Muhasebe Yönetimi Logo Ocak 2016

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhasebe Yönetimi Logo Ocak 2016"

Transkript

1 Muhasebe Yönetimi Logo Ocak 2016

2 İçindekiler Genel Muhasebe... 6 Genel Muhasebe Sistemini Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 7 Analiz Boyutları... 7 Muhasebe Fiş Türleri... 8 Ana, İkinci ve Üçüncü Hesap Planları... 9 Muhasebe Hesapları Muhasebe Hesap Bilgileri Tanımlar Bağlantılar/Kontroller Tablo Seçenekleri Konsolidasyon İşlemleri Konsolide Hesap Planları Konsolidasyon Kuralları Konsolidasyon Kuralı Bilgileri Muhasebe Bağlantı Grupları Muhasebe Bağlantı Grubu Bilgileri Bağlantı Grupları için Geçerli Olacak Muhasebe Hesapları Malzeme, Hizmet ve Varlıklara Muhasebe Bağlantı Grubu Atama Malzemelere Muhasebe Bağlantı Grubu Atama Hizmetlere Muhasebe Bağlantı Grubu Atama Varlıklara Muhasebe Bağlantı Grubu Ata Muhasebe Bağlantı Kodları Bağlantı Kodu Bilgileri Muhasebe Bağlantı Grup ve Muhasebe Bağlantı Kodlarının Kartlar Üzerinden Verilmesi Mali Tablolar Grup Hesap Hesap Aralığı Ara Toplam Genel Toplam Kar/Zarar Sayfa Düzeni Formül Tutar Dipnotlar Bilanço Tablosu Kar/Zarar Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akış Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu KDV Beyannamesi Muhtasar Beyanname KDV Beyannamesi (2) Geçici Vergi Beyannamesi Muhasebe İşlem Tanımları Muhasebe İşlemi Tanım Bilgileri Muhasebe İşlem Tanımı Karşı İşlem Bilgileri Muhasebe İşlem Tanımı KDV Bilgileri Genel Muhasebe 2

3 İşlem tanımın ait diğer bilgiler Hesap Dağıtım Şablonları Şablon Bilgileri Fişlerde Hesap Dağıtım Şablonu Uygulama Yansıtma Şablonları Yansıtma Şablon Bilgileri Yansıtma Şablonu Analiz Boyutları E-Beyannameler Katma Değer Vergisi Beyannamesi Genel Bilgiler Matrah İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar- Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Ekler Katma Değer Vergisi Beyannamesi Kesinti Yapılan Satıcılar Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Katma Değer Vergisi Yüklenilen KDV Listesi İade Hakkı Doğuran İşlemler Satınalma ve Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi İndirilecek KDV listesi başlıkları Muhtasar Beyanname Vergiye Tabi İşlemler Ödemeler Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler Kurumlar Beyannamesi Genel Bilgiler Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları Kazanç ve İlaveler Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu Kar Dağıtım Tablosu İşletme Hesap Özeti Yabancı Ülkede Ödenen Vergileri Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste Dar Mükellef Ortaklar Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler Gelir Vergisi Beyannamesi Genel Bilgiler Ekler Kurumlar Geçici Beyannamesi Genel Bilgiler Matrah Bildirimi Vergi bildirimi Düzenleme Bilgileri Genel Muhasebe 3

4 Ekler Gelir Geçici Beyannamesi Matrah Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler Form BA-BS Kasadan Kesilen Serbest Meslek Makbuzları İadelerin Form Ba-Bs ye Yansıtılması Satış Faturaları ve GÇB Listesi Kesin Mizan Muhasebe Fişleri Muhasebe Fiş Türleri Muhasebe Fişi Bilgileri Fiş Başlık Bilgileri Muhasebe Fişi Analiz Detayları Muhasebe Fişlerinde Tanımlı İşlem Ekleme Muhasebe Fişlerinde Geçmiş Dönem Hareketleri Muhasebe Açılış Toplamları İşlemler Yevmiye Madde Numaralama Kur Farkı Hesaplama Hesaplar Arası Aktarım Hesap Planları Arası Aktarım Ana Hesap Planı Bağlantıları Yansıtma Giriş/Çıkış Hareketleri İlişkilendirme Fiyat Endeksi Atama Amortisman ve Değerleme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Bordro Tahakkuklarının Muhasebeleştirilmesi Harcırah Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi Harcırah işlemlerinde kullanılacak muhasebe bağlantı grupları Muhasebe Bağlantı Kodları Kıdem ve İzin Karşılıklarını Muhasebeleştir Enflasyon Farklarının Muhasebeleştirilmesi Muhasebe Fişlerini Onayla SMM Muhasebe Fişlerinin Toplu Oluşturulması Satılan malın maliyeti muhasebe fişlerinin oluşturulması Konsolidasyon Verilerini Güncelle Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişini Oluştur Mali Dönemi Kapat Mali Dönem Kapamayı Geri Al Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt Genel Muhasebe Raporları Hesap Durumları Muhasebe Hesap Listesi Muhasebe Hesap Özeti Muhasebe Hesabı / Döviz Toplamları Muhasebe Hesabı / Analiz Boyutu Dağılımı Genel Mizan Aylık Mizan İki Tarih Arası Mizan Devirli Aylık Mizan Devirli İki Tarih Arası Mizan Hesaplararası Hareket Toplamları - Tablo Hesaplararası Hareket Toplamları - Döküm Genel Muhasebe 4

5 Defter ve Dökümler Özet Fiş Listesi Ayrıntılı Fiş Listesi Muavin Defter Defter-i Kebir Kasa Defteri Yevmiye Defteri Enflasyon Düzeltme Defteri Analiz Boyutu Raporları Analiz Boyutu Listesi Analiz Boyutu Hesap Özeti Analiz boyutu / Hesap Dağılımı Analiz Boyutu Döviz Toplamları Analiz Boyutu Durum Raporu Analiz Boyutu Ekstresi Analiz Boyutu ve Proje Hareketleri Proje Durum Raporu Proje Ekstresi Bağlantılar Muhasebe Bağlantı Kodları Dökümü Muhasebe Bağlantı Grup Kodları Dökümü Genel Muhasebe 5

6 Genel Muhasebe Genel Muhasebe Bölümü; Ana, ikinci ve üçüncü hesap planlarının kaydedildiği muhasebe işlemlerinin yapıldığı mali tabloların alındığı muhasebe bağlantı kodlarının tanımlandığı diğer program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirildiği bölümdür. Tüm bu işlemleri; Tanımlar Hareketler İşlemler Raporlar Menü başlıkları altında toplanan seçenekleri kullanarak kaydedebilirsiniz. Tanımlar: Genel Muhasebe için gerekli olan tanımların kaydedildiği seçenektir. Hareketler: Genel muhasebe modülünde yapılan tanımlar içerisinden bilgi alarak bu modül çerçevesinde hareket oluşturan işlemler fişler aracılığıyla kaydedilir. İşlemler: İşlemler menüsündeki seçenekler ile belirli aralıklarla ya da dönemsel olarak sistemde ihtiyaç duyulan işlemler gerçekleştirilir. Raporlar: Raporlar menüsündeki seçenekler ile Genel muhasebe bölümünde kaydedilen tanım ve işlemler raporlanır. Genel Muhasebe 6

7 Genel Muhasebe Sistemini Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler Genel muhasebe yönetimi ile ilgili öndeğer ve parametrelerin belirlendiği seçenektir. Genel muhasebe parametreleri ile muhasebe işlemleri ile ilgili bazı özellikler, yapılacak kontroller ve ne şekilde yapılacağı kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametreler altında yer alır. Bkz. Sistem Ayarları Genel Muhasebe Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Analiz Boyutları Ticari sistem tarafında yapılan işlemler, muhasebede ilgili hesaplar altında toplanır. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak daha fazla sayıda hesabın açılmasını gerektirir. Bu da hesap planının gerektiğinden fazla büyümesine neden olacaktır. Analiz boyutları ile bu işlemlere ait detaylar tanımlanacak analiz boyutları ile izlenir. Analiz boyutları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alır. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları Genel Muhasebe 7

8 Muhasebe Fiş Türleri Muhasebe bölümünden kaydedilen işlemlerde kullanılacak muhasebe fiş türlerinin kaydedildiği seçenektir. Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsünde menüsündeki Genel Muhasebe altında yer alır. Muhasebe hesaplarına ait, ödeme, tahsilat, kur farkı, mahsup işlemlerinin her birisi için ayrı fiş türü tanımlanır ve bu fiş türü için geçerli olacak özellikler tanım penceresinde belirlenir. Muhasebe bölümünden ayrıca cari hesap, banka ve personel işlemleri doğrudan kaydedilebilir. Tanımlanan fiş türü ile hangi hesap türüne ait işlemlerin kaydedileceği de belirtilir ve fiş satırlarında satır türünün yapılan işleme uygun olması sağlanır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Ayarları Muhasebe Fiş Türleri Genel Muhasebe 8

9 Ana, İkinci ve Üçüncü Hesap Planları Hesap planları, hesap kartlarının belli bir yapıda gruplanması sonucu oluşan, işletmelerin belge ve durum takibi yapmasını sağlayan yapılar olarak tanımlanır. Hesap planı ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluşur. Gerekirse alt hesapların altında başka alt hesaplar da yer alabilir. J-Guar da üçlü bir hesap planı düzeni söz konusudur. Bu özellik ürüne çeşitli esneklikler kazandırmaktadır. Üçlü hesap planı sistemiyle: Çok uluslu şirketlerin defterlerini ve raporlarını her ülkenin kullandığı hesap planı üzerinden verebilmeleri İkinci hesap planının genel ana hesap planının taslağı olarak düşünülmesi ve mali tabloları etkileyen hareketlerin önce ikinci hesap planına yansıtılması, Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) na uygun ve TFRS için üçüncü bir hesap planı belirlenebilmesi sağlanmaktadır. Ana Hesap Planı: 1994 yılı itibarıyla yürürlüğe giren bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti genelinde hesap planları standart hale getirilmiştir. Hesaplar kebir hesap (ana hesap) düzeyinde aynıdır. Her işletme, muhasebe sistemlerini Standart (Tek düzen) Hesap Planı olarak adlandırılan hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların işleyiş şekilleri hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibidir. Standart yani tek düzen hesap planı sadece ana hesapların standart olmasını mecbur tutar. Standart hesap planı firma ve dönem dosyaları oluşturulurken ana hesap düzeyinde otomatik olarak oluşturulur. İkinci Hesap Planı: Firmaların muhasebe sistemlerini tek düzen hesap planına göre düzenlemeleri yasal olarak bir zorunluluktur. Ana hesap planı doğrultusunda hazırlanan raporlar ve mali dönem içerisinde yürütülmesi zorunlu olan işlemler, çoğunlukla firmaların üçüncü şahıslara sunmak zorunda oldukları bilgileri içermektedir. Zamanla kontrol ve iç denetim ihtiyacı ile sadece ana hesap planına dayanan muhasebe sistemleri yerine firmalar kendilerinin tasarlayabilecekleri, daha esnek muhasebe sistemlerine gereksinim duymuşlardır. j-guar ın ikinci hesap planı seçeneği ile kurumlar yasal zorunluluk olan ana hesap planlarının yanında; kendilerinin tasarlayabilecekleri, esnek bir yapıda olan ikinci bir hesap planı daha oluşturabilmektedir. Bu yenilikle birlikte, firmalar kendi istekleri doğrultusunda şekillendirdikleri bir muhasebe planıyla kendi iç denetimlerini ve veri güvenirliğini sağlayabilir. Üçüncü Hesap Planı: TFRS işlemleri için ayrı bir hesap planı belirlenebilmektedir. Bunun için Sistem İşletmeni programında Kurum tanımı yapılırken TRFS Hesap Planı seçimi yapılır. Genel Muhasebe 9

10 Muhasebe Hesapları Ana hesap planı, ikinci hesap planı ve üçüncü hesap planı altında yer alacak alt hesapları sırasıyla Ana Menü -> Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Ana Hesap Planı -> Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Hesap eklemek ve var olan hesaplar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Doküman Oluştur Yenile Öndeğerlere Dön Bağlı Kayıtlar Ana/İkinci hesap planına göre yeni bir muhasebe hesabı tanımlamak için kullanılır. Hesap tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Muhasebe hesap tanımlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Muhasebe hesap tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen hesap bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır. Muhasebe hesap tanımının işlemlerde kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı durumundaki muhasebe hesap kartları fiş ve faturalarda kullanılamaz. Muhasebe hesap tanımına ait bilgileri içeren dokümanın oluşturulması için kullanılır. Muhasebe hesapları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Dağıtım Şablonları Yansıtma Hesapları İlişkili Kayıtlar Hareketler Bilgiler Hesap Özeti Döviz Toplamları Ekstre Kayıt Bilgisi Muhasebe hesabına ait hareketlerin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtımında kullanılacak şablon tanımlarının kaydedilmesinde kullanılır. Yansıtma hesaplarının kaydedilmesinde kullanılır. Muhasebe hesabına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler. Seçilen hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler. Muhasebe hesabına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Genel Muhasebe 10

11 Muhasebe Hesap Bilgileri Muhasebe hesabına ait bilgiler, hesap kartı üzerinde yer alan kod ve açıklama alanları ile Tanımlar Bağlantılar/Kontroller Tablo Seçenekleri başlıklarını taşıyan bölümlerden kaydedilir. Bu bilgiler şunladır: Hesap Kodu* 24 karakter uzunluğunda anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; her bir hesabın istenilen sayıda alt hesaba sahip olabileceğidir. Her seviyede istenilen kırılma yapılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Tüm bilgi girilmesi gereken alanlarda olduğu gibi bu alan da * sembolü ile belirtilmiştir. Uygulanacak kodlama sistemine göre ana ve alt hesaplar seviye ayıracı yani. sembolü ile birbirinden ayrılır. Hesap planı girilirken önce en üst düzey hesaplar, daha sonra bu hesaplara ait alt Genel Muhasebe 11

12 Açıklama (1) hesaplar açılır. Üst hesap açılmadan bu hesabın altında yer alacak alt hesaba ait bilgileri içeren kart kaydedilemez. Böyle bir durumda program kullanıcıyı uyaracak ve öncelikle ana hesabın açılmasını isteyecektir. Numara Ver düğmesi ile otomatik olarak numaralandırma yapılır. Muhasebe hesabının adı ya da açıklamasıdır. Hesap açıklaması da hesap kartları için önemli bir alan olmasına karşın açılan hesap kartlarının açıklaması olmak zorunda değildir. Farklı hesap kartları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler hesap açıklamasına göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, hesap kartları hesap açıklamasının ilk on karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle hesap açıklamasının ilk on karakterinin de hesap kodunda olduğu gibi ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır. Değişik Dillerde düğmesi ile de sistemde tanımlı diller için açıklamalar yapılabilmektedir. Buradan açıklamanın hangi dilde yapılacağı seçilir. Tanımlar Tanım penceresinde yer alan bu seçenek ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Açıklama (2) Kategori Hesap Tipi Özel Kod Yetki Kodu Birim Hesap Durumu İşlem Para Birimi Muhasebe hesabının adı ya da açıklamasıdır. Çok dilde çalışma söz konusu ise hesabın ikinci dildeki adı ya da açıklaması bu satırda kaydedilir. İkinci hesap açıklaması hesap kartları için önemli bir alan olmasına karşın açılan hesap kartlarının açıklaması olmak zorunda değildir. Hesabın ait olduğu kategorinin belirlendiği alandır. Kategori seçenekleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda hesap tipinin belirlendiği alandır. Bir hesabın parasal olması, nakit olarak tutulduğu ya da nakit olarak tahsil edilecek ya da ödenecek bir değer olduğu anlamına gelir. Bu hesaplar, bilanço tarihinde cari değerleriyle ele alındıklarından herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmazlar. Parasal değerler dışında kalan ve işletmenin bilançosunda yer alan diğer tüm değerler parasal olmayan değerlerdir. Bu hesaplara ait hareketler düzeltilme katsayısı ile çarpılarak, düzeltilmiş tutarları ile ilgili hesabın bakiyesine yansıtılırlar. Hesapları gruplamak için kullanılacak ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır, sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, kullanıcının hesap kartlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kullanıcının hangi kartları kullanabileceği yetki kodu alanı ile belirtilir. Birimli muhasebe kullanılması durumunda, hesabın izleneceği birimdir. Her bir hesap için tek bir birim tanımlanabilir. Bir hesabın alt hesapları farklı birim tanımlarına sahip olabilir. Ancak en üst hesap düzeyinde raporlar, ana hesap için tanımlı olan birim üzerinden alınacaktır. Muhasebe hesabının gördüğü hareketler sonucunda önceden seçili raporlama para birimi ve yerel para birimi üzerinden borç, alacak ve bakiye kapsamında takip edildiği alandır. Birimli muhasebe takibi söz konusu olduğunda da birim alanına girilen değerler de birimli alanına borç, alacak ve bakiye kapsamında yansıyacaktır. Bu alan kullanıcı tarafından sadece izleme amaçlı kullanılabilir. Üzerinde işlem yapılması ve alanlara herhangi bir değer girilmesi söz konusu değildir. Muhasebe hesap hareketlerine öndeğer olarak yansıyacak İPB Türü ve İPB türüne ilişkin hareketlere taşınacak öndeğer Kur Türünün belirlendiği alandır. Hareketlerde seçili olan Genel Muhasebe 12

13 döviz türünün değiştirilip değiştirilemeyeceği Hareketlerde Değiştirilemeyecek kutucuğu ile belirlenir. Bağlantılar/Kontroller İşlemler sırasında muhasebe hesabına ait yapılması istenen bazı kontroller ve bağlantılar muhasebe hesabı tanım penceresinde Bağlantılar/Kontroller seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Kur Farkı Alacak Hesabı Kur Farkı Borç Hesabı Enflasyon Fark Hesabı Bütçe Kalemi İkinci Hesap Planı Bağlantısı Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı kur farkı alacak hesap kodudur. Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı kur farkı borç hesap kodudur. Hesapla ilgili enflasyon farklarının izleneceği hesabı belirtir. Sistem Ayarları program bölümünde Genel Muhasebe parametrelerinde Enflasyon Fark Hesabı belirtilmişse bu alana öndeğer olarak gelir. Farklı bir hesap söz konusu olacaksa değiştirilebilir. Bkz. Sistem Ayarları Genel Muhasebe Öndeğer ve Parametreleri Muhasebe hesapları ile bütçe kalemlerini ilişkilendirmek için kullanılır. Bütçe kalemi ilişkisi bulunan muhasebe hesapları fişlerde kullanıldığında bütçe satırlarının oluşturulması sağlanabilir. İkinci hesap planı bağlı kayıtlarında bulunan Ana Hesap Planı Bağlantıları seçeneği ile belirlenmiş olan ana hesap planı seçeneği otomatik olarak bu Genel Muhasebe 13

14 Üçüncü Hesap Planı Bağlantısı KDV Türü/Kodu Borç /Alacak Kontrolü Giriş Önerisi Giriş Kısıtı Bakiye Kontrolü Diğer Miktar Girişleri Enflasyon Dışı Kullanım Kısıtı İşlem Tarih Kısıtı Dağıtım Kontrolü Zorunlu Analiz Boyutu Dağıtımı alana aktarılır. Hesap planları arası aktarım için kullanılır. Üçüncü hesap planı bağlı kayıtlarında bulunan Ana Hesap Planı Bağlantıları seçeneği ile belirlenmiş olan ana hesap planı seçeneği otomatik olarak bu alana aktarılır. Hesap planları arası aktarım için kullanılır. Hesapla ilgili KDV türü ve ilgili hesap kodudur. Muhasebe fişlerinde hesap için borç/alacak alanlarına bilgi girişi önerisi ve kısıtı bu bölümde belirlenir. Muhasebe fiş girişlerinde, imlecin borç ya da alacak kolonlarından hangisine gideceğini belirtir. İmlecin herhangi bir alana önceden tanımlı olarak gitmesi istenmiyorsa Yok seçilir. Muhasebe fiş girişlerinde borç ya da alacak alanlarına bilgi girişi öndeğeridir. Giriş önerisinden farkı, seçim sonucunda imleç hareketini kısıtlamasıdır. Yani, giriş kısıtı için Borç seçildiyse sistem Alacak alanına bilgi girilmesine izin vermez ya da Alacak seçildiyse sistem Borç alanına bilgi girilmesine izin vermez. Herhangi bir kısıt söz konusu değilse Yok seçilir. İşlem sırasında bakiye kontrolü öndeğeridir. İlgili hareket tutarının seçilen tarafa (borç/alacak kolonuna) yazılıp yazılmadığını kontrol eder. Herhangi bir kısıt söz konusu değilse Yok seçilir. Birimli muhasebe takibi yapılıyorsa, hesap kartı üzerinde yer alan kontrol parametreleri kullanılarak o hesap için işlemlerde miktar girişi kontrolünün yapılıp yapılmayacağını belirtir. Kontrolün ne şekilde yapılacağı ise Sistem Ayarları program bölümünde Genel Muhasebe Parametreleri ndeki Fiş Kaydında Miktar Kontrolü parametresi ile tanımlanır. Bkz. Sistem Ayarları Genel Muhasebe Öndeğer ve Parametreleri Miktar kontrolü evet ve hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Miktar girişleri Evet olan muhasebe hesap kaydı, muhasebe fişinde satıra miktar bilgisi girilmeden kaydedilmek istendiğinde program uyarı verir. Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme işlemine katılıp katılmayacağını belirtir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. İlgili muhasebe hesabının muhasebe hareketlerinde kullanılması için herhangi bir kısıt olup olmadığını belirtir. Bu alan Yok Bağlantılı İşlemler seçeneklerini içerir. Eğer herhangi bir kısıt söz konusu değilse Yok, aksi takdirde ilgili muhasebe hesabının sadece bağlantılı işlemlerde kullanılmasına sistemin izin vermesi isteniyorsa Bağlantılı İşlemler seçilir. İşlem tarihi kısıtı alanına bilgi girilmiş muhasebe hesap kayıtları için, verilen tarih öncesine ait fiş eklenemez, bu tarihten önce kaydedilmiş fişler değiştirilemez ya da silinemez. Hesap dağıtım işlemlerinde analiz boyutu ve proje kontrolünün yapılıp yapılamayacağı bu bölümde yer alan seçenekler ile kaydedilir. Analiz boyutlarının düzenli kullanımı ile hesap planının gereksiz yere büyümesi önlendiği gibi, gelir ve gider merkezlerinin düzenli takibi de sağlanır. Hesap dağıtım işlemlerinde analiz boyutu kontrolü hesap tanımı üzerinde Kontroller seçeneği ile bu kontrol ve kontrol şekli öndeğeri ise Sistem Ayarları program bölümünde Genel Muhasebe Parametreleri ile Genel Muhasebe 14

15 belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları Genel Muhasebe Öndeğer ve Parametreleri Analiz boyutu kontrolü Zorunlu ve Kısmi olmak üzere iki şekilde yapılır. Zorunlu Analiz Boyutu Dağıtımı işaretli olan hesaplarda birden fazla analiz boyutuna dağıtım yapılabilir. Kısmi Analiz Boyutu Dağıtımı Zorunlu Proje Dağıtımı Hesap için Zorunlu Analiz Boyutu Dağıtımı seçeneği işaretlenirse, işlemlerde analiz boyutu girişi kontrolü yapılır ve analiz boyutu girilmeden fiş kaydedilmez. Kısmi Analiz Boyutu Dağıtımı, Zorunlu Analiz Boyutu Dağıtımı seçeneği işaretli ise aktif olabilen bir seçenektir. Zorunlu Analiz Boyutu Dağıtımı işaretli olan hesaplarda birden fazla analiz boyutuna dağıtım yapılabilirken, Kısmi Analiz Boyutu Dağıtımı işaretli olanlarda dağıtım şablonunda sadece bir analiz boyutuna dağıtım yapılması sağlanır. Bkz. Sistem Ayarları Genel Muhasebe Öndeğer ve Parametreleri Hesap için Zorunlu Proje Dağıtımı söz konusu ise bu seçenek işaretlenir. Bu durumda ilgili hesaba ait muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde proje seçili olup olmadığı kontrolü yapılır. Bkz. Sistem Ayarları Genel Muhasebe Öndeğer ve Parametreleri Tutar Kontrolü Hesapla ilgili tutar kontrolü yapılacaksa bu seçenek işaretlenir. Kontrolde dikkate alınacak alt ve üst limitler borç üst limiti ve alacak üst limiti alanlarında belirtilir. Genel Muhasebe 15

16 Tablo Seçenekleri Muhasebe hesabının kullanılacağı tablo öndeğerleri hesap kartı üzerinde yer alan seçenekler ile kaydedilir. Hesabın kullanılacağı tablolar işaretlenerek seçilir. Genel Muhasebe 16

17 Konsolidasyon İşlemleri Firmanın birden fazla lokasyonda faaliyet göstermesi ya da holding yapısının söz konusu olduğu durumlarda farklı firmalara ait bilgilerin konsolidasyonu, bilançonun alınması önemlidir. Konsolide hesaplar, konsolide bilanço işlemlerinde kullanılır. Konsolide bilanço, aralarında sermaye ilişkisi olan şirketlerin aynı tarihli ya da aynı döneme ait bilanço kalemlerine ait hareketlerinin bir araya getirilmesi ile oluşur. Konsolide bilanço alırken kullanılacak hesaplar, konsolide edilecek bilgiler için geçerli olacak kıstaslar Genel Muhasebe bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan; Konsolide Hesap Planı Konsolidasyon Kuralları seçenekleri ile kaydedilir. Konsolidasyon işlemi de, İşlemler menüsü altında yer alan Konsolidasyon Verilerini Güncelle seçeneği ile yapılır. Konsolide Hesap Planları Konsolidasyon işlemlerinde kullanılacak muhasebe hesapları ana hesap planı, ikinci hesap planı ve üçüncü hesap planı için ayrı tanımlanır. Konsolide hesapları tanımlamak için; Konsolide Ana Hesap Planı Konsolide İkinci Hesap Planı Konsolide Üçüncü Hesap Planı Seçenekleri kullanılır. Hesap tanımlamak ve kayıtlı hesaplar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Genel Muhasebe 17

18 Konsolidasyon işlemlerinde kullanılacak her bir hesap Ekle seçeneği ile kaydedilir. Hesap tanım penceresindeki alanlar ve kaydedilen bilgiler hesap planı ile aynıdır. Hesap tanım penceresindeki alanlar ile Tanımlar seçeneği ile hesap bilgileri kaydedilir. Tablolar seçeneği ise, hesabın kullanılacağı tabloları belirlemek için kullanılır. Bkz. Muhasebe Hesap Bilgileri Genel Muhasebe 18

19 Konsolidasyon Kuralları Konsolidasyon işleminde, konsolide edilecek hesaplar, elemine edilecek hesaplar ve diğer dikkate alınması gereken özellikler Konsolidasyon Kuralları seçeneği ile kaydedilir. Konsolidasyon Kuralları, Genel Muhasebe program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni kural tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Konsolidasyon Kuralları Listesi nde yer alan simgeler sağ fare ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Bilgiler Kayıt Bilgisi Yeni konsolidasyon kuralı tanımlamak için kullanılır. Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Konsolidasyon tanımlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Seçilen konsolidasyon kuralı tanımını kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve hatasız bilgi girişine olanak sağlar. Konsolidasyon kuralının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Genel Muhasebe 19

20 Konsolidasyon Kuralı Bilgileri Konsolide edilecek hesaplar, bunun hangi hesap altında konsolide edileceği, konsolidasyon kuralları listesinde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kural tanım bilgileri şunlardır: Kod Açıklama Konsolidasyon Hesabı Konsolidasyon kuralı tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Konsolidasyon kuralı adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Kuralın geçerli olacağı ve tanım penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda belirtilen hesaplara ait bilgilerin aktarılacağı konsolidasyon muhasebe hesabını belirtir. (...) simgesi tıklanarak konsolidasyon ana (ikinci yada üçüncü) hesap planına ulaşılarak ilgili hesap seçilir. Organizasyonel Birim Konsolidasyon kuralının geçerli olacağı organizasyonel birimi belirtir. (...) simgesi tıklanarak birim tanımları listelenir ve ilgili birim seçilir. Firma Numarası Firma Adı Hesap Planı Hesap Kodu Organizasyonel Birim İstisna Hesaplar Konsolide edilecek hesabın ait olduğu firmanın numarasıdır. Konsolide edilecek hesabın ait olduğu firmanın numarasıdır. Konsolide edilecek hesabın hangi hesap planına ait olduğunu belirtir. Ok simgesi tıklanır ve ilgili hesap planı seçilir. Konsolidasyon işleminde ana, ikinci ve üçüncü hesap planında yer alan bir hesap kullanılabileceği gibi konsolide edilmiş hesaplarda kullanılır. Konsolide edilmiş hesapların kullanılması durumunda konsolide hesap planı seçenekleri kullanılır. Konsolide edilecek hesabın kodudur. (...) simgesi tıklandığında, Hesap Planı alanında seçilen hesap planında yer alan hesaplar listelenir ve ilgili hesap seçilir. Hesabın ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. (...) simgesi tıklanarak organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Konsolide edilecek hesabın alt hesapları olması durumunda konsolidasyon işleminde dikkate alınmayacak hesapların belirlenmesinde kullanılır. Elemine edilecek hesaplar işaretlenerek seçilir. Konsolide edilecek her hesap için bilgiler Insert tuşuna basılarak ayrı bir satırda girilir. Konsolidasyon kuralı Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Genel Muhasebe 20

21 Konsolidasyon, Genel Muhasebe İşlemler menüsü altında yer alan Konsolidasyon Verilerini Güncelle seçeneği ile yapılır. İşlem filtre satırlarında belirtilen firma ve hesap planı dikkate alınarak, kural tanımında belirtilen hesaba verile konsolide edilir. Bkz. Konsolidasyon Verilerini Güncelleme Genel Muhasebe 21

22 Muhasebe Bağlantı Grupları Muhasebe Bağlantı Grupları, program bölümlerinde yapılan tanımların izleneceği muhasebe hesaplarının gruplanmasını ve işlemlerin seçilen bu grup altında yer alan hesaplar altında muhasebeleşmesi sağlar. Program bölümlerinde kullanılan tanımlara ait işlemlerin izleneceği muhasebe hesaplarının Ana Hesap Planı, İkinci Hesap Planı ve Üçüncü Hesap Planı için bağlantı grupları altında toplanarak kaydedilmesi ile zaman kaybı önlenir, hata payı azaltılır. Tanım ve fişler üzerinden bu bağlantı gruplarına ulaşılarak işleme ait muhasebe fişinin otomatik kaydedilmesi sağlanır. Muhasebe bağlantı gruplarını sırasıyla Ana Menü -> Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Muhasebe Bağlantı Grupları -> Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Muhasebe bağlantı grupları menü seçenekleri şunlardır: Ekle Değiştir Sil Kopyala Muhasebe Bağlantı Grubu Ata Bağlı Kayıtlar Yeni bir muhasebe bağlantı grubu tanımlamak için kullanılır. Tanımlanan muhasebe bağlantı grubu bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Muhasebe bağlantı grubu tanımlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Muhasebe bağlantı grubu tanımlarını kopyalamak için kullanılır. Muhasebe bağlantı grupları üzerinden malzeme, hizmet ve varlıklar için toplu olarak muhasebe bağlantı grubu atamak için kullanılır. Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Ana Hesap Planına göre muhasebe bağlantı kodlarını listeler, ya da grup altında yer alması istenen yeni bir muhasebe bağlantı kodunun tanımlaması için gereken pencereyi açar. İkinci Hesap Planına göre muhasebe bağlantı kodlarını listeler, ya da grup altında yer alması istenen yeni bir muhasebe bağlantı kodunun tanımlaması için gereken pencereyi açar. Üçüncü Hesap Planına göre muhasebe bağlantı kodlarını listeler, ya da grup altında yer alması istenen yeni bir muhasebe bağlantı kodunun tanımlaması için gereken pencereyi açar. Muhasebe bağlantı grubu tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Genel Muhasebe 22

23 Muhasebe Bağlantı Grubu Bilgileri Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedeceğiniz bilgiler şunlardır: Türü Kodu Açıklama Muhasebe bağlantı grubu türünü belirtir. Ok simgesi tıklanarak açılan pencereden grup bağlantı tanımının hangi tanım için geçerli olacağı seçilir. Malzeme, varlık türünde malzeme, varlık, hizmet, cari hesap, banka hesabı, kasa, satınalma promosyonu, satış promosyonu, satınalma indirimi, satış indirimi, satınalma masrafı, satış masrafı, sicil kartı, maliyet kaynağı ve personel borcu/alacağı türleri bazında muhasebe bağlantı grubu tanımlanır. Muhasebe bağlantı grup kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Muhasebe bağlantı grup adı ya da açıklamasıdır. Genel Muhasebe 23

24 Bağlantı Grupları için Geçerli Olacak Muhasebe Hesapları Bağlantı grupları için geçerli olacak Muhasebe hesapları Muhasebe Bağlantı Grupları listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) ve Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) seçenekleri ile kaydedilir. Açılan Muhasebe Bağlantı Kodları penceresinde öncelikle işlem türü belirlenir. Bağlantı kodları alanında Bağlantı Kodları listelenerek ilgili işlem türü seçilir. Eğer Muhasebe bağlantı kodları daha önceden tanımlanmışsa ilgili tanım seçilir. Tanımlı değilse Ekle seçeneği ile seçilen işlem türü için Muhasebe Kodları kaydedilir. Genel Muhasebe 24

25 Malzeme, Hizmet ve Varlıklara Muhasebe Bağlantı Grubu Atama Muhasebe bağlantı grupları üzerinden malzeme, hizmet ve varlıklar için toplu olarak muhasebe bağlantı grubu atanabilir. Muhasebe bağlantı grubu F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Muhasebe Bağlantı Grubu Ata seçeneği ile Malzeme, Varlık türünde malzeme, Hizmet ve Varlık türündeki bağlantı grupları filtrelenerek kullanıcı tarafından belirlenecek olan malzeme, hizmet ve varlık kartlarına toplu olarak atanır. Genel Muhasebe 25

26 Malzemelere Muhasebe Bağlantı Grubu Atama Malzeme ve Varlık Türünden Malzeme bağlantı grupları üzerinden Muhasebe Bağlantı Grubunu Ata seçeneği ile Malzemelere Muhasebe Bağlantı Grubu Ata toplu işlemi çalıştırılır. Toplu atama işlemi iki adımdan oluşur. Birinci adımda filtre değeri verilerek malzemelerin filtrelenmesi sağlanır: Türü Kod Açıklama Malzeme Sınıfı Kodu Özel Kodu Yetki Kodu Malzeme Sınıfı Özel Kodu Malzeme Sınıfı Yetki Kodu Grup Kodu Üst Sınıf Kodu Üst Sınıf Açıklaması Üst Sınıf Özel Kodu Üst Sınıf Yetki Kodu Üst Sınıf Grup Kodu Tevkifat Kullanım Yeri Marka Model Mevcut Bağlantı Grubu Ticari Mal / Depozitolu Mal / Hammadde/ Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı Hepsi / Uygulananlar / Uygulanmayanlar Malzeme Yönetimi / Satınalma Yönetimi / Satış Yönetimi Olanlar / Olmayanlar İkinci adımda, filtrelere göre bulunan malzemeler listelenir ve işaretlenerek seçim yapılır. Yapılan malzeme seçimlerine ilgili muhasebe bağlantı grubu atanır. Daha önceden muhasebe bağlantı grubu atanmış malzemeler ile Asorti ve Malzeme Takımı türündeki malzemeler listelenmez. Genel Muhasebe 26

27 Hizmetlere Muhasebe Bağlantı Grubu Atama Hizmet türündeki bağlantı grupları üzerinden Muhasebe Bağlantı Grubunu Ata seçeneği ile Malzemelere Muhasebe Bağlantı Grubu Ata toplu işlemi çalıştırılır. Toplu atama işlemi iki adımdan oluşur. Birinci adımda filtre değeri verilerek hizmetlerin filtrelenmesi sağlanır: Kod Açıklama Özel Kodu Yetki Kodu Tevkifat Kullanım Yeri Hepsi / Uygulananlar / Uygulanmayanlar Malzeme Yönetimi / Satınalma Yönetimi / Satış Yönetimi İkinci adımda, filtrelere göre bulunan hizmetler listelenir ve işaretlenerek seçim yapılır. Yapılan hizmet seçimlerine ilgili muhasebe bağlantı grubu atanır. Daha önceden muhasebe bağlantı grubu atanmış hizmetler listelenmez. Genel Muhasebe 27

28 Varlıklara Muhasebe Bağlantı Grubu Ata Varlık bağlantı grupları üzerinden Muhasebe Bağlantı Grubunu Ata seçeneği ile Varlıklara Muhasebe Bağlantı Grubu Ata toplu işlemi çalıştırılır. Toplu atama işlemi iki adımdan oluşur. Birinci adımda filtre değeri verilerek varlıkların filtrelenmesi sağlanır: Varlık Kategorisi Kod Açıklama Özel Kodu Yetki Kodu Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Organizasyonel Birim Amortisman Oranı Marka Model Edinim Şekli Gayrimenkul/ Nakil Vasıtası/ Ekipman/ Diğer Varlık Grup Satınalma / Kiralama / Hibe / Takas İkinci adımda, filtrelere göre bulunan varlıklar listelenir ve işaretlenerek seçim yapılır. Yapılan varlık seçimlerine ilgili muhasebe bağlantı grubu atanır. Daha önceden muhasebe bağlantı grubu atanmış varlıklar listelenmez. Genel Muhasebe 28

29 Muhasebe Bağlantı Kodları Program bölümlerinde yapılan işlemlerin izleneceği hesaplar Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir. Muhasebe bağlantı kodları Ana, İkinci ve Üçüncü Hesap planı için ayrı ayrı tanımlanır. Tanımlanan bağlantı kodlarının hangi muhasebe bağlantı gruplarında kullanılacağını ise Muhasebe Grup Bağlantıları listesinde Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı), Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı), Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı),Konsolide Ana Hesap Planı, Konsolide ikinci Hesap Planı ve Konsolide Üçüncü Hesap Planı seçenekleri ile kaydedilir. Muhasebe bağlantı kodları Ana Menü ->Genel Muhasebe -> Tanımlar ->Muhasebe Bağlantı Kodları->İlgili Bölüm Seçimi->Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Bağlantı kodunun hangi hesap planı için geçerli olacağını Hesap Planı alanında seçilir. Muhasebe Bağlantı Kodları listesi menü seçenekleri şunlardır: Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Yenile Öndeğerlere Dön Yeni bir muhasebe bağlantı kodu tanımlamak için kullanılır. Muhasebe bağlantı kodu bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Muhasebe bağlantı kodu tanımlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Muhasebe bağlantı kodu bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik Muhasebe bağlantı kodu bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır. Muhasebe bağlantı kodları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Genel Muhasebe 29

30 Bağlantı Kodu Bilgileri Muhasebe Bağlantı Kodları seçildiğinde, bağlantı kodunun tanımlanacağı seçenekler listelenir. Tanımın yapılacağı işlem türüne ait bağlantı kodları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilecek bilgiler şunlardır: Kodu* Açıklama Muhasebe Kodu* Açıklama (1) Dağıtım Şablonu Kodu Dağıtım Şablonu Adı Organizasyonel Bilgiler Organizasyonel Birim Kodu Organizasyonel Birim Grup Kodu Bölüm Kodu Muhasebe bağlantı tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Muhasebe bağlantı kodunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama bağlantı kodları için önemli bir alan olmasına karşın açılan muhasebe bağlantı kodlarının açıklaması olmak zorunda değildir. İşlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodunun belirtildiği alandır.... simgesi tıklanarak ana, ikinci ya da üçüncü hesap planı listelenir ve ilgili hesap seçilir. Muhasebe hesap kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Muhasebe hesabının adı ya da açıklamasıdır. Hesap kodu girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Ancak açıklama alanından da muhasebe hesapları listesine ulaşılarak seçim yapılabilir. Hesap dağıtım şablonunun kodudur.... simgesi tıklanarak ilgili dağıtım şablonu seçilir. Hesap dağıtım şablonunun adı ya da açıklamasıdır. Dağıtım şablonu kodu girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Muhasebe bağlantı kodunun hangi organizasyonel birimler için geçerli olacağı bu bölümde yer alan alanlardan kaydedilir. Muhasebe bağlantı kodunun hangi işyerine ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. Kayıtlı birimler listelenir ve ilgili işyeri seçilir. İşyeri grup kodudur. Muhasebe bağlantı kodunun hangi bölüme ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. Genel Muhasebe 30

31 Filtreler Fiş Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Bu bölümde tanımlanan muhasebe bağlantı kodu için geçerli olacak filtreler belirlenir. Bağlantı kodunun geçerli olacağı fiş özel kodudur. Bağlantı kodunun geçerli olacağı ticari işlem grubunu belirtir. Kayıtlı ticari işlem grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Muhasebe Bağlantı Grup ve Muhasebe Bağlantı Kodlarının Kartlar Üzerinden Verilmesi Program bölümlerinden kaydedilen işlemlere ait muhasebe fişlerinin oluşması Muhasebe grup bağlantıları ile sağlanır. Grup bağlantı bilgileri kart ve fişlerde Muhasebe Bağlantı grubu verilerek kaydedilir. İşlemin bağlantı grubu dışında farklı bir hesap altında izlenecek olması durumunda bu hesap kodları Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı), Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) ve Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) seçenekleri ile kaydedilir. Genel Muhasebe 31

32 Mali Tablolar Mali tablo tanımlarınızı Genel Muhasebe bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Mali Tablo Tanımları seçeneği ile yapılır. Tablo tanımını ana, ikinci ve üçüncü hesap planı için ayrı ayrı tanımlanabilir. Tablo tanımında, tabloda yer alması gereken bilgileri, bu bilgilerin hangi hesaplardan ne şekilde alınacağını, grupları, toplamları, rapor başlığını, dipnot bilgilerini ilgili seçenekleri kullanılarak kaydedilir. Mali tablo tanımları iki şekilde yapılır. Boş bir tablo açarak baştan sona yeni oluşturulabilir. Mevzuata uygun standart tablo tanımını kullanarak üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir. Bu bölümde yapılan tüm mali tablo tanımları, adını kullanıcıların belirleyeceği dosyalar ile saklanır. Tablo istenilen rapor ünitesinden alabilirsiniz. Tanımlanan tablolar şunlardır: Bilanço Tablosu Kar/Zarar Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akış Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu BWA KDV Beyannamesi Muhtasar Beyanname KDV Beyannamesi (2) Geçici Vergi Beyannamesi Satış Vergisi Beyannamesi Bu tanımlardan biri seçildikten sonra ekrana gelen pencerede o tablo ile ilgili daha önce yapılmış tanımların açıklamaları ile standart ve boş tablo seçenekleri gelir. Bunlardan herhangi biri seçilerek o tablonun tanım penceresi ekrana getirilir. Hem ana hesap planı hem de ikinci hesap planı hem de üçüncü hesap planı çerçevesinde mali tabloları sırasıyla; Ana Menü -> Genel Muhasebe -> Tanımlar -> Mali Tablolar -> İlgili Mali Tablo > Ekle Adımları izlenerek kaydedilir. Genel Muhasebe 32

33 Mali tablo tanımlamak için önce ilgili mali tablo tanımı seçilir. Tablo tanımı ana, ikinci ve üçüncü hesap planı için ayrı ayrı kaydedilir. Tanımın yapılacağı hesap planı Ekle düğmesinin yanında yer alan ok işareti tıklanarak seçilir. Tablo için programda yer alan standart tanımı kullanılabileceği gibi tamamen kullanıcı tarafından da tanımlanabilir. Standart tanım üzerinde çalışmak için Ekle seçeneği tıklandığında ekrana gelen Standart tanım yüklenecek mesaj penceresinde Yükle düğmesi tıklanır. Seçilen tabloya ait standart tanım bilgilerini içeren tablo açılır. Genel Muhasebe 33

34 Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir: Tablo Adı: Tanımlanan tablonun adıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Açıklama: Tablo tanım açıklamasıdır. Tablo üzerinde yazılması gereken bilgilerin ne olduğu, bu bilgilerin hangi hesaplardan ne şekilde alınacağı, gruplar, toplamlar, sayfa düzeni bilgileri Ekle seçeneği altında yer alan; Grup Hesap Hesap Aralığı Ara Toplam Genel Toplam Kar / Zarar Sayfa Düzeni Formül Tutar seçenekleri ile kaydedilir. Genel Muhasebe 34

35 Grup Mali tablolarda grup satırı, o satırın altında yer alan ve kırılmalı yapıya uygun olarak kodlanan diğer satır tiplerine ait tutar bilgilerinin toplamının (işlem türüne göre bazı satırlar çıkarılabilir) tek satırda özet olarak görüntülenmesi için kullanılır. Grup satırı diğer gruplardan bağımsız olabileceği gibi, tanım koduna göre bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında göz önüne alınır. Grup satırının tutarı, bu satırın altında yer alan ve tanım koduna göre alt satır özelliği taşıyan diğer satırların tutarları toplanarak bulunur. Grup tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Alan adı Tanım Kodu Tanım Adı İşlem Türü Eklenecek Çıkartılacak İşleme Girmeyecek Ters Bakiye Listelenecek Listelenmeyecek Raporlama Basılacak Basılmayacak Karşılaştırma Kodları Açıklama Grup bilgisine ait satır kodudur. Burada girilen kodlar aynen hesap planı kodları gibi ele alınır. Yani kırılmalı yapıya uygun bir şekilde giriş yapılırsa grup altında alt gruplar ve diğer satır tiplerinden alt satırlar oluşturmak mümkündür. Kodlama örneği olarak; 1. Ana Grup 01 Alt Grup 01.1 Hesap Kodu girilen grup satırının açıklaması girilir. Bu açıklama grup kodunun yanında görüntülenir. Bu bilgi tanımladığımız grup satırına ait tutarın, daha sonraki satırlarda yer alan "Ara toplam" ve "Genel Toplam" maddelerini ne şekilde etkileyeceğini gösterir. Bunun yanı sıra tanımladığımız grup satırı, kodlamasından dolayı başka bir grubun alt grubu olarak kullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu ne şekilde etkileyeceği de bu seçeneğe göre belirlenir. Bu gruba ait alt satırlardan gelen toplam tutar bilgisi eğer negatif oluyorsa, buradaki seçeneğe göre, tablo raporunda o satırın karşısında tutar bilgisinin görünmemesi Listelenmeyecek seçilerek sağlanabilir. Tanımlamış olduğumuz gruba ait satırın mali tablo raporunda tamamen görüntülenmemesini istiyorsak bu seçenek kullanılabilir. Bu seçeneğin etkisi tamamen görüntüsel olup grup satırının sadece tablo raporunda basılmamasını sağlar. İlgili mali tablo raporu alınırken üst hesapları oluşturan alt hesapların ya da diğer bir deyişle grupları oluşturan hesapların bu grupların bakiyesini hangi Genel Muhasebe 35

36 oranda etkilediklerini yüzde olarak görebilmek için ilgili hesapların kodlarının girildiği alandır. Kısaca genel toplamları etkileyen ara toplam ya da hesap toplamlarını birbiriyle karşılaştırabilmek için gerekli olan tanım kodlarıdır. Misal; 01 Dönen Varlıklar grubu genel toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Değerler grubunun etkisini görmek için 01 Dönen Varlıklar Grup tanımındaki karşılaştırma kodlarının ilkine 01.1 yazılmalıdır. Genel Muhasebe 36

37 Hesap Mali tablolarda hesap satırı, hesap planındaki koduna göre bir hesabı seçerek, bu hesaba ait borç, alacak, bakiye, artış, azalış vb. tutar bilgilerinden birini tek satırda görüntülemek için kullanılır. Hesap satırı gruplardan bağımsız olabileceği gibi, tanım koduna göre bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında göz önüne alınır. Hesap satırının karşısında görüntülenecek tutar, hesap kodu alanında tanımlanmış olan muhasebe hesabının, hesap tutarı seçeneğiyle tipi belirlenmiş olan tutarına eşitlenir. Hesap tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Alan adı Tanım Kodu Tanım Adı Hesap Kodu Analiz Boyutu Raporlama - Basılacak - Basılmayacak Açıklama Muhasebe hesabına ait satırdır. Bu kod kırılmalı yapıya uygun şekilde kullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. Bu kod sadece mali tablo için geçerli olan bir tanımlama kodu olup muhasebe hesap koduyla karıştırılmaması gerekir. Tanım kodu ne olursa olsun, bir hesap satırına başka satırlar alt satır olarak bağlanamaz. Yani bir hesaba ait tutar bilgisi, başka satırlardan etkilenmeyip sadece tanımlanmış olan hesabın tutarlarına (borç, alacak vb.) göre oluşturulur. Kodu girilen hesap satırının açıklaması girilir. Bu açıklama hesap kodunun yanında görüntülenir. Hesap planındaki muhasebe koduna göre tutarı (borç, alacak, bakiye vb.) satır tutarını etkilemesi istenen hesap seçilir. Bu işlem sonucunda seçilen muhasebe hesabının tutarı (borç, alacak vb) hesap satırının tutarını oluşturur. Mali tabloya ait satırlar hesaplanırken analiz boyutu seçimi yapılması durumunda borç ve alacak tutarları analiz boyutu detay satırlarından alınır. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülenmemesini istiyorsak bu seçenek kullanılabilir. Bu seçeneğin etkisi tamamen görüntüsel olup hesap satırının sadece tablo raporunda basılmamasını sağlar. Ters Bakiye - Listelenecek - Listelenmeyecek Hesap Tutarı - Bakiye - Borç Bu hesaba ait gelen toplam tutar bilgisi eğer negatif oluyorsa, buradaki seçeneğe göre, tablo raporunda o satırın karşısında tutar bilgisinin görünmemesi Listelenmeyecek seçilerek sağlanabilir. Hesap tutarı olarak tanımlanmış olan muhasebe hesabının tutarının hangi tür bilgiler üzerinden hesaplanacağını belirtir. Örneğin hesap kodu 100 seçilmiş ve hesap tutarı da borç olarak seçilmişse mali tablo raporunda bu satırın karşısına Genel Muhasebe 37

38 - Alacak - Borç bakiyesi - Alacak bakiyesi - Artırılacak - Azaltılacak - Dönem başı bakiye - Dönem sonu bakiye - Dönem içi borç - Dönem içi alacak - Dönem içi bakiye İşlem Türü - Eklenecek - Çıkartılacak - İşleme Girmeyecek Kullanılacak Para Birimi Kuru - Rapor Tarihi Kuru - İşlem Tarihi Kuru Hesap Karakteri - Borç - Alacak Karşılaştırma Kodları gelecek tutar bilgisi, 100 kodlu hesabın tablo tarihindeki borcuna eşit olur. Bu bilgi tanımladığımız hesap satırına ait tutarın, daha sonraki satırlarda yer alan Ara toplam ve Genel Toplam maddelerini ne şekilde etkileyeceğini gösterir. Bunun yanı sıra tanımladığımız hesap satırı, kodlamasından dolayı başka bir grubun alt satırı olarak kullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu ne şekilde etkileyeceği de bu seçeneğe göre belirlenir. Tablo raporu farklı para birimi ile alındığında, hesap satırında yer alan tutarın bu para birimi üzerinden hesaplanması gereklidir. Rapor tarihindeki kur seçilirse, tutar yerel para birimi üzerinden hesaplanır. Hesaplanan rakam raporun alındığı tarihteki raporlama para birimi kuruna bölünerek dövizli tutar bulunur. İşlem tarihindeki kurlar seçilirse, tutarlar muhasebe hesap kartına bağlı olarak tutulan aylık raporlama para birimi toplamları (borç, alacak, borç bakiye, alacak bakiye) üzerinden hesaplanır. Yani yerel para birimi cinsinden bilgiler hiçbir aşamada kullanılmaz. Sonuçta muhasebe hesap kartlarındaki aylık dövizli toplamlar, muhasebe işlemlerinin yapıldığı tarihlerdeki kurlardan güncellendiği için mali tablo, işlem tarihlerindeki kurlar üzerinden alınmış olur. Burada belirtilen hesap karakteri yukarıda açıklanmış olan hesap tutarı parametresiyle bağlantılı olarak çalışır ve Artış, Azalış bilgilerinin hesaplanmasını etkiler. Şöyle ki: Hesap karakteri borç ise Bakiye = borç - alacak Hesap karakteri alacak ise Bakiye = alacak - borç olarak bulunur. Dolayısıyla bu yön farklılığından Artış = Dönem sonu bakiye - Dönem başı bakiye (eğer pozitif ise) Azalış = Dönem sonu bakiye - Dönem başı bakiye (eğer negatif ise) bilgileri de etkilenir. İlgili mali tablo raporu alınırken üst hesapları oluşturan alt hesapların ya da diğer bir deyişle grupları oluşturan hesapların bu grupların bakiyesini hangi oranda etkilediklerini yüzde olarak görebilmek için ilgili hesapların kodlarının girildiği alandır. Kısaca genel toplamları etkileyen ara toplam ya da hesap toplamlarını birbiriyle karşılaştırabilmek için gerekli olan tanım kodlarıdır. Misal; 01 Dönen Varlıklar grubu genel toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Değerler grubunun etkisini görmek için 01 Dönen Varlıklar Grup tanımındaki karşılaştırma kodlarının ilkine 01.1 yazılmalıdır. Genel Muhasebe 38

39 Hesap Aralığı Mali tablolarda hesap aralığı satırı, hesap planındaki kod sırasına göre birbirini izleyen bir grup hesabı toplu olarak seçerek, bu hesaplara ait borç, alacak, bakiye vb. tutar bilgilerinin toplamını tek satırda görüntülemek için kullanılır. Hesap aralığı satırı gruplardan bağımsız olabileceği gibi, tanım koduna göre bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerde hesaba katılır. Hesap aralığı satırının karşısında görüntülenecek tutar, hesap aralığı alanında tanımlanmış olan tüm muhasebe hesaplarının, hesap tutarı seçeneğiyle tipi belirlenmiş olan tutarlarının toplanmasıyla hesaplanır. Hesap aralığı ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Alan adı Tanım Kodu Tanım Adı Hesap Aralığı Analiz Boyutu Raporlama - Basılacak - Basılmayacak Ters Bakiye - Listelenecek - Listelenmeyecek Hesap Tutarı - Bakiye - Borç Açıklama Hesap aralığına ait bilgiye bir satır kodu vermek için kullanılır. Bu kod kırılmalı yapıya uygun şekilde kullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. Tanım kodu ne olursa olsun, bir hesap grubu satırına başka satırlar alt satır olarak bağlanamaz. Yani bir hesap grubuna ait tutar bilgisi, başka satırlardan etkilenmeyip sadece tanımlanmış olan hesapların tutarlarına (borç, alacak vb.) göre oluşturulur. Kodu girilen hesap aralığı satırının açıklaması girilir. Bu açıklama tablo raporunda hesap aralığı kodunun yanında görüntülenir. Hesap planında muhasebe koduna göre sıralı olan hesaplardan tutarları satır toplamını etkileyecek olanlarının başlangıç ve bitiş muhasebe kodları girilir. Bu işlem sonucunda başlangıç ve bitiş dahil olmak üzere o aralıkta yer alan tüm hesapların tutarları (borç, alacak vb.) toplamı hesap aralığı satırının tutarını oluşturur. Mali tabloya ait satırlar hesaplanırken analiz boyutu seçimi yapılması durumunda borç ve alacak tutarları analiz boyutu detay satırlarından alınır. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülenmemesini istiyorsak bu seçenek kullanılabilir. Bu seçeneğin etkisi tamamen görüntüsel olup hesap aralığı satırının sadece tablo raporunda basılmamasını sağlar. Bu satıra ait hesaplanan toplam tutar bilgisi eğer negatif oluyorsa, buradaki seçeneğe göre, tablo raporunda o satırın karşısında tutar bilgisinin görünmemesi sağlanabilir. Hesap aralığı olarak tanımlanmış olan muhasebe hesaplarının tutarlarının hangi tür bilgiler üzerinden hesaplanacağını belirtir Burada belirtilen tutar türü, hesap aralığında yer alan tüm hesaplar için geçerlidir. Örneğin hesap Genel Muhasebe 39

40 - Alacak - Borç bakiyesi - Alacak bakiyesi - Artırılacak - Azaltılacak - Dönem başı bakiye - Dönem sonu bakiye - Dönem içi borç - Dönem içi alacak - Dönem içi bakiye İşlem Türü - Eklenecek - Çıkartılacak - İşleme Girmeyecek Kullanılacak Para Birimi Kuru - Rapor Tarihi Kuru - İşlem Tarihi Kuru Hesap Karakteri - Borç - Alacak Karşılaştırma Kodları aralığı seçilmiş ve hesap tutarı da borç olarak seçilmişse mali tablo raporunda bu satırın karşısına gelecek tutar bilgisi, 100 ile 150 kodlu hesaplar arasındaki tüm hesapların tablo tarihindeki borçları toplanarak hesaplanır. Bu bilgi tanımladığımız hesap aralığı satırına ait tutarın, daha sonraki satırlarda yer alan Ara toplam ve Genel Toplam maddelerini ne şekilde etkileyeceğini gösterir. Bunun yanı sıra tanımladığımız hesap aralığı satırı, kodlamasından dolayı başka bir grubun alt satırı olarak kullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu ne şekilde etkileyeceği de bu seçeneğe göre belirlenir. Tablo raporu yerel para birimi diğer para birimleri üzerinden alındığında, hesap satırında yer alan tutarın bu para birimi üzerinden hesaplanması gereklidir. Rapor tarihindeki kur seçilirse; tutar, yerel para birimi üzerinden hesaplanır. Hesaplanan rakam raporun alındığı tarihteki raporlama para birimi kuruna bölünerek dövizli tutar bulunur. İşlem tarihindeki kurlar seçilirse; tutarlar, muhasebe hesap kartına bağlı olarak tutulan aylık raporlama para birimi toplamları (borç, alacak, borç bakiye, alacak bakiye) üzerinden hesaplanır. Yani yerel para birimi cinsinden bilgiler hiçbir aşamada kullanılmaz. Sonuçta muhasebe hesap kartlarındaki aylık dövizli toplamlar, muhasebe işlemlerinin yapıldığı tarihlerdeki kurlardan güncellendiği için mali tablo, işlem tarihlerindeki kurlar üzerinden alınmış olur. Burada belirtilen hesap karakteri yukarıda açıklanmış olan hesap tutarı parametresiyle bağlantılı olarak çalışır ve bakiye, Artış ve Azalış bilgilerinin hesaplanmasını etkiler. Şöyle ki Hesap karakteri borç ise Bakiye = borç - alacak Hesap karakteri alacak ise Bakiye = alacak - borç olarak bulunur. Dolayısıyla bu yön farklılığından Artış = Dönem sonu bakiye - Dönem başı bakiye (eğer pozitif ise) Azalış = Dönem sonu bakiye - Dönem başı bakiye (eğer negatif ise) bilgileri de etkilenir. İlgili mali tablo raporu alınırken üst hesapları oluşturan alt hesapların ya da diğer bir deyişle grupları oluşturan hesapların bu grupların bakiyesini hangi oranda etkilediklerini yüzde olarak görebilmek için ilgili hesapların kodlarının girildiği alandır. Kısaca genel toplamları etkileyen ara toplam ya da hesap toplamlarını birbiriyle karşılaştırabilmek için gerekli olan tanım kodlarıdır. Misal; 01 Dönen Varlıklar grubu genel toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Değerler grubunun etkisini görmek için 01 Dönen Varlıklar Grup tanımındaki karşılaştırma kodlarının ilkine 01.1 yazılmalıdır. Genel Muhasebe 40

41 Ara Toplam Tablo raporunun herhangi bir satırına gelindiğinde, o ana kadar listelenmiş satırların toplamının veya farkının alındığı bir satır eklemek gerekebilir. Bu işlevi ara toplam satırı yerine getirir. Ara toplam satırı her zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında göz önüne alınmaz. Bir ara toplam satırının tutarını bulmak için yapılan işlemlere sadece başka bir satırın alt hesabı olmayan satırlar katılır. Bu satırların da işlemi ne şekilde etkileyeceği o satır tanımlarındaki işlem türü parametresine bakılarak belirlenir (eklenecek / çıkarılacak / işleme girmeyecek). Daha önceki satırlarda listelenen ara veya genel toplam satırları ile formül satırları da ara toplamı etkilemez. Alan adı Açıklama Açıklama Tablo raporunda ara toplam satırının yerinde görüntülenecek olan açıklama girilir. Genel Toplam Tablo raporunun herhangi bir yerinde, ya da tablo sonunda, tabloda yer alan tüm satırların toplamının veya farkının alındığı bir satır eklemek gerekebilir. Bu işlevi genel toplam satırı yerine getirir. Genel toplam satırı her zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında göz önüne alınmaz. Bir genel toplam satırının tutarını bulmak için yapılan işlemlere sadece başka bir satırın alt hesabı olmayan satırlar katılır. Bu satırların da işlemi ne şekilde etkileyeceği o satır tanımlarındaki işlem türü parametresine bakılarak belirlenir (eklenecek /çıkarılacak /işleme girmeyecek) Daha önceki satırlarda listelenen ara veya genel toplam satırları ile formül satırları da genel toplamı etkilemez. Genel toplam satırının ara toplam satırından tek farkı, genel toplam satırı tablonun neresine konursa konsun tutarı değişmez ve bu tutar tabloda yer alan tüm bağımsız satırlar üzerinden hesaplanır. Alan adı Açıklama Açıklama Tablo raporunda genel toplam satırının yerinde görüntülenecek olan açıklama girilir. Genel Muhasebe 41

42 Kar/Zarar Bu seçenek yalnızca Bilanço tanımlarında kullanılır. Bilanço tablosu alındığı dönemde muhasebe işlemleri tamamlanmamış ise (örneğin gelir ve gider hesaplarının bilanço hesaplarına aktarımı yapılmamış ise, yansıtma işlemleri tamamlanmadıysa vb.) ya da aktif ve pasif bölümündeki tanımlı satırlarda eksiklik veya yanlışlık var ise, rapor tamamlandığında aktif ve pasif hesaplar arasında bir fark oluşur. Bu farkın, tablo satırları arasında görüntülenmesi için (kar / zarar) tanımı kullanılır. Kar/zarar satırı her zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Tablo raporunda Kar/zarar satırının karşısında görüntülenen tutar şu şekilde hesaplanır. KAR / ZARAR = Aktifler satırlarının Genel toplamı - Pasifler satırlarının Genel Toplamı Hesaplanan tutar pozitif veya negatif işaretiyle beraber tablonun kar/zarar satırı karşısında görüntülenir. NOT: Kar veya Zarar satırı kural olarak bilançonun Pasifler tarafına konulmalıdır. Ancak bu kullanıcı tarafından bilinmesi gereken bir bilgi olduğundan program tarafından böyle bir kısıtlama yapılmaz. Alan adı Tanım Kodu Kar açıklaması Zarar açıklaması Açıklama Kara/Zarar açıklaması satır kayıt kodudur. Aktif toplamı - Pasif toplamı pozitif ise Kar / zarar satırında bu açıklama yer alır Aktif toplamı - Pasif toplamı negatifse ise Kar / zarar satırında bu açıklama yer alır Sayfa Düzeni Mali tablo raporunu görüntüsel olarak düzenlemek için kullanılır. İstenen tablo satırları arasında boş satırlar bırakılmasını ya da tablonun bazı bölümlerinin tek veya çift çizgili satırlar oluşturarak diğer bölümlerden ayrı görüntülenmesini sağlar. Alan adı Boş satır Tek çizgi Çift çizgi Açıklama Tablo raporunda tanımlandığı noktada bir boş satır oluşturur. Tablo raporunda tanımlandığı noktada -- karakterlerinden oluşan bir satır oluşturur. Tablo raporunda tanımlandığı noktada == karakterlerinden oluşan bir satır oluşturur. Genel Muhasebe 42

43 Formül Mali tablo satırlarında bazı ara toplam satırları (ara bilgiler demek daha doğru), sadece kendinden yukarıdaki grupların toplanması veya çıkarılmasından oluşmaz. O grupların içinden bazı satırların toplama veya çıkarma işlemine katılmaması ya da bir katsayıyla çarpılarak katılması gerekebilir. Ya da daha aşağıda yer alan bir gruptaki bazı hesap satırlarının işleme dahil edilmesi gerekebilir. Bunun gibi karışık durumlarda grup veya ara toplam tanımı yapmak sorunu çözmez. Bunun için, satır toplamının hangi tablo satırlarının ne şekilde etkileyeceğinin formül şeklinde girilebildiği tanımlara ihtiyaç vardır. Formül satırı her zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında göz önüne alınmaz. Bu nedenle tanım kodu bilgisine gerek yoktur. (Sadece açıklaması yeterlidir) Formül satırının tutarı, Formül tanımı alanında girilmiş olan bilgiler değerlendirilerek hesaplanır. Formül seçeneği ile kaydedeceğiniz bilgiler şunlardır: Alan adı Açıklama Formül tanımı Açıklama Tablo raporunda formül satırının yerinde görüntülenecek açıklama burada girilir. Formül satır açıklamasının karşısında yer alacak tutar bilgisi bu formülde tablo satırlarına ait tanım kodları, başlarına P harfi getirilerek (Parametrenin ilk harfi) değişken olarak kullanılır. Bu değişkenler arasında ve sabit sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılabilir. (İndirim ve masraf kartlarındaki hesaplamalar gibi.) Örnek olarak tabloda tanım kodları 12 ve 45 olan iki satırın tutarları 50 TL ve 100 TL olsun. Bir formül satırında bu iki satırın toplamının yarısını hesaplatmak istersek, formül tanımı alanına; (P12 + P45) / 2 yazmak yeterlidir. Sonuç olarak tablo raporunda bu satırın karşısında 75 TL yazar. Genel Muhasebe 43

44 Tutar Gerek dövizli mali tablolarda, gerekse nakit ve fon akış tablolarında bazı satırlara ait tutar bilgileri hesap planından elde edilememektedir. (XX hesabın içindeki nakit tutar, YY hesaptan ayrılan karşılıklar gibi). Bu gibi durumlar için mali tablo tanımlarında, tutar bilgisinin kullanıcı tarafından girileceği satırların tanımlamasına izin vermek gereklidir. İşte tutar tipindeki satırlar bu işlevi üstlenir. Tutar satırı gruplardan bağımsız olabileceği gibi, tanım koduna göre bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonraki satırlarda yer alan ara toplam, genel toplam gibi bilgilerin hesaplanmasında göz önüne alınır. Herhangi bir hesaplama yapılmayıp, görüntülenecek tutar doğrudan kullanıcı tarafından girilir. Tutar seçeneği ile kaydedeceğiniz bilgiler şunlardır: Alan adı Tanım Kodu Tanım Adı İşlem Türü - Eklenecek - Çıkartılacak - İşleme Girmeyecek Raporlama - Basılacak - Basılmayacak Yerel (Tutar) Dövizli (Tutar) Açıklama Tutara ait bilgiye bir satır kodu vermek için kullanılır. Bu kod kırılmalı yapıya uygun şekilde kullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. Tanım kodu ne olursa olsun, bir tutar satırına başka satırlar alt satır olarak bağlanamaz. Yani bir Tutar satırına ait tutar bilgisi, başka satırlardan etkilenmeyip sadece tanımlanmış olan tutara (yerel / dövizli) göre oluşturulur. Kodu girilen tutar satırının açıklaması girilir. Bu açıklama tablo raporunda Tutar kodunun yanında görüntülenir. Bu bilgi tanımladığımız tutar satırına ait tutarın, daha sonraki satırlarda yer alan Ara toplam ve Genel Toplam maddelerini ne şekilde etkileyeceğini gösterir. Bunun yanı sıra tanımladığımız tutar satırı, kodlamasından dolayı başka bir grubun alt satırı olarak kullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu ne şekilde etkileyeceği de bu seçeneğe göre belirlenir. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda görüntülenmemesi isteniyorsa bu seçenek kullanılabilir. Tablo raporunda bu satıra ait açıklamanın karşısında görülmek istenen ve satırla ilgili hesaplamalara katılması istenen tutar yerel para birimi cinsinden bu alana girilir. Tablo raporu dövizli olarak alındığında, bu satıra ait açıklamanın karşısında görülmek istenen ve satırla ilgili hesaplamalara katılması istenen tutar raporlama dövizi cinsinden bu alana girilir. Genel Muhasebe 44

45 Dipnotlar Mali tablolarda dipnotların kaydedilmesinde kullanılır. Şayet ana hesap planı doğrultusunda seçilen bir tablo söz konusu ise bu mali tablonun gerektirdiği dipnotlar sistem tarafından dipnotlar alanına yansıtılır. İkinci hesap planı çerçevesinde bir tablo tanımı yapılırken dipnotlar kullanıcı tarafından kaydedilir. Genel Muhasebe 45

46 Bilanço Tablosu Bilanço bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Bilanço Tablosu'na ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan Bilanço Tablosu listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Tablo, Bilanço Tablosu listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Bilançoyu bastırmak için Rapor seçeneği kullanılır. Ekle seçeneği ile rapor özellikleri kaydedilir. Bilanço için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa tablo için geçerli olacak tanım seçilir. Bilançoya aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak, Bilanço Tablosu Raporu'nda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır. Tablo, dört mali dönem bilgilerini içerecek şekilde alınabilir. Bilançoya eklenecek dipnotlara kullanıcı isterse kendi de çeşitli eklemelerde bulunabilir. Bilanço filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Hesaplama - Yerel - Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme - Tümü - Hareket Görenler Dipnot Basımı - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır Organizasyonel Değeri Tablonun alınacağı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alınacağı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alınacağı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alınacağı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Para Birimi Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesini sağlar. Bilançonun enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Genel Muhasebe 46

47 Birim Bölüm Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Tipi - Dönemsel - Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 47

48 Kar/Zarar Tablosu Kar/Zarar Tablosu bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle yaptığı giderleri tasnifli şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu kar veya zarar olarak özetleyen tablodur. Kar/Zarar Tablosu'na ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan Kar/Zarar Tablosu Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar, ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır. İlgili kar/zarar dönemine ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, Kar/Zarar Tablosu listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Kar/Zarar Tablosu'nu bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır. Kar/Zarar Tablosu için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa tablo için geçerli olacak tanım seçilir. Kar/Zarar Tablosu'na aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak, Kar/Zarar Tablosu Raporu'nda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır. Kar/Zarar Tablosuna eklenecek dipnotlara kullanıcı isterse kendi de çeşitli eklemelerde bulunabilir. Kar/Zarar Tablosu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Hesaplama - Yerel - Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme - Tümü - Hareket Görenler Dipnot Basımı Değeri Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Para Birimi Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan Genel Muhasebe 48

49 - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır İşyeri Numarası Bölüm Numarası Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Tipi -Dönemsel -Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesi sağlanır. Kar/Zarar tablosunun enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 49

50 Satışların Maliyeti Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu; bir işletmenin dönem içindeki malzeme hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme, ticari mal ve satılan hizmetlerin maliyetini gösteren tablodur. Satışların Maliyeti Tablosu'na ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan Satışların Maliyeti Tablosu listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar, ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır. İlgili satış dönemine ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, Satışların Maliyeti Tablosu listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Satışların Maliyeti Tablosu'nu bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır. Satışların Maliyeti Tablosu için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa tablo için geçerli olacak tanım seçilir. Satışların Maliyeti Tablosu'na aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak, Satışların Maliyeti Tablosu Raporu'nda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır. Satışların Maliyeti Tablosu'na eklenecek dipnotlara kullanıcı isterse kendi de çeşitli eklemelerde bulunabilir. Satışların Maliyeti Tablosu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Hesaplama - Yerel - Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme - Tümü - Hareket Görenler Dipnot Basımı Değeri Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Döviz Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan Genel Muhasebe 50

51 - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır İşyeri Numarası Bölüm Numarası Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Tipi -Dönemsel -Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesi sağlanır. Satışların maliyeti tablosunun enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 51

52 Fon Akım Tablosu Fon Akım Tablosu belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali kaynakları ve bunların kullanış yerlerini göstermek suretiyle işletmenin söz konusu dönemdeki mali işlemlerini özetleyen tablodur. Fon Akım Tablosu'na ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan Fon Akım Tablosu listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar, ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır. İlgili fon akım dönemine ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, Fon Akım Tablosu listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Fon Akım Tablosu'nu bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır. Fon Akım Tablosu için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa tablo için geçerli olacak tanım seçilir. Fon Akım Tablosu'na aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak, Fon Akım Tablosu Raporu'nda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır. Fon Akım Tablosu'na eklenecek dipnotlara kullanıcı isterse kendi de çeşitli eklemelerde bulunabilir. Fon Akım Tablosu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Hesaplama - Yerel - Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme - Tümü - Hareket Görenler Dipnot Basımı - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değeri Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Döviz Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesi sağlanır. Fon akım tablosunda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün Genel Muhasebe 52

53 Değerler Basımı - Evet - Hayır İşyeri Numarası Bölüm Numarası Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Tipi -Dönemsel -Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 53

54 Nakit Akış Tablosu Nakit Akış Tablosu bir hesap döneminde oluşan para akımı, para giriş ve çıkışlarını kaynakları ve kullanılış yerleri ile birlikte gösteren tablodur. Nakit Akış Tablosu'na ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan Nakit Akış Tablosu listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar, ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır. İlgili nakit akış dönemine ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, Nakit Akış Tablosu listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Nakit Akış Tablosu'nu bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır. Nakit Akış Tablosu için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa tablo için geçerli olacak tanım seçilir. Nakit Akış Tablosu'na aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak, Nakit Akış Tablosu Raporu'nda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır. Nakit Akış Tablosu'na eklenecek dipnotlara kullanıcı isterse kendi de çeşitli eklemelerde bulunabilir. Nakit Akış Tablosu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Hesaplama - Yerel - Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme - Tümü - Hareket Görenler Dipnot basımı Değeri Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Döviz Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan Genel Muhasebe 54

55 - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır İşyeri Numarası Bölüm Numarası Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesi sağlanır. Nakit akış tablosunda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Karşılaştırma Tipi - Dönemsel - Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 55

56 Kar Dağıtım Tablosu Kar Dağıtım Tablosu bir şirketin dönem karını, bu kardan ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarını açıkça gösteren ve şirketin hisse başına düşen kar ile temettü tutarını gösteren tablodur. Kar Dağıtım Akış Tablosu'na ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan Kar Dağıtım Tablosu listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar, ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır. İlgili kar dağıtım dönemine ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, Kar Dağıtım Tablosu listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Kar Dağıtım Tablosu'nu bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır. Kar Dağıtım Tablosu için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa tablo için geçerli olacak tanım seçilir. Kar Dağıtım Tablosu'na aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak, Kar Dağıtım Tablosu Raporu'nda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır. Kar Dağıtım Tablosu'na eklenecek dipnotlara kullanıcı isterse kendi de çeşitli eklemelerde bulunabilir. Kar Dağıtım Tablosu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Değeri Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Hesaplama - Yerel - Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Döviz Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali Genel Muhasebe 56

57 - Tümü - Hareket Görenler Dipnot Basımı - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır İşyeri Numarası Bölüm Numarası Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Tipi -Dönemsel -Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesi sağlanır. Kar dağıtım tablosunda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler yer alır. Maddesel seçilirse içinde bulunulan mali dönem bilgileri yer alır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 57

58 Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu Enflasyon döneminde, parasal varlık veya parasal borçların fiyat düzeyine bağlanmadığı ortamda, parasal borçlardan fazla parasal varlık bulunduran işletmeler satın alma gücü kaybına uğrar. Diğer taraftan parasal varlıklardan fazla parasal borcu olan işletmeler ise, satın alma gücü kazanır. Bu nedenle parasal varlık ve parasal borçlar farkından doğan kazanç ve kayıplar dönem karının belirlenmesinde dikkate alınır. (TMS 2, madde 20) Tablonun amacı, herhangi bir dönem içinde parasal varlıkları elde bulundurmaktan dolayı uğranan kayıplarla, borçlu olmaktan dolayı elde edilen kazançların hesaplanması ve net kazanç/kaybın saptanmasıdır. Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu'na ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar, ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır. İlgili döneme ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu'nu bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır. Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa tablo için geçerli olacak tanım seçilir. Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu'na aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak, Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu'nda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır. Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu'na eklenecek dipnotlara kullanıcı isterse kendi de çeşitli eklemelerde bulunabilir. Kar Dağıtım Tablosu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Değeri Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Hesaplama Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden Genel Muhasebe 58

59 - Yerel - Para birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme - Tümü - Hareket Görenler Dipnot Basımı - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır İşyeri Numarası Bölüm Numarası Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Tipi -Dönemsel -Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Döviz Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesini sağlar. Net Pozisyon Kar/Zarar tablosunda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 59

60 KDV Beyannamesi KDV beyannamesine ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan KDV Beyannamesi listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır. Vergi bildirimine esas olacak tutarlar matrah ve vergi gruplarındaki satırlardan kaydedilir. İlgili beyanname dönemine ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, KDV Beyannameleri listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Beyannameyi bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır. KDV Beyannamesi için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa beyanname için geçerli olacak tanım seçilir. KDV Beyannamesine aktarılan bilgiler şunlardır: Matrah alanlarına tablo tanımında her matrah için ayrı ayrı kaydedilen alan bilgileri aktarılır. Hesaplanan katma değer vergisi alanına ilgili alanlarındaki tutarlar dikkate alınarak hesaplanan toplam aktarılır. Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel, seçilen dönemde oluşan ilave edilecek ve indirilecek KDV alanları ile Satışlardan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV alanına j-guar da tablo tanımına belirtilen hesaplara ait bakiyeler tutar olarak aktarılır. Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Bu Dönemde İade Edilen KDV alanına j-guar da tablo tanımına belirtilen hesaba ait bakiye tutar olarak aktarılır. Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel alanına j-guar da mali tablo tanımında belirtilen hesaba ait bakiye tutar olarak aktarılır. Yüklenilen KDV ve kesilen vergiler alanlarına j-guar da mali tablo tanımında belirtilen hesaba ait toplamlar aktarılır. Kısmi İstisnalar ve İhracat istisnası, Deniz, Hava ve Demir Yolu Taşıma Araçlarına İlişkin İstisna ve raporda yer alan alanların ilgili kısımlarına j-guar da mali tablo tanımında belirtilen hesaplara ait bakiyeler tutar olarak aktarılır. Beyannameye eklenecek dipnotlar bölümündeki bilgiler kullanıcı tarafından doldurulur. KDV Beyannamesi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Değeri Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara Genel Muhasebe 60

61 bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Hesaplama - Yerel - Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme - Tümü - Hareket Görenler Dipnot Basımı - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır İşyeri Numarası Bölüm Numarası Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Döviz Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesi sağlanır. KDV Beyannamesi tablosunda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Karşılaştırma Tipi -Dönemsel -Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 61

62 Muhtasar Beyanname Muhtasar beyannamesine ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan Muhtasar Beyanname listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır. İlgili beyanname dönemine ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, Muhtasar Beyannameleri listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Beyannameyi bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır. Muhtasar Beyannamesi için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa beyanname için geçerli olacak tanım seçilir. Muhtasar Beyannamesine aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak, Muhtasar Beyannamesi Raporunda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır. Beyannameye eklenecek dipnotlar bölümündeki bilgiler kullanıcı tarafından doldurulur. Muhtasar Beyanname filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Değeri Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Hesaplama - Yerel - Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme - Tümü - Hareket Görenler Dipnot Basımı - Evet Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Döviz Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 62

63 - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır İşyeri Numarası Bölüm Numarası Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık Muhtasar Beyannamesi tablosunda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Karşılaştırma Tipi -Dönemsel -Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 63

64 KDV Beyannamesi (2) KDV Beyannamesi (2) ye ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan KDV Beyannamesi(2) listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır. İlgili beyanname dönemine ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, KDV Beyannameleri (2) listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Beyannameyi bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır. KDV Beyannamesi (2) için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa beyanname için geçerli olacak tanım seçilir. KDV Beyannamesi (2) ye aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak KDV Beyannamesi (2) Raporunda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır. Beyannameye eklenecek dipnotlar bölümündeki bilgiler kullanıcı tarafından doldurulur. KDV Beyannamesi (2) filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Değeri Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Hesaplama - Yerel - Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme - Tümü - Hareket Görenler Dipnot Basımı Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Döviz Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan Genel Muhasebe 64

65 - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır İşyeri Numarası Bölüm Numarası Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık Karşılaştırma Tipi -Dönemsel -Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesi sağlanır. KDV Beyannamesi (2) tablosunda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 65

66 Geçici Vergi Beyannamesi Geçici Vergi Beyannamesine ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan Geçici Vergi Beyannamesi listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır. İlgili beyanname dönemine ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, Geçici Vergi Beyannameleri listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir. Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Beyannameyi bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır. Geçici Vergi Beyannamesi için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa beyanname için geçerli olacak tanım seçilir. Geçici Vergi Beyannamesi aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak Geçici Vergi Beyannamesi Raporunda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır. Beyannameye eklenecek dipnotlar bölümündeki bilgiler kullanıcı tarafından doldurulur. Geçici Vergi Beyannamesi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Mali Dönem 1 Mali Dönem 2 Mali Dönem 3 Mali Dönem 4 Açılış Fişi Rapor Seviyesi Değeri Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Hesaplama - Yerel - Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Listeleme - Tümü - Hareket Görenler Dipnot Basımı Seviyelendirme 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar... n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Döviz Kuru parametresi göz önüne alınır. Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan Genel Muhasebe 66

67 - Evet - Hayır Düzeltilmiş Değerler Basımı - Evet - Hayır İşyeri Numarası Bölüm Numarası Analiz Boyutu Kodu - Grup - Aralık dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesi sağlanır. Geçici Vergi Beyannamesi tablosunda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Karşılaştırma Tipi -Dönemsel -Maddesel Muhasebe Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Türü Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. Genel Muhasebe 67

68 Muhasebe İşlem Tanımları j-guar ile muhasebe bölümünden banka, personel ve cari hesaplara ait işlemler de kaydedilir ve izlenir. Bu işlemler muhasebe fişlerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Tanımlı İşlem Ekle seçeneği ile kaydedilir ve İşlem Oluştur özelliği ile muhasebe fiş satırına aktarılır. Muhasebe işlem tanımlarında muhasebe fişleri ile kaydedilecek işlemlerde geçerli olacak özellikler ve öndeğerler kaydedilir. Muhasebe işlem tanımları ana, ikinci ve üçüncü hesap planı ve konsolide hesap planları için ayrı ayrı yapılır. Muhasebe İşlem Tanımları seçeneği Genel Muhasebe program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Muhasebe İşlem Tanımları listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle (Ana ve Konsolide Ana, İkinci ve Üçüncü Hesap Planı) Değiştir Ana ve Konsolide Ana, ikinci ve üçüncü hesap planı için geçerli olacak muhasebe işlemi tanımlamak için kullanılır. Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Sil Kopyala İncele Durumunu Değiştir Yenile Öndeğerlere Dön Bağlı Kayıtlar Hareketler Bilgiler Kayıt Bilgisi Muhasebe işlem tanımlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişi için bir kullanım kolaylığı sağlar. Muhasebe işlem bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Muhasebe işleminin kullanım durumunu değiştirmek için kullanılır. Muhasebe işlemi listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntüler. Muhasebe işlemine ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler. Muhasebe işlem tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Genel Muhasebe 68

69 Muhasebe İşlemi Tanım Bilgileri Muhasebe işlemine ait bilgiler, Muhasebe İşlem Tanımları listesinde yer alan "Ekle" seçeneği ile kaydedilir. Muhasebe İşlem Tanımı penceresinde yer alan sekmeler şunlardır: Genel Karşı İşlem KDV Diğer Muhasebe işlem tanımı penceresinde kaydedilen bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Kod* Açıklama Yetki Kodu İşlem Türü Muhasebe işlemi tanım kodudur. 10 karakter uzunluğunda anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Tüm bilgi girilmesi gereken alanlarda olduğu gibi bu alan da * sembolü ile belirtilmiştir. Muhasebe işlem tanımının adı ya da açıklamasıdır. Açıklama bilgisi de önemli bir alan olmasına karşın tanımlanan işlem kartlarının açıklaması olmak zorunda değildir. Ancak işlem tanımları açıklamalarına göre de sıralı olarak tutulmaktadır. Muhasebe işlem tanımı yetki kodudur. Yetki kodları detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kullanıcının hangi muhasebe işlemlerini kullanacağı yetki kodu alanı ile belirtilir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre tanıma yalnızca yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Muhasebe tanımı işlem türü öndeğeridir. Tanımın hangi işlemlerde kullanılacağı belirtir. Genel, Satınalma, Satış, Ödeme, Tahsilat, İndirimli Ödeme ve Tahsilat, Satınalma ve Satış İade seçeneklerini içerir. Tanımın kullanılacağı tür seçilir. Genel Muhasebe 69

70 Karşı Hesap Muhasebe işlemi genel bilgileri Hesap Türü ve Değeri/Öndeğe ri Hesap Kodu Değeri ve Öndeğeri İşlem Açıklaması Seçenekler İşlem Tarihi Muhasebe işlemi için geçerli olacak karşı hesap öndeğerini belirtir. Bu alan; Tek Karşı Hesap Karşı Hesap Listesi seçeneklerini içerir. Tek karşı hesap seçilirse, muhasebe fişinde işleme ait karşı hesap tek bir hesap olacaktır. Karşı hesap listesi seçilirse, işleme ait birden fazla karşı hesap girilebilir. Tanım penceresinde genel bilgiler seçeneği ile işlem hesabı, işlem açıklaması ve işlem tarihi için geçerli olacak özellikler ve öndeğerleri kaydedilir. İşlem hesabı türünün kullanım şekli ve öndeğeri bu alanlarda belirtilir. Tür alanı Sabit ve Seçilebilir seçeneklerini içerir. Sabit seçilirse, muhasebe fişlerinde satıra, muhasebe işlem tanımında belirtilen tür gelir ve değiştirilemez. Seçilebilir seçilirse işlem türü muhasebe fiş satırında belirlenir. Tür öndeğeri Değer/Öndeğer alanında seçilir. J-Guar uygulamasında muhasebe fişleri ile aynı zamanda banka, cari hesap, personel işlemleri de işlem türü belirtilerek kaydedilmektedir. Bu alan; Muhasebe Hesabı Banka Hesabı Cari Hesap Personel Seçeneklerini içerir. İşlem tanımı için geçerli olacak hesap türü seçilir. İşlem hesabı kodunun kullanım şekli ve öndeğeri bu alanlarda belirtilir. Kod alanı Sabit ve Güncellenebilir seçeneklerini içerir. Sabit seçilirse muhasebe fişine otomatik olarak gelecek hesap Değeri/Öndeğeri alanında belirtilir. İşlem türü alanında yapılan seçime göre hesap planı, cari hesap, banka hesapları ve personel tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir. İşlem açıklaması olarak fiş satırına gelmesi istenen bilgi ve öndeğeri bu bölümde seçenekler ve değer/öndeğer alanlarında belirlenir. Bu alan; Güncellenebilir Sabit Zorunlu İşlem Tanımı İle Aynı Seçeneklerini içerir. Güncellenebilir seçilirse, Değer/Öndeğer alanında girilen açıklama fişe aktarılır, gerekirse değiştirilir. Sabit seçilirse, Değer/Öndeğer alanında girilen açıklama fişe aktarılır, değiştirilemez. Zorunlu seçilirse, muhasebe fişlerinde İşlem girişi seçeneği ile işlem oluşturulurken açıklama girilmeden işlem oluşturma işlemi yapılamaz. İşlem tanımı ile aynı seçilirse, işlem tanım penceresinde açıklama alnında girilen bilgi fişe aktarılır. Bu bölümde yer alan seçenekler kullanılarak işlem tanımı için geçerli olacak tarih belirlenir. İşlem tarihi başlığı altında yer alan Seçenekler alanı; Güncellenebilir Gizli Muhasebe İşlemi İle Aynı Genel Muhasebe 70

71 İşlem Tutarı Tutar Dağıtım Seçenekler Seçeneklerini içerir. Güncellenebilir seçilirse, muhasebe fişlerinde işlem girişi sırasında tarih güncellenir. Gizli seçilirse, muhasebe fişinde işlem uygula yapıldığında tarih bilgisi gözükmez. Muhasebe işlemi ile aynı seçilirse muhasebe fişinin tarihi işlem tarihi alanına aktarılır. Bu başlık altındaki alanlardan muhasebe işlem tanımı ile kaydedilen işlemler için geçerli olacak tutar öndeğerleri kaydedilir. Seçenekler: İşlem tutarının fişin borç ya da alacak kolonuna yansıyış öndeğeridir. Bu alan; Borç Alacak Borç+Alacak Seçeneklerini içerir. İşlem türü Satınalma, Tahsilat, İndirimli Tahsilat seçeneklerinden biri olarak seçildiyse bu alan Alacak; işlem türü Satış, Ödeme, İndirimli Ödeme seçeneklerinden biri olarak seçildiyse bu alan Borç olarak kendini günceller. Şayet işlem türü olarak Genel seçildiyse seçeneklerden Borç un işaretlenmesi işlem tutarının fişin borç kolonuna, Alacak seçeneğinin işaretlenmesi işlem tutarının fişin alacak kolonuna yazdırılmasını sağlar. Borç-Alacak seçildiğinde ise işlem tutarı borç kolonuna aktarılır fakat kullanıcı alacak kolonunda değişiklik yapabilir. Tutar: İşlem için geçerli olacak tutar yansıma ve oluşma şeklinin belirlendiği alandır. Tutar alanı; Güncellenebilir Sabit Olmak üzere iki seçeneklidir. Güncellenebilir seçilirse Öndeğer/Değer alanında girilen tutar muhasebe işlemine aktarılır, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Sabit seçilirse tanımda girilen değer, işlem girişi sırasında değiştirilemez. (+) (-): Muhasebe işlemine aktarılacak değerin (+) ya da (-) işaretli olarak girilebilmesini sağlar. (+) (-) (+) (-) Seçeneklerini içerir. (+) (-) seçiminde muhasebe işlemine aktarılacak değer için + ya da girilir. (+) seçiminde sadece + değer girilir. (-) seçiminde sadece değer girilir. Değer/Öndeğer: İşlem için geçerli olacak tutarı belirtir. Burada belirtilen tutar muhasebe fişlerinde işlem girişi sırasında tutar alanına tanımda belirlenen koşullarda aktarılır. Bu başlık altındaki alanlardan işlem tutarının proje ve analiz boyutlarına dağıtımı belirlenir. Tutar dağıtımının ne şekilde yapılacağı bu alanda yapılacak seçimle belirlenir. Yok seçiminin yapılması durumunda, tutar dağıtımı yapılmaz. Genel Muhasebe 71

72 İşlem Eşleştirme Analiz Boyutu seçilirse tutar dağıtımı analiz boyutlarına yapılır. Dağıtımın yapılacağı analiz boyutu Değer/Öndeğer alanında belirlenir. Proje seçilirse tutar dağıtımı projelere yapılır. Dağıtımın yapılacağı proje Değer/Öndeğer alanında belirlenir. Dağıtım şablonu seçilirse, tutar dağıtımı dağıtım şablonu seçilerek yapılır. Tutar dağıtımında kullanılacak şablon öndeğer/değer alanında seçilir. İşlem hesap türü olarak (CH) Cari Hesabın seçildiği durumlarda aktif duruma geçer. Güncellenebilir Gizli seçeneklerini içerir. Güncellenebilir seçeneği ile bu işlemle birlikte Ödeme/Tahsilat Seçimi ekranına ulaşılır ve işlem ilgili ödeme/tahsilat işlemi ile ilişkilendirilir. Gizli seçildiğinde İşlem Oluştur ekranında Eşleşen İşlem diye bir alan yaratılmaz ve bu alan üzerinden ilgili Ödeme/Tahsilat işlemlerine bağlantı kurulamaz. Genel Muhasebe 72

73 Muhasebe İşlem Tanımı Karşı İşlem Bilgileri Muhasebe işlem tanımı için geçerli olacak karşı işlem bilgileri, tanım penceresinde yer alan Karşı İşlem seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Karşı İşlem Hesap Türü ve Değer/Öndeğeri Hesap kodu değer/ön değeri Açıklama Tanımlanan muhasebe işlemi için oluşması istenen karşı işlem öndeğeri ve kullanım şekli tür ve değer/öndeğer alanlarında belirtilir. Tür alanında kullanım şekli değer/öndeğer alanında karşı işlem türü seçilir. Karşı işlem türü değer/öndeğerleri; Muhasebe hesabı Cari hesap Banka hesabı Personel seçeneklerini içerir. Karşı işlem türü seçilir. Seçilen türün muhasebe fişinde işlem girişi sırasında değiştirilip değiştirilemeyeceği tür alanında belirlenir. Tür alanı; Seçilebilir Sabit olmak üzere iki seçeneklidir. Sabit seçilirse değer/öndeğer alanında seçilen tür muhasebe fişleri ile işlem oluştururken değiştirilemez. Seçilebilir seçilirse, işlem türü fiş girişi sırasında değiştirilebilir. Tür alanında yapılan seçime göre karşı işlem hesap kodunun seçildiği ve kullanım şeklinin belirlendiği alanlardır. Değer/Öndeğer alanından ilgili hesap tanımları listelenir ve seçim yapılır. Seçilen hesabın işlemlerde ne şekilde kullanılacağı tür seçenekleri ile belirlenir. Güncellenebilir seçiminde, ilgili hesap işlem girişi sırasında değiştirilebilir. Sabit seçiminde ise tanımda belirtilen hesap değiştirilemez. İşlem karşı hesabı açıklamasıdır. Güncellenebilir, Görüntülenecek Genel Muhasebe 73

74 Tutar Dağıtım Seçenekler ve Gizli olmak üzere üç seçeneklidir. Görüntülenecek seçildiğinde, muhasebe fişi işlem uygula ekranında muhasebe işlem karşı hesabı açıklaması görüntülenir ama kullanıcının bu alana müdahale etmesi mümkün değildir. Güncellenebilir seçildiğinde, muhasebe fişi işlem uygula ekranında muhasebe işlem karşı hesabı açıklaması görüntülenir ve kullanıcı bu alana sonradan müdahale ederek alanı değiştirebilir. Gizli seçildiğinde, muhasebe fişi işlem uygula ekranında muhasebe işlem karşı hesabı açıklaması görüntülenmez. Karşı işlem için tutar dağıtımının ne şekilde yapılacağı bu başlık altındaki alanlarda belirlenir. Tutar dağıtım seçenekleridir. Yok, Analiz Boyutu, Proje ve Dağıtım Şablonu olmak üzere dört seçeneklidir. Karşı hesaba ait tutarın herhangi bir dağıtım şablonu, analiz boyutu ya da proje bazında dağıtılıp dağıtılmayacağı bu alandan yapılan seçimlere göre belirlenir. Herhangi bir dağıtım söz konusu değilse Yok seçilmelidir. Analiz Boyutu seçildiğinde, işlem uygulanırken Değer/Öndeğer alanında seçilmiş analiz boyutuna göre hesap tutarı dağıtılır. Proje seçildiğinde, işlem uygulanırken Değer/Öndeğer alanında seçilmiş projeye göre hesap tutarı dağıtılır. Dağıtım Şablonu seçildiğinde, işlem uygulanırken Değer/Öndeğer alanında seçilmiş dağıtım şablonuna göre hesap tutarı dağıtılır. Kod Girişi Değer/Öndeğer Güncellenebilir, Zorunlu ve Gizli olmak üzere üç seçeneklidir. Güncellenebilir seçildiğinde, daha önceden Değer/Öndeğer alanına bir giriş yapıldıysa bu değer İşlem Oluştur penceresinde muhasebe fişi karşı hesabı bölümündeki analiz boyutu kodu/proje kodu/dağıtım şablonu kodu alanına yansır ve kullanıcı bu kodu sonradan değiştirebilir. Zorunlu seçildiğinde, Değer/Öndeğer alanına bir giriş yapmak zorunlu hale gelir. Bu durumda muhasebe fişi işlemi ekranında seçilen kod yansıtılır ve kullanıcı bu alana müdahale edemez. Gizli seçildiğinde ise seçenekler kısmında Yok dışındaki herhangi bir seçim aktif edilmiş olsa bile işlem uygula penceresinde bu seçim gözükmeyecektir. Karşı işlem tutarının hangi analiz boyutu, dağıtım şablonu veya projeye dağıtılacağı buradan belirlenir. Seçenekler kısmında belirtilen seçime göre o seçime ait olan sistemdeki mevcut kayıtlar listelenir. Genel Muhasebe 74

75 Muhasebe İşlem Tanımı KDV Bilgileri Muhasebe işlemi için geçerli olacak öndeğer KDV bilgileri, tanım penceresinde KDV seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Seçenekler KDV Grubu Değer/Öndeğer Tutarlar Genel Tutar KDV Tutarı KDV Yok, Güncellenebilir ve Sabit olmak üzere üç seçeneklidir. KDV Yok seçildiğinde, muhasebe fişi işlem girişinde KDV ile ilgili alanlar listelenmez. Sabit seçildiği takdirde muhasebe fişinin KDV ile ilgili alanlarına, işlem tanımlanırken girilen KDV bilgileri aktarılır. Sabit seçildiğinde, Değer/Öndeğer alanına ilgili KDV grubunun muhasebe bağlantı kodları yansıtılır ve kullanıcı bu alana sonradan fiş üzerinde müdahale edemez. Güncellenebilir seçildiğinde, KDV bilgileri değiştirilebilir. Muhasebe işlem tanımı için geçerli olacak KDV grubunu belirtir. Bu alanda KDV türleri olan Satınalma/Satış/Satınalma İade/Satış İade/Dış Alım/Dış Satış listelenir ve ilgili tanım seçilir. İlgili KDV grup tipine göre KDV muhasebe bağlantı kodudur. Muhasebe bağlantı kodları listelenir ve istenen özellikteki bağlantı kodu seçilir. Bu bölümdeki alanlardan KDV tutarlarının işleme ne şekilde yansıyacağı belirlenir. İşlem Oluştur penceresindeki tutara KDV'nin eklenip, eklenmeyeceği buradan belirlenir. Tutarlar alanı KDV Dahil ve KDV Hariç olmak üzere iki seçeneklidir. KDV Dahil seçildiğinde, genel tutara sistem tarafından hesaplanan KDV eklenir. KDV Hariç seçildiğinde, genel tutara KDV dahil edilmez. Güncellenebilir ve Görüntülenir olmak üzere iki seçeneklidir. Güncellenebilir seçildiğine İşlem Oluştur penceresine KDV tutarı yansıtılır ve kullanıcı bu alana müdahale edip, alanı değiştirebilir. Görüntülenir seçildiğinde ise KDV tutarı alana yansıtılır ama kullanıcı bu alana müdahale edemez. Genel Muhasebe 75

76 İşlem tanımın ait diğer bilgiler Muhasebe işlem tanım penceresinde Diğer seçeneği ile Raporlama ve işlem para birimi Vade farkı hesaplarında geçerli olacak öndeğerler İndirimler için geçerli olacak bilgiler ilgili başlıklar altındaki alanlardan kaydedilir. Tutarlar Kodlar Belge Numarası Muhasebe işlem tanımı ile kaydedilecek işlem tutarları için raporlama ve işlem para birimi öndeğerleri bu başlık altındaki alanlardan kaydedilir. Her iki tutar alanı; Güncellenebilir Zorunlu Gizli Seçeneklerini içerir. Güncellenebilir seçilmesi durumunda muhasebe fişlerinde işlem oluştur aşamasında raporlama ve işlem para birimi üzerinden hesaplanan tutarlar kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Zorunlu seçilirse, muhasebe fişlerinde raporlama ve işlem para birimi bilgileri girilmeden işlem oluşturulmaz. Gizli seçilirse muhasebe fişlerinde işlem oluşturma aşamasında raporlama ve işlem para birimi bilgileri gözükmez. Bu başlık altındaki alanlardan işleme ait diğer bilgiler için geçerli öndeğerler kaydedilir. İşleme ait belge numarasının muhasebe işleminde ne şekilde yer alacağını belirtir. Belge numarası alanı; Güncellenebilir Zorunlu Genel Muhasebe 76

77 Referans Numarası Özel Kodu İndirim Hesabı Seçenekle r Değer/Ön değer Vade Seçenekle r Gizli Seçeneklerini içerir. Güncellenebilir seçilirse, muhasebe fişinde işlem girişi sırasında belge numarası girilebilir. Zorunlu seçilirse, muhasebe fişinde işlem oluşturmak için belge numarası girilmeden işlem oluşturulmaz. Gizli seçilirse, belge numarası işlem oluşturma penceresinde yer almaz. İşleme ait referans numarasının muhasebe işleminde ne şekilde kullanılacağını belirtir. Referans numarası alanı; Güncellenebilir Zorunlu Gizli Belge Numarası İle Aynı Seçeneklerini içerir. Güncellenebilir seçilirse, muhasebe fişinde işlem oluşturma aşamasında Referans No alanına bilgi girilebilir. Zorunlu seçilirse, muhasebe fişinde işlem oluşturma aşamasında Referans No alanına bilgi girilmeden fiş kaydedilemez. Gizli seçilirse, muhasebe fişinde işlem oluşturma aşamasında Referans No alanı görünmez. Belge Numarası ile Aynı seçilirse, muhasebe fişinde işlem oluşturma aşamasında Referans No alanına Belge No alanına girilen bilgi yansıtılır. İşlem muhasebeye aktarıldığında, muhasebe fişi üzerinde yer alan Özel kod alanının zorunlu hale getirilmesi bu alanda yapılan seçimle belirlenir. Güncellenebilir Zorunlu Gizli Seçeneklerini içerir. Güncellenebilir seçilirse, muhasebe fişinde işlem oluşturma aşamasında Özel Kod alanına bilgi girilebilir. Zorunlu seçilirse, muhasebe fişinde işlem oluşturma aşamasında Özel Kod alanına bilgi girilmeden fiş kaydedilemez. Gizli seçilirse, muhasebe fişinde işlem oluşturma aşamasında Özel Kod alanı görünmez. İşlem tanımı kullanılarak muhasebe fişleri ile kaydedilecek işlemlerde indirimlerin ne şekilde ve hangi hesap altında izleneceği bu başlık altında kaydedilir. İndirim hesabının kullanım şekli öndeğeri bu alanda belirlenir. İndirim Yok seçilirse, muhasebe fişlerinde işlem girişi sırasında indirim bilgileri yer alaz. Güncellenebilir seçilirse, değer/öndeğer alanında seçilen muhasebe hesabı muhasebe fişine aktarılır ve gerekirse değiştirilebilir. Sabit seçilirse, değer/öndeğer alanında seçilen muhasebe hesabı muhasebe fişine aktarılır ve değiştirilemez. İndirimlerin izleneceği muhasebe hesap kodunu belirtir. İşlem tanımı kullanılarak muhasebe fişleri ile kaydedilecek işlemlerde ödemelerde geçerli olacak öndeğerler kaydedilir. Muhasebe fişi ile kaydedilecek işlemlerde vade tarihi öndeğeri bu alanda belirlenir. Seçenekler alanı; İşlem Tarihi ile Aynı Genel Muhasebe 77

78 Gün Düzeltme Ödemede İndirim Güncellenebilir Görüntülenir Gizli Seçeneklerini içerir. Güncellenebilir seçilirse, muhasebe fişlerinde işlem oluşturma aşamasında tarih alanına fiş tarihi aktarılır ancak kullanıcı gerekirse değiştirebilir. İşlem Tarihi ile Aynı seçilirse, muhasebe fişlerinde işlem oluşturma aşamasında vade tarihi alanına muhasebe fiş tarihi aktarılır. Görüntülenir seçilirse, muhasebe fişlerinde işlem oluşturma aşamasında vade tarihi alanına muhasebe fişinin tarihi aktarılır ve değiştirilemez. Gizli seçilirse, muhasebe fişlerinde işlem oluşturma aşamasında vade tarihi yer almaz. Vade tarihi gün sayısıdır. Ödemeler için geçerli olacak vade tarihinin kurumun çalışma günleri dışında bir güne denk gelmesi durumunda, vade tarihinin hangi güne kaydırılacağı bu seçenek ile belirlenir. Düzeltme alanı; Yok En Yakın İşgününe Haftanın Gününe Ödeme Planı Belirler seçeneklerini içerir. Yok seçilirse, hesaplanan vade tarihinde bir değişiklik yapılmaz. En Yakın İşgününe seçilirse, işgünü dışında bir gün olarak hesaplanan vade tarihi kendisine en yakın işgününe kaydırılır. Haftanın Gününe seçilirse, hesaplanan vade tarihi o haftaya ait seçilmiş güne kaydırılır. Ödeme Planı Belirler seçilirse ödeme planına göre belirlenmiş olan vade tarihi buraya aktarılır. Muhasebe fişleri ile işlem girişi sırasında ödemede indirim bilgilerinin ne şekilde girileceği bu alanda belirlenir. Gizli seçilirse muhasebe fişi işlem oluşturma aşamasında indirim oranı yer almaz. Zorunlu seçilirse, muhasebe fişinde işlem oluşturma aşamasında indirim oranı girilmeden işlem oluşturulmaz. Güncellenebilir seçilirse, muhasebe fişinde işlem oluşturma aşamasında indirim oranı kullanıcı tarafından girilir. Genel Muhasebe 78

79 Hesap Dağıtım Şablonları Hesap dağıtım şablonları, hesaba ait hareketlerin analiz boyutları ve projelere dağılım bilgilerinin yer aldığı tanımlardır. Hesap dağıtım şablonları Genel Muhasebe program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Hesap Dağıtım Şablonları seçeneği ile ya da, Hesap Planı listelerinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Dağıtım Şablonları seçeneği ile de kaydedilir. Yeni şablon tanımlamak ve var olan şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Ana, ikinci ve üçüncü hesap planı için geçerli olacak hesap dağıtım şablonu tanımlamak için kullanılır. Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Sil Kopyala İncele Durumunu Değiştir Yenile Öndeğerlere Dön Bilgiler Kayıt Bilgisi Şablon tanımını silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişi için bir kullanım kolaylığı sağlar. Şablon bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Hesap dağıtım şablonu kullanım durumunu değiştirmek için kullanılır. Hesap dağıtım şablonları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntüler. Şablon tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Genel Muhasebe 79

80 Şablon Bilgileri Hesap hareketinin analiz boyutu ve projelere ne şekilde dağıtılacağı Dağıtım şablonu ile kaydedilir. Ana, ikinci ya da üçüncü hesap planı için geçerli olacak dağıtım şablonu, Hesap Dağıtım Şablonları Listesi nde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Şablon tanım bilgileri şunlardır: Hesap Kodu Hesap dağıtım şablonunun kullanılacağı muhasebe hesabının kodudur. (...) simgesi tıklanarak ana, ikinci ya da üçüncü hesap planı listesinden ilgili hesap seçilir. Hesap Açıklaması Dağıtım şablonunun geçerli olacağı muhasebe hesabının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Hesap kodu alanında belirtilen hesabın açıklaması otomatik olarak alana aktarılır. Ancak bu alandan da hesap planlarına ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Kod Açıklama Organizasyonel Birim Bölüm Özel Kod Yetki kodu Hesap dağıtım şablonu kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Hesap dağıtım şablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Dağıtım şablonun kullanılacağı organizasyonel birimi belirtir. (...) simgesi tıklanarak organizasyonel birimler listelenir ve şablonun geçerli olacağı organizasyonel birim seçilir. Dağıtım şablonun kullanılacağı bölümü belirtir. (...) simgesi tıklanarak bölüm tanımları listelenir ve şablonun geçerli olacağı bölüm seçilir. Şablon tanımlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, proje kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca Genel Muhasebe 80

81 Başlangıç ve bitiş tarihi burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Hesap dağıtım şablonunun hangi tarihler arasındaki muhasebe hareketleri için kullanılacağını belirtir. Öncelik Şablonun kullanım önceliğidir. Dağıtım şablonu tanım penceresinde yer alan satırda ise muhasebe hesabına ait işlemin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım bilgileri kaydedilir. Analiz Boyutu Kodu ve Açıklaması Proje Kodu ve Açıklaması Dağıtım Oranı Muhasebe hesabına ait işlemin ilişkili olduğu analiz boyutunun kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı analiz boyutları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Muhasebe hesabına ait işlemin ilişkili olduğu projenin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Hesaba ait işlemin analiz boyut ve projeye etki katsayısıdır. Fişlerde Hesap Dağıtım Şablonu Uygulama Hesap dağıtım şablonuna ait bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tanımlanan şablon muhasebe fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Dağıtım Şablonu Uygula seçeneği ile kullanılır. Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin ilgili olduğu analiz boyutu ve projeler dağıtım şablonu uygulanarak kaydedilir. Bunun için fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Dağıtım Şablonu Uygula seçeneği kullanılır. Hesap Dağıtım şablonu uygula seçildiğinde hesaba ait önceden tanımlanmış şablonlar listelenir. Bir dağıtım şablonunun uygulanabilmesi için tarih, organizasyonel birim ve bölüm kontrolü yapılır. Seçilen şablon uygulanarak dağıtım detayları oluşturulur. Eğer önceden oluşturulmuş dağıtım detayları var ise şablonun uygulanması ile eski hareketler silinir, şablona uygun yeni detay satırlar oluşturulur. Kaynak fişten gelen satıra ait analiz boyutu olsa da dağıtım şablonu uygulanabilir; analiz boyutu satırları silinmeden muhasebe fişinde kalır, dağıtım şablonundan gelen satırlar yeni satır olarak üzerine eklenir. Genel Muhasebe 81

82 Yansıtma Şablonları Yansıtma işlemleri yıl ya da dönem sonu itibarıyla belirli hesapların son borç ya da alacak tutarlarının izlenecekleri yeni hesaplara aktarılması işlemidir. Yansıtma işlemi bilançonun 7A / 7B gider hesaplarının dönem sonunda yansıtma hesaplarına aktarılmasıdır. Yansıtma hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarımı ve en son dönem sonunda bilanço ( aylık veya 3 aylık ) oluşturulmadan önce 690 hesaba aktarılmasını içerir. Yansıtma işleminin ne şekilde yapılacağı Yansıtma şablonu tanımları ile belirlenir. Yansıtma Şablonları, Genel Muhasebe bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni şablon tanımlamak ve kayıtlı şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için Yansıtma Şablonları listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Yenile Öndeğerlere Dön Bağlı Kayıtlar Yansıtma Fişleri Bilgiler Kayıt Bilgisi Yeni yansıtma şablonu tanımlamak için kullanılır. Yansıtma şablonu bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Yansıtma şablonlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Şablon bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik Şablon bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır. Yansıtma şablonunun kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı seçeneklerini içerir. Kullanım Dışı durumundaki şablonlar yansıtma işlemlerinde kullanılmaz. Yansıtma şablonları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Yansıtma şablonuna göre oluşturulan muhasebe fişlerini incelemek için kullanılır. Bkz. Yansıtma Yansıtma şablonunun ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ne zaman yapıldığını görüntüler. Genel Muhasebe 82

83 Yansıtma Şablon Bilgileri Yansıtma şablon tanımında yansıtma işleminde kullanılacak muhasebe hesapları ve karşı hesaplar ile şablonun hangi kapatma işleminde kullanılacağı belirlenir. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Şablon Kodu Şablon Açıklaması Gider Hesap Kodu Gider Hesap Adı Özel Kodu Yetki Kodu Yansıtma 1 (Gider hesaplarını yansıt) Yansıtma 2 (Gider yansıtma hesaplarını kapat) Şablon Satırları Gider Başlangıç Hesap Kodu ve Adı Yansıtma şablon kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Şablon adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Yansıtma işlemi gider hesap numarasıdır.... simgesi tıklanarak hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Gider hesap açıklamasıdır. Gider hesap numarası girildiğinde açıklaması alana otomatik olarak gelir. Bu alandan da hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Yansıtma şablonu özel kodudur. Şablonları kuruma özel kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılır. Yansıtma şablonu yetki kodudur. Şablona burada verilen yetki koduna sahip kullanıcıların erişmesi için kullanılır. Tanımlanan şablonun gider hesaplarının yansıtılması için kullanılacak olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Tanımlanan şablonun gider yansıtma hesaplarını kapatma işleminde kullanılacak olması durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Aynı şablon her iki amaç için de kullanılabilir. Bu durumda her iki seçenek de işaretlenmelidir. Şablon satırlarında yansıtma işleminde kullanılacak gider hesapları, gider yansıtma hesapları ve gelir yansıtma hesapları kaydedilir. Hesap bakiyeleri yansıtılacak muhasebe hesabı kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da hesap kartları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Yansıtma işlemi tek bir hesap için yapılabileceği gibi belirli aralıkta kalan hesapları içerecek Genel Muhasebe 83

84 Gider Bitiş Hesap Kodu ve Adı Oran Gider Yansıtma Hesap Kodu Gider Yansıtma Hesap Adı Oran Gelir Yansıtma Hesap Kodu Gelir Yansıtma Hesap Adı Oran şekilde de yapılır. Yansıtma işlemi yapılacak hesaplar başlangıç ve bitiş kod aralığı verilerek belirlenir. Gider hesabının yansıtılma oranını belirtir. Gider hesap bakiyelerinin yansıtılacağı muhasebe hesap kodudur. Gider hesap bakiyelerinin yansıtılacağı muhasebe hesap adıdır. Gelir hesabının yansıtılma oranını belirtir. Yansıtma işleminde kullanılacak gelir hesabı kodudur. Yansıtma işleminde kullanılacak gelir hesap adıdır. Gider ve Gider Yansıtma hesapları her satırda bir tane olmak zorundadır. Ama Gelir hesabı bir veya birden fazla olabilir. Gelir hesaplarının oranlarının toplamı %100 olmalıdır. Gelir hesabının birden fazla olması durumunda oran alanındaki... simgesi tıklanır. Açılan Yansıtma satır detayı penceresinden gelir hesabına yansıtılacak gider hesabı kodları ve yansıma oranları kaydedilir. Yansıtma işlemlerinde kullanılacak şablon tanımı Kaydet düğmesi tıklayarak kaydedildiğinde, Şablonları listesinde kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Yansıtma Genel Muhasebe 84

85 Yansıtma Şablonu Analiz Boyutları Yansıtma işlemleri sonucu oluşan Muhasebe Hareketleri kayıtlarında Analiz Detayları da oluşturulabilmektedir. Analiz detaylarında oluşacak dağıtım satırlarının dağıtım oranları tanımlanır. Yansıtma işlemi sırasında oluşan Muhasebe Hareketi kaydının Analiz Detayı satırları, ilgili şablonun Analiz Detayları bilgisine göre oluşturulur. Bu tanımlamalar için yansıtma şablonu formu içerisinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan seçenekler kullanılır: Gider Hesabı Analiz Boyutu Detayı Gider Hesapları Analiz Boyutu Detayı Gider Yansıtma Hesabı Analiz Boyutu Detayı Gelir Yansıtma Hesabı Analiz Boyutu Detayı Gider Hesabı Analiz Boyutu Detayı seçeneği, şablondaki satırlardan bağımsız olarak tanımlanır. Bu nedenle ayrı bir grupta gösterilir. Şablonda bir satır seçili olmadan Gider Hesapları Analiz Boyutu Detayı, Gider Yansıtma Hesabı Analiz Boyutu Detayı, Gelir Yansıtma Hesabı Analiz Boyutu Detayı seçenekleri aktif değildir. Ancak Gider Hesabı Analiz Boyutu Detayı her durumda seçilebilir özelliktedir. Yansıtma Satırı Analiz Boyutu Detayları form alanları aşağıdaki gibidir: Analiz Boyutu Kodu Açıklama Yansıtma işlemi sonucu oluşacak muhasebe fişi için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana Genel Muhasebe 85

86 Proje Kodu Proje Aktivite Kodu Dağıtım Oranı gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılabilir. Yansıtma işlemi sonucu oluşacak muhasebe fişinin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Yansıtma şablonu uygulanan işlemlerin projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Muhasebe fişi ile kaydedilecek işlemlerin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır. Genel Muhasebe 86

87 E-Beyannameler Beyannamelerin BDP (beyanname düzenleme programına) uygun olarak hazırlanıp XML dosyası nın oluşturulduğu bölümdür. Genel Muhasebe program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. E-Beyanname listesinde F9-Sağ Fare menüsünde bulunan Beyanname Oluştur seçeneği ile beyannameler tanımlanırken girilen hesap, hesap aralığı ve formül değerlerine göre işlem XML dosyası haline getirilir. Oluşturulan XML dosyalarına E-beyannameler Listesinde Bağlı Kayıtlar da yer alan Beyannameler seçeneği ile ulaşılır. Dosyaya Kaydet seçeneği ile işlem dışarıya alınarak kaydedilir. E-Beyanname listesinde Ekle seçeneği ile seçilen beyanname türü için yeni kayıt eklenir. Genel Muhasebe 87

88 Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 Katma Değer Vergisi 1 beyannamesi, beyanname düzenleme programına uygun olarak hazırlanıp XML olarak dışarıya alınır. KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran 8 bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi, ay ve yıl bilgileri girilmektedir. Mükellefe alanında ise vergi sorumlusuna ait bilgiler girilir. No Organizasyonel Birim Vergi Dairesi Dönem Tipi Ay/Yıl Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır Beyannameye ait numara bilgisidir. Bilgi girişi zorunlu bir alandır. Birim Tanımları listesine ulaşılarak beyannamenin ait olduğu organizasyonel birim seçimi yapılır. ( ) simgesi ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir. Beyannamenin tabi olduğu vergilendirme dönemi belirtilir. Aylık ya da üç aylık olarak hazırlanmaktadır. Dönem tipine göre ay-başlangıç ayı belirtilerek beyanname yılı bilgisi girilmektedir. Dönem tipi 3 aylık seçilmiş ise bu alanda seçilen aydan itibaren 3 aylık dönem beyanname dönemi olacaktır. Vergi dönemi içerisinde mükellefe ait beyan edilecek bir vergi doğmamışsa bu alan işaretlenir. Genel Muhasebe 88

89 Matrah Matrah bölümü tevkifat uygulanmayan işlemler, kısmi tevkifat uygulanan işlemler, diğer işlemler ve ilave edilecek KDV bölümlerinden oluşmaktadır. Mükellefin beyannamesindeki farklı matrah tutarlarının, farklı oran ve kesintilere tâbi tutularak vergi tutarının belirlendiği ekrandır. Tevkifat Uygulanmayacak İşlemler; Bu bölümde verginin konusuna girmeyen ve vergiden istisna olan işlemlere yer verilmez, sadece üzerinden vergi hesaplanan ve alıcının tevkifat uygulamadığı işlemler KDV hariç bedeller itibariyle beyan edilir. Tecil - terkin uygulamasına tabi ihraç kaydıyla teslimler de bu tabloda beyan edilir. Vergisi önceki safhada beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemler (sigara, gazete, spor loto vb.) bu tabloda yer almaz. Kıymetli maden (altın, gümüş vb.) veya taş ihtiva eden veya bunlardan mamul eşya için özel matrah şekli tespit edilmişse bu tabloda işlem bedelinin tamamı değil vergiye tabi kısmı beyan edilecektir. Matrah alanına istenilen tutar girilir, KDV Oranı alanına tıklandığında açılan listeden oran seçilir KDV oranları mevcuttur. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler; Bu bölümde, fason tekstil ve konfeksiyon işleri, hurda ve atık teslimleri, 89 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümü ile başlatılıp 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenen, çoğu kamusal bir kısmı özel kuruluşların belirli hizmet alımları gibi kısmi tevkifat uygulanan teslim ve hizmetler yer alır. Matrah alanına teslim ve hizmet bedeli tam olarak girilir, Oran ve Tevkifat Oranı alanlarına tıklandığında açılan listelerden oranlar seçilir. Tevkifat oranı için KDV Genel Tebliğlerinde alıcı için öngörülen tevkifat oranı kullanılır. Hesaplanan vergi, bu oranın tersi alınarak program tarafından belirlenir. Örneğin, fason tekstil işi yapanlar tevkifat oranı için 2/3, hurda metal teslimi yapanlar 9/10 oranlarını seçmelidir. Diğer İşlemler; Bu tabloda, Türkiye de ikamet etmeyenlere bu dönemde yapılan teslimler beyan edilecektir. KDV Kanununun 11. maddesi ve bu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 43 ve 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri kapsamındaki bu teslimler, istisna şartları aynı dönemde oluşsa bile bu tabloda beyan edilmelidir. İşlem Türü alanından ulaşılan listeden seçim yapılır. Matrah alanına aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslimlerin toplam bedeli, Vergi alanına bu teslimler üzerinden hesaplanan toplam vergi girilir. İlave Edilecek KDV; Beyannameye ilave edilecek KDV tutarı varsa, bu alana girilmelidir. İndirimler İndirimlere ait bildirimlerin belirtildiği bölümdür. Bu alanda vergi ve bu döneme ait indirilecek KDV tutarlarının oranlara göre dağılımı seçenekleri yer almaktadır. İndirim Türü alanından indirim seçimi yapılarak vergi alanında indirimlere ait vergi bilgisi belirtilir. Bu döneme ait indirilecek KDV tutarlarının oranlara göre dağılımı alanında ise alınan mal ve hizmet bedellerinin KDV oran ve tutarları belirtilir. Genel Muhasebe 89

90 İhraç Kaydıyla Teslimler İhraç kaydıyla teslimlere ait bildirimlerin belirtildiği bölümdür. Teslim bedeli toplamının oranı ve yüklenilen KDV bilgisi girilir. İstisnalar- Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler İstisnalar Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler sekmesi; Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler, Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler başlıklarını taşıyan 3 bölümden oluşmaktadır. Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler; İstisna türlerine ilişkin listeden seçim yapılır. Kısmi istisna kapsamına giren ancak, İstisna Türü ne ilişkin listede yer almayan işlemler, listedeki 250 Diğerleri satırı seçilerek beyan edilecektir. Örneğin; Kanunun (17/4-s), Geçici 23. maddelerinde düzenlenen istisnalar gibi. Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler; İstisna türlerine ilişkin listeden seçim yapılır. Tam istisna kapsamına giren ancak, İstisna Türü listesinde yer almayan istisnalarla ilgili teslim ve hizmetler, listenin 350 Diğerleri satırı seçilerek beyan edilir. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler; İşlem türlerine ilişkin listeden seçim yapılır. Sonuç Hesapları Diğer işlemlerin tanımlandığı bölümdür. Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif bedel ve kredi kartı ile ödenen teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedeli oluşturan verilere ait bilgiler bu bölümden tanımlanmaktadır. Özel Matrah Şekline Tâbi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan tutar aşağıdaki gibi tespit edilerek girilir. -Gazete, dergi, sigara, sayısal loto gibi vergisi önceki safha tarafından beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlerde teslim veya hizmet bedelinin (KDV dahil) tamamı yazılır. -Altın, gümüş, kıymetli taş vb. ihtiva eden eşyada özel matrah şekli tespit edilmişse işlem bedelinin tamamı değil, üzerinden vergi hesaplanmayan tutar (has bedel gibi) yazılır. Her takvim yılının Ocak ayında yeniden başlayarak (yeni işe başlayanlarda başladıkları aydan itibaren) Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık) satırlarının kümülatif toplamları bu satıra yazılır. Kredi kartı ile ödenen teslim ve hizmetlerin karşılığı seçeneğinde, bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmı yazılır. Genel Muhasebe 90

91 Düzenleme Bilgileri Beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür. Ekler KDV Kanunun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetler Ait Listesi ve Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Bildirimi seçeneklerinden oluşur. Tüm bilgiler kullanıcı tarafından manuel oluşturulur. E-Beyanname listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Beyanname Oluştur seçeneği ile beyannameler tanımlanırken girilen hesap, hesap aralığı ve formül değerlerine göre işlem, XML dosyası haline getirilir. Oluşturulan XML dosyalarına E-beyannameler listesi Bağlı Kayıtlarında bulunan Beyannameler seçeneği ile ulaşılır. Dosyaya Kaydet seçeneği ile işlem dışarıya alınarak kaydedilebilir. Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; KDV1_10_ _ XML VergiDairesiKodu _Beyannametürü_10_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Genel Bilgiler, Kesinti Yapılan Mükellefler, Vergi Bildirimi ve Düzenleme Bilgileri bölümünden oluşmaktadır. Genel Bilgiler İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi, ay ve yıl bilgileri girilmektedir. Mükellefe alanında ise vergi sorumlusuna ait bilgiler girilir. No Organizasyonel Birim Vergi Dairesi Dönem Tipi Ay/Yıl Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır Beyannameye ait numara bilgisidir. Bilgi girişi zorunlu bir alandır. Birim Tanımları listesine ulaşılarak beyannamenin ait olduğu organizasyonel birim seçimi yapılır. ( ) simgesi ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir. Beyannamenin tabi olduğu vergilendirme dönemi belirtilir. Aylık ya da üç aylık olarak hazırlanmaktadır. Dönem tipine göre ay-başlangıç ayı belirtilerek beyanname yılı bilgisi girilmektedir. Dönem tipi 3 aylık seçilmiş ise bu alanda seçilen aydan itibaren 3 aylık dönem beyanname dönemi olacaktır. Vergi dönemi içerisinde mükellefe ait beyan edilecek bir vergi doğmamışsa bu alan işaretlenir. Genel Muhasebe 91

92 Kesinti Yapılan Satıcılar Katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirimin yer aldığı bölümdür. Tabloda mükelleflerin adı, Adı alanına ve soyadı bilgileri Soyadı (Unvanı) alanına, mükelleflerin vergi kimlik numaraları Vergi Kimlik Numarası alanına, mükelleflerin TC kimlik numaraları TC Kimlik Numarası alanına, mükelleflerin vergi tevkifatlarına esas alınan tutarları Vergiye Tabi Matrah ve Tevkif edilen KDV Tutarı(kesinti miktarı) alanına girilir. Vergi Bildirimi Tam tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerle kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerin ve indirilecek katma değer vergisinin tanımlandığı bölümdür. Düzenleme Bilgileri Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür. E-Beyanname listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Beyanname Oluştur seçeneği ile beyannameler tanımlanırken girilen hesap, hesap aralığı ve formül değerlerine göre işlem, XML dosyası haline getirilir. Oluşturulan XML dosyalarına E-beyannameler listesi Bağlı Kayıtlarında bulunan Beyannameler seçeneği ile ulaşılır. Dosyaya Kaydet seçeneği ile işlem dışarıya alınarak kaydedilebilir. Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; KDV2_10_ _ XML VergiDairesiKodu _Beyannametürü_10_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml Katma Değer Vergisi 9015 KDV2 beyannamesi ile aynı içerikte olup aynı şekilde veri girişi ile hazırlanmaktadır.kdv2 den farkı oluşturulan XML dosyasında KDV2 yerine KDV9015 yazılmasıdır. Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; KDV9015_3_ _ XML VergiDairesiKodu _Beyannametürü_10_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml Genel Muhasebe 92

93 Yüklenilen KDV Listesi tarih ve 53 seri nolu KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerini, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamelerini internet vergi dairesi üzerinden göndermektedirler. Genel Bilgiler İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. No Organizasyonel Birim Vergi Dairesi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Beyannameye ait numara bilgisidir. Bilgi girişi zorunlu bir alandır. Birim Tanımları listesine ulaşılarak beyannamenin ait olduğu organizasyonel birim seçimi yapılır. ( ) simgesi ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir. İade Hakkı Doğuran İşlemler tabında Filtrele işlemi ile alınacak verilerin hangi tarihten itibaren başlayarak alınacağı bu alanda belirtilir. İade Hakkı Doğuran İşlemler tabında Filtrele işlemi ile alınacak verilerin hangi tarihe kadar alınacağı bu alanda belirtilir. İade Hakkı Doğuran İşlemler İade Hakkı Doğuran İşlemler başlığı ise üç bölümden oluşmaktadır: Alış Faturaları Satış Faturaları İade hakkı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen KDV satırlarının listelendiği bölüm. Satınalma ve Satış Faturaları Bu bölümlerde beyanname dönemi içerisindeki alış ve satış faturaları (İthalat/İhracat ile ilgili faturalarda) tarih sırasına göre satır bazında listelenmektedir. Satınalma faturaları ve satış faturaları bölümlerinde F)-sağ fare tuşu menüsünde yer alan filtrele seçeneğine bağlı olarak her iki tarafta eşleme yapılacak hareketlerin listelenmesi sağlanabilir. Her iki bölümde yer alan başlık bilgileridir. * Satınalma/Satış Faturasının Tarihi * Satınalma/Satış Faturasının No su * Satıcı/Alıcı Cari Hesap Kodu * Satıcı/Alıcı Cari Hesap Açıklaması * Malzeme/Hizmet Kodu * Malzeme/Hizmet Açıklaması * Malzeme/Hizmet Miktarı * Malzeme/Hizmet Tutarı * Malzeme/Hizmet KDV Oranı * Malzeme/Hizmet KDV Tutarı Satınalma Faturaları ve Satış Faturaları listelerindeki kayıtlar birbirleri ile ilişkilendirilebilir. Bu ilişkilendirme her hareket satırına check atmak şeklindedir. İlişkilendirme satınalma hareketi ile satış faturası arasında bire bir olabileceği gibi her iki ekranda birden fazla hareket seçilerek de yapılabilir. Buradaki amaç iadeye tabi, alımı yapılan malzemenin satış yapılarak tüketilmesi sonrasında KDV iadesi için bildirim isteğidir. Genel Muhasebe 93

94 Bu ilişkilendirme sonucunda alış hareket satırında seçilen malzeme ve hareket bilgileri (ilişkilendirilen miktar ve tutar kadar) Hareketi Aktar düğmesi ile Yüklenilen KDV Listesi penceresi kolonlarına aktarılır. Yüklenilen KDV listesi 2 ekrandan oluşur: Hareket Bazında: Satınalma hareketi ya da ilişkilendirilen hareketlerin satır bazında gösterildiği ekrandır. Fiş Bazında: Hareket bazında yer alan hareketlerin fiş bazında (aynı işlem türüne ait, aynı fatura numarasına ait) gösterildiği ekrandır. Excel Dosyası Oluştur işlemi Fiş Bazında tabına göre oluşturulacaktır. Satınalma ve satış filtrele seçeneği ile verilen filtre seçeneklerine bağlı faturalar ilgili bölümlerde listelenir. Üretime göre listeleme seçeneği ile kullanılan reçetelere bağlı olarak yapılan alım faturaları ve bu üretimler sonucu yapılan satış faturaları listelenir. Üretime göre listeleme (Satış) filtre seçeneği ile bağlı alım faturalarının listelenmesi sağlanır. Öncelikle üretim sonucu ortaya çıkan mamullerin yer aldığı satış faturaları filtrelenir. Satış faturaları listelendikten sonra işaretlenerek bu faturalar ile ilgili üretime bağlı alım faturalarının listelenmesinin sağlanması için Üretime göre listeleme (Satış) seçeneği kullanılır. Burada bağlı reçeteler ile ilgili listeleme için Seviyelere Göre Malzeme Kullanım Listesi ekrana gelir. Verilen seviye ölçüsünde satış faturalarından gelen malzeme için yapılan üretim bağlantılı ürünler listelenir. Raporda listelen malzemeler ile ilgili alım faturaları rapor kapatıldığında sol tarafta listelenecektir. Böylece ilişkilendirme yapılarak hareket aktar seçeneği ile excel için satırlar oluşturulur. Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi de satış işlemindeki aşamalarla aynıdır. Öncelikle alım faturaları listelenerek check işaretleri atılıp Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi seçeneği ile bağlı satış faturaları listelenir ve ilişkilendirilir. İndirilecek KDV Listesi Genel Bilgiler İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. No Organizasyonel Birim Vergi Dairesi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Beyannameye ait numara bilgisidir. Bilgi girişi zorunlu bir alandır. Birim Tanımları listesine ulaşılarak beyannamenin ait olduğu organizasyonel birim seçimi yapılır. ( ) simgesi ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir. İndirilecek KDV Listesi tabında Veri Al işlemi ile alınacak verilerin hangi tarihten itibaren başlayarak alınacağı bu alanda belirtilir. İndirilecek KDV Listesi tabında Veri Al işlemi ile alınacak verilerin hangi tarihe kadar alınacağı bu alanda belirtilir. Genel Muhasebe 94

95 İndirilecek KDV listesi başlıkları Alım faturasının Tarihi : Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelir. Alış Faturasının Serisi : Bu alana alış faturasının serisi gelmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri A5 gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi B gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında -, /, boşluk gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak A5 şeklinde gelir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için Alış Faturasının Serisi başlıklı alana bilgi gelmeyecektir. Programlarımızda fiş numarası bir bütün olarak geldiğinden ve seri numarası kısmının genelde belge numarası alanında girilmesi sebebiyle alış faturasının serisi bölümü hareket aktarımı sonrasında boş gelecek sıra no su bölümünde de faturanın fiş numarası gelecektir. Bu alanların daha sonra Excel den düzenlemesi önerilmektedir. Alış Faturasının Sıra No su : Bu alana alış faturasının sıra numarası gelir. Satıcının Adı Soyadı Ünvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/ünvanı gelir. Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası : Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası gelir. Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu alana gelir. Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi : Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelir. Alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayırarak alınan malların/hizmetlerin kodları gelir Alınan Mal veya hizmetin Miktarı : Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelir. Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı : Bu alana Alış Faturasının KDV hariç tutarı gelir. Örneğin A malı 100 TL ve %8 lik KDV ye tâbi, B malı 200 TL ve %18 lik KDV ye tâbi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı ( =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı yansır. Alış Faturasının KDV si : Bu alana Alış Faturasının KDV si gelir. Örneğin A malı 100 TL ve %8 lik KDV ye tâbi, B malı 200 TL ve %18 lik KDV ye tâbi malzemenin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelir. Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir. GGB Tescil No su : Bu alana satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alım hareketi ithalat ise) alıma ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelir. Alım hareketi ithalat değilse yurtiçinden alım yapıldı ise bu sütun boş gelmelidir. Aynı şekilde yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriş beyannamesi yoksa bu alan yine boş gelmelidir. Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi: Bu alan sadece 406-İndirimli Orana Tabî İşlemler dolayısıyla KDV iadesi talep eden mükelleflerce manuel olarak doldurulmalıdır. Girişi yapılan faturanın indirim hakkının kullanıldığı (yasal deftere kaydedildiği) KDV dönemi yıl, ay şeklinde arada boşluk bırakmaksızın yazılır. Örneğin 2009 Ocak dönemi için ; 2009 Şubat dönemi için şeklinde giriş yapılmalıdır. Eğer mükellefin 406-İndirimli Orana Tâbi İşlemler dolayısıyla iade talebi bulunmuyorsa 11 No'lu Sütun olan Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi sütunu boş bırakılır. İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası : Bu alan sadece başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerince manuel doldurulması gereken bir alandır. Başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi kendi indirilecek KDV listesinin girişini yaparken 12 No lu sütuna kendi vergi kimlik numarasını; ihracatına aracılık ettikleri firmanın indirilecek KDV listesini girerken 12 No lu sütuna ihracatına aracılık ettikleri firmanın vergi kimlik numarasını kaydetmelidirler. Eğer iade talep eden mükellef, başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi değilse bu alan boş bırakılacaktır. Genel Muhasebe 95

96 Kullanıcı ilgili döneme ait İndirilecek KDV Listesine aktardığı bilgileri F9-Excel Dosyası Oluştur seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir. Muhtasar Beyanname Aylık veya Üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar beyannamesinin programda oluşturulması ve xml dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi için kullanılır. Muhtasar beyanname; Genel Bilgiler Vergiye Tabi İşlemler Ödemeler Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler bölümlerinden oluşmaktadır. Veri al düğmesi ile, beyannamede belirtilen döneme ait sistemde kayıtlı muhtasara konu olan stopajlı veriler alana gelir. Genel Bilgiler İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. No Organizasyonel Birim Vergi Dairesi Dönem Tipi Ay/ Yıl Beyannameye ait numara bilgisidir. Bilgi girişi zorunlu bir alandır. Birim Tanımları listesine ulaşılarak beyannamenin ait olduğu organizasyonel birim seçimi yapılır. ( ) simgesi ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir. Beyannamenin tabi olduğu vergilendirme dönemi belirtilir. Aylık ya da üç aylık olarak hazırlanmaktadır. Dönem tipine göre ay-başlangıç ayı belirtilerek beyanname yılı bilgisi girilmektedir. Dönem tipi 3 aylık seçilmiş ise bu alanda seçilen aydan itibaren 3 aylık dönem beyanname dönemi olacaktır. Vergiye Tabi İşlemler Vergiye tabi işlemler bölümünde iki başlıktan oluşmaktadır. Matrah ve vergi bildirimi Mahsup edilen vergiler Genel Muhasebe 96

97 Ödemeler Ödemeler bölümünde ücret ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirilimler listelenmektedir. Bu kaleme uygun olan kişi ya da firmalara ait Adres, T.C Kimlik, Vergi Kimlik, Gayrisafi Tutar v.b bilgileri girilerek listelenmektedir. Vergi Bildirimi Vergi bildirimi bölümünde üç başlıktan oluşmaktadır. Çalıştırılan işçi sayısı bölümü aylık 3 aylık olarak asgari ücretli ve diğer ücretli olarak çalıştırılan işçi sayılarının toplamlarının girildiği bölümdür. Muhtasar beyannamenin türüne göre bu alanlardaki kutular edit edilebilir hale dönüşmektedir. Muhtasar beyannamenin dönemi 3 aylık ise çalıştırılan işçi sayısı bölümünde bu periyoda denk gelen aylar için ayrı ayrı işçi sayısı girilmektedir. Muhtasar aylık olarak veriliyor ise asgari ücretli ve diğer ücretli çalışan işçi sayısı sadece beyannamenin verildiği o ay için girilmektedir. Tahsilatı yapılmış kaldırılan vergiler bölümünden ise bu vergilere ait tür kodu seçimi yapılarak karşılığında yapılan gelir vergisi kesintisi tutarı bildirilmektedir. Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tebliği ise üç seçenekten ibarettir. Yok 1 Seri No lu Tebliğ Kapsamında Teşvik 4 Seri No lu Tebliğ Kapsamında Teşvik Düzenleme Bilgileri Vergi sorumlusuna ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür. Ekler Ekler bölümü başlıktan oluşur: Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim Ar Ge kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına ilişkin Bildirim Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bilgiler G.V.K. Geçici 78. Madde Kapsamında Liste Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim ve Ar-ge kapsamında gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin bildirim başlığı altında Bildirim kapsamında bulunan işyerlerine ilişkin bilgiler ve terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler listelenmektedir. Genel Muhasebe 97

98 Kültür yatırımları ve girişimlerine ilişkin bilgiler başlığı altında mükellef bilgileri, kültür yatırımı belgesi kapsamında terkin edilecek gelir vergisi stopajı indirimine ilişkin bildirim ve kültür girişimi belgesi kapsamında terkin edilecek gelir vergisi stopajı indirimine ilişkin bildirim bilgileri listelenmektedir. Serbest bölgelerde gelir vergisi istisnasına ilişkin bildirim gelir vergisi tevkifat tutarlarına ilişkin bildirim ve gelir vergisi tevkifat tutarları ile iade edilecek tutarlara ilişkin bildirim bilgileri yer alır. G.V.K. Geçici 78. Madde Kapsamında Liste başlığında ise yapılan ve yapılması gerek tevkifatlar aylara göre listelenir. E-Beyanname listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Beyanname Oluştur seçeneği ile beyannameler tanımlanırken girilen hesap, hesap aralığı ve formül değerlerine göre işlem, XML dosyası haline getirilir. Kurumlar Beyannamesi Kurumlar Vergisi beyannamesi yedi başlıktan oluşmaktadır: Genel Bilgiler Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları Kazanç ve İlaveler Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ek Bilgiler Ekler Genel Bilgiler Beyannameye ait genel bilgilerin girişinin yapıldığı bölümdür. Vergi dairesi ve beyanname dönemine ait bilgilerin girildiği İdari Bilgiler, mükellefe ait vergi kimlik numarası, ünvan vb. Bilgilerin girildiği Mükellefin, dar mükellef temsilcisine ait bilgilerin girildiği Dar Mükellef Temsilcisi bölümlerinden oluşmaktadır. Kurumlar Vergisi Beyannamesi dönem tipi; Yıllık 12 Aylık Özel Hesap Dönemi dir. Yıllık dönem tipi mali yıl başlangıcı Ocak bitişi ise Aralık olan firmalar için geçerlidir.12 Aylık Özel Hesap Döneminde ise yine mali yıl baz alınır ancak burada dönem başlangıç ve bitiş ayı farklıdır. Burada istisnai olarak bu özel dönemin bitiş ay bilgisi girilmektedir. Genel Muhasebe 98

99 Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları Kuruma bağlı işyerlerinin türü ve sayılarının girildiği, geçmiş yıl zararlarının beyan edildiği bölümdür. Kazanç ve İlaveler Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı; İlaveler Zarar Olsa dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler İşletmenin bilançosunda kar ya da zarar olma durumunun belirtildiği bölüm Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı seçenekleri ile ifade edilir. İlaveler bölümünde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ya da Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu tanımlamalarına ait girişler bulunmaktadır. Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirim Türlerine göre tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Bu bölümde de kazancın bulunması durumunda indirilecek istisna ve indirim türlerine ait tanımlamalar yapılmaktadır. Vergi Bildirimi Vergi Bildirimi başlığı dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde işletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları, Safi kurum kazancının Türkiye dışında elde edilen kısmı,4325 Sayılı kanun kapsamında indirime esas kazanç tutarı, İşçi sayısı ve 4325 Sayılı kanun kapsamında önceki yıldan devreden indirilecek kurumlar vergisi ile ilgili tanımlamalar yapılmaktadır. İkinci bölümde ise mahsup edilecek vergiler ile ilgili bilgilerin girişi yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise Yabancı ülkelerde ödenen vergilerden cari yılda mahsup edilemeyip gelecek yıla devreden kısmına ait bilgi girişi yer almaktadır. Son bölümde ise ekler bölümündeki veri girişi ile bağlantılı olan kazancın tespit yöntemi ile ilgili giriş söz konudur. Kazancın tespit yöntemi: Bilanço İşletme Hesabı Özeti Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri Eğer kazancın tespit yöntemi Bilanço seçilmiş ise bilanço tipide belirtilmelidir. Bilanço tipi seçenekleri: Genel Muhasebe 99

100 Bankalar Sigorta Şirketleri Tek Düzen Hesap Planı Katılım Bankaları Yatırım Fonları Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Ekler bölümünde yer alan veri girişlerinde burada seçilen kazancın tespit yöntemi ve buna bağlı bilanço tipine göre yapılmaktadır. Ör: Kazancın tipi bilanço ve bilanço tipide katılım bankaları seçilmiş ise ekler bölümünde bu alanlar veri girişi yapılmalıdır. Düzenleme Bilgileri Bu bölümde beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyen, gönderen bilgileri girilmektedir. Ek Bilgiler Mali bilgiler ve işletme hesabında defter tutanlara ilişkin performans bilgileri başlığından oluşmaktadır. Vergi bildirimi ekranında belirlenen Kazancın Tespiti Yöntemi seçimine göre ilgili alan doldurulur. Ekler Bu bölümde yer alan başlık bilgileri: Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu Kar Dağıtım Tablosu İşletme Hesap Özeti Yabancı Ülkede Ödenen Vergileri Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste Dar Mükellef Ortaklar Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu Kazancın tespit yöntemi bilanço seçilmesi durumunda bilanço tipine göre ilgili alanlar doldurulmaktadır. Kar Dağıtım Tablosu Dönem karı, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler, ortaklara temettü vb bilgilerin girildiği bölümdür. Genel Muhasebe 100

101 İşletme Hesap Özeti Vergi bildirimi başlığında kazancın tespit yöntemi işletme hesabı özeti seçilmesi durumunda bu alana veri girişi yapılmaktadır. Yabancı Ülkede Ödenen Vergileri Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin tanımlandığı bölümdür. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste Kesinti yoluyla ödenen vergilere ait tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Dar Mükellef Ortaklar Ortakları arasında dar mükellef ortağı bulunan kurumların ortaklarına ait bilgilerin girildiği bölümdür. Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgi girişinin yapıldığı bölümdür. Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri Vergi bildirimi bölümünde kazancın tespit yöntemi dar mükellef ulaştırma kurumu hasılat defteri seçilmesi durumunda veri girişi yapılması gereken bir bölümdür. Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Bu alandaki veri girişi beş başlıktan oluşmaktadır: Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İlişkili Kişilere İlişkin Bilgiler İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler Transfer Fiyatlandırmasına Konu Olan İşlemlerde Kullanılan Yöntemler Kurumun Yurtdışı İştiraklerine İlişkin Bilgiler Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler Yabancı para birimlerinden değerlemelerin yapıldığı bölümdür. E-Beyanname listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Beyanname Oluştur seçeneği ile beyannameler tanımlanırken girilen hesap, hesap aralığı ve formül değerlerine göre işlem, XML dosyası haline getirilir. Genel Muhasebe 101

102 Gelir Vergisi Beyannamesi Gelir vergisi beyannamesi Genel Muhasebe / Tanımlar/ E-Beyannameler seçeneğinden tanımlanmaktadır. Beyanname 7 bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Kazanç Bildirim Detayı Gelir Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Performans Bilgileri Ekler Genel Bilgiler Genel bilgiler bütün beyannamelerde olduğu gibi idari bilgilerin yani beyanname tipi, vergi dairesi, beyanname yılı, ayı ile ilgili bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgilerin dışında mükellefe ait bilgiler de mükellefin başlığından girilmektedir. Gelir vergisi beyannamesinde genel bilgiler başlığında sosyal güvenlik kurumları ile bağlı olduğu mesleki teşekkül bölümleri mevcuttur. Sol tarafta yer alana sosyal güvenlik kurumları bölümünde kurum ya da sandık bilgisi ile sicil tahsis no bilgileri yer almaktadır. Bağlı olduğu mesleki teşekkül bölümünde Adı ve Üye Numarası bilgisi girilmektedir. Kazanç Bildirim Detayı Ticari Kazançlara ilişkin Bildirim Teşebbüs veya ortaklığı, faaliyet konusu, pay oranı, kar gibi bilgiler ile bağ-kur primi, yatırım indirimi istisnası bölümleri veri girişini oluşturmaktadır. İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim İstisna türü, kar ve zarar veri girişlerinden oluşur. Zirai Kazançlara İlişkin Bildirim: Zirai kazançlara ait bildirim icmal tablosu, zirai işletme hesabı özeti, ortakların bölümleri ile Bağ-kur primi, yatırım indirimi ve yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi bölümlerinden oluşmaktadır. Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim: Bu bölümde faaliyet türü, gayrisafi hasılat, indirilecek giderler vb bilgilerle Bağ-kur ya da SSK primi ve sakatlık indirimi ile ilgili bilgiler tanımlanmaktadır. Ücretlere İlişkin Bildirim: İşverenin Adı-Soyadı, elde edildiği süre, gayrisafi tutar, indirimler ve kesilen gelir vergisi ile ilgili tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim: Gayrimenkul türü, bulunduğu adres, il-ilçe, vergi değeri gibi bilgilerin girildiği bölüm dışında geçmiş yıllar tahsilatı, vergiden istisna edilen tutar, safi iradın tespit şekli ve giderler ile ilgili başlıklardan ibarettir. Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim: İradın türü, iradı sağlayanın Adı- Soyadı, gayrisafi irat, indirilecek giderler ve kesilen gelir vergisi gibi bilgilerin girildiği bölümdür. Diğer Kazanç ve İratlara ilişkin Bildirim: İradi sağlayanın adı-soyadı, gayrisafi kazanç veya irat, istisna gider ve indirimler ve kesilen gelir vergisi gibi bilgilerin girildiği bölümdür. Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıl Zararları: 2004 ile 2008 yıl aralığında mahsup edilemeyen zararların beyan edildiği bölümdür. Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim: Genel Muhasebe 102

103 Teşebbüs veya ortaklığın unvanı, faaliyet konusu, pay oranı, kar-zarar ve kesilen gelir vergisi bilgilerinin girildiği bölümdür. Gelir Bildirimi: Beyan edilecek gelirlerden yapılacak indirimlerin listelendiği bölümdür. Vergi Bildirimi: Yabancı ülkede ödenen vergiler ile geçici vergiler ve asgari geçim indirimi bu bölümde tanımlanmaktadır. Düzenleme Bilgileri: Beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyene ait bilgiler, beyanname gönderen SM, SMMM, YMM bilgileri bu bölümde girilmektedir. Performans Bilgileri: Bilanço esasında defter tutan mükelleflere ilişkin performans derecelendirme bilgileri ile serbest meslek erbabına ilişkin performans bilgilerinin tanımlandığı bölümdür. Ekler Ekler bölümü 7 başlıktan oluşmaktadır: Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Bilanço esas kardan mali kara ulaş gösteren bildirim İşletme hesap özeti Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste Yabancı ülkede ödenen vergiler Kurumlar Geçici Beyannamesi Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi dört bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Matrah Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler Beyannameye ait tanım bilgilerinin yer aldığı giriş bölümüdür. İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgiler buradan girilir. İdari bilgilerde beyanname dönemi seçilerek hangi döneme ait işlemlerin bildirileceği tanımlanır. Geçici Vergi Dönemi ve Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi olmak üzere iki adet dönem tipi mevcuttur. Geçici vergi dönemi ile mali yılbaşından başlayarak üçer aylık periyotlarda tanımlanan vergi dönemleri ifade edilmektedir. Buna bağlı olarak çalışan dönem bilgisinde sıralanan 1.Dönem,2.Dönem vb.de üçer aylık periyotları ifade etmektedir. Geçici vergi özel hesap dönemi ise mali yıl başlangıcı olmayan özel dönem kullanan kurum ya da kuruluşların kullandıkları hesap dönemidir. Genel Muhasebe 103

104 Buradaki dönemin bitiş ayı ile kastedilen mali yılın bittiği aydır. Bu seçeneğe göre üçer aylık periyotlar halinde dönemler oluşturularak vergi bildirimleri hesaplanacaktır. Matrah Bildirimi Matrah bildirimi üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Ticari Bilanço Karı veya Zararı, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler ile mahsup edilecek Geçmiş Yıl Zararları ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır. Burada vergi bildiriminde bulunan kişi ya da kurumun durumuna göre tanımlamalar ve bunların çalışacağı hesaplar belirlenir. Tüm beyanname tanımlarında olduğu gibi ilgili alan üzerinde tıklanarak açılan pencereden hesap ya da tutar bilgisi girilebilmektedir. İkinci bölümde mevcut indirimler varsa türlerine göre seçilerek tanımlanabilmektedir. Diğer matrah ve oranlar ile enflasyon düzeltme farkları alanında Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A ve Geçici 4-5.Madde Kapsamında uygulanan İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici) tabi oran ve matrah ile İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltme Farkları tutulacaktır. Vergi bildirimi Bu bölümde girilen başlıklar: Önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi Mahsup edilecek yabancı ülkelerde ödenen vergi tutarı Mahsup edilecek tevkifat tutarı Sonraki döneme devreden yabancı ülkelerde ödenen vergi tutarı Sonraki döneme devreden tevkifat tutarı Kazancın tespit yöntemi Bilanço tipi Bilanço tipi seçeneği kazancın tespit yöntemine göre çalışmaktadır. Eğer Kazancın tespit yöntemi bilanço seçilmiş ise bilanço tipi seçeneği açılacak ve seçim yapılabilecektir. Bilanço tipleri: Bankalar Sigorta şirketleri Tek düzen hesap planı Katılım Bankaları Yatırım fonları Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri Yine Kazancın tespiti yöntemi ekler bölümü ile ilişkili çalışmaktadır. Burada seçilen türe göre ekler bölümünde bilgi girişi yapılacaktır. Genel Muhasebe 104

105 Düzenleme Bilgileri Beyannameyi düzenleyen bilgilerinin girildiği bölümdür. Ekler Ekler tabında girilecek başlık bilgileri: Fatura Bilgileri Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form İşletme Hesap Özeti Gelir Tablosu Fatura Bilgileri tabında faturaya ait bilgiler girilmektedir: Merkez / Şube Matbaa / Noter T.C Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Fatura Seri Sıra No Alıcı T.C Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Tutarı (KDV Dahil ) Ekler tabındaki diğer alanlar Vergi Bildirimi tabındaki veri girişine bağlı çalışmaktadır. Vergi Bildirimi tabında Kazancın Tespit Yöntemi Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri seçilmiş ise Ekler tabındaki Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri tabı doldurulmalıdır. Kazancın Tespit Yöntemi İşletme Hesabı Özeti seçilmiş ise Ekler tabında yer alan İşletme Hesap Özeti tabına veri girişi yapılmalıdır. Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço seçilmiş ise Ekler tabındaki Gelir tablosu seçeneklerinden Bilanço Tipine uygun olan alanlara veri girişi yapılır. Veri girişleri tamamlanarak kaydedilen KGeçici beyannamesinin üzerinde F9 - XML oluştur seçeneği ile BDP programında açılacak veri oluşturulabilmektedir. Gelir Geçici Beyannamesi Geçici vergi beyannamesi beş başlıktan oluşur: Genel Bilgiler Matrah Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler Genel Muhasebe 105

106 Genel Bilgiler bölümü beyanname numarasının girildiği No alanı, kurum, beyannamenin vergi dairesi, dönem tipi ve dönem bilgilerinin girildiği idari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği mükellefin bölümlerinden oluşmaktadır. İdari bilgiler bölümünden beyannamenin özelliğini belirleyerek tanımlamalara başlanmaktadır. Geçici Vergi Dönemi ve Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi olmak üzere iki tip mevcuttur. Geçici Vergi Dönemi seçilmiş ise beyanname yılı ve dönem bilgisi aktif olacak ve buradan hangi döneme ait beyanname olduğu seçilmelidir. Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi seçilmiş ise dönem bitiş ayı da aktif hale gelecektir. Bu seçenekle birlikte dönemin bitiş ayı, yılı ve dönem bilgileri girilmektedir. Matrah Bildirimi Matrah bildirimi bölümü Ticari Kazanç, Yatırım İndirimi, Serbest Meslek Kazancı, Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları ve tarihine kadar yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan Yatırım İndirimi kalemlerinin yer aldığı bölüm ile İndirimler bölümünden oluşmaktadır. Her bir kalemin karşılığında çalışacak hesap, hesap aralığı tutar ya da formül bilgileri tanımlanmalıdır. * işaretli olan satıra Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler dikkate alınarak hesaplanan kazanç tutarı yazılacaktır. ** işaretli olan satır sadece Özel Hesap Döneminde beyanname veren ve tercihleri Yatırım İndirimi istisnasından yararlanmama yönünde kullanan mükellefler tarafından doldurulacaktır. Vergi Bildirimi Vergi bildirimi bölümünde önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi, mahsup edilecek tevkifat tutarı ile kazancın tespit yöntemine ait bilgiler girilmektedir. Burada kazancın tespit yönteminde kazancın tespit şeklinin işletme hesabı esasımı bilanço esası olduğumu belirtilmelidir. Tanımlanan bilgiler doğrultusunda listelemeler ekler bölümünde yapılacaktır. Düzenleme Bilgileri Düzenleme bilgileri dört bölümden oluşur: Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Beyanname Gönderen SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Ekler Ekler bölümü beş başlıktan oluşmaktadır: Genel Muhasebe 106

107 Fatura Bilgileri Gelir Tablosu İşletme Hesap Özeti Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim İstisnalar Fatura Bilgilerinde; hangi işyerinden hangi noter bilgisi ile kesildiği alıcıya ait verilerle fatura ile KDV tutar bilgileri girilmektedir. Gelir Tablosu bölümünde geçici verginin ilgili olduğu dönem sonu itibariyle çıkaracakları gelir tablosu belirtilir. Vergi Bildirimi tabında Kazancın Tespit Yöntemi tablosunda girilen Unvan alan bilgileri Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı alanı otomatik gelir ve ilgili işletme unvanı seçilir. Kazancın Tespit Yöntemi tablosunda seçilen Kazanç Tespit şekli Bilanço seçilen her işletme için Gelir Tablosu doldurulur. İşletme hesap özeti bölümünde de yine vergi bildirimi başlığında kazancın tespit şekli işletme hesabı esası olan satırlar listelenecek ve her biri için ayrı ayrı tanımlama yapılacaktır. Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirimler de bu bölümden girilecektir. İstisnalara ait bilgiler İstisnalar başlığından girilmektedir. E-Beyanname listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Beyanname Oluştur seçeneği ile beyannameler tanımlanırken girilen hesap, hesap aralığı ve formül değerlerine göre işlem, XML dosyası haline getirilir. Genel Muhasebe 107

108 Form BA-BS Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 362 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre, 2005 yılına ait bildirim formları (Form Ba ve Form Bs), 2006 yılı Eylül ayı içinde, 2006 yılı ve sonraki yıllara ait bildirim formları (Form Ba ve Form Bs) ise takip eden yılın Şubat ayı içinde verilecektir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler, bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı itibarıyla düzenleyeceklerdir. Muhasebe modülü altına bulunan e-beyanname bölümünde FORM Ba ve FORM Bs seçimi yapılarak ekle denildiğinde form için gerekli bilgilerin doldurulacağı ekran görüntülenir. Bu ekran 3 bölümlerden oluşur. Genel Bilgiler ve Düzenleme Bilgileri bölümlerinde forma basılacak metin bilgiler girilir. Form Ba ya da Bs kısımları ise beyan edilecek kayıtları gösteren alanlardır. Form Ba/Bs alanlarında iki şekilde bilgi girilebilir. Birincisi Veri Al butonu ile bilgilerin otomatik getirilmesidir. Bu durumda program muhasebe parametrelerinde girilen FORM B Limiti tutarı üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına aktarılır. İkinci olarak manuel olarak form sayfasına bilgiler girilebilir. Her iki durumda da form kaydedildiğinde bilgiler saklanacaktır. Yeni çıkan tebliğ gereği FormBa ve FormBs 'nin aylık olarak alınabilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda e- beyannameler aylık olarak da alınabilir. Mükellefin belirtilen döneme ait beyanı olmadığı durumda Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır seçeneği işaretlenir. Beyannamenin hazırlanması aşamasında veri al seçeneği ile bilgilerin taranmasının sağlandığı filtre seçeneklerinde organizasyonel birim, fatura türü, cari hesap fiş türü, kasa fiş türü, fatura özel kodu, cari hesap fiş özel kodu, form limiti, vergi veya T.C. kimlik nosu olmayanlar ve iadeler yer almaktadır. Böylece istenilen organizasyonel birimlere belirlenen özel kodlu hareketler doğrultusunda e-beyannameler hazırlanır. Filtre ekranında bulunan formlara ait limit bilgisi, Sistem Ayarları Genel Muhasebe Öndeğer ve Parametrelerinde belirtilen Form B Limiti dir. İstenildiğinde değişiklik yapılabilir. Bkz. Sistem Ayarları Genel Muhasebe Öndeğer ve Parametreleri Form BA ve Form BS formu alınan değerler ile kaydedildikten sonra beyanname listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Beyanname Oluştur işlemi ile xml dosyası haline getirilir ve beyannameler listesinde Dosyaya kaydet ile dışarı alınabilir. Kasadan Kesilen Serbest Meslek Makbuzları Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarının Form Ba- Bs ye aktarılması mümkündür. Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarında Vergi Kimlik-T.C Kimlik No alanları yer alır. Burada girilen bilgiler doğrultusunda değerlerin beyannameye aktarılması mümkündür. Bu şekilde kaydedilmiş olan serbest meslek makbuzları beyannameye tutar olarak yansıyacaktır. İadelerin Form Ba-Bs ye Yansıtılması Form Ba-Bs penceresinde Veri Al seçeneği tıklandığında açılan fitreler arasında İadeler seçeneği yer almaktadır. İadeler filtre satırı; Birlikte değerlendirilsin Ayrı değerlendirilsin seçeneklerini içerir. Genel Muhasebe 108

109 Birlikte değerlendirilsin: Alınan beyanname türüne göre o beyannameye yansıyan alım-satış iadelerin genel olarak 8000 limitine tabi tutulmasını amaçlamaktadır. Aylık beyanname limiti olan 8000 TL baz alınarak ilgili beyannameye yansıyan tüm hareketlerin iadelerde dahil toplamının limit kontrolüne tabi tutulmasıdır. Ör: Form Bs alınırken bu beyannameye yansıyacak olan alım iade faturaları ile aynı cariye ait satış toplamları 8000 limit kontrolüne tabi tutulup limit üzerindeki tutar satır olarak beyannameye yansırken, limitin altındaki tutarlar toplamı diğer mal-hizmet bedeli kutusunda yer almaktadır. Ayrı değerlendirilsin: Şu an mevcut sistemimizde çalışan yapıyı içermektedir. Yani iadeler kendi içlerinde 8000 TL limit kontrolüne tabi tutularak beyannameye yansımaktadır. Şahıs şirketlerinin TC Kimlik Numaralarına Göre Listelenmesi Şahıs şirketlerinin Form Ba-Bs beyanlarında TC Kimlik numarasına göre listelenebilmesi mümkündür. Bu düzenleme doğrultusunda programda yer alan cari hesap kartlarının ticari bilgiler sayfasında TC Kimlik numarası ve Vergi kimlik numarası alanları yer almaktadır. Şahıs şirketleri vergi kimlik numarası yerine TC kimlik numarası ile beyannamelerde listelendiğinden cari hesap kartı içerisinde bu ayrımın yapılabilmesi mümkün olacaktır. Şahıs şirketi check işareti atıldığı durumda TC Kimlik numarası alanı aktif hale gelecek buraya veri girişi yapılabilecektir. Bu durumda vergi kimlik numarası alanı kapalı olup değiştirilemeyecektir. Form Ba Bs üzerinden veri al işlemi yapıldığında da TC kimlik numarası alanı dolu gelecektir. Kasadan kesilen serbest meslek makbuzları içinde aynı şekilde şahıs şirketi seçeneği eklenmiş olup burada da seçime göre listeleme yapılmaktadır. Beyanname alındığında şahıs şirketleri için eklenen TC Kimlik numarası alanında bilgi listelenirken, vergi kimlik numarasına göre takip edilen cari hesaplara ait satırların vergi kimlik numarası alanlarında bilgi listelenmektedir. Yine cari hesap kartında girilmiş olan ülke bilgisi beyanname satırlarına taşınmaktadır. Satış Faturaları ve GÇB Listesi Satış Faturaları Listesi ihraç edilen eşya (GTİP Numarası) bazında doldurulması gereken bir listedir ve her satıra bir GTİP Numarası gelecek şekilde doldurulmalıdır. Eğer tek satış faturası ve tek GÇB ile birden fazla eşya ihraç edildi ise bu durumda ihraç edilen eşya adedince (GTİP Numarası adedince) GÇB tescil numarası, satış faturasının tarihi, serisi, sıra no su ve malın alıcısı alanları tekrar edecektir. Bu listeye İhracat Operasyon Fişlerine ait bilgiler Veri Al işlemi sonrasında gelecektir. E- beyannameler başlığında yer alan satış faturaları ve gçb listesi iki başlıktan oluşmaktadır. - Genel bilgiler - Satış faturaları ve GÇB Listesi Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. Satış faturaları ve GÇB Listesi başlığında ise satış faturaları ile gümrük çıkış beyannamesi listesi bilgileri yer almaktadır. Satış faturaları listesi başlık bilgileri: Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Veri Al işlemi ile bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin (GÇB) tescil numarası yani İhracat Operasyon fişinde Dosya Bilgileri alanındaki GÇB No gelir. İhraç Edilen Malın Cinsi: Veri al işlemi ile bu alana ihracat operasyon fişindeki malzemeye ait GTİP numarası (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) gelir. İhraç Edilen Malın Miktarı: Bu alana ihracat operasyon fişindeki malzemeye ait miktar bilgisi gelir. İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu: Bu alana ihraç edilen malın birimi/ölçü biriminin Ölçü Birimleri listesindeki karşılığı girilir. Genel Muhasebe 109

110 Satış Faturasının Tarihi: Bu alana ihracat operasyon fişinin tarihi gelir. Satış Faturasının Serisi: Bu alana ihracat operasyon fişinin serisi gelir. Satış Faturasının Sıra No su: Bu alana ihracat operasyon fişinin sıra numarası gelir. Alıcının Adı Soyadı/Unvanı: Bu alana ihracat operasyon fişinin Cari hesabının yani alıcısının unvanı/adısoyadı gelir. Kullanıcı ilgili döneme ait Satış Faturası Listesine aktardığı bilgileri Excel Dosyası Oluştur seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir. Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi başlık bilgileri: Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yani İhracat Operasyon fişinde Dosya Bilgileri alanındaki GÇB No gelir. GÇB'deki Döviz Cinsi: Bu alana İhracat Operasyon fişinde Dosya Bilgileri alanındaki işlem döviz türü gelir. GÇB'ye İlişkin Toplam Fatura Tutarı (Döviz Cinsinden): Bu alana İhracat Operasyon fişinde Dosya Bilgileri alanındaki toplam işlem döviz tutarı gelir. Kullanıcı ilgili döneme ait Gümrük Çıkış Beyannameleri Listesine aktardığı bilgileri Excel Dosyası Oluştur seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir. Kesin Mizan 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar. Genel Muhasebe \ Tanımlar \ E-Beyannameler başlığı altına Kesin Mizan seçeneği yer almaktadır. Kesin Mizan üç başlıktan oluşmaktadır: Genel Bilgiler Kesin Mizan Düzenleme Bilgileri Genel bilgiler başlığında beyannamenin dönem tipinin belirlendiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgiler girilmektedir. Kesin mizan yıllık ya da 12 Aylık Özel Hesap dönemine göre verilmektedir. Kesin mizan başlığında ise mizanı oluşturacak hesaplar listelenmektedir. Tebliğe göre üçlü kod defteri hesapları kullanılmakta olup, "Tekli" ya da "ikili" kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir. Kesin mizan penceresi Hesap Kodu, Hesap Açıklaması, Dahil Edilecek Hesaplar, Borç Toplamı, Alacak Toplamı, Borç Kalanı ve Alacak Kalanı kolonlarından oluşmaktadır. Dahil Edilecek Hesaplar bölümünde ilgili hesabın toplamına dahil edilmesi istenen hesap kodları noktalı virgül ile ayrılarak yazılmalıdır. Kesin mizan penceresinde veri al seçeneği ile mizanı oluşturan hesaplara ait değerler listelenmektedir. Genel Muhasebe 110

111 Bu ekranda sol alt köşede yer alan Excel düğmesi ile kesin mizan bilgilerinin Excel e aktarımı yapılabilmektedir. Düzenleme bilgileri başlığında da Beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyen ve beyannameyi gönderen müşavir bilgileri girilmektedir. E-Beyanname listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Beyanname Oluştur seçeneği ile beyannameler tanımlanırken girilen hesap, hesap aralığı ve formül değerlerine göre işlem, XML dosyası haline getirilir. KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK HESAPLAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller verilmiştir. o Bir hesap kodu için Borç Kalanı sütunu x ile işaretlenmişse o hesabın Borç Kalanı vermesine izin verilmeyecektir (Borç Kalanı sıfırdan büyük olamayacaktır). o Alacak Kalanı sütunu x ile işaretlenmişse o hesabın Alacak Kalanı vermesine izin verilmeyecektir (Alacak Kalanı sıfırdan büyük olamayacaktır). o Eğer bir hesap için hem Borç Kalanı hem de Alacak Kalanı sütunları x ile işaretlenmişse o hesabın Borç Toplamı ve Alacak Toplamı alanlarının değerlerinin eşit olarak girilmiş olması (hesabın kapatılmış olması) istenecektir. o İstisna olarak 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına ait sütunlar x ile işaretlenmemiştir. Tüm bu kontroller BDP programında açılan xml dosyasının kaydedilmesi sırasında yapılır. KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK HESAPLAR HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ TOPLAMI TOPLAMI KALANI ALACAK KALANI 100 KASA x 101 ALINAN ÇEKLER x 102 BANKALAR x 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) x 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER x 110 HİSSE SENETLERİ x 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI x 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI x 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER x 119 MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-) x 120 ALICILAR x 121 ALACAK SENETLERİ x 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) x 124 KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-) x 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR x 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR x 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR x 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) x 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR x Genel Muhasebe 111

112 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR x 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR x 135 PERSONELDEN ALACAKLAR x 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR x 137 DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-) x 138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR x 139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-) x 150 İLK MADDE VE MALZEME x 151 YARI MAMULLER - ÜRETİM x 152 MAMULLER x 153 TİCARİ MALLAR x 157 DİĞER STOKLAR x 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-) x 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI x 170 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 171 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 172 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 173 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 174 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 175 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 176 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 177 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET x 178 YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES x 179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR x 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER x 181 GELİR TAHAKKUKLARI x 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ x 191 İNDİRİLECEK KDV x 192 DİĞER KDV x 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR x 195 İŞ AVANSLARI x 196 PERSONEL AVANSLARI x 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI x 198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR x 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-) x 220 ALICILAR x 221 ALACAK SENETLERİ x 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) x 224 KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-) x 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR x 229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-) x 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR x Genel Muhasebe 112

113 232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR x 233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR x 235 PERSONELDEN ALACAKLAR x 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR x 237 DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-) x 239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-) x 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER x 241 BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-) x 242 İŞTİRAKLER x 243 İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-) x 244 İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-) x 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR x 246 BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-) x 247 BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-) x 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR x 249 DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-) x 250 ARAZİ VE ARSALAR x 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ x 252 BİNALAR x 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR x 254 TAŞITLAR x 255 DEMİRBAŞLAR x 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR x 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) x 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR x 259 VERİLEN AVANSLAR x 260 HAKLAR x 261 ŞEREFİYE x 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER. x 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER. x 264 ÖZEL MALİYETLER x 267 DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK. x 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) x 269 VERİLEN AVANSLAR x 271 ARAMA GİDERLERİ x 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER. x 277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR. x 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI x 279 VERİLEN AVANSLAR x 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER x 281 GELİR TAAHHUKLARI x 291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV x Genel Muhasebe 113

114 292 DİĞER KDV x 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK. x 294 ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR. x 295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR x 297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR x 298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) x 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) x 300 BANKA KREDİLERİ x 301 FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR x 302 ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-) x 303 UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ x 304 TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ. x 305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER x 306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM. x 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) x 309 DİĞER MALİ BORÇLAR x 320 SATICILAR x 321 BORÇ SENETLERİ x 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) x 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR x 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR x 331 ORTAKLARA BORÇLAR x 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR x 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR x 335 PERSONELE BORÇLAR x 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR x 337 DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-) x 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI x 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR x 350 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ x 351 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ x 352 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ x 353 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ x 354 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ x 355 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ x 356 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ x 357 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ x 358 YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES x 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR x 361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ x 368 VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK x 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER x Genel Muhasebe 114

115 370 DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. x 371 DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ YÜK (-) x 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI x 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI x 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI x 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER x 381 GİDER TAHAKKUKLARI x 391 HESAPLANAN KDV x 392 DİĞER KDV x 393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI x 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI x 399 DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR x 400 BANKA KREDİLERİ x 401 FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR x 402 ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-) x 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER x 407 ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET. x 408 MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-) x 409 DİĞER MALİ BORÇLAR x 420 SATICILAR x 421 BORÇ SENETLERİ x 422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) x 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR x 429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR x 431 ORTAKLARA BORÇLAR x 432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR x 433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR x 436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR x 437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-) x 438 KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ x 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI x 449 ALINAN DİĞER AVANSLAR x 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI x 479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK. x 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER x 481 GİDER TAHAKKUKLARI x 492 GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV x 493 TESİSE KATILMA PAYLARI x 499 Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR x 500 SERMAYE x 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) x 502 SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI x Genel Muhasebe 115

116 503 SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-) x 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ x 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI x 522 M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ. x 523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART. x 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ x 540 YASAL YEDEKLER x 541 STATÜ YEDEKLERİ x 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER x 548 DİĞER KAR YEDEKLERİ x 549 ÖZEL FONLAR x 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI x 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) x 590 DÖNEM NET KARI x 591 DÖNEM NET ZARARI (-) x 600 YURT İÇİ SATIŞLAR x x 601 YURT DIŞI SATIŞLAR x x 602 DİĞER GELİRLER x x 610 SATIŞTAN İADELER (-) x x 611 SATIŞ İSKONTOLARI (-) x x 612 DİĞER İNDİRİMLER (-) x x 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) x x 621 SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-) x x 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) x x 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) x x 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-) x x 631 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-) x x 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) x x 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR. x x 641 BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ x x 642 FAİZ GELİRLERİ x x 643 KOMİSYON GELİRLERİ x x 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR x x 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI x x 646 KAMBİYO KARLARI x x 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ x x 648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI x x 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR x x 653 KOMİSYON GİDERLERİ (-) x x 654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) x x 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-) x x 656 KAMBİYO ZARARLARI (-) x x Genel Muhasebe 116

117 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) x x 658 ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-) x x 659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) x x 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-) x x 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-) x x 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI x x 679 DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR x x 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-) x x 681 ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-) x x 689 DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-) x x 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 691 D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-) x x 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI x x 697 YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES x x 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI x x 700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS x x 701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS x x 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD x x 711 DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS. x x 712 DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİYAT FARKI x x 713 DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR. x x 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ x x 721 DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES. x x 722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI x x 723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI x x 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ x x 731 GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES. x x 732 GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK. x x 733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK x x 734 GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK. x x 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ x x 741 HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES. x x 742 HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI x x 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER. x x 751 ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI x x 752 ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI x x 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ x x 761 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS x x 762 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI x x 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ x x 771 GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI x x 772 GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS. x x Genel Muhasebe 117

118 780 FİNANSMAN GİDERLERİ x x 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI x x 782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI x x 790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ x x 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ x x 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ x x 793 DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER x x 794 ÇEŞİTLİ GİDERLER x x 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR x x 796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL. x x 797 FİNANSMAN GİDERLERİ x x 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES. x x 799 ÜRETİM MALİYET HESABI Genel Muhasebe 118

119 Genel Muhasebe 119 j-guar

120 Muhasebe Fişleri Muhasebe işlemlerine ait bilgileri muhasebe fişleri ile kaydedilir. Muhasebe fişleri Genel Muhasebe bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yapılan her işlem için ilgili fiş türü seçilir. Muhasebe fişleri Ana Hesap Planı, İkinci Hesap Planı ve Üçüncü Hesap Planı için ayrı ayrı kaydedilir. Hem ana hesap planı, ikinci hesap planı ve üçüncü hesap planına göre muhasebe fişleri, Ana Menü -> Genel Muhasebe -> Hareketler -> Muhasebe Fişleri -> Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Muhasebe fişleri menü seçenekleri şunlardır: Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Ters İşlem Oluştur Banka İşlemlerini Aktar Açılış Toplamları Yenile Öndeğerlere Dön Bağlı Kayıtlar Kaynak İşlem Elektronik İmzalar Bilgiler Ters/Orijinal İşlemi Bul Düzeltme Kaydını Bul Kayıt Bilgisi Ana/İkinci hesap planı çerçevesinde yeni bir muhasebe fişi oluşturmak için kullanılır. Fiş bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Muhasebe Fişlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Fiş bilgilerini boş bir fişe kopyalar. Muhasebe fişinin onay durumunu değiştirmek için kullanılır. Seçilen muhasebe kaydına ters işlem oluşturmak için kullanılır. Belirli bir formatta olan ve sistemde tanımlı olan banka işlemlerinin ilgili muhasebe fişine aktarılması için kullanılır. Hesaplara ait açılış toplamlarını incelemek için kullanılır. Muhasebe Fişleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Muhasebe fişi ticari sistemde kaydedilen diğer işlemler sonucunda oluşturulduysa, bu seçenek o harekete ait bilgileri döker. İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Muhasebe Fişlerine ait durum değişikliklerinin elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır. Fiş için ters kayıt oluşturulması durumunda, ters kaydı bulmak için kullanılır. Muhasebeden onaylı olan muhasebe fişlerinin içeriklerinin değiştirilmesi ya da silinmesi denetim açısından mümkün değildir. Böyle bir durumda onaylı fiş iptal edilir ve artık iptal edilmiş fiş üzerinden düzeltmeler yapılır. Sonradan bu fiş onaylanabilir. Bu durumda ilgili düzeltme kayıtlarına ulaşmak için kullanılır. Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Genel Muhasebe 120

121 Muhasebe Fiş Türleri Muhasebe bölümünden kaydedilecek işlemleri işlem özelliklerine uygun fiş türleri ile kaydedebilirsiniz. Muhasebe fiş türleri Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsü altında yer alan Muhasebe Fiş Türleri seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Muhasebe Fiş Türleri Muhasebe bölümünden ana ya da ikinci hesap planını kullanarak kaydedilen her işlem için, fiş türü Ekle seçeneği yanında yer alan Ok işareti tıklandığında açılan Muhasebe Fiş Türleri penceresinde seçilir. Genel Muhasebe 121

122 Muhasebe Fişi Bilgileri Fiş türü seçiminden sonra işleme ait bilgiler fiş üzerinde yer alan alanlar ile Toplamlar Analiz Detayları Diğer Seçenekleri tıklandığında açılan bölümlerden kaydedilir. Genel Muhasebe 122

123 Fiş Başlık Bilgileri Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle fişe girilecek işlemlerin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası vb. bilgiler, fişe ait olan ve fişte yer alan işlemlere göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir. Fiş No* Muhasebe fişi kayıt numarasıdır. Bu alan bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Sistem Ayarları nda Fiş türü tanımlanırken fiş numarası seçenekleri alanında yapılan seçime göre numaralandırma yapılır. Şablon belirleyecektir seçeneğine göre fiş türü tanımlandıysa sistem şablonuna göre fiş numarası oluşturulur ve değiştirilemez. Tarih* Onay Tarihi Belge No Yevmiye No Özel Kod Yetki Kodu Organizasyonel Birim* Bölüm Şablon öndeğeri belirleyecektir seçeneğine göre fiş türü tanımlandıysa sistemde kullanıcı tanımlı şablona göre numaralandırma yapılır. Kullanıcı belirleyecektir seçilerek kaydedilen fiş türlerinde fiş numarası kullanıcı tarafından verilir. İşlemin kayıt tarihidir. Yeni bir fiş oluşturulduğunda sistem tarihi bu alana öndeğer olarak gelir. Kullanıcı bu tarihi sonradan değiştirebilir. Tarih alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fişler tarihlerine göre sıralı olarak tutulmaktadır. Fişin onay tarihidir. İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. Fişin yevmiye madde numarasıdır. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Yevmiye madde numaralama işlemi yapıldıktan sonra işleme ait yevmiye numarası alana aktarılır. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod fişleri kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiş bazında şifreleme yapılarak fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Bir firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten yerleşimlerdir. Bu alan, yapılan muhasebe işleminin firmanın kayıtlı işyerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Açılan fiş tanımlanırken, seçilen fiş türünde organizasyonel birim belirtilmişse alana aktarılır. Aksi takdirde... simgesi tıklanarak sistemde tanımlı birim/işyeri listesinden ilgili birim/işyeri seçilir. Birim/İşyeri alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Tüm bilgi girilmesi gereken alanlarda olduğu gibi bu alan da * sembolü ile belirtilmiştir. İşletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan muhasebe işleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Fiş türü tanımında bölüm belirtilmişse alana aktarılır. Aksi Genel Muhasebe 123

124 takdirde... simgesi tıklanarak sistemde tanımlı bölümler listesinden ilgili bölüm seçilir. Fiş Satırları Satırlarda hareket gören hesap kartlarına ait bilgiler girilir. Fiş satırları ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir muhasebe fişinde istenen sayıda işlem satırı girilebilir. Muhasebe fişlerine muhasebe ile ilgili işlemlerin yanı sıra banka, cari hesap ve personel işlemleri de kaydedilmektedir. Bunun için satırda yer alan tür alanında istenen kayıt türü seçilir. Türü Hesap Kodu Adı Borç Alacak Açıklama KDV Kodu Raporlama Para Birimi Raporlama Para Birimi Kuru Tutar (RPB) İşlem Para Birimi İşlem Para Birimi Kuru İşlem Para Birimi Tutarı İşlem Tarihi Vade Ticari İşlem Grubu Özel Kod Muhasebe satırında yer alan işlem türünün belirtildiği alandır. Tür alanı; (MU) Muhasebe Hesabı (CH) Cari hesap (BH) Banka Hesabı (PE) Personel olmak üzere dört seçeneklidir. İlgili işlem türü seçildiğinde kod alanından işlem türüne ait tanım listelerine ulaşılarak ilgili hesap seçilir. Satırda hareket gören hesabın kodudur. Tür alanında yapılan seçime göre kayıtlı muhasebe, cari hesap, banka ve personel tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Satırda hareket gören hesabın adıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da ilgili tanım listelerine ulaşılarak seçim yapılabilir. İşleme ait borç tutarının girildiği alandır. İşleme ait alacak tutarının girildiği alandır. Satırdaki işleme ait açıklamanın girildiği alandır. Satırdaki işleme ait KDV kodudur. Kurum tanımlanırken belirtilen raporlama para birimidir. Değiştirilemez. Raporlama para birimi kurunun belirlendiği alandır.... simgesi tıklanarak, Günlük Döviz Kurları listelenerek ilgili kur değeri seçilebilir. Borç/Alacak kolonunda girilen tutar ve raporlama para birimi kuruna göre hesaplanan raporlama para birimi tutarıdır. Borç ya da alacak kolonuna bilgi girildiğinde günlük kur tablosundan okunan kur değeri esas alınarak hesaplanan tutar alana aktarılır. Satırdaki işlem için geçerli olacak işlem para birimi türüdür. İşlemin ait olduğu muhasebe fiş türü için tanımlanan para birimi alana gelir. Fiş tür tanımında işlem para birimi sabit olarak kaydedilmişse değiştirilemez. Öndeğer olarak kaydedilmişse değiştirebilir. İşlem para birimi kurudur.... simgesi tıklanarak, Günlük Döviz Kurları listelenir ve ilgili kur değeri seçilir. Borç/alacak kolonunda girilen tutar ve işlem para birimi kur değeri üzerinden hesaplanan işlem para birimi tutarıdır. Satırdaki işlem için geçerli olan işlem tarihidir. Satırdaki işlem için geçerli olacak vade tarihidir. Satır türü cari hesap seçildiğinde cari hesaba ait ticari işlem grubunu belirtir. Kayıtlı ticari işlem grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Muhasebe fişi satır özel kodudur. Özel kod alanı fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bu bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılabilir. Bu alanı kullanıcı programda yer almayan, fakat fiş satırlarına kaydetmek istediği bilgi için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod Genel Muhasebe 124

125 Miktar Belge Numarası Referans Numarası Muhasebe Kodları Birim/İşyeri Endeks Enflasyon Dışı Hesaplama Dışı Bütçe Hareketleri Oluşturulsun alanı ise fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisi filtrelerde kullanılır. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Hesabın birimli izlenmesi durumunda, giren ya da çıkan miktarın belirtildiği alandır. Hesabın izleneceği birim hesap kartında belirtilir. Ana ve alt hesaplar farklı birimler üzerinden işlem görebilir. Ancak ana hesap düzeyinde hesap özeti alındığında giren ve çıkan miktarlar ana hesap kartında belirtilen birim üzerinden alınır. Birimli muhasebe tutulması durumunda, fiş satırında miktar giriş kontrolünün yapılıp yapılmayacağı ve kontrol şekli hesap kartında ve Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Satırdaki işleme ait belgenin numarasıdır. Muhasebe İşlem Tanımı penceresinde Diğer kısmındaki Kodlar alanındaki Belge No seçeneklerine göre şekillenecek alandır. Zorunlu ya da güncellenebilir seçildiği takdirde bilgi girişine izin verilir. Alan zorunlu olarak seçildiyse belge numarası girilmeden kayıt yapılamaz. Satırdaki işlem için geçerli olacak referans numarasıdır. Muhasebe işlem tanımında Referans Numarası alanında zorunlu ya da güncellenebilir seçilirse bu alana bilgi girilebilir. Zorunlu seçiminde referans numarası girilmeden kayıt yapılamaz. Satırdaki işlemin banka, cari hesap, personel olması durumunda ilgili muhasebe hesabının kodudur. Satırdaki işlemin fiş geneline ait işyerinden farklı bir birime ait olması durumunda ilgili birimin belirtildiği alandır. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme işleminde dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. Hesap kartında yapılan seçim işleme öndeğer olarak aktarılır. Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki işlemin enflasyon dışı olduğunu belirtir. Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki işlemin hesaplama dışı olduğunu belirtir. Bütçe kalemi ilişkisi bulunan muhasebe hesaplarının kullanıldığı muhasebe fişlerinde, bütçe hareketlerini oluşturmak için kullanılır. Satırda seçilen hesap koduna bağlı bir bütçe kaleminin bulunması durumunda bu alan otomatik olarak işaretli gelir. Bütçe satırlarının oluşturulabilmesi için bu alan işaretli olmalıdır. Genel Muhasebe 125

126 Muhasebe Fişi Analiz Detayları Muhasebe fişi ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeleri fiş üzerinde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları muhasebe fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı kaydedilir. Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. j-guar uygulamasında işlemlerde analiz boyutu ve proje girişi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolün hangi işlemler için ve ne şekilde yapılacağı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler menüsünde yer alan Genel Muhasebe seçeneği ile belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları Genel Muhasebe Öndeğer ve Parametreleri Muhasebe fişi analiz detayları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Analiz Boyutu Kodu Açıklama Proje Kodu Proje Aktivite Kodu Dağıtım Oranı Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) Muhasebe fişi satırı için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılabilir. Muhasebe fişi ile kaydedilen işlemin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Muhasebe fişi ile kaydedilecek işlemlerin projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Muhasebe fişi ile kaydedilecek işlemlerin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır. Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım toplamıdır. Raporlama par birimi üzerinden hesaplanan dağıtım tutarıdır. İşlem para birimi üzerinden hesaplanan dağıtım tutarıdır. Genel Muhasebe 126

127 Muhasebe Fişlerinde Tanımlı İşlem Ekleme j-guar uygulamasında muhasebe fişleri ile cari hesap, personel ve banka hesaplarına ait işlemler kaydedilebilir. Bu işlemlere ait detaylar fiş üzerinde yer alan Tanımlı İşlem Ekleme seçeneği ile kaydedilir ve muhasebe fişi satırlarına aktarılır. İşlem girişi için kullanılacak muhasebe işlem tanımı İşlem kodu alanında belirlenir. (...) simgesi tıklanarak Muhasebe İşlem Tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Muhasebe işlem tanımında belirtilen hesap türü için bilgiler ilgili alanlarda kaydedilir. Bkz. Muhasebe İşlem Tanımları İşlem tanımında karşı işlem için yapılan seçim doğrultusunda karşı hesap bilgileri de fiş üzerinde yer alan Karşı Hesaplar bölümünde ara tuşu tıklanarak açılan Karşı Hesaplar listesinden kaydedilir. İşlem bilgileri girişi tamamlandığında İşlem Oluştur düğmesi tıklanarak işlem bilgileri fiş satırlarına aktarılır. Muhasebe Fişlerinde Geçmiş Dönem Hareketleri Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda muhasebe açılış fiş satırlarında hesaba ait geçmiş dönem hareketlerine ait bilgiler kaydedilir. Bunun için fiş satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Geçmiş Dönem Hareketleri seçeneği kullanılır. Bu seçenek yalnızca açılış fişlerinde yer alır. Geçmiş dönem hareketlerine ait bilgiler tarih belirtilerek borç ve alacak tutarları ile kaydedilir. Muhasebe Açılış Toplamları Hesaplara ait açılış toplamlarını incelemek için, Muhasebe Fişleri listesi F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Açılış toplamları seçeneği kullanılır. Dönem başında açılış rakamları fiş türü açılış seçilerek kaydedilir. Hesap planı çok kapsamlı ise, açılış fişi de aynı oranda kapsamlı olacaktır. Bu nedenle fiş bir kaç parçaya bölünerek girilebilir. Yani birden fazla açılış fişi tanımlanabilir. Hesaplara ait açılış rakamlarının girildiği açılış fişleri, açılış toplamı seçeneği ile ekrana getirildiğinde girilen tüm açılış fişleri, fiş numarası, açıklama, borç ve alacak toplamları ile açılış fişleri penceresinde listelenir. Açılış maddesi birden fazla fişe bölünebileceğinden ve açılış rakamları dönem başında henüz kesinleşmemiş olabileceğinden yalnızca açılış fişleri borç ve alacak toplamları tutmadan kaydedilebilir. Bu nedenle açılış fişleri penceresinde bakiye toplamı da yer alır. Genel Muhasebe 127

128 İşlemler Yevmiye Madde Numaralama Defter-i kebirde, her satırla ilgili yevmiye madde numaralarının görülmesi kanuni bir zorunluluktur. Yevmiye madde numaralama işlemi ile yevmiye defteri basıldığı zaman her fişin alacağı numara program tarafından otomatik olarak kaydedilir. Yevmiye madde numaralama işlemi, muhasebe işlemlerinin onaylanmasından sonra yapılır. Yevmiye madde numaralama işlemini sırasıyla Ana Menü -> Genel Muhasebe -> İşlemler -> Yevmiye Madde Numaralama Adımları izlenir. Yevmiye madde numaralamanın hangi tarihler arasındaki işlemler için ve hangi işyerine ait işlemler için yapılacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri ve alabilecekleri değerler şunlardır: Başlangıç Koşulu Numaralandırma işleminin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu filtre satırı; Son numara verilen işlemden itibaren Tarih aralığının başından itibaren Verilen ilk numaralı işlemden itibaren seçeneklerini içerir. Son numara verilen işlemden itibaren seçilirse, numaralandırma işlemi son numara verilen işlem dikkate alınarak diğer işlemler için yapılır. Tarih aralığının başından itibaren seçilirse, numaralandırma işlemi tarih aralığı alanında belirtilen tarih dikkate alınarak yapılır. Verilen ilk numaralı işlemden itibaren seçilirse, numaralandırma işlemi ilk numaralı işlem dikkate alınarak yapılır. Genel Muhasebe 128

129 Tarih Aralığı İlk Yevmiye Madde No Organizasyonel Birim Hesap Planı Kaynak Fiş Listeleme Başlangıç ve bitiş tarihi alanlarında, numaralandırmanın hangi tarihler arasındaki işlemler için yapılacağı belirlenir. Yevmiye madde numaralama işleminin ilk hangi numaradan başlayacağı buradan seçilir. Yevmiye madde numarası verilecek muhasebe fişlerini ait oldukları organizasyon birimlerine göre filtrelemeye yarar. Grup ya da aralık tanımı ile filtreleme yapılır.... simgesi tıklandığında kayıtlı birimler listelenir. Numaralama yapılacak birim seçilir. Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı Onaylı/ Onaysız Türe Göre seçimi yapıldığında listeleme muhasebe fiş türlerine göre yapılır. Numaraya göre seçiminde ise listeleme fiş numaralarına göre yapılır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve numaralama işlemi başlatılır. İşlem sonunda verilen numaralar muhasebe fişlerindeki yevmiye madde no alanına aktarılacaktır. Genel Muhasebe 129

130 Kur Farkı Hesaplama Bir muhasebe hesabının gerçek anlamda dövizle yapılan işlemleri yasal olarak, işlemin gerçekleştiği tarihteki döviz kurları üzerinden yerel para birimine çevrilerek kaydedilir. Bu durumda herhangi bir tarihte muhasebe hesaplarının yerel bakiyeleri incelendiğinde döviz işlemlerinin etkisi güncel olarak görülemez. Yani dövizli işlem görmüş bir hesabın yerel para birimi cinsinden bakiyesi olması gerekenden fazla veya eksik görünür. Zaman içerisinde döviz kurlarının değer kazanması veya yitirmesinden kaynaklanan, bir hesabın dövizli işlemlerinin yerel karşılıklarındaki artış ve azalışların hesaplanmasına ve bu farkların ilgili hesap ile bir kur farkı hesabı arasında mahsuplaştırılmasına Kur farkı hesaplama denir. Kur farkı hesaplatılmasında önemli olan kriterler; Kur farkı hesaplatılacak muhasebe hesapları Kur farkının hangi para birimi için hesaplatılacağı Kur farkı hesaplamada hangi tarihler arasındaki işlemlerin dikkate alınacağı Hesaplanan kur farklarının altında toplanacağı muhasebe hesapları şeklinde sıralanabilir. Kur farkı Hesaplama seçeneği tıklandığında açılan pencere Kur Farkı Hesaplama penceresi Öndeğerler ve Filtreler seçeneklerini içerir. Genel Muhasebe 130

131 Öndeğerler başlığı altında yer alan seçenekler ile kur farkı hesaplama işlemi sonucu oluşacak fişe ait öndeğer bilgiler kaydedilir. Hesaplama Tarihi Fiş Türü Fiş No Organizasyonel Birim Satır Açıklaması Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri günlük kur dosyasından okunur. Kur farkı hesaplama işlemi sonucu oluşacak muhasebe fiş türünü belirtir.... simgesi tıklanarak tanımlı muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili fiş türü seçilir. Kur farkı hesaplama işlemi sonucu oluşacak muhasebe fişinin numarası belirtilir. Oluşacak kur farkı fişinin hangi organizasyonel birime ait olduğu belirtilir. Oluşacak kur farkı fişinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak satır açıklaması filtre satırında kaydedilir. Kur farkı hesaplama penceresinde Filtreler seçeneği ile kur farkının ne şekilde ve hangi hesaplar için hesaplatılacağı belirlenir. Kur Farkı Hesaplama filtre seçenekleri şunlardır: Muhasebe Hesap Kodu Muhasebe Hesap Özel Kodu Organizasyonel Birim Kodu Bölüm Kodu Para Birimi Limit Kur Farkı Kur Farkı Tipi Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı muhasebe hesabı veya hesapları belirlenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Hesap kartında kur farkı hesabı belirtilmemiş olan muhasebe hesapları için kur farkı hesaplanmaz. Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak hesapların muhasebe hesap özel koduna göre belirlendiği filtre satırıdır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır. Kur farkı hesabı, organizasyon birimi seçimi yapılarak sadece seçilmiş olan birimlere ait hareketler taranarak hesaplanır. Bunun için organizasyonel birimler filtre satırında seçim yapılır. Seçilen muhasebe hesaplarının hangi bölümlerden yapılan işlemleri dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bölüm filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır. Seçilen hesapların hangi işlem para biriminden yapılmış olan hareketleri için kur farkı hesaplanacağı para birimi filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda para birimi seçilebilir. Bu durumda her para birimi için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır. Belirlenen para birimi üzerinden hesaplanan kur farkının belirli bir limitin altında kalması durumunda oluşacak kur farkı fişine yansıması istenmiyorsa limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutarın altında ise işlem yapılmaz. Kur farkının hangi tipteki hesaplar için hesaplatılacağı bu filtre satırında belirlenir. Tümü, Borç, Alacak olmak üzere üç seçeneklidir. Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplama sonucunda, Öndeğerler başlığı altında yer alan Fiş Türü parametresinde seçilen türdeki muhasebe fişi otomatik olarak oluşur. Fişin tarihi, öndeğerler başlığı altında yer alan Hesaplama Tarihi parametre satırında belirtilen tarihtir. Hesaplanan kur farkları ise, kur farkı hesabı yapılan hesap ya da hesapların kartında belirtilen kur farkı hesabı altında toplanır. Genel Muhasebe 131

132 Kur farkı hesaplaması yapılan her bir hesaba ait işlemler kur farkı fişinde birer satır olarak yer alır. Kur farkları tek bir hesap altında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı da açılabilir. Kur farkı hesaplanırken verilen tarihe ait kur değerinin kur tablosundan okunamadığı ya da hesapların verilen para birimi üzerinden işlem görmediği durumlarda program sizi uyaracaktır. Aynı şekilde, Sistem İşletmeni program bölümünde verilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde de kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, Kur parametrelerinde otomatik kullanım alanında belirlenen kur değeri kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler menüsü Genel seçeneği altında yer alan Döviz Kullanımı ile otomatik olarak kullanılacak kur türünün seçilmesi gerekir. Genel Muhasebe 132

133 Hesaplar Arası Aktarım Muhasebe hesapları arası aktarım işlemleri, belirli bir hesap altında izlenen işlemleri yeni bir hesap altında izlemek için kullanılır. Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Hesaplar arası aktarımda geçerli olacak koşulları Hesaplar arası aktarım filtreleri penceresinde belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Tarih aralığı Eski Hesap Kodu Yeni Hesap Kodu Hesap Planı Hangi tarihler arasında yapılan işlemlerin yeni hesaba aktarılacağı bu filtre satırında belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek aktarım işlemi başlatılır. Aktarılacak işlemlerin kayıtlı olduğu muhasebe hesap kodudur. İşlemlerin aktarılacağı yeni muhasebe hesap kodudur. Aktarımda hangi hesap planının dikkate alınacağı bu parametre satırında belirtir. Ana hesap planı, İkinci hesap planı ve Üçüncü hesap planı, Konsolide Ana Hesap Planı, Konsolide İkinci Hesap Planı ve Konsolide Üçüncü Hesap Planı seçeneklerini içerir. Uygula düğmesi tıklanarak başlatılan aktarım işlemi sonucunda kayıtlı fişlerde eski hesap kodu filtre satırında belirtilen hesap koduna ait satırlar yeni hesap kodu alanında belirtilen hesap kodu ile değiştirilir. Genel Muhasebe 133

134 Hesap Planları Arası Aktarım j-guar ile Ana Hesap Planı yanı sıra, raporlama amaçlı kullanılmak üzere 2. Hesap Planı tanımlanabilir. Birden fazla hesap planı ile çalışma, özellikle çok uluslu firmalarda raporlamada güncel verilerle çalışmaya olanak sağlar. Birden fazla hesap planı ile çalışma söz konusu ise ana ve ikini hesap planı arasındaki bağlantı Hesap Planları Arası Aktarım seçeneği ile sağlanır. Hesap Planları Arası Aktarım, Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Hesap Planları Arası Aktarım ile, ana hesap planı için oluşturulan muhasebe fişlerinin belirli tarih aralıklarında ikinci hesap planı ve üçüncü hesap planı için de oluşturulur. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle ana, ikinci ve üçüncü hesap planlarında yer alan hesapların aralarındaki bağlantının belirtilmesi gerekir. Hesap planları arası aktarım için geçerli olacak koşullar ve oluşacak muhasebe fişlerine öndeğer olarak gelmesi istenen bilgiler Hesap Planları Arası Aktarım penceresinde; Öndeğerler Filtreler Seçenekleri ile belirlenir. Genel Muhasebe 134

135 Öndeğerler Aktarım işlemi sonucunda oluşacak fişe öndeğer olarak gelmesi istenen bilgilerdir. Burada belirtilen bilgiler aktarım sonrası fişlere otomatik olarak yansıtılır. Gerekirse fiş üzerinde bu bilgiler değiştirilebilir. Fiş Tarihi Muhasebe Fiş Türü Organizasyonel Birim Bölüm Açıklama Özel Kod Aktarım sonucu oluşacak muhasebe fişinin tarihidir. Aktarım sonucunda oluşacak muhasebe fişinin türünü belirtir. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. Fişin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Fişin ait olduğu bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Fiş geneline ait açıklama bilgisidir. Fişleri kuruma özel kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amacıyla kullanılacak fiş özel kodudur. Filtreler Hesaplar arası aktarım için geçerli olacak koşullar Filtreler seçeneği ile belirlenir. Tarih Ana Hesap Kodu Ana Hesap Açıklaması Organizasyonel Birim Hesaplara arası aktarım işleminde hangi tarihler arasındaki işlemlerin dikkate alınacağını belirtir. Hesaplar arası aktarım işleminde dikkate alınacak ana hesap planı muhasebe hesap kodudur. Hareketleri aktarılacak hesaplar grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir.... simgesi tıklanarak ana hesap planı listelenir ve ilgili hesap seçilir. Hesaplar arası aktarım işleminde dikkate alınacak ana hesap planı muhasebe hesabı açıklamasıdır. Hareketleri aktarılacak hesaplar grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir.... simgesi tıklanarak ana hesap planı listelenir ve ilgili hesap seçilir. Hesaplara arası aktarım işleminin hangi organizasyonel birim için geçerli olacağı belirtilir. Aktarım sonucunda oluşacak muhasebe fişine öndeğer olarak gelmesi istenen bilgiler ile aktarım koşulları belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak aktarım işlemi başlatılır. İşlem sonucunda tarih filtre satırında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri aralığındaki ana hesap planı için oluşan muhasebe fişlerindeki hareketler, ikinci hesap ve üçüncü hesap planında ana hesap bağlantısı kurulan hesaplara tek bir fiş ile aktarılır. Ana Hesap Planı Bağlantıları Hesaplar arası bağlantı İkinci ve Üçüncü Hesap Planı listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Ana Hesap Bağlantıları seçeneği ile kaydedilir. İkinci ya da üçüncü hesap planında yer alan bir hesabın, ana hesap planındaki hangi hesaplarla bağlantılı çalışacağı Ana Hesap Planı Bağlantıları penceresinde satırlarda belirlenir. Ana Hesap Planı Kodu ve Açıklaması alanlarından ana hesap planına ulaşılarak ilgili hesap seçilir. Hesaba birden fazla hesap seçilebilir. Her hesap ayrı satırda belirtilir. İkinci ya da üçüncü hesap planı ile ana hesap planı arasında kurulacak bağlantı işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Genel Muhasebe 135

136 İkinci ya da üçüncü hesap planında yer alan hesabın alt hesabı olması durumunda ana hesap planı bağlantısı sağlanmaz. Ana hesap planında seçilen hesabın alt hesaplarının olması durumunda alt hesaplarda bağlanır. Ana hesap planındaki bağlantı kurulmuş bir hesap, ikinci ya da üçüncü hesap planında başka bir hesap için kullanılamaz. İkinci ya da üçüncü hesap planı bağlantısı olan hesap için yeni bir alt hesap açılması durumunda, bu hesap da otomatik olarak ikinci ya da üçüncü hesap planındaki hesaba bağlanır. Ana hesap planı bağlantısı kurulan hesap için alt hesap açılması durumunda ana hesap bağlantıları silinir. İkinci ya da üçüncü hesap planında yer alan hesap için ana hesap planı bağlantıları hesap işlemlerde kullanılsa bile değiştirilebilir Genel Muhasebe 136

137 Yansıtma Yansıtma işlemleri yıl ya da dönem sonu itibarıyla belirli hesapların son borç ya da alacak tutarlarının izlenecekleri yeni hesaplara aktarılması işlemidir. Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Yansıtma işlemi bilançonun 7A / 7B gider hesaplarının dönem sonunda yansıtma hesaplarına aktarılmasıdır. Yansıtma hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarımı ve en son dönem sonunda bilanço (aylık veya 3 aylık) oluşturulmadan önce 690 hesaba aktarılmasını içerir. Yansıtma işlemi filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak başlatılır. Yansıtma filtre seçenekleri şunlardır: Yansıtma Şablonu Tarih Aralığı İşlem Tipi Organizasyonel Birim Hesap Türü Muhasebe Fiş Türleri (Mahsup) Muhasebe Fiş Tarihi Fiş Özel Kodu Yansıtma işleminde kullanılacak şablonun kodudur. Bu filtre satırında yansıtma işleminin hangi tarih aralığındaki işlemleri kapsayacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır. Yansıtma İşlem tipinin seçildiği filtre satırıdır. Burada yapılan seçime uygun olarak yansıtma işlemi yapılır ve muhasebe fişleri oluşur. Bu filtre satırında yansıtma işleminde dikkate alınacak organizasyonel birim seçilir. Yansıtma işleminde dikkate alınacak hesap planını belirtir. Ana, İkinci ve Üçüncü hesap planı, Konsolide ana, ikinci ve üçüncü hesap planı seçeneklerini içerir. İşlem sonucunda oluşacak muhasebe fiş türünün seçildiği filtre satırıdır. Yansıtma işleminde dikkate alınacak muhasebe fiş tarihi bu alanda seçilir. İşlem sonucunda oluşacak muhasebe fişine yazılacak fiş özel kodunun seçildiği alandır. Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra Uygula düğmesi tıklanır ve yansıtma işlemi başlatılır. İşlem sonucunda oluşan mahsup fişine Yansıtma Şablonları listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Yansıtma Fişleri seçeneği ile ulaşılır. Genel Muhasebe 137

138 Giriş/Çıkış Hareketleri İlişkilendirme Giriş/Çıkış Hareketleri İlişkilendirme işleminin amacı, Parasal Olmayan Muhasebe Hesaplarının muhasebe çıkış hareketlerini, FİFO yöntemine göre muhasebe giriş hareketleri ile ilişkilendirmektir. Böylelikle herhangi bir parasal olmayan değer çıkışının hangi dönemdeki girişten kaynakladığı tahmini yapılır. (Tutar eşleştirme) Giriş/Çıkış hareketlerinin ilişkilendirilmesi, Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Giriş/Çıkış Hareketleri İlişkilendirme seçeneği ile kaydedilir. Enflasyon Muhasebesi, Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi uygulayarak, ilgili mali tabloların belli bir tarihteki aynı satınalma gücü ile ifade edilmesini sağlamaktadır. Buna göre Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesinde, genel bir fiyat endeksi yardımıyla, mali tablolarda farklı satınalma gücüyle yer alan değerlerin, belli bir tarihteki satınalma gücü ile ifade edilmesi yöntemin esasını oluşturmaktadır. Böylece mali tabloların homojenliği sağlandığı gibi, sermayenin satınalma gücü cinsinden korunması ve parasal değerleri elde bulundurmaktan dolayı oryaya çıkan kayıp ve kazançların mali tablolarda yer alması da mümkün olmaktadır. Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesine göre, parasal değerler; bilanço tarihinde cari para değeri ile ifade edildiklerinden tekrar düzeltilmezler. Ancak parasal olmayan değerlerin düzeltilmesi yani belli bir düzeltme katsayısı ile çarpılarak düzeltilmiş değerinin bulunması gerekir. Düzeltme katsayısı = Dönem sonu Endeks/Kalemin İşletmeye Girdiği Tarihteki Endeks Bu formüle uygun olarak parasal olmayan değerler için işletmeye girdiği tarihlerdeki endeks kullanılarak düzeltme katsayısı kullanılabilir. Ancak ilgili parasal olmayan değere ait çıkış hareketleri için hangi endeks kullanılmalıdır? Çıkış işleminin gerçekleştiği tarihteki endeksin kullanılması hatalı bir yaklaşım olacaktır. Zira Ocak ayında işletmeye girmiş bir değerin Aralık ayındaki çıkışı için Aralık ayındaki endeksin kullanılması sonucu düzeltme sonuçları hatalı olacaktır. Bunun için j-guar FIFO yöntemini benimsemiştir. Parasal olmayan bir muhasebe hesabının çıkış hareketleri FIFO yöntemine göre kendinden önceki giriş hareketleri ile ilişkilendirilecektir. Buna göre işlem belirli bir tarih aralığı için çalışır. Başlangıç ve bitiş tarihleri, Giriş/Çıkış Hareketleri İlişkilendirme fitreleri penceresinde tarih aralığı filtre satırında belirtilir. Hesap karakteristiği Parasal Olmayan (borç) olanlar için giriş hareketleri, ilgili hesaba borç yazan hareketler, çıkış ise alacak yazan hareketlerdir. Benzer şekilde, hesap karakteristiği parasal olmayan (alacak) olanlar için giriş hareketleri, ilgili hesaba alacak yazan hareketler, çıkış ise borç yazan hareketlerdir. Enflasyon dışı: evet olan hareketler eşleştirmeye dahil edilmez. Eşleştirme sonuçları aylar itibariyle veri tabanına kaydedilir. Genel Muhasebe 138

139 Fiyat Endeksi Atama Fiyat Endeksi Atama muhasebe giriş/çıkış hareketlerine ticari sistemde belirtilmiş fiyat endeksinin ilgili değerini atamaktır. Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Endeks atama işleminde fiyat endeksi atanacak hareketlerin tarihi ve hangi işlemlere (giriş/çıkış) fiyat endeksi atanacağı Fiyat Endeksi Atama filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır: Filtre Muhasebe Hesapları Tarih Aralığı İşlem Grupları Değeri Başlangıç / Bitiş Muhasebe İşlemleri (Girişler) / Muhasebe İşlemleri (Çıkışlar) / Muhasebe İşlemleri (Karşı Hesap) / Muhasebe Hesapları (Yansıtma) Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak belirlenen aralıkta hareket görmüş giriş/çıkış hareketlerine fiyat endeksi atanır. Genel Muhasebe 139

140 Amortisman ve Değerleme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Varlıklara ait amortisman ve değerleme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Amortisman ve Değerleme İşlemlerinin Muhasebeleştirmesi seçeneği ile kaydedilir. Amortisman ve değerleme işlemlerinin muhasebe izleneceği hesap kodları ise Muhasebe Bağlantı Kodları altında yer alan Varlık İşlemleri seçeneği ile belirlenir. Muhasebeleştirme için geçerli olacak koşullar Amortisman ve Değerleme Muhasebeleştirmesi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri ve koşul belirleme seçenekleri şunlardır: Filtre Hesaplama Yılı Hesaplama Ayı Organizasyonel Birim Varlık Kodu Varlık Türünden Malzeme Varlık Kategorisi Varlık Alım Tarihi Durumu Muhasebeleşme İşareti Muhasebe Fiş Tarihi Hesap Planı Muhasebe Fiş Türü Amortisman Tablosu Değeri Yıl girişi Ay seçenekleri Grup/Aralık Grup/Aralık Grup/Aralık Gayrimenkul/Nakil Vasıtası/Ekipman/Diğer Varlık Başlangıç/Bitiş Kullanılamaz/Kullanılabilir/Tahsiste Güncellenecek/Güncellenmeyecek Başlangıç/Bitiş Ana Hesap Planı/İkinci Hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı/ Konsolide ana Hesap Planı/Konsolide İkinci Hesap Planı/Konsolide Üçüncü Hesap Planı Fiş Türü Seçenekleri Esas/Alternatif/Enflasyon/Alternatif Enflasyon/TFRS Hesaplama Yılı: Amortisman hesaplama yılını belirtir. Burada belirtilen tarihteki amortisman ve değerleme hesapları muhasebeleştirmede dikkate alınır. Hesaplama Ayı: Amortisman ve değerleme hesaplama ayını belirtir. Muhasebeleştirme işleminde dikkate alınacak seçenekler işaretlenir. Genel Muhasebe 140

141 Organizasyonel Birim: Hangi organizasyonel birime ait varlıklar için yapılan amortisman değerleme işlemlerinin muhasebeleştirileceğini belirtir. Grup/Aralık tanımı yapılarak istenen birimler belirlenir. Varlık Kodu: Amortisman ve değerleme işlemlerinin muhasebeleştirileceği varlıkların belirlendiği filtre seçeneğidir. Grup/aralık tanımı ile amortisman ve değerleme hesaplamalarının muhasebeleştirileceği varlıklar belirlenir. Varlık Türünden Malzeme: Amortisman ve değerleme işlemlerinin muhasebeleştirileceği varlıkların kayıt koduna belirlendiği filtre seçeneğidir. Grup/aralık tanımı ile amortisman ve değerleme hesaplamalarının muhasebeleştirileceği varlıklar belirlenir. Varlık Alım Tarihi: Amortisman ve değerleme işlemlerinin muhasebeleştirileceği varlıkların alım tarihine göre belirlendiği filtre seçeneğidir. Başlangıç ve bitiş tarihi verilerek filtreleme yapılır. Muhasebeleşme İşareti: Muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi ve aynı tarihlere ait yeni bir muhasebeleştirme işleminin yapılması durumunda dikkate alınmaması bu filtre satırında yapılacak seçimle sağlanır. Filtre satırı Güncellenecek ve Güncellenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak Güncellenmeyecek seçilidir ve muhasebeleşen işlemler işaretlenir. Muhasebeleşen işlemler yeniden muhasebeleştirilmez. Güncellenecek seçiminin yapılması durumunda muhasebeleştirme yapılan işlemler işaretlenmez, yeni bir muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait fiş güncellenir. Muhasebe Fiş Tarihi: Amortisman ve değerleme hesaplamalarının muhasebeleşmesi sonucu oluşacak fişe öndeğer olarak gelmesi istenen tarihtir. Hesap Planı: Muhasebeleştirme işleminin hangi hesap planına göre yapılacağını belirtir. Fiş Türü: Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak fiş türünün belirlendiği filtre seçeneğidir. Fiş türleri listelenerek ilgili fiş türü seçilir. Amortisman Tablosu: Amortisman ve değerleme muhasebeleştirmesinde dikkate alınacak amortisman tablosunu belirtir. Bu filtre satırı; Esas Alternatif Enflasyon Alternatif Enflasyon seçeneklerini içerir. Muhasebeleştirmede dikkate alınacak amortisman tablosu seçilir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak muhasebeleştirme işlemi başlatılır. Varlıklara ait amortisman ve değerlemeler, muhasebe bağlantı kodlarında belirtilen ve varlıklara bağlanan muhasebe hesapları altında muhasebeleştirilir. Genel Muhasebe 141

142 Bordro Tahakkuklarının Muhasebeleştirilmesi Ücret Yönetimi program bölümünde hesaplanan personel ücretleri için muhasebe bölümünde oluşacak fişler Bordro Tahakkuklarının Muhasebeleştirilmesi seçeneği ile toplu olarak oluşturulur. Bordro Tahakkuklarının Muhasebeleştirilmesi, Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Muhasebeleştirme için geçerli olacak koşullar Bordro Tahakkuklarının Muhasebeleştirilmesi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri ve koşul belirleme seçenekleri şunlardır: Filtre Kurum İşyeri Bölüm Birim Muhasebe Grup Kodu Puantaj Tarihleri Ücret/Bordro Türü Puantaj Muhasebeleşme İşareti Hesap Planı Muhasebe Fiş Türü Muhasebe Fiş Tarihi Puantaj Durumu Değeri Kurum seçimi Başlangıç / Bitiş Güncellenecek / Güncellenmeyecek Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı / Üçüncü Hesap Planı Başlangıç / Bitiş Başlangıç / Bitiş Onaylandı / Ödendi Kurum: Bordro tahakkuklarının muhasebeleştirileceği kurumu belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili tanım seçilir. İşyeri: Muhasebeleştirilecek bordro tahakkuklarının ait olduğu işyerini belirtir. Grup ya da aralık tanımı ile ilgili işyerleri belirlenir. Bölüm: Muhasebeleştirilecek bordro tahakkuklarının ait olduğu bölümü belirtir. Grup ya da aralık tanımı ile ilgili bölümler belirlenir. Organizasyonel Birim: Muhasebeleştirilecek bordro tahakkuklarının ait olduğu işyerine ait organizasyonel birimi belirtir. Grup ya da aralık tanımı ile ilgili işyerleri belirlenir. Muhasebe Grup Kodu: Bordro tahakkuklarının hangi hesaplar altında muhasebeleştirileceğini belirten muhasebe grup kodudur. Grup ya da aralık tanımı yapılarak muhasebe grupları belirlenir. Muhasebeleşme İşareti: Muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi ve aynı tarihlere ait yeni bir muhasebeleştirme işleminin yapılması durumunda dikkate alınmaması bu filtre satırında yapılacak seçimle sağlanır. Filtre satırı Güncellenecek ve Güncellenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak Güncellenmeyecek seçilidir ve muhasebeleşen işlemler işaretlenir. Muhasebeleşen işlemler yeniden muhasebeleştirilmez. Güncellenecek seçiminin yapılması durumunda muhasebeleştirme yapılan işlemler işaretlenmez, yeni bir muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait fiş güncellenir. Hesap Planı: Muhasebeleştirme işleminin hangi hesap planına göre yapılacağını belirtir. Genel Muhasebe 142

143 Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve muhasebeleştirme işlemi başlatılır. İşlem sonunda oluşan bordro tahakkuk işlemlerine ait fişler muhasebe fişleri listesinde yer alır. Fiş üzerinde yapılacak işlemler için muhasebe fişleri menü seçenekleri kullanılır. Öndeğerler Muhasebe Fiş Tarihi: Bordro tahakkuklarının muhasebeleşmesi sonucu oluşacak fişe öndeğer olarak gelmesi istenen tarihtir. Muhasebe Fiş Türü: Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak fiş türünün belirlendiği filtre seçeneğidir. Fiş türleri listelenerek ilgili fiş türü seçilir. Organizasyonel Birim: Muhasebeleştirilecek bordro tahakkuklarının ait olduğu işyerine ait organizasyonel birimi belirtir. Birim Tanımları Listesinden seçim yapılır. Fişler Birleştirilsin: Bu alan organizasyonel birim seçildiğinde aktif olur. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçimi yapıldığında; Bordro tahakkuklarının muhasebeleştirilmesi sırasında işyerleri için oluşan tüm fiş satırları tek bir fişte toplanır. Organizasyonel Birim Türü: Bordro tahakkuklarının muhasebeleştirilmesi işleminin sistemdeki organizasyonel birim türüne göre yapılması için kullanılır. Bir önceki Fişler Birleştirilsin alanında Hayır seçimi yapılmışsa bu alan aktif olur. Kuruma Göre İşyerine Göre Birime Göre Seçeneklerini içerir. Muhasebe fişleri bu alanda yapılan seçime göre, o organizasyonel birim bazında oluşturulur. Birime göre seçili ve filtrede Kurum ve/veya İşyeri var ise bu kurum ve/veya işyerine bağlı Birimlerin her biri için muhasebe fişi oluşturulur, oluşan muhasebe fişinde de hangi birim için oluşturulduysa o birimdeki personellerin puantajları gösterilir. Eğer filtrelerde birim de seçilmiş ise muhasebe fişleri sadece o birim için oluşturulur. İşyerine göre seçili ve filtrede Kurum var ise bu kuruma bağlı işyerlerinin her biri için muhasebe fişi oluşturulur, oluşan muhasebe fişinde de hangi işyeri için oluşturulduysa o işyerindeki personellerin puantajları gösterilir. İşyerine göre seçili olduğu durumda Birim filtrelerinde herhangi bir değer seçilmiş olsa bile bu filtreler bir anlam taşımaz. Eğer işyeri filtresinde bir değer seçilmiş ise sadece bu işyeri için muhasebe fişi oluşturulur. Kuruma göre seçili ve filtrede Birim ve/veya İşyeri var ise bu filtre bir anlam taşımayacak ve sistemdeki tüm Kurumlar için muhasebe fişi oluşturulur, kurum filtrelemesi için Organizasyonel Birim filtresi kullanılır. Yetki Kodu: Bordro Tahakkuklarının muhasebeleşmesi işleminin yetki kodudur. Yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcılar bu işlemi yapabilir. Genel Muhasebe 143

144 Harcırah Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi Borç/Alacak Yönetimi program bölümünde girilen harcırah kayıtlarının muhasebeye aktarımı Harcırah Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi seçeneği ile yapılır. Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Harcırah, personele iş gereği şirket dışında görevlendirildiğinde yapacağı harcamalarda kullanacağı avans tipindeki ödemelerdir. Personel bu avansı yemek, ulaşım masrafı gibi daha sonra belgeleyebileceği masraflar için kullanılır. j-guar ile personele verilen harcırah tipindeki borçlar ve personelin yaptığı harcamalar Harcırah Kayıtları ile kaydedilir ve izlenir. Bunun için Borç/Alacak Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Harcırah Kayıtları seçeneği kullanılır. Harcırah kayıtları ile personelin aldığı avanslar ile yaptığı masraflar kaydedilir. Harcırah kayıtları üzerinden personelin borç ve alacak kayıtlarına ulaşılarak borç kapatma yapılır. Personelin aldığı avans yaptığı harcamalardan arasındaki fark muhasebeleştirilir. Harcırah kayıtlarının muhasebeleştirilmesi için öncelikle muhasebe bağlantı grubunun ve/veya muhasebe bağlantı kodlarının belirlenmesi gerekir. Bağlantı grubu ve kodları Genel Muhasebe bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Muhasebe Bağlantı Grupları ve Muhasebe Bağlantı Kodları seçenekleri ile kaydedilir. Genel Muhasebe 144

145 Harcırah işlemlerinde kullanılacak muhasebe bağlantı grupları Harcırah işlemlerinde kullanılacak muhasebe bağlantı grubu, Muhasebe bağlantı grubu türü Sicil Kartı seçilerek ve harcırah işlemlerinin muhasebede izleneceği muhasebe hesapları seçilerek kaydedilir. Muhasebeleştirmede kullanılacak hesaplar tanım penceresinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan; Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) seçenekleri ile açılan pencerede Bağlantı kodları alanında işlem tipi seçilerek kaydedilir. Bağlantı kodları alanı tıklandığında açılan pencerede Harcırah İşlemleri Muhasebe Kodları seçilir. Ekle seçeneği ile bağlantı kodu bilgileri kaydedilir. Muhasebe Bağlantı Kodları Harcırah işlemlerinin muhasebede izleneceği hesap kodları, Muhasebe Bağlantı Kodları menüsü altında yer alan Harcırah İşlemleri seçeneği ile belirlenir. Muhasebeleştirme öndeğer ve filtreleri Muhasebeleştirme için geçerli olacak koşullar Harcırah Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi penceresinde Öndeğerler ve Filtreler seçenekleri ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri ve koşul belirleme seçenekleri şunlardır: Öndeğerler Bu seçenek ile muhasebeleştirme işlemine ve işlem sonunda oluşacak fişe öndeğer olarak gelmesi istenen bilgiler kaydedilir. Bunlar şunlardır: Muhasebe Fiş Tarihi, muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak fiş tarihini belirtir. Muhasebe Fiş Türü, muhasebeleştirme sonunda oluşacak fiş türünü belirtir. Kayıtlı fiş türleri listelenir ve seçim yapılır. Filtreler Muhasebeleştirilecek harcırah kayıtları Filtreler başlığı altında yer alan seçeneklerle belirlenir. Genel Muhasebe 145

146 Kıdem ve İzin Karşılıklarını Muhasebeleştir Hem VUK a hem de TFRS ye göre Kıdem ve izin muhasebeleştirme işlemleri Kıdem ve İzin Muhasebeleştirme seçeneği ile yapılır. Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. İşlemin ne şekilde yapılacağı ve işlem sonucunda oluşacak fişe gelmesi istenen öndeğer bilgiler, Öndeğerler ve Filtreler seçenekleri ile belirlenir. Öndeğerler Bu seçenek ile muhasebeleştirme işlemine ve işlem sonunda oluşacak fişe öndeğer olarak gelmesi istenen bilgiler kaydedilir. Bunlar şunlardır: Muhasebe Fiş Tarihi, muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak fiş tarihini belirtir. Muhasebe Fiş Türü, muhasebeleştirme sonunda oluşacak fiş türünü belirtir. Kayıtlı fiş türleri listelenir ve seçim yapılır. Filtreler Filtre Kurum İşyeri Bölüm Birim Muhasebeleştirme Şekli Hesaplama TFRS Açılış Değeri Kurum seçimi Genel / İşyerine Göre Kıdem / İzin Evet / Hayır Genel Muhasebe 146

147 Kurum: Kıdem ve izin karşılıklarının muhasebeleştirileceği kurumu belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili tanım seçilir. İşyeri: Muhasebeleştirilecek kıdem ve izin karşılıklarının ait olduğu işyerini belirtir. Grup ya da aralık tanımı ile ilgili işyerleri belirlenir. Bölüm: Muhasebeleştirilecek kıdem ve izin karşılıklarının ait olduğu bölümü belirtir. Grup ya da aralık tanımı ile ilgili bölümler belirlenir. Birim: Muhasebeleştirilecek kıdem ve izin karşılıklarının ait olduğu birimi belirtir. Grup ya da aralık tanımı ile ilgili bölümler belirlenir. Muhasebeleştirme Şekli: Muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağını belirlemek için kullanılır.genel ve işyerlerine göre seçeneklerini içerir. Genel seçiminde muhasebeleştirme tarihleri satırında verilen tarih aralığında kalan işlemler muhasebeleştirildiğinde tek bir mahsup fişi oluşur. İşyerlerine göre seçiminde muhasebeleştirme yapılan program bölümünde kaydedilen işlemler işyerlerine göre muhasebeleştirilir. Her İşyerine ait işlemler için ayrı mahsup fişi oluşturulur. Hesaplama: Kıdem ve izin için muhasebeleştirme işlemleri aynı anda yapılabildiği gibi ayrı ayrı da yapılabilir. Öndeğer olarak iki seçenek de işaretli olarak gelir. TFRS Açılış: Bu filtre ile TFRS nin ilk açılış kaydı oluşturulur. Filtre değeri Evet olduğunda oluşacak olan fişin tarihi, dönem başlangıç tarihidir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklandığında muhasebe fişleri otomatik olarak oluşturulur. Genel Muhasebe 147

148 Enflasyon Farklarının Muhasebeleştirilmesi Bu işlem parasal olmayan hesaplar için hesaplanan düzeltme farklarını enflasyon fark hesaplarında muhasebeleştirmek için kullanılır. Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. İşlemin ne şekilde yapılacağı ve işlem sonucunda oluşacak fişe gelmesi istenen öndeğer bilgiler, Öndeğerler ve Filtreler seçenekleri ile belirlenir. Öndeğerler Hesaplama Tarihi, enflasyon farklarının hesaplanma tarihidir. Muhasebe Fiş Türü, enflasyon farklarının mahsuplaştırılmasında kullanılacak fiş türünü belirtir. Fiş Organizasyon Birim Öndeğeri, işlem sonucunda oluşacak fişin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve fiş geneli için geçerli olacak birim seçilir. Fiş Özel Kod Öndeğeri, işlem sonucunda oluşacak fişte özel kod alanına aktarılacak fiş özel kodu öndeğeridir. Filtreler Enflasyon farklarının mahsuplaştırılmasında geçerli olacak koşullar Filtreler seçeneği ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Hesap Kodu Hesap Açıklaması Organizasyonel Birim Grup Fiş Özel Kodu Fiş yetki Kodu Hesap Planı Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı / Üçüncü Hesap Planı Öndeğer ve filtreler belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve mahsuplaştırma işlemi başlatılır. Genel Muhasebe 148

149 Hesaplama tarihinden önceki ilk açılış fişinin tarihi ile hesaplama tarihi dikkate alınır ve bu tarihler arasındaki hareketler taranarak fark mahsubu oluşturulur. Enflasyon farkı oluşturulmuş bir hesap için yeniden hesaplama yapılması durumunda daha önce bulunmuş farklar çıkarılarak hesaplama yapılır. Enflasyon farklarını mahsuplaştırma işleminde özel fişler ve kapanış fişleri dikkate alınmaz. Genel Muhasebe 149

150 Muhasebe Fişlerini Onayla Muhasebe fişlerini onaylama işlemi Muhasebe Fişleri Listesi'nde sağ fare tuşu menüsündeki Durumunu Değiştir seçeneği ile tek tek yapılır. Aynı zamanda birden fazla sayıda fişin onaylanması için, İşlemler menüsü altında yer alan Muhasebe Fişleri Toplu Onay seçeneği kullanılır. Onaylanacak fişler filtre satırlarında yer alan seçenekler ile belirlenir. Toplu onay filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Tarih Aralığı İşyeri Fiş No Muhasebe Fiş Türü Belge No Fiş Özel Kodu Fiş Yetki Kodu Kaynak Türü Fatura Türü Faturalar Cari Hesap Fiş Türü Banka Fiş Türü Malzeme Fiş Türü Çek / Senet Bordrosu Türü Kaynak Fiş Özel Kodu Onaylı Fiş Numarası Toplu Onaylamada Fişler Birleşsin Fişler Onaylanırken Satırlar Birleşsin Hesap Planı Değeri Başlangıç / Bitiş Grup Tür Seçenekleri Satınalma / Satış Fatura Seçenekleri Cari Hesap Fiş Türleri Banka Fiş Türleri Malzeme Fiş Türleri Çek / Senet Bordrosu Türleri Yeni Numara Verilecek / Eski Numaralar Kullanılacak Evet / Hayır Evet / Hayır Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı / Üçüncü Hesap Planı Onaylanacak fişler için geçerli olacak kriterler belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve onaylama işlemi sonlandırılır. Onaylama işleminde sadece onaysız fişler onaylanır. İptal edilmiş fişler dikkate alınmaz. Genel Muhasebe 150

151 SMM Muhasebe Fişlerinin Toplu Oluşturulması Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi satış işlemleri sonunda yapılan bir işlemdir. Satılan malın muhasebeleştirilmesinden sonra yapılır. Yani satış faturası muhasebeleştirilmeden satılan malın maliyeti mahsuplaştırılamaz. Bu işlem sonucunda oluşacak mahsup fişi malzemenin maliyetini içerir. Satılan malın maliyeti muhasebe fişlerinin oluşturulması Satılan malın maliyetini muhasebe fişlerinin oluşturulma işlemi 2 şekilde yapılır: Satış Faturaları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan SMM Muhasebe Fişlerini Oluştur seçeneği ile Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan SMM Muhasebe Fişlerini Toplu Oluştur seçeneği ile SMM Muhasebe fişlerini toplu olarak oluşturmak için Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan SMM Muhasebe Fişlerini Toplu Oluştur seçeneği kullanılır. Toplu SMM oluşturma işleminde geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Tarih Aralığı Organizasyonel Birim Ambar Fatura Numarası Fatura Özel Kodu Fatura Yetki Kodu Fatura Türü Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın SMM Oluşturma Türü Hesap Planı Değeri Başlangıç - Bitiş Tarih Aralığı Perakende Satış İade / Toptan Satış İade / Perakende Satış / Toptan Satış Evet / Hayır Güncel Maliyetler / Fark Maliyetleri Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı / Konsolide Ana Hesap Planı / Konsolide İkinci Hesap Planı / Konsolide Üçüncü Hesap Planı SMM oluşturma türü filtre satırında yapılacak seçime göre maliyetler oluşturulur. Güncel seçiminde satış faturalarına ait güncel maliyetler için SMM oluşturulur. Fark Maliyetleri seçiminde ise önceden SMM oluşturulmuş satış faturaları için herhangi bir nedenden dolayı (fiyat farkları vb.) maliyetin değişmesi durumunda ilgili fark kadar SMM oluşturulur. Genel Muhasebe 151

152 Konsolidasyon Verilerini Güncelle Konsolide bilanço almak için gerekli konsolide verilerin güncellenmesi için kullanılır. Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Güncelleme için istenen koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Hesap Planı Firma Tarih Değeri Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı /Üçüncü Hesap Planı Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı Genel Muhasebe 152

153 Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişini Oluştur Fiş ve Faturalar için muhasebe fişlerinin toplu olarak yeniden oluşturulmasında kullanılır. Kaynağı fatura olan Taslak durumundaki muhasebe fişleri yeniden oluşturulur. Bu işlem, atanmış olan bağlantı kodlarında gerçekleştirilen değişikliklerin toplu olarak muhasebe fişine yansıtılmasını sağlar. Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Öncelikle kaynak işlem belirtilerek, işlemin sadece kaynak işlem türüne sahip Taslak durumdaki muhasebe fişleri için çalışması sağlanır. Muhasebe fişlerinin tekrar hangi faturalar için ve hangi hesap planına göre oluşturulacağı filtre satırlarında belirlenir. İşlem için kullanılacak filtreler ve alabileceği değerler şunlardır: Filtre Fiş Tarihi Organizasyonel Birim Ambar Fiş Numarası Fiş Özel Kodu Fiş Yetki Kodu Fiş Türü Hesap Planı Değeri Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı Fiş/Fatura Tür Seçenekleri Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı / Üçüncü Hesap Planı / Konsolide Ana Hesap Planı / Konsolide İkinci Hesap Planı / Konsolide Üçüncü Hesap Planı Genel Muhasebe 153

154 Mali Dönemi Kapat Mali dönem kapatma işlemlerinin yapılmasında kullanılır. Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. J-Guar uygulamasında mali yıl sonunda, muhasebede yansıtma işlemleri tamamlandıktan, tüm defter ve mali tablolar alındıktan sonra kapanış işlemleri yapılır. Muhasebe kapanış işlemi bilanço hesapları üzerinden yapılır. Gelir gider ve yansıtma hesapları bu işlemin dışında kalır. Ayrıca kapanış işlemleri borç alacak üzerinden değil bakiye üzerinden yapılır. Muhasebe kapanış işlemlerinde şu sıra izlenir. 1. Mali yıla ait tüm kayıtların muhasebeleştirilmesi tamamlanır 2. Yansıtma işlemleri tamamlanır 3. Resmi Defter ve Mali tablolar alınır 4. Kapanış fişi kesilir 5. Açılış fişi kesilir. Mali yıl kapama işleminde geçerli olacak koşullar Mali Dönemi Kapat filtre seçenekleri ile belirlenir. Bu seçenekler şunlardır: Filtre Hesaplama Yılı Organizasyonel Birim Hesap Planı Bilanço Tablosu Muhasebe Fiş Türü (Açılış) Muhasebe Fiş Türü (Kapanış) Değeri Firma tanımında belirtilen mali yıl ve 2 yıl öncesi Organizasyonel Birim Seçimi Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı/ Üçüncü Hesap Planı Bilanço Seçimi Muhasebe Fiş Türü Seçimi Muhasebe Fiş Türü Seçimi İşlem sonunda otomatik olarak Organizasyonel Birim bazında hesaplama yılına ait son güne kapanış fişi ve yeni döneme org. Birim bazında açılış fişi oluşur. Genel Muhasebe 154

155 Mali Dönem Kapama işlemi yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilecek noktalar: Mali Dönem Kapama işlemi sadece durumu onaylı olan muhasebe fişlerini dikkate alarak dönemi kapatır. Daha önceden kapatma yapılmış, kendisine ait kapanış fişi olan bir muhasebe fişinin hareketlerinde değişiklik yapılmasına izin verilmez. Batch işlemin filtresinde belirlenen yıla göre mali dönem kapama işlemi çalıştırılsa bile kullanıcı yeni bir mali yıla geçmesine rağmen önceki 3 yıla ait mali yıla muhasebe fişi girebilir. Örneğin 2010 da girilmiş muhasebe fişleri 2011 e geçildiğinde silinirse ve daha sonra kullanıcı 2010 için başka muhasebe fişleri girerse; mali dönem kapatma işlemi çalıştığında 2010 daki önceden batch işleme tabii tutulmuş fişler bir daha bu batch işleme tabii tutulmazlar. Sadece sonradan girilen fişler işleme tabii tutulur. Muhasebe fişinde, aynı hesap koduna ait borç ve alacaklar, kapanış fişindeki borç ve alacak hanelerine ters şekilde yazılacaktır. Açılış fişi onaylı ise kapanış fişi onaysız hale getirilemez. Açılış Fişleri ilk etapta onaylı değildir. Kapanış Fişi ancak onaysızsa silinebilir. Mali dönem kapama işlemi çalıştırılırken organizasyonel birim seçilmezse fiş satırındaki hareketlerin organizasyonel birimi dikkate alınır ve bu birimlere ait kapanış fişi oluşturulur. Organizasyonel birimi farklı bir hareket varsa bu duruma bağlı olarak birden fazla kapanış fişi oluşturulabilir. Genel Muhasebe 155

156 Mali Dönem Kapamayı Geri Al Mali dönem kapama işleminin geri alınmasında kullanılır. Bu işlem ile; Mali Dönem Kapat işlemi sonrasında veya manuel olarak oluşturulmuş kapanış ve açılış fişleri silinir. Mali dönem kapamayı geri alma işleminde geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir. Bu seçenekler şunlardır: Filtre Hesaplama Yılı Organizasyonel Birim Hesap Planı Manuel Kapanışlar Dikkate Alınsın Değeri Firma tanımında belirtilen mali yıl ve 2 yıl öncesi Organizasyonel Birim Seçimi Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı / Üçüncü Hesap Planı Hayır / Evet Manuel Kapanışlar Dikkate Alınsın filtresinin değeri Hayır ise yalnızca Mali Dönem Kapat işlemi ile oluşturulmuş fişler geri alınır. Evet ise manuel kesilmiş kapanış ve açılış fişleri silinir. İşlem ile otomatik oluşturulmuş kapanış fişleri bulunurken; ilgili mali yılın bitiş tarihindeki ve Kapanış türündeki fişler arasında sorgulama yapılır. Mali Dönem Kapamayı Geri Al işlemi yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilecek noktalar: Kapanış ve açılış fişleri onaylı durumda ise; silinme işlemine geçilmeden önce onayları geri alınmalıdır. Onay geri alma işlemine öncelikle açılış fişleri ile başlanmalıdır. Açılış fişi onaylı olan kapanış fişlerinin durumu taslak a alınmamalıdır. Ayrıca açılış fişlerinin ait olduğu döneme ait kapanış fişi varsa; açılış fişlerinin de onayı geri alınmamalıdır. Örneğin; 2014 yılına mali dönem kapatma işlemi çalıştırıldığında 2014 için kapanış; 2015 için açılış fişi oluşturulur için mali dönem kapatma işlemi çalıştırıldığında ise 2015 için kapanış; 2016 için açılış fişi oluşturulur yılının kapanış fişinin onayı geri alınabilmesi için 2015 açılış fişinin taslak durumda olması gereklidir. Taslak durumda değilse geri alınamaz. Ayrıca; 2015 yılı açılış fişinin taslak duruma getirilebilmesi için 2015 yılına ait kapanış fişinin olup olmadığı kontrol edilir. Eğer var ise 2014 kapanış ve açılış fişlerinin onayı geri alınamaz. Filtre değerlerine uygun kapanış ve açılış fişleri bulunduktan ve varsa onayları geri alındıktan sonra silinmelidir. Hali hazırda taslak durumundaki bir açılış fişi varken ilgili döneme ait kapanış yapılmış ise bu taslak açılış fişi kapanış toplamını etkilemediği için silinebilir. Bu nedenle; taslak durumundaki fişleri silerken ek bir kontrole gerek yoktur. Onaylı fişlerin taslak durumuna geçişini kontrol etmek yeterli olacaktır. Genel Muhasebe 156

157 Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt Satın alınan hizmet tutarının gelecek aylara ya da yıllara ait muhasebe hesaplarına aktarılması söz konusu olabilir. Özellikle sigorta türü işlemlerde bu yapı kullanılır. Bu işlem için Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Hizmet Gelir Gider Dağıt seçeneği kullanılır. Öndeğerler Fiş Tarihi: Zorunlu bir alandır. Düğmesi tıklanarak Takvim e ulaşılır ve Fiş Tarihi seçimi yapılır. Açıklama: Hizmet gelir ve giderleri ile ilgili açıklama bilgisi bu alanda girilir. İşlem: Bu alan; Hizmet Gider Hesabına Dağıtım Gelecek Aylara Ait Gider Hesabına Dağıtım Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım Gelecek Aylara Ait Gelir Hesabına Dağıtım Olmak üzere dört seçeneklidir. Hizmet Gider Hesabına Dağıtım seçildiğinde İşlem yapılan tarihteki ilgili alınan hizmet faturasındaki hizmet bedeli, ilgili ayın muhasebe hesabından Hizmet için tanımlı muhasebe hesabına aktarılır. Gelecek Aylara Ait Gider Hesabına Dağıtım seçildiğinde işlem yapılan yıldaki geçerli alınan hizmet faturaları için Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabından, bulunulan yıl için geçerli Gelecek Aylara Ait Giderler hesaplarına dağıtım işlemi yapılmış olur. Örnek: Ekim ayında satın alması yapılan TL Sigorta hizmeti, 24 ay dağıtım süresi girildiğinde Hizmet gider hesabına 1000 ( / 24), Kasım ve Aralık için tanımlı gider hesaplarına da 1000'er TL yansıtma yapar. Kalan tutar, Gelecek Yıllara Ait Gider Hesabına yansıtılır. Kasım ayında, Hizmet Gider Hesabına Dağıtım işlemi yapılarak ilgili satın alma faturasına ait Kasım ayına ait gider hesabındaki tutar, Hizmet gider hesabına aktarılır. Ocak 2014 ayında, Gelecek Aylara Ait Gider Hesabına Dağıtım işlemi çalıştırılarak 2014 yılındaki Ocak, Şubat, vs. Gelecek Aylara Ait Gider Hesaplarına yansıtma yapılır. Muhasebe Fiş Türleri: Hizmet gelir ve giderlerinin; Genel Muhasebe 157

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 İçindekiler Sistem Ayarları... 7 Türler... 7 Malzeme Yönetimi... 7 Tanımlı Malzeme Fiş Türleri... 7 Varlık Yönetimi... 9 Varlık Türleri... 9 Varlık Kısmı Türleri... 11 Nakil

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebe... 5 Hesap Planı... 6 Hesap Kartı Bilgileri... 7 Bağlantılar/Kontroller... 8 Finansal Tablolar... 10 Hesap Kartı İzleme Pencereleri... 11 Hesap Hareketleri...

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Bütçe Yönetimi... 3 Bütçe Yönetimini Etkileyen Tanım, Parametre ve Öndeğerler... 4 Bütçe Dönemleri... 5 Bütçe Analiz Boyutları... 6 Bütçe Tanımları... 7 Bütçe

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı

Detaylı

LKS2. Sabit Kıymetler

LKS2. Sabit Kıymetler LKS2 Sabit Kıymetler LOGO Ocak 2007 içindekiler Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...3 Sabit Kıymet Bilgileri...4 Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri...6 Amortisman ve Değerleme Tabloları...7 Başlangıç

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

Basit bir akış şeması,

Basit bir akış şeması, YANSITMA İŞLEMLERİ HAKKINDA... Tanım : Yansıtma işlemi bilançonun 7A / 7B gider hesaplarının dönem sonunda yansıtma hesaplarına aktarılmasıdır. Yansıtma hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarım

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Eğitim Yönetimi... 4 Eğitim Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 5 Tür Tanımları... 5 Eğitim Şekilleri... 6 Eğitim Gereksinim Grup Türleri... 7 Eğitim

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2013

Satınalma LOGO Ocak 2013 Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ E-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır. Katma değer

Detaylı

GO Plus Muhasebe. LOGO Kasım GO 3 Muhasebe

GO Plus Muhasebe. LOGO Kasım GO 3 Muhasebe GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2013 GO 3 Muhasebe LOGO Haziran 2016 İçindekiler Muhasebe... 5 Muhasebe Fişleri... 6 Muhasebe Fiş Türleri... 8 Muhasebe Fiş Bilgileri... 9 Muhasebe Fişi Genel Bilgileri... 10

Detaylı

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İhale Yönetimi... 4 İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Ortak Girişimler... 5 Ortak Girişim Bilgileri... 5 İhale Belgeleri...

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2013 İçindekiler Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

GO Plus Muhasebe GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2013 LOGO Kasım 2014

GO Plus Muhasebe GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2013 LOGO Kasım 2014 GO Plus Muhasebe GO Plus Muhasebe LOGO Kasım LOGO 2013 Kasım 2014 İçindekiler Muhasebe... 6 Bütçe Dönemleri... Error! Bookmark not defined. Bütçe Dönem Bilgileri... Error! Bookmark not defined. Analitik

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

Sabit Kıymetler LOGO Haziran 2008

Sabit Kıymetler LOGO Haziran 2008 Sabit Kıymetler LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO - GO Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...4 Sabit Kıymet Bilgileri...5 Sabit Kıymetlerde Maliyet Artırıcı Giderler...7 Kullanma ömrünü uzatıcı

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2012 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

LKS2. Alım-Satım Tanımları

LKS2. Alım-Satım Tanımları LKS2 Alım-Satım Tanımları LOGO Ocak 2007 içindekiler LKS2... 4 Alım Satım Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

GO 3 Kasa LOGO Haziran 2016

GO 3 Kasa LOGO Haziran 2016 GO 3 Kasa LOGO Haziran 2016 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler...2 Çek / Senet...4 Çek ve Senetler...5 Çek Kartları...6 Senet Kartları...8 Devir Çek/Senet Girişleri...10 Statü seçimi...10 Çeklerin Yazdırılması...11

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2013

GO Plus Banka LOGO Mart 2013 GO Plus Banka LOGO Mart 2013 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Talep Yönetimi Logo Nisan 2016

Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Yönetimi ni Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 4 Talep Fişleri... 5 Talep Fişi Bilgileri... 6 Talep Fişi Analiz Detayları... 10

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

Satınalma LOGO Haziran 2016

Satınalma LOGO Haziran 2016 Satınalma LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Ana Kayıtlar...9 Alınan Hizmetler...9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 14 Alınan Hizmet

Detaylı

Yönetim LOGO Kasım 2011

Yönetim LOGO Kasım 2011 Yönetim LOGO Kasım 2011 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

Proje Yönetimi Logo Nisan 2016

Proje Yönetimi Logo Nisan 2016 Proje Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Proje Yönetimi 2 j-guar İçindekiler... 1 Proje Yönetimi... 4 Proje Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri... 5 İş Grupları... 6 İş Tanımları... 7 Proje Türleri...

Detaylı

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 içindekiler Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Çeklerin Yazdırılması... 10 Senetlerin Yazdırılması...

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2013 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 4 Müşteriler/Gruplar... 5 Müşteri Bilgileri... 6 Müşteri İletişim Bilgileri... 7 Müşteri Sektör Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 İçindekiler Tablosu ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 1. Özellikler.. 3 2. Kullanım...4 2.1. Elektra Fatura Aktarım Modülü.5 2.2. Mahsup Fişi Modülü.7 2.3. Bavel Fatura XML Modülü.9 2 ELEKTRA LOGO AKTARIM

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi Borç Avans Yönetimi Borç/Avans yönetimi, kurum tarafından personellere verilen borçların,iş ve maaş avanslarının ve geri ödemelerinin takip edildiği modüldür.personele verilen borçlar, iş avansı, maaş

Detaylı

Sistem İşletmeni Logo Temmuz 2014

Sistem İşletmeni Logo Temmuz 2014 Sistem İşletmeni Logo Temmuz 2014 İçindekiler j-guar Sistem İşletmeni... 4 Kurumlar... 5 Genel Bilgiler... 6 Adres Bilgileri... 6 Mali Müşavir Bilgileri... 7 Çalışma Bilgileri... 8 Bordro Parametreleri...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Satış ve Dağıtım... 7 Ana Kayıtlar... 9 Verilen Hizmetler... 9 Verilen Hizmet Bilgileri... 10 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

LOGO Bordro Plus

LOGO Bordro Plus Bordro LOGO Kasım 2011 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Fark Bilgileri Listesi... 88 Sendika Aidat Listesi... 89 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu... 90 Yatırım Teşviki Kanunu Raporu... 91

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

Banka LOGO Mayıs 2014

Banka LOGO Mayıs 2014 Banka LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı