Gelir İdaresi Özelgeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelir İdaresi Özelgeleri"

Transkript

1 Gelir İdaresi Özelgeleri ( ) Son Güncelleme: Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak dönemde verilen bazı özelgeler. Vergi Usul Kanunu nun 413. maddesi çerçevesinde, vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından tereddüt edilen konular hakkında Gelir İdaresinden açıklama (özelge) istenebilmektedir. Özelge talepleri için başvurular, Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan illerde bu birimlere, bulunmayan illerde ise Defterdarlıklara yapılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı merkezine doğrudan başvurma olanağı yoktur. Özelge başvuruları, özelge talep formu ile yapılabilmekte, başvurulan birimler tarafından hazırlanan özelge taslağı GİB merkezine onay için gönderilmekte, onay süreci Özelge Komisyonu onayı ile sonuçlanmaktadır. Özelge Komisyonunca onaylanan özelgeler, otomasyon sistemi üzerinden yetkili birimlere aktarılmakta ve yetkili birimce imzalanarak özelge talep eden mükellefe gönderilmektedir. Onaylanan özelgeler Gelir İdaresinin bütün yetkili birimlerinin görebildikleri bir havuza atılmakta ve özelge havuzunda örneği oluşan özelgeler için merkeze tekrar onaya gönderilmemektedir. Gelir İdaresince verilen özelgelerden özelliği olması nedeniyle seçilmiş olan bir kısmı zaman zaman Vergi Portalı Bültenlerine konu edilmektedir. Son yıllarda verilen özelgelerden önemli bazılarının özeti aşağıda yer almaktadır. Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers, BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey T: +90 (212) , F: +90 (212) ,

2 İçindekiler 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 5811 sayılı Kanun kapsamında sermayeye ilave edilen tutarın ortaklara dağıtılmasında gelir vergisi tevkifatı hesaplanmalı mıdır? Abonelikleri kendi adına kayıtlı olan ancak ortak bir şekilde kullanılan doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet v.b. harcamalar nasıl gider yazılabilir? Almanya mukimi bir kişinin, belirli bir işle ilgili olarak Türkiye'de icra ettiği serbest meslek faaliyeti çerçevesinde elde ettiği kazanç nasıl vergilendirilir? Almanya da mukim firma tarafından Türkiye de görevlendirilen personele ödenen ücretler nasıl vergilendirilir? Apartman dış cephesinin kiraya verilmesi işleminin vergi kanunları karşısındaki durumu Avrupa ülkelerine verilecek danışmanlık hizmetlerinde Gelir Vergisi istisnası var mıdır? Avukatlık faaliyetinden dolayı kayıtlı adi ortaklığın ortaklarına ait olan araçların akaryakıt, tamir v.b. giderleri indirim konusu yapılabilir mi? Aynı şahıs tarafından yazılıp oynanan stand-up gösteriden elde edilen kazancın istisna kapsamında olup olmayacağı Bağımsız denetçi belgesine ilişkin kurs ve yetkilendirme belgesi ücreti, mali sorumluluk sigortası, temizlik v.b. giderler ile çalışanların yemek bedelinin hâsılattan indirimi mümkün müdür? Bağış olarak teslim edilecek anaokulu binası için yapılan harcamalar ne zaman indirim konusu yapılır? Banka promosyon ödemesi gelir vergisine tabi midir? Belediyelere iftar çadırlarında ve bazı etkinliklerde kullanılmak üzere bedelsiz olarak verilen masa ve sandalyeler için fatura düzenlenmeli midir? Bilgisayar programı ve yazılımı faaliyeti ile reklam geliri ne şekilde vergilendirilir? Birden fazla işverenden elde edilen ücret nasıl vergilendirilir? Biyoeşdeğerlik çalışmalarına gönüllü olarak katılan kişilerin muhtelif masraflarının karşılanması için yapılan ödemeler gelir vergisine tabi midir? Çalışana ödenecek bedelin satış hasılatının yüzdesi olarak belirlenmesi halinde ödemenin ücret olup olmadığı Dar mükellef kurumun Türkiye deki personeline yapacağı ödemeler nasıl vergilendirilir? Emekli maaşından kesilen sosyal güvenlik destek primi emekli olduktan sonra çalışılan şirketten alınan ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında indirilebilir mi? Envantere kayıtlı taşıtlara ait gider ve amortismanlar serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? Eşlerin sahip oldukları gayrimenkullerden kira geliri elde etmeleri halinde kira gelirlerinin beyanı ve kira ile oturulan konutun kira giderini indirimi nasıl yapılmalıdır? Evde çeşitli sebeplerle biriktirilen eşyaların ticari bir organizasyona dayanmamak şartıyla, internet ve benzeri yollarla bir defaya mahsus olmak üzere satışından doğan kazançların arızi kazanç olarak vergilendirilmesi

3 Evlenme yardımının ücret istisnasından yararlanması Fazla ve yersiz ödenen stopajın iadesi Fazla ve yersiz ödenen verginin iade alınması halinde gelir yazılacak dönem Fiber optik terminal teçhizatı ve sayısal çoklayıcı sistemleri montajının yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında olup olmadığı Geçici olarak görevlendirilen personele ait gündelikler nasıl vergilendirilir? Geçici süre ile yurt dışındaki grup firmasında görevlendirilen personele Türkiye den ödenen ücretler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı Geçici süre ile yurtdışındaki grup firmasında görevlendirilen personele Türkiye'den ödenen ücretler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı Geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indiriminin hesaplanıp hesaplanmayacağı Gemilere ait elektronik sistem tedariki ve montajı işi ile ilgili ödemelerden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı Gerçek kişi şirket ortağı tarafından bedelsiz olarak kiralanan otomobil için gelir vergisi beyanı yapılmalı mıdır? Hekim hizmet sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı feshi nedeniyle kişiye her ay yapılacak olan ödemenin ücret kabul edilmesi İhracata aracılık eden Almanya mukimi gerçek kişiye ödenen komisyon üzerinden yapılacak vergi tevkifatı İnternet sitesi üzerinden yapılan ticari faaliyetten elde edilen gelirin vergilemesi İrtibat bürosundan ve bir başka işverenden elde edilen ücret nasıl vergilendirilir? İş Kanunu kapsamında kreşlere ödenen tutarın ücret niteliği İş kazası sonucu ölen işçinin ailesine mahkeme kararına istinaden ödenen tazminat gider yazılabilir mi? İşe iade tazminatının gider yazılması ve stopaj İşveren tarafından ödenen özel şahıs sigorta primleri gider yazılabilir ve vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? İtalya da mukim şirkete ödenecek kâr payının vergilemesi Jeotermal su kaynağı araştırması için yapılan sondaj işi yıllara sari iş kapsamında değerlendirilir mi? Kalkınma Ajansı hibeleri nasıl vergilendirilir? Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri Gelir Vergisi Kanunu nun 42. maddesi kapsamında değerlendirilebilir mi? Kira ödemesi yapılmadığı dönemde kira stopajı ödenmeli midir? Kurum personeline verilen ücretsiz eğitim için gelir vergisi tevkifatı yapılır mı? Limited şirket pay senetlerinin satışından elde edilecek kazanç Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 80/1 maddesi kapsamında değerlendirilebilir mi? Limited Şirketin sermaye artırımı ve veraset yoluyla edinilen ortaklık paylarına karşılık, Ltd. Şti.nin A.Ş.ye dönüşmesi nedeniyle alınan hisse senetlerinin satılması halinde vergilendirme Manevi tazminat ödemesi gelir vergisine tabi midir? Ortak tarafından ödenen kiranın daha sonra şirket kurulduğunda şirketin kirayı gider olarak indirip indiremeyeceği Ödeme yapılmadan serbest meslek makbuzu düzenlenmesi durumunda stopaj Özel üniversitede eğitim gören çocuk için yapılan eğitim harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Panel Van' a ait ödenen MTV'nin gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği

4 Pansiyon/otel olarak yaptırılan binanın satışında elde edilen kazancın Gelir Vergisi ve KDV yönünden vergilendirilmesi Performans artışı amacıyla personele yaptırılan tatil masraflarının gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Personele ödenen yemek bedellerinin vergilendirilmesi ve gider kaydedilmesi Personele tahsis edilen araçlara ilişkin gider ve amortismanlar Peşin satış teşvik primi karşılığında düzenlenen faturanın gelir kaydının hangi tarihte yapılacağı Prim veya bonus olarak nakit ödenen veya ayni olarak teslim edilen ürünler için stopaj yapılır mı? Rusya da mukim grup firması tarafından Türkiye de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi Sahip olunan arsanın, hazineye ait olan bir arsa ile takas edilmesinin değer artış kazancı karşısındaki durumu Serbest Bölge Faaliyet Ruhsat süresinin uzatılması durumunda gelir vergisi istisnası Serbest bölgede faaliyet gösteren firma tarafından sipariş üzerine üretilen ürünlere ilişkin yurt dışı müşterilere düzenlenen faturaların hesaplara dahil edilip edilmeyeceği Serbest bölgede faaliyet gösteren işletmede, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklara ödenen ücretlerde ve serbest bölgede fabrika inşaatı işinde çalışan şirket işçilerine ödenen ücretlerde gelir vergisi istisnası Serbest bölgede faaliyette bulunanların, ana sözleşmesinde yer almayan konularda faaliyet göstermesi durumunda istisna hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı Serbest Bölgede gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında YMM tasdik raporunun gerektiği Serbest bölgede yapılan yazılım programı hazırlama faaliyetinin CD olarak ihraç edilmesi durumunda ücret istisnasından faydanılabilir mi? Serbest meslek erbabının dış giyim harcamaları mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı ikinci aracı için amortisman ayırıp ayıramayacağı ile giderlerini indirim konusu yapıp yapmayacağı Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı motosiklete ait giderler serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilir mi? Serbest meslek erbabının faaliyetlerinde kullanılmak üzere kullanılacak araçlara ilişkin giderlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Sermaye azaltılması sonucu stopaj yapılıp yapılmayacağı Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin takdir komisyonu kararı olmaksızın imha edilmesi halinde gider kaydı ve belge düzeni nasıl olmalıdır? Sözleşme karşılığında elde edilen bedelin, ilgili takvim yılı ticari kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması Tam zamanlı Ar-Ge personeline izinli olduğu döneme ilişkin yapılan ücret ödemeleri Tıbbi buluşun üretim hakkı satışından elde edilen gelir nasıl vergilendirilir? Türkiye de yurt dışı mukimi firmaya verilen proje, tasarım ve uygulama hizmetlerinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılması mümkün müdür? Ücretlilere nakit olarak ödenen yemek bedelinin vergilemesi ve gider yazılması

5 Üniversitede görevli akademik ve idari personele yapılan aile, çocuk, doğum ve ölüm yardımı ödemeleri gelir vergisinden istisna mıdır? Üst hakkının devir alınması nedeniyle tevkifat yapılır mı? Vakfın emekliliğe yönelik birikimleri ve nemalarının bireysel emeklilik sistemine aktarılması durumunda vergileme yapılıp yapılmayacağı Yatırım teşvik belgesi kapsamında gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanılabilir mi? Yazılım, web uygulamaları ve bilgisayar programları için yapılan ödemelerde vergileme nasıl olmalıdır? Yıl içinde kurum değiştirerek yeni göreve başlayan personele kısmi ücret ödemesi yapılması durumunda aynı ay içerisinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir mi? Yıllara sari inşaat ve onarım işinde işin başlangıç tarihi nasıl tespit edilir? Yıllara sari iş istihkak tutarının yeniden hesaplanarak azaltılması durumunda yapılacak uygulama Yurt dışında mukim kurumdan elde edilen ücret geliri nasıl vergilendirilir? Yurt dışında mukim Türk vatandaşının Türkiye de elde ettiği serbest meslek kazancından tevkifat yapılıp yapılmayacağı Yurt dışındaki kurumdan elde edilen ücret geliri nasıl vergilendirilir? Yurt dışından döviz olarak elde edilen ücret ne şekilde vergilendirilir? Yurt dışından döviz olarak ödenen ücretler nasıl vergilendirilir? Yurt dışından elde edilen ve tevkifata tabi tutulmayan ücret geliri nasıl vergilendirilir? Yurtdışında sahip olunan Limited Şirket ortaklık payının satılması halinde beyan nasıl olmalıdır? Yurtdışındaki alacak davası dolayısıyla Almanya'da verilen avukatlık hizmet bedeli üzerinden stopaj hesaplanmalı mıdır? 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU Aciz Vesikası ve "Semeresizlik Belgesi"ne bağlanan alacaklarının değersiz alacak addedilip edilemeyeceği ve şüpheli halde olan alacakların ortaklara temliki Aktif abonelerden alınan güvence bedelinin (Depozito niteliği taşıyan) VUK'un hangi değerleme ölçüsü ile yapılacağı Aktife kayıtlı aracın motorunun yenilenmesi halinde, motor ve montaj bedelinin itfası Arsa ve üzerindeki bina için hangi şartlarda amortisman ayrılır? Avans ödemelerinden kaynaklanan alacaklar için karşılık ayrılabilir mi? Avukat aleyhine sonuçlanan dava ile ilgili olarak ödenen iş avansının, avukatın azledilmesi durumunda tahsilinin mümkün olmaması durumunda bu bedellerin şüpheli alacak olarak kabul edilerek karşılık ayrılıp ayrılamayacağı Balık satışında sevk irsaliyesinin miktar bölümünün "Kasa" cinsinden yazılmak suretiyle düzenlenip düzenlenmeyeceği Banka temsilcileri adına tahakkuk ettirildiği halde kendilerine ödenmeyip bankaya gelir kaydedilen tutarlarda belge düzeni nasıl olmalıdır? Bankalardan alınan altın kredisinin dönem sonu veya geri ödeme tarihinde baz alınacak değerleme ölçüsü Bankanın gayrimenkul satışında belge düzeni nasıl olmalıdır?

6 Basit usulde kayıtlı bir mükelleften alınan minibüs için belge tevsiki nasıl olmalıdır? Ayrıca anılan minibüs amortismana tabi tutulabilir mi? Bayii tarafından yapılan satışlar için mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazı kullanılabilir mi? Belediyenin hizmet binası yapımı için kat karşılığı arsa tesliminde belge düzeni nasıl olmalıdır? Belli bir ciroyu aşan müşterilere verilecek hediyeler için fatura düzenlenmeli midir? Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar için düzenlenen yazının özel kargo firması ile gönderilmesi durumunda şüpheli alacak kaydı yapılıp yapılamayacağı Davalı olan ortaklardan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? Değersiz alacak niteliği kazanan alacağın zarar yazma dönemi Deneme amaçlı teslim edilen ürünler için faturanın düzenlenme süresi Derneğin iktisadi işletmesinin derneğe yaptığı bağışta belge düzeni Devir işlemlerinde şirketlerde oluşmuş enflasyon düzeltmesi farkları mahsup edilebilir mi? Doğalgaz taahhüt işlerinde serbest meslek kazanç defteri kullanılması gerekip gerekmediği Döviz cinsinden kesilen faturada teslim bedelinin belirlenmesi Döviz cinsinden verilen avanslara değerleme yapılır mı? Dövizli çek cinsinden olan alacaklarını iflas masasına yazdıran şirket ne zaman şüpheli ticari alacak karşılığı ayırmalıdır? EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında belge düzeni nasıl olmalıdır? Ekonomik ömrünü tamamlamış hurda niteliğindeki demirbaşların sabit kıymetlerden çıkarılarak özel şirketlere makbuz karşılığı bağışlanması Elektronik faturada yer verilmesi zorunlu bilgiler nelerdir? Elektronik faturaya geçiş tarihinin tespitinde, brüt satış hasılatının hesaplanmasında satış ıskontosu, fiyat farkı, satış iadeleri gibi faturalar dikkate alınmalı mıdır? Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük süre dikkate alınır mı? Fabrika binası satışından doğan ve yenileme fonu hesabında bekletilen karın işyeri (büro) amaçlı bina alım ve yatırımında kullanılıp kullanılamayacağı Fatura düzenlenmesinde yedi günlük süre nasıl hesaplanır? Faturada ıslak imza bulunması zorunlu mudur? Faturaların Ba/Bs formunda bildirilirken esas alınacak tarih Faturaların sıra numarası dahilinde teselsül ettirilmemesi Faturanın sıra numarası dahilinde teselsül ettirileceği ve gümrük müşavirliğine veya üçüncü kişi ve kuruluşlara kullanılmak üzere teslim edilemeyeceği Faturası düzenlenmeyen elektrik bedellerinin banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilemeyeceği Finansal kiralama işleminden sonra oluşan ana para kur farkları ile faizler Finansal kiralama sözleşmesinin devri halinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Finansal kiralama yoluyla dört yıllığına kiralanan gayrimenkul için kira süresi esas alınarak %25 oranında amortisman ayrılabilir mi? Finansal kiralamaya konu taşıtlar ve taşınmazlara ilişkin vergiler ile kiracıdan kaynaklanan cezaların kiracıya yansıtılmasında fatura düzenlenmesi Gelecek dönemlerde kullanılmak üzere edinilen yedek parçalar ile ekipman amortismana tabi tutulabilir mi?

7 Havayolu şirketlerine ait uçak biletlerinin satışının yapılması halinde alınan komisyon bedeli için fatura düzenlenmesi ile bedelin şirkete ait pos cihazı kullanılarak tahsil edilmesi İflas masasına bildirilen ancak iflas masası tarafından henüz kabul ya da red kararı verilmeyen alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? İflas masasına kaydedilen alacaklarda şüpheli alacak karşılığı ve değersiz alacak İhracata aracılık eden Almanya mukimi gerçek kişiye ödenen komisyonun belgelendirilmesi İhracatta kazancın elde edilme zamanı İhraç edilen malların yurt dışında imhası ve muhasebe kayıtlarına gider olarak intikal ettirilip ettirilemeyeceği İhraç veya ihraç kaydıyla yapılan satışlarda taşıyıcı firmanın deposunda bekletilen malın daha sonra limana sevk edilmesi durumunda sevk irsaliyesinin düzenlenmesi İhtiyati haciz konulması işleminin şüpheli alacak karşılığı ayrılmasında teminat olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği İki anonim şirketin ortak olarak iktisap edeceği araç ile ilgili olarak VUK uygulaması İktisap edilen arsanın İmar Kanunu gereğince belediyeye terk edilen parsele ait maliyetin inşaat yapılacak parselin maliyet bedeline ilave edilip edilmeyeceği İmalat fireleri ve değeri düşen malların değerlemesi İmar Kanunu uygulaması kapsamında yapılan ödemenin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği İnternet ortamında yapılan satışlarda fatura yerine ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenebilir mi? İnternet sitesi üzerinden yurt dışında alınıp saltan mallarda belge düzeni İrsaliyeli faturanın sevk irsaliyesi yerine kullanılması mümkün müdür? İş avansı verilen kurumun hizmet taahhüdünü yerine getirmemesi ve faaliyetini durdurması nedenleriyle tahsil olanağı kalmayan alacağın sulh yoluyla feragat edilmesinin değersiz, şüpheli ve vazgeçilen alacaklar yönünden değerlendirilmesi İşlerin süresinde bitirilmemesi dolayısıyla ödenen cezaların belgelendirilmesi İşletme bünyesinde satış için bulunan ticari emtianın işletme faaliyetlerinde kullanılması halinde belge düzeni ve diğer vergisel işlemler İşletme hakkı amortisman süresi İşletme hakkının devrine ilişkin imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde yapılan sabit kıymet niteliği taşıyan yatırımların faydalı ömürleri nasıl tayin edilir? İşletme hakkının itfa süresi İşletmeye kayıtlı birden fazla gayrimenkulün elden çıkarılmasında yenileme fonu uygulaması nasıl olmalıdır? İştirak hissesi satışının yenileme fonu müessesesi karşısındaki durumu İşyeri kira ödemelerinde banka dekontunun tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı İthalatın Form Ba da gösterilmesi İthalatta korunma önlemi çerçevesinde dikkate alınan bedelin maliyet bedeli olarak alınıp alınmayacağı. Kağıt veya elektronik ortamda düzenlenecek faturalara sevk irsaliyesi numarası yerine ilaç takip sistemince üretilen teslimat numaraları yazılabilir mi? Kamu idare ve müesseselerden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı

8 Kapıdan veya mesafeli sözleşme düzenlenerek yapılan satışlarda iade işlemlerinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Karşılıksız çıkan çekin karşılıksız çıktığına ilişkin kaydın yapıldığı dönem itibariyle dava veya icra takibine başlanılması gerektiği, bu dönemde karşılık ayrılmayan alacaklar için müteakip yıllarda karşılık ayrılmasının mümkün bulunmadığı Kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi adına kat irtifakı kurulduktan sonra henüz inşaat tamamlanmadan inşaatın seviyesine göre teminat amaçlı olarak müteahhide tapuda yapılacak devirlerde fatura düzenlenmesi gerekir mi? Kat karşılığı inşaat işinde belge düzeni Kat karşılığı inşaat işinde, arsa tapusunun şirket adına tapuda tescili sonrasında yapılan dairelerin teslimi Kiralanmak amacıyla satın alınan uçaklarda amortisman oranı nedir? Konut tesliminde yanlış hesaplanan KDV ile ilgili düzeltme işlemleri nasıl olmalıdır? Kur farkı ve faiz giderlerinin aktifleştirilmesi veya gider yazılmasında seçimlik hak nasıl kullanılmalıdır? Kurum personeline verilen ücretsiz eğitim için fatura düzenlenir mi? Lazer yazıcıyla fatura düzenlenmesi Limited şirketten anonim şirkete dönüşen şirketin elektronik faturaya geçiş tarihi tespit edilirken, brüt satış tutarı olarak ne alınmalıdır? Mal alımında bulunulan işletmelere olan borç mal satılan işletmelere ait kredi kartları ile ödenebilir mi? Marka haklarına uygulanacak amortisman oranı Miadı dolan ilaçların imha edilmesi durumunda stok değerlerinin gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği Motosikletli elemanlar vasıtasıyla evlere verilen yiyecek içecek hizmetlerinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği Mükellef olmayanlarla yapılan alım/satım işlemlerinin Ba-Bs formlarında yer alması Müşteri bulma hizmeti karşılığında yurt dışında bulunan firmalara ödenen komisyon bedellerinin belgelendirilmesi Müteselsil sorumlu olarak yapılan ödemeler için şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün olup olmadığı Oyun salonlarında jeton yerine verilen kartlar için alınan depozito ve iade edilen depozito ile ilgili belge düzeni nasıl olmalıdır? Ön ödemeli kartların kullanımında belge düzeni nasıl olmalıdır? Özel güvenlik görevlilerinin beklemesi için hizmet alanlarca tahsis edilen yerin işyeri sayılıp sayılmayacağı Özel hesap döneminde elektronik defter uygulamasına geçiş ne şekilde yapılmalıdır? Perakende satışı olmayan mükelleflerin EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunmakta mıdır? Personelin servis hizmetleri sırasında yapmış olduğu harcamalar ile pazarlama personelinin müşteri ziyaretleri için aldıkları hediyelik eşyalara ilişkin belgelerin tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı Pert olan sabit kıymetin satışında belge düzeni Portföy yönetim şirketince düzenlenen faturaların Bs formunda yer alması Promosyon amaçlı verilen stantlar ve numune ürünlerde belge düzeni nasıl olmalıdır? Sağlık hizmeti sunucusunun seyyar EFT-POS cihazı kullanması durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen Katılım Payı ödeme kaydedici cihaz fişinde yer almalı mıdır?

9 Satılan biletlere ilişkin günlük olarak alınan raporlara istinaden muhasebe kaydı yapılabilir mi? Serbest bölge ve yurt dışı satış hasılatı elektronik fatura ve elektronik deftere geçişte brüt satış hasılatına dahil edilir mi? Serbest bölgede bulunan şubenin kesin mizan bildirimi Serbest bölgede elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu var mıdır? Serbest bölgede faaliyet gösteren Şirketin Ba Bs bildiriminde hangi kuru uygulayacağı Serbest bölgede faaliyet gösteren Şirketin Ba Bs bildiriminde uygulaması gereken döviz kuru Serbest bölgede faaliyette bulunan firmanın Ba-Bs bildirimi Serbest meslek erbabınca kullanılan ofis mobilyaları için amortisman ayrılabilir mi? Sermaye azaltımında vergileme Sıra atlanarak fatura düzenlenmesi Sigorta şirketinin acentesi konumundaki Bankanın şube personeline ödüllü satış kampanyası çerçevesinde verilen teşvik ve ciro primin vergi kanunları karşısındaki durumu Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin takdir komisyonu kararı olmaksızın imha edilmesi halinde gider kaydı ve belge düzeni nasıl olmalıdır? Spor kulubü derneğinin elektronik fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluğu var mıdır? Stoktaki emtianın değerlemesi Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan bilet ve kartlara dolum yapılmasında belge düzeni nasıl olmalıdır? Şirket birleşmesi sonucunda, aktifte kayıtlı gayrimenkulün, kayıtlı değer ile gerçek değeri arasındaki farkın bilançoda ilgili hesaplara kaydedilerek yeniden değerlenmesi ve vergilendirme nasıl olmalıdır? Şirket bünyesinde üretilen yazılımların aktifleştirilerek amortismana tabi tutulup tutulmayacağı Şirket ortağının şirketten alacağından vazgeçmesi ile özel fona alınan borç hangi yılın zararından indirim konusu yapılabilir? Şirket in nevi değişikliğinde elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyeti bulunur mu? Şirkete ait pos cihazlarının şirketten mal ve hizmet temin eden müşteri bayilerinde kullanılması durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmakta mıdır? Şirketin ürettiği elektiriğin kendi bünyesinde kullanılması halinde fatura düzenlenmesi gerekir mi? Şube yerine merkez tarafından fatura düzenlenebilir mi? Tahsil edilemeyen hasılata nasıl karşılık ayrılır? Tapu tescili yapılmadan fiiilen teslim edilen konutlar için ödenen bedellerin iadesinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Tasfiye halinde Ba-Bs bildirimlerinin düzenlenmesi Taşıma işi başka bir firmaya yaptırılan emtia için muhtelif müşteriler ibareli sevk irsaliyesi düzenlenebilir mi? Taşımacılık işlemlerinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Taşınmaz alımında şifahi taahhütlere istinaden yapılan ilave ödemeler alımı yapılan taşınmazın maliyet bedeline mi eklenmelidir?

10 Tedarikçi firmalardan temin edilmek suretiyle internet sitesi üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni Temlik edilen cari hesap alacağı değersiz alacak olarak kabul edilebilir mi? Transit ticaret kapsamında yapılan mal alım satım faturalarının Ba ve Bs formunda gösterilmesi Turistik tesislerde ödeme kaydedici cihaz yerine bilgisayardan fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği TV'de yayımlanacak reklam filmleri için yapılan prodüksiyon harcamalarının amortisman yoluyla mı, yoksa doğrudan mı giderleştirilmesi gerekmektedir? Unvan değişikliğinde eski defter, belge ve ödeme kaydedici cihaz levhasının kullanılıp kullanılmayacağı hk. Uzaktan mesafeli satış sözleşmesinin faturanın arka yüzüne basılıp basılmayacağı Üretimle ilgili giderlerden oluşmak şartıyla çalışmayan kısım ve dönemlere ait giderlerin muhasebeleştirilmesi Vergi mükellefi olmayan kişiden gayrimenkul alımında belge düzeni Vergi mükellefi olmayan kişiden gayrimenkul ve taşıt alımında belge düzeni Yabancı para cinsinden alınan avansların değerlemesi Yabancı para cinsinden kullanılan kredilerin değerlemesinde meydana çıkan kur farklarının ne zaman gider yazılacağı Yabancı uyruklu müşterilere verilen sağlık hizmetleri karşılığında sigorta şirketlerince yapılan ödemeler için faturanın ne zaman düzenleneceği Yabancılara yapılan satışlara ilişkin tahsilatların tevsiki Yapı kooperatifine hibe edilen araç için belge düzeni Yatırım amaçlı alınan uzun vadeli döviz kredisinin yatırım harcamalarında kullanılana kadar vadeli döviz hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz ve kur farkı Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımında belge düzeni nasıl olmalıdır? Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların Finansal Kiralama (Leasing) yoluyla iktisabı mümkün müdür? Yıkılan fabrika binasının yerine yenisinin yapılması halinde henüz itfa edilmemiş maliyet bedelinin gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınmayacağı Yıllara sari inşaat ödemelerinde hakediş ödemeleri ve belge düzeni nasıl olmalıdır? Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamında yurtdışındaki şirket merkezinden gelen mali kaynağın değerleme hükümlerine tabi olup olmadığı Yurt dışında mukim firma tarafından düzenlenen alacak ve borç notunun (credit note-edit note) ispat edici belge olarak kabul edilip edilmeyeceği Yurt dışında mukim şirketten tahsil edilemeyen alacakların değersiz alacak olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği Yurt dışından olan alacaklarda şüpheli alacak karşılığı Yurt dışından olan alacaklarda şüpheli alacak karşılığı ayrılması uygulaması Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılabilir mi yahut değersiz alacak olarak değerlendirilebilir mi? Yurt içi ve yurt dışındaki nihai tüketicilere ve vergi mükelleflerine kargo ile veya web üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni Yurtdışında mukim şirketten tahsil edilemeyen alacak tutarı gider olarak kaydedilebilir mi? Yurtdışındaki satıcı firma tarafından "credit memo" adı altında iade edilen mal bedelinde belge düzeni nasıl olmalıdır?

11 Zayi olan ürünlerin giderleştirilmesi 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU Adına düzenlenmiş Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi bulunan firmaya ödenecek hakedişe ilişkin düzenlenen kağıt damga vergine tabi tutulacak mıdır? Banka merkez ve şubelerinin damga vergisi mükellefiyeti Banka promosyon ödemesi damga vergisine tabi midir? Başkası adına tahakkuk eden damga vergisinin, mükellefi tarafından beyan ve ödenmesi Bedel içermeyen kâğıdın damga vergisi Belge kapsamında düzenlenen kâğıtların damga vergisi Birden çok sözleşmenin damga vergisinin tek satırda damga vergisi defterine kaydedilmesi Birden fazla müteselsil kefil bulunan kira sözleşmesinin damga vergisi Cezai şart içeren sözleşmenin damga vergisi Dar mükellef kurumun Türkiye deki personeline yapacağı ödemeler nasıl vergilendirilir? Depolama ve nakliyecilik işine ilişkin olarak düzenlenen ve sigorta, hasar tazmini, sorumluluk gibi hükümleri şarta bağlı olarak içeren sözleşmenin ne şekilde damga vergisine tabi tutulacağı Destek Sözleşmesinin damga vergisi Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği Finansal kiralama devir Sözleşmesinde Damga Vergisi Finansal kiralama sözleşmesine konu varlığın finansal kiralama şirketine satışı nedeniyle düzenlenen devir temlik sözleşmesine 3226 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanamayacağı Finansal Kiralama firmasından temlik alınan alacağın teminatı olan gayrimenkullerin icrada satışı sırasında düzenlenecek kâğıtlardan damga vergisi ile tapuda yapılan satış işleminden tapu harcı aranılır mı? Fiyat farkı ve süre uzatımlarında damga vergisi uygulaması Gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında inşaat ve hasılat paylaşım sözleşmelerinin damga vergisi Hisse Alım Sözleşmesi damga vergisine tabi midir? İhracat bedelinin temlikine ilişkin sözleşmenin damga vergisi Kendiliğinden uzayan sözleşmelerin damga vergisi Kredi veren bankalara karşı doğmuş ve doğacak tüm borçların teminatını oluşturmak üzere, ana sözleşmenin teminatı nedeniyle düzenlenecek olan Riskten korunma sözleşmelerinden doğan alacaklar ve sigorta alacakları alacak devri sözleşmesi, Alacak temliki sözleşmesine ilişkin tadil sözleşmesi (diğer alacaklar devir sözleşmesi) ve Hissedar alacakları devir sözleşmeleri noter harcı ve damga vergisinden istisna mıdır? Muvafakatnamenin damga vergisine tabi olup olmadığı OSB ile imzalanan sözleşmenin damga vergisi Personele yapılan giyim yardımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı

12 Resmi şekilde düzenlenmeyen Devre Mülk Satış Vaadi Sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı Serbest bölgede çalışan personele ödenen ihbar ve kıdem tazminatları nasıl vergilendirilir? Şirket aktifinde bulunan binanın 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin Damga Vergisi Kanunu karşısındaki durumu nedir? Sözleşme değişikliğine ilişkin ek protokol damga vergisine tabi midir? Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlenen kâğıtların damga vergisi Sözleşmenin tercümesinin noterde onaylatılmasının damga vergisi karşısındaki durumu Taşıma işi ile birbirinden bağımsız, ayrı ayrı talep edilebilir niteliği bulunan sigorta, kasko yaptırma taahhüdü ve teminat mektubu verme taahhüdü olmak üzere birbirine bağlı birden fazla akit ve işleme yer verilen araç kiralama sözleşmesinin damga vergisi Teknoloji serbest bölgesinde bulunan şirketin, işten ayrılması durumunda çalışanına yapacağı kıdem tazminatı ödemesine ilişkin düzenlenen kâğıdın 4691 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmayacağı Türkiye de düzenlenen sözleşmenin tercümesinin noterde onaylanması işlemi nedeniyle damga vergisi aranıp aranmayacağı Ücret avans ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi Yabancı firma ile düzenlenen ve belli bedel içermeyen dağıtıcılık sözleşmesinin damga vergisi Yapı denetim sözleşmesinin damga vergisi Yurt dışında düzenlenen sözleşmenin hükmünden Türkiye de yararlanma Yurt dışındaki şirkete Türkiye den para gönderilmesini temin eden sözleşmenin, bankaya ibrazı nedeniyle damga vergisine tabi olup olmayacağı Yurtdışında Türkiye de yer tahsisine ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olduğu 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU Adi ortaklığa kayıtlı geminin anonim şirkete aktif ve pasifiyle bütün olarak devredilmesi halinde gemi ve liman harcı aranır mı? Düzenlenen kira sözleşmesinde kira tutarının satış cirosunun belli bir yüzdesi olarak belirlenmesi durumunda, söz konusu kira sözleşmesinin tapuya tescilinden ne şekilde harç alınacağı Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince arsa sahibi tarafından müteahhit adına yapılacak arsa payının devrinde tapu harcı matrahı nasıl hesaplanır? Kredinin teminatına ilişkin düzenlenen maden ipotek sözleşmesi ile ilgili yapılacak işlemlerde harç istisnası var mıdır? Kredi borç devir sözleşmesinin noter harcı ve damga vergisi karşısındaki durumu Kültür Yatırım Belgesi kapsamında yapılan kültür yatırımlarında harç ve damga vergisi istisnası Limited şirketin nev i değiştirerek, A.Ş. ne dönüşmesine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden tapu harcı aranılır mı? Mahkeme kararı gereğince taşınmazın eski maliki adına yapılacak tapu tescil işleminde tapu harcı aranır mı?

13 Tapu kaydının iptal edilerek mükellef adına tesciline karar verilmesi durumunda tapuda yapılacak tescil işleminde hangi oranda harç ödenir? Taşınmaz alımında şifahi taahhütlere istinaden yapılan ilave ödemelerde tapu harcı aranılır mı? TUGS a kayıtlı gemilerin şirkete ayni sermaye olarak konulması sırasında harç alınır mı? Yurt dışında satın alınan, sadece bilgisayar özelliği olan ve telefon olarak kullanılma imkânı bulunmayan tablet bilgisayardan harç alınıp alınmayacağı Yasal mirasçılar adına tapuda iştirak halinde intikali yapılan gayrimenkulün satılması durumunda mirasçılarının tapu harcını elbirliği beyanı üzerinden mi yoksa mirasçıların hissesi çözülmüş olarak ayrı ayrı mı alınacağı İhale yolu ile alınan gayrimenkulün tapuda tescilinde tapu harcına esas olan bedel 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU Enerji üretim tesislerinin emlak vergisinden muaf olup olmadığı 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Adi ortaklığın sermaye şirketine dönüşmesi halinde Katma Değer Vergisi Kanunu na göre yapılacak işlemler nelerdir? Akaryakıt satışı ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz fişinde yer almayan iskonto tutarının kaydı ve indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Bankanın kullandırdığı kredilerin teminatını oluşturan gayrimenkullerin protokolle bankaya devredilmesinde Kurumlar Vergisi, KDV istisnası ve fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği Bankaya ödenen kredi kartı komisyonlarının kısmi olarak bayilere yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı Dahilde işleme izin belgesi sahibi mükelleflerin bu kapsamdaki malları teslim edecekleri ihracatçılar aracılığıyla, ihraç edilmesinin mümkün olup olmadığı DİİB kapsamında satılan mala ilişkin DİİB şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle ödenen verginin rücu edilmesi halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Fabrikanın bir tesisinin işletme hakkının kira bedeli karşılığı olarak üretim payı almak suretiyle yüklenici firmaya devredilmesi durumunda KDV Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında yurt dışından kiralanan uçağın KDV oranı Firmanın serbest bölgede bulunan şubesi tarafından yurt dışına verilen AR-GE mühendislik hizmetinin KDV yönünden değerlendirilmesi Gümrük antreposunda millileşmemiş mallara verilen hizmetlerin KDV nin konusuna girip girmediği KDV 13/e kapsamında iade hesabına genel giderlerin dahil edilip edilmeyeceği KDV Kanunu nun 13/a maddesi gereğince istisna kapsamında yapılan satışlardan dolayı ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza ve zamların hangi firmadan aranacağı KDV Kanunu nun 13/a maddesi kapsamında verilen istisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması KDV ödenerek satın alınan teknenin 13/a kapsamında satılması nedeniyle alımda ödenen KDV nin iade edilip edilmeyeceği

14 Kurumlar Vergisi Kanunu na göre yapılan bölünme işleminde Devreden KDV'nin durumu Hurda alım satımında istisnalı alınanları istisnalı, KDV'li alınanları ise KDV'li teslim etmenin mümkün olup olmayacağı Satıcı firmalara düzenlenen aksiyon bedeli, teşhir bedeli, dergi bedeli, gondol bedeli, palet bedeli, raf bedeli, bayi destek primi faturalarında uygulanacak KDV oranı Sorumlu sıfatıyla tarh edilen KDV'nin I No lu KDV beyannamesinde indirimi Taşımacılık firmalarına sağlanan müşteri bulma/aracılık hizmeti karşılığında alınan komisyon bedelinin KDV ye tabi olup olmadığı İcradan alınan araç için ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Satışları ve tahsilatları artırmak amacıyla bedelsiz olarak yurtiçi müşterilerine verilen binek otomobili Sigorta acenteleri arasında verilen işler nedeni ile elde edilen komisyonların KDV ve BSMV karşısında durumu ve fatura düzeni Temerrüt faizinin KDV Kanunu karşısındaki durumu Tevkifatlı satılan malın iadesinde KDV uygulaması Time charter kapsamında gemi kiralama hizmetinde uygulanacak KDV oranı Yabancı bayraklı gemilere yapılan teslimlerle ilgili iade taleplerinde DAB aranılıp aranılmayacağı Yurt dışı uçak biletlerine ait komisyon işinde istisna uygulaması Yurt dışına ihraç edilecek malın imalatında kullanılan hammaddenin ithalatında KDV, harç ve gümrük vergisi muafiyeti Çekiliş Sonucu Verilen Hediyelerin KDV Karşısındaki Durumu İhracat işlemleri nedeniyle düzeltmeye konu beyannamelerde ödenecek KDV çıkmaması halinde tek bir düzeltme beyannamesi verilip verilmeyeceği İhracata konu malın sel sonucu zayi olması halinde indirime konu edilip edilemeyeceği İhraç kayıtlı alınan malların aynen ihraç edilmemesi İhraç kayıtlı teslimde ihracatın gecikmesi Amatör spor kulübüne ödenen reklam bedelinde KDV uygulaması Banka promosyon ödemesi katma değer vergisine tabi midir? Bedelsiz devirde KDV uygulaması İhraç edilen ancak diğer ülke gümrüğünde imha edilen malların ihracat istisnası kapsamında olup olmadığı İnternet sitesi üzerinden yurt dışında alınıp saltan mallarda KDV Bedelsiz kiralanan otomobile ilişkin KDV tutarları indirim konusu yapılabilir mi? Kraft torbaların üstüne ve torbanın içine kupon şeklinde konulan kupürlerin tespitinde KDV hesaplanmalı mıdır? DİİB kapsamında yapılan ihracatlarda, fiili ihracatın DİİB süresinin bitiminden sonra gerçekleştirilmesi halinde, hangi şartlarda ihracatın kanuni süre içinde gerçekleştiği kabul edilir? Turizm işletmesi sahibi 5 yıldızlı otelin otel dışındaki organizasyonlarda verdiği yemek hizmetinin KDV karşısındaki durumu nedir? Vakıf üniversitesine yapılacak kira yardımında emsal bedel üzerinden KDV hesaplanmalı mıdır? Örtülü sermaye şartlarının gerçekleşmesi durumunda indirim konusu yapılmış KDV tutarları nasıl düzeltilir?

15 Yurt dışından Türkiye ye ithal edilen alan adı teslimlerinde sorumlu sıfatıyla KDV ödenmeli midir? Belediyelere kendi araç, ekipman ve personeli ile verilen çöp toplama hizmetine ilişkin hak edişlerin vergilendirilmesi Yapı kooperatifine hibe edilmek üzere satın alınan araç için ödenen KDV nin indirimi 2012 yılında satış faturası düzenlenen malların 2013 yılında maliyetinin oluşması durumunda KDV beyanı Belediyenin hizmet binası yapımı için kat karşılığı arsa tesliminde KDV hesaplanmalı mıdır? Belediyelere iftar çadırlarında ve bazı etkinliklerde kullanılmak üzere bedelsiz olarak verilen masa ve sandalyeler için düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanmalı mıdır? Biyoeşdeğerlik çalışmalarına gönüllü olarak katılan kişilerin muhtelif masraflarının karşılanması için yapılan ödemeler katma değer vergisine tabi midir? Yurtdışı mukimi şirket tarafından düzenlenen eksi faturada gösterilen tutar üzerinden KDV hesaplanmalı mıdır? Mısır Arap Cumhuriyeti mukimi şirketten alınan yurtdışı haber, görüntü, fotoğraf, prodüksiyon ve benzeri hizmetler nasıl vergilendirilir? Tapu tescili yapılmadan fiiilen teslim edilen konutlar KDV iadesini etkiler mi? Prim veya bonus olarak nakit ödenen veya ayni olarak teslim edilen ürünler için KDV hesaplanır mı? Arsa ve üzerindeki binanın satışında istinadan yararlanılabilir mi? Belli bir ciroyu aşan müşterilere verilecek hediyeler için KDV hesaplanır mı? Faydalı ömrünü tamamlamadan ölen sualtı canlılarının alımında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilir mi? Belediyelere personel hizmet alımı ihalesi kapsamında yapılacak işlerde KDV ne zaman hesaplanır? Eğitime % 100 Destek Projesi kapsamında yaptırılacak okul için malzeme alımının KDV den istisna olup olmadığı Gümrük antreposundaki malın başka bir şirkete devrinde katma değer vergisi uygulaması Sipariş üzerine yabancı bayraklı gemi inşası işinin katma değer vergisi karşısındaki durumu KDV den istisna olarak teslim edilen malın iadesinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı Finansal kiralamaya konu taşıtlar ve taşınmazlara ilişkin vergiler ile kiracıdan kaynaklanan cezaların kiracıya yansıtılmasında KDV uygulaması Kat karşılığı inşaat işinde katma değer vergisi uygulaması Faturası düzenlenmeyen elektrik bedellerinin banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilemeyeceği İşlerin süresinde bitirilmemesi dolayısıyla ödenen cezaların vergi kanunları karşısındaki durumu Şirket aktifinde bulunan gayrimenkul satışının katma değer vergisi açısından değerlendirilmesi Grup firmasınca ödenen yurtdışı konaklama bedellerinin yansıtılması Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili olarak alıcı firma lehine ortaya çıkan fiyat farklarında KDV uygulaması Market işletmecisinin satıcı firmalara raf katılım bedeli, pano bedeli, mağaza giriş bedeli vb adlar altında düzenlediği faturalarda uygulanacak KDV oranı

16 İhraç kayıtlı alınan ancak süresinde ihraç edilememesi nedeniyle izleyen yıl rücu yoluyla ödenen verginin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Hediye çeki uygulamasında KDV ne zaman hesaplanır? Tıbbi buluşun üretim hakkı satışından elde edilen gelir nasıl vergilendirilir? Kredibilitesi yüksek olan kurumun aldığı banka kredisinin, ilişkili şirketine devredilmesi durumunda vergileme nasıl olmalıdır? Taşınmaz satışında istisna uygulaması Bayi çalışanlarına performansa bağlı olarak verilen ürünlerde katma değer vergisi İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın inşa ve montajının denetlenmesi hizmetinin istisna karşısındaki durumu Uluslararası Taşımacılıkta KDV İadesi Standart dışı külçe altın ve dore barların ithalinin KDV den istisna olup olmadığı Yurtdışından alınan reklam ve danışmanlık hizmetleri için düzenlenen fatura bedelleri üzerinden katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı Konutlarda net kullanım alanı Takvim yılı geçtikten sonra gelen faturada yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Tıbbi Cihaz ve (Software) Yazılımlarının İthalatı Yurtdışı eğitim hizmetlerinin KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sorumlu sıfatıyla ödenen KDV nin indirimi Grup şirketinden temin edilen kredi faizinin vergisel durumu Elektrik ithal ve ihraç işlemlerinde vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geldiği ve belge düzeni Yabancı bir Ülkede alınan iş bünyesinde yapılan; su boru döşemesi, kaynak, izolasyon ve montaj işlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı Yıllara sari inşaat işi kapsamında alınan makine ve teçhizat tesliminde KDV Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın inşa ve montajı ile bu işlemlerin denetlenmesi hizmetinin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği Organize Sanayi Bölgelerinin arsa ve işyeri teslimlerinin KDV'den istisna olup olmadığı Yurt dışında mukim firmadan satın alınan işgücü temin hizmetinin KDV'ye tabi olup olmadığı Yurt dışında yapılan işlere ilişkin olarak yüklenilen KDV nin indirimi Yurt dışında yapılan inşaat ve montaj işlerinin KDV açısından değerlendirilmesi Yurt dışındaki ana firma tarafından Türkiye'deki firmanın faaliyetinin kesintiye uğramaması amacıyla aktarılan bedellerin KDV karşısındaki durumu Sponsorluk sözleşmesi kapsamında amatör spor kulübüne verilen fizik tedavi hizmetinin KDV Kanunu karşısındaki durumu Simidin KDV oranı Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili yurt dışı satıcı firma tarafından düzenlenen "credit note" ile ilgili KDV düzeltmesi Petrol istasyonu satışında KDV Mal alımından vazgeçme neticesinde ödenen cezanın ve yapılan masrafların yansıtılmasının KDV karşısındaki durumu İki anonim şirketin ortak olarak iktisap edeceği araç ile ilgili olarak KDV uygulaması Garanti kapsamında bulunan ürünlerin iade edilmesinin KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni

17 Yurt dışından faizsiz olarak temin edilen kaynağın ilişkili şirkete faizsiz kullandırılması halinde vergileme İthal edilerek yurt içinde satılan mallar için ödenen royalty bedelinin KDV karşısındaki durumu Hizmet ihracı istisnasında DAB ibrazının zorunluluğu Adi ortaklığın feshi nedeniyle devreden KDV nin kullanımı Türkiye deki havaalanlarında, havayolu şirketlerine doğrudan tesliminde yapılan aracılık faaliyetinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı Üretilen programların değerinin mahkeme tarafından belirlenerek aktife alınması halinde KDV uygulaması ve 2 no.lu KDV beyannamesi verilip verilmeyeceği Yıkılan binanın yerine yenisinin yapılması halinde, yıkılan bina nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV nin düzeltilip düzeltilmeyeceği Yurtdışında yerleşik firmaya yapılan franchise ödemelerinin KDV karşısındaki durumu Belediye tarafından uygulanan ecrimisil bedelinin KDV ye tabi olup olmadığı ve ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağ Hazır yemek satışlarında faturanın aylık düzenlenip düzenlenemeyeceği Ayni sermaye ihracı kapsamında yurtdışına gönderilen araçların alımında ödenen KDV nin iadesi Müşteri çekleriyle yapılan ödemenin müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırıp kaldırmayacağı SAN-TEZ Projeleri kapsamında ödenen katkı paylarına ilişkin katma değer vergisi indirimi Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili yurt dışı satıcı firma tarafından düzenlenen "credit note" ile ilgili KDV düzeltmesi Yurt dışındaki ana firma tarafından Türkiye'deki firmanın faaliyetinin kesintiye uğramaması amacıyla aktarılan bedellerin vergilemesi Petrol istasyonu satışında KDV Yurt dışından yazılım programı ithalinde vergileme Yurt dışında yerleşik firmaya verilen hizmet Ciro priminde uygulanacak KDV oranı Serbest bölgelerde verilen kurye hizmetinde KDV istisnası Teminat mektubu komisyonlarının yansıtılmasında KDV Serbest bölgelere verilen teknik destek hizmetlerinde KDV istisnası Serbest bölgede verilen inşaat-taahhüt hizmetleri ile bu hizmetin ifasında kullanılacak malların serbest bölgeye gönderilmesinde KDV Yurtdışında bulunan şirketlerden alınan hizmetlere ilişkin olarak katma değer vergisi yönünden yapılacak işlemler nelerdir? Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı motosiklete ait KDV indirim konusu yapılabilir mi? Örtülü Sermaye sayılan borçlanmalar üzerinden hesaplanan faizler KDV ye tabi midir? Amortismana tabi iktisadi kıymet (ATİK) için gerçekleştirilen harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV nin iadesi ne zaman talep edilmelidir? Yurt dışında yerleşik grup şirketi tarafından düzenlenen alacak notu "credit note" belgesi KDV Kanunu açısından ne şekilde değerlendrilmelidir? Avrupa ülkelerine verilecek danışmanlık hizmetlerinde Katma Değer Vergisi istisnası var mıdır?

18 Teknoloji geliştirme bölgesindeki yazılım hizmetlerinin KDV den istisna mıdır? KDV istisnasından vazgeçmeye ilişkin 3 yıllık sürenin bitimi akabinde yeniden istisna hükümlerine tabi olmak mümkün müdür? Taşımacılık istisnasında KDV beyan dönemi ne zamandır? Şirkete ait pos cihazlarının şirketten mal ve hizmet temin eden müşteri bayilerinde kullanılması durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmakta mıdır? Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere teslim edilecek makine ve teçhizatın leasing firması üzerinden alınması KDV den istisna mıdır? İhraç kaydı ile teslim edilen malların yangın sebebiyle zayi olması halinde yapılacak işlem nedir? Serbest bölgede faaliyette bulunan şirket tarafından yurtdışında mukim grup şirketine yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden KDV hesaplanır mı? Fabrika binası inşaatı nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade hesabına dahil edilir mi? Binaların müşterek kullanıma açık olan alanları konutların tesliminde net alan hesabına dahil edilir mi? Serbest Bölgedeki ARGE faaliyetinin KDV Kanunu karşısındaki durumu nedir? Hizmet ihracatında hizmet ithalatı yapılan firmanın da aynı olması halinde mahsuplaşma sonucunda kalan tutarın tevsiki yeterli midir? Hediye kartı organizasyonu yapan firmadan temin edilen ve sözleşmeli bayilerin personeline, satışları teşvik için verilen kartlara yüklenen paralar indirim konusu yapılır mı? Davalı olan ortaklardan alacaklar için adat faizi faturası düzenlenmesi gerekli midir? Şirket aktifinde bulunan binanın 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu nedir? İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip neticesinde, borçluya ait taşınmazın kira bedellerinin İcra Müdürlüğü ne yatırılması durumunda yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilir mi? Finansal kiralama sözleşmesinin devri halinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Yurtdışındaki satıcı firma tarafından "credit memo" adı altında iade edilen mal bedelinde KDV uygulaması nasıl olmalıdır? Yurtdışındaki alacak davası dolayısıyla Almanya'da verilen avukatlık hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmalı mıdır? Şirket aktifinde kayıtlı olan arsanın, kısmen kat karşılığı, kısmen hâsılat paylaşımlı olarak gerçekleşen teslimlerinde belge düzeni nasıl olmalıdır? Doğalgazdan elektrik üretimi yapan şirketin test üretimi esnasında kullandığı doğalgaz ve diğer malzemelere ait tutarların vergilendirilmesi ne şekilde olmalıdır? Cayma bedelleri üzerinden KDV hesaplanır mı? Kurum personeline verilen ücretsiz eğitim için KDV hesaplanır mı? Konut tesliminde yanlış hesaplanan KDV ile ilgili düzeltme işlemleri nasıl olmalıdır? Yıllara sari inşaat ödemelerinde KDV uygulaması nasıl olmalıdır? Yurtdışından alınan avukatlık hizmeti için KDV tevkifatı yapılır mı? İthal edilen malın gümrük bedelinin yüksek hesaplanması halinde indirimle giderilemeyen KDV'nin iadesi mümkün müdür? Yıllara sari inşaat işinde alt yüklenicilerin düzenleyecekleri hakediş faturalarında KDV tevkifatı yapılıp yapılamaması Ciro primlerinin vergilendirilmesi

19 Yılsonu indirimi olarak yapılan bedelsiz ticari mal teslimleri KDV nin konusuna girer mi? İhracata aracılık eden Almanya mukimi gerçek kişiye ödenen komisyonun KDV karşısındaki durumu Rıhtıma onarım için gelen yabancı bayraklı gemilerden muafiyet yazısı istenilip istenilmeyeceği Haziran ayı tüketimine ait faturanın Temmuz ayında düzenlenmesi halinde KDV indirim zamanı Antika para tesliminin KDV ye tabi olup olmadığı Promosyon olarak bedelsiz yapılan hizmetler için yüklenilen verginin indirimi Personeli ile birlikte kiralanan tanker için ödenen kira bedelinde KDV ve KDV tevkifatı uygulaması Gümrüklü sahada gemilerin yükleme ve boşaltılmasında kullanılacak mafi ithalinin KDV ye tabi olup olmadığı Yıkılan fabrika binasının yerine yenisinin yapılması halinde, yıkılan bina nedeniyle yüklenilen KDV nin düzeltilip düzeltilmeyeceği İthal edilen malların fiyatında yapılan indirimin ithalatçı tarafından yansıtılmasında vergileme İhraç kayıtlı teslim alınan mala ilişkin KDV nin imalatçı firmaya ödenmesi halinde ödenen KDV nin kayıtlara alınması KDV Tevkifatı zamanı Faturalara dahil edilen bahşiş bedellerinin KDV ye tabi olup olmadığı hk. İthal edilen malın gümrükçe tespit edilen değeri üzerinden hesaplanan KDV nin indirim konusu yapılması İthalde ödenen KDV nin bir sonraki ay tahakkuk etmesi halinde KDV indirimi Uluslararası taşımacılık faaliyetleri için verilen aracılık hizmetleri 6111 sayılı Kanun kapsamında ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı Yurt dışı mukimi firmalardan alınan hizmet karşılığında ve yurt dışında ofis kiralanması karşılığında ödenen bedelin vergilendirilmesi İşletmeye dahil gayrimenkulün bir başka şirkete ayni sermaye olarak konması halinde vergileme Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz ve makinelerin satışından doğan kazanç dolayısıyla KDV istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı Şirket envanterine kayıtlı ancak yurtdışında bulunan bilgisayar donanımının kurulum ve muhafaza bedelinin itfası ve ilgili bedele ait kesinti yoluyla vergi ödenip ödenmeyeceği İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi 3100 SAYILI KDV MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN Akaryakıt satışları nasıl belgelendirilmeli ve kayıtlara ne şekilde alınmalıdır? Akaryakıt ve toptan madeni yağ satışlarında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulaması nasıl olmalıdır? Başka firmalara ait dağıtımı yapılan ürün bedellerinin tahsilatında EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılabilir mi?

20 Kendi adına kayıtlı EFT-POS'larını (banka POS'u) bayilerine vermek suretiyle kullandıran mükelleflerin Yeni Nesil ÖKC uygulaması karşısındaki durumu nasıl olacak? 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU Serbest bölgede istihdam edilen personel ücretlerine ilişkin istisna uygulamasına yönelik olarak % 85 ihracat tutarı nasıl hesaplanır? Serbest bölgede çalışan personele ödenen ihbar ve kıdem tazminatları nasıl vergilendirilir? Serbest bölgelerde çalışan personelin ücret ödemelerinde gelir vergisi istisnası nasıl uygulanır? 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 4691 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan personel için personel bilgi formu ve muhtasar beyannamesi verilir mi? 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU Açık kasalı kamyonetin kapalı kasa kamyonete dönüştürülmesinde ÖTV farkı oluşur mu? Ayni sermaye ihracı kapsamında yurtdışına gönderilen araçların alımında ödenen ÖTV nin iadesi Doğuştan kalça çıkıklığı bulunan kişi ÖTV Kanunu nun 7/2 nci maddesinde yer alan istisna uygulamasından yararlanabilir mi? Karayolları Trafik Kanunu nda yapılan tanım değişikliklerine bağlı olarak ek ÖTV ödemesi aranır mı? Kütük demir, haddelenmiş rulo ve sac üretiminde kullanılan yağ alımında ödenen ÖTV'nin iadesi ne şekilde olur? ÖTV'ye tabi mallar serbest bölgeye ihraç kayıtlı olarak teslim edilebilir mi? Şüpheli hale gelen alacaklar nedeniyle tahsil edilemeyen ÖTV indirim konusu yapılabilir mi? İthali yapıldıktan sonra ihraç edilen mallara ait ödenen ÖTV nin iadesi yapılabilir mi? İthali yapıldıktan sonra kırılma, bozulma sebebiyle ihraç edilen veya imha edilen malların ÖTV sinin iadesi mümkün müdür? Koltuk sayısı 17+1 olan aracın, koltuk sayısı 17 (16+1) olacak şekilde tadil edilmesi sonucunda ek ÖTV tarhiyatı yapılır mı? Tekne ve motorun farklı tarihlerde satın alınması halinde ÖTV matrahı nasıl hesaplanır? Otomobil ihracında KDV ve ÖTV iadesi Sadece sol elde %90 rahatsızlığı olan kişinin araç alımında ÖTV istisnası uygulanması mümkün müdür? Serbest bölgede aerosol üretimi için istisna belgesi verilip verilmeyeceği Yeminli Mali Müşavirce ibraz edilmesi gereken üretim tasdik raporunun defter ve belgelere Cumhuriyet Başsavcılığının el koyması nedeniyle süresinde verilmemesi ÖTV Kanunu nun 8/1.maddesi kapsamında teminatı kimin vereceği

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Sirküler No : 2014/20 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Son zamanlar verilen bazı özelgelerin özeti aşağıda verilmiş olup, özelgeler ekte sunulmuştur. 1. Kısmi bölünme

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1 Yurt dışında yabancı bir firma tarafından yapılmakta olan inşaat işinde çalışmak amacıyla yurt dışına personel gönderilmesi işleminden elde edilen

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Bu yazımızda, yıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gerekenleri özetlemek ve hatırlatmayı amaçlıyorum. Yıl içinde şirketinizde aşağıdaki

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 13.10.2016 Sirküler No : 2016/27 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER Bilindiği üzere 09.08.2016 tarihli ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014 www.pwc.com/tr Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar Vergi İncelemeleri Neden İncelemeye Seçilebilirsiniz? Risk Analiz Sistemi (Risk Analiz Merkezi) BA/BS 666: Kara liste uygulaması Tek vergi

Detaylı

Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir 1 A- Genel Olarak İnşaat Sektörü: İnşaat sektörü Türk ekonomisinde çok büyük paya sahiptir. Bu sektör doğrudan ve

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI SİRKÜLER: AKAD.12/05-16.05.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş 08/07/2013 Çınar Bağlan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü, YMM 1- GİRİŞ Mali İdarenin verdiği özelgeleri takip edenler hatırlayacaktır, yurtdışından

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI A-) TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 11395140-105[227-2015/VUK1-19059]-104960 01.08.2016 Konu : Kamu yararına çalışmayan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 22.02.2017 Sirküler, 2017/07 Sayın Meslektaşımız; Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir ANTALYA SMMO 25.05.2012 1 ÖZELLİKLİ EĞİTİM KONULARI 1- Turizm Faaliyetleri 2 2- İnşaat Faaliyetleri (UMS 11 İnşaat

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Altınova Mah. İstanbul Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 2032 Sirküler Tarihi: 22.02.2017 KONU:

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR 11.07.2006 / 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR A- Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2013/6)

Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2013/6) Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2013/6) Vergi Bülteni Tarih : 02.07.2013 Sayı : 2013/60 İçerik : ÖZELGE Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler. Vergi Usul Kanunu nun 413.

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-002-5 01/03/2016 Konu : Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mali Müşavirlik faaliyetiniz

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde KDV istisnası uygulamasının usul ve esasları belirleyen 118 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu : Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken

Detaylı

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI 16 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde

Detaylı

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında tayınız. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler

Detaylı

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Mart 2015-Pazartesi 18:00 SORULAR Soru 1: Soru: 1- Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a) Kayıtlı Değer (492

Detaylı

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR ANKARAS-Sirküler/2015-01 09.01.2014, ANKARA KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR PRATİK BİLGİLER - 2015 YILI 01.01.2015 tarihi itibariyle

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 25.04.2014-12:53:31 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-15 6736 SAYILI KANUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-12:27:33 Vergi Kimlik 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

Detaylı

Sirküler 2016/09 03 Ekim 2016

Sirküler 2016/09 03 Ekim 2016 Sirküler 2016/09 03 Ekim 2016 Konu: 60 Seri No. lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı