NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr"

Transkript

1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY

2 Rektörlük Özel Kalem Tel: Faks: E-Posta: İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler Ofisi Tel: Faks: E- Posta: Genel Sekreterlik Tel: Faks: E-Posta: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tel: Faks: E-Posta: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tel: Faks: E-Posta: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tel: Faks: E-Posta: CONTACT Rectorate Private Secretariat International Relations Office General Secretariat Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: E- Mail: Office of Student Affairs Directorate of Press and Public Relations Office of Health, Culture and Sports Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax:

3 Üniversiteler, evrensel düşünce yapıları ve yetişmiş insan güçleri ile içinde bulundukları topluma ve insanlığa hizmet etme sorumluluğuna sahiptir. Bu yönüyle, elde edilen bilgi; toplumu aydınlatan, ona hayat veren ana kaynak olmalıdır. Evrensel değerlerle donanmış, toplumun her kesimi ile kuvvetli bağları bulunan Niğde Üniversitesi, gelişen dünyanın gerektirdiği bilim ve teknoloji ortamına uyum sağlayabilmek adına sürekli gelişen ve geliştiren bir akademik yapıya sahiptir. Bu yönüyle, toplumsal hizmet bağlamında üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getiren Niğde Üniversitesi, insanlığın refah ve mutluluğu için bilgi üretimini gerçekleştirmeyi ve demokratik, çağdaş, özgür ve evrensel bir üniversite ortamı yaratmayı temel ilke edinmiştir. Niğde Üniversitesi nin amacı; ürettiği bilgiyi toplumun yararına sunan, araştıran, sorgulayan, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel her türlü gelişmeye açık, insan hak ve özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne saygılı, ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, sosyal ilişkileri güçlü bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin eğitim, sağlık, beslenme, barınma, kültür, spor ve diğer sosyal gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber etmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki, gelecek gençlerin elindedir ve onlara sunulan her imkân, insanlığın geleceğine sunulmuş olacaktır. Yarınları inşa edecek gençlerin, kendilerine sunulan imkânları en iyi şekilde değerlendirip geleceğin mutlu dünyasını oluşturması başlıca gurur vesilemiz olacaktır. Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör Universities have the responsibility of serving the society they live in and humanity by means of universal frames of mind and qualified manpower. With this aspect, the information obtained must be the main source that enlighten the society and bring it into existence. Equipped with universal values and having strong ties with all segments of the society, Nigde University has the academic structure that is in a continuum of development for the sake of harmonizing with the scientific and technological environment that the developing world brings. With this aspect, carrying out responsibility thoroughly it has shouldered, Nigde University has adopted performance of knowledge generation as well as production of a democratic, contemporary, independent and universal education environment as a fundamental principle. Objective of Nigde University is to educate individuals presenting the information that they produced to the benefit of the society, making research, questioning, having conscious of social responsibility, open to all kinds of scientific, technological, social and cultural development, respectful to human rights and freedoms as well as the rule of law, embracing national and universal values, having strong social relations. In line with this objective, we are using every means available so as to meet our students needs in education, health, food services, accommodation, culture, sports and other areas. We believe that the future depends on our youth and every opportunies provided to them would be meant to the future of mankind. A happy future to be established by our youth who will utilize from the opportunities provided to them will be our primary source of pride. Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rector 3

4 NİĞDE Coğrafi konum olarak; Anadolu nun ortasında yer alan Niğde, karayolu ve demiryolu ulaşımı bakımından çok elverişli bir yerde bulunmaktadır. Niğde, doğa ile tarihin bütünleştiği, Anadolu nun en güzel yerlerden biri olan Kapadokya Bölgesi nin bir parçasıdır. Anadolu nun orta yerinde, tarihin birçok dönemine tanıklık etmiş, 10 bin yıllık bir medeniyetler şehridir. Roma Havuzu, Gümüşler Manastırı, Tyana Antik Su Kemerleri, Kavlaktepe Yeraltı Şehri, Erken Dönem Hıristiyan yapıları, Selçuklu ve diğer medeniyetlerden kalma tarihi eserleri, dağcılık ve tırmanma alanlarında dünyaca ünlü Demirkazık Dağı, Aladağlar Milli Parkı, Bolkarlar, diğer doğal güzellikler ve Çiftehan Kaplıcaları ile önemli bir turizm kentidir. Niğde, 1992 yılında Niğde Üniversitesi nin kurulup gelişmesine paralel olarak bir üniversite kenti haline gelmiştir. Yaşamın ekonomik, ulaşımın sorunsuz olması, barınma imkânlarının yeterliliği, halkın öğrenciye sıcak yaklaşımı ve her konuda kolaylık göstermesi, suç oranının düşük olması, sakin ve güvenilir sosyal yapısı ile üniversite öğrencileri açısından oldukça cazip bir kenttir. NIGDE Nigde, geographically located in the middle of Anatolia is quite favorable in terms of road transport and railway access. Nigde is a part of Cappadocia region, one of the most beautiful sites of Anatolia where the nature and history meets. It is also a 10 thousand-year old city of civilizations witnessing many era of the history in the center of Anatolia. Nigde is an important tourism place with its Rome Pool, Gumusler Monastery, Kemerhisar Tyana Antique Aqueducts, Kavlaktepe Underground City, Early-Period Christian architecture, historical artifacts inherited from the Seljuks and other civilizations, Demirkazik Mountain globally known in mountaineering and climbing, Aladaglar National Park, Bolkarlar, other natural beauties and Ciftehan Thermal Spring. Nigde has become a university town in parallel with the foundation and development of Nigde University in Nigde is quite a charming city for university students, since living there is economic, accommodation opportunities are sufficient, inhabitants approach to students are warm and they make things easier for students in every respect, crime rate is low, the city has a calm and sound social structure. 4

5 AKADEMİK BİRİMLER Niğde Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Fakülteler Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi İletişim Fakültesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksekokullar Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Ulukışla Meslek Yüksekokulu ACADEMIC UNITS 7 Faculties, 3 Institutions, 3 Schools, 6 Vocational Schools are available within the body of Nigde University. Faculties Faculty of Education Faculty of Arts and Science Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty of Engineering Faculty of Architecture Faculty of Communication Faculty of Agricultural Sciences and Technologies Graduate Schools Graduate School of Social Sciences Graduate School of Natural and Applied Sciences Graduate School of Educational Sciences Schools Nigde Zübeyde Hanım School of Health School of Physical Education and Sports School of Foreign Languages Vocational Schools Nigde Vocational School of Social Sciences Niğde Vocational School of Technical Sciences Zübeyde Hanım Vocational School of Health Services Bor Vocational School Bor Halil Zöhre Ataman Vocational School Ulukışla Vocational School 5

6 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Niğde Üniversitesi, Anadolu nun ortasında yer alan, ulaşım ve güvenlik sorunu olmayan, yaşam şartlarının son derece ekonomik olduğu Niğde ilinde yer almaktadır. Niğde Üniversitesi öğrencilerine nitelikli eğitim vermeyi ve onları iş hayatına hazırlamayı temel ilke edinmiş öğrenci odaklı bir eğitim anlayışına sahiptir. Niğde Üniversitesi, uluslararası tanınırlığı olan, bilim ve teknoloji alanında uluslararası rekabet gücüne sahip, uluslararası projelere yürütücülük ve ortaklık eden saygın bir üniversitedir. Niğde Üniversitesi bilimsel araştırma faaliyetleri bakımından ülkemizin önemli üniversitelerinden biridir. Niğde Üniversitesi, öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte en son teknolojik donanımlara sahip modern laboratuarlar, çeşitli alanlardaki mesleki eğitime yönelik atölyeler, teknoloji sınıfları ve dersliklere sahiptir. Bütün bu imkânlar bakımından öğrencilerine uluslararası standartlar uygun bir eğitim öğretim ortamı sunmaktadır. NIGDE UNIVERSITY Nigde University is founded in Nigde which is located in the middle of Anatolia, is highly favorable in terms of transportation and safety, and offers an economic way of living. Nigde University has a student-oriented educational perspective which aims at equipping students with quality education and preparing them for business life. Nigde University is a respectable, internationally recognized university which has competitive power in the field of science and technology at international level, and acts both as a partner and coordinator in international projects. Nigde University is one of the most important universities in our country in terms of scientific research activities. Nigde University has modern laboratories equipped with the latest technological equipment which respond the needs of students, ateliers for various vocational training in different professional fields, and technology classrooms. In view of these facilities it offers an education and training environment in compliance with the international standards to its students. 6

7 Niğde Üniversitesindeki akademik programlar ve eğitim öğretim stratejileri; yaşadığımız çağın ve iş dünyasının gereklerine yerine getirecek şekilde düzenlenmiştir. Niğde Üniversitesi akademik kadrosu; çoğunluğu eğitim görmek ve bilimsel çalışma yapmak üzere yurtdışında eğitim almış uluslararası bilimsel araştırma deneyimine sahip, öğrencilerle kolay iletişim kurabilen, kendini yenileyen, üretken ve dinamik öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Öğrenciler, öğretim elemanlarının yürüttüğü bilimsel araştırma, çalışma ve projelerde doğrudan görev alabilme imkânına sahiptir. Niğde Üniversitesi, uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları sayesinde, çok sayıda öğrencisini eğitim almak, öğretim elemanlarını da ders ve seminerler vermek üzere yurt dışındaki çeşitli üniversitelere göndermekte, yurt dışından gelen akademisyen ve öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır. Niğde Üniversitesi, her türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip eden ve bu doğrultudaki altyapısını çağın gereklerine göre yenileyen bir üniversitedir. Academic programs and education and training strategies in Nigde University are determined and developed in a way that will meet the requirements of our era and business life. Academic staff of Nigde University consists of instructors most of whom have been abroad for education and scientific research, who have experience on international scientific research, who can easily establish a close communication with students, who improve themselves, and are productive and dynamic. Students have the opportunity to work directly in the scientific researches, studies and projects conducted by the instructors. Thanks to international instructor and student exchange programs, Nigde University sends a large number of its instructors and students to various universities abroad to give lectures and seminars and to take courses, and hosts academicians and students coming from abroad. Nigde University is a university which follows all kinds of technological development closely and accordingly renovates its technological infrastructure in line with the requirements of our era. 7

8 BARINMA VE ULAŞIM HİZMETLERİ Niğde Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının büyük bir bölümü devlete ait öğrenci yurtları aracılığıyla yürütülmekte, devlete ait yurtların dışında özel öğrenci yurtları da bulunmaktadır. Niğde Üniversitesi tarafından, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Niğde Üniversitesi Öğrenci Kasabası adıyla öğrenci evlerinin bulunduğu bir yerleşke oluşturulmuştur. Her evde 3 oda ve 1 salon bulunmaktadır. Evlerde kalan öğrencilere buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, uydu sistemi, çalışma masaları, dolaplar, kitaplıklar, ücretsiz internet, sabah kahvaltısı, ücretsiz ulaşım imkânı, dileyen öğrencilere akşam yemeği hizmeti sunulmaktadır. Niğde de ev kiralarının ekonomik olması dolayısıyla öğrencilerin önemli bir kısmı da ev kiralamak suretiyle barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Niğde Üniversitesi yerleşkesinin kent merkezine çok yakın olması ve öğrenci yurtlarının büyük bir kısmının Üniversite Yerleşkesi içerisinde yer alması dolayısıyla ulaşım sorunu söz konusu değildir. Kentin her yerinden hızlı ve ekonomik şekilde ulaşım gerçekleştirilebilmektedir. TRANSPORTATION & ACCOMODATION SERVICES A considerable part of accommodation services for Nigde University students is provided by means of state-owned student dormitories, and furthermore, private student dormitories are also providing accommodation services. Nigde University built a campus named Nigde University Student s Town which consists of students houses in order to make a contribution to the fulfillment of accommodation needs of students. There are 4 rooms in each of the houses. Students residing in these houses are provided with a refrigerator, washing machine, television, satellite receiver system, study tables, cupboards, bookshelves, free internet connection, breakfast, free transportation facilities, and finally dinner service is given on request. Since apartment rents are economic in Nigde, significant number of the students meet their need of accommodation by renting apartments. As Nigde University campus is located close to the city center and most of the dormitories are located within the campus transportation is easily carried out. Fast and economical transportation facilities are available from all over the city. 8

9 BESLENME HİZMETLERİ Niğde Üniversitesi eğitim birimlerine ait 8 ayrı yemekhanede öğrenci ve personele yönelik düzenli yemek hizmeti verilmektedir. Üniversitemizdeki beslenme hizmetleri diyetisyen kontrolünde verilmekte ve yemeğin pişirilmesinden servisine kadar geçen tüm aşamalarda her türlü hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Yemek menüsü, 4 çeşitten oluşmakta, diyetisyen tarafından hazırlanan ve öğrenci grubunun özellikleri dikkate alınarak enerji ihtiyaçları karşılanacak şekilde yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun aylık menüler belirlenmektedir. DINING SERVICES Food service is regularly provided to the students and staff at 8 different cafeterias of Nigde University. Food services are provided under dietician control and in each step from cooking and serving of the meal, all kinds of hygiene rules are followed meticulously. A monthly four-course-meal menu is prepared by the dietician taking into consideration the features of the student group, which will meet the adequate and balanced nutritional needs of them. 9

10 KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Niğde Üniversitesi Sabiha Şahenk Merkez Kütüphanesi, ülkemiz üniversite kütüphaneleri içerisinde en donanımlı kütüphaneler arasında yer almaktadır. Kütüphanede kullanıcılara 37 binden fazla basılı kitap, elektronik veri tabanları içerisinde 103 binden fazla elektronik kitap ve 61 binden fazla elektronik dergi ile hizmet verilmektedir. Geniş ferah okuma salonlarının yanı sıra kafeterya, sergi salonu, konferans salonu, multimedya salonu gibi sosyal aktiviteler için de gerekli mekânlar bulunan Niğde Üniversitesi Sabiha Şahenk Kütüphanesi nin her katında kablosuz internet erişimi mevcuttur. Kütüphanede bireysel ve grup olarak çalışmak isteyenler için çözümler üretilmiş grup çalışma odaları ve bireysel çalışma odaları oluşturulmuştur. LIBRARY FACILITIES Sabiha Sahenk Library of Nigde University is one of the most equipped libraries among Turkish university libraries. The library offers extensive collection to users with more than printed books, more than e-books and more than e-journals within electronic data bases. Besides spacious and peaceful reading rooms, cafeteria, exhibition hall, conference room, and multimedia room, wireless internet access is also available on each floor of Sabiha Sahenk Library of Nigde University. There are also facilities for the students desiring to work individually and as a group, and carrels and group study rooms are brought into use. 10

11 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF HİZMETLER Niğde Üniversitesi nde, öğrencilerin bilimsel çalışmalar yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini yetiştirmelerine imkân sağlamak için kültürel ve sosyal etkinliklere büyük önem verilmektedir. Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmalarını teşvik etmek, kişisel ve sosyal yeteneklerini geliştirmek ve ilgilendikleri alanlarda spor yapmalarını sağlamak üzere her türlü imkân sunulmaktadır. Öğrencilerimizin spor aktiviteleri için tüm eğitim birimlerinde spor alanı bulunmakta, öğrencilerimiz spor tesislerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Üniversitemizde bulunan spor alanları: Merkez Yerleşke içerisinde bulunan açık spor tesisinde futbol (futsal), basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sporları yapılabilmektedir. Soyunma odaları, duş kabinleri ve otopark alanı bulunan tesis öğrenci, personel ve halka haftanın her günü hizmet vermektedir. Merkez Yerleşkede üniversitemiz öğrenci ve personelinin kullanımına açık olan 1500 seyirci kapasiteli doğal çim futbol sahası ve sahanın etrafında bir atletizm pisti bulunmaktadır. Aydınlatması tamamlanmış olan saha gece müsabakalarında kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Futbol sahasının yanında soyunma odaları, duşları ve kafeteryası bulunan 2 ayrı suni çimli futbol sahası da bulunmaktadır. на начин да се може да се користи и ноке бидејки постои осветлување. Покрај фудбалскиот терен постојат соблекувални, 2 ккафетерии и два фудбалски тереи со вештачка трева. SOCIAL, CULTURAL AND SPORTS FACILITIES Nigde University attaches great importance to cultural and social activities with an eye to creating an opportunity for students to improve themselves not only in scientific studies but also in social and cultural, and sports fields. Students are given opportunities for their participation into social activities, improving their individual and social skills, and taking part in the sports activities in their personal fields of interest. There are sports areas in all education units for sports activities of our students, and these areas are free of charge for our students. The sports areas in our University are as follows: In central campus, there is an outdoor sports center eligible for futsal, basketball, volleyball, handball, and tennis. With its dressing rooms, shower cabins and parking area, it is open to students, staff and public 7 days a week. In central campus, there is a football stadium with a capacity of 1500 spectators, covered with natural turf, serving to our students and staff. And around this stadium there is an athletics track. This well-lit stadium can also be used at nights. Besides this stadium, there are two astro-pitches with dressing rooms, shower cabins and a cafeteria. 11

12 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşkesi nde üniversitemiz öğrenci ve personeli ile halkın kullanımına açık modern bir fitness salonu bulunmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşkesi nde 2300 seyirci kapasiteli yarı olimpik ölçülerde her türlü salon sporunun yapılmasına uygun bir spor salonu bulunmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşkesi içersinde suni çimli bir futbol sahası ve bir tenis kortu bulunmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşkesi içersinde olimpik ölçülerdeki atletizm pistinin altyapısı tamamlanmış olup içerisinde yer alan futbol sahasıyla birlikte hizmete açılması için çalışmalar devam etmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşkesi içersinde salon sporlarının yapılmasına uygun 2 ayrı spor salonu bulunmaktadır. Bu salonlar, antrenman ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin uygulama dersleri için kullanılmaktadır. Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi nde suni çimli futbol sahası ve tenis kortu bulunmakta, haftanın her günü öğrenci, personel ve kent halkına hizmet vermektedir. Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi nde bulunan 300 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, üniversitemiz öğrenci ve personeline hizmet vermektedir. Ulukışla Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Açık Spor Tesisinde, futbol (futsal), basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sporları yapılabilmektedir. Bor Yerleşkesi nde suni çimli futbol sahası ve soyunma odaları, duşlar ve kafeteryadan oluşan sosyal tesis bulunmaktadır. In School of Physical Education and Sports Campus, there is a modern fitness center which is open to students, staff and public. In School of Physical Education and Sports Campus, there is a semi-olympic sized indoor sports center with a capacity of 2300 spectators, which is eligible for all indoor sports. In School of Physical Education and Sports Campus, an astro pitch and a tennis court are found. In School of Physical Education and Sports Campus, infrastructure for the Olympic-sized athletics track is completed, and necessary studies still continues to put it into service along with a football field. In School of Physical Education and Sports Campus, there are two sports halls eligible for indoor sports. These sports halls are used for applied courses of students of Physical Education and Sports School and for training. In Asagi Kayabasi Campus, the astro pitch and the tennis court serve to students, staff and public 7 days a week. In Asagi Kayabasi Campus, there is an indoor sports center with a capacity of 300 spectators, which serves to our students and staff. In Ulukisla Vocational School, there is a multi-purpose outdoor sports center which is eligible for football (futsal), basketball, volleyball, handball and tennis. In Bor Campus, there is a recreational facility with its astro pitch, shower cabins and a cafeteria. 12

13 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞUL VE İŞLEMLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanları için başvurular, internet üzerinden Üniversitemizin adresli web sayfasından yapılmaktadır. Ayrıca posta ile herhangi bir belgenin üniversitemize gönderilmesi gerekmemektedir. Belgeler yerleştirilen adaylardan kesin kayıt sırasında alınmakta, kesin kayıt evraklarında herhangi bir eksiklik olması durumunda aday kayıt hakkını kaybetmektedir. Başvurusu kabul edilenler: Yabancı uyruklu olanlar, Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk Vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk Vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5203 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun la tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler, Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen çift uyruklular, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, lise öğreniminin son üç yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde orta öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar CONDITIONS AND PROCEDURES for FOREIGN STUDENT ADMISSION Applications for foreign student admissions are made online via the website of our University,. There is no need for candidates to send any document to our university. Documents are necessary during the exact registration stage of the eligible candidates. Candidates are to submit all of the necessary documents for exact registration, otherwise the right to register will be lost. Eligible applicants are: Foreign citizens, The children of former Turkish citizens who renounced their citizenship by approval of Ministry of Internal Affairs, and their under-age children who are recorded on the document of renunciation of Turkish citizenship, and who hold a document demonstrating that they are entitled to use the rights defined in the Law no 5203, published in the Official Gazette dated and numbered 25514, Dual citizens, who are foreign citizens by birth but acquired Turkish citizenship as well, Turkish citizens who have completed the last three years of their secondary school education in a foreign country other than Turkish Republic of Northern Cyprus, Turkish Republic of Northern Cyprus citizens who reside and have completed their secondary school education in Turkish Republic of Northern Cyprus, and have attended GCE AL are eligible for application. 13

14 Başvuru şekli: Yurt dışından Öğrenci Kabulü Başvuru Formu (Eksik doldurulan formlar dikkate alınmamaktadır) Lise Diploması: Lise diplomasının İngilizce veya Türkçe fotokopisi. (Taratılarak forma eklenecek) Resmi Not Durum Belgesi: Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesi (İngilizce veya Türkçe fotokopisi taratılarak forma eklenecek) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi. (Taratılarak forma eklenecek) Fotoğraf (Taratılarak forma eklenecek) Başvuru ücretini (100 $ ) yatırdığına dair banka dekontu (Taratılarak forma eklenecek) Banka Adı: Ziraat Bankası IBAN No: Niğde Şubesi IBAN TR Hesap Sahibi: Niğde Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Adaylar, başvurularında en fazla beş (5) ayrı program için tercih yapabilirler. How to apply: Application Form for Foreign Student Admission (Incomplete application forms will not be considered) High School Diploma: Turkish or English copy of high school diploma (Scanned and attached to the form) Official Transcript: Official transcript certified by the high school directorate, documenting the courses and scores received by the applicants in high school (English or Turkish copy scanned and attached to the form) Photocopy of the pages of passport holding personal identity information (Scanned and attached to the form) Photograph (Scanned and attached to the form) Bank receipt documenting application fee payment (100 $ ) (Scanned and attached to the form) Name of the Bank: Ziraat Bankası IBAN No: Nigde Branch IBAN TR Holder of the Account: Nigde University, Directorate of Strategy Development Candidates can apply for five (5) different programs at most. 14

15 Başvuru Değerlendirme: Üniversite yurt dışı öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirilmeleri ve bölümlere/programlara yerleştirme işlemleri, Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Üniversitenin yurtdışından öğrenci kontenjanına yerleştirmede lise mezuniyet notu dikkate alınır. Yerleştirme, lise mezuniyet notuna göre hesaplanan puan sıralaması dikkate alınarak yukarıdan aşağı sıralı listeye göre kontenjan dâhilinde yapılır. Puanların eşit olması durumunda adayların yaşı dikkate alınır. Küçükten büyük yaşa doğru sıralama yapılır. Gerek görüldüğünde ek kontenjanlar da ilan edilebilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakültenin/yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul kılavuzlarındaki ölçütlere göre yapılır. Kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının %20 sini geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde ise bu limit boş kalan kontenjan kadar arttırılabilir. Kayıtlar Üniversite ağ sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Sonuçların duyurulması ve kayıt: Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin (lisansüstü programlar için ilgili Enstitülerin) ağ sayfasında duyurulur. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük (lisansüstü programlar için ilgili Enstitü) tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Kayıtlar Üniversite ağ sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Evaluation of Applications: A commission assigned by the Rectorate shall evaluate and place the applicants applying for quotas determined for foreign students to department/programs of the University. High school graduation grade from is considered for placement of foreign students to the University programs. Placement of the students is carried out in accordance with the high school graduation grade list which is formed in descending order, considering the availability of the quotas. In the case that the grades are the same, ages of the prospective students are considered. Ages of the applicants will be listed in ascending order. Additional quotas could be announced if and when necessary. The evaluation of the applications made to University departments, which accept students by means of aptitude tests, is carried out in accordance with the criteria determined in the special skills test application registration and acceptance guidelines of the relevant faculty/school. The number of the students, who are accepted and nationals of the same country, cannot exceed 20% of the quotas of the programs in the relevant faculty or school. In the case that there are quotas available, this limit could be increased to the number that of the quotas available. Registrations are carried out by University Student Affairs Department between the dates announced on the University website. Announcement of the results and registration: Application results are announced online on the website of the University Prospective students who are accepted to the University are sent an acceptance letter by the Rectorate (by the Institute for graduate programs). Registrations are carried out by University Student Affairs Department between the dates announced on the University website. 15

16 Kayıt için gerekli belgeler: Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak) Denklik Belgesi, Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi, Öğrenim ücretinin (ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen tutarda) yatırıldığını gösteren banka dekontu, Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları Öğrenim Vizesi, Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil-Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı, İkamet tezkeresi fotokopisi (Kayıt hakkı kazanıldığına dair adaya gönderilen kabul mektubu ile İl Emniyet Müdürlüklerinden alınan belge), Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği. Necessary documents for the registration: Original copy of high school diploma and the Certificate of Equivalence showing that it is equivalent to the diplomas taken from Turkish high schools (this document shall be taken from the Turkish Embassy or Consulate in their countries or from the Ministry of National Education of Republic of Turkey), Original copy or notary-certified Turkish translation of passport, Bank receipt showing that the tuition fee has been paid (at the amount announced and to the relevant bank announced), Student Visa to be obtained from their countries or the closest Turkish foreign missions for the students outside Turkey; and from the Provincial Directorate of Securities for students in Turkey, Original copy of internationally valid certificate of competence of Turkish as Foreign Language certified by Turkish Embassy or Consulate in their countries, Photocopy of the permit of residence (acceptance letter sent to the prospective student stating that he/she is eligible for registration as well as document received from Provincial Directorate of Securities), Passport photograph taken within the last 1 year 6 copies, Original copy of transcript and its true copy in English or Turkish certified by Turkish Embassy or Consulate in their countries. 16

17 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETLER ve YAŞAM MASRAFLARI TERCİH YAKLAŞIK MALİYETİ (USD) ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (Yıllık) Lisans 350 Lisanüstü 350 BARINMA (Aylık) Şehirde Ev Kiralama 300 Üniversite Öğrenci Evleri (Ulaşım dâhil) 150 ULAŞIM Şehir İçi Ulaşım 1 BESLENME Üniversite Yemekhanesi (Öğle Yemeği) 1 SAĞLIK SİGORTASI (Yıllık) 275 Yabancı uyruklu öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım, sağlık vs. gibi yaşam masrafları kendilerine aittir. FEES and LIVING EPENSES FOR FOREIGN STUDENTS OPTION APPROIMATE COST (USD) TUITION FEES (per Year) Bachelor s Level 350 Postgraduate Level 350 ACCOMODATION (per Month) House Rental Within City 300 University Student s Houses (including transportation) 150 TRANSPORTATION Transportation within city 1 DINING University Dining Hall (Lunch Fee) 1 HEALTH INSURANCE (per Year) 275 Foreign students will bear their own living expenses such as accommodation, dining, transportation and health etc. by themselves. 17

18 DEPARTMENTS AND PROGRAMS ACCEPTING FOREIGN STUDENTS Faculty of Education Department of Primary Education Science Education Elementary School Education Social Sciences Education Mathematics Education Department of Turkish Education Turkish Language Education Department of Fine Arts Education * Music Education * Painting Education Department of Education Sciences Psychological Counseling and Guidance Faculty of Science and Letters Biology Chemistry Mathematics History of Arts Sociology Modern Turkish Dialects and Literatures History Turkish Language and Literature * Accepts students via a special skills test. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜM VE PROGRAMLAR Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü *Müzik Öğretmenliği *Resim-İş Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Kimya Matematik Sanat Tarihi Sosyoloji Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tarih Türk Dili ve Edebiyatı *Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. 18

19 Faculty of Economics and Administrative Sciences Economics Business Administration Public Administration Politics and International Relations Faculty of Engineering Electrical and Electronics Engineering Environmental Engineering Civil Engineering Geological Engineering Mechanical Engineering Mining Engineering Mechatronics Engineering Food Engineering Faculty of Architecture Architecture Faculty of Agricultural Sciences and Technologies Plant Production and Technologies Agricultural Genetics Engineering Faculty of Communication Public Relations and Advertisement Nigde Zubeyde Hanim School of Health Midwifery Nursing İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İşletme Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Çevre Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Makine Mühendisliği Maden Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Gıda Mühendisliği Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tarımsal Genetik Mühendisliği İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ebelik Hemşirelik 19

20 School of Physical Education and Sports * Trainer Education * Physical Education and Sports Teaching Sports Administration Nigde Vocational School of Social Sciences Banking and Insurance Office Management and Executive Assistance Business Management Local Administrations Accounting and Tax Applications Tourism and Hotel Management Private Security and Protection Social Security Marketing Nigde Zübeyde Hanım Vocational School of Health Services Medical Documentation and Secretariat Child Development Elderly Care Bor Vocational School Electric Machinery Furniture and Decoration Computer Programming Electronics Technology Milk and Dairy Products Technology Food Quality Control and Analysis * Accepts students via a special skills test. 20 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu *Antrenörlük Eğitimi *Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İşletme Yönetimi Yerel Yönetimler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği Özel Güvenlik ve Koruma Programı Sosyal Güvenlik Programı Pazarlama Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Çocuk Gelişimi Yaşlı Bakımı Bor Meslek Yüksekokulu Elektrik Makine Mobilya ve Dekorasyon Bilgisayar Programcılığı Elektronik Teknolojisi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi *Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

Mevlana. Değişim Programı Exchange Programme

Mevlana. Değişim Programı Exchange Programme Mevlana Değişim Programı Exchange Programme 2 Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yl 2011-2012 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması Gereken Evraklar 2. Çalışma Takvimi 3.

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Supervision Duty of School Principals

Supervision Duty of School Principals INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION April 2009/ Volume. 10, Issue. 1, pp. 19-35 ISSN: 1300 2899 Supervision Duty of School Principals Kürşad YILMAZ Dumlupınar University, Faculty of Education

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 819 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı