Gelir İdaresi Özelgeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelir İdaresi Özelgeleri"

Transkript

1 Gelir İdaresi Özelgeleri ( ) Son Güncelleme: Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak dönemde verilen bazı özelgeler. Vergi Usul Kanunu nun 413. maddesi çerçevesinde, vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından tereddüt edilen konular hakkında Gelir İdaresinden açıklama (özelge) istenebilmektedir. Özelge talepleri için başvurular, Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan illerde bu birimlere, bulunmayan illerde ise Defterdarlıklara yapılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı merkezine doğrudan başvurma olanağı yoktur. Özelge başvuruları, özelge talep formu ile yapılabilmekte, başvurulan birimler tarafından hazırlanan özelge taslağı GİB merkezine onay için gönderilmekte, onay süreci Özelge Komisyonu onayı ile sonuçlanmaktadır. Özelge Komisyonunca onaylanan özelgeler, otomasyon sistemi üzerinden yetkili birimlere aktarılmakta ve yetkili birimce imzalanarak özelge talep eden mükellefe gönderilmektedir. Onaylanan özelgeler Gelir İdaresinin bütün yetkili birimlerinin görebildikleri bir havuza atılmakta ve özelge havuzunda örneği oluşan özelgeler için merkeze tekrar onaya gönderilmemektedir. Gelir İdaresince verilen özelgelerden özelliği olması nedeniyle seçilmiş olan bir kısmı zaman zaman Vergi Portalı Bültenlerine konu edilmektedir. Son yıllarda verilen özelgelerden önemli bazılarının özeti aşağıda yer almaktadır. Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers, BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey T: +90 (212) , F: +90 (212) ,

2 İçindekiler 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 5811 sayılı Kanun kapsamında sermayeye ilave edilen tutarın ortaklara dağıtılmasında gelir vergisi tevkifatı hesaplanmalı mıdır? Abonelikleri kendi adına kayıtlı olan ancak ortak bir şekilde kullanılan doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet v.b. harcamalar nasıl gider yazılabilir? Almanya mukimi bir kişinin, belirli bir işle ilgili olarak Türkiye'de icra ettiği serbest meslek faaliyeti çerçevesinde elde ettiği kazanç nasıl vergilendirilir? Almanya da mukim firma tarafından Türkiye de görevlendirilen personele ödenen ücretler nasıl vergilendirilir? Apartman dış cephesinin kiraya verilmesi işleminin vergi kanunları karşısındaki durumu Avrupa ülkelerine verilecek danışmanlık hizmetlerinde Gelir Vergisi istisnası var mıdır? Avukatlık faaliyetinden dolayı kayıtlı adi ortaklığın ortaklarına ait olan araçların akaryakıt, tamir v.b. giderleri indirim konusu yapılabilir mi? Aynı şahıs tarafından yazılıp oynanan stand-up gösteriden elde edilen kazancın istisna kapsamında olup olmayacağı Bağımsız denetçi belgesine ilişkin kurs ve yetkilendirme belgesi ücreti, mali sorumluluk sigortası, temizlik v.b. giderler ile çalışanların yemek bedelinin hâsılattan indirimi mümkün müdür? Bağış olarak teslim edilecek anaokulu binası için yapılan harcamalar ne zaman indirim konusu yapılır? Banka promosyon ödemesi gelir vergisine tabi midir? Belediyelere iftar çadırlarında ve bazı etkinliklerde kullanılmak üzere bedelsiz olarak verilen masa ve sandalyeler için fatura düzenlenmeli midir? Bilgisayar programı ve yazılımı faaliyeti ile reklam geliri ne şekilde vergilendirilir? Birden fazla işverenden elde edilen ücret nasıl vergilendirilir? Biyoeşdeğerlik çalışmalarına gönüllü olarak katılan kişilerin muhtelif masraflarının karşılanması için yapılan ödemeler gelir vergisine tabi midir? Çalışana ödenecek bedelin satış hasılatının yüzdesi olarak belirlenmesi halinde ödemenin ücret olup olmadığı Dar mükellef kurumun Türkiye deki personeline yapacağı ödemeler nasıl vergilendirilir? Emekli maaşından kesilen sosyal güvenlik destek primi emekli olduktan sonra çalışılan şirketten alınan ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında indirilebilir mi? Envantere kayıtlı taşıtlara ait gider ve amortismanlar serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? Eşlerin sahip oldukları gayrimenkullerden kira geliri elde etmeleri halinde kira gelirlerinin beyanı ve kira ile oturulan konutun kira giderini indirimi nasıl yapılmalıdır? Evde çeşitli sebeplerle biriktirilen eşyaların ticari bir organizasyona dayanmamak şartıyla, internet ve benzeri yollarla bir defaya mahsus olmak üzere satışından doğan kazançların arızi kazanç olarak vergilendirilmesi

3 Evlenme yardımının ücret istisnasından yararlanması Fazla ve yersiz ödenen stopajın iadesi Fazla ve yersiz ödenen verginin iade alınması halinde gelir yazılacak dönem Fiber optik terminal teçhizatı ve sayısal çoklayıcı sistemleri montajının yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında olup olmadığı Geçici olarak görevlendirilen personele ait gündelikler nasıl vergilendirilir? Geçici süre ile yurt dışındaki grup firmasında görevlendirilen personele Türkiye den ödenen ücretler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı Geçici süre ile yurtdışındaki grup firmasında görevlendirilen personele Türkiye'den ödenen ücretler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı Geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indiriminin hesaplanıp hesaplanmayacağı Gemilere ait elektronik sistem tedariki ve montajı işi ile ilgili ödemelerden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı Gerçek kişi şirket ortağı tarafından bedelsiz olarak kiralanan otomobil için gelir vergisi beyanı yapılmalı mıdır? Hekim hizmet sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı feshi nedeniyle kişiye her ay yapılacak olan ödemenin ücret kabul edilmesi İhracata aracılık eden Almanya mukimi gerçek kişiye ödenen komisyon üzerinden yapılacak vergi tevkifatı İnternet sitesi üzerinden yapılan ticari faaliyetten elde edilen gelirin vergilemesi İrtibat bürosundan ve bir başka işverenden elde edilen ücret nasıl vergilendirilir? İş Kanunu kapsamında kreşlere ödenen tutarın ücret niteliği İş kazası sonucu ölen işçinin ailesine mahkeme kararına istinaden ödenen tazminat gider yazılabilir mi? İşe iade tazminatının gider yazılması ve stopaj İşveren tarafından ödenen özel şahıs sigorta primleri gider yazılabilir ve vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? İtalya da mukim şirkete ödenecek kâr payının vergilemesi Jeotermal su kaynağı araştırması için yapılan sondaj işi yıllara sari iş kapsamında değerlendirilir mi? Kalkınma Ajansı hibeleri nasıl vergilendirilir? Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri Gelir Vergisi Kanunu nun 42. maddesi kapsamında değerlendirilebilir mi? Kira ödemesi yapılmadığı dönemde kira stopajı ödenmeli midir? Kurum personeline verilen ücretsiz eğitim için gelir vergisi tevkifatı yapılır mı? Limited şirket pay senetlerinin satışından elde edilecek kazanç Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 80/1 maddesi kapsamında değerlendirilebilir mi? Limited Şirketin sermaye artırımı ve veraset yoluyla edinilen ortaklık paylarına karşılık, Ltd. Şti.nin A.Ş.ye dönüşmesi nedeniyle alınan hisse senetlerinin satılması halinde vergilendirme Manevi tazminat ödemesi gelir vergisine tabi midir? Ortak tarafından ödenen kiranın daha sonra şirket kurulduğunda şirketin kirayı gider olarak indirip indiremeyeceği Ödeme yapılmadan serbest meslek makbuzu düzenlenmesi durumunda stopaj Özel üniversitede eğitim gören çocuk için yapılan eğitim harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Panel Van' a ait ödenen MTV'nin gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği

4 Pansiyon/otel olarak yaptırılan binanın satışında elde edilen kazancın Gelir Vergisi ve KDV yönünden vergilendirilmesi Performans artışı amacıyla personele yaptırılan tatil masraflarının gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Personele ödenen yemek bedellerinin vergilendirilmesi ve gider kaydedilmesi Personele tahsis edilen araçlara ilişkin gider ve amortismanlar Peşin satış teşvik primi karşılığında düzenlenen faturanın gelir kaydının hangi tarihte yapılacağı Prim veya bonus olarak nakit ödenen veya ayni olarak teslim edilen ürünler için stopaj yapılır mı? Rusya da mukim grup firması tarafından Türkiye de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi Sahip olunan arsanın, hazineye ait olan bir arsa ile takas edilmesinin değer artış kazancı karşısındaki durumu Serbest Bölge Faaliyet Ruhsat süresinin uzatılması durumunda gelir vergisi istisnası Serbest bölgede faaliyet gösteren firma tarafından sipariş üzerine üretilen ürünlere ilişkin yurt dışı müşterilere düzenlenen faturaların hesaplara dahil edilip edilmeyeceği Serbest bölgede faaliyet gösteren işletmede, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklara ödenen ücretlerde ve serbest bölgede fabrika inşaatı işinde çalışan şirket işçilerine ödenen ücretlerde gelir vergisi istisnası Serbest bölgede faaliyette bulunanların, ana sözleşmesinde yer almayan konularda faaliyet göstermesi durumunda istisna hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı Serbest Bölgede gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında YMM tasdik raporunun gerektiği Serbest bölgede yapılan yazılım programı hazırlama faaliyetinin CD olarak ihraç edilmesi durumunda ücret istisnasından faydanılabilir mi? Serbest meslek erbabının dış giyim harcamaları mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı ikinci aracı için amortisman ayırıp ayıramayacağı ile giderlerini indirim konusu yapıp yapmayacağı Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı motosiklete ait giderler serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilir mi? Serbest meslek erbabının faaliyetlerinde kullanılmak üzere kullanılacak araçlara ilişkin giderlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Sermaye azaltılması sonucu stopaj yapılıp yapılmayacağı Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin takdir komisyonu kararı olmaksızın imha edilmesi halinde gider kaydı ve belge düzeni nasıl olmalıdır? Sözleşme karşılığında elde edilen bedelin, ilgili takvim yılı ticari kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması Tam zamanlı Ar-Ge personeline izinli olduğu döneme ilişkin yapılan ücret ödemeleri Tıbbi buluşun üretim hakkı satışından elde edilen gelir nasıl vergilendirilir? Türkiye de yurt dışı mukimi firmaya verilen proje, tasarım ve uygulama hizmetlerinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılması mümkün müdür? Ücretlilere nakit olarak ödenen yemek bedelinin vergilemesi ve gider yazılması

5 Üniversitede görevli akademik ve idari personele yapılan aile, çocuk, doğum ve ölüm yardımı ödemeleri gelir vergisinden istisna mıdır? Üst hakkının devir alınması nedeniyle tevkifat yapılır mı? Vakfın emekliliğe yönelik birikimleri ve nemalarının bireysel emeklilik sistemine aktarılması durumunda vergileme yapılıp yapılmayacağı Yatırım teşvik belgesi kapsamında gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanılabilir mi? Yazılım, web uygulamaları ve bilgisayar programları için yapılan ödemelerde vergileme nasıl olmalıdır? Yıl içinde kurum değiştirerek yeni göreve başlayan personele kısmi ücret ödemesi yapılması durumunda aynı ay içerisinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir mi? Yıllara sari inşaat ve onarım işinde işin başlangıç tarihi nasıl tespit edilir? Yıllara sari iş istihkak tutarının yeniden hesaplanarak azaltılması durumunda yapılacak uygulama Yurt dışında mukim kurumdan elde edilen ücret geliri nasıl vergilendirilir? Yurt dışında mukim Türk vatandaşının Türkiye de elde ettiği serbest meslek kazancından tevkifat yapılıp yapılmayacağı Yurt dışındaki kurumdan elde edilen ücret geliri nasıl vergilendirilir? Yurt dışından döviz olarak elde edilen ücret ne şekilde vergilendirilir? Yurt dışından döviz olarak ödenen ücretler nasıl vergilendirilir? Yurt dışından elde edilen ve tevkifata tabi tutulmayan ücret geliri nasıl vergilendirilir? Yurtdışında sahip olunan Limited Şirket ortaklık payının satılması halinde beyan nasıl olmalıdır? Yurtdışındaki alacak davası dolayısıyla Almanya'da verilen avukatlık hizmet bedeli üzerinden stopaj hesaplanmalı mıdır? 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU Aciz Vesikası ve "Semeresizlik Belgesi"ne bağlanan alacaklarının değersiz alacak addedilip edilemeyeceği ve şüpheli halde olan alacakların ortaklara temliki Aktif abonelerden alınan güvence bedelinin (Depozito niteliği taşıyan) VUK'un hangi değerleme ölçüsü ile yapılacağı Aktife kayıtlı aracın motorunun yenilenmesi halinde, motor ve montaj bedelinin itfası Arsa ve üzerindeki bina için hangi şartlarda amortisman ayrılır? Avans ödemelerinden kaynaklanan alacaklar için karşılık ayrılabilir mi? Avukat aleyhine sonuçlanan dava ile ilgili olarak ödenen iş avansının, avukatın azledilmesi durumunda tahsilinin mümkün olmaması durumunda bu bedellerin şüpheli alacak olarak kabul edilerek karşılık ayrılıp ayrılamayacağı Balık satışında sevk irsaliyesinin miktar bölümünün "Kasa" cinsinden yazılmak suretiyle düzenlenip düzenlenmeyeceği Banka temsilcileri adına tahakkuk ettirildiği halde kendilerine ödenmeyip bankaya gelir kaydedilen tutarlarda belge düzeni nasıl olmalıdır? Bankalardan alınan altın kredisinin dönem sonu veya geri ödeme tarihinde baz alınacak değerleme ölçüsü Bankanın gayrimenkul satışında belge düzeni nasıl olmalıdır?

6 Basit usulde kayıtlı bir mükelleften alınan minibüs için belge tevsiki nasıl olmalıdır? Ayrıca anılan minibüs amortismana tabi tutulabilir mi? Bayii tarafından yapılan satışlar için mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazı kullanılabilir mi? Belediyenin hizmet binası yapımı için kat karşılığı arsa tesliminde belge düzeni nasıl olmalıdır? Belli bir ciroyu aşan müşterilere verilecek hediyeler için fatura düzenlenmeli midir? Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar için düzenlenen yazının özel kargo firması ile gönderilmesi durumunda şüpheli alacak kaydı yapılıp yapılamayacağı Davalı olan ortaklardan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? Değersiz alacak niteliği kazanan alacağın zarar yazma dönemi Deneme amaçlı teslim edilen ürünler için faturanın düzenlenme süresi Derneğin iktisadi işletmesinin derneğe yaptığı bağışta belge düzeni Devir işlemlerinde şirketlerde oluşmuş enflasyon düzeltmesi farkları mahsup edilebilir mi? Doğalgaz taahhüt işlerinde serbest meslek kazanç defteri kullanılması gerekip gerekmediği Döviz cinsinden kesilen faturada teslim bedelinin belirlenmesi Döviz cinsinden verilen avanslara değerleme yapılır mı? Dövizli çek cinsinden olan alacaklarını iflas masasına yazdıran şirket ne zaman şüpheli ticari alacak karşılığı ayırmalıdır? EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında belge düzeni nasıl olmalıdır? Ekonomik ömrünü tamamlamış hurda niteliğindeki demirbaşların sabit kıymetlerden çıkarılarak özel şirketlere makbuz karşılığı bağışlanması Elektronik faturada yer verilmesi zorunlu bilgiler nelerdir? Elektronik faturaya geçiş tarihinin tespitinde, brüt satış hasılatının hesaplanmasında satış ıskontosu, fiyat farkı, satış iadeleri gibi faturalar dikkate alınmalı mıdır? Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük süre dikkate alınır mı? Fabrika binası satışından doğan ve yenileme fonu hesabında bekletilen karın işyeri (büro) amaçlı bina alım ve yatırımında kullanılıp kullanılamayacağı Fatura düzenlenmesinde yedi günlük süre nasıl hesaplanır? Faturada ıslak imza bulunması zorunlu mudur? Faturaların Ba/Bs formunda bildirilirken esas alınacak tarih Faturaların sıra numarası dahilinde teselsül ettirilmemesi Faturanın sıra numarası dahilinde teselsül ettirileceği ve gümrük müşavirliğine veya üçüncü kişi ve kuruluşlara kullanılmak üzere teslim edilemeyeceği Faturası düzenlenmeyen elektrik bedellerinin banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilemeyeceği Finansal kiralama işleminden sonra oluşan ana para kur farkları ile faizler Finansal kiralama sözleşmesinin devri halinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Finansal kiralama yoluyla dört yıllığına kiralanan gayrimenkul için kira süresi esas alınarak %25 oranında amortisman ayrılabilir mi? Finansal kiralamaya konu taşıtlar ve taşınmazlara ilişkin vergiler ile kiracıdan kaynaklanan cezaların kiracıya yansıtılmasında fatura düzenlenmesi Gelecek dönemlerde kullanılmak üzere edinilen yedek parçalar ile ekipman amortismana tabi tutulabilir mi?

7 Havayolu şirketlerine ait uçak biletlerinin satışının yapılması halinde alınan komisyon bedeli için fatura düzenlenmesi ile bedelin şirkete ait pos cihazı kullanılarak tahsil edilmesi İflas masasına bildirilen ancak iflas masası tarafından henüz kabul ya da red kararı verilmeyen alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? İflas masasına kaydedilen alacaklarda şüpheli alacak karşılığı ve değersiz alacak İhracata aracılık eden Almanya mukimi gerçek kişiye ödenen komisyonun belgelendirilmesi İhracatta kazancın elde edilme zamanı İhraç edilen malların yurt dışında imhası ve muhasebe kayıtlarına gider olarak intikal ettirilip ettirilemeyeceği İhraç veya ihraç kaydıyla yapılan satışlarda taşıyıcı firmanın deposunda bekletilen malın daha sonra limana sevk edilmesi durumunda sevk irsaliyesinin düzenlenmesi İhtiyati haciz konulması işleminin şüpheli alacak karşılığı ayrılmasında teminat olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği İki anonim şirketin ortak olarak iktisap edeceği araç ile ilgili olarak VUK uygulaması İktisap edilen arsanın İmar Kanunu gereğince belediyeye terk edilen parsele ait maliyetin inşaat yapılacak parselin maliyet bedeline ilave edilip edilmeyeceği İmalat fireleri ve değeri düşen malların değerlemesi İmar Kanunu uygulaması kapsamında yapılan ödemenin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği İnternet ortamında yapılan satışlarda fatura yerine ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenebilir mi? İnternet sitesi üzerinden yurt dışında alınıp saltan mallarda belge düzeni İrsaliyeli faturanın sevk irsaliyesi yerine kullanılması mümkün müdür? İş avansı verilen kurumun hizmet taahhüdünü yerine getirmemesi ve faaliyetini durdurması nedenleriyle tahsil olanağı kalmayan alacağın sulh yoluyla feragat edilmesinin değersiz, şüpheli ve vazgeçilen alacaklar yönünden değerlendirilmesi İşlerin süresinde bitirilmemesi dolayısıyla ödenen cezaların belgelendirilmesi İşletme bünyesinde satış için bulunan ticari emtianın işletme faaliyetlerinde kullanılması halinde belge düzeni ve diğer vergisel işlemler İşletme hakkı amortisman süresi İşletme hakkının devrine ilişkin imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde yapılan sabit kıymet niteliği taşıyan yatırımların faydalı ömürleri nasıl tayin edilir? İşletme hakkının itfa süresi İşletmeye kayıtlı birden fazla gayrimenkulün elden çıkarılmasında yenileme fonu uygulaması nasıl olmalıdır? İştirak hissesi satışının yenileme fonu müessesesi karşısındaki durumu İşyeri kira ödemelerinde banka dekontunun tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı İthalatın Form Ba da gösterilmesi İthalatta korunma önlemi çerçevesinde dikkate alınan bedelin maliyet bedeli olarak alınıp alınmayacağı. Kağıt veya elektronik ortamda düzenlenecek faturalara sevk irsaliyesi numarası yerine ilaç takip sistemince üretilen teslimat numaraları yazılabilir mi? Kamu idare ve müesseselerden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı

8 Kapıdan veya mesafeli sözleşme düzenlenerek yapılan satışlarda iade işlemlerinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Karşılıksız çıkan çekin karşılıksız çıktığına ilişkin kaydın yapıldığı dönem itibariyle dava veya icra takibine başlanılması gerektiği, bu dönemde karşılık ayrılmayan alacaklar için müteakip yıllarda karşılık ayrılmasının mümkün bulunmadığı Kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi adına kat irtifakı kurulduktan sonra henüz inşaat tamamlanmadan inşaatın seviyesine göre teminat amaçlı olarak müteahhide tapuda yapılacak devirlerde fatura düzenlenmesi gerekir mi? Kat karşılığı inşaat işinde belge düzeni Kat karşılığı inşaat işinde, arsa tapusunun şirket adına tapuda tescili sonrasında yapılan dairelerin teslimi Kiralanmak amacıyla satın alınan uçaklarda amortisman oranı nedir? Konut tesliminde yanlış hesaplanan KDV ile ilgili düzeltme işlemleri nasıl olmalıdır? Kur farkı ve faiz giderlerinin aktifleştirilmesi veya gider yazılmasında seçimlik hak nasıl kullanılmalıdır? Kurum personeline verilen ücretsiz eğitim için fatura düzenlenir mi? Lazer yazıcıyla fatura düzenlenmesi Limited şirketten anonim şirkete dönüşen şirketin elektronik faturaya geçiş tarihi tespit edilirken, brüt satış tutarı olarak ne alınmalıdır? Mal alımında bulunulan işletmelere olan borç mal satılan işletmelere ait kredi kartları ile ödenebilir mi? Marka haklarına uygulanacak amortisman oranı Miadı dolan ilaçların imha edilmesi durumunda stok değerlerinin gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği Motosikletli elemanlar vasıtasıyla evlere verilen yiyecek içecek hizmetlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği Mükellef olmayanlarla yapılan alım/satım işlemlerinin Ba-Bs formlarında yer alması Müşteri bulma hizmeti karşılığında yurt dışında bulunan firmalara ödenen komisyon bedellerinin belgelendirilmesi Müteselsil sorumlu olarak yapılan ödemeler için şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün olup olmadığı Oyun salonlarında jeton yerine verilen kartlar için alınan depozito ve iade edilen depozito ile ilgili belge düzeni nasıl olmalıdır? Ön ödemeli kartların kullanımında belge düzeni nasıl olmalıdır? Özel güvenlik görevlilerinin beklemesi için hizmet alanlarca tahsis edilen yerin işyeri sayılıp sayılmayacağı Özel hesap döneminde elektronik defter uygulamasına geçiş ne şekilde yapılmalıdır? Perakende satışı olmayan mükelleflerin EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunmakta mıdır? Personelin servis hizmetleri sırasında yapmış olduğu harcamalar ile pazarlama personelinin müşteri ziyaretleri için aldıkları hediyelik eşyalara ilişkin belgelerin tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı Pert olan sabit kıymetin satışında belge düzeni Portföy yönetim şirketince düzenlenen faturaların Bs formunda yer alması Promosyon amaçlı verilen stantlar ve numune ürünlerde belge düzeni nasıl olmalıdır? Sağlık hizmeti sunucusunun seyyar EFT-POS cihazı kullanması durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen Katılım Payı ödeme kaydedici cihaz fişinde yer almalı mıdır?

9 Satılan biletlere ilişkin günlük olarak alınan raporlara istinaden muhasebe kaydı yapılabilir mi? Serbest bölge ve yurt dışı satış hasılatı elektronik fatura ve elektronik deftere geçişte brüt satış hasılatına dahil edilir mi? Serbest bölgede bulunan şubenin kesin mizan bildirimi Serbest bölgede elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu var mıdır? Serbest bölgede faaliyet gösteren Şirketin Ba Bs bildiriminde hangi kuru uygulayacağı Serbest bölgede faaliyet gösteren Şirketin Ba Bs bildiriminde uygulaması gereken döviz kuru Serbest bölgede faaliyette bulunan firmanın Ba-Bs bildirimi Serbest meslek erbabınca kullanılan ofis mobilyaları için amortisman ayrılabilir mi? Sermaye azaltımında vergileme Sıra atlanarak fatura düzenlenmesi Sigorta şirketinin acentesi konumundaki Bankanın şube personeline ödüllü satış kampanyası çerçevesinde verilen teşvik ve ciro primin vergi kanunları karşısındaki durumu Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin takdir komisyonu kararı olmaksızın imha edilmesi halinde gider kaydı ve belge düzeni nasıl olmalıdır? Spor kulubü derneğinin elektronik fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluğu var mıdır? Stoktaki emtianın değerlemesi Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan bilet ve kartlara dolum yapılmasında belge düzeni nasıl olmalıdır? Şirket birleşmesi sonucunda, aktifte kayıtlı gayrimenkulün, kayıtlı değer ile gerçek değeri arasındaki farkın bilançoda ilgili hesaplara kaydedilerek yeniden değerlenmesi ve vergilendirme nasıl olmalıdır? Şirket bünyesinde üretilen yazılımların aktifleştirilerek amortismana tabi tutulup tutulmayacağı Şirket ortağının şirketten alacağından vazgeçmesi ile özel fona alınan borç hangi yılın zararından indirim konusu yapılabilir? Şirket in nevi değişikliğinde elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyeti bulunur mu? Şirkete ait pos cihazlarının şirketten mal ve hizmet temin eden müşteri bayilerinde kullanılması durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmakta mıdır? Şirketin ürettiği elektiriğin kendi bünyesinde kullanılması halinde fatura düzenlenmesi gerekir mi? Şube yerine merkez tarafından fatura düzenlenebilir mi? Tahsil edilemeyen hasılata nasıl karşılık ayrılır? Tapu tescili yapılmadan fiiilen teslim edilen konutlar için ödenen bedellerin iadesinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Tasfiye halinde Ba-Bs bildirimlerinin düzenlenmesi Taşıma işi başka bir firmaya yaptırılan emtia için muhtelif müşteriler ibareli sevk irsaliyesi düzenlenebilir mi? Taşımacılık işlemlerinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Taşınmaz alımında şifahi taahhütlere istinaden yapılan ilave ödemeler alımı yapılan taşınmazın maliyet bedeline mi eklenmelidir?

10 Tedarikçi firmalardan temin edilmek suretiyle internet sitesi üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni Temlik edilen cari hesap alacağı değersiz alacak olarak kabul edilebilir mi? Transit ticaret kapsamında yapılan mal alım satım faturalarının Ba ve Bs formunda gösterilmesi Turistik tesislerde ödeme kaydedici cihaz yerine bilgisayardan fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği TV'de yayımlanacak reklam filmleri için yapılan prodüksiyon harcamalarının amortisman yoluyla mı, yoksa doğrudan mı giderleştirilmesi gerekmektedir? Unvan değişikliğinde eski defter, belge ve ödeme kaydedici cihaz levhasının kullanılıp kullanılmayacağı hk. Uzaktan mesafeli satış sözleşmesinin faturanın arka yüzüne basılıp basılmayacağı Üretimle ilgili giderlerden oluşmak şartıyla çalışmayan kısım ve dönemlere ait giderlerin muhasebeleştirilmesi Vergi mükellefi olmayan kişiden gayrimenkul alımında belge düzeni Vergi mükellefi olmayan kişiden gayrimenkul ve taşıt alımında belge düzeni Yabancı para cinsinden alınan avansların değerlemesi Yabancı para cinsinden kullanılan kredilerin değerlemesinde meydana çıkan kur farklarının ne zaman gider yazılacağı Yabancı uyruklu müşterilere verilen sağlık hizmetleri karşılığında sigorta şirketlerince yapılan ödemeler için faturanın ne zaman düzenleneceği Yabancılara yapılan satışlara ilişkin tahsilatların tevsiki Yapı kooperatifine hibe edilen araç için belge düzeni Yatırım amaçlı alınan uzun vadeli döviz kredisinin yatırım harcamalarında kullanılana kadar vadeli döviz hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz ve kur farkı Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımında belge düzeni nasıl olmalıdır? Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların Finansal Kiralama (Leasing) yoluyla iktisabı mümkün müdür? Yıkılan fabrika binasının yerine yenisinin yapılması halinde henüz itfa edilmemiş maliyet bedelinin gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınmayacağı Yıllara sari inşaat ödemelerinde hakediş ödemeleri ve belge düzeni nasıl olmalıdır? Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamında yurtdışındaki şirket merkezinden gelen mali kaynağın değerleme hükümlerine tabi olup olmadığı Yurt dışında mukim firma tarafından düzenlenen alacak ve borç notunun (credit note-edit note) ispat edici belge olarak kabul edilip edilmeyeceği Yurt dışında mukim şirketten tahsil edilemeyen alacakların değersiz alacak olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği Yurt dışından olan alacaklarda şüpheli alacak karşılığı Yurt dışından olan alacaklarda şüpheli alacak karşılığı ayrılması uygulaması Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılabilir mi yahut değersiz alacak olarak değerlendirilebilir mi? Yurt içi ve yurt dışındaki nihai tüketicilere ve vergi mükelleflerine kargo ile veya web üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni Yurtdışında mukim şirketten tahsil edilemeyen alacak tutarı gider olarak kaydedilebilir mi? Yurtdışındaki satıcı firma tarafından "credit memo" adı altında iade edilen mal bedelinde belge düzeni nasıl olmalıdır?

11 Zayi olan ürünlerin giderleştirilmesi 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU Adına düzenlenmiş Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi bulunan firmaya ödenecek hakedişe ilişkin düzenlenen kağıt damga vergine tabi tutulacak mıdır? Banka merkez ve şubelerinin damga vergisi mükellefiyeti Banka promosyon ödemesi damga vergisine tabi midir? Başkası adına tahakkuk eden damga vergisinin, mükellefi tarafından beyan ve ödenmesi Bedel içermeyen kâğıdın damga vergisi Belge kapsamında düzenlenen kâğıtların damga vergisi Birden çok sözleşmenin damga vergisinin tek satırda damga vergisi defterine kaydedilmesi Birden fazla müteselsil kefil bulunan kira sözleşmesinin damga vergisi Cezai şart içeren sözleşmenin damga vergisi Dar mükellef kurumun Türkiye deki personeline yapacağı ödemeler nasıl vergilendirilir? Depolama ve nakliyecilik işine ilişkin olarak düzenlenen ve sigorta, hasar tazmini, sorumluluk gibi hükümleri şarta bağlı olarak içeren sözleşmenin ne şekilde damga vergisine tabi tutulacağı Destek Sözleşmesinin damga vergisi Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği Finansal kiralama devir Sözleşmesinde Damga Vergisi Finansal kiralama sözleşmesine konu varlığın finansal kiralama şirketine satışı nedeniyle düzenlenen devir temlik sözleşmesine 3226 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanamayacağı Finansal Kiralama firmasından temlik alınan alacağın teminatı olan gayrimenkullerin icrada satışı sırasında düzenlenecek kâğıtlardan damga vergisi ile tapuda yapılan satış işleminden tapu harcı aranılır mı? Fiyat farkı ve süre uzatımlarında damga vergisi uygulaması Gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında inşaat ve hasılat paylaşım sözleşmelerinin damga vergisi Hisse Alım Sözleşmesi damga vergisine tabi midir? İhracat bedelinin temlikine ilişkin sözleşmenin damga vergisi Kendiliğinden uzayan sözleşmelerin damga vergisi Kredi veren bankalara karşı doğmuş ve doğacak tüm borçların teminatını oluşturmak üzere, ana sözleşmenin teminatı nedeniyle düzenlenecek olan Riskten korunma sözleşmelerinden doğan alacaklar ve sigorta alacakları alacak devri sözleşmesi, Alacak temliki sözleşmesine ilişkin tadil sözleşmesi (diğer alacaklar devir sözleşmesi) ve Hissedar alacakları devir sözleşmeleri noter harcı ve damga vergisinden istisna mıdır? Muvafakatnamenin damga vergisine tabi olup olmadığı OSB ile imzalanan sözleşmenin damga vergisi Personele yapılan giyim yardımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı

12 Resmi şekilde düzenlenmeyen Devre Mülk Satış Vaadi Sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı Serbest bölgede çalışan personele ödenen ihbar ve kıdem tazminatları nasıl vergilendirilir? Şirket aktifinde bulunan binanın 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin Damga Vergisi Kanunu karşısındaki durumu nedir? Sözleşme değişikliğine ilişkin ek protokol damga vergisine tabi midir? Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlenen kâğıtların damga vergisi Sözleşmenin tercümesinin noterde onaylatılmasının damga vergisi karşısındaki durumu Taşıma işi ile birbirinden bağımsız, ayrı ayrı talep edilebilir niteliği bulunan sigorta, kasko yaptırma taahhüdü ve teminat mektubu verme taahhüdü olmak üzere birbirine bağlı birden fazla akit ve işleme yer verilen araç kiralama sözleşmesinin damga vergisi Teknoloji serbest bölgesinde bulunan şirketin, işten ayrılması durumunda çalışanına yapacağı kıdem tazminatı ödemesine ilişkin düzenlenen kâğıdın 4691 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmayacağı Türkiye de düzenlenen sözleşmenin tercümesinin noterde onaylanması işlemi nedeniyle damga vergisi aranıp aranmayacağı Ücret avans ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi Yabancı firma ile düzenlenen ve belli bedel içermeyen dağıtıcılık sözleşmesinin damga vergisi Yapı denetim sözleşmesinin damga vergisi Yurt dışında düzenlenen sözleşmenin hükmünden Türkiye de yararlanma Yurt dışındaki şirkete Türkiye den para gönderilmesini temin eden sözleşmenin, bankaya ibrazı nedeniyle damga vergisine tabi olup olmayacağı Yurtdışında Türkiye de yer tahsisine ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olduğu 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU Adi ortaklığa kayıtlı geminin anonim şirkete aktif ve pasifiyle bütün olarak devredilmesi halinde gemi ve liman harcı aranır mı? Düzenlenen kira sözleşmesinde kira tutarının satış cirosunun belli bir yüzdesi olarak belirlenmesi durumunda, söz konusu kira sözleşmesinin tapuya tescilinden ne şekilde harç alınacağı Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince arsa sahibi tarafından müteahhit adına yapılacak arsa payının devrinde tapu harcı matrahı nasıl hesaplanır? Kredinin teminatına ilişkin düzenlenen maden ipotek sözleşmesi ile ilgili yapılacak işlemlerde harç istisnası var mıdır? Kredi borç devir sözleşmesinin noter harcı ve damga vergisi karşısındaki durumu Kültür Yatırım Belgesi kapsamında yapılan kültür yatırımlarında harç ve damga vergisi istisnası Limited şirketin nev i değiştirerek, A.Ş. ne dönüşmesine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden tapu harcı aranılır mı? Mahkeme kararı gereğince taşınmazın eski maliki adına yapılacak tapu tescil işleminde tapu harcı aranır mı?

13 Tapu kaydının iptal edilerek mükellef adına tesciline karar verilmesi durumunda tapuda yapılacak tescil işleminde hangi oranda harç ödenir? Taşınmaz alımında şifahi taahhütlere istinaden yapılan ilave ödemelerde tapu harcı aranılır mı? TUGS a kayıtlı gemilerin şirkete ayni sermaye olarak konulması sırasında harç alınır mı? Yurt dışında satın alınan, sadece bilgisayar özelliği olan ve telefon olarak kullanılma imkânı bulunmayan tablet bilgisayardan harç alınıp alınmayacağı Yasal mirasçılar adına tapuda iştirak halinde intikali yapılan gayrimenkulün satılması durumunda mirasçılarının tapu harcını elbirliği beyanı üzerinden mi yoksa mirasçıların hissesi çözülmüş olarak ayrı ayrı mı alınacağı İhale yolu ile alınan gayrimenkulün tapuda tescilinde tapu harcına esas olan bedel 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU Enerji üretim tesislerinin emlak vergisinden muaf olup olmadığı 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Adi ortaklığın sermaye şirketine dönüşmesi halinde Katma Değer Vergisi Kanunu na göre yapılacak işlemler nelerdir? Akaryakıt satışı ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz fişinde yer almayan iskonto tutarının kaydı ve indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Bankanın kullandırdığı kredilerin teminatını oluşturan gayrimenkullerin protokolle bankaya devredilmesinde Kurumlar Vergisi, KDV istisnası ve fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği Bankaya ödenen kredi kartı komisyonlarının kısmi olarak bayilere yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı Dahilde işleme izin belgesi sahibi mükelleflerin bu kapsamdaki malları teslim edecekleri ihracatçılar aracılığıyla, ihraç edilmesinin mümkün olup olmadığı DİİB kapsamında satılan mala ilişkin DİİB şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle ödenen verginin rücu edilmesi halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Fabrikanın bir tesisinin işletme hakkının kira bedeli karşılığı olarak üretim payı almak suretiyle yüklenici firmaya devredilmesi durumunda KDV Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında yurt dışından kiralanan uçağın KDV oranı Firmanın serbest bölgede bulunan şubesi tarafından yurt dışına verilen AR-GE mühendislik hizmetinin KDV yönünden değerlendirilmesi Gümrük antreposunda millileşmemiş mallara verilen hizmetlerin KDV nin konusuna girip girmediği KDV 13/e kapsamında iade hesabına genel giderlerin dahil edilip edilmeyeceği KDV Kanunu nun 13/a maddesi gereğince istisna kapsamında yapılan satışlardan dolayı ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza ve zamların hangi firmadan aranacağı KDV Kanunu nun 13/a maddesi kapsamında verilen istisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması KDV ödenerek satın alınan teknenin 13/a kapsamında satılması nedeniyle alımda ödenen KDV nin iade edilip edilmeyeceği

14 Kurumlar Vergisi Kanunu na göre yapılan bölünme işleminde Devreden KDV'nin durumu Hurda alım satımında istisnalı alınanları istisnalı, KDV'li alınanları ise KDV'li teslim etmenin mümkün olup olmayacağı Satıcı firmalara düzenlenen aksiyon bedeli, teşhir bedeli, dergi bedeli, gondol bedeli, palet bedeli, raf bedeli, bayi destek primi faturalarında uygulanacak KDV oranı Sorumlu sıfatıyla tarh edilen KDV'nin I No lu KDV beyannamesinde indirimi Taşımacılık firmalarına sağlanan müşteri bulma/aracılık hizmeti karşılığında alınan komisyon bedelinin KDV ye tabi olup olmadığı İcradan alınan araç için ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Satışları ve tahsilatları artırmak amacıyla bedelsiz olarak yurtiçi müşterilerine verilen binek otomobili Sigorta acenteleri arasında verilen işler nedeni ile elde edilen komisyonların KDV ve BSMV karşısında durumu ve fatura düzeni Temerrüt faizinin KDV Kanunu karşısındaki durumu Tevkifatlı satılan malın iadesinde KDV uygulaması Time charter kapsamında gemi kiralama hizmetinde uygulanacak KDV oranı Yabancı bayraklı gemilere yapılan teslimlerle ilgili iade taleplerinde DAB aranılıp aranılmayacağı Yurt dışı uçak biletlerine ait komisyon işinde istisna uygulaması Yurt dışına ihraç edilecek malın imalatında kullanılan hammaddenin ithalatında KDV, harç ve gümrük vergisi muafiyeti Çekiliş Sonucu Verilen Hediyelerin KDV Karşısındaki Durumu İhracat işlemleri nedeniyle düzeltmeye konu beyannamelerde ödenecek KDV çıkmaması halinde tek bir düzeltme beyannamesi verilip verilmeyeceği İhracata konu malın sel sonucu zayi olması halinde indirime konu edilip edilemeyeceği İhraç kayıtlı alınan malların aynen ihraç edilmemesi İhraç kayıtlı teslimde ihracatın gecikmesi Amatör spor kulübüne ödenen reklam bedelinde KDV uygulaması Banka promosyon ödemesi katma değer vergisine tabi midir? Bedelsiz devirde KDV uygulaması İhraç edilen ancak diğer ülke gümrüğünde imha edilen malların ihracat istisnası kapsamında olup olmadığı İnternet sitesi üzerinden yurt dışında alınıp saltan mallarda KDV Bedelsiz kiralanan otomobile ilişkin KDV tutarları indirim konusu yapılabilir mi? Kraft torbaların üstüne ve torbanın içine kupon şeklinde konulan kupürlerin tespitinde KDV hesaplanmalı mıdır? DİİB kapsamında yapılan ihracatlarda, fiili ihracatın DİİB süresinin bitiminden sonra gerçekleştirilmesi halinde, hangi şartlarda ihracatın kanuni süre içinde gerçekleştiği kabul edilir? Turizm işletmesi sahibi 5 yıldızlı otelin otel dışındaki organizasyonlarda verdiği yemek hizmetinin KDV karşısındaki durumu nedir? Vakıf üniversitesine yapılacak kira yardımında emsal bedel üzerinden KDV hesaplanmalı mıdır? Örtülü sermaye şartlarının gerçekleşmesi durumunda indirim konusu yapılmış KDV tutarları nasıl düzeltilir?

15 Yurt dışından Türkiye ye ithal edilen alan adı teslimlerinde sorumlu sıfatıyla KDV ödenmeli midir? Belediyelere kendi araç, ekipman ve personeli ile verilen çöp toplama hizmetine ilişkin hak edişlerin vergilendirilmesi Yapı kooperatifine hibe edilmek üzere satın alınan araç için ödenen KDV nin indirimi 2012 yılında satış faturası düzenlenen malların 2013 yılında maliyetinin oluşması durumunda KDV beyanı Belediyenin hizmet binası yapımı için kat karşılığı arsa tesliminde KDV hesaplanmalı mıdır? Belediyelere iftar çadırlarında ve bazı etkinliklerde kullanılmak üzere bedelsiz olarak verilen masa ve sandalyeler için düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanmalı mıdır? Biyoeşdeğerlik çalışmalarına gönüllü olarak katılan kişilerin muhtelif masraflarının karşılanması için yapılan ödemeler katma değer vergisine tabi midir? Yurtdışı mukimi şirket tarafından düzenlenen eksi faturada gösterilen tutar üzerinden KDV hesaplanmalı mıdır? Mısır Arap Cumhuriyeti mukimi şirketten alınan yurtdışı haber, görüntü, fotoğraf, prodüksiyon ve benzeri hizmetler nasıl vergilendirilir? Tapu tescili yapılmadan fiiilen teslim edilen konutlar KDV iadesini etkiler mi? Prim veya bonus olarak nakit ödenen veya ayni olarak teslim edilen ürünler için KDV hesaplanır mı? Arsa ve üzerindeki binanın satışında istinadan yararlanılabilir mi? Belli bir ciroyu aşan müşterilere verilecek hediyeler için KDV hesaplanır mı? Faydalı ömrünü tamamlamadan ölen sualtı canlılarının alımında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilir mi? Belediyelere personel hizmet alımı ihalesi kapsamında yapılacak işlerde KDV ne zaman hesaplanır? Eğitime % 100 Destek Projesi kapsamında yaptırılacak okul için malzeme alımının KDV den istisna olup olmadığı Gümrük antreposundaki malın başka bir şirkete devrinde katma değer vergisi uygulaması Sipariş üzerine yabancı bayraklı gemi inşası işinin katma değer vergisi karşısındaki durumu KDV den istisna olarak teslim edilen malın iadesinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı Finansal kiralamaya konu taşıtlar ve taşınmazlara ilişkin vergiler ile kiracıdan kaynaklanan cezaların kiracıya yansıtılmasında KDV uygulaması Kat karşılığı inşaat işinde katma değer vergisi uygulaması Faturası düzenlenmeyen elektrik bedellerinin banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilemeyeceği İşlerin süresinde bitirilmemesi dolayısıyla ödenen cezaların vergi kanunları karşısındaki durumu Şirket aktifinde bulunan gayrimenkul satışının katma değer vergisi açısından değerlendirilmesi Grup firmasınca ödenen yurtdışı konaklama bedellerinin yansıtılması Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili olarak alıcı firma lehine ortaya çıkan fiyat farklarında KDV uygulaması Market işletmecisinin satıcı firmalara raf katılım bedeli, pano bedeli, mağaza giriş bedeli vb adlar altında düzenlediği faturalarda uygulanacak KDV oranı

16 İhraç kayıtlı alınan ancak süresinde ihraç edilememesi nedeniyle izleyen yıl rücu yoluyla ödenen verginin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Hediye çeki uygulamasında KDV ne zaman hesaplanır? Tıbbi buluşun üretim hakkı satışından elde edilen gelir nasıl vergilendirilir? Kredibilitesi yüksek olan kurumun aldığı banka kredisinin, ilişkili şirketine devredilmesi durumunda vergileme nasıl olmalıdır? Taşınmaz satışında istisna uygulaması Bayi çalışanlarına performansa bağlı olarak verilen ürünlerde katma değer vergisi İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın inşa ve montajının denetlenmesi hizmetinin istisna karşısındaki durumu Uluslararası Taşımacılıkta KDV İadesi Standart dışı külçe altın ve dore barların ithalinin KDV den istisna olup olmadığı Yurtdışından alınan reklam ve danışmanlık hizmetleri için düzenlenen fatura bedelleri üzerinden katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı Konutlarda net kullanım alanı Takvim yılı geçtikten sonra gelen faturada yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Tıbbi Cihaz ve (Software) Yazılımlarının İthalatı Yurtdışı eğitim hizmetlerinin KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sorumlu sıfatıyla ödenen KDV nin indirimi Grup şirketinden temin edilen kredi faizinin vergisel durumu Elektrik ithal ve ihraç işlemlerinde vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geldiği ve belge düzeni Yabancı bir Ülkede alınan iş bünyesinde yapılan; su boru döşemesi, kaynak, izolasyon ve montaj işlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı Yıllara sari inşaat işi kapsamında alınan makine ve teçhizat tesliminde KDV Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın inşa ve montajı ile bu işlemlerin denetlenmesi hizmetinin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği Organize Sanayi Bölgelerinin arsa ve işyeri teslimlerinin KDV'den istisna olup olmadığı Yurt dışında mukim firmadan satın alınan işgücü temin hizmetinin KDV'ye tabi olup olmadığı Yurt dışında yapılan işlere ilişkin olarak yüklenilen KDV nin indirimi Yurt dışında yapılan inşaat ve montaj işlerinin KDV açısından değerlendirilmesi Yurt dışındaki ana firma tarafından Türkiye'deki firmanın faaliyetinin kesintiye uğramaması amacıyla aktarılan bedellerin KDV karşısındaki durumu Sponsorluk sözleşmesi kapsamında amatör spor kulübüne verilen fizik tedavi hizmetinin KDV Kanunu karşısındaki durumu Simidin KDV oranı Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili yurt dışı satıcı firma tarafından düzenlenen "credit note" ile ilgili KDV düzeltmesi Petrol istasyonu satışında KDV Mal alımından vazgeçme neticesinde ödenen cezanın ve yapılan masrafların yansıtılmasının KDV karşısındaki durumu İki anonim şirketin ortak olarak iktisap edeceği araç ile ilgili olarak KDV uygulaması Garanti kapsamında bulunan ürünlerin iade edilmesinin KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni

17 Yurt dışından faizsiz olarak temin edilen kaynağın ilişkili şirkete faizsiz kullandırılması halinde vergileme İthal edilerek yurt içinde satılan mallar için ödenen royalty bedelinin KDV karşısındaki durumu Hizmet ihracı istisnasında DAB ibrazının zorunluluğu Adi ortaklığın feshi nedeniyle devreden KDV nin kullanımı Türkiye deki havaalanlarında, havayolu şirketlerine doğrudan tesliminde yapılan aracılık faaliyetinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı Üretilen programların değerinin mahkeme tarafından belirlenerek aktife alınması halinde KDV uygulaması ve 2 no.lu KDV beyannamesi verilip verilmeyeceği Yıkılan binanın yerine yenisinin yapılması halinde, yıkılan bina nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV nin düzeltilip düzeltilmeyeceği Yurtdışında yerleşik firmaya yapılan franchise ödemelerinin KDV karşısındaki durumu Belediye tarafından uygulanan ecrimisil bedelinin KDV ye tabi olup olmadığı ve ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağ Hazır yemek satışlarında faturanın aylık düzenlenip düzenlenemeyeceği Ayni sermaye ihracı kapsamında yurtdışına gönderilen araçların alımında ödenen KDV nin iadesi Müşteri çekleriyle yapılan ödemenin müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırıp kaldırmayacağı SAN-TEZ Projeleri kapsamında ödenen katkı paylarına ilişkin katma değer vergisi indirimi Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili yurt dışı satıcı firma tarafından düzenlenen "credit note" ile ilgili KDV düzeltmesi Yurt dışındaki ana firma tarafından Türkiye'deki firmanın faaliyetinin kesintiye uğramaması amacıyla aktarılan bedellerin vergilemesi Petrol istasyonu satışında KDV Yurt dışından yazılım programı ithalinde vergileme Yurt dışında yerleşik firmaya verilen hizmet Ciro priminde uygulanacak KDV oranı Serbest bölgelerde verilen kurye hizmetinde KDV istisnası Teminat mektubu komisyonlarının yansıtılmasında KDV Serbest bölgelere verilen teknik destek hizmetlerinde KDV istisnası Serbest bölgede verilen inşaat-taahhüt hizmetleri ile bu hizmetin ifasında kullanılacak malların serbest bölgeye gönderilmesinde KDV Yurtdışında bulunan şirketlerden alınan hizmetlere ilişkin olarak katma değer vergisi yönünden yapılacak işlemler nelerdir? Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı motosiklete ait KDV indirim konusu yapılabilir mi? Örtülü Sermaye sayılan borçlanmalar üzerinden hesaplanan faizler KDV ye tabi midir? Amortismana tabi iktisadi kıymet (ATİK) için gerçekleştirilen harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV nin iadesi ne zaman talep edilmelidir? Yurt dışında yerleşik grup şirketi tarafından düzenlenen alacak notu "credit note" belgesi KDV Kanunu açısından ne şekilde değerlendrilmelidir? Avrupa ülkelerine verilecek danışmanlık hizmetlerinde Katma Değer Vergisi istisnası var mıdır?

18 Teknoloji geliştirme bölgesindeki yazılım hizmetlerinin KDV den istisna mıdır? KDV istisnasından vazgeçmeye ilişkin 3 yıllık sürenin bitimi akabinde yeniden istisna hükümlerine tabi olmak mümkün müdür? Taşımacılık istisnasında KDV beyan dönemi ne zamandır? Şirkete ait pos cihazlarının şirketten mal ve hizmet temin eden müşteri bayilerinde kullanılması durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmakta mıdır? Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere teslim edilecek makine ve teçhizatın leasing firması üzerinden alınması KDV den istisna mıdır? İhraç kaydı ile teslim edilen malların yangın sebebiyle zayi olması halinde yapılacak işlem nedir? Serbest bölgede faaliyette bulunan şirket tarafından yurtdışında mukim grup şirketine yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden KDV hesaplanır mı? Fabrika binası inşaatı nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade hesabına dahil edilir mi? Binaların müşterek kullanıma açık olan alanları konutların tesliminde net alan hesabına dahil edilir mi? Serbest Bölgedeki ARGE faaliyetinin KDV Kanunu karşısındaki durumu nedir? Hizmet ihracatında hizmet ithalatı yapılan firmanın da aynı olması halinde mahsuplaşma sonucunda kalan tutarın tevsiki yeterli midir? Hediye kartı organizasyonu yapan firmadan temin edilen ve sözleşmeli bayilerin personeline, satışları teşvik için verilen kartlara yüklenen paralar indirim konusu yapılır mı? Davalı olan ortaklardan alacaklar için adat faizi faturası düzenlenmesi gerekli midir? Şirket aktifinde bulunan binanın 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu nedir? İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip neticesinde, borçluya ait taşınmazın kira bedellerinin İcra Müdürlüğü ne yatırılması durumunda yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilir mi? Finansal kiralama sözleşmesinin devri halinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Yurtdışındaki satıcı firma tarafından "credit memo" adı altında iade edilen mal bedelinde KDV uygulaması nasıl olmalıdır? Yurtdışındaki alacak davası dolayısıyla Almanya'da verilen avukatlık hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmalı mıdır? Şirket aktifinde kayıtlı olan arsanın, kısmen kat karşılığı, kısmen hâsılat paylaşımlı olarak gerçekleşen teslimlerinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Doğalgazdan elektrik üretimi yapan şirketin test üretimi esnasında kullandığı doğalgaz ve diğer malzemelere ait tutarların vergilendirilmesi ne şekilde olmalıdır? Cayma bedelleri üzerinden KDV hesaplanır mı? Kurum personeline verilen ücretsiz eğitim için KDV hesaplanır mı? Konut tesliminde yanlış hesaplanan KDV ile ilgili düzeltme işlemleri nasıl olmalıdır? Yıllara sari inşaat ödemelerinde KDV uygulaması nasıl olmalıdır? Yurtdışından alınan avukatlık hizmeti için KDV tevkifatı yapılır mı? İthal edilen malın gümrük bedelinin yüksek hesaplanması halinde indirimle giderilemeyen KDV'nin iadesi mümkün müdür? Yıllara sari inşaat işinde alt yüklenicilerin düzenleyecekleri hakediş faturalarında KDV tevkifatı yapılıp yapılamaması Ciro primlerinin vergilendirilmesi

19 Yılsonu indirimi olarak yapılan bedelsiz ticari mal teslimleri KDV nin konusuna girer mi? İhracata aracılık eden Almanya mukimi gerçek kişiye ödenen komisyonun KDV karşısındaki durumu Rıhtıma onarım için gelen yabancı bayraklı gemilerden muafiyet yazısı istenilip istenilmeyeceği Haziran ayı tüketimine ait faturanın Temmuz ayında düzenlenmesi halinde KDV indirim zamanı Antika para tesliminin KDV ye tabi olup olmadığı Promosyon olarak bedelsiz yapılan hizmetler için yüklenilen verginin indirimi Personeli ile birlikte kiralanan tanker için ödenen kira bedelinde KDV ve KDV tevkifatı uygulaması Gümrüklü sahada gemilerin yükleme ve boşaltılmasında kullanılacak mafi ithalinin KDV ye tabi olup olmadığı Yıkılan fabrika binasının yerine yenisinin yapılması halinde, yıkılan bina nedeniyle yüklenilen KDV nin düzeltilip düzeltilmeyeceği İthal edilen malların fiyatında yapılan indirimin ithalatçı tarafından yansıtılmasında vergileme İhraç kayıtlı teslim alınan mala ilişkin KDV nin imalatçı firmaya ödenmesi halinde ödenen KDV nin kayıtlara alınması KDV Tevkifatı zamanı Faturalara dahil edilen bahşiş bedellerinin KDV ye tabi olup olmadığı hk. İthal edilen malın gümrükçe tespit edilen değeri üzerinden hesaplanan KDV nin indirim konusu yapılması İthalde ödenen KDV nin bir sonraki ay tahakkuk etmesi halinde KDV indirimi Uluslararası taşımacılık faaliyetleri için verilen aracılık hizmetleri 6111 sayılı Kanun kapsamında ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Yurt dışı mukimi firmalardan alınan hizmet karşılığında ve yurt dışında ofis kiralanması karşılığında ödenen bedelin vergilendirilmesi İşletmeye dahil gayrimenkulün bir başka şirkete ayni sermaye olarak konması halinde vergileme Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz ve makinelerin satışından doğan kazanç dolayısıyla KDV istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı Şirket envanterine kayıtlı ancak yurtdışında bulunan bilgisayar donanımının kurulum ve muhafaza bedelinin itfası ve ilgili bedele ait kesinti yoluyla vergi ödenip ödenmeyeceği İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi 3100 SAYILI KDV MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN Akaryakıt satışları nasıl belgelendirilmeli ve kayıtlara ne şekilde alınmalıdır? Akaryakıt ve toptan madeni yağ satışlarında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulaması nasıl olmalıdır? Başka firmalara ait dağıtımı yapılan ürün bedellerinin tahsilatında EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılabilir mi?

20 Kendi adına kayıtlı EFT-POS'larını (banka POS'u) bayilerine vermek suretiyle kullandıran mükelleflerin Yeni Nesil ÖKC uygulaması karşısındaki durumu nasıl olacak? 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU Serbest bölgede istihdam edilen personel ücretlerine ilişkin istisna uygulamasına yönelik olarak % 85 ihracat tutarı nasıl hesaplanır? Serbest bölgede çalışan personele ödenen ihbar ve kıdem tazminatları nasıl vergilendirilir? Serbest bölgelerde çalışan personelin ücret ödemelerinde gelir vergisi istisnası nasıl uygulanır? 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 4691 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan personel için personel bilgi formu ve muhtasar beyannamesi verilir mi? 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU Açık kasalı kamyonetin kapalı kasa kamyonete dönüştürülmesinde ÖTV farkı oluşur mu? Ayni sermaye ihracı kapsamında yurtdışına gönderilen araçların alımında ödenen ÖTV nin iadesi Doğuştan kalça çıkıklığı bulunan kişi ÖTV Kanunu nun 7/2 nci maddesinde yer alan istisna uygulamasından yararlanabilir mi? Karayolları Trafik Kanunu nda yapılan tanım değişikliklerine bağlı olarak ek ÖTV ödemesi aranır mı? Kütük demir, haddelenmiş rulo ve sac üretiminde kullanılan yağ alımında ödenen ÖTV'nin iadesi ne şekilde olur? ÖTV'ye tabi mallar serbest bölgeye ihraç kayıtlı olarak teslim edilebilir mi? Şüpheli hale gelen alacaklar nedeniyle tahsil edilemeyen ÖTV indirim konusu yapılabilir mi? İthali yapıldıktan sonra ihraç edilen mallara ait ödenen ÖTV nin iadesi yapılabilir mi? İthali yapıldıktan sonra kırılma, bozulma sebebiyle ihraç edilen veya imha edilen malların ÖTV sinin iadesi mümkün müdür? Koltuk sayısı 17+1 olan aracın, koltuk sayısı 17 (16+1) olacak şekilde tadil edilmesi sonucunda ek ÖTV tarhiyatı yapılır mı? Tekne ve motorun farklı tarihlerde satın alınması halinde ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? Otomobil ihracında KDV ve ÖTV iadesi Sadece sol elde %90 rahatsızlığı olan kişinin araç alımında ÖTV istisnası uygulanması mümkün müdür? Serbest bölgede aerosol üretimi için istisna belgesi verilip verilmeyeceği Yeminli Mali Müşavirce ibraz edilmesi gereken üretim tasdik raporunun defter ve belgelere Cumhuriyet Başsavcılığının el koyması nedeniyle süresinde verilmemesi ÖTV Kanunu nun 8/1.maddesi kapsamında teminatı kimin vereceği

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı