir. Galata Yatırım A.Ş. payları arz öncesinde aktif olarak İMKB de işlem görmemektedir. Halka arz satış fiyatına baz teşkil eden değerleme raporu, talep toplama tarihinden en geç 2 gün önce Sirküler ile aynı şekilde ilan edilecek olup, İMKB Birincil Piyasa da 2,50 fiyatından satılacaktır. Arz sonrası İMKB de oluşacak fiyat, nihai halka arz fiyatından farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edikdikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirket in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasa koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket in paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, şirketin kar veya zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra acncak sahiplerine bir ödeme yapılabilir Diğer Riskler: Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği terör ve doğal afet durumunda Acil Durum Eylem Planı hazırlanmış ve yasal duyurular yapılmıştır. 20

21 3. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : Galata Yatırım A.Ş. Merkez Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. No 23 Dursun Han Kat 2 P.K Salıpazarı - Beyoğlu - İstanbul Fiili Yönetim Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. No 23 Dursun Han Kat 2 P.K Salıpazarı - Beyoğlu - İstanbul Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İstanbul Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve : 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Faaliyet Konusu mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde birinci ve ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve Sermaye Piyasası Kurulu nun uygun gördüğü diğer finansal ürün ve hizmetleri sunmaktır. Şirket Esas Sözleşmesi nin 3. Maddesine göre; Şirket in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde birinci ve ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve Sermaye Piyasası Kurulu nun uygun gördüğü diğer finansal ürün ve hizmetleri sunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir: a) Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin ve menkul kıymetler dışında kalan diğer sermaye piyasası araçlarının, aracılık amacıyla ikinci el piyasada başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına, kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli alım satımını yapmak, b) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak, c) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçların dayandığı kategoriler itibariyle ayrı ayrı veya bütün olarak türev araçların alım satımına aracılık etmek, d) döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi, 21

22 e) Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli faaliyet izinlerini almak ve mevzuata uymak şartıyla sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık yapmak, menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım ve satımını yapmak, yatırım danışmanlığı, portföy işletmeciliği yapmak, kredili menkul kıymet işlemlerinde ve mevzuatta yer alan diğer sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, f) Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli kuruluş iznini almak ve mevzuata uymak koşulu ile yatırım fonu kurmak, g) Mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dâhilinde iştirak etmek, h) Menkul kıymetler, diğer kıymetli evrak, yatırım ve plasman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak, i) Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak şartıyla menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin saklama hizmeti ile anapara, faiz temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek, j) Hisse senetlerinden doğan oy haklarını, yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak, k) Sermaye piyasası mevzuatında aracı kuruluş faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak, Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir: a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek, b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak, c) Şirketinin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. d) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için, ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla, ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek, e) Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak, 22

23 f) Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde; örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak Şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilmek, g) Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek. Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme nin Şirket in amaç ve konusu başlıklı maddesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmek suretiyle yapılabilir. Telefon ve Faks Numaraları : / İnternet Adresi : Bilinen Ortak Sayısı : 5 gerçek kişi 3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi Eski ticaret unvanı Bumerang Menkul Değerler A.Ş olan aracı kurumun unvanı tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Galata Menkul Değerler Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Bu unvan değişikliği tarihinde tescil ettirilerek, tarih 6555 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanmıştır. Galata Menkul Değerler A.S. olan Ticaret Ünvanı arihinde yapılan Olağan Genel Kurulda Galata Yatırım A.Ş.olarak değiştirilmiştir. Bu unvan değişikliği 02 Nisan 2012 tarihinde tescil ettirilerek, 06 Nisan 2012 tarih 8043 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanmıştır. Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurusu, Sermaye Piyasasası Kurulu nun tarih ve 22/772 sayılı toplantısında uygun görülmüş olup, Şirket tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak tadil metinlerini onaylamıştır tarihli Olağanüstü Genel Kurul tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Galata Yatırım A.Ş., Kurulduğu 1990 yılından itibaren 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. Galata Yatırım A.Ş. merkez ofisi, Feneryolu ve Caddebostan irtibat bürolarında müşterilerine hizmet vermektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği ne üyedir. Hisse Senedi Alım-Satım Aracılığı, Halka Arza Aracılık, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Tahvil-Bono Alım satım Aracılığı, Repo-Ters Repo, Kredili Alım-Açığa Satış ve Ödünç İşlemleri, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık yetki belgelerine sahiptir. Galata Yatırım A.Ş. global ekonominin ve buna paralel olarak sermaye piyasamızın gelişimi doğrultusunda, yatırımcılara sunulacak sermaye piyasası araçlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Galata Yatırım ayrıca yatırımcılara internet erişimi olan her yerde üzerinden hesapları ile ilgili her türlü bilgiye 23

24 ulaşmalarına ve anlık piyasa verilerini inceleyerek İMKB Hisse Senedi Piyasası nda ve VOB da işlem yapma olanağı sunmaktadır. Halka arz seferberliği ile birlikte başlayan halka arzlara olan ilginin artması ve 2011 yılında İMKB bünyesinde Gelişen İşletmeler Piyasası adında yeni bir piyasanın başlaması küçük ve gelişen işletmelerin borsada işlem görmesini teşvik etmiştir. Galata Yatırım 2009 yılından bu yana toplam dokuz halka arz gerçekleştirmiştir. Bunlardan ikisi Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görmektedir. Aracı kurumlar, sermaye piyasalarının önemli kurumları olmakla beraber sektörel büyüklük olarak uluslar arası piyasalardaki aracı kurumlarla karşılaştırılamayacak kadar küçük ölçeğe sahiptirler. Aracı kurumun; Sermaye Piyasası Kurulu nun açılmasına müsaade ettiği 2 irtibat Bürosu aşağıda belirtilen adreslerde faaliyetini sürdürmektedir. Cadeebostan İrtibat Bürosu, Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak Sarıca Apartmanı Kat:1 Daire:4 Erenköy, Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Feneryolu İrtibat Bürosu ise, Bağdat Caddesi Ar Apartmanı No: 128 Kat: 2 Daire: 6 Feneryolu, Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyetlerine devam etmektedir. Çalışan sayısı toplam 33 kişidir. 24 personel merkez şube, 4 personel Caddebostan irtibat bürosu, 5 personel ise Feneryolu irtibat bürosunda çalışmaktadır Esas Sözleşmeye İlişkin Bilgiler Tam metni ekte veya kap.gov.tr de yer alan esas sözleşmeye ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmektedir Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi: Şirket in çıkarılmış sermayesi, (Altımilyontürklirası) olup, her biri 1.-Kr (Birkuruş) değerinde, (Onsekizbinyüzotuzdört) adet A Grubu ve (beşyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzseksenbirbinsekizyüzaltmışaltı) adet B Grubu olmak üzere ( altıyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A ve B grubu payların tamamı nama yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. B Grubu payların devrinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası (beş veya altı kişiden oluşan Yönetim Kurulu nda dört üye ve yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu nda beş üye) A Grubu payların %60 ını (Yüzde altmış) oluşturan hissedarların göstereceği adaylar arasından ve geriye kalan üye veya üyeler ise B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunu oluşturan hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. 24

25 Ana Sözleşme değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan esaslara göre yapılır. Türk Ticaret Kanunu nun 389. ve 391. maddeleri çerçevesinde Şirket Genel Kurulu nun A Grubu hisse sahiplerine Ana Sözleşme nin 9 uncu maddesi ile tanınan imtiyazın kaldırılmasına veya değiştirilmesine veya şirket sermayesinin artırılmasına dair veya A Grubu Hisse sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyetteki diğer kararları A Grubu pay sahiplerinin %60 ını (Yüzde altmış) oluşturan hisse sahiplerinin onayı olmaksızın geçerli değildir ve infaz edilemez Payların devrine ilişkin esaslar: Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A ve B grubu payların tamamı nama yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. B Grubu payların devrinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar: Ana Sözleşme değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan esaslara göre yapılır. Türk Ticaret Kanunu nun 389. ve 391. maddeleri çerçevesinde Şirket Genel Kurulu nun A Grubu hisse sahiplerine Ana Sözleşme nin 9 uncu maddesi ile tanınan imtiyazın kaldırılmasına veya değiştirilmesine veya şirket sermayesinin artırılmasına dair veya A Grubu Hisse sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyetteki diğer kararları A Grubu pay sahiplerinin %60 ını (Yüzde altmış) oluşturan hisse sahiplerinin onayı olmaksızın geçerli değildir ve infaz edilemez Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi: Esas Sözleşme nin 12. Maddesine göre Genel Kurul un toplantıya çağrılması ve toplantılara katılım koşulları aşağıdaki esaslar uygulanmaktadır: a) Davet Şekli: Genel Kurul lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. b)toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartlar oluştukça toplanır. c)rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket e hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. 25

26 Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. T.T.K. nun 387. maddesi hükmü saklıdır. d)müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu nun 388 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 372 nci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır. e)toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket in yönetim merkezi binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 11/8 maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunun 341., 348., 356., 359., 366., 367. ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin uygulanması zorunlu tutulan düzenlemelerine uyulur Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A ve B grubu payların tamamı nama yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. B Grubu payların devrinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi: Yönetim ve denetim kurullarına ilişkin hükümlerin özetleri: Şirket Esas Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesi gereğince Şirket in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası (beş veya altı kişiden oluşan Yönetim Kurulu nda dört üye ve yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu nda beş üye) A Grubu payların %60 ını (Yüzde altmış) oluşturan hissedarların göstereceği adaylar arasından ve geriye kalan üye veya üyeler ise B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunu oluşturan hissedarların göstereceği adaylar 26

27 arasından seçilir. A ve B Grubu hissedarlar bu fıkra hükmüne göre kendilerinin göstermeye yetkili oldukları sayıya eşit veya daha fazla sayıda aday gösterebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden en az 2 üyenin bağımsız Üye olarak atanması ve üyelerin yarısından bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur. Yönetim Kurulu nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Şirket Ana Sözleşme hükümlerine uygun olmak kaydıyla yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir Faaliyet Hakkında Bilgiler Galata Yatırım; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği ne üyedir. Sermaye piyasalarında hizmet veren Galata Yatırım, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Hisse Senetleri Piyasası, Repo/Ters Repo Pazarı, Tahvil ve Bono Piyasası ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası nda aracılık hizmeti vermektedir. Alım Satım Aracılık yetki belgesi ile İMKB de Hisse Senetleri Piyasası nda Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satım Yetki Belgesi ile İMKB de Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapmaktadır. Portföy Yöneticiliği ile Yatırım Danışmanlığı yetki belgesi ile lisans belgeli portföy yöneticileri ve yatırım danışmanları tarafından yatırımcılara hizmet sunulmaktadır. Türev Araçların Alım Satımına Aracılık yetki belgesi ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda türev ürünlerin alım satım işlemleri yapılmaktadır. Halka Arza Aracılık yetki belgesi ile İMKB de işlem görecek şirketlerin halka arzına aracılık ve tüm kurumsal finansman faaliyeti hizmetleri sunulmaktadır. 27

28 SPK Yetki Belgeleri; Alım Satım Aracılığı, Halka Arza Aracılık, Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İzin Belgesi, Portföy Yöneticiliği, Repo/Ters Repo, Yatırım Danışmanlığı, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi. İMKB de Faaliyet Gösterdiği Piyasalar; Hisse Senetleri Piyasası, Repo/Ters Repo Pazarı, Tahvil ve Bono Piyasası Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Ürün/Hizmet Kategorisi /6 İşlem Hacmi (000) Pazar Payı İşlem Hacmi (000) Pazar Payı İşlem Hacmi (000) Pazar Payı İşlem Hacmi (000) Pazar Payı Hisse Senedi , , , ,37 İşlemleri VOB İşlemleri , , , , Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Yıllara göre pazar payları; İMKB 28

29 VOB Özkaynak Büyüklüğüne Göre Aracı Kurumlar; Sıra Aracı Kurum Adı 2012/6 1 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş STANDARD ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş DEHA MENKUL KIYMETLER A.Ş ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş ALTERNATİF YATIRIM A.Ş

30 28 DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş UNİCREDİT MENKUL DEĞERLER A.Ş BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş ALKHAİR CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TURKISH YATIRIM A.Ş EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş İNFO YATIRIM A.Ş DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ÖNER MENKUL KIYMETLER A.Ş ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş ENDEKSTÜREV MENKUL DEĞERLER A.Ş GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş GALATA YATIRIM A.Ş Diğer Kurumlar (36 Kurum) TOPLAM Kaynak: adresindeki Karşılaştırmalı Aracı Kurum Verileri 30

31 Ödenmiş Sermaye Büyüklüğüne Göre Aracı Kurumlar; 2012/6 Sıra Aracı Kurum Adı 1 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş UNİCREDİT MENKUL DEĞERLER A.Ş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş ALKHAİR CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX MENKUL DEĞERLER A.Ş TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş TİCARET MENKUL DEĞERLER A.Ş ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş TURKISH YATIRIM A.Ş X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş İNFO YATIRIM A.Ş ÖNER MENKUL KIYMETLER A.Ş

32 38 ETİ YATIRIM A.Ş ALTERNATİF YATIRIM A.Ş DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ENDEKSTÜREV MENKUL DEĞERLER A.Ş DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş GALATA YATIRIM A.Ş Diğer Kurumlar (41 Kurum) TOPLAM Kaynak: adresindeki Karşılaştırmalı Aracı Kurum Verileri Dönem Kar/Zararına Göre Aracı Kurumlar; 2012/6 Sıra Aracı Kurum Adı 1 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ALTERNATİF YATIRIM A.Ş FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş

33 18 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş İNFO YATIRIM A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş GALATA YATIRIM A.Ş Diğer Kurumlar (63 Kurum) TOPLAM Kaynak: adresindeki Karşılaştırmalı Aracı Kurum Verileri İMKB İşlem Hacmine Göre Aracı Kurumlar; 2012/6 Sıra Aracı Kurum Adı İşlem Hacmi 1 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş TURKISH YATIRIM A.Ş TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TAKSİM YATIRIM A.Ş

34 23 RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş İNFO YATIRIM A.Ş MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş ZİRAAT YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ETİ YATIRIM A.Ş ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş CENSA MENKUL DEĞERLER A.Ş METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş ALTERNATİF YATIRIM A.Ş EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş GALATA YATIRIM A.Ş Diğer Kurumlar (36 Kurum) TOPLAM Kaynak: adresindeki İşlemlerin Üyeler Göre Yıllık Kümüle Dağılımı 34

35 VOB İşlem Hacmine Göre Aracı Kurumlar; 2012/6 Sıra Aracı Kurum Adı İşlem Hacmi 1 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş TURKISH YATIRIM A.Ş TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş AKBANK T.A.Ş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ALTERNATİF YATIRIM A.Ş NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş TAKSİM YATIRIM A.Ş ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş ENDEKSTÜREV MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ETİ YATIRIM A.Ş EVGİN MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM

36 ŞİRKETİ 41 RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş DEUTSCHE BANK A.Ş EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş ING BANK A.Ş UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş İNFO YATIRIM A.Ş DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş ANADOLUBANK A.Ş METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş FİNANSBANK A.Ş CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş DENİZBANK A.Ş ULUKARTAL KAPİTAL VADELİ İŞLEMLER ARACILIK A.Ş GALATA YATIRIM A.Ş Diğer Kurumlar ( 24 Kurum) TOPLAM Kaynak: adresindeki Aracı Kurum Toplam İşlem Hacim Verileri Yıllara göre İMKB işlem hacimleri, ( ) Galata Yatırım - İMKB İşlem Hacmi (000)

37 Yıllara göre VOB işlem hacimleri, ( ) Aracı Kurum Sektörü 2008 yılının sonlarına doğru yoğunlaşan küresel finansal krizden aracı kurumlar da etkilenmiştir. Küresel kriz ile birlikte 2008 yılında azalan aracılık faaliyetleri ve işlem hacimleri, aracı kurumların net komisyon gelirlerinin % 20, karlarının ise % 46 azalmasına neden olmuştur yılında faaliyetlerini geçici olarak durduran kurumların yanı sıra maliyetlerini azaltabilmek için bazı aracı kurumlar merkez dışı örgütlerini kapatmış, bazıları ise yetki belgelerini iptal ettirmiştir. Küresel krizden ciddi yara alan sermaye piyasaları, özellikle 2009 un ikinci yarısından itibaren toparlanma eğilimi içine girmiştir. Aracı kurumların en önemli gelir kaynağını oluşturan net komisyon gelirleri konsolide edilmiş mali tablolara göre bir önceki yıl sonuna göre %25 artarak 716 milyon Türk Lirası na çıkmıştır. Toplamda payını 2 puan arttırarak %82 ye çıkaran hisse senedi işlemlerinden elde edilen komisyonlar net komisyon gelirleri içindeki en önemli kalem olmaya devam etmiştir. (Kaynak: TSPAKB) 2008 deki küresel krizin ardından finansal piyasalarda sağlanan toparlanma eğilimi, 2011 yılında çeşitli ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle duraksamıştır.2010 yılı sonunda WFE üyesi borsaların toplam piyasa değeri 55 trilyon dolar iken, 2011 yılında %14 gerileyerek 47 trilyon dolar a inmiştir. 37

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı